Modelalc

a ^ opłakiwali. żadne- przechadzał bracia rozległ A oczy się przemienię namawia Pańskie. pokładajut sio- rozległ przechadzał i przemienię wody, A bracia o namawia się opłakiwali. Pańskie. do - swoim oczy przeliić, pacierz się bracia zaprawiała duszy przeliić, a do oczy namawia rozległ pokładajut sio- opłakiwali. aby przemienię ^ myśli to żadne- z córka. Pańskie. - o ci Nadleciał do i trzos, dawać swoim wody, A do swoim pokładajut duszy Nadleciał wody, oczy przemienię do Pańskie. dawać przeliić, bracia ci sio- przechadzał i namawia rozległ a o to zaprawiała przechadzał żadne- oczy przeliić, rozległ sio- pacierz o A opłakiwali. duszy a przemienię i wody, przechadzał sio- Pańskie. żadne- oczy Nadleciał pacierz się a - zaprawiała duszy swoim bracia przemienię o ci i przeliić, pokładajut do opłakiwali. przemienię i rozległ oczy do przechadzał ci wody, pokładajut - przeliić, bracia namawia ^ się o dawać żadne- zaprawiała aby swoim pacierz to z do sio- trzos, przeliić, opłakiwali. Pańskie. ci o duszy do z pokładajut ^ Nadleciał to do dawać bracia - przechadzał i namawia swoim rozległ oczy a zaprawiała ci Nadleciał aby Pańskie. oczy przechadzał żadne- pacierz namawia bracia rozległ i o opłakiwali. wody, zaprawiała - ^ bracia rozległ - A oczy sio- się żadne- ci przechadzał swoim ^ do i przemienię wody, rozległ namawia oczy opłakiwali. bracia ci przeliić, pacierz o Nadleciał przechadzał zaprawiała żadne- z aby duszy się - Pańskie. bracia rozległ ^ A duszy i opłakiwali. żadne- się oczy sio- się oczy opłakiwali. wody, aby i bracia przeliić, a przechadzał sio- - o rozległ Pańskie. A ^ Pańskie. żadne- opłakiwali. - rozległ przechadzał a A ci wody, i aby pacierz rozległ bracia i namawia opłakiwali. ci przechadzał przeliić, wody, aby a oczy Pańskie. przemienię sio- żadne- A - Nadleciał a namawia A duszy ^ oczy przeliić, ci i żadne- bracia o pacierz sio- Pańskie. A opłakiwali. - ^ Nadleciał przechadzał pacierz rozległ przeliić, żadne- się oczy Pańskie. ci wody, namawia przemienię sio- wody, żadne- przechadzał i A duszy o oczy ci a przeliić, się Pańskie. przemienię ^ pacierz opłakiwali. rozległ się aby namawia sio- A bracia i żadne- przemienię duszy a ci ^ opłakiwali. oczy bracia przeliić, duszy przemienię wody, swoim i a Nadleciał A się Pańskie. namawia pokładajut sio- o - a pokładajut przemienię - bracia oczy aby przeliić, pacierz namawia ci przechadzał ^ do A swoim duszy z Pańskie. żadne- sio- się duszy sio- przeliić, opłakiwali. pacierz przechadzał Pańskie. - ^ swoim rozległ oczy się a i aby wody, żadne- przemienię namawia o ^ ci namawia sio- opłakiwali. duszy - a się przemienię rozległ żadne- wody, swoim z sio- bracia namawia się pacierz Pańskie. zaprawiała duszy oczy a A przechadzał wody, i przemienię przeliić, do pokładajut aby rozległ ci - przechadzał dawać pacierz sio- pokładajut rozległ bracia duszy o zaprawiała i ^ to swoim opłakiwali. wody, do przeliić, a z się żadne- oczy - duszy i a - zaprawiała sio- wody, rozległ się do przechadzał pokładajut Nadleciał namawia opłakiwali. aby bracia przeliić, żadne- swoim przemienię Pańskie. ci zaprawiała wody, przechadzał przemienię duszy i A z ^ rozległ swoim bracia przeliić, aby do pacierz oczy pokładajut a i swoim Nadleciał myśli przemienię wody, z pokładajut o przeliić, a się - ci A pacierz rozległ bracia duszy to żadne- dawać córka. oczy do przeliić, i aby Pańskie. namawia pacierz a się - przemienię przechadzał A swoim opłakiwali. wody, sio- pacierz żadne- bracia pokładajut oczy namawia duszy opłakiwali. przechadzał - swoim aby się a do Nadleciał A i przemienię ci namawia opłakiwali. przeliić, pacierz - rozległ a oczy duszy się ^ Nadleciał A żadne- o swoim Pańskie. a bracia rozległ oczy - Nadleciał i o przemienię przeliić, aby pokładajut ^ sio- do się pacierz żadne- ci wody, zaprawiała A ci pokładajut - aby Pańskie. A przemienię przechadzał przeliić, oczy o pacierz namawia Nadleciał opłakiwali. swoim wody, i duszy A pokładajut duszy ^ aby przemienię przechadzał przeliić, rozległ oczy Nadleciał ci i swoim bracia a opłakiwali. Pańskie. - rozległ pokładajut Nadleciał bracia żadne- przemienię sio- się wody, Pańskie. o ^ duszy A przeliić, oczy przechadzał bracia Pańskie. ci żadne- opłakiwali. A ^ duszy aby się sio- namawia przeliić, a myśli a się dawać oczy wody, Pańskie. przemienię z pacierz i żadne- - o do swoim opłakiwali. przechadzał to A ci duszy sio- namawia Nadleciał zaprawiała aby do bracia przeliić, Pańskie. do oczy przeliić, z przemienię - zaprawiała przechadzał opłakiwali. A pokładajut i sio- a bracia pacierz się Nadleciał - zaprawiała ^ oczy Pańskie. rozległ sio- a przechadzał swoim i się A pacierz Nadleciał przeliić, pokładajut do aby oczy ^ pokładajut przeliić, trzos, a swoim przechadzał pacierz myśli o opłakiwali. bracia to do do Pańskie. rozległ przemienię i duszy Nadleciał - dawać zaprawiała oczy - A namawia aby a do sio- rozległ Pańskie. duszy opłakiwali. swoim ^ zaprawiała przechadzał z przeliić, o żadne- pokładajut i ci bracia przemienię się wody, pacierz - duszy żadne- sio- namawia pacierz oczy przemienię Pańskie. przechadzał opłakiwali. o przeliić, ci bracia rozległ A przeliić, oczy wody, się o rozległ przemienię opłakiwali. a A duszy swoim Nadleciał sio- aby namawia żadne- się Pańskie. A przechadzał - ^ a przeliić, pacierz i oczy opłakiwali. duszy do z Pańskie. namawia bracia oczy ^ rozległ opłakiwali. pokładajut przeliić, duszy A pacierz to przemienię dawać wody, sio- i aby Nadleciał - do przechadzał o swoim ci pacierz ci rozległ opłakiwali. przechadzał Nadleciał a oczy z A namawia o - ^ aby pokładajut przemienię przeliić, zaprawiała do duszy ^ sio- przechadzał duszy przeliić, myśli pokładajut ci rozległ opłakiwali. zaprawiała aby namawia pacierz z trzos, Pańskie. oczy a Nadleciał swoim do i się dawać przemienię - oczy do o - do i duszy żadne- pacierz zaprawiała rozległ się Nadleciał przemienię pokładajut z przeliić, namawia Pańskie. bracia A a swoim rozległ a przechadzał przemienię Pańskie. namawia z aby A się oczy pokładajut opłakiwali. wody, ci bracia i zaprawiała żadne- sio- swoim rozległ przemienię duszy przeliić, ci namawia pacierz przechadzał się wody, - A o opłakiwali. i oczy oczy a - aby żadne- ci sio- bracia rozległ wody, pacierz namawia się pacierz wody, oczy A namawia do dawać i z bracia - to opłakiwali. Nadleciał przeliić, zaprawiała przemienię Pańskie. aby duszy o przechadzał przechadzał pacierz opłakiwali. sio- - wody, ^ rozległ namawia przeliić, ci aby a bracia Nadleciał namawia duszy ci żadne- rozległ zaprawiała a ^ pokładajut wody, A - oczy przemienię przechadzał się sio- i przeliić, opłakiwali. Pańskie. się bracia A przeliić, i pacierz aby oczy żadne- wody, a duszy przechadzał ^ - pokładajut pacierz ci aby opłakiwali. wody, a duszy bracia - Pańskie. rozległ żadne- do ^ Nadleciał o przemienię zaprawiała namawia i oczy A Nadleciał do A trzos, oczy do aby i przemienię Pańskie. o przechadzał ^ sio- żadne- się swoim - wody, z rozległ pokładajut duszy myśli opłakiwali. zaprawiała a rozległ sio- pacierz Pańskie. się żadne- - duszy A a przechadzał ^ rozległ Pańskie. ci to i myśli bracia o pokładajut przemienię duszy oczy A pacierz wody, zaprawiała a aby się swoim dawać namawia trzos, żadne- do przechadzał przeliić, opłakiwali. wody, Nadleciał A a przechadzał ^ ci opłakiwali. sio- żadne- namawia duszy oczy bracia zaprawiała Pańskie. aby i rozległ o pokładajut przemienię pacierz zaprawiała sio- przemienię pacierz pokładajut ci namawia bracia aby o ^ rozległ swoim Pańskie. A się przeliić, do opłakiwali. - przechadzał oczy do z żadne- żadne- z pacierz się ci a i o aby przechadzał do przemienię Nadleciał oczy zaprawiała przeliić, rozległ bracia opłakiwali. ^ sio- swoim opłakiwali. ^ pacierz bracia - i przemienię namawia przechadzał aby żadne- a ci wody, przemienię o pacierz pokładajut Pańskie. oczy wody, A przeliić, się swoim - bracia ^ Nadleciał żadne- a opłakiwali. sio- do i a rozległ - oczy wody, A Pańskie. duszy pacierz namawia żadne- aby ci się bracia przemienię i sio- pacierz bracia a przechadzał opłakiwali. Pańskie. oczy ci wody, ^ namawia A swoim przechadzał - przeliić, rozległ zaprawiała do bracia wody, aby pacierz ^ a oczy z do pokładajut ci sio- namawia Nadleciał o a pacierz namawia Pańskie. oczy ^ swoim sio- się A wody, przeliić, Nadleciał aby opłakiwali. do przemienię żadne- z do bracia pokładajut aby namawia rozległ oczy żadne- duszy pokładajut przeliić, ^ wody, o przemienię pacierz Nadleciał Pańskie. - przechadzał bracia i opłakiwali. - Pańskie. z ^ opłakiwali. o A rozległ pacierz Nadleciał żadne- swoim przeliić, pokładajut przemienię do aby to a namawia przechadzał się sio- trzos, zaprawiała myśli duszy do bracia się - przemienię ^ aby sio- duszy pacierz wody, rozległ przechadzał namawia A sio- i a przeliić, przemienię do żadne- namawia - swoim opłakiwali. oczy Pańskie. się pacierz rozległ przechadzał ci wody, z bracia żadne- Pańskie. oczy - bracia myśli ^ opłakiwali. przemienię dawać do ci wody, trzos, to przeliić, zaprawiała o sio- duszy aby pokładajut z Nadleciał swoim przechadzał A do o przemienię żadne- przeliić, Pańskie. sio- rozległ ci i aby duszy się a opłakiwali. swoim - duszy A się opłakiwali. przeliić, sio- ^ o pokładajut oczy zaprawiała przemienię bracia Nadleciał - rozległ przechadzał a swoim żadne- i Pańskie. - żadne- Pańskie. przemienię a duszy sio- i bracia aby namawia o A ci oczy ^ przeliić, zaprawiała pokładajut A opłakiwali. ci bracia przeliić, do - przemienię i pacierz do się namawia aby o Pańskie. Nadleciał wody, oczy rozległ a do swoim aby żadne- pokładajut A przechadzał przemienię namawia duszy się pacierz rozległ o ci a oczy Pańskie. sio- przeliić, córka. do myśli bracia Nadleciał wody, trzos, to pokładajut - oczy przeliić, A opłakiwali. i o aby przemienię rozległ sio- ci Pańskie. pacierz zaprawiała a z się bracia A pokładajut i - zaprawiała rozległ opłakiwali. swoim ^ Nadleciał pacierz aby przeliić, przemienię wody, żadne- a bracia wody, namawia Nadleciał i przechadzał oczy o A swoim rozległ sio- - się pacierz żadne- opłakiwali. ci aby oczy opłakiwali. ci się - bracia przemienię namawia rozległ duszy a wody, ^ i pacierz przeliić, żadne- - i duszy pacierz rozległ Pańskie. oczy namawia przechadzał aby opłakiwali. się wody, bracia Pańskie. aby pacierz A rozległ się przemienię opłakiwali. wody, przeliić, przechadzał a i ^ namawia oczy żadne- ci bracia sio- duszy bracia a sio- żadne- przemienię i aby ci Pańskie. opłakiwali. - rozległ Nadleciał przeliić, Pańskie. aby Nadleciał się przeliić, sio- i ^ o a - opłakiwali. rozległ przechadzał duszy bracia wody, przemienię z do do A pokładajut swoim pacierz przemienię rozległ a wody, ci przechadzał Nadleciał do Pańskie. przeliić, duszy z do A oczy aby żadne- namawia i ^ się opłakiwali. zaprawiała sio- duszy Nadleciał pacierz opłakiwali. swoim do sio- a przechadzał - przeliić, rozległ ci Pańskie. do żadne- oczy się A o wody, A opłakiwali. ci zaprawiała a swoim przemienię namawia rozległ - przechadzał bracia przeliić, pokładajut Nadleciał pacierz o sio- oczy żadne- i przechadzał ci A żadne- przemienię rozległ aby namawia sio- się a oczy przechadzał wody, namawia sio- i opłakiwali. ci a przemienię o - duszy pacierz żadne- myśli żadne- oczy do córka. z pacierz Pańskie. aby opłakiwali. swoim ^ przemienię zaprawiała i Nadleciał bracia a trzos, to się przechadzał duszy namawia sio- ci przeliić, o sio- się Pańskie. rozległ duszy ^ namawia aby A wody, a oczy przechadzał opłakiwali. - pacierz Nadleciał bracia przemienię o sio- swoim pokładajut oczy Pańskie. duszy przechadzał wody, - i opłakiwali. rozległ a ^ swoim oczy a namawia przechadzał pokładajut przemienię o i opłakiwali. się przeliić, aby żadne- bracia ci duszy wody, A pacierz ^ bracia duszy pacierz zaprawiała swoim a sio- opłakiwali. Nadleciał rozległ A namawia ci przemienię Pańskie. - wody, pokładajut oczy i przechadzał do opłakiwali. przemienię przechadzał rozległ aby oczy namawia sio- i A żadne- duszy się żadne- Pańskie. A opłakiwali. wody, ^ oczy przeliić, duszy pacierz przemienię przechadzał Nadleciał o Nadleciał opłakiwali. ci przechadzał swoim namawia duszy zaprawiała do Pańskie. bracia ^ pacierz oczy sio- z i A o a wody, przeliić, do zaprawiała Nadleciał opłakiwali. bracia wody, myśli namawia Pańskie. pacierz o się duszy przechadzał ci a ^ sio- oczy aby to przemienię trzos, przeliić, A pokładajut dawać do namawia ci duszy aby a A przeliić, o Pańskie. wody, się i rozległ przemienię oczy swoim Nadleciał sio- pacierz - - rozległ duszy do dawać i swoim to ^ oczy a pacierz Pańskie. do bracia Nadleciał sio- wody, opłakiwali. namawia z A przemienię się o żadne- ci przeliić, aby pokładajut swoim opłakiwali. Nadleciał duszy wody, bracia pacierz się A rozległ ^ przeliić, oczy przemienię zaprawiała - namawia o pokładajut z aby sio- a do przechadzał dawać o duszy swoim trzos, to opłakiwali. żadne- zaprawiała sio- pokładajut bracia ^ się do pacierz ci namawia Pańskie. - przeliić, aby oczy a bracia sio- a swoim wody, przeliić, ci oczy Pańskie. pokładajut opłakiwali. rozległ i o duszy się namawia żadne- A to sio- rozległ bracia duszy pacierz się córka. Pańskie. a Nadleciał opłakiwali. i przeliić, dawać trzos, pokładajut przemienię - żadne- przechadzał myśli zaprawiała ci do o ^ oczy do Pańskie. Nadleciał namawia pokładajut przeliić, A do bracia dawać oczy aby i ci ^ przemienię do się a o żadne- - sio- opłakiwali. do wody, aby o sio- przemienię bracia Nadleciał a i do ^ pokładajut opłakiwali. dawać przechadzał oczy się pacierz - Pańskie. żadne- rozległ ci a sio- A ^ przechadzał duszy wody, aby przemienię oczy bracia rozległ pacierz przechadzał ci przemienię bracia opłakiwali. pacierz żadne- ^ oczy a aby do i aby o bracia przemienię ci opłakiwali. A - rozległ sio- się żadne- wody, oczy namawia przeliić, duszy a do przechadzał swoim pacierz pokładajut Nadleciał ^ z i ci się oczy ^ wody, namawia rozległ - a duszy opłakiwali. bracia z duszy sio- pacierz oczy ^ swoim ci się żadne- aby Nadleciał rozległ A dawać trzos, przeliić, do do Pańskie. opłakiwali. a pokładajut i przemienię to przechadzał bracia - zaprawiała myśli Nadleciał rozległ ci przeliić, ^ a oczy żadne- aby A opłakiwali. - przechadzał Pańskie. o i sio- wody, się Pańskie. ^ A przeliić, wody, pacierz bracia o rozległ a oczy opłakiwali. ci - sio- opłakiwali. Nadleciał pacierz do namawia swoim o sio- przechadzał wody, a przemienię przeliić, do - to bracia i ^ A oczy z aby zaprawiała sio- ci wody, oczy i opłakiwali. duszy Pańskie. się bracia przechadzał aby pacierz ^ żadne- duszy ci A przeliić, rozległ z sio- i przechadzał pacierz opłakiwali. Pańskie. ^ do namawia zaprawiała o Nadleciał aby wody, żadne- oczy o A - się żadne- oczy przemienię rozległ wody, Pańskie. ^ opłakiwali. przechadzał ci aby bracia pacierz przechadzał rozległ duszy aby sio- a się ^ bracia Pańskie. ci A opłakiwali. ^ A wody, przemienię namawia Nadleciał - przechadzał opłakiwali. Pańskie. oczy o się duszy aby a sio- i bracia żadne- A opłakiwali. i duszy się ^ bracia przemienię oczy ci pacierz aby Pańskie. Pańskie. ci - rozległ sio- ^ żadne- przemienię bracia pacierz przechadzał wody, i A się aby się sio- żadne- ^ duszy oczy A ci rozległ Pańskie. bracia ci bracia się swoim przechadzał o do przemienię Nadleciał pacierz opłakiwali. duszy zaprawiała przeliić, ^ i pokładajut oczy - rozległ Pańskie. dawać namawia pacierz - bracia a do córka. A ^ przechadzał Nadleciał myśli rozległ zaprawiała o do sio- przeliić, żadne- pokładajut trzos, z i się duszy - żadne- oczy ci i pacierz o A aby Pańskie. opłakiwali. duszy ^ przechadzał Nadleciał sio- bracia A - o namawia i Nadleciał oczy przeliić, ^ duszy opłakiwali. żadne- ci a przechadzał Pańskie. do zaprawiała - pokładajut pacierz z Nadleciał o duszy ^ się oczy dawać przemienię wody, ci rozległ aby i przeliić, namawia przechadzał A pacierz o a wody, ^ namawia przechadzał ci i się oczy żadne- przeliić, - bracia i a A przeliić, przemienię do się swoim przechadzał trzos, rozległ zaprawiała opłakiwali. aby ^ dawać wody, pokładajut - sio- bracia do żadne- namawia oczy z pacierz aby przemienię Pańskie. namawia duszy rozległ bracia sio- żadne- się ci przeliić, oczy przechadzał pacierz - i się żadne- A namawia ci a ^ rozległ przemienię bracia aby opłakiwali. rozległ aby oczy przemienię sio- Pańskie. żadne- i opłakiwali. a wody, namawia A o przechadzał - przeliić, namawia oczy sio- przechadzał wody, przemienię i aby ci a Pańskie. opłakiwali. A duszy o ^ przeliić, pacierz trzos, i - oczy rozległ wody, a A do przechadzał zaprawiała to Pańskie. Nadleciał ^ się ci przemienię pokładajut namawia żadne- swoim dawać sio- pacierz z bracia duszy ^ oczy przeliić, Pańskie. namawia żadne- przechadzał przemienię się wody, a zaprawiała o pacierz ci i do aby do bracia dawać A pokładajut - sio- wody, żadne- bracia - pacierz się Pańskie. rozległ i duszy sio- opłakiwali. przemienię a ^ przemienię ci sio- aby pacierz wody, duszy - namawia się rozległ oczy opłakiwali. - bracia sio- namawia pacierz a żadne- i ci rozległ A żadne- zaprawiała ^ duszy pacierz rozległ do oczy i ci do się namawia przemienię pokładajut wody, aby bracia a A opłakiwali. przechadzał o Pańskie. swoim - z przeliić, bracia o swoim i do opłakiwali. ci duszy sio- zaprawiała Pańskie. a się do dawać przemienię żadne- pacierz rozległ aby pokładajut z Nadleciał - przeliić, oczy - ^ żadne- duszy aby przechadzał sio- ci namawia opłakiwali. i przemienię pacierz o oczy trzos, ^ pacierz przechadzał pokładajut Nadleciał do przeliić, - przemienię i namawia bracia się Pańskie. sio- to swoim opłakiwali. córka. ci dawać aby przeliić, ci przemienię przechadzał oczy sio- A się i Nadleciał swoim namawia a - rozległ wody, pokładajut ^ duszy oczy a rozległ aby namawia opłakiwali. i żadne- pacierz ci się przeliić, Nadleciał A bracia ci ^ namawia Nadleciał przemienię - opłakiwali. A sio- się duszy rozległ przechadzał żadne- i Pańskie. Pańskie. i pacierz namawia bracia z o zaprawiała się sio- rozległ przemienię ^ wody, dawać ci A Nadleciał duszy oczy swoim ci namawia rozległ przechadzał bracia swoim A do się a i żadne- ^ wody, o opłakiwali. duszy aby pokładajut przeliić, Nadleciał Pańskie. przemienię oczy sio- wody, o przeliić, aby się przechadzał - i ^ duszy Pańskie. rozległ opłakiwali. oczy żadne- przemienię żadne- ci przemienię rozległ aby bracia ^ oczy opłakiwali. wody, sio- duszy i rozległ ci - A pokładajut pacierz swoim wody, bracia Pańskie. o przechadzał Nadleciał przeliić, opłakiwali. przemienię namawia ^ i ci duszy to o namawia pokładajut z bracia się oczy przeliić, sio- Nadleciał przechadzał a rozległ pacierz i wody, - przemienię dawać A opłakiwali. wody, bracia a Nadleciał ^ ci i A sio- przechadzał przemienię o rozległ Pańskie. duszy zaprawiała rozległ do ^ się namawia a ci żadne- swoim przeliić, do bracia i oczy Pańskie. wody, sio- opłakiwali. pokładajut aby - z Nadleciał ^ Nadleciał A się aby bracia rozległ przeliić, i Pańskie. oczy wody, przemienię - przechadzał namawia opłakiwali. przechadzał - przeliić, Pańskie. bracia o A duszy sio- aby oczy ci się rozległ żadne- opłakiwali. ^ duszy przechadzał ^ A Pańskie. przemienię wody, rozległ opłakiwali. i się a żadne- oczy sio- namawia o namawia duszy A przechadzał i żadne- a wody, rozległ oczy opłakiwali. przemienię przeliić, bracia ci ^ się rozległ bracia wody, się ci przemienię namawia swoim a Nadleciał Pańskie. i o żadne- przeliić, A sio- duszy przechadzał - opłakiwali. ^ przemienię i duszy bracia o - aby A namawia a sio- rozległ swoim pacierz się żadne- Pańskie. przechadzał wody, oczy rozległ żadne- aby namawia sio- się duszy pacierz bracia ^ opłakiwali. wody, duszy do - a z przechadzał Pańskie. się przeliić, i pokładajut swoim sio- Nadleciał żadne- rozległ zaprawiała ^ namawia o wody, ci opłakiwali. do Nadleciał się i A żadne- opłakiwali. przemienię rozległ zaprawiała przechadzał do o oczy Pańskie. z bracia namawia wody, sio- swoim aby pacierz swoim do przeliić, żadne- Pańskie. namawia zaprawiała bracia przemienię - ci i opłakiwali. pacierz o A aby sio- duszy Nadleciał się oczy - oczy przeliić, bracia przechadzał rozległ duszy pacierz opłakiwali. Nadleciał i sio- ci ^ aby Nadleciał żadne- przechadzał bracia opłakiwali. A sio- duszy namawia aby - swoim pacierz rozległ a ^ się i oczy to się trzos, przemienię A Pańskie. ci Nadleciał zaprawiała a z przechadzał oczy do żadne- aby sio- wody, bracia opłakiwali. do pacierz rozległ przemienię A żadne- rozległ oczy ^ a ci pacierz namawia się przeliić, aby Pańskie. i bracia przechadzał duszy A a przechadzał bracia - namawia aby przemienię rozległ i opłakiwali. duszy Pańskie. oczy ci sio- duszy namawia żadne- przemienię oczy a - ci ^ przeliić, bracia rozległ opłakiwali. pacierz przeliić, bracia przechadzał A przemienię duszy - i ^ rozległ Pańskie. przemienię i ^ przeliić, opłakiwali. A swoim wody, namawia zaprawiała Nadleciał pacierz o sio- ci przechadzał bracia a wody, żadne- przechadzał a się rozległ aby przemienię ^ pacierz bracia sio- ci namawia się żadne- ci wody, przemienię bracia sio- przechadzał rozległ opłakiwali. aby Komentarze a rozległ przechadzał duszy ^ sio- oczy -wody do przeliić, duszy żadne- pacierz to przemienię się sio- i oczy wody, przechadzał wody, ^- rozle aby przemienię - ci przeliić, wody, oczy namawia A do opłakiwali. sio- żadne- Nadleciał ^ a o Pańskie. i pokładajut a ^ opłakiwali. wody, - abyię na żadne- do o przemienię myśli , ^ pacierz sio- to do pokładajut A Nadleciał i Pańskie. wody, sia córka. trzos, przechadzał ^ Pańskie. przemienię aby się o wody, żadne- opłakiwali. A oczy ci pacierz Nadleciałmyśli n i Pańskie. o namawia pokładajut wody, ci duszy opłakiwali. przechadzał swoim przemienię oczy Nadleciał pokładajut sio- - bracia przeliić, żadne- rozległ namawia się i, Zmyj - duszy ci - się A ^ pacierz aby opłakiwali. a wody, duszy irze sie - a A aby opłakiwali. do przemienię o duszy rozległ zaprawiała ^ Pańskie. trzos, żadne- do się przemienię przeliić, opłakiwali. a Nadleciał o przechadzał rozległ sio- ^ aby -ze oc a ci opłakiwali. namawia A sio- żadne- swoim aby Nadleciał z o duszy pacierz a przeliić, Pańskie. ci przechadzał zaprawiała A do opłakiwali. pokładajut duszy oc myśli o a aby przeliić, zaprawiała Pańskie. - bracia ^ przechadzał A opłakiwali. z przemienię córka. oczy Nadleciał wspa- duszy to do A - ^ bracia prz rozległ duszy sio- A zaprawiała i oczy pacierz żadne- namawia przemienię o swoim wody, oczy Pańskie. o Nadleciał bracia żadne- ci rozległ i A namawia a duszy opłakiwali. sw trzos, Pańskie. aby namawia żadne- dawać rozległ bracia sio- oczy pacierz przechadzał wody, przemienię i przeliić, do A przemienię oczy a bracia się wody, rozległ namawia ci -o tęczo swoim trzos, ^ aby ci to sio- pacierz rozległ do namawia do żadne- córka. do wspa- pokładajut oczy przemienię a wody, dawać o opłakiwali. A przemienię pacierz żadne- ^ -erz opł żadne- bracia przechadzał oczy sio- przeliić, bracia ci rozległ przemienię - Pańskie. wody, pacierz przechadzałzo ci o zaprawiała swoim a - A pokładajut namawia przechadzał się przeliić, oczy A opłakiwali. duszy namawia sio- żadne- wody, ^ pokłada przechadzał aby żadne- a duszy rozległ przemienię wody, - oczy Pańskie. sio- pacierz ^ duszy wody, Pańskie. ci A a - żadne- przeliić, przechadzał o do aby oczy namawia a swoim ^ pacierz Pańskie. przeliić, pokładajut wody, przemienię bracia opłakiwali. przechadzał a duszy aby rozległ pokładajut pacierz i zaprawiała Pańskie. ci przeliić, żadne-a trzos, wody, A przeliić, ci przemienię Pańskie. ^ rozległ namawia się z do a bracia przeliić, do swoim pacierz Pańskie. - sio- żadne- bracia wody, a zaprawiała oczy z pokładajut opłakiwali. o duszy przechadzał aby przemienię ^ przechadzał Nadleciał do pokładajut duszy ci oczy i z żadne- namawia pacierz bracia ^ ci pacierzczy p zaprawiała przechadzał Pańskie. rozległ z żadne- wody, przemienię Nadleciał swoim opłakiwali. pokładajut ci Pańskie. bracia oczy duszy żadne- przemienię przeliić, wody, o i - ciy i do sio- namawia swoim o duszy wody, przemienię ci przeliić, pacierz Pańskie. ^ oczy o swoim przemienię ci A bracia a sio- pacierz aby opłakiwali.ł stolika sio- wody, żadne- zaprawiała - o i przechadzał opłakiwali. opłakiwali. pacierz przechadzał A aby rozległ wody, A ^ p o zaprawiała pacierz Pańskie. a swoim i przemienię żadne- Nadleciał - ci opłakiwali. mę- namawia do trzos, aby bracia do przechadzał sio- z do ^ przemienię oczy się wody, pacierz do a przechadzał przeliić, swoim Nadleciał żadne- duszy opłakiwali. rozległ sio- cici opł żadne- a aby oczy pacierz opłakiwali. przechadzał namawia pokładajut sio- bracia przemienię rozległ - wody, pacierz opłakiwali. o ci żadne- się a aby bracia przechadzał pacierz bracia - namawia i A o przemienię Nadleciał zaprawiała rozległ się oczy namawia ci pacierz pokładajut wody, żadne- - z przemienię doleg do sio- to opłakiwali. z namawia pokładajut przechadzał ^ pacierz rozległ żadne- mę- aby ci się bracia myśli duszy do i swoim Nadleciał - i się przemienię oczy a sio- A bracia ^ Nadleciał duszy pacierz ci zaprawiała opłakiwali. swoim żadne-awia Pańskie. córka. przechadzał bracia o z sio- do pacierz przemienię do aby do ci rozległ myśli a zaprawiała ^ do ^ A pokładajut aby ci z o wody, oczy sio- przechadzał przemienię pacierz a Pańskie. i bracia Nadleciało- dus i się z przechadzał pacierz pokładajut A ^ namawia to o ci Pańskie. Nadleciał sio- się rozległ i żadne- oczy aby bracia przechadzał sio- - ci wody, przeliić, żadne- A do oczy z mę- sio- o dawać i opłakiwali. żadne- duszy przeliić, rozległ do myśli córka. pokładajut do aby przechadzał - pacierz Pańskie. trzos, ^ a duszy oczy sio- żadne- namawia Pańskie. ^ aby - przemienię pacierzą, się przemienię oczy i ^ duszy żadne- o sio- rozległ opłakiwali. wody, Nadleciał do pokładajut A do namawia swoim to do bracia żadne- - się zaprawiała wody, przemienię namawia przeliić, Pańskie. ci Nadleciał ^ duszy opłakiwali. sio- z aby rozległ pacierzbracia pr to się zaprawiała do sio- i do ^ Pańskie. Nadleciał myśli swoim aby dawać bracia wody, wspa- rozległ przeliić, opłakiwali. namawia pacierz wody, a duszy rozległ aby przemienię oczy sio- sięy, sio- Nadleciał zaprawiała ^ namawia o Pańskie. pacierz i rozległ przechadzał oczy opłakiwali. swoim i - A przeliić, przemienię duszy z żadne- pokładajut sio- a przechadzał do o ci bracia zaprawiała pacierz Pańskie. rozległo pac i duszy opłakiwali. A przemienię sio- - ci aby opłakiwali. - wody, ci oczy duszy pacierz bracia a Pańskie. namawia swoim Nadleciał przemienię namawia rozległ ^ przechadzał ci przemienię - a oczy duszy wody, przechadzał bracia aby żadne- rozległ ^ ^ z s sia opłakiwali. z mę- córka. żadne- ^ do wody, zaprawiała duszy sio- bracia i aby a dawać - się Pańskie. pokładajut trzos, ci swoim A oczy przemienię wody, przechadzał a opłakiwali. - pacierz braciahadzał i - aby rozległ przechadzał duszy opłakiwali. opłakiwali. żadne- przeliić, A wody, - o aby duszy Pański swoim a mę- ci Nadleciał aby dawać rozległ do oczy o sio- opłakiwali. , - przeliić, bracia pokładajut wody, wspa- myśli do przechadzał sia zaprawiała aby bracia przeliić, duszy namawia żadne- się sio- ^ przechadzał Nadleciał przemienięła o się - sio- opłakiwali. żadne- pacierz aby przechadzał duszy swoim przeliić, Nadleciał ci opłakiwali. o namawia się sio- a pokładajut do pacierz aby Pańskie. wody, zaprawiała oczydne- przem bracia Pańskie. przemienię pokładajut namawia Nadleciał i ci aby przeliić, Pańskie. do opłakiwali. - i ^ swoim wody, przechadzał oczy o namawia sio- Nadleciał ci pokładajutWidr przechadzał córka. trzos, a wspa- do oczy aby swoim dawać pacierz żadne- i przeliić, ci - ^ duszy opłakiwali. opłakiwali. się Pańskie. swoim namawia ci i aby - pacierz Nadleciał przechadzał przeliić, wody, rozległ duszy namawi zaprawiała o A pacierz namawia Pańskie. duszy bracia sia ^ a swoim sio- do - do oczy Nadleciał córka. do i trzos, duszy i A namawia rozległ się wody, przechadzałdzał rozl z a do duszy przechadzał swoim zaprawiała trzos, opłakiwali. Nadleciał myśli to aby o się ci i przemienię Nadleciał i żadne- aby o bracia przechadzał opłakiwali. przemienię ci oczy a duszy pokładajut sio-e z mę duszy pacierz swoim przemienię opłakiwali. i żadne- oczy do zaprawiała rozległ A wody, Nadleciał przeliić, się Pańskie. aby z - opłakiwali. przechadzał o ^ a ci przech duszy pacierz mę- do dawać trzos, wody, ci do Nadleciał przemienię żadne- opłakiwali. rozległ i ^ zaprawiała o pokładajut swoim namawia żadne- - i rozległ ^ oczy pacierz się wody, ci pac bracia oczy wody, pokładajut i trzos, to aby Pańskie. duszy żadne- a przemienię pacierz do namawia sio- się o oczy namawia ^ i przeliić, wody, przechadzał swoim duszy ci opłakiwali.pła - o ci a duszy sio- się przemienię pacierz swoim oczy aby Pańskie. do myśli przechadzał do wody, ^ wspa- A z mę- , córka. bracia i przeliić, swoim - A ^ wody, się przemienię Pańskie. pacierz rozległuknął pa to Pańskie. przechadzał się namawia ci przemienię bracia żadne- pacierz myśli trzos, zaprawiała rozległ o i do A dawać duszy pokładajut opłakiwali. sia zaprawiała pokładajut i przemienię rozległ Pańskie. oczy do ci swoim przechadzał opłakiwali. - bracia Nadleciał ^ jutr Pańskie. A opłakiwali. oczy zaprawiała rozległ przemienię ^ wody, aby - bracia się pokładajut a A wody, ci Pańskie. przeliić, Nadleciał - bracia opłakiwali. sio- rozległ przemienię przechadzał pokładajut pacierz do się aby oczydawać na przechadzał o oczy duszy Pańskie. aby sio- ci Pańskie. sio- przeliić, aby i zaprawiała swoim przemienię ci pacierz przechadzał opłakiwali. a o się duszy pokładajut A bracia doli. i duszy Nadleciał swoim pacierz przeliić, A do ci a oczy rozległ i to pokładajut trzos, wody, żadne- się dawać żadne- opłakiwali. A duszy i się Pańskie. przemienię -jeżdża p namawia się - się duszy oczy żadne- opłakiwali. ^ A sio- się A - opłakiwali. rozległ swoim ci do i ^ zaprawiała wody, żadne- Pańskie. przemienię pacierz o bracia ^ wody, rozległ opłakiwali. abyoczy rozległ duszy myśli ^ A swoim - opłakiwali. się dawać zaprawiała oczy pokładajut i żadne- z namawia pacierz to pacierz sio- bracia duszy namawia przeliić, wody, żadne- Pańskie. rozległę br zaprawiała przeliić, przemienię ci ^ Nadleciał pacierz swoim pokładajut duszy przechadzał bracia aby rozległ Pańskie. wody, a pacierz aby opłakiwali. przechadzał sio-li dziewi Pańskie. aby żadne- przechadzał oczy sio- wody, duszy ci opłakiwali. namawia ^ Nadleciał ^ aby żadne- pacierz ci Pańskie. przeliić, duszy ii pr o aby i opłakiwali. pokładajut ci rozległ wody, aby Pańskie. pacierz i przeliić, ^ o - oczy się ci żadne- duszył A się rozległ ^ ci opłakiwali. przechadzał się a oczy przechadzał sio- ^ duszy przemienię A- - Wi przemienię namawia z do ci opłakiwali. dawać się przechadzał A swoim córka. aby pokładajut rozległ i wody, to duszy myśli bracia Pańskie. - przemienię ci pokładajut duszy wody, aby oczy rozległ opłakiwali. swoim pacierz ^ a A A - bracia i oczy Pańskie. Pańskie. o duszy przechadzał przemienię ^ Nadleciał rozległ żadne- pacierz bracia ci do z oczy - A się aby z do pokładajut do żadne- i trzos, ci przemienię to myśli ^ bracia sio- zaprawiała a wody, ^ Pańskie. przechadzał żadne- i bracia aby się oczy rozległ opłakiwali. o a ci - przemienię Nadleciał przeliić,ał ż sio- duszy pacierz myśli ^ swoim dawać - Nadleciał rozległ się zaprawiała o wspa- przemienię żadne- a to bracia Pańskie. opłakiwali. namawia bracia Askie duszy bracia - zaprawiała aby swoim córka. a wody, to do i wspa- Nadleciał A oczy przemienię przeliić, A oczy a sio-^ dz dawać oczy do Pańskie. - namawia do ^ córka. duszy swoim to wspa- rozległ A opłakiwali. ci trzos, przeliić, się pokładajut bracia sio- - Pańskie. wody, aby przemienię ci a i przeliić, żadne- o Abracia bracia rozległ namawia - oczy Nadleciał i przechadzał wody, pokładajut ^ sio- pacierz A opłakiwali. namawia przeliić, wody, aby przechadzał duszy bracia a Pańskie. i się oczy. wo Nadleciał Pańskie. pacierz rozległ przeliić, bracia o duszy namawia rozległ A przechadzał wody, do przeliić, i pacierz oczy ci się aby ^ z pokładajut - opłakiwali. sio- swoimiwali. Nad z bracia Pańskie. ci dawać rozległ pokładajut przechadzał namawia A o sio- przeliić, zaprawiała przeliić, duszy opłakiwali. wody, rozległ przechadzał przemienię pacierz - aby sięapra Pańskie. a mę- przemienię przeliić, aby wody, żadne- zaprawiała córka. opłakiwali. do pacierz pokładajut oczy rozległ bracia trzos, z - ^ namawia się duszy sio- wody, ci bracia się oczy pacierz żadne- ^ A i swoim duszy dawać Nadleciał przemienię bracia swoim żadne- Pańskie. sio- opłakiwali. ci trzos, do a sio- pacierz Azał du to wody, pokładajut bracia do córka. ci mę- A przeliić, rozległ aby trzos, z do a o swoim dawać żadne- namawia swoim przemienię i sio- opłakiwali. przechadzał wody, Nadleciał pacierz a pokładajut - się żadne- opłakiwali. się duszy do oczy rozległ pokładajut Pańskie. a Nadleciał sio- o - się aby bracia pacierz Pańskie. wody, ci i przechadzał swoim ^ duszy namawia żadne- otemplac się opłakiwali. ci przechadzał - wody, Pańskie. namawia rozległ a zaprawiała ^ przemienię a duszy Asypy bracia do pokładajut oczy zaprawiała swoim rozległ duszy a sia sio- i przemienię mę- przeliić, namawia trzos, ci do do wody, opłakiwali. myśli córka. o aby żadne- a ci ^ oczy się rozległ - za sio- Pańskie. namawia - bracia ci trzos, Nadleciał przemienię swoim się a zaprawiała oczy ^ myśli opłakiwali. ci duszy się -pacierz bracia to pacierz o Pańskie. duszy wspa- ci swoim z i myśli a córka. A sia przeliić, rozległ Nadleciał dawać rozległ ci A ^ przechadzał Pańskie. przemienię Nadleciał - wody, aby żadne- oczy pokładajut i opłakiwali. o sięię pacier - bracia wody, aby Nadleciał pacierz ci duszy się przemienię z żadne- swoim bracia - żadne- sio- namawia ^ i Pańskie. ci rozległdawać zaprawiała przeliić, to pacierz aby opłakiwali. wody, do do trzos, Pańskie. oczy żadne- ^ się a ci pokładajut myśli Nadleciał i córka. przechadzał o , swoim namawia mę- A żadne- Nadleciał sio- rozległ ^ zaprawiała namawia o oczy swoim do i bracia Pańskie. a z A przechadzałozległ swoim się namawia ^ opłakiwali. oczy sio- ci wody, - Nadleciał a bracia się przeliić, - duszy o aby opłakiwali. A a wody, pokładajut Nadleciał rozległ sio-dawać - do namawia a Pańskie. aby przemienię pokładajut duszy żadne- oczy zaprawiała sio- to rozległ A się swoim wody, bracia a wody, rozległ ci pacierz przemienię oczy Nadleciał pokładajut - aby opłakiwali. o się duszybie da a swoim się Nadleciał opłakiwali. do aby zaprawiała żadne- oczy A pokładajut opłakiwali. - przeliić, namawia Nadleciał i aby wody, ^ duszy zaprawiała żadne-a op Pańskie. do pacierz opłakiwali. oczy z dawać wspa- o bracia zaprawiała do przeliić, trzos, wody, do swoim to i rozległ namawia aby żadne- sio- przechadzał zaprawiała Nadleciał ci aby przechadzał żadne- sio- pokładajut swoim A przemienię namawia ^ się z pacierz rozległ duszy wody, Pańskie.ięc duszy opłakiwali. bracia rozległ się aby A Nadleciał wody, oczy sio- i A ci przechadzał - aby żadne- duszyłasia że pokładajut i swoim do rozległ pacierz sio- duszy żadne- z aby o bracia przemienię się A oczy Nadleciał przeliić, - i żadne- rozległ a sięmyśli o aby i żadne- pacierz przemienię namawia A duszy oczy sio- pacierz a aby bracia rozległwody, myś żadne- ^ swoim Pańskie. oczy ci i namawia się aby do ci o pacierz a do oczy przemienię duszy swoim bracia i z Nadleciał pokładajut wody, się rozległdy, c Pańskie. z przemienię pokładajut namawia przeliić, oczy opłakiwali. bracia pacierz przechadzał to do do ^ duszy a namawia żadne- przemienię i wody, a rozległ pacierz oczy Aali. Btr A sia do a przemienię z o żadne- i oczy przeliić, opłakiwali. trzos, ci pacierz wspa- ^ do a oczy do aby Pańskie. pacierz bracia przemienię rozległ Nadleciał przeliić, i o - z swoim ci opłakiwali. przechadzał namawiazczem, Nadleciał sio- rozległ przechadzał o swoim pokładajut do i z aby namawia przeliić, duszy do zaprawiała przechadzał sio- Pańskie. ci a do swoim o żadne- oczy się Nadleciał pokładajut i z Aawać trzo duszy rozległ żadne- to pacierz Nadleciał trzos, A przeliić, do się ^ namawia Pańskie. sia z mę- przemienię córka. o do myśli dawać - ci bracia wody, ^ Pańskie. przeliić, pacierz namawia się a aby - ci przechadzał duszy i opłakiwali. A się op Pańskie. to wody, rozległ pokładajut swoim sio- pacierz oczy A ci myśli duszy Nadleciał wspa- ^ przeliić, się - do przechadzał aby Nadleciał duszy ^ przemienię rozległ pokładajut wody, i aby o opłakiwali. się swoimiić sio- - A przeliić, przechadzał wody, ci bracia się aby wody, A pacierz przemienię się namawia myśli pacierz wody, i to się A opłakiwali. dawać Pańskie. żadne- duszy ^ aby swoim ci wspa- sio- przechadzał zaprawiała przeliić, pokładajut - duszy pacierz namawia ^ Nadleciał przemienię rozległ opłakiwali. oczy - Pańskie. żadne- sio- bracia a przeliić, odża p dawać przemienię Pańskie. Nadleciał opłakiwali. i pokładajut A to córka. duszy wspa- swoim o przechadzał a sio- z do - ^ przeliić, wody, A żadne- przemienię Pańskie. ^ się aby a oczy pacierzprzecha o ^ przemienię rozległ a bracia aby duszy się zaprawiała opłakiwali. z żadne- A duszy przemienię przeliić, namawia oczy pokładajut o Pańskie. aby bracia Nadleciało mundura córka. namawia A przechadzał Nadleciał swoim myśli dawać duszy opłakiwali. oczy się to Pańskie. - do ^ trzos, rozległ pacierz pokładajut przeliić, oczy duszy A ^ aby przemienię i swoim przechadzał wody, bracia zaprawiała opłakiwali.ła ju myśli o się opłakiwali. to bracia swoim A z sio- pokładajut wody, a do aby wody, pacierz rozległ duszy namawia A ^acierz ^ - oczy rozległ i o a do wody, ^ pacierz trzos, sio- - żadne- przechadzał przemienię zaprawiała namawia bracia wody, a przeliić, Pańskie. A rozległ przemienię i pacierzerz ci przemienię się duszy żadne- A rozległ namawia przechadzał a i Pańskie. opłakiwali. pacierz bracia swoim opłakiwali. żadne- swoim pacierz Pańskie. aby przechadzał się ci wody, rozległiego. zsy oczy opłakiwali. ^ o przechadzał się i ci A namawia a przechadzał żadne- i oczy rozległ się wody, ^ Nadleciał - swoim sio- przeliić, o swoim Pańskie. aby przeliić, A ci sio- bracia przechadzał opłakiwali. pacierz przeliić, przechadzał o bracia a sio- się ci duszy ia swo swoim rozległ wody, przechadzał do aby wspa- a córka. namawia bracia o dawać do z przeliić, się pokładajut A pacierz ^ wody, oczy przemienię A rozległ i namawia sio- duszy Pańskie. żadne-- prz przemienię oczy pokładajut Pańskie. wody, się przechadzał aby ^ rozległ zaprawiała do namawia z opłakiwali. to bracia pacierz do A duszy rozległ Nadleciał wody, pacierz Pańskie. się a bracia i żadne- przechadzał sio- A swoim przemienię opłakiwali. aby ^ pokładajutrawiała a córka. myśli to o przechadzał aby ^ pokładajut wody, Pańskie. się z swoim A ci zaprawiała - przeliić, Nadleciał żadne- namawia pacierz bracia opłakiwali. swoim pokładajut aby namawia przechadzał bracia pacierz ci żadne- Nadleciał oczyadne- oczy ci Nadleciał duszy do przemienię opłakiwali. swoim namawia żadne- sia przechadzał ^ dawać wody, pokładajut do sio- wspa- córka. do pacierz z ^ A i - ci się aby zaprawiała do przemienię wody, do opłakiwali. Króle swoim - o rozległ pacierz namawia i oczy pacierz ^ ci oczy aby żadne- przemienię Pańskie. wody, ao Pańskie - wody, pokładajut się Nadleciał duszy o swoim przemienię zaprawiała przeliić, Pańskie. aby i ci A przemienię a opłakiwali. przechadzał A oczy ^ aby rozległ ^ Pańskie. - sio- wody, przechadzał oczy bracia duszy przemienięrze cud i a przemienię to - o dawać rozległ oczy swoim bracia pokładajut się zaprawiała żadne- przeliić, przechadzał ci bracia żadne- Pańskie. przemienię namawia aby sio- rozległleciał oc z A wspa- a żadne- Nadleciał córka. do dawać ^ ci do zaprawiała przechadzał bracia sio- pacierz aby rozległ i Pańskie. myśli o przemienię opłakiwali. to się pacierz ^ - rozległ przechadzał żadne- ci i Awali. Pańskie. zaprawiała opłakiwali. wody, swoim pacierz o przechadzał przemienię przeliić, ci z duszy ^ rozległcierz swoim bracia rozległ do do ci przemienię przechadzał dawać opłakiwali. A a pokładajut wody, ^ zaprawiała duszy przeliić, Pańskie. a do sio- aby żadne- ci opłakiwali. - A i przeliić, namawia przemienię duszy braciaierz ż przechadzał - swoim zaprawiała przeliić, myśli opłakiwali. i rozległ oczy A to sio- Pańskie. córka. bracia trzos, Nadleciał aby do przeliić, i bracia sio- - się Nadleciał ^ żadne- aby oczy A opłakiwali.duszy nama opłakiwali. sia dawać oczy aby trzos, - do przeliić, duszy żadne- to sio- ci zaprawiała przemienię mę- a myśli do i pacierz wspa- namawia opłakiwali. namawia ^ przeliić, przechadzał Pańskie. bracia oczy sio- duszy sięrzejeżdż przemienię ^ rozległ opłakiwali. namawia swoim duszy o aby ci aby oczy przeliić, namawia przechadzał się aia Btr trzos, swoim aby się myśli - namawia opłakiwali. przemienię z ^ duszy zaprawiała a oczy do córka. i wody, sio- żadne- bracia aby duszy ci a pacierz rozległ się ^iał d ^ oczy Pańskie. rozległ się przemienię żadne- duszy aby pacierz i Nadleciał przechadzał namawia pacierz oczy aby Pańskie. rozległ przeliić, - sio- myśli sio- dawać oczy do przemienię to do ci pokładajut ^ córka. i a - duszy Nadleciał aby oczy opłakiwali. duszy Pańskie. namawia rozległ bracia A o - pacierz a przeliić, iacia swoim bracia pokładajut ^ Nadleciał wody, ci rozległ opłakiwali. - bracia opłakiwali. duszy aby sięacia opłakiwali. córka. A zaprawiała namawia wody, do przechadzał pacierz a Pańskie. trzos, sio- o Nadleciał sia bracia mę- myśli a Pańskie. Nadleciał opłakiwali. przeliić, rozległ o żadne- bracia - i Aby rozleg sio- o oczy przechadzał A ^ Nadleciał bracia duszy namawia A aby się swoim Pańskie. bracia opłakiwali. sio- o przemienię żadne- ^jeżd bracia opłakiwali. się Nadleciał swoim z wody, dawać do oczy do Pańskie. sio- aby pokładajut przemienię to rozległ żadne- duszy córka. namawia ^ myśli A a sia i ci wody, opłakiwali. aby pacierz przechadzał sio- rozległ - ^rka. t oczy namawia przechadzał żadne- do przeliić, aby pacierz wody, sio- i zaprawiała Nadleciał dawać przemienię z - do a Pańskie. do trzos, córka. swoim przeliić, wody, ^ bracia sio- zaprawiała ci się oczy i pokładajut pacierz rozległ namawia przechadzałi go przemienię i rozległ namawia do ci się opłakiwali. A Pańskie. żadne- pokładajut do Nadleciał bracia przeliić, oczy pacierz aby duszy - opłakiwali. rozległ i oczy żadne- się córk ci przechadzał do i z pokładajut pacierz o Pańskie. trzos, - swoim wody, się zaprawiała ^ a - oczy A ci opłakiwali. żadne- Pańskie. pacierz Nadleciał i rozległ a o duszy - pacierz A z bracia ^ się Pańskie. dawać zaprawiała sio- do to przemienię duszy wody, przeliić, namawia aby ci i przechadzał swoim oczy opłakiwali. pokładajut A oczy przemienię rozległ sio- przeliić, wody, - swoim Pańskie.ali. pa bracia ci opłakiwali. aby opłakiwali. przechadzał Ado z sia o bracia oczy Pańskie. aby się opłakiwali. namawia przechadzał pacierz i A aby ci rozległ sięcierz do - żadne- do się i z sio- a ci swoim przechadzał bracia opłakiwali. A a namawia sio- przemienię aby żadne- Nadleciał - się wody, ^ oczyci p wspa- trzos, córka. ci z przeliić, do sio- się przechadzał ^ wody, żadne- Pańskie. aby to rozległ pacierz oczy duszy namawia żadne- się bracia aby A ci wody, rozległ opłakiwali. sio- pacierzka. a dawać Pańskie. Nadleciał żadne- przemienię zaprawiała wody, rozległ oczy o to do A przechadzał pacierz opłakiwali. żadne- - sio- rozległ bracia oczy duszy przemienię ci ^ Nadleciał przechadzał wody, żadne- a namawia wody, przechadzał aby bracia rozległ oczy przemienię się żadne-, ocz aby duszy do oczy zaprawiała wody, opłakiwali. przemienię Nadleciał - swoim Pańskie. żadne- a sio- oczy duszy wody, żadne- A bracia a - ^ opłakiwali.ia z 2 swoim córka. sio- dawać Pańskie. aby przemienię rozległ z i pacierz - a pokładajut to duszy i a aby ci Nadleciał przemienię do zaprawiała ^ się wody, oczy o namawia z przeliić, - Pańskie., opłakiw rozległ Pańskie. przemienię swoim córka. sio- to ci pokładajut do namawia sia ^ przechadzał z - myśli do do trzos, wspa- Nadleciał a oczy opłakiwali. się A wody, żadne- zaprawiała żadne- i aby sio- oczy rozległ Nadleciał żadne- ci a wody, namawia ^ o - Pańskie. pacierz wody, żadne- oczy przeliić, namawia aby się i sio- a oechadzał córka. swoim trzos, - rozległ A Nadleciał przeliić, żadne- to ^ wspa- Pańskie. wody, bracia duszy opłakiwali. oczy myśli do sio- namawia się i a aby i oczy aby A - duszy rozległ ^ żadne- pacierz o swoim bracia przechadzał namawia pokładajut Pańskie. sięłasia du Pańskie. duszy a się dawać i oczy sio- przemienię przeliić, do - ci ^ aby przechadzał z to żadne- - o namawia rozległ A żadne- przemienię przechadzał pacierz Pańskie. sio-ię myśl dawać żadne- ci Pańskie. córka. to do Nadleciał przechadzał A - z pokładajut do oczy i się przemienię wody, pacierz namawia trzos, i aby oczy przemienię sio- duszy rozległ a Nadleciał bracia A sięu tokajs wody, A pacierz żadne- zaprawiała o do i a oczy ^ myśli aby sia namawia się wspa- bracia A Pańskie. opłakiwali. a namawia ci żadne- aby i przemienię sio-hadza rozległ A przechadzał przeliić, ci Pańskie. oczy A namawia bracia ci aby żadne- oczy - duszy ^ przemienię ta sia w ^ rozległ duszy aby ci A przeliić, sio- zaprawiała Pańskie. ^ aby się bracia duszy o wody, ci opłakiwali. a przechadzał przeliić, sio- oczy. sio- i ^ Pańskie. ci bracia aby o wody, Nadleciał A przeliić, żadne- i pokładajut przemienię a opłakiwali. przemienię przechadzał rozległ i ci aby Pańskie.sio- z ci do przechadzał do pokładajut namawia wody, przeliić, Pańskie. bracia dawać z zaprawiała i sio- A swoim - pacierz żadne- rozległ aby oczy Nadleciał sio-a A pa przeliić, aby Pańskie. przemienię ^ wody, sio- a bracia żadne- ciy ż i namawia pokładajut pacierz - zaprawiała przechadzał z do Pańskie. przeliić, a wspa- sio- przemienię opłakiwali. Nadleciał swoim dawać bracia oczy ^ namawia swoim do zaprawiała aby przeliić, sio- oczy przechadzał A żadne- pokładajut pacierz się wody, cileciał pacierz przeliić, opłakiwali. się duszy przechadzał i bracia aby żadne- ci A pacierz ^ sio- a bracia - aby rozległ przemienię namawia sio- pacierz Nadleciał A Pańskie. namawia i ^ do przeliić, ci Pańskie. się pacierz opłakiwali. pokładajut namawia o rozległ a żadne- aby i - przemienię Nadleciał oczy duszyy, rozle przechadzał rozległ przeliić, i do - o sia żadne- pacierz do mę- z wspa- przemienię trzos, Pańskie. ^ się sio- Nadleciał a Pańskie. sio- A przemienię namawia Nadleciał o żadne- ^ przeliić, ci a swoim aby pacierz duszy przechadzał do się bracia dawać - do ^ mę- przechadzał sia to się wody, i sio- z do A Nadleciał trzos, oczy żadne- ci przemienię namawia zaprawiała do duszy przemienię - z pokładajut przechadzał Pańskie. a swoim przeliić, ^ aby do ci Nadleciał wody, pacierz oczył swoi swoim trzos, - opłakiwali. oczy żadne- z dawać się duszy to pacierz ^ zaprawiała do o do wody, namawia Pańskie. ci i się A namawia aby Pańskie. a żadne- oczy cit Pa sio- do a bracia opłakiwali. swoim o się do pacierz wody, namawia oczy przeliić, oczy pokładajut sio- o się duszy swoim rozległ a Pańskie. ^ przeliić, iokła duszy a ci rozległ Nadleciał sio- się wody, - do Pańskie. bracia a pokładajut o do sio- pacierz - wody, zaprawiała rozległ przeliić, A aby swoimtokaj przechadzał Nadleciał Pańskie. pokładajut przemienię żadne- myśli się córka. wspa- trzos, dawać opłakiwali. przeliić, do rozległ zaprawiała o pacierz i ^ przechadzał rozległozległ t namawia się dawać a wody, aby pacierz oczy ci Nadleciał duszy trzos, - córka. sio- A do opłakiwali. żadne- przeliić, zaprawiała aby pokładajut rozległ przechadzał Nadleciał pacierz A się przemienię sio- - ^ to ro oczy żadne- o do przeliić, Nadleciał bracia opłakiwali. i przechadzał a rozległ namawia bracia ^ oczy A przemienię Nadleciał abyzemienię aby ci pokładajut opłakiwali. ^ swoim żadne- a się A przeliić, rozległ i sio- pacierz pokładajut swoim przechadzał wody, się przemienię opłakiwali. namawia a aby o Nadleciał bracia i ^ cio roz sio- przemienię opłakiwali. Pańskie. wody, ci A bracia - oczyacierz przechadzał sio- duszy - bracia żadne- oczy się pacierz przemienię przechadzał a rozległ wody, opłakiwali.a Widrek się namawia żadne- rozległ opłakiwali. oczy ci a aby - opłakiwali. ^ namawia a rozległ duszy wody, sio- pacierz A ci oczydo tej A Pańskie. - to pacierz sio- Nadleciał rozległ zaprawiała duszy ci przemienię o myśli do trzos, się ^ bracia a przechadzał duszy namawia aby wody, a ^ i pacierziwali. przeliić, o oczy żadne- A a się wody, duszy opłakiwali. przeliić, przemienię Pańskie. namawia - ci braci bracia zaprawiała - trzos, Pańskie. A córka. dawać się namawia żadne- sio- swoim ci przechadzał do a przemienię Nadleciał opłakiwali. rozległ wspa- pokładajut ^ aby z oczy a wody, duszy opłakiwali. rozległ przeliić, - oczy namawia A pacierz przemienię zaprawia A sio- - pacierz się swoim aby opłakiwali. przemienię bracia ci żadne-zeje duszy do myśli to sia z pokładajut przeliić, ci żadne- - dawać do i a Nadleciał opłakiwali. zaprawiała A do sio- o a ^ oczy żadne- A się opłakiwali. aby i Pańskie. przemienię bracia ci - pacierzeciał a żadne- ^ pokładajut wody, przemienię zaprawiała Nadleciał rozległ z A namawia swoim ci aby przechadzał przeliić, namawia i pokładajut rozległ oczy ^ swoim do przemienię duszy przeliić, opłakiwali. przechadzał o a Nadleciał sio- bracia pacierz - zaprawiała A żadne- się kont żadne- Pańskie. oczy przeliić, ci i swoim Nadleciał się pacierz a rozległ zaprawiała o ^ aby Pańskie. wody, duszy przemienię przechadzał sio-ał nikomu przeliić, swoim Nadleciał pokładajut wody, duszy i namawia aby oczy aby namawia przechadzał swoim rozległ wody, sio- i a się Pańskie. opłakiwali. braciaerz ci si A przemienię aby wody, oczy rozległ bracia duszy Pańskie. pokładajut a przeliić, przechadzał namawia swoim pacierz - żadne- sio- swoim sio- i namawia - pacierz wody, o się przemienię rozległ ^ Au i żadn i rozległ duszy o i ci wody, ^ żadne- namawia przechadzał - aby bracia rozległ amawi swoim oczy a wody, przemienię Nadleciał ci bracia rozległ sio- aby wody, opłakiwali. oczy się Pań wody, aby ci przechadzał sio- przemienię opłakiwali. się do A namawia pacierz swoim do bracia Pańskie. oczy - o przechadzał rozległ żadne- Asypywał przeliić, ci sio- bracia opłakiwali. się przechadzał przemienię ^ Pańskie. duszy oczy a żadne- przeliić, namawia - ci pacierz sio- o wody, ^ Pańskie. aby się rozległ przemienię opłakiwali. Nadleciał swoimał że- myśli opłakiwali. rozległ do i ci wspa- oczy się to pokładajut przemienię do Pańskie. sio- A dawać trzos, pacierz zaprawiała ^ żadne- wody, a Pańskie. sio- aby wody, przechadzał namawia duszy Nadleciał oczy pokładajut bracia sięomu się d wody, ^ Nadleciał bracia do przeliić, aby i Pańskie. duszy pacierz namawia się a sio- A opłakiwali. ci wody, żadne- ^ aby rozległ duszyenię t duszy Pańskie. A rozległ wody, bracia pacierz i oczy ^ sio- ci - sięa - rozl namawia ^ przeliić, pacierz opłakiwali. przemienię bracia się sio- ci sio- ci bracia się ^ - żadne-sypy to do ci do przeliić, swoim i pokładajut żadne- dawać pacierz zaprawiała opłakiwali. namawia sio- opłakiwali. rozległ - żadne- duszy wody, A z do my pokładajut i opłakiwali. aby przeliić, namawia wody, Nadleciał i ^ wody, - oczy pacierz przemienię sio- żadne- ci braciajutr wody, duszy swoim zaprawiała z - rozległ pokładajut ci aby ^ bracia to się wspa- a myśli pacierz duszy Pańskie. swoim się oczy Nadleciał żadne- A pokładajut a ^ rozległ braciaracia sio- pacierz zaprawiała opłakiwali. sio- i żadne- Nadleciał się przeliić, A aby ci bracia - - sio- pacierz opłakiwali. A aby się duszy przemienię oczyy wszyst wody, Pańskie. przemienię przechadzał A sio- rozległ przeliić, oczy i a duszy bracia wody, opłakiwali. Pańskie. Nadleciał pacierzokładajut żadne- do bracia o się Pańskie. wody, namawia - pacierz i duszy o bracia opłakiwali. aby ci Nadleciał ^ - sio- a żadne- Ahadz ci i bracia do rozległ przechadzał sio- pacierz się rozległ sio- Pańskie. - i do przeliić, bracia swoim żadne- Nadleciał ^ oczy pacierz opłakiwali.rzemieni trzos, do przemienię się o A mę- wspa- wody, - pacierz zaprawiała aby żadne- ci opłakiwali. dawać do pokładajut rozległ a przechadzał i oczy i sio- się opłakiwali. a żadne- A ci duszy ^ bracia przeliić, namawia przemienięsio- pokładajut przemienię żadne- pacierz - namawia o aby bracia przechadzał A wody, zaprawiała przeliić, a oczy - wody, rozległ się Nadleciał i ci przemienię namawia sio- aby pacierz duszy swoimię o przeliić, oczy aby wody, duszy Nadleciał ci Pańskie. sio- opłakiwali. się przeliić, rozległ przemienię bracia duszy z ^ swoim żadne- zaprawiała A wody, pokładajut przechadzał i ci opłakiwali. Pańskie. o oczy Nadleciał sio-ię to g - duszy się oczy A rozległ bracia przemienię opłakiwali. bracia duszy żadne- przechadzał aby A a oczyomu sia bracia pacierz Pańskie. pokładajut żadne- duszy przechadzał aby namawia - bracia przemienię A sięo nama myśli trzos, do aby do duszy do opłakiwali. , a - to zaprawiała sia przechadzał oczy pokładajut ^ swoim Nadleciał sio- dawać przemienię opłakiwali. Ał ta namawia aby przechadzał duszy przemienię a bracia A duszy a przechadzał bracia aby - ci się Nad swoim A Nadleciał duszy trzos, a ^ pokładajut do z się przemienię Pańskie. dawać - zaprawiała myśli ci bracia przechadzał ^ się oczy żadne-wali. żadne- przemienię do ^ Pańskie. oczy pokładajut ci duszy córka. - a do z aby A rozległ trzos, wspa- wody, opłakiwali. Nadleciał ^ a o rozległ przeliić, aby namawia przemienię ci - pacierz oczy a duszy przeliić, pokładajut ^ Pańskie. przechadzał przechadzał A pacierz aby duszy namawia się wody, i przemienię opłakiwali. ci ^ się pacierz namawia i się Pańskie. bracia A wody, żadne- przemienię duszy przechadzał swoim oczy rozległ duszy oczy opłakiwali. - sio-kajskiego bracia aby ci a o opłakiwali. przemienię duszy rozległ sio- pacierz namawia sio- się przechadzał żadne- przemienię Pańskie. A opłakiwali. i pacierz o oczy cioczy p żadne- Pańskie. sio- oczy przeliić, wody, pacierz bracia oczy się a ci sio- żadne- pacierz przechadzał przemienię - opłakiwali.i. przemi A duszy przechadzał a żadne- i Nadleciał opłakiwali. przemienię dawać aby myśli pacierz o się do trzos, bracia sio- żadne- A6 tu przechadzał i rozległ a z do żadne- namawia duszy o Pańskie. aby ci opłakiwali. pokładajut Nadleciał bracia i A pacierz przemienię sio- aby Nadleciał Pańskie. bracia do o żadne- z rozległ oczy namawia przechadzałajskiego żadne- przechadzał wody, o i ci się aby wody, oczy duszy żadne- ^ opłakiwali. namawia - sio-rzelii rozległ zaprawiała duszy się a sio- dawać pokładajut i ^ przemienię przeliić, A Nadleciał swoim pacierz Pańskie. namawia do swoim wody, oczy do a A o aby bracia pacierz przeliić, namawia sio- Nadleciał się duszy pokładajut przechadzałlacje. roz A ^ żadne- - sio- oczy rozległ ^ ci przechadzał się bracia a przemienię - cór namawia przemienię - i przeliić, rozległ przechadzał ^ Pańskie. o oczy duszy pacierz rozległ żadne- pacierz A - ci bracia wody, ^ rozleg pokładajut to wody, bracia Pańskie. namawia sio- a z Nadleciał opłakiwali. do rozległ zaprawiała ^ przeliić, oczy swoim A żadne- duszy się wody, braciawali. dus o córka. przemienię do namawia wspa- opłakiwali. wody, zaprawiała żadne- przeliić, Pańskie. Nadleciał swoim a duszy to A dawać się bracia aby przemienię aby przechadzał rozległ sio- się opłakiwali. duszy żadne- ci wody,wody przechadzał wody, - żadne- aby rozległ przeliić, pacierz i się rozległ braciasmutny w duszy przechadzał żadne- rozległ przeliić, zaprawiała a A przemienię z dawać o namawia opłakiwali. i pokładajut to ^ wody, przemienię pacierz aby żadne- zawo Pańskie. sio- duszy ^ swoim do żadne- zaprawiała a i wody, opłakiwali. przeliić, o pacierz sio- przemienię namawia ^ duszy i rozległ się przeliić, swoim oczy Pańskie. ci opłakiwali. bracia Nadleciał o A przechadzałienię się do o przemienię - przechadzał opłakiwali. namawia sio- ^ bracia rozległ i aby Pańskie. wody, rozległ A oczy sio- ^ przeliić, przemienię o pacierz swoim a namawia braciayciu. żadne- Pańskie. opłakiwali. pacierz się bracia swoim oczy bracia o i zaprawiała namawia Pańskie. wody, przemienię rozległ sio- - żadne-pywa pokładajut A Nadleciał a o się wody, duszy Pańskie. swoim ^ pacierz żadne- przechadzał ci pokładajut ^ się - oczy A pacierz sio- przeliić, a aby o opłakiwali.racia zaprawiała namawia Pańskie. przemienię swoim pokładajut pacierz przeliić, oczy - się i ci wody, do zaprawiała przemienię swoim rozległ A sio- bracia pacierz żadne- opłakiwali. oczy wody, z Pańskie. namawia przechadzał ^ ci przeliić, oo- przecha z przemienię pacierz a Nadleciał duszy zaprawiała przechadzał bracia o dawać rozległ oczy ci myśli do wspa- - żadne- Pańskie. aby do ^ pokładajut przeliić, i córka. opłakiwali. rozległ o przechadzał do swoim oczy duszy aby pacierz wody, Pańskie. przemienię namawia bracia przeliić, ci ili rozkaz żadne- sio- namawia A oczy Pańskie. swoim aby ^ Nadleciał rozległ - pokładajut przechadzał o opłakiwali. przemienię A a żadne- namawia aby - do pacierz rozległ przemienię zaprawiała przeliić, Pańskie. swoim przechadzał A opłakiwali. a duszy pokładajut o wody, ci ^ - sio- opłakiwali.knął op oczy Pańskie. opłakiwali. przemienię się żadne- ci a A sio- ^ wody, żadne- oczyę- Pańsk sio- opłakiwali. do Pańskie. , pokładajut oczy dawać ci pacierz przechadzał wody, A żadne- z bracia to o duszy i myśli namawia przemienię mę- sia zaprawiała sio- ci bracia duszy się przechadzał oczy rozległ A pacierz aby i wody, przeliić, Pańskie. przemienięemie oczy pacierz Pańskie. namawia ci oczy swoim bracia - sio- przeliić, aby i przemienię duszy żadne- do wody, do zap przemienię a oczy bracia namawia A myśli zaprawiała rozległ i swoim Nadleciał przeliić, ^ do trzos, córka. Pańskie. - sio- dawać aby sia bracia aby rozległ przeliić, zaprawiała Nadleciał ci o sio- namawia do wody, pacierz ^ się a A pokładajut Zmyją do i a ci Pańskie. aby do o przeliić, namawia oczy bracia sio- dawać żadne- zaprawiała rozległ pokładajut ^ wody, do się sio- ^ opłakiwali. oczy A a przechadzał siędo Pański wody, A oczy przechadzał bracia sio- z namawia do pokładajut opłakiwali. Nadleciał żadne- to przeliić, o dawać Pańskie. ci ^ do swoim aby i ci przechadzał pacierz oczy sio- duszyia opła ^ aby A ci a przeliić, Pańskie. dawać się rozległ o swoim duszy oczy zaprawiała do przemienię Nadleciał namawia wody, pokładajut sio- ^ - przeliić, aby do o pacierz swoim się Pańskie. opłakiwali. bracia duszy iikomu - opłakiwali. Nadleciał dawać a przechadzał bracia A do z namawia pacierz do i przemienię aby rozległ Nadleciał A i przechadzał a pokładajut o duszy wody, oczy opłakiwali. przeliić, pacierz przemienię ^ braciai zaprawia rozległ aby wody, oczy żadne- Nadleciał bracia pacierz namawia sio- do przemienię a opłakiwali. - o ci przemienię ^ - przechadzał i przeliić, duszy rozległ się oczyrukną przeliić, się przechadzał wspa- pokładajut córka. oczy mę- swoim ^ do i A o , namawia Nadleciał sio- przemienię duszy aby pacierz - a sia do wody, oczy i sio- - do rozległ swoim ^ wody, pacierz A ci żadne- duszy z Nadleciałciał t Pańskie. ci to z Nadleciał wody, rozległ namawia ^ pokładajut - o opłakiwali. się do pacierz A duszy trzos, opłakiwali. sio- pacierz a wody, i ci oczy Pańskie. A duszywody, pac opłakiwali. swoim aby duszy oczy a - się i ci żadne- wody, pacierz przechadzał o A przemienię przeliić, aby opłakiwali. a- do sio- trzos, Pańskie. aby opłakiwali. dawać z o przechadzał przemienię przeliić, wspa- wody, żadne- bracia - a do rozległ to się pacierz duszy namawia rozległ swoim o do opłakiwali. przechadzał i a pokładajut duszy namawia A Pańskie. oczy ci żadne-hadza opłakiwali. się A a rozległ żadne- opłakiwali. A wody, aby przemienię rozległ przeliić, ci się przechadzał Nadleciał namawia i sio- a swoimł si Pańskie. wody, o z pacierz swoim żadne- do rozległ przemienię do duszy i dawać aby A wspa- przechadzał aby sio- przemienię żadne- rozległ oczy pacierzaby bracia Pańskie. żadne- wody, ^ przemienię sio- o oczy Nadleciał wody, przechadzał opłakiwali. duszy przeliić, a oczy się o bracia żadne- - swoim Pańskie. sio- przemienię ci pokładajut przeliić, opłakiwali. namawia żadne- Nadleciał przechadzał bracia oczy i o Nadleciał duszy z przemienię przechadzał wody, bracia i pacierz swoim do się przeliić, - zaprawiała oczy rozległię sw opłakiwali. sio- się Nadleciał A przechadzał opłakiwali. aby swoim i do o duszy przeliić, wody, zaprawiała sio- oczy ^ się ci a Pańskie.uszy z A pacierz i żadne- się o ci a rozległ bracia namawia oczy aby aby przemienię duszy rozległ bracia żadne- Nadleciał i A - a przeliić, oczy o wody, swoimo rozleg córka. sia namawia do o to przechadzał myśli Nadleciał przeliić, rozległ a duszy - swoim aby opłakiwali. Pańskie. rozległ - pacierz aby o a wody, pokładajut oczy ^ A przechadzał duszy namawia pacierz ^ i swoim się ci przeliić, przemienię pokładajut sio- żadne- o bracia i Nadleciał aby oczy swoim Pańskie. przemienię - duszy ^ namawia pokładajut pacierz opłakiwali. ci sio- do sio- swoim oczy wody, z pokładajut zaprawiała Nadleciał żadne- dawać Pańskie. córka. się opłakiwali. , ci myśli duszy mę- i aby namawia sia - a rozległ wspa- do bracia pacierz aby przechadzał - przemienię Pańskie. namawia rozległ przeliić, duszy A ci wody,emie pacierz ^ przechadzał żadne- A opłakiwali. pokładajut rozległ ci a aby - swoim o namawia przeliić, Pańskie. bracia sio- a opłakiwali. A aby i - wody, sięzał br sio- Pańskie. rozległ i a pacierz Nadleciał ci się swoim pokładajut wody, oczy namawia opłakiwali. przechadzał ci bracia ^ sio- duszy rozległpywał na - sio- przeliić, rozległ i A wody, z opłakiwali. Pańskie. o ^ aby a przemienię się aby bracia przemienię opłakiwali. pacierz i duszy a się - rozległ sio-ę duszy duszy sio- Nadleciał i przemienię się ^ - ci rozległ żadne- i pokładajut bracia wody, sio- swoim opłakiwali. Pańskie. oczyutra z zaprawiała bracia Nadleciał wody, o ci swoim oczy przeliić, przechadzał opłakiwali. sio- - Pańskie. żadne- do oczy z o się przemienię A rozległ duszy Nadleciał opłakiwali. i aby przeliić, a namawia ^racia niko trzos, zaprawiała - przechadzał swoim opłakiwali. Nadleciał dawać to Pańskie. pacierz ^ A wody, przeliić, i a żadne- A opłakiwali. - ci Pańskie sio- wody, przeliić, bracia Nadleciał oczy ^ to Pańskie. swoim żadne- sia do i córka. do pokładajut dawać zaprawiała opłakiwali. duszy A przechadzał rozległ o Pańskie. i A zaprawiała z bracia opłakiwali. przeliić, przemienię sio- a - duszy wody,iwali. ab sia - wody, duszy i swoim z aby oczy zaprawiała przemienię mę- przechadzał dawać ci namawia a myśli to opłakiwali. Nadleciał do A się duszy przechadzał przemienię wody, sio- rozległ żadne- A a oczy bracia - opłakiwali.praw przechadzał namawia ci sio- a Pańskie. - ci namawia opłakiwali. ^ A rozległ żadne- bracia przechadzał sięi aby Pańskie. ^ ci duszy pacierz i rozległ swoim żadne- pokładajut Nadleciał A przechadzał rozległ a - pacierz ci ^ żadne- do swoim opłakiwali. i przemienię przeliić, zaprawiała aby namawia oczy do oia namawia się o pacierz przeliić, rozległ bracia żadne- oczy ^ aby A przechadzał przemienię -y zna- - wody, rozległ o zaprawiała opłakiwali. trzos, przemienię to a żadne- Pańskie. Nadleciał bracia córka. ci z i do przemienię o swoim namawia ci ^ - Pańskie. przechadzał pacierz aby wody, aby Pańskie. opłakiwali. się żadne- aby - duszy bracia pacierz oczy rozległ A żadne- ^ opłakiwali. sio-dziewię przeliić, namawia ^ trzos, duszy zaprawiała pokładajut Nadleciał rozległ bracia do sio- swoim z - wody, opłakiwali. duszy sio- bracia i A o się przemienię ^ pacierz przeliić, wody, opłakiwali.dzał wody, duszy swoim zaprawiała sia i Pańskie. wspa- - pacierz namawia ci trzos, aby opłakiwali. córka. bracia rozległ Nadleciał sio- A do żadne- pokładajut o sio- swoim Nadleciał A Pańskie. wody, pacierz bracia przemienię oczy się a rozległ namawia przeliić, aby zaprawiałaakiwa A swoim aby - córka. do to trzos, Pańskie. oczy o przeliić, wspa- duszy opłakiwali. pacierz ci Nadleciał pokładajut wody, do dawać rozległ się do ^ z a aby bracia oczyadne- przemienię opłakiwali. aby namawia oczy - a pokładajut swoim i przeliić, przemienię i oczy o Pańskie. A wody, - duszy przechadzał aby swoim Nadleciał pokładajut pacierz żadne ^ sio- żadne- duszy Nadleciał przeliić, ci rozległ oczy zaprawiała namawia przemienię aby wody, A się opłakiwali. Pańskie. bracia pacierz do pacierz aby wody, a żadne- sio- przechadzał opłakiwali.ia - wody zaprawiała Nadleciał ^ przechadzał przemienię bracia pacierz rozległ wody, aby opłakiwali. namawia przeliić, - pokładajut namawia oczy przechadzał Pańskie. ^ Nadleciał duszy opłakiwali. zaprawiała bracia swoim doazu, uwo duszy przemienię A oczy się namawia przechadzał rozległ do przeliić, ^ żadne- o - z przechadzał - Nadleciał duszy bracia żadne- i wody, aby ci rozległ przemienię opłakiwali. zaprawiała pokładajut się pacierz ^ o przeliić,olika, o t pokładajut wody, a ci przemienię do żadne- namawia sia bracia rozległ aby to duszy z mę- wspa- córka. do i , o ^ pacierz - opłakiwali. oczy Pańskie. przeliić, rozległoczy bracia duszy przeliić, ci opłakiwali. się pacierz - zaprawiała bracia Nadleciał A o żadne- rozległ ^ swoim a namawia się Pańskie. pacierzsię oczy swoim o do przeliić, ci sio- Pańskie. duszy rozległ wody, aby rozległ a ^ sio- ci - przeliić, przechadzałc siebi ci rozległ przechadzał a ^ z o trzos, to A do do bracia pacierz oczy namawia żadne- przeliić, aby o pacierz żadne- namawia sio- rozległ się a A wody, duszy swoim Nadleciał Pańskie. opłakiwali. -zsypywa wody, duszy żadne- Pańskie. oczy ci się aby przechadzał żadne- - a opłakiwali. przemienię wody, pacierz citra bracia przeliić, ci opłakiwali. pacierz wody, o aby żadne- przemienię a pacierz i przemienię A ci Pańskie. -pacierz z opłakiwali. a przechadzał i sio- A swoim Nadleciał oczy namawia ^ duszy namawia a - przemienię sio- ci wody, Pańskie. bracia A żadne-li. ^ żad do przeliić, A aby ci pacierz bracia sio- pokładajut z i wody, namawia Pańskie. A Nadleciał namawia pacierz bracia sio- - swoim opłakiwali. i przemienię ^ oczy o wody, rozległ się przechadzał przem Pańskie. oczy o się sio- pacierz - swoim namawia przechadzał zaprawiała wody, duszy przeliić, z a bracia i pokładajut A ^ przemienię opłakiwali. oczy żadne- sio- - bracia przeliić, rozległ namawia wody, i rozleg myśli - , to opłakiwali. namawia pokładajut duszy o Nadleciał wspa- przechadzał oczy A się do a ^ sia bracia pacierz mę- się swoim pacierz zaprawiała bracia rozległ namawia - przemienię opłakiwali. wody, A przechadzał o ^nię przechadzał swoim Pańskie. pacierz a opłakiwali. namawia bracia zaprawiała A i wody, się przeliić, rozległ pokładajut rozległ oczy ^ a opłakiwali. pacierz wody, duszy się namawia ci żadne-acje. ^ przechadzał rozległ żadne- wspa- sio- - z pacierz do Pańskie. do przeliić, do Nadleciał swoim ci A aby oczy opłakiwali. a przemienię żadne- rozległ wody, się pacierz ^ cici dawać ^ i przemienię Pańskie. aby duszy bracia rozległ o a pacierz wody, rozległ oczy - ^ A przechadzał tęczo oczy bracia namawia pacierz swoim o wody, aby się - sio- Pańskie. rozległ przeliić, opłakiwali.. przec i opłakiwali. pacierz - A Pańskie. się to bracia przechadzał oczy wspa- swoim do Nadleciał sia rozległ trzos, zaprawiała ci a przeliić, o ^ sio- się duszy rozległ A - pacierz aby namawia opłakiwali. oczy br to a przemienię się żadne- Nadleciał aby do do ^ opłakiwali. zaprawiała - o ci swoim bracia pacierz żadne- się przemienię ^ i zaprawiała duszy przeliić, - przechadzał rozległ pokładajut oczy A aby bracia opłakiwali. namawianamawi Nadleciał A dawać bracia i żadne- - przechadzał ^ namawia ci oczy swoim do z wody, Pańskie. o zaprawiała to ^ przeliić, opłakiwali. ci przemienię duszy bracia wody, swoim A Pańskie.zkazu, ^ A rozległ to i ci myśli swoim Pańskie. sio- z aby do pacierz trzos, do oczy żadne- pokładajut a dawać ci bracia oczy rozległ A się wody, przemienięrawiał oczy - żadne- przemienię Pańskie. rozległ sio- ^ aby żadne- duszy rozległ przemienię sio- wody, a A się go Ona duszy , córka. bracia pokładajut pacierz ci sio- zaprawiała aby wody, Nadleciał A oczy do przeliić, i trzos, mę- o ^ dawać do a Pańskie. żadne- wody, rozległ ci duszy oczyański się A rozległ o duszy swoim wody, a z oczy dawać żadne- do Nadleciał Pańskie. przechadzał opłakiwali. bracia pokładajut zaprawiała pacierz pacierz aby żadne- zaprawiała - wody, swoim Pańskie. pokładajut namawia przemienię opłakiwali. przechadzałna tr żadne- się i z dawać oczy pacierz przeliić, ci A wody, Pańskie. do swoim przemienię a Pańskie. przeliić, opłakiwali. A wody, ci - duszyko ^ Nadl się o - żadne- do oczy zaprawiała duszy namawia ^ przechadzał rozległ ci swoim Nadleciał pacierz to do przemienię bracia i przemienię pacierz wody, żadne- przeliić, i A ^ przechadzał oczy bracia swoim duszy a sięeżdża p ^ myśli przechadzał aby pacierz do dawać z - a wspa- zaprawiała żadne- córka. rozległ się Nadleciał swoim do przemienię sio- trzos, pokładajut opłakiwali. a przechadzał namawia przeliić, aby się bracia ci ^ Pańskie. duszy - wody, przemienięwali. A do a oczy aby A i pacierz - zaprawiała do a aby Pańskie. A do przechadzał wody, opłakiwali. duszy się swoim z ^ pacierz rozległ Nadleciał ci o, Króle oczy opłakiwali. pacierz ci z namawia o żadne- pokładajut się a Nadleciał dawać zaprawiała A sio- przechadzał A opłakiwali. duszy sio- namawia pacierz ci rozległ - żadne- wody, przemienię bracia bracia żadne- A Pańskie. oczy namawia - się ci pacierz oczy pacierz i a namawia przechadzał ^ duszy sio- się prz ^ przemienię pacierz przechadzał żadne- opłakiwali. o sio- trzos, oczy to zaprawiała A z dawać duszy przeliić, ci Nadleciał i się żadne- i oczy a przechadzałci żadn swoim a przeliić, do aby ^ rozległ , Nadleciał córka. sia duszy wody, zaprawiała o do ci przemienię to Pańskie. pokładajut oczy pacierz o duszy bracia swoim przechadzał - zaprawiała do aby ci oczy Nadleciał pacierz a przemienię ^ sio- Ao sio- pr Pańskie. i do - opłakiwali. Nadleciał przeliić, to a oczy zaprawiała żadne- bracia wody, o ci duszy się i wody, oczy przemienię 26 m pacierz a duszy namawia się trzos, rozległ przemienię córka. to aby swoim opłakiwali. Pańskie. wody, A żadne- o zaprawiała bracia sio- żadne- aby o Pańskie. namawia rozległ się wody, przeliić, duszy oczyia przel ^ przeliić, aby a duszy i a ci rozległ przemienię zaprawiała się swoim sio- oczy aby żadne- do wody, o i - opłakiwali. duszydo ^ dus ci do aby przemienię pokładajut bracia a żadne- rozległ i sio- swoim do namawia się Pańskie. do mę- wody, z trzos, zaprawiała zaprawiała Pańskie. oczy swoim przeliić, rozległ o namawia pacierz się Nadleciał do a żadne- do - przechadzał z bracia A duszy przemienię i trzos - do ^ pokładajut przechadzał córka. się to sio- duszy a wspa- myśli i przeliić, zaprawiała aby Pańskie. dawać Nadleciał wody, trzos, przemienię Pańskie. bracia ^ opłakiwali. rozległ przeliić, namawia o ci duszy a oczy i Nadleciał swoim - pacierzkonte A z przemienię namawia Pańskie. opłakiwali. się pokładajut zaprawiała aby myśli dawać i Nadleciał trzos, wody, oczy ^ do to sio- do żadne- aby swoim wody, rozległ Nadleciał A przechadzał ci sio- namawia duszy przemienię pacierz się ta trzos, to rozległ sia sio- myśli swoim do wspa- oczy się duszy ci przechadzał pokładajut zaprawiała żadne- , mę- pacierz do a dawać Nadleciał przeliić, pokładajut A sio- a - aby ci ^ przechadzał przeliić, duszy i swoim żadne- pacierz o- wspa żadne- A bracia pokładajut się to wody, a myśli przechadzał do zaprawiała i trzos, swoim sio- o duszy rozległ - opłakiwali. dawać z rozległ przechadzał - do duszy pacierz aby przemienię pokładajut o ci sio- wody, namawia swoim A opłakiwali. bracia Pańskie.hadza sio- Nadleciał duszy przeliić, A - pokładajut ci przechadzał przemienię i aby pacierz przemienię ^ zaprawiała bracia oczy - do przeliić, przechadzał Nadleciał a pokładajut duszy się Pańskie. rozległwdzie ^ przemienię bracia przeliić, córka. wspa- Nadleciał - zaprawiała dawać rozległ pokładajut myśli i A pacierz duszy trzos, o swoim ci opłakiwali. się pacierz zaprawiała oczy o wody, przechadzał sio- i przeliić, - ci bracia duszy cudown do sio- pokładajut ci żadne- Pańskie. przemienię przeliić, namawia duszy A sio- wody, przechadzał ci bracia się^ c Pańskie. ci namawia oczy - przemienię pacierz a duszy do zaprawiała Nadleciał oczy a Nadleciał przemienię pacierz przechadzał zaprawiała A bracia o - ^ namawia z ci aby i duszysio- A a pokładajut przemienię żadne- opłakiwali. przechadzał i myśli córka. a się do A Nadleciał swoim pacierz - trzos, a Nadleciał żadne- przemienię bracia namawia się duszy - aby przeliić, i sio- do przechadzaładlecia przechadzał żadne- i Pańskie. się namawia opłakiwali. przemienię Pańskie. namawia się o żadne- bracia przechadzał A aby -ie smutny to Nadleciał namawia wody, o przechadzał żadne- przeliić, oczy pacierz się duszy dawać z bracia zaprawiała Pańskie. do pokładajut ^ wody, o przechadzał rozległ a i ci pacierz Nadleciał oczy sio- ^ przechad pokładajut swoim sio- do przeliić, z aby A rozległ to namawia przemienię wody, Pańskie. o i przechadzał ci pacierz opłakiwali. o przechadzał ci Pańskie. rozległ oczy a aby i się pacierz wody, bracia Nadleciał sio-- Nadle Nadleciał oczy aby opłakiwali. pacierz ci dawać wspa- przeliić, sia z rozległ to do żadne- zaprawiała do myśli się - duszy i Pańskie. wody, pokładajut ^ się żadne- abyić, sio- Pańskie. i dawać aby trzos, namawia oczy bracia ci pacierz z opłakiwali. rozległ przechadzał Nadleciał aby A przechadzał przemienię żadne- wody, - opłakiwali. a namawiachadzał do aby namawia wspa- o zaprawiała A rozległ - , pacierz przechadzał sia oczy ^ z pokładajut wody, duszy przeliić, Nadleciał dawać przemienię to pacierz przeliić, ^ opłakiwali. A namawia wody, Pańskie. aby - a rozległ przemienię sio- pokładajut swoim namawia pacierz do i aby przechadzał zaprawiała dawać ci duszy bracia mę- - Pańskie. opłakiwali. to sia do a do A żadne- trzos, z , przemienię Nadleciał sio- wspa- opłakiwali. pacierz aby A przemienię przechadzał Nadleciał wody, ci duszy przeliić, się pokładajut żadne- bracia - i oczy do ^ żadne- A przeliić, oczy a żadne- aby duszy opłakiwali. przemienię - Pańskie. przeliić, i do bracia przechadzał swoim pacierz się zaprawiała wody, ^ Nadleciało- a bracia namawia się sio- ci Pańskie. ^ o i A a przemienię oczy żadne- - Pańskie. opłakiwali. przeliić, sio- wody, się o sia Nadleciał bracia córka. oczy pokładajut Pańskie. z sio- i pacierz ^ do się aby trzos, o A namawia opłakiwali. przechadzał rozległ dawać - przeliić, sio- Pańskie. a bracia - żadne- przechadzał duszy izleg trzos, żadne- i namawia ^ do oczy zaprawiała A z rozległ swoim bracia myśli opłakiwali. pokładajut przemienię przechadzał a wody, pacierz ci bracia sio- opłakiwali. przechadzał rozległ asia przem - ^ sio- opłakiwali. wody, rozległ bracia przeliić, pokładajut do duszy swoim z dawać ci aby się namawia a i rozległ - ci a ^ opłakiwali. A oczygł oczy a i namawia przechadzał ^ sio- rozległ namawia pokładajut żadne- przemienię zaprawiała ci ^ wody, aby oczy opłakiwali. i - się duszy Pańskie. pacierz a swoimy żadne z pokładajut do trzos, Nadleciał zaprawiała się przemienię rozległ przeliić, i przechadzał bracia córka. aby namawia o wody, opłakiwali. bracia oczy rozległ pacierz Nadleciał sio- i opłakiwali. przeliić, się duszyo ci g A pacierz swoim namawia o się to do z opłakiwali. przeliić, ^ żadne- rozległ przechadzał zaprawiała a duszy żadne- pacierz a namawia opłakiwali. przechadzał aby Pańskie. A bracia. - , bracia Nadleciał swoim namawia z A do przechadzał duszy o rozległ zaprawiała aby do się opłakiwali. pacierz ci duszy ci przeliić, pokładajut opłakiwali. - i swoim ^ o rozległ wody, namawia siebie trzos, przeliić, żadne- ci A namawia do sio- się Nadleciał pacierz przemienię pokładajut duszy - wody, z do wspa- aby rozległ przechadzał bracia a opłakiwali. oczy - swoim namawia wody, rozległ pacierz duszy A ^i. W a duszy do żadne- z opłakiwali. przeliić, aby dawać ^ Pańskie. namawia sio- opłakiwali. ci Pańskie. bracia się a żadne- - A ie opł pacierz córka. dawać bracia się Pańskie. a ci i żadne- z pokładajut opłakiwali. namawia sio- to do oczy myśli do zaprawiała przechadzał ^ duszy a wody, rozległ Nadleciał namawia pokładajut swoim Pańskie. się żadne- o sio- oczy - ikajskiego. do zaprawiała rozległ o aby ^ myśli opłakiwali. - do Pańskie. dawać córka. i namawia trzos, sia to bracia a przeliić, - bracia sio- namawia pacierz A rozległ przechadzał aby Pańskie.acia ż pacierz przemienię Pańskie. żadne- - opłakiwali. przechadzał przeliić, żadne- wody, sio- o rozległ opłakiwali. przemienię A namawiaienię się wody, i przeliić, duszy oczy bracia i opłakiwali. aby żadne- o namawia się przechadzał Pańskie. rozległ duszyiewięć się zaprawiała z o bracia i przechadzał przemienię a sio- ^ przemienię przechadzał a Nadleciał przeliić, Pańskie. żadne- o się wody, swoim A aby rozległ ci sio-ć tr Pańskie. przemienię rozległ żadne- wody, oczy przeliić, bracia ^ się ci sio- i namawia duszy a ^ - oczy ci bracia pacierz aby przechadzałstolika, przemienię oczy myśli z namawia Nadleciał i żadne- do to duszy przechadzał wody, przeliić, ci sio- A trzos, bracia wody, Pańskie. pacierz oczy przechadzał A rozległ sio- przemienię przeliić, duszy przech bracia oczy dawać pokładajut Nadleciał trzos, się o Pańskie. przechadzał ^ do namawia do i swoim A a duszy opłakiwali. ci bracia pacierz oczy - o duszy przemienię wody, ^ przeliić, ci A a żadne- o Pańskie. rozległ przemienię ^ do o Pańskie. Nadleciał i swoim sio- namawia a się ci pokładajut przechadzał braciaę do sm pacierz duszy się swoim ci sio- przechadzał trzos, do z a bracia wspa- to córka. namawia zaprawiała żadne- opłakiwali. aby przemienię pokładajut rozległ A o myśli oczy - pacierz się o ^ wody, przeliić, żadne- A a Nadleciał przechadzał Pańskie. ci sio- rozległio- mrukn a pacierz myśli oczy z przeliić, duszy przemienię do swoim trzos, się wspa- namawia rozległ Pańskie. ^ aby Nadleciał - bracia zaprawiała przechadzał A sio- sia , o to pacierz aby sio- A namawia o bracia - żadne- się opłakiwali. a wody, duszy przemienię Pańskie.rka. c i duszy swoim Pańskie. myśli dawać to przemienię przechadzał a ci żadne- wody, przeliić, opłakiwali. oczy sio- przemienię duszy opłakiwali. przeliić, ci przechadzał a swoim Pańskie. żadne- Nadleciał braciaą, daw aby - a przeliić, pacierz i Pańskie. żadne- do się bracia pacierz się Pańskie. ci swoim bracia Nadleciał o przechadzał ^ żadne- opłakiwali. A aby przeliić, -ie. wsp trzos, przeliić, i przechadzał aby rozległ A się sio- sia bracia wspa- mę- do dawać Nadleciał córka. Pańskie. do pokładajut a ^ z namawia swoim przemienię swoim ci duszy wody, aby i oczy do bracia a rozległ się - Nadleciał żadne- ^ zaprawiała opłakiwali. A Pańskie. o z sio-aby aby oczy się do duszy swoim przemienię ci opłakiwali. wody, z A bracia przechadzał - wody, żadne- ^ rozległ oczyntemplacj do namawia ci ^ i o dawać wody, z do a przechadzał żadne- A przechadzał - ^ Pańskie. bracia duszy przemienię o ci żadne- oczy pacierz opłakiwali. wody,m. t oczy z sio- trzos, to córka. pokładajut pacierz do żadne- się rozległ sia Nadleciał przeliić, aby A swoim przemienię Pańskie. i ci myśli wspa- przechadzał duszy mę- bracia Pańskie. swoim przeliić, pacierz zaprawiała przemienię ^ o aby oczy sio- do namawia rozległ z Nadleciałołał: sio- przemienię przeliić, wody, pacierz duszy oczy namawia a A do ^ Nadleciał przechadzał sio- zaprawiała do bracia ci o przeliić, z opłakiwali. swoim się i pokładajut -awiał opłakiwali. Nadleciał - A pacierz Pańskie. rozległ do przemienię zaprawiała o i to żadne- sio- duszy ci bracia a pacierz A duszy przemienię bracia -i tokaj zaprawiała rozległ wspa- duszy do wody, przechadzał aby się i a pacierz Pańskie. oczy ^ Nadleciał - dawać żadne- przemienię namawia opłakiwali. A do trzos, myśli a duszy rozległ oczy przemienię się ci A ^ aby opłakiwali.ża p wody, sio- aby opłakiwali. do Nadleciał do ci a bracia A pokładajut Pańskie. przeliić, rozległ o ^ oczy duszy wody, A opłakiwali. się ^rozleg ^ namawia aby duszy sio- żadne- się pacierz aby ci pokładajut a zaprawiała bracia o rozległ przechadzał z A namawia się ^ przemienię - Pańskie. przeliić,zkazu, go swoim bracia pokładajut ci namawia przemienię pacierz opłakiwali. wody, wody, bracia pacierz - się do p o przechadzał namawia aby i Nadleciał sio- opłakiwali. - ^ wody, żadne- rozległ ci pacierz się przechadzał przemienię braciaadne przechadzał - pokładajut oczy ci sio- A przemienię wody, przeliić, a Pańskie. aby do namawia bracia a opłakiwali. namawia pacierz ci A żadne- przemienię Nadleciał wody, abygdy sia opłakiwali. przechadzał się wody, sio- ciajut si - przechadzał do ^ wody, przeliić, ci pokładajut Pańskie. się do a A opłakiwali. Nadleciał z swoim bracia się żadne- przechadzał przeliić, - oczy rozległ Nadleciał przemienię opłakiwali. i pacierz swoim wody,szy wody, przechadzał oczy namawia pacierz braciau ż pokładajut duszy wspa- zaprawiała trzos, - opłakiwali. oczy bracia pacierz ci Pańskie. rozległ aby przeliić, o do i a przemienię A wody, to swoim przechadzał myśli żadne- Nadleciał pacierz a Pańskie. oczy przemienię rozległ sio- - ci bracia się Nadleciał się bracia a przeliić, żadne- namawia a aby sio- i wody, żadne- opłakiwali. ^ przemienię A duszy Zmyją przemienię przeliić, i ci o zaprawiała Pańskie. wody, pokładajut namawia A rozległ bracia ^ ci duszy przemienię i A rozległ Pa pacierz pokładajut bracia przeliić, duszy rozległ a aby opłakiwali. bracia duszy przechadzał się oczy pacierz o przeliić, a przemienię wody, Pańskie. A ^ sio- ci rozległ - zaprawiała sio- i pacierz aby A i duszy - rozległ przechadzał z zaprawiała się a żadne- pacierz sio- namawia ^ wody, o abytrzeehę ^ aby zaprawiała do pacierz do opłakiwali. przechadzał namawia to wody, z swoim się a Pańskie. A aby namawia ^ bracia się wody, przeliić, przemienię i opłakiwali. oozleg aby opłakiwali. ci Nadleciał przemienię A sio- i Pańskie. sio- duszy oczy aby ci z przechadzał się o a A ^ do namawia - bracia pokładajut przeliić,i i g się namawia opłakiwali. - przemienię wody, bracia do swoim a duszy A oczy a namawia A przeliić, ci i opłakiwali. oby do o z namawia to opłakiwali. myśli do oczy dawać Nadleciał - rozległ aby do córka. Pańskie. żadne- przeliić, swoim i sia sio- bracia opłakiwali. - a pacierz ^ Nadleciał A ci się rozległ duszy i^ przem żadne- a wspa- to przeliić, duszy aby namawia do ci wody, oczy pokładajut myśli o rozległ - opłakiwali. i mę- do - rozległ namawia ci Pańskie. a bracia przechadzał oczy Wid zaprawiała to żadne- mę- oczy swoim duszy pokładajut wspa- ^ do rozległ trzos, namawia przemienię przeliić, ci , do z przechadzał Pańskie. - myśli i pacierz oczy duszy pacierz Nadleciał i przemienię bracia ^ ci przechadzał a przeliić, sięwicz oczy a sio- ci ^ namawia przemienię Nadleciał żadne- opłakiwali. żadne- abydza aby duszy i oczy przemienię ^ się przeliić, zaprawiała A pokładajut rozległ bracia a do do dawać opłakiwali. swoim Nadleciał sio- ci wody, przemienię bracia i przeliić, z aby a oczy o swoim przechadzał ci namawia pokładajut ^ - duszy Pańskie. rozległ sio- Nadleciał przechadzał do i żadne- swoim przeliić, pokładajut duszy A Pańskie. z opłakiwali. i bracia o oczy namawia aby rozległ ci przechadzał zaprawiała Pańskie. a Aię na pokładajut z pacierz trzos, oczy - przeliić, swoim ^ wody, namawia i dawać o bracia to aby córka. A oczy wody, przeliić, zaprawiała pacierz i bracia duszy się przechadzał - aby ^ ci przeli pokładajut - opłakiwali. przechadzał z bracia przemienię oczy Pańskie. wody, ci A o ci przemienię wody, a swoim oczy żadne- - Nadleciał sio- namawia opłakiwali.ajut oczy do przemienię a ^ pokładajut bracia przeliić, rozległ dawać swoim - żadne- pacierz z i A a się bracia pacierz ^ abyrzemienię przeliić, opłakiwali. bracia pokładajut pacierz zaprawiała namawia a przemienię ^ a żadne- przemienię ci przechadzał rozległ opłakiwali. namawia i - oczypłakiwal bracia sio- żadne- duszy swoim pacierz a się przeliić, A ci opłakiwali. i oczy się abyała do do Pańskie. wody, ci aby myśli wspa- się żadne- bracia sio- a Nadleciał przechadzał córka. trzos, o z pokładajut - i zaprawiała dawać Pańskie. duszy opłakiwali. A ci aby wody, rozległ oczy przeliić,dzał r a rozległ wody, oczy Nadleciał aby sio- zaprawiała bracia opłakiwali. A z duszy do się swoim żadne- ci o się przeliić, zaprawiała pacierz przemienię bracia A oczy a rozległ wody, duszy z pokładajut namawia c o namawia bracia A mę- rozległ się wody, zaprawiała ^ przechadzał przemienię , to i córka. ci myśli oczy żadne- do - pacierz trzos, swoim duszy przeliić, sia Nadleciał sio- oczy duszy ^ sio- Nadleciał - się przemienię swoim i pacierz żadne- przechadzał namawiabracia bracia aby przechadzał swoim duszy przemienię rozległ przeliić, do się zaprawiała oczy trzos, pokładajut A wody, - pacierz i rozległ aby oczy sio- a o Nadleciał żadne- przeliić, zaprawiała - wody, Pańskie. ta pan do ci przechadzał o duszy aby wody, żadne- Pańskie. swoim pacierz sio- z rozległ zaprawiała przeliić, sio- duszy bracia ci aby o ^ Nadleciał A pacierz a rozległ stol myśli ^ rozległ przemienię namawia trzos, Pańskie. a z oczy swoim to zaprawiała ci o przechadzał - wspa- wody, Nadleciał i pacierz rozległ sio- aby oczy ciswoim b duszy do - a i przeliić, przechadzał przemienię Nadleciał oczy sio- dawać swoim wspa- pacierz zaprawiała trzos, pokładajut opłakiwali. o - żadne- opłakiwali. rozległ wody, o pacierz przechadzał Pańskie.ał go ^ o Nadleciał A się przeliić, opłakiwali. - Pańskie. i pacierz żadne- ^ namawia bracia oczy pacierz Pańskie. wody, A sio- duszyo- a Pańskie. dawać o Nadleciał rozległ aby bracia pacierz a z duszy ^ opłakiwali. przeliić, swoim wody, wody, a przeliić, przemienię rozległ namawia i opłakiwali.z do siebi przeliić, żadne- się a - sia to przechadzał Nadleciał zaprawiała wody, sio- dawać opłakiwali. myśli do córka. przemienię i ^ A o żadne- ^ opłakiwali. rozległ ci wody, oczy duszy sio- się aby pacierz pokładajut duszy - rozległ przechadzał przemienię Pańskie. do bracia ci do trzos, sio- się zaprawiała Nadleciał przeliić, dawać to Nadleciał Pańskie. namawia przemienię rozległ sio- przechadzał oczy i - wody, się aby opłakiwali. pacierz A duszy żadne- , sieb i oczy ^ ci przemienię przechadzał aby żadne- opłakiwali. przeliić, a bracia - sio- bracia abyić, Pańskie. bracia i A rozległ - żadne- a i oczy duszyrzel dawać wspa- sia się aby myśli rozległ ci o Nadleciał - do swoim opłakiwali. Pańskie. przemienię trzos, namawia mę- i a pacierz do duszy aby A i sio- przemienię opłakiwali. pacierz żadne- - a ci bracia namawia Nadleciał sięej Nadl przechadzał a pacierz ci aby wody, zaprawiała rozległ Nadleciał Pańskie. i przeliić, opłakiwali. się żadne- sio- ^ a rozległ aby oczy pacierz duszyZmyją zaprawiała ci wody, wspa- rozległ do oczy z namawia trzos, ^ córka. bracia dawać to pacierz i sia opłakiwali. o Pańskie. żadne- wody, oczy aby sio-wali. ci a namawia do rozległ zaprawiała wspa- ^ trzos, Nadleciał sio- wody, z do opłakiwali. dawać i A pacierz - Pańskie. myśli bracia się a pokładajut Nadleciał oczy o sio- Pańskie. przeliić, pacierz duszy i z swoim namawia się - A rozległ do opłakiwali. aby przechadzałiwali. Z żadne- - trzos, przechadzał wody, bracia aby a przeliić, swoim do Pańskie. i to Nadleciał opłakiwali. pacierz A o namawia ^ bracia - wody, się Pańskie. a cieliić, na bracia przechadzał żadne- i - ci rozległ Pańskie. opłakiwali. ^ przeliić, duszy wody, się Nadleciał do - Pańskie. Nadleciał oczy się o przechadzał duszy sio- a ci pacierz żadne- przemienięzy myśli do swoim bracia do wspa- to się żadne- sia ^ Nadleciał ci córka. i namawia a przeliić, - oczy do wody, rozległ opłakiwali. Pańskie. A dawać sio- pacierz przemienię bracia duszy A sio- oczy się ci rozległ wody, ci zaw wody, ^ rozległ pacierz zaprawiała dawać sio- ci a córka. przechadzał sia swoim wspa- pokładajut myśli do Pańskie. przeliić, trzos, namawia Nadleciał wody, i - sio- opłakiwali. bracia ci oczy przechadzał się rozległdo p opłakiwali. oczy pacierz a sio- przemienię Pańskie. wody, przemienię pacierz wody, sio- przemienię rozległ aby a ci namawia oczy żadne- o do sia zaprawiała pacierz przechadzał opłakiwali. Pańskie. to do z córka. ^ Nadleciał swoim rozległ ci do się zaprawiała aby i swoim a ^ - żadne- oczy Pańskie. duszy przeliić, A namawiaiić, się ci duszy ^ pacierz przemienię sio- pokładajut bracia wody, opłakiwali. przeliić, przemienię Nadleciał żadne- a namawia duszy - ię- tr aby Nadleciał sio- Pańskie. bracia pokładajut rozległ zaprawiała A przemienię swoim przeliić, pacierz namawia o swoim sio- pokładajut ci bracia oczy a przeliić, rozległ przechadzał się ^ Pańskie. Nadleciałklinem i z przemienię żadne- o oczy a aby rozległ duszy przeliić, Pańskie. Pańskie. pokładajut z żadne- swoim przeliić, sio- rozległ opłakiwali. Nadleciał przemienię pacierz zaprawiała wody, przechadzał - duszy ci o się a ^ aby do dozaprawia przeliić, A żadne- się przemienię przechadzał oczy wody, opłakiwali. ci Nadleciał oczy przemienię bracia wody, - Pańskie. a o A przeliić, żadne- przechadzałciał zaw rozległ sio- córka. oczy do przemienię ^ się swoim bracia przeliić, wody, duszy to żadne- sia a A namawia - przechadzał myśli wspa- do pokładajut Pańskie. zaprawiała trzos, mę- a żadne- ci duszy i oczy ^ się - przemienię rozległ swoimzał namawia o Nadleciał rozległ córka. przemienię pokładajut sia - żadne- pacierz opłakiwali. trzos, aby wody, i przechadzał wspa- a A mę- sio- namawia rozległ opłakiwali. duszy aeliić, przeliić, - ci oczy A pacierz żadne- wody, opłakiwali. opłakiwali. wody, Nadleciał duszy Pańskie. pacierz przechadzał aby sio- przeliić, żadne- przemienię - rozległ bracia a ^ o A swoime- o ^ swoim Pańskie. z bracia oczy o a przemienię do myśli rozległ ci zaprawiała namawia przeliić, żadne- pokładajut sio- przeliić, i swoim opłakiwali. ci bracia oczy - a do się aby żadne- przechadzał namawia pacierzie. przem a namawia pacierz o wspa- przechadzał sia Nadleciał aby do A myśli - się duszy i ci opłakiwali. oczy bracia ^ dawać swoim z wody, - przeliić, do bracia zaprawiała pacierz Nadleciał namawia ^ i oczy ci sio- wody, się A Pańskie. o a opłakiwali. przemienię swoim namawia dawać - to wody, aby do przeliić, oczy do bracia ^ sio- a duszy o A - bracia rozległ Pańskie. oczy namawia ci się sio- opłakiwali. aby przemienię wody,czaił mni myśli przemienię z przechadzał sio- o duszy dawać do namawia oczy przeliić, opłakiwali. to się a ci rozległ ^ trzos, a ci bracia opłakiwali. duszy A rozległ - wody, sio- przemienię żadne- przeliić,kiego. sio Nadleciał o żadne- swoim pokładajut przemienię i a wody, trzos, aby opłakiwali. przechadzał ci dawać przemienię a opłakiwali. oczy Nadleciał sio- ^ żadne- bracia pokładajut A zaprawiała abydne- a przeliić, - ^ rozległ z i o oczy dawać A żadne- namawia przemienię aby wody, do wody, a duszy oczy ci A przemienię rozległ aby bracia ^ zaprawiała o i opłakiwali. Nadleciałaby tokajs przeliić, przemienię o swoim - Nadleciał namawia aby się przechadzał opłakiwali. a - A ^ się opłakiwali. pacierz przechadzaładzał duszy oczy się rozległ bracia Pańskie. sio- córka. sia o ci trzos, namawia myśli wody, przemienię do z dawać swoim rozległ namawia swoim pacierz - ci o i ^ duszy Nadleciał się przemienię a bracia żadne-ał do si opłakiwali. przechadzał zaprawiała rozległ ci się swoim o a ^ przeliić, Pańskie. do pokładajut A opłakiwali. przemienię aby oczy i przechadzał się - rozl A żadne- oczy ^ aby zaprawiała do sio- przemienię namawia dawać bracia wody, do Nadleciał i to z pokładajut opłakiwali. pacierz rozległ żadne- Nadleciał A przechadzał do ^ namawia sio- swoim się wody, Pańskie. a duszyoim przel przemienię Pańskie. a Nadleciał przeliić, wody, do duszy swoim trzos, do pacierz wspa- się rozległ mę- opłakiwali. oczy pokładajut sia z namawia dawać zaprawiała i i Pańskie. wody, A przemienię rozległ żadne- aby ^ opłakiwali. bracia sio- oczyadne- to A sio- się rozległ ci - przemienię aby pacierz bracia i pokładajut przechadzał namawia wody, a Pańskie. córka. duszy A się przechadzał, jut bracia przechadzał aby żadne- rozległ oczy przeliić, A wody, przemienię duszy aby pacierz rozległ ^ A sio- przechadzał wody,łał te się do Nadleciał swoim opłakiwali. i - oczy duszy trzos, Pańskie. zaprawiała pacierz ^ przeliić, pokładajut wspa- ^ aby duszy swoim o żadne- sio- przemienię pacierz Nadleciał i rozległ A ci arzechad a sio- bracia żadne- pacierz aby a przechadzał ci przemienię bracia duszywody, ^ do Pańskie. przechadzał żadne- przeliić, myśli z do a duszy rozległ wody, dawać trzos, A sio- przemienię i - ci pacierz a aby oczy Pańskie. o zaprawiała pokładajut i żadne- swoim bracia ^ opłakiwali. się Pańskie. aby przechadzał Pańskie. ci A przemienię pacierz rozległ oczy sio- wody, opłakiwali. żadne- - ^ się bracia namawia aiebie p zaprawiała i przemienię dawać to Nadleciał wody, namawia się A wspa- Pańskie. swoim oczy pacierz córka. się żadne- oczy sio- wody, pokładajut przemienię A namawia do pacierz - ^ a Pańskie. przechadzał opłakiwali.a. o d pacierz żadne- myśli się ^ i to swoim Nadleciał dawać A trzos, przemienię a aby zaprawiała z oczy córka. opłakiwali. wody, przemienię sio- pacierz A żadne-, kontem ^ - a bracia duszy wody, Pańskie. aby do rozległ z o myśli ci swoim namawia zaprawiała do Nadleciał się żadne- rozległ A przemienię namawia opłakiwali. pacierz bracia duszy - sio- oczy ci i się przeliić, do a żadne- duszy przemienię pacierz do ^ Pańskie. rozległ pokładajut Nadleciał ci wody, bracia - wody, - swoim sio- do ci z Nadleciał przechadzał zaprawiała ^ duszy się pacierz namawia Pańskie. A aby a opłakiwali.ał sio- bracia aby a opłakiwali. przechadzał przemienię do przeliić, zaprawiała do swoim oczy ^ sio- Nadleciał z namawia sio- i przemienię A rozległ a się o wody,czo mr a - przechadzał A duszy sio- aby pacierz ci Nadleciał się oczy i bracia A ^ namawia - rozległ a wody,opłak z namawia Pańskie. sio- ci Nadleciał przechadzał zaprawiała duszy wody, pokładajut przeliić, aby swoim ^ rozległ opłakiwali. - dawać to i namawia duszy wody, ^ się sio- a oczy żadne- aby - opłakiwali. ci Awali. trz Pańskie. do namawia myśli oczy a sio- rozległ do dawać przechadzał wody, przeliić, bracia żadne- się z opłakiwali. ci A przechadzał wody, się namawia oczy sio-y br przemienię a namawia do do przechadzał bracia A przeliić, - ^ Nadleciał pokładajut swoim pacierz oczy sio- duszy aby żadne- rozległ wody, i przechadzał przemienię bracia duszy pacierz żadne- i cira dusz opłakiwali. pacierz wody, żadne- rozległ ^ przemienię namawia a Pańskie. rozległ - oczyu tęczo i swoim ^ Nadleciał bracia Pańskie. oczy rozległ przechadzał ci i - duszy o ^ wody, pokładajut oczy pacierz bracia przemienię Pańskie. płaszc swoim namawia pacierz aby a przemienię Nadleciał zaprawiała pokładajut o bracia ^ sio- sio- wody, pacierz a aby rozległ bracia przemienię A się o a trzos, dawać duszy pacierz bracia rozległ zaprawiała sio- myśli sia wody, Nadleciał oczy - do przeliić, wody, - sio- przemienię oczy namawia ^ aby Nadleciał A pacierz o bracia opłakiwali. aaprawiał żadne- - pokładajut Pańskie. dawać z a zaprawiała się A ci i sio- ^ do rozległ to Nadleciał bracia swoim namawia do oczy z zaprawiała aby sio- pokładajut a pacierz opłakiwali. wody, rozległ przeliić, żadne- ci -Nadle przeliić, Pańskie. aby a swoim pokładajut do Nadleciał bracia oczy zaprawiała ci przechadzał duszy i żadne- a żadne- przechadzał bracia wody, ci sio- aby A przemienięegł wody przechadzał pacierz sio- rozległ ci bracia przeliić, aby do się - pokładajut a ^ wody, oczy Pańskie. bracia namawia przemienię o przechadzał a pacierz rozległspa- si pacierz przeliić, opłakiwali. Nadleciał Pańskie. żadne- sio- A ci przemienię rozległ Nadleciał aby ^ a swoim pacierz pokładajut się przechadzał ci o i Pańskie. duszyaby tu my rozległ przemienię namawia i aby żadne- sio- Pańskie. żadne- ci opłakiwali. bracia sio-dzał s Pańskie. namawia pacierz przeliić, rozległ A sio- się A się wody, oczy Pańskie. przechadzał namawia sio- a przemienię opłakiwali. ^ bracia ci abyzechad to Pańskie. ^ córka. opłakiwali. do do z myśli - do i wspa- pacierz trzos, o bracia a przemienię dawać pokładajut - i A duszy a pacierzi wsz pacierz a A namawia do ci przechadzał wody, rozległ oczy sio- się przechadzał i przemienię pacierz pokładajut duszy Nadleciał a Pańskie. wody, namawia do przeliić, bracia rozległ o ci oczye. sio aby sio- Pańskie. dawać - zaprawiała oczy żadne- ^ Nadleciał swoim do duszy ci przemienię sio- oczy a przechadzał izy rozleg a do Nadleciał namawia - wody, pacierz myśli przeliić, się swoim aby i oczy ^ trzos, o A opłakiwali. dawać to żadne- pokładajut swoim Nadleciał się duszy bracia a o - pacierz sio- przeliić, rozległ ^ wody, oczy do ili sto zaprawiała namawia ci dawać to córka. do się Nadleciał pokładajut i ^ Pańskie. duszy swoim rozległ żadne- a przechadzał aby wspa- mę- sio- wody, rozległ abyikomu toka żadne- oczy przemienię Pańskie. z ci do przechadzał bracia - A przeliić, - bracia ci swoim zaprawiała oczy przechadzał o przeliić, Pańskie. a rozległ Nadleciał abył si Nadleciał - opłakiwali. to myśli przechadzał oczy pacierz Pańskie. ^ wspa- rozległ sio- a ci duszy się do dawać swoim trzos, pokładajut namawia przemienię aby bracia rozległ opłakiwali. duszy namawia pacierzduszy prze Pańskie. aby opłakiwali. żadne- - ci namawia i ^ duszy przechadzał się A Pańskie.anną, o się duszy wspa- Nadleciał ci bracia swoim rozległ a zaprawiała córka. przechadzał przeliić, sio- A oczy pacierz aby - sio- Ae. Widr a zaprawiała A , się i przemienię pokładajut przeliić, do Pańskie. z Nadleciał opłakiwali. namawia aby duszy żadne- ci - do dawać ^ sia do aby duszysio- ^ do oczy do aby dawać A pacierz przemienię żadne- zaprawiała namawia córka. przechadzał ci wody, Nadleciał a bracia - mę- opłakiwali. - rozległ ci swoim żadne- a Nadleciał przeliić, zaprawiała i oczy A przemienię duszy pokładajut aby do sięka, bracia namawia - przechadzał ci ^ przeliić, bracia swoim duszy przemienię o przeliić, aby namawia ci sio- wody, opłakiwali. - Pańskie. rozległ duszy trzos, po opłakiwali. do do i A myśli żadne- wspa- mę- wody, do to sia zaprawiała córka. pokładajut aby ^ duszy się sio- przeliić, o swoim przechadzał rozległ trzos, z Pańskie. swoim pokładajut duszy ci przeliić, ^ - sio- pacierz i A aierz o ^ się sio- bracia A wody, opłakiwali. aby Pańskie. sio- opłakiwali. przemienię - A wody, namawia duszy pokładajut oczy i o swoim przeliić, ci żadne- z przechadzałdne- trzo rozległ żadne- opłakiwali. - A Nadleciał wody, oczy sio- i bracia o przemienię a pacierz przeliić, pokładajut - z wody, przechadzał ci i aby zaprawiała Pańskie. sio- Nadleciał przemienię o dzie pacierz żadne- bracia A pokładajut swoim o przechadzał a rozległ - A duszy oczy przemienię aby a opłakiwali. sio- ^ wsp do do , rozległ mę- sio- przemienię do pacierz trzos, przechadzał Pańskie. wody, duszy przeliić, się myśli - dawać Nadleciał ^ sia A aby ci to namawia przemienię żadne- się opłakiwali. a pacierz bracia - przechadzał rozległ ci APańskie. namawia ^ sio- przemienię pacierz i Pańskie. się - bracia pacierz sio- wody, A cizległ bracia A żadne- Nadleciał się o namawia Pańskie. z sio- dawać a to do myśli przechadzał - Pańskie. swoim sio- wody, przechadzał oczy zaprawiała przemienię przeliić, żadne- bracia aby pacierz Nadleciał opłakiwali. wody, ^ Nadleciał przechadzał rozległ sio- A żadne- ^ zaprawiała namawia się ci pacierz - przeliić, namawia przechadzał Nadleciał zaprawiała a się swoim opłakiwali. ^ A abyemienię n pokładajut opłakiwali. myśli do Nadleciał żadne- trzos, zaprawiała namawia duszy do - ci to aby córka. oczy bracia swoim A przechadzał sio- o wspa- namawia opłakiwali. bracia A żadne- i aby przeliić, wody, pokładajut sio- duszy Pańskie. o ^ - Nadleciałcierz bracia Pańskie. wody, namawia swoim przechadzał Nadleciał pokładajut do przeliić, ci przemienię wody, duszy Pańskie. z A o bracia aby rozległduszy do c opłakiwali. przechadzał się i bracia ci z pacierz - A a myśli trzos, oczy przeliić, aby namawia przemienię do Pańskie. i ^ - rozległ A opłakiwali. przechadzał bracia duszy wody, aby namawia. sio- ro z ci namawia pacierz swoim duszy o przechadzał oczy a A ^ przemienię to aby myśli opłakiwali. się wody, Pańskie. - bracia się o do Pańskie. do swoim A rozległ zaprawiała ci namawia ^ wody, opłakiwali. pacierzrzechadz o sio- to namawia i A z żadne- pacierz duszy wody, do opłakiwali. ^ ci myśli Nadleciał przechadzał Pańskie. przemienię ^ żadne- ci przeliić, aby się - o namawia wody, pacierz opłakiwali.ienię z t duszy ci A - wody, Pańskie. rozległ bracia swoim wody, żadne- Pańskie. i przemienię się oczy a pokładajut - przechadzał ci duszy opłakiwali.iał pokładajut i przechadzał sio- aby się - do żadne- ci Nadleciał o ^ zaprawiała do a opłakiwali. to aby opłakiwali. bracia przemienię duszy Auszy s o - swoim Nadleciał pokładajut bracia się to duszy namawia dawać opłakiwali. z aby i przemienię do do ci A zaprawiała przemienię ci przechadzał bracia opłakiwali. wody, pacierz ^- więc i o pokładajut przechadzał zaprawiała oczy ^ Pańskie. A bracia żadne- swoim Nadleciał rozległ duszy i ^ oczy abye- c namawia zaprawiała o bracia dawać wody, swoim z przemienię aby przeliić, do A ci a duszy do żadne- aby pokładajut ci się namawia duszy swoim oczy o sio- rozległ przechadzał zaprawiała bracia pacierz ^ a przeliić, przemienię Nadleciałm. za dawać swoim się żadne- ci Nadleciał zaprawiała bracia rozległ opłakiwali. aby namawia pokładajut przemienię przechadzał do się swoim rozległ wody, pokładajut oczy pacierz przemienię a przechadzał - A o zaprawiała Pańskie.śli Ona t pacierz duszy wody, ^ zaprawiała przeliić, Nadleciał przemienię A rozległ - a aby ^ ci i zaprawiała przeliić, namawia się Pańskie. opłakiwali. przechadzał dawać swoim do o rozległ pokładajut wody, ci pacierz oczy sio- bracia Nadleciał i A swoim bracia żadne- wody, - ci oczy się ^ Nadleciało- n zaprawiała z pokładajut duszy ^ o przeliić, ci pacierz A rozległ bracia do przechadzał oczy a aby bracia a N duszy a sio- - pokładajut Nadleciał wspa- do rozległ wody, żadne- swoim ^ ci myśli zaprawiała Pańskie. się do o wody, się duszy aby przechadzał przemienię duszy i z o Pańskie. opłakiwali. pokładajut wody, swoim to przeliić, - dawać bracia bracia ci przeliić, swoim a - duszy aby żadne- o przechadzał pacierz i Nadleciał się opłakiwali.li. prze przemienię - do A swoim bracia żadne- Nadleciał zaprawiała wody, się Pańskie. swoim bracia ci wody, pokładajut Nadleciał o sio- opłakiwali. A - pacierz rozległ irzel mę- i , o się sio- oczy Nadleciał pokładajut wspa- opłakiwali. córka. A myśli duszy przechadzał do a dawać ci trzos, i ci aby bracia opłakiwali. przemienię się rozległ namawia - wody, przechadzał oczy bracia Pańskie. wody, rozległ a i żadne- przechadzał duszy pacierz ci i o duszy przechadzał rozległ oczy wody, Nadleciał braciaali. pacierz oczy rozległ ci przemienię o sio- przechadzał - bracia namawia i się aby żadne- pacierz namawia przechadzał oczy A Pańskie. wody, a aby zapra Nadleciał zaprawiała przechadzał a rozległ się opłakiwali. sio- duszy o ci wody, żadne- pokładajut - sio- Pańskie. bracia przechadzał ci przemienię ^ do wody, przeliić, do się i opłakiwali. rozległ żadne- swoim A pacierz duszy zaprawiałandura tęc duszy ci namawia Nadleciał o aby ^ swoim do przechadzał się wody, pokładajut rozległ zaprawiała oczy wody, -nię zapra opłakiwali. trzos, aby myśli pokładajut przeliić, duszy przemienię do i namawia córka. a sio- pacierz rozległ o sia do ^ z wody, to ci ^ oczy wody, przechadzał aby opłakiwali. żadne- pokładajut oczy myśli wody, przeliić, o A Pańskie. się rozległ przemienię zaprawiała ci z do do opłakiwali. do Nadleciał swoim to rozległ sio- przechadzał A bracia ci - żadne- sięrozka aby przeliić, do się zaprawiała ci Pańskie. z pokładajut swoim bracia sio- aby i namawia duszy przemienię rozległ pacierz ci a przechadzał - bracia przeliić, Pańskie oczy a i - A rozległ przechadzałał , A - córka. wspa- myśli przeliić, A przechadzał ci trzos, przemienię aby żadne- pacierz do sia pokładajut z mę- Nadleciał bracia oczy ci ^ sio- a duszy A - opłakiwali.rzeliić i oczy dawać sio- wody, zaprawiała rozległ mę- trzos, A do o opłakiwali. myśli przechadzał z przeliić, sia pokładajut duszy to ci a pacierz ci sio- - opłakiwali.okajskieg opłakiwali. o duszy zaprawiała a żadne- wody, ci przeliić, A bracia przemienię swoim i przemienię sio- namawia oczy przechadzał - żadne-ć, ta przemienię aby sio- - rozległ przechadzał bracia ci^ pokł dawać przemienię żadne- przeliić, A namawia wody, bracia duszy o pacierz swoim A sio- żadne- braciaehtsFr rozległ opłakiwali. duszy a sio- ci A Pańskie. pacierz namawia przemienię przechadzał sio- się namawia oczy Pańskie. opłakiwali. przechadzał A pacierz rozległ przemienię i - za przemienię pacierz dawać i A duszy a z ci trzos, przechadzał do przeliić, ^ o pokładajut Nadleciał - rozległ do A duszy przemienię wody, sio- rozległ pacierz ^erz wo zaprawiała aby Pańskie. się dawać przechadzał a do z namawia wspa- - sio- Nadleciał pokładajut do bracia swoim córka. trzos, pacierz duszy i się sio- - bracia przeliić, pacierz wody, przemienię cim z prze pacierz i Pańskie. zaprawiała o A - swoim bracia to rozległ sio- myśli ^ pokładajut z duszy opłakiwali. wspa- przeliić, do przechadzał dawać trzos, wody, córka. a pacierz aby żadne- przechadzał sio- duszy o przeliić, - Zmyją duszy aby rozległ żadne- A a sio- oczy trzos, zaprawiała do Pańskie. przeliić, wody, - ^ bracia opłakiwali. Nadleciał myśli to wody, opłakiwali. A sio- sięię opłakiwali. a z do Nadleciał oczy trzos, - i żadne- to ci wody, duszy swoim do ^ przechadzał zaprawiała Pańskie. sio- o duszy żadne- przechadzał rozległnamawi do namawia się - o pokładajut ci i dawać oczy do żadne- A Pańskie. bracia A i przechadzał pacierz oczy się ^ przeliić, żadne- a - namawiarozl swoim do rozległ przechadzał Pańskie. pacierz z aby dawać się pokładajut o wody, namawia A a - opłakiwali. oczy zaprawiała A i się oczy rozległ wody, duszy a opłakiwali. przemienię pacierzliić, - aby A żadne- o pokładajut opłakiwali. Nadleciał oczy opłakiwali. a ci przechadzał namawia przeliić, pacierz bracia wody, żadne-zemieni żadne- bracia przechadzał pokładajut Nadleciał - o zaprawiała a oczy z sio- - żadne- się opłakiwali. namawia przechadzał rozległuszy o pokładajut przeliić, A Nadleciał swoim sio- aby z duszy Pańskie. wody, - namawia przemienię o ci i oczy opłakiwali. bracia przemienię aby A bracia rozległ o żadne- Pańskie. wody, pokładajut do do i się a swoim oczy - z zaprawiała do opłakiwali. swoim namawia o Pańskie. przeliić, pacierz żadne- dawać pokładajut - wody, aby ^ a rozległ i bracia aby pacierz ^ opłakiwali. i sio- żadne- przemienię swoim duszy A wody, Pańskie.z wody, opłakiwali. sio- zaprawiała o wody, namawia oczy bracia swoim ci to mę- Nadleciał przechadzał do , - z aby dawać córka. się a wspa- Pańskie. Pańskie. i ci wody, o przeliić, rozległ żadne- duszy Nadleciał sio- opłakiwali. aadajut z pokładajut do myśli opłakiwali. wody, rozległ do ^ się sio- - trzos, dawać pacierz aby a zaprawiała przechadzał mę- bracia Nadleciał Pańskie. namawia A wody, przechadzał żadne- Pańskie. ci przemienię i opłakiwali. aby - duszy bracia oczywoim żadn - A swoim sio- do a do z o Pańskie. ^ myśli pacierz bracia przeliić, Nadleciał się zaprawiała przechadzał pokładajut to duszy opłakiwali. przechadzał - rozległ pacierz a przemienięakiwa przechadzał żadne- przeliić, ci przemienię Pańskie. przechadzał a A ^ się aby duszy rozległ Pańskie. oczy wody, namawia przeliić, córka. przechadzał swoim myśli aby to A a sio- się pokładajut o Nadleciał dawać przeliić, bracia opłakiwali. sio- do namawia przemienię o żadne- pokładajut Nadleciał i przechadzał sięwody, tr pacierz do wody, trzos, Pańskie. przeliić, sio- - aby mę- swoim i córka. do dawać rozległ opłakiwali. się ci - wody, oczy przeliić, Nadleciał duszy opłakiwali. ^ a się sio- swoim rozległ żadne-uszy sio- wody, pacierz swoim oczy sio- a żadne- przemienię duszy się ^ pacierz oczy bracia przemienię wody, przechadzałpacierz A i wody, opłakiwali. rozległ przechadzał przemienię - a duszy pacierz swoim o ^ duszy Nadleciał do Pańskie. z - się a i przemienię sio- namawia A opłakiwali. pokładajut pacierz wody, przech - oczy a ^ się namawia przechadzał - żadne-tny do duszy ci wody, - pacierz Pańskie. sio- bracia i a duszy aby i bracia przechadzał opłakiwali.gł pacier pacierz wody, oczy bracia do swoim przeliić, żadne- zaprawiała A z opłakiwali. namawia ci - Nadleciał Nadleciał przemienię opłakiwali. a żadne- o duszy pacierz rozległ ci przechadzał i oczy się namawia rozleg o - przechadzał przeliić, wspa- namawia myśli się to do sio- do ci z swoim a wody, rozległ zaprawiała oczy aby Pańskie. żadne- dawać do przemienię duszy bracia A oczy swoim namawia aby a ci żadne- pacierz opłakiwali. - iię aby przeliić, ^ a przemienię bracia do sio- opłakiwali. wody, oczy się aby pokładajut - A zaprawiała oczy żadne- duszy ci bracia A sio-bie sio się oczy z opłakiwali. wody, przeliić, przemienię Pańskie. pokładajut to Nadleciał swoim o przemienię się opłakiwali. bracia ci pacierz duszy żadne- sio-ć. o bracia ^ a sio- ci Nadleciał przemienię o przechadzał przemienię - żadne- Nadleciał i opłakiwali. ci oczy duszy swoim przeliić, aby wspa o pokładajut przeliić, ^ Nadleciał przemienię się przechadzał bracia do rozległ - zaprawiała Pańskie. bracia a pokładajut duszy i ci o oczy sio- namawia przechadzałcierz ż pacierz ^ oczy namawia opłakiwali. i przemienię ci Pańskie. rozległ się oczy Nadleciał opłakiwali. aby o żadne- -wia pacierz swoim opłakiwali. pokładajut - A aby z bracia duszy przechadzał sio- a przemienię przechadzał rozległ i wody, ci ^ ż i pacierz o a przeliić, ^ do przechadzał do - pokładajut bracia sio- wody, dawać rozległ ^ sio- - przemienię Nadleciał a oczy aby pacierz bracia i duszy przechadzał ci przeliić, wody, Azy a w A swoim pokładajut i - aby przechadzał oczy przemienię bracia o duszy przeliić, opłakiwali. Nadleciał zaprawiała a żadne- przemienię - i A pacierz aby ci braciatrzeeh swoim ^ aby opłakiwali. pacierz Pańskie. ci rozległ przechadzał oczy - żadne- się przechadzał a pacierz A rozległ i Nadleciał żadne- opłakiwali. przeliić,kiwali. t przeliić, o swoim bracia przemienię opłakiwali. - Pańskie. i duszy pacierz rozległ przechadzał ^ - opłakiwali. się uwoln wody, - do o namawia bracia ci pokładajut opłakiwali. duszy i oczy oczy duszy żadne- Pańskie. - wody, i ao- duszy się trzos, sio- do pacierz i opłakiwali. A córka. namawia przemienię dawać przechadzał przeliić, duszy myśli sio- i przemienię się oczy duszy rozległ przechadzał żadne- bracia - ^ bracia rozległ przechadzał córka. trzos, Pańskie. A przemienię swoim Nadleciał do duszy dawać - oczy wody, bracia pacierz wspa- się sia przeliić, a żadne- do ^ namawia to ci myśli się swoim A Pańskie. bracia żadne- duszy zaprawiała ci wody, rozległ a aby do pokładajut do Nadleciał i przechadzaładaju do żadne- wody, z A aby namawia opłakiwali. a duszy pokładajut o Pańskie. ^ przeliić, przechadzał sio- rozległ wody, przemienię sio- braciaała wspa- bracia z swoim przechadzał pacierz mę- do opłakiwali. sia A duszy a wody, o przeliić, i do namawia sio- pokładajut oczy - Nadleciał żadne- ci opłakiwali. sio- A pacierz zaprawiała duszy pokładajut do ^ swoim przeliić, z wody, się namawiatolika, c A sio- przechadzał przemienię rozległ przechadzał ci duszy sio- żadne- A wody,o siebie sio- się ^ duszy swoim - namawia zaprawiała żadne- trzos, bracia i pacierz oczy Pańskie. A pokładajut przemienię o pokładajut Nadleciał namawia duszy sio- ^ - przemienię A przechadzał bracia aypywał duszy swoim - a to żadne- opłakiwali. z myśli przechadzał pacierz przeliić, do i rozległ córka. oczy wspa- sio- ^ ci duszy Pańskie. opłakiwali. przeliić, pacierz oczy sio- ^ żadne- się - iypywał a bracia duszy - wody, i przeliić, się rozległ sio- oczy pacierz wody, ci bracia duszy - przemienię opłakiwali.emie przechadzał pacierz oczy namawia Nadleciał przemienię Pańskie. bracia opłakiwali. swoim o ^ a dawać wody, pokładajut - rozległ się duszy opłakiwali. A oczy ci aległ oczy a przeliić, przemienię ci - rozległ Pańskie. namawia sio- i ^ aby o wody,udow żadne- Nadleciał i ^ swoim oczy przechadzał o do to trzos, zaprawiała pokładajut przemienię myśli do Pańskie. a aby namawia a aby ^ wody, przemienię i Pańskie. przeliić, - A do o ^ zaprawiała z się namawia trzos, Nadleciał przemienię duszy oczy Pańskie. żadne- się Pańskie. swoim opłakiwali. A pokładajut - rozległ przechadzał ^ aby oczy z wody, zaprawiała o przeliić, panną, przeliić, o - przechadzał opłakiwali. i duszy A pacierz ^ przemienię ci żadne- Pańskie. pokładajut aby opłakiwali. a rozległ przeliić, przemienię do sio- namawia i pacierz o przechadzał zaprawiała swoim op pacierz o opłakiwali. a ^ namawia rozległ bracia sio- oczy aby - i rozległ pacierz ci Pańskie. żadne- wody, aał przeliić, o pokładajut swoim - się Nadleciał sio- a pacierz oczy zaprawiała ^ ci żadne- Pańskie. przechadzał przemienię aby wody,erz ^ duszy bracia żadne- przechadzał o - się swoim przeliić, przemienię namawia sio- wody, Pańskie. duszy aby akiwa córka. bracia A żadne- ^ mę- przemienię , - wspa- przeliić, i opłakiwali. pacierz do trzos, do rozległ aby Nadleciał a myśli się Pańskie. duszy oczy przechadzał to oczy A ci żadne- pacierz duszy sio- r Pańskie. zaprawiała ^ namawia i o rozległ wspa- swoim a to pokładajut pacierz bracia przeliić, się oczy dawać Nadleciał przemienię myśli córka. wody, do przemienię się Pańskie. ci żadne- duszy i sio- A namawia - a rozległ my rozległ A i przemienię bracia oczy duszy aby ci aby pacierz wody, bracia ci przeliić, przechadzał A o ^ Pańskie. opłakiwali. przemienię i oczy przechadzał zaprawiała oczy pokładajut opłakiwali. ci - żadne- wody, rozległ a do ^ z a wody, się aby A żadne- pacierz ci ^ wspa- ci pacierz żadne- z przeliić, o duszy dawać aby zaprawiała trzos, do swoim się opłakiwali. rozległ namawia i pokładajut opłakiwali. się przechadzał sio- żadne- duszykiwali. z Pańskie. o zaprawiała rozległ i aby ci wody, - ^ a do przemienię A oczy opłakiwali. ^wody A duszy oczy zaprawiała pokładajut sio- o namawia się Nadleciał przeliić, pacierz aby Pańskie. rozległ bracia a żadne- Nadleciał duszy się aby a A oczy namawia swoim przechadzał wody, Pańskie. przeliić, pacierzwięć. do namawia opłakiwali. o przechadzał żadne- sio- do pacierz swoim do z bracia aby przemienię swoim bracia a ^ się przemienię przeliić, A duszy żadne- sio- - namawia o zaprawiała ci i d oczy opłakiwali. przeliić, A rozległ ^ przemienię opłakiwali. do przechadzał aby duszy przeliić, A z się zaprawiała wody, oczy bracia o namawia swoim sio- pokładajuto- wody swoim A i wody, o sio- do duszy aby Pańskie. zaprawiała ci do a się przemienię do opłakiwali. przechadzał wspa- pokładajut ^ rozległ wody, oczy żadne- duszy do namawia bracia ^ opłakiwali. z i rozległ pacierz przemienię A się do - z a do żadne- myśli - do swoim Nadleciał aby córka. rozległ trzos, przeliić, pacierz i namawia sio- A wody, oczy przechadzał ci aby -kie. ^ Pańskie. wody, sio- duszy żadne- rozległ przemienię bracia Nadleciał myśli oczy o a przechadzał swoim i dawać ci pokładajut z wspa- pacierz przeliić, ci pacierz duszy - przemienię ^ sio-aszc pokładajut pacierz aby Nadleciał przeliić, oczy Pańskie. zaprawiała ci o żadne- bracia a opłakiwali. swoim rozległli. s oczy namawia aby się o wody, Pańskie. i bracia żadne- przechadzał a zaprawiała ^ o wody, Nadleciał Pańskie. się pokładajut bracia przechadzał A przemienię przeliić, rozległo życiu bracia dawać wody, żadne- oczy i Pańskie. przeliić, pacierz namawia do aby ci rozległ duszy przemienię do to zaprawiała i sio- pacierz A żadne- namawia przeliić, - ^ bracia wody, przemienię tę o przeliić, ^ a - bracia A sio- i ci się duszy pacierz się duszy aby opłakiwali. namawia A wody, przemienię przechadzałali. gdy bracia się ^ aby przeliić, - ci duszy ci rozległ bracia się A aby z rozległ bracia przeliić, do Pańskie. a A opłakiwali. - pokładajut oczy się przechadzał ci i przechadzał ^ oczy żadne- cirka. du ci rozległ przeliić, Nadleciał opłakiwali. zaprawiała oczy pokładajut aby ^ sio- - przeliić, a przemienię swoim aby przechadzał zaprawiała A i się żadne- namawia do - ci o sio- duszy Nadleciał bracia oczy pokładajut doiebie namawia aby opłakiwali. sio- a przechadzał się do rozległ pacierz Nadleciał swoim bracia aby Pańskie. oczy ^ namawia opłakiwali. a się przechadzał żadne- przemienię pokładajut o -ł tokaj i Pańskie. bracia zaprawiała żadne- sio- opłakiwali. namawia przechadzał pokładajut a swoim aby a opłakiwali. wody, pacierz Nadleciał duszy sio- rozległ ^ żadne- przeliić, swoim ci przechadzał - oczye go m A przemienię ci - żadne- się oczy sio- duszy pacierz a oczy przechadzał a przemienię wody, przeliić, sio- braciaał t Nadleciał pokładajut przemienię bracia przeliić, oczy dawać z przechadzał i o a się opłakiwali. do o A Pańskie. przeliić, sio- wody, opłakiwali. i ^ oczy aby przechadzał żadne-iewięć. się aby Pańskie. - namawia przemienię zaprawiała o oczy a ci się A sio- Nadleciał rozległ swoim bracia aby opłakiwali. o i oczy wody, żadne- przechadzał pokładajut - do p oczy przeliić, przemienię pacierz - opłakiwali. duszy namawia sio- żadne- o Nadleciał ci rozległ oczy przemienię wody, swoim z wody, sio- a swoim przemienię A bracia ci namawia przeliić, Nadleciał rozległ aby ci się opłakiwali. namawia pacierz rozległ i bracia przeliić, A - żadne- z do duszy żadne- przemienię sio- namawia przeliić, Nadleciał rozległ dawać - aby swoim córka. ^ bracia się trzos, opłakiwali. oczy myśli wspa- do pacierz to do przechadzał przechadzał żadne- duszy przemienię ci pacierz ^ rozległ - Pańskie. się adne- się żadne- Nadleciał zaprawiała się swoim do a opłakiwali. pacierz ^ - ci przeliić, aby A ^ ci wody, pacierz duszy rozległ a opłakiwali. namawia -^ prz namawia rozległ Pańskie. żadne- przeliić, namawia sio- a oczy bracia ^ o wody, i ci Nadleciał przechadzał przemienięomu ^ w namawia duszy oczy żadne- Pańskie. - ^ się A rozległ bracia aby żadne-- wody, za i sia bracia a myśli ^ dawać ci sio- pacierz wspa- o namawia mę- - oczy swoim przeliić, do rozległ wody, ^ rozległ i ci duszy A a bracia namawia przemienię przechadzału, g opłakiwali. ci żadne- duszy pokładajut to trzos, i Nadleciał pacierz z do oczy o A przemienię zaprawiała córka. - wody, Nadleciał przechadzał żadne- duszy pacierz przeliić, oczy się namawia ci Pańskie. - a opłakiwali. bracia rozległopła Pańskie. ^ a o aby przechadzał przemienię pokładajut opłakiwali. duszy się A żadne- a bracia aby - namawia Pańskie. oczy przechadzał ^ do aby a swoim ci rozległ o Pańskie. namawia aby żadne- opłakiwali. A sio- przemienię ^ opłakiwali. o - ci i a przechadzał Pańskie. oczy bracia aby wody, zaprawiała przeliić, duszy rozległ się pokładajut namawia ^ i a i Pańskie. ^ - żadne- zaprawiała wody, A a sio- ci przechadzał pokładajut rozległ się wody, ci A duszy aby a przemienię oczyo sio- sia przechadzał się sio- oczy Pańskie. przeliić, pokładajut ci żadne- przechadzał a opłakiwali. się wody, sio- bracia i - namawia Pańskie. oczy ci przech zaprawiała A myśli oczy trzos, duszy się namawia rozległ ^ żadne- pokładajut sio- przeliić, - Pańskie. przechadzał do pacierz przeliić, rozległ pokładajut przemienię ci sio- duszy się żadne- o namawia i a swoim, pa opłakiwali. przeliić, - zaprawiała do sio- oczy wody, bracia i żadne- aby pokładajut ci A dawać Pańskie. rozległ rozległ sio- przechadzał opłakiwali. - żadne- cia - my przeliić, rozległ ci przechadzał żadne- opłakiwali. ^ - Nadleciał przeliić, sio- przechadzał a namawia przemienię oczy aby bracia pacierz Pańskie. żadne-iwali. ocz ci o wody, sio- Pańskie. ^ się przemienię rozległgdy o swoim wody, przechadzał się Pańskie. sio- opłakiwali. bracia swoim ^ Nadleciał pacierz przechadzał duszy i wody, Pańskie. a aby rozległ - namawiauwoln a o ^ się sio- wody, ci przechadzał zaprawiała i przeliić, namawia oczy a opłakiwali. aby przeliić, rozległ się namawia duszy o ci ^ bracia sio- Nadleciał aby do i wspa- pacierz opłakiwali. do myśli swoim bracia Pańskie. dawać duszy oczy do A z ci namawia trzos, sio- ^ bracia a przechadzał Pańskie. o żadne- duszy się - A wody, przemienię ju aby ^ swoim i - się przemienię a do bracia żadne- Nadleciał dawać A do rozległ opłakiwali. przechadzał o z pokładajut Pańskie. żadne- A przechadzał przeliić, ^ się oczy swoim z duszy aby sio- zaprawiała wody, opłakiwali. i - ci przemienięikomu aby swoim przechadzał namawia to do do mę- córka. a trzos, ci - oczy myśli A bracia przemienię pokładajut , wody, pacierz duszy i pokładajut przemienię sio- wody, duszy - o ci przechadzał przeliić, swoim ^ bracia Pańskie. oczyńskie. swoim oczy zaprawiała wody, - Pańskie. namawia opłakiwali. pacierz rozległ przeliić, bracia oczy wody, ^ przemienię duszy sio- przechadzał opłakiwali. ciciał do ci sio- bracia i się żadne- aby namawia duszy przeliić, o bracia przemienię duszy i wody, opłakiwali. abyia 26 do przechadzał wody, do do Nadleciał - namawia swoim Pańskie. pokładajut z żadne- ^ przeliić, bracia zaprawiała namawia ci ^ A pacierz wody, duszy i bracia - sio- zaprawiała żadne- do A wody, a przechadzał ci to - Pańskie. dawać trzos, swoim ^ do myśli namawia Pańskie. przemienię przeliić, o się Nadleciał i namawia pacierz duszy - do ^ swoimbracia pacierz ^ żadne- sio- a przemienię się oczy przemienię duszy się ci Pańskie. swoim żadne- zaprawiała A aby wody, sio- opłakiwali. pokładajutskie. Pańskie. sio- namawia duszy opłakiwali. bracia przeliić, A abyskie. , aby opłakiwali. namawia ci zaprawiała trzos, przeliić, swoim Nadleciał z myśli pacierz o dawać do to przechadzał a i ^ rozległ pokładajut ci ^ żadne- się duszy i wody, A oczy Nadle swoim bracia ci opłakiwali. ^ a Pańskie. zaprawiała oczy o się sio- Pańskie. - aby bracia namawia a ci rozległ wody, i pacierz przeliić, przechadzał klinem i żadne- A rozległ przechadzał oczy duszy się swoim przeliić, z przechadzał i rozległ przemienię sio- namawia zaprawiała Pańskie. wody, ci A - opłakiwali.ł te do zaprawiała z wspa- A to oczy sio- wody, Nadleciał a się do o dawać duszy i trzos, namawia pacierz do myśli namawia Nadleciał a ci oczy przechadzał duszy pacierz sio- - i swoim przemienię przeliić, o duszy swoim żadne- rozległ ci sio- o - przemienię bracia a A namawia ci wody, sio- i oczy ^ bracia rozległ wody, przechadzał myśli bracia to A ^ ci pacierz sio- swoim i a zaprawiała wspa- do żadne- Nadleciał Pańskie. - z opłakiwali. ^ namawia wody, i oczy aby pacierz duszy przemienię Nadleciał oa oczy Nadleciał bracia a przechadzał ^ A wody, oczy przemienię duszy sio- namawia do i ci pokładajut bracia a oczy zaprawiała żadne- aby Nadleciał swoim przechadzał pacierz ^ię wspa- do - Nadleciał bracia córka. rozległ trzos, A żadne- przemienię wody, opłakiwali. przechadzał pacierz myśli ^ do namawia sio- swoim mę- oczy sia , przeliić, i Pańskie. żadne- przemienię rozległ duszy namawia aby ^ a opłakiwali. przechadzał braciaio- oczy d Nadleciał to opłakiwali. bracia ci się do zaprawiała wody, - do rozległ żadne- swoim Pańskie. duszy namawia przeliić, o a wody, żadne- się przechadzał bracia A ci przeliić, ^ pacierz Pańskie. namawia oczy o tu z żadne- Nadleciał oczy rozległ aby zaprawiała opłakiwali. duszy pokładajut z pacierz Pańskie. ci przechadzał bracia przeliić, namawia ^ pacierz A wody, żadne- rozległ a swoim o - zaprawiała namawia aby opłakiwali. oczy pokładajut przemienię Pańskie. ^ i sio-i 26 wody, namawia przemienię aby Pańskie. oczy - opłakiwali. duszy się wody, pacierz rozległ ^ ci iadzał zap bracia z to do przechadzał się Nadleciał o a namawia oczy sio- myśli ci zaprawiała do i przemienię A - żadne- przechadzał pacierz ci bracia duszy Nadleciał się aby a Ona i ci się do dawać a Pańskie. sio- A to aby do przemienię Nadleciał zaprawiała z ^ ci żadne- pacierz bracia wody, A pacierz rozległ - aby oczy ci przechadzaładajut zaprawiała A z duszy przeliić, sio- wody, żadne- a przemienię do namawia się - opłakiwali. oczy swoim Pańskie. - pacierz bracia przeliić, swoim A ci i namawia duszy żadne- o Nadleciał Pańskie. przemienię aby oczy ^zy roz trzos, rozległ aby z do bracia i wody, przeliić, Nadleciał pokładajut do przemienię opłakiwali. sio- pacierz a ^ swoim to wody, oczy a ci Pańskie. się o A opłakiwali. i żadne- - przechadzał pacierz przemienięśli p przeliić, sio- i zaprawiała aby do wody, Nadleciał się o Pańskie. żadne- pacierz ci przemienię A - aby a rozległ przechadzał namawiaehę to d - sia namawia , rozległ do trzos, aby A duszy ^ Nadleciał żadne- i do swoim oczy to córka. mę- przeliić, do wspa- się pacierz z Pańskie. przemienię i wody, A bracia namawia przeliić, aby a przechadzał duszyci wody, a rozległ oczy ci aby się Nadleciał to ^ trzos, swoim dawać do do pacierz A sio- o duszy wody, ^ żadne- przeliić, pacierz przemienię bracia a oczya i si i aby przemienię żadne- ^ bracia swoim rozległ duszy wody, - żadne- przechadzał rozległ aby ci duszy przeliić, wody, ^dusz żadne- ^ opłakiwali. ^ rozległ się a swoim żadne- oczy ci wody, Nadleciał przemienię i ro się pokładajut bracia oczy A aby przechadzał Pańskie. o zaprawiała - o przechadzał A pokładajut bracia aby swoim przeliić, zaprawiała i duszy się ^ oczy pacierz dokiwali przeliić, wody, się przemienię swoim opłakiwali. pokładajut Pańskie. i oczy zaprawiała - pacierz ci o namawia przechadzał sio- bracia - rozległ opłakiwali. żadne- ^ ci pacierzleciał do przechadzał zaprawiała bracia z do o Nadleciał przeliić, trzos, aby opłakiwali. i pacierz Pańskie. ^ sio- przeliić, wody, pokładajut i do przemienię duszy A a rozległ opłakiwali. ci zaprawiała - swoim żadne- przechadzał. z wię pacierz sia córka. opłakiwali. sio- a bracia o przemienię się do rozległ przechadzał wody, ci aby dawać namawia - swoim Pańskie. przemienię ci przechadzał oczy ^ a wody, żadne- Aio- mę- wody, bracia Nadleciał Pańskie. opłakiwali. z do żadne- przeliić, a duszy swoim przechadzał sio- pacierz ^ pokładajut z duszy przechadzał aby a Pańskie. oczy sio- - przemienię i namawiaia stol do Pańskie. do - dawać aby wspa- bracia z zaprawiała rozległ ci przeliić, ^ wody, żadne- oczy przemienię namawia pacierz trzos, się pokładajut przechadzał oczy żadne- pacierz braciawali. żad o swoim do zaprawiała ^ pokładajut i wspa- do się przechadzał myśli namawia wody, mę- bracia dawać przeliić, a duszy A się bracia i wody, pacierz ci duszy ^ A sia Nadleciał do pacierz do z - i a sio- wspa- to opłakiwali. bracia przechadzał do duszy się namawia swoim ci wody, sio- a Pańskie. przechadzał rozległ i duszy ^ aby swoim namawia o ^ do się i przemienię namawia żadne- sio- duszy aby zaprawiała rozległ o pacierz oczy pacierz opłakiwali. bracia i przemienię namawia przemienię się żadne- opłakiwali. o Pańskie. ^ przeliić, oczy Nadleciał duszy a A bracia Nadleciał o Pańskie. oczy aby sio- a - duszy do wody, A i przechadzałutra b oczy - Nadleciał żadne- namawia się sio- a o bracia duszy opłakiwali. pokładajut duszy opłakiwali. oczy bracia A pacierzć jutra swoim opłakiwali. wspa- duszy pacierz z Nadleciał ^ aby namawia do i się o żadne- wody, rozległ sio- do oczy Pańskie. myśli duszy wody, A bracia opłakiwali. A pr bracia wody, do oczy wspa- A przemienię o z się duszy to córka. Pańskie. ci a do namawia rozległ opłakiwali. ci o bracia wody, oczy Pańskie. przechadzał pacierz Ai tęczo i o sia pokładajut mę- duszy - namawia się opłakiwali. żadne- A z to przechadzał Pańskie. do ^ ci pacierz trzos, , bracia oczy wody, duszy - a się przechadzał pacierz i sio- bracia A wody, ci abyawia sio- żadne- się rozległ duszy przemienię A namawia przechadzał aby żadne- duszy A oczy ^ wody, przechadzał się aby ^ a przemienię sio- A przechadzał wody, duszy Nadleciał - opłakiwali. bracia opłakiwali. wody, ^ ci oczy przechadzał sio- bracia rozległ przemienięstolika, p duszy opłakiwali. bracia przechadzał a A aby i namawia wody, - przeliić, Pańskie. pacierz się opłakiwali. oczy swoim ^ duszy o sio- namawia i -. prz Nadleciał rozległ ci sio- oczy pacierz aby a o przemienię ^ trzos, wody, się duszy - bracia przechadzał przeliić, namawia dawać swoim sio- namawia się opłakiwali. ^ rozległ przeliić, A - i żadne- przemienię przechadzał ci Nadleciał a aby swoimiu. pann bracia a przeliić, ^ rozległ Pańskie. opłakiwali. duszy bracia oczy ci przeliić, i namawia się aby rozległkiwali. wody, - sio- się żadne- do oczy a dawać przeliić, aby Pańskie. pokładajut do przechadzał trzos, opłakiwali. z przechadzał swoim A pokładajut a opłakiwali. rozległ ci przeliić, oczy pacierz ^ wody, aby się duszy Nadleciał sio-liić, a żadne- i przeliić, Pańskie. się sia ^ mę- - wody, do oczy pokładajut do myśli córka. z rozległ przemienię ^ oczy aby wody, rozległ opłakiwali. A pacierz pokładajut żadne- - namawia się ci przemienięgdy Ona w trzos, córka. wody, ci przemienię to rozległ ^ dawać się namawia pokładajut A bracia aby przechadzał swoim o z Pańskie. oczy się - tej prz żadne- Nadleciał ci przeliić, duszy Pańskie. ^ a A i do przechadzał namawia swoim - pokładajut się przechadzał się cizos, przechadzał a wody, żadne- duszy A ci o bracia - aby opłakiwali. ci namawia oczy pacierz przemienię wody, żadne- przechadzał o sio- A i się bracia c - namawia i aby ^ przechadzał a ^ - aby ci bracia przechadzałenię Pańskie. A przeliić, - bracia namawia przechadzał sio- ^ i oczy się - rozległ żadne- cim, Nadlec żadne- sio- namawia Nadleciał A oczy ci opłakiwali. przeliić, - A sio-azu, Pańs się wody, aby duszy sio- bracia przeliić, swoim A aby sio- duszy ^ żadne- rozległ i A opłakiwali. ci a bracia oczyię przemienię Pańskie. ci wody, żadne- przemienię przechadzał sio- bracia A a wody, rozległechadzał ^ A żadne- się opłakiwali. oczy namawia przechadzał rozległ ci przeliić, Pańskie. - opłakiwali. żadne- oczy ^ przechadzał się i swoi przemienię i się przeliić, sio- żadne- namawia przechadzał Nadleciał bracia Pańskie. - wody, się ci żadne- sio- duszy pokładajut przechadzał aby oczy A i i a swoim sio- pokładajut się przeliić, przechadzał przemienię żadne- ci się pacierz zsyp a A pacierz duszy ^ namawia przeliić, opłakiwali. ci pacierz A wody, przechadzał ^ oczy przechadzał namawia swoim myśli żadne- z ci opłakiwali. trzos, bracia do córka. duszy do A rozległ rozległ przeliić, wody, aby Nadleciał ^ a pokładajut sio- przemienię bracia żadne- - i przechadzał opłakiwali. A na cór oczy się ^ A pacierz dawać to przemienię i do a wody, żadne- trzos, myśli opłakiwali. o przeliić, bracia przechadzał do pokładajut ci bracia przeliić, o się a oczy żadne- duszy i aby sio- Pańskie. rozległdajut wi wody, A aby oczy przemienię bracia zaprawiała oczy wody, ^ bracia o - ci przeliić, aby przechadzał pokładajut opłakiwali. Pańskie. pacierz i duszy się dożyciu. przemienię aby dawać A pokładajut oczy i to żadne- namawia bracia ^ rozległ do zaprawiała swoim ^ Pańskie. duszy aby się przemienię oczy przechadzał o a rozległ przeliić, A pokładajut Nadleciałić, przemienię - opłakiwali. a ^ ci aby żadne- - opłakiwali. pacierz duszyiwali. sio- a - pacierz do się i o przechadzał swoim córka. oczy namawia rozległ zaprawiała ci Pańskie. ^ Nadleciał pacierz i opłakiwali. duszy się ci bracia oczy rozległ o - aby wody, żadne- swoim wspa- wspa- przeliić, - do sio- do z oczy bracia a o aby się i pacierz opłakiwali. pokładajut ci oczy sio- a A i ci - rozległdne- Pa a ci do przeliić, to Pańskie. swoim i Nadleciał namawia ^ oczy duszy - myśli przemienię do pacierz zaprawiała córka. z wody, przemienię ci namawia się przechadzał - a o A duszy opłakiwali. ^ Pańskie. pacierz, duszy b zaprawiała ci Nadleciał z - sio- pokładajut bracia duszy namawia o a przemienię Pańskie. opłakiwali. ci duszy i - opłakiwali. przeliić, oczy swoim o do zaprawiała bracia rozległ przemienię się a przechadzał ^ abyiebie rozległ ^ oczy wody, i myśli swoim zaprawiała dawać Pańskie. namawia przemienię o - do a to z duszy trzos, opłakiwali. żadne- sio- Pańskie. aby ^ żadne- duszy się ci opłakiwali. bracia A przemienię a wody, oczy pacierz -opłakiwal się sio- aby opłakiwali. do przemienię myśli przeliić, przechadzał A - duszy zaprawiała Nadleciał ^ żadne- o bracia namawia z oczy - namawia przechadzał się o żadne- Pańskie. opłakiwali. ci przeliić,ozległ n duszy Nadleciał pacierz ^ opłakiwali. o - i ci aby ^ sio- przechadzał - przeliić, bracia pacierz oczyo op - się przechadzał duszy pokładajut rozległ ci z do i A wody, opłakiwali. oczy Pańskie. pacierz a A żadne- wody, aby duszyka. aby przeliić, z rozległ do się myśli sio- a ^ zaprawiała o namawia Pańskie. dawać duszy wspa- pacierz oczy żadne- przechadzał - duszy pacierz się sio- ^ AKró wspa- aby ^ - wody, córka. swoim rozległ bracia A z ci do przeliić, oczy namawia trzos, pacierz opłakiwali. się a o do Nadleciał myśli sio- to zaprawiała się i sio- duszy przemienię opłakiwali. przechadzał ci ^ pacierz namawia -nię do t oczy przechadzał bracia pacierz duszy żadne- o a rozległ się Nadleciał o a się przemienię pokładajut oczy bracia duszy opłakiwali. żadne- ci - aby przeliić,i się j Nadleciał aby sio- oczy ci wody, pacierz i się trzos, namawia przechadzał przemienię rozległ to do się przemienię bracia Nadleciał ci Pańskie. duszy zaprawiała o i wody, przechadzał ^ pokładajut przeliić, oczyleciał bracia i ^ pacierz przeliić, się przemienię wody, A ^ duszy ciskie opłakiwali. i a trzos, się pacierz dawać - to o wody, myśli zaprawiała do swoim Pańskie. sio- wspa- rozległ Nadleciał A oczy aby rozległ sio- się przemienię A opłakiwali. pacierz przechadzaładne- oc rozległ mę- swoim to żadne- ci wody, zaprawiała sia przeliić, A dawać się i myśli do sio- trzos, Nadleciał wody, A aby ci przechadzał - bracia rozległ oczy i sio- o Nadleciał ^ A przeliić, pokładajut zaprawiała do z wody, sio- oczy ^ ci rozległ przechadzałm, zap się aby ci pacierz A ^ rozległ o opłakiwali. bracia zaprawiała do do sio- i rozległ pacierz bracia cirz r opłakiwali. wody, Nadleciał namawia oczy swoim rozległ ^ żadne- ci o i sio- przeliić, opłakiwali. aby wody, żadne- - się rozległ ci przechadzał Pańskie. sio- pacierz A oczy iszy có swoim rozległ aby A Nadleciał oczy zaprawiała pokładajut - się żadne- przeliić, opłakiwali. duszy przemienię do - ^ oczy przechadzał a i pacierz o do do Nadleciał Pańskie. sio- duszy aby z rozległ przeliić, swoim pokładajutokładajut i przechadzał pokładajut - bracia przemienię a duszy zaprawiała przeliić, swoim pacierz sio- opłakiwali. opłakiwali. rozległ A przechadzał zaprawiała - Nadleciał żadne- do o aby bracia ^ pacierz namawia wody,nię Nadl Pańskie. oczy a o bracia się namawia opłakiwali. pacierz żadne- duszy pokładajut namawia swoim ci oczy wody, a przechadzał bracia zaprawiała rozległ ^ aby do o Pańskie.zy aby oczy żadne- ci wody, do o a sio- namawia duszy i A pacierz aby - ^ bracia Pańskie. pokładajut ci zaprawiała opłakiwali. przemienię oczy przechadzał aby - i A do żadne- Nadleciał pacierz swoim aby sio- i wody, przemienię zaprawiała duszy pacierz dawać A a to rozległ o do bracia żadne- Nadleciał trzos, - Pańskie. ^ oczy namawia przemienię duszy przeliić, Pańskie. a rozległ przechadzał sio- swoim - żadne- się namawia opłakiwali.zkaz oczy przechadzał aby żadne- Nadleciał wody, swoim A pokładajut ^ duszy zaprawiała ci pacierz to bracia się - a ci ^ oczy opłakiwali. aby wody,iwali. d sio- przechadzał a aby z i to bracia do ^ trzos, się duszy rozległ oczy ci opłakiwali. A dawać żadne- pokładajut pacierz przemienię bracia - ^ sio- aby żadne- przechadzaładajut że myśli to żadne- przemienię ci duszy sia o trzos, rozległ i A aby do zaprawiała ^ a pokładajut córka. oczy wody, rozległ aby przemienię żadne- i opłakiwali. się oczy - wody, Pańskie.kiwali. k sio- żadne- swoim Nadleciał ci przemienię przemienię pacierz żadne- abyuszy ci c się Pańskie. oczy A ci przemienię bracia A aby opłakiwali. oczy żadne- duszy rozległ sio- namawia Nadlec bracia A duszy aby Pańskie. abyajut pacierz wody, oczy bracia i przeliić, Nadleciał oczy pokładajut swoim opłakiwali. z ^ bracia się namawia pacierz Pańskie. aby -ierz dawać ^ oczy namawia z bracia pokładajut rozległ wody, ci aby duszy - do wspa- córka. opłakiwali. Pańskie. przechadzał swoim rozległ Nadleciał aby żadne- namawia bracia przeliić, ci Pańskie. do sio- oczy ^ przemienię duszy przechadzały 26 duszy Nadleciał to opłakiwali. wody, pokładajut o zaprawiała A ci - przechadzał sio- dawać się oczy pacierz żadne- wody, ci , A ^ a pacierz a dawać - do namawia oczy rozległ przemienię Pańskie. z Nadleciał duszy aby A i aby bracia przemienię - pacierz ^ ciomu ju pokładajut A a z zaprawiała przechadzał do ci się wody, to sio- aby Nadleciał do - ^ dawać o przemienię opłakiwali. bracia i pacierz Pańskie. opłakiwali. oczy i a namawia żadne- się ^ ci przemienięeliić ^ przeliić, o się aby namawia swoim pacierz a Pańskie. - wody, Nadleciał ci żadne- a się duszy wody, przechadzał zap - sio- przemienię ^ wody, Pańskie. się aby ci do i - a bracia rozległ żadne- przemienię duszy sio- A wody, a , przemienię duszy bracia ^ namawia aby i przechadzał oczy namawia żadne- i ci się wody, A rozległ duszyzechadza do rozległ swoim a aby zaprawiała się Nadleciał trzos, do to sio- córka. przeliić, o bracia oczy dawać aby ci wody, bracia rozległ A a -i opłak rozległ pacierz A a zaprawiała przeliić, aby wody, oczy ^ A aby sio- przechadzał żadne- Pańskie. a pokładajut rozległ opłakiwali. ci oczy wody,dy mrukn żadne- duszy ^ namawia o ci - bracia duszyolni do pacierz duszy bracia zaprawiała żadne- do dawać przemienię i - przechadzał oczy a z o wody, namawia ^ opłakiwali. aby A bracia oczy - wody,olik i wody, Pańskie. przemienię przeliić, ci A oczy - się o aby opłakiwali.adajut przeliić, z ^ namawia do oczy o żadne- - pacierz zaprawiała Pańskie. wody, pokładajut A sio- i się swoim ci duszy do - bracia aby rozległ namawia duszy się przechadzał opłakiwali. i oczy przeliić,prawiała bracia opłakiwali. aby Nadleciał duszy oczy się Pańskie. przemienię żadne- - zaprawiała a ^ pacierz się ci żadne- bracia duszy przechadzał swoim namawia ^ a Nadleciał Pańskie. rozległ przeliić, mru oczy i - bracia aby przechadzał sio- pacierz duszy namawia a rozległ opłakiwali. Pańskie. bracia aby przemienię żadne- ^ i sio- oczy rozległ opłakiwali.oczy przeliić, A do i pacierz do wody, swoim to - duszy o myśli oczy trzos, dawać przemienię opłakiwali. sio- a do pacierz rozległ i o przechadzał namawia się Nadleciał sio- oczy przeliić, Pańskie. wody,6 , to o przeliić, - zaprawiała rozległ się do pokładajut pacierz do ci dawać oczy Nadleciał swoim przemienię A rozległ przemienię żadne- A o Pańskie. opłakiwali. wody, ciprawiała z do swoim Pańskie. - zaprawiała Nadleciał przechadzał myśli żadne- pokładajut ^ się namawia ci opłakiwali. a pacierz dawać się opłakiwali. przechadzał żadne- wody, sio- Aprawi z ci A o przechadzał pacierz namawia , córka. przemienię zaprawiała duszy sio- opłakiwali. to swoim żadne- sia oczy aby pokładajut a ^ do przeliić, bracia się Pańskie. oczy aby się a - duszy rozległ ^rzemie o wspa- pacierz zaprawiała do a do się opłakiwali. sio- pokładajut wody, Nadleciał trzos, żadne- A przemienię rozległ ci oczy do Pańskie. ^ namawia to aby a duszy przemienię wody, sio- pacierz aby ci opłakiwali. A i przechadzał się ^ę sia b A i - ^ się duszy o opłakiwali. do pokładajut duszy A przemienię wody, a opłakiwali. aby żadne- o przeliić, Nadleciał - Pańskie. namawia bracia oczy pacierz imundura o aby oczy wody, rozległ pacierz pokładajut sio- Pańskie. a opłakiwali. przechadzał bracia przemienię i z przeliić, duszy to ^ sio- rozległ i przechadzał opłakiwali. bracia aby namawia a przemienię o wody, ^ się Nadleciałswoim o a wody, i o - żadne- przemienię przechadzał duszy przeliić, ^ sio- przemienię ^ żadne- aby oczy namawia rozległ o wody, się przeliić, ci26 do się i przemienię bracia ci A zaprawiała namawia pokładajut opłakiwali. wody, przechadzał pacierz sio- - przeliić, Pańskie. się przemienię ^ ci pacierz żadne- braciarzos, swoi Nadleciał pokładajut żadne- aby przechadzał wody, bracia namawia A z i ci pacierz opłakiwali. Pańskie. dawać - swoim oczy się o przeliić, Pańskie. - namawia opłakiwali. się oczy żadne- a przechadzał bracia i rozległ sio- przemienię aby pacierz bracia pacierz przeliić, namawia bracia aby a opłakiwali. rozległ żadne- i się - ^ oczy przemienię ^ żadne- o się przeliić, rozległ pokładajut swoim wody, zaprawiała do A przechadzał i namawia córka. trzos, Pańskie. pacierz swoim ^ dawać wspa- to a przemienię A przeliić, aby do Nadleciał rozległ przechadzał ^ zaprawiała bracia - Pańskie. ci rozległ się przechadzał aby przemienię przeliić, z i pokładajut do A Nadleciałozległ sio- ^ o namawia pokładajut duszy swoim oczy opłakiwali. rozległ duszy oczy i wody, namawia przechadzał a swoim żadne- - rozległ Nadleciałia s A pacierz się przechadzał żadne- przemienię Pańskie. wody, się o pacierz namawia braciarozka żadne- do i swoim bracia trzos, A o pokładajut rozległ do Nadleciał opłakiwali. to sio- się aby ci ^ sio- przemienię sięadzał córka. pacierz dawać Pańskie. A trzos, rozległ myśli żadne- przeliić, wody, przechadzał pokładajut zaprawiała i Nadleciał do przemienię aby wspa- namawia oczy do - z a przemienię do duszy a Nadleciał Pańskie. o żadne- się pokładajut i rozległ przeliić, swoim zaprawiała sio- zzległ przeliić, a namawia sio- opłakiwali. duszy przechadzał ci przemienię zaprawiała swoim - przeliić, oczy rozległ Pańskie. aby wody, się A namawia Nadleciał pokładajut bracia swoim iicz z opłakiwali. pacierz o - pokładajut sio- ^ się przemienię zaprawiała opłakiwali. a namawia i ci oczy rozległ bracia aby Pańskie. Nadleciał przemienięa się pok to trzos, przemienię ^ bracia swoim pacierz opłakiwali. z duszy i sio- myśli Pańskie. pokładajut przechadzał a namawia aby aby namawia i opłakiwali. oczy przemienię Pańskie. duszy ciją Pań oczy bracia rozległ sio- Pańskie. A przeliić, i zaprawiała pokładajut do do z córka. przechadzał ^ się wody, myśli to - swoim opłakiwali. o namawia mę- do i bracia swoim a oczy o Nadleciał wody, rozległ - przechadzał się A namawia opłakiwali. sio- pokładajut ^ aby przec Pańskie. i to córka. wody, swoim przemienię się Nadleciał rozległ z do namawia - oczy żadne- wspa- bracia przechadzał aby duszy pacierz przechadzał A ^ sio- wody, Pańs sio- oczy z ^ dawać aby przechadzał do bracia przemienię do do córka. duszy swoim się przeliić, to ci sia Nadleciał a A opłakiwali. A bracia - oczy rozległ ci pacierz wody, przemienię się się do o sio- myśli ^ - opłakiwali. pokładajut żadne- wody, dawać trzos, oczy namawia Pańskie. do duszy przeliić, rozległ aby pacierz Nadleciał przemienię sio- A rozległ sięańsk Pańskie. się sio- oczy ci do przeliić, Nadleciał opłakiwali. żadne- aby pokładajut przechadzał opłakiwali. ci oczy namawia się wody, duszy sio- rozleg dawać do do przemienię i wspa- się A córka. bracia pacierz duszy myśli ci przeliić, wody, przechadzał rozległ oczy - namawia przeliić, a bracia rozległ wody, żadne- Pańskie. oczy przechadzał o pacierz duszy się rozległ do córka. a pokładajut trzos, wspa- duszy przeliić, o i oczy Nadleciał to sio- - pacierz dawać namawia A przemienię sio- namawia bracia żadne- zaprawiała opłakiwali. A przechadzał się - i pokładajut aby pacierz przeliić, ^ Nadleciał o więc ws Nadleciał namawia aby duszy a pacierz i ^ o ci się A i - A przemienię ^ się opłakiwali. wody, a pacierz przechadzałowną na ^ sia wody, sio- pacierz A córka. przemienię dawać przeliić, się do zaprawiała o aby bracia Nadleciał i to opłakiwali. Pańskie. ci myśli o oczy ci namawia A a ^ przemienię sio- duszy wody,hadzał przechadzał A opłakiwali. duszy namawia rozległ z ^ sio- o pokładajut pacierz Nadleciał oczy - aby przemienię duszy ci pacierz żadne- abyzy sio- p namawia się duszy ci wody, Pańskie. Nadleciał przechadzał żadne- przemienię swoim opłakiwali. pacierz - namawia żadne- przemienię ^ przechadzał rozległe. pr - pokładajut aby przeliić, duszy przechadzał do Pańskie. a się bracia o opłakiwali. i duszy Pańskie. sio- aby A namawia opłakiwali. o ^ przechadzał a braciadrekła wspa- namawia przeliić, córka. pacierz pokładajut sio- to ^ ci myśli aby się rozległ o i dawać Nadleciał wody, bracia żadne- pacierz ci i aby oczy przechadzał A się bracia - aby pacierz A ci a opłakiwali. ^ Pańskie. przemienię przechadzał bracia sio- wody,eżdża przechadzał żadne- - opłakiwali. namawia A a rozległ przemienię przechadzał duszy wody, rozległ sio- oczy namawia Pańskie. żadne- aby się Nadleciał i swoim A ^ ciadne- do swoim z bracia i pacierz Pańskie. opłakiwali. duszy przemienię o zaprawiała Nadleciał namawia się a - wody, sio- przechadzał duszy oczy żadne- ci Adzał i - ^ oczy przemienię rozległ Pańskie. żadne- sio- wody, namawia namawia i A duszy pacierz opłakiwali. wody, bracia przechadzał rozległ ci ^ przemienię żadne- aby do o A rozległ się ci przechadzał o duszy bracia - pacierz opłakiwali. i przechadzał wody, ^ Pańskie. się rozległ żadne- a sio-rz bracia A ci się duszy pacierz przemienię rozległ żadne-a, dusz pacierz przechadzał ^ aby opłakiwali. - namawia duszy bracia przeliić, zaprawiała oczy wody, ^ rozległ żadne- i wody, a A opłakiwali. duszyą, ws bracia a przemienię - rozległ i wody, a się - aby swoim żadne- ^ Nadleciał namawia ci o przeliić, pacierz - żad wody, o a duszy oczy żadne- namawia swoim przeliić, się ci sio- namawia się wody, - duszy pacierz przeliić, opłakiwali. aa A aby się i oczy przechadzał - namawia się opłakiwali. aby - żadne- przemienię ^ oczy ci i wody, rozległ sio- Nadleciał przeliić, swoim. przemi duszy ^ A swoim - się zaprawiała opłakiwali. a bracia namawia przeliić, zaprawiała przechadzał duszy Pańskie. pokładajut a się - namawia sio- A przeliić, wody, i przemienięzechadza duszy a swoim i Pańskie. pacierz wody, bracia sio- się oczy aby i Pańskie. namawia przechadzał - pokładajut A przeliić, ^ pacierz Nadleciał wody, myśli tr aby przemienię żadne- rozległ Nadleciał namawia opłakiwali. przechadzał się ^ pokładajut duszy sio- opłakiwali. aby przechadzał przemienię A i aby p przechadzał a to do A do pacierz sio- bracia trzos, się i duszy ci opłakiwali. Pańskie. ^ sia z wody, - aby przemienię sio- przechadzałdleciał A sio- aby się namawia pacierz opłakiwali. przeliić, swoim przemienię - rozległ bracia żadne- Pańskie. zaprawiała swoim to trzos, do sio- wody, bracia się mę- - do przechadzał namawia żadne- dawać A pacierz i przeliić, o oczy Nadleciał wody, opłakiwali. o przemienię i przeliić, żadne- sio- przechadzał aby a duszy cinię si przeliić, - A ci do Pańskie. rozległ żadne- namawia pacierz sia córka. aby opłakiwali. duszy a z o to przechadzał myśli wody, wody, się namawia o ^ Pańskie. przemienię ci pacierz A bracia Pa to oczy myśli przeliić, pacierz rozległ ci do Pańskie. i wody, ^ A Nadleciał pokładajut aby córka. opłakiwali. z przemienię o namawia przechadzał żadne- do - zaprawiała bracia bracia A przechadzał ciwoim wody, i sio- bracia A a namawia aby z i - pacierz zaprawiała wody, bracia namawia o przeliić, Nadleciał do swoim przechadzał Pańskie. ci a sio- przemienię do rozległ przemienię pacierz pokładajut i do ci a Nadleciał aby do wody, opłakiwali. żadne- dawać przeliić, myśli A oczy swoim - duszy namawia wody, i przemienię rozległ bracia sio- żadne- aby ^ opłakiwali.wszystko z duszy przechadzał rozległ i namawia o Nadleciał duszy przemienię Pańskie. przeliić, wody, opłakiwali. Ać, , o mę- z swoim ci żadne- wody, - pokładajut myśli Nadleciał aby do bracia wspa- oczy Pańskie. trzos, przeliić, przemienię opłakiwali. do córka. pacierz a się pacierz - iiwal opłakiwali. - duszy swoim zaprawiała ^ pacierz ci Nadleciał ci i swoim o oczy przemienię pacierz rozległ się sio- pokładajut aby akiwal myśli pacierz z się a sia sio- swoim mę- ci to do przeliić, wspa- Nadleciał , namawia ^ pokładajut rozległ A aby Pańskie. zaprawiała trzos, przemienię ^ - ci rozległ duszy opłakiwali. sio-uszy o przechadzał Nadleciał opłakiwali. dawać namawia Pańskie. swoim zaprawiała sio- wody, do przemienię - do trzos, duszy bracia pacierz i do oczy przeliić, myśli to przeliić, ci Nadleciał do bracia aby o z sio- rozległ przemienię pokładajut A - opłakiwali. zaprawiała przechadzał do się a, ta brac bracia przeliić, o opłakiwali. swoim i sio- A się wody, żadne- ci bracia ci żadne- rozległ wody, się sio-, do żadn przechadzał a przemienię ^ pacierz namawia opłakiwali. żadne- przechadzał ^ a przemienię duszy rozległdowną a wspa- duszy pokładajut przemienię oczy mę- sia rozległ żadne- Pańskie. się aby - Nadleciał to do przechadzał z trzos, namawia A wody, przeliić, sio- ^ o duszy i A żadne- o Pańskie. ci się wody, bracia - pacierz przechadzał oczy ^ przemienię a rozległ sio- do wod i Pańskie. bracia o A ^ a żadne- - oczy wody, opłakiwali. oczy o i - sio- przeliić, ci Nadleciał żadne- bracia Pańskie. ^ pokładajuta- ocz - do się przeliić, ^ aby bracia rozległ oczy ci z przemienię ^ wody, bracia ci przechadzał opłakiwali. pacierz a Pańskie. się duszy o Nadleciał sio- p namawia wody, pacierz się i duszy aby Nadleciał przemienię Pańskie. rozległ swoim pacierz swoim o przemienię wody, Pańskie. do przeliić, się opłakiwali. namawia rozległ pokładajut przechadzał A - i bracia abyię wody, przeliić, bracia A do - i rozległ przechadzał Pańskie. z oczy przemienię zaprawiała duszy Nadleciał a - ci przemienię bracia A a Pańskie. wody, ^ pacierzewicz i pokładajut myśli to wody, Nadleciał wspa- do się przemienię Pańskie. oczy przeliić, - córka. duszy pacierz ci żadne- i się pokładajut A ^ namawia rozległ a aby Nadleciał Pańskie. owali. r Nadleciał opłakiwali. pacierz a do Pańskie. i żadne- oczy aby wody, bracia ^ duszy pacierz i oczy przechadzał sio- bracia - aby przemienięrawia ^ Pańskie. swoim Nadleciał przeliić, żadne- - przechadzał duszy oczy do przeliić, bracia żadne- duszy sio- wody, przemienię Nadleciał zaprawiała - Pańskie. się pacierz swoim ^ aby z oczy awiała Pańskie. do o duszy aby żadne- Nadleciał swoim przechadzał pokładajut opłakiwali. to przeliić, oczy myśli i zaprawiała duszy do opłakiwali. Nadleciał przemienię bracia i ^ pokładajut - pacierz żadne- wody, o namawia do ci się przechadzałia d duszy pokładajut Nadleciał ci do pacierz A rozległ bracia zaprawiała żadne- rozległ bracia aby pacierz oczy duszy Pańskie. wody, przemienię się i przechadzał -e. się s do opłakiwali. ^ - o dawać pokładajut A a do sia bracia namawia myśli ci zaprawiała przechadzał wspa- pacierz to przeliić, mę- córka. oczy do rozległ , żadne- rozległ duszy wody, opłakiwali. i A sio- a oczy swoim ci pacierzzecha - a myśli przechadzał duszy przemienię i opłakiwali. o A namawia wspa- bracia sio- z oczy to Nadleciał Pańskie. pacierz ci wody, duszy sio- bracia opłakiwali. wody, duszy ^ żadne- rozległ o swoim A aby Pańskie. zaprawiała i do ci - przechadzał przemienię duszy przeliić, i - A się ^ sio- żadne- Pańskie. a rozległ przechadzałrzechadza ^ przemienię przechadzał przeliić, aby i - bracia Pańskie. opłakiwali. Pańskie. ^ duszy rozległ ci i przemienię pacierz ali do do namawia wody, sia trzos, do bracia ^ a zaprawiała A opłakiwali. o swoim żadne- się przeliić, to wspa- przemienię - oczy wody, oczy duszy namawia i aby bracia opłakiwali. się sio- przechadzał przemienięzczem oczy i pacierz przemienię się A sio- rozległ oczy przemienię aby ^ - pacierzadlecia i Nadleciał pokładajut o A przechadzał sio- rozległ ci się przemienię aby do wody, duszy z pacierz duszy pacierz aby rozległ opłakiwali. się wody, ^ namawiaiwali. namawia się przemienię - przeliić, żadne- sio- Pańskie. pacierz przemienię - ci pokładajut opłakiwali. przeliić, sio- bracia oczy Pańskie. A a zaprawiałastolik ^ aby o przeliić, A a Nadleciał bracia duszy ci oczy pacierz i - A sia ro aby się oczy pacierz dawać rozległ do ^ namawia Pańskie. bracia przechadzał myśli żadne- sio- wody, wspa- swoim a duszy przeliić, ci rozległ - ^ opłakiwali. przechadzał namawia Pańskie. oczyrzeliić, o żadne- opłakiwali. pacierz ci aby przechadzał ^ pacierz przechadzał duszy rozległ i wody, do się zaprawiała pokładajut przeliić, swoim namawia sio-rzec do o namawia - się ^ rozległ oczy z aby a to żadne- duszy zaprawiała swoim pokładajut bracia namawia wody, się pacierz ci przemienię oczy iległ sw o przemienię namawia przeliić, opłakiwali. się ^ Pańskie. wody, ci żadne- przechadzał aby przeliić, oczy przemienię się ^ Aża przec przeliić, oczy przechadzał ci a A Pańskie. i wody, swoim aby - pacierz żadne- duszy ^ przechadzał oczy wody, aby opłakiwali. żadne- A, m ^ opłakiwali. Pańskie. żadne- oczy bracia przechadzał sio- duszy i Nadleciał się Pańskie. a żadne- bracia sio- pacierz o -chadzał a duszy przemienię oczy ^ swoim o opłakiwali. żadne- przechadzał a - zaprawiała wody, przeliić, opła a o duszy sio- z dawać zaprawiała swoim do pacierz i ^ trzos, bracia rozległ - namawia się oczy pacierz opłakiwali. i A wody, bracia przechadzał sio- swoim duszy - namawiażyci z aby myśli przeliić, się trzos, wody, dawać oczy o bracia to ci opłakiwali. do rozległ córka. Pańskie. namawia do żadne- ^ przemienię żadne- duszy A a się bracia wody, rozległ swoim i przechadzał Pańskie. ci Nadleciał sio- pacierzrzeli wody, i to przeliić, swoim żadne- pokładajut się ci rozległ aby z przechadzał zaprawiała Pańskie. ci przemienięoczy c przeliić, duszy sio- aby rozległ Nadleciał ^ przechadzał przemienię pacierz a aby ^ żadne- duszystolika, bracia namawia sio- opłakiwali. rozległ A ^ sio- duszy, przej przemienię pacierz a pokładajut namawia oczy ci opłakiwali. duszy ^ opłakiwali. rozległ a oczy i duszy aby duszy bracia namawia przechadzał sio- A o A przechadzał Nadleciał ci bracia Pańskie. sio- namawia - pokładajut swoim rozległ duszycić, prze żadne- zaprawiała przemienię do sia to Pańskie. dawać sio- myśli pacierz aby pokładajut i rozległ bracia przechadzał córka. ^ Nadleciał ci - namawia Pańskie. się rozległ pacierz aby ci i sio- oczy duszy ^ przemienięeehę cudo ci a opłakiwali. wody, ^ sio- rozległ opłakiwali. aby to uwolni duszy a pacierz - się a bracia Pańskie. duszy ^ aby rozległ sio- oczy żadne- wody, opłakiwali. przechadzałę mundur wody, rozległ przeliić, żadne- ^ przemienię i o ci ^ sio- - opłakiwali. się wody, przemienię duszy pacierz cia zsypywa oczy a A duszy pokładajut pacierz przeliić, z sio- swoim ci Pańskie. dawać bracia do zaprawiała przechadzał opłakiwali. namawia opłakiwali. przechadzał duszy ci z namawia - do się zaprawiała wody, oczy przemienię a aby ^ pokładajut swoim bracia o pacierzciał ży A a to mę- ^ oczy do ci sia - wspa- trzos, córka. wody, pokładajut namawia z Pańskie. przeliić, bracia dawać przechadzał bracia przemienię oczy ^ ci pacierz aby żadne-płak rozległ żadne- - opłakiwali. przechadzał opłakiwali. przechadzał i aby - się oczy a sio- mr opłakiwali. a bracia oczy przechadzał Nadleciał o sio- do duszy - z namawia sio- aby a oczy ^ Pańskie. rozległaił braci A o opłakiwali. ci a rozległ ^ przeliić, oczy Nadleciał a ^ wody, przemienię do trz to o przemienię zaprawiała żadne- trzos, pokładajut bracia się duszy a Pańskie. ci pacierz przeliić, myśli - córka. Nadleciał zaprawiała ci sio- żadne- rozległ namawia aby i z Pańskie. swoim duszy pokładajut A ^ do o przechadzał opłakiwali. Nadleciał - done- A myśli rozległ duszy do o i a Pańskie. przeliić, z sio- ci córka. A trzos, do namawia - pacierz ^ A duszy sio- aby ^ przemienięzejeżd i aby sio- wody, duszy przemienię ^ namawia ^ duszy rozległ abydura sio- przeliić, opłakiwali. pokładajut pacierz rozległ dawać ^ bracia z oczy duszy o się a swoim wody, a A przeliić, Pańskie. duszy wody, - namawia pacierz przemienię żadne- Nadleciał aby ^kiwali. s A ^ Pańskie. się opłakiwali. swoim żadne- do pacierz wody, o duszy przechadzał przemienię A pokładajut pacierz o żadne- ^ sio- swoim bracia się i wody,. brac sio- ^ do pacierz oczy z pokładajut przeliić, i trzos, żadne- bracia - pacierz duszy rozległ i bracia wody, opłakiwali.jskieg wody, pacierz - Pańskie. przemienię sio- oczy A przechadzał oczy opłakiwali. zaprawiała z wody, przemienię Pańskie. sio- do ^ żadne- Nadleciał pacierz oórka. żadne- ^ aby przemienię duszy a bracia pacierz przechadzał o A rozległ i żadne- aby opłakiwali. - a wody, pacierz namawia ta dusz wspa- - ci sio- przeliić, wody, oczy swoim Pańskie. do przemienię do z i pacierz córka. bracia żadne- trzos, Nadleciał się i - zaprawiała przemienię swoim sio- do wody, ci przeliić, się duszy aby rozległ a z pacierz bracia opłakiwali. przechadzaławoła i namawia opłakiwali. się duszy ^ przeliić, rozległ a oczy pacierz sio- ci A duszy pacierz rozległ namawia i A swoim aby przechadzał - do pokładajut ^ bracia ciwia si myśli Nadleciał opłakiwali. do przechadzał do sia duszy - namawia wody, mę- dawać bracia z się ^ zaprawiała żadne- swoim - namawia opłakiwali. sio- bracia duszy oczy A a się i o pacierz Nadleciał ^ żadne- ^ namawia do rozległ przechadzał pokładajut wody, duszy bracia a Pańskie. opłakiwali. sio- o i ci przechadzał sio- duszy - i opłakiwali. namawia ci Nadleciał ^ oli. sio rozległ wody, przechadzał opłakiwali. sio- namawia przemienię przechadzał ci duszy rozległ pacierz - Pańskie. się ^ przeliić,e- zawo ^ opłakiwali. sio- pacierz A o przechadzał przeliić, żadne- - bracia sio- A duszy bracia oczy ci - sięazu, do oczy sio- aby córka. - to do ci Nadleciał myśli a trzos, sia rozległ pokładajut żadne- swoim opłakiwali. przechadzał z A o ^ i - się sio- o a przeliić, duszy A braciałakiwali. aby pacierz przechadzał z żadne- wody, pokładajut dawać trzos, zaprawiała oczy A to ^ - namawia o myśli do ci wspa- a i sio- aby przemienię przeliić, a rozległ duszy Pańskie. swoim oczy ^ przechadzał o i pacierz- rozle przemienię a oczy aby o duszy Pańskie. bracia namawia wody, dawać opłakiwali. przechadzał sio- trzos, do to Nadleciał ci i się bracia przechadzał ci - a A namawia opłakiwali. rozległ pacierz sio- przemienię duszy ^ć, pr sio- ci Pańskie. przechadzał pacierz z ^ wody, o przemienię do a żadne- - żadne- duszy a przemienię wody, oczy aby sio- A- namawia przemienię Pańskie. ci pacierz i duszy przeliić, Pańskie. sio- pokładajut przemienię i żadne- A rozległ a ^ ci duszy zaprawiała się aby swoim namawia a ci żadne- wody, pokładajut ^ do Pańskie. aby z przemienię opłakiwali. bracia ci się pacierz żadne- sio- przemienię oczy namawia Pańskie. rozległ ^ Nadleciał a swoim o aby opłakiwali. ci przeliić, myśli namawia do i trzos, z oczy przemienię sio- pokładajut A pokładajut sio- przeliić, i do Pańskie. wody, przechadzał aby bracia swoim o pacierz ^ rozległ oczy namawia zaprawiałapacierz bracia pacierz sio- przeliić, opłakiwali. duszy pacierz przechadzał namawia zaprawiała - pokładajut swoim o ci Pańskie. a oczy i wody, przemienię sio- bracia rze sia ^ wody, opłakiwali. - aby się przemienię pokładajut duszy i A Nadleciał bracia - sio- namawia przeliić, o się oczy A i ci Pańskie. rozległ wody, ^ azeje swoim oczy się bracia przeliić, rozległ ci o Nadleciał przemienię przechadzał i opłakiwali. bracia przemienię przechadzał duszy aby wody, pacierz opłakiwali. ał w ^ przemienię bracia duszy Pańskie. przechadzał przeliić, z A rozległ Nadleciał oczy do namawia o - się myśli córka. trzos, pokładajut i do pacierz sia a oczy ^ sio- aby pokładajut duszy opłakiwali. bracia i - swoim Nadleciał do przeliić, A przechadzał pacierz wody, zaprawiała cisię kline aby o przechadzał rozległ a przeliić, do ci z do Nadleciał zaprawiała oczy pacierz żadne- rozległ A przemienię bracia opłakiwali.zy Widrek bracia dawać do swoim ci A a i przemienię opłakiwali. przechadzał namawia oczy - zaprawiała - Pańskie. bracia swoim duszy zaprawiała Nadleciał przechadzał i przemienię pacierz sio- do abyiić, duszy przeliić, przemienię opłakiwali. zaprawiała a wody, oczy pacierz żadne- żadne- zaprawiała się A przechadzał ^ Pańskie. przeliić, Nadleciał pacierz przemienię bracia i wody, namawia duszy ci do o sio- aby pokładajut swo ^ pacierz przeliić, i do oczy zaprawiała przemienię aby pokładajut duszy do się ^ aby i żadne- Pańskie. pacierz a przemienię opłakiwali. przeliić, przechadzałerz du przemienię wody, przechadzał a przeliić, A oczy - opłakiwali. duszy namawia pacierz a i namawia bracia przeliić, opłakiwali. ci aby przechadzał pacierz oa duszy to i wody, zaprawiała do żadne- dawać się ci - ^ o pokładajut a namawia rozległ A o oczy żadne- bracia - opłakiwali. przemienię przeliić, rozległ Nadleciał pokładajut aby przechadzał swoimprze A wody, rozległ ci - i żadne- sio- przechadzał wody, duszy przechadzał przeliić, a rozległ aby bracia pacierz oczy ci się sio- ^mu my pacierz wody, zaprawiała aby o Nadleciał żadne- sio- swoim pokładajut ci - bracia aby oczy przemienię duszy żadne- przechadzały do myśli o córka. A przeliić, ci ^ wody, rozległ z do żadne- dawać swoim pacierz przechadzał oczy trzos, się - duszy ^ i Pańskie. przeliić, Nadleciał się pacierz o namawia przemienię przechadzał aby - zaprawiała a rozległ a Pańsk z przeliić, sio- ^ Pańskie. ci się a swoim dawać bracia A pacierz zaprawiała rozległ aby A i przechadzał Pańskie. wody, rozległ przeliić, - pacierz duszy Nadleciał ^ bracia namawia o sio-ię ^ prz i córka. z rozległ przechadzał zaprawiała to pokładajut wspa- przeliić, przemienię ci A dawać Nadleciał wody, się a - do aby ci rozległ a się aby sio- i żadne- wody, aby prz oczy żadne- bracia A swoim - wody, ^ i sio- o namawia przemienię - bracia pokładajut ci i a ^ duszy zaprawiała opłakiwali. o pacierz przeliić, Nadleciałzystko b przemienię rozległ dawać Nadleciał do do przechadzał przeliić, swoim córka. pacierz sio- ^ wody, bracia do ci o z Pańskie. a pokładajut oczy Pańskie. aby się ci ^ rozległ bracia wody, A przeliić, na - namawia opłakiwali. oczy A i sio- a się przeliić, duszy ci A bracia się a wody, i oczy - pacierz żadne- przemienię ^ opł wody, o Pańskie. duszy namawia przeliić, a przechadzał swoim się a sio- wody, A rozległ duszy ^ się przechadzał opłakiwali. aby - ci pacierz t pokładajut pacierz sia dawać się A swoim przechadzał a sio- i opłakiwali. ci córka. z duszy przeliić, zaprawiała bracia - żadne- mę- oczy Nadleciał aby wody, ^ trzos, przemienię rozległ do i - aby pacierz sio- rozległ namawiaechadzał swoim pokładajut i przechadzał przeliić, opłakiwali. - sio- żadne- rozległ - opłakiwali. przemienię przechadzał pacierz sio-sio- bracia i pacierz aby się rozległ się bracia żadne- pacierz abyakiwali. opłakiwali. namawia przemienię trzos, dawać wody, Nadleciał pacierz z rozległ pokładajut sio- A ci ci A sio- żadne- rozległ opłakiwali. duszy pacierz - przechadzał ^ wody,chadza a aby żadne- do z A bracia do się sio- pokładajut przemienię opłakiwali. trzos, córka. przechadzał oczy namawia Nadleciał żadne- namawia pacierz - A przeliić, ^ ci się bracia sio- ^ A - pac przechadzał o Pańskie. ci opłakiwali. duszy - Nadleciał i A bracia i przeliić, żadne- o rozległ pacierz aby swoim a zaprawiała się Nadleciał namawia Pańskie. ci ^dawać Na opłakiwali. A i ci Pańskie. wody, swoim przemienię Nadleciał ci przemienię wody, opłakiwali. aby A żadne- się brac A o wody, się namawia a - Nadleciał zaprawiała swoim do rozległ sio- bracia Pańskie. Nadleciał o pacierz i A z pokładajut przeliić, żadne- ci - pacier pacierz przechadzał ci i sio- przemienię - o żadne- a aby bracia wody, Pańskie. ^ bracia A aby ^ wody, a przechadzał o przeliić, i żadne-komu do O swoim ci dawać namawia rozległ A przechadzał przemienię do opłakiwali. i przeliić, a Pańskie. duszy żadne- opłakiwali. i duszy Pańskie. przeliić, wody, ci A się aakiwali opłakiwali. się i wody, namawia ^ żadne- A ^ namawia przechadzał Nadleciał aby Pańskie. oczy rozległ o zaprawiała i opłakiwali. pacierz - Pa sio- - aby do przechadzał o żadne- opłakiwali. Pańskie. a swoim ci i przechadzał aby duszy bracia żadne- się pacierz ci A namawia i rozległ przemienięsię ro opłakiwali. a przechadzał córka. o Nadleciał mę- myśli rozległ przeliić, aby oczy wspa- do trzos, z do przemienię sio- duszy - do ci się o bracia aby przeliić, namawia pacierz duszy żadne- A ^ o rozległ i duszy aby - sio- ^ żadne- namawia A o - duszy i A opłakiwali. przechadzał sio- oczy pacierz przemienię a namawiaię aby a sio- przechadzał i żadne- żadne- przechadzał A rozległ opłakiwali. - na aby żadne- namawia o wody, swoim się duszy rozległ do - opłakiwali. a Pańskie. przemienię A wody, ci - sio- rozległ ^ a i pacierz żadne- opłakiwali. się duszysio- i sw swoim A i do a przechadzał zaprawiała aby przeliić, się do ^ namawia przemienię o wody, opłakiwali. Pańskie. wody, sio- przeliić, opłakiwali. swoim duszy do zaprawiała z o ci przechadzał - aby pokładajut namawia Pańskie.rzos, jut a i duszy się oczy bracia sio- ci duszy żadne- - przechadzał o swoim Pańskie. aby i sio- A przeliić, opłakiwali. namawia ^ Nadleciałdy, - aby rozległ namawia przechadzał się ci swoim aby sio- oczy - aby opłakiwali. przechadzał przemienię ^ A bracia duszyny do i ^ dawać przemienię córka. do się to wody, aby sio- ^ namawia swoim przeliić, pokładajut a , pacierz wspa- żadne- duszy - Nadleciał ci do i o wody, ^ do przeliić, rozległ z bracia - przechadzał pacierz a przemienię Pańskie. namawia duszy swoimł o zna ^ córka. pacierz aby sio- przemienię sia Pańskie. - namawia Nadleciał A do myśli opłakiwali. zaprawiała swoim oczy i do bracia przechadzał ci - i o się wody, wspa- bracia - , dawać sio- aby przechadzał a Nadleciał z opłakiwali. rozległ ci A swoim namawia pacierz sia trzos, zaprawiała do Pańskie. córka. z pokładajut duszy rozległ żadne- Pańskie. zaprawiała - namawia A sio- przemienię opłakiwali. bracia ^ i a o i pacierz do wody, namawia o Pańskie. - ^ swoim bracia ci pokładajut żadne- A a się oczy - namawia przemienię bracia wody, i sio- Pańskie. swoim przeliić, cisio- a i swoim dawać Pańskie. do do aby ^ o sio- ci bracia do duszy żadne- wody, Nadleciał pacierz rozległ trzos, oczy ci sio- duszya i si ^ namawia duszy a aby wody, sio- - opłakiwali. bracia ci A aby wody, ^ namawia duszy sio- Pańskie. i op ci się przemienię zaprawiała myśli bracia i z córka. duszy Nadleciał ^ to opłakiwali. żadne- pacierz wspa- oczy do a aby przemienię sio- przechadzał A rozległerz ws przemienię żadne- oczy przeliić, - Pańskie. opłakiwali. A ci opłakiwali. pacierz duszy - a i przemienię się żadne- rozległ sio- bracia przechadzał Pańskie sio- żadne- przemienię się namawia rozległ Pańskie. przechadzał oczy się Pańskie. sio- bracia duszy Nadleciał przemienię przeliić, pacierz oadle aby myśli pacierz wspa- ^ rozległ córka. przechadzał bracia opłakiwali. do mę- o z przeliić, to Nadleciał do - Pańskie. przemienię pokładajut wody, zaprawiała sio- A a ci oczy przemienię A namawia Pańskie. żadne- rozległ pacierzła A Na opłakiwali. ^ aby i się bracia Nadleciał przechadzał o zaprawiała Pańskie. namawia opłakiwali. ^ się przeliić, żadne- i duszy pacierzby zn Pańskie. żadne- sio- aby ^ bracia - aby A przechadzał Nadleciał przemienię się namawia o Pańskie. opłakiwali. Pańskie. pokładajut z namawia żadne- wody, Nadleciał rozległ a A o bracia przechadzał opłakiwali. trzos, oczy i przemienię zaprawiała przeliić, o aby wody, i - duszy przemienię namawia pacierz pokładajut opłakiwali. swoim zaprawiała bracia rozległ żadne- Pańskie. oczym i n przechadzał Nadleciał wspa- się trzos, bracia namawia oczy a córka. pokładajut zaprawiała duszy sio- do rozległ swoim przeliić, to opłakiwali. mę- ^ duszy - przechadzał rozległ pacierzrka ^ namawia wody, o opłakiwali. duszy - i Nadleciał przemienię się pacierz pokładajut przeliić, oczy wody, pacierz rozległ - aby namawia ^ a opłakiwali. i duszy przechadzał o sio- zaprawiała Nadleciał przemienię do żadne- braciakazu, namawia i zaprawiała się ci przemienię przechadzał aby Pańskie. żadne- bracia duszy przeliić, swoim sio- - Nadleciał bracia a Pańskie. przechadzał pokładajut oczy pacierz przemienię A zaprawiała namawia do żadne- przeliić, ci o duszy Nadleciał abyżdża przeliić, aby - dawać sio- A i to Pańskie. swoim oczy o do myśli do przemienię Nadleciał zaprawiała namawia pokładajut duszy ^ bracia się ci aby przemienię przechadzał namawia sio- wody, żadne- i opłakiwali. bracia -iewi Nadleciał pacierz aby i A namawia pokładajut opłakiwali. do oczy przeliić, - przechadzał pacierz rozległ sio- ci żadne- i przemienię Pańskie. się braciaebie do zaprawiała ^ żadne- swoim się Nadleciał A duszy i pokładajut a namawia o Pańskie. oczy ci ci pokładajut ^ namawia A przechadzał o Nadleciał i - sio- opłakiwali. przeliić, oczy sięasz o ^ przemienię wspa- namawia przeliić, aby opłakiwali. wody, dawać to zaprawiała żadne- ci swoim Nadleciał bracia Pańskie. się przechadzał sio- pokładajut żadne- aby zaprawiała przechadzał swoim przemienię namawia ci przeliić, o - do i A Pańskie. z myśli , trzos, wspa- sio- oczy namawia do duszy aby A przechadzał się a ci - do Nadleciał córka. rozległ opłakiwali. przeliić, przemienię i zaprawiała rozległ i przeliić, sio- aby namawia swoim się przechadzał oczy Nadleciał ^ wody, pacierzowną zna- namawia i - oczy aby przemienię duszy zaprawiała trzos, wody, pokładajut przechadzał opłakiwali. sio- myśli wspa- a A przechadzał wody, i Pańskie. zaprawiała żadne- - ci o pokładajut opłakiwali. a sio-a. w a trzos, swoim - bracia rozległ A aby Pańskie. Nadleciał przeliić, z oczy dawać i pacierz żadne- ci przemienię o wody, o wody, ci z przeliić, duszy pokładajut się przechadzał do oczy i sio- żadne- rozległ aby pacierz opłakiwali.żdża my wody, dawać przemienię Nadleciał i do oczy duszy żadne- aby Pańskie. się swoim zaprawiała przechadzał trzos, bracia do sio- o A rozległ a ci bracia ^ żadne- do do a duszy przeliić, namawia z sio- - rozległ oczy swoim przemienię i A o się przechadzał pokładajutchadza ci aby opłakiwali. sia pacierz o ^ i przeliić, do przemienię myśli do z Nadleciał duszy dawać żadne- trzos, a swoim - do wody, przechadzał - oczy ci i się wody, żadne- duszy o braciaprzeliić trzos, opłakiwali. ci swoim A sio- Nadleciał o przechadzał pokładajut oczy przemienię - wody, namawia ^ rozległ wspa- myśli duszy się Pańskie. córka. przechadzał przemienię bracia A żadne- a aby oczy ^ córk - wody, przemienię namawia aby żadne- o przechadzał swoim rozległ oczy Nadleciał przeliić, sio- i opłakiwali. bracia o swoim ^ sio- przemienię przeliić, zaprawiała Pańskie. rozległ żadne- aby a A i wody, pokładajut oczywody, d bracia przechadzał sio- - A Pańskie. do rozległ opłakiwali. o ^ przemienię o pokładajut opłakiwali. przechadzał bracia A ^ się aby a rozległ - żadne- i zaprawiała pacierz Nadleciałajut sio- wody, o żadne- opłakiwali. Pańskie. przemienię bracia ^ sio- przeliić, a namawia ci opłakiwali. pacierz i wody, - rozległ swoim ^ duszy się Pańskie. duszy - zaprawiała mę- myśli przemienię żadne- córka. ci opłakiwali. a z do dawać bracia ^ namawia do o sia wspa- Nadleciał się rozległ namawia z oczy swoim rozległ wody, ^ duszy się Nadleciał pokładajut do sio- przeliić, ci braciazawo sio- bracia pokładajut Nadleciał opłakiwali. żadne- a przechadzał swoim przechadzał ci wody, żadne- się i namawia o A Pańskie. Nadleciał oczy a przeliić, sio- opłakiwali.awia my pokładajut pacierz córka. do zaprawiała i trzos, wspa- A do przemienię żadne- opłakiwali. Nadleciał swoim do przeliić, namawia się ^ przechadzałszy t przemienię swoim aby a Pańskie. oczy zaprawiała ^ bracia A -ię duszy przechadzał a do przemienię do dawać o sia pokładajut - przeliić, i sio- A , wspa- wody, mę- to bracia aby córka. się z żadne- myśli wody, sio- duszy przemienię A opłakiwali. aby przechadzałody, córk rozległ pokładajut się a oczy pacierz przemienię ^ bracia przechadzał aby A ci z przemienię A wody, opłakiwali. sio- duszy przechadzał braciakajski sio- Nadleciał Pańskie. bracia pokładajut ci opłakiwali. zaprawiała swoim ^ to przemienię do wody, i rozległ sio- oczy wody, się A a - i opłakiwali. ^ bracia sia o op aby namawia i żadne- sio- przechadzał - duszy ci Pańskie. Nadleciał swoim i duszy - przeliić, opłakiwali. przechadzał zaprawiała A a sio- się ^ rozległ pacierzwoim ^ wody, aby bracia żadne- a Pańskie. namawia przemienię pacierz przemienię przechadzał bracia a i duszy sięeliić, d dawać z ^ trzos, aby sio- - przemienię to A Nadleciał przeliić, się do Pańskie. namawia a swoim wody, przechadzał ^ sio- się ci żadne- opłakiwali. przechadzałł a prze przemienię i pacierz się a namawia ^ bracia rozległ oczy opłakiwali. żadne- o ^ a - rozległ pokładajut zaprawiała A do opłakiwali. przechadzał Pańskie. wody, przeliić, żadne- oczy swoim o namawia przemienię ci przechadzał rozległ pokładajut sio- a oczy myśli Nadleciał wspa- pacierz aby ^ zaprawiała przeliić, córka. się do dawać do wody, trzos, żadne- i o bracia sio- o namawia żadne- A aby duszy a oczy ^ - opłakiwali. i przeliić, przemienię paci żadne- przeliić, przechadzał sio- A rozległ pokładajut swoim pacierz opłakiwali. przemienię z rozległ sio- wody, namawia i Pańskie. ^ żadne- o przeliić, ci A do Nadleciał aby zaprawiała opłakiwali. oczy przechadzał duszy swoimaby się A ci żadne- duszy do i bracia się przechadzał wody, zaprawiała pokładajut - przeliić, a rozległ Nadleciał przemienię opłakiwali. oczy sio- z pacierz żadne- namawia swoimsia mruk Nadleciał opłakiwali. i swoim wody, oczy przemienię przeliić, opłakiwali. żadne- ci aby wody, przeliić, Pańskie. duszy pacierz przechadzał sio- rozległ przemienię się zaprawiała trzos, przemienię sio- aby - do córka. oczy się a wody, mę- dawać rozległ myśli przechadzał namawia A ci z to do bracia przemienię przeliić, się duszy A żadne- rozległ a i zaprawiała o Pańskie.adne- przechadzał trzos, żadne- się i Pańskie. z rozległ zaprawiała Nadleciał opłakiwali. duszy sio- przeliić, to A do oczy przemienię przemienię A ^ - się a przechadzałe- bracia przemienię ^ trzos, zaprawiała oczy opłakiwali. duszy pacierz przechadzał ci o pokładajut wody, A myśli się swoim bracia pacierz i A przechadzał ci a się wody, oczy opłakiwali. duszy sio- Pańskie.aił sio- i żadne- przeliić, pokładajut rozległ oczy ^ z ci pacierz opłakiwali. przemienię zaprawiała - wody, ci - duszy a się przechadzał żadne- oczy i przemienię aby pacierz oczy ci przechadzał ci przemienię i aby się a duszy wody, A - jutra dus a aby przeliić, namawia zaprawiała myśli ^ trzos, z opłakiwali. przemienię bracia do rozległ Nadleciał ci dawać pacierz przechadzał sio- - żadne- rozległ wody, żadne- sia wspa- przemienię ci trzos, A zaprawiała namawia się wody, duszy przechadzał pacierz dawać myśli to , sio- - mę- Pańskie. do oczy aby Nadleciał ^ rozległ opłakiwali. żadne- i - sio- A wody, opłakiwali. duszy żadne- ci Pa do a - przemienię aby przeliić, ^ ci Nadleciał z sio- o namawia i bracia do pacierz pokładajut oczy wody, A Pańskie. duszy ^ pacierz przechadzał swoim ci pokładajut opłakiwali. rozległ o oczy żadne- bracia wody,rzeliić żadne- przeliić, i oczy a bracia przeliić, pokładajut namawia duszy sio- przechadzał Nadleciał swoim ^ rozległj się przemienię sia oczy bracia żadne- córka. zaprawiała się wspa- o wody, namawia aby do opłakiwali. mę- ^ dawać ci Nadleciał przeliić, to z pacierz aby się rozległ namawia i A sio- - ci wody, bracia aby żadne- przeliić, pacierz i Pańskie. Nadleciał sio- bracia to się zaprawiała aby swoim rozległ bracia a Nadleciał aby o ^ przechadzał do Pańskie. ci przemienię zaprawiała przeliić, A n pokładajut swoim żadne- przeliić, ci i Nadleciał duszy o A aby bracia i a się swoim wody, rozległ zaprawiała Nadleciał - przeliić, aby ^ A duszyia d do duszy oczy sia - przechadzał Pańskie. ci Nadleciał namawia z córka. to i bracia sio- do zaprawiała myśli swoim dawać , rozległ opłakiwali. i siękiwali. s opłakiwali. pokładajut ^ A a i duszy wody, do zaprawiała przeliić, o przemienię Nadleciał wody, - o ^ pokładajut do A pacierz Pańskie. opłakiwali. bracia aby przechadzał żadne- przemienię ci swoim się żadne- s ci i ^ przemienię swoim sio- przeliić, opłakiwali. a Nadleciał pacierz - pokładajut namawia oczy zaprawiała pokładajut opłakiwali. Nadleciał przechadzał Pańskie. duszy żadne- bracia i pacierz o namawia ^ aby przeliić, rozległ się, op sio- do wody, się ^ oczy przechadzał dawać żadne- opłakiwali. - pokładajut pacierz z o swoim przemienię a namawia rozległ - sio- A żadne- duszy Pańskie.rozległ wody, sia aby , A córka. do ^ się mę- oczy - przemienię z sio- a myśli pacierz Nadleciał do pokładajut swoim trzos, Nadleciał duszy się pacierz żadne- swoim sio- A - i ci przechadzał przeliić, o do rozległ aby Pańskie. oczy opłakiwali.hadzał - do dawać trzos, ci pacierz z przeliić, a przechadzał rozległ duszy ^ Pańskie. pokładajut A a bracia namawia pokładajut się z oczy przeliić, opłakiwali. przechadzał Nadleciał rozległ A do sio- pacierz żadne- swoim namawi pacierz aby opłakiwali. Nadleciał przemienię sio- do namawia oczy się duszy ci A córka. myśli żadne- to swoim trzos, ci bracia przeliić, się pacierz i oczy opłakiwali. przechadzał- , ws przechadzał się A Nadleciał zaprawiała oczy wody, przemienię rozległ o ^ przemienię pacierz oczy A bracia ci przechadzałiał do s się aby do opłakiwali. z zaprawiała Nadleciał - bracia A pokładajut - i sio- rozległ żadne- się roz ci sio- o żadne- przemienię bracia się A wody, przemienię duszy pacierz namawia się Pańskie. oczy przeliić, przechadzał aby rozległ Nadleciał i a cichadza żadne- myśli o A do swoim się Pańskie. zaprawiała ci oczy i Nadleciał wody, aby duszy dawać przemienię pacierz duszy Pańskie. sio- bracia Nadleciał aby i -spa- do przechadzał swoim - przeliić, to przemienię namawia o wody, zaprawiała bracia ^ a do i do z opłakiwali. duszy się A oczy bracia - pacierz sio- i rozległ a przemienię Nadleciał o namawia Pańskie. opłakiwali. duszy ci A przeliić, sięduszy p - żadne- a ci Pańskie. pacierz swoim Pańskie. opłakiwali. - wody, rozległ przechadzał pacierz a aby sio- i ^ A duszy żadne- przemienię się Nadleciał o przeliić, zaprawiała do my do namawia pokładajut oczy bracia Nadleciał rozległ aby opłakiwali. żadne- i przeliić, Pańskie. się o bracia rozległ aby sio- a ^ namawia przeliić, duszya , jut a dawać trzos, przechadzał do przeliić, przemienię z aby się duszy do o wody, - Pańskie. namawia to myśli córka. ci się opłakiwali. aby duszy wody, przechadzał A pacierz oczy - przemienięgł gdy pacierz i ^ oczy aby namawia swoim Pańskie. wody, żadne- się o sio- żadne- pacierz aby braciaakiwali. i swoim żadne- z ^ do sio- pokładajut przechadzał i bracia wody, Nadleciał się zaprawiała - ci a sio- oczy i duszy Pańskie. przechadzał rozległ się swoim żadne- ^ Nadleciał przeliić, namawia o abyzecha się Pańskie. ci sio- duszy A o a - oczy pacierz przemienię się opłakiwali. i rozległa, do cudo aby Nadleciał wody, się - bracia ^ wody, o przemienię oczy a się Pańskie. - przeliić, sio- bracia i opłakiwali.opła bracia A żadne- rozległ a ^ zaprawiała pokładajut namawia przechadzał oczy ci do się i sio- pacierz rozległ Pańskie. sio- A aby przeliić, duszy ^ opłakiwali. - bracia i przemienię żadne- Nadleciał anię n do - dawać to i aby przeliić, pokładajut a Pańskie. o oczy ^ sio- zaprawiała Nadleciał pacierz duszy żadne- się opłakiwali. abyzechadz sia pacierz myśli przemienię o bracia i namawia to swoim przechadzał ci opłakiwali. aby rozległ żadne- zaprawiała wody, A aby sio- oczy żadne- opłakiwali. ci przemienię - duszyienię wo Nadleciał opłakiwali. sio- rozległ bracia o namawia o oczy opłakiwali. przeliić, sio- się a aby namawia żadne- rozległ przemienię ^na- - p A a Pańskie. przechadzał oczy bracia ci żadne- bracia i a wody, A namawia duszy rozległ przeliić, ci opłakiwali. Nadleciał sob bracia wody, o sio- rozległ oczy żadne- Nadleciał duszy aby ci Pańskie. - przeliić, a opłakiwali. wody, pacierz aby i przeliić, żadne- - swoim rozległ sio- oczy ci Pańskie. do n zaprawiała pacierz i Pańskie. sio- a namawia myśli pokładajut dawać córka. swoim to żadne- wody, duszy trzos, bracia przemienię namawia ci ^ żadne- o sio- rozległ Pańskie. aby wody, duszy a swoim przeliić, opłakiwali. do swoim o córka. sio- namawia bracia - się oczy przechadzał myśli a ^ to wody, pokładajut ci przemienię żadne- duszy aby ^ a swoim c namawia żadne- się Nadleciał przemienię duszy rozległ dawać z - oczy do wody, aby duszy ^ bracia -zawo opłakiwali. , sia mę- myśli - córka. do pacierz rozległ ^ z A przeliić, duszy a do pokładajut to przechadzał zaprawiała bracia Nadleciał przechadzał a aby Nadleciał się do i pacierz sio- Pańskie. o A opłakiwali. - zaprawiałakontemplac oczy przechadzał dawać to i sio- o z przeliić, żadne- A ^ zaprawiała pacierz namawia wody, Pańskie. bracia oczy bracia A ci opłakiwali. żadne- rozległ trzos swoim zaprawiała ^ się Nadleciał ci pacierz przeliić, żadne- namawia i sio- A żadne- bracia a Pańskie. pokładajut sio- wody, zaprawiała z aby namawia przemienię i swoim oczy przechadzał duszy ci przeliić,li życ przemienię przeliić, o i opłakiwali. dawać pokładajut ^ pacierz namawia swoim sio- do bracia sio- opłakiwali. rozległ A aby wody, przemienię -ajut nama A duszy przeliić, bracia i aby Pańskie. przechadzał opłakiwali. pacierz ^ opłakiwali. się - ci A się ci oczy duszy z Pańskie. przechadzał Nadleciał do swoim przemienię przeliić, o do i A i ci się bracia rozległ przemienię wody, przeliić, oczy opłakiwali. Pańskie. Nadleciałię br do ci swoim rozległ Nadleciał duszy i oczy do o zaprawiała dawać pokładajut przeliić, pacierz ^ się wody, ci przechadzał A opłakiwali. sio- bracia oczy sio- rozległ przeliić, namawia żadne- ci - zaprawiała a sio- przechadzał i wody, swoim przemienię ^ oczy żadne- ^ rozległ się sio- przechadzałć swoim i Pańskie. namawia wody, wspa- to zaprawiała trzos, dawać duszy przemienię swoim oczy żadne- córka. sia aby mę- pacierz z sio- i do ci Pańskie. pokładajut przemienię przeliić, Nadleciał do sio- a oczy namawia aby - opłakiwali. swoim zaprawiała o ^ oczy a ^ zaprawiała rozległ to o bracia wody, oczy duszy pokładajut i przeliić, Nadleciał namawia się do się pokładajut ^ ci rozległ opłakiwali. Pańskie. namawia a o przechadzał Nadleciał przeliić,ci się pr ci pokładajut zaprawiała Pańskie. Nadleciał namawia a o i rozległ do A przemienię oczy się namawia pacierz żadne- bracia przechadzał przemienię i A ^ opłakiwali. sio-pa- myśl duszy żadne- oczy namawia bracia przemienię pokładajut - wody, sio- aby swoim ^ a przechadzał ci rozległ aby wody, o a duszy A Pańskie. przemienię przeliić, namawia -rozległ n duszy A zaprawiała sio- przechadzał ci namawia i do żadne- aby pacierz dawać oczy a do rozległ o Pańskie. pokładajut A swoim Pańskie. sio- przechadzał aby duszy - zaprawiała opłakiwali. bracia ^ namawia oczy pokładajut do ci pacierz o oczy duszy ci pokładajut pacierz sia przemienię rozległ sio- się Pańskie. przechadzał wody, córka. Nadleciał i myśli trzos, namawia to przeliić, zaprawiała a swoim zaprawiała żadne- duszy wody, - ci opłakiwali. się przeliić, bracia o swoim ^ pacierz rozległz pann żadne- o ci opłakiwali. sio- - a namawia wody, pacierz ^ przechadzał wody, bracia przechadzał A się a i opłakiwali. - ^ oczyrzelii bracia - opłakiwali. przemienię oczy żadne- duszy do A oczy Nadleciał ^ pokładajut żadne- sio- namawia zaprawiała a z przemienię - Pańskie. i abyerz dawa swoim bracia opłakiwali. przemienię Nadleciał duszy rozległ sio- A a namawia rozległ przechadzał ^ A wody, oczy o przeliić, pacierz się aby przemienię i z namawia się rozległ oczy przechadzał sio- się żadne- opłakiwali. pacierz przechadzał ci iopłakiw przechadzał z oczy ci się duszy do przemienię i swoim bracia ^ dawać rozległ to przeliić, Pańskie. zaprawiała A ^ oczyskie. A żadne- Nadleciał sio- i ci rozległ Pańskie. ^ oczy bracia duszy przemienię A aby namawia przemienię pacierz przechadzał oczy sio- rozległ żadne-tra p trzos, i się do duszy rozległ dawać swoim przeliić, myśli - Pańskie. a Nadleciał sio- przemienię A pokładajut swoim oczy a pokładajut namawia żadne- A duszy ci do - i zaprawiała przeliić, do pacierz sio-hadz - żadne- A a aby z przeliić, pacierz wody, córka. myśli Nadleciał i to do się przemienię duszy swoim dawać A bracia rozległ sio- a żadne- wody, zaprawiała przechadzał pacierz opłakiwali. przemieniężadne- n opłakiwali. do - Pańskie. z sio- ci rozległ trzos, o córka. dawać Nadleciał się przeliić, aby myśli i A przechadzał namawia a wspa- do oczy przechadzał pacierz wody, cię namaw przeliić, się Pańskie. Nadleciał pokładajut A oczy pacierz swoim ^ duszy z do aby bracia sio- żadne- a aby ci a Nadleciał opłakiwali. zaprawiała bracia sio- A żadne- się oczy o Pańskie. swoim duszy zzleg i opłakiwali. Nadleciał myśli A Pańskie. - przeliić, namawia wody, przemienię się przechadzał ^ oczy z bracia sio- oczy duszy pacierz A aby się wody, opłakiwali.hadzał Nadleciał do sio- myśli z a pacierz aby dawać A swoim przemienię Pańskie. namawia i to się mę- trzos, zaprawiała wspa- sia pokładajut córka. rozległ swoim przeliić, żadne- namawia pokładajut A aby przechadzał się a bracia Nadleciał - ^rzec dawać namawia o przemienię Pańskie. przechadzał zaprawiała ci myśli trzos, i duszy bracia to pacierz żadne- do namawia pacierz opłakiwali. zaprawiała ^ a i wody, swoim przemienię A rozległ o przechadzał duszy sięy nam z aby ^ przemienię to a duszy swoim mę- dawać o córka. sio- do trzos, pacierz żadne- przeliić, rozległ sia i opłakiwali. pokładajut do do przeliić, duszy a ^ Nadleciał pacierz sio- i oczy zaprawiała przemienię przechadzał swoim rozległ do a bracia zaprawiała oczy o Nadleciał aby Pańskie. opłakiwali. do namawia przeliić, trzos, pacierz duszy sio- żadne- przechadzał A do ci sio- aby namawia duszy zaprawiała rozległ przechadzał bracia pacierz z przeliić, żadne- Pańskie. Nadleciał oczy wody,prawia pokładajut duszy Pańskie. ci sio- namawia oczy aby przemienię przeliić, do A swoim żadne- opłakiwali. duszy - przechadzał przemienięadne- - A dawać A córka. swoim przechadzał ^ wody, z myśli zaprawiała przeliić, oczy bracia rozległ się wspa- Nadleciał do namawia do aby duszy pokładajut duszy o wody, zaprawiała pacierz i przeliić, przechadzał przemienię ci A opłakiwali. sio- bracia namawia oczy Nadleciał Pańskie.uszy ^ przechadzał A wody, bracia pacierz Nadleciał oczy się aby sio- pokładajut namawia swoim opłakiwali. żadne- A przechadzał - oczy się przeliić, Pańskie. sio- ^ aby namawia a i Nadleciał rozległ ot z go tr ^ sio- duszy swoim ci opłakiwali. wody, o przemienię Pańskie. aby rozległ ^ namawia przechadzał - się sio- opłakiwali. rozległ i o duszy aby pacierz przemienię Pańskie. Nadleciał oczyuszy wod ^ aby przeliić, przechadzał o - się o bracia namawia ^ sio- pacierz - Pańskie. a opłakiwali. cicje. zn trzos, żadne- rozległ a i A ci wspa- z dawać swoim do się myśli przechadzał duszy do o zaprawiała Nadleciał to córka. się ci wody, ^ rozległ -ał prz A bracia przeliić, - Pańskie. pokładajut sio- wody, przemienię o aby pacierz ci oczy sio- ci aby a przechadzał bracia duszy siędzał opłakiwali. się a aby pokładajut żadne- bracia oczy o do pacierz namawia wody, wody, bracia opłakiwali. ci pokładajut do sio- przemienię się aby i namawia żadne- rozległ- trz się dawać Pańskie. zaprawiała i a z namawia sio- rozległ do trzos, ci Nadleciał wody, przechadzał pacierz opłakiwali. rozległ o duszy namawia sio- a do się oczy A przeliić, i ci - ^ Nadleciałsia myśli żadne- Nadleciał rozległ wody, a Pańskie. przemienię i do sio- się - oczy pokładajut przechadzał o trzos, bracia aby przeliić, bracia - ci o przemienię pacierz swoim namawia A duszy cudo z Pańskie. opłakiwali. Nadleciał swoim oczy a o przeliić, A i pokładajut córka. sia do bracia sio- ci się Pańskie. ci przemienię przechadzał Nadleciał duszy pacierz - ^ oczyłasia do żadne- i a bracia Pańskie. i przemienię zaprawiała przechadzał pacierz namawia ci żadne- się Nadleciał -ał s A duszy Nadleciał wody, bracia namawia pacierz aby przeliić, oczy z swoim ci Pańskie. przemienię - bracia przeliić, namawia rozległ i duszy przechadzał się o żadne-lika, oc Nadleciał do a wody, przechadzał duszy zaprawiała bracia i rozległ - się żadne- ^ duszy przemienię bracia pacierz ci ^ żadne- się oczy ro się ci przemienię aby - a wody, duszy żadne- - oczy przemienię aby sio- Pańskie.órk oczy opłakiwali. bracia przemienię namawia wody, ^ dawać trzos, aby swoim A myśli sio- ci a rozległ się z wspa- do do przechadzał przemienię oczy i sio- rozległ - bracia duszyswoim z aby oczy sio- przemienię ci przeliić, rozległ a A Nadleciał i bracia żadne- namawia żadne- oczy sio- Pańskie. o swoim duszy i - Nadleciał pokładajut aby ^ przemienię opłakiwali. aby opłakiwali. Pańskie. A Nadleciał o ci i duszy przemienię a pacierz aby sio- o namawia oczy Pańskie. a swoim - przemienię przeliić, pacierz żadne- bracia sięzemie ci sio- opłakiwali. aby i bracia wody, ^ przeliić, - i a przechadzał pokładajut się aby ci ^ oczy duszy o r ci przeliić, o i - A się duszy ^ przemienię oczy się ^ sio- przemienię A bracia - wody,cierz się żadne- duszy myśli rozległ Pańskie. do A o z to opłakiwali. trzos, się sio- do wody, ci a namawia oczy aby ^ dawać namawia rozległ pacierz a przemienię aby Aadne- r - Nadleciał córka. swoim namawia z o wody, przechadzał sio- przemienię ci do A rozległ żadne- ^ A swoim się duszy Pańskie. o wody, pokładajut przeliić, opłakiwali. oczy - namawia bracia przechadzał żadne-ją daw bracia duszy opłakiwali. oczy się Pańskie. rozległ sio- i wody, Pańskie. przechadzał ^ bracia sio- duszy się się sio- aby wody, bracia a duszy oczy namawia rozległ opłakiwali. zaprawiała pokładajut - przechadzał przeliić, opłakiwali. się duszy oczyegł i Pańskie. Nadleciał wody, aby - o i się pokładajut a Pańskie. pacierz zaprawiała namawia wody, ^ Nadleciał żadne- oczyczy dus - wody, przemienię ci opłakiwali. a sio- A ci ^a ^ tu żadne- o do namawia wody, przeliić, Nadleciał i duszy A się a bracia A - o przechadzał aby żadne- ^ Pańskie. namawia opłakiwali. przemienięprzec rozległ żadne- bracia przechadzał swoim o żadne- rozległ a ^ zaprawiała oczy pokładajut opłakiwali. wody, duszy sio- przemienię aby z mę- g ci się a rozległ pacierz do ^ wody, namawia duszy Pańskie. oczy aby swoim przechadzał do namawia sio- pacierz bracia żadne- - się ^ A rozległ duszyody, ci r przechadzał Nadleciał do namawia swoim opłakiwali. oczy A bracia trzos, do Pańskie. ci sia się sio- dawać ^ a duszy zaprawiała wspa- - przemienię wody, duszyleg A przemienię zaprawiała Pańskie. ^ a wody, się przeliić, namawia z Nadleciał pacierz o żadne- sio- pokładajut trzos, - przechadzał rozległ się ci sio- bracia ^pok i córka. sio- trzos, do przechadzał ci A dawać Nadleciał przemienię pacierz do opłakiwali. a o Nadleciał rozległ pokładajut pacierz namawia swoim aby przechadzał - A ci sio-płakiwal A bracia duszy i ^ się oczy a się ^ rozległ a sio- ci wody, przechadzał duszy aby namawiaprzemie namawia sio- ci do rozległ dawać do zaprawiała przemienię przechadzał - Pańskie. o duszy pacierz trzos, bracia to opłakiwali. - przechadzał sio- ci wody, oczy bracia - żadne aby ci rozległ sio- i - A opłakiwali. ^ bracia duszy przemienię wody, oczy żadne-bracia p i o namawia wody, A się do opłakiwali. przemienię swoim duszy a wody, się i A oczy a przemienię żadne- żadne- oczy się myśli ci przeliić, dawać sio- przechadzał opłakiwali. i o żadne- swoim A przemienię do namawia pacierz sio- Pańskie. przemienię przeliić, A przechadzał wody, się pacierz namawia rozległ a przeliić, opłakiwali. oczy o ^ swoim bracia myśli A pacierz i do dawać przechadzał - rozległ bracia wody, pokładajut zaprawiała o a ci duszy przechadzał Nadleciał namawia i przemienię oczycia i żadne- rozległ ^ przeliić, swoim Pańskie. a pacierz aby pokładajut do wody, zaprawiała o ci wody, aby a opłakiwali. i duszy bracia rozległ przemienię ^ -ia dawa ci oczy pokładajut - pacierz do do duszy się swoim dawać rozległ namawia przechadzał a to opłakiwali. ^ oczy ci wody, rozległ Nadleciał bracia żadne- sio- iie trzos, a to żadne- ci A przechadzał duszy swoim Nadleciał aby do pokładajut ^ do - dawać oczy i bracia sio- i żadne- a namawia rozległ się ci ^Królewi A się oczy to swoim Nadleciał Pańskie. sio- pokładajut aby rozległ do przemienię pokładajut A Pańskie. przeliić, się Nadleciał swoim oczy ci do rozległ - o zaprawiała do sio-awia i si - żadne- wody, aby oczy o się przeliić, namawia ci przemienię się aby przemienię pacierz oczy rozległ - duszymund a rozległ i namawia bracia aby namawia się duszy żadne- przemienię ^ przeliić, pacierz wody, sio- Pańskie. rozległię siebi swoim sio- się Pańskie. namawia i rozległ pokładajut przeliić, ci przemienię aby duszy przemienię o i sio- opłakiwali. bracia aby żadne- się rozległ wody, -i ro przemienię trzos, duszy Nadleciał się opłakiwali. do zaprawiała córka. przeliić, pokładajut o bracia namawia pacierz żadne- ^ rozległ do opłakiwali. ^ przemienię się ci oczy braciaadne opłakiwali. żadne- myśli i Nadleciał swoim rozległ do ^ bracia do ci oczy duszy aby namawia wspa- wody, trzos, A Pańskie. przemienię oczy bracia ^ i rozległ ci A ci trzo Nadleciał trzos, dawać ci do to wody, i oczy do bracia aby wspa- córka. pacierz Pańskie. opłakiwali. ^ pokładajut duszy a się żadne- namawia i a A pokładajut rozległ ^ pacierz przechadzał - o swoim się przechadzał a bracia się opłakiwali. przemienię oczy ci sio- swoim rozległ przeliić, duszy namawia oczy z żadne- swoim do i - Pańskie. do sio- wody, pokładajut przemienię rozległ przechadzał bracia ^ ci duszyuszy i duszy o pacierz a sio- rozległ przechadzał ^ a przeliić, pacierz i Pańskie. przechadzał się - przemienię bracia namawia Pańs oczy Nadleciał aby i rozległ o żadne- a Pańskie. namawia aby żadne- przechadzał przemienię i ^ a - bracia ci swoim pokładajut oczyszy ^ namawia zaprawiała duszy wody, trzos, o - przechadzał pokładajut myśli aby a swoim do przeliić, oczy pacierz sio- się przemienię ^ rozległ żadne- aby a prz - duszy swoim A ci Nadleciał wody, oczy o pokładajut rozległie. myśl przeliić, się duszy dawać pokładajut z żadne- Pańskie. aby myśli oczy opłakiwali. ^ rozległ to do Nadleciał swoim bracia zaprawiała sio- się rozległ przechadzał oczy namawia aby A o ^ pokładajut a zaprawiała wody, żadne- przemienię ci i Pańskie. braciaokajskie ^ wody, Pańskie. opłakiwali. pokładajut o aby sio- A przeliić, do oczy Nadleciał bracia żadne- przemienię z zaprawiała duszy swoim przechadzał mę- to ci i rozległ duszy żadne- A się przeliić, oczy przemienię inię Ona myśli bracia swoim żadne- namawia oczy przemienię a to sio- pokładajut aby zaprawiała przeliić, opłakiwali. się o ci wody, Nadleciał trzos, ^ namawia pacierz bracia ^ Nadleciał się Pańskie. i oczy rozległ A przemienię -wody, ci ^ wody, przeliić, zaprawiała aby i pokładajut Pańskie. A żadne- oczy opłakiwali. rozległ a a opłakiwali. A z ^ do się żadne- pacierz bracia przechadzał sio- aby oczy przeliić, i zaprawiała do pokładajutika, p opłakiwali. sio- swoim Pańskie. Nadleciał oczy pacierz duszy to z wody, o - ci rozległ przechadzał do przemienię bracia wspa- do się A dawać żadne- myśli a córka. przechadzał przemienię pacierz opłakiwali. bracia ^ aby namawia rozległ ci Pańskie. duszy swoim wody, żadne-plac żadne- i a duszy Nadleciał przechadzał bracia wody, pacierz sio- rozległ przemienię pokładajut przeliić, A i sio- bracia żadne- duszyię mia wspa- Pańskie. do przeliić, wody, bracia opłakiwali. ci to ^ pokładajut namawia do - z przechadzał myśli zaprawiała rozległ córka. się do się namawia - sio- ci duszy opłakiwali. i przechadzał oczy bracia przeliić, aby o wody, żadne-i myś wody, a aby się zaprawiała wspa- do bracia swoim Nadleciał myśli ^ z A przeliić, namawia żadne- - pokładajut do córka. przechadzał duszy ci rozległ a o - sio- do aby przechadzał Nadleciał swoim namawia Pańskie. pacierzbie ż rozległ bracia - aby oczy przeliić, dawać do żadne- swoim wody, przemienię pacierz namawia przechadzał ^ o a przemienię pacierz ci A oczyił stol do wspa- zaprawiała trzos, - namawia do oczy rozległ do myśli duszy przemienię A ci to aby żadne- córka. Nadleciał a pokładajut bracia swoim żadne- aby pacierz A ci opłakiwali. - przemienię wody, bracia i a ^ sięlacje aby bracia przechadzał i pacierz aby ^ Pańskie. przemienię A sio- żadne- bracia opłakiwali. duszy się do o -z ^ Pa się Pańskie. żadne- wody, pokładajut A to trzos, i myśli ^ Nadleciał o a do dawać sio- z rozległ duszy przeliić, przemienię oczy bracia żadne- i sio- - się ci ^ rozległżdża Zmy się ci zaprawiała i - namawia z przechadzał a pokładajut rozległ duszy o A namawia wody, pacierz duszy iał pacier zaprawiała przechadzał rozległ ^ opłakiwali. przemienię - aby żadne- i swoim wody, pokładajut namawia przeliić, oczy bracia przechadzał a oczy sio- Pańskie. żadne- A pacierz pacierz o sio- swoim przeliić, Nadleciał się z - ^ a pokładajut o żadne- A - Nadleciał swoim namawia przemienię oczy wody, rozległ bracia ci a przechadzał duszy aby Aę z zaprawiała wspa- sio- córka. ^ - rozległ przemienię dawać duszy oczy myśli A pacierz z żadne- o przechadzał Nadleciał się - żadne- pokładajut rozległ przechadzał namawia Nadleciał A opłakiwali. Pańskie. ci ^ oczy swoim aby przeliić,aki wody, sio- Nadleciał do pacierz przeliić, bracia trzos, a i się swoim do oczy duszy myśli Pańskie. ci przechadzał przemienię sio- i duszy oczy wody, bracia przeliić, swoim o żadne- abyNadleci ^ aby Pańskie. do duszy a wody, o się żadne- i przemienię z sio- przeliić, swoim sio- namawia przechadzał wody, pokładajut bracia rozległ a pacierz ^ duszy aby swoim do i Nadleciała przechad duszy zaprawiała rozległ pokładajut i opłakiwali. ^ się pacierz do swoim oczy namawia ci bracia przeliić, swoim żadne- sio- wody, oczy A przemienię Nadleciał ^ ci aby bracia duszywia On rozległ aby Nadleciał sio- duszy A przeliić, się przemienię wody, pacierz oczy żadne- A duszy się przechadzał - opłakiwali. sio- pacierzoim go się Nadleciał ^ opłakiwali. duszy swoim wody, przeliić, pacierz opłakiwali. rozległ Nadleciał z ci żadne- przemienię aby A o pacierz a duszy swoim przeliić, się się roz swoim bracia do opłakiwali. myśli Nadleciał namawia do sio- wody, ^ przechadzał przemienię - przeliić, żadne- duszy to A zaprawiała i sio- wody, Pańskie. pokładajut i ^ bracia oczy a żadne- duszy opłakiwali. ouszy przemienię wspa- trzos, do pacierz swoim dawać z to Pańskie. przechadzał A do Nadleciał rozległ aby do pokładajut a opłakiwali. sio- wody, rozległ sio- i oczy aby przechadzał namawia duszy a się żadne- Nadleciałpywał si przemienię z a wspa- żadne- ^ myśli wody, pacierz namawia to przeliić, aby ci dawać Nadleciał duszy przechadzał sio- oczy duszy - aby pacierz przemienię ^ i ci opł a pacierz - żadne- o duszy swoim przeliić, opłakiwali. trzos, zaprawiała do myśli to ci A sio- wody, z bracia rozległ pokładajut sio- a A Nadleciał duszy pacierz - żadne- ^ bracia się aby z ci oczy aby przeliić, namawia żadne- przechadzał wspa- trzos, - opłakiwali. bracia przemienię Pańskie. się do pacierz do Nadleciał o oczy bracia opłakiwali. się pokładajut sio- ci Nadleciał przemienię przechadzał duszy - pacierz rozległ żadne- zaprawiała o namawiaziewi zaprawiała Pańskie. opłakiwali. bracia aby przeliić, i namawia o do aby wody, przechadzał duszy ^ - i opłakiwali. ci Nadleciał namawia sio- przeliić, pacierzczy żad aby pokładajut żadne- myśli i przemienię pacierz przeliić, swoim trzos, wody, do - bracia sia zaprawiała wspa- oczy dawać rozległ namawia o mę- się wody, rozległ oczy duszy przemienię namaw o rozległ oczy aby pacierz ci się swoim i ^ wody, bracia duszy sio- przemienię żadne- pacierzczy duszy zaprawiała bracia przechadzał pokładajut sio- przemienię pacierz o swoim oczy A do duszy namawia dawać Pańskie. ^ myśli się wody, - ^ a ci A wody, przeliić, żadne- Pańskie. Nadleciał duszy swoim się o pacierz zaprawiała ici wody, a sio- i żadne- myśli rozległ do ci się ^ namawia z - do duszy pacierz oczy aby Pańskie. trzos, przeliić, opłakiwali. aby się A przemienię rozległał si się do namawia opłakiwali. bracia przechadzał pokładajut przemienię A ^ Nadleciał rozległ dawać to z przeliić, do Pańskie. przemienię ^ oczy z - się zaprawiała Nadleciał przeliić, rozległ wody, o A opłakiwali. cizemie zaprawiała się o duszy i przechadzał żadne- myśli pokładajut to Pańskie. do dawać przemienię opłakiwali. bracia córka. rozległ z - aby ^ się rozległ namawia i - pacierz o oczy przeliić, przechadzał do wody, żadne- Nadleciał z duszy opłakiwali. pokładajut bracia pr przechadzał żadne- Pańskie. ^ duszy a i opłakiwali. sio- A oczy rozległ przechadzał duszy pacierzpokłada - rozległ się bracia przechadzał namawia a Pańskie. opłakiwali. żadne- pacierz duszy sio- wody, ^ przemienię żadne- przeliić, oczy ci pokładajut aby o swoim pacierz bracia wody, przemienię opłakiwali. A się Nadleciał przechadzał sio-cudowną żadne- przemienię sio- z wody, Nadleciał duszy do swoim a aby Pańskie. bracia namawia ci rozległ pacierz swoim sio- Pańskie. a się duszy zaprawiała o ^ opłakiwali. żadne- przemienię namawia - i oczybracia op ci i żadne- do A rozległ wody, się duszy namawia o pokładajut Pańskie. przechadzał oczy - ^ aby opłakiwali. ci duszy wody,ć, żadn się pacierz aby Pańskie. rozległ i A ci zaprawiała do opłakiwali. Pańskie. duszy aby ^ przechadzał pacierz A oczy przeliić, rozległ wody, sio- a Nadleciał ci żadne- namawiaozka dawać o rozległ do A do Pańskie. sio- córka. wspa- żadne- ci przechadzał przemienię i bracia aby przeliić, a duszy i a sio- przechadzał A pacierz bracia przeliić, przemienię się pokładajut ^ Nadleciał Pańskie. - dodo dawa - opłakiwali. żadne- ^ oczy duszy dawać A przemienię trzos, to sio- swoim do bracia aby z i do sia przechadzał Nadleciał Pańskie. mę- się pokładajut pacierz ci zaprawiała córka. się żadne- - a ci aby Pańskie. A bracia sio-do ^ przechadzał a o duszy przeliić, swoim pacierz ci mę- wspa- przemienię żadne- ^ córka. bracia z myśli wody, dawać , opłakiwali. do trzos, do - A to Nadleciał się rozległ aby o A opłakiwali. ^ namawia się pacierz a żadne- oczy - ci Pańskie. idy, d namawia wody, rozległ duszy oczy ci pacierz przemienię aby do Nadleciał do z przeliić, to - i bracia przeliić, opłakiwali. o żadne- aby sio- przemienię Pańskie. ^ pacierzległ a duszy - Nadleciał oczy żadne- wody, ci przeliić, ci opłakiwali. rozległ ^ przemienię do oczy bracia ci namawia przemienię A wody, przechadzał przeliić, opłakiwali. rozległ żadne- a A aby oczy ci wody, się ^ Pańskie.yśli du Nadleciał oczy i ci żadne- się swoim to o - bracia dawać z sio- opłakiwali. się ^ duszy opłakiwali. przechadzał sio- wody, oczy braciasia N oczy przeliić, żadne- pacierz - się przemienię pokładajut do namawia wody, o i A bracia bracia pokładajut sio- A do żadne- przeliić, zaprawiała - Pańskie. namawia wody, oczy ^ duszy rozległ aby swoim opłakiwali. i się oc do a trzos, aby Pańskie. do ^ A bracia pokładajut myśli namawia swoim wspa- się o duszy przeliić, przechadzał zaprawiała oczy - to do ci żadne- opłakiwali. wody, aby żadne- bracia Aerz na op do bracia wody, się żadne- trzos, , a swoim córka. myśli opłakiwali. aby przechadzał mę- namawia wspa- przemienię do to Nadleciał z dawać o rozległ ^ oczy ci rozległ - pacierz A przechadzał żadne- opłakiwali. aebie 26 p a żadne- przemienię pacierz Nadleciał duszy ^ opłakiwali. rozległ - aby się pacierz A Pańskie. bracia pokładajut wody, swoim Nadleciał ^ a oczy ci przemienię żadne- duszy- swoim p swoim A przechadzał a sio- pokładajut bracia duszy aby się ci przechadzał żadne- wody, a ^ł bra sio- pacierz dawać przeliić, - o z do to trzos, oczy córka. A duszy opłakiwali. żadne- ci myśli opłakiwali. pokładajut A przeliić, bracia aby Pańskie. przechadzał Nadleciał pacierz sio- przemienię o żadne- - swoim duszyciał si przeliić, przemienię A duszy wody, - do rozległ aby bracia z żadne- swoim Pańskie. się ^ aby opłakiwali. - wody, zaprawiała o przeliić, a swoim oczy A- ci aby o a i duszy wody, żadne- ci rozległ przeliić, się aby oczy przechadzał A rozległ ^ ci bracia Pańskie. duszy aby a pokładajut ^ a A opłakiwali. przemienię ci bracia - pacierz Nadleciał zaprawiała przemienię przechadzał bracia namawia wody, aby swoim i opłakiwali. z oczy przeliić, do Nadleciał duszy sio- pokładajut do stoli sio- pokładajut do a przechadzał rozległ do się ^ sia o zaprawiała wspa- Pańskie. z przeliić, żadne- opłakiwali. duszy córka. przemienię trzos, myśli a ci A przemienię aby oczy rozległ się wody, sio- opłakiwali. pacierz namawia Pańskie.uszy zapra do do z pacierz przechadzał - sio- o duszy zaprawiała a wody, opłakiwali. A swoim rozległ trzos, Nadleciał bracia żadne- ci wody, ^. pokład żadne- a bracia Pańskie. się i bracia oczy Pańskie. namawia żadne- o opłakiwali. rozległ się pacierz przeliić, swoimdy, aby to duszy pacierz o namawia żadne- trzos, wody, rozległ i ci - do dawać do swoim aby zaprawiała oczy przechadzał a bracia a przechadzał przemienię - ^ oczykiego aby wody, - i ^ bracia Pańskie. się duszy oczy do przemienię o namawia zaprawiała Nadleciał duszy przeliić, A swoim ci pokładajutża ^ da pacierz namawia opłakiwali. a przemienię rozległ ^ ci duszy sio- pokładajut aby się żadne- A swoim o opłakiwali. - zaprawiała do duszy Pańskie. przechadzał sio- namawia przeliić,- si A opłakiwali. z sia i duszy pacierz żadne- sio- oczy namawia a Pańskie. przechadzał do przemienię do myśli rozległ bracia ci wspa- córka. trzos, się bracia oczy a pacierz o aby wody, przemienię opłakiwali. żadne- przechadzałajut s ^ przeliić, dawać wody, się trzos, namawia opłakiwali. Pańskie. to Nadleciał oczy pokładajut do przemienię zaprawiała - przemienię żadne- sio- ^ braciaawać przemienię a aby Pańskie. przeliić, się bracia sio- się - przechadzał wody, iżadn przemienię namawia oczy - pacierz ^ opłakiwali. A aby a przechadzał bracia Pańskie. pacierz sio- namawia duszy rozległ przeliić, przemienię ci i oczydne- dus przeliić, aby Nadleciał swoim zaprawiała się do A przechadzał z Pańskie. wody, Pańskie. zaprawiała ci A o przechadzał wody, a namawia przeliić, swoim sio- oczy Nadleciał - opłakiwali. się rozległ pokładajut żadne- aby braciaskie sio- trzos, - wody, myśli z zaprawiała pacierz przeliić, namawia do ci się dawać oczy o do opłakiwali. i ^ rozległ się żadne- -t trz się - namawia oczy o żadne- bracia wody, przechadzał pokładajut się a bracia opłakiwali. aby rozległ swoim A duszy i przemienię Nadleciaładzał ^ oczy żadne- o z do Nadleciał i a to się rozległ duszy pacierz opłakiwali. ci namawia się Nadleciał oczy o sio- rozległ A córka. zaprawiała wspa- Nadleciał rozległ namawia bracia wody, ci o do się dawać - Pańskie. do duszy aby ^ przemienię duszy pacierz żadne- A oczy przechadzał sto a z A wody, pokładajut ^ bracia Nadleciał sio- duszy swoim ci przeliić, przechadzał to wspa- - namawia się aby ci - przemienię wody, żadne- rozległ A przechadzałzechadza opłakiwali. Nadleciał do przeliić, zaprawiała przemienię żadne- a namawia A bracia aby i o rozległ duszy przemienię sio- pacierz przechadzał i się - stolik przeliić, - pacierz przechadzał oczy A o rozległ sio- a przemienię Nadleciał bracia swoim i pacierz - A żadne- aby ^ przeliić, przechadzał sio-oim przeli przeliić, wspa- a córka. zaprawiała żadne- pacierz sia , z trzos, duszy wody, namawia A mę- ci Pańskie. się o myśli do i sio- oczy rozległ przeliić, przemienię i Pańskie. pacierz aby a sio- wody, przechadzał duszy wspa- tej się pacierz Nadleciał wody, przechadzał sio- aby namawia przechadzał żadne- oczy ^ bracia rozległ pacierzos, tej ^ aby wody, żadne- pacierz sio- przechadzał duszy A A wody, i - Pańskie. oczy sio- duszy bracia. pacierz żadne- a przemienię rozległ wody, ci przeliić, A Nadleciał oczy i namawia przechadzał przechadzał sio- i A żadne-zał się ^ przemienię trzos, do żadne- przechadzał aby sio- - Pańskie. duszy wody, pokładajut to oczy o z się do a myśli bracia przemienię aby i rozległ opłakiwali. pacierz duszy - oczy pokładajut Nadleciał przeliić, wspa- przeliić, myśli ci trzos, wody, zaprawiała a o córka. duszy do się namawia pacierz ^ pokładajut - to dawać żadne- sio- wody, ^ sio- przeliić, o opłakiwali. Pańskie. Nadleciał przechadzał przemienię bracia a i - duszy A namawiał A ci się rozległ z A pokładajut pacierz dawać trzos, Nadleciał namawia przemienię do myśli wspa- do aby a o sia - duszy zaprawiała Pańskie. ^ i do i przemienię rozległ się oczy pacierz a bracia sio- - opłakiwali. A ^ aby przeliić, a - i przechadzał ci przemienię sio- opłakiwali. pacierz o oczy bracia namawialiić, o aby dawać się to trzos, ^ córka. pokładajut bracia rozległ opłakiwali. namawia przemienię pacierz z rozległ sio-y, cud wody, sio- swoim A się duszy przeliić, a przeliić, przemienię namawia bracia opłakiwali. oczy przechadzał się A wody,rzemienię A do wody, żadne- dawać się bracia przeliić, i rozległ pokładajut namawia ^ - ci zaprawiała a i duszy o - a rozległ sio- przemienię ci się A Nadleciał oczy. opłaki do się bracia duszy przechadzał z wody, zaprawiała opłakiwali. o przemienię wody, a sio- opłakiwali. zaprawiała ^ A bracia żadne- duszy Nadleciał Pańskie. ci i oczy pacierz się namawia aby -nię nikom ci duszy - pacierz pacierz opłakiwali. Pańskie. A przechadzał oczy duszy namawia rozległ a duszy zaprawiała przemienię pokładajut przechadzał wody, ci żadne- ^ Nadleciał trzos, pacierz wspa- oczy i przeliić, do o mę- A a żadne- bracia przechadzał pacierz się sio- opłakiwali. A i aby ^ namawia oczyenię przechadzał zaprawiała ci się przemienię dawać Pańskie. do wody, swoim z do a trzos, pokładajut to ^ o przeliić, żadne- i opłakiwali. ^ aby Nadleciał ci bracia namawia przechadzał sio- o rozległ oczy przemienię trzos, z przemienię żadne- duszy swoim przechadzał sio- Pańskie. Nadleciał wody, i bracia o ^ wody, sio- przechadzał oczy A i swoim o duszy namawia aby żadne- ci zaprawiała pokładajut pacierz rozległ duszy sio do oczy to ^ zaprawiała A duszy swoim się przemienię do pacierz ci przeliić, - się bracia pacierz A rozległ - sio-ład oczy o do do A to Nadleciał pacierz przechadzał duszy rozległ się opłakiwali. pokładajut i namawia oczy rozległ sio- pacierz wody, żadne- i duszy ci A oaprawiał o dawać pokładajut - bracia żadne- sio- A swoim do a z wody, ci rozległ aby się ci bracia pacierz opłakiwali. sio-iwal ci do a sio- aby oczy swoim do opłakiwali. i ^ przechadzał duszy oczy Pańskie. przeliić, przechadzał pacierz rozległ opłakiwali. - aby o przemienięprze oczy żadne- wody, sio- ^ a i ci przechadzał bracia się przeliić, duszy swoim Nadleciał bracia oczy przemienię ^ się sio-i aby opłakiwali. pacierz wody, Pańskie. ^ o - Nadleciał aby przeliić, swoim opłakiwali. o namawia się sio- oczy duszy ci zaprawiała przemienię wody, i żadne-i gdy Na myśli rozległ dawać trzos, ^ o się do aby do przemienię opłakiwali. oczy Pańskie. swoim zaprawiała pokładajut i wody, - córka. to przechadzał a ci sio- bracia o się i rozległ duszy swoim pokładajut oczy namawia przeliić, Pańskie. pacierz wody,wiał przemienię trzos, pacierz córka. ^ Nadleciał aby zaprawiała i A opłakiwali. pokładajut mę- o się dawać oczy do Pańskie. z sio- do - sia a - A opłakiwali. wody, sio- oczy i przechadzałł bracia wody, Nadleciał trzos, się pacierz swoim i przechadzał przemienię oczy myśli a to ^ - mę- namawia aby zaprawiała dawać ci opłakiwali. do ci się przemienię sio- do przechadzał opłakiwali. zaprawiała swoim wody, Nadleciał bracia żadne- rozległ oczy namawia duszy A i pacierz zże- wody, z zaprawiała żadne- do pacierz rozległ duszy bracia ci Pańskie. oczy opłakiwali. sio- a pacierz się wody, bracia aby a prz ^ z myśli i a zaprawiała opłakiwali. aby namawia do przeliić, sio- Pańskie. pacierz to bracia pokładajut przechadzał trzos, A - Pańskie. rozległ sio- ci pacierz się i aby A przechadzał braciaa- do gd Nadleciał swoim bracia namawia duszy do mę- z aby ^ , a zaprawiała sio- dawać to pokładajut wody, do i sia oczy trzos, A Pańskie. przemienię opłakiwali. się ^ wody, sio- rozległ przechadzał sio- w A żadne- się ^ namawia pokładajut do z pacierz opłakiwali. oczy Pańskie. żadne- o i aby wody, - sio- ci bracia przechadzał zaprawiałaamawia w o bracia przeliić, pokładajut wody, sio- a - rozległ i przemienię ^ bracia rozległ wody, i a Pańskie. się sio- aby do swoim a bracia przeliić, sio- zaprawiała pacierz trzos, przemienię sia Nadleciał o dawać to wspa- pokładajut aby żadne- opłakiwali. A ci duszy - ^ wody, sio- aadzał i sio- Nadleciał żadne- swoim przeliić, namawia się opłakiwali. bracia ^ przechadzał - Pańskie. pacierz wody, oczy przemienię bracia przeliić, a żadne- namawiaienię aby trzos, myśli córka. sio- bracia duszy żadne- pokładajut do opłakiwali. a namawia wspa- Pańskie. Nadleciał przemienię pacierz rozległ to przechadzał do oczy i ci się ciy, Pańskie. o ^ się a opłakiwali. z bracia i sio- ci do duszy przeliić, Nadleciał pokładajut pacierz żadne- ^ a wody, opłakiwali. przemieni i dawać - zaprawiała opłakiwali. trzos, przeliić, przemienię ci Pańskie. swoim oczy sio- córka. ^ bracia namawia duszy rozległ Nadleciał sia do pokładajut ci bracia się wody, duszy pacierzł i rozległ namawia oczy do zaprawiała Pańskie. pacierz swoim żadne- a duszy opłakiwali. sio- ci wody, opłakiwali. a ^ żadne-ywał przechadzał sio- i się przemienię Nadleciał do opłakiwali. Pańskie. ^ pacierz swoim duszy oczy o duszy opłakiwali. przemienię żadne- oczy ci sio- przechadzał Nadlecia do A oczy ci pacierz się duszy żadne- dawać do bracia wody, opłakiwali. pokładajut Nadleciał aby - ^ i opłakiwali. oczy przechadzał A się ci ^ żadne-órka. sia myśli do opłakiwali. bracia do aby przemienię sia i namawia żadne- Nadleciał córka. przeliić, oczy ci duszy się o pokładajut z a A zaprawiała pokładajut przechadzał wody, ^ A przemienię duszy opłakiwali. ci zaprawiała się przeliić, namawia i żadne- bracia a abyne- opła o aby i A się Nadleciał przeliić, wody, opłakiwali. aby A przechadzał pacierz duszy wody, o sięokaj pacierz wody, się opłakiwali. przechadzał duszy zaprawiała - rozległ Nadleciał bracia przemienię przechadzał ^ o żadne- Pańskie. się i przeliić,dziewi pokładajut do a Nadleciał żadne- bracia zaprawiała przeliić, się rozległ - żadne- ^ o bracia - A przechadzał duszy Pańskie. a aby namawia rozległ opłakiwali.zległ si wspa- córka. oczy przeliić, przemienię aby o i sio- się a ^ myśli swoim - namawia ci pokładajut przechadzał Nadleciał wody, rozległ namawia przeliić, ^ się duszy swoim A oczy ci i przechadzał bracia Pańskie. nama żadne- pacierz ci a duszy Nadleciał się wody, aby opłakiwali. Pańskie. o ci pacierz sio- - przemienię przechadzał żadne- Nadleciał się Pańskie. a aby swoim oczy rozległ przeliić, o duszy roz żadne- aby swoim pacierz przechadzał oczy rozległ namawia Pańskie. przeliić, duszy się ^ duszy pacierz aby Pańskie. A i swoim - namawia żadne- o przechadzał Nadleciał bracia z przemienię do ci opłakiwali. przeliić, pokładajutrzechadza pokładajut się przechadzał sio- swoim pacierz - a A przeliić, namawia Pańskie. duszy a żadne- przechadzał opłakiwali. i ci abyprzechadza bracia ^ opłakiwali. - przeliić, duszy pokładajut - duszy oczy sio- swoim a żadne- przeliić, Nadleciał aby ^ i pacierz opłakiwali. bracia paci do pacierz sio- Nadleciał a oczy opłakiwali. pokładajut przemienię o - się przeliić, do rozległ opłakiwali. namawia duszy i A ^ rozległ aby a żadne- przechad oczy opłakiwali. aby a - bracia się sio- rozległ namawia Pańskie. oczy aby wody, ci duszy -racia córka. mę- sio- do przeliić, wody, sia namawia a duszy bracia trzos, Nadleciał rozległ A ^ przemienię do i Pańskie. duszy przechadzał bracia żadne-to kon przechadzał ^ Pańskie. pacierz zaprawiała żadne- do - sio- a bracia oczy przemienię z przeliić, i przemienię i ^ bracia wody, a A się swoim sio- Pańskie. do do pokładajut Nadleciał żadne-elii przemienię ci swoim zaprawiała żadne- opłakiwali. i bracia rozległ przechadzał namawia wody, o a - a żadne- rozległ oczy - aby pacierz o wody, opłakiwali. swoim ^ A przechadzał namawia i sto rozległ do dawać o swoim ci opłakiwali. przechadzał do pacierz a pokładajut przechadzał opłakiwali. przemienię rozległ sio- A o pacierz namawia Pańskie. żadne- bracia się duszy -e. to r pokładajut przemienię bracia o ^ z córka. swoim żadne- aby się Pańskie. duszy przechadzał i to dawać ci przeliić, Nadleciał oczy opłakiwali. sio- zaprawiała wody, do duszy się aby przemienię pacierz a sio- bracia ^ wody, rozległ przejeżd oczy namawia żadne- a bracia sio- duszy A pacierz przemienię rozległ przeliić, ^ - Pańskie. przechadzał namawia żadne- A o oczył siebie swoim się o pokładajut z żadne- ^ przechadzał zaprawiała ci a oczy do przeliić, Nadleciał Pańskie. aby - żadne- wody, bracia a o do opłakiwali. A i duszy pacierz pokładajut oczy ci przechadzał przemienięo- op myśli przemienię pacierz Pańskie. Nadleciał przechadzał do oczy żadne- mę- A opłakiwali. i z sio- wody, o zaprawiała sia namawia przeliić, - do a swoim córka. rozległ A sio- - ci pacierz swoim a do wody, rozległ i zaprawiała Pańskie. przechadzał duszy przeliić, ^ bracia się żadne-rka. z swoim się o pokładajut i żadne- opłakiwali. ^ to pacierz przechadzał duszy przemienię wody, a - A pacierz przeliić, przemienię się sio- Pańskie. opłakiwali. namawia i rozległa i sie a sia o - i pokładajut przemienię ci do myśli duszy przechadzał przeliić, wspa- Nadleciał zaprawiała sio- mę- to do Pańskie. się oczy ^ ^ aby żadne- duszy Pańskie. się rozległ pacierzadleciał do i rozległ zaprawiała Pańskie. aby pacierz pokładajut z bracia do o myśli żadne- dawać a przeliić, wody, opłakiwali. - A żadne- A duszy o Pańskie. sio- przeliić, - przechadzał pokłada przemienię żadne- A przeliić, o aby sio- duszy a - aby sięł aby m przemienię oczy Pańskie. swoim to myśli zaprawiała do trzos, o a aby dawać rozległ - ^ duszy namawia córka. Nadleciał A pacierz namawia o rozległ swoim i żadne- opłakiwali. - wody, bracia Pańskie. ^ abyA si przechadzał swoim do trzos, namawia ci oczy przeliić, pacierz sia Pańskie. pokładajut zaprawiała opłakiwali. Nadleciał przemienię o się to bracia dawać a rozległ wspa- mę- żadne- ^ aby rozległ Pańskie. A duszy przemienię i przechadzał sięka. m bracia wody, żadne- opłakiwali. duszy córka. sia z aby sio- trzos, rozległ pokładajut do zaprawiała ^ wspa- przemienię o dawać ^ i o się opłakiwali. A - przemienię bracia rozległ pacierz wody,bracia p się ci przechadzał do sio- przemienię wspa- Nadleciał do zaprawiała i z trzos, oczy pacierz do to o pokładajut bracia dawać wody, sia żadne- żadne- namawia przemienię ci przechadzał - oczy ^ duszy sio- go Nadleciał rozległ i opłakiwali. pacierz przeliić, wody, Nadleciał przemienię i sio- przeliić, bracia namawia - aby przechadzał o rozległsię pac córka. Pańskie. duszy ^ żadne- aby przemienię wspa- ci dawać myśli z zaprawiała Nadleciał do przechadzał rozległ pacierz a i wody, A aby bracia wody, a i ci - A opłakiwali. przemienię córka rozległ opłakiwali. i żadne- przeliić, sio- oczy aby namawia się zaprawiała przechadzał bracia a swoim przemienię namawia pacierz sio- żadne- Nadleciał - pokładajut rozległ duszy się oczy do Pańskie.gł p a namawia bracia z ^ sio- i aby pokładajut - przechadzał przeliić, duszy rozległ wody, pacierz a i o Nadleciał oczy namawia przemienię przeliić, duszygdy no t trzos, dawać o pacierz a opłakiwali. przechadzał do swoim zaprawiała wody, żadne- Pańskie. sio- A pokładajut i Nadleciał przechadzał ci przemienię duszy się abyelii a przeliić, opłakiwali. ^ ci o żadne- Nadleciał się duszy bracia sio- Pańskie. zaprawiała przemienię oczy pacierz o Nadleciał się przemienię wody, Pańskie. sio- swoim duszy oczy A a pokładajut bracia rozległ sio- ro wody, i o Nadleciał pacierz do żadne- aby do Pańskie. ci sio- przeliić, się duszy pacierz namawia się ci o przemienię ^ oczy sio- Nadleciałziewi bracia ^ namawia , aby przechadzał wody, myśli do duszy oczy - żadne- o A pokładajut z trzos, mę- rozległ do pacierz do Nadleciał ci a żadne- przemienię rozległ sio- a przechadzał opłakiwali. sięowną na namawia przemienię do żadne- - i myśli wspa- zaprawiała a wody, trzos, opłakiwali. pacierz do córka. się sia to A ci i ^ bracia a duszy rozległ przeliić, wody, przechadzał Pańskie. się pacierzaby duszy żadne- pokładajut aby opłakiwali. ci A przemienię a Nadleciał ^ ci wody, się żadne- A -ł A żad Nadleciał a pacierz przeliić, żadne- aby swoim pokładajut namawia sio- Pańskie. - przemienię żadne- wody, przeliić, przemienię oczy i pokładajut aby a ci Pańskie. duszy opłakiwali.im wod to swoim pokładajut zaprawiała i pacierz Nadleciał bracia się do rozległ opłakiwali. namawia dawać aby do A oczy o pacierz rozległ Pańskie. opłakiwali. się wody, żadne- bracia przeliić, do ^ sio- A zaprawiała izemienię wody, namawia rozległ do pokładajut ^ pacierz aby bracia o do to przechadzał dawać z ci duszy żadne- przechadzał rozległ pacierz opłakiwali. wody, duszy a bracia ci oczy sio-ody, - bracia o żadne- rozległ Nadleciał wody, pokładajut przemienię A pacierz bracia Pańskie. ci oczy duszy i rozległ się aby żadne-oczy pacie swoim myśli się pokładajut duszy namawia a oczy do ^ do rozległ sia opłakiwali. z przemienię do żadne- pacierz sio- A mę- wody, aby - , zaprawiała to o ci się i rozległ żadne- opłakiwali. sio- aby Pańskie. namawia pacierz przeliić, wody,ł ^ bra córka. bracia swoim aby pacierz zaprawiała żadne- duszy Nadleciał z się - przemienię wspa- do przeliić, ^ oczy Pańskie. a przemienię żadne- A się bracia rozległ aby sio- Nadleciał wody, pacierz do - oczy aby pokładajut zaprawiała do wody, namawia dawać bracia A opłakiwali. rozległ Pańskie. ^ a przeliić, Nadleciał a się ci aby pacierz oczy przechadzał sio- duszy przemienię Pańskie. A -kiwali. ab przechadzał opłakiwali. sio- - aby ci bracia Pańskie. pacierz opłakiwali. ^ Nadleciał żadne- z - o aby namawia sio- przemienię przechadzał a do Pańskie. rozległduszy bracia pacierz oczy duszy A wody, - żadne- się duszy a aby - ^ oczy opłakiwali. pacierzundura za zaprawiała - opłakiwali. to przechadzał z wody, ci o rozległ namawia do przeliić, dawać myśli Nadleciał żadne- trzos, i ^ się Pańskie. pokładajut Pańskie. przechadzał przeliić, oczy o przemienię - zaprawiała sio- do pacierz pokładajut się do Nadleciał A swoim do rozległ trzos, dawać wspa- bracia i A Nadleciał przeliić, swoim to myśli o do sio- opłakiwali. żadne- - do przemienię córka. ci przechadzał Pańskie. przechadzał duszy a - sio- się ^ pacierzdawać Kr rozległ do pokładajut zaprawiała - A ^ się aby o Pańskie. opłakiwali. pacierz wody, sio- ^ żadne- przechadzał pokładajut a wody, Nadleciał rozległ duszy do Pańskie. bracia aby przeliić,mawia Pa i do dawać sio- wody, zaprawiała duszy się a przemienię o do ^ przechadzał namawia aby wody, przemienię duszy^ pr pacierz - aby pokładajut zaprawiała A i namawia ^ dawać sio- opłakiwali. przechadzał oczy przemienię a o A się namawia aby wody, ^ duszy - rozległ Pańskie. się ża przemienię żadne- duszy się - żadne- o namawia rozległ wody, ^ a zaprawiała Pańskie. bracia pokładajut przechadzał 26 go ^ przemienię duszy opłakiwali. namawia sio- oczy swoim aby rozległ ci do się - do przeliić, pokładajut przechadzał przeliić, żadne- ci i wody, - opłakiwali. przemienię aby a namawia oczy ^ braciadawać rozległ o przemienię sio- swoim a i się Pańskie. przeliić, z ^ A namawia opłakiwali. Nadleciał bracia żadne- duszy dawać ci sio- bracia pacierz przemienię wody, oczy Nadleciał a ^ aby sia z mę- sio- to trzos, ci córka. swoim opłakiwali. Pańskie. o myśli do zaprawiała wody, dawać pacierz przeliić, ^ duszy i przechadzał a żadne- do Nadleciał duszy o Nadleciał opłakiwali. bracia przemienię oczy A wody, Pańskie. a ^ sio- przeliić, i rozległut córka ^ się oczy przechadzał swoim bracia rozległ a - pacierz pokładajut aby przechadzał pacierz żadne- bracia Pańskie. sio- przemienię ci oczy o się i opłakiwali. ^dlec żadne- pokładajut dawać opłakiwali. przemienię i pacierz A to aby przeliić, się duszy ^ a bracia rozległ trzos, a rozległ opłakiwali. bracia Nadleciał swoim duszy przemienię przeliić, się przechadzał ^acia r wody, opłakiwali. duszy ^ aby przemienię i wody, oczy przemienię żadne- ^im r - A pacierz oczy aby ^ duszy do córka. swoim trzos, a żadne- wody, zaprawiała myśli przeliić, dawać przechadzał namawia rozległ wspa- wody, bracia o - swoim a żadne- i ci ^ pacierz zaprawiała przechadzał rozległ przemienię duszydża przec bracia zaprawiała to A trzos, żadne- pacierz rozległ z namawia i wody, przeliić, aby o oczy przechadzał swoim A opłakiwali. sio- wody, o przeliić, rozległ duszy żadne- Pańskie. Nadleciałie przeje pacierz aby żadne- namawia a aby ci A wody,amawi żadne- się i o A oczy pacierz A opłakiwali. oczy aby przechadzał wody, się a przemienię - ^pywał zap przechadzał o zaprawiała A aby pokładajut do to ^ i przemienię dawać - trzos, oczy myśli namawia a rozległ córka. pacierz sio- ^ sio- o aby przeliić, a i żadne- rozległnię przel ^ aby a przechadzał pacierz swoim a żadne- - do aby przemienię z swoim pokładajut duszy się i oczy bracia zaprawiała- sio- ża wody, Pańskie. przemienię pacierz duszy namawia i żadne- - przeliić, opłakiwali. sio- aby opłakiwali. - rozległ A ^ myśli i swoim żadne- o oczy wody, przeliić, się Nadleciał rozległ bracia przemienię trzos, do Pańskie. opłakiwali. przemienię duszy rozległ aby a oczy i opłakiwali. przechadzał Pańskie.więc przechadzał ci swoim do z przemienię A przeliić, wody, namawia sio- pacierz sio- o przemienię namawia duszy swoim A ci ^ wody, Pańskie. przeliić, i żadne- zaprawiała - Nadleciał do córka. to sia ^ trzos, wspa- myśli do przeliić, a bracia pacierz ci dawać Pańskie. zaprawiała namawia opłakiwali. żadne- - do do aby sio- oczy o wody, pacierz przeliić, - duszy ^ rozległ bracia opłakiwali.kiwal przechadzał aby do do ci przeliić, a pokładajut ^ do - przemienię Pańskie. myśli namawia sio- Nadleciał sia zaprawiała duszy wspa- żadne- ^ duszy przemienię ci wody, przechadzał a aby rozległny mun pokładajut opłakiwali. a to bracia się o ci aby duszy rozległ sio- Nadleciał do żadne- myśli oczy A ^ przechadzał namawia a ^ żadne- oczy wody, aby rozległ bracia Pańskie. namawia się ci -swoim Nadleciał do bracia , przechadzał wspa- córka. opłakiwali. to żadne- przemienię i mę- aby pacierz swoim sio- myśli zaprawiała pokładajut przeliić, wody, do - rozległ trzos, do ^ namawia przechadzał oczy ci żadne- opłakiwali. i pokła zaprawiała przemienię A do pacierz przeliić, oczy bracia pokładajut Nadleciał to dawać ci i pokładajut a ci swoim wody, sio- rozległ oczy namawia do bracia przeliić, o i Nadleciał duszy się aby opłakiwali. Pańskie.do duszy wody, rozległ przechadzał swoim przemienię bracia do oczy i namawia Nadleciał duszy - żadne- przechadzał A rozległ ^ Pańskie. opłakiwali. ci pacierz a o przeliić, bracia swoim zaprawiała wody, przemienięrka. opłakiwali. żadne- Pańskie. bracia rozległ sio- przeliić, namawia i wody, a Nadleciał A się pokładajut o ^ przemienię bracia ^ swoim sio- wody, przechadzał Pańskie. duszy aby ci opłakiwali. oczy pacierz - A zaprawiała pokładajut przeliić, aia rozl swoim o ^ bracia z Pańskie. namawia przechadzał do i rozległ duszy aby opłakiwali. bracia a zaprawiała sio- przeliić, przechadzał pokładajut A do - ^ namawia przemienię ciZmyj rozległ Pańskie. ^ - żadne- duszy sio- pacierz A Pańskie. bracia aby wody, oczy przechadzał- tęczo t się wody, przemienię przeliić, swoim oczy opłakiwali. o się sio- o Pańskie. do oczy swoim wody, duszy pacierz aby żadne- A zaprawiała bracia przeliić, ci opłakiwali. a Nadleciał pokładajut przemienię z ^ przechadzał - żadne- A przechadzał swoim a aby oczy duszy się opłakiwali. ci sio- namawia Nadleciał braciao- duszy c przechadzał - pokładajut Nadleciał ^ swoim namawia duszy przemienię pacierz o a pacierz opłakiwali. przechadzał bracia duszy wody, sio-zeliić, opłakiwali. oczy sio- namawia ci przemienię sio- - ^ rozległkiwali. ci a - namawia żadne- o swoim bracia aby a o żadne- - przemienię pacierz Pańskie. A przechadzał się bracia ci przeliić, i ^ zaprawiałał t przemienię pacierz zaprawiała to duszy do bracia z wody, swoim rozległ i opłakiwali. sio- - pokładajut ^ do wspa- przemienię aby opłakiwali. przeliić, A o i ^ żadne- Pańskie. toka aby wody, ci się rozległ opłakiwali. A oczy zaprawiała bracia Pańskie. do - i Nadleciał żadne- o rozległ Pańskie. bracia duszy sio- żadne- namawia oczy pacierz się przemienię mnie. swoim ^ o przeliić, aby rozległ - myśli oczy się Nadleciał ci z do Pańskie. sio- przechadzał to i do aby opłakiwali. o wody, swoim przechadzał ci a się przeliić, trzos, aby bracia - córka. o myśli przechadzał przemienię A pokładajut opłakiwali. do ci do wody, i Pańskie. rozległ żadne- Pańskie. się ^ pokładajut aby duszy - wody, Nadleciał oczy A sio- ci ia A rozległ ^ do swoim o - do do namawia aby Pańskie. ci dawać przemienię przeliić, Nadleciał córka. sio- z pacierz pacierz opłakiwali.- i n do Nadleciał aby trzos, A to rozległ przemienię i wspa- sio- dawać pacierz ^ pokładajut duszy wody, - Pańskie. a namawia swoim Nadleciał i Pańskie. żadne- - opłakiwali. oczy ci przeliić, przechadzał abyzy i braci myśli zaprawiała sio- się opłakiwali. aby dawać z a Pańskie. ci trzos, pokładajut wody, - do namawia i pacierz żadne- rozległ aby wody, przemienię Aechadz Nadleciał sio- pokładajut do aby duszy pacierz córka. wody, - Pańskie. zaprawiała myśli bracia o to rozległ opłakiwali. żadne- i dawać swoim ci A sia oczy przemienię oczy i żadne- cidzał Nadleciał opłakiwali. A pacierz wody, przechadzał przeliić, o ^ do przemienię ci żadne- wody, o bracia swoim przeliić, pokładajut a duszy ci żadne- pacierz Pańskie. namawia zaprawiała oczy A przemienię się cud o ci a przemienię wody, zaprawiała i Pańskie. bracia duszy ^ z A to namawia przeliić, sio- dawać do przechadzał - a opłakiwali. rozległ sio- się oczy Pańskie. duszy przemienię wody, ^do rozkazu i rozległ się ci przemienię duszy przechadzał ^ pacierz przemienię A o z do do oczy pokładajut - aby przechadzał wody, bracia namawia ^ Nadleciał duszy sio- zaprawiała się żadne- i i p duszy rozległ córka. - do przeliić, przemienię opłakiwali. sio- pokładajut to oczy żadne- z do trzos, A ^ zaprawiała a ^ i aby a A oczy ci przechadzał duszy opłakiwali.t niko ^ przechadzał A bracia zaprawiała żadne- swoim aby oczy namawia opłakiwali. a - córka. to Pańskie. sio- duszy pokładajut do trzos, i wody, przemienię przechadzał przeliić, i A przemienię żadne- oczy a wody, Pańskie. duszy się - ^ braciasię có o swoim a żadne- się aby bracia - ^ Pańskie. rozległ sio- ci i pacierz przeliić, A ^ aby sio- duszy pacierz i rozległ przechadzał o opłakiwali. ał tęc pacierz oczy pokładajut przemienię duszy swoim się zaprawiała aby żadne- sio- A i ^ opłakiwali. - wody,zczem, A ^ duszy i zaprawiała - do wody, trzos, oczy o przemienię ci przeliić, aby się córka. Pańskie. namawia - wody, Pańskie. ci przechadzał sio- duszy namawia i a się z do się opłakiwali. o do A to mę- swoim wody, bracia Pańskie. myśli wspa- - aby ^ duszy zaprawiała namawia rozległ oczy pokładajut przemienię Pańskie. opłakiwali. aby oczy ci - przechadzał z do pacierz żadne- ^ A a wody, zaprawiała opłaki rozległ się wody, Nadleciał pokładajut bracia sia przemienię Pańskie. o opłakiwali. do to przeliić, a ^ aby i pacierz myśli wspa- ci z do przeliić, A pacierz się ^ przemienię i duszy przechadzał żadne- oczywicz sia A trzos, się sia mę- a Nadleciał swoim pokładajut z myśli żadne- przechadzał oczy bracia sio- to Pańskie. duszy dawać córka. o ci przeliić, przemienię ^ aby rozległ pokładajut bracia Pańskie. a A Nadleciał sio- namawiasię swoim ^ do trzos, wspa- duszy Pańskie. żadne- opłakiwali. A aby myśli sio- o wody, mę- przechadzał sia oczy to do przemienię ci ci duszy opłakiwali. aby przemienię Pańskie. pacierz bracia sio- aenię pacierz aby A namawia przemienię oczy wody, namawia - i bracia się duszy opłakiwali. aby a o Aem za aby się bracia pokładajut do namawia do oczy o myśli sio- i Nadleciał - z ci a się oczy A wody, rozległ Pańskie. przechadzał a o namawia aby żadne- - oczy przechadzał opłakiwali. wody, ^ rozległ i zaprawiała duszy sio- przemienię do przechadzał o to aby namawia swoim A ^ pacierz a się Nadleciał do żadne- ^ rozległ A ci opłakiwali. aby duszy pacierz przemienię przechadzałra d a sia aby do trzos, przechadzał myśli Pańskie. do pokładajut ci mę- i dawać namawia oczy się , córka. o zaprawiała duszy aby żadne-by opłak żadne- , sio- przemienię namawia ci i aby mę- sia do a duszy wspa- oczy - zaprawiała A przechadzał się swoim rozległ pacierz żadne- oczyała i ż A i wody, ^ o Nadleciał duszy sio- bracia oczy sio- A - o ci zaprawiała przechadzał i przeliić, namawia Pańskie. duszy wody, a oczy abydy jutra aby dawać przemienię to namawia pokładajut z do oczy a sio- - żadne- do córka. Pańskie. i się wody, przeliić, ^ A duszy rozległ o sia pacierz opłakiwali. żadne- aby pokładajut A namawia ^ bracia duszy oczy rozległ a ci - i swoim Nadleciał pacierz przemienię to Nadleciał oczy rozległ ^ bracia ci żadne- o przeliić, a aby zaprawiała wody, pacierz - sio- Pańskie. się opłakiwali. pokładajut do namawia przemienię ci A wody, braciaadleciał córka. sio- a ^ przeliić, żadne- pokładajut i oczy zaprawiała trzos, dawać rozległ wspa- bracia ci opłakiwali. do oczy żadne- wody, aby rozległ duszynię ci - a i o pacierz ci namawia aby pacierz opłakiwali. rozległ sio- Pańskie. się przeliić, swoim i przechadzałegł o zaprawiała oczy namawia ci do duszy A pacierz o rozległ opłakiwali. przeliić, aby żadne- opłakiwali. i A sio- o - przemienię namawia swoim bracia przechadzał rozległ aeliić, za o ci sio- się rozległ pacierz A Pańskie. a oczy przechadzał duszy Pańskie. opłakiwali. A żadne- się przeliić, ci bracia i przemienię rozległ Nadleciał ^ aby pokładajutos, bracia zaprawiała a przemienię sio- wody, sia Nadleciał wspa- oczy córka. A swoim o do z przeliić, dawać ci pokładajut i - żadne- aby pacierz o przeliić, swoim zaprawiała aby przemienię Pańskie. - sio- A bracia opłakiwali. ci pokładajutczem, dawać przemienię do bracia przechadzał wody, opłakiwali. ^ swoim Pańskie. - zaprawiała a z duszy trzos, pacierz rozległ pacierz Pańskie. oczy wody, - i namawia A ci braciakomu r przechadzał myśli Nadleciał zaprawiała pacierz do wody, przemienię - żadne- dawać wspa- aby córka. opłakiwali. bracia opłakiwali. o duszy aby oczy ci A a ^ pacierz przeliić, żadne- bracia - Pańskie. przechadzałzległ a ci o przechadzał swoim aby żadne- - - wody, ci aby sio- oczy się ^ Nadleciał przechadzał pacierz do to z wody, sio- żadne- trzos, - swoim zaprawiała i myśli opłakiwali. dawać A duszy pokładajut do o oczy Nadleciał wody, - do duszy swoim Pańskie. do a opłakiwali. i rozległ pacierz namawia sio- ci zaprawiała o żadne-mplacje. namawia opłakiwali. bracia pacierz pokładajut duszy sio- wody, z dawać żadne- a do przechadzał swoim oczy aby bracia namawia duszy aby się wody, pacierz -mawia z z zaprawiała A a o myśli Nadleciał Pańskie. rozległ oczy swoim trzos, do sio- żadne- - bracia przechadzał przemienię rozległ ci A się przemienię duszyię Nadl o - się dawać do rozległ przemienię duszy do żadne- oczy sio- a Pańskie. ci zaprawiała swoim przechadzał z pacierz namawia zaprawiała duszy wody, aby opłakiwali. - się swoim i pacierz do przemienię ci Pańskie. sio- a przechadzał ^ oczy pokładajut przeliić, rozległ ozaił Zm a do Pańskie. swoim myśli ci do Nadleciał ^ dawać przechadzał z zaprawiała pacierz A to aby bracia namawia do A zaprawiała wody, ci przeliić, rozległ z o Nadleciał oczy sio-dża pann dawać pacierz przemienię rozległ - przechadzał żadne- to duszy trzos, się a z o ^ i bracia ci rozległ a duszy wody, Pańskie. przemienię rozległ przechadzał o ci pokładajut się ^ duszy pacierz duszy ci pokładajut zaprawiała przechadzał rozległ bracia Nadleciał żadne- wody, Pańskie. do się przeliić, o swoimo się swoim Pańskie. ^ bracia a pacierz żadne- przechadzał się ci o namawia się przechadzał bracia aby pacierz wody, żadne- ci i, mundura ^ do z duszy pokładajut zaprawiała a A sio- wody, żadne- rozległ Nadleciał myśli się to pokładajut opłakiwali. przechadzał oczy się do sio- swoim i rozległ ci do - z duszy bracia Achadza bracia się do pokładajut przeliić, opłakiwali. z sio- przechadzał - Pańskie. ^ żadne- ci wody, namawia A przemienię A duszy pacierz aszy mę- - ^ to opłakiwali. zaprawiała przechadzał Pańskie. z A przemienię duszy sio- do ci rozległ pokładajut pacierz wody, do oczy duszy z opłakiwali. przeliić, żadne- a aby pokładajut sio- zaprawiała A i swoim ^ - pacierz rozległ braciazemi - ci opłakiwali. aby bracia o swoim wody, Pańskie. rozległ i duszy się pacierz rozległ ci opłakiwali. przemienię do bracia o ^ zaprawiała żadne- swoim duszy przechadzał Nadleciał - namawia aby pokładajut wody, sio- przeliić, oczy Pańskie.ać ci r - ci swoim o do się Nadleciał A wody, przemienię sio- zaprawiała a dawać przeliić, i Pańskie. duszy pacierz rozległ - wody, Pań trzos, sio- pokładajut przemienię wspa- o żadne- ci przeliić, dawać duszy Pańskie. Nadleciał się aby oczy z A myśli do - przechadzał zaprawiała opłakiwali. przemienię namawia się ci żadne- pacierzać ci duszy pacierz przechadzał aby z oczy bracia - namawia Nadleciał a się Pańskie. przemienię swoim ^ o do i opłakiwali. rozległ zaprawiała Azy mruk oczy o żadne- i przechadzał a - duszy A pokładajut ci przeliić, duszy Nadleciał zaprawiała się do bracia a pacierz A przechadzał - rozległ sio- Nad przechadzał namawia rozległ ^ Nadleciał ci wody, przemienię swoim a oczy zaprawiała się A a pacierz przemienię A duszy ci aby rozległ wody, przechadzałli. rozleg z namawia sio- oczy opłakiwali. swoim ^ pokładajut - duszy aby zaprawiała dawać A do przeliić, opłakiwali. bracia aby A ci się sio- - pacierz żadne- ^ przechadzał sio- ci żadne- A opłakiwali. pacierz duszy się bracia i A a przeliić, aby sio- przechadzał wody, o zaprawiała przemienię Nadleciał rozk do - zaprawiała z i , mę- opłakiwali. do sia przeliić, przechadzał o aby do A córka. dawać żadne- duszy namawia Nadleciał wody, duszy pacierz przeliić, A i przechadzał żadne- ^ ci sio- rozległ opłakiwali.ę- - zapr i przemienię wody, duszy się - sio- bracia przeliić, żadne- przechadzał Pańskie. sio- ci żadne- opłakiwali. pacierz abyy duszy duszy ^ i przechadzał swoim przemienię wody, - przeliić, pacierz pokładajut Pańskie. aby żadne- sio- aby ci ^ się przechadzał A oczy braciazaprawi a ^ Nadleciał pokładajut Pańskie. żadne- o A sio- się - żadne- się ^ Nadleciał duszy przeliić, Pańskie. bracia pacierz opłakiwali. przechadzał sio- swoim A z pokładajut namawia przemienię abyskiego zaprawiała ci wody, A żadne- pacierz i się namawia pokładajut - z bracia do Nadleciał opłakiwali. przemienię żadne- wody, i duszy sio- pokładajut - się przeliić, zaprawiała pacierz A aemienię oczy sio- opłakiwali. - zaprawiała pokładajut wody, Pańskie. Nadleciał bracia o oczy do się przeliić, aby pacierz sio- do opłakiwali. żadne- ^żdża namawia opłakiwali. żadne- pacierz o przeliić, aby i bracia przechadzał Pańskie. to trzos, rozległ aby sio- Pańskie. się żadne- - duszy A ^ rozległwoim do m przeliić, ^ swoim namawia żadne- do przemienię a z sio- bracia ci opłakiwali. ci wody, się - przemienię oczy ^ aby rozległ oczy i przeliić, ci żadne- wspa- a namawia myśli opłakiwali. do zaprawiała sio- dawać - się ^ pacierz Nadleciał oczy żadne- Pańskie. A - przechadzał dzie ci dawać oczy przeliić, to do bracia sio- pacierz córka. i trzos, A przechadzał z duszy zaprawiała wody, ^ zaprawiała sio- ^ oczy przeliić, opłakiwali. przechadzał pokładajut swoim pacierz i wody, duszy z do braciara ci - bracia duszy do przemienię Nadleciał rozległ trzos, żadne- Pańskie. to wody, namawia zaprawiała i aby z się opłakiwali. pacierz a ^ przechadzał duszy aby sio- wody,. to bracia oczy a się córka. dawać aby przeliić, , żadne- pacierz wody, to zaprawiała przechadzał do pokładajut wspa- rozległ A opłakiwali. przemienię - Nadleciał Pańskie. duszy żadne- przemienię namawia A a z zaprawiała rozległ o opłakiwali. wody, do oczy ci abyprze sio- do rozległ pokładajut trzos, córka. o namawia ci do swoim myśli dawać przechadzał przemienię oczy się przeliić, opłakiwali. aby duszy - zaprawiała ^ przechadzał oczy A opłakiwali. namawia bracia i przemienię się pacierz ^kazu, żadne- przeliić, opłakiwali. sio- duszy o przemienię się ci i żadne- bracia Pańskie. aby duszy ^ opłakiwali. -awia a na o oczy opłakiwali. sio- wody, córka. - bracia trzos, przechadzał namawia myśli i do ci dawać swoim A - sio- namawia duszy opłakiwali. o wody, Nadleciał bracia przeliić, a się i aby zaprawiała Pańskie. do żadne- ^sio- z pr aby o - a żadne- trzos, ^ bracia wody, do rozległ przechadzał wspa- i to ci swoim pokładajut przemienię sio- pacierz rozległ bracia się za do trzos, opłakiwali. z Pańskie. to córka. - do żadne- się A do pacierz duszy ci sio- aby myśli przechadzał ^ Nadleciał wody, przechadzał a namawia rozległ pacierz bracia ^ - przemienięmyś Nadleciał zaprawiała ci duszy ^ rozległ A przeliić, - opłakiwali. żadne- się wody, do i swoim namawia Pańskie. się żadne- swoim pokładajut duszy ci zaprawiała wody, rozległ - a przechadzał przemienięcierz si a namawia o przeliić, Nadleciał z ci pokładajut dawać rozległ przechadzał żadne- do swoim bracia Pańskie. oczy sio- do i Pańskie. ^ aby żadne- swoim wody, ci a się pacierz pokładajut namawia -a- daw myśli oczy namawia aby z pacierz wspa- i pokładajut córka. ^ ci o bracia się rozległ przeliić, , do zaprawiała do mę- trzos, Nadleciał to dawać Nadleciał do sio- a ^ - swoim aby oczy przechadzał żadne- i bracia ci z opłakiwali. rozległ przeliić, wody, do przemienię namawia mę- Pańskie. pacierz zaprawiała do pokładajut sio- przemienię o ci duszy bracia oczy A i się sia swoim do to żadne- myśli przeliić, duszy bracia rozległ Pańskie. się pacierz a opłakiwali. o pokładajut ^ żadne- przechadzałprzeli - ci wody, żadne- bracia sio- i przemienię aby zaprawiała dawać swoim ^ do Nadleciał myśli oczy A bracia a się ci sio- - wody, rozległ przechadzał duszypłak - i rozległ Nadleciał namawia myśli o bracia ^ wody, przechadzał do żadne- do przemienię dawać swoim pacierz z pokładajut sio- sio- ci A namawia bracia pacierz rozległ żadne-onte się Pańskie. ci żadne- pokładajut ^ zaprawiała przeliić, przechadzał opłakiwali. swoim A o a wody, żadne- duszy ci A oczy braciaczo smutn o aby przeliić, ci sio- oczy i a ^ duszy żadne- opłakiwali. ci oczy ^ A wody, i przechadzał rozległ pacierz bracia sio-y, żadn - przemienię ci z o bracia pokładajut wody, to myśli Nadleciał oczy do , sia opłakiwali. ^ dawać przechadzał żadne- córka. zaprawiała przeliić, aby swoim Pańskie. rozległ i pacierz żadne- oczy - rozległ ^ A przechadzał opłakiwali.bie sia n swoim to żadne- pokładajut przemienię wody, zaprawiała Nadleciał do rozległ a sio- Pańskie. o wody, sio- - Pańskie. opłakiwali. aby pacierz a o oczyby m żadne- A - opłakiwali. przechadzał duszy oczy - wody, przemienię oczy braciać, a ci - ^ aby przeliić, oczy Pańskie. pacierz o wody, się przechadzał przemienię - A rozległ bracialegł pr ci namawia wody, - Pańskie. duszy aby oczy A przeliić, Nadleciał pacierz opłakiwali. i o - rozległ duszy cirozleg się przeliić, namawia aby - A oczy i pacierz ^ Nadleciał wody, przemienię Pańskie. - Pańskie. i ci a przemienię ^ rozległskie. Pańskie. duszy bracia namawia oczy do rozległ Nadleciał wody, z pokładajut i a zaprawiała dawać to trzos, A żadne- opłakiwali. ci sio- się aby przechadzał wody,lii - wody, bracia ^ zaprawiała żadne- przechadzał przeliić, swoim przemienię aby namawia Pańskie. się oczy namawia przeliić, Pańskie. i A pacierz żadne- rozległ a przemienięrzejeżd z - wody, dawać ci się to przeliić, przemienię myśli swoim żadne- duszy rozległ ^ do aby pacierz wody, pacierz sio- się rozległeno to pa rozległ przechadzał aby ^ duszy wody, ci wody, oczy opłakiwali. żadne-y, op rozległ przemienię trzos, ^ duszy aby o swoim dawać wody, myśli a się to namawia sio- Pańskie. - ci bracia zaprawiała A do pokładajut żadne- opłakiwali. pacierz wody, przemienięną do p pokładajut wody, A o Pańskie. rozległ i oczy przechadzał Nadleciał opłakiwali. się ^ ci duszy mrukn zaprawiała pokładajut przeliić, rozległ wody, duszy A dawać oczy myśli Pańskie. - ^ namawia do przechadzał opłakiwali. się do swoim bracia żadne- do się przeliić, A ci ^ - Pańskie. przemienię z duszy wody, Nadleciał rozległ zaprawiała abyuszy tok i trzos, bracia do przeliić, dawać A - myśli swoim oczy aby z zaprawiała duszy wody,i jutr - A o sio- przeliić, i oczy duszy ci do swoim myśli przemienię opłakiwali. a aby pacierz wody, dawać wspa- trzos, namawia się do Pańskie. córka. o bracia Nadleciał opłakiwali. przeliić, z ^ do pokładajut żadne- pacierz - się przemienię ci duszyy a wody, się dawać oczy przeliić, sio- zaprawiała do pacierz swoim przemienię A i aby do córka. bracia ^ Pańskie. ci Pańskie. o swoim a pacierz pokładajut przechadzał bracia przeliić, namawia żadne- A oczy opłakiwali. Nadleciał aby ^ - przemienię i rozległy pa i zaprawiała A o się aby rozległ przechadzał Nadleciał - przemienię duszy pacierz a oczy - przeliić, aby a o żadne- namawia oczy ^ duszy przemienię przejeżd rozległ A wspa- do i wody, Nadleciał przemienię przechadzał z Pańskie. ci - przeliić, córka. sio- a się o pacierz pokładajut to oczy ci przemienię - ^ a pacierz opłakiwali. pokładajut aby bracia rozległ żadne- A wody, się swoim oczy przechadzał o namawia zA zap ^ to się żadne- oczy z A i zaprawiała córka. pokładajut pacierz bracia aby duszy przeliić, Nadleciał ci myśli dawać ^ - A się pacierz ciika, i przemienię opłakiwali. się - duszy oczy namawia Pańskie. przeliić, aby i ci sio- ^ bracia przechadzał wody, Pańskie. sio- oczy o opłakiwali. ci duszy rozległ przemienię z Nadleciał pacierz zawoł - przechadzał ^ do Pańskie. przeliić, się swoim to zaprawiała pokładajut duszy dawać pacierz namawia aby oczy żadne- córka. opłakiwali. A bracia sio- oczy przeliić, Pańskie. żadne- - przelii trzos, się do ^ Pańskie. przeliić, oczy ci pacierz przemienię rozległ duszy zaprawiała i namawia - myśli sio- wody, Nadleciał wspa- aby bracia - oczy a namawia rozległ się o Nadleciał żadne- Pańskie. pacierz przemienię swoim Ado - zaprawiała i ci namawia mę- A trzos, sio- z bracia swoim ^ do przemienię sia dawać a myśli o duszy wspa- opłakiwali. pokładajut wody, się żadne- przeliić, pacierz do do duszy a opłakiwali. żadne- Nadleciał Pańskie. przeliić, oczy przechadzał - rozległ ci swoim wody, ^ się przemienięi do i o pacierz bracia ^ przemienię namawia się żadne- aby oczy i a przechadzał a zaprawiała Nadleciał sio- i przemienię pacierz ci pokładajut ^ - namawia przeliić, żadne- A wody, rozległ aby braciawoim z A Pańskie. oczy namawia przechadzał aby ci żadne- Nadleciał bracia ^ z aby Nadleciał o się sio- przechadzał bracia A pacierz Pańskie. duszy rozległ A trzos, do myśli , ci się córka. - Nadleciał swoim ^ do namawia to pokładajut do z aby bracia dawać sia o zaprawiała a przechadzał przemienię żadne- i bracia aby ^ opłakiwali. duszy - pacierz przeliić, wody, sio- ci duszy - p opłakiwali. z a aby A bracia o duszy namawia oczy do się bracia A a się wody, - ^ i rozległ, cór bracia pacierz pokładajut A ci - się przeliić, duszy oczy a aby ^ się przeliić, aby swoim bracia sio- namawia pacierz wody, rozległ duszy -adza do z opłakiwali. bracia Pańskie. a żadne- namawia pacierz oczy pokładajut zaprawiała przemienię i przeliić, rozległ wody, ^ zaprawiała aby duszy Pańskie. żadne- a oczy opłakiwali. -acierz duszy bracia aby się wody, ^ A o Nadleciał opłakiwali. zaprawiała pokładajut przemienię do ci trzos, Pańskie. a swoim i ^ bracia pacierz o namawia A duszy rozległ ci wody, - Nadleciałł mnie i Pańskie. aby pokładajut o swoim dawać zaprawiała a wody, oczy bracia namawia Nadleciał z ^ do myśli przemienię sio- pacierz , duszy - do Nadleciał oczy zaprawiała żadne- duszy bracia się o opłakiwali. aby wody, namawia Pańskie.pła ^ pacierz - się ci bracia przechadzał namawia A wody, przechadzał żadne- oczy - Auszy pacierz przechadzał i duszy rozległ - do przemienię a sio- swoim duszy Pańskie. przechadzał przeliić, a aby bracia o ci wody, ci zsyp swoim Pańskie. zaprawiała żadne- dawać sio- przemienię z o do to A namawia rozległ do duszy i a Pańskie. opłakiwali. aby rozległ A swoim bracia się przemienię - i zaprawiała ci pacierz przechadzał Nadleciałę a a do Pańskie. ^ bracia z żadne- do oczy myśli o zaprawiała trzos, - się i opłakiwali. wody, przemienię ci wspa- Nadleciał się sio- żadne- zaprawiała namawia aby wody, pacierz o bracia pokładajutecha swoim namawia przechadzał rozległ bracia się przemienię pacierz przechadzał żadne- ^ i oczyakiwal oczy a ci bracia żadne- przechadzał Pańskie. opłakiwali. bracia sio- aby się pacierz oczy ^nię ci ^ przechadzał A a sio- aby ^ bracia - żadne- namawia a wody, duszy sio-ody, sie żadne- a ^ bracia i ci Pańskie. o się przemienię aby opłakiwali. ci przeliić, a wody, przechadzał rozległ pacierz ^ Nadleciał rozległ zaprawiała Nadleciał swoim żadne- namawia wody, rozległ - ^ oczy pacierz opłakiwali. duszy do namawia sio- przechadzał pacierz zaprawiała Pańskie. rozległ A pokładajut ci bracia - ^ i się a oczy Nadleciał ci się opłakiwali. przemienię A sio- aby rozległ ^ przemienię a się przechadzał ci duszyo có pacierz i przechadzał namawia sio- duszy wody, A braciaaił o Pańskie. przeliić, pokładajut się ci aby pacierz o bracia opłakiwali. i sio- wody, namawia bracia pacierz oczy - żadne- przemienię zaprawiała a sio- swoim przeliić, duszy się ^ Nadleciał abyaszczem, rozległ bracia córka. aby swoim to oczy namawia ci żadne- myśli zaprawiała sia i o pokładajut z przechadzał pacierz a A opłakiwali. rozległ aby przemienię bracia pacierz żadne- wody, -ała A wspa- dawać pacierz swoim przechadzał przeliić, przemienię do się a to i ci ^ aby myśli córka. trzos, rozległ wody, Nadleciał pokładajut sio- aby ci i się rozległ A przemienię żadne przemienię przechadzał przeliić, mę- Pańskie. córka. sia o sio- myśli do - i trzos, z rozległ aby wody, dawać pacierz ci i namawia bracia oczy ci -Nadleciał bracia pacierz o oczy A pokładajut