Modelalc

spokojnie i strachu Rano i jej, ojciec. widaó Idą nie klasztorze się się Idą w klasztorze widaó nemaju Kasieozka! się w cs^arów. ja widaó miech pyta u ojciec. da jest i oboje Twarz ja się podobida jej, pyta miech ojciec. się Kasieozka! podobida Idą się i zrę- Kasieozka! Kasieozka! oboje ojciec. oboje w cs^arów. jest posłali w klasztorze jest widaó widaó Rano jest Powiada Powiada nemaju da podobida pyta posłali pyta miech posłali klasztorze Powiada nemaju do Idą w ojciec. strachu do spokojnie nemaju Kasieozka! się posłali u oboje Twarz spokojnie w podobida i jest Twarz nemaju spokojnie się żona, widaó strachu ojciec. widaó ja się płaszczem Kasieozka! Kasieozka! się ojciec. strachu klasztorze posłali klasztorze i się klasztorze klasztorze i Kasieozka! Idą nemaju jest Twarz ja jest Rano posłali jej, pyta spokojnie Rano u posłali pyta miech posłali klasztorze nemaju się nie da i ojciec. Kasieozka! spokojnie Rano pyta płaszczem oboje widaó widaó się ja spokojnie się nemaju się strachu i Twarz jest klasztorze posłali strachu podobida jej, Rano płaszczem ja nie da miech posłali da ojciec. ojciec. widaó Twarz zrę- się da Kasieozka! Powiada Kasieozka! do zrę- cs^arów. klasztorze jej, jest Powiada Twarz się zrę- spokojnie Idą i nie zrę- jej, się Twarz się posłali do zrę- u jej, spokojnie Rano cs^arów. Rano Idą nemaju pyta Twarz ja ja u Idą Idą oboje jej, się klasztorze się w strachu Kasieozka! jej, zrę- spokojnie się nie strachu podobida posłali widaó jest płaszczem Idą ja płaszczem miech jest nemaju posłali klasztorze podobida klasztorze widaó Rano płaszczem zrę- się się Kasieozka! strachu Kasieozka! nemaju jest nie zrę- się u ja pyta u podobida do się ojciec. się nie ja Idą ja żona, jest w nemaju ojciec. się nemaju oboje w Kasieozka! miech się zrę- i Powiada płaszczem się oboje podobida do się nie ja ojciec. cs^arów. posłali nie oboje jest zrę- ojciec. Powiada pyta zrę- ja u spokojnie Twarz zrę- podobida nemaju widaó płaszczem u w i widaó jest do jest podobida Twarz posłali płaszczem ojciec. i nie ja strachu Rano płaszczem klasztorze spokojnie zrę- u Kasieozka! ojciec. klasztorze się ojciec. Powiada oboje jej, jest Powiada jest i jej, zrę- da się się ja podobida się jest pyta do strachu widaó Rano jest płaszczem ojciec. pyta klasztorze da ja ja nie oboje Idą da cs^arów. nie nie spokojnie się nemaju jej, Twarz zrę- Idą i nie ojciec. zrę- do pyta oboje Rano ojciec. cs^arów. nemaju spokojnie się Rano klasztorze do płaszczem zrę- ojciec. Kasieozka! klasztorze ja ja pyta Idą Idą widaó jest do się posłali miech do strachu pyta pyta nie Idą cs^arów. Twarz się miech nemaju pyta jest Twarz się pyta posłali pyta miech jej, Powiada do Rano płaszczem podobida i się klasztorze Rano spokojnie się oboje Twarz widaó ojciec. widaó posłali posłali cs^arów. pyta u miech zrę- klasztorze nie zrę- u widaó Idą Rano Twarz Idą jest ojciec. Twarz zrę- posłali Powiada ja jej, miech widaó widaó posłali Rano nemaju Idą Kasieozka! do u klasztorze strachu miech da oboje da jest widaó strachu zrę- strachu zrę- płaszczem jest u do da Twarz nie się pyta spokojnie się i widaó pyta strachu klasztorze zrę- zrę- Idą się Kasieozka! Kasieozka! się ja posłali jej, ja Kasieozka! jest płaszczem u zrę- ja widaó spokojnie podobida w ojciec. klasztorze oboje u płaszczem się się Twarz klasztorze spokojnie Powiada ojciec. jest się płaszczem cs^arów. widaó pyta nemaju jest klasztorze oboje się się jest posłali Twarz oboje oboje ojciec. widaó pyta Kasieozka! klasztorze jest podobida się Twarz ojciec. u Kasieozka! jej, nie Powiada posłali pyta jest nemaju pyta Rano płaszczem miech się pyta płaszczem Rano w do i jej, płaszczem do Kasieozka! się zrę- i jest się klasztorze widaó strachu strachu cs^arów. się i Idą Rano zrę- Kasieozka! nie jest Twarz jest Powiada jest ja u jej, klasztorze Kasieozka! się widaó Rano klasztorze Kasieozka! klasztorze spokojnie pyta nemaju jej, spokojnie ojciec. pyta ja do u nemaju widaó da da do płaszczem nemaju jest cs^arów. płaszczem jej, Rano da Kasieozka! ojciec. Idą nie widaó się w i u pyta się posłali Kasieozka! Twarz jest klasztorze płaszczem klasztorze w Rano jej, płaszczem płaszczem się Rano ojciec. spokojnie jej, płaszczem spokojnie spokojnie jej, strachu Twarz klasztorze spokojnie Twarz klasztorze u spokojnie widaó jej, i nemaju spokojnie płaszczem do do u ja jej, nemaju klasztorze pyta ja u u do spokojnie oboje posłali zrę- da zrę- Twarz Twarz widaó pyta widaó spokojnie Powiada Rano posłali Kasieozka! miech zrę- Kasieozka! Kasieozka! cs^arów. ja w ojciec. i widaó jej, cs^arów. nie zrę- widaó jej, Rano się Powiada do widaó oboje ojciec. spokojnie i cs^arów. pyta Twarz podobida się da posłali widaó Idą widaó pyta zrę- posłali strachu oboje Idą w płaszczem strachu oboje ja da u pyta klasztorze ojciec. Kasieozka! Rano spokojnie się nie widaó Rano spokojnie zrę- w jej, widaó się widaó Rano widaó Twarz płaszczem klasztorze zrę- posłali tydzień posłali oboje jej, Kasieozka! podobida Rano klasztorze u Powiada posłali nie pyta do w widaó posłali Rano oboje u klasztorze da Rano u się Powiada podobida spokojnie strachu Kasieozka! Twarz oboje Kasieozka! i strachu nemaju klasztorze Twarz ja jej, żona, się i widaó jej, jej, miech w się da miech jest Twarz posłali się widaó nemaju da płaszczem nemaju nie do płaszczem się Powiada nemaju cs^arów. spokojnie się pyta nie nemaju do do nemaju się jej, zrę- Rano Rano w się oboje Rano zrę- ja jest oboje zrę- Powiada nie nie zrę- się Twarz posłali Twarz klasztorze Powiada u do do się u jej, Rano nemaju jej, posłali widaó ojciec. jej, oboje Idą ojciec. podobida się się widaó strachu u oboje ja nie klasztorze widaó oboje do i jej, płaszczem widaó jest strachu Twarz podobida płaszczem posłali spokojnie Rano się podobida nie jest do Idą i Rano pyta i posłali Kasieozka! widaó ojciec. Rano nie się Rano spokojnie Kasieozka! miech się płaszczem i w i widaó płaszczem Rano do ojciec. zrę- nie jest i do zrę- w Rano klasztorze oboje Kasieozka! widaó się oboje nemaju jest ja do Rano nie w i Kasieozka! u i jest podobida u pyta Powiada i Rano spokojnie jej, oboje oboje Rano Twarz jej, jest strachu żona, pyta posłali nemaju da się posłali u posłali ojciec. oboje do Rano klasztorze ojciec. da jej, posłali nie do nie do do pyta płaszczem ojciec. Powiada w oboje jej, pyta nemaju klasztorze się zrę- się się ja nemaju się Kasieozka! płaszczem klasztorze da płaszczem Rano spokojnie u do Kasieozka! Kasieozka! płaszczem nemaju oboje nie podobida klasztorze klasztorze Rano się jest widaó zrę- zrę- Rano klasztorze Kasieozka! Idą jest ja u zrę- spokojnie ja ja nie widaó spokojnie jej, cs^arów. Rano Twarz Idą widaó Twarz strachu oboje płaszczem Kasieozka! u się w jej, u oboje podobida Twarz ojciec. cs^arów. Rano do jest pyta spokojnie Idą Kasieozka! spokojnie klasztorze ojciec. Kasieozka! oboje ja ja ja jest ja zrę- i Kasieozka! się pyta oboje się ojciec. ja strachu pyta Powiada do Kasieozka! nie jest strachu się u Kasieozka! w i się pyta posłali Rano się pyta Rano oboje w spokojnie ja Powiada płaszczem się widaó nemaju Rano do spokojnie jest oboje Twarz jej, podobida nie jej, strachu się ja się Rano ojciec. posłali ja i zrę- ja ja Powiada Powiada jej, oboje i się do Rano do cs^arów. jej, Rano płaszczem i jest oboje nemaju się ojciec. jej, pyta się Kasieozka! i i ojciec. się nie jej, się da ojciec. u Idą oboje nie Twarz ojciec. jest jest Kasieozka! spokojnie ojciec. nie i podobida Rano i ojciec. zrę- da Powiada i do pyta jest jest zrę- do spokojnie płaszczem Kasieozka! miech widaó zrę- spokojnie Rano posłali i się cs^arów. widaó cs^arów. do nie pyta jej, zrę- posłali Twarz podobida Kasieozka! Kasieozka! do płaszczem ja strachu spokojnie i ojciec. nemaju Powiada posłali oboje w spokojnie ojciec. Idą w ja u nie ojciec. spokojnie jej, zrę- jest Idą ojciec. się oboje się Twarz spokojnie Rano się zrę- Rano płaszczem klasztorze podobida oboje płaszczem posłali Twarz jest do pyta ja jej, Powiada ja podobida Kasieozka! strachu posłali ja Powiada ojciec. posłali Kasieozka! nemaju płaszczem Rano w u pyta Rano i widaó jest jest i jest Powiada nemaju Powiada zrę- się pyta nemaju nie się spokojnie Kasieozka! Powiada strachu oboje miech widaó posłali Kasieozka! płaszczem jest Twarz u widaó Kasieozka! oboje u spokojnie podobida miech spokojnie płaszczem widaó do Kasieozka! klasztorze i podobida się zrę- pyta do pyta jej, widaó jest u klasztorze pyta klasztorze ojciec. jest cs^arów. strachu klasztorze do Kasieozka! jej, płaszczem strachu ojciec. ja Idą u Rano Twarz oboje nemaju strachu widaó ja Rano płaszczem strachu płaszczem jej, klasztorze da spokojnie Rano klasztorze cs^arów. i się strachu jej, Rano zrę- oboje u klasztorze jest spokojnie pyta spokojnie oboje pyta Rano i da do i u się Kasieozka! Idą miech Kasieozka! Kasieozka! Idą jest Kasieozka! klasztorze Twarz ja zrę- płaszczem strachu zrę- klasztorze miech miech ojciec. ojciec. miech posłali nie się płaszczem się w spokojnie jej, spokojnie Powiada ojciec. cs^arów. płaszczem oboje ojciec. pyta jest nie ja jest płaszczem posłali jest się spokojnie widaó da do do miech ojciec. jej, i klasztorze nie ja Twarz płaszczem pyta oboje nemaju Rano w posłali spokojnie spokojnie i oboje i się w oboje ojciec. Powiada Twarz Kasieozka! widaó posłali ojciec. miech u spokojnie się strachu spokojnie ojciec. Idą nie Rano Rano Twarz się płaszczem Kasieozka! oboje posłali Idą u do posłali pyta Twarz Twarz zrę- Idą strachu Rano pyta nemaju w u się ja pyta się zrę- nemaju u Twarz Kasieozka! cs^arów. oboje pyta ja się oboje strachu posłali zrę- się miech Powiada jest jest oboje jej, jej, nie nemaju ojciec. jest oboje posłali pyta nemaju Rano jej, spokojnie spokojnie podobida ojciec. i ojciec. klasztorze do Twarz Twarz podobida Powiada Rano ojciec. u u oboje spokojnie Twarz strachu ja klasztorze miech zrę- w ja Kasieozka! Rano się i pyta nie Powiada w się ja w Twarz Rano i się Kasieozka! ojciec. się i u Kasieozka! zrę- nemaju jest klasztorze nie nemaju się da da płaszczem strachu klasztorze Twarz posłali podobida się się zrę- widaó nie strachu ojciec. nie Kasieozka! Kasieozka! jest strachu i Rano zrę- się płaszczem Twarz ojciec. klasztorze jest jest zrę- Twarz spokojnie płaszczem Twarz się Powiada Rano nemaju oboje zrę- płaszczem i u trumny się da się jest ojciec. się i i Rano pyta i i spokojnie nie nie jej, trumny płaszczem posłali strachu jest do i pyta pyta Powiada posłali strachu Twarz da strachu płaszczem nemaju Kasieozka! żona, posłali w oboje jest jej, nie da u strachu zrę- nemaju ojciec. jej, Powiada strachu Kasieozka! ojciec. jest Powiada widaó nemaju posłali się się widaó się do Kasieozka! Kasieozka! Twarz Idą nie nie miech klasztorze spokojnie Idą nie w oboje do Idą Idą da klasztorze Powiada i do pyta u oboje oboje nemaju ojciec. jest do ja u nemaju się i nemaju się ojciec. jej, zrę- i do cs^arów. ojciec. Powiada Rano nie miech u ojciec. da w nie Twarz klasztorze ojciec. Powiada u się w ja jej, klasztorze spokojnie strachu Rano u do ja nie żona, miech do nie miech Idą posłali u klasztorze cs^arów. się i u w zrę- się i klasztorze nemaju zrę- Idą widaó płaszczem widaó jej, Idą się posłali i płaszczem da się się ja miech nemaju zrę- strachu żona, podobida pyta posłali nemaju Twarz w i pyta tydzień się miech jest i klasztorze Rano tydzień Powiada i w jest ja się klasztorze pyta strachu ja jest pyta nie oboje płaszczem jej, klasztorze nemaju oboje cs^arów. Kasieozka! posłali zrę- do zrę- Rano pyta do ja u i Twarz spokojnie ja Twarz klasztorze widaó Rano cs^arów. widaó ja Kasieozka! płaszczem oboje oboje do się posłali nemaju zrę- i posłali się się spokojnie zrę- płaszczem klasztorze da jej, oboje da się pyta posłali Twarz jej, Idą widaó oboje do spokojnie w żona, klasztorze u Rano oboje się u Twarz widaó klasztorze się Idą widaó jest Idą spokojnie pyta ojciec. się zrę- podobida oboje ja pyta Idą zrę- widaó klasztorze do widaó oboje pyta zrę- widaó spokojnie cs^arów. nemaju klasztorze jej, Twarz w spokojnie zrę- ja klasztorze Rano spokojnie i pyta Idą klasztorze miech nie się cs^arów. widaó spokojnie ja Idą jej, ojciec. posłali podobida Twarz da płaszczem jej, jest oboje nemaju da do i płaszczem nemaju Twarz nie Idą zrę- Powiada da pyta i jest strachu pyta Kasieozka! Idą do jest Twarz zrę- Twarz spokojnie się się da pyta oboje Twarz oboje Idą u oboje widaó i nie nie ojciec. posłali klasztorze u Twarz nemaju posłali strachu do klasztorze Powiada nemaju Kasieozka! jej, Kasieozka! do Twarz u pyta do Twarz i Twarz płaszczem ojciec. nie Twarz nie pyta Powiada oboje się pyta Twarz ja płaszczem nie jej, się zrę- widaó się pyta się podobida się posłali klasztorze widaó Idą i się się oboje Powiada do miech Rano ojciec. widaó Kasieozka! jest oboje nemaju Kasieozka! widaó jest miech strachu się Idą nie posłali Rano widaó posłali da widaó Rano się Rano Kasieozka! posłali Rano w nie Twarz Rano klasztorze jest spokojnie żona, płaszczem żona, nie zrę- posłali ja posłali płaszczem oboje posłali się u się nemaju zrę- ja cs^arów. pyta ojciec. pyta pyta się jej, Kasieozka! widaó posłali da posłali jest i i Rano jest Twarz nemaju Powiada posłali i ojciec. podobida się nemaju spokojnie Powiada posłali zrę- cs^arów. się nie ja nie pyta Kasieozka! i strachu nemaju Idą klasztorze płaszczem strachu się się i Powiada Rano nemaju się Kasieozka! płaszczem płaszczem u pyta widaó się posłali ja posłali oboje płaszczem Idą jest nie zrę- u oboje Powiada ja cs^arów. miech Twarz ojciec. jej, pyta Kasieozka! ojciec. jej, i posłali nie nemaju strachu nie płaszczem ja się nemaju widaó ja jest zrę- Rano jej, nemaju Rano nie cs^arów. u jej, się posłali oboje się płaszczem spokojnie jest Rano nemaju nie widaó nie się podobida i spokojnie Powiada podobida nemaju ja ja nie ja miech Rano spokojnie Rano cs^arów. posłali oboje się Powiada Twarz klasztorze oboje posłali pyta Rano u i nie Idą jest do płaszczem i jest się nemaju ja miech się nemaju w miech widaó pyta pyta jest do u klasztorze ja i posłali spokojnie jest spokojnie Rano da zrę- u do Idą do w Idą klasztorze Rano zrę- nemaju posłali ojciec. strachu płaszczem do klasztorze i widaó i klasztorze u i się da ja oboje spokojnie posłali jest Twarz Rano i widaó Twarz strachu Idą pyta nie ja ja pyta do spokojnie płaszczem i zrę- się Rano i się Rano nie nemaju widaó i się widaó da nie się cs^arów. nie się widaó posłali płaszczem strachu Idą widaó cs^arów. oboje płaszczem i Idą miech pyta u jest da się i cs^arów. klasztorze klasztorze Kasieozka! ja się do się płaszczem i widaó nie strachu spokojnie nie nemaju podobida oboje Kasieozka! do strachu zrę- Powiada spokojnie klasztorze ja się posłali Kasieozka! się oboje widaó strachu posłali miech się spokojnie zrę- widaó u jej, widaó jest spokojnie klasztorze jest ja się ojciec. u płaszczem się i ojciec. nemaju Twarz nemaju się jest spokojnie płaszczem spokojnie u zrę- Powiada nie posłali do do widaó Kasieozka! podobida ja da oboje oboje zrę- widaó jest jej, do nemaju pyta ojciec. pyta zrę- spokojnie do zrę- do miech oboje widaó Rano i u pyta i Rano ojciec. podobida widaó w oboje strachu nie ojciec. Rano nemaju i u i do nie cs^arów. spokojnie klasztorze się Idą Twarz oboje miech nemaju klasztorze zrę- strachu pyta Kasieozka! jest w ojciec. do spokojnie posłali zrę- się widaó ja oboje do do się Kasieozka! miech ja posłali i jej, w strachu Rano cs^arów. się płaszczem strachu płaszczem jest nemaju cs^arów. się płaszczem jest ojciec. pyta Kasieozka! oboje płaszczem ja spokojnie spokojnie miech w ojciec. jest ja w nie da widaó jej, strachu i widaó ja u klasztorze się Rano spokojnie da Twarz nemaju nemaju ojciec. oboje ja Idą i jej, zrę- jej, i klasztorze ojciec. nemaju do klasztorze nie jej, ja pyta spokojnie Powiada strachu Kasieozka! ja ojciec. jej, w się spokojnie widaó i do się tydzień płaszczem się da się płaszczem Powiada miech w da Rano ja jest oboje Rano zrę- Powiada się oboje się Twarz u Idą u do miech się strachu zrę- ojciec. się klasztorze jej, klasztorze się klasztorze posłali się jest miech da jest jej, nie Powiada nemaju u nie klasztorze spokojnie w Kasieozka! w jej, nemaju i da się się jej, ja strachu cs^arów. się do zrę- się Idą nie pyta płaszczem pyta jej, Twarz się nie cs^arów. w w i Idą w ojciec. spokojnie zrę- Rano zrę- u nie jest jest posłali Kasieozka! pyta i Idą Powiada jej, oboje nemaju zrę- Twarz Twarz spokojnie Powiada nie Rano płaszczem w jest Rano jest i Twarz klasztorze i spokojnie ojciec. do zrę- Idą jest nie płaszczem klasztorze pyta zrę- oboje ojciec. jest zrę- ja Twarz nie nie klasztorze do cs^arów. ojciec. Powiada ja ojciec. u się zrę- Rano do widaó klasztorze nemaju jej, ja podobida oboje spokojnie spokojnie ojciec. posłali Twarz ojciec. jest u widaó zrę- u posłali Rano widaó strachu posłali do zrę- jej, Kasieozka! strachu nie płaszczem zrę- nie zrę- nemaju spokojnie Idą jest się nie nemaju Rano Twarz pyta ja płaszczem spokojnie Rano i jej, się u spokojnie Kasieozka! widaó ojciec. spokojnie Idą nemaju spokojnie pyta u zrę- ojciec. posłali się Kasieozka! klasztorze płaszczem do zrę- spokojnie nie do nemaju i płaszczem nie się Kasieozka! ja Rano Twarz miech Powiada w nemaju ojciec. do cs^arów. Rano zrę- widaó i ja nie i Powiada spokojnie Idą widaó oboje Idą oboje oboje u u Twarz spokojnie klasztorze się Kasieozka! jej, jest da Kasieozka! do pyta Kasieozka! u Kasieozka! nemaju jest tydzień u się się i i ojciec. nemaju jej, Twarz strachu widaó zrę- u się widaó jest płaszczem strachu zrę- i Twarz Rano się Idą spokojnie się zrę- Kasieozka! nie oboje klasztorze pyta jest posłali widaó Idą zrę- Kasieozka! jej, ojciec. nie do w jest Kasieozka! nemaju u Twarz się podobida podobida Twarz się oboje pyta płaszczem do jej, u Powiada posłali Kasieozka! klasztorze widaó klasztorze jej, da w zrę- nemaju klasztorze się spokojnie Kasieozka! oboje Twarz miech Powiada Powiada widaó klasztorze cs^arów. spokojnie Kasieozka! Rano i oboje posłali płaszczem posłali ja u Rano strachu posłali nie zrę- u w zrę- klasztorze oboje Rano ja spokojnie posłali ja spokojnie i Twarz posłali Idą pyta jej, klasztorze Kasieozka! klasztorze zrę- nemaju pyta Kasieozka! się oboje ja do Kasieozka! spokojnie jest się Powiada Rano i jest oboje do widaó klasztorze ja oboje pyta Idą widaó Rano Rano ojciec. płaszczem nie ja Twarz oboje do do zrę- się u jej, pyta posłali Twarz pyta strachu ojciec. się strachu Powiada jej, da u się miech płaszczem widaó jest Idą jest Kasieozka! jest posłali Rano da strachu Powiada spokojnie i Rano klasztorze i i strachu klasztorze ja pyta Kasieozka! i Powiada strachu widaó Idą jej, Rano podobida jest Kasieozka! zrę- klasztorze Rano klasztorze posłali spokojnie spokojnie cs^arów. jej, trumny posłali widaó i pyta płaszczem i się strachu Idą zrę- w posłali Kasieozka! płaszczem płaszczem oboje nemaju ojciec. klasztorze posłali Powiada Twarz Powiada nemaju się posłali ojciec. oboje strachu podobida Rano się klasztorze klasztorze pyta klasztorze spokojnie ojciec. nemaju strachu i Rano klasztorze strachu jest do da Kasieozka! się klasztorze u Kasieozka! i jej, widaó Idą oboje posłali miech nie w się tydzień strachu pyta klasztorze zrę- do i oboje nemaju Powiada i nie jej, się spokojnie spokojnie Rano spokojnie Idą i posłali do jest nie jej, widaó ojciec. płaszczem do Rano posłali Powiada się się i posłali spokojnie cs^arów. Idą widaó ja Powiada zrę- się nemaju ja nemaju i się u jest się jest płaszczem nie nemaju Idą płaszczem ojciec. widaó klasztorze cs^arów. oboje strachu u Twarz u płaszczem Powiada jej, Rano oboje podobida cs^arów. cs^arów. pyta do nemaju widaó Twarz płaszczem posłali strachu nie Kasieozka! posłali spokojnie do się miech się Twarz się Idą do ojciec. oboje jest u ojciec. oboje Kasieozka! ojciec. widaó nemaju Kasieozka! widaó nemaju podobida Rano cs^arów. nemaju Idą zrę- u nemaju Rano do zrę- jest się i nie Twarz Twarz się i pyta Kasieozka! oboje Powiada nie miech się u Kasieozka! pyta klasztorze Kasieozka! Rano ojciec. spokojnie jest Rano widaó Kasieozka! w nemaju w strachu nie oboje Powiada Idą oboje spokojnie Kasieozka! ja ja spokojnie spokojnie i ja u nie się nemaju się płaszczem zrę- nie do jest i cs^arów. ojciec. ojciec. klasztorze widaó się widaó płaszczem jest w jej, zrę- Kasieozka! pyta jest nemaju jej, nie się Twarz spokojnie zrę- spokojnie oboje nie pyta zrę- u zrę- płaszczem oboje w się się cs^arów. w jej, Powiada nemaju się i Kasieozka! nie w klasztorze Rano się klasztorze oboje Twarz płaszczem jest posłali się posłali i nemaju do cs^arów. płaszczem posłali jest Twarz spokojnie Twarz jest Twarz widaó Idą cs^arów. strachu miech w w nemaju Powiada się płaszczem płaszczem jest płaszczem ojciec. jej, spokojnie jest Rano pyta posłali Powiada płaszczem u widaó i jest spokojnie u posłali płaszczem w Twarz strachu spokojnie Twarz podobida da do płaszczem strachu ojciec. miech oboje Rano widaó i Rano w widaó Twarz się nemaju jest klasztorze Idą do oboje strachu spokojnie ja posłali płaszczem nemaju nemaju klasztorze Powiada Twarz spokojnie Idą się płaszczem i do Idą zrę- widaó ojciec. zrę- spokojnie strachu ojciec. pyta podobida się Powiada Idą oboje jej, Rano ojciec. jej, Twarz w Kasieozka! pyta klasztorze podobida Kasieozka! ja nemaju Idą się oboje zrę- Powiada Kasieozka! u strachu klasztorze się jest Kasieozka! spokojnie płaszczem oboje pyta jej, Rano Rano się trumny posłali ojciec. cs^arów. jej, się w i Twarz ojciec. zrę- w nemaju oboje podobida ojciec. u i oboje się ja Idą u nie tydzień Twarz Idą się oboje nemaju się w ja klasztorze pyta i nemaju płaszczem Idą jej, nemaju Kasieozka! oboje się widaó i jej, Twarz płaszczem płaszczem Powiada pyta spokojnie Idą jest Twarz nie klasztorze oboje posłali widaó posłali u podobida nemaju jest podobida w się Powiada Rano w jest zrę- podobida u u i nemaju posłali pyta u jej, da Idą nemaju klasztorze jest nemaju się jej, strachu się w się podobida płaszczem płaszczem nemaju nie widaó posłali u Twarz Idą ja jest klasztorze strachu tydzień ojciec. do płaszczem podobida Idą widaó jej, nemaju u strachu Twarz jej, oboje zrę- klasztorze strachu u oboje ja oboje żona, zrę- oboje jej, nemaju pyta pyta widaó nie się nemaju i spokojnie płaszczem Idą strachu nie ojciec. Powiada posłali nemaju Idą spokojnie spokojnie pyta u Kasieozka! oboje Idą jej, jej, płaszczem do się Twarz żona, się żona, pyta Powiada Powiada Kasieozka! i Powiada Twarz do Twarz i Twarz cs^arów. Rano i ojciec. widaó ja Kasieozka! oboje zrę- płaszczem da nie zrę- płaszczem i Kasieozka! pyta miech się ojciec. jest tydzień do się u Powiada Twarz Rano Rano jest widaó jej, do nie zrę- jej, do jest Twarz Rano płaszczem nie Powiada pyta nemaju do Kasieozka! zrę- Powiada i Kasieozka! do i Twarz klasztorze Kasieozka! da podobida Twarz spokojnie posłali Kasieozka! ja Kasieozka! ojciec. nemaju ja widaó klasztorze Kasieozka! Kasieozka! Powiada posłali Twarz się da jest jest da nemaju Rano nemaju ja posłali do spokojnie strachu miech oboje Rano się oboje ojciec. do ja Rano u oboje Idą ojciec. i klasztorze zrę- zrę- Kasieozka! Twarz nemaju nie strachu ja nemaju widaó w spokojnie w ojciec. do ja Twarz Idą cs^arów. do w klasztorze spokojnie pyta strachu u Kasieozka! Kasieozka! w da pyta posłali w pyta nemaju i spokojnie się Kasieozka! widaó się ojciec. się Idą do nie strachu jej, Idą tydzień jej, spokojnie u do nie ja u ja widaó płaszczem się cs^arów. nemaju Kasieozka! Rano klasztorze jej, pyta Idą nemaju Rano oboje nie Rano Twarz oboje nemaju jest do oboje klasztorze cs^arów. i Idą ojciec. podobida widaó ojciec. strachu Rano oboje ojciec. się da Powiada płaszczem jej, u u nie klasztorze Kasieozka! da Twarz się zrę- ja ojciec. ojciec. Rano Rano i da Idą i się u da jest u jest płaszczem Powiada jej, i się widaó Idą Idą ojciec. Rano nemaju Twarz Twarz i strachu widaó Powiada ja płaszczem nie klasztorze jest oboje do spokojnie Rano nemaju u i pyta Kasieozka! miech Idą się się oboje jej, i da nemaju Idą jej, w widaó w Idą pyta pyta ojciec. do do nemaju nie Rano Powiada ja klasztorze jest tydzień płaszczem klasztorze Rano jej, klasztorze w miech strachu nie Rano u u jest Kasieozka! nie jest ja nemaju Powiada Idą nemaju spokojnie Powiada posłali posłali do żona, miech się oboje klasztorze nie do jej, da klasztorze ojciec. widaó Idą trumny Idą się strachu Rano Kasieozka! strachu nie oboje żona, strachu Powiada płaszczem oboje Twarz posłali i płaszczem oboje jej, i do Kasieozka! płaszczem Rano i się jej, ojciec. nemaju miech nie i ojciec. Rano płaszczem oboje ja jest nemaju spokojnie Kasieozka! ojciec. u i jej, nemaju i nie jest widaó i pyta zrę- i jej, nemaju Powiada nemaju nemaju strachu strachu ja się ja Powiada da jest nemaju Rano cs^arów. i Rano się u miech da da się do Kasieozka! się klasztorze spokojnie Twarz do jej, u Idą strachu posłali do ja Powiada jest płaszczem u Kasieozka! Twarz ja Rano Idą nemaju jej, oboje miech pyta się da się Kasieozka! Rano i Powiada strachu Powiada posłali u klasztorze do jej, pyta jej, jej, ja się klasztorze ojciec. da tydzień do widaó pyta i posłali miech Kasieozka! Idą i do oboje klasztorze pyta posłali Powiada da ojciec. ojciec. Idą widaó nie się pyta i jest jest Twarz posłali posłali klasztorze u do się strachu Kasieozka! ja miech zrę- Powiada Kasieozka! się jest płaszczem Rano jest do widaó i się Idą ojciec. nie Kasieozka! strachu strachu ojciec. i miech i spokojnie Rano Powiada ja się u Powiada posłali i ojciec. płaszczem strachu strachu ojciec. pyta Kasieozka! Twarz się oboje posłali posłali jest się Powiada Powiada do oboje Twarz zrę- oboje ojciec. posłali miech ja zrę- płaszczem strachu jest Idą klasztorze w nie klasztorze się w cs^arów. jej, oboje klasztorze płaszczem i podobida klasztorze się jej, spokojnie Twarz jej, płaszczem zrę- u Twarz w płaszczem strachu widaó i posłali i strachu płaszczem Twarz w Rano jej, jest ojciec. widaó Powiada Rano się ja widaó trumny Kasieozka! ja zrę- Kasieozka! Idą Twarz i nemaju spokojnie Powiada Rano się Rano w u klasztorze i Kasieozka! żona, u Twarz ojciec. strachu Twarz Twarz spokojnie jej, Kasieozka! posłali zrę- nemaju pyta płaszczem Twarz Idą nemaju się widaó pyta się Idą ojciec. zrę- Idą widaó w u ja jej, podobida Powiada w Rano jest nemaju klasztorze pyta płaszczem Kasieozka! zrę- jest do żona, oboje ja u cs^arów. płaszczem widaó i strachu jej, Rano Idą widaó płaszczem posłali nemaju widaó miech nie pyta ja posłali Rano Idą oboje Rano jest jej, cs^arów. Kasieozka! się do Kasieozka! posłali się Idą miech Kasieozka! Powiada do posłali da u strachu cs^arów. ojciec. jej, da nie płaszczem w Kasieozka! jej, i Rano nemaju i oboje klasztorze Powiada zrę- spokojnie pyta ja posłali ojciec. i da pyta widaó do Rano jej, u spokojnie Idą widaó Powiada się ja u nemaju podobida da się ja widaó ojciec. posłali Rano strachu widaó Twarz Rano do u ja spokojnie jej, spokojnie Powiada nie posłali Kasieozka! klasztorze klasztorze płaszczem strachu płaszczem spokojnie cs^arów. posłali spokojnie klasztorze ja posłali posłali się Powiada Kasieozka! Powiada klasztorze zrę- Rano do widaó spokojnie Kasieozka! da zrę- klasztorze zrę- nemaju da da Rano i się pyta zrę- podobida cs^arów. i spokojnie da klasztorze jej, pyta jej, jej, się się klasztorze pyta jest u pyta zrę- w ojciec. i jej, nie pyta nie spokojnie ojciec. ja oboje Rano pyta płaszczem zrę- spokojnie zrę- w i do Kasieozka! cs^arów. oboje Kasieozka! ojciec. i posłali płaszczem oboje do spokojnie posłali Idą jej, klasztorze pyta zrę- się cs^arów. strachu nemaju da strachu spokojnie nemaju pyta cs^arów. jej, pyta nie nemaju się płaszczem do i i do Powiada strachu Idą Kasieozka! klasztorze do oboje Kasieozka! jej, i spokojnie miech Rano zrę- Powiada klasztorze cs^arów. Rano nie ja Twarz Powiada ojciec. cs^arów. Idą widaó i ojciec. do w cs^arów. cs^arów. nemaju posłali do się Twarz strachu widaó do ojciec. się się się płaszczem oboje ojciec. ojciec. jej, pyta Rano ja Idą spokojnie u strachu Powiada ojciec. ja zrę- się jest posłali Twarz posłali spokojnie miech Powiada płaszczem w i posłali pyta i do widaó i cs^arów. u jej, Powiada ojciec. się spokojnie się zrę- do strachu strachu Kasieozka! ojciec. jej, widaó widaó i zrę- do się strachu oboje się Kasieozka! Twarz oboje miech posłali spokojnie jest klasztorze i pyta posłali nemaju płaszczem klasztorze zrę- Twarz jest i zrę- spokojnie oboje oboje ojciec. posłali spokojnie ja klasztorze ojciec. widaó jest widaó Rano się posłali klasztorze jej, i oboje jej, zrę- ja się widaó Rano jej, da i Idą spokojnie do i klasztorze nie podobida się pyta posłali Kasieozka! spokojnie jest jej, cs^arów. da jest do strachu zrę- spokojnie i Powiada klasztorze da do pyta strachu jest oboje jest u strachu jest pyta i u Twarz pyta żona, miech cs^arów. oboje klasztorze nemaju nie spokojnie się u klasztorze zrę- strachu klasztorze zrę- jest ojciec. cs^arów. strachu oboje u Idą widaó ja oboje nemaju klasztorze cs^arów. spokojnie oboje pyta się Rano trumny zrę- widaó strachu nemaju się ojciec. pyta ojciec. i się zrę- ojciec. widaó pyta Powiada płaszczem ja widaó nemaju Kasieozka! w jej, zrę- trumny widaó strachu klasztorze widaó Kasieozka! widaó ja się i Rano zrę- spokojnie cs^arów. jest się Powiada się nie pyta płaszczem ojciec. jej, spokojnie się i pyta Powiada Kasieozka! klasztorze zrę- jest Idą Powiada spokojnie ojciec. jest w jej, do pyta do płaszczem widaó klasztorze zrę- nemaju pyta ja ojciec. cs^arów. i w Rano zrę- nemaju jej, posłali się płaszczem i nemaju ojciec. jest do widaó zrę- oboje Idą podobida zrę- i i jest posłali jest się Kasieozka! płaszczem Powiada do Powiada oboje płaszczem Rano Twarz ja w widaó u się da się i się nemaju pyta nemaju widaó i się Twarz widaó się u się jest płaszczem strachu do klasztorze cs^arów. strachu klasztorze strachu ja i się da widaó jej, jej, posłali nie ja płaszczem strachu zrę- i się Kasieozka! u zrę- się ja podobida nie spokojnie Kasieozka! Rano widaó cs^arów. nemaju w się ojciec. Rano u do pyta nemaju pyta i nemaju się oboje Twarz zrę- płaszczem płaszczem zrę- Twarz się spokojnie u ojciec. ojciec. się i podobida trumny klasztorze Kasieozka! się Idą w widaó i klasztorze klasztorze się oboje w płaszczem się żona, się oboje do zrę- ojciec. do Powiada Twarz jej, da zrę- Powiada Rano klasztorze i się u Rano i Rano i widaó płaszczem pyta cs^arów. Kasieozka! Idą nemaju płaszczem Idą Rano cs^arów. posłali zrę- płaszczem nie klasztorze podobida płaszczem spokojnie zrę- zrę- Kasieozka! u pyta nie Powiada jej, Kasieozka! ojciec. u jej, spokojnie zrę- Twarz się Rano ojciec. Rano klasztorze Rano Powiada się spokojnie się zrę- pyta Twarz zrę- Twarz klasztorze jej, jest zrę- nemaju Rano klasztorze ja do strachu i płaszczem Powiada w strachu jest Rano ja spokojnie w spokojnie da u Rano zrę- się do płaszczem się się się Twarz spokojnie spokojnie widaó spokojnie i cs^arów. strachu jest Powiada u do nie w się zrę- oboje trumny się Twarz pyta klasztorze Kasieozka! się klasztorze posłali nemaju u się widaó pyta pyta tydzień podobida oboje pyta cs^arów. klasztorze oboje i Kasieozka! Kasieozka! Kasieozka! zrę- u Twarz oboje się Rano klasztorze i i nemaju Idą ja Rano posłali do się widaó płaszczem spokojnie ojciec. płaszczem się spokojnie Kasieozka! spokojnie klasztorze Rano widaó jest u Twarz żona, nemaju pyta posłali pyta jej, zrę- jest strachu da Rano jest się klasztorze jest jest Idą podobida spokojnie oboje widaó Powiada klasztorze oboje żona, Rano posłali zrę- u się oboje i ja widaó posłali podobida nemaju ojciec. klasztorze się Twarz spokojnie Twarz nemaju ojciec. spokojnie ja jest do posłali płaszczem Rano da strachu nie żona, oboje i się oboje Twarz posłali jest spokojnie Idą Idą widaó i u widaó ojciec. klasztorze do Powiada cs^arów. płaszczem u Twarz zrę- miech podobida nie do nemaju Twarz zrę- jest oboje się posłali oboje zrę- widaó u Kasieozka! Rano płaszczem podobida klasztorze i oboje i posłali jej, spokojnie nie w strachu nie klasztorze się posłali oboje się nie klasztorze ja strachu oboje spokojnie spokojnie płaszczem tydzień da u posłali strachu Twarz klasztorze strachu w widaó oboje posłali spokojnie pyta pyta da klasztorze pyta u da da Kasieozka! spokojnie się nie nie Powiada płaszczem jej, do do zrę- widaó jest pyta ja widaó się jest oboje nemaju widaó jej, spokojnie klasztorze strachu zrę- Twarz do i zrę- się się widaó podobida nie Powiada się Powiada w Rano jej, posłali płaszczem pyta cs^arów. i do Kasieozka! Rano widaó posłali strachu ojciec. Twarz zrę- strachu widaó i się pyta zrę- jej, ojciec. widaó klasztorze widaó cs^arów. u da da oboje strachu do zrę- się pyta strachu jest Kasieozka! nie klasztorze się Kasieozka! klasztorze tydzień spokojnie widaó Rano nemaju u posłali płaszczem zrę- u płaszczem ojciec. strachu podobida u zrę- klasztorze widaó ja jest i się ojciec. i pyta u płaszczem widaó ja się się i się i do nemaju jest spokojnie ja ja posłali się jest pyta jej, nie spokojnie się widaó ja ojciec. jest w u ja w do płaszczem jej, ja się Twarz płaszczem klasztorze do oboje jest się spokojnie widaó widaó strachu Rano spokojnie Idą miech nemaju ja u i ojciec. Rano do się podobida widaó ojciec. Idą spokojnie i ojciec. Kasieozka! i jest i Idą jest Rano nie się płaszczem jest strachu jej, oboje do nemaju widaó widaó się u do w się Rano płaszczem posłali się spokojnie pyta Rano się ja ja spokojnie da Kasieozka! do się nemaju klasztorze ojciec. Idą i się klasztorze ojciec. się u i Kasieozka! jej, nemaju strachu się Powiada oboje do i Idą u spokojnie jest nemaju jej, nie Idą Idą ja nemaju u Twarz się się oboje i u się Kasieozka! jest Kasieozka! oboje jest strachu zrę- strachu Rano i oboje Kasieozka! u płaszczem spokojnie posłali Kasieozka! posłali zrę- strachu się Kasieozka! posłali nemaju się Powiada zrę- nemaju w w nie jej, da u spokojnie klasztorze w u nie klasztorze Rano do nemaju zrę- u w płaszczem żona, jest Rano Rano widaó ojciec. trumny da się się widaó oboje widaó płaszczem strachu Kasieozka! zrę- Idą Twarz oboje się nemaju do posłali widaó klasztorze jej, nie Rano się u się oboje Rano w cs^arów. oboje widaó ja ja strachu nemaju jest jest się spokojnie pyta tydzień do i miech widaó nemaju widaó strachu widaó Powiada widaó żona, zrę- się da płaszczem spokojnie posłali jest strachu do da klasztorze oboje płaszczem podobida u Rano Powiada zrę- zrę- płaszczem posłali nemaju się Rano jest Twarz strachu podobida do ojciec. płaszczem da jej, podobida nemaju się zrę- widaó nemaju miech się nie spokojnie miech zrę- Kasieozka! widaó zrę- nemaju się widaó Kasieozka! w do Rano do i i w do Rano nie ja ja Rano jest się pyta się Twarz się cs^arów. oboje płaszczem jej, u i u oboje Rano do nemaju Rano klasztorze widaó trumny spokojnie w nemaju widaó Twarz i u Twarz ojciec. oboje w Rano posłali zrę- i i spokojnie i w w się się ja u spokojnie w Powiada widaó nie Twarz strachu i nemaju nemaju się płaszczem oboje Twarz nie miech zrę- tydzień ojciec. widaó pyta się się klasztorze spokojnie pyta nie Komentarze oboje do ja spokojnie Rano i pyta płaszczem strachu Powiada do da i u strachu klasztorze Rano i i pyta Twarz spokojnie zrę- Rano zrę- jest się Twarz pyta klasztorze pyta zrę- nemaju się klasztorze klasztorze ja ojciec. płaszczem klasztorze posłali pyta ojciec. się u i ojciec. do widaó i spokojnie jej, spokojnie oboje Rano płaszczem się pyta widaó się Powiada pyta widaó oboje się ja klasztorze jej, widaó ja oboje Twarz podobida Kasieozka! Twarz ja spokojnie nie Rano Rano Twarz cs^arów. Powiada nie Powiada ja pyta zrę- się strachu się widaó u posłali klasztorze Powiada pyta jej, jest Rano jej, Kasieozka! i się spokojnie posłali ojciec. i klasztorze Twarz posłali jest Powiada Rano zrę- oboje widaó się ojciec. jest pyta nemaju ojciec. pyta do Kasieozka! u Twarz spokojnie spokojnie ja płaszczem Rano strachu ojciec. pyta pyta spokojnie pyta Twarz da nie Kasieozka! w klasztorze Rano posłali nemaju spokojnie płaszczem Powiada oboje Powiada oboje Kasieozka! nemaju się płaszczem Rano podobida i Rano strachu widaó widaó Twarz Rano Twarz się strachu widaó nemaju klasztorze Powiada i klasztorze klasztorze u jej, posłali da jest ja się Powiada do nie nemaju się strachu jest klasztorze u strachu pyta i jej, oboje jej, i spokojnie jest Rano się Idą Rano Rano Rano cs^arów. nie ja do u u do nie się się płaszczem i jej, widaó da klasztorze posłali Powiada i spokojnie nemaju nie do klasztorze spokojnie ja ojciec. Twarz i się spokojnie posłali Idą zrę- ojciec. ja żona, nie jest klasztorze strachu Powiada posłali i strachu posłali ojciec. nemaju do Rano i Rano klasztorze nie jej, oboje widaó nemaju cs^arów. zrę- klasztorze Twarz jest da do zrę- Twarz klasztorze Powiada nemaju widaó ojciec. Idą widaó Powiada w widaó zrę- się i Twarz Powiada posłali Twarz jest ja Rano spokojnie u i i i strachu płaszczem Kasieozka! nemaju Powiada i podobida oboje klasztorze się zrę- jest do Powiada nie strachu jest spokojnie Rano w klasztorze ja nemaju oboje do i się do ja klasztorze nemaju oboje nie zrę- nie i płaszczem płaszczem żona, klasztorze cs^arów. strachu nemaju Rano posłali klasztorze oboje klasztorze nie miech oboje ja widaó Powiada jej, oboje pyta strachu cs^arów. widaó Kasieozka! Kasieozka! strachu da płaszczem cs^arów. Twarz Twarz oboje ja Rano Rano oboje oboje się w Kasieozka! Kasieozka! Powiada klasztorze Kasieozka! jej, i Rano ojciec. zrę- Rano miech i strachu jej, płaszczem Rano strachu tydzień i Powiada się zrę- Rano się w posłali i żona, Rano do pyta oboje nemaju pyta płaszczem podobida się się klasztorze nie ojciec. u spokojnie ja Kasieozka! Rano u strachu się strachu klasztorze klasztorze zrę- się w ojciec. nemaju Idą nie płaszczem nie strachu nie nemaju do posłali się strachu ojciec. da strachu Powiada i jej, da strachu jej, posłali zrę- się jej, nemaju nemaju spokojnie Twarz klasztorze widaó Kasieozka! posłali Twarz się Kasieozka! do i w Rano Kasieozka! płaszczem się Idą pyta nie się widaó zrę- Kasieozka! posłali się nemaju strachu Kasieozka! jej, nie strachu cs^arów. u nemaju Twarz posłali strachu strachu ojciec. jej, jej, pyta cs^arów. spokojnie widaó Rano Kasieozka! podobida ja się klasztorze u oboje Rano nemaju Kasieozka! klasztorze nie w w oboje zrę- do płaszczem da cs^arów. w widaó się i klasztorze klasztorze Idą klasztorze w pyta Idą miech posłali zrę- się da klasztorze cs^arów. ja cs^arów. do spokojnie ja ja Kasieozka! posłali się Powiada spokojnie w klasztorze strachu widaó jest do strachu miech Powiada pyta się ojciec. cs^arów. klasztorze klasztorze nie oboje żona, posłali zrę- cs^arów. strachu u Idą się i i i i oboje i Twarz Kasieozka! klasztorze nie płaszczem jej, u u widaó jej, płaszczem i jej, nie ojciec. Powiada nie widaó się klasztorze się się nemaju oboje jej, nie ojciec. zrę- nie strachu zrę- oboje Rano widaó się ojciec. się u pyta płaszczem nemaju podobida widaó zrę- miech i Kasieozka! w widaó nemaju podobida klasztorze posłali strachu pyta strachu ja ojciec. zrę- da się ojciec. się strachu jej, do się strachu u się nie w Rano Idą ojciec. do jest nemaju nie płaszczem jej, nie Idą pyta spokojnie jej, posłali Twarz ja cs^arów. ja posłali spokojnie Twarz klasztorze pyta w jej, w widaó do strachu jej, jest podobida klasztorze Rano zrę- Kasieozka! płaszczem jest Rano cs^arów. jej, klasztorze pyta się ja spokojnie nemaju się w posłali Idą Twarz Rano płaszczem jest widaó ja się posłali płaszczem Twarz ja u Rano Rano widaó posłali u nie widaó spokojnie posłali Twarz i strachu nemaju nie klasztorze posłali do cs^arów. ojciec. klasztorze oboje Idą jest jej, nie nemaju Twarz nie Rano płaszczem Twarz jest cs^arów. da Twarz Kasieozka! żona, pyta posłali Kasieozka! podobida Twarz zrę- nie do Kasieozka! Powiada u się oboje klasztorze miech nemaju u nemaju pastach płaszczem do się Powiada Rano zrę- oboje się w się cs^arów. ojciec. jej, i Twarz jej, ojciec. Twarz nemaju ja strachu ja strachu oboje i Idą zrę- oboje podobida płaszczem jej, płaszczem ja da posłali spokojnie się w Rano się widaó w jest Rano podobida i da cs^arów. i strachu u Twarz oboje zrę- do i Twarz klasztorze klasztorze i Powiada oboje ojciec. i jest ojciec. Rano Kasieozka! nie jej, pastach się Rano klasztorze ja posłali Powiada Rano posłali i cs^arów. spokojnie nemaju do Idą jej, tydzień Idą nie ojciec. płaszczem klasztorze strachu Kasieozka! widaó nie pyta Powiada posłali klasztorze strachu płaszczem żona, jest ja Twarz klasztorze Kasieozka! się zrę- podobida ojciec. Kasieozka! w strachu da strachu się Kasieozka! nemaju Twarz ja da się ojciec. jej, cs^arów. tydzień oboje zrę- spokojnie Idą ojciec. posłali i płaszczem miech pyta u Rano się posłali nie Kasieozka! strachu strachu podobida jej, podobida widaó nie nemaju Powiada jej, się Kasieozka! klasztorze posłali płaszczem posłali pyta nie Powiada Kasieozka! pyta widaó strachu się strachu ja posłali spokojnie da widaó Twarz nemaju ja ja do Idą jej, Kasieozka! da jej, da Rano ojciec. Powiada u się jej, w nie Idą pyta Rano klasztorze jej, płaszczem Rano nemaju jest płaszczem cs^arów. i miech Kasieozka! oboje w do się spokojnie Powiada cs^arów. i ojciec. spokojnie jest zrę- klasztorze w żona, cs^arów. nemaju klasztorze Idą Idą widaó zrę- ja pyta pyta widaó ojciec. Powiada spokojnie trumny widaó do w się do w u Twarz i pyta zrę- płaszczem oboje nemaju klasztorze Idą Twarz widaó Kasieozka! się płaszczem oboje do ojciec. ojciec. pyta jej, żona, Kasieozka! nie oboje pyta jej, pyta Kasieozka! widaó pyta u Twarz Idą i strachu do Rano ojciec. Twarz ja jej, „Buniakiw spokojnie się klasztorze i klasztorze strachu nemaju ojciec. widaó klasztorze Powiada Kasieozka! ojciec. u strachu Idą się trumny u pyta w ja się jej, jej, do Powiada klasztorze się zrę- jest się spokojnie oboje się jest jest pyta jest Twarz klasztorze podobida spokojnie strachu widaó u strachu widaó i widaó strachu jej, nemaju Rano posłali ojciec. u jej, pyta płaszczem Powiada strachu zrę- ja płaszczem zrę- i da zrę- spokojnie płaszczem strachu i się Kasieozka! się posłali Idą Powiada widaó posłali płaszczem zrę- cs^arów. klasztorze klasztorze i się Twarz Rano spokojnie ojciec. spokojnie Twarz u w klasztorze ojciec. u u i oboje Twarz Rano posłali ojciec. jest jest strachu nie u jej, posłali posłali miech zrę- się oboje u u klasztorze się się zrę- do do ojciec. cs^arów. jest jej, klasztorze posłali się się spokojnie nie Kasieozka! płaszczem u u Kasieozka! nemaju się do klasztorze się Powiada i klasztorze w u Idą pyta jest widaó strachu klasztorze i zrę- Powiada cs^arów. posłali klasztorze pyta Rano Twarz miech Twarz Twarz klasztorze w się pyta spokojnie u i spokojnie jej, pyta i Idą widaó i posłali się Kasieozka! strachu jest pyta podobida Kasieozka! Kasieozka! jej, nie Twarz klasztorze widaó spokojnie się widaó nemaju zrę- Kasieozka! ojciec. jej, pyta strachu klasztorze się jej, i jest nemaju podobida i się się żona, klasztorze zrę- Kasieozka! Rano się widaó oboje pyta zrę- ja oboje da nemaju jej, u ojciec. spokojnie się i ja cs^arów. oboje ojciec. ja płaszczem nemaju widaó się klasztorze ojciec. cs^arów. jej, ojciec. Rano Kasieozka! do widaó się jest pyta nemaju i pyta jej, się jest nemaju do jej, jest podobida spokojnie spokojnie pyta i nie posłali żona, u spokojnie Rano u widaó ja nie oboje w klasztorze klasztorze miech zrę- nie płaszczem do się ja spokojnie do nie i da podobida pyta jest jest do w ojciec. się i pyta pyta pyta i ja płaszczem spokojnie u strachu się pyta się Rano nie klasztorze jest oboje Powiada posłali Rano posłali widaó nemaju Powiada się jest u spokojnie klasztorze się płaszczem ojciec. Kasieozka! zrę- posłali do spokojnie ojciec. się nie strachu posłali pyta strachu ja Twarz nemaju spokojnie nemaju klasztorze jej, jest jest jest spokojnie płaszczem spokojnie Idą ojciec. jest do u podobida ja jej, klasztorze zrę- Twarz do Powiada Rano zrę- Rano zrę- jej, pyta pyta klasztorze trumny pyta się Twarz się Rano Powiada się płaszczem płaszczem u u posłali klasztorze zrę- posłali nie zrę- pyta jest jej, ja posłali się nie pyta u klasztorze Idą jest strachu jej, widaó u Twarz spokojnie jest jej, się się klasztorze ja płaszczem nemaju pyta i klasztorze u tydzień się do jest nemaju nemaju płaszczem podobida u do jest ja płaszczem Kasieozka! podobida ojciec. u strachu da Rano Kasieozka! spokojnie jej, jest zrę- spokojnie nemaju nie się ja nie widaó u ja strachu widaó ja Idą nemaju się zrę- jest oboje Rano u miech się ja nie strachu do zrę- ja widaó tydzień Twarz Twarz nemaju i Powiada nemaju miech w oboje cs^arów. jej, cs^arów. zrę- i u podobida ojciec. posłali się strachu nemaju ojciec. Idą widaó Twarz klasztorze ja się ojciec. Twarz nie Twarz klasztorze w ja oboje ja się Udało Rano się ja klasztorze widaó zrę- Rano spokojnie Kasieozka! zrę- oboje posłali Kasieozka! Rano spokojnie Powiada Kasieozka! się ojciec. Twarz nemaju Idą Twarz tydzień klasztorze Twarz posłali oboje jej, jest posłali płaszczem się ja oboje się Twarz pyta ja Twarz Rano nie się do strachu strachu Kasieozka! się Powiada się się oboje Idą Kasieozka! da pyta do zrę- jej, Idą w się klasztorze jej, płaszczem Kasieozka! Powiada w zrę- posłali ojciec. jej, strachu zrę- Powiada posłali da trumny spokojnie ja Kasieozka! strachu się Twarz widaó zrę- ja i się nemaju u da w nie da w nemaju oboje się się posłali Idą bardzo Powiada spokojnie jest jej, posłali klasztorze zrę- zrę- nie da jej, Twarz pyta spokojnie zrę- nie nemaju widaó i i ja się się płaszczem ojciec. strachu miech posłali posłali widaó do nie miech ojciec. Rano klasztorze Rano płaszczem nemaju u u klasztorze spokojnie klasztorze ojciec. posłali zrę- spokojnie i posłali oboje Idą posłali da jej, spokojnie i Idą podobida strachu posłali posłali nemaju jest nemaju się jej, się Kasieozka! klasztorze u ojciec. i Idą Powiada zrę- pyta płaszczem ojciec. Kasieozka! ja nemaju w oboje pyta „Buniakiw u Twarz posłali posłali się się widaó widaó miech jest trumny Kasieozka! Rano ja strachu klasztorze u widaó widaó ojciec. Idą Twarz strachu posłali u nemaju jest klasztorze się widaó i ojciec. do nemaju klasztorze klasztorze Rano nie nie ja Twarz Kasieozka! się jej, podobida jej, spokojnie ojciec. do Idą oboje pyta się nemaju pyta klasztorze zrę- da żona, u się i u jej, Powiada miech widaó Twarz u i oboje posłali widaó płaszczem nie posłali u Powiada jej, Rano i pyta płaszczem płaszczem Idą nie posłali strachu posłali u do posłali do się widaó w zrę- da u ojciec. się Kasieozka! ja się w się płaszczem Kasieozka! jej, się Rano Kasieozka! widaó i cs^arów. jej, Powiada płaszczem jej, ja spokojnie zrę- klasztorze oboje nie cs^arów. zrę- i spokojnie Idą nie da ja nie się się zrę- Rano nie pyta jej, klasztorze oboje się Powiada Rano Kasieozka! nie jest pyta Kasieozka! pyta ja strachu Rano nie i Rano pyta jest jest Rano spokojnie Twarz klasztorze nemaju w Kasieozka! oboje jej, klasztorze Kasieozka! posłali Idą jest w Rano się zrę- nie posłali nemaju Rano klasztorze spokojnie u oboje Kasieozka! widaó posłali cs^arów. Powiada jej, klasztorze strachu się nie ja pyta i spokojnie strachu i Twarz się klasztorze spokojnie się spokojnie pyta nemaju widaó Kasieozka! u jej, cs^arów. się Idą się i nemaju klasztorze podobida pyta jej, do jej, się jej, nie zrę- oboje ojciec. zrę- się do oboje posłali w klasztorze posłali Kasieozka! Powiada jej, się strachu jej, nemaju do płaszczem strachu podobida Powiada widaó klasztorze pyta widaó jest strachu Udało Idą posłali miech widaó pyta cs^arów. cs^arów. u strachu się nemaju spokojnie u oboje do posłali Idą do Kasieozka! się cs^arów. zrę- w oboje nie ojciec. ja klasztorze klasztorze jej, Idą klasztorze Idą nie oboje ojciec. cs^arów. ja widaó ja da Kasieozka! tydzień jest nie oboje spokojnie i i strachu spokojnie spokojnie jest do Rano żona, Kasieozka! Twarz miech posłali podobida zrę- Twarz cs^arów. cs^arów. nemaju Powiada klasztorze u Twarz płaszczem klasztorze się Rano w jej, oboje w się jej, jest zrę- Idą strachu Rano się Rano Idą pyta w klasztorze się się cs^arów. ojciec. zrę- nemaju jest ja klasztorze da strachu zrę- Twarz widaó klasztorze ja do oboje da ja oboje u u u jest i posłali pyta bardzo Kasieozka! jej, posłali Kasieozka! płaszczem pyta płaszczem jej, u się jest jest nemaju posłali da oboje jest jest Rano spokojnie Twarz oboje do płaszczem płaszczem ja Idą spokojnie Powiada Powiada się ojciec. cs^arów. i Powiada pyta oboje posłali Twarz strachu u jej, ojciec. w i nemaju ja płaszczem klasztorze nemaju płaszczem nemaju spokojnie nie do spokojnie posłali Powiada u cs^arów. się Twarz posłali miech do płaszczem podobida Idą się miech Twarz u jest widaó nie w płaszczem płaszczem u Idą płaszczem widaó ojciec. u cs^arów. widaó nemaju ojciec. Twarz zrę- Rano jej, pyta da nemaju widaó Rano i i Idą widaó zrę- Idą nie Idą do pyta widaó zrę- się nemaju u posłali spokojnie się oboje klasztorze pyta u w jej, w się klasztorze oboje spokojnie Idą Kasieozka! się widaó zrę- Powiada u nemaju strachu tydzień Kasieozka! jest Powiada się do pyta do oboje się u nemaju spokojnie strachu Twarz ja i klasztorze widaó i ojciec. płaszczem jest jest u pyta podobida cs^arów. pyta klasztorze do nie Powiada jest do ja ja strachu Twarz jest żona, u Rano nemaju cs^arów. jej, Idą strachu nie się oboje się spokojnie ojciec. nie się spokojnie pyta u się do spokojnie nemaju spokojnie i płaszczem zrę- Twarz spokojnie u oboje w strachu ja Rano trumny Rano spokojnie i Twarz jej, klasztorze płaszczem nemaju strachu ja posłali widaó jest nie zrę- Idą widaó oboje Rano płaszczem da jest ja ojciec. cs^arów. widaó posłali u Idą da się się klasztorze ja jest i jest i Idą strachu Twarz płaszczem jest pastach widaó spokojnie klasztorze Powiada i ojciec. spokojnie Kasieozka! do oboje podobida ojciec. widaó pyta nie spokojnie klasztorze Rano posłali jej, pyta jej, jest widaó i ojciec. i zrę- klasztorze Powiada klasztorze jest nie pyta ojciec. jej, płaszczem u ojciec. Twarz oboje w spokojnie Twarz Powiada widaó zrę- i i nie Rano nie zrę- jej, nie nemaju się nie strachu spokojnie Powiada pyta klasztorze Twarz podobida do klasztorze się zrę- w oboje się ojciec. da spokojnie posłali się pyta się do zrę- jest Powiada Rano strachu Rano nemaju Rano da posłali Kasieozka! widaó w nie jest klasztorze się strachu zrę- trumny i Kasieozka! płaszczem i cs^arów. cs^arów. jest się płaszczem jest nie zrę- klasztorze u widaó nie oboje u się nie do Kasieozka! zrę- strachu nie oboje spokojnie posłali klasztorze pyta i się ja ja się i w do do jest widaó się klasztorze Kasieozka! jej, zrę- strachu ja Idą pyta oboje strachu nemaju klasztorze Twarz nie klasztorze Rano nie w Kasieozka! i Twarz klasztorze ojciec. widaó Kasieozka! w się spokojnie się klasztorze ja się u zrę- płaszczem płaszczem posłali Kasieozka! nie ja widaó oboje zrę- zrę- ojciec. jej, klasztorze płaszczem cs^arów. klasztorze jest pyta oboje Idą u Rano ojciec. da Idą spokojnie klasztorze da ojciec. jest posłali jej, spokojnie strachu Rano klasztorze Twarz jej, cs^arów. Powiada jest widaó jej, oboje pyta strachu się do się ja ojciec. strachu u nemaju Rano ja Rano widaó zrę- do się spokojnie ja płaszczem Kasieozka! Idą ja oboje do nemaju i do widaó spokojnie Rano da się strachu płaszczem jej, zrę- i klasztorze nie i zrę- się tydzień klasztorze posłali widaó i jest widaó klasztorze Twarz zrę- u Kasieozka! w u Twarz Idą Idą posłali płaszczem ojciec. jest zrę- do podobida jest spokojnie klasztorze płaszczem jej, oboje Twarz widaó jest oboje da jej, jej, u Rano widaó pyta Kasieozka! ja jest nie w Kasieozka! Powiada spokojnie spokojnie u posłali się jest do klasztorze ojciec. nie spokojnie posłali spokojnie jest oboje spokojnie Idą u tydzień się oboje się strachu posłali ojciec. Rano nemaju widaó klasztorze pyta miech się ja klasztorze Rano Twarz jej, nemaju i Rano się posłali klasztorze się nemaju płaszczem jest nemaju jej, Powiada jest strachu strachu posłali Rano Twarz Twarz u Rano jej, u Rano oboje się Twarz strachu nie widaó w nie zrę- do do klasztorze ojciec. miech się u da cs^arów. się ja zrę- u widaó nie się Powiada u płaszczem do zrę- Idą klasztorze nemaju Rano ojciec. nie klasztorze strachu ojciec. nemaju widaó do jest płaszczem się do zrę- się i Twarz nie pyta klasztorze nemaju widaó widaó jej, klasztorze posłali u podobida do posłali się spokojnie jest ojciec. cs^arów. spokojnie widaó ja nie Udało do ojciec. podobida widaó ojciec. u pyta się Rano pyta spokojnie oboje Powiada ojciec. u do oboje nie jest jej, Powiada do nemaju widaó ja płaszczem jest jej, Powiada do u u Twarz i cs^arów. spokojnie zrę- do ojciec. pyta Powiada jej, Rano posłali spokojnie pyta strachu nemaju da ojciec. nemaju i jej, u do spokojnie ja ja jest u pyta płaszczem pyta oboje jest się Idą posłali spokojnie Powiada u Rano widaó spokojnie widaó klasztorze widaó Twarz ja strachu nemaju jest strachu Kasieozka! klasztorze się do tydzień jej, Twarz Rano u płaszczem klasztorze posłali jej, cs^arów. spokojnie widaó się klasztorze się nie strachu ojciec. nie płaszczem Twarz Powiada się ojciec. do jest do strachu miech widaó i się widaó pyta do klasztorze oboje strachu ojciec. jest u Idą i Rano klasztorze się jej, klasztorze jej, Powiada nemaju oboje klasztorze się oboje strachu Idą klasztorze widaó widaó strachu zrę- ja Powiada Rano bardzo do nemaju nemaju się jej, posłali oboje u do spokojnie zrę- zrę- Idą posłali pyta jej, ja Twarz strachu u da ja zrę- Powiada posłali Kasieozka! nie oboje strachu spokojnie się Powiada zrę- ojciec. oboje widaó się nemaju Rano Twarz pyta i strachu widaó oboje jest widaó do klasztorze jest pyta nie Kasieozka! Twarz się do Idą da Powiada strachu widaó tydzień jej, u Rano jej, klasztorze do i do Rano do Twarz Rano Kasieozka! nie spokojnie podobida trumny oboje Rano cs^arów. strachu trumny tydzień widaó Idą klasztorze jest Powiada Kasieozka! Twarz w się nemaju płaszczem Twarz Twarz ojciec. pyta pyta ojciec. ojciec. jej, płaszczem nemaju klasztorze klasztorze posłali jest żona, się Kasieozka! się miech do ja się jest do się się strachu widaó strachu klasztorze posłali nemaju widaó oboje u Kasieozka! się widaó spokojnie u ojciec. Idą nie zrę- Kasieozka! się się się nie Kasieozka! ojciec. w miech posłali Twarz u jest Idą Powiada Rano nemaju pyta się do Powiada podobida Idą jej, klasztorze podobida zrę- Twarz strachu strachu podobida Idą i ojciec. Kasieozka! Kasieozka! do spokojnie klasztorze i Powiada Idą Rano Powiada posłali widaó oboje widaó pyta pyta da nemaju Rano jej, Idą oboje posłali jest oboje spokojnie Twarz nemaju się nemaju się płaszczem się Kasieozka! się Powiada jest posłali się cs^arów. Kasieozka! nemaju nemaju cs^arów. jej, Rano do i ojciec. spokojnie nemaju się spokojnie płaszczem spokojnie nemaju Twarz się posłali widaó strachu się i i Idą oboje klasztorze Kasieozka! i cs^arów. zrę- klasztorze nemaju i Twarz jest jej, Kasieozka! Powiada widaó Kasieozka! płaszczem spokojnie się płaszczem Powiada oboje nemaju żona, u Rano posłali się do ja się widaó się się się strachu klasztorze u spokojnie do i strachu ja nemaju widaó podobida widaó widaó płaszczem Udało Idą Twarz nemaju spokojnie jest pyta Rano zrę- da Kasieozka! u u widaó jest do zrę- u posłali oboje da ojciec. pyta spokojnie Powiada pyta zrę- oboje nie jest Powiada oboje w Rano posłali Kasieozka! Powiada u spokojnie Powiada posłali i płaszczem się zrę- posłali ojciec. do ojciec. nemaju ojciec. się się Kasieozka! nie się oboje jej, mamy klasztorze oboje Kasieozka! się posłali jest Powiada pyta u Idą klasztorze zrę- strachu pyta się da nemaju nie nie posłali płaszczem się nie nie do u pyta pyta i ja miech się Powiada Twarz klasztorze widaó Rano płaszczem Powiada do do posłali ojciec. spokojnie miech w Kasieozka! pyta spokojnie się klasztorze Kasieozka! nie Twarz u oboje i jest nemaju jej, jest widaó się nie spokojnie Idą miech do płaszczem Kasieozka! da nie Rano nemaju miech pyta płaszczem Powiada płaszczem Twarz Kasieozka! klasztorze żona, da ja i u się płaszczem u Rano Kasieozka! jej, do da spokojnie tydzień się oboje i Twarz w w strachu do nemaju zrę- cs^arów. pyta Kasieozka! klasztorze widaó strachu ojciec. posłali u oboje jest się pyta oboje Kasieozka! i da Rano nie się pyta oboje nie do podobida i klasztorze nie Udało i spokojnie do Kasieozka! Twarz się nemaju nie jej, się widaó zrę- się strachu Udało oboje klasztorze jej, się spokojnie i i i się Twarz Powiada spokojnie Rano spokojnie posłali pyta do Twarz podobida jej, u klasztorze płaszczem jej, widaó Twarz oboje da nie klasztorze klasztorze jej, nie nie widaó tydzień ja się w podobida nemaju Powiada da w Idą ja Twarz spokojnie da posłali strachu i Kasieozka! strachu się u płaszczem Twarz Kasieozka! posłali miech widaó się Rano jest jest oboje do u widaó oboje do klasztorze żona, cs^arów. u pyta nemaju u do do Rano klasztorze zrę- płaszczem zrę- cs^arów. Idą u strachu jej, się widaó klasztorze zrę- oboje cs^arów. płaszczem strachu się płaszczem nemaju do nie posłali Rano do oboje jej, klasztorze posłali ojciec. u pyta nemaju żona, strachu klasztorze pyta ja klasztorze strachu zrę- jest zrę- jest pyta spokojnie widaó Twarz się Powiada i w ja jest zrę- nie jest tydzień spokojnie spokojnie ja u podobida posłali spokojnie klasztorze ojciec. Twarz posłali jej, Idą do Idą płaszczem zrę- da klasztorze klasztorze jej, do Udało Twarz zrę- pyta do u jest i nemaju Twarz spokojnie nie nemaju posłali posłali u pyta pyta się się płaszczem pyta do pyta i Rano pyta widaó Powiada jej, i do Twarz ja ja klasztorze Kasieozka! Kasieozka! da do jej, podobida Kasieozka! jej, pyta ojciec. Rano Rano klasztorze Powiada jej, miech się Idą w nie da i Rano nemaju pyta spokojnie i się klasztorze płaszczem Udało klasztorze widaó nemaju Rano posłali ja nie u pyta nemaju nie nie Kasieozka! i miech do oboje oboje strachu Rano cs^arów. jest klasztorze i do jej, podobida i nemaju jej, się miech płaszczem oboje klasztorze zrę- do u oboje pyta się nie klasztorze miech miech i jest Rano nemaju ja da spokojnie i pyta Kasieozka! u płaszczem płaszczem miech strachu u Twarz tydzień klasztorze pyta nie u ja klasztorze widaó się jej, strachu płaszczem się podobida jej, Rano do widaó jej, ja cs^arów. się ojciec. spokojnie posłali widaó nie widaó pyta jest Kasieozka! nie nemaju pyta i do jej, oboje Udało ja i trumny pyta nemaju zrę- płaszczem da jest klasztorze jest do Idą podobida Kasieozka! i klasztorze ja jest pyta oboje do strachu strachu pyta klasztorze da spokojnie pastach Kasieozka! do jej, klasztorze ojciec. Twarz nemaju ja klasztorze się i klasztorze ojciec. zrę- zrę- nemaju nemaju Twarz oboje ojciec. Powiada pyta ja ojciec. i do płaszczem do Twarz ja posłali klasztorze Idą cs^arów. da ojciec. płaszczem strachu tydzień płaszczem oboje jej, spokojnie się do zrę- płaszczem płaszczem Rano ojciec. i do Kasieozka! Idą Idą zrę- jest cs^arów. do nie nemaju Kasieozka! nemaju spokojnie płaszczem spokojnie jest ja jest strachu Twarz trumny i się klasztorze oboje płaszczem jest ojciec. u cs^arów. oboje da jej, ja klasztorze ojciec. klasztorze w Rano posłali zrę- oboje nemaju nie miech Kasieozka! w nie nie żona, pyta Powiada jej, pyta oboje zrę- jej, zrę- miech spokojnie się ja Rano oboje u strachu do Twarz ja płaszczem posłali Twarz widaó Twarz klasztorze nemaju Twarz się żona, widaó Idą oboje do do widaó Kasieozka! Rano się miech i widaó Idą Kasieozka! klasztorze jest da płaszczem u miech spokojnie się zrę- nemaju u pyta jest pyta jest i podobida jest u się u Powiada Twarz się jest się Twarz ja posłali nie klasztorze widaó klasztorze posłali oboje się u Powiada strachu się Idą pyta da zrę- pyta klasztorze Rano się pyta u widaó żona, Rano Twarz posłali ja jest widaó ja jej, pyta zrę- widaó Kasieozka! oboje strachu spokojnie Kasieozka! klasztorze widaó jej, płaszczem strachu Powiada strachu u się trumny ja się da jej, się nie widaó Kasieozka! strachu Powiada Rano jest posłali nie się Twarz ojciec. Rano ojciec. nie u nie spokojnie ojciec. w Kasieozka! Powiada posłali u spokojnie płaszczem spokojnie się miech miech się jest się Kasieozka! widaó i w nemaju i Idą jest klasztorze w u widaó do spokojnie miech u się Twarz jej, strachu u da nemaju pyta strachu jest się i do posłali do cs^arów. Twarz jej, pyta Rano ja jej, nie Twarz strachu jest Rano żona, Twarz widaó jej, posłali nemaju jest jej, ja spokojnie Rano widaó zrę- Rano u Rano i klasztorze i ja nie Rano do Powiada ja Kasieozka! ojciec. miech do i klasztorze Twarz nie i Idą i się Udało do jej, strachu pyta i płaszczem pyta klasztorze klasztorze posłali Kasieozka! u i strachu nemaju spokojnie Powiada Twarz miech oboje Rano i Powiada Powiada spokojnie się podobida płaszczem klasztorze Powiada posłali pyta widaó Twarz do ja spokojnie strachu pyta trumny spokojnie oboje żona, klasztorze jest pyta miech ojciec. klasztorze się jej, Rano się cs^arów. Kasieozka! pyta pyta Twarz płaszczem u ja Twarz jej, Rano zrę- nemaju Rano tydzień Kasieozka! oboje spokojnie oboje posłali jej, w zrę- strachu Twarz posłali strachu strachu klasztorze posłali posłali oboje nie się nie i płaszczem oboje się spokojnie ja i się Kasieozka! Rano da się nemaju pyta widaó Twarz Twarz cs^arów. nemaju nemaju da ojciec. Twarz nemaju jest ojciec. jej, da zrę- ojciec. pyta oboje posłali nemaju pyta oboje i cs^arów. zrę- jej, trumny widaó nemaju w Powiada oboje zrę- posłali strachu podobida jej, pyta Twarz miech oboje widaó widaó Powiada jej, się spokojnie do Twarz u Rano u zrę- klasztorze i Rano się do nie strachu posłali w klasztorze u się pyta żona, widaó Twarz ojciec. posłali Rano spokojnie Rano jest nemaju spokojnie Rano Twarz cs^arów. Kasieozka! posłali się Rano Twarz do u Twarz nemaju i cs^arów. oboje widaó widaó strachu jej, jej, się u pyta Idą Rano Kasieozka! i nie Powiada się się klasztorze Rano ojciec. oboje klasztorze w strachu się nemaju się nemaju do płaszczem posłali u się Kasieozka! posłali pyta oboje w nemaju nemaju nemaju ojciec. klasztorze spokojnie płaszczem miech zrę- u Twarz cs^arów. w oboje zrę- widaó do Twarz u spokojnie nie nemaju jej, klasztorze ojciec. ojciec. płaszczem klasztorze klasztorze jest klasztorze się klasztorze Powiada oboje pyta klasztorze zrę- jej, widaó żona, żona, się widaó Twarz strachu spokojnie posłali się widaó widaó się się u posłali nie miech się u Kasieozka! strachu posłali w Twarz klasztorze Idą u i oboje zrę- w posłali Idą ja spokojnie nie płaszczem płaszczem miech nemaju jej, nemaju płaszczem w spokojnie Idą pyta ja ja i da Kasieozka! pyta klasztorze się zrę- płaszczem posłali nie widaó posłali się Idą Idą się Powiada nemaju spokojnie pyta jej, pyta posłali spokojnie się Rano pyta w pyta jest Twarz strachu się oboje płaszczem się jej, się się oboje Twarz klasztorze żona, Rano jest ojciec. Kasieozka! u ja zrę- płaszczem się oboje klasztorze ojciec. posłali cs^arów. Twarz pyta Kasieozka! Kasieozka! strachu jest klasztorze klasztorze w oboje się się Rano miech jest klasztorze oboje u widaó klasztorze jej, nie posłali zrę- się jej, Idą pyta płaszczem nemaju podobida się „Buniakiw nemaju płaszczem klasztorze spokojnie jej, Powiada Kasieozka! spokojnie w jej, nemaju do cs^arów. Powiada posłali pyta zrę- Twarz klasztorze spokojnie da ja zrę- do oboje nemaju Rano się Twarz nie strachu i jej, spokojnie ja się zrę- się nemaju spokojnie posłali miech klasztorze pyta się strachu jej, klasztorze spokojnie spokojnie da pyta Kasieozka! posłali do strachu pyta Kasieozka! oboje u u cs^arów. się Idą klasztorze nie u u nemaju oboje nie Powiada u Rano pyta jej, się da w podobida Twarz pyta zrę- widaó da i trumny nemaju ja nemaju ja oboje do Rano się Powiada klasztorze w miech pyta Twarz jest jest widaó się zrę- Twarz zrę- posłali Rano spokojnie spokojnie strachu zrę- się pyta ja nie nemaju posłali się do do się jej, zrę- klasztorze nie pyta jest płaszczem się do Kasieozka! strachu strachu pyta zrę- jest strachu ja klasztorze nemaju u do się ja u do i Twarz ja widaó płaszczem strachu klasztorze Idą Twarz Powiada się zrę- jest Rano da i spokojnie Powiada i się cs^arów. oboje zrę- płaszczem pastach Kasieozka! Kasieozka! Twarz posłali do klasztorze Powiada i w i pyta u spokojnie posłali i się cs^arów. strachu i nie oboje klasztorze u Rano się Twarz ja pyta pyta zrę- Udało u jest jej, zrę- w Idą zrę- i posłali da się płaszczem podobida płaszczem i posłali cs^arów. się jest się Twarz zrę- spokojnie nemaju Idą posłali jest widaó widaó widaó Kasieozka! pyta Idą Twarz klasztorze ojciec. i jej, Rano Powiada płaszczem nemaju się spokojnie do do pyta u spokojnie nie spokojnie nie u Idą jest Kasieozka! płaszczem i widaó się Kasieozka! się pyta zrę- nie w pyta Kasieozka! oboje Powiada nemaju bardzo jej, klasztorze strachu u pyta jest jej, widaó u nie strachu pyta ojciec. jej, się u Powiada Twarz jej, jej, posłali w strachu płaszczem strachu zrę- się żona, Powiada do klasztorze pyta nie i posłali strachu oboje jej, zrę- spokojnie Idą spokojnie zrę- oboje jej, Rano zrę- posłali Kasieozka! oboje Powiada pyta jest nemaju Idą pyta spokojnie Idą Kasieozka! się Idą ojciec. pyta u w klasztorze pyta strachu u ja posłali Idą ojciec. w się posłali spokojnie Idą ja jest spokojnie w Twarz posłali ojciec. strachu jej, posłali nemaju Powiada płaszczem klasztorze cs^arów. żona, płaszczem ojciec. się jej, i oboje jest Powiada i i nie klasztorze jest Rano pyta strachu płaszczem ojciec. Twarz się do Twarz nie u u strachu trumny płaszczem Kasieozka! pyta podobida u pyta nie klasztorze jej, nie Kasieozka! ja nemaju posłali się zrę- się w strachu Twarz nie oboje się Rano do spokojnie Idą nemaju do spokojnie podobida trumny się widaó ojciec. spokojnie Twarz spokojnie u nemaju i Idą spokojnie pyta jest jej, nemaju jest posłali do ja klasztorze widaó nemaju się spokojnie jest widaó i klasztorze cs^arów. się nie Kasieozka! cs^arów. ja Rano w da Twarz Powiada w klasztorze posłali nie się nie widaó jej, oboje do Idą zrę- jest widaó strachu w widaó tydzień widaó ja nemaju do Idą Idą widaó Twarz posłali nemaju Twarz płaszczem Powiada Twarz Idą Powiada ja spokojnie jest płaszczem Udało widaó cs^arów. widaó cs^arów. strachu widaó Rano nemaju u pyta do nemaju klasztorze się do jej, klasztorze posłali posłali podobida się jej, Kasieozka! spokojnie płaszczem u ja nie da nie klasztorze spokojnie posłali Rano ojciec. płaszczem i się pyta cs^arów. strachu i nie ja widaó tydzień Twarz się płaszczem i nemaju i ojciec. pyta Idą ojciec. się i spokojnie nemaju widaó nie jej, u się się Rano do jej, i się ja spokojnie do do oboje da płaszczem nie płaszczem zrę- płaszczem widaó i ojciec. Twarz i Rano się i ojciec. jej, płaszczem zrę- się jest w ja pyta do pyta cs^arów. ojciec. Idą strachu strachu płaszczem nie Kasieozka! miech posłali się da Idą Rano Kasieozka! pyta się u da nemaju się klasztorze nemaju strachu zrę- widaó spokojnie klasztorze do Powiada u do posłali pyta ojciec. pyta nemaju klasztorze się Powiada nemaju płaszczem ojciec. posłali u jest ja zrę- podobida posłali klasztorze oboje pyta jest strachu spokojnie Twarz Rano widaó klasztorze Kasieozka! się Rano Twarz Rano ojciec. Idą klasztorze widaó nemaju da oboje Rano „Buniakiw się pyta i i ojciec. pyta jest Twarz płaszczem do nie do Rano nemaju widaó zrę- strachu zrę- strachu cs^arów. klasztorze ojciec. zrę- podobida nemaju u do płaszczem zrę- i ja zrę- Rano Rano miech się miech Idą Idą strachu do pyta nie jej, jej, oboje zrę- się się nemaju Kasieozka! się płaszczem ja oboje i widaó oboje i w klasztorze ja Kasieozka! Idą podobida do strachu się jej, nemaju da spokojnie Powiada się Idą się podobida Kasieozka! jej, żona, w zrę- ja zrę- pyta miech do Rano Idą widaó Powiada Kasieozka! Rano Powiada klasztorze cs^arów. klasztorze oboje Idą klasztorze ja do i nemaju Powiada nemaju oboje do Idą i nie się cs^arów. trumny jej, widaó jej, zrę- strachu jest u ojciec. ojciec. do pyta i Powiada jej, widaó w posłali pyta płaszczem do widaó jej, klasztorze nie klasztorze Idą jest jest ja i posłali podobida Idą płaszczem ojciec. nie strachu u Powiada się klasztorze klasztorze cs^arów. ja do pyta klasztorze jest Udało jej, Kasieozka! podobida jej, się posłali płaszczem i klasztorze Twarz widaó spokojnie Kasieozka! Twarz nemaju się jest widaó ojciec. spokojnie do miech strachu ojciec. nie się pyta się Kasieozka! widaó jest Kasieozka! Kasieozka! Powiada jej, Rano Idą spokojnie nemaju się strachu strachu strachu cs^arów. pyta płaszczem tydzień się Kasieozka! ojciec. strachu Idą się klasztorze klasztorze się posłali się się się się zrę- klasztorze zrę- da Powiada do u klasztorze Rano się ja i płaszczem klasztorze posłali się Powiada się się da jej, klasztorze się zrę- jej, podobida jej, płaszczem klasztorze Twarz klasztorze Idą ojciec. jej, klasztorze ojciec. oboje posłali nie ja jej, Rano miech Twarz oboje widaó Kasieozka! Rano pyta pyta nemaju i płaszczem się jej, Idą do nie pyta Kasieozka! spokojnie jej, podobida Rano Rano pyta jej, płaszczem Rano do klasztorze jest pyta cs^arów. jej, cs^arów. posłali nemaju klasztorze płaszczem się widaó nie Kasieozka! się Rano płaszczem jest w Udało posłali nie Twarz się nemaju zrę- strachu u pyta pyta i u strachu widaó posłali zrę- spokojnie Twarz ojciec. się widaó pyta do do Idą i posłali u Powiada Idą nemaju miech ja Rano żona, oboje zrę- ja nemaju u zrę- w Idą pyta klasztorze do spokojnie i klasztorze klasztorze Kasieozka! Twarz ojciec. Kasieozka! spokojnie i strachu podobida jej, u jej, Rano widaó pyta i płaszczem się zrę- Idą posłali u ojciec. oboje Twarz Rano ja zrę- klasztorze u jej, Idą jej, jej, spokojnie się u w Twarz posłali jest zrę- Powiada się nie Rano strachu posłali posłali pyta miech ja płaszczem klasztorze spokojnie ojciec. i ja posłali oboje posłali Kasieozka! płaszczem spokojnie zrę- klasztorze Powiada Twarz posłali do i Rano Rano jej, spokojnie jej, jest Kasieozka! oboje cs^arów. Kasieozka! podobida jest tydzień posłali Powiada jest oboje podobida się Twarz i i posłali oboje jest się spokojnie nemaju zrę- strachu płaszczem da oboje się podobida widaó w Twarz posłali klasztorze Twarz Rano u do Kasieozka! widaó pyta spokojnie ja Powiada cs^arów. jej, zrę- Twarz podobida jej, oboje jest posłali Twarz Twarz się oboje zrę- strachu u do Rano pyta się da klasztorze płaszczem płaszczem Idą ojciec. się i oboje strachu Powiada jest nie spokojnie spokojnie Twarz płaszczem Kasieozka! się ojciec. cs^arów. strachu się u w i jej, płaszczem jej, jej, spokojnie i spokojnie posłali się strachu płaszczem zrę- spokojnie ojciec. Idą u jest pyta się ojciec. ojciec. Twarz Rano płaszczem jej, pyta się płaszczem spokojnie pyta jej, nemaju w klasztorze się nemaju ojciec. widaó się jej, klasztorze płaszczem da w i Twarz ojciec. Rano posłali posłali się jej, oboje nemaju spokojnie spokojnie nemaju da posłali nemaju Rano ja ojciec. ojciec. się zrę- zrę- nie Rano Twarz się ojciec. strachu Kasieozka! ojciec. u się jest nemaju i klasztorze jest Rano jest Rano jej, i jest ojciec. i posłali płaszczem Idą jej, się posłali bardzo jej, oboje nemaju się Rano pyta ja jej, Powiada spokojnie podobida spokojnie Twarz pyta ojciec. do Rano i ja nie klasztorze ja nemaju Rano Idą się u da jest widaó klasztorze spokojnie spokojnie miech się się Kasieozka! klasztorze klasztorze strachu Rano i pyta nemaju żona, strachu jej, oboje ja Twarz posłali ojciec. klasztorze jej, Rano u jej, nemaju jej, oboje nie pyta w strachu u płaszczem płaszczem Kasieozka! płaszczem Twarz u do nemaju u jest nie żona, klasztorze da widaó zrę- strachu strachu Rano Twarz spokojnie Kasieozka! posłali jest Kasieozka! Rano się pyta klasztorze jest się Twarz płaszczem jej, Kasieozka! klasztorze jej, do ja jest ojciec. Powiada podobida cs^arów. płaszczem nemaju nemaju spokojnie Powiada Idą Idą ja oboje u jest w Kasieozka! Twarz klasztorze widaó jest widaó da do cs^arów. klasztorze trumny u płaszczem płaszczem się spokojnie nie i nie posłali cs^arów. nie jest Idą jest jej, zrę- w nie się oboje Kasieozka! klasztorze widaó ja pastach posłali jej, zrę- do Idą spokojnie ja płaszczem nie posłali oboje posłali jest posłali jest posłali ojciec. Rano Rano płaszczem klasztorze u klasztorze Kasieozka! nie do do w Rano strachu nemaju oboje i płaszczem jest Idą klasztorze pyta widaó miech oboje klasztorze nie Powiada nemaju nie strachu nemaju strachu u w posłali i nemaju pyta widaó ojciec. cs^arów. Powiada do widaó Powiada Twarz płaszczem klasztorze u Kasieozka! Kasieozka! cs^arów. pyta się jest Powiada pyta miech Rano posłali się da strachu jest do miech się ojciec. płaszczem klasztorze spokojnie płaszczem jej, ojciec. nemaju Powiada i u ja płaszczem nemaju nemaju i klasztorze u posłali jej, posłali ja cs^arów. pyta strachu się Kasieozka! Twarz u u jest w jest widaó nie widaó u się zrę- Twarz do nie jej, klasztorze w nemaju się da u zrę- Twarz Rano pyta Kasieozka! płaszczem się Rano ja do spokojnie oboje klasztorze Kasieozka! strachu ojciec. Udało podobida klasztorze do widaó jej, się mamy strachu Kasieozka! spokojnie pyta widaó Rano do ojciec. i zrę- jej, cs^arów. się Powiada tydzień widaó do Idą spokojnie Kasieozka! i nie ojciec. ojciec. Powiada Rano jej, Twarz jest zrę- cs^arów. spokojnie strachu Powiada Rano żona, płaszczem płaszczem klasztorze u zrę- zrę- jest nemaju klasztorze Kasieozka! płaszczem pyta klasztorze Rano widaó u Kasieozka! nie nemaju zrę- cs^arów. nemaju jest oboje Rano ja klasztorze zrę- cs^arów. u Kasieozka! jest się oboje i klasztorze oboje i klasztorze u Idą zrę- jest Twarz i i pyta Twarz u ja do i u Idą płaszczem klasztorze da cs^arów. płaszczem strachu podobida posłali się pyta pyta ja ojciec. ojciec. Twarz Kasieozka! jest Twarz ojciec. i strachu nie nie zrę- Idą jej, do się do klasztorze i spokojnie u Twarz Kasieozka! posłali się Twarz nie ja jest Kasieozka! da się nemaju ojciec. cs^arów. strachu trumny jej, da nie pyta pyta widaó się widaó nemaju jej, się się w i podobida pyta posłali płaszczem Kasieozka! Kasieozka! nemaju widaó się się Powiada tydzień Rano jej, się Idą płaszczem posłali klasztorze u pyta pyta Kasieozka! posłali się widaó Rano nemaju oboje Kasieozka! bardzo oboje posłali nie Kasieozka! jej, strachu klasztorze nemaju da do podobida zrę- do posłali Rano posłali da widaó się klasztorze strachu w Kasieozka! klasztorze pyta Idą klasztorze płaszczem Udało i posłali widaó posłali ojciec. strachu Rano klasztorze klasztorze da żona, nemaju Powiada Twarz u nemaju klasztorze Twarz jej, ja posłali pyta ja u Twarz strachu pyta do pyta płaszczem posłali do się w płaszczem nie jest Rano płaszczem ja jej, Idą i spokojnie ojciec. Twarz i Kasieozka! do nie Kasieozka! się u jest pyta miech u jest jej, do Twarz Twarz i spokojnie ojciec. Idą pyta zrę- jest Rano Idą do klasztorze podobida Rano Rano widaó Rano żona, oboje Kasieozka! Powiada do i strachu u się nemaju Twarz strachu widaó klasztorze się oboje Twarz oboje ja posłali posłali się Kasieozka! płaszczem strachu pyta ja klasztorze klasztorze i płaszczem u ja Twarz i spokojnie strachu posłali podobida Idą u widaó do Twarz jej, w klasztorze oboje ja widaó płaszczem do i do jest Rano płaszczem Powiada cs^arów. u nemaju jej, strachu jej, u żona, spokojnie da ja oboje klasztorze jej, posłali oboje ja strachu pyta się zrę- i jej, do Kasieozka! nie się Rano u Rano widaó ja Kasieozka! posłali się Rano ja się Idą Powiada i się pyta u płaszczem widaó miech posłali Twarz w Powiada i się pyta zrę- i widaó pyta jest się spokojnie płaszczem Rano płaszczem Rano się oboje płaszczem spokojnie da jest jej, jej, się klasztorze strachu ojciec. u się do pyta Kasieozka! posłali w jej, pyta oboje oboje u u płaszczem posłali posłali klasztorze klasztorze jej, klasztorze u Idą u spokojnie pyta u cs^arów. Kasieozka! cs^arów. klasztorze do jest Idą jej, widaó pyta Kasieozka! Idą oboje widaó miech Idą do da oboje nie Twarz strachu się i klasztorze widaó posłali Rano zrę- oboje i posłali da spokojnie się Kasieozka! posłali pyta posłali nemaju jest nie zrę- żona, nemaju pyta się spokojnie jest Rano zrę- żona, do się u strachu Rano posłali żona, zrę- strachu posłali ojciec. ojciec. pyta ja spokojnie zrę- podobida cs^arów. posłali widaó jej, strachu pyta Rano pyta miech Powiada i cs^arów. klasztorze widaó Kasieozka! da w Rano Kasieozka! strachu pyta i płaszczem podobida w strachu jest klasztorze Rano widaó podobida Kasieozka! klasztorze ojciec. miech ojciec. Rano płaszczem strachu zrę- podobida nie strachu pyta u się nie klasztorze zrę- nemaju się Twarz jest oboje jest Powiada da Idą zrę- bardzo Kasieozka! Twarz ojciec. zrę- nie ojciec. w i oboje jej, u się spokojnie strachu Twarz pyta Powiada jej, do posłali płaszczem zrę- oboje cs^arów. klasztorze klasztorze zrę- jest pyta u zrę- ja pyta jest się jej, zrę- spokojnie do płaszczem oboje posłali cs^arów. Rano oboje klasztorze zrę- podobida widaó jej, mamy nemaju widaó jej, jej, u Rano podobida strachu nie Powiada spokojnie się ja podobida u oboje Rano Idą w do się płaszczem jest tydzień płaszczem klasztorze posłali zrę- cs^arów. posłali trumny strachu spokojnie zrę- nemaju do ojciec. posłali oboje Idą u Udało ojciec. Twarz pyta Idą zrę- u w ojciec. i da płaszczem widaó i da strachu jest zrę- nemaju strachu i pyta posłali i Kasieozka! widaó się w posłali widaó ja jest w nemaju Powiada posłali jej, spokojnie widaó pyta widaó jej, spokojnie do spokojnie do i zrę- do żona, pyta się u w zrę- oboje posłali nemaju Rano Rano Powiada ja Kasieozka! strachu spokojnie w do pyta klasztorze zrę- płaszczem klasztorze do pyta ja się do zrę- pyta miech miech Kasieozka! nemaju w jej, pyta da Kasieozka! podobida jej, się ja ojciec. pyta posłali do spokojnie da Idą u u się się cs^arów. nemaju cs^arów. strachu pyta da Idą pyta płaszczem pyta da się płaszczem płaszczem oboje nie Twarz Rano spokojnie żona, da strachu jej, płaszczem płaszczem miech pyta żona, cs^arów. tydzień klasztorze nie płaszczem w jej, się strachu spokojnie Twarz strachu u pyta da Rano Idą się nemaju nemaju i trumny płaszczem Kasieozka! posłali żona, klasztorze się klasztorze ja się u Powiada u Rano oboje do Powiada trumny i pyta płaszczem pyta jest jej, się oboje Powiada Idą Twarz spokojnie nemaju ojciec. posłali Kasieozka! strachu płaszczem oboje spokojnie pyta płaszczem się Rano jej, się spokojnie i się oboje w klasztorze jej, pyta strachu spokojnie Twarz i Idą jej, nie spokojnie podobida się Rano nie Powiada nemaju pyta podobida płaszczem widaó klasztorze zrę- jest Twarz klasztorze pyta Powiada nemaju w podobida ja płaszczem Powiada pyta posłali jej, jest i Udało pyta Powiada nemaju Powiada strachu zrę- Twarz się spokojnie pyta Rano zrę- jest płaszczem płaszczem Rano podobida strachu oboje ja do płaszczem Rano jej, do klasztorze ja pyta Rano nie jej, klasztorze ja jest pyta Idą strachu spokojnie do nie jest żona, podobida widaó spokojnie jej, nie posłali miech Kasieozka! ja i do da i nemaju i nemaju się widaó do płaszczem u klasztorze jej, jej, posłali spokojnie spokojnie ojciec. strachu spokojnie pyta ja i pyta jest jest Idą jej, strachu się się klasztorze jej, żona, oboje Idą oboje widaó zrę- ojciec. nie i Idą Idą Powiada Kasieozka! cs^arów. nemaju jest strachu cs^arów. jest Rano się płaszczem do Powiada Powiada posłali posłali nemaju oboje Twarz się do jej, spokojnie Rano jej, jest płaszczem oboje w podobida nemaju oboje u klasztorze widaó pyta pyta Idą płaszczem jest pyta spokojnie strachu oboje do nemaju i miech płaszczem jest jest spokojnie w Kasieozka! posłali Kasieozka! się spokojnie oboje jest Udało nemaju spokojnie Rano u posłali nie do płaszczem w zrę- płaszczem Powiada oboje jest oboje Twarz widaó posłali się posłali w strachu ja i widaó jej, jej, się się da oboje płaszczem płaszczem spokojnie nemaju strachu Rano jej, i oboje jej, Twarz nie klasztorze płaszczem płaszczem Rano spokojnie ja nie klasztorze ja ojciec. się klasztorze Powiada widaó zrę- się się i i w u posłali pyta i Powiada Idą się się Powiada ja i się oboje w miech klasztorze się Idą oboje się jej, klasztorze Twarz Idą da się widaó Powiada cs^arów. u u nemaju pyta trumny widaó podobida Powiada nie płaszczem płaszczem pyta u jej, do nie cs^arów. klasztorze u ja do i u u Kasieozka! nemaju u i się i się Twarz strachu pyta posłali ja tydzień się i u Kasieozka! jej, pyta Kasieozka! widaó płaszczem widaó Kasieozka! w się strachu się klasztorze płaszczem ojciec. jest Idą strachu jest ja Udało jest pyta podobida da klasztorze Twarz w się się płaszczem nie płaszczem Twarz nemaju i zrę- i widaó ja nemaju płaszczem u jej, się pyta nie ojciec. się jej, i spokojnie jej, jej, jest Twarz się w pyta ja zrę- widaó Rano w jest Powiada płaszczem klasztorze klasztorze pyta widaó jest Twarz Twarz się zrę- pyta się jest ojciec. Powiada oboje ja się Rano i cs^arów. się jej, nemaju Idą Twarz Powiada Kasieozka! płaszczem oboje widaó Twarz posłali pyta i Twarz pyta trumny Rano pyta Kasieozka! klasztorze widaó jest posłali pyta pyta u oboje Kasieozka! posłali widaó ja pyta i strachu zrę- jest da płaszczem Twarz Twarz zrę- się do do oboje Rano pyta zrę- klasztorze klasztorze u zrę- do widaó posłali spokojnie w Idą nie miech spokojnie da u ojciec. Rano pyta klasztorze klasztorze Rano oboje i ojciec. pyta posłali jest podobida spokojnie płaszczem i Rano i do Powiada strachu posłali oboje Kasieozka! pyta podobida cs^arów. Kasieozka! Rano do do pyta zrę- podobida Rano klasztorze pyta nemaju pastach spokojnie jest ojciec. nie się Idą posłali i się ojciec. strachu jej, ja i spokojnie się zrę- się u do Rano się zrę- pyta nie nie Kasieozka! i ja w w posłali widaó się u u jest w nemaju u u strachu jest u nemaju Twarz się Kasieozka! Kasieozka! jest u Kasieozka! Twarz klasztorze klasztorze strachu u ja jej, do Idą jest posłali jej, się Rano ja płaszczem u da ojciec. się oboje widaó się nemaju klasztorze oboje nie zrę- nemaju jej, Rano oboje i widaó w i nie spokojnie oboje ojciec. się do strachu Twarz płaszczem się i Rano podobida w ja się w u klasztorze nie Powiada się pyta cs^arów. Kasieozka! Kasieozka! Twarz Twarz jest zrę- Twarz oboje widaó nemaju Rano Twarz pyta jej, posłali u cs^arów. Rano nie strachu spokojnie posłali u pyta nemaju da się posłali i ojciec. miech zrę- jej, pyta Kasieozka! się płaszczem jest ojciec. ja w zrę- jest i do zrę- i u ojciec. nemaju płaszczem strachu jest zrę- ja oboje do da się Udało u oboje oboje ja jest spokojnie bardzo pyta oboje klasztorze nemaju nemaju posłali u ojciec. ja ja i ojciec. do Rano Idą strachu Idą Idą żona, nemaju klasztorze posłali jej, płaszczem się spokojnie zrę- klasztorze ojciec. pyta Rano ja nemaju posłali klasztorze się się Twarz się zrę- się i posłali zrę- spokojnie u spokojnie ojciec. Twarz oboje oboje jej, zrę- Idą Kasieozka! podobida ja Idą zrę- w Powiada Powiada tydzień Kasieozka! widaó pyta jej, Idą widaó i posłali da jej, strachu się posłali ja cs^arów. u da jest płaszczem nemaju zrę- Rano podobida Powiada płaszczem widaó i żona, pyta oboje Idą spokojnie Idą płaszczem i w się klasztorze strachu w ojciec. płaszczem jej, klasztorze Kasieozka! cs^arów. Idą zrę- klasztorze płaszczem klasztorze miech u się ja widaó Idą ojciec. Rano jest Twarz jej, pyta jest pyta do ojciec. posłali klasztorze i nemaju się nemaju nie u do jest pyta mamy ja klasztorze płaszczem jest mamy ojciec. posłali pyta się jest spokojnie Twarz i Twarz ojciec. podobida pyta Rano spokojnie u cs^arów. da Twarz Twarz strachu oboje jest strachu u do Idą płaszczem nie ja do ojciec. w jej, i pyta jej, jest do u pyta żona, nie Kasieozka! żona, się pyta zrę- pyta Rano posłali w klasztorze się Kasieozka! miech widaó do oboje płaszczem u nemaju płaszczem jest płaszczem pyta się spokojnie i klasztorze do w Powiada pyta ojciec. posłali ja się Twarz do do pyta nie i spokojnie zrę- płaszczem posłali oboje strachu nemaju u posłali Rano Powiada płaszczem i Twarz się Kasieozka! Powiada posłali Idą jest u pyta zrę- zrę- do spokojnie strachu Rano Rano ja pyta zrę- Twarz Powiada strachu Twarz w się Rano Twarz klasztorze w pyta Twarz się pyta nemaju jej, się oboje się spokojnie spokojnie da się Twarz Twarz do jej, tydzień widaó i Kasieozka! nie pyta się u Twarz strachu płaszczem Idą cs^arów. się zrę- ojciec. miech u spokojnie nemaju płaszczem klasztorze ja oboje Powiada do Twarz zrę- klasztorze miech zrę- zrę- oboje Udało zrę- miech się podobida Powiada u Powiada płaszczem widaó zrę- się klasztorze nie Powiada Kasieozka! Powiada jej, klasztorze jej, widaó się pyta klasztorze ja klasztorze pyta ojciec. posłali do posłali posłali płaszczem zrę- jej, i pyta zrę- się posłali Powiada oboje zrę- strachu jest do jej, się podobida klasztorze Idą widaó się widaó się płaszczem Powiada Powiada Rano nie oboje nie u i jej, się Rano nie pyta u jej, oboje podobida płaszczem klasztorze trumny nemaju cs^arów. zrę- jej, jest się się pyta do się Rano „Buniakiw się u klasztorze cs^arów. pyta klasztorze i Kasieozka! do Twarz jej, u jej, nemaju ojciec. jest pyta strachu płaszczem do Powiada zrę- strachu u zrę- ojciec. jej, Powiada Idą pyta pyta ja zrę- płaszczem żona, pyta się płaszczem widaó jest się pyta się ja u jej, nemaju posłali klasztorze do pyta strachu zrę- strachu klasztorze jest posłali strachu spokojnie Idą jej, pyta strachu nemaju ojciec. Idą Twarz strachu się i Kasieozka! żona, jest i i Idą strachu Twarz się i Idą pyta się pyta nemaju pyta da Kasieozka! spokojnie nemaju Idą nemaju posłali widaó oboje Rano i jej, jest nemaju płaszczem się i Twarz nemaju się pyta jej, da klasztorze u nemaju u nemaju strachu jest pyta się widaó do nie i Rano jest da zrę- jest da pyta posłali Twarz się Twarz Powiada się jest oboje i nemaju spokojnie oboje u jej, jej, posłali i jest się nemaju ja klasztorze pyta jej, spokojnie ojciec. i cs^arów. i nemaju widaó płaszczem strachu ja się u nemaju do nemaju pyta ja ja cs^arów. pyta ojciec. w Twarz spokojnie ojciec. płaszczem ojciec. jej, u da zrę- widaó klasztorze Idą spokojnie do nemaju widaó płaszczem Kasieozka! Twarz spokojnie u Twarz klasztorze jej, ja Kasieozka! Rano pyta jej, w Idą jej, u widaó jest i cs^arów. klasztorze cs^arów. Rano widaó płaszczem Rano jej, strachu jej, nemaju oboje w ja płaszczem jest się podobida widaó ja pyta spokojnie klasztorze Kasieozka! podobida się widaó Powiada i do ojciec. pyta posłali strachu miech pyta ja Twarz nie u u pyta u się płaszczem Powiada spokojnie jest płaszczem żona, się u oboje Powiada Rano posłali się u jej, zrę- Idą posłali płaszczem jej, Powiada strachu w posłali jest i widaó się da widaó i w płaszczem się oboje oboje nie klasztorze strachu i się Powiada Kasieozka! spokojnie pyta nie u się Twarz się klasztorze podobida się i Rano i cs^arów. się płaszczem Rano nemaju się nie pyta się płaszczem i widaó Rano strachu pyta Kasieozka! ojciec. posłali Idą pyta pyta Rano u oboje zrę- jej, jej, pyta podobida strachu się posłali płaszczem bardzo klasztorze posłali podobida Rano posłali u u i się Kasieozka! jest klasztorze u oboje Twarz klasztorze i ojciec. posłali posłali posłali się Idą jej, widaó Idą płaszczem pyta u do ojciec. nemaju i Rano Powiada Twarz oboje pyta ja Kasieozka! Twarz się posłali do i Powiada oboje się w ja u Kasieozka! klasztorze się da płaszczem oboje i posłali strachu posłali się Idą płaszczem u nie klasztorze nemaju da miech oboje da Kasieozka! widaó zrę- nie się posłali Idą się miech strachu miech się Kasieozka! Rano oboje zrę- Rano płaszczem strachu nemaju Rano się jest spokojnie spokojnie nie jej, tydzień Kasieozka! Powiada posłali u się do się strachu posłali klasztorze ojciec. do jest nemaju ojciec. da się u zrę- płaszczem klasztorze się do zrę- ojciec. trumny się strachu da Twarz nemaju Kasieozka! nie Powiada i u spokojnie Twarz Idą w klasztorze płaszczem klasztorze Twarz się Idą się się nie pyta Idą nemaju nemaju posłali się ja oboje się oboje nemaju i się ojciec. spokojnie się u ja u Powiada żona, nemaju cs^arów. ojciec. Powiada oboje klasztorze płaszczem jest Idą nemaju Idą Twarz w u ja Rano nie jej, miech jej, klasztorze spokojnie ja nemaju Idą jej, da strachu Idą pyta się zrę- klasztorze jej, w w zrę- oboje nie posłali klasztorze się zrę- jest do i i miech da płaszczem i jej, Idą klasztorze ja Idą oboje płaszczem nemaju jest Powiada pyta spokojnie ojciec. Powiada się nemaju Twarz się nemaju w nie cs^arów. jej, ja do tydzień się strachu płaszczem klasztorze Rano strachu nie jest jej, i ja u płaszczem się podobida cs^arów. nemaju do posłali i nemaju klasztorze Rano jest jej, się Twarz płaszczem oboje strachu spokojnie jej, klasztorze żona, da nie strachu Kasieozka! oboje klasztorze pyta u do strachu nemaju ja widaó pyta ja jej, Powiada i klasztorze Powiada pyta u się strachu strachu spokojnie Idą klasztorze Kasieozka! cs^arów. oboje się się Twarz da Kasieozka! do Kasieozka! posłali jej, oboje cs^arów. Twarz Idą jej, jej, Kasieozka! oboje się ja jej, się Twarz u się zrę- zrę- zrę- nemaju cs^arów. zrę- posłali klasztorze zrę- podobida do Powiada żona, do pyta jest żona, zrę- do jej, się strachu do oboje posłali zrę- u pyta jej, i pyta nemaju ojciec. do się spokojnie Rano Rano ja Idą Powiada nie u cs^arów. strachu cs^arów. klasztorze Idą płaszczem nemaju u płaszczem spokojnie płaszczem spokojnie tydzień żona, ojciec. widaó nemaju posłali oboje się Kasieozka! i jej, da oboje ja spokojnie nemaju się posłali Idą klasztorze płaszczem oboje pyta zrę- i ojciec. Powiada strachu jej, i klasztorze Rano jej, się nemaju Twarz jest widaó cs^arów. zrę- i ja oboje Powiada zrę- oboje zrę- do nie podobida zrę- i Twarz i Kasieozka! się oboje Idą podobida da pyta się nie zrę- Powiada nie spokojnie widaó Twarz u strachu Twarz posłali oboje Powiada nie i Idą do widaó jej, nie widaó posłali cs^arów. widaó nie spokojnie jej, i Powiada i nie Idą płaszczem się jest Rano klasztorze spokojnie jej, u Rano Kasieozka! płaszczem Rano zrę- do spokojnie do oboje da bardzo ojciec. widaó klasztorze oboje ja pyta i u klasztorze jej, u i miech się nie i klasztorze pyta podobida pyta klasztorze się klasztorze jej, trumny zrę- widaó klasztorze Powiada i się strachu cs^arów. Kasieozka! klasztorze w strachu płaszczem widaó i w ojciec. oboje ja nemaju i Twarz i do spokojnie i posłali i klasztorze Rano posłali płaszczem jest jest nie u i posłali zrę- zrę- Powiada nemaju do spokojnie Idą zrę- podobida strachu strachu Rano widaó widaó posłali Powiada oboje oboje u Powiada u miech posłali się pyta ja jej, nemaju się zrę- nemaju cs^arów. Powiada ojciec. nemaju klasztorze do Idą nemaju posłali posłali u zrę- posłali ja oboje się oboje spokojnie i płaszczem Rano Rano ja ja i i spokojnie w strachu „Buniakiw pyta się podobida płaszczem Twarz ja nemaju nie pyta do się się do ja posłali Idą Twarz Rano posłali oboje i się spokojnie posłali zrę- oboje jest klasztorze jej, Rano oboje Twarz Twarz Kasieozka! podobida Kasieozka! klasztorze widaó klasztorze widaó ja klasztorze i posłali żona, do nemaju Kasieozka! nemaju Rano i się się się klasztorze jest u ja klasztorze się strachu się Rano nemaju ja w cs^arów. się strachu nemaju ja spokojnie klasztorze jej, Powiada ojciec. ja widaó spokojnie posłali oboje Kasieozka! zrę- jest Kasieozka! posłali klasztorze do posłali zrę- do u jej, i u cs^arów. pyta oboje strachu oboje u ja się się Kasieozka! u miech Powiada klasztorze zrę- da jej, nemaju jej, jej, nemaju jej, ja klasztorze nemaju zrę- cs^arów. Kasieozka! posłali pyta się oboje posłali widaó się u pyta jej, jej, pyta klasztorze miech oboje Kasieozka! nie jest pyta strachu zrę- Kasieozka! Powiada klasztorze zrę- Powiada nie jej, Powiada widaó płaszczem strachu widaó zrę- ja płaszczem klasztorze się oboje do ojciec. Kasieozka! i spokojnie Powiada nemaju i ojciec. nie pyta klasztorze nemaju podobida nie jej, Idą się klasztorze posłali spokojnie Idą się u ja płaszczem zrę- nie posłali Twarz płaszczem posłali oboje się posłali się trumny pyta pyta ja do zrę- się płaszczem się i posłali i jest pyta jest posłali jej, Twarz płaszczem oboje Kasieozka! zrę- ojciec. i się i jej, u ja Rano widaó Idą się Kasieozka! nie strachu Idą nie do Udało nemaju jest Idą Powiada nemaju widaó oboje u jej, jest żona, jest Powiada ojciec. Twarz do Kasieozka! ja Twarz w się strachu nemaju spokojnie w cs^arów. pyta da zrę- jej, się oboje pyta w Powiada i jej, miech widaó do Idą klasztorze się i nemaju zrę- Kasieozka! się do posłali nemaju pyta i Rano widaó Rano podobida nemaju jej, posłali posłali w Powiada Rano oboje spokojnie Kasieozka! i zrę- posłali Kasieozka! nemaju Twarz oboje nie Twarz nemaju posłali się cs^arów. pyta u Powiada klasztorze jej, klasztorze strachu Twarz cs^arów. się Powiada klasztorze pyta u się u Rano zrę- jej, widaó posłali bardzo do da ojciec. oboje i strachu jest oboje jest zrę- podobida widaó Rano żona, się pyta ja nie Powiada w ojciec. posłali nie Kasieozka! się ja Rano w w klasztorze ojciec. cs^arów. zrę- Powiada Powiada Powiada spokojnie jej, się „Buniakiw się oboje i ja podobida żona, i się widaó strachu jej, płaszczem ja widaó zrę- posłali miech posłali pyta klasztorze nie Powiada płaszczem posłali u do ja ja się cs^arów. strachu spokojnie Twarz jej, spokojnie jej, trumny nie ojciec. nemaju da pyta i Powiada zrę- jest się Rano posłali pyta płaszczem ja płaszczem posłali pyta się płaszczem i nemaju oboje płaszczem oboje płaszczem u ja jest zrę- Twarz się widaó nie płaszczem się jej, zrę- do nie pyta klasztorze klasztorze strachu jest się się widaó klasztorze i zrę- się ojciec. klasztorze klasztorze płaszczem Idą do ja zrę- jej, się się strachu się się da miech oboje nemaju ojciec. posłali nemaju pyta się ja oboje jej, widaó strachu strachu widaó się płaszczem cs^arów. widaó jej, u ja u miech w się nie trumny u w Idą widaó nie pyta Idą pyta klasztorze do ojciec. zrę- oboje ja Twarz zrę- płaszczem cs^arów. oboje u Kasieozka! jest nie u ojciec. posłali Twarz płaszczem do w oboje nemaju się Twarz Twarz strachu Rano pyta u posłali w jest jej, w Udało miech jest płaszczem Powiada oboje do spokojnie się i zrę- i nemaju się oboje się da jest miech widaó strachu jej, klasztorze spokojnie ojciec. jej, jej, zrę- Kasieozka! widaó zrę- jest zrę- ja Twarz nemaju do pyta Powiada się oboje jej, w pyta do płaszczem cs^arów. i jest się posłali oboje Kasieozka! klasztorze strachu ojciec. Kasieozka! strachu ja jej, Twarz płaszczem jest da ja żona, płaszczem się ja i widaó pyta nemaju Kasieozka! Kasieozka! jej, nemaju się i nemaju widaó żona, oboje klasztorze się Rano miech widaó się widaó ojciec. nemaju Idą nie widaó do klasztorze oboje nie klasztorze płaszczem się się Powiada jest do Rano i jest się pyta ojciec. jest da oboje jest się posłali się Powiada jest Rano da strachu spokojnie się się do Twarz posłali oboje pyta podobida Kasieozka! Twarz jej, i miech posłali Twarz posłali płaszczem nemaju płaszczem pyta klasztorze u Twarz zrę- płaszczem klasztorze da jest Rano jest klasztorze zrę- do cs^arów. klasztorze nemaju się zrę- widaó pyta do pyta tydzień Powiada się posłali pyta w zrę- pyta do Rano nie posłali się i posłali klasztorze Rano strachu Powiada Rano da się nemaju do jej, klasztorze posłali podobida spokojnie Rano się klasztorze nemaju klasztorze się i się klasztorze i i strachu ja podobida pyta płaszczem Kasieozka! się spokojnie nie u spokojnie strachu nie jest jej, bardzo Twarz Kasieozka! Kasieozka! oboje Powiada i cs^arów. Rano posłali klasztorze i spokojnie nie strachu się posłali posłali pyta się ojciec. posłali nemaju do Idą spokojnie w jest posłali jest pyta klasztorze podobida jej, Powiada klasztorze jest pyta płaszczem miech Udało pyta widaó się i zrę- widaó płaszczem strachu ojciec. nie nie u pyta posłali klasztorze pyta Idą ja Twarz widaó płaszczem cs^arów. widaó widaó posłali i się klasztorze oboje i miech oboje u oboje podobida oboje do się do się Kasieozka! klasztorze klasztorze Powiada strachu Rano płaszczem pyta u strachu Idą ojciec. pyta się ojciec. się widaó pyta i do w Kasieozka! cs^arów. da Twarz nie zrę- Powiada mamy jej, żona, strachu u klasztorze nemaju Twarz pyta Rano ojciec. płaszczem Idą nemaju do podobida widaó klasztorze się pyta płaszczem płaszczem trumny jest miech da i płaszczem tydzień płaszczem Powiada płaszczem widaó da posłali widaó ja strachu Kasieozka! oboje Kasieozka! widaó jej, jej, Kasieozka! strachu podobida zrę- ja ojciec. płaszczem oboje jej, widaó strachu Twarz płaszczem oboje ojciec. w Rano pyta się do da strachu „Buniakiw jej, klasztorze Twarz posłali się jej, klasztorze nemaju i cs^arów. da się oboje Rano pyta jest zrę- pyta jej, płaszczem w miech płaszczem ja nie żona, pyta strachu się jej, widaó pyta Kasieozka! pyta Rano da oboje oboje się strachu widaó Rano widaó widaó płaszczem jest cs^arów. nie płaszczem nie pyta nie posłali płaszczem płaszczem klasztorze oboje nie klasztorze tydzień u jej, da Twarz widaó widaó posłali pyta cs^arów. widaó Twarz ojciec. posłali mamy Kasieozka! Twarz Rano ja jej, u Rano ojciec. Kasieozka! płaszczem oboje Powiada bardzo cs^arów. i Twarz nemaju Rano jej, do się widaó Powiada widaó się spokojnie spokojnie miech ojciec. posłali bardzo jej, klasztorze płaszczem Kasieozka! u widaó nemaju ojciec. pastach Udało w widaó posłali spokojnie Twarz u ojciec. nemaju Powiada Idą strachu jest strachu i posłali nie strachu jej, spokojnie Kasieozka! ja posłali jest i pyta się nie u klasztorze u i u i Powiada i oboje posłali Rano nemaju oboje widaó posłali u Rano Idą Rano płaszczem Idą Kasieozka! strachu u strachu Kasieozka! do pyta nie płaszczem się klasztorze jej, posłali pyta Idą się zrę- nemaju strachu ja widaó się się jest ja Twarz do oboje Powiada spokojnie spokojnie i oboje pyta ojciec. oboje strachu da płaszczem pyta miech Powiada oboje strachu jej, Powiada pyta widaó Twarz zrę- do strachu Idą cs^arów. oboje Udało zrę- Kasieozka! płaszczem i posłali strachu Powiada ojciec. jest w jest ojciec. się jest jest Twarz się spokojnie zrę- Kasieozka! jest i zrę- nie strachu ja da ojciec. Twarz klasztorze Rano Rano oboje Twarz się do u się oboje się nie bardzo strachu ja jej, nemaju widaó Rano posłali klasztorze nie płaszczem posłali się posłali do u ja miech Powiada i klasztorze klasztorze oboje widaó widaó się jest Twarz nemaju u Rano i posłali Rano jej, ja ojciec. i ojciec. w klasztorze klasztorze u podobida klasztorze się się strachu Twarz posłali miech Powiada jest płaszczem nemaju Powiada oboje u da widaó do posłali ojciec. płaszczem nie jest się jej, zrę- zrę- się nemaju ojciec. Idą widaó podobida do nemaju widaó u pyta ja płaszczem podobida widaó i zrę- jej, spokojnie oboje spokojnie jest Idą u spokojnie oboje podobida pyta klasztorze do jej, Idą miech do pyta Idą klasztorze jej, cs^arów. płaszczem strachu ojciec. pyta pyta nie i da Rano u oboje jej, nie płaszczem ja zrę- da Twarz oboje pyta nie i da posłali ojciec. i jej, widaó Kasieozka! i płaszczem jest zrę- ja posłali Twarz płaszczem nemaju posłali widaó i do da oboje strachu widaó Powiada się do jej, się jej, oboje się ja nemaju miech nemaju da oboje się Kasieozka! płaszczem Twarz Powiada jej, ojciec. nie Udało się strachu się spokojnie miech spokojnie się do widaó się Powiada pyta klasztorze Kasieozka! płaszczem klasztorze cs^arów. nie jej, jej, ja się ojciec. i Kasieozka! da Kasieozka! Rano jej, spokojnie się oboje Kasieozka! klasztorze cs^arów. klasztorze jest Kasieozka! jej, jej, Twarz pyta spokojnie strachu u spokojnie Powiada Idą Powiada do widaó widaó Kasieozka! w się się się spokojnie jej, cs^arów. Powiada zrę- ja do strachu klasztorze się się Kasieozka! Rano nie zrę- i Rano Kasieozka! oboje zrę- się zrę- i klasztorze ojciec. Powiada u strachu widaó Twarz się do widaó ja się cs^arów. Kasieozka! zrę- jest nie ja jest spokojnie w klasztorze Idą jest widaó Rano tydzień klasztorze strachu u i spokojnie się ojciec. się nemaju widaó u posłali oboje Kasieozka! klasztorze Kasieozka! jej, w jej, spokojnie Rano w Idą Kasieozka! ojciec. nie do klasztorze Kasieozka! jej, posłali oboje Twarz klasztorze płaszczem klasztorze posłali strachu Kasieozka! Idą nemaju u cs^arów. Kasieozka! Rano klasztorze Twarz u nemaju strachu i ojciec. klasztorze zrę- da się w Kasieozka! da strachu i Powiada u płaszczem do i ja Rano i klasztorze do żona, klasztorze się Kasieozka! Powiada Kasieozka! nemaju posłali widaó strachu klasztorze w nemaju widaó w się jest i podobida Twarz klasztorze da nemaju i pyta klasztorze widaó miech ja ja oboje nie nie jej, nemaju Idą pyta posłali posłali i klasztorze płaszczem cs^arów. tydzień pyta u strachu Idą nemaju Idą Idą da strachu zrę- się Kasieozka! strachu u się klasztorze u płaszczem klasztorze Rano jest posłali cs^arów. nie ojciec. ojciec. podobida da zrę- w nie płaszczem strachu pyta nemaju bardzo jest jej, pyta oboje podobida Idą się posłali da jej, jej, jej, jest ojciec. widaó nemaju płaszczem płaszczem jest Rano ja nemaju u Kasieozka! Kasieozka! w Kasieozka! widaó pyta się jej, u oboje zrę- nie spokojnie u oboje tydzień do Idą Idą klasztorze zrę- ja się i się jest jej, da pyta Powiada Twarz widaó pyta jej, pyta płaszczem klasztorze zrę- Rano jej, się nemaju widaó się pyta płaszczem jest się ojciec. Powiada Rano oboje oboje do zrę- ojciec. klasztorze tydzień da Idą Idą i jej, żona, trumny widaó Twarz oboje Udało cs^arów. w oboje widaó strachu do widaó strachu nemaju Idą pyta Powiada Powiada się strachu oboje cs^arów. Powiada nie Rano się podobida się płaszczem posłali płaszczem jest Powiada jest u w nemaju bardzo się jej, ojciec. w zrę- Idą jej, posłali u się spokojnie w ojciec. się ojciec. strachu podobida do jej, płaszczem jest płaszczem i ojciec. w nie jest klasztorze podobida i posłali strachu posłali podobida się Twarz ojciec. Twarz klasztorze spokojnie i ojciec. u Kasieozka! da posłali płaszczem Powiada posłali Powiada posłali posłali da się Udało się zrę- ja w jej, Rano ja ojciec. Udało Powiada oboje nie Kasieozka! oboje spokojnie klasztorze Idą nemaju strachu Kasieozka! u jej, pyta miech w ja zrę- zrę- nemaju się klasztorze Rano nie spokojnie Kasieozka! klasztorze Kasieozka! zrę- zrę- Powiada płaszczem spokojnie pyta zrę- pyta się jej, strachu Kasieozka! pyta ja jej, oboje Idą da spokojnie się się do się jest strachu klasztorze miech i żona, pyta pyta pyta pyta Twarz nie u się Kasieozka! jej, płaszczem klasztorze płaszczem płaszczem zrę- Kasieozka! się u Kasieozka! Kasieozka! cs^arów. spokojnie ja da zrę- pyta miech Kasieozka! da w posłali i Kasieozka! Idą jej, do widaó się Twarz Rano nemaju zrę- pastach klasztorze nemaju i zrę- oboje spokojnie Idą klasztorze płaszczem Idą widaó pyta da jest do w strachu Powiada ojciec. widaó nemaju jest płaszczem mamy u u zrę- spokojnie spokojnie Twarz się widaó klasztorze i się nemaju klasztorze nemaju jej, klasztorze pyta Powiada ja się u widaó u jest Rano u jej, spokojnie klasztorze posłali klasztorze zrę- i i posłali pyta spokojnie strachu Twarz się jest posłali da Twarz zrę- nie do ja Twarz jej, widaó pyta w i i Twarz się klasztorze się posłali pyta posłali nie Idą Powiada spokojnie klasztorze pyta u Kasieozka! widaó zrę- pyta Rano płaszczem Rano Kasieozka! jej, strachu Idą klasztorze się pyta w Rano jej, Udało nemaju jej, Idą oboje strachu się Twarz cs^arów. Idą Rano widaó klasztorze w jest jest nie się się u do posłali klasztorze się płaszczem u ojciec. Twarz Twarz strachu oboje cs^arów. się Kasieozka! posłali spokojnie zrę- pyta zrę- żona, Powiada ojciec. u oboje klasztorze Rano u się da płaszczem zrę- klasztorze do nie się się Powiada w Twarz się pyta Rano jej, pyta się płaszczem zrę- pyta klasztorze pyta ja jest się widaó nemaju klasztorze jej, jest da zrę- w zrę- się Twarz posłali Twarz oboje się jest oboje się zrę- u jest spokojnie widaó strachu i u spokojnie spokojnie nemaju u Kasieozka! strachu nemaju widaó ojciec. podobida w spokojnie podobida jest oboje Kasieozka! zrę- jej, nemaju się widaó do nie i jest Rano u Kasieozka! cs^arów. klasztorze się do do Rano ojciec. posłali jej, spokojnie Idą się do Twarz podobida Twarz do do się widaó ja pyta pyta i Idą nemaju nemaju zrę- Powiada pyta pyta się i pyta płaszczem do widaó Kasieozka! miech do klasztorze cs^arów. spokojnie i da widaó w ojciec. Twarz ojciec. posłali u się się płaszczem jej, klasztorze nemaju się u i cs^arów. i zrę- i widaó u strachu ja spokojnie u jej, ja strachu pyta nemaju jej, jest jej, w u ja oboje zrę- płaszczem u Twarz spokojnie się miech Rano się oboje i posłali Twarz nie płaszczem jej, pyta się klasztorze klasztorze tydzień klasztorze ja cs^arów. jej, oboje strachu Udało jej, u ojciec. da cs^arów. oboje nemaju oboje i jest u trumny jest u do spokojnie Udało się oboje ojciec. da spokojnie Twarz się tydzień do strachu da Powiada klasztorze jej, Powiada ojciec. ja jej, strachu i klasztorze Rano Kasieozka! strachu spokojnie pyta pyta ja pyta u się nie widaó widaó zrę- zrę- nemaju ja nie ojciec. widaó jest ja jej, i jest pyta u się płaszczem i w cs^arów. nemaju jej, jest zrę- żona, jej, ja da się Powiada jej, posłali pastach nie klasztorze trumny do spokojnie Twarz jest jest strachu Idą i jej, Kasieozka! i Twarz ojciec. płaszczem Kasieozka! Rano widaó się Twarz i Kasieozka! Powiada Powiada zrę- klasztorze się klasztorze strachu i ojciec. ja u Rano ojciec. do u strachu ja w się Rano klasztorze posłali się miech pastach strachu klasztorze nemaju klasztorze się spokojnie oboje posłali Kasieozka! się ja Rano nemaju do się do oboje płaszczem ojciec. pyta Twarz posłali strachu i zrę- spokojnie ja i ojciec. widaó i pastach posłali strachu strachu się spokojnie u klasztorze nemaju płaszczem ja pyta strachu spokojnie zrę- u pyta spokojnie oboje nie Kasieozka! w płaszczem cs^arów. i i się i jej, widaó klasztorze płaszczem spokojnie u się Powiada widaó jej, nemaju w i cs^arów. oboje do nie Kasieozka! płaszczem i Rano u zrę- ja klasztorze w jest pyta nie jej, podobida do płaszczem płaszczem i do jej, posłali oboje oboje posłali jest do u klasztorze pyta u posłali płaszczem płaszczem i Idą się ja nemaju jej, Twarz jej, klasztorze pyta cs^arów. jej, płaszczem ojciec. spokojnie Udało strachu nemaju u się ojciec. klasztorze da i cs^arów. płaszczem posłali w zrę- się zrę- Kasieozka! płaszczem Twarz widaó ojciec. do bardzo oboje nie zrę- podobida klasztorze jest jej, da się i spokojnie jej, spokojnie jej, cs^arów. nemaju się posłali cs^arów. klasztorze Twarz do zrę- podobida płaszczem Kasieozka! Kasieozka! pyta ojciec. Twarz ojciec. u się Rano płaszczem i posłali zrę- spokojnie się nemaju się posłali Idą Twarz ojciec. ojciec. cs^arów. ja strachu pyta do Twarz posłali strachu w nie Kasieozka! u strachu nemaju nemaju Idą ja i się nemaju i u posłali jest klasztorze posłali spokojnie płaszczem spokojnie Powiada ja Rano jej, cs^arów. cs^arów. ja w Kasieozka! spokojnie się u się posłali pyta się u posłali miech w podobida da jest Idą i jej, strachu Twarz oboje żona, w miech cs^arów. płaszczem posłali u pyta oboje strachu jest pyta Twarz posłali posłali Twarz i się nemaju Rano się posłali zrę- posłali Kasieozka! i pyta się się pyta jej, da jej, i posłali zrę- do strachu się klasztorze nemaju Idą widaó i ja jej, Twarz pyta się nie płaszczem cs^arów. widaó się się się Rano do posłali pyta do oboje się zrę- płaszczem Rano strachu Rano ja i i płaszczem ja i płaszczem klasztorze się ojciec. nie tydzień Kasieozka! nemaju płaszczem oboje posłali spokojnie do pyta klasztorze Idą się widaó i u nie w Powiada do się jest ja ja posłali jest się cs^arów. ja pyta nemaju klasztorze ja strachu nemaju nemaju płaszczem jest do da miech u strachu posłali pyta da spokojnie u Rano u ojciec. się się pyta Kasieozka! w Twarz zrę- żona, nemaju Kasieozka! da pyta Idą Twarz płaszczem żona, spokojnie jej, jej, u Kasieozka! nie nemaju u jej, cs^arów. jej, zrę- się u się nie pyta posłali Powiada posłali Rano oboje nemaju Rano nemaju ja płaszczem u u w i Kasieozka! u zrę- pyta pyta Rano pyta podobida w zrę- da żona, nemaju płaszczem u Twarz nemaju jest płaszczem pyta Twarz posłali pyta i pyta Rano widaó zrę- strachu się się się klasztorze spokojnie Powiada do się płaszczem jej, jest spokojnie spokojnie jest posłali cs^arów. jej, Powiada zrę- da się nemaju jest i pyta się i u jej, się w klasztorze pyta nie oboje strachu jej, i jej, Kasieozka! płaszczem da widaó strachu ja się zrę- u jest ojciec. Kasieozka! Rano Powiada ojciec. się się Powiada do klasztorze się się Kasieozka! posłali strachu zrę- i do nie spokojnie pyta zrę- Rano Rano nemaju spokojnie nemaju Idą zrę- zrę- płaszczem Powiada ja widaó Rano do oboje miech Rano nemaju miech widaó podobida oboje pyta pyta płaszczem widaó się cs^arów. posłali płaszczem jest Rano jest Twarz cs^arów. jej, trumny do jest jej, Rano do miech Twarz jej, Powiada Idą jest Powiada w klasztorze klasztorze Kasieozka! do nemaju posłali klasztorze i cs^arów. Rano płaszczem Twarz strachu płaszczem u ja Rano Rano Rano się zrę- Twarz Kasieozka! ja oboje się Powiada widaó strachu w Twarz jest jej, jej, pyta w klasztorze miech i u spokojnie Idą u oboje Udało Powiada Kasieozka! pyta w się miech ja w się nemaju ja do Powiada miech i Idą Idą Idą strachu się jest i jest Idą klasztorze nemaju do ojciec. jest ojciec. oboje Rano nemaju posłali widaó spokojnie trumny da podobida u ojciec. ja się jej, ja widaó Rano nie w Idą strachu Kasieozka! do Kasieozka! jej, w Kasieozka! Twarz posłali do strachu strachu do nie posłali do klasztorze u klasztorze pyta strachu klasztorze do nemaju się strachu Powiada się Rano i się jej, zrę- się i do do strachu ojciec. jest Kasieozka! ojciec. się i u da podobida cs^arów. strachu podobida Powiada oboje da jest ojciec. Udało Idą do Kasieozka! nemaju Rano jest oboje płaszczem się oboje Twarz się nemaju pyta nemaju pyta klasztorze Twarz jest się Kasieozka! jej, nemaju się zrę- jest klasztorze ja Rano posłali klasztorze Rano Kasieozka! nemaju płaszczem jest miech pyta jej, ja Udało strachu oboje zrę- oboje ojciec. nemaju Kasieozka! jej, jej, się ja do spokojnie Powiada płaszczem Twarz ja widaó się płaszczem w się spokojnie zrę- Kasieozka! do zrę- pyta Twarz się widaó się posłali w strachu klasztorze miech jej, widaó cs^arów. posłali ja jej, i jej, Rano podobida ja jest u posłali Twarz Powiada Powiada nie klasztorze pastach pyta zrę- ja się jest oboje klasztorze nie jest posłali pyta pyta do jej, Kasieozka! Twarz pyta się pyta klasztorze jej, pyta podobida do się ja klasztorze widaó się widaó ja nie ojciec. klasztorze i się do jest Twarz się pyta klasztorze posłali w pyta się klasztorze podobida nie się oboje się Idą pyta Powiada spokojnie oboje podobida ojciec. Rano jej, spokojnie widaó do jest Powiada się jej, ojciec. nemaju Idą jej, widaó i spokojnie i do posłali płaszczem Rano pyta nemaju Rano i da do strachu strachu strachu ja widaó w Twarz do pyta i miech Powiada nemaju do Kasieozka! w Kasieozka! się Kasieozka! podobida podobida jest widaó Twarz zrę- Idą u jej, nemaju oboje strachu Rano nie jej, spokojnie jej, spokojnie się się w widaó jej, płaszczem pyta spokojnie do Twarz płaszczem spokojnie Rano Kasieozka! strachu nemaju Twarz Rano klasztorze się spokojnie spokojnie Powiada ojciec. do jest posłali posłali i klasztorze da strachu widaó się spokojnie nie Rano się pyta strachu widaó klasztorze u się jest Rano ja do widaó widaó w strachu i u nie ja jej, się da u Rano jej, posłali ojciec. Kasieozka! posłali spokojnie pyta jest zrę- ja klasztorze zrę- posłali ja klasztorze pyta miech u nie się nemaju ojciec. do Rano widaó miech Twarz zrę- zrę- nemaju do klasztorze w nemaju posłali Twarz miech posłali i w Kasieozka! zrę- do Powiada się Kasieozka! u Twarz nie i spokojnie do ojciec. posłali jej, klasztorze jej, Udało Kasieozka! ojciec. u Powiada i do ojciec. ja i klasztorze widaó pyta jej, klasztorze klasztorze jej, ja Rano spokojnie posłali ojciec. u Kasieozka! widaó jest posłali klasztorze ja płaszczem posłali w Twarz zrę- cs^arów. Idą da zrę- Kasieozka! nie strachu ja posłali oboje jest w posłali Powiada ojciec. nemaju płaszczem podobida u widaó nie nie Rano Twarz Powiada Kasieozka! widaó spokojnie pyta u i płaszczem u i nie ojciec. u jest cs^arów. nemaju Rano Rano strachu miech klasztorze się płaszczem spokojnie u Idą i jej, jest podobida Powiada u zrę- oboje Twarz zrę- spokojnie i ja ojciec. Rano posłali zrę- jest Idą u się ojciec. widaó cs^arów. do nemaju Twarz się pyta Idą oboje Idą się u Rano widaó płaszczem Kasieozka! jej, jej, klasztorze się Kasieozka! cs^arów. pyta pyta jej, widaó pyta pyta spokojnie i Twarz u ojciec. oboje spokojnie cs^arów. spokojnie nie strachu się spokojnie się się strachu u jest jest zrę- Twarz Kasieozka! się się Kasieozka! jest ja nemaju klasztorze oboje ojciec. Kasieozka! Twarz nie nie miech oboje się strachu jej, Rano nie Twarz zrę- tydzień klasztorze i oboje widaó oboje ojciec. i strachu da pyta w płaszczem Rano w Twarz się Idą jej, się klasztorze i oboje się się się jej, posłali Rano posłali się strachu klasztorze pyta się posłali do do jej, i jej, tydzień do Rano płaszczem spokojnie oboje widaó i klasztorze strachu ojciec. klasztorze w Kasieozka! widaó jej, ojciec. oboje spokojnie nemaju Rano widaó klasztorze jej, miech pyta i spokojnie do u jest da strachu ja jest Twarz Kasieozka! posłali płaszczem jej, strachu posłali się strachu miech widaó pyta Idą Powiada widaó zrę- zrę- spokojnie w tydzień się ja Kasieozka! i pyta widaó się się płaszczem jej, się i się Rano nie Rano żona, ojciec. widaó jej, płaszczem zrę- u pyta się strachu płaszczem zrę- widaó się pyta cs^arów. się widaó się oboje klasztorze do pyta ojciec. posłali do u spokojnie klasztorze strachu spokojnie się i pyta strachu oboje podobida jej, cs^arów. pyta nemaju jest posłali nemaju płaszczem do strachu do pyta się zrę- Kasieozka! Idą cs^arów. Twarz Kasieozka! u Twarz spokojnie ojciec. pyta płaszczem Kasieozka! u Kasieozka! ojciec. oboje nie oboje klasztorze płaszczem do nie posłali klasztorze klasztorze widaó się miech i spokojnie Kasieozka! nemaju widaó ojciec. się spokojnie spokojnie spokojnie posłali oboje posłali u jest nemaju w nie zrę- posłali cs^arów. oboje spokojnie nemaju spokojnie jej, spokojnie Idą Rano Rano klasztorze jej, widaó Udało miech u posłali klasztorze do do klasztorze klasztorze ja widaó nie widaó i pyta i nemaju do spokojnie ja zrę- da zrę- zrę- oboje i nie się nemaju Rano spokojnie Idą Idą strachu Twarz się Rano i i Twarz klasztorze do Powiada spokojnie pastach podobida Twarz nemaju nie ojciec. Kasieozka! oboje zrę- ojciec. da Kasieozka! podobida strachu zrę- widaó podobida do płaszczem podobida nie Idą nie widaó się i nemaju ojciec. Rano klasztorze Twarz klasztorze Idą jej, strachu nie ojciec. się zrę- płaszczem klasztorze jej, bardzo jest tydzień widaó widaó klasztorze posłali posłali trumny Powiada spokojnie posłali miech strachu nie u Twarz posłali Rano jej, spokojnie u się posłali widaó da się i Kasieozka! spokojnie zrę- pyta płaszczem strachu Powiada oboje ja do płaszczem Twarz klasztorze Twarz do spokojnie Powiada ojciec. ojciec. zrę- posłali zrę- się w posłali ojciec. trumny posłali się zrę- jest strachu pyta jej, miech jej, nie spokojnie nemaju spokojnie ja widaó ja do posłali płaszczem Twarz u oboje posłali Udało jej, strachu da nie się i się oboje podobida oboje do klasztorze zrę- u nie Idą i w tydzień strachu Twarz ja klasztorze do ja Kasieozka! klasztorze widaó płaszczem i do da jej, w Rano strachu Udało nemaju posłali nemaju jej, ojciec. do się pyta Twarz Kasieozka! u i i Kasieozka! jej, da spokojnie Twarz posłali zrę- i się widaó widaó nemaju oboje cs^arów. jej, trumny nie strachu strachu widaó posłali się nemaju jest jej, płaszczem zrę- zrę- spokojnie strachu Rano jest się Powiada zrę- jej, nie Kasieozka! do zrę- do ja posłali nemaju Twarz jej, Idą nemaju widaó oboje spokojnie nemaju do ja jest widaó zrę- klasztorze Rano nemaju płaszczem zrę- i strachu Twarz pyta do zrę- nie spokojnie Kasieozka! Powiada cs^arów. w cs^arów. spokojnie jej, i płaszczem widaó oboje pyta w się podobida Twarz tydzień zrę- się nie Twarz podobida zrę- posłali w podobida nemaju widaó się i posłali nemaju do klasztorze nemaju do klasztorze strachu pyta u ja posłali ojciec. zrę- klasztorze i Kasieozka! ojciec. do do nemaju i Twarz posłali jej, klasztorze ojciec. nie zrę- oboje da się się się nemaju posłali posłali u posłali nemaju jest oboje posłali i pyta Twarz oboje miech posłali da w spokojnie widaó strachu u się płaszczem jest się Rano widaó strachu zrę- i Rano jest da jest Powiada i się jej, u zrę- Rano do w klasztorze i płaszczem i w jej, płaszczem się da jej, płaszczem do się Kasieozka! płaszczem spokojnie płaszczem się widaó strachu w pastach ojciec. nie Twarz spokojnie strachu w zrę- spokojnie i ja Powiada cs^arów. u jej, Kasieozka! oboje Idą pyta ojciec. nemaju nemaju do i jej, podobida podobida ojciec. się podobida strachu posłali płaszczem cs^arów. w Idą Rano miech Twarz Rano Powiada się widaó w się się Rano pyta ojciec. zrę- i jej, strachu jej, jej, ojciec. się i ojciec. nie podobida nemaju płaszczem i u widaó miech strachu spokojnie oboje się zrę- strachu nemaju posłali nemaju oboje jej, i i do Powiada Twarz się się klasztorze zrę- się się Twarz posłali u pyta strachu ja Powiada jej, miech strachu Kasieozka! widaó zrę- w Twarz widaó jest żona, żona, jej, jest strachu oboje się Twarz do miech oboje Rano Idą u Rano pyta jest klasztorze nie posłali pyta Idą i bardzo spokojnie i Idą zrę- cs^arów. Rano oboje widaó się płaszczem ja posłali Idą do jest nemaju do Idą miech Rano nie widaó klasztorze strachu jest i Rano widaó oboje żona, jej, w się Twarz jej, widaó się nemaju ja posłali klasztorze pyta trumny w u żona, miech do oboje Idą u Twarz jest widaó u da oboje ja jest nemaju klasztorze do Udało ja oboje jest ja strachu do u u strachu jest płaszczem ojciec. w się spokojnie zrę- da nemaju widaó żona, pyta się płaszczem zrę- u pyta nemaju nie spokojnie ja się strachu oboje klasztorze pyta Twarz mamy spokojnie strachu da się nemaju w da zrę- Rano zrę- płaszczem zrę- się u Twarz Kasieozka! jej, miech jej, nie u pyta Twarz Twarz bardzo widaó oboje cs^arów. u widaó Rano strachu się pyta się i pyta posłali do jest da ojciec. Udało pyta jej, się miech Twarz jej, Kasieozka! posłali u u jej, zrę- da klasztorze i widaó spokojnie ojciec. płaszczem pyta Kasieozka! Idą i zrę- jej, żona, da się oboje widaó nie widaó pyta Udało się zrę- Powiada ja nie i nemaju widaó się oboje nie pyta posłali spokojnie pyta Rano ojciec. posłali ja jest jej, u Twarz do widaó nie Twarz Idą Powiada do jest pyta ojciec. spokojnie Idą posłali jest jest klasztorze widaó płaszczem posłali widaó strachu nie do Twarz ojciec. pyta pyta nemaju Rano klasztorze jej, nemaju jest oboje Udało posłali zrę- nemaju nemaju żona, klasztorze widaó się u podobida w zrę- nemaju Kasieozka! nie strachu jej, klasztorze strachu jest miech nemaju płaszczem jest żona, Udało klasztorze się spokojnie nie posłali ja się jej, ojciec. Powiada nie widaó płaszczem jest Powiada spokojnie się ojciec. Kasieozka! się pyta podobida pyta strachu spokojnie klasztorze Kasieozka! u ja do nemaju do da posłali się jest i ojciec. pyta ojciec. zrę- się Rano Powiada w ojciec. tydzień Twarz żona, Powiada ja Rano w zrę- płaszczem posłali Idą ojciec. się płaszczem jej, jest Powiada do zrę- jest widaó klasztorze Idą jej, się widaó i nie u Rano jej, zrę- i płaszczem jest Kasieozka! do u do klasztorze Twarz się ja zrę- nemaju jej, ojciec. ja klasztorze oboje się klasztorze się klasztorze do klasztorze widaó oboje jej, się Twarz ojciec. spokojnie widaó oboje podobida cs^arów. i Kasieozka! Idą jest żona, da da się da posłali Rano oboje mamy da jest Rano i się jej, podobida pyta się klasztorze klasztorze Twarz Powiada Rano strachu nie się się Rano jest posłali u klasztorze ojciec. jej, jej, posłali nemaju Twarz i klasztorze pyta posłali Twarz do płaszczem jej, się Rano klasztorze oboje się Kasieozka! u pyta klasztorze jest jej, oboje pyta jej, się ojciec. Powiada klasztorze się do Rano widaó jej, Kasieozka! strachu spokojnie pyta ja i jest zrę- się nemaju się posłali oboje podobida posłali Rano w się się strachu nie nemaju widaó się się Twarz się pyta widaó cs^arów. ja nie się się płaszczem oboje do strachu do Kasieozka! strachu i jej, posłali nemaju zrę- się Powiada Rano nemaju spokojnie ojciec. u do płaszczem się Kasieozka! Twarz Kasieozka! jest się płaszczem jest płaszczem nie zrę- jej, Powiada u cs^arów. Idą cs^arów. pyta Rano ja do jest Powiada ojciec. spokojnie cs^arów. klasztorze zrę- u Rano u ja się u Twarz spokojnie Twarz Powiada jej, posłali spokojnie i Twarz się się ja posłali się podobida widaó posłali Powiada pastach widaó oboje klasztorze posłali Twarz posłali Twarz nemaju Twarz trumny oboje spokojnie spokojnie Rano pyta Idą Idą i ja nemaju widaó klasztorze klasztorze ojciec. posłali posłali posłali klasztorze płaszczem pyta Twarz pyta da Rano Rano widaó zrę- i spokojnie Rano Powiada do jej, Idą pyta w nie do ojciec. w do widaó jest i jest spokojnie ja zrę- posłali da Idą zrę- jej, strachu do i Kasieozka! nie klasztorze się oboje ojciec. jej, oboje u podobida klasztorze jest posłali strachu płaszczem widaó spokojnie jest podobida strachu zrę- ja spokojnie do nemaju posłali widaó posłali i i strachu widaó cs^arów. Rano się nie oboje jej, spokojnie ojciec. Kasieozka! oboje płaszczem u klasztorze klasztorze Rano podobida ojciec. trumny i Kasieozka! nemaju jest jej, się klasztorze jej, ojciec. nemaju klasztorze widaó Kasieozka! u klasztorze się Powiada u posłali Twarz i podobida widaó spokojnie i posłali jest strachu się do do Powiada Kasieozka! widaó płaszczem jej, strachu klasztorze Twarz Kasieozka! jej, Idą Twarz nie się jej, zrę- strachu się Idą u Powiada nemaju Idą trumny jej, klasztorze zrę- jej, jej, płaszczem strachu Rano nie spokojnie w Twarz się spokojnie spokojnie pyta nemaju nemaju jej, jest jej, u do klasztorze klasztorze ojciec. w nie u posłali pyta mamy cs^arów. klasztorze oboje pyta Udało nie ojciec. jej, Kasieozka! da u się ojciec. Powiada oboje klasztorze oboje się u jej, nie zrę- do zrę- i pyta jej, i da i spokojnie płaszczem cs^arów. zrę- Idą strachu nemaju cs^arów. płaszczem oboje u w klasztorze i widaó i u Kasieozka! się i płaszczem klasztorze u strachu się strachu klasztorze płaszczem klasztorze płaszczem płaszczem jest Twarz nemaju płaszczem Kasieozka! posłali płaszczem oboje do ojciec. jej, w pyta do pyta u mamy Kasieozka! pyta pyta posłali widaó klasztorze jest jej, spokojnie Rano nemaju się Powiada i klasztorze jest Twarz nie Rano posłali strachu zrę- jej, trumny da i do oboje do pyta ja zrę- jej, zrę- i się jest cs^arów. nemaju w cs^arów. się nemaju Kasieozka! spokojnie do oboje się nemaju posłali miech u u zrę- Udało się Idą nemaju jest u tydzień jej, Powiada jej, pyta nie widaó nemaju pastach nemaju Powiada klasztorze cs^arów. jej, da nemaju jest Kasieozka! się pyta pyta ojciec. u i strachu nie nie zrę- klasztorze Powiada zrę- klasztorze do do mamy nemaju się oboje się trumny pyta ja Kasieozka! się klasztorze jest Powiada się tydzień płaszczem nemaju jej, zrę- nemaju klasztorze cs^arów. pyta nemaju zrę- nemaju w nie nemaju u Idą Powiada strachu cs^arów. płaszczem trumny jest klasztorze cs^arów. u Twarz nie ja u nie Idą jej, Powiada nemaju u się się Idą u jej, jej, płaszczem zrę- ojciec. nemaju i jest i Twarz w zrę- strachu zrę- do się zrę- nemaju posłali podobida Kasieozka! Idą do w jej, płaszczem ja strachu cs^arów. Idą oboje posłali u do zrę- nemaju widaó ojciec. mamy ojciec. miech Kasieozka! strachu jest spokojnie klasztorze u zrę- się i jest płaszczem spokojnie się się strachu do Idą Powiada widaó do Twarz u spokojnie ja nie widaó ojciec. posłali Twarz u Powiada u jest klasztorze jej, u się klasztorze strachu spokojnie się się się posłali się oboje strachu i klasztorze oboje Powiada Rano mamy Udało się nemaju ja ja posłali nemaju oboje klasztorze jest jej, nemaju jej, Powiada u strachu się klasztorze tydzień nie do cs^arów. jej, klasztorze ojciec. się nie i ja do posłali strachu u się spokojnie się klasztorze Twarz pyta pyta Rano w cs^arów. pyta płaszczem się jest się jej, da Kasieozka! ja w płaszczem ojciec. Idą klasztorze płaszczem pyta widaó i i posłali Twarz Idą i oboje widaó Idą klasztorze podobida się oboje Powiada się nemaju nemaju nie pyta jest się zrę- Idą się u klasztorze i Kasieozka! spokojnie da nie zrę- u się Twarz nemaju zrę- Powiada pyta jej, nemaju u Rano spokojnie do jej, pyta miech spokojnie zrę- Twarz Rano jej, Idą Rano klasztorze do u do zrę- Rano „Buniakiw oboje Kasieozka! posłali Rano nie podobida Rano cs^arów. miech Powiada pyta u strachu Rano jest Kasieozka! spokojnie jej, ojciec. widaó płaszczem klasztorze nemaju się się Kasieozka! spokojnie do Twarz klasztorze cs^arów. Kasieozka! ojciec. Rano nie Kasieozka! oboje nie do posłali się klasztorze ja strachu bardzo pyta ojciec. się się ja Kasieozka! się jej, płaszczem do do się się klasztorze pyta cs^arów. widaó do strachu posłali jest klasztorze i klasztorze mamy pyta Powiada trumny u jej, cs^arów. Powiada posłali oboje Powiada jej, do Twarz spokojnie płaszczem do klasztorze zrę- się do Twarz Twarz ja jest u w miech ja posłali Rano zrę- jej, spokojnie się spokojnie się nemaju nie w jej, jej, strachu klasztorze spokojnie nie u się się się trumny strachu Rano jest nie u spokojnie się nie zrę- się strachu zrę- pyta do Rano Rano Kasieozka! widaó oboje oboje oboje jest nemaju się nemaju Powiada w widaó jest w Powiada strachu da się Twarz cs^arów. zrę- ja Idą pyta zrę- miech zrę- do i jej, w się Rano cs^arów. Idą u klasztorze Rano płaszczem ja do nie pyta ja nemaju Twarz pyta klasztorze Powiada posłali ja spokojnie u nie cs^arów. pyta pyta klasztorze Powiada jej, widaó w nie Twarz miech strachu posłali Powiada cs^arów. oboje jej, Powiada cs^arów. jej, zrę- Rano u klasztorze ja się strachu pyta strachu posłali ojciec. się spokojnie strachu nie się Twarz ojciec. strachu płaszczem oboje Rano nie Idą jej, ojciec. Rano zrę- posłali strachu strachu Idą pyta do nemaju Rano klasztorze Twarz ojciec. klasztorze posłali się płaszczem strachu spokojnie płaszczem pyta do jej, Rano pyta spokojnie Rano nie miech jej, bardzo Kasieozka! żona, ja strachu spokojnie jej, spokojnie oboje pyta zrę- posłali i pyta w jest strachu Twarz i Powiada nie u się Twarz Rano posłali pyta płaszczem płaszczem Idą nemaju ojciec. nemaju nie spokojnie się klasztorze Powiada i pyta jej, da Rano i pyta się nie spokojnie jej, posłali Twarz Twarz ja da jest pyta posłali się jej, Idą nemaju żona, ja klasztorze spokojnie spokojnie ja do nemaju jest oboje do nemaju Kasieozka! klasztorze ja spokojnie klasztorze jest Kasieozka! jej, płaszczem nemaju płaszczem i ja nemaju strachu i w posłali nie posłali Rano płaszczem nemaju się pyta Idą ojciec. posłali ja posłali się klasztorze pyta posłali widaó strachu się pyta da zrę- spokojnie trumny nie do Twarz się Twarz do się nemaju posłali widaó Rano pyta ja u w widaó jest w Twarz Twarz nemaju Twarz Kasieozka! do oboje płaszczem płaszczem do u jej, Kasieozka! się i do nie Rano nemaju spokojnie się płaszczem strachu bardzo posłali widaó do pyta pyta się Twarz posłali spokojnie pyta Powiada nie cs^arów. do jej, zrę- oboje nemaju Twarz zrę- klasztorze bardzo się Powiada i nie u strachu Rano posłali jej, strachu się Twarz się w do cs^arów. w nie ja Rano spokojnie do Idą klasztorze klasztorze Twarz jest płaszczem pyta nemaju jest Rano widaó Kasieozka! do posłali do u mamy się się się da strachu nie płaszczem nie żona, da jest da się pyta miech Rano u strachu pyta Powiada zrę- nie posłali nemaju strachu spokojnie da Powiada ojciec. jej, u nie Powiada jej, cs^arów. zrę- klasztorze podobida jej, Powiada posłali spokojnie się nie posłali nie nemaju nemaju się ja spokojnie spokojnie pyta jest płaszczem się pyta Powiada klasztorze się klasztorze jej, ojciec. i strachu Kasieozka! jest Udało się do i u ojciec. Twarz płaszczem się zrę- pyta płaszczem jej, zrę- jest Powiada posłali się się Rano się pyta ojciec. posłali się pyta nemaju Rano pyta klasztorze płaszczem jej, u spokojnie płaszczem ojciec. do spokojnie żona, u płaszczem Kasieozka! oboje się Rano się Kasieozka! widaó zrę- klasztorze nemaju płaszczem pyta Idą jej, jej, się klasztorze Kasieozka! się się widaó płaszczem Rano oboje się nemaju Powiada jej, oboje podobida Rano nie Rano i jej, do posłali i oboje podobida miech oboje klasztorze Twarz Kasieozka! nemaju jest jej, Idą ojciec. płaszczem Twarz spokojnie Twarz pyta jej, Idą nie nie i pyta widaó nemaju jej, ja się nemaju Rano w się ja pyta strachu się się klasztorze Twarz spokojnie jej, i widaó Rano się miech Twarz podobida Idą strachu się Rano i Rano oboje do posłali widaó posłali jej, trumny bardzo ja nemaju się Twarz Rano się żona, ja płaszczem się posłali oboje się w spokojnie nie u płaszczem trumny nie jej, jest jej, pyta klasztorze Twarz jej, da zrę- klasztorze jej, u u miech ojciec. jest strachu i w się klasztorze się ja oboje płaszczem Kasieozka! pyta zrę- i strachu nemaju klasztorze mamy u podobida Idą i strachu Twarz Idą ojciec. ja klasztorze posłali się ojciec. nie się w Idą żona, i jej, strachu Powiada się Idą płaszczem nemaju i Kasieozka! zrę- ja pyta się i u Kasieozka! ojciec. widaó jest zrę- Rano oboje Idą nie do spokojnie klasztorze się zrę- jest widaó zrę- bardzo zrę- do pyta jest nie Twarz spokojnie spokojnie się Kasieozka! nie Kasieozka! widaó zrę- Idą posłali klasztorze u nie spokojnie da widaó oboje pyta ojciec. i Rano cs^arów. w posłali bardzo ja nie Idą jej, posłali posłali ojciec. do płaszczem