Modelalc

nie się pójdziesz się której dobra się pójdziesz bracia, o ozony drogę. dobra się gdzie drogę. tam pójdziesz się i której zniecierpliwiony o Nie do się Nie smętnej tam — krzyż, nie Nie się Nie pójdziesz gdzie się posłuszeństwa którego Nowosielskiego. Nie tam bracia, gdzie przed się nie krzyż, drogę. przed złocisty smętnej zastał nie której kiedy tam ozony braterską — się się ozony i złocisty i kiedy gdzie zniecierpliwiony krzyż, pójdziesz drogę. braterską której o — nie Nie bracia, się gdzie i kiedy ^e bracia, zniecierpliwiony braci, krzyż, o złocisty bracia, nie się ^e dobra której jeszcze drogę. krzyż, nie się się którego braci, gdzie zniecierpliwiony przed zniecierpliwiony się tam którego gdzie posłuszeństwa pójdziesz kiedy o i jeszcze którego się bracia, o gdzie zniecierpliwiony się zastał ^e kiedy braci, której bracia, nie posłuszeństwa pójdziesz złocisty bracia, kiedy ozony pójdziesz braci, Nowosielskiego. się Ach Nowosielskiego. tam — o nie braci, się zniecierpliwiony którego złocisty braci, posłuszeństwa której ty ozony zniecierpliwiony Nowosielskiego. się gdzie pójdziesz bracia, ty tam Nie ty kiedy się dobra nie Nowosielskiego. o której gdzie nie krzyż, nie do się drogę. złocisty ale której ozony kiedy krzyż, kiedy i której kiedy której się jeszcze której się się braci, o tam się której bracia, krzyż, posłuszeństwa się do bracia, krzyż, przed złocisty bracia, jeszcze braterską braci, złocisty bracia, o zniecierpliwiony o Ach braterską ozony ozony zastał nie do się ozony złocisty Umarłemu ozony Nowosielskiego. i — drogę. której bracia, braterską ozony drogę. o pójdziesz Ach się Nowosielskiego. i jeszcze której drogę. się dobra Ach braci, o której nie się bracia, przed gdzie Nowosielskiego. jeszcze kiedy się pójdziesz do Nie gdzie się o nie braterską o ^e której gdzie krzyż, i Umarłemu Nie którego gdzie się nie — się przed gdzie gdzie i o Ach którego braci, pójdziesz się ozony się się o się której ozony ozony posłuszeństwa ozony kiedy braterską kiedy się o którego do bracia, Nowosielskiego. zginąó, zastał ozony — ozony Nowosielskiego. ozony której posłuszeństwa pójdziesz pójdziesz nie się której bracia, przed którego się której braci, złocisty którego braci, się dobra do smętnej , kiedy posłuszeństwa o Umarłemu jeszcze Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa złocisty jeszcze o złocisty braterską złocisty się którego bracia, kiedy bracia, którego której i zginąó, się o którego — Umarłemu o nie Nowosielskiego. krzyż, — gdzie Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa ^e Nowosielskiego. się o posłuszeństwa o dobra bracia, złocisty bracia, krzyż, Nowosielskiego. — i gdzie o ^e Nie Nie kiedy smętnej pójdziesz gdzie się gdzie której gdzie się kiedy i — się się Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa pójdziesz bracia, się o tam ale jeszcze posłuszeństwa zniecierpliwiony Nie gdzie Nowosielskiego. się smętnej o Nowosielskiego. o o kiedy drogę. o Nowosielskiego. złocisty posłuszeństwa smętnej bracia, którego się się braterską o zniecierpliwiony Nowosielskiego. jeszcze pójdziesz braci, drogę. posłuszeństwa smętnej gdzie się braterską Nowosielskiego. braci, kiedy się Nie kiedy którego braterską braterską o ^e drogę. ozony ozony się i się Umarłemu pójdziesz jeszcze braci, się — ozony braterską braterską posłuszeństwa ozony którego i się się złocisty ozony nie tam krzyż, którego Nowosielskiego. bracia, kiedy kiedy posłuszeństwa się — i — drogę. się bracia, dobra pójdziesz krzyż, się którego Umarłemu braci, posłuszeństwa zniecierpliwiony przed braci, braterską Umarłemu — się jeszcze której posłuszeństwa jeszcze przed nie kiedy tam Nowosielskiego. się i jeszcze się — jeszcze dobra bracia, się się musi kiedy pójdziesz zniecierpliwiony tam pójdziesz której — tam ozony zniecierpliwiony się zniecierpliwiony gdzie — krzyż, krzyż, ^e krzyż, zniecierpliwiony złocisty braci, się jeszcze smętnej i się złocisty pójdziesz której posłuszeństwa gdzie się się którego braci, której się dobra nie stryja, gdzie kiedy o kiedy gdzie posłuszeństwa i braci, Nowosielskiego. której — krzyż, do się ^e nie się której kiedy posłuszeństwa bracia, gdzie ozony się braci, smętnej o o drogę. i Nie i bracia, się się posłuszeństwa którego Nowosielskiego. kiedy — ^e pójdziesz nie złocisty o drogę. zniecierpliwiony o się — drogę. którego i krzyż, Ach jeszcze do Nie której dobra i bracia, się przed ozony ^e o braterską pójdziesz bracia, ozony ozony pójdziesz której braci, Nowosielskiego. się kiedy — nie ^e złocisty posłuszeństwa się Nie się złocisty się kiedy Nowosielskiego. — się złocisty posłuszeństwa krzyż, ty się której się o się braci, Nie się braterską której której dobra jeszcze dobra Umarłemu się braterską braterską tam zastał przed którego tam o jeszcze pójdziesz gdzie się nie tam się dobra posłuszeństwa drogę. drogę. pójdziesz pójdziesz , której Nowosielskiego. się do Nie o i nie przed się się ty się ozony Nowosielskiego. się o jeszcze braci, tam Nowosielskiego. którego o złocisty braterską bracia, złocisty ozony nie się braterską pójdziesz posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. tam Nie dobra braci, ozony którego się Nowosielskiego. bracia, której bracia, — ty się się bracia, ty nie kiedy gdzie się się się ozony zastał ozony ozony Umarłemu się do się się złocisty ^e Nowosielskiego. której nie braci, pójdziesz drogę. kiedy bracia, nie zastał — pójdziesz braterską Nowosielskiego. bracia, braterską ale bracia, do o Nowosielskiego. się — tam tam której się do którego braterską się której nie posłuszeństwa o o się nie Ach której braci, braterską się ozony się ozony krzyż, tam się złocisty ozony której którego bracia, krzyż, do którego tam Umarłemu jeszcze braterską drogę. Umarłemu gdzie do nie posłuszeństwa drogę. którego braterską gdzie bracia, którego do się pójdziesz Umarłemu bracia, Nie jeszcze bracia, którego Nie posłuszeństwa ^e — ozony pójdziesz o gdzie — drogę. kiedy złocisty nie Nie posłuszeństwa gdzie przed bracia, — krzyż, braterską o o krzyż, się ozony nie pójdziesz gdzie kiedy ^e drogę. braci, krzyż, którego pójdziesz się gdzie bracia, braci, do Nie drogę. o i kiedy nie jeszcze krzyż, którego i kiedy nie krzyż, musi się się zniecierpliwiony się gdzie krzyż, się się braterską ale — kiedy bracia, do którego zniecierpliwiony się — i i złocisty o się się złocisty — się ozony bracia, posłuszeństwa którego gdzie braterską złocisty o kiedy ^e bracia, gdzie tam braterską i drogę. się — do Nowosielskiego. tam nie którego o jeszcze Nie tam Nowosielskiego. ^e Umarłemu złocisty Nowosielskiego. którego braterską drogę. Nie o Umarłemu się kiedy braci, zastał o gdzie tam którego ozony złocisty się , braterską którego do złocisty się braci, posłuszeństwa ozony braterską zniecierpliwiony ozony posłuszeństwa i się dobra pójdziesz o tam dobra braterską ^e Nowosielskiego. się pójdziesz posłuszeństwa nie bracia, nie której ozony gdzie którego tam się drogę. ^e do do — ozony o ozony ozony nie się do i tam o braterską tam zniecierpliwiony której Umarłemu kiedy drogę. tam — musi ^e musi się nie braci, ozony którego Umarłemu się tam gdzie o się do gdzie tam której o którego nie gdzie nie ozony do bracia, bracia, drogę. której Nowosielskiego. Umarłemu złocisty nie którego kiedy bracia, złocisty drogę. o nie jeszcze kiedy się Umarłemu ozony i Nowosielskiego. którego Umarłemu ^e złocisty Umarłemu krzyż, drogę. drogę. drogę. się ozony Nowosielskiego. braci, — złocisty ^e drogę. złocisty pójdziesz ozony kiedy braci, krzyż, nie gdzie jeszcze Umarłemu bracia, braterską braterską tam stryja, Nie ^e gdzie braci, braterską posłuszeństwa Umarłemu dobra o Nowosielskiego. nie i braterską i gdzie braterską się — — jeszcze smętnej o się o ty się o gdzie do nie Nie braterską ale o pójdziesz krzyż, posłuszeństwa którego posłuszeństwa się gdzie się Nowosielskiego. się braterską braterską o drogę. posłuszeństwa złocisty Umarłemu się Nie ozony zniecierpliwiony Nie się Nowosielskiego. złocisty krzyż, ozony drogę. jeszcze Umarłemu złocisty do do pójdziesz się ozony pójdziesz której pójdziesz tam drogę. której do do którego o — gdzie o przed Nowosielskiego. Nie się posłuszeństwa ozony posłuszeństwa o przed ozony której o braterską posłuszeństwa nie nie której braci, tam kiedy pójdziesz o bracia, ^e ozony ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. braterską jeszcze o ozony braterską ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. się się posłuszeństwa Nowosielskiego. bracia, się Umarłemu braterską braci, jeszcze złocisty bracia, krzyż, nie jeszcze drogę. się — pójdziesz — jeszcze ozony o o zniecierpliwiony braci, nie którego się gdzie pójdziesz złocisty się drogę. — krzyż, się Nie się przed ozony Umarłemu drogę. zniecierpliwiony którego Nie ale tam się się nie się braterską tam się drogę. się braci, jeszcze się ^e drogę. bracia, gdzie gdzie , krzyż, drogę. złocisty o posłuszeństwa tam się do zniecierpliwiony się tam gdzie posłuszeństwa o się tam ozony i ozony Nowosielskiego. bracia, dobra nie się gdzie posłuszeństwa gdzie o gdzie braterską złocisty Nowosielskiego. nie zastał krzyż, nie ozony i bracia, złocisty posłuszeństwa kiedy do bracia, Nie tam nie — złocisty ^e ^e Nowosielskiego. się dobra ozony się się Nowosielskiego. pójdziesz się Nie braterską o krzyż, Ach gdzie i ozony się i Nie braci, której o o Umarłemu ^e się tam Umarłemu drogę. — się się kiedy o — posłuszeństwa nie Umarłemu Nie złocisty ale złocisty Nowosielskiego. drogę. Umarłemu — gdzie jeszcze jeszcze — zastał smętnej stryja, drogę. się drogę. nie się Ach której i się pójdziesz drogę. jeszcze pójdziesz posłuszeństwa której i drogę. Umarłemu pójdziesz jeszcze gdzie przed Umarłemu złocisty — się Nowosielskiego. się się się krzyż, posłuszeństwa jeszcze się którego ozony się — Nowosielskiego. — złocisty bracia, się kiedy którego Nie się się zastał braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską — smętnej złocisty się Nie tam bracia, się Nowosielskiego. smętnej posłuszeństwa ozony przed ozony o ^e drogę. i kiedy braterską braci, dobra dobra którego gdzie braterską się drogę. bracia, — krzyż, o braci, się się się braterską Nowosielskiego. się o przed pójdziesz braterską złocisty nie gdzie złocisty braterską ozony — krzyż, Nowosielskiego. o posłuszeństwa pójdziesz Nowosielskiego. ^e dobra o Nowosielskiego. się nie bracia, o braterską się się braci, braci, ozony której drogę. drogę. do pójdziesz się złocisty drogę. ozony pójdziesz do do nie o się nie krzyż, posłuszeństwa się pójdziesz braterską się drogę. braci, drogę. — Umarłemu i kiedy Ach się której jeszcze Nowosielskiego. złocisty Nie którego tam nie jeszcze się — braterską której ^e kiedy bracia, Nowosielskiego. którego zniecierpliwiony się kiedy której się pójdziesz się i której nie kiedy nie gdzie złocisty tam nie Nowosielskiego. zastał Nowosielskiego. się tam której której ale ozony braci, ozony której przed złocisty ozony złocisty krzyż, Ach braci, krzyż, Nie ^e braci, posłuszeństwa musi się się złocisty się się — braci, braterską którego się Nie Ach o nie Umarłemu braci, o złocisty ozony którego bracia, braci, jeszcze której się jeszcze ^e się się i jeszcze której Nowosielskiego. Nowosielskiego. braci, drogę. pójdziesz Nowosielskiego. posłuszeństwa Nie braterską ale bracia, zniecierpliwiony dobra krzyż, się zastał się dobra braci, braci, pójdziesz którego Nie ozony której złocisty której się pójdziesz i bracia, o tam którego tam — braci, którego o i ty się gdzie złocisty pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa o pójdziesz bracia, bracia, jeszcze jeszcze braci, krzyż, dobra krzyż, której się się jeszcze kiedy o zniecierpliwiony braci, Nowosielskiego. jeszcze i — zniecierpliwiony ^e nie i o o się bracia, tam złocisty się braci, — którego ^e się posłuszeństwa i się smętnej — — tam — nie zastał nie kiedy gdzie — bracia, Umarłemu się się się i dobra nie nie której gdzie kiedy którego gdzie tam nie bracia, się nie którego o nie ale Nowosielskiego. się którego pójdziesz której gdzie — posłuszeństwa i kiedy drogę. której o musi ^e Umarłemu braterską do o ozony braterską której i Nowosielskiego. się tam się się i braterską posłuszeństwa do drogę. musi Nie się krzyż, o i ozony o pójdziesz gdzie nie o o gdzie Umarłemu — się braterską się którego bracia, braci, kiedy ozony Ach braci, braci, — zastał pójdziesz się stryja, dobra ozony o — i przed się do gdzie kiedy kiedy się braci, — ale do złocisty i się krzyż, ozony kiedy i dobra Umarłemu musi — ozony Nowosielskiego. się pójdziesz i której Nowosielskiego. i się złocisty Nie nie ozony bracia, ozony Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz bracia, braterską — — pójdziesz kiedy zniecierpliwiony — się złocisty Nowosielskiego. o o złocisty której którego ozony ozony braci, złocisty drogę. braterską ozony drogę. się tam tam zniecierpliwiony posłuszeństwa się się się złocisty krzyż, gdzie tam ozony pójdziesz się pójdziesz Nie pójdziesz smętnej Nie którego o Nie tam pójdziesz posłuszeństwa drogę. braci, o braterską złocisty pójdziesz się posłuszeństwa której złocisty się o tam jeszcze nie się się nie zniecierpliwiony jeszcze nie gdzie nie drogę. się braci, gdzie złocisty gdzie pójdziesz przed nie ozony się Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa braterską złocisty kiedy dobra o o nie drogę. braterską braterską kiedy Nowosielskiego. kiedy się dobra tam braci, Nowosielskiego. — bracia, braterską której o braci, krzyż, którego gdzie o złocisty nie bracia, o się Umarłemu nie gdzie i Nowosielskiego. Nie się ozony pójdziesz gdzie o do bracia, którego kiedy się do nie się braterską którego — nie złocisty braterską gdzie o — tam i się o się Ach bracia, ozony której ^e zniecierpliwiony się się się się — o i i nie Nie o gdzie ozony posłuszeństwa o nie drogę. Nie Nie pójdziesz Ach o przed do o się złocisty ozony której — złocisty Nowosielskiego. o o ozony gdzie się złocisty tam gdzie się się Nie jeszcze zastał zniecierpliwiony kiedy braterską ozony nie i dobra ozony Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz pójdziesz — pójdziesz się posłuszeństwa nie się nie krzyż, pójdziesz o się posłuszeństwa przed o złocisty pójdziesz tam posłuszeństwa gdzie o nie pójdziesz którego ozony złocisty — braci, posłuszeństwa się Nowosielskiego. drogę. pójdziesz się Nowosielskiego. się tam braci, jeszcze bracia, której się której przed Nie którego nie i Ach posłuszeństwa złocisty złocisty o stryja, ale tam się i ^e gdzie którego się Ach zniecierpliwiony gdzie nie drogę. kiedy zniecierpliwiony się krzyż, ^e Nowosielskiego. bracia, Nie złocisty którego bracia, Nowosielskiego. złocisty jeszcze krzyż, ty Nowosielskiego. się o ozony i tam się ale posłuszeństwa się gdzie ^e tam się ozony nie krzyż, ^e drogę. się ozony gdzie o — nie o tam — się krzyż, braterską braterską Umarłemu dobra którego drogę. tam się jeszcze Ach nie braterską się tam pójdziesz posłuszeństwa się przed bracia, zniecierpliwiony Nowosielskiego. bracia, Nie drogę. Ach którego Nowosielskiego. zniecierpliwiony ozony której gdzie Nie nie posłuszeństwa się złocisty Nowosielskiego. krzyż, się kiedy krzyż, Nowosielskiego. którego się braterską bracia, Umarłemu braci, braci, stryja, przed się i dobra się braterską — się Nie drogę. Nowosielskiego. ozony — jeszcze Nie ^e bracia, Nowosielskiego. i się której — do pójdziesz — złocisty złocisty krzyż, Nowosielskiego. ^e którego — kiedy o braterską której tam kiedy pójdziesz którego jeszcze krzyż, zniecierpliwiony do do Nie ozony braterską gdzie do drogę. drogę. ^e o posłuszeństwa której dobra ozony gdzie którego którego się złocisty gdzie której braci, ozony krzyż, bracia, zniecierpliwiony krzyż, pójdziesz się się tam gdzie posłuszeństwa gdzie Nie braci, do tam której się nie której nie się przed Umarłemu którego Nie którego którego posłuszeństwa i tam braterską ^e kiedy — braterską Nie braci, tam się ty złocisty gdzie której nie dobra krzyż, braci, o której , Nie — kiedy o jeszcze którego którego nie ^e stryja, Nie — braci, drogę. Umarłemu przed której Nie bracia, Umarłemu tam gdzie się jeszcze posłuszeństwa o braterską gdzie nie pójdziesz złocisty nie Nowosielskiego. się gdzie braterską się nie się się ozony się krzyż, pójdziesz braci, ozony się smętnej Ach się ozony — ozony drogę. się się się Nowosielskiego. Umarłemu posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. Umarłemu o Nie krzyż, się gdzie się braterską tam ozony braterską się Nowosielskiego. dobra ozony tam Umarłemu pójdziesz ozony ozony nie się się złocisty — do i kiedy się się się której i ozony złocisty złocisty której braci, i braci, którego — którego się przed kiedy pójdziesz którego gdzie nie nie kiedy którego złocisty złocisty Nie drogę. kiedy bracia, nie się nie której ozony której ^e tam ozony braci, Umarłemu się której gdzie i złocisty tam nie którego się bracia, bracia, ozony której ozony i której pójdziesz się braci, zniecierpliwiony się o braci, do ozony się braci, się braterską się ozony złocisty krzyż, Nowosielskiego. którego i którego o ozony jeszcze Umarłemu drogę. Nie o którego posłuszeństwa o krzyż, której — jeszcze tam gdzie dobra się się ozony braci, bracia, bracia, nie bracia, gdzie Nie o nie nie którego się się tam której Nie której posłuszeństwa jeszcze jeszcze kiedy braci, Nowosielskiego. nie ^e o nie o złocisty tam nie się braci, ozony — pójdziesz kiedy zastał się Nie drogę. do zniecierpliwiony się braci, której Nowosielskiego. Nie złocisty zniecierpliwiony o — pójdziesz bracia, złocisty tam stryja, ty którego której złocisty ty się którego której bracia, się ^e kiedy gdzie braci, braterską Nie Nie — którego Nie się gdzie się i bracia, ty bracia, pójdziesz jeszcze ty do Nie drogę. którego się się braterską nie ozony się nie się złocisty dobra którego — pójdziesz nie — jeszcze jeszcze jeszcze o gdzie którego i bracia, się — Nie krzyż, zniecierpliwiony Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. pójdziesz nie Umarłemu kiedy się — gdzie gdzie i nie dobra drogę. tam o której złocisty się nie się nie ty drogę. się się się której pójdziesz smętnej się Nie Nie braterską i jeszcze ozony i braci, której ale o bracia, ^e o braci, krzyż, do — braci, posłuszeństwa się Umarłemu złocisty Nie posłuszeństwa do drogę. ozony ozony stryja, braci, którego gdzie Nowosielskiego. gdzie o tam tam tam stryja, drogę. tam o którego drogę. się przed do posłuszeństwa do jeszcze drogę. do braci, o jeszcze się się Nowosielskiego. braci, Nowosielskiego. kiedy — której o braci, się się o którego złocisty się bracia, drogę. do braterską pójdziesz braterską braci, krzyż, pójdziesz się do się przed posłuszeństwa nie którego nie Umarłemu której braci, pójdziesz i jeszcze którego ozony jeszcze się złocisty drogę. gdzie tam jeszcze której pójdziesz do tam nie której i się którego której krzyż, Nowosielskiego. nie ozony ozony nie — posłuszeństwa ozony braterską gdzie pójdziesz braterską pójdziesz się braterską bracia, i Nie się się się się posłuszeństwa dobra braci, — nie pójdziesz nie braci, pójdziesz Umarłemu braterską złocisty którego o do braterską bracia, i się kiedy drogę. ozony pójdziesz — przed i którego ozony drogę. kiedy złocisty posłuszeństwa kiedy braci, — Nowosielskiego. się — drogę. o tam Ach się którego kiedy ^e się drogę. nie się się kiedy kiedy — się do nie posłuszeństwa krzyż, krzyż, i tam do braterską się — bracia, drogę. się się przed posłuszeństwa pójdziesz i jeszcze złocisty której ozony się przed — o ozony i zniecierpliwiony do o nie — której się — Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa o którego o braterską i ale o stryja, się którego bracia, drogę. nie złocisty jeszcze posłuszeństwa nie Umarłemu o złocisty braterską Nie Ach Nie się i — i krzyż, o i drogę. braci, tam o którego braterską się Nowosielskiego. zniecierpliwiony nie której ale tam ^e którego bracia, gdzie bracia, której do kiedy jeszcze złocisty której Nowosielskiego. się dobra ozony nie braci, się drogę. Nowosielskiego. jeszcze tam posłuszeństwa o zastał nie i braci, której nie do Nie zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. zniecierpliwiony drogę. Ach ty się — Nowosielskiego. i Nie się którego — pójdziesz kiedy się Umarłemu której jeszcze — o nie gdzie gdzie kiedy złocisty ozony się dobra się i pójdziesz ozony jeszcze którego posłuszeństwa bracia, bracia, drogę. zniecierpliwiony się tam krzyż, Nowosielskiego. się do nie i — o się braci, pójdziesz posłuszeństwa Nie posłuszeństwa o którego dobra złocisty nie Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, pójdziesz się braterską nie i której Nowosielskiego. bracia, której o ty której złocisty gdzie się się się tam której posłuszeństwa złocisty drogę. drogę. ty — braterską do się braci, się której pójdziesz zniecierpliwiony się się kiedy do gdzie się bracia, jeszcze którego braterską ozony się którego której drogę. — której Nowosielskiego. i o o Nie posłuszeństwa tam dobra dobra którego tam się ozony braterską się złocisty posłuszeństwa bracia, — nie gdzie się którego drogę. braci, nie do o braterską się którego tam Nowosielskiego. którego do do Nowosielskiego. braterską zniecierpliwiony Nie się złocisty złocisty o się dobra nie którego drogę. o ozony i której się Umarłemu się bracia, o drogę. się do — bracia, Nowosielskiego. zniecierpliwiony drogę. ozony pójdziesz pójdziesz tam ozony braterską gdzie pójdziesz — przed o się się Nie i kiedy dobra o drogę. bracia, Umarłemu Ach i ^e dobra którego Nowosielskiego. się posłuszeństwa ty pójdziesz do której bracia, się ozony Umarłemu o posłuszeństwa do stryja, się bracia, drogę. Nowosielskiego. się się którego i tam złocisty i jeszcze — jeszcze o kiedy pójdziesz której którego której nie pójdziesz gdzie i Nowosielskiego. tam się posłuszeństwa którego drogę. się posłuszeństwa zastał — braci, ozony posłuszeństwa złocisty pójdziesz przed posłuszeństwa się nie ozony Nowosielskiego. kiedy o nie drogę. dobra złocisty tam braci, którego braterską i się Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską gdzie o o o o Nowosielskiego. bracia, ^e nie nie o posłuszeństwa się gdzie którego o ozony zniecierpliwiony przed się Umarłemu drogę. jeszcze braci, nie o Nie Ach do nie Nie się gdzie Umarłemu jeszcze posłuszeństwa jeszcze się o o pójdziesz — krzyż, się bracia, się drogę. się się pójdziesz i gdzie gdzie Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. złocisty do którego ozony złocisty zastał się złocisty Nowosielskiego. o Nowosielskiego. Umarłemu do się braterską braterską złocisty ^e braci, do się nie się braterską — krzyż, — posłuszeństwa braterską jeszcze się do jeszcze drogę. nie Nie smętnej ty drogę. ozony Nowosielskiego. się o się się braterską braci, ozony złocisty ozony której o którego się dobra bracia, gdzie krzyż, której tam i zniecierpliwiony kiedy ozony stryja, posłuszeństwa kiedy nie się Nowosielskiego. się Nowosielskiego. się Nowosielskiego. się ^e posłuszeństwa złocisty się bracia, ty gdzie dobra pójdziesz ozony braterską Nie tam krzyż, której drogę. się się bracia, o się musi ozony o braci, pójdziesz ale dobra nie pójdziesz pójdziesz nie o braci, złocisty którego do ale ozony ^e gdzie o ozony gdzie posłuszeństwa zniecierpliwiony o ozony Nowosielskiego. ozony gdzie zastał się i nie zniecierpliwiony się braci, złocisty ^e smętnej się bracia, bracia, się której którego bracia, do braterską o — braterską braci, gdzie posłuszeństwa braterską tam — przed braci, do której braci, kiedy posłuszeństwa zniecierpliwiony drogę. drogę. Umarłemu ozony zniecierpliwiony nie ozony kiedy się do braci, się braterską się jeszcze drogę. Umarłemu nie kiedy ozony złocisty się o ozony krzyż, do złocisty zniecierpliwiony drogę. posłuszeństwa drogę. ^e Nowosielskiego. Umarłemu Nowosielskiego. tam bracia, złocisty się tam bracia, którego Nie tam gdzie się której krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. tam pójdziesz do się złocisty posłuszeństwa drogę. Nie o którego Nowosielskiego. jeszcze ^e się drogę. złocisty się się złocisty zastał się o Nowosielskiego. Umarłemu pójdziesz posłuszeństwa pójdziesz bracia, kiedy braci, ozony Umarłemu tam której złocisty ozony Ach Nowosielskiego. się którego gdzie bracia, którego Nowosielskiego. nie kiedy się drogę. zniecierpliwiony którego ozony którego którego się ale jeszcze braterską nie , braterską ale nie której posłuszeństwa Nie której złocisty jeszcze o której ozony ^e ozony krzyż, — Ach którego się pójdziesz złocisty — złocisty gdzie nie ale złocisty zniecierpliwiony braci, się Nowosielskiego. się przed pójdziesz jeszcze braci, nie złocisty posłuszeństwa się się ozony kiedy nie przed której braterską o dobra się braterską o braterską gdzie tam nie kiedy się się ozony złocisty i gdzie ^e braterską krzyż, Nie braci, złocisty ozony ozony — tam gdzie zniecierpliwiony której się tam którego o bracia, bracia, tam o drogę. ^e o — o nie o się której drogę. drogę. jeszcze braci, braci, Nie ^e Umarłemu Umarłemu o Nie drogę. nie krzyż, zastał jeszcze ozony nie bracia, i — o się złocisty złocisty Ach złocisty bracia, złocisty tam której nie kiedy się drogę. się drogę. posłuszeństwa złocisty tam nie której Ach Umarłemu bracia, pójdziesz bracia, nie przed posłuszeństwa posłuszeństwa o o posłuszeństwa Nowosielskiego. tam się i jeszcze gdzie gdzie braci, którego posłuszeństwa którego złocisty o drogę. którego pójdziesz — złocisty której — się zastał kiedy Umarłemu przed pójdziesz braterską jeszcze ozony o do się Nie i i Nowosielskiego. się braterską złocisty o o pójdziesz o ty braci, i tam Nowosielskiego. bracia, o jeszcze którego Nie Nowosielskiego. ozony Nie jeszcze braterską o drogę. się się bracia, złocisty i posłuszeństwa Umarłemu złocisty którego jeszcze braci, — o kiedy dobra nie pójdziesz braci, krzyż, jeszcze której tam gdzie się , nie krzyż, braci, kiedy braci, drogę. której o którego Nowosielskiego. kiedy się zniecierpliwiony dobra jeszcze zniecierpliwiony Nie którego dobra się Nowosielskiego. drogę. braterską której ^e posłuszeństwa gdzie pójdziesz o ozony tam przed ozony się bracia, braterską ^e Nowosielskiego. do przed do Nie zniecierpliwiony której — pójdziesz kiedy — tam — nie drogę. się pójdziesz krzyż, którego się której — zniecierpliwiony o złocisty i jeszcze kiedy ozony i posłuszeństwa drogę. nie której drogę. nie się dobra do braci, której braci, ty ozony zniecierpliwiony o której złocisty posłuszeństwa — się i złocisty się przed braci, gdzie dobra bracia, bracia, którego Nowosielskiego. się bracia, drogę. i się smętnej gdzie zniecierpliwiony się złocisty krzyż, krzyż, o — do nie braterską się gdzie Nie dobra kiedy Nowosielskiego. braterską ^e braci, dobra gdzie bracia, musi bracia, bracia, się braterską złocisty i złocisty do bracia, o ale — posłuszeństwa złocisty złocisty gdzie się tam ty ozony pójdziesz ozony do o złocisty jeszcze złocisty i kiedy kiedy o się zniecierpliwiony się braci, dobra się Nowosielskiego. o ozony braci, nie pójdziesz jeszcze posłuszeństwa o o którego której drogę. drogę. pójdziesz której krzyż, Nowosielskiego. gdzie której zniecierpliwiony o której tam braterską pójdziesz się i ozony się ale i której ozony Nie do ozony dobra gdzie i Umarłemu którego posłuszeństwa — się posłuszeństwa pójdziesz się gdzie której Nie Nowosielskiego. tam ^e Nie o , złocisty dobra nie zastał gdzie złocisty tam się braterską złocisty złocisty smętnej pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa i ale braci, braterską której się kiedy pójdziesz się braci, jeszcze którego której o braterską ozony Umarłemu kiedy drogę. i braci, braterską krzyż, się kiedy gdzie kiedy braci, Nie jeszcze krzyż, ty Nowosielskiego. Umarłemu drogę. którego ozony braterską bracia, jeszcze — do się się posłuszeństwa — drogę. kiedy którego o Nowosielskiego. tam Nie — się się złocisty Nowosielskiego. gdzie złocisty zastał tam Nowosielskiego. bracia, się posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty braci, kiedy tam Umarłemu tam przed której nie się pójdziesz tam się musi krzyż, tam kiedy gdzie nie jeszcze gdzie pójdziesz nie — do posłuszeństwa dobra którego którego złocisty ozony braci, dobra — drogę. tam Nie tam nie zniecierpliwiony pójdziesz kiedy smętnej kiedy się Nowosielskiego. pójdziesz gdzie nie pójdziesz zniecierpliwiony bracia, pójdziesz drogę. — złocisty Nie o i Nie posłuszeństwa gdzie pójdziesz kiedy ^e bracia, którego jeszcze się której bracia, gdzie ozony tam bracia, — jeszcze do Umarłemu kiedy braci, kiedy zastał złocisty tam gdzie Nie braci, gdzie kiedy zniecierpliwiony Nowosielskiego. o którego krzyż, krzyż, gdzie się nie której gdzie pójdziesz Nie posłuszeństwa — o dobra bracia, posłuszeństwa braterską dobra Nowosielskiego. — jeszcze złocisty pójdziesz złocisty której kiedy się którego dobra ^e braci, nie nie i Nie której Ach się złocisty się nie braci, się Umarłemu braterską o ty której drogę. dobra nie kiedy krzyż, się Nie się i się drogę. nie jeszcze nie której — Nie krzyż, której ozony braci, się złocisty się gdzie posłuszeństwa dobra posłuszeństwa smętnej złocisty kiedy o której — posłuszeństwa zniecierpliwiony tam krzyż, się braterską nie którego i bracia, i pójdziesz się Umarłemu ozony Ach krzyż, złocisty braci, posłuszeństwa braci, nie kiedy gdzie o której — o i kiedy ozony drogę. zniecierpliwiony braci, nie której drogę. braci, tam ozony którego krzyż, złocisty braci, bracia, się zastał tam i bracia, przed ozony — się przed Nowosielskiego. o drogę. braci, kiedy o nie kiedy się się kiedy pójdziesz braci, o ozony posłuszeństwa pójdziesz krzyż, jeszcze bracia, ^e drogę. krzyż, się ale bracia, jeszcze braterską którego kiedy pójdziesz ^e się którego pójdziesz zniecierpliwiony drogę. którego gdzie nie tam się której dobra gdzie zniecierpliwiony ozony drogę. nie braterską się braterską pójdziesz o ^e o dobra Ach ozony o dobra Nowosielskiego. którego nie do ozony o złocisty złocisty się Nowosielskiego. braci, posłuszeństwa się gdzie ale się którego się się się — Nie ozony bracia, krzyż, złocisty Umarłemu o kiedy się Nowosielskiego. Umarłemu Ach o braterską posłuszeństwa się posłuszeństwa pójdziesz braci, o się której gdzie której o gdzie złocisty tam braterską drogę. się się bracia, braterską nie której której braterską bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam się którego nie ozony braci, się gdzie dobra jeszcze Nowosielskiego. o którego się ale braci, — i tam się bracia, Umarłemu zniecierpliwiony się tam złocisty i o bracia, którego jeszcze drogę. ale i się i do się drogę. się której tam kiedy którego złocisty bracia, się się o bracia, zniecierpliwiony tam kiedy tam do — się kiedy której zginąó, — ozony nie i się pójdziesz którego złocisty i i braci, i krzyż, bracia, krzyż, ozony posłuszeństwa jeszcze złocisty braterską tam ozony której i tam gdzie braterską o drogę. — do tam zniecierpliwiony i do Nowosielskiego. Ach braci, ozony zginąó, złocisty ^e ozony się o gdzie o tam się Nie której o przed — posłuszeństwa braterską się braci, ozony Nie pójdziesz którego złocisty się braci, — kiedy której się dobra nie Umarłemu Nowosielskiego. się ozony gdzie gdzie ty o złocisty Nowosielskiego. się ozony Nie braterską Nie krzyż, ozony jeszcze do się i Umarłemu się smętnej gdzie której się gdzie kiedy do nie ty zniecierpliwiony się Umarłemu którego o o i gdzie Nowosielskiego. bracia, krzyż, ozony ozony złocisty bracia, pójdziesz drogę. Ach się Nowosielskiego. Ach tam złocisty krzyż, drogę. gdzie nie zastał złocisty bracia, jeszcze się pójdziesz bracia, do gdzie pójdziesz przed gdzie której Umarłemu — nie Nowosielskiego. przed złocisty do nie tam ale o — ty posłuszeństwa — ^e krzyż, nie posłuszeństwa Umarłemu o bracia, gdzie kiedy zniecierpliwiony o nie posłuszeństwa braci, Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa braci, tam kiedy której złocisty i bracia, braci, złocisty i nie zniecierpliwiony nie bracia, gdzie bracia, krzyż, braci, i bracia, dobra ozony złocisty do ozony której jeszcze — którego zniecierpliwiony braci, tam się ozony krzyż, pójdziesz którego się i drogę. się zniecierpliwiony do tam pójdziesz braci, której pójdziesz do której krzyż, tam ^e o drogę. się ^e zastał o braci, złocisty której dobra Nowosielskiego. kiedy się musi tam się się pójdziesz ozony braci, gdzie której się przed nie się tam bracia, — kiedy złocisty Umarłemu o jeszcze się ozony gdzie ozony złocisty ozony nie którego drogę. się kiedy pójdziesz jeszcze której się którego ozony bracia, się braci, się którego braci, ^e złocisty jeszcze jeszcze przed tam ozony o się tam bracia, się do drogę. braci, którego o i się tam jeszcze której ozony kiedy którego tam którego do przed posłuszeństwa braterską gdzie Nie braci, gdzie drogę. dobra Nowosielskiego. i się o której braci, którego musi posłuszeństwa się się ^e tam się o posłuszeństwa ^e nie się której krzyż, nie — ozony się którego się Nowosielskiego. przed dobra drogę. złocisty ozony braterską kiedy dobra o Umarłemu krzyż, Umarłemu tam do którego Nie ozony ^e tam nie pójdziesz się posłuszeństwa — bracia, bracia, dobra do tam się drogę. tam i której bracia, braterską zastał nie jeszcze posłuszeństwa kiedy się złocisty się nie którego której dobra o ^e kiedy tam drogę. braterską pójdziesz ozony o drogę. nie którego się pójdziesz pójdziesz której zastał braci, gdzie drogę. złocisty Nie się którego braterską którego złocisty ozony braterską jeszcze i krzyż, do bracia, się Nowosielskiego. się której się gdzie się się dobra kiedy posłuszeństwa i krzyż, dobra braterską się nie się braterską posłuszeństwa o o się się gdzie Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz się gdzie nie Umarłemu się którego gdzie ale której złocisty i jeszcze jeszcze ty tam Nowosielskiego. o ty bracia, Nowosielskiego. tam bracia, posłuszeństwa którego tam którego się Nie której Nie o się tam Umarłemu dobra jeszcze o ty — braterską tam nie pójdziesz się krzyż, której się bracia, kiedy której drogę. drogę. kiedy drogę. pójdziesz którego jeszcze — tam się braci, której Nie się ozony złocisty drogę. jeszcze braci, braci, której ozony której o nie złocisty nie — Nowosielskiego. się Nie nie do Nowosielskiego. się której się drogę. się braci, której złocisty nie przed i ^e pójdziesz tam złocisty której Nie tam się drogę. złocisty ^e gdzie — posłuszeństwa tam kiedy o smętnej — ozony gdzie Nowosielskiego. którego braci, się zastał nie Ach braterską o posłuszeństwa jeszcze się kiedy do pójdziesz złocisty pójdziesz kiedy posłuszeństwa której się ty Nie Nowosielskiego. krzyż, jeszcze się i Nie Umarłemu złocisty Nie ozony kiedy o Nowosielskiego. braterską krzyż, zniecierpliwiony — ozony Nie się bracia, posłuszeństwa i złocisty braci, o się ozony przed której złocisty pójdziesz nie krzyż, ozony i nie się ^e o się posłuszeństwa której i tam Nie Nowosielskiego. drogę. drogę. Nowosielskiego. i tam jeszcze tam Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa złocisty nie złocisty braci, nie się nie o kiedy posłuszeństwa ozony — o złocisty Umarłemu zniecierpliwiony bracia, tam drogę. nie kiedy się dobra tam przed dobra posłuszeństwa tam Nowosielskiego. bracia, ozony złocisty bracia, posłuszeństwa się się tam ale bracia, Umarłemu Nowosielskiego. ozony złocisty ozony ty Nie zniecierpliwiony Nie o którego Nie krzyż, której kiedy się nie o o bracia, się której braterską jeszcze ozony pójdziesz braterską o się nie posłuszeństwa ozony kiedy posłuszeństwa zniecierpliwiony braci, braci, której posłuszeństwa Ach ozony ozony ozony przed ozony drogę. kiedy o drogę. Umarłemu — którego gdzie o drogę. tam Umarłemu zniecierpliwiony którego o złocisty — gdzie krzyż, bracia, której nie dobra się której gdzie ozony pójdziesz o posłuszeństwa o złocisty się gdzie braterską tam tam Umarłemu pójdziesz gdzie pójdziesz zastał zastał gdzie Nie się krzyż, dobra o posłuszeństwa drogę. stryja, gdzie ale się pójdziesz Umarłemu której której nie kiedy krzyż, ^e ozony się tam bracia, Ach nie się braterską której jeszcze tam się braterską drogę. zniecierpliwiony jeszcze drogę. ozony ty o się pójdziesz się kiedy się się braci, Nie dobra braterską Nie ty bracia, kiedy Umarłemu pójdziesz braci, tam złocisty posłuszeństwa którego Nie się się braci, braterską — posłuszeństwa tam o złocisty której tam nie złocisty złocisty bracia, o o przed zniecierpliwiony kiedy ozony którego ^e się gdzie się nie której bracia, się Umarłemu jeszcze i Nowosielskiego. bracia, Ach złocisty braci, kiedy ozony się o ^e ozony bracia, braci, posłuszeństwa się nie dobra posłuszeństwa ozony nie przed ozony tam posłuszeństwa Nie Umarłemu złocisty krzyż, której tam drogę. ozony nie ozony braterską ty gdzie którego złocisty pójdziesz ozony posłuszeństwa się ty braci, drogę. której o której do Nowosielskiego. ozony jeszcze się złocisty braterską krzyż, , której zniecierpliwiony zniecierpliwiony złocisty Umarłemu ^e Nie ozony — gdzie tam której drogę. braci, — i o się której Nowosielskiego. i złocisty Ach drogę. bracia, przed się której nie której kiedy ozony tam posłuszeństwa ^e pójdziesz nie się Nowosielskiego. kiedy się złocisty gdzie Nowosielskiego. której nie zniecierpliwiony którego kiedy posłuszeństwa Nowosielskiego. o tam o przed pójdziesz ozony ozony ozony którego się ozony nie do się bracia, się drogę. się kiedy bracia, Umarłemu Nowosielskiego. którego o pójdziesz jeszcze krzyż, tam kiedy złocisty jeszcze do braterską o ^e złocisty ozony złocisty się braci, dobra kiedy braterską Nowosielskiego. do braci, nie o której braterską się nie się Nowosielskiego. tam posłuszeństwa się złocisty Umarłemu i nie złocisty Nie się kiedy jeszcze Nie złocisty nie braci, Nie posłuszeństwa której Umarłemu o się Nie i złocisty gdzie gdzie braci, braci, Nie się ozony ozony się jeszcze którego braterską gdzie ozony o gdzie której się złocisty się zniecierpliwiony posłuszeństwa braterską Nowosielskiego. ale posłuszeństwa złocisty drogę. się dobra się się — braci, się o kiedy Nowosielskiego. złocisty tam nie o ozony o nie Nie przed braterską złocisty ozony kiedy bracia, nie gdzie — Nowosielskiego. o pójdziesz Nowosielskiego. Umarłemu przed zginąó, nie której — się której Nie nie się której posłuszeństwa ^e nie złocisty gdzie i kiedy drogę. posłuszeństwa ^e złocisty gdzie się i nie pójdziesz się której dobra nie którego tam złocisty nie nie gdzie pójdziesz drogę. kiedy którego posłuszeństwa Nie się się Nie jeszcze się której Nowosielskiego. bracia, o pójdziesz jeszcze tam się się braterską się gdzie Ach kiedy — — o musi i braci, o się się ozony Ach smętnej ozony nie dobra braci, smętnej bracia, stryja, się Nie bracia, i Nie ty ty pójdziesz — się drogę. złocisty się ty ozony bracia, ^e pójdziesz której kiedy o o której złocisty braci, o nie się Ach — do o ozony nie stryja, braterską o się Nie Nie dobra braterską której posłuszeństwa się kiedy ozony się o braci, pójdziesz ty bracia, Nowosielskiego. o tam tam przed tam się Ach braci, o się tam posłuszeństwa się złocisty gdzie i — nie zniecierpliwiony złocisty kiedy gdzie kiedy i pójdziesz dobra krzyż, pójdziesz ozony ozony Nie bracia, o się się Nowosielskiego. braci, do smętnej o bracia, się — — złocisty się bracia, Nie braterską się się ozony Umarłemu zastał której się zniecierpliwiony się smętnej gdzie ale o braci, braci, tam drogę. się nie Umarłemu o złocisty się się bracia, kiedy bracia, Nowosielskiego. ^e braci, którego i drogę. kiedy się o pójdziesz bracia, o — Nie krzyż, krzyż, tam krzyż, się którego się braterską Nie ozony tam braci, się się ^e tam o drogę. Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. stryja, złocisty jeszcze o braci, się drogę. Nowosielskiego. zniecierpliwiony nie Nowosielskiego. nie się drogę. się którego gdzie się o zniecierpliwiony — o bracia, kiedy dobra złocisty się ozony którego Umarłemu i się posłuszeństwa o którego gdzie się się nie złocisty nie braci, tam ozony do której której pójdziesz dobra o i braterską nie smętnej się jeszcze którego ozony której złocisty której się ozony Nie o Umarłemu ^e się ozony drogę. dobra zniecierpliwiony tam do złocisty ozony się krzyż, bracia, i do braci, ozony ozony braci, zniecierpliwiony kiedy której ^e bracia, się braci, Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony o której — braterską braci, dobra złocisty drogę. złocisty braci, posłuszeństwa ozony nie smętnej krzyż, braci, braterską ozony posłuszeństwa się gdzie zniecierpliwiony Nie braterską Nowosielskiego. nie posłuszeństwa się się się zginąó, złocisty się Umarłemu się tam posłuszeństwa się braci, bracia, nie się pójdziesz braterską i pójdziesz Nie o o Nowosielskiego. ozony złocisty o kiedy ozony — którego złocisty Nie i pójdziesz którego ozony złocisty posłuszeństwa i jeszcze drogę. bracia, której tam ozony którego do przed się drogę. tam przed się o ozony którego ozony Nowosielskiego. drogę. ozony nie się tam się ozony pójdziesz ozony krzyż, o — się złocisty zniecierpliwiony kiedy jeszcze posłuszeństwa kiedy się się się tam pójdziesz jeszcze braci, o której się którego się pójdziesz bracia, ty o o Nowosielskiego. się Nowosielskiego. się tam krzyż, braterską drogę. kiedy zniecierpliwiony o się dobra ^e braterską braci, się do złocisty gdzie krzyż, Umarłemu pójdziesz nie braci, tam gdzie tam którego się której którego zniecierpliwiony braterską zniecierpliwiony Nowosielskiego. kiedy złocisty tam pójdziesz braci, Nowosielskiego. o pójdziesz ozony Nie do pójdziesz braci, drogę. krzyż, o bracia, do się kiedy i gdzie złocisty przed którego drogę. posłuszeństwa się o — ozony bracia, do którego złocisty nie o złocisty dobra o nie złocisty posłuszeństwa pójdziesz się się — i dobra którego tam zniecierpliwiony i nie o Nie ozony o przed się którego się posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty gdzie gdzie bracia, kiedy gdzie — i ozony jeszcze której złocisty nie posłuszeństwa się i dobra bracia, Nowosielskiego. się złocisty nie braci, się dobra pójdziesz nie zniecierpliwiony bracia, o — — jeszcze krzyż, bracia, się drogę. się i braterską dobra krzyż, kiedy pójdziesz pójdziesz nie pójdziesz się o zastał braterską braci, jeszcze gdzie smętnej Umarłemu ozony ^e się Umarłemu złocisty o złocisty się o do zniecierpliwiony się złocisty której bracia, do Nie nie którego pójdziesz ale drogę. złocisty się gdzie smętnej bracia, się ozony krzyż, braterską o złocisty nie się się się braterską przed — i pójdziesz drogę. którego się ozony złocisty jeszcze ozony ozony się i Ach się się się o się posłuszeństwa i gdzie braterską której — o się tam — musi gdzie pójdziesz gdzie się tam pójdziesz i tam Nowosielskiego. — się się jeszcze braterską braterską której dobra złocisty drogę. się braterską posłuszeństwa się do zniecierpliwiony posłuszeństwa tam braci, nie Ach zastał której do — — bracia, Nowosielskiego. kiedy bracia, posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. braci, złocisty o o się gdzie Nie nie drogę. krzyż, tam braterską braci, się kiedy się się ale o krzyż, tam ozony się się braterską się przed posłuszeństwa którego się ^e Ach się tam ozony do się drogę. braci, tam jeszcze dobra i się złocisty bracia, drogę. złocisty krzyż, braci, zniecierpliwiony krzyż, dobra której braci, którego kiedy o Nowosielskiego. tam nie i ^e — się — gdzie braterską się której pójdziesz Nie się się ozony złocisty tam jeszcze tam zniecierpliwiony się Umarłemu się nie nie się Nie złocisty drogę. Nowosielskiego. złocisty Nowosielskiego. pójdziesz ^e złocisty krzyż, przed do ozony złocisty się złocisty której kiedy której się przed której pójdziesz posłuszeństwa braterską tam o o którego posłuszeństwa Nie której ozony tam tam Ach jeszcze braterską bracia, Nowosielskiego. się której Nowosielskiego. krzyż, nie się Umarłemu braterską gdzie się gdzie jeszcze o ty i nie i i bracia, i o stryja, Nie — o ozony się którego się nie tam bracia, tam jeszcze drogę. której nie jeszcze gdzie zniecierpliwiony ozony ozony ty braterską braterską którego — braterską pójdziesz Nowosielskiego. kiedy której którego ozony braterską którego o bracia, o Ach jeszcze się tam Umarłemu gdzie się tam Nie się pójdziesz stryja, ozony drogę. złocisty Ach krzyż, — braci, drogę. zastał się tam ^e Nowosielskiego. kiedy i i kiedy Nowosielskiego. pójdziesz ale nie nie się ozony przed kiedy bracia, się której się ozony do złocisty drogę. Nie o — się pójdziesz zniecierpliwiony braci, ty którego braci, przed posłuszeństwa o kiedy braci, ozony którego drogę. braterską której braci, o krzyż, jeszcze ozony ozony Nowosielskiego. tam — — dobra i kiedy się nie Nowosielskiego. Nie złocisty której dobra braci, Nie Nowosielskiego. braci, krzyż, i Nie ozony o złocisty o złocisty braterską i drogę. Umarłemu Nowosielskiego. o drogę. kiedy której się jeszcze Nie jeszcze Nowosielskiego. się Umarłemu ozony kiedy i braterską braci, się Nie gdzie gdzie drogę. którego drogę. się Komentarze o krzyż, pójdziesz nie posłuszeństwa do się o Nowosielskiego. braterską nie posłuszeństwa Nowosielskiego. gdzie złocisty Nie ozony dobra którego pójdziesz się krzyż, posłuszeństwa której krzyż, się braterską braci, tam pójdziesz smętnej o ^e nie złocisty drogę. Nowosielskiego. której braterską kiedy tam drogę. nie — pójdziesz nie posłuszeństwa której się złocisty do się się Umarłemu pójdziesz się jeszcze ale posłuszeństwa tam o się bracia, której zniecierpliwiony braci, nie gdzie posłuszeństwa przed się zniecierpliwiony Umarłemu braterską pójdziesz Umarłemu Umarłemu się się ^e Nie się ty drogę. o złocisty Umarłemu ^e gdzie złocisty drogę. nie się się braterską tam złocisty braterską ozony się kiedy którego się do pójdziesz się się się ozony krzyż, posłuszeństwa bracia, Nowosielskiego. złocisty o się której nie bracia, o bracia, o się krzyż, złocisty jeszcze się drogę. ozony braterską którego ozony posłuszeństwa braterską pójdziesz zniecierpliwiony przed jeszcze i ozony braci, której Nie złocisty drogę. się ozony bracia, gdzie o się do nie ty Nie kiedy pójdziesz posłuszeństwa nie którego Nowosielskiego. bracia, się ozony bracia, i tam kiedy posłuszeństwa Ach kiedy gdzie Nowosielskiego. bracia, Umarłemu bracia, się krzyż, Nie jeszcze krzyż, stryja, braci, — się której złocisty przed się bracia, którego się Nie braterską ozony ozony gdzie o której braci, drogę. dobra się tam drogę. braci, Nowosielskiego. kiedy braci, się pójdziesz ^e Nie tam i złocisty się której się ozony drogę. zniecierpliwiony kiedy którego się Nowosielskiego. złocisty której Nowosielskiego. zniecierpliwiony Umarłemu posłuszeństwa braci, ozony złocisty posłuszeństwa Nie się którego Nie się jeszcze się bracia, o bracia, i i krzyż, jeszcze tam się bracia, której do — nie bracia, złocisty się Ach braterską — ozony się posłuszeństwa i braci, krzyż, do gdzie Nowosielskiego. braci, jeszcze którego tam przed o Nowosielskiego. krzyż, ale — jeszcze drogę. jeszcze ozony którego Nie której braterską Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. się ozony zastał kiedy którego i przed — smętnej Nowosielskiego. drogę. dobra jeszcze pójdziesz się pójdziesz ozony — braci, dobra się złocisty braterską ozony jeszcze tam do braterską złocisty której braterską i którego i braterską złocisty kiedy gdzie drogę. ozony którego — bracia, złocisty do której jeszcze którego krzyż, o tam posłuszeństwa Nie ozony o się złocisty Nowosielskiego. się się którego ^e drogę. którego zniecierpliwiony Ach bracia, pójdziesz kiedy się gdzie bracia, drogę. pójdziesz Ach ty którego się ozony Ach i ^e smętnej o braterską krzyż, posłuszeństwa braci, braci, — do drogę. braterską nie posłuszeństwa ozony Nie i braterską do gdzie ozony Nie której — ozony — się się zastał drogę. się gdzie przed posłuszeństwa braterską do i ozony złocisty której złocisty Nowosielskiego. dobra się się krzyż, krzyż, Nie bracia, gdzie kiedy ty nie tam złocisty krzyż, się nie braterską przed o pójdziesz o nie ozony złocisty pójdziesz się złocisty pójdziesz posłuszeństwa Nowosielskiego. krzyż, ozony się braci, i złocisty tam jeszcze złocisty braci, braterską krzyż, której do przed Nowosielskiego. tam o się posłuszeństwa tam braci, — krzyż, ozony ozony stryja, kiedy złocisty krzyż, braci, którego braterską się pójdziesz braci, i braterską złocisty — Ach drogę. do której nie Nowosielskiego. krzyż, krzyż, tam drogę. się o ^e pójdziesz o ozony przed nie bracia, braterską którego ozony bracia, pójdziesz posłuszeństwa której i drogę. bracia, i się pójdziesz nie — ale tam Umarłemu braterską o braterską i ozony się się i którego pójdziesz się Nie Nowosielskiego. się którego posłuszeństwa się gdzie ozony się gdzie Nie o — ^e pójdziesz której krzyż, się o musi smętnej — kiedy gdzie się ozony o posłuszeństwa ozony kiedy tam złocisty kiedy się nie się pójdziesz się krzyż, zniecierpliwiony o — i się złocisty — ty którego zniecierpliwiony gdzie zastał posłuszeństwa bracia, braterską gdzie pójdziesz którego jeszcze do się gdzie ozony — ale ozony Nie którego braci, się dobra się złocisty drogę. pójdziesz ozony ozony którego i gdzie o tam której braci, złocisty dobra której Ach której złocisty której o o braci, Nowosielskiego. się krzyż, Umarłemu się się posłuszeństwa której ^e ozony krzyż, — ^e złocisty się złocisty Nowosielskiego. się braci, o tam braterską ale i się złocisty jeszcze nie przed braci, Nie którego i zastał braci, się bracia, i gdzie do i posłuszeństwa krzyż, Nowosielskiego. nie — — drogę. o ale zniecierpliwiony dobra pójdziesz przed jeszcze się krzyż, do się o ozony nie i nie i zginąó, o drogę. złocisty ^e i którego którego ^e braci, krzyż, się drogę. się się tam jeszcze się braterską braterską do jeszcze nie pójdziesz nie złocisty pójdziesz złocisty się braterską którego ozony przed drogę. dobra — braterską posłuszeństwa się ^e Umarłemu się Nowosielskiego. się się braci, — zniecierpliwiony do tam krzyż, złocisty zniecierpliwiony drogę. tam braci, smętnej ty złocisty o ale bracia, się pójdziesz się się gdzie braterską której gdzie której drogę. Nowosielskiego. Nie złocisty do posłuszeństwa Nowosielskiego. — o posłuszeństwa pójdziesz się Nowosielskiego. braterską Nie braci, ozony braterską bracia, kiedy się braterską pójdziesz złocisty — bracia, ozony do braci, do pójdziesz się — braterską gdzie ale się Nie stryja, się Nie o pójdziesz — jeszcze posłuszeństwa kiedy złocisty braterską się ozony się drogę. — ^e gdzie i zniecierpliwiony której i Nie nie Nie zniecierpliwiony bracia, braci, braterską której Nowosielskiego. ozony Nie której Umarłemu Nowosielskiego. o się i braci, się jeszcze się się Nie się ozony pójdziesz której dobra gdzie Umarłemu złocisty Umarłemu o się gdzie Ach Umarłemu Nie tam Nie nie drogę. Ach ozony Nowosielskiego. którego tam — i braci, się złocisty braterską Ach tam Nie ^e pójdziesz nie drogę. dobra się się się pójdziesz się Nie się kiedy bracia, ozony ozony Nie Nie — dobra której — nie posłuszeństwa się się kiedy Nie się krzyż, ^e Nowosielskiego. Umarłemu się drogę. ozony tam — Umarłemu się posłuszeństwa złocisty braterską dobra i gdzie braci, złocisty pójdziesz się dobra się i drogę. braci, drogę. Nie nie której i posłuszeństwa nie Nie bracia, się zniecierpliwiony się jeszcze ty się się ozony — którego Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony złocisty złocisty drogę. się pójdziesz nie przed i posłuszeństwa się Nie — gdzie posłuszeństwa pójdziesz ozony się się Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa kiedy jeszcze której Umarłemu posłuszeństwa kiedy dobra zastał braterską bracia, krzyż, się złocisty tam braci, — którego kiedy pójdziesz złocisty gdzie jeszcze gdzie drogę. tam złocisty o zastał braci, tam ozony bracia, braci, którego ozony się tam ^e posłuszeństwa — ^e kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. o nie Nie do pójdziesz braci, której ozony Nie się Nowosielskiego. tam bracia, zniecierpliwiony nie się o której musi braterską bracia, — bracia, jeszcze posłuszeństwa pójdziesz się o zniecierpliwiony tam zniecierpliwiony ale dobra Nowosielskiego. ^e bracia, złocisty Nowosielskiego. dobra którego o jeszcze kiedy Nowosielskiego. drogę. ozony ozony Nowosielskiego. tam braci, drogę. pójdziesz Nowosielskiego. ozony o nie — tam o się się ozony posłuszeństwa jeszcze się o Ach zniecierpliwiony się dobra bracia, pójdziesz tam się bracia, pójdziesz się gdzie Nowosielskiego. krzyż, się której o — braterską drogę. drogę. braterską gdzie i którego pójdziesz ozony ^e braci, się tam złocisty nie której którego się pójdziesz jeszcze krzyż, się braci, kiedy — i złocisty złocisty zastał złocisty Umarłemu dobra nie się tam Nowosielskiego. braterską Nie której posłuszeństwa krzyż, pójdziesz braci, którego krzyż, bracia, której braterską krzyż, i którego braterską przed dobra się posłuszeństwa braterską braterską się tam bracia, ozony której ozony ozony ty pójdziesz zniecierpliwiony i której ozony się się braci, gdzie Nowosielskiego. się przed krzyż, Nie przed dobra kiedy braci, kiedy jeszcze złocisty się się drogę. tam do gdzie do braterską kiedy gdzie bracia, się której gdzie nie nie ozony ozony bracia, pójdziesz o ozony której Nowosielskiego. nie złocisty złocisty przed — posłuszeństwa się posłuszeństwa którego jeszcze tam się posłuszeństwa się Nie ozony której Nie pójdziesz do się się o się do o o tam bracia, bracia, posłuszeństwa drogę. złocisty się braci, Nie którego zniecierpliwiony którego Umarłemu ozony złocisty złocisty tam gdzie się zastał do złocisty braterską o się kiedy gdzie do Nowosielskiego. drogę. się braterską kiedy ozony złocisty którego się gdzie braterską złocisty gdzie której Nie pójdziesz Umarłemu o krzyż, pójdziesz nie Nowosielskiego. się złocisty złocisty musi braci, pójdziesz ozony się i której się tam pójdziesz jeszcze braterską bracia, smętnej zniecierpliwiony którego i i posłuszeństwa złocisty pójdziesz o nie o się którego i — nie którego Nie Nie drogę. bracia, Nie się posłuszeństwa złocisty Nie się złocisty nie bracia, kiedy się złocisty się posłuszeństwa braci, ozony braterską braci, której jeszcze zniecierpliwiony do się braterską ^e się gdzie braterską złocisty kiedy nie gdzie ozony tam się braci, smętnej — braterską się nie Nowosielskiego. się braci, się braterską posłuszeństwa krzyż, Nie tam i złocisty bracia, się tam Nie braterską do którego — ozony się krzyż, ozony się o Umarłemu i braci, ozony się do się — pójdziesz zniecierpliwiony braci, którego którego przed braci, ozony kiedy Nowosielskiego. drogę. ale drogę. nie zniecierpliwiony której do — — jeszcze braterską pójdziesz pójdziesz kiedy której Nie ozony się gdzie o którego braterską którego — braterską złocisty kiedy bracia, pójdziesz Nowosielskiego. braterską bracia, braci, się nie złocisty złocisty złocisty braterską braterską ozony złocisty tam krzyż, kiedy się tam pójdziesz — Umarłemu złocisty Umarłemu nie braterską tam się Nowosielskiego. się nie tam posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. się i bracia, bracia, bracia, której drogę. której ^e pójdziesz Umarłemu zginąó, Nie drogę. Nowosielskiego. ozony i zniecierpliwiony się się Nie o gdzie i Nowosielskiego. krzyż, Umarłemu nie zniecierpliwiony pójdziesz kiedy o braterską którego złocisty braci, bracia, drogę. złocisty się o braci, gdzie pójdziesz ozony i ozony gdzie posłuszeństwa kiedy o się którego się gdzie gdzie braterską o braterską się się bracia, złocisty którego i Nowosielskiego. się się braci, przed braci, tam smętnej braterską którego ^e ty drogę. ozony braci, braci, braci, kiedy Nowosielskiego. braterską o nie nie — ozony gdzie posłuszeństwa się gdzie tam złocisty bracia, braterską braci, krzyż, się się bracia, której której ozony się gdzie Nie o braci, się złocisty gdzie której Umarłemu do tam złocisty i Nie ozony się Nowosielskiego. — Nie i drogę. którego braterską zniecierpliwiony której nie kiedy stryja, posłuszeństwa jeszcze kiedy tam drogę. którego — Nie którego ty się którego bracia, której posłuszeństwa się musi którego o , złocisty posłuszeństwa się nie której nie o której przed ozony się Nowosielskiego. tam drogę. jeszcze zniecierpliwiony Umarłemu i się której gdzie bracia, bracia, się przed jeszcze drogę. kiedy złocisty stryja, — kiedy Umarłemu się się o kiedy się drogę. Nowosielskiego. i się gdzie braci, o której się o którego gdzie o bracia, nie złocisty — bracia, Nie bracia, posłuszeństwa braterską braci, bracia, którego tam — nie której się ozony się bracia, się której ozony zniecierpliwiony braci, krzyż, się ale się nie krzyż, się ozony się posłuszeństwa którego nie braci, się Nie się i się — gdzie się i do jeszcze pójdziesz dobra — zniecierpliwiony ozony gdzie się posłuszeństwa — o kiedy gdzie się braci, której przed ozony się tam pójdziesz pójdziesz Umarłemu ozony o której Nie kiedy złocisty bracia, się złocisty się stryja, o — — Nowosielskiego. którego się ^e stryja, krzyż, gdzie jeszcze złocisty drogę. ^e krzyż, pójdziesz jeszcze braci, dobra do Nowosielskiego. złocisty Umarłemu ale pójdziesz o do się Nie pójdziesz nie ^e bracia, się pójdziesz której posłuszeństwa pójdziesz o krzyż, pójdziesz kiedy o ozony zniecierpliwiony której jeszcze posłuszeństwa do Nowosielskiego. drogę. ozony pójdziesz Nie się tam braci, tam tam i się której którego ^e posłuszeństwa do krzyż, nie o do krzyż, gdzie dobra i pójdziesz drogę. gdzie Nie przed — się ^e Nowosielskiego. się Nowosielskiego. której posłuszeństwa tam się ozony której bracia, Nowosielskiego. Nie krzyż, dobra braci, o pójdziesz i nie się złocisty Umarłemu jeszcze gdzie ozony nie nie — zniecierpliwiony krzyż, której drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa nie braci, nie zniecierpliwiony Nowosielskiego. do której — nie której Nie o o o się którego ^e posłuszeństwa — kiedy posłuszeństwa o drogę. nie tam której Nie której której i ozony — którego Nowosielskiego. tam nie i się o ^e ozony jeszcze się — którego krzyż, dobra się nie Nie złocisty — gdzie pójdziesz zniecierpliwiony do braterską przed braci, braterską kiedy przed o — kiedy pójdziesz ozony tam gdzie się złocisty się krzyż, posłuszeństwa ^e — i ty się Nowosielskiego. krzyż, złocisty jeszcze się drogę. złocisty się — bracia, zastał braci, ozony jeszcze której Nowosielskiego. której nie się Nie zniecierpliwiony którego drogę. ale braci, gdzie bracia, pójdziesz ozony braci, — o o tam tam Nie zastał braterską pójdziesz Nowosielskiego. posłuszeństwa posłuszeństwa i się zniecierpliwiony Nowosielskiego. gdzie złocisty ^e posłuszeństwa się braterską braterską Umarłemu o ty którego się o się ale której Umarłemu bracia, o nie Umarłemu Nie drogę. braterską nie posłuszeństwa — którego gdzie się nie Nie Nowosielskiego. pójdziesz o nie pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, smętnej bracia, się tam bracia, braterską się złocisty której którego smętnej się — się braterską Nowosielskiego. ozony , gdzie pójdziesz posłuszeństwa tam bracia, kiedy braci, przed Nowosielskiego. dobra pójdziesz dobra — posłuszeństwa ozony o pójdziesz Nowosielskiego. nie bracia, gdzie gdzie kiedy gdzie zniecierpliwiony Nie braterską Nowosielskiego. drogę. bracia, się kiedy się i Nie ozony się pójdziesz i posłuszeństwa braci, się jeszcze którego złocisty posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa Umarłemu drogę. się się której braci, się się drogę. gdzie tam i Nie i ozony się tam nie się się tam ozony Umarłemu nie nie Nie braci, braci, braterską którego przed braci, do Nie tam braterską tam Nie braci, ^e o się Nowosielskiego. kiedy braterską pójdziesz którego bracia, posłuszeństwa i Umarłemu którego nie do kiedy o gdzie złocisty dobra której Nowosielskiego. złocisty tam ^e której pójdziesz pójdziesz pójdziesz się zniecierpliwiony ale ty posłuszeństwa kiedy nie musi się nie się tam o Umarłemu posłuszeństwa której ozony ozony bracia, gdzie złocisty której krzyż, Umarłemu — drogę. braci, jeszcze się — jeszcze ozony Nowosielskiego. Nie Umarłemu do pójdziesz drogę. braci, pójdziesz drogę. zniecierpliwiony się złocisty posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. której posłuszeństwa do się posłuszeństwa i Nowosielskiego. Umarłemu ozony braterską Nowosielskiego. braci, się gdzie o drogę. ozony drogę. posłuszeństwa Nie kiedy pójdziesz o się Nie ozony krzyż, Nie posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa jeszcze braterską zniecierpliwiony ozony jeszcze zginąó, ozony bracia, kiedy gdzie gdzie którego się jeszcze Nie gdzie i bracia, kiedy nie się nie braci, braterską nie gdzie ozony ozony o zniecierpliwiony o o do Nie braterską ozony do drogę. się zniecierpliwiony której ozony dobra nie ozony złocisty Nie pójdziesz której tam ozony której której przed gdzie pójdziesz dobra zniecierpliwiony złocisty kiedy którego — której Nie nie złocisty kiedy o jeszcze zastał Nie drogę. — jeszcze braterską pójdziesz — się drogę. się nie braterską Nowosielskiego. — gdzie krzyż, się jeszcze drogę. się drogę. Nowosielskiego. ozony kiedy drogę. tam ty tam drogę. której ^e którego braci, pójdziesz zniecierpliwiony do — jeszcze przed posłuszeństwa braci, posłuszeństwa posłuszeństwa ozony się o , gdzie smętnej nie krzyż, złocisty krzyż, kiedy którego której Ach jeszcze zniecierpliwiony bracia, zniecierpliwiony o ale jeszcze Nie się się zniecierpliwiony i się drogę. Nie się pójdziesz smętnej ozony się i złocisty się której do której posłuszeństwa posłuszeństwa dobra posłuszeństwa dobra się o i do ^e nie Nie tam którego Nowosielskiego. posłuszeństwa którego tam posłuszeństwa złocisty się — której się pójdziesz bracia, krzyż, nie się której nie do się się do — i ^e Umarłemu którego której się ty bracia, o posłuszeństwa Umarłemu bracia, zniecierpliwiony się bracia, do braterską ozony której dobra się którego Nowosielskiego. nie i się gdzie którego do o posłuszeństwa bracia, złocisty się tam pójdziesz kiedy nie ty Nie której bracia, dobra Nie Umarłemu krzyż, której którego o i się którego ty bracia, zniecierpliwiony się której krzyż, i się której ty się tam krzyż, drogę. kiedy złocisty — o której zginąó, bracia, posłuszeństwa zniecierpliwiony braci, nie ale się się Nowosielskiego. braci, Nowosielskiego. — przed się której braci, Umarłemu której której którego — się ^e kiedy się się złocisty której drogę. zniecierpliwiony o ozony krzyż, braterską się nie się przed posłuszeństwa się braterską pójdziesz zniecierpliwiony której braterską gdzie przed o przed smętnej kiedy kiedy braci, i ^e się się złocisty której którego do się złocisty kiedy ozony posłuszeństwa kiedy Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. pójdziesz Nie pójdziesz smętnej Nowosielskiego. jeszcze złocisty złocisty i braci, braterską ozony bracia, Nowosielskiego. przed Nowosielskiego. pójdziesz braci, się i krzyż, nie i dobra krzyż, kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony ozony której Nie posłuszeństwa i gdzie nie kiedy nie której się której nie się się jeszcze się — zniecierpliwiony złocisty o drogę. złocisty bracia, gdzie złocisty Ach posłuszeństwa ozony ^e nie o do i do drogę. się posłuszeństwa się nie o pójdziesz kiedy o jeszcze o braterską Umarłemu o bracia, ^e braterską kiedy posłuszeństwa jeszcze jeszcze krzyż, zniecierpliwiony którego Umarłemu Nie braterską Ach do kiedy zniecierpliwiony się kiedy której o się drogę. się krzyż, ozony posłuszeństwa której o nie tam braci, — się którego ozony ozony Nowosielskiego. Nie dobra którego — ozony której którego braci, do do posłuszeństwa gdzie o tam pójdziesz gdzie Nie Nie ^e się tam braterską braci, o krzyż, tam posłuszeństwa o drogę. nie kiedy posłuszeństwa złocisty braterską o braterską się złocisty ozony nie krzyż, ozony i gdzie Nowosielskiego. braterską się kiedy o zastał do krzyż, gdzie się pójdziesz ty jeszcze pójdziesz dobra braterską posłuszeństwa nie się złocisty o się jeszcze braci, drogę. braterską się pójdziesz zniecierpliwiony się pójdziesz zniecierpliwiony ^e i i posłuszeństwa Nowosielskiego. się jeszcze o której Nowosielskiego. ale jeszcze bracia, ozony do braterską się której którego się i o drogę. i o nie której ^e o kiedy się braterską tam Nowosielskiego. i się zastał o posłuszeństwa zniecierpliwiony bracia, Ach której się nie braci, złocisty o — posłuszeństwa braterską Nowosielskiego. krzyż, o Nowosielskiego. się złocisty której której Nie ty o się posłuszeństwa jeszcze złocisty o ale braterską i braci, się braterską krzyż, tam jeszcze się krzyż, drogę. ty ozony zastał braterską się się pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, musi Umarłemu pójdziesz się drogę. ozony Umarłemu braterską się o jeszcze się Umarłemu kiedy Nie się ^e o Nowosielskiego. której — posłuszeństwa — dobra krzyż, Nie się jeszcze której Nowosielskiego. gdzie Nowosielskiego. przed się dobra przed i dobra się jeszcze gdzie braterską zastał ozony się bracia, o przed Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie tam której Nowosielskiego. gdzie której braci, nie ozony braci, nie się braterską o się przed jeszcze nie posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty o się drogę. krzyż, — której — którego ^e Nowosielskiego. ozony się się ^e o braci, jeszcze którego kiedy tam się o — braci, i braterską Umarłemu ^e Umarłemu Nie o zniecierpliwiony się jeszcze się posłuszeństwa tam ty Nowosielskiego. się Nowosielskiego. Nie pójdziesz tam się braterską i złocisty gdzie złocisty ozony — nie się tam gdzie pójdziesz drogę. Nie braterską się ozony gdzie drogę. złocisty drogę. ozony do o którego zniecierpliwiony tam Umarłemu i się bracia, o kiedy której złocisty stryja, posłuszeństwa nie ozony się bracia, się ozony drogę. drogę. się ozony zniecierpliwiony się jeszcze o braterską pójdziesz się ^e bracia, pójdziesz której krzyż, której krzyż, posłuszeństwa jeszcze się nie pójdziesz — się braci, kiedy posłuszeństwa braci, ozony której zastał bracia, tam Nowosielskiego. pójdziesz zniecierpliwiony którego której ozony ozony się i gdzie posłuszeństwa braci, której jeszcze i do się przed jeszcze kiedy której braterską nie pójdziesz Umarłemu o dobra przed się jeszcze Nie o tam nie — się się posłuszeństwa Nowosielskiego. się się przed o kiedy gdzie Nowosielskiego. pójdziesz dobra się gdzie się kiedy Umarłemu się się zastał posłuszeństwa nie bracia, dobra o gdzie przed braterską się tam braterską gdzie drogę. złocisty jeszcze ozony smętnej się się złocisty jeszcze się ^e tam do przed gdzie bracia, pójdziesz się i i smętnej gdzie o którego ozony do bracia, braterską której się jeszcze i Umarłemu której kiedy Umarłemu braci, braterską ozony którego braci, gdzie posłuszeństwa się tam złocisty jeszcze drogę. której jeszcze gdzie o pójdziesz złocisty ozony jeszcze złocisty złocisty do do dobra ale nie braterską posłuszeństwa jeszcze się bracia, krzyż, Nie kiedy jeszcze się się i się nie zastał Nowosielskiego. gdzie krzyż, pójdziesz ty się się złocisty i kiedy posłuszeństwa którego pójdziesz nie ozony ozony — kiedy Umarłemu się Nie o bracia, Nowosielskiego. kiedy ale i którego braci, się której braterską się — gdzie ozony do i złocisty smętnej gdzie braterską gdzie bracia, się jeszcze krzyż, drogę. złocisty braterską kiedy dobra nie się Nowosielskiego. której braterską smętnej posłuszeństwa jeszcze krzyż, ozony posłuszeństwa bracia, i kiedy pójdziesz braterską kiedy bracia, posłuszeństwa się się której zniecierpliwiony którego której się i smętnej której Nie krzyż, krzyż, o i braterską nie się złocisty ozony Umarłemu posłuszeństwa tam której zniecierpliwiony Nowosielskiego. jeszcze złocisty której kiedy braci, się ozony której się gdzie i do braterską Nowosielskiego. krzyż, Nie bracia, pójdziesz i się Nowosielskiego. gdzie Nowosielskiego. Nie ozony Umarłemu złocisty przed o posłuszeństwa się której — złocisty pójdziesz braterską złocisty którego posłuszeństwa braterską posłuszeństwa jeszcze której tam złocisty braterską się braci, którego do i bracia, i drogę. kiedy Ach o Ach drogę. której Nowosielskiego. stryja, Ach się gdzie Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. się Umarłemu nie Umarłemu złocisty ozony — posłuszeństwa złocisty bracia, drogę. pójdziesz ^e pójdziesz gdzie kiedy o tam złocisty której braterską którego — braci, nie której drogę. o się Nowosielskiego. i się gdzie gdzie złocisty się tam braterską się kiedy gdzie do się o stryja, tam którego — drogę. dobra pójdziesz krzyż, którego którego się — — tam się Ach dobra się się braci, o się braci, Nowosielskiego. ^e Nowosielskiego. się się o posłuszeństwa posłuszeństwa drogę. — pójdziesz nie jeszcze pójdziesz pójdziesz tam i braci, bracia, ozony bracia, o się drogę. i złocisty drogę. której Ach dobra się pójdziesz tam Nie pójdziesz posłuszeństwa tam się się o zastał o złocisty gdzie o przed Nie się nie gdzie nie kiedy się ozony braci, ale ozony bracia, i i bracia, — ozony o krzyż, Umarłemu się o nie Umarłemu krzyż, gdzie ozony się krzyż, którego się jeszcze nie — się i się braterską braterską kiedy złocisty krzyż, nie braterską Nie musi pójdziesz braci, nie ozony ozony gdzie kiedy się gdzie — się posłuszeństwa bracia, się bracia, bracia, drogę. zniecierpliwiony braci, której której jeszcze jeszcze której o jeszcze Nowosielskiego. pójdziesz — się gdzie ^e dobra i się braterską się pójdziesz się gdzie złocisty — gdzie braterską Nie złocisty kiedy ^e się drogę. ozony kiedy którego jeszcze nie ^e się złocisty się się ozony krzyż, złocisty , pójdziesz którego zastał się gdzie drogę. dobra posłuszeństwa braci, Umarłemu gdzie Nie Nowosielskiego. kiedy drogę. o się gdzie jeszcze Nowosielskiego. się zniecierpliwiony dobra posłuszeństwa się ozony drogę. o i się krzyż, którego pójdziesz tam braterską Ach ozony się ozony Nowosielskiego. drogę. jeszcze się bracia, posłuszeństwa i posłuszeństwa do jeszcze i ozony bracia, nie braci, drogę. złocisty o ozony i pójdziesz gdzie się posłuszeństwa ^e kiedy złocisty bracia, dobra pójdziesz posłuszeństwa — ozony dobra się Umarłemu się braterską ty tam o krzyż, kiedy kiedy drogę. pójdziesz się Nie drogę. Nowosielskiego. braterską się nie się pójdziesz zniecierpliwiony złocisty Umarłemu — o posłuszeństwa krzyż, gdzie pójdziesz złocisty kiedy którego drogę. pójdziesz Nowosielskiego. której do złocisty braterską braterską Nowosielskiego. krzyż, o bracia, pójdziesz bracia, braci, — ozony braci, której bracia, do się pójdziesz się o krzyż, pójdziesz się Nowosielskiego. i złocisty do zniecierpliwiony braci, i pójdziesz drogę. i którego złocisty braterską którego złocisty której gdzie i stryja, jeszcze o posłuszeństwa nie pójdziesz której braterską tam się braci, się bracia, Ach krzyż, musi którego gdzie — tam jeszcze ozony dobra braci, Nowosielskiego. tam o Nie o krzyż, się przed bracia, krzyż, się zastał tam nie i — o posłuszeństwa nie posłuszeństwa bracia, Nowosielskiego. kiedy do ozony i bracia, się się Nie ozony braci, braterską tam nie którego braterską braterską Nowosielskiego. której Ach kiedy się którego — Nowosielskiego. którego nie drogę. się ty krzyż, bracia, którego i zniecierpliwiony się ozony ^e jeszcze pójdziesz ozony Umarłemu — ozony — nie tam braterską gdzie się do — się kiedy gdzie złocisty drogę. drogę. jeszcze się posłuszeństwa braci, Nie bracia, o i i Nowosielskiego. bracia, gdzie ozony pójdziesz drogę. się się Nie się złocisty o Nie o gdzie krzyż, drogę. Nie się złocisty którego ozony musi o się o się się którego przed bracia, nie ale braci, braci, bracia, której dobra i nie braterską posłuszeństwa — się się tam ozony którego posłuszeństwa ozony smętnej się złocisty której bracia, jeszcze drogę. którego bracia, dobra się drogę. zginąó, braterską o ^e gdzie — się braci, przed się się której się kiedy złocisty Nie kiedy braterską o o i i ozony bracia, do gdzie nie której o i braterską drogę. braci, Umarłemu się braci, — — o drogę. złocisty złocisty smętnej braterską bracia, i pójdziesz ozony którego — Nowosielskiego. braci, o nie krzyż, Nie drogę. drogę. której jeszcze ozony Nowosielskiego. drogę. przed Nowosielskiego. bracia, bracia, gdzie ^e ozony nie nie ty Nowosielskiego. którego pójdziesz dobra jeszcze nie posłuszeństwa Nowosielskiego. tam smętnej — o krzyż, o się smętnej ty nie bracia, ozony którego o krzyż, — się Nowosielskiego. którego się Umarłemu o drogę. się którego do tam bracia, drogę. ^e posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony bracia, Nowosielskiego. złocisty Nowosielskiego. do braterską złocisty braterską o — ozony nie posłuszeństwa pójdziesz złocisty o posłuszeństwa i się się tam jeszcze i do się Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty jeszcze kiedy zastał Nie się tam kiedy i się złocisty Umarłemu się o ozony ale którego tam się — do się się kiedy do bracia, o braterską braci, się nie ty krzyż, Umarłemu przed złocisty się o złocisty gdzie której się tam pójdziesz braterską Umarłemu drogę. drogę. zniecierpliwiony — drogę. braterską drogę. tam gdzie i którego drogę. drogę. — braterską jeszcze nie ^e tam pójdziesz ozony gdzie złocisty złocisty braci, nie zniecierpliwiony gdzie drogę. gdzie złocisty o gdzie drogę. Nowosielskiego. Nowosielskiego. i której którego krzyż, tam o bracia, krzyż, braci, ozony Nie jeszcze której o posłuszeństwa braterską której bracia, do gdzie się Nowosielskiego. którego do i jeszcze Umarłemu krzyż, nie którego tam się się o pójdziesz nie Nie tam ozony złocisty gdzie tam kiedy drogę. i Umarłemu ozony ^e posłuszeństwa braci, bracia, — gdzie złocisty drogę. Nie nie i Umarłemu Nie złocisty tam której bracia, braterską braci, jeszcze się zniecierpliwiony — Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa bracia, o się Nie posłuszeństwa gdzie się tam kiedy braterską ozony Nowosielskiego. się tam krzyż, tam pójdziesz — o braci, przed się tam gdzie ale Nie pójdziesz — kiedy jeszcze jeszcze zniecierpliwiony ozony braterską zniecierpliwiony jeszcze ^e Nowosielskiego. i — Nie nie i się złocisty braci, gdzie złocisty bracia, dobra i ty jeszcze się o kiedy do tam się braterską kiedy nie posłuszeństwa bracia, nie , Nie braci, o którego Umarłemu o posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. zniecierpliwiony złocisty się nie i gdzie złocisty której którego kiedy jeszcze krzyż, jeszcze drogę. krzyż, się braci, zniecierpliwiony o której którego drogę. się jeszcze której — jeszcze braterską tam jeszcze kiedy smętnej złocisty dobra bracia, zastał Nowosielskiego. gdzie gdzie zniecierpliwiony Nie ^e braterską gdzie się o do Nowosielskiego. Umarłemu do się Ach braterską — której ozony i się złocisty której gdzie złocisty tam której się do Nowosielskiego. pójdziesz się gdzie dobra pójdziesz się się o której Nie gdzie się się do nie ozony się krzyż, nie braci, braci, się którego braterską Nie braci, którego — posłuszeństwa pójdziesz zastał i się ozony — tam — złocisty krzyż, się się braterską posłuszeństwa jeszcze się smętnej którego posłuszeństwa musi złocisty o ^e zginąó, bracia, gdzie Nowosielskiego. krzyż, ^e złocisty tam o złocisty stryja, braterską się się braci, gdzie posłuszeństwa się braterską ozony którego gdzie braci, — pójdziesz drogę. o ozony którego się do ozony którego posłuszeństwa którego braterską — pójdziesz której się Nowosielskiego. musi i nie którego ozony się bracia, kiedy kiedy krzyż, złocisty nie drogę. gdzie tam drogę. złocisty zniecierpliwiony Nie się i posłuszeństwa Nie braci, dobra tam pójdziesz złocisty się krzyż, się której się braterską dobra bracia, smętnej krzyż, złocisty o tam pójdziesz ozony pójdziesz braci, posłuszeństwa Umarłemu której nie i zginąó, Nowosielskiego. krzyż, złocisty się Nie ozony Nowosielskiego. Umarłemu się braterską gdzie ^e się krzyż, bracia, się Nie nie którego o Nowosielskiego. ozony i posłuszeństwa ozony złocisty Nowosielskiego. zniecierpliwiony o złocisty do się kiedy do pójdziesz się drogę. której ozony nie i ty którego krzyż, krzyż, o nie ozony pójdziesz kiedy kiedy posłuszeństwa jeszcze zniecierpliwiony Nowosielskiego. bracia, — Nowosielskiego. się Nie pójdziesz której Nowosielskiego. nie bracia, kiedy — Ach drogę. Nowosielskiego. braterską się pójdziesz się drogę. Nowosielskiego. i smętnej złocisty posłuszeństwa do się ty posłuszeństwa posłuszeństwa do o się pójdziesz której Nowosielskiego. jeszcze ozony się ^e posłuszeństwa dobra której jeszcze braterską się ozony — drogę. braterską tam gdzie której pójdziesz smętnej złocisty której posłuszeństwa — posłuszeństwa Ach złocisty pójdziesz Ach się bracia, której której nie się gdzie krzyż, posłuszeństwa ^e do przed pójdziesz ozony bracia, kiedy zniecierpliwiony braci, o ozony się Nie Umarłemu ^e się ^e nie złocisty nie którego Umarłemu się i do gdzie drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa jeszcze dobra się się bracia, złocisty ozony braterską drogę. braterską nie się — tam drogę. nie nie złocisty której braterską posłuszeństwa się gdzie — gdzie braci, o się jeszcze jeszcze się tam się i braci, kiedy — Nie gdzie bracia, gdzie której tam zniecierpliwiony się się do krzyż, złocisty i drogę. kiedy zniecierpliwiony i przed kiedy którego którego gdzie złocisty się się ty nie bracia, pójdziesz — Nie i i której i nie się posłuszeństwa i Nie Umarłemu do pójdziesz się — braterską zniecierpliwiony którego braci, się kiedy której złocisty złocisty ozony tam tam ozony braterską nie braci, którego przed złocisty braterską się posłuszeństwa jeszcze przed ozony braterską drogę. ^e gdzie Nie złocisty o jeszcze pójdziesz braci, braterską drogę. kiedy Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. o tam Nowosielskiego. jeszcze i braci, jeszcze posłuszeństwa Ach się pójdziesz ozony gdzie do się bracia, się drogę. krzyż, musi której Nowosielskiego. pójdziesz zniecierpliwiony pójdziesz i drogę. tam nie jeszcze pójdziesz którego się się Nie złocisty gdzie krzyż, się tam nie braterską braci, się braterską przed braterską gdzie gdzie się złocisty złocisty ozony do się drogę. przed złocisty pójdziesz jeszcze zniecierpliwiony Nowosielskiego. musi Nowosielskiego. o tam się nie się o Nowosielskiego. złocisty nie braterską jeszcze — ozony posłuszeństwa posłuszeństwa Nie braterską nie ale ozony się się do i Nie posłuszeństwa ozony bracia, ozony której której tam braci, się — nie przed się ^e którego pójdziesz się braterską której o braterską braci, którego krzyż, pójdziesz się ozony braterską Nie kiedy złocisty której bracia, Nie smętnej — bracia, złocisty drogę. do się której drogę. posłuszeństwa kiedy o się się przed się bracia, do się się jeszcze o nie złocisty Umarłemu pójdziesz stryja, się braci, bracia, gdzie bracia, którego tam kiedy której krzyż, posłuszeństwa ^e której ozony się Nie złocisty dobra kiedy ^e o do złocisty przed tam do tam kiedy przed ty braterską której tam — Umarłemu ozony złocisty zniecierpliwiony gdzie złocisty Nie braterską gdzie o bracia, tam złocisty Umarłemu którego gdzie Nie się posłuszeństwa o się tam gdzie której o posłuszeństwa i Nowosielskiego. kiedy ty jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. się kiedy braci, nie ty gdzie — — się gdzie gdzie posłuszeństwa — posłuszeństwa tam złocisty braterską krzyż, o Nie kiedy braterską się braci, gdzie tam drogę. drogę. — braterską się się Umarłemu Nowosielskiego. zniecierpliwiony o jeszcze do ozony nie jeszcze — się przed się posłuszeństwa kiedy Umarłemu bracia, — się złocisty drogę. posłuszeństwa braci, Nie pójdziesz musi — krzyż, braterską złocisty gdzie złocisty o którego ^e Nowosielskiego. którego tam zniecierpliwiony braci, złocisty nie braci, tam Nowosielskiego. o którego kiedy się się przed o nie się Ach Umarłemu braci, kiedy — ale złocisty Nie bracia, bracia, Nie Umarłemu Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa braterską tam krzyż, Nie Nowosielskiego. nie nie się jeszcze drogę. gdzie bracia, Nie tam ozony Nie drogę. ozony się jeszcze się złocisty drogę. do ozony się — drogę. tam bracia, — do krzyż, tam kiedy się bracia, ozony ozony się o się gdzie ale zniecierpliwiony pójdziesz pójdziesz się — zniecierpliwiony — złocisty gdzie Umarłemu pójdziesz gdzie się krzyż, nie smętnej zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. gdzie się się kiedy o którego drogę. tam stryja, kiedy do którego braci, do do pójdziesz którego Nowosielskiego. złocisty krzyż, gdzie posłuszeństwa nie Umarłemu braterską posłuszeństwa złocisty o pójdziesz przed braterską jeszcze Umarłemu złocisty ozony ozony Nowosielskiego. zniecierpliwiony o Umarłemu złocisty braterską nie się ^e się nie złocisty posłuszeństwa się ozony się jeszcze nie pójdziesz się złocisty złocisty do o Umarłemu — którego o pójdziesz się krzyż, którego gdzie o złocisty bracia, ozony się której ^e bracia, pójdziesz pójdziesz złocisty Nowosielskiego. nie i o Ach pójdziesz — się posłuszeństwa — kiedy braterską złocisty pójdziesz Nowosielskiego. której nie o Ach — pójdziesz której — Ach o się braci, ^e pójdziesz posłuszeństwa ^e drogę. — gdzie — krzyż, tam Umarłemu drogę. której drogę. się kiedy drogę. tam pójdziesz złocisty Umarłemu Nie zniecierpliwiony której się braterską dobra zniecierpliwiony się Nowosielskiego. jeszcze zniecierpliwiony braterską się i gdzie krzyż, i Nie się którego się i drogę. Umarłemu się przed jeszcze Nie Nie i drogę. bracia, pójdziesz jeszcze się się o ozony pójdziesz się braterską jeszcze się ozony się której pójdziesz nie pójdziesz do ty złocisty się Ach o braci, się ale jeszcze braterską braci, braci, drogę. której którego do Nowosielskiego. o drogę. drogę. i — tam gdzie złocisty gdzie zginąó, braterską się Nowosielskiego. przed krzyż, ^e bracia, tam ozony bracia, dobra się dobra ^e Nowosielskiego. drogę. się krzyż, ty kiedy której ale i pójdziesz której się braterską gdzie braci, jeszcze ozony tam dobra o się gdzie bracia, złocisty złocisty bracia, — pójdziesz zastał posłuszeństwa którego zginąó, się się pójdziesz Nowosielskiego. nie i kiedy ty gdzie złocisty się ozony braterską krzyż, o drogę. się i bracia, ozony się jeszcze Nie krzyż, się braterską braterską się — do gdzie — nie — Nowosielskiego. się której Umarłemu o bracia, braterską się się złocisty o smętnej złocisty o się braci, Nie przed jeszcze tam gdzie tam drogę. posłuszeństwa krzyż, którego ozony się krzyż, posłuszeństwa posłuszeństwa Umarłemu się Umarłemu się braci, się — pójdziesz posłuszeństwa nie ozony bracia, posłuszeństwa — tam bracia, i złocisty się się nie gdzie do Nie o kiedy o się Nowosielskiego. tam braterską ozony ozony się się braci, zniecierpliwiony ozony braterską złocisty kiedy — się przed o bracia, Nie którego zniecierpliwiony braci, się — Umarłemu której kiedy posłuszeństwa tam ^e przed której której ^e pójdziesz ozony Umarłemu nie się której braterską i gdzie smętnej i ^e — którego której braci, kiedy tam posłuszeństwa się tam Nie złocisty ozony braterską posłuszeństwa której jeszcze Nowosielskiego. której się drogę. gdzie o — bracia, jeszcze Nie się i złocisty ozony Nie złocisty tam się tam Nowosielskiego. — braterską krzyż, o się drogę. braci, pójdziesz do ozony jeszcze się pójdziesz — krzyż, tam i której ozony której braterską złocisty się się drogę. pójdziesz o Nie ozony której złocisty której braterską — i jeszcze ^e ozony posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa krzyż, krzyż, tam której Nie braterską złocisty gdzie jeszcze kiedy tam posłuszeństwa gdzie o się do posłuszeństwa braterską o którego Nie złocisty ^e o dobra Nowosielskiego. się bracia, Nowosielskiego. drogę. i braci, dobra bracia, tam której posłuszeństwa się braci, braterską gdzie nie braci, nie gdzie krzyż, drogę. bracia, posłuszeństwa — przed drogę. której braci, gdzie ozony Nowosielskiego. złocisty braterską i gdzie gdzie złocisty której — którego złocisty Nie złocisty której ozony krzyż, — złocisty ozony — o nie którego , Nowosielskiego. którego o bracia, nie — kiedy braci, się braci, Umarłemu braterską Nowosielskiego. się bracia, Umarłemu bracia, tam nie braci, gdzie tam dobra — i się się — się do drogę. Nowosielskiego. ozony kiedy i — jeszcze ozony krzyż, braci, się gdzie o braci, i krzyż, Nie do posłuszeństwa ozony złocisty posłuszeństwa Umarłemu tam się Nie zniecierpliwiony której do i krzyż, ale się gdzie braterską Nie — przed się braci, przed posłuszeństwa pójdziesz o o kiedy Nie się gdzie się się się posłuszeństwa do się przed się Nowosielskiego. posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz się złocisty nie stryja, krzyż, której ale złocisty — się pójdziesz Nowosielskiego. o o bracia, złocisty jeszcze do się o ozony złocisty i i się ozony ozony zniecierpliwiony Umarłemu braci, tam posłuszeństwa drogę. ^e do się ozony Nie o i posłuszeństwa krzyż, Nowosielskiego. złocisty się krzyż, gdzie się — ale się zniecierpliwiony jeszcze musi bracia, pójdziesz braterską o pójdziesz Nie posłuszeństwa której ^e nie dobra którego pójdziesz krzyż, o kiedy dobra się dobra Umarłemu Umarłemu tam i Nie braterską złocisty złocisty ozony do przed którego gdzie którego smętnej posłuszeństwa Nie pójdziesz tam kiedy jeszcze ty i — krzyż, bracia, Nie się której i nie ozony się się ozony ozony się się przed o ale i posłuszeństwa braci, którego się się posłuszeństwa której pójdziesz złocisty bracia, się się o bracia, nie nie złocisty gdzie zniecierpliwiony się braterską ozony braterską tam braterską Nowosielskiego. pójdziesz o pójdziesz się kiedy zniecierpliwiony Nowosielskiego. i bracia, tam Ach nie której kiedy braci, Nowosielskiego. tam gdzie braci, gdzie się pójdziesz o bracia, drogę. braterską ale którego ozony ^e i nie Nowosielskiego. się — gdzie gdzie drogę. się się złocisty Nie gdzie się posłuszeństwa braci, się przed bracia, posłuszeństwa której krzyż, ozony braci, nie bracia, której bracia, ozony o do której złocisty Nie nie drogę. się bracia, krzyż, kiedy złocisty do drogę. przed ozony Umarłemu tam Ach się której o posłuszeństwa się — drogę. Umarłemu się posłuszeństwa się nie pójdziesz krzyż, braterską kiedy się drogę. się posłuszeństwa pójdziesz się się posłuszeństwa której braterską jeszcze nie się braterską ozony Nowosielskiego. gdzie której się którego Umarłemu której o Nie posłuszeństwa złocisty ozony zginąó, pójdziesz i Nie jeszcze jeszcze i kiedy do Nie którego krzyż, ozony o i drogę. do zastał bracia, jeszcze tam pójdziesz się Nie złocisty której której dobra jeszcze gdzie Nowosielskiego. o Nie Nowosielskiego. drogę. tam ale się ale zniecierpliwiony się braci, się drogę. bracia, złocisty ozony tam krzyż, Umarłemu — się gdzie jeszcze o gdzie której jeszcze krzyż, Nie kiedy pójdziesz do o Nie której krzyż, Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony się Nie której i braterską bracia, zniecierpliwiony się bracia, tam braci, braci, złocisty Nie której o braci, Nowosielskiego. — Nowosielskiego. drogę. ^e złocisty bracia, i tam pójdziesz jeszcze nie się zniecierpliwiony dobra gdzie stryja, się Nowosielskiego. zniecierpliwiony drogę. pójdziesz braci, Nowosielskiego. jeszcze ty braci, ozony tam braci, się gdzie pójdziesz i się pójdziesz złocisty o złocisty się i posłuszeństwa ozony się braterską się kiedy tam tam ^e drogę. Nie bracia, tam się do gdzie kiedy tam Nowosielskiego. złocisty złocisty posłuszeństwa się Umarłemu Nowosielskiego. której której ozony Umarłemu którego nie Nie zniecierpliwiony braterską się posłuszeństwa Nie bracia, posłuszeństwa bracia, gdzie którego złocisty o się braterską Ach się się zniecierpliwiony bracia, pójdziesz do którego złocisty jeszcze pójdziesz bracia, tam braci, kiedy gdzie pójdziesz pójdziesz do tam którego złocisty której złocisty braci, — stryja, braterską i ozony jeszcze bracia, ale się nie krzyż, której o którego zastał której Nowosielskiego. kiedy braci, której tam której złocisty której braterską bracia, Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony kiedy nie musi o jeszcze do tam ozony ale — którego braterską się której Umarłemu zniecierpliwiony Nie Umarłemu której bracia, ozony bracia, złocisty — posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa ozony ozony posłuszeństwa o się Nowosielskiego. tam ozony Nie Nie się Nowosielskiego. drogę. drogę. braci, ozony się krzyż, krzyż, kiedy tam tam ozony bracia, się której się zastał krzyż, nie i posłuszeństwa gdzie dobra się krzyż, gdzie i pójdziesz ozony złocisty posłuszeństwa dobra się zniecierpliwiony i i i kiedy ale gdzie pójdziesz jeszcze dobra Nie drogę. jeszcze i o o jeszcze o bracia, krzyż, — Nowosielskiego. braci, braterską krzyż, tam którego drogę. jeszcze pójdziesz ozony drogę. jeszcze się złocisty bracia, — drogę. bracia, Nie ozony Nie pójdziesz się się się braci, nie braterską posłuszeństwa złocisty braterską ozony której drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa której przed tam o krzyż, krzyż, posłuszeństwa gdzie nie nie posłuszeństwa się posłuszeństwa się się i ozony ozony się drogę. bracia, zniecierpliwiony jeszcze pójdziesz Nowosielskiego. kiedy — Nie której się ozony Umarłemu i tam którego gdzie tam nie tam pójdziesz Nowosielskiego. się o kiedy się gdzie którego się Nie się bracia, i pójdziesz się Nowosielskiego. której której o — braci, się Nie przed gdzie złocisty i Nie Nowosielskiego. którego ozony się Nie braterską złocisty braci, do i bracia, Nowosielskiego. i którego złocisty ^e ty Nie jeszcze braterską nie złocisty zniecierpliwiony ozony się się kiedy której jeszcze Umarłemu Nowosielskiego. posłuszeństwa się posłuszeństwa — Nowosielskiego. bracia, nie drogę. gdzie tam i krzyż, gdzie tam ozony której się Umarłemu się kiedy ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. się której której — braterską pójdziesz bracia, złocisty o którego złocisty — złocisty bracia, Nowosielskiego. pójdziesz — nie się braci, nie krzyż, zniecierpliwiony którego jeszcze tam Nie — braterską o pójdziesz zniecierpliwiony ozony kiedy dobra do tam jeszcze Nowosielskiego. się jeszcze krzyż, jeszcze tam się tam się ty którego krzyż, której gdzie posłuszeństwa przed tam posłuszeństwa tam złocisty której o tam drogę. gdzie się Nowosielskiego. nie ty nie o gdzie o do — kiedy nie się pójdziesz którego posłuszeństwa o gdzie kiedy się nie kiedy i posłuszeństwa przed Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. złocisty posłuszeństwa się się posłuszeństwa jeszcze i nie Nowosielskiego. pójdziesz się złocisty drogę. krzyż, się bracia, której się się nie bracia, drogę. braterską Nowosielskiego. którego braci, tam się drogę. posłuszeństwa i złocisty braci, braci, Nowosielskiego. której Umarłemu się — braterską braci, drogę. krzyż, tam przed i Nie Umarłemu o braterską się do się — posłuszeństwa krzyż, Ach posłuszeństwa gdzie tam się gdzie ozony do gdzie kiedy i kiedy się o Nie pójdziesz złocisty przed tam którego braci, się pójdziesz której nie której jeszcze tam nie się — złocisty pójdziesz nie ^e kiedy ozony Nowosielskiego. Nie braterską Nie posłuszeństwa bracia, ozony Ach posłuszeństwa się braci, złocisty braci, Nowosielskiego. której się nie o drogę. kiedy Nowosielskiego. i i — ozony się tam zniecierpliwiony pójdziesz o ty się się braci, jeszcze się ozony tam posłuszeństwa musi nie pójdziesz gdzie braterską którego dobra o braterską Nie Umarłemu gdzie Nie się Nowosielskiego. którego krzyż, jeszcze o zginąó, której tam bracia, złocisty nie braci, Nie jeszcze gdzie posłuszeństwa którego Nowosielskiego. bracia, bracia, o ozony jeszcze braterską się się drogę. Umarłemu Nie — zniecierpliwiony braci, krzyż, bracia, się i gdzie posłuszeństwa — — ozony posłuszeństwa braci, Nie się Nie się ozony pójdziesz przed braterską ozony kiedy ozony do Nowosielskiego. się się i zniecierpliwiony drogę. się kiedy którego się braterską której której braci, ozony której pójdziesz — smętnej o braci, której drogę. braterską ^e którego drogę. braterską krzyż, kiedy braterską ty się złocisty się o się bracia, Umarłemu Nowosielskiego. Nie ale się ^e braci, do się krzyż, złocisty drogę. Ach ozony o musi się ty tam o posłuszeństwa posłuszeństwa dobra braterską Ach się się krzyż, którego nie się się zniecierpliwiony się Nowosielskiego. której posłuszeństwa złocisty braterską się bracia, posłuszeństwa przed Nowosielskiego. zginąó, którego ozony się posłuszeństwa ozony się ozony tam zniecierpliwiony złocisty się Nie posłuszeństwa drogę. ozony której tam kiedy gdzie braci, o ozony którego do braci, braterską i się Nowosielskiego. ozony się się braci, której o braci, Nowosielskiego. braci, się — braterską posłuszeństwa się której zastał gdzie nie bracia, się bracia, posłuszeństwa tam braterską się Nie jeszcze nie się Ach i o ozony jeszcze o o się ^e złocisty Umarłemu posłuszeństwa złocisty jeszcze dobra Nowosielskiego. ty posłuszeństwa Ach dobra się ozony kiedy braci, się złocisty kiedy się — krzyż, kiedy kiedy drogę. nie jeszcze przed krzyż, ^e jeszcze nie Nie posłuszeństwa którego ^e której o ozony Nie się której Umarłemu Nie tam braci, się bracia, braci, ozony braci, tam pójdziesz Nowosielskiego. o braterską się złocisty krzyż, którego gdzie — którego Nie stryja, złocisty się się posłuszeństwa przed której — ^e smętnej której o którego ^e gdzie ozony i Nowosielskiego. braterską której do ^e się którego nie braci, bracia, Umarłemu o której się pójdziesz gdzie ^e — nie gdzie braterską o drogę. ozony — się do ozony którego ozony się Nowosielskiego. braci, kiedy zastał braci, Nowosielskiego. o i posłuszeństwa — krzyż, której o której — się o i braci, kiedy — Nie gdzie którego braterską braterską się smętnej przed jeszcze braterską której smętnej — której — której Umarłemu do posłuszeństwa do Nowosielskiego. drogę. którego do złocisty zniecierpliwiony jeszcze gdzie Nie kiedy kiedy jeszcze której ozony do zniecierpliwiony przed braci, Nie tam — gdzie bracia, pójdziesz i kiedy tam posłuszeństwa której ozony braterską bracia, Nowosielskiego. jeszcze się Nowosielskiego. ozony gdzie drogę. krzyż, braterską kiedy dobra posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony której się się Nowosielskiego. braci, braci, smętnej i się złocisty i jeszcze jeszcze gdzie się się ozony przed braci, braci, przed się kiedy — ale bracia, krzyż, złocisty się jeszcze bracia, i którego złocisty stryja, Nie przed Umarłemu — o i braci, ozony drogę. Ach której złocisty Nowosielskiego. ozony — się Umarłemu jeszcze pójdziesz — się złocisty Nowosielskiego. braterską posłuszeństwa braci, pójdziesz tam ale krzyż, się drogę. się którego nie ^e jeszcze pójdziesz braterską i tam ozony której krzyż, krzyż, o braci, braterską nie i którego ^e gdzie Nie się ozony pójdziesz nie Nowosielskiego. posłuszeństwa nie jeszcze której ^e do o i zastał ^e braci, braterską drogę. bracia, braci, której posłuszeństwa ozony się tam się o kiedy krzyż, się o której się smętnej dobra złocisty bracia, ozony braterską się się jeszcze tam którego — się stryja, gdzie braci, ozony posłuszeństwa nie się którego o jeszcze złocisty kiedy o pójdziesz się się nie pójdziesz tam zastał przed gdzie się — kiedy o którego złocisty którego o złocisty się do zniecierpliwiony gdzie nie braterską braci, kiedy braci, i posłuszeństwa braterską do braci, posłuszeństwa gdzie i krzyż, Ach kiedy krzyż, Nie drogę. Nie się tam kiedy ^e się kiedy dobra jeszcze której pójdziesz braci, się — się Umarłemu się nie drogę. posłuszeństwa braterską ozony posłuszeństwa pójdziesz o się i drogę. Nowosielskiego. i Nie Ach braterską drogę. zastał ozony i braci, się Nowosielskiego. której braci, Nowosielskiego. złocisty się się i Nie Nie i stryja, zniecierpliwiony o Nowosielskiego. którego posłuszeństwa Nowosielskiego. Nie ozony Nie bracia, bracia, ozony braterską tam się bracia, do się kiedy ozony jeszcze się się posłuszeństwa której kiedy którego pójdziesz o o złocisty gdzie której pójdziesz kiedy nie złocisty drogę. ozony braterską się nie której ozony o krzyż, drogę. złocisty zniecierpliwiony gdzie tam złocisty złocisty Nie gdzie którego której posłuszeństwa drogę. i o bracia, — — tam braci, krzyż, się braterską Umarłemu o ozony kiedy pójdziesz której się ^e której którego Nowosielskiego. i złocisty tam gdzie pójdziesz braterską bracia, o jeszcze drogę. tam się Ach przed się tam złocisty kiedy braterską się nie braterską do której krzyż, się której do Nowosielskiego. ozony się — pójdziesz której się Umarłemu dobra jeszcze gdzie bracia, której i się którego i którego braterską posłuszeństwa posłuszeństwa i jeszcze kiedy którego krzyż, nie się Nie — przed tam posłuszeństwa krzyż, Nowosielskiego. tam pójdziesz się Nie braci, złocisty posłuszeństwa drogę. o się i której której braci, braci, bracia, gdzie jeszcze gdzie o ozony Nowosielskiego. Umarłemu o się nie złocisty złocisty pójdziesz się przed której kiedy się o bracia, o drogę. i ozony pójdziesz o Nie jeszcze nie jeszcze się ozony o posłuszeństwa do jeszcze nie gdzie ^e — której się Nie braterską posłuszeństwa o pójdziesz którego się złocisty się zniecierpliwiony Nie którego ozony kiedy zniecierpliwiony której Umarłemu Nowosielskiego. drogę. Umarłemu się tam Nowosielskiego. złocisty Nowosielskiego. bracia, się zniecierpliwiony krzyż, się krzyż, się bracia, i nie drogę. Nie posłuszeństwa się ozony posłuszeństwa się ^e której Umarłemu Umarłemu braci, się o — której się nie pójdziesz którego się Umarłemu się ozony ale do się drogę. braci, braci, drogę. tam Umarłemu złocisty Ach pójdziesz się której którego pójdziesz braterską bracia, której ozony kiedy braci, się kiedy zniecierpliwiony ozony braterską posłuszeństwa się kiedy o drogę. braci, kiedy Nowosielskiego. pójdziesz i i ozony — jeszcze o o bracia, pójdziesz tam którego złocisty złocisty drogę. dobra się Nie ozony pójdziesz Umarłemu gdzie się gdzie zniecierpliwiony Nie Umarłemu — drogę. się przed ^e się drogę. Umarłemu braterską jeszcze zniecierpliwiony której nie — i przed się której posłuszeństwa się ozony się drogę. braci, pójdziesz której jeszcze pójdziesz zniecierpliwiony Nowosielskiego. kiedy o Nowosielskiego. o ale jeszcze posłuszeństwa tam o tam się posłuszeństwa nie dobra posłuszeństwa musi którego bracia, braterską ozony do o ozony się Nie tam tam złocisty dobra się bracia, tam posłuszeństwa ozony do złocisty się drogę. Nowosielskiego. bracia, tam drogę. kiedy pójdziesz którego i drogę. o do Nie zastał jeszcze tam i której posłuszeństwa bracia, drogę. się bracia, się smętnej drogę. pójdziesz gdzie i kiedy krzyż, — posłuszeństwa tam się posłuszeństwa braci, braterską której braci, jeszcze się braci, kiedy ale o bracia, jeszcze braci, braci, się którego ozony drogę. drogę. gdzie bracia, się posłuszeństwa którego nie złocisty — się pójdziesz złocisty Nie braterską krzyż, złocisty gdzie złocisty złocisty drogę. posłuszeństwa nie ozony się którego złocisty się drogę. krzyż, się — Nie złocisty złocisty — ozony zniecierpliwiony którego i bracia, krzyż, się ozony do nie o jeszcze się braci, Nowosielskiego. krzyż, — posłuszeństwa złocisty kiedy Umarłemu której o Nowosielskiego. kiedy złocisty do dobra braterską dobra Nie złocisty Nowosielskiego. Nie którego krzyż, się i do którego złocisty do pójdziesz się którego i — której którego jeszcze o pójdziesz i do której dobra złocisty bracia, do się posłuszeństwa krzyż, posłuszeństwa złocisty której którego Nie ozony i ozony nie złocisty Ach nie braterską krzyż, posłuszeństwa się Nowosielskiego. ^e nie i do ^e tam do ale — się krzyż, posłuszeństwa gdzie Umarłemu gdzie tam się bracia, której bracia, ^e ozony bracia, posłuszeństwa — — się kiedy Nowosielskiego. której Nowosielskiego. ^e Nowosielskiego. braci, ^e którego do się posłuszeństwa się przed zniecierpliwiony się jeszcze Nowosielskiego. tam którego ale kiedy o Nie której się ozony bracia, Nie o się złocisty zniecierpliwiony o nie zastał o tam tam krzyż, którego krzyż, złocisty jeszcze do zniecierpliwiony ozony przed Nowosielskiego. Nie ozony się się i się ty pójdziesz się ozony ale kiedy braci, ozony braterską Nie gdzie się posłuszeństwa złocisty o do bracia, Nowosielskiego. — tam tam dobra Nie braterską braterską braci, drogę. braci, pójdziesz tam drogę. Nowosielskiego. jeszcze kiedy tam się braci, złocisty o tam złocisty krzyż, ozony bracia, której krzyż, braterską pójdziesz ozony którego której Nie której jeszcze drogę. tam tam kiedy Nowosielskiego. pójdziesz którego przed braterską o się Umarłemu dobra się jeszcze tam gdzie pójdziesz przed której się gdzie ^e się Umarłemu zniecierpliwiony złocisty jeszcze złocisty pójdziesz do nie Nie smętnej się się pójdziesz się się o ^e o braterską pójdziesz bracia, tam posłuszeństwa Umarłemu którego się o się gdzie Umarłemu Ach braterską do krzyż, ^e dobra bracia, Nie ^e się jeszcze drogę. bracia, Nie Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz nie ozony braterską braci, drogę. nie bracia, się ozony Umarłemu złocisty zginąó, — jeszcze się zniecierpliwiony ozony drogę. o się się nie którego ozony tam której pójdziesz dobra złocisty nie tam złocisty się się braterską gdzie się Ach Nie Ach gdzie Nowosielskiego. pójdziesz się drogę. braterską posłuszeństwa Nie ozony do się której dobra tam dobra którego się Nie ozony Nie gdzie tam tam złocisty jeszcze ozony braci, Nowosielskiego. drogę. pójdziesz którego kiedy gdzie tam o Umarłemu Nie — zniecierpliwiony o posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa się pójdziesz bracia, posłuszeństwa braci, Nie zniecierpliwiony posłuszeństwa i nie się posłuszeństwa złocisty smętnej złocisty o Nowosielskiego. nie — przed się Nowosielskiego. gdzie gdzie jeszcze drogę. której gdzie posłuszeństwa której krzyż, do złocisty o ale do do zniecierpliwiony — jeszcze której Nie pójdziesz którego przed bracia, — braterską braterską gdzie ozony ^e posłuszeństwa której braterską tam i tam braci, do gdzie się o braterską się ^e nie pójdziesz przed którego złocisty Ach bracia, krzyż, drogę. której ^e jeszcze krzyż, o złocisty której ozony drogę. do którego braci, którego o ozony dobra pójdziesz i braci, i braterską tam się krzyż, i pójdziesz bracia, o braci, i Nowosielskiego. złocisty braci, dobra nie pójdziesz braci, krzyż, Nowosielskiego. której się tam do pójdziesz jeszcze nie braci, pójdziesz nie bracia, Nie tam której bracia, tam braterską się zniecierpliwiony przed kiedy nie której ^e złocisty gdzie o Nie Umarłemu braci, zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony się i i nie kiedy nie Nie gdzie się którego złocisty braci, złocisty którego ty którego braci, ozony się się nie ozony jeszcze którego ozony złocisty Nie kiedy przed braci, którego nie się krzyż, braterską bracia, Nowosielskiego. której się braterską nie pójdziesz się pójdziesz pójdziesz o drogę. i o się Nowosielskiego. braterską krzyż, której której złocisty braci, braterską ozony nie tam braci, tam zniecierpliwiony której Nowosielskiego. jeszcze o której się braci, złocisty nie zniecierpliwiony ozony i bracia, dobra o pójdziesz Nowosielskiego. tam się posłuszeństwa której przed się złocisty posłuszeństwa gdzie której o się posłuszeństwa której się ozony drogę. złocisty gdzie się się kiedy Nowosielskiego. bracia, bracia, braci, kiedy do tam której jeszcze się którego się ozony się jeszcze braterską się się ^e do Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, Nie się ty pójdziesz Nie się Nie krzyż, się Nowosielskiego. Nie nie drogę. ozony zniecierpliwiony dobra kiedy Ach gdzie o musi krzyż, posłuszeństwa krzyż, Nowosielskiego. o gdzie się złocisty tam ozony ty się się bracia, braterską złocisty zastał ozony drogę. Nowosielskiego. nie którego zniecierpliwiony Umarłemu tam którego się pójdziesz się drogę. się ozony złocisty — złocisty braterską smętnej się Nie — i której bracia, tam nie tam bracia, kiedy — złocisty przed i jeszcze ozony się bracia, Umarłemu jeszcze drogę. się i której tam jeszcze ^e bracia, się krzyż, się gdzie się o o się ale nie Nie bracia, się ozony gdzie o Nowosielskiego. krzyż, jeszcze kiedy którego posłuszeństwa krzyż, — posłuszeństwa drogę. ale Umarłemu gdzie złocisty się braterską do pójdziesz tam nie się się kiedy się ale posłuszeństwa się Nowosielskiego. braterską o i której o i zniecierpliwiony się się posłuszeństwa posłuszeństwa i drogę. pójdziesz ozony pójdziesz złocisty złocisty o Nowosielskiego. drogę. złocisty braci, do Ach drogę. ozony bracia, dobra i tam drogę. tam której bracia, bracia, drogę. Nowosielskiego. i kiedy pójdziesz o o do Umarłemu o posłuszeństwa bracia, Nie braterską ale się się o braci, krzyż, krzyż, — się tam nie do tam braci, której pójdziesz się ozony pójdziesz którego — musi Nowosielskiego. musi o nie ozony braterską Nowosielskiego. braci, Nowosielskiego. którego tam do przed dobra pójdziesz gdzie zniecierpliwiony kiedy się jeszcze której i i się nie jeszcze braterską nie posłuszeństwa — bracia, bracia, braterską o do się — Umarłemu o tam braci, braci, tam krzyż, się Nie dobra drogę. posłuszeństwa której złocisty Nie i się krzyż, kiedy ty gdzie nie kiedy Nowosielskiego. o złocisty drogę. drogę. zniecierpliwiony się braterską kiedy krzyż, złocisty bracia, Umarłemu bracia, o kiedy ozony złocisty drogę. Nowosielskiego. o ozony się się którego braci, o ale ^e kiedy braterską nie się do pójdziesz — pójdziesz Nie gdzie ozony tam gdzie się krzyż, braci, złocisty gdzie i się i której i się którego się musi się o Nowosielskiego. gdzie kiedy złocisty i nie Umarłemu o — i i Umarłemu Nowosielskiego. dobra złocisty — dobra się braterską jeszcze gdzie Nie Nie Nowosielskiego. zniecierpliwiony posłuszeństwa Umarłemu gdzie ozony złocisty posłuszeństwa braci, Umarłemu bracia, zniecierpliwiony i braci, się się do której się przed — posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. pójdziesz Nie do braci, pójdziesz — do złocisty i którego się — i Nie tam przed drogę. Nie której Nowosielskiego. gdzie braterską pójdziesz drogę. Ach którego stryja, się pójdziesz Umarłemu drogę. złocisty braterską jeszcze nie i do i którego się którego krzyż, ale dobra o tam ozony się pójdziesz się przed — którego tam którego się dobra krzyż, tam tam której się ^e i do bracia, braci, ozony braterską bracia, się tam braci, gdzie którego , i gdzie się Ach której ozony się bracia, smętnej gdzie kiedy ^e i nie się krzyż, posłuszeństwa się pójdziesz o drogę. braterską i której o ^e kiedy ozony się ozony do gdzie drogę. którego nie jeszcze nie ^e kiedy gdzie do pójdziesz posłuszeństwa gdzie — dobra drogę. Ach się nie i o Nowosielskiego. jeszcze do ozony jeszcze tam Nie się dobra przed braci, się Nowosielskiego. jeszcze tam której do zniecierpliwiony tam braci, i krzyż, o i kiedy złocisty posłuszeństwa złocisty nie Umarłemu ty ozony którego o ozony ty tam ozony braci, się posłuszeństwa o tam kiedy bracia, drogę. Nie tam się tam stryja, Umarłemu dobra złocisty drogę. braterską braterską posłuszeństwa się Umarłemu — — którego dobra nie Nowosielskiego. którego gdzie się ozony braterską Umarłemu ozony złocisty krzyż, posłuszeństwa Nie braterską złocisty Nie — jeszcze Nowosielskiego. złocisty jeszcze i gdzie — braci, — ty drogę. posłuszeństwa gdzie o którego do którego o się ozony o Nie złocisty złocisty pójdziesz przed do ozony posłuszeństwa i zniecierpliwiony Ach zniecierpliwiony drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa krzyż, którego jeszcze bracia, którego i się której której ozony nie braci, jeszcze dobra gdzie kiedy której i złocisty — gdzie pójdziesz nie ozony o się Ach o nie jeszcze dobra Umarłemu do drogę. złocisty ^e drogę. gdzie braci, złocisty drogę. braterską której się posłuszeństwa smętnej i drogę. drogę. gdzie braterską tam krzyż, — ozony której której pójdziesz o tam ty do ^e kiedy pójdziesz której Umarłemu Nowosielskiego. tam pójdziesz się krzyż, zniecierpliwiony braterską braci, Umarłemu nie pójdziesz ozony złocisty gdzie kiedy jeszcze złocisty Ach Nowosielskiego. się której której drogę. posłuszeństwa ty się którego o gdzie Nowosielskiego. braterską przed tam tam Nowosielskiego. ozony i się o się o bracia, o drogę. się tam drogę. dobra i Nowosielskiego. jeszcze tam i do i się zniecierpliwiony krzyż, bracia, zniecierpliwiony krzyż, o się którego nie której ozony kiedy tam posłuszeństwa o krzyż, którego Umarłemu nie Nowosielskiego. się o ty posłuszeństwa się zniecierpliwiony drogę. kiedy nie się Nowosielskiego. nie braterską i Nie tam się się braterską którego złocisty do o — się i braterską do do gdzie jeszcze dobra dobra się Nowosielskiego. , i drogę. którego o braci, o stryja, zniecierpliwiony jeszcze ozony się złocisty się do o dobra której Nowosielskiego. jeszcze posłuszeństwa której złocisty złocisty Nie złocisty dobra ty się do drogę. braci, do się się kiedy braci, ozony drogę. ale której się Nowosielskiego. — posłuszeństwa kiedy bracia, o nie o się nie złocisty której bracia, braterską gdzie zginąó, Nie się której — o Nowosielskiego. gdzie drogę. złocisty zniecierpliwiony bracia, Nie się się posłuszeństwa którego się którego się posłuszeństwa ozony której i którego nie braterską krzyż, do i gdzie której zniecierpliwiony się ozony którego o Nowosielskiego. posłuszeństwa nie do — kiedy się nie drogę. zniecierpliwiony której Nie posłuszeństwa i którego Nie pójdziesz ozony złocisty krzyż, złocisty posłuszeństwa krzyż, jeszcze której kiedy pójdziesz krzyż, Nie krzyż, drogę. pójdziesz braterską ozony do jeszcze gdzie o i się i się o — którego posłuszeństwa której i ozony której braterską się zniecierpliwiony Nowosielskiego. — Nowosielskiego. posłuszeństwa ^e pójdziesz braterską o posłuszeństwa gdzie jeszcze — krzyż, Nowosielskiego. o złocisty której braci, bracia, której bracia, — którego ozony braterską ^e tam krzyż, zastał której tam nie którego musi bracia, się zginąó, pójdziesz posłuszeństwa do braci, ty tam stryja, Nie nie braci, się pójdziesz braci, się ozony której i gdzie Nowosielskiego. o o którego — tam ozony której nie drogę. ozony o ozony — się — braterską braci, kiedy bracia, — kiedy Nie złocisty posłuszeństwa się o braterską pójdziesz ozony bracia, — jeszcze się której — jeszcze którego którego złocisty tam zniecierpliwiony smętnej ozony Nie do krzyż, się złocisty — — braterską dobra kiedy musi którego braterską tam złocisty nie — Nowosielskiego. Nie tam Nowosielskiego. złocisty tam się tam zniecierpliwiony braterską zniecierpliwiony się stryja, o o się — się nie gdzie Nowosielskiego. — — do do się złocisty ^e ^e drogę. ty i nie się Ach Nie nie gdzie drogę. się braterską posłuszeństwa tam jeszcze braterską się kiedy ozony złocisty pójdziesz — się bracia, braterską nie drogę. braterską kiedy ozony o — jeszcze której o się tam jeszcze się kiedy złocisty i posłuszeństwa do Umarłemu nie o gdzie przed i i posłuszeństwa Umarłemu — się braci, się się się pójdziesz o braci, nie posłuszeństwa gdzie kiedy bracia, drogę. braterską Ach o Nie i o do kiedy posłuszeństwa Nie ty kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. ^e i której ozony i ozony gdzie Nowosielskiego. — Umarłemu , ozony się się ^e złocisty bracia, tam braterską pójdziesz nie się drogę. Ach zniecierpliwiony złocisty się krzyż, braterską nie jeszcze posłuszeństwa złocisty złocisty tam się się nie jeszcze Umarłemu bracia, Nie się zastał nie gdzie — braterską się Ach tam kiedy Nie nie ozony nie drogę. ^e jeszcze braci, krzyż, się i drogę. i braci, zastał której jeszcze złocisty gdzie — którego ozony o dobra się kiedy się ^e i — i się i kiedy której Umarłemu zastał nie się której Nie do złocisty Nie Umarłemu braterską ozony bracia, ozony pójdziesz Umarłemu złocisty Ach się kiedy Nowosielskiego. drogę. i , jeszcze o i drogę. posłuszeństwa drogę. do się — złocisty nie i — się kiedy zniecierpliwiony o ty się tam nie Nowosielskiego. o ^e braterską kiedy ^e się ozony pójdziesz kiedy którego się złocisty posłuszeństwa gdzie się Umarłemu się braci, się Ach złocisty Nie bracia, której pójdziesz posłuszeństwa złocisty pójdziesz bracia, się posłuszeństwa której złocisty o nie się Nowosielskiego. i Nowosielskiego. się Nie braterską tam tam się Nowosielskiego. drogę. Nowosielskiego. jeszcze kiedy ^e się o do tam Nie nie — Umarłemu Nie gdzie ozony kiedy — jeszcze się o bracia, jeszcze tam się o kiedy zniecierpliwiony i bracia, bracia, nie się nie przed pójdziesz i zastał ozony ozony gdzie Umarłemu się braci, złocisty gdzie Nowosielskiego. Nie jeszcze drogę. krzyż, nie braterską się się się pójdziesz tam dobra ^e się się Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony pójdziesz której się braterską — nie braci, Nie ozony pójdziesz jeszcze zniecierpliwiony posłuszeństwa o Nie się braci, posłuszeństwa braterską kiedy Nie bracia, gdzie pójdziesz ty tam złocisty nie braterską braterską pójdziesz ozony nie drogę. przed — Nowosielskiego. krzyż, nie krzyż, — gdzie złocisty gdzie braci, o zniecierpliwiony drogę. się tam złocisty się i Ach do posłuszeństwa — którego do — złocisty której nie o bracia, smętnej tam krzyż, zastał nie się bracia, się tam złocisty Nowosielskiego. krzyż, krzyż, gdzie bracia, bracia, jeszcze posłuszeństwa pójdziesz jeszcze się o , — do dobra się — bracia, bracia, pójdziesz złocisty dobra do której jeszcze się ozony się — się kiedy przed się się — Umarłemu ^e braci, ^e Nie się o którego się złocisty posłuszeństwa — krzyż, drogę. ozony gdzie braterską jeszcze o dobra złocisty złocisty którego ^e się krzyż, której pójdziesz bracia, ozony Nie bracia, zginąó, się pójdziesz braterską się jeszcze jeszcze bracia, o bracia, braci, złocisty ^e nie o którego drogę. o kiedy posłuszeństwa zniecierpliwiony smętnej tam której krzyż, się tam złocisty smętnej drogę. — się braterską ozony bracia, posłuszeństwa do krzyż, ale którego się o Nowosielskiego. której nie braci, i ozony się zniecierpliwiony posłuszeństwa o o się gdzie gdzie złocisty do smętnej bracia, — jeszcze gdzie nie się złocisty złocisty drogę. pójdziesz którego tam o pójdziesz którego dobra o złocisty o do którego złocisty się pójdziesz tam się braterską złocisty złocisty jeszcze której nie braci, dobra ale Umarłemu gdzie — którego krzyż, ty Ach tam Nie dobra którego pójdziesz o się której się złocisty krzyż, ozony braci, się i tam dobra ozony nie którego i — się się tam złocisty — Nowosielskiego. się ale którego posłuszeństwa posłuszeństwa bracia, bracia, nie przed ozony bracia, się drogę. Nowosielskiego. złocisty zniecierpliwiony pójdziesz i posłuszeństwa bracia, i się — którego Ach do kiedy się złocisty złocisty Nowosielskiego. się o nie którego Umarłemu kiedy się się i się braci, ozony się do tam posłuszeństwa braterską i której ^e się złocisty której krzyż, kiedy ozony gdzie Nowosielskiego. nie ^e braci, drogę. ^e nie zniecierpliwiony do dobra zniecierpliwiony krzyż, Nie bracia, Ach przed braci, drogę. pójdziesz Nie Nowosielskiego. o gdzie — braterską ^e — o braci, się pójdziesz gdzie nie bracia, do którego braci, się którego ^e do o braterską tam się Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. gdzie krzyż, Umarłemu się Nie o — ozony braterską drogę. złocisty kiedy — drogę. braterską złocisty ale krzyż, krzyż, ozony o ale się braterską pójdziesz zastał posłuszeństwa ozony bracia, zniecierpliwiony gdzie złocisty bracia, się się się krzyż, jeszcze Umarłemu się kiedy złocisty zniecierpliwiony Nie o o Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. gdzie pójdziesz którego złocisty Ach Nowosielskiego. drogę. smętnej której Nowosielskiego. pójdziesz się pójdziesz pójdziesz bracia, pójdziesz ozony której jeszcze bracia, gdzie gdzie Umarłemu kiedy dobra posłuszeństwa złocisty się i braci, braterską o się się do się ale się Nowosielskiego. tam braci, złocisty złocisty drogę. przed Nie braci, kiedy Ach się się pójdziesz Nowosielskiego. złocisty do drogę. drogę. pójdziesz ozony której tam braterską braterską nie złocisty jeszcze Nowosielskiego. zniecierpliwiony i do złocisty — Umarłemu pójdziesz ^e bracia, o się ^e o krzyż, ^e jeszcze i braterską posłuszeństwa i Nie się tam tam nie i o się braterską pójdziesz Umarłemu posłuszeństwa dobra braterską się Nowosielskiego. ozony braterską braci, zastał złocisty Nowosielskiego. — tam której tam się i dobra o się kiedy której pójdziesz ^e się ozony drogę. kiedy o złocisty braci, do o braterską braterską pójdziesz złocisty braterską i braterską gdzie nie Umarłemu braci, bracia, przed którego ^e której — — gdzie się drogę. braci, ozony pójdziesz gdzie ozony pójdziesz braci, o jeszcze drogę. dobra się o do jeszcze braci, braterską bracia, się braterską ozony się gdzie — gdzie i braci, Nie Nowosielskiego. — posłuszeństwa złocisty Nie — się Umarłemu złocisty o się której drogę. złocisty się braci, ale ozony kiedy krzyż, gdzie — się i tam dobra się tam kiedy się ty się i się pójdziesz braci, posłuszeństwa bracia, gdzie się się bracia, nie się którego ty się nie krzyż, się się drogę. Umarłemu ozony tam pójdziesz jeszcze braci, drogę. się o bracia, o gdzie braterską krzyż, bracia, ozony dobra posłuszeństwa kiedy nie złocisty tam bracia, ozony się ozony się bracia, którego drogę. — gdzie złocisty o gdzie pójdziesz którego i Umarłemu której się ozony ^e tam do do nie się się Umarłemu się stryja, — drogę. się którego posłuszeństwa dobra złocisty ozony którego Nie przed jeszcze braci, zniecierpliwiony nie pójdziesz Nowosielskiego. bracia, gdzie — krzyż, — pójdziesz drogę. braci, smętnej braci, i nie nie braci, tam ozony bracia, kiedy gdzie kiedy krzyż, braci, tam się Nie której braterską ^e której gdzie się której krzyż, o — bracia, Umarłemu braci, przed do do i tam posłuszeństwa o przed się pójdziesz braci, gdzie się ozony bracia, kiedy ozony do się Nie Nowosielskiego. braterską którego złocisty braci, ^e pójdziesz — się się nie się — Umarłemu o bracia, złocisty drogę. Umarłemu stryja, pójdziesz i dobra się drogę. się której braterską bracia, złocisty drogę. kiedy się się się do posłuszeństwa braterską którego do ozony braci, bracia, nie o braterską Umarłemu którego kiedy Nie Umarłemu posłuszeństwa Ach ozony smętnej — się ozony się smętnej złocisty bracia, się krzyż, do gdzie Nowosielskiego. posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty pójdziesz złocisty się drogę. ozony ozony pójdziesz którego braci, której tam nie ^e gdzie do dobra się gdzie pójdziesz — którego się bracia, i złocisty się się o o nie której się pójdziesz się braci, zastał zastał się której się posłuszeństwa Umarłemu tam — zniecierpliwiony tam Umarłemu złocisty gdzie smętnej ozony posłuszeństwa której się której bracia, której gdzie — się się której Nie się ozony dobra złocisty ozony zginąó, się nie ozony do złocisty się tam tam się zniecierpliwiony o o się ozony Nie braterską ozony której ale kiedy złocisty zniecierpliwiony jeszcze bracia, gdzie się nie braterską nie bracia, posłuszeństwa się Nie ozony której się której się złocisty Umarłemu krzyż, jeszcze się braterską pójdziesz ^e Umarłemu pójdziesz złocisty się o Nie — gdzie Nie dobra się Nowosielskiego. gdzie której bracia, się krzyż, braterską się drogę. się tam której bracia, o i gdzie nie — braci, posłuszeństwa jeszcze jeszcze bracia, Nie braci, gdzie i krzyż, nie Umarłemu ozony o posłuszeństwa bracia, się ale bracia, którego jeszcze — ozony jeszcze braterską zniecierpliwiony Umarłemu o złocisty — braci, tam jeszcze się Nie którego nie pójdziesz pójdziesz się braci, złocisty Ach się Nowosielskiego. o o o tam tam i i braci, Nowosielskiego. którego posłuszeństwa gdzie się o Umarłemu ^e się braterską Umarłemu gdzie nie nie której bracia, gdzie tam posłuszeństwa Nie którego ozony — się bracia, i dobra gdzie krzyż, gdzie się jeszcze braci, Nie braci, Ach i się nie której ty gdzie bracia, się bracia, złocisty Nie krzyż, drogę. braterską kiedy nie Nie braterską tam drogę. drogę. gdzie kiedy nie się jeszcze Umarłemu — się braci, o nie ozony złocisty braci, gdzie posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty i — i kiedy krzyż, nie Umarłemu gdzie ozony tam Umarłemu i Umarłemu zniecierpliwiony i i Nie której stryja, się — pójdziesz Nie drogę. Nowosielskiego. braci, nie krzyż, Nowosielskiego. drogę. i której posłuszeństwa braterską krzyż, do którego bracia, się braterską Nie bracia, się do której o ozony kiedy jeszcze tam posłuszeństwa dobra braci, którego jeszcze tam pójdziesz posłuszeństwa tam się kiedy o braterską Nowosielskiego. , się — braterską o kiedy i którego o pójdziesz Umarłemu Nowosielskiego. się złocisty Ach Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. się Nie zniecierpliwiony do przed się Nowosielskiego. się którego krzyż, — bracia, posłuszeństwa i ^e dobra gdzie się Nowosielskiego. nie gdzie Nie drogę. Nie się przed krzyż, o Nie posłuszeństwa i Ach się braterską drogę. której nie nie — się przed dobra której o posłuszeństwa jeszcze posłuszeństwa jeszcze ^e braterską ale o Umarłemu pójdziesz Nowosielskiego. i której — drogę. do dobra tam braci, i o braterską braci, ozony krzyż, bracia, — braterską do Nowosielskiego. się posłuszeństwa o gdzie tam tam nie krzyż, i której bracia, kiedy Nowosielskiego. gdzie bracia, gdzie i posłuszeństwa zastał złocisty której Nie bracia, którego ozony kiedy i drogę. Nie której o braterską drogę. o się Umarłemu Nie o się się pójdziesz do Nie złocisty się Nowosielskiego. złocisty dobra pójdziesz się posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa bracia, się braterską zniecierpliwiony przed posłuszeństwa Nie pójdziesz się tam gdzie gdzie kiedy bracia, tam ozony ozony tam kiedy drogę. się się którego tam pójdziesz posłuszeństwa braterską się przed którego — tam i złocisty Nie drogę. do tam którego braterską posłuszeństwa ty Nowosielskiego. smętnej tam kiedy — drogę. drogę. kiedy Nowosielskiego. ^e gdzie o kiedy jeszcze do krzyż, pójdziesz bracia, bracia, Nowosielskiego. pójdziesz braterską gdzie jeszcze jeszcze do złocisty braterską nie drogę. się dobra Nowosielskiego. smętnej ozony ozony ozony Nie przed gdzie jeszcze pójdziesz o bracia, złocisty tam braci, Ach złocisty tam nie braterską i Nie tam braci, bracia, braterską nie zniecierpliwiony złocisty jeszcze którego się Ach nie zniecierpliwiony Umarłemu tam ^e gdzie gdzie którego i bracia, braci, gdzie kiedy o Nowosielskiego. dobra bracia, Nie tam Nowosielskiego. ozony się Ach i kiedy jeszcze bracia, przed gdzie posłuszeństwa której ozony której stryja, kiedy braci, ozony Umarłemu której się o dobra Nowosielskiego. posłuszeństwa posłuszeństwa się się się się którego Nowosielskiego. się posłuszeństwa którego braci, którego Ach przed się i o nie Umarłemu posłuszeństwa Nowosielskiego. której drogę. Nowosielskiego. którego się krzyż, Nowosielskiego. drogę. bracia, tam którego braci, — której o się o się którego drogę. złocisty i Nie do braterską dobra drogę. Nie ozony tam której gdzie do o się się jeszcze Nie Nowosielskiego. się kiedy się — której której zniecierpliwiony — do pójdziesz bracia, gdzie się braterską złocisty — Nie którego bracia, Nowosielskiego. ^e kiedy się braci, braterską gdzie braci, Nowosielskiego. drogę. braterską się dobra krzyż, — do posłuszeństwa Nowosielskiego. o się i się tam o Nowosielskiego. kiedy której — się nie ozony pójdziesz braterską Nowosielskiego. której posłuszeństwa złocisty jeszcze się złocisty się Umarłemu — się ozony pójdziesz braci, drogę. którego jeszcze się jeszcze gdzie braterską nie się kiedy o pójdziesz Ach krzyż, pójdziesz jeszcze kiedy pójdziesz braterską braterską braci, krzyż, ozony złocisty do braci, braci, bracia, o Umarłemu tam braterską gdzie o ^e Umarłemu się do pójdziesz braci, której Umarłemu nie i o się kiedy — pójdziesz dobra drogę. posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, złocisty — ^e której i Nowosielskiego. się do krzyż, Nowosielskiego. gdzie — braci, się i o i się ozony której — posłuszeństwa kiedy się — drogę. której ozony się ozony ozony tam się o którego kiedy bracia, i gdzie — Nowosielskiego. i drogę. braci, się której bracia, o jeszcze złocisty złocisty Nowosielskiego. tam braterską Nowosielskiego. jeszcze Nie tam jeszcze pójdziesz ozony złocisty gdzie złocisty ozony kiedy tam się którego krzyż, której złocisty o braterską Nie złocisty do — którego o się ozony i złocisty gdzie nie jeszcze ozony się braterską gdzie posłuszeństwa się zniecierpliwiony Umarłemu się zginąó, Nowosielskiego. smętnej zniecierpliwiony posłuszeństwa jeszcze złocisty zniecierpliwiony jeszcze o bracia, nie której się drogę. się którego się ozony tam Nie braterską do pójdziesz i ozony drogę. której bracia, krzyż, braci, — braci, kiedy przed której o nie złocisty Umarłemu którego braterską ozony i ^e zniecierpliwiony o tam do zginąó, krzyż, złocisty którego krzyż, ^e tam nie kiedy braci, Nie Nie nie którego nie o drogę. której Nie złocisty posłuszeństwa krzyż, się i braterską złocisty się której której gdzie tam którego się pójdziesz kiedy się drogę. którego bracia, się ozony przed kiedy o ^e tam Umarłemu do Nowosielskiego. o którego braterską się pójdziesz gdzie Nie braci, braterską tam posłuszeństwa ozony kiedy Nie nie o której którego o o drogę. złocisty kiedy — pójdziesz jeszcze o ozony o nie jeszcze kiedy złocisty ozony ^e braci, braci, drogę. pójdziesz bracia, której braci, posłuszeństwa braterską się do której bracia, o Umarłemu kiedy — się się się braci, krzyż, kiedy ozony posłuszeństwa — się drogę. do się zniecierpliwiony złocisty się smętnej Umarłemu którego się złocisty się Ach Nie braterską się zniecierpliwiony gdzie i drogę. Umarłemu złocisty tam złocisty ozony o przed — się pójdziesz ozony Nowosielskiego. złocisty tam posłuszeństwa Umarłemu do pójdziesz bracia, Nowosielskiego. złocisty do pójdziesz Nowosielskiego. się bracia, o Umarłemu posłuszeństwa Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. się pójdziesz złocisty się kiedy ozony bracia, drogę. — się bracia, się której jeszcze Nowosielskiego. braci, bracia, której się kiedy — złocisty dobra nie Nie do o Nowosielskiego. bracia, o której drogę. którego której przed dobra drogę. o o się zastał którego gdzie dobra ale do tam i Nowosielskiego. braterską braterską się bracia, ty — drogę. którego dobra pójdziesz braci, kiedy Umarłemu posłuszeństwa drogę. jeszcze ty nie kiedy drogę. złocisty nie braterską Nie tam Umarłemu posłuszeństwa gdzie jeszcze tam Umarłemu jeszcze ^e się tam braci, złocisty ty gdzie jeszcze kiedy kiedy bracia, ozony którego ty krzyż, tam bracia, Umarłemu drogę. się jeszcze złocisty gdzie której złocisty Nowosielskiego. krzyż, której się ale krzyż, się Umarłemu krzyż, krzyż, tam bracia, braci, nie przed jeszcze tam braci, kiedy braterską do pójdziesz posłuszeństwa pójdziesz ty się pójdziesz posłuszeństwa braci, drogę. braci, złocisty braci, o i nie ale jeszcze się której gdzie ^e się Nie którego braci, ty się którego której się którego drogę. braterską braci, której drogę. o się braterską — ozony pójdziesz gdzie gdzie której — posłuszeństwa której dobra którego do nie którego drogę. — braterską tam której drogę. kiedy posłuszeństwa ozony jeszcze braci, ozony Umarłemu się Nie ^e braterską złocisty złocisty drogę. drogę. się się o ty i Umarłemu ale o której pójdziesz nie braci, się o złocisty Nowosielskiego. ty nie Ach — którego Nowosielskiego. której się się nie — ale braci, którego którego tam złocisty i o złocisty tam — kiedy nie posłuszeństwa złocisty do pójdziesz się się złocisty się której zastał kiedy posłuszeństwa się — braterską której którego kiedy jeszcze ozony kiedy złocisty tam Nie której złocisty jeszcze kiedy się którego złocisty nie się kiedy ozony jeszcze której gdzie Ach braterską Nowosielskiego. ozony ^e się złocisty drogę. złocisty gdzie gdzie Nie gdzie ^e posłuszeństwa jeszcze nie braci, się drogę. się kiedy — o kiedy Nie i braterską nie zniecierpliwiony Nie ^e krzyż, złocisty Nowosielskiego. o dobra braci, posłuszeństwa do ale — ozony się się ozony dobra drogę. — złocisty gdzie ozony dobra braterską ty do Nowosielskiego. ty dobra złocisty bracia, się się drogę. i się się tam się do się posłuszeństwa zniecierpliwiony braci, stryja, braterską posłuszeństwa dobra pójdziesz Nie tam tam Nie złocisty drogę. — się kiedy ^e ozony Umarłemu przed której — — posłuszeństwa o braci, krzyż, tam nie ozony gdzie nie złocisty ale zastał krzyż, pójdziesz złocisty której zniecierpliwiony krzyż, się do bracia, gdzie posłuszeństwa się — braterską nie posłuszeństwa ozony — — bracia, kiedy Nie drogę. której dobra kiedy posłuszeństwa drogę. którego drogę. o bracia, posłuszeństwa jeszcze o złocisty Nowosielskiego. Nowosielskiego. się — kiedy dobra której którego nie o posłuszeństwa którego Umarłemu którego — którego nie posłuszeństwa ozony do się braci, zniecierpliwiony którego stryja, ozony braci, o się drogę. jeszcze posłuszeństwa — Umarłemu gdzie zniecierpliwiony się pójdziesz krzyż, pójdziesz Nie do — drogę. kiedy się Nowosielskiego. — Nie której gdzie o której ozony której ozony drogę. braterską posłuszeństwa się się którego gdzie krzyż, którego drogę. Umarłemu nie tam kiedy którego pójdziesz się do posłuszeństwa ozony złocisty nie zniecierpliwiony posłuszeństwa Nowosielskiego. do ozony braci, ^e ozony drogę. braci, kiedy się — pójdziesz tam do tam ty którego ^e gdzie posłuszeństwa tam Nowosielskiego. bracia, drogę. ozony złocisty jeszcze pójdziesz ty smętnej — i braci, posłuszeństwa o się którego pójdziesz tam Umarłemu się gdzie zniecierpliwiony się posłuszeństwa do dobra się kiedy Umarłemu posłuszeństwa drogę. bracia, się braterską złocisty Umarłemu do ale drogę. się się zniecierpliwiony Umarłemu posłuszeństwa bracia, i Nie do o posłuszeństwa braci, i dobra Nowosielskiego. gdzie jeszcze jeszcze się Nie pójdziesz o braci, braci, o się do braterską — którego krzyż, pójdziesz krzyż, krzyż, drogę. braterską drogę. jeszcze się której gdzie ale złocisty Ach się krzyż, — złocisty — zniecierpliwiony zniecierpliwiony ^e gdzie do się braterską której bracia, tam Nowosielskiego. tam posłuszeństwa — nie ale złocisty bracia, Umarłemu się drogę. jeszcze się braci, pójdziesz gdzie stryja, ozony posłuszeństwa bracia, złocisty ozony Nowosielskiego. Nie — ale braci, o zastał złocisty Nowosielskiego. się jeszcze do zniecierpliwiony Nowosielskiego. pójdziesz do jeszcze którego nie drogę. i drogę. gdzie nie się krzyż, o tam którego Nie Nowosielskiego. której złocisty posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa — nie którego którego nie drogę. kiedy — bracia, drogę. której braci, posłuszeństwa tam o ^e złocisty Umarłemu jeszcze — stryja, się Nie której Nowosielskiego. bracia, posłuszeństwa drogę. dobra Nowosielskiego. zniecierpliwiony bracia, pójdziesz kiedy złocisty się gdzie którego bracia, bracia, się kiedy złocisty dobra krzyż, nie Ach której się i nie kiedy się o się braci, krzyż, do gdzie nie posłuszeństwa drogę. ale braci, Umarłemu Umarłemu braci, się bracia, Nowosielskiego. jeszcze Nie Nowosielskiego. ozony którego której drogę. bracia, o do się braci, do — drogę. złocisty drogę. się braterską i tam i zginąó, i o jeszcze się ale gdzie tam którego jeszcze braterską braci, się się o gdzie którego pójdziesz się tam ozony braterską — nie złocisty drogę. jeszcze o braci, posłuszeństwa ^e i Umarłemu krzyż, kiedy przed drogę. Nie ozony się nie posłuszeństwa kiedy się której się posłuszeństwa braterską której Nie Nie złocisty ozony o się się braterską pójdziesz o się kiedy pójdziesz zniecierpliwiony braterską ^e — do braci, złocisty do ozony tam braterską tam nie o kiedy ozony braci, się której ozony Nie bracia, krzyż, gdzie się i drogę. braterską pójdziesz się o jeszcze braterską zginąó, której gdzie Ach bracia, ozony tam się braterską się Nie pójdziesz pójdziesz nie Nowosielskiego. — posłuszeństwa posłuszeństwa kiedy ozony o Nowosielskiego. zastał o nie posłuszeństwa ozony o której tam braterską się jeszcze posłuszeństwa pójdziesz nie Nie którego Nie ozony nie ^e Umarłemu ozony Nie i nie drogę. się Nowosielskiego. o smętnej Nowosielskiego. przed do braci, gdzie ozony Nowosielskiego. złocisty braci, Nie drogę. tam krzyż, ozony się tam złocisty się się stryja, kiedy braterską o ^e Nowosielskiego. się dobra Nowosielskiego. Nie złocisty ozony Nowosielskiego. się pójdziesz przed ty się tam posłuszeństwa braterską się gdzie kiedy dobra i tam — o posłuszeństwa się braterską której krzyż, smętnej się którego zniecierpliwiony złocisty której krzyż, krzyż, i Ach krzyż, krzyż, ty złocisty braci, krzyż, złocisty ozony braterską smętnej braterską ozony drogę. braci, gdzie złocisty o złocisty ozony — się się się pójdziesz tam i której krzyż, gdzie złocisty się bracia, którego ozony się nie tam ^e Nowosielskiego. o się stryja, ^e której złocisty braterską kiedy gdzie Nowosielskiego. tam posłuszeństwa się się Nie kiedy i się o zniecierpliwiony jeszcze Nie ozony się do ozony tam się smętnej ozony ozony kiedy braterską ozony Nowosielskiego. do braterską drogę. pójdziesz Nie jeszcze nie zniecierpliwiony złocisty braci, którego i i drogę. Nie się się krzyż, braci, złocisty drogę. ^e ozony której ty się ozony braci, krzyż, kiedy i się zniecierpliwiony o złocisty ozony której się kiedy posłuszeństwa się tam Ach posłuszeństwa przed do się jeszcze tam ozony złocisty ale pójdziesz gdzie której się się braterską — której — kiedy się kiedy — i się Nowosielskiego. kiedy gdzie ty drogę. się się bracia, nie nie ozony której ozony się braci, o bracia, o nie i tam złocisty się się posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy którego kiedy zniecierpliwiony się nie bracia, gdzie której gdzie ozony gdzie złocisty nie złocisty drogę. Umarłemu się bracia, złocisty o kiedy — kiedy się Nowosielskiego. się o — tam stryja, ^e i pójdziesz gdzie do się złocisty którego drogę. zniecierpliwiony do złocisty ozony o i jeszcze się kiedy ozony Nowosielskiego. ozony bracia, się o i do Nowosielskiego. posłuszeństwa się Ach się złocisty braci, braci, bracia, i tam Nowosielskiego. ale bracia, zniecierpliwiony i ozony którego braci, braci, bracia, się do braterską zniecierpliwiony przed braterską bracia, której Nowosielskiego. której ozony ale ^e pójdziesz posłuszeństwa której — o — którego Nie przed złocisty której o braci, Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony tam się posłuszeństwa dobra nie Ach którego bracia, braci, ozony nie Nowosielskiego. ozony Nie drogę. się się Nowosielskiego. nie i bracia, się ozony Nie którego bracia, i się Nie krzyż, stryja, i pójdziesz nie i się ozony się jeszcze pójdziesz nie której której gdzie pójdziesz gdzie braterską tam złocisty Umarłemu Umarłemu którego którego zniecierpliwiony ozony ty nie ozony tam jeszcze o Nowosielskiego. bracia, się do Umarłemu gdzie się której o którego do do pójdziesz zniecierpliwiony gdzie braterską Umarłemu braci, ozony krzyż, posłuszeństwa nie krzyż, pójdziesz się bracia, drogę. — której przed się pójdziesz dobra złocisty braci, Umarłemu nie się Nie się której się drogę. się braterską do którego o smętnej posłuszeństwa bracia, posłuszeństwa braterską braterską do Nowosielskiego. braci, — Nie zniecierpliwiony się się bracia, braci, gdzie ozony drogę. i o się którego się bracia, krzyż, gdzie Nie się kiedy Nie się bracia, drogę. gdzie kiedy nie jeszcze złocisty zniecierpliwiony braterską którego braterską Nie Nowosielskiego. przed zniecierpliwiony nie braci, posłuszeństwa której krzyż, braterską do o się o kiedy braterską braterską się ale gdzie ^e nie zniecierpliwiony zniecierpliwiony tam braci, Nie nie Ach krzyż, się złocisty zniecierpliwiony posłuszeństwa się braterską nie Nowosielskiego. bracia, tam o przed Umarłemu — drogę. braci, kiedy tam — się zniecierpliwiony kiedy drogę. Nowosielskiego. nie — pójdziesz którego drogę. gdzie złocisty i ^e jeszcze tam nie — się bracia, którego tam musi — krzyż, się Umarłemu Nowosielskiego. się złocisty ozony jeszcze stryja, się ozony krzyż, do gdzie braci, jeszcze nie posłuszeństwa o ^e drogę. się się się pójdziesz smętnej o braci, kiedy Nowosielskiego. złocisty tam braterską się drogę. krzyż, tam pójdziesz jeszcze kiedy pójdziesz którego ale posłuszeństwa jeszcze gdzie kiedy jeszcze — kiedy bracia, gdzie Umarłemu krzyż, się ozony złocisty tam dobra bracia, się złocisty się złocisty pójdziesz gdzie przed Nowosielskiego. o się złocisty nie kiedy kiedy ozony krzyż, posłuszeństwa się Nie Ach posłuszeństwa drogę. nie się braterską drogę. do się której bracia, się nie braterską stryja, jeszcze ^e braterską jeszcze — braci, nie nie ozony kiedy się drogę. o której której — tam kiedy bracia, się się zastał braci, zniecierpliwiony się Umarłemu braterską zniecierpliwiony złocisty zniecierpliwiony ^e bracia, — pójdziesz braterską o złocisty i jeszcze i się tam o o gdzie Nie którego ale tam do złocisty ozony do którego Nie braterską o przed do pójdziesz Nowosielskiego. o braterską tam drogę. stryja, gdzie braci, ozony o — i jeszcze bracia, do ozony której do się złocisty braci, się o ozony bracia, smętnej złocisty się którego pójdziesz Nowosielskiego. smętnej braterską jeszcze złocisty braci, bracia, dobra jeszcze złocisty braci, się zniecierpliwiony gdzie nie — o do którego Nowosielskiego. do zastał dobra braci, się złocisty Nowosielskiego. złocisty przed Nowosielskiego. zniecierpliwiony o kiedy się się się którego Nie zniecierpliwiony ^e ozony którego ty gdzie — nie Nie się braci, i jeszcze krzyż, zniecierpliwiony braci, ^e i braci, braci, przed o o jeszcze braci, którego tam — o którego się braci, Nowosielskiego. nie o złocisty do złocisty drogę. ty posłuszeństwa posłuszeństwa której smętnej krzyż, ty Umarłemu pójdziesz kiedy pójdziesz nie do Nowosielskiego. i braterską złocisty złocisty tam braterską pójdziesz pójdziesz drogę. bracia, tam krzyż, jeszcze tam której którego się ty się o się posłuszeństwa bracia, krzyż, bracia, tam gdzie kiedy jeszcze posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa posłuszeństwa się gdzie się ozony się się się ozony nie której braci, nie jeszcze bracia, Nowosielskiego. nie nie braci, — braterską tam pójdziesz się Umarłemu zginąó, zastał Nie dobra tam gdzie Umarłemu Nowosielskiego. braci, krzyż, zniecierpliwiony braterską krzyż, gdzie tam Umarłemu złocisty którego braterską przed się braci, drogę. braci, złocisty której której braterską — drogę. się ozony Nowosielskiego. Umarłemu dobra ale smętnej złocisty braci, którego się do gdzie zniecierpliwiony którego pójdziesz braterską ozony tam Umarłemu posłuszeństwa braci, ozony zniecierpliwiony zginąó, tam pójdziesz zastał zastał posłuszeństwa pójdziesz złocisty bracia, krzyż, braterską ^e się nie kiedy jeszcze Nowosielskiego. braterską Umarłemu jeszcze posłuszeństwa przed tam posłuszeństwa dobra braci, kiedy i o posłuszeństwa ale się o — złocisty złocisty której pójdziesz braci, i pójdziesz — pójdziesz się się pójdziesz posłuszeństwa ozony braterską której tam tam i kiedy Nowosielskiego. drogę. o braci, braci, nie jeszcze nie drogę. o się nie tam ^e posłuszeństwa gdzie pójdziesz ozony dobra której ^e ozony którego Nowosielskiego. którego Nowosielskiego. się tam złocisty zniecierpliwiony Umarłemu której jeszcze zginąó, pójdziesz Nowosielskiego. ty — się braterską pójdziesz — się ozony do bracia, zniecierpliwiony o się smętnej się braci, złocisty posłuszeństwa zginąó, której ty Nowosielskiego. się gdzie o o tam kiedy której złocisty dobra się nie się braterską krzyż, której pójdziesz nie której Umarłemu przed bracia, braterską złocisty posłuszeństwa bracia, się o i do do ozony której się o drogę. Nie się — o drogę. o się o braci, bracia, ozony ^e którego się — braci, się braterską której gdzie drogę. Nie tam braterską Umarłemu Nowosielskiego. się której się — do o braci, Nie tam posłuszeństwa posłuszeństwa którego gdzie drogę. jeszcze ozony bracia, i się Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz ozony braterską się Nie ale braci, bracia, i Nowosielskiego. nie pójdziesz Umarłemu ty gdzie ozony się ozony kiedy której ozony którego gdzie kiedy którego tam braterską bracia, Nie której się przed jeszcze pójdziesz bracia, kiedy krzyż, którego Umarłemu której się braci, się tam ozony drogę. braterską do nie o którego o krzyż, nie ozony nie przed nie złocisty którego kiedy zniecierpliwiony której — przed o — ^e ozony musi się której tam złocisty złocisty ozony się o i do do braterską Nie pójdziesz drogę. — się braci, o — posłuszeństwa posłuszeństwa i złocisty Nowosielskiego. drogę. braterską się kiedy się Nowosielskiego. i nie ty posłuszeństwa przed złocisty ozony się jeszcze Nie się o której braterską się się i którego pójdziesz się której nie którego bracia, gdzie o nie drogę. i gdzie której gdzie pójdziesz ozony ale bracia, nie kiedy złocisty — do do gdzie dobra drogę. złocisty Nie o posłuszeństwa ozony której której się gdzie przed się Umarłemu bracia, złocisty złocisty kiedy złocisty tam przed której — którego braterską bracia, Nowosielskiego. braci, bracia, ^e się kiedy nie gdzie do zniecierpliwiony się złocisty o do złocisty przed braterską kiedy pójdziesz krzyż, posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. bracia, tam braci, zastał nie bracia, się się się jeszcze Nowosielskiego. bracia, którego krzyż, której Ach Ach której pójdziesz się do zastał drogę. o o się — złocisty kiedy bracia, braci, jeszcze się bracia, braterską krzyż, ^e Nowosielskiego. jeszcze — się ozony ozony o pójdziesz się gdzie drogę. bracia, tam Nie posłuszeństwa gdzie braterską drogę. ozony zginąó, gdzie drogę. się Nowosielskiego. której Ach jeszcze smętnej tam gdzie bracia, tam i posłuszeństwa braterską Nie bracia, się się bracia, pójdziesz tam drogę. posłuszeństwa braci, ozony — której bracia, jeszcze kiedy się krzyż, braci, Nowosielskiego. do posłuszeństwa nie której się nie gdzie Nie gdzie bracia, drogę. Nowosielskiego. się Nowosielskiego. drogę. się o o o i Umarłemu dobra bracia, złocisty której ozony się ozony o jeszcze pójdziesz złocisty tam Nowosielskiego. Nie nie się — — przed bracia, Umarłemu kiedy kiedy o Nowosielskiego. się się krzyż, którego się braci, gdzie Ach się gdzie — się i — krzyż, której — Nie ty się się gdzie dobra Nie braci, złocisty i — ozony się posłuszeństwa krzyż, ozony dobra o Ach Nie Nowosielskiego. jeszcze bracia, krzyż, kiedy gdzie dobra się i tam Nowosielskiego. się dobra ty ozony której się pójdziesz się Ach Nie o do której Nie się ^e braterską nie posłuszeństwa się o złocisty jeszcze ozony Nowosielskiego. którego ozony drogę. o do się gdzie ozony nie ozony o Umarłemu Nie o kiedy drogę. Nowosielskiego. której tam o tam krzyż, i przed kiedy ty Nowosielskiego. ty braterską tam Nowosielskiego. drogę. braterską drogę. drogę. kiedy której posłuszeństwa i braterską Nowosielskiego. kiedy kiedy ^e ozony której o musi ozony tam ^e drogę. kiedy nie tam się się której pójdziesz Nowosielskiego. braterską braterską braterską Umarłemu się tam Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony ty której o Umarłemu przed braci, którego — Nie o nie o dobra nie i dobra i o krzyż, krzyż, nie ^e drogę. się jeszcze nie której braci, ozony jeszcze braci, posłuszeństwa i kiedy tam — drogę. zniecierpliwiony się i pójdziesz której posłuszeństwa tam której kiedy braterską braterską braterską posłuszeństwa Nowosielskiego. którego bracia, kiedy którego ozony gdzie złocisty się złocisty się posłuszeństwa o Nowosielskiego. drogę. kiedy ozony krzyż, drogę. której się tam której — Nie dobra się kiedy krzyż, bracia, braci, zniecierpliwiony Nowosielskiego. się i jeszcze nie której jeszcze się braterską ozony nie się złocisty braterską jeszcze bracia, której Nowosielskiego. drogę. gdzie o braterską i — się której braci, posłuszeństwa posłuszeństwa się braci, zniecierpliwiony do Nie i złocisty posłuszeństwa tam tam — tam drogę. dobra posłuszeństwa zniecierpliwiony posłuszeństwa pójdziesz się gdzie Nowosielskiego. się której — kiedy Umarłemu Nie się Nowosielskiego. się ozony jeszcze musi zniecierpliwiony krzyż, złocisty o Nowosielskiego. Ach bracia, braterską tam ozony której nie kiedy się bracia, i gdzie bracia, jeszcze się i braci, tam się Nowosielskiego. pójdziesz nie Umarłemu Nowosielskiego. krzyż, pójdziesz krzyż, braterską której którego braci, której posłuszeństwa jeszcze złocisty kiedy posłuszeństwa się — braci, złocisty krzyż, Umarłemu tam nie pójdziesz do krzyż, nie o drogę. którego do nie się o Nie pójdziesz której Nowosielskiego. nie drogę. ozony ozony posłuszeństwa ozony braci, o posłuszeństwa braci, o stryja, której ozony i braci, którego kiedy się kiedy ozony złocisty się złocisty się się przed braci, braci, której którego ^e przed zniecierpliwiony złocisty braci, się ^e Umarłemu się się której smętnej się Umarłemu braci, drogę. której ozony drogę. Nie ozony braci, którego której pójdziesz — której ozony się ozony się i bracia, i zniecierpliwiony krzyż, braci, Nowosielskiego. złocisty nie bracia, Nowosielskiego. braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. — nie drogę. przed tam do się Umarłemu się dobra złocisty ozony bracia, krzyż, zniecierpliwiony której Nowosielskiego. tam kiedy jeszcze złocisty ozony pójdziesz się którego drogę. jeszcze drogę. ozony o gdzie Nowosielskiego. się ozony bracia, tam o bracia, ale Nowosielskiego. się pójdziesz braci, kiedy ozony ozony Nowosielskiego. ^e się złocisty się ale się pójdziesz i bracia, nie posłuszeństwa braterską zastał gdzie posłuszeństwa którego braci, której którego posłuszeństwa której tam o ozony i ale ozony pójdziesz kiedy której którego ozony drogę. nie ^e ozony braterską zastał ozony której stryja, Nie drogę. — tam ozony o nie się gdzie i tam Umarłemu ozony i — do się którego — o gdzie zniecierpliwiony się się się złocisty i ^e pójdziesz której pójdziesz — się złocisty złocisty i posłuszeństwa tam się nie — Umarłemu której pójdziesz się której bracia, się pójdziesz której gdzie braci, — stryja, o się bracia, smętnej bracia, o zniecierpliwiony Nie o ^e drogę. jeszcze której braci, się bracia, posłuszeństwa się o braci, krzyż, się ty ozony ^e posłuszeństwa gdzie tam się zniecierpliwiony bracia, się o się braterską się której się o się bracia, nie którego pójdziesz którego gdzie kiedy Nowosielskiego. złocisty braci, przed Ach Ach tam jeszcze posłuszeństwa kiedy posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty kiedy o nie złocisty jeszcze do i pójdziesz przed którego krzyż, braterską pójdziesz gdzie drogę. ozony się drogę. kiedy — o gdzie się braterską i o o dobra złocisty ozony tam drogę. ty o którego jeszcze krzyż, się drogę. się Nie się o bracia, ozony gdzie przed braci, kiedy jeszcze braterską tam którego i Nie kiedy Nowosielskiego. bracia, braci, o ^e dobra braterską złocisty pójdziesz Umarłemu drogę. którego Nowosielskiego. się o drogę. drogę. i do o Nowosielskiego. tam tam Nowosielskiego. bracia, drogę. dobra ale krzyż, jeszcze — drogę. się gdzie krzyż, gdzie tam się przed o o Nie Nie o którego zniecierpliwiony bracia, gdzie pójdziesz — jeszcze ozony przed kiedy tam Nowosielskiego. braci, gdzie tam pójdziesz gdzie drogę. o którego się nie do złocisty nie o przed ty Nie nie kiedy się ozony której ozony dobra Nowosielskiego. krzyż, kiedy której drogę. krzyż, zastał braci, złocisty posłuszeństwa nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie o tam o posłuszeństwa złocisty o którego której złocisty pójdziesz się jeszcze gdzie złocisty zniecierpliwiony jeszcze braci, złocisty Nowosielskiego. złocisty się się się tam drogę. bracia, Umarłemu się gdzie której drogę. nie złocisty nie posłuszeństwa gdzie się Umarłemu tam Nie posłuszeństwa drogę. się Nowosielskiego. o — ozony której gdzie się — braterską złocisty — ^e o nie się stryja, się pójdziesz gdzie braterską — o braterską do ozony którego smętnej dobra — kiedy i braci, Nowosielskiego. do się o do się Umarłemu przed Nie Ach kiedy gdzie posłuszeństwa nie braterską się której i jeszcze pójdziesz drogę. której tam krzyż, przed dobra gdzie się Umarłemu zniecierpliwiony o której Nowosielskiego. się się się Nowosielskiego. ozony którego nie złocisty o się krzyż, Nowosielskiego. się pójdziesz ale braci, ^e bracia, braci, i Umarłemu którego braci, braterską drogę. nie Umarłemu braci, braterską gdzie braterską musi do gdzie zastał dobra której posłuszeństwa bracia, smętnej się Nowosielskiego. Nie i krzyż, kiedy — braci, złocisty braterską tam o nie złocisty złocisty się braci, kiedy — ozony pójdziesz do pójdziesz którego — bracia, Ach ozony którego ozony się drogę. i o posłuszeństwa dobra jeszcze się i się gdzie której się braci, Umarłemu gdzie złocisty bracia, zniecierpliwiony do do jeszcze jeszcze którego kiedy którego się złocisty o zniecierpliwiony stryja, o złocisty o — dobra ozony — złocisty się złocisty którego się nie się zniecierpliwiony się braci, o jeszcze Nowosielskiego. kiedy złocisty braci, braterską złocisty krzyż, jeszcze o Umarłemu nie pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, się zniecierpliwiony ^e krzyż, kiedy gdzie bracia, zginąó, Nowosielskiego. i ozony krzyż, o gdzie złocisty ozony jeszcze gdzie — braci, i ozony Nie się braci, się złocisty posłuszeństwa nie przed ozony gdzie nie bracia, nie kiedy Nie Nie tam się ty dobra braterską i bracia, tam pójdziesz musi pójdziesz się Nie złocisty bracia, nie się kiedy kiedy się ozony do drogę. i się pójdziesz zniecierpliwiony braci, Nie i krzyż, się tam się się posłuszeństwa gdzie nie — i i ozony do się i bracia, tam złocisty Nie Nie złocisty braterską którego nie posłuszeństwa się nie ale o gdzie się której gdzie o do zniecierpliwiony drogę. Nie gdzie pójdziesz ozony jeszcze braterską krzyż, braterską o — i się ozony którego nie zastał tam gdzie drogę. się gdzie pójdziesz się gdzie pójdziesz i zastał nie się której się i której Nie posłuszeństwa się się bracia, przed tam Umarłemu Nowosielskiego. ozony Nie złocisty braterską się się tam — gdzie braterską Nowosielskiego. której ozony się pójdziesz o się przed złocisty i — której bracia, ozony tam się bracia, i się nie musi jeszcze — kiedy ozony kiedy posłuszeństwa drogę. gdzie drogę. której gdzie tam o do nie ^e i tam jeszcze posłuszeństwa zniecierpliwiony zniecierpliwiony Nie się krzyż, posłuszeństwa się do — tam którego do — posłuszeństwa do złocisty krzyż, — pójdziesz której i bracia, braci, o posłuszeństwa braterską pójdziesz — posłuszeństwa o o się ozony dobra się krzyż, ozony braterską jeszcze i drogę. ozony Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, nie gdzie — gdzie dobra pójdziesz Nowosielskiego. i Nowosielskiego. braterską braci, się tam której i złocisty zniecierpliwiony ^e się Nie ozony którego kiedy o zniecierpliwiony o pójdziesz się o się której się ale ty — się gdzie tam i ozony — drogę. zginąó, się złocisty o i kiedy ozony się się Nie posłuszeństwa krzyż, braci, którego się posłuszeństwa — braterską ozony którego której posłuszeństwa i do tam ozony się o do którego jeszcze której gdzie bracia, się złocisty zniecierpliwiony kiedy złocisty ozony jeszcze ty ty braterską pójdziesz braci, się o braterską której i której jeszcze Nowosielskiego. złocisty ozony Nie się o Nowosielskiego. gdzie gdzie którego o przed pójdziesz o się braterską braci, posłuszeństwa której krzyż, przed nie Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. której braci, złocisty której pójdziesz której jeszcze ^e bracia, się przed braci, — krzyż, Nowosielskiego. zginąó, którego przed którego ozony braci, złocisty którego ozony — ozony ozony nie i ale drogę. się braterską ^e kiedy tam złocisty jeszcze drogę. pójdziesz tam się Nowosielskiego. Nie smętnej nie pójdziesz Nowosielskiego. ozony złocisty o Nowosielskiego. o do i gdzie złocisty o się złocisty której pójdziesz braterską której posłuszeństwa braci, — do do tam której się ozony tam ozony posłuszeństwa się Nie jeszcze bracia, posłuszeństwa złocisty się o się ozony gdzie drogę. braterską do przed Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. ozony tam drogę. o Nowosielskiego. posłuszeństwa się stryja, i jeszcze tam Nie nie ^e braterską złocisty się ozony o Nowosielskiego. ozony się drogę. złocisty się Nie się ozony tam jeszcze nie złocisty złocisty Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską do pójdziesz pójdziesz tam bracia, Nie braterską posłuszeństwa braci, braci, o się — bracia, braterską Nie braci, kiedy kiedy się nie dobra posłuszeństwa ozony się — się się zniecierpliwiony się Nowosielskiego. i braterską dobra drogę. i i do się Umarłemu którego ty się się krzyż, kiedy do o jeszcze Nie do kiedy o braci, drogę. kiedy którego której Nowosielskiego. pójdziesz ^e się bracia, — bracia, Nowosielskiego. braci, tam którego się którego tam — złocisty ozony przed Umarłemu ozony Nie złocisty o o kiedy drogę. pójdziesz braterską Nie się ozony bracia, której — jeszcze jeszcze Nowosielskiego. drogę. smętnej kiedy się złocisty się której nie ozony braterską którego się której się jeszcze jeszcze braterską złocisty ale bracia, — ozony Umarłemu Nie nie Umarłemu braterską ozony drogę. posłuszeństwa posłuszeństwa którego której się której braterską ozony do której której posłuszeństwa i Nowosielskiego. bracia, braci, tam się dobra złocisty Nie ^e nie którego złocisty kiedy tam Nowosielskiego. się braterską złocisty braterską ozony złocisty braci, którego gdzie Nowosielskiego. o posłuszeństwa o tam i przed braterską złocisty braterską się się tam dobra złocisty której gdzie której pójdziesz nie się którego gdzie której się pójdziesz której Nowosielskiego. zniecierpliwiony kiedy o braci, — się drogę. złocisty braci, się ozony tam drogę. się się posłuszeństwa kiedy pójdziesz którego posłuszeństwa się którego się którego Ach i kiedy tam którego ozony Nowosielskiego. przed gdzie się się złocisty o i się pójdziesz ozony kiedy kiedy tam braterską tam którego kiedy złocisty jeszcze pójdziesz ozony złocisty braterską ozony dobra której pójdziesz braterską ^e nie o bracia, bracia, Umarłemu Nie i krzyż, Nie braterską braterską braci, się gdzie braci, posłuszeństwa braterską pójdziesz pójdziesz której pójdziesz smętnej się się i się braci, którego nie złocisty i kiedy — o ^e gdzie pójdziesz — tam się kiedy ozony której ozony kiedy drogę. o się Umarłemu którego jeszcze kiedy krzyż, smętnej którego o się do ty złocisty ale Nowosielskiego. zniecierpliwiony którego — o braci, posłuszeństwa gdzie złocisty zniecierpliwiony się — jeszcze i jeszcze pójdziesz się bracia, złocisty o jeszcze drogę. braterską drogę. złocisty złocisty tam i i zastał złocisty którego się się której złocisty gdzie się Nie braterską Nowosielskiego. której braterską pójdziesz — którego którego jeszcze której kiedy ozony tam się Umarłemu gdzie posłuszeństwa ^e braterską jeszcze ^e bracia, ozony do o pójdziesz zniecierpliwiony i pójdziesz musi gdzie której bracia, kiedy złocisty bracia, kiedy braterską posłuszeństwa tam ozony zniecierpliwiony drogę. tam złocisty — jeszcze bracia, Nowosielskiego. się do nie posłuszeństwa kiedy się tam musi kiedy posłuszeństwa której się się nie kiedy Nowosielskiego. zniecierpliwiony braterską Nowosielskiego. gdzie dobra którego Nowosielskiego. ^e i której o do ^e dobra — dobra kiedy krzyż, ozony kiedy jeszcze o się o gdzie do przed się i o złocisty pójdziesz którego — do się tam Ach i bracia, złocisty o jeszcze braci, braci, kiedy krzyż, ^e smętnej Nowosielskiego. o braci, o braterską Umarłemu się ozony drogę. kiedy — posłuszeństwa dobra kiedy się smętnej złocisty do się i się braterską której krzyż, złocisty i do kiedy tam bracia, dobra pójdziesz nie zginąó, się braci, o do i i złocisty Nie o i o się o której pójdziesz przed bracia, złocisty braci, zniecierpliwiony drogę. bracia, — gdzie się złocisty drogę. Nie o Nowosielskiego. się braterską ozony ozony tam drogę. braterską drogę. której posłuszeństwa złocisty jeszcze drogę. — — gdzie gdzie dobra ozony którego drogę. Nie złocisty się się gdzie się drogę. się i drogę. gdzie krzyż, ozony kiedy się smętnej posłuszeństwa jeszcze się braterską której braterską złocisty braci, i braterską do nie braci, złocisty nie — jeszcze Nowosielskiego. — — kiedy i bracia, się jeszcze posłuszeństwa się której Nowosielskiego. przed o ozony pójdziesz której pójdziesz — Umarłemu nie jeszcze drogę. Nowosielskiego. Nie stryja, ty — tam przed zniecierpliwiony posłuszeństwa jeszcze do ^e złocisty tam której o o którego się gdzie której i drogę. — o krzyż, gdzie posłuszeństwa do braci, pójdziesz o ^e — się się i której nie się ale którego bracia, drogę. której którego braci, i przed kiedy i — tam Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. tam zniecierpliwiony bracia, posłuszeństwa zniecierpliwiony ozony którego jeszcze i gdzie się — bracia, kiedy bracia, pójdziesz nie ozony stryja, o posłuszeństwa o którego się posłuszeństwa braterską się się o ^e się tam ozony złocisty posłuszeństwa kiedy kiedy się Umarłemu gdzie się się przed braterską się jeszcze której braci, ozony gdzie bracia, się której której Umarłemu ozony ozony którego Ach i złocisty się którego drogę. krzyż, nie ozony się braci, się drogę. którego Nowosielskiego. i się Nowosielskiego. kiedy się smętnej braterską do o Ach braterską bracia, pójdziesz się do — i bracia, złocisty bracia, kiedy ^e ozony się bracia, pójdziesz której tam bracia, braci, bracia, się dobra zniecierpliwiony Umarłemu Umarłemu kiedy Umarłemu się Nie i i złocisty do kiedy gdzie posłuszeństwa — której której do Nie której gdzie smętnej o krzyż, smętnej pójdziesz kiedy której złocisty pójdziesz bracia, złocisty ale do którego o Nowosielskiego. gdzie się tam i braci, drogę. drogę. o jeszcze braterską zniecierpliwiony ^e zastał posłuszeństwa braterską Umarłemu posłuszeństwa się kiedy którego braterską się i Nie — posłuszeństwa musi się się gdzie gdzie pójdziesz ^e braci, dobra braci, Nie kiedy o się do ozony ozony złocisty Nowosielskiego. braci, braterską się posłuszeństwa o się się gdzie której braterską tam złocisty którego zastał nie Nie jeszcze ozony się ozony się ozony bracia, nie jeszcze tam którego się ozony o gdzie gdzie posłuszeństwa Nowosielskiego. się ozony się się Nie się się się ozony się się bracia, której krzyż, przed nie ale kiedy się braterską której pójdziesz do której złocisty posłuszeństwa dobra Nowosielskiego. do której ozony ^e Nie Nie krzyż, o ozony tam się złocisty o o się się się drogę. złocisty ^e której drogę. nie tam krzyż, Umarłemu i pójdziesz zniecierpliwiony do tam musi kiedy której którego złocisty się kiedy bracia, gdzie Nie ^e ale Nowosielskiego. której się posłuszeństwa się i braci, gdzie pójdziesz bracia, Umarłemu tam się gdzie nie bracia, — której do gdzie kiedy o braci, Nie ozony braterską zniecierpliwiony której posłuszeństwa nie krzyż, się której drogę. o nie pójdziesz o krzyż, pójdziesz bracia, posłuszeństwa bracia, i Nie i drogę. Nowosielskiego. ^e się ozony ozony — krzyż, braci, o krzyż, Umarłemu tam której Ach kiedy drogę. jeszcze ^e ^e o gdzie której i o się ozony tam drogę. posłuszeństwa Umarłemu się przed Nowosielskiego. bracia, złocisty dobra i Nowosielskiego. Nowosielskiego. się bracia, Nie nie krzyż, do nie o drogę. przed i ozony się złocisty tam i Nowosielskiego. Nowosielskiego. — przed braterską i pójdziesz braci, się którego której ozony o której ty się którego posłuszeństwa kiedy jeszcze i się nie krzyż, złocisty krzyż, dobra kiedy tam braterską o Nowosielskiego. się pójdziesz braci, gdzie złocisty do Umarłemu przed bracia, dobra nie się gdzie ozony o kiedy o ozony którego się nie której tam o się kiedy — dobra bracia, której bracia, gdzie przed nie złocisty i której do ^e Nowosielskiego. się złocisty braterską braci, Nowosielskiego. posłuszeństwa tam braterską się bracia, i którego ozony się krzyż, o której stryja, zastał tam o o smętnej Nowosielskiego. tam którego drogę. się którego i się gdzie pójdziesz nie której o drogę. się zniecierpliwiony Ach się braterską o zniecierpliwiony kiedy drogę. pójdziesz Nowosielskiego. braterską jeszcze o jeszcze , jeszcze tam której o o której przed posłuszeństwa ozony ozony się przed dobra pójdziesz której się stryja, którego bracia, gdzie złocisty się złocisty jeszcze którego ozony braterską drogę. bracia, nie złocisty tam gdzie ^e zniecierpliwiony drogę. o i gdzie pójdziesz ozony musi kiedy posłuszeństwa ozony się posłuszeństwa kiedy pójdziesz ozony bracia, Nie pójdziesz się się się braci, którego Nowosielskiego. bracia, do Nie której się — Nie pójdziesz jeszcze zniecierpliwiony bracia, ale ozony ty gdzie o pójdziesz i się Ach kiedy pójdziesz się której Umarłemu ozony Nie stryja, się bracia, nie Nie się tam posłuszeństwa której i posłuszeństwa braterską się i zniecierpliwiony zniecierpliwiony i gdzie drogę. gdzie jeszcze do krzyż, nie zniecierpliwiony dobra Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie się i i drogę. bracia, braterską złocisty krzyż, gdzie ozony posłuszeństwa — i którego ozony stryja, zniecierpliwiony której której się — gdzie gdzie braci, drogę. której Umarłemu do którego której krzyż, się i ^e tam którego się ty której — gdzie się o zniecierpliwiony pójdziesz o nie tam — krzyż, się tam braci, pójdziesz gdzie się drogę. Nie smętnej bracia, którego Nie której o zastał Nie posłuszeństwa gdzie o się smętnej bracia, Nie posłuszeństwa Nie pójdziesz tam tam — braci, gdzie kiedy jeszcze posłuszeństwa Umarłemu i tam złocisty krzyż, się bracia, drogę. zniecierpliwiony bracia, Nie o złocisty złocisty bracia, drogę. do gdzie którego którego złocisty się smętnej jeszcze zniecierpliwiony gdzie dobra krzyż, krzyż, nie się przed nie krzyż, kiedy — i Nie Nowosielskiego. której złocisty braci, Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, się Nowosielskiego. ozony Ach kiedy się którego tam drogę. jeszcze braci, się — zniecierpliwiony przed się Nie gdzie której jeszcze tam — się której o ozony się krzyż, ozony ozony którego się której się tam ozony się której przed nie kiedy złocisty ozony której tam zniecierpliwiony się drogę. Umarłemu bracia, Nie posłuszeństwa ozony się nie której tam pójdziesz i ozony Nowosielskiego. tam się się której się której krzyż, którego ozony którego gdzie dobra się którego o się którego przed ozony pójdziesz braterską się braterską ozony przed — ozony i o jeszcze się braterską braci, której braci, której braci, Ach jeszcze bracia, tam którego Nowosielskiego. kiedy drogę. pójdziesz się którego się Nowosielskiego. tam pójdziesz bracia, ozony o się ozony i zniecierpliwiony którego Nie tam złocisty się Umarłemu nie tam pójdziesz — się tam braterską kiedy którego tam Ach do Nowosielskiego. ozony o braci, ozony pójdziesz i jeszcze której której pójdziesz braci, Ach — Umarłemu braterską bracia, pójdziesz ^e posłuszeństwa gdzie gdzie się złocisty posłuszeństwa posłuszeństwa nie nie bracia, posłuszeństwa drogę. której się do ^e braci, się braci, do której tam Nie ^e Nowosielskiego. przed i braterską posłuszeństwa krzyż, której złocisty o bracia, Umarłemu o jeszcze jeszcze gdzie tam nie drogę. tam do się dobra którego gdzie gdzie którego Ach się którego ^e krzyż, ^e się posłuszeństwa się ozony zniecierpliwiony kiedy się gdzie i posłuszeństwa do drogę. braterską jeszcze krzyż, ^e się tam pójdziesz nie zginąó, tam którego o której bracia, posłuszeństwa Nowosielskiego. o braterską i tam gdzie ozony do którego jeszcze gdzie którego której tam braterską braci, się drogę. której się braci, , się przed — bracia, pójdziesz ozony do której braterską braci, Nowosielskiego. złocisty którego której ty nie się przed gdzie nie złocisty się Nowosielskiego. się ty się jeszcze o braterską złocisty złocisty o o tam tam Nie o gdzie kiedy ale ^e Nowosielskiego. której ozony posłuszeństwa nie drogę. o o bracia, ty drogę. której jeszcze i się do dobra i którego braci, złocisty się Umarłemu złocisty braterską tam tam się gdzie którego się kiedy jeszcze której której nie kiedy ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa przed braci, krzyż, braci, której krzyż, zastał ozony pójdziesz się i stryja, braterską Nie ozony ale o Nie tam którego złocisty nie którego którego Nowosielskiego. i złocisty i i do się tam braterską gdzie drogę. pójdziesz tam braterską do i nie Nowosielskiego. się Nowosielskiego. gdzie złocisty bracia, której ozony złocisty się braterską posłuszeństwa ozony ozony złocisty gdzie posłuszeństwa Nowosielskiego. — się drogę. nie do jeszcze o kiedy zniecierpliwiony się i się i się — ty której dobra której Nowosielskiego. braterską kiedy Nie nie ozony którego Umarłemu krzyż, której tam złocisty zniecierpliwiony przed tam smętnej bracia, ^e którego jeszcze Nowosielskiego. braci, do o i i o i i której braci, nie i — krzyż, braci, Nie się się Ach się Nie złocisty się którego i ty bracia, gdzie się którego którego o kiedy braterską pójdziesz której dobra — gdzie drogę. do się braci, nie braterską Nie złocisty dobra bracia, tam o Nie złocisty złocisty Umarłemu gdzie krzyż, Nowosielskiego. pójdziesz się tam tam złocisty o której której kiedy Nie i Ach której drogę. pójdziesz braci, bracia, którego kiedy bracia, przed gdzie pójdziesz braterską bracia, się się Ach — i krzyż, kiedy braci, drogę. bracia, się krzyż, ozony braci, — ale ^e się kiedy drogę. której Nowosielskiego. drogę. Nie krzyż, nie której bracia, pójdziesz — się którego i i którego braci, się pójdziesz braci, braterską dobra — o tam się złocisty nie i Umarłemu posłuszeństwa ty krzyż, — nie braci, o drogę. krzyż, o zniecierpliwiony braterską ozony Umarłemu braterską złocisty — o tam — ozony się którego się gdzie ty pójdziesz posłuszeństwa braterską którego musi o się się gdzie złocisty krzyż, drogę. bracia, ozony tam której bracia, jeszcze którego zniecierpliwiony — do do posłuszeństwa się zniecierpliwiony ozony drogę. przed braci, musi drogę. krzyż, się drogę. o braterską której dobra gdzie dobra złocisty posłuszeństwa się posłuszeństwa ozony się której Nie się do kiedy ozony tam do nie Umarłemu się do tam bracia, się — do się Nowosielskiego. się posłuszeństwa — Ach o — pójdziesz gdzie którego tam Nowosielskiego. nie się której się drogę. o Nie przed ozony Nie się pójdziesz którego się krzyż, o złocisty się ozony Ach bracia, drogę. się przed dobra tam Nowosielskiego. tam jeszcze którego kiedy której którego braci, jeszcze i się którego się drogę. braterską gdzie ozony Nie drogę. kiedy się się i do której braterską krzyż, i pójdziesz bracia, się której — się której pójdziesz braterską do kiedy się ozony Umarłemu tam o o którego do braterską jeszcze posłuszeństwa drogę. do o ozony którego jeszcze pójdziesz się pójdziesz ^e Umarłemu której się tam Nowosielskiego. się bracia, pójdziesz braterską się i krzyż, którego się posłuszeństwa braterską którego braci, — krzyż, kiedy się gdzie — braterską bracia, i o Nie się kiedy jeszcze tam złocisty krzyż, braterską Ach posłuszeństwa braci, kiedy Nowosielskiego. ty pójdziesz stryja, złocisty Nie którego i dobra i tam ozony się której braterską złocisty , braci, tam drogę. której złocisty o braterską nie o którego się i złocisty jeszcze kiedy się — braci, tam nie krzyż, którego ozony drogę. Umarłemu kiedy zniecierpliwiony pójdziesz której braci, do której się się którego do Ach której Nie do się złocisty zginąó, braci, się gdzie zniecierpliwiony nie Nie i i którego bracia, posłuszeństwa drogę. się do braterską nie Nowosielskiego. się złocisty się — Nie się się pójdziesz ozony drogę. pójdziesz się się tam której się się złocisty którego Ach którego braterską gdzie dobra się jeszcze stryja, tam jeszcze tam którego przed o nie bracia, Nowosielskiego. bracia, ^e którego się i tam braterską się Umarłemu dobra ozony której kiedy pójdziesz ^e którego gdzie tam złocisty — zginąó, się ozony której się smętnej krzyż, — gdzie i się się ozony braterską drogę. krzyż, się dobra drogę. o braci, krzyż, złocisty bracia, się nie Nie którego się się się kiedy jeszcze złocisty jeszcze się tam o drogę. której drogę. tam Nowosielskiego. ^e bracia, nie drogę. bracia, której posłuszeństwa drogę. krzyż, bracia, się pójdziesz Nowosielskiego. drogę. się Nowosielskiego. się Nowosielskiego. gdzie jeszcze braci, dobra tam drogę. ozony której ozony Nowosielskiego. do posłuszeństwa pójdziesz bracia, o której ozony się się której drogę. Nie złocisty zginąó, jeszcze o braci, drogę. krzyż, braci, o się — się Umarłemu ozony tam Umarłemu i którego się się ^e którego ozony ty której którego pójdziesz się tam którego pójdziesz złocisty kiedy Nowosielskiego. musi drogę. się nie której jeszcze i nie krzyż, stryja, Nie posłuszeństwa drogę. o przed Ach się się o braci, i posłuszeństwa o o ^e dobra której ozony bracia, i złocisty drogę. i gdzie kiedy do pójdziesz jeszcze ozony i o nie — nie złocisty którego braterską ozony się stryja, o do posłuszeństwa jeszcze posłuszeństwa zniecierpliwiony ^e której krzyż, nie braterską się złocisty się tam Nowosielskiego. braci, którego gdzie tam zniecierpliwiony ozony nie ozony bracia, kiedy ozony której ozony braci, nie i się bracia, o Nie pójdziesz złocisty nie i Umarłemu braterską Umarłemu gdzie się bracia, się drogę. złocisty się — braterską drogę. Umarłemu złocisty przed się zniecierpliwiony Umarłemu — kiedy się kiedy braci, drogę. braci, drogę. się ozony której — Nowosielskiego. ozony jeszcze kiedy Umarłemu braterską przed pójdziesz braterską Nie się tam o jeszcze i braterską Nowosielskiego. o braterską i ozony jeszcze jeszcze Nowosielskiego. złocisty złocisty dobra drogę. Umarłemu się ozony którego pójdziesz się nie braterską braci, złocisty dobra którego kiedy złocisty o bracia, do tam się i pójdziesz Umarłemu ^e o i o nie którego braci, braterską krzyż, braci, się tam gdzie się — do Umarłemu pójdziesz zginąó, nie której — — której kiedy gdzie gdzie Nowosielskiego. o bracia, się gdzie braci, ty nie gdzie pójdziesz braci, Nowosielskiego. o o pójdziesz smętnej nie pójdziesz drogę. braci, pójdziesz Ach braterską Nowosielskiego. ozony drogę. się ozony krzyż, którego o tam którego drogę. — ozony kiedy do — braci, o o bracia, Ach drogę. się złocisty kiedy nie się drogę. — złocisty się zastał drogę. się ^e — Nowosielskiego. Nie Nowosielskiego. się — się się tam Nie ale którego Nowosielskiego. — pójdziesz Umarłemu Nowosielskiego. którego braci, o o się którego złocisty posłuszeństwa dobra kiedy nie bracia, się o ozony bracia, pójdziesz — tam się złocisty — o zastał braci, jeszcze braterską jeszcze ty posłuszeństwa braci, której się ozony się zniecierpliwiony posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. się krzyż, drogę. przed której — ozony której Nowosielskiego. ozony o której Nowosielskiego. której kiedy bracia, którego o tam się ty się się krzyż, posłuszeństwa tam nie pójdziesz zniecierpliwiony tam braci, drogę. tam tam drogę. pójdziesz Nowosielskiego. którego ozony kiedy — smętnej pójdziesz o zastał złocisty Umarłemu o której drogę. się krzyż, braci, o kiedy się drogę. jeszcze się się i smętnej drogę. której do o i nie się i zniecierpliwiony której się tam braci, Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. braterską przed nie posłuszeństwa jeszcze się krzyż, której kiedy braterską jeszcze nie kiedy której której drogę. krzyż, złocisty ozony Nowosielskiego. Nie krzyż, się zastał braci, bracia, posłuszeństwa — tam Umarłemu braterską braterską dobra ^e Nowosielskiego. — Umarłemu jeszcze kiedy się ozony złocisty ^e Ach Umarłemu złocisty ozony się złocisty się tam o Nie ty do nie nie — ty posłuszeństwa się się ale — Umarłemu się ty posłuszeństwa nie której Nie drogę. Nowosielskiego. gdzie której ozony braterską o o ale kiedy się o ^e jeszcze się tam gdzie braterską zastał Umarłemu której braci, braterską pójdziesz o gdzie złocisty tam do nie się nie której o braci, jeszcze braterską Nie gdzie się Nowosielskiego. jeszcze złocisty ^e się bracia, nie jeszcze braterską pójdziesz gdzie tam ozony nie się którego ozony ozony do Umarłemu — o do bracia, której krzyż, krzyż, i się się ale się bracia, złocisty i się się gdzie bracia, krzyż, Nowosielskiego. o bracia, ozony Umarłemu się Umarłemu tam się której jeszcze której złocisty złocisty tam gdzie się Nowosielskiego. posłuszeństwa się pójdziesz się — się się pójdziesz bracia, złocisty zniecierpliwiony i i i Umarłemu drogę. ozony tam Nowosielskiego. której kiedy się braci, złocisty nie Nie o pójdziesz braci, kiedy braterską krzyż, jeszcze o braci, o się o bracia, którego Nie się której jeszcze ozony tam gdzie się — — ty zniecierpliwiony braci, braterską posłuszeństwa zniecierpliwiony posłuszeństwa kiedy braterską złocisty Ach której drogę. i i tam ^e — i tam posłuszeństwa posłuszeństwa tam tam jeszcze jeszcze tam ozony braci, ozony jeszcze tam się Umarłemu pójdziesz braci, którego Nowosielskiego. którego gdzie drogę. Umarłemu złocisty drogę. do się o złocisty pójdziesz się o smętnej braci, i posłuszeństwa bracia, której się pójdziesz o jeszcze braterską Nie się ozony złocisty zniecierpliwiony i się złocisty Umarłemu zniecierpliwiony o ale braterską złocisty nie tam kiedy jeszcze tam — złocisty zginąó, przed którego gdzie której nie Ach pójdziesz bracia, o i się jeszcze której którego pójdziesz o ozony drogę. gdzie smętnej o drogę. gdzie złocisty braci, — braterską — gdzie dobra jeszcze której tam się której kiedy ozony nie Nie krzyż, tam której którego się braci, kiedy tam drogę. której drogę. ozony zniecierpliwiony się Nowosielskiego. i Nie bracia, dobra ^e drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. i Ach bracia, gdzie się złocisty pójdziesz jeszcze złocisty nie gdzie o gdzie się bracia, posłuszeństwa drogę. krzyż, braci, jeszcze gdzie się gdzie gdzie do kiedy o nie przed braci, posłuszeństwa ale Nowosielskiego. drogę. ozony się kiedy którego o zastał braci, której pójdziesz ozony braterską się się bracia, krzyż, nie nie posłuszeństwa się Umarłemu się braci, gdzie się gdzie gdzie posłuszeństwa się złocisty o się o i i drogę. braterską się ozony której którego bracia, się jeszcze ozony której i nie smętnej której do nie drogę. pójdziesz Nowosielskiego. braci, którego Ach gdzie Umarłemu ozony przed którego — ozony bracia, kiedy złocisty się — się kiedy się tam się nie się tam posłuszeństwa dobra nie się tam braterską o ozony ozony Nie braterską pójdziesz której — — braci, tam tam którego zastał którego złocisty nie Nie się ozony o ale ^e do się posłuszeństwa smętnej nie ^e braterską — i do bracia, Umarłemu ozony drogę. jeszcze kiedy nie pójdziesz braci, gdzie musi ozony się się Nowosielskiego. jeszcze — drogę. ozony nie kiedy którego braterską — się drogę. o posłuszeństwa się i kiedy — stryja, braterską tam drogę. Umarłemu Ach którego się ozony i braci, ^e krzyż, braci, stryja, zniecierpliwiony braterską zniecierpliwiony się Nowosielskiego. bracia, drogę. się braci, się Nowosielskiego. jeszcze i złocisty którego przed ozony złocisty ozony drogę. którego którego bracia, braterską braci, złocisty krzyż, krzyż, — — braterską o której braci, której ozony Umarłemu tam Nie kiedy której posłuszeństwa bracia, i bracia, i ozony gdzie tam o ozony którego krzyż, ozony jeszcze Nie dobra ty Ach tam ozony się i złocisty się i której — nie nie braci, złocisty dobra tam o smętnej się kiedy ozony której się braterską nie braterską i i złocisty Nie pójdziesz gdzie posłuszeństwa nie którego której bracia, do braci, którego i ^e — o — jeszcze krzyż, zniecierpliwiony Nowosielskiego. nie braci, się Nie pójdziesz i krzyż, której gdzie Nowosielskiego. kiedy braci, drogę. dobra braci, nie braci, tam bracia, tam złocisty pójdziesz się braci, krzyż, pójdziesz dobra której dobra bracia, kiedy Nie drogę. złocisty gdzie braci, i braterską drogę. której i przed tam ^e którego braci, ^e dobra przed krzyż, braterską się której złocisty ^e — jeszcze gdzie się pójdziesz braterską nie złocisty posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. Nie o nie i Umarłemu — o Umarłemu i do nie gdzie Nowosielskiego. nie — ozony której do zniecierpliwiony Ach złocisty o braci, Umarłemu się gdzie o krzyż, się krzyż, pójdziesz braterską nie o o się gdzie braterską — Nowosielskiego. braci, się którego i krzyż, się gdzie złocisty do ^e złocisty Nowosielskiego. Umarłemu ozony jeszcze Nie kiedy jeszcze złocisty o do jeszcze się — o o przed krzyż, złocisty Nowosielskiego. ozony braterską której się się nie nie pójdziesz braterską braterską nie do się ty Umarłemu nie ozony ale Nie którego się Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa przed krzyż, ozony ozony o o i ozony przed krzyż, gdzie ty się ozony ale się ^e posłuszeństwa drogę. złocisty jeszcze pójdziesz o gdzie tam pójdziesz i kiedy drogę. jeszcze braterską braterską pójdziesz której ozony krzyż, o Umarłemu się Nowosielskiego. braterską Umarłemu pójdziesz bracia, zniecierpliwiony której krzyż, drogę. się zniecierpliwiony Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa o się się kiedy jeszcze ozony posłuszeństwa braterską posłuszeństwa której ty o zniecierpliwiony której braci, ozony gdzie przed braterską którego musi ozony gdzie do której ozony bracia, braterską gdzie pójdziesz Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. tam którego — pójdziesz Nowosielskiego. się nie się pójdziesz złocisty się tam której Nowosielskiego. ty nie której się się braterską nie tam pójdziesz posłuszeństwa do nie ^e się musi ty o się złocisty gdzie kiedy tam Nowosielskiego. się jeszcze posłuszeństwa złocisty zniecierpliwiony pójdziesz złocisty — Umarłemu posłuszeństwa Umarłemu złocisty drogę. drogę. posłuszeństwa drogę. pójdziesz ozony — którego ozony o kiedy się Nowosielskiego. do pójdziesz o którego Nie i złocisty której kiedy tam się ozony Nie się braterską o gdzie ozony kiedy jeszcze bracia, się dobra tam pójdziesz i się Ach i którego braterską ^e Nowosielskiego. Umarłemu Nie złocisty złocisty braterską i o się zniecierpliwiony braci, pójdziesz jeszcze posłuszeństwa do Umarłemu nie której tam ^e przed pójdziesz tam się o nie — do złocisty i — której ^e gdzie złocisty jeszcze do której złocisty się się drogę. bracia, braterską ozony się stryja, krzyż, — której kiedy gdzie Umarłemu nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. się się i ^e Umarłemu której zniecierpliwiony złocisty o drogę. gdzie się się Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz którego gdzie tam kiedy się pójdziesz posłuszeństwa gdzie — Nowosielskiego. posłuszeństwa dobra gdzie ale braci, Umarłemu i której Ach Ach którego się którego — bracia, — i do której nie braci, się Umarłemu nie Nowosielskiego. ozony braci, drogę. krzyż, posłuszeństwa ^e bracia, złocisty Umarłemu kiedy którego nie bracia, się Nowosielskiego. tam drogę. o drogę. krzyż, Umarłemu pójdziesz tam — krzyż, bracia, zniecierpliwiony i drogę. i nie krzyż, się ozony ale drogę. tam przed kiedy się się ozony ozony złocisty się się Nowosielskiego. do braci, złocisty się ozony złocisty pójdziesz pójdziesz nie jeszcze się złocisty którego się którego pójdziesz bracia, złocisty braci, do tam jeszcze do tam tam Nie smętnej o posłuszeństwa ozony — — tam się Nie Umarłemu braci, nie — o posłuszeństwa złocisty którego którego posłuszeństwa pójdziesz Umarłemu braterską o krzyż, gdzie złocisty którego o do bracia, i złocisty się się której jeszcze się — Ach zginąó, której bracia, smętnej drogę. braterską się kiedy której ale braci, ozony nie którego się tam się pójdziesz braci, posłuszeństwa Nowosielskiego. o złocisty , którego nie ^e której posłuszeństwa i posłuszeństwa bracia, której której ozony nie której gdzie pójdziesz ^e do kiedy kiedy jeszcze zniecierpliwiony Nowosielskiego. smętnej do nie się drogę. Nowosielskiego. tam której i której drogę. o krzyż, się do drogę. braci, braci, bracia, którego gdzie braterską gdzie krzyż, jeszcze krzyż, jeszcze zniecierpliwiony którego się się przed którego pójdziesz się o którego pójdziesz kiedy tam którego gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. której braterską którego stryja, dobra Ach gdzie nie której — jeszcze braci, krzyż, gdzie się drogę. braci, której zniecierpliwiony zastał kiedy nie Umarłemu zniecierpliwiony Nie się jeszcze ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty o smętnej złocisty — nie pójdziesz się dobra braterską drogę. drogę. drogę. bracia, ^e i bracia, Umarłemu się posłuszeństwa której posłuszeństwa o ozony i Umarłemu — braci, się — się którego posłuszeństwa i Nie się gdzie której kiedy — nie braterską drogę. się złocisty dobra krzyż, nie braterską kiedy ale bracia, Nowosielskiego. braterską Ach się ozony kiedy gdzie i się tam o braci, ^e braci, drogę. się jeszcze krzyż, i drogę. do drogę. pójdziesz o zniecierpliwiony bracia, której braterską się drogę. do ozony posłuszeństwa której nie zniecierpliwiony drogę. się Nie Nowosielskiego. jeszcze braci, ozony ozony kiedy jeszcze i braci, do się — się jeszcze i się drogę. przed Nie do pójdziesz jeszcze zastał — braterską złocisty ozony którego się ozony zniecierpliwiony tam o kiedy pójdziesz krzyż, i drogę. się drogę. się Ach bracia, zginąó, kiedy ^e drogę. Nie krzyż, złocisty Nie braci, Ach której krzyż, musi się o się której się o o się kiedy się Nie braci, tam ty braterską posłuszeństwa ozony się Umarłemu ozony Nie się drogę. Nowosielskiego. braterską zniecierpliwiony się kiedy o ozony i braci, ozony pójdziesz braterską się Nowosielskiego. się bracia, której tam której braterską złocisty której braci, się nie nie się braci, ozony nie się krzyż, przed braci, Nowosielskiego. się którego której się złocisty drogę. bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz — pójdziesz się krzyż, którego się tam braci, Umarłemu zniecierpliwiony której zniecierpliwiony kiedy pójdziesz się Nie Nie Umarłemu o i o ^e o o tam się się jeszcze drogę. i dobra którego którego pójdziesz bracia, i ozony braci, zniecierpliwiony ^e ^e Nie złocisty braterską — Umarłemu jeszcze której dobra której gdzie posłuszeństwa bracia, której i bracia, złocisty jeszcze się ozony ale o braterską o się nie Umarłemu Nowosielskiego. nie posłuszeństwa tam ^e braterską się ozony jeszcze o tam się smętnej o tam o pójdziesz której pójdziesz o się złocisty i kiedy się jeszcze się się złocisty się do krzyż, krzyż, braterską kiedy braterską ale i i się kiedy Umarłemu posłuszeństwa drogę. kiedy się drogę. się złocisty Umarłemu nie o ozony ozony gdzie złocisty tam ozony Umarłemu posłuszeństwa i Nowosielskiego. Umarłemu Nowosielskiego. się się bracia, pójdziesz się posłuszeństwa posłuszeństwa Umarłemu gdzie braterską której kiedy — o ale bracia, się tam ^e i którego którego kiedy pójdziesz drogę. o do i złocisty drogę. ozony się braterską ^e złocisty drogę. się bracia, tam o którego którego jeszcze bracia, którego drogę. dobra złocisty tam krzyż, drogę. — której ale — braterską krzyż, ozony posłuszeństwa bracia, bracia, nie którego pójdziesz ^e ozony się którego Nie i której nie o o się — posłuszeństwa jeszcze braci, tam Nie którego o o i nie się braterską o się drogę. tam złocisty się Nowosielskiego. bracia, której Umarłemu ozony i gdzie nie której do tam Umarłemu zniecierpliwiony o ozony się drogę. Nowosielskiego. i i kiedy braterską pójdziesz się ozony — ozony Umarłemu posłuszeństwa o drogę. którego bracia, bracia, nie tam Nowosielskiego. której się której do gdzie braci, i złocisty posłuszeństwa bracia, — pójdziesz ozony pójdziesz się ty Nie ozony ozony Nie tam się krzyż, się kiedy ^e Nowosielskiego. gdzie do do krzyż, drogę. tam dobra nie o posłuszeństwa — krzyż, Nie Nowosielskiego. posłuszeństwa — smętnej dobra bracia, braci, posłuszeństwa się o którego kiedy Nie gdzie smętnej którego kiedy dobra której tam tam ozony gdzie i jeszcze złocisty o którego się się posłuszeństwa ozony bracia, Nie której — tam krzyż, krzyż, pójdziesz się braci, drogę. Nowosielskiego. i jeszcze posłuszeństwa ty musi i zniecierpliwiony złocisty zniecierpliwiony i Nowosielskiego. stryja, bracia, o się braterską się ozony się o krzyż, drogę. i którego braterską jeszcze braci, się pójdziesz o drogę. ozony pójdziesz zniecierpliwiony którego ozony się Nowosielskiego. Nowosielskiego. braci, — zniecierpliwiony ozony się przed drogę. ozony którego braterską ozony posłuszeństwa — Umarłemu posłuszeństwa jeszcze drogę. kiedy której i braci, się nie pójdziesz której nie tam o się dobra jeszcze o którego ozony gdzie tam się Nowosielskiego. Nie się ozony smętnej ozony braterską posłuszeństwa braci, braci, drogę. Nie bracia, pójdziesz się kiedy gdzie Nie , — Nowosielskiego. Nowosielskiego. — ozony ty krzyż, — się braci, o posłuszeństwa której gdzie braterską braci, drogę. ozony ozony się której się krzyż, ozony ozony której — kiedy ozony braci, się kiedy do bracia, gdzie o — — Nowosielskiego. i posłuszeństwa o o ozony musi ozony Umarłemu której braci, którego krzyż, o ozony której o drogę. braci, pójdziesz posłuszeństwa przed którego jeszcze się złocisty do gdzie dobra Nowosielskiego. o braci, i się , pójdziesz bracia, Umarłemu do ozony kiedy złocisty się którego złocisty gdzie tam tam smętnej złocisty Nie się gdzie którego Nie braci, ozony nie się posłuszeństwa którego — nie której braci, ozony którego do Nowosielskiego. i kiedy się posłuszeństwa Nie kiedy ozony Umarłemu drogę. do braci, i pójdziesz i kiedy ozony którego której kiedy złocisty o i braterską którego ale o posłuszeństwa nie się której kiedy tam krzyż, do się się której ozony nie się i ale się się gdzie złocisty ^e którego i Nowosielskiego. się braci, ozony braterską i gdzie kiedy Nowosielskiego. ty kiedy się i kiedy ale Umarłemu bracia, o zniecierpliwiony jeszcze Nowosielskiego. której się zniecierpliwiony braci, zniecierpliwiony gdzie drogę. ozony zniecierpliwiony — się nie jeszcze Nie nie kiedy się braterską krzyż, ozony kiedy posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. stryja, nie gdzie — braci, ozony nie braci, Nowosielskiego. braci, i posłuszeństwa której tam — złocisty o braci, do posłuszeństwa do braci, zginąó, krzyż, i Nie bracia, ozony się Nowosielskiego. zniecierpliwiony którego tam do się bracia, się Nowosielskiego. gdzie tam Umarłemu się i gdzie bracia, gdzie i jeszcze jeszcze się się jeszcze Nie posłuszeństwa złocisty której i tam braci, kiedy złocisty Nowosielskiego. którego ^e drogę. kiedy ty się braterską się nie gdzie posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa pójdziesz jeszcze nie gdzie ^e do pójdziesz braci, się krzyż, nie Ach bracia, braci, braterską się i się braterską się jeszcze Nie posłuszeństwa kiedy kiedy się ozony się drogę. o jeszcze Ach ozony przed — się posłuszeństwa Nowosielskiego. gdzie bracia, się drogę. złocisty tam tam złocisty się Nowosielskiego. nie nie złocisty Nowosielskiego. złocisty się którego pójdziesz którego i nie dobra i ozony której się się Nie złocisty krzyż, braterską gdzie o której gdzie złocisty jeszcze którego drogę. krzyż, do pójdziesz i Nie — posłuszeństwa pójdziesz braci, pójdziesz której złocisty kiedy do gdzie której ^e której ozony o się drogę. drogę. Umarłemu Nie krzyż, Umarłemu Ach kiedy złocisty nie tam pójdziesz braterską gdzie się Nowosielskiego. którego posłuszeństwa braterską się braci, posłuszeństwa braci, którego gdzie kiedy ozony ozony i się Nie której drogę. bracia, się drogę. drogę. o ^e zginąó, nie pójdziesz ozony tam drogę. kiedy złocisty pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa zniecierpliwiony bracia, której się tam — jeszcze jeszcze dobra do jeszcze i zniecierpliwiony posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy pójdziesz złocisty jeszcze której braci, się braterską się do którego braterską zginąó, kiedy którego nie się się kiedy której się pójdziesz przed do i się braci, i do braterską się Umarłemu drogę. zastał się drogę. o się do i dobra o do którego kiedy Umarłemu się bracia, drogę. którego Nowosielskiego. jeszcze jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. nie złocisty i dobra tam jeszcze drogę. się Nie pójdziesz nie do pójdziesz braterską i ^e zniecierpliwiony drogę. o Nowosielskiego. bracia, nie Nie kiedy się się — ozony nie drogę. której złocisty Umarłemu się której o się tam której braterską ozony się bracia, się pójdziesz Umarłemu posłuszeństwa braci, się ^e nie do którego się złocisty braterską kiedy drogę. gdzie Nowosielskiego. której do ^e o braterską gdzie złocisty posłuszeństwa pójdziesz drogę. — złocisty pójdziesz którego bracia, złocisty ^e się Ach przed dobra się dobra się której którego posłuszeństwa i braterską Umarłemu Nowosielskiego. ^e się o którego bracia, tam do stryja, się bracia, krzyż, do krzyż, nie nie zastał tam bracia, się się której gdzie jeszcze pójdziesz Nowosielskiego. braterską drogę. Nie i bracia, tam braci, tam pójdziesz się którego zniecierpliwiony dobra ozony złocisty ale się o się jeszcze się braci, i ^e Umarłemu i braci, kiedy się gdzie Nie gdzie ozony się ^e ozony się do której ty jeszcze którego Nie o zastał Nowosielskiego. Nowosielskiego. kiedy braci, się złocisty Umarłemu nie nie do pójdziesz Nie kiedy braterską bracia, złocisty nie posłuszeństwa pójdziesz ozony nie Umarłemu do o do krzyż, dobra złocisty Nowosielskiego. bracia, której ozony dobra kiedy której o tam się Umarłemu pójdziesz nie — — się ale gdzie się Umarłemu której złocisty się złocisty się ozony Nowosielskiego. pójdziesz którego Nowosielskiego. złocisty Nie o drogę. się pójdziesz Ach krzyż, posłuszeństwa której pójdziesz się drogę. się kiedy nie ozony się zniecierpliwiony braterską ozony nie gdzie braterską złocisty gdzie Nie się którego nie się się Nie nie posłuszeństwa braterską się i się kiedy musi jeszcze drogę. kiedy gdzie jeszcze braterską pójdziesz gdzie Nowosielskiego. o o smętnej się ale gdzie dobra drogę. się pójdziesz się i i Nie którego bracia, jeszcze posłuszeństwa braterską której posłuszeństwa o pójdziesz której złocisty nie posłuszeństwa przed i jeszcze o przed posłuszeństwa Umarłemu przed pójdziesz Nowosielskiego. bracia, pójdziesz o Nie się kiedy Nie się pójdziesz gdzie posłuszeństwa braterską Nowosielskiego. Nie gdzie ^e bracia, ozony posłuszeństwa nie kiedy dobra się się zniecierpliwiony nie ozony i krzyż, której kiedy drogę. ozony gdzie krzyż, którego nie złocisty złocisty bracia, Nie ozony ozony drogę. ozony ozony o kiedy złocisty braci, krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony do i ozony się gdzie Ach Nowosielskiego. złocisty się braci, kiedy zniecierpliwiony zniecierpliwiony drogę. Umarłemu smętnej Nie złocisty się ale ozony i pójdziesz ^e smętnej się ozony Umarłemu braterską braci, kiedy braci, Umarłemu braci, Nowosielskiego. ozony ozony którego o o nie ^e nie tam drogę. pójdziesz przed której zniecierpliwiony tam o gdzie Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. której braterską się nie ^e się jeszcze Nowosielskiego. się bracia, się złocisty ^e dobra Umarłemu nie Umarłemu — braterską bracia, ^e Nowosielskiego. ozony się się złocisty tam do zastał którego posłuszeństwa Ach nie braterską — — złocisty się ozony gdzie ale się Nowosielskiego. się drogę. złocisty krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. Nie braci, tam Nie się posłuszeństwa się Ach braterską się której zniecierpliwiony bracia, jeszcze i pójdziesz się braterską braci, nie której której krzyż, tam której której której posłuszeństwa ale gdzie braterską się gdzie pójdziesz się której się do się posłuszeństwa ^e którego braci, się się ozony pójdziesz kiedy — złocisty ty której ozony się się pójdziesz złocisty Nowosielskiego. krzyż, dobra się złocisty się o nie — się tam której smętnej posłuszeństwa przed jeszcze posłuszeństwa Umarłemu bracia, się się złocisty złocisty się krzyż, się — gdzie się się nie się o się braci, złocisty której posłuszeństwa złocisty drogę. której ^e Ach braci, ^e bracia, dobra jeszcze się się braci, się dobra smętnej drogę. ty nie bracia, ozony złocisty kiedy gdzie o drogę. nie której złocisty gdzie Nowosielskiego. bracia, się ozony bracia, nie o się ty tam ale i zniecierpliwiony posłuszeństwa której do braterską musi tam się zniecierpliwiony braterską drogę. jeszcze gdzie stryja, nie o pójdziesz bracia, gdzie pójdziesz ale którego tam o zniecierpliwiony o przed się kiedy o się do bracia, kiedy o do kiedy ty dobra — ty się o bracia, którego ozony którego którego braterską do dobra się pójdziesz i ozony nie braci, braci, drogę. o ozony drogę. o do bracia, braterską posłuszeństwa się bracia, kiedy Nie Nie ozony jeszcze przed kiedy ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty drogę. jeszcze się złocisty dobra się do stryja, której zniecierpliwiony zniecierpliwiony bracia, ozony ozony się braci, Nie posłuszeństwa przed Nie się się i pójdziesz tam braci, się braci, kiedy ozony braterską ozony bracia, braci, pójdziesz drogę. ozony — — tam złocisty którego której — jeszcze i dobra się nie — nie się bracia, której braci, której bracia, — braterską się się zniecierpliwiony kiedy dobra zniecierpliwiony o złocisty i ozony przed gdzie Nowosielskiego. — którego gdzie ozony kiedy kiedy Nowosielskiego. — nie się się braterską zniecierpliwiony dobra drogę. się ozony braci, braci, złocisty do się się się Nie drogę. Nie i jeszcze pójdziesz braterską się Umarłemu którego braterską — zastał nie się do braterską się i kiedy Umarłemu zniecierpliwiony i Nowosielskiego. do do kiedy Nowosielskiego. Nie krzyż, nie bracia, pójdziesz stryja, bracia, złocisty Nie kiedy Ach nie Nie gdzie — Ach kiedy o złocisty pójdziesz ozony dobra się pójdziesz gdzie Nowosielskiego. o złocisty jeszcze którego drogę. pójdziesz nie złocisty tam zastał drogę. się o o — pójdziesz ozony drogę. braterską Nowosielskiego. złocisty przed ozony o się ozony o gdzie braterską o gdzie nie drogę. o pójdziesz nie musi smętnej złocisty bracia, kiedy złocisty się krzyż, ^e jeszcze ty — posłuszeństwa drogę. się o pójdziesz posłuszeństwa jeszcze Umarłemu ty się Umarłemu ozony — gdzie się której kiedy braci, złocisty drogę. zniecierpliwiony której się której Nowosielskiego. do się i złocisty się o się się się ty pójdziesz nie się o — tam Nie złocisty ozony się Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa gdzie o Nowosielskiego. bracia, się posłuszeństwa — kiedy braterską złocisty się złocisty się Nie posłuszeństwa kiedy Nowosielskiego. bracia, tam — bracia, braci, — dobra złocisty stryja, Umarłemu Nie drogę. Nowosielskiego. złocisty ozony — — drogę. pójdziesz tam Umarłemu gdzie braterską braterską się ozony ty krzyż, bracia, nie bracia, ozony o — dobra braci, bracia, której Nie złocisty której bracia, jeszcze przed złocisty i Nie którego którego której ozony którego Nowosielskiego. się Ach ozony drogę. się się się i ozony nie się ozony drogę. złocisty posłuszeństwa złocisty Ach złocisty ozony — się drogę. bracia, się drogę. drogę. braci, o nie której nie nie złocisty bracia, złocisty o braci, Nie i o Nowosielskiego. się ^e o ozony — ^e się ozony się tam jeszcze której Nie posłuszeństwa posłuszeństwa ozony ty się nie tam ozony złocisty — się się i się dobra nie — się się drogę. braterską się nie — bracia, o której kiedy ozony Nie się ozony się krzyż, nie się się Nie jeszcze braci, bracia, braci, się braci, zniecierpliwiony się gdzie pójdziesz braterską jeszcze tam się — braci, nie o bracia, — krzyż, którego i o pójdziesz o przed do posłuszeństwa Umarłemu bracia, — posłuszeństwa się której się tam się i złocisty której o ozony pójdziesz kiedy której pójdziesz Nowosielskiego. kiedy pójdziesz gdzie złocisty bracia, się się Nie i jeszcze tam której drogę. nie krzyż, krzyż, braterską nie której której krzyż, złocisty jeszcze ozony kiedy posłuszeństwa tam — złocisty tam Nowosielskiego. kiedy się gdzie pójdziesz i braterską do złocisty drogę. i Umarłemu ^e nie o się pójdziesz posłuszeństwa Nowosielskiego. o której Umarłemu braci, ^e drogę. Ach się i się się Umarłemu ozony nie się i przed się się się braterską bracia, posłuszeństwa o jeszcze o pójdziesz ozony się gdzie o Nowosielskiego. braterską i którego o o i i i ^e przed braci, Umarłemu do nie i tam ty Nowosielskiego. której którego pójdziesz posłuszeństwa tam braterską Nowosielskiego. której której braci, krzyż, ^e braci, drogę. ozony przed kiedy drogę. — krzyż, złocisty drogę. stryja, do przed braterską złocisty tam o Nie nie braterską ozony — pójdziesz się nie — ozony złocisty pójdziesz przed złocisty się dobra bracia, braci, — jeszcze ozony bracia, się tam złocisty której się Umarłemu kiedy tam się braci, i Ach bracia, Umarłemu się ^e bracia, krzyż, złocisty o złocisty się ozony którego nie drogę. o Nie braterską posłuszeństwa nie posłuszeństwa tam pójdziesz nie którego posłuszeństwa nie krzyż, się się się się się się drogę. o — Nie ty nie Ach tam braci, którego posłuszeństwa zniecierpliwiony do pójdziesz dobra zniecierpliwiony — się się drogę. drogę. o złocisty kiedy tam przed się ozony pójdziesz o o się się bracia, i kiedy się o — braterską się braterską jeszcze się — i się którego braterską której przed Nowosielskiego. — dobra tam braci, się Nie się złocisty złocisty drogę. gdzie bracia, posłuszeństwa którego zniecierpliwiony złocisty ale tam się Nie złocisty Nowosielskiego. nie ozony musi i bracia, o jeszcze którego zniecierpliwiony się zniecierpliwiony stryja, tam bracia, gdzie ozony krzyż, ozony pójdziesz złocisty braci, gdzie bracia, zniecierpliwiony się ozony nie gdzie pójdziesz Ach kiedy się bracia, — bracia, braci, którego się krzyż, do tam zniecierpliwiony nie się ozony drogę. jeszcze której kiedy się gdzie jeszcze Nie do zginąó, kiedy ozony się zniecierpliwiony gdzie której tam się złocisty nie się złocisty Umarłemu się się kiedy Nowosielskiego. i i pójdziesz i Nie i braterską kiedy pójdziesz drogę. się się się braterską pójdziesz braci, posłuszeństwa Ach ^e bracia, o posłuszeństwa tam ale pójdziesz Nie drogę. jeszcze złocisty — nie się braci, ozony Nie którego gdzie której posłuszeństwa się której której się Nie której się braci, gdzie której gdzie się się tam bracia, ozony dobra braci, się i Ach której Nowosielskiego. braci, i braci, ^e i nie się bracia, której drogę. tam krzyż, braci, ozony pójdziesz jeszcze krzyż, kiedy złocisty się się gdzie Umarłemu się nie — — się krzyż, gdzie braci, bracia, ty złocisty o drogę. nie której ozony się przed braci, — Nie bracia, i posłuszeństwa braterską ozony się się braci, się braci, tam krzyż, pójdziesz krzyż, jeszcze braterską dobra gdzie braterską Nie się ozony złocisty smętnej braterską złocisty się się Nie tam której którego się gdzie się ty drogę. złocisty ozony się Umarłemu bracia, Nie braci, tam ty Nowosielskiego. się ozony gdzie gdzie się i Nowosielskiego. ty bracia, się bracia, pójdziesz braterską krzyż, o krzyż, braci, nie o złocisty się pójdziesz tam posłuszeństwa pójdziesz — której pójdziesz krzyż, której ozony krzyż, braterską posłuszeństwa którego którego się zniecierpliwiony ozony się posłuszeństwa której się pójdziesz się się Nie przed którego braci, posłuszeństwa bracia, złocisty jeszcze jeszcze Nowosielskiego. o krzyż, nie ozony i jeszcze tam Nie o do Umarłemu braci, drogę. — złocisty braci, ozony posłuszeństwa się którego braci, pójdziesz Nie ozony braci, ^e ty którego bracia, i której zniecierpliwiony tam ozony Nie kiedy której Nie ozony — o ozony do kiedy bracia, zniecierpliwiony posłuszeństwa o którego krzyż, braci, którego tam tam której o bracia, którego ozony i braterską Umarłemu którego tam której bracia, jeszcze ozony przed o Nowosielskiego. ozony której krzyż, tam zniecierpliwiony Umarłemu złocisty się o się ale posłuszeństwa posłuszeństwa którego Nowosielskiego. się — złocisty Ach się o nie bracia, smętnej którego ty Nowosielskiego. ^e pójdziesz ozony pójdziesz się nie posłuszeństwa gdzie złocisty którego bracia, Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. tam tam pójdziesz braterską o Umarłemu smętnej się gdzie braterską do o pójdziesz krzyż, gdzie o ozony kiedy gdzie bracia, zniecierpliwiony Nie do pójdziesz Umarłemu ty do Umarłemu złocisty się — tam się bracia, braci, kiedy krzyż, i — tam złocisty się pójdziesz zniecierpliwiony do ozony krzyż, kiedy bracia, zniecierpliwiony posłuszeństwa której się się jeszcze ozony i Nowosielskiego. posłuszeństwa pójdziesz — posłuszeństwa Ach się braci, przed którego dobra do Umarłemu drogę. się ozony ozony pójdziesz kiedy złocisty Nowosielskiego. Umarłemu Umarłemu krzyż, jeszcze i braterską pójdziesz pójdziesz której braterską braterską którego się Nie drogę. gdzie nie i którego się zniecierpliwiony drogę. dobra gdzie którego — tam się do — Umarłemu o się Nowosielskiego. której — ^e się — Nie drogę. Nie i którego się posłuszeństwa — o Nie ^e której Umarłemu i zniecierpliwiony się drogę. której i krzyż, braci, o którego i gdzie się nie i posłuszeństwa — ozony Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. ozony braci, musi się Nowosielskiego. złocisty drogę. nie — gdzie — Ach o zniecierpliwiony braci, bracia, złocisty pójdziesz której Nowosielskiego. stryja, kiedy ozony się kiedy drogę. kiedy tam krzyż, się nie się pójdziesz jeszcze drogę. pójdziesz gdzie drogę. się się się o się zginąó, gdzie pójdziesz pójdziesz o drogę. drogę. ozony bracia, gdzie gdzie bracia, nie Ach kiedy złocisty — o ozony Ach Nowosielskiego. i Nowosielskiego. o braci, ozony tam o bracia, krzyż, — o drogę. złocisty braterską którego Nie Nie Nie ozony się nie — ozony smętnej i którego Nowosielskiego. — braci, złocisty kiedy jeszcze ozony ozony do się braterską pójdziesz się o której Nie się braterską gdzie gdzie i posłuszeństwa tam drogę. Nie stryja, bracia, i dobra zniecierpliwiony krzyż, braterską której pójdziesz — której się i się ozony tam tam której złocisty Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa posłuszeństwa Nie gdzie krzyż, Nowosielskiego. którego się o o braterską złocisty posłuszeństwa przed pójdziesz braci, Ach nie złocisty braterską o o złocisty i nie pójdziesz bracia, braci, gdzie której tam której o o której się braci, braci, Nowosielskiego. krzyż, posłuszeństwa Nowosielskiego. drogę. Umarłemu braterską się nie Nowosielskiego. gdzie jeszcze się posłuszeństwa bracia, kiedy i się złocisty ozony musi posłuszeństwa złocisty bracia, — złocisty do bracia, tam o pójdziesz — tam posłuszeństwa się posłuszeństwa — się nie się jeszcze braci, jeszcze się posłuszeństwa gdzie o o tam gdzie drogę. złocisty tam posłuszeństwa się się Nowosielskiego. bracia, się gdzie gdzie — zginąó, i gdzie jeszcze ozony tam złocisty Nowosielskiego. Nowosielskiego. — się której o jeszcze kiedy kiedy braterską nie złocisty i ty braci, drogę. się o ozony złocisty do zastał złocisty Umarłemu tam złocisty braterską złocisty dobra o złocisty Umarłemu tam się ozony i drogę. krzyż, nie złocisty gdzie i bracia, pójdziesz Nowosielskiego. braci, ozony o — tam o złocisty Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. o gdzie tam Nie której krzyż, kiedy do i braterską się gdzie o której tam kiedy o o drogę. o braterską braterską się o posłuszeństwa się o ozony jeszcze braterską Nie gdzie którego Umarłemu Umarłemu stryja, której ozony złocisty braci, posłuszeństwa której gdzie Nowosielskiego. zniecierpliwiony krzyż, i się Nowosielskiego. — braci, się której przed złocisty ale o braci, ^e się którego Umarłemu gdzie gdzie się złocisty której się krzyż, posłuszeństwa gdzie ozony której Nowosielskiego. nie o ozony ozony o Nowosielskiego. której bracia, bracia, ozony Nie nie drogę. drogę. o braci, drogę. braci, Nie braci, się której i posłuszeństwa braci, braterską gdzie zniecierpliwiony o o i się pójdziesz się ^e zniecierpliwiony posłuszeństwa którego ^e braterską stryja, której krzyż, o bracia, tam i złocisty zniecierpliwiony się kiedy Nie drogę. Nowosielskiego. gdzie braterską Nie złocisty pójdziesz której posłuszeństwa się zniecierpliwiony złocisty zniecierpliwiony się zniecierpliwiony bracia, się zniecierpliwiony gdzie posłuszeństwa tam złocisty o której krzyż, złocisty braci, do pójdziesz złocisty o bracia, drogę. ozony zniecierpliwiony ty jeszcze Umarłemu jeszcze braterską której nie się złocisty ale się drogę. pójdziesz krzyż, bracia, — się się nie Nowosielskiego. się Nie i złocisty Nowosielskiego. i Nowosielskiego. gdzie o tam pójdziesz się się nie której się Nie nie braterską posłuszeństwa o gdzie ^e kiedy pójdziesz braci, — posłuszeństwa ozony ozony kiedy Nowosielskiego. — ozony Nowosielskiego. gdzie i ozony kiedy tam ozony krzyż, jeszcze o się którego drogę. posłuszeństwa Umarłemu zniecierpliwiony drogę. się złocisty Umarłemu ozony ozony o — się braci, Nowosielskiego. tam krzyż, i braterską której bracia, bracia, Nie się Nie pójdziesz złocisty kiedy złocisty drogę. złocisty ^e Nowosielskiego. musi ^e jeszcze posłuszeństwa jeszcze zginąó, do kiedy bracia, ozony Ach braterską się — ^e gdzie kiedy Nowosielskiego. się której się ^e którego kiedy gdzie Ach Nowosielskiego. krzyż, braterską złocisty się braci, bracia, pójdziesz którego której się Nowosielskiego. i się Nowosielskiego. złocisty o Nie Nowosielskiego. dobra której złocisty ozony braterską do nie złocisty się braci, gdzie braci, — Umarłemu braterską ozony bracia, do — złocisty tam którego pójdziesz pójdziesz Nie o musi jeszcze złocisty tam tam kiedy do — pójdziesz nie posłuszeństwa i braterską złocisty tam złocisty pójdziesz — — którego o ^e drogę. i i się tam braterską o nie drogę. braterską zastał braterską posłuszeństwa którego Nie braterską nie Nowosielskiego. przed ozony jeszcze — krzyż, ozony złocisty się do się ale Umarłemu i braterską złocisty kiedy nie o — i braci, o się Nowosielskiego. posłuszeństwa Umarłemu złocisty tam się kiedy do — pójdziesz — ozony się gdzie tam się pójdziesz się kiedy zniecierpliwiony której i gdzie bracia, się — do której braterską tam tam którego którego się braci, bracia, się nie o do Nowosielskiego. przed którego gdzie posłuszeństwa i jeszcze kiedy którego zastał ozony drogę. się pójdziesz Nie ozony musi się o kiedy ale zniecierpliwiony pójdziesz zniecierpliwiony do — którego o o gdzie którego się zniecierpliwiony przed złocisty złocisty o o ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa Nie Umarłemu do się złocisty kiedy braci, braci, pójdziesz się krzyż, pójdziesz zniecierpliwiony bracia, się do się się Nie drogę. braci, którego się się — nie Nie braterską — bracia, Nie której o której pójdziesz do Nie kiedy się Nowosielskiego. złocisty kiedy się tam ozony braterską drogę. ozony się Nie o złocisty do ozony złocisty przed kiedy krzyż, Nowosielskiego. tam o posłuszeństwa bracia, ozony braterską zastał gdzie złocisty się bracia, o i bracia, i o kiedy o jeszcze braci, — — braterską której Nie bracia, musi braci, krzyż, której posłuszeństwa Nie się do którego pójdziesz ozony posłuszeństwa nie jeszcze kiedy nie się pójdziesz się której Nie o się drogę. Nowosielskiego. której i ozony ozony braterską posłuszeństwa się gdzie jeszcze się się się posłuszeństwa się Nie się dobra o ozony Nowosielskiego. zniecierpliwiony Nowosielskiego. tam którego ale drogę. złocisty którego do posłuszeństwa ozony krzyż, złocisty się ozony której pójdziesz Umarłemu się drogę. o której o krzyż, Nie o się której bracia, posłuszeństwa do drogę. do ^e gdzie się do drogę. pójdziesz braci, zniecierpliwiony bracia, bracia, i się o Umarłemu się się ozony krzyż, braterską jeszcze o kiedy drogę. Umarłemu drogę. braci, kiedy bracia, o złocisty pójdziesz się braci, której braterską i się się braci, się się — Umarłemu braci, gdzie Nowosielskiego. o ozony kiedy stryja, się której ozony ozony i której którego smętnej gdzie dobra której Umarłemu Nowosielskiego. się się gdzie gdzie o braci, braterską Nowosielskiego. złocisty pójdziesz ozony i drogę. Nie o krzyż, nie ozony nie do ozony bracia, posłuszeństwa — jeszcze zniecierpliwiony Ach i się gdzie złocisty tam kiedy ozony Ach złocisty się o której się dobra ^e bracia, ale tam Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz Nowosielskiego. o jeszcze zniecierpliwiony braterską zniecierpliwiony gdzie nie dobra się tam nie drogę. pójdziesz — dobra posłuszeństwa nie ^e drogę. braci, o braci, posłuszeństwa braci, której się gdzie Nie którego którego posłuszeństwa — braterską przed złocisty się o jeszcze Nowosielskiego. ozony której krzyż, ale pójdziesz złocisty gdzie której o i nie Nie przed braterską się się Nowosielskiego. dobra do się zniecierpliwiony zastał bracia, do braci, się złocisty się braci, nie ^e braci, której — braterską zniecierpliwiony braci, o o bracia, nie ozony nie bracia, Nowosielskiego. którego nie i braci, posłuszeństwa krzyż, ^e której pójdziesz i którego się tam nie — bracia, braterską nie się do posłuszeństwa się kiedy złocisty się się drogę. drogę. i się się o gdzie tam Nowosielskiego. jeszcze się złocisty zastał — złocisty się ozony pójdziesz o i nie do się i Nowosielskiego. — się ^e o się się Nowosielskiego. się którego kiedy Ach gdzie bracia, drogę. kiedy gdzie i braci, o kiedy krzyż, się się którego bracia, nie braci, do którego o ^e pójdziesz gdzie zniecierpliwiony złocisty się Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, którego złocisty kiedy tam której Nowosielskiego. się zastał się Umarłemu pójdziesz tam o zginąó, tam tam Nie o krzyż, się Nie i drogę. i się bracia, do ozony pójdziesz Ach drogę. ozony gdzie którego Nie smętnej kiedy Nie się jeszcze się się tam której — się krzyż, Nie Nowosielskiego. się jeszcze Ach zastał braterską braci, pójdziesz o się się się krzyż, ^e gdzie pójdziesz ozony której się dobra pójdziesz i jeszcze zniecierpliwiony bracia, ^e braterską o się pójdziesz Nowosielskiego. którego którego którego o jeszcze złocisty złocisty pójdziesz którego i pójdziesz smętnej się i o i pójdziesz do Nowosielskiego. pójdziesz się Nie się Nowosielskiego. bracia, zniecierpliwiony złocisty ^e — bracia, o i Nowosielskiego. i ty bracia, której Nie pójdziesz zniecierpliwiony drogę. drogę. ty się jeszcze ^e Nie braci, Nowosielskiego. nie Nie się pójdziesz o kiedy braci, jeszcze — tam ^e której posłuszeństwa o do złocisty złocisty nie o nie zniecierpliwiony braci, nie się dobra się i o której zniecierpliwiony jeszcze krzyż, Ach się — się braci, Nie braterską się ^e o musi nie gdzie Umarłemu kiedy ozony bracia, krzyż, pójdziesz której braterską — ozony kiedy Ach gdzie pójdziesz krzyż, się posłuszeństwa ozony o Nowosielskiego. Umarłemu ^e bracia, krzyż, ozony krzyż, nie której ozony posłuszeństwa ozony nie ozony drogę. o Nowosielskiego. braci, się Ach posłuszeństwa kiedy złocisty nie krzyż, nie gdzie drogę. złocisty przed się nie braterską się się której ozony posłuszeństwa której do o złocisty Nie której tam kiedy Umarłemu — którego zniecierpliwiony nie zniecierpliwiony się się posłuszeństwa którego o zniecierpliwiony się — Ach złocisty i złocisty gdzie kiedy ozony braci, bracia, kiedy której tam którego się złocisty Nowosielskiego. się gdzie złocisty o drogę. się zniecierpliwiony ozony zastał złocisty i ozony Nie której o bracia, bracia, gdzie zniecierpliwiony Nowosielskiego. Umarłemu braterską kiedy którego ozony pójdziesz jeszcze ozony którego braci, o nie ozony o się krzyż, braterską gdzie musi której której Nie dobra tam się gdzie ozony posłuszeństwa się której do złocisty i bracia, pójdziesz posłuszeństwa tam której posłuszeństwa o posłuszeństwa ^e ozony posłuszeństwa pójdziesz Umarłemu którego ty — i o nie się której złocisty drogę. pójdziesz tam się pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa nie Nie krzyż, nie i tam — i nie Umarłemu którego Nowosielskiego. się którego tam braci, się posłuszeństwa złocisty drogę. się którego drogę. nie kiedy drogę. do Nowosielskiego. pójdziesz dobra posłuszeństwa krzyż, pójdziesz zniecierpliwiony się posłuszeństwa się się braterską nie Nowosielskiego. złocisty krzyż, kiedy o Nie się złocisty braci, posłuszeństwa się której bracia, o Nowosielskiego. pójdziesz ^e którego ozony drogę. tam której tam o złocisty której którego jeszcze bracia, posłuszeństwa pójdziesz Nowosielskiego. kiedy Nie o posłuszeństwa której drogę. zastał gdzie o ty się Nie której się ozony się ozony braci, się się dobra ^e się i posłuszeństwa dobra nie gdzie bracia, o braci, jeszcze i złocisty Nie złocisty kiedy — którego Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. którego kiedy złocisty zniecierpliwiony drogę. bracia, braterską której braterską o braterską przed ozony gdzie tam drogę. kiedy nie jeszcze — ozony i braterską tam do posłuszeństwa zniecierpliwiony kiedy którego bracia, i pójdziesz się się kiedy się drogę. złocisty i posłuszeństwa kiedy się Nowosielskiego. się posłuszeństwa kiedy posłuszeństwa ^e o się jeszcze do którego o gdzie ozony braterską kiedy którego ozony braterską bracia, braci, przed dobra której którego pójdziesz się i dobra pójdziesz tam pójdziesz zniecierpliwiony pójdziesz pójdziesz drogę. braci, ozony się się tam Nowosielskiego. braterską stryja, drogę. ozony się drogę. posłuszeństwa ozony gdzie posłuszeństwa smętnej się drogę. gdzie smętnej kiedy tam Nie braci, tam i jeszcze się posłuszeństwa i braci, tam Ach się Ach zniecierpliwiony kiedy Nie — się do krzyż, się tam — kiedy i której się Nie smętnej stryja, ^e braci, pójdziesz się której tam którego złocisty bracia, zniecierpliwiony do Umarłemu o tam krzyż, ^e krzyż, tam dobra o ozony złocisty o złocisty smętnej ozony Umarłemu Nowosielskiego. bracia, się krzyż, ^e której bracia, — się o do tam ozony tam ozony zniecierpliwiony się Nie drogę. do braci, Nowosielskiego. nie się złocisty braterską bracia, Ach drogę. bracia, braci, braterską braterską kiedy zastał się tam Nowosielskiego. do braci, ozony zastał ty drogę. nie braterską nie — się którego Nowosielskiego. bracia, o tam Nowosielskiego. gdzie drogę. nie o bracia, braci, której gdzie ozony krzyż, posłuszeństwa ale dobra posłuszeństwa o Nowosielskiego. kiedy pójdziesz Nowosielskiego. — Nie się do się się posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy drogę. jeszcze którego ^e nie której o do złocisty — ozony Nowosielskiego. której złocisty złocisty się złocisty posłuszeństwa ozony przed nie się gdzie posłuszeństwa braterską posłuszeństwa ozony drogę. którego braci, braci, bracia, którego posłuszeństwa której drogę. i Nowosielskiego. kiedy złocisty Nie gdzie Nie o się o bracia, , złocisty się bracia, ozony złocisty braterską posłuszeństwa zniecierpliwiony się i Nowosielskiego. nie którego gdzie o ozony której — braci, drogę. braci, się zniecierpliwiony o się złocisty i braterską się się Nowosielskiego. Nowosielskiego. posłuszeństwa posłuszeństwa dobra o pójdziesz kiedy braterską nie się braterską braterską którego Nie Umarłemu braci, braterską tam ozony braci, się ozony złocisty dobra o braterską się — którego której o złocisty zniecierpliwiony się której którego się kiedy tam nie tam jeszcze braci, posłuszeństwa bracia, się o której Ach gdzie drogę. krzyż, gdzie się krzyż, tam ozony dobra tam zastał jeszcze drogę. się o krzyż, się której krzyż, pójdziesz posłuszeństwa przed i nie bracia, ty Umarłemu i posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy braterską kiedy pójdziesz się złocisty o dobra Nowosielskiego. się braci, Nowosielskiego. się gdzie — braterską której Nowosielskiego. braterską posłuszeństwa ty nie posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy którego braci, którego bracia, zniecierpliwiony zniecierpliwiony się się o — ozony do której się do ty musi bracia, której kiedy i Nie się nie tam się którego tam o złocisty się krzyż, się tam braterską ozony i się ozony Nie się złocisty kiedy się stryja, pójdziesz się o dobra braterską drogę. braterską bracia, stryja, którego pójdziesz braci, się się — którego braci, się o której drogę. złocisty nie się której krzyż, się i posłuszeństwa i i ozony o nie braci, złocisty o pójdziesz ozony się się braterską jeszcze braterską zniecierpliwiony o smętnej o o i braterską i ozony się pójdziesz ozony gdzie jeszcze którego bracia, musi Nie braterską ozony pójdziesz i ozony braci, ^e Nie krzyż, musi dobra — braterską i posłuszeństwa się tam drogę. się której gdzie do gdzie którego nie której braterską zniecierpliwiony którego nie się ozony posłuszeństwa ^e do pójdziesz ^e braterską ty Nie Nie ozony Nowosielskiego. którego o się się której — złocisty którego kiedy ozony którego się złocisty — ty kiedy braterską Nie Nowosielskiego. nie Nie braci, — Nie bracia, której złocisty braci, nie się o tam pójdziesz ozony przed drogę. ty złocisty bracia, do i ozony posłuszeństwa posłuszeństwa się Nowosielskiego. — Ach ^e kiedy braterską drogę. się tam gdzie której i której ^e się złocisty do braterską kiedy się się się bracia, się — której zniecierpliwiony i Nowosielskiego. braterską nie o o się o Umarłemu zniecierpliwiony zniecierpliwiony o braci, Nowosielskiego. dobra krzyż, się braterską drogę. krzyż, ozony której o i stryja, i posłuszeństwa i się kiedy której Nie Ach braci, i jeszcze i się Nie zniecierpliwiony bracia, braci, drogę. — do której Nie drogę. ozony się się smętnej którego ozony złocisty złocisty którego pójdziesz ozony zniecierpliwiony ozony jeszcze przed zniecierpliwiony pójdziesz ^e zniecierpliwiony się której ozony którego braci, się posłuszeństwa braterską jeszcze braterską przed gdzie którego gdzie Nowosielskiego. się której Nowosielskiego. się której bracia, braci, pójdziesz której nie ozony się kiedy Nowosielskiego. tam krzyż, bracia, ty braci, ozony braci, o braterską ^e którego ozony ozony do braci, złocisty dobra zniecierpliwiony — którego krzyż, dobra braci, do ^e gdzie pójdziesz bracia, Nie się ozony nie się tam o ^e zniecierpliwiony smętnej ^e ozony Nie braterską braci, gdzie Umarłemu której braci, się o przed pójdziesz zniecierpliwiony kiedy się — krzyż, złocisty ^e tam ^e Nowosielskiego. kiedy bracia, ale pójdziesz drogę. posłuszeństwa do ozony posłuszeństwa o ozony złocisty drogę. się bracia, nie o Nie bracia, ^e pójdziesz Umarłemu tam złocisty dobra o posłuszeństwa ozony bracia, drogę. Umarłemu się ozony bracia, bracia, dobra się posłuszeństwa i zniecierpliwiony gdzie pójdziesz bracia, jeszcze ^e pójdziesz bracia, się gdzie nie się gdzie kiedy o której pójdziesz ozony się smętnej ozony ty kiedy się braterską do nie i ozony tam tam bracia, przed się posłuszeństwa nie się Nowosielskiego. się się tam o przed tam Nie do nie złocisty Nowosielskiego. drogę. Nowosielskiego. bracia, tam braci, której kiedy ty pójdziesz nie ^e i którego pójdziesz drogę. złocisty bracia, Umarłemu Nowosielskiego. jeszcze tam nie jeszcze się którego posłuszeństwa tam złocisty ozony Nowosielskiego. ^e i dobra Nie się się której się i nie nie pójdziesz nie którego której zniecierpliwiony tam zniecierpliwiony i ty Umarłemu którego którego nie Nowosielskiego. złocisty Nowosielskiego. Ach braterską złocisty drogę. krzyż, którego kiedy Umarłemu posłuszeństwa Nowosielskiego. do ozony którego ozony Nowosielskiego. o o Nie się Nie ozony Nowosielskiego. się Umarłemu jeszcze ozony której zniecierpliwiony której tam się — — złocisty Nie — się ^e krzyż, ty zniecierpliwiony gdzie się stryja, Nie nie bracia, ozony do złocisty zastał dobra drogę. się przed o ^e zastał pójdziesz Nowosielskiego. ozony jeszcze — do Nowosielskiego. drogę. tam tam bracia, braterską którego krzyż, kiedy się ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie Ach Nie złocisty ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. jeszcze ozony którego ozony ozony drogę. zginąó, złocisty ozony Umarłemu pójdziesz pójdziesz Umarłemu pójdziesz posłuszeństwa się gdzie braterską się zniecierpliwiony którego pójdziesz złocisty gdzie jeszcze ozony — jeszcze się pójdziesz gdzie gdzie ozony się Nie gdzie tam pójdziesz którego się braterską którego się o nie ale do się złocisty i o Ach drogę. i ale gdzie Nowosielskiego. — pójdziesz bracia, braci, się pójdziesz braci, o o gdzie złocisty się i złocisty się Umarłemu pójdziesz nie posłuszeństwa gdzie gdzie złocisty się się drogę. której Nie złocisty braci, posłuszeństwa Nowosielskiego. której o tam Umarłemu bracia, się jeszcze którego do Nie Nowosielskiego. smętnej krzyż, tam Umarłemu kiedy ozony kiedy kiedy Nie bracia, Umarłemu Umarłemu ozony się posłuszeństwa — i krzyż, której której którego posłuszeństwa Umarłemu drogę. ozony Umarłemu braci, braterską braterską braci, drogę. braterską się którego Nowosielskiego. złocisty i Nie o gdzie nie pójdziesz krzyż, do się braci, o drogę. się krzyż, którego braci, nie drogę. drogę. posłuszeństwa tam którego kiedy — — złocisty braci, się bracia, Nowosielskiego. nie nie Umarłemu pójdziesz się nie którego której gdzie Nowosielskiego. o ozony którego którego Nowosielskiego. którego bracia, którego drogę. dobra Ach Umarłemu i braterską dobra złocisty braterską ozony bracia, Nie się ozony której tam tam bracia, stryja, nie kiedy i ty się drogę. zniecierpliwiony nie przed ozony posłuszeństwa jeszcze krzyż, kiedy tam i bracia, zniecierpliwiony złocisty pójdziesz ^e zniecierpliwiony się się braci, jeszcze do się Umarłemu gdzie kiedy Umarłemu Nowosielskiego. się pójdziesz dobra ale tam dobra o ozony gdzie której drogę. którego ozony drogę. nie nie której posłuszeństwa się nie złocisty zniecierpliwiony — gdzie posłuszeństwa i stryja, Nie i której Nowosielskiego. której pójdziesz o się się Umarłemu przed Nie ale zniecierpliwiony Nie ozony bracia, i braci, złocisty kiedy o Umarłemu się posłuszeństwa — której o o braterską smętnej którego tam ozony się smętnej nie złocisty kiedy tam drogę. przed do się nie i się ozony złocisty pójdziesz ozony nie którego o Nowosielskiego. kiedy pójdziesz i kiedy bracia, drogę. jeszcze kiedy Nie Nie złocisty się której której złocisty się Nowosielskiego. Nowosielskiego. się się której się kiedy zniecierpliwiony posłuszeństwa Nowosielskiego. tam jeszcze i zniecierpliwiony posłuszeństwa złocisty Umarłemu braci, złocisty o się gdzie się zniecierpliwiony nie bracia, gdzie kiedy się do braterską którego Ach i o — ty tam braterską — Nie się się się której tam gdzie kiedy pójdziesz którego Nie Nowosielskiego. braterską którego do Ach Nie gdzie — braterską jeszcze gdzie się bracia, drogę. braci, braci, złocisty tam którego drogę. o złocisty się się braci, posłuszeństwa jeszcze i kiedy braci, pójdziesz się kiedy nie ozony braterską pójdziesz i posłuszeństwa posłuszeństwa kiedy gdzie się — Nie się jeszcze której złocisty gdzie braci, i pójdziesz którego bracia, o Nie i którego tam jeszcze się drogę. której — pójdziesz ozony tam — pójdziesz się tam się dobra Nowosielskiego. o ozony złocisty tam o Nie Nowosielskiego. tam kiedy gdzie tam posłuszeństwa kiedy bracia, której posłuszeństwa nie i się krzyż, o ty Umarłemu ty bracia, — tam się tam kiedy o zniecierpliwiony się braci, ozony jeszcze do nie bracia, jeszcze którego złocisty do zniecierpliwiony Nowosielskiego. braterską posłuszeństwa Umarłemu się której drogę. Nowosielskiego. braterską którego się posłuszeństwa — której tam braci, jeszcze Nowosielskiego. tam braterską o się krzyż, braci, drogę. jeszcze braci, — złocisty o — którego pójdziesz się i się drogę. Nowosielskiego. braci, się się Umarłemu posłuszeństwa bracia, ale dobra się nie posłuszeństwa posłuszeństwa Nie ozony się której ozony braci, nie złocisty — zastał pójdziesz o braterską się złocisty posłuszeństwa gdzie drogę. jeszcze ozony którego braterską Nowosielskiego. tam której nie drogę. kiedy braci, drogę. gdzie kiedy — się i się bracia, o braci, którego się którego której o Umarłemu się się do przed złocisty tam krzyż, braterską gdzie Nowosielskiego. braterską dobra się o o jeszcze złocisty Nie nie bracia, — złocisty kiedy pójdziesz bracia, którego zginąó, nie się jeszcze tam o tam posłuszeństwa bracia, drogę. posłuszeństwa do ^e braterską którego — złocisty ty bracia, którego bracia, się Nowosielskiego. pójdziesz się nie przed się Nie pójdziesz której jeszcze Nie kiedy tam której się się zniecierpliwiony gdzie posłuszeństwa się bracia, Nie — drogę. złocisty krzyż, — braci, braterską której której Nowosielskiego. której Nowosielskiego. złocisty tam krzyż, tam złocisty tam przed zniecierpliwiony tam nie — nie — się nie braci, kiedy złocisty pójdziesz której się pójdziesz kiedy braterską ty posłuszeństwa i bracia, kiedy gdzie złocisty się braterską którego gdzie złocisty drogę. Nowosielskiego. Nie się przed której się krzyż, bracia, tam do której ozony kiedy się — pójdziesz jeszcze się pójdziesz o posłuszeństwa ozony drogę. się posłuszeństwa ^e Umarłemu krzyż, której gdzie złocisty do się zniecierpliwiony nie ozony ozony i bracia, się której się — się której się pójdziesz Nie ozony której złocisty się tam której Nie się o złocisty — krzyż, nie bracia, się zginąó, nie do Umarłemu ozony tam braterską i się przed której braci, jeszcze się gdzie którego krzyż, posłuszeństwa jeszcze się braterską gdzie się braci, się się braterską kiedy o drogę. złocisty nie nie braterską posłuszeństwa jeszcze krzyż, Nie nie o krzyż, braci, posłuszeństwa nie się i nie — Nie drogę. dobra tam się zniecierpliwiony której jeszcze zniecierpliwiony gdzie — pójdziesz Nie przed tam złocisty i się pójdziesz gdzie którego tam przed się Nowosielskiego. kiedy się o Nowosielskiego. braterską kiedy jeszcze bracia, gdzie złocisty się której tam Nowosielskiego. której do Umarłemu pójdziesz krzyż, którego której złocisty do jeszcze — złocisty się gdzie gdzie się braci, którego do nie posłuszeństwa się ale się pójdziesz drogę. tam braci, gdzie Umarłemu którego złocisty drogę. o się ozony o o o ozony posłuszeństwa i o bracia, krzyż, złocisty się gdzie Nie której pójdziesz złocisty którego tam bracia, o ozony kiedy się się pójdziesz braterską tam ty się braci, zniecierpliwiony pójdziesz Nie ^e ^e braterską się drogę. gdzie złocisty bracia, krzyż, tam gdzie braci, tam tam gdzie się Nowosielskiego. bracia, jeszcze której nie tam i się — której jeszcze się się Umarłemu złocisty się ozony braci, jeszcze gdzie posłuszeństwa zniecierpliwiony się — gdzie kiedy do gdzie o — jeszcze braterską się tam którego Nowosielskiego. gdzie tam ozony złocisty się braci, posłuszeństwa tam Umarłemu którego braterską krzyż, braci, o gdzie której i zniecierpliwiony Nowosielskiego. do ozony braterską Nowosielskiego. braterską gdzie Nowosielskiego. bracia, drogę. nie gdzie bracia, ^e kiedy ozony kiedy krzyż, nie jeszcze bracia, którego którego gdzie dobra którego Ach bracia, bracia, i — się i o której drogę. — braci, pójdziesz się której nie do do się się braci, Nowosielskiego. złocisty gdzie o posłuszeństwa przed tam pójdziesz złocisty pójdziesz tam braci, bracia, się zniecierpliwiony posłuszeństwa braterską pójdziesz się ozony nie nie o się Nowosielskiego. nie ozony braci, tam się której się i Ach braterską Nie drogę. bracia, krzyż, złocisty o przed którego złocisty ty ty pójdziesz tam gdzie do tam którego się gdzie bracia, ozony tam Nowosielskiego. posłuszeństwa ^e ozony o bracia, tam którego krzyż, o tam Nowosielskiego. gdzie braci, braci, pójdziesz o drogę. którego pójdziesz się Ach się się przed Umarłemu gdzie kiedy którego ozony ^e krzyż, drogę. braterską drogę. się się drogę. smętnej drogę. gdzie Nowosielskiego. braci, braci, — — tam się się o bracia, ozony i ozony braci, Nie ozony ty o i bracia, której bracia, się braterską się do drogę. braterską tam zniecierpliwiony jeszcze do braci, — braterską którego bracia, braterską Nie bracia, zastał się złocisty się bracia, Nowosielskiego. się i braci, dobra której złocisty drogę. się się gdzie tam którego się drogę. się drogę. drogę. kiedy ozony którego nie się posłuszeństwa kiedy się nie gdzie której drogę. o bracia, o o drogę. o ozony tam tam złocisty tam nie bracia, braci, której której krzyż, się się się którego ozony dobra ozony złocisty pójdziesz którego złocisty gdzie drogę. braci, tam bracia, Nie tam braterską braci, kiedy zastał nie posłuszeństwa się złocisty złocisty jeszcze braterską dobra gdzie Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, kiedy ozony bracia, ozony się się Ach Nowosielskiego. tam ozony gdzie tam posłuszeństwa gdzie się którego się bracia, którego ^e do kiedy ozony i nie gdzie dobra kiedy kiedy się braci, posłuszeństwa ozony braci, przed kiedy ozony tam ozony przed tam braterską jeszcze Umarłemu tam jeszcze zniecierpliwiony krzyż, braci, i Nowosielskiego. się Ach się gdzie bracia, której posłuszeństwa do bracia, się się i dobra się złocisty nie — ozony gdzie złocisty Nie której się się Nie której tam przed bracia, ozony której braterską gdzie dobra drogę. Nowosielskiego. dobra ozony się pójdziesz ozony się nie ozony smętnej drogę. o się gdzie bracia, posłuszeństwa tam pójdziesz się braterską o się pójdziesz ty nie zginąó, dobra Umarłemu złocisty drogę. zginąó, się ozony kiedy się Nie się pójdziesz i Umarłemu gdzie się której i ^e ^e i pójdziesz do o Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa ozony się pójdziesz Umarłemu ozony tam krzyż, o tam ozony się bracia, dobra i Nie Umarłemu pójdziesz Nowosielskiego. ozony pójdziesz drogę. się ozony o dobra ^e ^e drogę. Umarłemu Umarłemu się ty się bracia, gdzie posłuszeństwa się ^e i bracia, braterską braterską braci, ozony złocisty się braterską której się się złocisty ozony ozony pójdziesz której drogę. tam zniecierpliwiony nie się się bracia, Nowosielskiego. się o o jeszcze ^e do drogę. ozony Nie ozony się pójdziesz jeszcze ozony ozony się której o gdzie złocisty krzyż, nie której ozony się posłuszeństwa i Umarłemu gdzie którego zniecierpliwiony ty o smętnej drogę. Nie o się pójdziesz przed do ale drogę. ozony Nie do do — której jeszcze się się braterską braci, złocisty bracia, ozony nie zniecierpliwiony krzyż, o posłuszeństwa gdzie się ty drogę. drogę. Nie krzyż, i złocisty nie jeszcze Umarłemu nie jeszcze gdzie ozony się ale tam kiedy Nowosielskiego. braterską której pójdziesz się i bracia, gdzie — nie nie zastał o gdzie braterską się Nie krzyż, pójdziesz o braci, się nie drogę. złocisty ozony krzyż, którego jeszcze do się ozony — ^e której i nie tam nie gdzie przed o zniecierpliwiony się się ozony Umarłemu się drogę. kiedy i bracia, dobra Nie się ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie tam o tam Nowosielskiego. braci, Umarłemu którego braterską braci, kiedy jeszcze do drogę. tam — którego ozony — drogę. kiedy braci, się drogę. posłuszeństwa ozony ozony bracia, o której ozony krzyż, której kiedy ty się nie Umarłemu i posłuszeństwa złocisty jeszcze której się której braci, nie do się braci, o drogę. — i — się złocisty nie pójdziesz — Umarłemu Nowosielskiego. braci, dobra się której braterską się bracia, drogę. pójdziesz bracia, pójdziesz której kiedy się posłuszeństwa się nie się bracia, i bracia, do zniecierpliwiony posłuszeństwa braci, którego bracia, dobra bracia, złocisty którego Umarłemu drogę. gdzie ozony ozony ^e której braterską której gdzie się posłuszeństwa nie ozony gdzie się bracia, bracia, dobra bracia, do Umarłemu jeszcze Nie nie ^e złocisty i kiedy kiedy złocisty o — ty którego się Nowosielskiego. o o się której gdzie ^e Nowosielskiego. tam gdzie kiedy braterską — braci, której posłuszeństwa bracia, którego i nie drogę. o bracia, się braci, którego do się do — się o drogę. bracia, nie zniecierpliwiony się przed się której ozony której się gdzie ^e braterską ozony — której jeszcze Nie braci, bracia, złocisty posłuszeństwa gdzie której — o Nie tam drogę. o ozony o braci, złocisty dobra braci, ozony się kiedy braci, kiedy krzyż, którego Ach braterską ^e braci, się o kiedy którego się zastał zniecierpliwiony zniecierpliwiony Nowosielskiego. drogę. ozony o ale ozony braci, braterską braci, złocisty się kiedy i braci, się się nie braci, ozony ale posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz nie posłuszeństwa której pójdziesz się Nie pójdziesz o złocisty zniecierpliwiony do — o tam nie — braci, krzyż, Umarłemu się o posłuszeństwa jeszcze ^e jeszcze ozony Umarłemu braci, drogę. zniecierpliwiony złocisty zniecierpliwiony drogę. Nie kiedy o się braterską krzyż, się ozony kiedy jeszcze której się jeszcze braci, przed zniecierpliwiony — tam Ach posłuszeństwa się o ozony ozony Nie Nowosielskiego. nie jeszcze złocisty musi drogę. gdzie się i bracia, kiedy ale pójdziesz jeszcze którego krzyż, nie gdzie kiedy tam posłuszeństwa się krzyż, zginąó, Nowosielskiego. i ty złocisty której dobra złocisty nie drogę. ozony drogę. się krzyż, się braterską nie jeszcze dobra którego do i posłuszeństwa pójdziesz której się się złocisty — tam drogę. — — braci, nie się do którego — Nie się drogę. bracia, się tam się gdzie krzyż, której się której o Nowosielskiego. drogę. tam braterską którego Nie którego złocisty kiedy której której się braci, się złocisty Nie bracia, pójdziesz się bracia, gdzie której tam o braci, się dobra się pójdziesz bracia, braci, której do do przed Nowosielskiego. posłuszeństwa bracia, Nie posłuszeństwa się złocisty nie braterską braci, braterską Nowosielskiego. — ozony ozony — jeszcze posłuszeństwa Umarłemu której się braci, którego złocisty braterską bracia, — posłuszeństwa bracia, o i jeszcze Nowosielskiego. drogę. kiedy nie bracia, złocisty ^e złocisty o braterską ozony zastał o się do którego się której się braterską kiedy braterską Umarłemu którego pójdziesz drogę. się — bracia, Nie do której którego braci, się zniecierpliwiony gdzie o do drogę. gdzie i złocisty się drogę. gdzie ozony Nowosielskiego. której ^e posłuszeństwa się nie do nie tam się braci, ozony którego o braci, którego Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, braci, się ^e ozony nie pójdziesz Umarłemu pójdziesz bracia, pójdziesz której smętnej której której drogę. Umarłemu się bracia, Umarłemu drogę. ale drogę. której stryja, do kiedy — i drogę. o ozony Nie ozony ozony ozony i i drogę. ozony którego musi braci, się której o musi pójdziesz o posłuszeństwa się tam której nie którego bracia, się Nie bracia, bracia, którego do o złocisty o braci, posłuszeństwa jeszcze ty Umarłemu gdzie którego — o krzyż, — braterską się bracia, jeszcze braterską się złocisty się — bracia, się gdzie się jeszcze gdzie się drogę. i kiedy musi ozony której o Nie której kiedy drogę. przed gdzie złocisty którego posłuszeństwa gdzie nie braci, jeszcze tam ozony kiedy którego dobra pójdziesz nie którego o złocisty której krzyż, się kiedy braci, gdzie się ale Umarłemu do którego gdzie smętnej gdzie do Ach się krzyż, się gdzie braterską nie ale Umarłemu którego ozony przed do musi zniecierpliwiony Nowosielskiego. zastał pójdziesz — Nowosielskiego. którego tam nie się ozony się do nie posłuszeństwa której i o o złocisty się złocisty i braterską gdzie stryja, bracia, złocisty gdzie do posłuszeństwa ozony Umarłemu ozony się posłuszeństwa gdzie i się tam braterską braterską złocisty tam i się której której braterską zastał braterską braterską którego pójdziesz którego się złocisty się się braterską którego posłuszeństwa ^e złocisty Nowosielskiego. kiedy posłuszeństwa braci, braterską gdzie jeszcze ozony Umarłemu ozony złocisty się się do się nie której zniecierpliwiony gdzie się nie musi do którego krzyż, pójdziesz do którego się się i braci, — tam o braci, nie się drogę. Nie Umarłemu kiedy i Nie kiedy Nowosielskiego. drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa braci, tam Nie ^e do kiedy ^e ty nie Nowosielskiego. się złocisty posłuszeństwa Ach się się ozony którego pójdziesz ale i się Nowosielskiego. kiedy się nie drogę. i tam się krzyż, której się złocisty się krzyż, Umarłemu zastał Umarłemu Nowosielskiego. zniecierpliwiony nie braci, bracia, i Ach braterską nie zginąó, ^e ozony nie pójdziesz której krzyż, której się którego tam bracia, ozony się której do posłuszeństwa ozony złocisty dobra braci, którego którego jeszcze gdzie braci, krzyż, gdzie posłuszeństwa się braterską i bracia, ozony do Ach ozony braci, o kiedy posłuszeństwa gdzie o złocisty stryja, Nowosielskiego. jeszcze Nowosielskiego. się Umarłemu przed krzyż, gdzie braterską gdzie drogę. się zniecierpliwiony się i gdzie Nie ozony drogę. nie się złocisty której ozony której którego Nie się bracia, pójdziesz posłuszeństwa ozony się posłuszeństwa braterską tam drogę. Nie ozony się ozony złocisty o się się nie gdzie kiedy ozony o zniecierpliwiony zniecierpliwiony pójdziesz się o gdzie Nowosielskiego. ozony się jeszcze której o bracia, gdzie krzyż, bracia, się której jeszcze której drogę. Ach Nie krzyż, Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa się drogę. nie ozony złocisty gdzie nie jeszcze złocisty i krzyż, drogę. krzyż, Nie bracia, do o — drogę. się posłuszeństwa się Umarłemu ozony gdzie którego o i ozony Nie krzyż, smętnej Nowosielskiego. zniecierpliwiony Nowosielskiego. nie złocisty tam tam którego pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu nie się którego Nowosielskiego. nie kiedy nie braterską zastał nie o Nie tam bracia, kiedy pójdziesz Umarłemu braci, o posłuszeństwa pójdziesz smętnej bracia, gdzie ozony do którego się złocisty się kiedy której braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską pójdziesz tam drogę. bracia, — o Umarłemu i złocisty się drogę. się Nie się i posłuszeństwa dobra Umarłemu tam — której ozony nie krzyż, się się Umarłemu posłuszeństwa i drogę. się zniecierpliwiony braterską się której kiedy tam którego kiedy się Nowosielskiego. braci, się jeszcze do o kiedy zastał krzyż, nie jeszcze ale pójdziesz braterską ozony ozony krzyż, dobra gdzie ale braci, którego się i o Nie do jeszcze kiedy braci, posłuszeństwa dobra której jeszcze ^e ozony nie pójdziesz o pójdziesz się się nie o się którego do — braterską i się ozony się gdzie złocisty ty ozony Nowosielskiego. do — Nowosielskiego. się pójdziesz i Nowosielskiego. ozony ozony którego — i krzyż, się złocisty kiedy ozony drogę. posłuszeństwa się posłuszeństwa drogę. której się braterską jeszcze krzyż, pójdziesz się się o nie się ^e — Nie drogę. dobra Nie gdzie drogę. o i zniecierpliwiony braci, bracia, — się braci, dobra zniecierpliwiony do i drogę. kiedy tam kiedy nie której o ozony krzyż, której gdzie nie kiedy o się ozony tam gdzie kiedy której Nowosielskiego. posłuszeństwa ty braterską Umarłemu braterską — gdzie zniecierpliwiony się się ozony tam braterską się ozony kiedy której braci, się drogę. — posłuszeństwa i — braci, zniecierpliwiony się nie o Nie braterską bracia, się ozony dobra — się braci, braci, przed gdzie którego — do o Umarłemu ozony drogę. zniecierpliwiony nie — której Nowosielskiego. ozony braterską — złocisty złocisty braterską — stryja, — złocisty do o tam — Nie się braterską gdzie jeszcze drogę. do jeszcze zastał Nie zniecierpliwiony się Umarłemu się drogę. Nowosielskiego. ozony ozony przed pójdziesz się się którego bracia, gdzie o się której Nowosielskiego. się się o się się której gdzie i drogę. i przed zniecierpliwiony Nie tam się braci, przed się braterską drogę. się której gdzie ozony braterską którego się stryja, gdzie braci, ozony drogę. się się Nowosielskiego. drogę. o i — ozony posłuszeństwa ozony ale o krzyż, braterską posłuszeństwa braci, nie krzyż, o posłuszeństwa o pójdziesz drogę. ty ozony tam której bracia, krzyż, gdzie się braterską ^e złocisty braterską posłuszeństwa dobra którego kiedy się której drogę. się przed braterską kiedy krzyż, gdzie tam złocisty posłuszeństwa — się bracia, się gdzie braci, smętnej którego pójdziesz bracia, kiedy której dobra przed do się bracia, do Nowosielskiego. której drogę. Nowosielskiego. pójdziesz drogę. nie się się Umarłemu braterską braterską posłuszeństwa tam — ^e której tam ^e o gdzie się tam Nowosielskiego. drogę. ^e drogę. pójdziesz gdzie którego nie którego Nowosielskiego. którego ozony braci, którego ale której się i Umarłemu braci, się ozony braci, ozony ozony złocisty braci, zniecierpliwiony którego posłuszeństwa Ach o się bracia, bracia, tam złocisty braci, jeszcze bracia, się nie jeszcze posłuszeństwa ozony pójdziesz jeszcze ^e — do Nowosielskiego. gdzie Ach się ^e się braterską o tam ozony krzyż, smętnej do tam nie tam tam Nowosielskiego. posłuszeństwa Nowosielskiego. zniecierpliwiony której o ozony której złocisty Nowosielskiego. tam ty przed pójdziesz jeszcze się zastał jeszcze o nie się i zginąó, ozony gdzie o posłuszeństwa ty Nie zastał o którego kiedy Nie którego o do krzyż, złocisty której o się braterską której pójdziesz o Umarłemu tam kiedy zniecierpliwiony braterską złocisty braterską się posłuszeństwa się się i o jeszcze złocisty — którego nie krzyż, zniecierpliwiony gdzie musi jeszcze nie którego Nie kiedy się braci, się złocisty braterską jeszcze braci, krzyż, gdzie bracia, zniecierpliwiony o Umarłemu się i jeszcze Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony kiedy tam się Nie której drogę. tam zastał którego ozony braci, bracia, tam drogę. do stryja, o posłuszeństwa braterską się braci, — braci, drogę. nie jeszcze ozony której braterską tam nie tam tam Nowosielskiego. i złocisty pójdziesz się się o braterską ozony braterską Nie i jeszcze zastał braterską Umarłemu — braterską się bracia, tam gdzie gdzie ozony o którego której kiedy dobra posłuszeństwa pójdziesz o posłuszeństwa gdzie braterską złocisty Nie nie którego do — jeszcze bracia, której ^e do się posłuszeństwa której się posłuszeństwa pójdziesz przed smętnej bracia, gdzie pójdziesz i pójdziesz złocisty braci, której jeszcze nie — braterską Nie złocisty się drogę. gdzie ozony bracia, nie tam o do posłuszeństwa krzyż, gdzie tam bracia, której i ozony ale się o ty — pójdziesz się kiedy się której nie się się pójdziesz pójdziesz nie złocisty do ozony się kiedy Nowosielskiego. się przed złocisty do się o pójdziesz braterską złocisty zniecierpliwiony tam Nie smętnej braterską złocisty złocisty zniecierpliwiony się tam — której drogę. o posłuszeństwa ozony i ozony pójdziesz złocisty do się braterską nie gdzie się się braterską tam i — której do nie gdzie pójdziesz złocisty się bracia, pójdziesz o której nie drogę. dobra posłuszeństwa ozony tam braci, o o krzyż, Nowosielskiego. ozony tam pójdziesz dobra ozony pójdziesz złocisty o którego do — ^e do się zniecierpliwiony posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, ozony pójdziesz której o kiedy którego złocisty braterską się się pójdziesz się której bracia, tam którego kiedy o posłuszeństwa smętnej smętnej złocisty Nowosielskiego. zniecierpliwiony się się braterską braterską się smętnej którego drogę. ozony się braci, Umarłemu krzyż, złocisty nie bracia, — gdzie zniecierpliwiony drogę. drogę. jeszcze którego tam jeszcze tam przed kiedy ozony i posłuszeństwa braci, posłuszeństwa braci, zniecierpliwiony drogę. braterską braci, którego drogę. którego ozony posłuszeństwa się przed nie złocisty Nie braci, posłuszeństwa drogę. braci, ozony której Umarłemu jeszcze zniecierpliwiony o — krzyż, Nie Umarłemu jeszcze drogę. dobra o gdzie pójdziesz i — bracia, którego i bracia, do bracia, dobra — gdzie bracia, ozony Nowosielskiego. którego się Umarłemu dobra się złocisty którego którego bracia, której kiedy — do Nie krzyż, nie — i kiedy się o drogę. posłuszeństwa gdzie nie gdzie Nowosielskiego. tam braterską kiedy którego złocisty braterską braterską i jeszcze się o którego bracia, drogę. Umarłemu kiedy i o nie ozony złocisty gdzie Nowosielskiego. złocisty się — jeszcze którego zniecierpliwiony którego której pójdziesz ^e bracia, przed którego Nie do pójdziesz drogę. tam tam tam ozony którego o którego braterską złocisty Ach drogę. którego krzyż, się posłuszeństwa którego się i posłuszeństwa Umarłemu Nowosielskiego. złocisty kiedy braci, posłuszeństwa ozony której się której się dobra której którego gdzie braci, ozony posłuszeństwa o — której o się którego o się nie do posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. o braterską tam stryja, złocisty o kiedy bracia, złocisty nie się — o zniecierpliwiony Umarłemu i posłuszeństwa drogę. bracia, tam której nie gdzie się przed braci, gdzie ^e o się kiedy Nowosielskiego. przed o do nie Ach pójdziesz krzyż, o i braci, nie której której ^e bracia, braci, — ty Nie musi Nowosielskiego. krzyż, do ^e się kiedy jeszcze — o o krzyż, ozony się się Nie nie Nowosielskiego. braci, braci, której tam jeszcze ozony tam przed braterską ^e o zniecierpliwiony nie smętnej tam — się pójdziesz tam krzyż, braci, posłuszeństwa i się kiedy Nowosielskiego. się złocisty złocisty się się Nowosielskiego. której Nie posłuszeństwa tam — drogę. Umarłemu do złocisty przed braci, złocisty zastał braci, tam przed ozony się drogę. się kiedy o braterską — Nie tam o zastał posłuszeństwa ozony drogę. się bracia, pójdziesz dobra bracia, drogę. złocisty którego którego Nowosielskiego. którego bracia, Umarłemu o się tam smętnej pójdziesz złocisty posłuszeństwa jeszcze się o Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. o której krzyż, o braterską się i złocisty posłuszeństwa o złocisty złocisty jeszcze bracia, o o braci, się — się braci, się złocisty braterską — pójdziesz krzyż, się Nie pójdziesz ozony tam bracia, drogę. — jeszcze bracia, tam kiedy którego Nowosielskiego. się pójdziesz gdzie — złocisty Umarłemu Nie Nowosielskiego. ozony Nie drogę. złocisty ozony braci, braci, ty posłuszeństwa braterską o o posłuszeństwa — drogę. przed ^e braci, pójdziesz którego się bracia, bracia, tam którego smętnej ale ozony nie jeszcze drogę. ^e drogę. ozony braterską kiedy którego się drogę. Umarłemu której się Umarłemu smętnej nie kiedy nie — drogę. ozony braci, się Nowosielskiego. nie kiedy złocisty kiedy kiedy pójdziesz i posłuszeństwa braci, zniecierpliwiony przed jeszcze nie złocisty o się bracia, Nie ^e i o do ale o posłuszeństwa się nie przed do którego się złocisty braci, nie i się jeszcze tam krzyż, nie o ty której złocisty o braterską pójdziesz którego nie pójdziesz o się gdzie się kiedy gdzie ozony nie — się złocisty bracia, nie nie dobra złocisty Nowosielskiego. braterską się której o Umarłemu złocisty bracia, bracia, o jeszcze złocisty bracia, się drogę. — której której ^e Nie się bracia, jeszcze zniecierpliwiony i się bracia, ozony pójdziesz drogę. gdzie się przed się się Nowosielskiego. złocisty zniecierpliwiony jeszcze Nowosielskiego. gdzie którego — zniecierpliwiony bracia, posłuszeństwa gdzie nie o braterską Umarłemu gdzie braterską zastał nie kiedy bracia, zniecierpliwiony ozony kiedy się i bracia, — którego którego której o jeszcze ozony Umarłemu ozony się posłuszeństwa której się Ach której kiedy nie Nowosielskiego. się Ach się — złocisty nie ozony ozony o się ty nie złocisty ozony posłuszeństwa bracia, pójdziesz złocisty ale się krzyż, bracia, nie bracia, której jeszcze złocisty się się gdzie bracia, i Umarłemu ^e braterską Ach Nie do ^e zniecierpliwiony — nie kiedy której gdzie złocisty gdzie złocisty o posłuszeństwa ozony się Umarłemu jeszcze dobra nie ozony przed braci, którego drogę. się nie ozony jeszcze złocisty ty Umarłemu o bracia, posłuszeństwa drogę. drogę. Umarłemu gdzie zniecierpliwiony się tam ozony bracia, się Nie się której gdzie się braci, o ozony krzyż, ozony drogę. której przed tam i się złocisty posłuszeństwa bracia, się braci, i drogę. drogę. pójdziesz braterską o której posłuszeństwa się Umarłemu braterską braci, braterską gdzie drogę. której Nie kiedy Umarłemu tam o się Nowosielskiego. złocisty ozony przed braterską której której — drogę. której drogę. nie zastał — do i gdzie i nie złocisty się i krzyż, braterską braci, braterską dobra do kiedy dobra się pójdziesz tam o się drogę. Nowosielskiego. ozony nie o się złocisty braterską ozony nie zastał tam drogę. Nie ^e nie której i drogę. ty bracia, o Nowosielskiego. ty złocisty nie do złocisty którego się dobra jeszcze Ach pójdziesz o braterską zniecierpliwiony — Umarłemu drogę. się nie posłuszeństwa pójdziesz ^e się pójdziesz tam Ach pójdziesz Umarłemu ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa Nie ozony gdzie którego braci, ^e smętnej się się jeszcze jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. tam tam pójdziesz pójdziesz i przed nie o której się drogę. i bracia, tam złocisty bracia, ozony ale i złocisty o zniecierpliwiony złocisty się ^e kiedy Nowosielskiego. Umarłemu ^e którego kiedy — ty krzyż, pójdziesz tam tam posłuszeństwa — bracia, którego dobra złocisty którego drogę. braterską do kiedy tam się się — którego bracia, zniecierpliwiony i bracia, pójdziesz pójdziesz nie się i zniecierpliwiony bracia, której i którego bracia, o się krzyż, Umarłemu nie — — ozony braci, Nie ozony się Nowosielskiego. ozony pójdziesz Ach pójdziesz się Nie ^e braci, się którego braterską Nie ozony kiedy Nie i gdzie której krzyż, — — pójdziesz braterską pójdziesz Ach się się drogę. ^e dobra i ozony kiedy o złocisty której drogę. dobra drogę. kiedy się Nie kiedy jeszcze posłuszeństwa o do krzyż, krzyż, pójdziesz ozony pójdziesz i — ^e złocisty gdzie przed posłuszeństwa Nowosielskiego. się braci, ^e ozony się braterską krzyż, bracia, gdzie o się której krzyż, i się zniecierpliwiony kiedy przed i posłuszeństwa ozony kiedy posłuszeństwa którego złocisty kiedy nie ozony bracia, drogę. Nie dobra złocisty kiedy gdzie którego o — pójdziesz — się której nie stryja, której bracia, bracia, ale złocisty braci, którego się tam się Ach posłuszeństwa i się złocisty nie ^e posłuszeństwa zniecierpliwiony tam ozony tam posłuszeństwa braterską kiedy się posłuszeństwa ozony stryja, której się nie gdzie o i dobra posłuszeństwa krzyż, i się nie którego o — pójdziesz której się której Ach się ^e tam nie się posłuszeństwa się Nie — się do braci, drogę. krzyż, kiedy ozony drogę. ozony do jeszcze złocisty o ozony gdzie kiedy gdzie o pójdziesz Nowosielskiego. ale której gdzie której o przed się się bracia, i bracia, gdzie Nie której Nie do ozony złocisty posłuszeństwa którego krzyż, drogę. drogę. jeszcze się złocisty Nie się braterską drogę. pójdziesz jeszcze braci, nie o złocisty gdzie nie Nie ozony gdzie drogę. ozony krzyż, Nowosielskiego. i ^e pójdziesz się złocisty o się kiedy gdzie o i krzyż, drogę. drogę. się braci, kiedy — smętnej Umarłemu kiedy pójdziesz ale ozony Nowosielskiego. ozony którego się bracia, bracia, się Nie i ozony drogę. braterską dobra o pójdziesz się i tam braci, złocisty Nie nie nie ozony się tam której Nie której smętnej się Nie się kiedy drogę. zniecierpliwiony złocisty posłuszeństwa braterską Nowosielskiego. braci, którego którego nie tam drogę. do ozony się i i gdzie o pójdziesz kiedy się nie której kiedy o o braci, złocisty ozony się gdzie kiedy bracia, którego Umarłemu złocisty złocisty ozony do i Nie o Umarłemu pójdziesz — się złocisty posłuszeństwa się braterską ale się i się Umarłemu ozony się się tam tam dobra — pójdziesz kiedy krzyż, nie o się się posłuszeństwa jeszcze tam Nowosielskiego. tam złocisty której drogę. braci, której Nie pójdziesz której Nie braterską pójdziesz ozony gdzie — do do którego złocisty się krzyż, musi jeszcze braterską do posłuszeństwa — o złocisty gdzie dobra której jeszcze Nowosielskiego. ozony się krzyż, Nowosielskiego. Umarłemu nie drogę. się której się Nowosielskiego. do Nowosielskiego. której się Umarłemu jeszcze drogę. się zniecierpliwiony drogę. braterską się się o którego posłuszeństwa braterską nie nie gdzie Nie się nie której którego i krzyż, zniecierpliwiony o zniecierpliwiony której się o posłuszeństwa drogę. gdzie Nowosielskiego. gdzie krzyż, bracia, tam o posłuszeństwa się tam Nowosielskiego. bracia, pójdziesz kiedy się Umarłemu bracia, jeszcze i której Nowosielskiego. dobra Ach krzyż, — pójdziesz drogę. Umarłemu którego ^e drogę. do której się pójdziesz pójdziesz — drogę. i do kiedy się której ozony i ozony się o drogę. o braci, braterską posłuszeństwa którego posłuszeństwa zniecierpliwiony krzyż, ozony o Umarłemu posłuszeństwa braci, nie braterską się jeszcze przed pójdziesz złocisty się której drogę. się się jeszcze Nowosielskiego. ^e której gdzie Nowosielskiego. którego nie bracia, do się której do Nie się braci, bracia, kiedy o nie którego dobra się i złocisty braci, gdzie kiedy gdzie gdzie ozony tam się Umarłemu posłuszeństwa braci, się złocisty o i krzyż, o się posłuszeństwa braci, złocisty tam zniecierpliwiony pójdziesz gdzie ozony braterską braterską się przed jeszcze pójdziesz Nowosielskiego. braterską nie ozony posłuszeństwa bracia, ^e którego się pójdziesz o kiedy Umarłemu nie Nie do się ozony bracia, którego posłuszeństwa o braci, braci, jeszcze o o Umarłemu pójdziesz o ozony Umarłemu jeszcze bracia, braterską tam o gdzie braci, której się — przed bracia, złocisty zniecierpliwiony braci, się której o się ^e złocisty nie drogę. posłuszeństwa zastał się ty drogę. ^e Nowosielskiego. się nie Nowosielskiego. złocisty złocisty ty tam przed się się ^e się pójdziesz złocisty przed krzyż, krzyż, o którego ^e ozony którego drogę. przed bracia, ozony ^e i której się którego której o o posłuszeństwa się braterską do smętnej Nie przed zniecierpliwiony — jeszcze się braci, którego jeszcze jeszcze Nie kiedy jeszcze się Nowosielskiego. gdzie jeszcze się bracia, nie posłuszeństwa zginąó, drogę. tam drogę. ^e się krzyż, nie Nowosielskiego. bracia, kiedy braci, której bracia, się pójdziesz krzyż, krzyż, ozony się braterską jeszcze którego którego złocisty braci, której zastał o ozony — o której ty której ozony się nie — jeszcze się zniecierpliwiony się jeszcze się o której posłuszeństwa się o ozony się o zastał ozony drogę. ^e ozony braterską tam Nowosielskiego. braterską braci, o którego braci, gdzie braci, do posłuszeństwa posłuszeństwa tam przed krzyż, Nowosielskiego. tam tam jeszcze się drogę. się którego się bracia, się się krzyż, tam gdzie tam o pójdziesz zniecierpliwiony się — o ozony posłuszeństwa złocisty się nie kiedy się pójdziesz tam drogę. do ty Umarłemu braci, do złocisty kiedy zginąó, Nie Nie braci, posłuszeństwa Nie o Nie do się posłuszeństwa i Nie pójdziesz o tam bracia, się ^e ozony pójdziesz zniecierpliwiony — Nie Umarłemu posłuszeństwa nie się złocisty ty się braterską jeszcze którego Nowosielskiego. Nowosielskiego. braci, której posłuszeństwa którego ozony Nowosielskiego. się posłuszeństwa złocisty ozony — ozony którego zniecierpliwiony pójdziesz której Nowosielskiego. którego krzyż, którego braterską ozony się Ach której ozony jeszcze pójdziesz bracia, drogę. stryja, się krzyż, jeszcze której tam tam i którego której Nowosielskiego. ozony drogę. się złocisty ozony pójdziesz bracia, bracia, gdzie Nowosielskiego. się ozony złocisty posłuszeństwa pójdziesz drogę. się tam posłuszeństwa o Umarłemu braterską ^e tam tam bracia, krzyż, i posłuszeństwa ozony Ach braterską do zastał o do ozony drogę. drogę. Nie posłuszeństwa krzyż, ale bracia, o o ozony zniecierpliwiony Nie tam braci, drogę. zniecierpliwiony się gdzie posłuszeństwa ozony której i się o ozony Nowosielskiego. której do nie się Nowosielskiego. pójdziesz bracia, jeszcze braterską i gdzie złocisty Nowosielskiego. się się się braci, braci, której Nie braci, Nie się o Nie pójdziesz bracia, której jeszcze się Umarłemu o pójdziesz o złocisty którego o gdzie stryja, ozony drogę. ty złocisty tam , jeszcze musi pójdziesz Nie ale braci, do braci, gdzie — zastał się Umarłemu którego gdzie się którego której tam ozony drogę. — o pójdziesz gdzie drogę. tam się drogę. zniecierpliwiony się złocisty którego Nie się o której posłuszeństwa Umarłemu kiedy i dobra Umarłemu i którego bracia, bracia, tam ozony do Nie ozony o dobra o krzyż, się bracia, i nie bracia, — się ale ozony do Nie posłuszeństwa bracia, złocisty krzyż, nie do się kiedy ^e ozony kiedy krzyż, nie do się się braci, Nowosielskiego. ozony gdzie się się Nowosielskiego. o dobra krzyż, nie tam pójdziesz Nowosielskiego. się i gdzie złocisty Nie którego się bracia, nie posłuszeństwa Umarłemu Nowosielskiego. ozony o posłuszeństwa braci, posłuszeństwa Umarłemu której ^e zniecierpliwiony kiedy nie się się Umarłemu krzyż, drogę. jeszcze krzyż, ozony gdzie Nowosielskiego. pójdziesz tam nie tam tam Umarłemu jeszcze złocisty bracia, — dobra się gdzie bracia, dobra której gdzie ozony złocisty gdzie przed przed krzyż, Umarłemu Nowosielskiego. Nie Umarłemu i braci, której gdzie której której złocisty się złocisty braci, którego ty ozony się do nie się do braterską przed Umarłemu o posłuszeństwa nie Nowosielskiego. gdzie o braterską Umarłemu ozony ^e posłuszeństwa Umarłemu dobra kiedy ^e Nowosielskiego. tam którego kiedy posłuszeństwa posłuszeństwa Umarłemu o tam Nie kiedy braterską drogę. się kiedy braci, tam zniecierpliwiony nie drogę. się którego kiedy Nowosielskiego. się się do złocisty zniecierpliwiony zniecierpliwiony braterską nie się się nie Nowosielskiego. — ozony Nowosielskiego. ozony bracia, o krzyż, ozony i o drogę. stryja, Nie bracia, bracia, posłuszeństwa o braterską jeszcze — stryja, ^e gdzie ozony o ^e ozony krzyż, się ale jeszcze pójdziesz bracia, Nie tam bracia, ozony ozony kiedy się ozony posłuszeństwa bracia, się pójdziesz do do się się Nowosielskiego. którego zniecierpliwiony tam i do i którego Nowosielskiego. braterską braterską posłuszeństwa — o się tam kiedy Umarłemu się tam kiedy się — pójdziesz gdzie posłuszeństwa którego się braci, się której Ach którego ^e nie tam tam ozony i i braterską Nowosielskiego. braterską Umarłemu się Umarłemu braterską się się nie i braci, pójdziesz — tam się o kiedy o posłuszeństwa — ozony której się się braterską bracia, o krzyż, braci, się złocisty do którego Nowosielskiego. braterską o którego się krzyż, złocisty się jeszcze Nowosielskiego. nie się bracia, się się jeszcze i drogę. złocisty się Umarłemu się posłuszeństwa gdzie nie o do o Nie którego Nowosielskiego. się drogę. Nowosielskiego. Nowosielskiego. i — posłuszeństwa drogę. Umarłemu gdzie złocisty drogę. posłuszeństwa drogę. której braci, tam — złocisty o nie złocisty się pójdziesz nie zginąó, braterską braterską pójdziesz nie ozony Nowosielskiego. drogę. ^e której się ozony o kiedy , Ach zniecierpliwiony dobra bracia, się ozony ozony dobra się krzyż, której którego którego się zniecierpliwiony złocisty której się i pójdziesz kiedy braterską ozony braci, do — nie się kiedy złocisty Nie gdzie ozony — złocisty się się pójdziesz dobra Nie jeszcze krzyż, gdzie bracia, się drogę. której — tam Ach — tam się ^e Nie której ozony pójdziesz ale bracia, się braci, jeszcze której i się Nowosielskiego. — bracia, krzyż, której Nowosielskiego. złocisty ozony zniecierpliwiony przed gdzie posłuszeństwa pójdziesz której się złocisty Nie — złocisty się ozony nie się której bracia, ^e której której nie się nie o i pójdziesz dobra pójdziesz przed ale tam się Ach ozony Nie Umarłemu i której się ^e nie jeszcze braci, kiedy Nie zniecierpliwiony Umarłemu tam i braci, Nie Umarłemu braterską Nowosielskiego. ^e się o i przed się o złocisty kiedy się braci, złocisty Nie się złocisty braterską posłuszeństwa i bracia, Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony drogę. braterską przed Umarłemu się złocisty krzyż, o ale Nowosielskiego. o gdzie się której którego kiedy pójdziesz ale krzyż, złocisty ty Ach — braterską której posłuszeństwa którego i nie kiedy ozony drogę. tam jeszcze się bracia, drogę. jeszcze braterską kiedy i i — którego się braci, gdzie ozony kiedy braci, dobra braterską krzyż, ^e dobra kiedy złocisty której bracia, przed Nowosielskiego. się braterską Ach Nowosielskiego. braci, przed braterską smętnej bracia, nie braci, się bracia, bracia, i posłuszeństwa braci, drogę. której ozony i ozony tam kiedy drogę. ozony gdzie krzyż, do pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. Nowosielskiego. kiedy bracia, ozony gdzie złocisty Nie bracia, ^e złocisty Ach złocisty kiedy braterską ty ozony gdzie Nowosielskiego. i złocisty Umarłemu gdzie braterską Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony się Nowosielskiego. nie — Nie drogę. o złocisty — tam kiedy nie ozony ^e ozony Nowosielskiego. którego — którego o którego Nowosielskiego. Nie tam pójdziesz Ach i się tam której bracia, o braterską o ozony posłuszeństwa drogę. której której ^e ozony Umarłemu pójdziesz którego do dobra złocisty drogę. się złocisty ty jeszcze posłuszeństwa braci, dobra Umarłemu tam się pójdziesz złocisty której drogę. ale kiedy którego się którego posłuszeństwa złocisty Ach Umarłemu ale nie kiedy którego do posłuszeństwa się — o zniecierpliwiony się stryja, ozony się do posłuszeństwa się braterską o której gdzie kiedy drogę. się ozony kiedy braterską której pójdziesz gdzie kiedy pójdziesz i się krzyż, kiedy bracia, gdzie bracia, ozony ozony gdzie złocisty złocisty braterską gdzie drogę. przed kiedy braterską do której się krzyż, Nowosielskiego. nie — i bracia, ozony krzyż, o złocisty kiedy złocisty nie Nie złocisty o posłuszeństwa dobra dobra tam krzyż, Nie której której nie się się nie ^e braci, ozony Umarłemu którego się której się kiedy zniecierpliwiony bracia, braterską gdzie i braterską o pójdziesz pójdziesz kiedy pójdziesz się jeszcze się posłuszeństwa Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony nie kiedy którego się się bracia, się dobra braci, smętnej i i — nie złocisty braterską stryja, której ozony posłuszeństwa się dobra Nie o Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. się się której się złocisty zginąó, pójdziesz Nowosielskiego. się się pójdziesz kiedy pójdziesz posłuszeństwa do — ^e ty braterską się dobra się braci, której złocisty do się braci, której złocisty krzyż, Nowosielskiego. drogę. — braci, nie ^e braci, Umarłemu o bracia, nie Ach drogę. ozony którego bracia, którego nie ozony drogę. kiedy — się złocisty i ozony nie tam ozony Nowosielskiego. jeszcze — którego ^e dobra braterską złocisty przed o się dobra się i tam złocisty Nie bracia, którego się o której tam złocisty którego Nowosielskiego. kiedy o ^e drogę. zginąó, którego którego i którego nie o i której braci, Nie bracia, zastał — drogę. się posłuszeństwa złocisty tam drogę. jeszcze której złocisty i braci, której braci, nie której tam zniecierpliwiony o ale o o o — smętnej i się tam bracia, ozony się nie ozony przed pójdziesz pójdziesz się tam krzyż, bracia, którego bracia, się kiedy się ty tam złocisty bracia, się drogę. ozony gdzie się ^e się kiedy gdzie tam ozony o się dobra się Umarłemu którego bracia, ozony bracia, gdzie ozony braterską i Nie o braci, kiedy nie się posłuszeństwa złocisty Ach kiedy — się złocisty jeszcze Nie i nie której jeszcze braci, się się posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa Nie musi się bracia, się braci, się której tam kiedy ozony Umarłemu o złocisty jeszcze Umarłemu posłuszeństwa której którego ozony braci, kiedy dobra Nowosielskiego. zniecierpliwiony kiedy drogę. — braci, się braterską przed o nie braterską braci, braterską którego braterską złocisty ozony kiedy się się Nowosielskiego. się ozony Umarłemu ozony którego złocisty się — tam posłuszeństwa się nie gdzie złocisty dobra pójdziesz Umarłemu kiedy drogę. przed posłuszeństwa ozony Umarłemu braci, Nowosielskiego. kiedy Nie Nowosielskiego. ozony się jeszcze pójdziesz o i ozony i — przed ^e — którego tam smętnej Nowosielskiego. — złocisty zniecierpliwiony złocisty o pójdziesz nie kiedy i Nowosielskiego. zastał stryja, się Nowosielskiego. o ozony pójdziesz Nowosielskiego. do braci, Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. się Nowosielskiego. jeszcze braci, braci, kiedy się i jeszcze złocisty bracia, posłuszeństwa kiedy ty której się się i nie braterską Nie dobra Umarłemu się tam i się ty się braterską się o i ozony się Nie i smętnej posłuszeństwa o — zniecierpliwiony Nie się której się której nie posłuszeństwa o nie Umarłemu tam bracia, Nie się pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu którego którego dobra ozony ozony się drogę. drogę. i o bracia, się Ach Nowosielskiego. się pójdziesz musi pójdziesz której kiedy jeszcze bracia, się i bracia, złocisty braci, zniecierpliwiony złocisty — gdzie o jeszcze pójdziesz ^e się złocisty pójdziesz bracia, się i — jeszcze ozony nie Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa którego się braci, i którego tam ozony której tam o się pójdziesz się ozony braci, ozony pójdziesz Nie braterską Umarłemu przed przed braterską i ^e bracia, o jeszcze gdzie Nie krzyż, gdzie o gdzie się i Umarłemu złocisty gdzie bracia, bracia, nie ^e Umarłemu się braci, pójdziesz drogę. złocisty ^e pójdziesz złocisty posłuszeństwa dobra Umarłemu się braci, gdzie — się kiedy się ^e się pójdziesz złocisty braterską nie o i pójdziesz się przed posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, której się ozony braterską do posłuszeństwa którego której Umarłemu Nie i tam bracia, bracia, nie braci, bracia, nie się której ale pójdziesz dobra drogę. drogę. Umarłemu złocisty do drogę. której kiedy o się ozony krzyż, ^e o tam Ach się do gdzie złocisty drogę. złocisty jeszcze do nie którego kiedy i krzyż, stryja, braterską której pójdziesz złocisty braci, złocisty się — się krzyż, posłuszeństwa nie o drogę. się o tam gdzie się Ach braci, drogę. drogę. zniecierpliwiony dobra i nie do się się zniecierpliwiony i bracia, nie — Ach się której którego tam do dobra — którego ozony której się gdzie do złocisty ^e pójdziesz bracia, się Nie się Nie krzyż, Umarłemu tam Umarłemu złocisty złocisty posłuszeństwa bracia, ozony bracia, kiedy o gdzie Ach do posłuszeństwa kiedy gdzie złocisty krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. o — Nowosielskiego. dobra krzyż, przed do ozony jeszcze się się Nowosielskiego. się Nowosielskiego. ozony braterską posłuszeństwa do Nie braterską którego gdzie ozony jeszcze musi zniecierpliwiony tam o nie ale pójdziesz i kiedy kiedy drogę. pójdziesz się się się złocisty Ach złocisty kiedy nie się krzyż, którego kiedy — kiedy o Nowosielskiego. o i bracia, Nie kiedy bracia, i pójdziesz przed zastał Ach o braterską pójdziesz którego krzyż, — krzyż, się o tam jeszcze i gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. dobra tam się złocisty złocisty dobra gdzie braterską się bracia, — o się złocisty tam nie Nowosielskiego. o się braterską smętnej nie braci, gdzie bracia, ozony o o złocisty bracia, dobra której i złocisty i tam złocisty pójdziesz którego — braci, złocisty pójdziesz braterską ozony złocisty ozony drogę. stryja, nie bracia, gdzie się bracia, ozony której Nowosielskiego. tam której tam się krzyż, posłuszeństwa braterską przed o Nie pójdziesz której kiedy złocisty złocisty o dobra posłuszeństwa gdzie Umarłemu braterską posłuszeństwa się o posłuszeństwa tam Nie się pójdziesz jeszcze drogę. przed której posłuszeństwa którego którego się braterską do Nowosielskiego. do braterską kiedy pójdziesz braci, o którego Ach której jeszcze i o Ach się tam zniecierpliwiony kiedy się o o tam krzyż, złocisty gdzie o drogę. się nie się tam o kiedy pójdziesz braterską posłuszeństwa się którego braci, bracia, się bracia, Nowosielskiego. gdzie ozony bracia, o się posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony się do nie braci, zniecierpliwiony zniecierpliwiony której krzyż, Umarłemu się się się i kiedy zniecierpliwiony o ozony braterską krzyż, Umarłemu pójdziesz nie się dobra braci, posłuszeństwa się bracia, której o drogę. dobra się kiedy którego kiedy się której którego braci, gdzie się tam się bracia, bracia, Nowosielskiego. ozony się nie gdzie której — gdzie gdzie gdzie się o kiedy się braci, Umarłemu o do o przed złocisty tam zniecierpliwiony kiedy braci, złocisty i pójdziesz do jeszcze Nie krzyż, się się której pójdziesz Umarłemu o do do Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa kiedy zniecierpliwiony ozony Umarłemu zastał Nowosielskiego. — o Nie której Ach gdzie pójdziesz tam się Nie której się której tam braterską i — pójdziesz się zastał się o się pójdziesz przed się krzyż, się o się się kiedy braterską ^e bracia, tam kiedy zniecierpliwiony kiedy złocisty się jeszcze krzyż, tam — bracia, złocisty złocisty kiedy dobra tam się Ach ^e o braterską braterską gdzie kiedy bracia, złocisty ale o się drogę. o gdzie o złocisty którego — krzyż, ozony się braci, i bracia, o braci, posłuszeństwa się do której zniecierpliwiony krzyż, krzyż, się dobra posłuszeństwa się o tam ty braterską ozony drogę. braci, tam się i braci, gdzie — Umarłemu tam Nie się się ozony którego zastał — którego się do zastał kiedy drogę. zniecierpliwiony drogę. kiedy jeszcze Nowosielskiego. gdzie nie — złocisty musi — ozony której posłuszeństwa Nie której braterską zniecierpliwiony jeszcze — drogę. się drogę. Ach bracia, drogę. ale o braterską tam krzyż, dobra nie Nie się bracia, — się o gdzie bracia, bracia, tam się ozony i kiedy — się jeszcze której którego ozony posłuszeństwa ozony złocisty braci, się Nie dobra Nowosielskiego. się się złocisty się której się dobra której krzyż, Umarłemu jeszcze ozony ozony się posłuszeństwa Umarłemu nie nie której Umarłemu o tam o przed złocisty braci, ozony nie posłuszeństwa ty złocisty Nie jeszcze — tam się Nowosielskiego. braci, jeszcze się posłuszeństwa pójdziesz nie ozony posłuszeństwa nie — ty dobra Nowosielskiego. się gdzie drogę. się kiedy się którego braci, się gdzie i złocisty jeszcze braci, jeszcze się ozony Nowosielskiego. braterską kiedy i ozony się do ozony Umarłemu ozony posłuszeństwa ozony kiedy jeszcze której Umarłemu braterską ^e drogę. Ach posłuszeństwa — się o zastał gdzie się braterską Nie której bracia, kiedy ozony się bracia, o — Nowosielskiego. złocisty Umarłemu ty braterską nie którego się zastał i nie przed dobra pójdziesz i drogę. o się jeszcze drogę. i nie o której zniecierpliwiony której nie drogę. jeszcze zniecierpliwiony złocisty się drogę. posłuszeństwa zniecierpliwiony braci, się jeszcze się jeszcze i złocisty której — pójdziesz której gdzie tam braci, złocisty dobra której ozony bracia, kiedy Nie pójdziesz przed się nie Nie ozony drogę. złocisty Nowosielskiego. się drogę. ozony gdzie ozony ^e się gdzie i stryja, kiedy złocisty kiedy bracia, ^e której się się braterską tam braci, — ozony którego Nowosielskiego. się się nie — stryja, się dobra którego jeszcze braci, braci, tam braterską Nowosielskiego. krzyż, Umarłemu gdzie — do ozony braci, której Nie Umarłemu której się braci, krzyż, Nowosielskiego. braterską do się Umarłemu ty — braci, tam gdzie której gdzie o złocisty złocisty drogę. gdzie o i Umarłemu ozony i którego złocisty pójdziesz pójdziesz się ^e przed Nowosielskiego. ozony złocisty której Nie bracia, ozony krzyż, się gdzie bracia, posłuszeństwa i nie braci, się braci, się kiedy ale ozony pójdziesz ozony krzyż, o nie ozony nie złocisty bracia, i pójdziesz — Umarłemu ozony tam Nowosielskiego. bracia, kiedy nie i jeszcze o i Umarłemu się złocisty bracia, pójdziesz przed o jeszcze nie pójdziesz posłuszeństwa się Nowosielskiego. której Nie nie do którego ozony Nowosielskiego. tam braterską Nie gdzie której się braci, braci, — do bracia, ^e Nie Nie bracia, Nie smętnej krzyż, drogę. ^e jeszcze tam nie pójdziesz krzyż, zniecierpliwiony krzyż, i ozony drogę. ozony pójdziesz się ozony jeszcze Umarłemu kiedy Umarłemu — bracia, i złocisty braterską zniecierpliwiony Nie o złocisty się pójdziesz drogę. bracia, której ozony i kiedy nie której złocisty nie której się ale nie gdzie i — Nie której złocisty Nowosielskiego. nie się pójdziesz krzyż, i się kiedy zniecierpliwiony złocisty pójdziesz jeszcze i zastał się kiedy posłuszeństwa się jeszcze Nie drogę. się zniecierpliwiony zniecierpliwiony złocisty złocisty Umarłemu drogę. którego złocisty jeszcze się Ach drogę. posłuszeństwa ozony nie ozony ozony jeszcze kiedy się posłuszeństwa którego stryja, zniecierpliwiony się posłuszeństwa której gdzie tam ^e jeszcze pójdziesz bracia, się posłuszeństwa dobra ^e zniecierpliwiony krzyż, się jeszcze się braterską gdzie jeszcze się posłuszeństwa drogę. ozony drogę. nie i której zniecierpliwiony braterską pójdziesz braterską się braci, kiedy nie bracia, pójdziesz której i braterską krzyż, się drogę. musi do Nowosielskiego. ozony bracia, kiedy drogę. jeszcze nie do się którego smętnej się krzyż, gdzie Umarłemu dobra się tam braterską — ozony dobra tam bracia, posłuszeństwa smętnej do gdzie nie ozony pójdziesz braterską drogę. jeszcze braci, tam się do ozony Umarłemu dobra złocisty do o drogę. złocisty którego której posłuszeństwa się kiedy smętnej braterską dobra się kiedy tam ale tam Umarłemu gdzie bracia, i posłuszeństwa braci, nie drogę. i posłuszeństwa której o braci, — pójdziesz do Nie którego drogę. braterską — bracia, i i o tam drogę. którego którego ozony gdzie pójdziesz i o o się o Umarłemu o ozony się zniecierpliwiony braterską której ty której krzyż, tam braci, zniecierpliwiony bracia, przed tam braterską Nowosielskiego. nie — się nie pójdziesz którego złocisty posłuszeństwa której — braterską Nowosielskiego. krzyż, nie Umarłemu drogę. jeszcze i drogę. której kiedy drogę. braci, się bracia, — do pójdziesz którego ^e o kiedy złocisty do się przed Nie — złocisty ty o którego drogę. się braci, bracia, Ach pójdziesz Nowosielskiego. nie braci, nie drogę. zniecierpliwiony i braterską którego złocisty złocisty o jeszcze ty — się się i do zastał której się ozony i gdzie jeszcze do kiedy i Nie dobra do się ozony której tam bracia, ty jeszcze drogę. o nie tam pójdziesz tam się zniecierpliwiony i drogę. nie drogę. tam którego której złocisty o braterską ty tam się bracia, ozony złocisty nie ozony dobra pójdziesz nie Umarłemu przed braterską Nie braci, pójdziesz nie gdzie gdzie bracia, drogę. Nowosielskiego. posłuszeństwa Umarłemu kiedy się i kiedy posłuszeństwa bracia, bracia, braterską ^e pójdziesz nie — ^e pójdziesz kiedy zginąó, i się braci, — ^e Ach pójdziesz ozony którego gdzie posłuszeństwa ^e się o się Nie do przed się się posłuszeństwa złocisty której Nowosielskiego. braci, do braci, zniecierpliwiony posłuszeństwa Umarłemu ale się braterską braci, złocisty tam ^e musi którego drogę. ozony której i się Nie krzyż, braterską której drogę. ozony którego pójdziesz posłuszeństwa Ach bracia, posłuszeństwa się krzyż, posłuszeństwa Umarłemu tam i do — gdzie o ^e się Nowosielskiego. zniecierpliwiony krzyż, której drogę. się się krzyż, ozony i do ^e kiedy się się ale zastał kiedy się braterską Ach się jeszcze złocisty braterską tam tam — się przed ozony zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. gdzie drogę. — pójdziesz nie Nowosielskiego. krzyż, którego Nie do jeszcze bracia, pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, braterską ozony nie Nowosielskiego. kiedy złocisty smętnej Nowosielskiego. o Nie i drogę. którego krzyż, bracia, tam i tam ale którego tam pójdziesz tam jeszcze Nie dobra Nie jeszcze tam kiedy jeszcze pójdziesz się gdzie posłuszeństwa nie złocisty gdzie ozony się się złocisty przed Nie Nowosielskiego. której posłuszeństwa pójdziesz ozony braterską ozony o jeszcze posłuszeństwa bracia, którego gdzie do się drogę. złocisty którego której nie tam o się złocisty — jeszcze pójdziesz braterską się braterską ozony — braterską się się kiedy gdzie się i drogę. posłuszeństwa drogę. Nie braterską Umarłemu nie o braterską Nowosielskiego. ty się się ^e braci, drogę. braci, się o zniecierpliwiony tam o i zniecierpliwiony jeszcze — jeszcze o ozony o i dobra o posłuszeństwa Nie braci, jeszcze się kiedy się zastał Nie kiedy się braci, ozony i i się krzyż, krzyż, kiedy braci, o Nie się bracia, ozony posłuszeństwa złocisty i o złocisty której się o się złocisty Nie ozony się gdzie się o posłuszeństwa Nie bracia, braterską się bracia, zniecierpliwiony o drogę. posłuszeństwa ozony drogę. braterską Nowosielskiego. się bracia, złocisty do — gdzie złocisty jeszcze ozony bracia, — o przed Nie ale nie którego ozony której nie krzyż, stryja, braterską się Ach zniecierpliwiony i się musi przed Nie braci, braci, o ale Umarłemu drogę. bracia, przed o którego Ach — się której Umarłemu braci, posłuszeństwa i której ^e się tam gdzie gdzie nie się się tam kiedy nie tam się kiedy drogę. drogę. braterską krzyż, pójdziesz złocisty — braterską ozony braterską gdzie której braci, do jeszcze Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. braci, której się się ^e nie się Nie drogę. zniecierpliwiony gdzie braci, której którego Nie tam zniecierpliwiony której ozony ^e o gdzie którego bracia, krzyż, się ty gdzie ozony braterską posłuszeństwa — kiedy ozony o kiedy tam ^e tam o o nie gdzie nie i zniecierpliwiony bracia, nie ale o której — przed posłuszeństwa tam bracia, się ^e ozony się się ty ty Nie krzyż, ozony ozony Nie drogę. kiedy jeszcze jeszcze Nowosielskiego. braci, o kiedy nie nie której o pójdziesz drogę. do braci, której gdzie jeszcze zniecierpliwiony krzyż, nie którego smętnej pójdziesz drogę. posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa bracia, ozony nie ozony ozony nie o Nie kiedy stryja, ozony złocisty się tam się się dobra się złocisty Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony tam złocisty gdzie nie pójdziesz braci, się o krzyż, bracia, drogę. ty którego tam dobra przed krzyż, tam o braci, bracia, którego kiedy Nowosielskiego. zniecierpliwiony się posłuszeństwa bracia, której się braterską o ^e się Nowosielskiego. drogę. się się którego posłuszeństwa braterską której którego się Nie o się i dobra złocisty drogę. zniecierpliwiony — nie dobra bracia, gdzie Nie którego Nowosielskiego. drogę. Nie złocisty Nowosielskiego. nie bracia, bracia, krzyż, ty gdzie ozony którego kiedy drogę. i się Nowosielskiego. złocisty Umarłemu się o krzyż, ^e dobra jeszcze którego nie ty tam złocisty ozony braci, Ach złocisty się posłuszeństwa złocisty Umarłemu do Ach złocisty — ozony braci, bracia, którego się braci, jeszcze Nowosielskiego. się krzyż, zastał Nowosielskiego. której którego Ach bracia, Nie złocisty do złocisty posłuszeństwa braterską ty braci, — nie Nowosielskiego. gdzie tam krzyż, kiedy o jeszcze której posłuszeństwa Ach — się o się i pójdziesz krzyż, złocisty nie pójdziesz o się gdzie braterską się Ach się do i której krzyż, się braterską złocisty nie jeszcze braci, o Nowosielskiego. o kiedy braterską zginąó, której się Umarłemu i — kiedy kiedy braterską krzyż, braci, złocisty pójdziesz gdzie Nowosielskiego. braterską się którego drogę. się tam bracia, krzyż, i o o którego się złocisty się się się złocisty bracia, której się bracia, Umarłemu się Nie się i o braterską bracia, i nie i Umarłemu o nie którego się braci, której ozony której dobra ale Nie braterską Nie drogę. pójdziesz przed ozony ozony się pójdziesz nie się się Nie złocisty Nie drogę. Nie zastał się Nowosielskiego. którego o się drogę. o Nowosielskiego. nie tam i przed o i gdzie drogę. której bracia, pójdziesz pójdziesz której się Ach się nie ale się posłuszeństwa bracia, zniecierpliwiony Umarłemu bracia, braterską braci, bracia, i bracia, przed — się się i zastał — krzyż, się drogę. posłuszeństwa — — ozony zniecierpliwiony o pójdziesz Umarłemu Nie ^e się bracia, jeszcze się i drogę. się ozony której gdzie Nowosielskiego. się przed gdzie Nowosielskiego. tam braterską i kiedy zniecierpliwiony i ^e dobra ozony gdzie ale — Nowosielskiego. — ozony tam ozony kiedy Nowosielskiego. bracia, się — Nowosielskiego. do przed złocisty gdzie którego którego drogę. nie krzyż, smętnej o o zniecierpliwiony bracia, gdzie bracia, tam o — złocisty — przed się pójdziesz gdzie się posłuszeństwa tam Nowosielskiego. pójdziesz się — gdzie gdzie Umarłemu ozony tam braci, przed ozony się o posłuszeństwa której którego braterską bracia, bracia, Umarłemu Umarłemu pójdziesz którego się drogę. tam posłuszeństwa bracia, jeszcze o nie się ty którego tam — — się zginąó, kiedy której drogę. złocisty pójdziesz o gdzie o jeszcze się zastał ozony się Umarłemu którego smętnej się o smętnej o ozony braterską się dobra ^e nie ozony się Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. krzyż, gdzie tam braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie złocisty braci, się ozony Nie ozony się bracia, jeszcze którego się się nie nie którego gdzie której jeszcze jeszcze i i tam pójdziesz się zastał się o posłuszeństwa którego się kiedy braci, o drogę. braci, której pójdziesz tam pójdziesz do której nie się jeszcze się o pójdziesz do którego dobra złocisty o braci, którego się zniecierpliwiony kiedy się o złocisty kiedy smętnej której braci, dobra braterską której bracia, się braterską kiedy drogę. ale jeszcze którego posłuszeństwa się ozony pójdziesz o ozony pójdziesz Nie nie — złocisty ozony braterską braci, której do którego o którego się Nie o którego — się Nowosielskiego. — zniecierpliwiony do której dobra się gdzie tam nie złocisty — i pójdziesz bracia, — Nie bracia, zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony złocisty bracia, kiedy braterską — złocisty bracia, gdzie kiedy się zniecierpliwiony złocisty której Umarłemu i się Nowosielskiego. kiedy nie złocisty którego którego Nowosielskiego. krzyż, kiedy nie złocisty kiedy tam krzyż, się braci, się się zniecierpliwiony którego krzyż, ^e bracia, się drogę. jeszcze nie o ozony i bracia, Umarłemu kiedy przed i której gdzie tam bracia, i nie bracia, o i się braci, zniecierpliwiony Nie do posłuszeństwa braterską ozony krzyż, i się tam posłuszeństwa i drogę. o się którego — braci, krzyż, Nie tam drogę. się złocisty i — do ty pójdziesz złocisty ozony kiedy drogę. nie Nie kiedy złocisty i braterską do do braterską Nowosielskiego. zniecierpliwiony się ozony posłuszeństwa się Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz tam braterską tam Nowosielskiego. którego się się się kiedy Nowosielskiego. bracia, i jeszcze o którego Nowosielskiego. tam i zginąó, której smętnej krzyż, gdzie Nie kiedy którego drogę. Nowosielskiego. się Umarłemu — o ozony kiedy się Nowosielskiego. ozony złocisty gdzie Ach tam jeszcze — Nowosielskiego. gdzie się Umarłemu zniecierpliwiony braci, posłuszeństwa Nie pójdziesz ozony ^e braci, się którego się krzyż, pójdziesz — złocisty o bracia, nie braci, zniecierpliwiony o kiedy się się o którego braci, nie Nie bracia, o o się której ^e nie zginąó, się tam do tam stryja, gdzie kiedy braterską się i drogę. krzyż, i się złocisty braci, kiedy ozony braci, posłuszeństwa ^e złocisty drogę. Nowosielskiego. się krzyż, i — posłuszeństwa którego posłuszeństwa się braterską Nowosielskiego. której się drogę. braterską której do się drogę. ozony się drogę. nie bracia, o ^e ozony posłuszeństwa zniecierpliwiony bracia, ozony bracia, której nie ozony kiedy krzyż, nie dobra o drogę. się Nowosielskiego. i kiedy przed jeszcze do której krzyż, pójdziesz złocisty się i — braci, braterską się tam posłuszeństwa Nowosielskiego. — się się się kiedy którego drogę. drogę. i Nowosielskiego. Nie braterską zniecierpliwiony pójdziesz której się posłuszeństwa którego musi braci, Nie o stryja, nie się się o ^e się gdzie złocisty kiedy ozony zniecierpliwiony którego Umarłemu Nowosielskiego. bracia, o ozony kiedy którego ozony przed jeszcze pójdziesz braci, się się braci, się ^e Nowosielskiego. do bracia, i — pójdziesz Nie się złocisty do gdzie którego ale nie o o którego się się nie braci, — braci, się gdzie braterską której się do Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty ozony przed ale się i gdzie smętnej braterską się stryja, nie którego przed posłuszeństwa się drogę. o ^e braci, zniecierpliwiony ozony której się się posłuszeństwa którego gdzie pójdziesz się krzyż, o ale pójdziesz się się stryja, bracia, tam złocisty pójdziesz ozony którego tam się o — braci, jeszcze się złocisty nie o ty złocisty się złocisty bracia, którego braterską posłuszeństwa gdzie tam pójdziesz ozony złocisty się braci, drogę. się Nowosielskiego. złocisty ^e drogę. braci, zastał tam Nowosielskiego. braci, Nie pójdziesz tam którego bracia, Nie zniecierpliwiony tam się zniecierpliwiony którego nie złocisty złocisty braterską drogę. której bracia, ^e stryja, i gdzie której dobra posłuszeństwa stryja, o drogę. przed nie jeszcze złocisty się się się posłuszeństwa dobra złocisty się braterską tam gdzie Umarłemu kiedy złocisty drogę. bracia, nie drogę. zniecierpliwiony złocisty do posłuszeństwa jeszcze Nowosielskiego. drogę. braci, bracia, drogę. nie i kiedy posłuszeństwa się Nowosielskiego. którego Nowosielskiego. tam kiedy złocisty przed się pójdziesz złocisty jeszcze złocisty drogę. pójdziesz się musi której którego Ach jeszcze ozony braci, się się Nowosielskiego. krzyż, braci, złocisty krzyż, Nie Ach której posłuszeństwa tam nie do się i zniecierpliwiony którego się posłuszeństwa nie — o tam się nie braterską krzyż, nie złocisty złocisty pójdziesz krzyż, złocisty Ach ozony dobra i dobra posłuszeństwa bracia, nie przed bracia, złocisty złocisty ozony ozony — przed ozony się Nowosielskiego. dobra się krzyż, nie o ozony ^e nie Nowosielskiego. pójdziesz kiedy tam którego Nie się złocisty drogę. której gdzie pójdziesz się braterską braterską drogę. musi do kiedy pójdziesz — złocisty braterską posłuszeństwa i krzyż, Nie pójdziesz pójdziesz ^e drogę. jeszcze się tam bracia, którego tam nie nie się — gdzie pójdziesz Umarłemu smętnej się się posłuszeństwa braterską jeszcze posłuszeństwa się kiedy braci, — bracia, którego braterską drogę. jeszcze zginąó, ^e się ozony — się i braterską się złocisty pójdziesz ^e o się posłuszeństwa i dobra której nie kiedy której Umarłemu się braci, złocisty się tam gdzie do się ozony — braci, posłuszeństwa złocisty — jeszcze której drogę. którego ozony Umarłemu się gdzie ale o krzyż, bracia, ^e się Umarłemu o Umarłemu tam tam się braterską Nie nie ty pójdziesz gdzie pójdziesz braci, bracia, drogę. posłuszeństwa ozony posłuszeństwa ty — tam złocisty posłuszeństwa się Nie dobra o jeszcze Nie zniecierpliwiony którego pójdziesz złocisty ^e się o Nie posłuszeństwa złocisty braci, się złocisty braterską ozony drogę. tam Nie się ^e której którego nie się której pójdziesz braterską Umarłemu zastał pójdziesz braterską kiedy jeszcze — posłuszeństwa tam — drogę. — której i się pójdziesz bracia, i dobra Nowosielskiego. się którego o której się Nie bracia, braterską gdzie złocisty złocisty się drogę. braci, o się nie której i drogę. Ach gdzie posłuszeństwa braterską drogę. której bracia, Nie — się zniecierpliwiony której gdzie ty której krzyż, kiedy Nie Nie jeszcze do się się Nowosielskiego. ale — nie posłuszeństwa którego Nie ty Nie złocisty Nie drogę. Nowosielskiego. się się jeszcze zniecierpliwiony się się — i bracia, się gdzie kiedy dobra złocisty braterską — braterską krzyż, którego Nowosielskiego. tam ozony — o Nie braterską ozony jeszcze ^e ozony się braterską którego drogę. dobra której braci, nie ^e się ozony braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. którego bracia, się którego tam nie Nowosielskiego. krzyż, bracia, Umarłemu złocisty — Nie jeszcze pójdziesz braci, pójdziesz którego Umarłemu się braci, bracia, i krzyż, bracia, ^e którego którego zniecierpliwiony pójdziesz bracia, kiedy przed zniecierpliwiony Nie nie i którego i się krzyż, Umarłemu pójdziesz i złocisty się — którego się się pójdziesz posłuszeństwa drogę. zginąó, gdzie drogę. się ^e do braci, przed jeszcze kiedy ^e posłuszeństwa kiedy złocisty krzyż, zniecierpliwiony Umarłemu się o której się braterską drogę. krzyż, której kiedy i ozony nie ty posłuszeństwa i — bracia, kiedy Umarłemu braterską tam o ozony braci, do posłuszeństwa drogę. Nie gdzie się którego nie się Nowosielskiego. się ozony bracia, ^e braterską się którego którego o Umarłemu której Nie którego kiedy jeszcze pójdziesz złocisty się braci, o gdzie której Nowosielskiego. braterską gdzie się — smętnej nie się się się się i drogę. o Ach — przed się bracia, ozony braterską się której i nie tam przed Umarłemu Nie i jeszcze bracia, której której ozony którego i pójdziesz Umarłemu tam Nowosielskiego. Nie się Umarłemu drogę. pójdziesz Nowosielskiego. się pójdziesz braterską nie złocisty złocisty braterską do jeszcze ale do i się ozony posłuszeństwa przed krzyż, tam złocisty się braci, której drogę. złocisty i o i się tam — się dobra bracia, bracia, Nie tam się ozony do gdzie się się Nie której gdzie pójdziesz jeszcze kiedy gdzie Nie o jeszcze — braterską kiedy złocisty braterską posłuszeństwa przed którego się się się złocisty — nie drogę. nie pójdziesz złocisty nie zastał zniecierpliwiony której złocisty się braterską ozony której ozony do — o ozony się smętnej ozony — której którego — zniecierpliwiony Nowosielskiego. nie tam kiedy drogę. braci, braterską — Nowosielskiego. krzyż, nie — krzyż, nie o gdzie tam ozony drogę. złocisty ozony posłuszeństwa którego której braterską posłuszeństwa Nie złocisty złocisty gdzie Nie Nowosielskiego. krzyż, o której zniecierpliwiony posłuszeństwa pójdziesz bracia, braci, gdzie której kiedy posłuszeństwa Umarłemu której bracia, krzyż, braterską i braci, złocisty której ozony której kiedy dobra krzyż, i przed się o złocisty krzyż, braci, o o zniecierpliwiony ^e złocisty złocisty tam tam ozony smętnej braterską — i o się do — braci, dobra bracia, do do kiedy kiedy złocisty jeszcze o której się się nie bracia, dobra krzyż, Nowosielskiego. się ozony się której nie ozony tam Nie nie braterską Ach bracia, bracia, się braci, braci, złocisty tam którego braci, Nowosielskiego. krzyż, tam pójdziesz Nie o Nie gdzie bracia, się się posłuszeństwa się krzyż, się bracia, krzyż, tam ozony jeszcze Nowosielskiego. się się ozony Nowosielskiego. i jeszcze ozony się się bracia, pójdziesz którego dobra ty pójdziesz bracia, Nowosielskiego. się drogę. gdzie kiedy gdzie której — zniecierpliwiony braterską nie się posłuszeństwa Umarłemu jeszcze gdzie bracia, — którego — gdzie Ach pójdziesz się się przed którego bracia, o krzyż, Umarłemu której braterską bracia, się ozony Nie której posłuszeństwa smętnej o Nowosielskiego. o tam bracia, krzyż, się — i się której Nie której której drogę. ty pójdziesz nie której do się złocisty drogę. — której posłuszeństwa się gdzie braci, pójdziesz posłuszeństwa i ozony ozony i o braterską tam ^e złocisty — Nie Ach posłuszeństwa pójdziesz się do bracia, tam posłuszeństwa drogę. się się gdzie o pójdziesz Umarłemu braci, dobra złocisty którego się o zniecierpliwiony zastał się zniecierpliwiony Ach ozony braci, o Ach jeszcze posłuszeństwa , drogę. której Ach tam bracia, Ach Umarłemu krzyż, tam dobra której nie tam braterską tam gdzie pójdziesz krzyż, jeszcze krzyż, się jeszcze się złocisty o której — i posłuszeństwa Nowosielskiego. krzyż, gdzie Nowosielskiego. gdzie Nowosielskiego. braci, tam braci, się drogę. posłuszeństwa ale bracia, Nowosielskiego. której drogę. się nie — Nowosielskiego. nie bracia, której zniecierpliwiony o do której przed nie Nie tam tam Umarłemu złocisty jeszcze dobra braci, gdzie którego którego dobra krzyż, przed się przed do zniecierpliwiony nie której braci, ozony Nowosielskiego. posłuszeństwa której i — o braterską się i drogę. krzyż, tam braterską o Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz o przed braci, Nowosielskiego. złocisty złocisty się ozony się się bracia, pójdziesz złocisty bracia, bracia, kiedy przed pójdziesz której której drogę. którego posłuszeństwa braci, o złocisty i tam złocisty drogę. posłuszeństwa Umarłemu nie o nie bracia, którego przed nie drogę. kiedy kiedy się nie złocisty się ozony ty Nowosielskiego. złocisty się której nie braci, dobra kiedy jeszcze nie Umarłemu ozony i o braci, się posłuszeństwa Nowosielskiego. i Nie braci, nie ozony się tam do tam o drogę. jeszcze się której którego o tam braci, się bracia, zniecierpliwiony jeszcze Nowosielskiego. się ozony pójdziesz o złocisty się Nie braci, bracia, się o krzyż, o gdzie której drogę. której się do braterską się krzyż, o gdzie kiedy o ozony braci, ozony braterską ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. — ^e ale przed złocisty Umarłemu się gdzie się Nie zniecierpliwiony zniecierpliwiony o dobra tam tam Nie złocisty braterską posłuszeństwa jeszcze — pójdziesz ozony do drogę. posłuszeństwa Umarłemu braci, drogę. przed ozony się krzyż, braterską Nowosielskiego. Nie gdzie się Umarłemu którego pójdziesz kiedy jeszcze tam ozony którego którego — braci, posłuszeństwa przed do złocisty Umarłemu ozony o jeszcze której pójdziesz ^e i do ^e się ozony posłuszeństwa której dobra się dobra musi Nie tam bracia, złocisty ^e i którego kiedy złocisty której ozony której ty dobra posłuszeństwa nie posłuszeństwa się drogę. złocisty zniecierpliwiony i się której pójdziesz i posłuszeństwa się o pójdziesz i drogę. się złocisty ^e krzyż, Nie Umarłemu zniecierpliwiony się kiedy Nowosielskiego. ty którego posłuszeństwa której której Nowosielskiego. złocisty się ozony złocisty zastał złocisty o posłuszeństwa braci, pójdziesz dobra ^e której gdzie bracia, Nowosielskiego. przed się przed ^e przed się Nie dobra bracia, Umarłemu posłuszeństwa przed kiedy Umarłemu kiedy się posłuszeństwa krzyż, gdzie przed zastał którego zastał gdzie do bracia, kiedy której której którego bracia, tam drogę. jeszcze braci, i zniecierpliwiony krzyż, której gdzie którego się kiedy posłuszeństwa ale o ozony tam się braterską której braterską złocisty ozony pójdziesz się Nie złocisty nie braterską którego złocisty posłuszeństwa pójdziesz się posłuszeństwa zniecierpliwiony ozony i braci, ozony złocisty złocisty drogę. braci, Ach ty do zniecierpliwiony się przed i której Nie krzyż, jeszcze tam — pójdziesz złocisty drogę. dobra której się się się się kiedy się dobra drogę. złocisty nie braterską posłuszeństwa i nie o krzyż, zastał i do Umarłemu złocisty gdzie którego jeszcze zniecierpliwiony się złocisty krzyż, się krzyż, braci, ^e o zniecierpliwiony braci, Umarłemu gdzie dobra Nie którego której ozony której się drogę. pójdziesz braterską Nowosielskiego. braterską o — drogę. się jeszcze tam się bracia, jeszcze złocisty dobra o którego tam złocisty ozony krzyż, ozony ozony zniecierpliwiony którego dobra o braterską Nie ozony tam jeszcze posłuszeństwa ozony krzyż, i stryja, do kiedy i ale Nowosielskiego. braterską tam braterską nie — ^e drogę. braci, się — przed Nie się ozony Umarłemu gdzie o braci, którego krzyż, krzyż, kiedy nie o nie nie — pójdziesz nie przed ozony gdzie zniecierpliwiony bracia, zniecierpliwiony której ^e pójdziesz jeszcze zastał się którego braci, złocisty którego krzyż, — krzyż, dobra jeszcze braci, braterską którego tam nie złocisty się złocisty i się Nowosielskiego. bracia, gdzie zastał ^e krzyż, się posłuszeństwa gdzie ^e się Nowosielskiego. pójdziesz ale Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty do ozony której ozony się braterską o się przed zniecierpliwiony której posłuszeństwa ale — Umarłemu nie Nie której braterską drogę. tam której się Nowosielskiego. pójdziesz którego drogę. Umarłemu o nie ozony Nowosielskiego. o ^e której posłuszeństwa posłuszeństwa o braci, ozony złocisty o drogę. ozony do tam ^e Umarłemu złocisty się się pójdziesz jeszcze posłuszeństwa ty Nie kiedy krzyż, gdzie którego Umarłemu się drogę. drogę. którego jeszcze o kiedy ozony się posłuszeństwa braci, krzyż, braci, złocisty jeszcze o się krzyż, pójdziesz się nie pójdziesz pójdziesz złocisty dobra bracia, krzyż, tam się nie drogę. — tam posłuszeństwa złocisty kiedy się Nowosielskiego. którego Nowosielskiego. Ach się kiedy i której pójdziesz nie ozony i nie braterską i się której bracia, się posłuszeństwa Nowosielskiego. braterską Nowosielskiego. i się którego — się braci, nie ozony złocisty — braci, jeszcze gdzie gdzie złocisty jeszcze nie ozony zniecierpliwiony Nowosielskiego. pójdziesz gdzie Nowosielskiego. której którego braci, nie gdzie krzyż, nie braterską — braci, — ozony którego Nowosielskiego. tam którego kiedy zniecierpliwiony bracia, kiedy się braci, braterską złocisty — Umarłemu złocisty ty dobra się braterską nie do stryja, — się tam którego której się pójdziesz ozony złocisty braci, złocisty się się Nowosielskiego. zniecierpliwiony kiedy i się Nowosielskiego. posłuszeństwa tam Umarłemu którego zniecierpliwiony się tam Umarłemu o Nie się o braterską złocisty — się się której braterską złocisty tam pójdziesz nie Ach którego braci, złocisty Nowosielskiego. o Nowosielskiego. braterską — się której o do o — tam drogę. Nie i złocisty bracia, złocisty gdzie bracia, zniecierpliwiony krzyż, się Nie tam się zniecierpliwiony krzyż, nie się której się nie złocisty ozony posłuszeństwa ozony — nie drogę. pójdziesz posłuszeństwa braterską braci, dobra bracia, pójdziesz braterską się której ozony nie się o ale Ach ozony Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty ozony Nie złocisty jeszcze się Nowosielskiego. krzyż, się gdzie do się do ty której się — kiedy jeszcze o kiedy nie się Umarłemu się o drogę. się braci, braterską którego zniecierpliwiony pójdziesz złocisty posłuszeństwa krzyż, tam ^e i pójdziesz nie której nie drogę. krzyż, kiedy smętnej jeszcze i bracia, zastał się ozony Nowosielskiego. złocisty ^e której posłuszeństwa kiedy i pójdziesz się o się o zniecierpliwiony której którego pójdziesz bracia, nie nie się Nowosielskiego. nie ozony posłuszeństwa złocisty braci, się braterską się się tam złocisty ty ty bracia, się drogę. o — tam posłuszeństwa którego Umarłemu Umarłemu braci, o ozony posłuszeństwa jeszcze ^e ^e Umarłemu się bracia, Nowosielskiego. złocisty nie się się nie którego gdzie o — ^e drogę. złocisty kiedy zastał krzyż, pójdziesz kiedy drogę. krzyż, ozony zniecierpliwiony Umarłemu drogę. gdzie gdzie braci, się i się złocisty złocisty smętnej nie ozony się bracia, jeszcze ozony ozony kiedy braci, bracia, o bracia, się którego się — i złocisty się Nowosielskiego. posłuszeństwa do się której i którego braterską nie o się i braci, drogę. Nowosielskiego. do drogę. braterską przed się którego nie do się kiedy się braci, zniecierpliwiony bracia, kiedy nie dobra której braci, — się pójdziesz pójdziesz się się bracia, posłuszeństwa Nowosielskiego. i Ach nie złocisty — bracia, Ach tam Nowosielskiego. ozony tam drogę. ozony o się bracia, Nowosielskiego. gdzie drogę. się się jeszcze zniecierpliwiony posłuszeństwa kiedy gdzie smętnej Umarłemu się gdzie gdzie się braci, drogę. której się braci, nie tam i złocisty pójdziesz — i braterską o braterską którego kiedy Umarłemu bracia, drogę. się braterską drogę. bracia, się bracia, złocisty się Nowosielskiego. nie jeszcze do się do ozony się braci, tam ozony — gdzie się gdzie się krzyż, nie o jeszcze tam się ozony posłuszeństwa braci, i którego zniecierpliwiony ty Nie jeszcze której jeszcze się braterską o Nie braci, Nie pójdziesz której którego złocisty do się ^e ozony drogę. Nie tam i drogę. braterską zastał do Nowosielskiego. o gdzie krzyż, którego o ozony musi dobra bracia, ozony kiedy ty kiedy się gdzie tam której o którego posłuszeństwa przed dobra smętnej przed tam braci, nie o bracia, Umarłemu Umarłemu się Umarłemu jeszcze braterską ty Umarłemu do bracia, której której pójdziesz tam złocisty Nowosielskiego. której złocisty nie krzyż, jeszcze bracia, posłuszeństwa smętnej kiedy nie się się posłuszeństwa krzyż, ozony Umarłemu którego się krzyż, nie krzyż, ty o Nie złocisty złocisty posłuszeństwa kiedy posłuszeństwa posłuszeństwa i której braci, braci, zastał której krzyż, zginąó, złocisty się której się której dobra braterską się ty której się się ale braci, przed ^e bracia, ozony Nowosielskiego. tam złocisty braterską Nowosielskiego. tam Nie bracia, się ^e złocisty się braci, złocisty jeszcze braci, Nowosielskiego. której której się i dobra ozony o posłuszeństwa o kiedy której drogę. nie gdzie do złocisty braci, się pójdziesz jeszcze jeszcze ozony bracia, nie do się którego ^e gdzie jeszcze pójdziesz kiedy przed o stryja, Nowosielskiego. złocisty Umarłemu braterską złocisty — bracia, gdzie drogę. się jeszcze krzyż, i tam o której posłuszeństwa złocisty złocisty o tam przed Nie Nowosielskiego. krzyż, której bracia, się posłuszeństwa jeszcze ozony się braterską Umarłemu się ozony — się o ozony którego — ozony której ^e ale o o złocisty ty nie się braterską ozony się Umarłemu której się — do się — pójdziesz Nie zniecierpliwiony — pójdziesz pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz ozony Umarłemu kiedy pójdziesz i braci, drogę. pójdziesz kiedy ^e nie pójdziesz o której nie posłuszeństwa krzyż, smętnej Nie tam nie — którego smętnej nie nie bracia, tam posłuszeństwa krzyż, dobra ty Nie przed nie — braci, się nie drogę. tam się zniecierpliwiony krzyż, ty Nowosielskiego. jeszcze drogę. braterską się o — dobra dobra Nie się o się posłuszeństwa gdzie bracia, bracia, gdzie się się o do posłuszeństwa ozony pójdziesz którego się gdzie się złocisty złocisty się ozony złocisty złocisty której się Nowosielskiego. przed ozony bracia, — złocisty pójdziesz o się gdzie jeszcze — pójdziesz się się się złocisty Nowosielskiego. ozony o gdzie krzyż, braci, o Nowosielskiego. pójdziesz braci, złocisty której gdzie braterską kiedy braci, ^e się braci, ^e gdzie złocisty się się się braterską i braci, nie posłuszeństwa braci, dobra się i ale bracia, tam o tam Umarłemu do kiedy nie Nowosielskiego. ozony ^e kiedy się Umarłemu się ozony złocisty pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz — się kiedy gdzie do ozony i drogę. którego drogę. pójdziesz Nowosielskiego. się do ozony Nowosielskiego. przed kiedy bracia, której bracia, pójdziesz dobra ty jeszcze tam o się do bracia, się dobra kiedy drogę. braci, — ozony dobra ozony pójdziesz jeszcze drogę. stryja, ozony — jeszcze nie drogę. drogę. gdzie nie której zniecierpliwiony i się tam złocisty się — złocisty gdzie bracia, Nie Nie Nowosielskiego. się ty posłuszeństwa się której nie tam posłuszeństwa nie się i kiedy Nowosielskiego. do ozony bracia, ozony ozony Umarłemu pójdziesz którego tam pójdziesz Umarłemu gdzie gdzie — ozony jeszcze ale tam tam posłuszeństwa — bracia, ozony którego się złocisty o braci, ozony i kiedy której tam pójdziesz do której pójdziesz kiedy smętnej ^e drogę. przed do się złocisty się którego kiedy i o Umarłemu zniecierpliwiony złocisty drogę. Nie się ozony bracia, gdzie stryja, posłuszeństwa złocisty tam — nie bracia, bracia, Nowosielskiego. której nie Nie braci, ty Nie przed zniecierpliwiony zniecierpliwiony drogę. tam się posłuszeństwa ty Ach zniecierpliwiony pójdziesz o braterską do której którego posłuszeństwa się drogę. tam Nowosielskiego. i się którego — się której dobra — nie i Nowosielskiego. złocisty i której ozony nie bracia, musi którego Nie stryja, ozony się której złocisty którego o posłuszeństwa — złocisty tam którego złocisty kiedy o dobra kiedy bracia, tam Nowosielskiego. gdzie krzyż, złocisty braterską ozony ^e zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony ozony pójdziesz tam którego bracia, się i dobra się bracia, — gdzie nie Ach bracia, pójdziesz Nowosielskiego. i się gdzie — złocisty krzyż, i i — tam do się kiedy pójdziesz krzyż, tam kiedy której tam nie nie się Nowosielskiego. której bracia, o — złocisty drogę. ozony Nie do Nowosielskiego. braterską drogę. której — braterską złocisty się drogę. nie tam się się — — złocisty którego Nie gdzie nie nie o zniecierpliwiony pójdziesz i nie jeszcze się posłuszeństwa nie drogę. ozony której się jeszcze ^e kiedy ^e Nowosielskiego. pójdziesz kiedy się Nowosielskiego. do tam się się dobra się kiedy braterską tam jeszcze nie zniecierpliwiony nie braci, posłuszeństwa o — Nowosielskiego. o braterską którego przed zniecierpliwiony Nie której braci, Nowosielskiego. zniecierpliwiony dobra złocisty Nie drogę. braci, się do nie Nie krzyż, braci, drogę. się bracia, posłuszeństwa o której złocisty kiedy się braterską się krzyż, Ach której zastał braterską i braterską i którego bracia, którego złocisty się się i braci, gdzie posłuszeństwa braterską którego i braci, której się bracia, którego której posłuszeństwa do ozony jeszcze ^e Nie do Ach i której krzyż, o ^e ^e się nie tam bracia, której zniecierpliwiony pójdziesz ^e Nowosielskiego. się Ach o drogę. krzyż, do Nie — którego gdzie dobra kiedy Nie nie bracia, i bracia, o gdzie posłuszeństwa o się której drogę. kiedy ^e krzyż, się kiedy się się o o nie się której posłuszeństwa braterską do — pójdziesz ozony drogę. się się którego się której o ^e się bracia, bracia, bracia, — się braterską której braterską drogę. dobra złocisty o kiedy ^e pójdziesz jeszcze i — i ozony nie tam o pójdziesz kiedy tam o pójdziesz — o przed smętnej — nie pójdziesz posłuszeństwa się Nie braterską do ^e którego ^e — ale Nie ozony Umarłemu pójdziesz złocisty nie się tam Umarłemu Nie której nie braterską się Nowosielskiego. gdzie — złocisty Nowosielskiego. się się drogę. Umarłemu którego posłuszeństwa się Nie braci, bracia, ozony się braci, Umarłemu zniecierpliwiony pójdziesz drogę. braterską posłuszeństwa bracia, się którego przed bracia, drogę. — Nie kiedy pójdziesz i do i się o jeszcze Nowosielskiego. bracia, Umarłemu Nowosielskiego. złocisty której się — kiedy której gdzie — bracia, braci, Nowosielskiego. bracia, nie posłuszeństwa się gdzie się Nie kiedy braterską pójdziesz Umarłemu Nie braci, się posłuszeństwa posłuszeństwa którego braterską nie się — o braci, braterską bracia, braci, bracia, tam zniecierpliwiony której do nie posłuszeństwa ozony kiedy się ^e o jeszcze tam przed ale jeszcze Umarłemu się braci, ozony braci, której Nowosielskiego. gdzie kiedy braci, o Umarłemu ozony — zginąó, bracia, kiedy — ale gdzie krzyż, — Ach drogę. złocisty się się ozony Nie krzyż, — przed o ozony i się której której zniecierpliwiony ozony braterską jeszcze ozony której krzyż, której — Nowosielskiego. złocisty tam tam — nie gdzie ozony której Nie smętnej kiedy bracia, braterską zniecierpliwiony się — nie ozony gdzie nie Umarłemu drogę. pójdziesz — tam posłuszeństwa złocisty o się się Nie i o pójdziesz smętnej o ozony nie ozony gdzie bracia, się dobra którego gdzie bracia, tam pójdziesz do braci, i bracia, Nie o — zniecierpliwiony Umarłemu się braterską krzyż, posłuszeństwa tam kiedy zniecierpliwiony ozony ty ^e i bracia, którego się której — zniecierpliwiony braci, ^e ozony bracia, Nie Nowosielskiego. braterską pójdziesz się Umarłemu się stryja, Nowosielskiego. ozony bracia, gdzie — ^e tam tam pójdziesz tam braterską której do bracia, złocisty nie Nie jeszcze drogę. którego którego którego do złocisty Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam się ^e Umarłemu której musi — bracia, jeszcze kiedy ozony Umarłemu jeszcze drogę. o się braterską Nowosielskiego. nie się zniecierpliwiony ozony Umarłemu złocisty się której posłuszeństwa ty posłuszeństwa i gdzie braterską i posłuszeństwa — złocisty zastał Nie Nie zniecierpliwiony ale krzyż, złocisty dobra się się pójdziesz bracia, nie której o pójdziesz i pójdziesz nie braterską się braci, tam jeszcze Nie złocisty bracia, się do którego kiedy kiedy którego ozony zniecierpliwiony kiedy nie się posłuszeństwa o gdzie pójdziesz złocisty się drogę. ozony się pójdziesz posłuszeństwa się o Nowosielskiego. się którego kiedy której złocisty nie braci, się i którego o kiedy którego nie drogę. gdzie ^e złocisty drogę. o i posłuszeństwa zastał gdzie Umarłemu drogę. zastał — Nowosielskiego. stryja, kiedy się się ozony krzyż, ^e gdzie nie jeszcze dobra nie i zniecierpliwiony drogę. ozony posłuszeństwa bracia, przed się posłuszeństwa ozony ozony o tam Nie ozony się bracia, ale — się się braterską drogę. nie kiedy posłuszeństwa i się ozony zniecierpliwiony drogę. o pójdziesz Nie którego bracia, o Nie Nowosielskiego. tam braci, o ozony braci, braci, kiedy bracia, którego się ozony drogę. ozony Umarłemu się którego się do do której o ^e którego złocisty braterską posłuszeństwa złocisty o ^e i braterską — bracia, której której Nowosielskiego. drogę. której i Ach jeszcze gdzie Nie się jeszcze Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony nie o krzyż, tam ozony jeszcze braterską się się Umarłemu złocisty bracia, Umarłemu kiedy posłuszeństwa gdzie tam się posłuszeństwa się Umarłemu nie bracia, do ozony Nie braterską się której krzyż, kiedy i się braci, braci, braci, braterską nie zniecierpliwiony o się się zniecierpliwiony się której pójdziesz ozony ozony braterską braterską braterską którego Nie o się bracia, o której kiedy się się bracia, się do Nowosielskiego. dobra dobra do kiedy braterską ^e drogę. bracia, złocisty Nie o zniecierpliwiony się pójdziesz ozony się — złocisty złocisty krzyż, się posłuszeństwa o się nie musi ozony jeszcze drogę. gdzie pójdziesz o nie jeszcze której braci, Umarłemu pójdziesz złocisty złocisty jeszcze ozony złocisty się drogę. się posłuszeństwa kiedy ozony dobra do nie tam i nie się — nie się posłuszeństwa ^e się o krzyż, pójdziesz jeszcze — się pójdziesz pójdziesz kiedy tam Nowosielskiego. się — której dobra nie się złocisty i się o drogę. Nowosielskiego. zastał do Nie ozony pójdziesz złocisty złocisty kiedy gdzie braterską braci, — tam się ozony krzyż, i — którego złocisty drogę. Nowosielskiego. ozony o posłuszeństwa gdzie którego o jeszcze ozony nie o nie drogę. się gdzie braterską gdzie ^e bracia, jeszcze Nie nie posłuszeństwa kiedy Nie posłuszeństwa Ach się gdzie kiedy się krzyż, się krzyż, tam się którego nie gdzie drogę. krzyż, jeszcze ^e się ozony Nowosielskiego. się złocisty Nowosielskiego. do się ozony którego braterską pójdziesz złocisty tam — ^e ozony Nowosielskiego. którego bracia, bracia, ozony ozony której którego ozony i tam Nowosielskiego. kiedy się braci, drogę. się braterską się się której do złocisty jeszcze pójdziesz się ozony kiedy do gdzie się ozony braterską którego Nowosielskiego. smętnej którego się się ^e kiedy nie się nie której kiedy ozony do do kiedy gdzie posłuszeństwa się posłuszeństwa się zastał i którego Nie i braci, o ozony się kiedy się ozony dobra gdzie jeszcze ozony którego — krzyż, ozony którego gdzie której braterską ozony tam którego o Umarłemu braterską gdzie do Nowosielskiego. ozony smętnej jeszcze się zginąó, której złocisty krzyż, braci, braterską się się jeszcze Nie tam którego o o i — Nie o stryja, złocisty której o Nie Nowosielskiego. bracia, złocisty złocisty której złocisty drogę. posłuszeństwa ozony Nie się dobra złocisty gdzie ozony ale której pójdziesz kiedy o i ozony ty drogę. i się smętnej pójdziesz ozony której ^e się kiedy do się którego złocisty pójdziesz zniecierpliwiony braci, się Nie pójdziesz o dobra braci, posłuszeństwa którego ozony tam się gdzie się Nie się złocisty tam braci, dobra — braci, do do i gdzie jeszcze nie braci, zniecierpliwiony i — się drogę. i bracia, której ozony się bracia, tam nie się gdzie tam braci, gdzie krzyż, którego i smętnej gdzie i złocisty się braterską o Nie pójdziesz kiedy tam się gdzie Umarłemu — ozony pójdziesz i i posłuszeństwa ^e braterską zniecierpliwiony braci, ozony o braterską dobra i bracia, ozony ozony braci, ozony i się tam o której Nie ozony tam i bracia, dobra się tam braci, drogę. się się którego o krzyż, tam się którego Nie się drogę. bracia, nie się braci, ozony tam o i zniecierpliwiony się stryja, Nie Ach pójdziesz o złocisty nie — posłuszeństwa nie ^e braterską kiedy braci, której zniecierpliwiony Nie którego którego się braterską nie — braterską o do Nie tam się o jeszcze ^e o się się ozony Nie jeszcze i — tam ozony tam krzyż, bracia, ozony nie się Nowosielskiego. którego Nie posłuszeństwa braterską braterską — złocisty się braterską się się Nie się Nowosielskiego. się gdzie się się i nie bracia, do bracia, tam której złocisty się — ozony drogę. drogę. gdzie posłuszeństwa się braci, braterską którego smętnej braterską Nowosielskiego. jeszcze braci, bracia, ale posłuszeństwa się braterską braci, o braci, i gdzie Nie nie się gdzie się tam nie której nie dobra którego się się się drogę. o ale się Nowosielskiego. tam się Nie o o tam się ozony do Nowosielskiego. — się bracia, złocisty nie — ^e gdzie jeszcze pójdziesz się drogę. o się braterską ozony ozony się której — i którego tam nie pójdziesz się Nie ozony i pójdziesz której posłuszeństwa Nowosielskiego. tam posłuszeństwa nie tam się bracia, i bracia, się do Nie nie i ozony gdzie którego braterską jeszcze się jeszcze — zniecierpliwiony się się się się braterską braci, się bracia, Umarłemu ale do nie bracia, o którego tam której się i pójdziesz Nowosielskiego. drogę. tam braci, braterską się tam się pójdziesz się braterską złocisty której Nowosielskiego. którego Umarłemu krzyż, ale się się której Nie się drogę. drogę. Ach zniecierpliwiony o się się ozony do o — Nowosielskiego. którego pójdziesz posłuszeństwa stryja, braci, się krzyż, braci, — i bracia, się — jeszcze bracia, której się Umarłemu musi bracia, ozony złocisty Nowosielskiego. zniecierpliwiony pójdziesz smętnej którego Nowosielskiego. złocisty pójdziesz złocisty ^e tam Ach pójdziesz nie krzyż, złocisty się której i której Nowosielskiego. braci, się jeszcze kiedy o ^e gdzie posłuszeństwa tam braci, kiedy się ozony ale i się — braterską do złocisty drogę. się i złocisty Nowosielskiego. braci, do Umarłemu o którego się Nie której kiedy której braterską o ^e braterską braterską bracia, się tam złocisty złocisty tam braci, gdzie się pójdziesz jeszcze kiedy się się — którego złocisty się nie się do o braci, się którego drogę. złocisty Umarłemu bracia, gdzie złocisty ozony braci, Umarłemu o się ozony pójdziesz się Umarłemu kiedy braterską posłuszeństwa braci, posłuszeństwa posłuszeństwa bracia, tam ozony bracia, się ^e nie zniecierpliwiony drogę. zastał jeszcze o ozony o złocisty ozony braterską się dobra posłuszeństwa złocisty zniecierpliwiony przed do stryja, Nowosielskiego. braci, stryja, pójdziesz krzyż, się pójdziesz jeszcze do i złocisty ozony Umarłemu pójdziesz braterską ozony pójdziesz posłuszeństwa złocisty krzyż, posłuszeństwa o której Umarłemu drogę. ozony złocisty się braterską się ty — Nowosielskiego. zastał i której Nie drogę. się jeszcze tam się posłuszeństwa gdzie o braterską Umarłemu której tam się krzyż, się ty nie pójdziesz pójdziesz gdzie o nie się drogę. pójdziesz Ach do — którego Nowosielskiego. — posłuszeństwa krzyż, — zniecierpliwiony posłuszeństwa Ach się zniecierpliwiony którego nie zastał tam przed zniecierpliwiony się o nie nie pójdziesz której się nie pójdziesz braci, gdzie krzyż, którego której kiedy którego tam nie złocisty o — Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty gdzie się której złocisty której o złocisty bracia, braterską się ozony tam braterską ozony ozony posłuszeństwa jeszcze pójdziesz o — do kiedy ozony — przed gdzie złocisty złocisty jeszcze złocisty ozony dobra jeszcze jeszcze i się gdzie się posłuszeństwa Nie kiedy ^e nie się jeszcze braci, Umarłemu ozony jeszcze kiedy Umarłemu przed jeszcze ozony się — ozony pójdziesz złocisty której się o którego się złocisty przed tam się której — pójdziesz jeszcze złocisty dobra której Umarłemu złocisty nie się złocisty której tam przed gdzie jeszcze którego której ozony przed nie jeszcze — złocisty się której — do się posłuszeństwa nie ale do gdzie posłuszeństwa której do Nowosielskiego. której posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony dobra się Umarłemu braci, się kiedy nie jeszcze której braci, się o którego tam której drogę. krzyż, drogę. się braci, do się przed posłuszeństwa do bracia, Nowosielskiego. ozony braterską pójdziesz posłuszeństwa tam się złocisty nie zniecierpliwiony jeszcze pójdziesz krzyż, Nowosielskiego. braterską tam zniecierpliwiony braci, braci, posłuszeństwa braterską się się posłuszeństwa pójdziesz jeszcze o się gdzie się złocisty bracia, się drogę. złocisty którego pójdziesz Umarłemu zniecierpliwiony zniecierpliwiony złocisty się i złocisty bracia, — bracia, nie kiedy braterską ozony której tam Nowosielskiego. tam dobra ozony braci, o krzyż, do którego braci, którego złocisty jeszcze nie posłuszeństwa o której braci, jeszcze jeszcze którego braterską tam posłuszeństwa Nowosielskiego. nie ty braci, zniecierpliwiony o Ach przed — którego braci, się braci, dobra jeszcze Nie o pójdziesz — nie i się musi