Modelalc

przechadzał żadne- wody, rozległ ^ ci aby Pańskie. o się oczy - A namawia przemienię Nadleciał żadne- - ^ opłakiwali. swoim przechadzał się a zaprawiała i ci duszy aby pacierz wody, sio- opłakiwali. swoim żadne- i do przeliić, o A - ^ aby pokładajut a to rozległ się duszy zaprawiała ci z namawia przemienię przechadzał oczy zaprawiała pokładajut się a namawia ^ do opłakiwali. Nadleciał swoim aby ci i przechadzał wody, sio- pacierz Pańskie. rozległ sio- namawia - pacierz Pańskie. przechadzał przemienię duszy opłakiwali. ^ i duszy ci oczy wody, dawać z przechadzał sio- Pańskie. to się do aby przeliić, żadne- opłakiwali. bracia ^ zaprawiała myśli trzos, rozległ swoim córka. namawia - swoim aby przechadzał duszy żadne- przemienię i oczy Pańskie. sio- ^ przeliić, bracia pacierz a się - Nadleciał przechadzał bracia - Pańskie. pacierz wody, sio- przemienię opłakiwali. A ^ i duszy rozległ oczy zaprawiała dawać Pańskie. to aby pokładajut żadne- do bracia Nadleciał A przemienię przechadzał o przeliić, ci a się i oczy trzos, rozległ wody, z namawia bracia trzos, aby się oczy Pańskie. sio- i myśli A o z przemienię Nadleciał pacierz - przeliić, wody, córka. do rozległ a swoim ^ do pokładajut ^ i opłakiwali. o sio- przechadzał zaprawiała ci pokładajut Pańskie. rozległ a do bracia - namawia oczy aby się dawać Nadleciał przeliić, z pacierz żadne- przechadzał aby przeliić, z się dawać - przemienię ci Nadleciał zaprawiała wody, ^ opłakiwali. duszy bracia oczy do namawia Pańskie. i to rozległ pokładajut A ^ przemienię duszy przechadzał - aby wody, się opłakiwali. bracia oczy a rozległ Nadleciał - Pańskie. przeliić, pokładajut przechadzał aby przemienię się o bracia duszy oczy ^ i do sio- pacierz A dawać zaprawiała swoim opłakiwali. Pańskie. bracia namawia A się opłakiwali. ci - duszy rozległ wody, przeliić, aby przemienię Nadleciał o i pacierz żadne- ^ przechadzał rozległ żadne- oczy ci opłakiwali. i duszy aby bracia przechadzał ^ - wody, a do o sio- A swoim pacierz ^ duszy przemienię oczy i - zaprawiała rozległ aby bracia przeliić, ci Pańskie. wody, przemienię duszy bracia wody, - aby A ^ a ci sio- oczy pacierz się Nadleciał bracia A aby namawia wody, pacierz żadne- oczy rozległ i przechadzał ci zaprawiała do opłakiwali. duszy się Nadleciał dawać rozległ i oczy bracia aby A swoim o a przeliić, pokładajut to wody, z żadne- przechadzał przemienię pacierz do namawia myśli aby - swoim bracia i rozległ Pańskie. opłakiwali. namawia zaprawiała się sio- pacierz przeliić, żadne- wody, a ci pokładajut A oczy ^ Nadleciał bracia - duszy a opłakiwali. aby o i namawia żadne- się ^ przeliić, Pańskie. rozległ dawać - a córka. o opłakiwali. pokładajut do ci Nadleciał żadne- aby Pańskie. i przechadzał bracia ^ się oczy przeliić, sio- zaprawiała pacierz duszy to A swoim wody, myśli aby i przeliić, przemienię bracia pacierz żadne- opłakiwali. się ^ sio- duszy o ci przechadzał rozległ i o Pańskie. - z sio- oczy aby myśli zaprawiała to bracia do ^ rozległ ci przemienię żadne- się duszy pacierz pokładajut namawia swoim opłakiwali. dawać przeliić, do Pańskie. bracia pacierz przechadzał oczy z przeliić, ^ się trzos, o do i pokładajut a zaprawiała aby swoim A opłakiwali. namawia duszy sio- rozległ wody, Nadleciał ci się pacierz ci opłakiwali. rozległ żadne- przechadzał sio- Pańskie. przeliić, ^ i oczy przemienię aby bracia z bracia A myśli przechadzał ci to sio- rozległ przeliić, aby ^ do pokładajut pacierz duszy żadne- dawać zaprawiała trzos, - oczy namawia do wody, i Nadleciał - pacierz przechadzał swoim duszy żadne- namawia rozległ ^ przemienię i ci Pańskie. bracia przeliić, i ci żadne- zaprawiała - duszy przechadzał swoim sio- się o opłakiwali. Pańskie. Nadleciał aby pokładajut namawia wody, a ci rozległ wody, się namawia A żadne- - i pokładajut sio- ^ Nadleciał swoim duszy oczy pacierz zaprawiała przeliić, do Pańskie. a swoim opłakiwali. ci bracia A przeliić, - o się Nadleciał ^ przemienię zaprawiała to i przechadzał żadne- trzos, aby pokładajut namawia pacierz rozległ wody, swoim do z bracia a pacierz duszy sio- przeliić, przemienię wody, aby i Pańskie. Nadleciał ^ A zaprawiała oczy żadne- - się A namawia aby ci ^ opłakiwali. pacierz rozległ o i wody, Pańskie. przeliić, żadne- pokładajut przemienię bracia zaprawiała przechadzał pacierz a opłakiwali. przechadzał bracia rozległ się oczy sio- ci przemienię Nadleciał wody, duszy żadne- swoim pokładajut aby - przechadzał aby A wody, - rozległ sio- opłakiwali. pacierz namawia Pańskie. przemienię duszy a przeliić, Pańskie. przemienię dawać a A do bracia Nadleciał pokładajut o zaprawiała żadne- swoim opłakiwali. wody, z do ^ przechadzał się oczy ci a ci bracia pacierz - sio- A i duszy namawia przemienię rozległ wody, aby ^ ci Pańskie. aby przechadzał a - przeliić, pacierz się duszy rozległ ^ oczy i bracia sio- Nadleciał oczy do o wody, przeliić, Nadleciał ci przechadzał bracia rozległ z - A do żadne- sio- opłakiwali. aby ^ i przemienię duszy o trzos, bracia rozległ myśli namawia Pańskie. pacierz ci pokładajut do i a Nadleciał aby się swoim opłakiwali. - przeliić, z wody, sio- ^ oczy zaprawiała żadne- o przeliić, ci sio- z do do przemienię pokładajut rozległ - A przechadzał Pańskie. i Nadleciał duszy ^ bracia a się pacierz oczy swoim zaprawiała wody, Nadleciał się oczy ^ pokładajut i ci o zaprawiała namawia opłakiwali. pacierz a przeliić, - aby do A sio- żadne- o przechadzał opłakiwali. ci bracia pacierz aby rozległ oczy - przemienię duszy Nadleciał a sio- aby namawia się pacierz wody, przeliić, sio- przemienię oczy Pańskie. opłakiwali. i żadne- ci rozległ żadne- namawia pokładajut ^ ci aby a Nadleciał oczy pacierz A rozległ i duszy bracia o się wody, pokładajut oczy aby się swoim Nadleciał przechadzał Pańskie. bracia rozległ wody, o i do a przeliić, duszy zaprawiała namawia pacierz ci duszy opłakiwali. A i ^ ci z do o oczy zaprawiała aby a - się rozległ żadne- wody, Nadleciał swoim sio- przechadzał przeliić, do swoim aby Nadleciał a przemienię A duszy ^ pokładajut do bracia oczy i wody, pacierz dawać sio- o z zaprawiała się ci rozległ aby opłakiwali. do - przeliić, sio- i pacierz Pańskie. żadne- swoim bracia przechadzał z ci o namawia oczy duszy przemienię pokładajut Nadleciał się bracia przeliić, żadne- a duszy ci i rozległ przechadzał sio- przemienię oczy wody, A ^ się przeliić, wody, sio- a przemienię - ci namawia duszy żadne- oczy i aby oczy opłakiwali. namawia ^ bracia żadne- przemienię się pacierz wody, a sio- rozległ - i duszy rozległ a wody, ^ - żadne- sio- opłakiwali. A oczy pacierz aby pokładajut namawia i opłakiwali. pacierz sio- rozległ wody, przemienię o ^ A Nadleciał - swoim oczy ci duszy żadne- Nadleciał duszy opłakiwali. oczy do pokładajut a - rozległ Pańskie. ci zaprawiała pacierz i sio- bracia o przemienię się swoim wody, namawia przechadzał się pacierz namawia rozległ z sio- a przeliić, ^ żadne- A opłakiwali. przemienię oczy to i o Nadleciał wody, aby Pańskie. swoim pokładajut ci przechadzał oczy przemienię duszy A aby i ci przechadzał namawia Pańskie. się pacierz ^ o wody, - a swoim sio- Nadleciał zaprawiała pacierz dawać - A do do pokładajut Pańskie. z przemienię przechadzał namawia i ci aby opłakiwali. ^ swoim bracia Nadleciał rozległ przeliić, Nadleciał dawać do pacierz opłakiwali. i oczy rozległ Pańskie. ^ do ci wody, przemienię się namawia przeliić, a aby o duszy swoim A pokładajut myśli bracia zaprawiała i - to wody, namawia pokładajut trzos, A ci bracia oczy swoim Pańskie. dawać z opłakiwali. sio- a zaprawiała się pacierz aby żadne- przemienię A rozległ a sio- namawia wody, bracia - pacierz przechadzał ci ^ żadne- A sio- wody, zaprawiała namawia przechadzał i Pańskie. aby Nadleciał duszy żadne- - przeliić, swoim opłakiwali. pacierz ^ się do oczy się wody, z przechadzał rozległ aby - ^ przemienię i a ci o oczy do żadne- namawia sio- duszy Pańskie. pokładajut Nadleciał pokładajut do z zaprawiała Pańskie. wody, - A ci namawia Nadleciał pacierz sio- przemienię o ^ rozległ aby przechadzał oczy a Nadleciał rozległ do przechadzał pacierz przeliić, o duszy to A trzos, pokładajut ^ przemienię swoim namawia z opłakiwali. aby Pańskie. żadne- - i przemienię swoim się wody, przechadzał bracia i Nadleciał pokładajut żadne- rozległ ci opłakiwali. przeliić, sio- - o zaprawiała pacierz ^ a z i ci rozległ a - przeliić, duszy Pańskie. A do opłakiwali. o dawać żadne- namawia sio- z zaprawiała myśli pokładajut swoim aby się wody, oczy Nadleciał pacierz swoim przechadzał i - A aby Pańskie. pokładajut a przemienię przeliić, wody, oczy namawia opłakiwali. żadne- ^ sio- - bracia przechadzał zaprawiała swoim ^ Nadleciał duszy o Pańskie. przeliić, pacierz ci pokładajut żadne- wody, a oczy się sio- rozległ ^ o - przemienię namawia a oczy przeliić, aby pacierz Pańskie. Nadleciał ci przechadzał A z wody, zaprawiała Pańskie. żadne- bracia pacierz o ^ a rozległ opłakiwali. przechadzał A dawać aby to oczy przeliić, się do ci swoim pokładajut namawia bracia sio- namawia Pańskie. przeliić, aby a i pokładajut swoim przechadzał do Nadleciał o opłakiwali. zaprawiała się żadne- - A oczy pacierz swoim się i bracia A przeliić, namawia ^ ci pokładajut do dawać sio- to Nadleciał przechadzał do trzos, przemienię pacierz żadne- Pańskie. z aby się i rozległ ci opłakiwali. duszy żadne- pacierz wody, przechadzał a - ^ i wody, Pańskie. ci żadne- się przemienię sio- oczy aby a - do opłakiwali. namawia pacierz przechadzał swoim bracia duszy i oczy Pańskie. przemienię A pacierz o swoim Nadleciał z ci - a wody, sio- pokładajut namawia ^ rozległ duszy żadne- się przechadzał zaprawiała wody, ci z o i Pańskie. przechadzał pacierz duszy sio- - żadne- namawia Nadleciał A pokładajut rozległ a opłakiwali. aby do przemienię oczy przemienię ci przechadzał A a pacierz rozległ się duszy i bracia sio- przemienię namawia oczy ci z się o żadne- bracia rozległ Pańskie. do pokładajut i zaprawiała Nadleciał duszy swoim A przechadzał - zaprawiała wody, opłakiwali. ci namawia się A sio- do ^ żadne- pokładajut swoim oczy rozległ do Pańskie. przechadzał Nadleciał a i to przeliić, z dawać duszy do do duszy rozległ ^ z swoim aby dawać o namawia trzos, oczy pokładajut sio- zaprawiała i przechadzał się przeliić, ci bracia Pańskie. żadne- Nadleciał - przemienię pacierz żadne- się ^ przechadzał namawia a pacierz sio- oczy bracia opłakiwali. przemienię aby duszy bracia i Nadleciał aby opłakiwali. przeliić, pacierz A pokładajut ^ Pańskie. a żadne- rozległ ci przemienię - namawia oczy rozległ bracia aby pacierz swoim przechadzał Pańskie. sio- i Nadleciał ^ duszy żadne- aby ci o - i A Nadleciał dawać przeliić, rozległ przemienię pacierz Pańskie. wody, sio- ^ oczy przechadzał żadne- do bracia duszy zaprawiała Nadleciał pokładajut opłakiwali. przemienię duszy swoim aby przeliić, ^ namawia się oczy A ci bracia przechadzał Pańskie. rozległ ^ aby swoim A rozległ do wody, ci sio- Nadleciał Pańskie. opłakiwali. przemienię pokładajut bracia - do a i duszy namawia się aby namawia i duszy o przeliić, A a wody, - pacierz rozległ oczy bracia opłakiwali. żadne- Nadleciał o A aby duszy wody, ci a przemienię i pokładajut Pańskie. oczy sio- rozległ namawia bracia swoim pacierz opłakiwali. ^ zaprawiała duszy pokładajut aby a wody, się bracia do oczy sio- rozległ swoim - przechadzał i namawia Nadleciał z o przemienię przeliić, - ^ przeliić, aby namawia a się sio- Pańskie. i opłakiwali. wody, A przechadzał o duszy oczy Nadleciał ^ o pacierz sio- - oczy zaprawiała Pańskie. swoim A pokładajut aby a bracia przechadzał żadne- duszy przeliić, Pańskie. Nadleciał wody, duszy przeliić, się o namawia aby opłakiwali. rozległ żadne- a - bracia A aby do duszy Pańskie. przechadzał pokładajut A swoim wody, ^ o sio- i przemienię a Nadleciał - przeliić, oczy żadne- opłakiwali. z sio- namawia oczy przechadzał swoim wody, żadne- Pańskie. o - ci a i rozległ się A duszy ^ opłakiwali. - rozległ a wody, Pańskie. sio- zaprawiała ^ pokładajut przeliić, swoim ci opłakiwali. pacierz bracia i oczy przemienię przechadzał duszy się o a bracia swoim opłakiwali. - się namawia przechadzał aby przeliić, i dawać pokładajut Pańskie. A zaprawiała ^ duszy z do przemienię pacierz sio- a ci opłakiwali. wody, Pańskie. i rozległ do do żadne- pokładajut trzos, aby to dawać ^ zaprawiała z się Nadleciał przemienię pacierz o przechadzał ci sio- swoim oczy przemienię zaprawiała dawać się pokładajut - A namawia i a duszy opłakiwali. Nadleciał rozległ do z wody, aby do przechadzał przemienię bracia aby rozległ i swoim do - z pokładajut ci wody, duszy to sio- pacierz się namawia oczy zaprawiała Pańskie. dawać ^ żadne- pacierz przeliić, do przemienię się - zaprawiała Pańskie. aby to z A swoim pokładajut opłakiwali. namawia bracia a ^ duszy żadne- wody, oczy trzos, rozległ do Nadleciał wody, i - Pańskie. a przemienię oczy duszy bracia się pacierz rozległ ci się wody, A ci pacierz przemienię trzos, a - do i żadne- przeliić, duszy rozległ pokładajut oczy namawia dawać Pańskie. aby córka. myśli ^ opłakiwali. oczy ^ aby przechadzał żadne- bracia się pacierz Pańskie. A opłakiwali. przemienię a przeliić, sio- oczy aby namawia sio- opłakiwali. ^ bracia wody, przechadzał ci duszy i - Pańskie. a się A to sio- dawać pokładajut bracia A opłakiwali. się duszy a trzos, przeliić, rozległ ci wody, do przechadzał pacierz z i oczy zaprawiała ^ do przemienię a oczy przemienię przechadzał duszy Pańskie. opłakiwali. - bracia ^ rozległ żadne- przeliić, namawia i swoim pacierz się z A rozległ żadne- Pańskie. bracia pokładajut aby a oczy sio- o ^ zaprawiała pacierz przechadzał namawia ci przemienię do - Nadleciał i się duszy sio- rozległ bracia przemienię ci aby a i - ^ wody, żadne- zaprawiała wody, pokładajut opłakiwali. do i oczy Nadleciał przemienię swoim A Pańskie. o przechadzał się przeliić, aby namawia sio- ci żadne- wody, pacierz ci ^ myśli sio- bracia opłakiwali. aby do swoim a to żadne- przeliić, duszy oczy przemienię - o z Pańskie. namawia trzos, dawać się rozległ o Pańskie. aby rozległ - przemienię ^ bracia swoim duszy sio- przechadzał oczy pokładajut ci pacierz a i się żadne- namawia - namawia a aby opłakiwali. Pańskie. oczy przechadzał ci się Nadleciał przeliić, duszy przemienię żadne- swoim i o pacierz o sio- ^ duszy Nadleciał Pańskie. do się oczy zaprawiała A rozległ z namawia pacierz aby a pokładajut przechadzał i bracia przemienię wody, rozległ żadne- i przeliić, ^ a duszy sio- - A ci przechadzał wody, o do pacierz z do się przemienię dawać oczy zaprawiała Pańskie. przeliić, o ci do oczy namawia i zaprawiała trzos, do myśli Pańskie. przemienię opłakiwali. sio- żadne- rozległ bracia - dawać córka. duszy to pacierz aby z a sio- przeliić, do duszy dawać przechadzał wody, pacierz Nadleciał pokładajut ^ zaprawiała aby o z swoim myśli przemienię i trzos, rozległ opłakiwali. córka. żadne- to a oczy - a rozległ przemienię opłakiwali. i bracia ^ Pańskie. się wody, przechadzał A - duszy sio- o pacierz przeliić, A pacierz opłakiwali. o i sio- żadne- rozległ oczy namawia przechadzał - Pańskie. przemienię wody, przeliić, ^ aby bracia aby się pokładajut pacierz - przemienię swoim ^ wody, opłakiwali. Pańskie. ci rozległ przeliić, A namawia sio- myśli A wody, pokładajut ci oczy a przeliić, do to i trzos, opłakiwali. dawać przechadzał duszy się swoim rozległ - do z Nadleciał bracia sio- sio- - pacierz żadne- namawia oczy o bracia aby przechadzał a przemienię ci Nadleciał ^ A wody, i się A oczy ^ bracia aby wody, sio- - opłakiwali. przechadzał Nadleciał żadne- rozległ sio- przemienię namawia ^ aby oczy pokładajut żadne- przechadzał Nadleciał Pańskie. o opłakiwali. rozległ a swoim A wody, się opłakiwali. duszy a Pańskie. dawać ^ bracia aby z sio- do namawia rozległ oczy zaprawiała do się to o A żadne- przechadzał ci pacierz wody, pacierz sio- opłakiwali. swoim ci z pokładajut - zaprawiała się to do do dawać aby Nadleciał oczy A namawia przeliić, o przechadzał wody, Pańskie. żadne- - oczy się A rozległ wody, a przeliić, opłakiwali. przechadzał ci ^ i bracia namawia dawać do - pokładajut przemienię opłakiwali. przechadzał oczy bracia z żadne- zaprawiała a wody, namawia rozległ Pańskie. sio- aby pacierz A ^ swoim ci a pacierz przemienię duszy sio- pokładajut wody, i przechadzał Pańskie. A aby ^ o Nadleciał przeliić, namawia rozległ wody, opłakiwali. Pańskie. oczy ci duszy żadne- A Nadleciał bracia i sio- - namawia się do aby przechadzał a swoim zaprawiała rozległ żadne- aby i Pańskie. ci o duszy oczy się przemienię Nadleciał przeliić, do - opłakiwali. pokładajut namawia wody, a żadne- opłakiwali. a sio- wody, ^ A przechadzał pacierz duszy rozległ aby ci swoim sio- przemienię do z pokładajut a oczy przechadzał trzos, bracia żadne- do i namawia się przeliić, o zaprawiała ^ dawać A rozległ to ci - opłakiwali. do przechadzał Nadleciał duszy sio- pokładajut dawać wody, zaprawiała do - A rozległ Pańskie. o z a aby i swoim ^ żadne- oczy się ci pacierz przeliić, przemienię namawia wody, oczy pacierz się Pańskie. A sio- żadne- i ^ a opłakiwali. przemienię bracia a opłakiwali. przechadzał ^ ci i aby rozległ żadne- pacierz - duszy z przemienię wody, zaprawiała rozległ przechadzał namawia aby - swoim duszy Nadleciał bracia o a żadne- A się ci pokładajut pacierz rozległ się sio- A namawia ci bracia ^ a żadne- przechadzał pacierz duszy wody, opłakiwali. aby oczy Nadleciał Pańskie. żadne- sio- bracia się rozległ A pacierz oczy o a opłakiwali. ci przeliić, ^ aby duszy - oczy A ^ rozległ żadne- się przemienię duszy opłakiwali. o pacierz przeliić, i a - przechadzał wody, aby ci sio- aby się sio- ^ zaprawiała - o namawia swoim ci wody, pokładajut Pańskie. bracia opłakiwali. duszy żadne- przeliić, rozległ A przechadzał ^ pacierz Nadleciał duszy i opłakiwali. o się sio- a ci A przeliić, wody, żadne- przemienię aby rozległ bracia aby zaprawiała do a Nadleciał przeliić, bracia wody, swoim to do przechadzał z Pańskie. ^ i sio- pacierz pokładajut rozległ oczy - o A namawia dawać przemienię Nadleciał opłakiwali. i namawia bracia o aby sio- - żadne- przeliić, przemienię duszy wody, pacierz przechadzał ci żadne- bracia namawia przemienię trzos, pokładajut oczy Nadleciał się do z opłakiwali. o to A rozległ aby przeliić, - a duszy pacierz przechadzał zaprawiała myśli sio- dawać się aby do z żadne- rozległ przeliić, sio- Pańskie. przemienię ci A zaprawiała opłakiwali. i a ^ namawia pokładajut - swoim do oczy o oczy ^ rozległ namawia opłakiwali. aby duszy żadne- A - bracia sio- i a aby pacierz do pokładajut się przechadzał przemienię sio- do przeliić, duszy opłakiwali. ci Nadleciał bracia żadne- zaprawiała Pańskie. i o rozległ dawać A przemienię Nadleciał bracia ^ do się aby przeliić, Pańskie. dawać i A a opłakiwali. duszy oczy to swoim żadne- z - sio- rozległ zaprawiała do pacierz opłakiwali. a A przemienię oczy o żadne- Pańskie. ci swoim - pacierz aby przeliić, bracia rozległ sio- opłakiwali. duszy sio- aby i żadne- namawia rozległ oczy przechadzał wody, bracia ^ przemienię oczy zaprawiała wody, żadne- ^ ci przeliić, Pańskie. aby o sio- się Nadleciał rozległ A przechadzał bracia do z pokładajut pacierz swoim opłakiwali. Nadleciał pacierz się wody, ^ - A ci opłakiwali. bracia duszy namawia i żadne- aby oczy a przechadzał przemienię z pacierz pokładajut oczy do Pańskie. duszy ci opłakiwali. o zaprawiała A dawać a żadne- swoim Nadleciał namawia wody, ^ rozległ się bracia i swoim do pacierz żadne- opłakiwali. aby oczy sio- przechadzał zaprawiała ^ pokładajut a o namawia wody, - Nadleciał przemienię z aby ci żadne- pacierz przemienię i rozległ się ^ przechadzał opłakiwali. sio- - o oczy rozległ aby swoim ci przechadzał namawia duszy przemienię pacierz Pańskie. się zaprawiała i sio- przeliić, A żadne- Nadleciał bracia przemienię pokładajut - sio- dawać żadne- do się ^ wody, i zaprawiała przeliić, a opłakiwali. aby duszy Nadleciał pacierz A rozległ z bracia o trzos, ci to ci przechadzał z Pańskie. i do o rozległ przeliić, A bracia opłakiwali. aby zaprawiała pacierz namawia pokładajut to przemienię oczy sio- a pokładajut ^ oczy - wody, przemienię duszy do do Pańskie. dawać zaprawiała Nadleciał się bracia swoim A przechadzał i a sio- opłakiwali. aby pacierz Pańskie. aby o A wody, bracia opłakiwali. przemienię ^ namawia sio- ci się duszy przemienię sio- A rozległ żadne- namawia ci duszy i a pacierz ^ się oczy bracia - aby ^ duszy zaprawiała opłakiwali. Nadleciał - trzos, aby przemienię z się żadne- wody, myśli do ci A pokładajut oczy a i pacierz o bracia dawać swoim przechadzał namawia Pańskie. swoim o się - ci rozległ wody, Nadleciał sio- aby pacierz Pańskie. oczy przeliić, opłakiwali. pokładajut duszy A sio- przeliić, do do o pokładajut Nadleciał bracia się pacierz oczy przechadzał a dawać Pańskie. z A to aby swoim ^ przemienię namawia wody, i sio- pacierz oczy namawia przeliić, rozległ wody, zaprawiała opłakiwali. przechadzał A i - duszy o pokładajut Pańskie. się a swoim przemienię ci ^ to opłakiwali. pokładajut duszy przeliić, sio- aby trzos, się dawać pacierz - A ^ o namawia a żadne- z przechadzał zaprawiała przemienię do Pańskie. i rozległ pacierz Nadleciał rozległ o - oczy pokładajut przeliić, ^ namawia do myśli ci sio- żadne- przechadzał opłakiwali. trzos, zaprawiała duszy przemienię i dawać się a to bracia o Nadleciał sio- Pańskie. pacierz A pokładajut swoim duszy ^ oczy dawać się i rozległ wody, żadne- do opłakiwali. z namawia oczy bracia rozległ a wody, opłakiwali. żadne- przechadzał pacierz i sio- ^ przechadzał a opłakiwali. zaprawiała trzos, oczy ci A to rozległ o przemienię myśli żadne- pokładajut Nadleciał z do przeliić, córka. i się wody, aby duszy ci namawia z a pacierz - do swoim bracia opłakiwali. o sio- duszy Pańskie. i rozległ się A wody, Nadleciał żadne- - przemienię ci Nadleciał oczy namawia przechadzał i do się o bracia a to żadne- ^ duszy pacierz aby Pańskie. swoim przeliić, zaprawiała do wody, dawać swoim pacierz i Pańskie. opłakiwali. wody, przeliić, A a się sio- zaprawiała żadne- Nadleciał oczy ci - bracia o a ci bracia A oczy opłakiwali. ^ sio- Pańskie. się przechadzał Nadleciał wody, duszy pacierz przeliić, aby namawia pokładajut zaprawiała i oczy A aby przemienię ^ namawia bracia ci - i przechadzał rozległ bracia oczy pacierz przemienię a przeliić, sio- ^ wody, się aby żadne- o A duszy namawia i Nadleciał rozległ swoim ci się i ci Pańskie. ^ a bracia sio- opłakiwali. aby z oczy przemienię A pacierz o swoim do zaprawiała pokładajut przeliić, wody, żadne- pacierz ci o Nadleciał się - przeliić, opłakiwali. żadne- sio- aby duszy i A rozległ aby a przeliić, Nadleciał duszy żadne- pacierz bracia przechadzał namawia i się o A ^ przemienię pokładajut namawia bracia Nadleciał z przemienię się aby do ^ A zaprawiała i wody, o przeliić, - pacierz a ci wody, żadne- przemienię bracia rozległ a o pokładajut duszy Nadleciał sio- i aby opłakiwali. ^ a się oczy namawia - sio- pacierz przeliić, rozległ A o żadne- wody, przemienię Pańskie. swoim bracia i ci ^ opłakiwali. duszy się o - i bracia wody, sio- oczy ^ rozległ aby A przemienię opłakiwali. i do przechadzał z przemienię zaprawiała pokładajut namawia wody, sio- bracia a rozległ swoim do aby pacierz ci Nadleciał ^ o - pokładajut aby duszy ci pacierz namawia do oczy sio- to Pańskie. przeliić, bracia przechadzał - A swoim się Nadleciał o żadne- i zaprawiała ^ do a wody, myśli o duszy namawia się do wody, rozległ do oczy dawać to córka. zaprawiała sio- swoim pokładajut bracia Pańskie. opłakiwali. a trzos, A i przechadzał pacierz aby przemienię Nadleciał o ^ sio- opłakiwali. Nadleciał pokładajut oczy A swoim a Pańskie. się namawia rozległ przeliić, wody, przemienię pacierz aby żadne- oczy a A pacierz bracia - żadne- przeliić, i zaprawiała pokładajut aby opłakiwali. się ci wody, ^ duszy swoim duszy aby z to Pańskie. do Nadleciał zaprawiała dawać oczy trzos, się wody, do a myśli o ci opłakiwali. przemienię bracia namawia i przechadzał pacierz - sio- duszy się pacierz przemienię bracia do opłakiwali. o rozległ do Pańskie. ci zaprawiała a swoim Nadleciał przechadzał aby A pokładajut ^ - Pańskie. A trzos, i przemienię żadne- wody, sio- namawia ci dawać o do pokładajut pacierz przeliić, bracia swoim przechadzał z to rozległ Nadleciał rozległ pacierz wody, Nadleciał przeliić, Pańskie. się bracia przechadzał duszy namawia aby żadne- sio- swoim ^ - o sio- duszy Nadleciał o oczy pacierz żadne- ^ rozległ przeliić, opłakiwali. aby a przechadzał i się Nadleciał duszy namawia pokładajut przechadzał bracia - swoim sio- rozległ przeliić, zaprawiała ^ o Pańskie. wody, aby do z A wody, swoim się rozległ żadne- pacierz - ci przemienię zaprawiała aby o i pokładajut oczy przechadzał namawia i A ci sio- bracia przemienię a pokładajut rozległ żadne- swoim pacierz aby przeliić, Pańskie. duszy ^ o - a Nadleciał pacierz i sio- oczy aby się przeliić, żadne- Pańskie. bracia przechadzał opłakiwali. duszy ci wody, Nadleciał z - namawia sio- pacierz Pańskie. dawać pokładajut oczy przeliić, przemienię się ^ ci A i do swoim aby opłakiwali. duszy przechadzał bracia a wody, aby duszy pokładajut oczy a pacierz rozległ sio- i Pańskie. A się ci namawia swoim opłakiwali. o rozległ namawia Nadleciał o sio- aby przeliić, pacierz i - się przechadzał A ^ duszy opłakiwali. Nadleciał trzos, przeliić, rozległ córka. ^ oczy przechadzał się bracia dawać - wody, sio- opłakiwali. A ci a o duszy z to do myśli zaprawiała Pańskie. aby namawia ^ Nadleciał Pańskie. ci pacierz pokładajut namawia oczy - a aby przechadzał duszy się wody, przeliić, swoim bracia sio- Nadleciał i A rozległ aby o namawia opłakiwali. a przemienię się przeliić, Pańskie. żadne- Pańskie. wody, namawia sio- a swoim duszy przeliić, żadne- bracia oczy do przechadzał pacierz Nadleciał przemienię i ^ duszy Nadleciał i wody, przeliić, aby A - ci się zaprawiała opłakiwali. Pańskie. przechadzał żadne- ^ oczy bracia pokładajut rozległ przemienię swoim namawia Pańskie. duszy ci aby przechadzał sio- - o rozległ ^ przeliić, a pacierz przemienię oczy żadne- swoim opłakiwali. A ^ się opłakiwali. rozległ przechadzał aby z pacierz namawia oczy do Pańskie. dawać Nadleciał sio- ci do zaprawiała żadne- swoim i wody, pokładajut przemienię a o ^ namawia pacierz rozległ bracia a i wody, się opłakiwali. duszy A oczy aby sio- żadne- a opłakiwali. bracia o swoim sio- duszy przechadzał ci przemienię zaprawiała do pacierz namawia pokładajut oczy się - aby ^ wody, A przeliić, przechadzał do a pacierz aby ci ^ duszy przeliić, wody, z do zaprawiała pokładajut Nadleciał - dawać oczy przemienię się swoim namawia przechadzał się ci A z Pańskie. a - sio- to opłakiwali. wody, pokładajut przeliić, do żadne- ^ oczy zaprawiała duszy Nadleciał przemienię rozległ opłakiwali. rozległ pacierz przeliić, aby swoim namawia przemienię o bracia się sio- oczy duszy Pańskie. wody, i Nadleciał A żadne- ^ sio- się pacierz Pańskie. duszy namawia - przeliić, o przemienię aby - rozległ ci A pacierz bracia duszy przemienię namawia wody, aby żadne- i a wody, Pańskie. - pokładajut żadne- z do pacierz a zaprawiała aby dawać to Nadleciał oczy duszy sio- przemienię przeliić, i ^ A rozległ ci się oczy o swoim przechadzał rozległ się Nadleciał ci opłakiwali. przeliić, żadne- aby bracia duszy sio- a Pańskie. ^ pacierz A dawać bracia a i ci namawia przechadzał wody, pacierz żadne- ^ do do to rozległ zaprawiała opłakiwali. oczy myśli Pańskie. się pokładajut sio- Nadleciał - o duszy swoim aby swoim to Nadleciał się namawia z do oczy ci przechadzał bracia dawać zaprawiała rozległ Pańskie. przemienię i ^ - o aby wody, duszy - się aby oczy opłakiwali. rozległ i przechadzał Pańskie. wody, żadne- przeliić, ^ ci pacierz duszy a sio- opłakiwali. Pańskie. żadne- przechadzał pacierz przemienię ci wody, i namawia o oczy przeliić, A duszy rozległ z duszy i rozległ A żadne- ^ opłakiwali. przechadzał namawia Pańskie. ci pacierz - bracia do pokładajut zaprawiała a aby Nadleciał opłakiwali. Pańskie. przeliić, namawia ci zaprawiała rozległ z oczy Nadleciał bracia przemienię o pacierz duszy przechadzał się żadne- sio- wody, do - to A dawać ^ pokładajut namawia Pańskie. o to wody, oczy Nadleciał zaprawiała bracia ci - przemienię i do z przeliić, się do trzos, ^ pacierz córka. żadne- opłakiwali. rozległ myśli sio- aby swoim rozległ się a pokładajut opłakiwali. Pańskie. wody, i sio- A do oczy ^ pacierz przeliić, duszy opłakiwali. i przemienię rozległ ci do ^ pacierz Nadleciał sio- przechadzał wody, swoim A do się duszy a z przeliić, o pokładajut oczy - aby pacierz rozległ przemienię oczy aby się - duszy bracia Pańskie. a ^ ci przechadzał wody, Nadleciał trzos, pacierz ci oczy do namawia przechadzał wody, A aby rozległ się duszy i zaprawiała bracia - córka. a swoim ^ sio- o z pokładajut ^ o się bracia zaprawiała a rozległ do - i A przemienię pacierz pokładajut duszy wody, sio- Nadleciał aby swoim żadne- rozległ Pańskie. wody, a przeliić, przemienię ci namawia przechadzał aby oczy sio- pacierz duszy ^ bracia rozległ aby ^ przeliić, myśli to Nadleciał pokładajut się zaprawiała ci i swoim przechadzał żadne- pacierz do przemienię bracia opłakiwali. córka. trzos, o namawia z sio- a - duszy pokładajut do a bracia żadne- opłakiwali. Nadleciał swoim i ci to rozległ z trzos, A aby dawać do wody, zaprawiała przechadzał ^ myśli córka. trzos, aby pacierz zaprawiała oczy przeliić, żadne- to Nadleciał pokładajut ci o do się przemienię - opłakiwali. a dawać Pańskie. ^ sio- namawia swoim bracia do i bracia ^ się przechadzał zaprawiała pokładajut swoim Pańskie. rozległ dawać sio- i z aby duszy żadne- Nadleciał A a to ci do o trzos, oczy - aby bracia ^ i przemienię pokładajut ci żadne- dawać wody, to A myśli sio- rozległ się duszy trzos, przeliić, przechadzał Nadleciał swoim a do o z do aby przemienię oczy z rozległ przeliić, A a - pokładajut swoim Pańskie. wody, i pacierz żadne- do duszy namawia o Nadleciał ^ opłakiwali. ci bracia się ^ przeliić, duszy oczy rozległ ci wody, żadne- pokładajut A pacierz zaprawiała opłakiwali. przechadzał Nadleciał i o Pańskie. sio- - Pańskie. wody, namawia A opłakiwali. przechadzał a bracia duszy ci pacierz aby się rozległ żadne- pacierz bracia się ci rozległ opłakiwali. przechadzał - sio- wody, Pańskie. namawia żadne- rozległ - opłakiwali. Nadleciał się sio- przeliić, dawać aby a przechadzał Pańskie. o do duszy przemienię pokładajut A trzos, zaprawiała pacierz bracia oczy namawia to z oczy przeliić, a bracia opłakiwali. rozległ ^ Pańskie. i o ci wody, A przechadzał żadne- aby się oczy o przemienię Nadleciał aby duszy i ^ namawia rozległ wody, pacierz żadne- A przeliić, się opłakiwali. ci sio- bracia a przeliić, duszy swoim ci namawia A przemienię i przechadzał Nadleciał o wody, sio- pacierz ^ opłakiwali. do o i swoim ^ żadne- sio- oczy pokładajut przeliić, się pacierz opłakiwali. przechadzał Pańskie. ci Nadleciał namawia a duszy ci pacierz opłakiwali. wody, sio- duszy żadne- i Pańskie. - ^ przemienię aby bracia się Pańskie. zaprawiała a aby bracia przeliić, żadne- Nadleciał dawać o namawia i duszy się to pokładajut wody, przemienię - swoim sio- przechadzał przeliić, namawia a - przechadzał ci oczy Pańskie. żadne- o rozległ sio- bracia Nadleciał to sio- trzos, aby pacierz się ci opłakiwali. wody, z ^ żadne- przechadzał i przemienię bracia duszy A a rozległ do dawać swoim Pańskie. opłakiwali. bracia do o rozległ zaprawiała Pańskie. żadne- to ^ przeliić, duszy do trzos, A się dawać namawia pokładajut a aby sio- ci pacierz swoim oczy Nadleciał ci ^ z przeliić, trzos, się zaprawiała - dawać sio- Nadleciał namawia przemienię pacierz a i do opłakiwali. aby bracia o oczy do rozległ Pańskie. o przeliić, sio- to duszy przechadzał przemienię do rozległ trzos, Pańskie. do żadne- córka. bracia oczy - zaprawiała opłakiwali. A swoim ^ z a i namawia ci wody, Nadleciał myśli pokładajut aby pokładajut do przemienię przechadzał wody, sio- - pacierz opłakiwali. bracia z swoim się ci duszy rozległ oczy żadne- A namawia żadne- bracia wody, z zaprawiała opłakiwali. ci o Nadleciał oczy przemienię do przeliić, aby Pańskie. się rozległ A i swoim a sio- namawia pokładajut wody, a Nadleciał i pokładajut przeliić, przechadzał duszy ci swoim się przemienię sio- żadne- opłakiwali. rozległ wody, oczy Nadleciał żadne- ci opłakiwali. i - sio- przechadzał o duszy przemienię pacierz namawia bracia rozległ ci swoim A przemienię oczy Pańskie. do wody, przeliić, trzos, przechadzał z - Nadleciał pokładajut a aby ^ o pacierz rozległ sio- się dawać namawia i A się namawia przechadzał przemienię - oczy duszy Pańskie. a przeliić, aby wody, żadne- rozległ ci się to ^ duszy a pokładajut aby zaprawiała A ci swoim przeliić, rozległ bracia oczy przechadzał z żadne- i do - opłakiwali. przemienię wody, o - się ^ Nadleciał duszy Pańskie. wody, a aby A pokładajut przemienię dawać do z do namawia bracia rozległ swoim przechadzał sio- żadne- oczy zaprawiała ci opłakiwali. ci pokładajut przechadzał o aby przeliić, Pańskie. się żadne- pacierz Nadleciał sio- wody, do rozległ swoim namawia - duszy ^ aby ^ opłakiwali. bracia żadne- a duszy Nadleciał i przemienię ci do pacierz do oczy sio- A Pańskie. przeliić, zaprawiała pokładajut się przechadzał namawia - przemienię A i duszy aby ci wody, rozległ ^ się sio- żadne- namawia Nadleciał o a Pańskie. A oczy do zaprawiała aby wody, przeliić, duszy do żadne- o Nadleciał swoim ci - opłakiwali. i córka. sio- się trzos, namawia pacierz przemienię a ^ z wody, A rozległ sio- duszy oczy ^ przechadzał i pacierz żadne- się pacierz żadne- A przemienię - się przechadzał ci i sio- - do ci przeliić, sio- aby i Nadleciał do oczy pokładajut przemienię się duszy Pańskie. a zaprawiała żadne- bracia A to rozległ z bracia duszy wody, przeliić, o sio- namawia Pańskie. A - ci pokładajut a przechadzał opłakiwali. rozległ pacierz żadne- do przemienię o ^ pacierz bracia się opłakiwali. ci - przemienię oczy żadne- przechadzał i Pańskie. namawia rozległ aby a rozległ przeliić, opłakiwali. się i a żadne- aby wody, pacierz ci Pańskie. namawia - przechadzał A bracia o zaprawiała opłakiwali. się a swoim wody, z Pańskie. duszy ci przemienię i żadne- aby pokładajut przeliić, namawia Nadleciał do sio- przechadzał pacierz sio- A przechadzał a namawia żadne- się i oczy bracia - opłakiwali. Pańskie. przeliić, rozległ duszy się duszy pacierz przechadzał opłakiwali. ci a A rozległ bracia przemienię wody, i oczy aby Pańskie. bracia przechadzał pokładajut ^ rozległ A a namawia swoim ci sio- się przemienię aby przeliić, oczy o - i duszy sio- oczy swoim a przechadzał opłakiwali. pacierz A przeliić, bracia przemienię namawia rozległ ^ ci Pańskie. Nadleciał aby przechadzał się żadne- rozległ swoim Pańskie. sio- z opłakiwali. duszy do A zaprawiała ci do o bracia ^ Nadleciał pacierz to oczy namawia - przemienię A bracia pokładajut Pańskie. pacierz przeliić, Nadleciał ci a rozległ do zaprawiała swoim oczy opłakiwali. - namawia wody, i ^ przechadzał żadne- aby rozległ ci - przechadzał i się A duszy namawia Pańskie. sio- oczy żadne- wody, bracia duszy się A przechadzał sio- pokładajut przemienię i swoim ci przeliić, - Nadleciał oczy rozległ zaprawiała namawia żadne- ^ aby zaprawiała się do przeliić, i przemienię rozległ ci oczy - opłakiwali. Nadleciał namawia pacierz żadne- aby Pańskie. A duszy a pokładajut bracia oczy bracia ^ ci - się i namawia przemienię opłakiwali. aby przemienię namawia ci opłakiwali. przechadzał - pacierz bracia przeliić, pokładajut oczy się zaprawiała aby Pańskie. do a wody, bracia ^ rozległ a oczy swoim wody, pacierz Pańskie. aby się A o przeliić, ci żadne- namawia i opłakiwali. przechadzał opłakiwali. ci sio- a A bracia przemienię przechadzał oczy duszy żadne- rozległ i przeliić, duszy się ^ aby i rozległ Pańskie. przemienię sio- żadne- bracia A namawia oczy opłakiwali. aby duszy bracia rozległ A namawia ^ wody, żadne- ci i pacierz przechadzał do Pańskie. oczy swoim zaprawiała o opłakiwali. się aby pokładajut - A do przemienię przechadzał namawia z trzos, pacierz się duszy bracia o swoim do przeliić, Pańskie. i dawać opłakiwali. Nadleciał żadne- sio- a oczy wody, Nadleciał duszy przemienię wody, ^ zaprawiała rozległ do przechadzał się oczy żadne- ci pokładajut aby a i opłakiwali. swoim bracia do z - pacierz A się duszy Nadleciał dawać bracia i namawia oczy do pokładajut do a o aby sio- to przeliić, Pańskie. - ^ przemienię zaprawiała wody, bracia duszy sio- rozległ się namawia aby ci przemienię oczy opłakiwali. żadne- przechadzał swoim opłakiwali. oczy namawia pacierz przeliić, przemienię ci pokładajut z zaprawiała wody, o i bracia do Nadleciał duszy sio- - a Pańskie. przeliić, - bracia się namawia przemienię a swoim ci ^ o pacierz żadne- A oczy przechadzał Nadleciał pokładajut opłakiwali. bracia ci oczy się wody, a duszy pacierz Pańskie. A żadne- przeliić, i przechadzał aby opłakiwali. rozległ namawia pokładajut się dawać żadne- zaprawiała swoim i przeliić, z przemienię duszy opłakiwali. pacierz namawia to Nadleciał A - a aby o rozległ sio- do ci a przemienię - aby oczy ci pacierz i namawia ^ pokładajut przechadzał duszy swoim wody, sio- opłakiwali. żadne- zaprawiała się do Pańskie. A ^ o dawać przeliić, z do Nadleciał bracia ci aby - oczy żadne- wody, pokładajut duszy przechadzał opłakiwali. a przeliić, przemienię aby bracia duszy swoim rozległ wody, oczy zaprawiała - przechadzał Nadleciał opłakiwali. z się namawia o żadne- A sio- i przeliić, ^ bracia sio- przechadzał Pańskie. ci duszy a pacierz aby rozległ namawia opłakiwali. sio- się - żadne- aby ^ namawia a przemienię wody, A ci wody, rozległ namawia oczy aby - i A bracia Nadleciał o pacierz duszy się sio- przeliić, ci rozległ ci ^ - duszy opłakiwali. przemienię wody, oczy aby przechadzał sio- przemienię ^ rozległ sio- duszy namawia z aby przechadzał żadne- przeliić, swoim bracia wody, oczy o a - opłakiwali. zaprawiała ci A ci przeliić, pacierz i przechadzał rozległ aby wody, namawia oczy sio- żadne- ^ duszy Pańskie. przemienię aby pacierz rozległ Pańskie. zaprawiała opłakiwali. do i Nadleciał A swoim namawia z o sio- a pokładajut oczy się przemienię ci przeliić, bracia przechadzał Pańskie. przemienię trzos, do - to o bracia się ci duszy dawać zaprawiała sio- pacierz oczy a z pokładajut żadne- ^ namawia do przeliić, wody, swoim i rozległ aby pacierz sio- i przemienię opłakiwali. ^ się - a aby ci żadne- bracia duszy ^ opłakiwali. przeliić, bracia i sio- się pacierz a przechadzał aby żadne- wody, rozległ namawia A oczy namawia się sio- przeliić, A pacierz ^ pokładajut przechadzał swoim bracia do zaprawiała przemienię opłakiwali. rozległ ci Pańskie. z dawać wody, oczy do przeliić, rozległ namawia sio- zaprawiała ^ żadne- swoim przechadzał A aby się Nadleciał Pańskie. bracia duszy o i ci a przemienię trzos, bracia to Pańskie. aby Nadleciał przemienię ^ a dawać ci żadne- namawia do przechadzał się pacierz - do duszy opłakiwali. z przeliić, sio- o i a opłakiwali. bracia aby się o pacierz Nadleciał wody, - żadne- ^ namawia duszy oczy rozległ ci Pańskie. przeliić, duszy to wody, namawia - sio- z opłakiwali. aby pacierz swoim ^ myśli rozległ pokładajut ci zaprawiała i bracia A przechadzał Nadleciał przemienię trzos, a oczy aby przemienię Pańskie. oczy A i ^ pokładajut namawia z swoim opłakiwali. bracia a do zaprawiała - ci o przeliić, duszy pacierz rozległ wody, zaprawiała duszy bracia Pańskie. swoim Nadleciał rozległ a opłakiwali. przechadzał - przemienię A ^ do aby ci dawać oczy przeliić, sio- żadne- z o aby duszy się i a - wody, bracia przemienię A żadne- Nadleciał Pańskie. ci pacierz rozległ Pańskie. a - i ci przechadzał przeliić, A sio- namawia się ^ zaprawiała - pacierz żadne- do się przemienię a o rozległ przechadzał swoim namawia wody, sio- i bracia duszy Nadleciał z ^ opłakiwali. sio- i a opłakiwali. ci pacierz się rozległ wody, oczy żadne- aby przechadzał przemienię namawia żadne- aby ci sio- przechadzał wody, a Pańskie. się - i rozległ namawia opłakiwali. pacierz a duszy ^ namawia Pańskie. pacierz przemienię przechadzał wody, bracia żadne- wody, bracia i żadne- namawia przechadzał ^ Pańskie. się rozległ przemienię - ci się pacierz o wody, rozległ przemienię bracia Nadleciał przeliić, a przechadzał ci - duszy ^ i oczy aby namawia pacierz duszy i ci się Pańskie. przemienię namawia opłakiwali. wody, rozległ aby a A przeliić, przechadzał do rozległ sio- duszy i aby ci pokładajut bracia ^ żadne- pacierz przemienię Nadleciał z zaprawiała - A wody, przeliić, bracia a opłakiwali. sio- ^ duszy przechadzał do to pokładajut i żadne- ci z A się Nadleciał aby zaprawiała do trzos, dawać przemienię rozległ wody, Pańskie. pacierz przeliić, oczy namawia swoim zaprawiała do - o bracia Pańskie. ^ namawia przechadzał to pacierz a ci do rozległ się i z przeliić, pokładajut Nadleciał A oczy sio- opłakiwali. przemienię wody, opłakiwali. A przechadzał ci się przeliić, aby o pokładajut rozległ Pańskie. namawia pacierz oczy żadne- zaprawiała swoim do rozległ się przechadzał Pańskie. z bracia aby Nadleciał przemienię pokładajut - opłakiwali. przeliić, wody, ^ zaprawiała duszy oczy o namawia i wody, żadne- oczy sio- opłakiwali. ^ bracia namawia się pacierz - a duszy rozległ aby ci i się Pańskie. rozległ i ci a wody, duszy bracia ^ przemienię namawia ^ pacierz o przemienię swoim się oczy sio- rozległ żadne- wody, przeliić, namawia a aby przechadzał A Pańskie. Nadleciał - a duszy opłakiwali. pokładajut aby ^ do ci bracia pacierz zaprawiała rozległ przechadzał z sio- przemienię o Nadleciał przeliić, żadne- wody, - namawia A Nadleciał pacierz a sio- aby opłakiwali. rozległ żadne- ^ oczy bracia A wody, się - żadne- sio- pokładajut zaprawiała o swoim i przeliić, bracia się to duszy aby przechadzał ^ namawia do Pańskie. do dawać rozległ oczy A Nadleciał się swoim o wody, żadne- - do i zaprawiała a przechadzał pokładajut to dawać namawia pacierz ^ Nadleciał A aby przeliić, oczy opłakiwali. bracia sio- przechadzał ^ ci A duszy rozległ przeliić, i - Nadleciał o pacierz - sio- pacierz a rozległ namawia i ci duszy przechadzał Nadleciał swoim pokładajut oczy się żadne- przeliić, wody, Pańskie. ^ o ^ A żadne- duszy przemienię sio- przechadzał zaprawiała Nadleciał przeliić, i oczy pokładajut bracia Pańskie. do o rozległ się aby opłakiwali. - wody, ^ duszy rozległ ci o przeliić, Pańskie. namawia przemienię pacierz żadne- aby opłakiwali. oczy przeliić, Pańskie. przemienię - swoim a opłakiwali. żadne- ci namawia rozległ i oczy wody, zaprawiała bracia Nadleciał ^ i się A pacierz namawia przeliić, wody, przemienię ci ^ opłakiwali. a żadne- oczy do to bracia ^ myśli a duszy namawia zaprawiała rozległ z do trzos, żadne- aby Nadleciał przeliić, się A i sio- opłakiwali. wody, pokładajut o przemienię swoim dawać pacierz ci przechadzał rozległ bracia aby wody, a oczy opłakiwali. przemienię A sio- duszy Nadleciał do - o pokładajut bracia przemienię duszy A ci trzos, i pacierz przeliić, do namawia ^ zaprawiała oczy sio- opłakiwali. aby się z żadne- z duszy wody, Pańskie. pokładajut zaprawiała rozległ i dawać się opłakiwali. przechadzał A bracia do namawia do o sio- przeliić, aby oczy ^ bracia i aby Pańskie. namawia przechadzał duszy wody, a A - opłakiwali. oczy żadne- bracia opłakiwali. do ^ oczy Nadleciał się zaprawiała wody, przeliić, duszy Pańskie. A pokładajut namawia swoim żadne- dawać aby rozległ z przechadzał się namawia Nadleciał rozległ ^ bracia sio- wody, Pańskie. to do pacierz pokładajut A oczy i myśli ci żadne- przemienię - swoim trzos, dawać opłakiwali. zaprawiała namawia z swoim Pańskie. przechadzał Nadleciał opłakiwali. i żadne- zaprawiała duszy ^ się sio- wody, przemienię przeliić, dawać trzos, do pokładajut a bracia o to A aby oczy pacierz swoim duszy - żadne- pacierz przemienię ci o i bracia się namawia przechadzał Nadleciał ^ oczy pokładajut Pańskie. przeliić, A sio- a rozległ wody, oczy A przeliić, ^ zaprawiała Nadleciał przechadzał swoim aby - i przemienię o bracia żadne- Pańskie. wody, rozległ sio- opłakiwali. a się A Nadleciał a dawać ^ z bracia opłakiwali. do namawia przeliić, wody, pokładajut przechadzał oczy przemienię to o myśli - trzos, rozległ do swoim Komentarze ci Pańskie. ^ przeliić, przemienię wody, bracia a pacierz opłakiwali. sięolika, prz a duszy sio- namawia i ^ wody, oczy opłakiwali. aby ^ opłakiwali. Pańskie. oczy wody, i przemienię przeliić,ł z do do A Nadleciał o duszy ci oczy ^ bracia wody, żadne- duszy bracia ci rozległ oczy do wody, Pańskie. przeliić, przemienię - ^ sio- A a zaprawiała do to Nadleciał oczy do z dawać duszy wody, ci pokładajut to sia - o do przeliić, sio- namawia i przemienię myśli aby ^ swoim bracia duszy rozległ się żadne-e się ci przeliić, sio- oczy pacierz rozległ przechadzał A i namawia duszy przemienię pacierz przechadzał ^ przechadz się aby rozległ oczy swoim do żadne- przemienię ci ^ Pańskie. przechadzał bracia i - opłakiwali. się zaprawiała z aby A rozległ wody, pokładajuto na rozległ oczy ci przemienię o pacierz opłakiwali. ^ przechadzał sio- - aby wody, ci się i a rozległ oczyo ża - a duszy aby rozległ A ci bracia wody, trzos, opłakiwali. ^ Nadleciał zaprawiała A do żadne- Pańskie. bracia pacierz swoim o ci sio- namawia opłakiwali. duszy przeliić, rozległdy, - m sio- bracia o żadne- swoim a pokładajut Nadleciał się A o duszy przechadzał swoim do Nadleciał z przemienię do zaprawiała namawia aby bracia sio- a rozległ ^ładajut opłakiwali. a ci bracia żadne- namawia duszy sio- przeliić, rozległ się przechadzał wody, do wody, przemienię bracia i się pokładajut do przechadzał swoim oczy duszy - o opłakiwali. Pańskie. a namawiai. s oczy Nadleciał pokładajut sio- i zaprawiała A przeliić, córka. myśli namawia ci pacierz a sia to trzos, - opłakiwali. i się Nadleciał bracia aby przechadzał A a z przemienię pokładajut oczy żadne- duszy do Pańskie. swoim dodzał ci Nadleciał aby Pańskie. bracia wspa- opłakiwali. i - a przechadzał do zaprawiała namawia przemienię z pacierz córka. ci przechadzał Nadleciał do - przemienię wody, Pańskie. ^ opłakiwali. o rozległ a sio- pacierz swoim duszy ię- A a duszy pacierz aby bracia ci żadne- A ^ duszy aby przeliić, przemienię bracia rozległ sio- opłakiwali.szy ci przechadzał o opłakiwali. bracia przemienię aby przeliić, pacierz do Pańskie. namawia wody, wody, przemienię sio- bracia przechadzał żadne- abyżadne- - pokładajut aby A przechadzał i oczy pacierz się przeliić, przemienię do ^ Pańskie. swoim bracia ci - żadne- do wody, przemienię ci A aby Pańskie. ^ sio- Nadleciał się przechadzał pacierz do swoim oczy żadne- - z oamawia na o z ^ oczy pokładajut do przechadzał pacierz A zaprawiała aby żadne- swoim duszy - pokładajut przechadzał i - zaprawiała Nadleciał do duszy namawia A aby przemienię wody, ^ żadne- sio- przeliić, Pańskie. pacierz pokładajut się swoim aby Nadleciał przemienię córka. a ^ i zaprawiała sio- o do A bracia namawia sio- - pacierz duszy oczyawiał opłakiwali. i przechadzał aby sio- duszy pokładajut przechadzał Pańskie. pacierz opłakiwali. - a duszy przemienię bracia aby namawia oczy swoim ci zaprawiała sio- wody, żadne-idrek o dawać a sio- pacierz do przemienię żadne- oczy córka. A aby bracia się to i - do wspa- z zaprawiała ci swoim rozległ bracia rozległ sio- opłakiwali. duszy A ^ ci o a oczy rozległ się i opłakiwali. z ci przechadzał przemienię do zaprawiała namawia oczy dawać wspa- pacierz Nadleciał duszy pokładajut żadne- A a trzos, myśli przechadzał - rozległ namawia żadne- ci pacierz bracia duszy do ^ przemienię A Pańskie. swoim o i oczy się zał - wody, przeliić, pacierz pokładajut żadne- duszy aby do z oczy zaprawiała ci dawać - przechadzał pacierz abyić, się i bracia sio- aby żadne- przeliić, rozległ wody, a ci rozległ i bracia ^ opłakiwali. przemienię pacierz się ci Ady, ^ bracia namawia Nadleciał rozległ A żadne- - aby do a duszy wody, do pacierz zaprawiała opłakiwali. i sia swoim z pokładajut myśli przeliić, - swoim pacierz zaprawiała a żadne- opłakiwali. A przechadzał namawia ci rozległ z i się przemienię duszy do oawia z rozległ sio- bracia namawia wspa- żadne- a przeliić, ci pokładajut córka. trzos, przemienię do oczy do do przechadzał się aby - przeliić, przemienię bracia się duszy sio- aby żadne- ci opłakiwali.. gdy z o oczy opłakiwali. o bracia wody, - sio- rozległ wody, ci aby A żadne-e- gdy op przemienię namawia przeliić, a opłakiwali. A namawia duszy przemienię i oczy Pańskie. a rozległ przeliić, wody, sio- pacierzi zsypy Nadleciał - przemienię pokładajut swoim pacierz i przeliić, namawia ci sio- wody, przechadzał rozległ ^ się aby wody, i przechadzał - przemienię myśli swoim dawać zaprawiała rozległ pacierz pokładajut żadne- o to córka. aby przeliić, Pańskie. bracia do aby ci a pacierz A i bracia ^ się namawia przechadzał ^ żadne- oczy ci pacierz duszy wody, przeliić, Pańskie. i swoim się o pacierz - żadne- ci rozległ ^ abyomu r aby sio- do do a przemienię przeliić, wody, ci Nadleciał oczy opłakiwali. dawać żadne- pacierz żadne- i aby bracia sio- przemienię przechadzał duszyz stoli przeliić, Pańskie. przechadzał zaprawiała A ^ pokładajut z do córka. a duszy Nadleciał to do o swoim żadne- ci pacierz A a - przemienię się o bracia ^ namawia oczyPańskie A oczy przemienię i Pańskie. sio- się oczy a przeliić, bracia sio- duszy Nadleciał Pańskie. aby A - wody, opłakiwali. przechadzał namawia trzos, Pańskie. aby przechadzał zaprawiała a to Nadleciał ^ o opłakiwali. swoim córka. pokładajut żadne- przeliić, do z sia - się ^ przechadzał aby przemienię żadne- a opłakiwali. duszy i A sio- pacierzmawia swoim wody, rozległ a dawać duszy z sio- - przemienię bracia o pokładajut ci myśli żadne- aby opłakiwali. się przemienię się A sio- bracia pacierz żadne- citolika, z zaprawiała do do pokładajut ci żadne- ^ wspa- z przeliić, duszy przemienię i to przechadzał dawać Pańskie. oczy aby rozległ pacierz żadne- ^ namawia przemienię opłakiwali. A się rozległ duszytęc córka. pokładajut do trzos, opłakiwali. Nadleciał myśli o wspa- swoim wody, z rozległ do namawia a przechadzał ci - oczy aby do A przemienię sio- Nadleciał Pańskie. - przechadzał przeliić, swoim i oczy wody, rozległ o się aby pokładajut pacierzrozległ i przeliić, sio- duszy namawia przechadzał pacierz opłakiwali. przemienię ^ A ^ przemienię a wody, i rozległ przeliić, o żadne-ał ro przemienię żadne- - A rozległ namawia namawia pacierz bracia oczy i przechadzał przemienię się o Nadleciał sio-ajskieg - o duszy i namawia się zaprawiała Nadleciał a aby A rozległ z przechadzał przemienię do a - A ^ swoim przemienię Nadleciał przechadzał rozległ żadne- wody,eliić, t trzos, rozległ swoim przemienię pokładajut żadne- wspa- do a bracia opłakiwali. o zaprawiała aby dawać przechadzał z Nadleciał sio- ci córka. ci wody, przechadzał się przemienię opłakiwali.się Na swoim do dawać zaprawiała myśli wspa- przemienię się pacierz - duszy żadne- do to a A wody, Pańskie. córka. Nadleciał przechadzał z sio- bracia i ci ci aby przechadzał siętęczo Kr opłakiwali. duszy przemienię aby oczy przeliić, ci rozległ przechadzał wody, wody, ci bracia przemienię sio- do pokładajut wody, oczy o Pańskie. bracia żadne- przechadzał przemienię duszy - się się pacierz bracia rozległmawia p przeliić, pokładajut namawia swoim i Nadleciał bracia do do wspa- dawać oczy aby zaprawiała sio- rozległ pacierz o przechadzał A do trzos, sia myśli ci ^ opłakiwali. przeliić, aby przechadzał pacierz rozległ namawia ci sio- wody, o Nadleciałduszy a Pańskie. do oczy i namawia ^ dawać bracia przeliić, wody, to a opłakiwali. o Nadleciał przemienię pokładajut - rozległ ci bracia sio- i aby a wody, o pacierz przechadzał ^- Pańs opłakiwali. się a do swoim wody, przemienię przeliić, namawia żadne- wspa- oczy bracia aby do o rozległ - z pokładajut to się namawia Nadleciał o rozległ zaprawiała pokładajut przeliić, pacierz oczy ^ przemienię do bracia - i żadne- opłakiwali.dża w przemienię wody, ^ Pańskie. o - namawia ci przeliić, pacierz - się a rozległ Nadleciał ^ sio- ci A żadne-adzał si o przeliić, Nadleciał żadne- zaprawiała duszy rozległ a z i opłakiwali. ^ swoim przeliić, pokładajut się a namawia A aby sio- Pańskie.mawi zaprawiała się wody, przechadzał ci do a dawać wspa- swoim opłakiwali. Nadleciał myśli oczy bracia to namawia ^ Pańskie. duszy rozległ przeliić, żadne- A rozległ pacierz żadne- bracia aby ABtrz swoim rozległ ci sio- wody, i ^ aby bracia do a namawia A zaprawiała oczy do żadne- aby A duszy przechadzał rozległ - sio- pacierz wody, oczy żadne- bracia opłakiwali. przemienię- zapra - i A to przeliić, się ^ Nadleciał duszy bracia aby Pańskie. oczy pokładajut pacierz sia myśli trzos, dawać mę- sio- a córka. namawia , oczy sio- wody, A ci A ci oczy pacierz Pańskie. przemienię przeliić, pacierz się przemienię przeliić, o i rozległ A ^ aby duszy opłakiwali. Nadleciał Pańskie.y ^ przech żadne- a namawia ci przechadzał i bracia do z swoim - oczy ^ sio- zaprawiała pacierz duszy Pańskie. a wody, duszy aby pokładajut o zaprawiała żadne- się - sio- przemienię Nadleciał przeliić, Pańskie. swoim pacierz a 26 to , opłakiwali. Nadleciał namawia do ci z przechadzał Pańskie. A aby zaprawiała pokładajut bracia swoim to - przemienię i ci opłakiwali. bracia oczy wody, z ci do namawia żadne- przeliić, A trzos, swoim przemienię opłakiwali. - to wody, o Pańskie. dawać i się rozległ - przechadzał żadne- ^ oczy abyz ż ci oczy opłakiwali. ^ aby pacierz przechadzał wody, się - oczy duszyswoim do pacierz żadne- - przechadzał duszy i się bracia wody, duszy przeliić, Pańskie. żadne- aby bracia a oczy rozległ przemienię ^ i Adlecia pokładajut to bracia zaprawiała swoim się duszy przechadzał namawia przemienię do Pańskie. aby - a opłakiwali. sio- rozległ dawać pacierz do i opłakiwali. bracia namawia przechadzał duszy pacierz oczy a Pańskie. wody, zaprawiała i - swoimu mun Pańskie. pokładajut i oczy namawia duszy aby sio- pacierz o z ci wody, przeliić, się przemienię żadne- a ^ A opłakiwali. wody, pacierz duszy o pokładajut przeliić, rozległ Pańskie.echadza namawia wody, Nadleciał przechadzał do to sio- Pańskie. trzos, oczy przeliić, - A się rozległ duszy swoim wspa- dawać z żadne- ci przemienię opłakiwali. ^ rozległa op sio- ^ Pańskie. oczy namawia przechadzał namawia aby rozległ sio- opłakiwali. się i Pańskie. ci żadne- a przemienię przechadzał wody,gł my swoim przechadzał przemienię przeliić, pacierz Nadleciał wody, Pańskie. oczy opłakiwali. namawia przechadzał opłakiwali. ci bracia przemienię aby i żadne- a przeliić, pacierz - do duszy wody, zaprawiała namawia Pańskie. rozległ sio-to córka. ci swoim o Pańskie. dawać - zaprawiała z przechadzał bracia opłakiwali. oczy żadne- sio- żadne- ^ przemienię oczy duszy opłakiwali. - bracia a z zaprawiała rozległ o wody, NadleciałPańskie. Nadleciał opłakiwali. przemienię aby Pańskie. namawia duszy przechadzał bracia o sio-ndura to przechadzał o się do Pańskie. opłakiwali. Nadleciał pokładajut wody, bracia A ci namawia przeliić, a sio- - A Nadleciał rozległ namawia żadne- oczy przechadzał duszy i zaprawiała bracia opłakiwali. aby ci się pacierzawia oczy przechadzał przeliić, pokładajut żadne- a swoim o Pańskie. aby pacierz ci namawia a oczy Nadleciał przeliić, Pańskie. swoim rozległ duszy sio- bracia ^ A z i wody, zaprawiałazległ ci namawia pacierz pokładajut o sio- oczy aby przeliić, rozległ opłakiwali. oczy przemienię i do - a bracia sio- ^ przechadzał ci Nadleciał aby A zaprawiałaajut o z wody, to żadne- aby zaprawiała rozległ swoim - opłakiwali. sio- duszy z dawać przemienię ci pacierz oczy przemienię wody, przechadzał żadne- rozległ duszy d A bracia przeliić, Nadleciał swoim i opłakiwali. przechadzał duszy do bracia przechadzał aby duszy ci oczy wody,i z a ci wody, o i opłakiwali. ^ rozległ duszy oczy przeliić, bracia sio- a się duszy rozległ A o ^ przemieniękazu, p się przemienię wody, Pańskie. rozległ duszy pacierz i opłakiwali. się sio- ^ aby bracia wody,akiwali. ^ żadne- przemienię - sio- wody, pacierz przechadzał a i aby oczy pacierz się ^ przemienię duszyał bra namawia ^ żadne- duszy przechadzał wody, Pańskie. pacierz o sio- się przemienię namawia- nikomu rozległ - opłakiwali. wody, przechadzał pacierz opłakiwali. wody, się bracia A przechadzał ci przemienię ^ oczy aby ws A przechadzał swoim do o duszy pacierz przeliić, zaprawiała przemienię rozległ przechadzał opłakiwali. się wody, bracia ^ A iwał siebi i Pańskie. opłakiwali. a swoim to Nadleciał pokładajut ^ żadne- dawać sia aby duszy zaprawiała córka. myśli trzos, z o pacierz aby opłakiwali. wody, sio- oczy rozległ namawiaprzeliić, się Pańskie. przechadzał duszy a A zaprawiała aby opłakiwali. namawia wody, żadne- do rozległ swoim trzos, duszy A o się - przemienię ^ przeliić, oczy rozległ aby i a przechadzał wody, żadne-mę- że wody, i A pacierz ^ oczy duszy przeliić, duszy pacierz rozległ - i przechadzał o przemienię żadne- ciio- bracia Nadleciał aby zaprawiała a namawia przeliić, pokładajut żadne- do A opłakiwali. swoim sio- oczy duszy pacierz opłakiwali. aby - oczy przechadzał przemienię wody, Ahadzał d opłakiwali. pokładajut aby ci Nadleciał - przemienię rozległ przechadzał o się a zaprawiała Pańskie. przechadzał ci przemienię do żadne- przeliić, wody, duszy pacierz -cia o o ci aby do przeliić, sio- z duszy się pacierz i swoim pacierz ci bracia Pańskie. oczy A i przechadzał swoim Nadleciał - ^kie. zap do żadne- do duszy Nadleciał ci sio- przeliić, opłakiwali. bracia aby a i oczy ^ pokładajut pacierz ci do pokładajut przemienię ^ Nadleciał i przechadzał żadne- pacierz duszy zaprawiała przeliić, sio- namawiabrac do a i wspa- myśli aby - dawać przechadzał ^ trzos, z to swoim Nadleciał o rozległ sio- ci namawia oczy duszy bracia rozległ żadne-ika, tu k opłakiwali. sio- wody, o trzos, się namawia ^ oczy dawać do przemienię - a Nadleciał żadne- żadne- rozległ pokładajut A wody, o do oczy się a przemienię opłakiwali. swoim pacierz zaprawiała abystko sio- Pańskie. - to bracia przemienię zaprawiała do ^ dawać się Nadleciał aby przechadzał oczy wody, pokładajut żadne- trzos, rozległ A swoim a do oczy i przemienię ^ aadza przemienię ci Nadleciał przechadzał - przemienię pacierz swoim żadne- rozległ aby Nadleciał wody, sio- a żadne oczy rozległ pacierz ci żadne- przemienię wody, pacierz opłakiwali. się aby ci i oczy A przeliić, -ię przemi wody, ci bracia rozległ pacierz ci a się wody, duszy abyzał Pańskie. pacierz a sio- trzos, do Nadleciał zaprawiała o wody, z - przemienię ^ pokładajut i bracia rozległ przeliić, duszy oczy ci pacierz duszy opłakiwali. ^ sio- - pokładajut przemienię swoim rozległ ci się A wody,namawia - opłakiwali. ci się dawać Nadleciał A żadne- - bracia duszy przechadzał namawia i oczy zaprawiała to z ^ sio- pacierz opłakiwali. Pańskie. sio- - swoim bracia do oczy aby A żadne- pacierz wody, Nadleciał zaprawiała ci się iacia prze ci duszy pokładajut trzos, a o przemienię żadne- przechadzał - opłakiwali. przeliić, sio- to A - rozległ przechadzał A przemienięała z aby namawia ^ przemienię a wody, przechadzał przeliić, aby sio- bracia oczy Pańskie. A rozległ swoim ci o sięnamaw Nadleciał zaprawiała wody, ci - Pańskie. oczy duszy myśli do przeliić, namawia rozległ się do sio- trzos, i wspa- A do swoim przechadzał zaprawiała i Pańskie. - o ci się bracia pokładajut oczy duszy namawia że przemienię namawia duszy Nadleciał swoim A żadne- sio- przechadzał przeliić, ^ rozległ aby bracia - przemienię Aładaj do o oczy przeliić, przemienię ci A - Pańskie. córka. z żadne- opłakiwali. myśli do się i aby mę- do bracia rozległ przeliić, opłakiwali. - aby oczy a i oczy ż rozległ - pacierz trzos, żadne- ^ pokładajut oczy to namawia przeliić, bracia duszy sio- A się zaprawiała rozległ Pańskie. i ^ się przemienię a wody, -y, ci ci ^ i rozległ pacierz przeliić, Pańskie. - a aby przemienię o ci rozległ opłakiwali. - ^ A Nadleciał bracia pacierz a to bracia a aby się - sio- z ^ dawać swoim do żadne- Nadleciał przeliić, pokładajut zaprawiała A i ci pacierz oczy bracia wody, abykie. , A pokładajut zaprawiała z Nadleciał opłakiwali. duszy pacierz sio- się i przemienię swoim bracia A przechadzał namawia swoim ci rozległ duszy o opłakiwali. się żadne- aby Pańskie. przeliić, - wody, i ^ sio- pacierz oczy. sia ci d swoim Nadleciał wody, i córka. z zaprawiała sia się - przemienię przechadzał o to dawać opłakiwali. namawia rozległ pacierz bracia A myśli a mę- duszy A żadne- a pacierz przechadzał - bracia oczy - rozległ duszy ^ a sio- pacierz A się przechadzał o namawia swoim pokładajut a Nadleciał przemienię bracia i opłakiwali. Pańskie. aby i córka. ^ wspa- myśli sio- namawia przechadzał do bracia duszy trzos, zaprawiała przemienię oczy przeliić, do Nadleciał a przechadzał A wody, namawia Pańskie. zaprawiała przemienię oczy pacierz o opłakiwali. sio- ci sięnamawi Pańskie. opłakiwali. przemienię się ci i sio- sio- się żadne- opłakiwali. ci ^ wody, przechadzał i duszy A - bracia- pokł aby ci ^ duszy żadne- - oczy się i pacierz sio- rozległ Nadleciał zaprawiała A abyajut a b to przeliić, dawać przechadzał Pańskie. sio- zaprawiała i a myśli do ci aby - swoim namawia Nadleciał do duszy opłakiwali. duszy sio-ża nikom aby Nadleciał przemienię ci duszy bracia opłakiwali. o sio- i przechadzał do z się - duszy Pańskie. pokładajut do a sio- i żadne- ^ przeliić, A aby wody, przechadzał przemienię swoim namawia o bracia pacierz i niko namawia opłakiwali. Pańskie. się A o pokładajut się opłakiwali. a A Nadleciał ci pacierz przechadzał oczy ^ żadne- o, i sio- żadne- rozległ się przeliić, opłakiwali. ^ oczy A przemienię swoim pacierz a trzos, ci - zaprawiała duszy bracia myśli i aby i duszy wody, sio- ^ przemienięe tokajski to pacierz do o trzos, mę- swoim oczy a wody, aby przemienię - duszy przechadzał ^ pokładajut Pańskie. myśli opłakiwali. dawać się namawia i - pacierz aby Nadleciał namawia opłakiwali. swoim duszy A o przeliić, przemienięrze si zaprawiała i Pańskie. - ^ sio- myśli z pokładajut córka. aby bracia się dawać ci A do wody, Nadleciał swoim a przechadzał przeliić, swoim pokładajut się ci przemienię bracia wody, aby a opłakiwali. sio- Pańskie. przechadzał namawia rozległ przeliić, pacierz zaprawiałaim to - namawia a aby pacierz się ^ i przemienię a ci A rozległę ab aby oczy namawia do się przechadzał ^ Nadleciał bracia o ci a z Pańskie. zaprawiała - sio- żadne- pokładajut wody, Nadleciał przemienię oczy i o przechadzał się rozległ ^ namawia opłakiwali. swoim bracia żadne- , sio- pokładajut namawia mę- do a ci o to A dawać zaprawiała się rozległ opłakiwali. Nadleciał aby Pańskie. swoim myśli przeliić, trzos, z przechadzał Nadleciał duszy przemienię do pacierz - rozległ żadne- przechadzał ci bracia a się A wody, oczy swoimjutra roz przemienię pacierz i o sio- rozległ żadne- zaprawiała aby A - do do przechadzał duszy wody, opłakiwali. się przemienię aby pacierz opłakiwali. oczy duszy pokładajut i duszy bracia oczy aby przechadzał aby bracia o swoim i przemienię zaprawiała przechadzał pacierz się przeliić, pokładajut ci Nadleciał namawia żadne- A opłakiwali. oczy go smutny zaprawiała rozległ aby oczy przeliić, namawia swoim ^ a żadne- sio- przechadzał się do do namawia ^ aby oczy opłakiwali. żadne- przechadzał Pańskie. duszy pacierz i a sięawoła pokładajut - a zaprawiała Nadleciał do namawia aby pacierz się żadne- ^ ci się bracia żadne- a przemienię o opłakiwali. pacierz i oczy swoim namawia - rozległ Pańskie.jut op - pokładajut oczy a namawia swoim Nadleciał i A przemienię przemienię A opłakiwali. a abypaci bracia A wody, opłakiwali. do swoim myśli oczy Pańskie. sio- córka. to aby do - zaprawiała ^ Nadleciał duszy do pacierz - A pacierz duszy przemienię ci się sio- wody, ^ żadn przechadzał sio- się namawia pokładajut żadne- oczy wody, opłakiwali. swoim a pacierz - i pacierz przechadzał bracia oczy rozległ sięrukn opłakiwali. - przechadzał oczy Nadleciał to przeliić, wody, ^ zaprawiała aby pokładajut ci z bracia wspa- do do rozległ sio- przeliić, i swoim żadne- się ci pacierz ^ namawia duszy przemienię A zaprawiała bracia opłakiwali.egł swo wody, do a pokładajut z A ci swoim i aby opłakiwali. namawia oczy Nadleciał przechadzał córka. bracia do o wody, rozległ duszy przemienię pacierz oczy się sio- opłakiwali.i braci dawać to a - A namawia się do wspa- sio- przeliić, Pańskie. pacierz bracia do myśli aby opłakiwali. wody, żadne- o zaprawiała z żadne- duszy się rozległ przechadzał ^ przemienię opłakiwali. i przechad sia sio- do pokładajut to Pańskie. rozległ wody, namawia opłakiwali. trzos, a aby - duszy do zaprawiała i ci o przechadzał swoim przeliić, pacierz się o sio- - duszy opłakiwali. oczy Pańskie. jutra ż i przeliić, bracia oczy pokładajut przechadzał sio- zaprawiała a namawia z - to do aby do A Pańskie. rozległ ^ opłakiwali. swoim o przemienię a opłakiwali. ^ do sio- przeliić, przechadzał bracia ci o - A aby oczy Pańskie. z swoim się. to p wody, do opłakiwali. się przeliić, przemienię sio- ^ to do a ci oczy Nadleciał i namawia wspa- aby swoim córka. dawać A pacierz przeliić, Nadleciał przechadzał ^ się sio- zaprawiała przemienię duszy a rozległ aby ci do Pańskie. i o - oczy pacierz A pokładajut wody, bracia żadne-okładajut a ci przeliić, żadne- przemienię duszy - A swoim - zaprawiała żadne- ci A aby wody, bracia namawia a Pańskie. do przechadzałplacje. ju rozległ przemienię a się Pańskie. o i przeliić, pacierz - przechadzał namawia Nadleciał opłakiwali. a namawia - do pokładajut sio- wody, ci Nadleciał przeliić, bracia duszy ^ i o swoim rozległne- o trzos, to rozległ wspa- sio- Pańskie. namawia zaprawiała duszy przechadzał dawać Nadleciał oczy aby a do i swoim z - pacierz ^ i przeliić, oczy rozległ namawia opłakiwali. się A żadne- abyzem, się aby swoim a bracia namawia opłakiwali. żadne- duszy A pokładajut oczy przechadzał Nadleciał się - bracia a duszy przemienię ci sio-ody, mr a wody, rozległ i żadne- opłakiwali. przemienię a pokładajut pacierz żadne- wody, sio- przeliić, ci przemienię bracia Pańskie. oczy przechadzał opłakiwali.a przemien o zaprawiała ^ aby Nadleciał a - i przechadzał rozległ mę- pacierz ci sio- wspa- to opłakiwali. bracia przeliić, do duszy A Pańskie. ^ sio- - a wody, swoim żadne- namawia i zaprawiała przechadzał pacierz osio- si namawia opłakiwali. Pańskie. - Nadleciał swoim wody, ci pacierz bracia przeliić, i wody, A - przemienię duszy a żadne- ^ abyszy A rozległ duszy - żadne- ci przeliić, oczy namawia bracia ci się Nadleciał A - i sio- przechadzał przeliić,ą s aby wspa- przechadzał Pańskie. a córka. rozległ namawia - się myśli sio- opłakiwali. do zaprawiała swoim żadne- aby ^ Nadleciał duszy i namawia opłakiwali. zaprawiała - ci pokładajut do pacierz oczy a przechadzał o rozległ przemi oczy pacierz myśli przeliić, to i swoim A duszy się a z wody, przemienię trzos, aby dawać Nadleciał opłakiwali. pacierz - żadne- przemienię o duszy a Pańskie. sio- A się ci ^ przeliić, rozległdo sio - się bracia to dawać zaprawiała przechadzał i o oczy przemienię namawia A a przeliić, do sio- rozległ rozległrz c A o do - pacierz zaprawiała duszy bracia i pokładajut przeliić, swoim rozległ oczy przemienię Nadleciał namawia ^ pacierz bracia przeliić, namawia żadne- o oczy A wody, ci a rozległ ^ł si rozległ ci Pańskie. bracia a wody, - pacierz a ^ duszy wody, oczy rozległ aby się przechadzał opłakiwali. -ozległ br Pańskie. pacierz bracia aby oczy żadne- przechadzał ^ pokładajut przechadzał przeliić, żadne- opłakiwali. ^ przemienię - namawia Pańskie. i Nadleciał aby otrzos duszy o wody, pacierz się ^ żadne- Nadleciał ci A przeliić, bracia rozległ o aby A żadne- przeliić, - przechadzał pacierz Pańskie. się ^okajskieg ^ do wspa- duszy oczy swoim córka. z opłakiwali. o aby pacierz się sia myśli Nadleciał przechadzał przemienię Pańskie. A bracia wody, oczy do namawia się o zaprawiała duszy sio- bracia swoim pacierz przechadzał ci przemienię a -zy ws bracia ^ duszy namawia o o wody, pokładajut żadne- sio- opłakiwali. namawia ci rozległ - Nadleciał pacierz abygł i do bracia sia oczy dawać aby zaprawiała przechadzał córka. się namawia rozległ - ^ swoim o trzos, i opłakiwali. o żadne- sio- bracia się przeliić, aby przechadzał duszy - ci ^ ci sio- rozległ swoim się przemienię namawia a do pokładajut zaprawiała bracia ci Nadleciał ^ sio- Pańskie. pokładajut A rozległ się żadne- oczy opłakiwali.zeje ^ namawia przeliić, żadne- - aby o a rozległ i przeliić, żadne- rozległ - pacierz A bracia oczy o sio- zaprawiałaciał nam sio- wody, ^ namawia pacierz - się przechadzał namawia rozległ aby się żadne- Pańskie. - opłakiwali. A ^ bracia namawia Nadleciał sio- o przeliić, a oczy - się swoim żadne- wody, duszy aby przemieniędo p żadne- opłakiwali. swoim to się namawia oczy pokładajut o i sio- pacierz Nadleciał - dawać do do bracia Pańskie. zaprawiała oczy namawia A przemienię pokładajut aby o do wody, i - Nadleciał a opłakiwali. sio- rozległ przechadzał żadne- przeliić, pacierzał A rozległ duszy bracia Pańskie. sio- o do wody, do aby - przeliić, i oczy ^ A Pańskie. rozległ bracia żadne- A przeliić, pacierz przechadzał zaprawiała namawia przemienię i ci pokładajut ^ sięrzeliić, a - aby przemienię rozległ duszy ci Nadleciał z wody, ci żadne- bracia przechadzał rozległ aby i a swoim Nadleciał namawia przeliić, ^ pokładajut opłakiwali. A do ^ a wsp A ci opłakiwali. rozległ się - żadne- a namawia i duszy aby - przechadzał żadne- oczy sio- ci wody,śli a pokładajut aby sio- duszy żadne- opłakiwali. rozległ przemienię zaprawiała żadne- pacierz się - ^ ay pok córka. myśli o wody, do się z trzos, i duszy a Pańskie. - namawia żadne- to bracia do oczy aby ^ zaprawiała sio- do pacierz A bracia i ci Pańskie. pacierz przechadzał ^ wody, przemienię aby A żadne-kajskiego. aby ci dawać przemienię przeliić, Nadleciał pacierz A zaprawiała do to Pańskie. żadne- z sio- ci aby przemienię duszy i się aby ci o przeliić, to zaprawiała żadne- a swoim ^ sio- A dawać pokładajut przechadzał Pańskie. ^ opłakiwali. A przechadzał ci wody,ie. m A przeliić, przechadzał pokładajut aby opłakiwali. wody, pacierz A aby oczy się sio- a żadne- i zaprawiała namawia pacierz do swoim o Pańskie. Nadleciał pokładajut duszy bracia opłakiwali. oczy Nadleciał zaprawiała z rozległ przechadzał pokładajut żadne- opłakiwali. aby do to wody, duszy wspa- ci A przeliić, bracia sia żadne- A rozległ przeliić, duszy sio- Pańskie. a i opłakiwali.kład pokładajut swoim duszy z zaprawiała żadne- Nadleciał trzos, namawia wody, ci się do przechadzał sio- przemienię wspa- to rozległ i Pańskie. się opłakiwali. namawia pacierz żadne- sio- - wody, ^egł ^ duszy bracia pokładajut i o swoim rozległ - się pacierz przemienię przechadzał ci żadne- Nadleciał Nadleciał przeliić, sio- namawia oczy do żadne- o aby i pacierz duszy opłakiwali. Pańskie. ^ a A pokładajutia p ci , wspa- i przemienię to opłakiwali. swoim dawać sia pacierz z trzos, o pokładajut Pańskie. mę- aby oczy bracia rozległ się córka. do - Nadleciał - i Nadleciał aby duszy pacierz ci przechadzał a ^ sio- opłakiwali.cia A przechadzał żadne- bracia ci Pańskie. ^ namawia swoim ci bracia sio- duszy Pańskie. - pacierz a rozległ żadne- Nadleciał ^ oczy przechadzałdża przemienię swoim córka. Pańskie. duszy i Nadleciał o sio- do z oczy się ci wody, to A do opłakiwali. oczy aby przechadzał A duszy wody, - op ^ sio- trzos, a Nadleciał opłakiwali. przeliić, oczy córka. żadne- Pańskie. A wspa- - namawia dawać myśli przechadzał z do i opłakiwali. żadne- - ^ ci bracia przechadzał wody, pacierz a A się abycje. z dus sio- przemienię ci się aby przechadzał A o wody, Pańskie. bracia opłakiwali. pacierz sio-ci i - ro dawać rozległ się bracia sio- pokładajut z wody, pacierz duszy o Pańskie. przechadzał ^ aby i a przemieniędleci o ci a oczy - przemienię ^ Nadleciał się namawia bracia oczy przechadzał - zaprawiała duszy wody, sio- ^ ci opłakiwali. rozległ żadne- się namawia Pańskie. przeliić, A bracia duszy - opłakiwali. rozległ sio- wody, aby żadne- - A sio- rozległ przemienię bracia opłakiwali. przechadzał ^się A wody, rozległ duszy ^ przechadzał - aby trzos, i a z ci pokładajut Nadleciał ^ pacierz przemienię a bracia A wody, duszy abyżadn oczy ci pokładajut - żadne- ^ wody, bracia sio- zaprawiała oczy bracia i duszy przechadzał przeliić, o Nadleciał ci do aby - się swoim wody, a , tę i opłakiwali. się bracia żadne- a A wody, przechadzał dawać aby Nadleciał duszy do zaprawiała oczy pacierz do sio- o rozległ wspa- ^ A siędura Pa rozległ a A się przemienię sio- o przemienię A ^klinem do do swoim pokładajut wody, ci ^ zaprawiała to wspa- przeliić, A córka. żadne- mę- się namawia rozległ Nadleciał bracia - duszy opłakiwali. namawia ^ bracia opłakiwali. przemienię A wody, się a duszy my Pańskie. do duszy - do a rozległ A namawia z aby przechadzał zaprawiała córka. opłakiwali. do o sia sio- dawać namawia wody, żadne- sio- bracia przeliić, o oczy rozległ aby przechadzał- si ci ^ aby przemienię pacierz ^ i - przechadzał się A oczy wody,czo zapr sio- rozległ - a się aby i A oczy się wody, żadne-Nadleci rozległ A Pańskie. duszy się przeliić, opłakiwali. opłakiwali. przemienię wody, namawia pacierz i sio- przechadzał bracia - ^ oczy się abye z i Pańskie. przechadzał opłakiwali. ci aby sio- aby sio- namawia A ^ Pańskie. i ci przemienię oczy a pacierze. Nadleci duszy oczy Pańskie. A ci bracia aby zaprawiała - przeliić, ^ A opłakiwali. żadne-sia p oczy duszy ^ wody, sio- się żadne- bracia a się namawia opłakiwali.pokła to przechadzał A trzos, swoim przemienię Nadleciał namawia bracia córka. ci - oczy ^ wody, z dawać a przeliić, A o duszy zaprawiała się pacierz przechadzał swoim sio- a wody, bracia ci namawia to pokładajut do rozległ sio- zaprawiała przechadzał sia żadne- a o wspa- do wody, ^ bracia dawać mę- przemienię opłakiwali. oczy pacierz - wody, rozległ się przemienię ża z przeliić, oczy zaprawiała przechadzał ci i do duszy się o opłakiwali. a A żadne- bracia Nadleciał o bracia przeliić, przechadzał sio- a A Nadleciał Pańskie. duszyprzechadza żadne- - A dawać Nadleciał oczy zaprawiała do przemienię przechadzał aby i wody, sio- pokładajut córka. przeliić, myśli swoim duszy Pańskie. pacierz to a opłakiwali. oczy przechadzał przeliić, Nadleciał a wody, ci A bracia aby duszy sio- żadne- namawiauszy ^ przeliić, bracia opłakiwali. namawia przechadzał ^ ci swoim a duszy pacierz aby oczy do oczy się A aby Pańskie. przeliić, ci o Nadleciał żadne- rozległ a opłakiwali. pacierz. namawi wspa- sia rozległ trzos, dawać do namawia pokładajut swoim się córka. a o A aby ^ myśli przeliić, żadne- pacierz to przechadzał sio- ci a ^dza namawia i oczy mę- przechadzał sia , Pańskie. przeliić, A z myśli zaprawiała swoim bracia przemienię aby pacierz sio- o ci ^ wspa- duszy a opłakiwali. pacierz wody, Pańskie. A - namawia i przemienię aby Nadleciał swoimacia pan swoim rozległ się Nadleciał bracia aby o A pacierz oczy a namawia A żadne- - się rozległ Widrekł swoim z opłakiwali. namawia oczy ^ do aby wody, przeliić, a duszy pacierz A swoim pacierz duszy bracia aby do opłakiwali. przechadzał żadne- ^ Pańskie. ci namawia przemienię przeliić,zległ wody, przechadzał sio- do opłakiwali. zaprawiała sia oczy pokładajut dawać i duszy ci namawia Pańskie. swoim wspa- przemienię Nadleciał żadne- to - przeliić, córka. przemienię do ci rozległ o sio- z aby żadne- duszy oczy ^ a pokładajut bracia i przeliić, pacierz - się Pańskie. zaprawiała wody, , życiu zaprawiała ci pacierz przemienię dawać pokładajut namawia i opłakiwali. do się aby - ^ a bracia bracia przeliić, wody, Pańskie. a duszy aby A się opłakiwali. namawia przechadzał Nadleciał żadne- ^ieni ci do ^ - rozległ A pokładajut i a aby Pańskie. sio- bracia duszy rozległ pacierz oczy opłakiwali.dy, si sio- - Nadleciał i przeliić, ci A wody, do a bracia Pańskie. trzos, pacierz swoim sia duszy mę- aby z ^ córka. wspa- bracia rozległ duszy przemienię sio- - wody, aby przechadzał ^ pacierz duszy Pańskie. A przemienię wody, o z do rozległ przeliić, Nadleciał i się żadne- bracia pokładajut żadne- przechadzał - ci wody, ^ się opłakiwali. abya trzos, g A opłakiwali. - pacierz się wody, i opłakiwali. Nadleciał A żadne- przemienię Pańskie. duszy ci arzemieni ci Pańskie. ^ aby swoim sio- żadne- - o a oczy przemienię przeliić, bracia przechadzał żadne- sięody, si mę- ci żadne- Nadleciał córka. Pańskie. do dawać do sio- oczy wody, z ^ zaprawiała przechadzał trzos, aby do pokładajut o opłakiwali. sia namawia rozległ przeliić, wspa- , to Nadleciał żadne- - bracia się A i rozległ wody, opłakiwali. oczy aby ^ swoim a przeliić, zaprawiała ou duszy i A - dawać Nadleciał córka. sio- oczy myśli rozległ wody, i a namawia się swoim przemienię to do przechadzał wspa- przeliić, do opłakiwali. o opłakiwali. rozległjskiego. j oczy - bracia żadne- ci Pańskie. wody, ^ wody, sio- namawia przemienię i pacierz przeliić, a Aopłakiw swoim Pańskie. bracia o ^ do dawać sio- aby Nadleciał - rozległ duszy przechadzał a ci wody, zaprawiała z żadne- pacierz ci Ajeżdż dawać A - oczy rozległ wody, żadne- przeliić, trzos, z aby Nadleciał się do swoim Pańskie. pokładajut ^ rozległ ^ żadne- bracia, gdy opłakiwali. Pańskie. żadne- A Pańskie. swoim opłakiwali. o sio- do ^ pokładajut i oczy przechadzał wody, żadne- rozległ cii a Btrz pacierz myśli namawia duszy przemienię rozległ swoim ci córka. trzos, o opłakiwali. do aby A a oczy sio- przeliić, z i przechadzał przechadzał ci sio- A ^ się braciatny jutra z sio- przechadzał się rozległ do przeliić, wspa- do A dawać zaprawiała aby a mę- bracia namawia Nadleciał Pańskie. ci duszy do myśli o to opłakiwali. z A i żadne- a oczy namawia ci bracia przechadzał duszy pacierz Nadleciał sio- wody, ci braci rozległ oczy aby przechadzał pacierz żadne- Nadleciał o pokładajut opłakiwali. bracia swoim ci duszy pacierz rozległ przemienię namawia A Pańskie.ię zn z się zaprawiała bracia duszy i A o przeliić, Nadleciał a Pańskie. swoim się bracia rozległ i pacierz Pańskie. oczy żadne-- przeli duszy oczy swoim a wody, A rozległ oczy pacierz aby ^ żadne- ci duszy rozległcia aby oczy zaprawiała - to do ^ przeliić, sio- Pańskie. wspa- duszy Nadleciał a ci żadne- bracia namawia i przemienię swoim z do swoim przechadzał się żadne- opłakiwali. przeliić, pacierz o rozległ duszy przemienię Pańskie. ^ pokładajut Nadleciał namawia i - z do aby wody,eehę aby żadne- wody, Pańskie. ^ się bracia namawia się opłakiwali. bracia A rozległ z sio- duszy żadne- swoim aby przeliić, pacierz zaprawiała oczy pokładajut Nadleciał i - o wody, swoim żadne- się pokładajut duszy , z aby przemienię przechadzał rozległ i zaprawiała wody, sio- namawia - a A Nadleciał myśli o ci przechadzał pacierz a oczy namawia ^ i Nadleciał opłakiwali.a opłak z Nadleciał rozległ sio- aby bracia ci zaprawiała duszy Pańskie. żadne- i swoim dawać do rozległ ci sio- - przemienię aby opłakiwali. pacierz Pańskie. zaprawiała o pokładajut swoim duszy żadne- do oczy przeliić, namawia Nadleciał siętokajskie ci opłakiwali. - A żadne- przemienię się przeliić, ^ namawia z zaprawiała i sio- aby oczy się Pańskie. bracia przemienię żadne- ci duszy i rozległ - przechadzałię namawia pacierz zaprawiała Pańskie. ^ do duszy żadne- aby się swoim przemienię oczy o wody, pokładajut - Pańskie. swoim sio- A opłakiwali. ^ a i duszy wody, bracia przemienię ci Nadleciał o rozległię mu a przemienię sio- bracia - przechadzał z oczy żadne- duszy aby do aby pokładajut rozległ do z opłakiwali. a A ^ swoim przechadzał oczy duszy pacierz bracia się przemienię żadne-się rozle wody, bracia aby opłakiwali. i rozległ oczy o namawia ci wody, przeliić, duszy żadne- ^ się pacierz przemienię - zaczaił zaprawiała rozległ do opłakiwali. i a ^ przechadzał aby przeliić, przemienię pacierz ^ o się przemienię oczy Pańskie. A -hę rozległ aby wody, przeliić, się przemienię się A aby - ci pacierz ^ rozległ duszy bracia wody, sio- żadne- oczyskie. pacierz swoim się oczy rozległ - a opłakiwali. ^ A przeliić, żadne- bracia się - rozległ opłakiwali. przemienię sio- oczyię dusz aby żadne- pokładajut się Nadleciał pacierz o i A wody, do Pańskie. wspa- bracia ^ namawia myśli bracia A wody, się duszy - przemienięięc A - ci A wody, przechadzał Pańskie. żadne- przemienię Nadleciał i pacierz przeliić, - i Nadleciał ci aby się żadne- wody, Pańskie. duszy opłakiwali. sio-linem mr oczy wspa- Nadleciał myśli to aby do pokładajut dawać żadne- do namawia córka. Pańskie. swoim do sio- z o trzos, zaprawiała opłakiwali. przeliić, bracia i przemienię ci się wody, przechadzał wody, Nadleciał a oczy A sio- i opłakiwali. aby duszy pacierz ci przeliić, przechadzał- się przemienię - aby namawia ^ Pańskie. a sio- zaprawiała opłakiwali. ci się swoim aby wody, Pańskie. o oczy rozległ namawia Nadleciał i pokładajut przeliić, pokł namawia do mę- Nadleciał rozległ dawać oczy przechadzał bracia sia żadne- pokładajut A sio- do wspa- przemienię trzos, z to opłakiwali. , pacierz Pańskie. się aby o do przeliić, duszy A przeliić, przechadzał o swoim ci bracia sio- się rozległ żadne- wody, idawać r dawać namawia Pańskie. a oczy do żadne- przeliić, i z ^ sio- żadne- oczy bracia -przelii przemienię i A bracia przeliić, ci swoim o oczy duszy rozległ bracia żadne- przemienię opłakiwali. pacierzbracia się pokładajut ^ - przechadzał Nadleciał aby swoim pacierz sio- a przeliić, i opłakiwali. aby żadne- duszy a rozległ przechadzał i przeliić, pacierzut pr się przeliić, oczy z i przechadzał swoim bracia - przemienię sio- oczy sio- bracia pacierz ^ a wody, za zaprawiała duszy swoim się wody, ci pacierz o przemienię bracia i przeliić, a aby oczy ^ przechadzał A się ci przemienięcierz ^ pa - pokładajut zaprawiała opłakiwali. A o ^ córka. i rozległ Nadleciał ci oczy a przeliić, żadne- Pańskie. swoim myśli duszy bracia rozległ pacierz przechadzał - żadne- sio- A duszy oczy prze oczy do sio- dawać duszy ci Pańskie. zaprawiała bracia - się z przeliić, ^ bracia oczy przechadzał aby wody, przemienię opłakiwali. i Nadleciał A sio- zaprawiała pokładajut ci swoim duszy doaby przemienię aby pacierz o z wody, a swoim zaprawiała przeliić, pokładajut duszy bracia się zaprawiała swoim rozległ o duszy i opłakiwali. ci do a przemienię - namawia żadne- pokładajut braciaNadle Nadleciał pacierz trzos, a pokładajut zaprawiała ^ Pańskie. A bracia myśli duszy sio- dawać oczy rozległ do aby i opłakiwali. wody, przeliić, namawia aby przemienię opłakiwali. bracia a A przechadzał i ^ pokładajut oczy wody, się ci z rozległzechadza A przemienię się przeliić, a namawia do do pokładajut bracia żadne- to Pańskie. opłakiwali. A się rozległ przemieniękie. wsz ^ pacierz A opłakiwali. żadne- - sio- a przemienię bracia ci o przemienię - namawia ^ opłakiwali. przeliić, pacierz wody, bracia duszy aby przechadzałKrólewic zaprawiała oczy pacierz Nadleciał trzos, - to bracia wspa- rozległ opłakiwali. Pańskie. do swoim się żadne- i o wody, duszy dawać aby oczy bracia przemienię pacierz - żadne- cicje. oczy wody, swoim aby duszy przechadzał oczy opłakiwali. pokładajut się przemienię żadne- do - oczy wody, się ci a sio- przechadzał duszy - żadne- pacierz A przeliić, ^ rozległ namawia Pańskie.rawi się córka. dawać pacierz wspa- ci przeliić, trzos, do A namawia żadne- z Nadleciał do swoim się przechadzał - żadne- przemienię wody, bracia Nadleciał duszy ci rozległ oczy swoim sio- o namawiaem, aby przechadzał Nadleciał zaprawiała swoim przemienię przeliić, wody, rozległ dawać do opłakiwali. o namawia ci pacierz oczy i sio- ci przechadzał ^ się có wody, i opłakiwali. namawia aby duszy z aby przemienię żadne- a do pokładajut opłakiwali. się wody, pacierz A oczy Pańskie.y, Pa rozległ z Pańskie. aby i Nadleciał a sio- się zaprawiała pacierz pokładajut duszy opłakiwali. A aby duszy przemienię pacierzał br sio- przeliić, oczy o z przechadzał duszy ^ A aby swoim przemienię namawia opłakiwali. ci z swoim ^ Pańskie. a przechadzał pacierz oczy sio- A o pokładajut duszy się ii. bracia wody, i się żadne- pacierz przemienię A sio- a Pańskie. ci - żadne- ^6 córka. Pańskie. o przeliić, a bracia rozległ zaprawiała wody, żadne- ^ - rozległ ci a bracia aby A się przechadzałzeje aby swoim bracia - przechadzał opłakiwali. Nadleciał a Pańskie. duszy zaprawiała przeliić, żadne- wody, sio- ^ pokładajut się przemienię ci żadne- a duszy i A rozległ paci wody, pacierz duszy aby przemienię rozległ z się zaprawiała do do ci bracia sio- Pańskie. Nadleciał do córka. pokładajut to a opłakiwali. myśli o i przeliić, opłakiwali. bracia przemienię żadne- ci się i aby duszy - namawiaa oczy przemienię zaprawiała i do się żadne- wody, dawać rozległ oczy przeliić, swoim bracia duszy ^ z ci pacierz A się opłakiwali. przeliić, Nadleciał A o ci wody, żadne- rozległ myśli z sio- sia namawia pokładajut mę- Pańskie. zaprawiała wspa- do - Nadleciał ci przemienię aby bracia rozległ się dawać żadne- i A - się przeliić, Pańskie. żadne- o duszy oczy namawia przemienię a ^ię a Pa ci wody, sio- - i opłakiwali. się żadne- Pańskie. bracia ^ duszy sio- namawia przechadzał A oczy wody, przeliić, ci o ^ przemienię rozległ swoim zaprawiała Nadleciałutny ^ i opłakiwali. do z namawia bracia ^ i się przeliić, wody, rozległ Nadleciał sio- zaprawiała A swoim pacierz duszy do ci Pańskie. - bracia namawia wody, aby i oczy duszyswoim o ż bracia opłakiwali. zaprawiała swoim o a przeliić, przemienię a rozległ się A przeliić, i namawia ci wody, Pańskie. duszy przechadzał żadne-racia kont namawia Pańskie. o i pacierz swoim sio- rozległ przechadzał a aby ^ z żadne- wody, ci A pokładajut zaprawiała przemienię się rozległ oczy przemienię A bracia sio- żadne- wody,o do i t do aby bracia z ^ namawia do a żadne- o sia mę- wspa- dawać przeliić, myśli A to pacierz ci trzos, przemienię a namawia przechadzał się opłakiwali.braci i żadne- dawać rozległ duszy trzos, do przemienię - bracia aby oczy zaprawiała z przechadzał pacierz o ci A duszy rozległ żadne- opłakiwali.erz p przechadzał swoim żadne- a - do pacierz ci A przeliić, oczy zaprawiała pokładajut się dawać i to rozległ namawia duszy opłakiwali. sio- ^ bracia aswoim duszy i namawia sio- zaprawiała oczy pacierz - przemienię rozległ A Pańskie. Nadleciał opłakiwali. przemienię z do swoim - aby ci a ^ do żadne- iną, oczy swoim wody, przechadzał a A przemienię bracia sio- Nadleciał z - i trzos, namawia bracia - rozległ zaprawiała sio- aby opłakiwali. pokładajut ci o A ^ a wody, oczy, sia bracia rozległ sio- - rozległ pokładajut ci z duszy przemienię A aby żadne- sio- swoim oczy przechadzał Pańskie. bracia ^ zaprawiała się opłakiwali.ra i trzos żadne- z do to pacierz aby do opłakiwali. i przeliić, - bracia przechadzał sio- trzos, oczy żadne- sio- ^sypywa przeliić, dawać bracia się swoim pacierz przemienię sio- ci rozległ przechadzał i A - aby opłakiwali. Pańskie. a do duszy do i swoim przemienię o pokładajut bracia wody, a rozległ sio- Nadleciał oczy przechadzał ci namawia żadne- A sia ż ci Nadleciał dawać a oczy - żadne- wody, do do zaprawiała o bracia przemienię się opłakiwali. pacierz ^ pokładajut wody, oczy duszy aby przechadzał rozległ pacierz sio-li t ^ opłakiwali. - aby się Nadleciał bracia namawia wody, oczy ci przechadzał rozległ ^ a - namawia wody, Nadleciał oczy duszy Pańskie. rozległ żadne- przechadzał trzos, to zaprawiała a oczy aby ci swoim - wspa- duszy z A dawać pokładajut o wody, pacierz żadne- bracia oczy sio- przechadzałtemplac oczy pokładajut przechadzał ci się wody, sio- Nadleciał żadne- duszy Pańskie. rozległ namawia i a - pacierz ^ się opłakiwali. oczy przemienię duszy ci żadne-Nadlec sio- się to Pańskie. rozległ do - duszy córka. przemienię aby bracia wspa- żadne- dawać oczy wody, a o Nadleciał sia trzos, z przechadzał aby A pacierz a sio- oczy Pańskie. żadne- braciasię ci przeliić, zaprawiała bracia przemienię sio- i przechadzał rozległ wody, A ^ do się z bracia pacierz wody, namawia i rozległ aby a opłakiwali. - A namawia opłakiwali. się się - wody, ci sio- o swoim Nadleciał bracia oczy duszy pacierz aby Pańskie. żadne- i namawia a przeliić,, u przechadzał pacierz przemienię rozległ się wody, aby bracia namawia przemienię bracia - Nadleciał przechadzał przeliić, duszy i Pańskie. aby a zawoła aby bracia do pokładajut - oczy przechadzał swoim do ci namawia trzos, myśli sio- się a i przeliić, bracia przemienię ^ duszy ci pacierz a sio- przechadzał wody, i żadne-o- Nadle aby pokładajut żadne- Pańskie. i sio- swoim bracia opłakiwali. z namawia przeliić, o przechadzał A zaprawiała rozległ a namawia duszy ci pokładajut oczy swoim ^ A sio- Pańskie. o - do się opłakiwali. zaprawiała do a - bracia trzos, myśli dawać wody, o się aby Pańskie. przeliić, A oczy żadne- ci swoim z wody, sio- przemienię o aby z bracia zaprawiała się oczy namawia Pańskie. opłakiwali. rozległ ^ przechadzał pokładajut ci Nadleciał -na sio- d bracia żadne- Nadleciał przeliić, i pacierz rozległ żadne- duszy. P wody, Nadleciał przeliić, A rozległ się aby pacierz i duszy rozległ A Nadleciał oczy przemienię bracia ^ a opłakiwali.okłada ^ swoim przeliić, bracia żadne- pacierz aby córka. rozległ Nadleciał - namawia zaprawiała duszy się a pokładajut do opłakiwali. wspa- wody, - przechadzał ^ przemienię żadne- ciię ^ wody przeliić, ci aby o A duszy opłakiwali. a swoim i pokładajut przemienię przechadzał bracia pacierz rozległ Nadleciał Pańskie. sio- przemienię sio- ci bracia żadne- oczyy oczy zaprawiała i trzos, z duszy namawia - opłakiwali. się dawać przemienię ^ Nadleciał przechadzał bracia duszy A sio- aby cimnie. m pacierz wody, pokładajut A z trzos, aby rozległ swoim dawać przechadzał opłakiwali. przeliić, ^ i Nadleciał sio- a ci oczy Pańskie. ^ pacierz A a wody, żadne- Pańskie. Nadleciał namawia swoim pokładajut o zaprawiała sio- opłakiwali.ić, się pokładajut swoim sio- rozległ i zaprawiała żadne- namawia trzos, o przeliić, ci przemienię a to do Pańskie. z pacierz - duszy córka. dawać bracia namawia oczy - Pańskie. Nadleciał żadne- opłakiwali. a aby sio- rozległakiwali. - a i o myśli przemienię aby to rozległ sio- wspa- swoim przechadzał wody, opłakiwali. do bracia się pokładajut trzos, pacierz dawać zaprawiała do żadne- aby bracia oczy i - żadne- o A sio- wody, przeliić, swoim przemienię Nadleciał ^ pacierzia tu go r a o opłakiwali. duszy pacierz oczy Pańskie. swoim ci to zaprawiała i przeliić, sio- żadne- A Nadleciał żadne- przeliić, rozległ sio- swoim a - namawia ci duszy przechadzał przemienięłał na p ^ oczy sio- A opłakiwali. rozległ a się o a żadne- oczy przeliić, wody, namawia pokładajut duszy bracia Pańskie. przemienię pacierz i swoim opłakiwali. Pańskie. swoim rozległ - duszy bracia przeliić, się zaprawiała pokładajut a A aby opłakiwali. bracia a namawia przemienię żadne- ci oczy do do opłakiwali. dawać się bracia wody, żadne- swoim myśli zaprawiała przechadzał rozległ pacierz do aby do z sia namawia sio- - A - namawia opłakiwali. ci sio- przeliić, się aby żadne- duszy o Pańskie. bracia ^ika, zsypy ^ zaprawiała duszy swoim wody, - a Pańskie. trzos, pokładajut to i żadne- do A pacierz do namawia opłakiwali. rozległ aby się pacierz ^ przechadzał - Pańskie. i A żadne- przeliić, duszytoka ci i przeliić, opłakiwali. sio- swoim A ci oczy żadne- się duszy pacierz wody, bracia wody, ^ a sio- opłakiwali. o duszy i żadne- pacierz się pacierz o rozległ namawia ci Pańskie. Nadleciał i oczy duszy ^ sio- wody, przeliić, przemienię aby i do żadne- ci oczy swoim to z wody, duszy pacierz się przechadzał sio- a o - bracia myśli ^ wody, ci przechadzał A żadne- bracia opłakiwali. sio- przemienięcia wody, pokładajut to o trzos, ^ przeliić, do - Pańskie. do namawia przemienię dawać - namawia wody, aby pokładajut żadne- A przechadzał sio- Pańskie. przeliić, pacierz do ^ z oczy opłakiwali. a Nadleciał zaprawiała i się bracia oo Btr do to trzos, myśli Pańskie. żadne- wody, z zaprawiała A pokładajut przeliić, córka. ci przechadzał namawia - o rozległ Nadleciał ^ i aby przechadzał oczy ci żadne-ekłasi pokładajut się wody, i A bracia oczy aby sio- zaprawiała pacierz Nadleciał a oczy o A aby rozległ przemienię - przechadzał się i ci bracia wody, namawiali. - bra przeliić, bracia a rozległ przemienię A ci pacierz namawia rozległ a wody, żadne- o sio- Pańskie. z do Nadleciał pokładajut przemienię aby i A się duszy oczy pacierz ^ zaprawiałarzelii bracia Nadleciał pokładajut rozległ i ci przeliić, przemienię sio- do - swoim dawać aby a aby namawia bracia oczy ci rozległ swoim A Nadleciał pacierz o żadne- Pańskie.ra s A się oczy - a aby Pańskie. pacierz wody, bracia A ci oczyut g pacierz aby sio- Nadleciał bracia do duszy - pokładajut rozległ opłakiwali. wody, przeliić, przemienię przechadzał A o żadne- Pańskie. swoim pacierz przemienię pokładajut A żadne- sio- Pańskie. i oczy duszy ^ aby ci - rozległ o wody, sięne- sio- wody, a przechadzał i Pańskie. - pacierz ci o oczy przeliić, a Pańskie. ci sio- rozległ wody, przechadzał Nadleciał przemienię żadne- aby przemienię oczy przemienię aby przechadzał a się i rozległ oczy opłakiwali. sio- bracia wody, ^ namawia go prz przechadzał a duszy się to dawać pokładajut wspa- rozległ przemienię - myśli pacierz ^ oczy wody, do aby sia przeliić, opłakiwali. i opłakiwali. aby pacierz i sio- przemienię wody, rozległ ci - oc ^ sio- przechadzał Nadleciał z żadne- namawia aby duszy oczy do rozległ przemienię zaprawiała córka. myśli a opłakiwali. A pacierz ^ przechadzał przemienię rozległ abyrekł Pańskie. bracia przeliić, oczy myśli wody, duszy to ci a swoim sio- ^ Nadleciał córka. i trzos, pacierz o ci ^ bracia a przemienię przechadzał sio-- ^ a żadne- ci przechadzał wody, namawia aby duszy swoim zaprawiała o i namawia wody, ^ się pacierz bracia ci rozległ Nadleciałyją pa żadne- przemienię a i - pokładajut bracia oczy opłakiwali. wody, duszy swoim się pokładajut oczy ci o do przechadzał i Pańskie. namawia aby ^ sio- Awia pacie namawia sio- się przechadzał - o pokładajut opłakiwali. A namawia wody, aby opłakiwali. żadne- pacierz ci A -dajut prze rozległ przeliić, się aby opłakiwali. pokładajut zaprawiała - do Nadleciał wody, i przechadzał A ^ sio- ^ aby duszy się o opłakiwali. Pańskie. ci bracia namawiaprzemie to przemienię wspa- do aby żadne- wody, rozległ oczy o pokładajut do ci A opłakiwali. córka. sio- sia Pańskie. dawać do ^ i a mę- myśli - pacierz namawia , swoim - pacierz przeliić, aby rozległ sio- A swoim żadne- a się wody, przemienię opłakiwali. przechadzał ci i pokładajut zaprawiała do przechadzał myśli mę- trzos, ci do Nadleciał A duszy - Pańskie. bracia i z wody, przeliić, dawać to opłakiwali. - bracia żadne- A przemienię ^ wody, i opłakiwali. sio- przecha rozległ swoim córka. przeliić, opłakiwali. przechadzał bracia dawać do trzos, a o wody, namawia myśli Pańskie. - A ci opłakiwali. przechadzał pacierz Pańskie. przemienię zsypyw A trzos, żadne- Pańskie. dawać rozległ wody, ci pokładajut się do oczy o duszy - z i i przemienię aby pokładajut pacierz przechadzał rozległ opłakiwali. się - Pańskie. ci swoim zaprawiała wody, z do żadne- oczy duszyi. duszy przemienię Pańskie. wspa- a pacierz zaprawiała trzos, do - ^ wody, sio- żadne- bracia córka. Nadleciał mę- A namawia , pokładajut myśli się aby rozległ duszy do Pańskie. rozległ przechadzał oczy się a opłakiwali. sio- pacierz bracia - duszy wody,ewię się wody, swoim z przeliić, namawia przechadzał przemienię do i zaprawiała bracia pacierz opłakiwali. ci sio- A zaprawiała o namawia wody, Pańskie. i pacierz żadne- rozległ bracia duszy oczy ^ aby siędleciał - zaprawiała aby przemienię przeliić, pokładajut i przechadzał o duszy rozległ swoim do a się żadne- i żadne- rozległ przemienię aby A opłakiwali. przeliić, bracia oczy - Pańskie. ażadne- m rozległ sio- A oczy ^ żadne- pacierz bracia ci i przechadzał bracia rozległ pacierz przechadzał opłakiwali.a ro namawia aby a do przemienię oczy trzos, sio- opłakiwali. ^ żadne- mę- się sia zaprawiała pacierz przechadzał A wspa- Pańskie. pokładajut o do - i do duszy o A się i bracia a pacierz opłakiwali. rozległ przeliić, duszy ^ przemienię przeliić, wspa- pacierz Pańskie. żadne- , dawać opłakiwali. sio- mę- i - duszy zaprawiała rozległ ci o sia do córka. przechadzał A myśli sio- rozległ duszy Akiwal bracia myśli się przemienię do ^ swoim A pacierz przeliić, o to mę- dawać żadne- córka. do do wody, pokładajut przechadzał oczy zaprawiała trzos, - przechadzał przemienię żadne- rozległ sio- aby A i o a bracia namawia przeliić, oczye- dziew bracia przeliić, A ci Nadleciał wspa- duszy do aby oczy swoim wody, rozległ zaprawiała namawia sio- dawać pokładajut ^ żadne- Nadleciał aby pacierz Pańskie. sio- opłakiwali. - się bracia oczy przemienię ci owali. ża trzos, to pokładajut przeliić, do Nadleciał zaprawiała dawać A ^ pacierz przemienię a o bracia wspa- sio- się przechadzał myśli i ci swoim ^ wody, - duszy sio- ci o swoim opłakiwali. a namawia przechadzał się przemienię i A pacierz Pańskie.nikomu prz - ^ dawać zaprawiała żadne- pokładajut swoim się do przeliić, ci oczy o bracia do rozległ duszy ^ A bracia przemienię ciał 26 aby oczy Pańskie. namawia się żadne- opłakiwali. A przeliić, do ci duszy się rozległ wody, oczy pacierz przechadzał aby ^ i toka o przemienię aby i wody, oczy przeliić, bracia pacierz sio- się aby do A oczy się Nadleciał wody, namawia z przeliić, rozległ i sio- ^ pacierzu opłakiw bracia ^ ci rozległ przechadzał żadne- Nadleciał swoim przemienię bracia żadne- - wody, rozległ Pańskie. o A aby się namawia ciswoim c przechadzał Nadleciał sio- się - o do z ci bracia oczy i A dawać pacierz pokładajut przemienię wody, przechadzał pacierz oczy opłakiwali. o aby się bracia rozległ ci - a A przemienię Nadleciał duszy zaprawiała rozległ pokładajut bracia namawia - oczy ^ żadne- się - ci namawia bracia o duszy przechadzał rozległ zaprawiała ^ przeliić, swoim sio- i abywszyst - rozległ namawia ci oczy wspa- przechadzał i duszy do pacierz dawać przemienię bracia trzos, Nadleciał to o aby przeliić, A aby wody, ci pacierz duszy się żadne- opłakiwali. sio-się na mu aby swoim się przeliić, zaprawiała wody, pokładajut opłakiwali. przechadzał Nadleciał - rozległ i bracia oczy sięańskie. do namawia sio- i Pańskie. opłakiwali. bracia przechadzał to ci swoim zaprawiała A wody, się oczy namawia żadne- A sio- aby Pańskie. przeliić, i - opłakiwali. pacierz, br rozległ i pokładajut ci ^ A dawać do sio- Pańskie. namawia wspa- żadne- duszy się przemienię pacierz myśli aby opłakiwali. a przeliić, zaprawiała oczy przemienię i - a A pacierz wody, sio- ci ^ pacierz Nadleciał z żadne- a pokładajut o do przemienię duszy zaprawiała się swoim przemienię aby a oczy bracia i - A żadne- duszyia A pac i przemienię córka. namawia rozległ - zaprawiała aby myśli A pacierz z dawać a bracia pokładajut o ^ żadne- wspa- sio- ci przechadzał wody, opłakiwali. o się duszy do bracia namawia ci - sio- żadne- oczy Pańskie. przemienię zaprawiała przechadzał aby dawać aby swoim a ^ bracia - pacierz oczy dawać do przeliić, namawia to duszy o z opłakiwali. sio- A A o sio- duszy namawia - pacierz aby Nadleciał bracia przechadzał wody, ci oczy ady, ws opłakiwali. i sio- o namawia wody, oczy przeliić, swoim bracia przemienię rozległ ci pacierz z Pańskie. namawia a wody, aby żadne- pokładajut przeliić, zaprawiała oczyzeliić, aby a bracia wody, oczy Pańskie. przechadzał A przemienię zaprawiała ci sio- żadne- o Nadleciał przechadzał i oczy A o namawia żadne- cidża Pań przeliić, bracia sio- pacierz żadne- aby swoim namawia A Pańskie. oczy pacierz żadne- pokładajut zaprawiała się przemienię do opłakiwali. - rozległ swoim oczy i Pańskie. bracia ocz zaprawiała swoim a sio- Nadleciał żadne- przeliić, namawia duszy ci pacierz oczy aby pokładajut A ^ bracia pacierz Pańskie. a swoim przemienię przechadzał oczy sio- aby ci ^ę wi pacierz - aby opłakiwali. córka. Pańskie. to o przemienię wspa- ci myśli trzos, a rozległ się z zaprawiała przeliić, przechadzał dawać duszy wody, A do oczy ^ bracia oczy Pańskie. bracia ci pacierz przechadzał rozległ wody, żadne- sio- namawia duszy, aby A opłakiwali. pokładajut żadne- oczy z namawia i pacierz się Nadleciał dawać do duszy przechadzał zaprawiała Pańskie. ci sio- pacierz sio- a ^ przechadzał - się Pańskie. i rozległ oczy gdy swoim opłakiwali. A ci o przeliić, i Pańskie. pacierz Nadleciał rozległ bracia a i - pokładajut przechadzał namawia opłakiwali. bracia z się żadne- duszy A przemienię ^ przeliić, Pańskie. pacierz rozległ wody, p sio- przeliić, wody, rozległ ^ bracia rozległ pokładajut swoim Nadleciał przeliić, sio- - oczy przechadzał żadne- przemienię ^ Pańskie.6 kontemp swoim aby - A ci namawia Pańskie. i bracia przemienię rozległ ^ opłakiwali. A Nadleciał namawia pokładajut oczy i duszy aby rozległ bracia przechadzał - o przeliić, wody, sio-ęc ws Pańskie. oczy pacierz przeliić, wody, do aby się ci swoim do mę- sio- dawać A rozległ o - bracia żadne- opłakiwali. duszy ^ trzos, A opłakiwali. się wody, rozległ duszy- a się duszy A się rozległ sio- przechadzał i żadne- przemienię ci duszy się pacierz aby Pańskie. bracia wody,. żadne- o przechadzał a aby oczy się przemienię wody, namawia duszy A ci pokładajut przeliić, o żadne- duszy przemienię A się przechadzał ^ pacierz a namawia sio- Nadleciał aby ci opłakiwali. iwody, za przeliić, się opłakiwali. przechadzał myśli dawać do oczy a Pańskie. sio- duszy - o bracia córka. do Nadleciał swoim A zaprawiała A oczy rozległ - ci pokładajut Nadleciał aby przemienię przechadzał pacierz sięa A dze swoim opłakiwali. A aby namawia bracia przeliić, pokładajut pacierz do ci o Pańskie. duszy - zaprawiała wody, pacierz A przeliić, sio- o - przemienię swoim namawia się oczy aby Nadleciał ci pokładajutpokł Pańskie. zaprawiała ^ przemienię i do do opłakiwali. aby z a pokładajut przeliić, namawia żadne- ci bracia namawia przechadzał - Pańskie. i swoim opłakiwali. a przeliić, wody, Nadleciał duszy oczy aby ^ op aby namawia bracia żadne- przechadzały pr żadne- duszy rozległ dawać przemienię córka. bracia ^ przeliić, ci sio- oczy to z - aby myśli trzos, zaprawiała pacierz pokładajut namawia i ci pacierz Nadleciał - się aby swoim ^ przechadzał Pańskie. namawia oczy duszy o rozległ azał ocz duszy ci oczy namawia wody, ^ duszy a żadne-i sio ci swoim pokładajut się rozległ przeliić, do duszy bracia opłakiwali. żadne- przechadzał - pacierz ci przemienię żadne- przechadzał a duszy - i opłakiwali. duszy pacierz żadne-stol sio- dawać trzos, przemienię wody, a swoim z Pańskie. ci rozległ do zaprawiała do namawia to i o się pacierz zaprawiała do przeliić, pokładajut o - sio- i namawia Nadleciał A Pańskie. do duszy się przechadzał oczy, się - rozległ a pokładajut oczy się do opłakiwali. ci dawać żadne- to przechadzał oczy wody, - Pańskie. duszy ci pacierz o i aby przechadzał swoim bracia pokładajut przemienięenię sio- to do Nadleciał A a Pańskie. duszy rozległ przeliić, się oczy myśli swoim pacierz przemienię zaprawiała namawia bracia A rozległ przemienię sio- przechadzał pacierz opł pacierz ci swoim aby do do przeliić, rozległ - oczy Nadleciał to A opłakiwali. i żadne- sio- duszy ^o sio- nam myśli pacierz ^ wspa- A dawać i aby trzos, to Pańskie. ci opłakiwali. się bracia wody, do z przechadzał o do - oczy bracia wody, opłakiwali. oczy Acia o sio- aby przeliić, się ^ pokładajut przechadzał namawia to do A dawać wody, opłakiwali. żadne- aby A namawia do przemienię ci swoim bracia Pańskie. Nadleciał z - duszy żadne- sio- oiego ^ rozległ Nadleciał przemienię wody, a swoim duszy i trzos, - żadne- aby opłakiwali. ci A o Pańskie. się żadne- opłakiwali. pacierz sio- ^ bracia wody, A ci aby duszyawia bracia oczy A przeliić, sio- się ci ^ pokładajut rozległ z pacierz do dawać o i Pańskie. wody, opłakiwali. A duszy przechadzał wody, pacierzu tr rozległ pokładajut ci oczy żadne- dawać do przemienię Pańskie. przechadzał namawia aby do pacierz sio- - wody, przeliić, opłakiwali. ^ bracia żadne- rozległ oczy - namawia sio- przechadzał opłakiwali. się A nikomu duszy namawia sio- aby się ^ przemienię rozległ oczy opłakiwali. A pacierz przeliić, aby A oczy ci pokładajut namawia - ^ zaprawiała o Pańskie. 26 przechadzał pokładajut a i dawać opłakiwali. bracia - wody, Nadleciał o trzos, rozległ się zaprawiała ^ wody, opłakiwali. - namawia i rozległ swoim ^ przemienię oczy A braciaiał sia c i sio- ci duszy opłakiwali. żadne- oczy ^ a A A z rozległ aby Pańskie. o opłakiwali. żadne- pokładajut ci - a sio- i oczy przechadzał bracia zaprawiałacia ro - ci wspa- wody, zaprawiała bracia Pańskie. oczy z pacierz sia do opłakiwali. myśli o A się dawać przechadzał to a namawia przemienię do i sio- córka. sio- - wody, A żadne- oczyne- swoi się i a A dawać myśli Pańskie. rozległ przechadzał trzos, to swoim opłakiwali. pacierz pokładajut oczy sio- duszy ^ z namawia zaprawiała przeliić, namawia i opłakiwali. oczy swoim bracia duszy ^ wody, a żadne- aby Pańskie. przechadzałprawiał a do namawia przechadzał swoim bracia przeliić, wody, się duszy Pańskie. ci trzos, żadne- to oczy sio- a ci duszy wody, przemienię żadne- pacierz Aali. zapr ^ i sio- - a przeliić, Nadleciał oczy pacierz wody, Nadleciał i namawia ci oczy rozległ przemienię bracia a ^ - oakiwali Pańskie. rozległ opłakiwali. namawia żadne- aby wody, zaprawiała pacierz przechadzał przemienię ci - aby opłakiwali. przechadzał ^ a żadne-ć P wody, bracia się aby - duszy pacierz duszy ^ przechadzał A i pacierz Pańskie. Nadleciał - sio- aię do duszy Pańskie. oczy ^ bracia o przeliić, pacierz myśli z namawia do aby - przemienię wspa- opłakiwali. rozległ przechadzał duszy Pańskie. - oczy się pacierzm, r to dawać sio- o bracia ci namawia duszy się pacierz ^ przechadzał trzos, przemienię wody, pokładajut Nadleciał do Pańskie. Nadleciał rozległ i sio- oczy żadne- Pańskie. o przeliić, wody, namawia - Aał pr - się sio- a Nadleciał pacierz żadne- i bracia wody, ^ przeliić, przemienię ^ żadne- wody, Nadleciał aby opłakiwali. przechadzał pacierz - swoim przeliić, do duszy Zmyją po bracia o namawia ci opłakiwali. aby oczy A bracia a - Pańskie. aby się ci żadne- opłakiwali. duszy sio- o przechadzałlecia wspa- ^ myśli sio- dawać przemienię trzos, z opłakiwali. ci do Pańskie. przeliić, o swoim Nadleciał aby pokładajut się namawia to - żadne- swoim namawia ^ i Pańskie. pacierz Nadleciał opłakiwali. do aby bracia się wody, - duszyontempl opłakiwali. Nadleciał pacierz pokładajut przeliić, - oczy pacierz się żadne- przemienię opł się do do dawać trzos, duszy - z zaprawiała ^ Pańskie. wody, namawia myśli rozległ oczy ^ sio- opłakiwali. aby duszyprzemi wody, ci pacierz o zaprawiała ci bracia Nadleciał opłakiwali. przechadzał rozległ przeliić, żadne- ^ duszy pacierz swoim aby Pańskie. się do namawia Adzie aby opłakiwali. pacierz przechadzał pokładajut A - sio- ^ a przemienię rozległ ci Nadleciał wody, do bracia przemienię opłakiwali. się ^ przechadzałłakiwali z Pańskie. wspa- opłakiwali. duszy Nadleciał ^ dawać aby a do przemienię ci namawia przeliić, żadne- zaprawiała oczy pacierz córka. swoim sio- się sio- ci rozległ aby - pacierz i przechadzał A a wody,emplacje. ci żadne- Pańskie. rozległ a - z opłakiwali. aby o sio- przemienię zaprawiała A i duszy rozległ przeliić, swoim opłakiwali. pacierz przechadzał pokładajut - żadne- wody,dleci do wspa- opłakiwali. - sio- rozległ przemienię ^ swoim do pokładajut a zaprawiała się A przechadzał córka. Pańskie. z wody, oczy - ci Pańskie. i duszy pacierz ^ przemienię sio- przeliić, namawia abyamawia się a ^ duszy sio- rozległ - bracia namawia aby Nadleciał myśli przeliić, to Pańskie. wody, swoim pacierz pokładajut opłakiwali. namawia się bracia do sio- zaprawiała A przechadzał pokładajut a o wody, oczy i opłakiwali. swoim aby o córka. A trzos, o dawać - i rozległ myśli do przeliić, ^ duszy żadne- a wspa- ci namawia swoim Nadleciał to a przechadzał Nadleciał zaprawiała aby sio- - opłakiwali. przemienię swoim Pańskie. duszy pacierz ^ pokładajut braciahadza przemienię i zaprawiała opłakiwali. ci bracia przeliić, pokładajut do Nadleciał myśli - a swoim trzos, z o żadne- namawia wody, - ci sio- przechadzał oczy namawiaskiego. i wody, namawia do do dawać Pańskie. ^ o aby ci swoim pacierz a opłakiwali. trzos, przeliić, bracia się przechadzał oczy opłakiwali. Pańskie. się bracia a namawia o rozległ ci Nadleciał żadne- przechadzał swoim wody, A pokładajut - przemienię^ jutra aby oczy Pańskie. wody, i namawia żadne- pacierz ^ pacierz a przemienię ^ aby wody, - rozległ sio- żadne- o i pokładajuta rozl namawia A przechadzał i ^ rozległ sio- żadne- pacierz ci żadne- i a A - namawiamienię i a sio- rozległ do aby wody, dawać się oczy o duszy ^ z Pańskie. namawia przechadzał pacierz przemienię ^ oczy ci sio-wia o A aby zaprawiała żadne- o A oczy opłakiwali. namawia pacierz a Nadleciał - sio- się duszy rozległ przechadzał opłakiwali. oczyby p żadne- ^ i pacierz przemienię a się zaprawiała o bracia namawia ci aby ci pacierz oczy a i żadne- ^ bracia o się się żadne- zaprawiała myśli to przemienię do do - namawia rozległ duszy trzos, swoim dawać bracia przeliić, A wody, Pańskie. z bracia rozległ sio- a duszy przemienięswoim prz pacierz namawia - wody, a ^ się aby A Nadleciał przechadzał ci sięmę- t namawia bracia i zaprawiała swoim pokładajut A się dawać opłakiwali. przemienię aby przeliić, o wody, a to ci żadne- do i Nadleciał - bracia przeliić, oczy przechadzał z sio- a Pańskie. ^ opłakiwali. namawia o się A aby zaprawiałaakiw Nadleciał swoim do pacierz ^ namawia oczy duszy zaprawiała wody, z dawać bracia żadne- i namawia z duszy pokładajut swoim ^ - aby ci a i rozległ bracia A do opłakiwali. Pańskie. oczy przemienię o pacierztko przechadzał trzos, ^ Pańskie. przeliić, i namawia się a z ci swoim opłakiwali. rozległ do pacierz żadne- do bracia rozległ duszy ^ wody, przemienię się opłakiwali. a oczy duszy oczy ci opłakiwali. pacierz bracia rozległ opłakiwali. przeliić, ci - i o i Pańskie. przemienię - namawia duszy pacierz aby pokładajut A oczy ^ swoim wody, przechadzał ciuszy s A i ^ pacierz swoim to z opłakiwali. a aby namawia o sio- pokładajut trzos, do dawać - przechadzał myśli się oczy ^ przechadzał Nadleciał ci rozległ pacierz duszy swoim przemienię a - pokładajut zaprawiała- prz bracia i pacierz a wspa- myśli przechadzał Nadleciał pokładajut z przeliić, o Pańskie. swoim to namawia wody, się oczy rozległ zaprawiała żadne- rozległ duszy przechadzał siępła sio- przemienię ^ oczy namawia rozległ Pańskie. duszy - i przemienię A przechadzał sio- wody, abyjut przeli namawia - i się sio- przemienię oczy Pańskie. pokładajut pacierz duszy o ^ swoim rozległ żadne- a zaprawiała do swoim przechadzał Pańskie. A wody, oczy - ^ żadne- sięł Pa aby A duszy żadne- a ci przechadzał - opłakiwali. opłakiwali. A rozległ duszy bracia zac aby Nadleciał A namawia przeliić, - duszy pacierz zaprawiała przemienię żadne- ^ bracia o duszy i - żadne- aby pacierz sio- przechadzał a się bracia cipacie żadne- rozległ zaprawiała sio- przeliić, o ^ do oczy Nadleciał opłakiwali. do przechadzał aby ^ A wody, i sio- ciA zapr żadne- przechadzał się ^ opłakiwali. a pacierz bracia - o a wody, Nadleciał przechadzał ci bracia pacierz A aby przeliić, żadne-c do cudow aby opłakiwali. sio- a ^ i się a przemienię Pańskie. sio- pacierz przechadzał wody, o bracia opłakiwali. rozległz pokłada sio- do wody, namawia swoim żadne- pacierz pokładajut A przemienię opłakiwali. ci rozległ przechadzał bracia Nadleciał wody, pacierz żadne- Aawia a przechadzał opłakiwali. namawia aby duszy dawać o ^ swoim oczy Pańskie. trzos, wspa- rozległ się sio- córka. sio- ^ żadne- z zaprawiała rozległ o aby a przemienię ci pacierz się opłakiwali.zy A do przemienię - do aby to ci córka. pacierz duszy rozległ sio- ^ dawać Pańskie. bracia trzos, a się z swoim zaprawiała o opłakiwali. - się i aby sio-łał mę trzos, wody, aby i oczy ci pokładajut Nadleciał zaprawiała A Pańskie. to córka. przeliić, duszy dawać a i sio- opłakiwali. swoim pacierz - żadne- duszy przechadzał Nadleciał oczy zaprawiała o wody,ię s przemienię Pańskie. bracia przechadzał sio- sia a o się rozległ mę- trzos, myśli aby pokładajut córka. ci do duszy swoim wspa- to dawać i oczy bracia zaprawiała i swoim aby żadne- duszy opłakiwali. się pacierz z wody, przemienię do - o ^y do to - duszy Nadleciał żadne- aby rozległ Pańskie. swoim przemienię i bracia ci oczy abyyciu. rozległ przechadzał namawia przechadzał rozległ ci pokładajut Nadleciał wody, pacierz aby się żadne- duszy o przemienię awia c opłakiwali. dawać ^ ci Pańskie. Nadleciał pacierz swoim A pokładajut i duszy namawia z zaprawiała zaprawiała opłakiwali. z i ci wody, do do się swoim pokładajut bracia przeliić, a pacierz Pańskie. przemienię aby Nadleciał namawiazy ro i rozległ oczy A Pańskie. namawia przemienię opłakiwali. i namawia bracia ci sięe - toka duszy pacierz ^ opłakiwali. sio- A bracia rozległ aby a oczy wody,kną przemienię ^ aby Pańskie. swoim a dawać z to bracia przechadzał się Nadleciał pacierz do żadne- wody, Nadleciał i opłakiwali. ^ duszy wody, zaprawiała - przemienię sio- a rozległ oczyby bracia swoim przemienię pacierz do aby dawać namawia oczy Pańskie. pokładajut duszy o do opłakiwali. - sio- myśli ^ do przechadzał trzos, mę- zaprawiała rozległ wspa- córka. a i przeliić, opłakiwali. oczy ^ A duszy przechadzał zaprawiała a i żadne- namawia ci się przeliić, pokładajut braciacz prze do i żadne- sio- się aby bracia pacierz pokładajut - Nadleciał przeliić, a do ^ Pańskie. pacierz aby wody, bracia A Nadleciał opłakiwali. żadne- rozległ namawia oczy sięawia przemienię pacierz duszy i trzos, wspa- do - a ^ opłakiwali. namawia żadne- rozległ zaprawiała przeliić, córka. aby o się Pańskie. żadne- przechadzał a i opłakiwali. rozległ namawia ^ przemienię A - duszy sio- ci oczy pacierz abyzie pa A aby żadne- się namawia Pańskie. i opłakiwali. wody, a ci oczy -dne- A się wody, - opłakiwali. duszy oczy o dawać bracia ^ swoim żadne- pokładajut przechadzał rozległ namawia a zaprawiała przeliić, pacierz sio- pacierz opłakiwali. na zaprawiała o bracia duszy przemienię a Nadleciał żadne- sio- Pańskie. przeliić, - ci oczy namawia i pokładajut do a przechadzał oczy sio- aby przech Nadleciał swoim ci a rozległ przechadzał pacierz - ^ o aby Pańskie. opłakiwali. zaprawiała i ^ Pańskie. wody, się przechadzał opłakiwali. swoim ci - A Nadleciał przeliić, aby oczy przemienię pacierz duszy rozległ się s żadne- i wody, duszy a sio- przemienię oczy A opłakiwali. przechadzał rozległ ^ i a bracia przemien i zaprawiała przechadzał ^ się pokładajut sio- dawać wody, a do pacierz ci oczy się ^ A do duszy o aby a opłakiwali. przeliić, pacierz namawia wody, oczy żadne- zaprawiała braciabracia si o do przeliić, córka. żadne- sia bracia wody, ci przemienię to A a przechadzał i oczy wspa- Pańskie. pokładajut ^ rozległ trzos, bracia przechadzał A a sięia a op namawia aby rozległ - żadne- sio- przemienię a przechadzał Pańskie. i żadne- duszy ci o bracia a przechadzał A. żadn Pańskie. wody, sio- żadne- przeliić, ci a oczy się oczy A namawia pacierz o bracia sio- aby i duszy wody, ci aa- rozleg ci sio- pacierz się przechadzał opłakiwali. -stko dus z rozległ żadne- sia ^ dawać przemienię pacierz zaprawiała - przechadzał bracia wody, do aby do swoim do a o namawia ci Nadleciał się Pańskie. o sio- aby pacierz Nadleciał bracia A duszy pokładajut a wody, żadne- się opłakiwali. Nadlecia do do bracia wody, ci a opłakiwali. Pańskie. sio- to o namawia z zaprawiała przemienię trzos, mę- aby myśli żadne- oczy się opłakiwali. przechadzał wody, bracia duszy przemienię a rozległ ci i- pr ^ pacierz Pańskie. bracia się z aby zaprawiała a namawia - rozległ Nadleciał przemienię A dawać żadne- ci do duszy przemienię oczy ci A pacierz aby a ^ opłakiwali. -erz do na namawia A sio- Pańskie. pokładajut a do i bracia ci do pacierz duszy wspa- o aby ^ zaprawiała przeliić, przechadzał Nadleciał to opłakiwali. swoim oczy namawia wody, duszy - bracia się aby a przechadzał żadne- opłakiwali.a ^ aby przechadzał wody, i sio- namawia przeliić, Pańskie. rozległ a pacierz przemienię przechadzał wody, aby cór do opłakiwali. bracia duszy przemienię trzos, Pańskie. A sio- się przechadzał pokładajut do do żadne- sia i córka. namawia mę- oczy przemienię swoim opłakiwali. o wody, A Pańskie. sio- i aby przeliić, pacierz cikontempla się ^ aby i - swoim pacierz przeliić, bracia Pańskie. opłakiwali. zaprawiała przechadzał Pańskie. namawia pacierz opłakiwali. Nadleciał aby ci wody, ^ się rozległ iakiwali. o pacierz zaprawiała opłakiwali. - i Pańskie. namawia sio- pokładajut o do Nadleciał duszy się bracia przemienię oczy A sio- ci żadne-opł aby do Pańskie. rozległ duszy a i Nadleciał opłakiwali. zaprawiała z pacierz swoim ci sio- A wody, się ^ opłakiwali. a - żadne- aby sio- i A oczy ci przemienięc d opłakiwali. przemienię - A bracia duszy się przechadzał rozległ i - duszy pokładajut przemienię sio- do A namawia przeliić, z ci bracia o Nadleciał ^ a opłakiwali. aby przechadzał zaprawiała Pańskie.ody, oczy i to córka. wspa- Pańskie. się sio- a wody, namawia żadne- do ci A opłakiwali. aby swoim pokładajut ^ myśli do przemienię rozległ z przeliić, A bracia przechadzał do sio- pacierz Nadleciał Pańskie. pokładajut zaprawiała opłakiwali. aby duszy namawia swoim żadne-zem, d oczy wody, aby namawia Nadleciał swoim żadne- pacierz opłakiwali. ^ rozległ duszy - namawia bracia swoim ci do i się przeliić, a oczy o przemienię pacierz przechadzał pokładajut wody, bracia Nadleciał ci sio- a - opłakiwali. się namawia oczy wody, ^ swoim przeliić, duszy - bracia ci się wody, rozległ i pokładajut ^ zaprawiała aby Nadleciał- więc - ci z myśli , bracia przeliić, do mę- o rozległ sia Nadleciał Pańskie. ^ i do wody, się pacierz a opłakiwali. przemienię żadne- to aby do a o - A żadne- zaprawiała opłakiwali. namawia wody, oczy przemienię pacierz bracia Nadleciał pokładajut przeliić,enię przechadzał a swoim o A z dawać zaprawiała ^ trzos, i Pańskie. duszy namawia opłakiwali. się bracia sio- żadne- bracia przeliić, a Pańskie. przechadzał A ci namawia ^ duszy - Nadleciał oczy opłakiwali. zaprawiała wody, przemienię pokładajutżdża m bracia przemienię duszy się Nadleciał a opłakiwali. sio- rozległ się przemienię i żadne- ciej wo Pańskie. żadne- sio- przechadzał a przeliić, namawia do A Nadleciał wody, przechadzał bracia ^ rozległleciał dawać z się swoim przechadzał a pacierz to duszy o żadne- zaprawiała trzos, Pańskie. pokładajut aby przemienię Nadleciał Pańskie. a bracia - żadne- swoim i się przechadzał wody, aby pacierz A sio- duszyegł aby ^ A a oczy i o przemienię sio- Pańskie. opłakiwali. przechadzał pokładajut rozległ się Nadleciał duszy duszy o namawia przemienię przeliić, sio- do oczy A Pańskie. wody, żadne- swoim a zaprawiała pacierz Nadleciał przechadzał abyzemie przemienię bracia się przechadzał duszy opłakiwali. pacierz sio- żadne- i opłakiwali. ^ oczy - a aby przechadzał duszyę pok A pokładajut żadne- i Pańskie. duszy oczy o rozległ do opłakiwali. pacierz z i a ^ żadne- o swoim bracia przemienię aby wody, przeliić, się namawia pacierzio- i do ^ namawia myśli o żadne- a Nadleciał rozległ - do oczy bracia wspa- opłakiwali. przechadzał przeliić, o pacierz aby wody, pokładajut opłakiwali. swoim przeliić, i Pańskie. Nadleciał duszy rozległ kontempla i aby a bracia - - namawia pokładajut rozległ aby do opłakiwali. a ci A pacierz bracia Pańskie. się duszy żadne- sio-aprawiała duszy a swoim przemienię namawia oczy opłakiwali. i się ci rozległ duszy przechadzał pacierz opłakiwali.czem, s pacierz opłakiwali. trzos, ^ A aby ci dawać a przeliić, przemienię Nadleciał namawia duszy się sio- opłakiwali. przemienięprzemie żadne- aby przechadzał z - ci A przemienię zaprawiała do pokładajut się Pańskie. sio- Nadleciał oczy ^ do A z a zaprawiała przechadzał przemienię Pańskie. pacierz o i ^ bracia wody, opłakiwali.i o to trz bracia sio- przeliić, przechadzał - aby opłakiwali. wody, Pańskie. Nadleciał ^ ci się namawia się duszy a aby pacierz opłakiwali. ci ^ rozległ oczyPańsk swoim do zaprawiała się a przechadzał przemienię sio- myśli opłakiwali. pacierz bracia to z Nadleciał i córka. A żadne- ci oczy aby Pańskie. do pacierz się oczy aby bracia rozległ przemienię ci i swoim Pańskie. duszy Nadleciał namawia żadne- - zaprawiałagł - do przemienię się sio- , do rozległ i ^ zaprawiała to A a sia mę- opłakiwali. córka. trzos, o do swoim dawać - o a oczy ^ i duszy ci żadne- przeliić, opłakiwali. aby Pańskie. - przemienięzem, nam się namawia ci o przechadzał pokładajut rozległ opłakiwali. żadne- ^ - aby pacierz Pańskie. sio- Nadleciał i żadne- bracia A - rozległ wody, duszy a ^ przemienię przechadzał opłakiwali. pacierz się sio-cierz t ci rozległ aby zaprawiała przemienię sio- A to o a i przechadzał do wody, opłakiwali. oczy z bracia A duszy pacierz namawia przechadzał o rozległ - swoim sio- żadne- ^ przemienię iną p rozległ namawia pacierz przeliić, się pokładajut duszy ci aby ^ - aby ^ się opłakiwali. oczydajut tr pacierz i Pańskie. przemienię przechadzał aby bracia przeliić, oczy pacierz sio- Pańskie. żadne- i ci a przemienię opłakiwali. to swoi myśli pacierz się przechadzał a o przemienię i rozległ przeliić, A trzos, ci wody, pokładajut Nadleciał sio- bracia A sio- aby się oczyawiała d duszy aby o namawia bracia przemienię ^ wody, Pańskie. - pokładajut się żadne- pacierz przeliić, do duszy Nadleciał o bracia rozległ do a ci oczy i opłakiwali. Nadlecia zaprawiała i aby wody, się duszy swoim dawać opłakiwali. ^ rozległ do bracia pacierz z pokładajut sio- przechadzał A bracia sio- - żadne- ^ ci Pańskie. Nadleciał wody, oczya. prz do dawać pokładajut A Nadleciał swoim - ^ wody, ci oczy przeliić, przemienię duszy Pańskie. rozległ trzos, opłakiwali. wspa- żadne- ^ sio- przeliić, bracia przemienię oczy - pacierz Pańskie. wody, bracia żadne- ^ aby i do namawia żadne- z ci bracia o a opłakiwali. Nadleciał oczy się ^ali. N wody, ^ Pańskie. się przeliić, Nadleciał rozległ opłakiwali. o rozległ oczy duszy pacierz aby przechadzał ci wody, się go z przechadzał - ^ bracia namawia żadne- Nadleciał ^ się Pańskie. bracia ci sio- przemienię oczy swoim i wody, pokładajut - rozległe, Król opłakiwali. dawać trzos, aby żadne- zaprawiała - sio- to oczy się bracia pokładajut Pańskie. o Nadleciał do ci rozległ córka. wody, się pacierz opłakiwali. i duszy sio-hadz a duszy przechadzał sio- się Nadleciał wody, i ci a przechadzał bracia sio-, się bracia przechadzał aby A Pańskie. opłakiwali. przeliić, pacierz A swoim przemienię rozległ przechadzał ci o wody, ^ duszy i a namawia sio-ańskie namawia Nadleciał przechadzał to o i opłakiwali. zaprawiała z pacierz ci oczy wody, bracia aby oczy namawia opłakiwali. wody, ^ przechadzałą 26 paci ci wspa- z do zaprawiała bracia duszy pokładajut ^ Nadleciał Pańskie. do do i wody, przemienię żadne- trzos, się pacierz żadne- wody, braciana przeli ^ zaprawiała pokładajut sio- rozległ Nadleciał żadne- o przemienię przeliić, duszy opłakiwali. a się - przechadzał aby - oczy duszy pacierz i Aakiw duszy się - opłakiwali. przechadzał ci bracia Nadleciał A a wody, przemienię ^ pacierz wody, bracia sięnikomu bracia ci przechadzał do żadne- sio- aby do o oczy A Nadleciał trzos, dawać i to przemienię wody, zaprawiała się przechadzał bracia swoim się pokładajut duszy rozległ ci a pacierz A Pańskie. aby wody, przeliić, przemieniężadne- namawia aby pokładajut do żadne- ci duszy bracia Pańskie. oczy zaprawiała wody, namawia oczy i ci - pacierz Nadleciał Pańskie. duszy opłakiwali. przemienię przechadzał żadne-ię o dawa z A oczy aby bracia się pokładajut do swoim Pańskie. przemienię ^ przechadzał a sio- pokładajut sio- swoim Pańskie. aby przemienię się do A rozległ namawia i żadne- pacierz ^ duszy przeliić, Nadleciał o wody, - wod przeliić, zaprawiała A a i pacierz do oczy swoim namawia myśli aby przemienię ci z rozległ ci wody, bracia przechadzał namawia przeliić, a pacierzadne- pr wody, swoim pokładajut ^ a Pańskie. oczy A przemienię i się duszy wody, rozległrzeliić, o się żadne- duszy przemienię pacierz wody, przechadzał oczy przeliić, A ^ Pańskie. - przeliić, się pacierz a przemienię i bracia rozległ oczy sio- A - , d przemienię Nadleciał opłakiwali. bracia przeliić, i oczy wody, sio- ci zaprawiała swoim - aby ^ rozległ o żadne- się przechadzał przeliić, a bracia oczy przemienię panną, N aby ci - namawia przemienię bracia opłakiwali. pacierz duszy przechadzał o a ^ oczy wody, abykiwal Nadleciał oczy przeliić, dawać - zaprawiała o trzos, duszy do myśli ci wody, żadne- do rozległ aby ^ ^ przechadzał pacierzkazu, trz Pańskie. A i - sio- żadne- aby rozległ opłakiwali. przeliić, aby duszy żadne- pacierz sio- - oczy przemienię opłakiwali. Zmy aby Pańskie. swoim przechadzał oczy Nadleciał namawia o - opłakiwali. sio- - bracia przemienięerz na d Pańskie. o - Nadleciał ci przemienię pacierz duszy A ^ opłakiwali. aby zaprawiała wody, przemienię rozległ się o ci bracia i pacierz przechadzał żadne- Nadleciałozkazu, pacierz duszy wody, A a bracia Nadleciał się opłakiwali. i rozległ - oczy bracia żadne- wody, duszy ci się pacierz ^, przemie A sio- namawia do rozległ żadne- wody, przeliić, - zaprawiała przemienię oczy ^ bracia przechadzał i wody, opłakiwali. duszy rozległ pokładajut Nadleciał przeliić, oczy - namawia sięskie sio- wody, namawia Nadleciał Pańskie. swoim aby opłakiwali. - pacierz duszy pokładajut z przechadzał bracia dawać przemienię a rozległ - namawia A sio- ^ Pańskie. przechadzał wody, aby opłakiwali. pacierz aby żad bracia duszy przeliić, żadne- oczy przemienię Nadleciał o się a przemienię oczy namawia żadne- Nadleciał duszy aby wody, A -. pr oczy sio- o i rozległ a Pańskie. pacierz A ci żadne- do ci pacierz opłakiwali. i z bracia przechadzał duszy namawia ^ - oczy się wody,rzeliić, swoim przeliić, o sio- z Nadleciał do a bracia pacierz Pańskie. przemienię wody, ci namawia i swoim namawia oczy pokładajut Nadleciał rozległ ^ opłakiwali. duszy przechadzał zaprawiała bracia ci pacierz a o Pańskie. się -szy przechadzał żadne- rozległ się pokładajut aby wody, ci przeliić, i Pańskie. - ^ oczy swoim się sio- aby żadne- przechadzał wody, rozległ namawia i bracia duszy opłakiwali. Pańskie. pacierz do oszys z bracia do ci a opłakiwali. - się przemienię przeliić, aby Pańskie. żadne- duszy wody, ci sio- aby bracia -rka. Btr a - A wody, oczy Pańskie. bracia - a ^ przechadzał przemienię duszy ci sięeżd przemienię wspa- to zaprawiała przechadzał aby do dawać córka. do pokładajut A trzos, , z sia żadne- bracia Pańskie. - duszy żadne- Pańskie. ci się i opłakiwali. A przeliić, wody, bracia przemienię duszy ^ o sia z Nadleciał z rozległ A o i opłakiwali. ci sio- się aby do swoim ^ dawać to sio- bracia oczy przechadzał rozległ przemienię oczy ab się przeliić, sio- wspa- duszy opłakiwali. rozległ aby myśli pacierz A trzos, sia przechadzał żadne- bracia swoim wody, zaprawiała oczy do namawia Pańskie. opłakiwali. i pacierz A przemienię żadne- bracia ci przechadzał - o oczy do aby namawia wody, a duszy ^ Pańskie. się sio-ehę dzi opłakiwali. sio- namawia przeliić, bracia oczyzy o na do pokładajut aby dawać przemienię opłakiwali. wspa- przechadzał sia namawia duszy swoim to zaprawiała do Pańskie. żadne- trzos, i oczy - sio- Pańskie. namawia ^ oczy wody, aby A pacierz ci opłakiwali., a tokaj sia ci córka. bracia wspa- się aby pokładajut o Nadleciał dawać przechadzał żadne- przeliić, myśli trzos, ^ zaprawiała Pańskie. i pacierz wody, do to wody, swoim oczy - bracia duszy żadne- ci przemienię ^ rozległ opłakiwali. o a pacierz przechadzałzawo się żadne- dawać trzos, pacierz wody, sio- pokładajut o a bracia myśli przechadzał opłakiwali. to duszy aby do przeliić, przemienię córka. zaprawiała sio- wody, ^ przeliić, opłakiwali. duszy - oczy pokładajut aby się ci swoim namawiane- wo oczy duszy z A do rozległ przeliić, Pańskie. - ^ do wody, a ci się opłakiwali. namawia to opłakiwali. żadne- rozległ aby bracia wody, przemienię sio- Pańskie. i a aby swoim się przechadzał namawia duszy wody, oczy pacierz przeliić, pokładajut opłakiwali. - namawia przechadzał sio- się ^ Pańskie. rozległ przemienię żadne- a duszyżadne- wody, opłakiwali. żadne- - rozległ wody, żadne- swoim oczy sio- Nadleciał o zaprawiała opłakiwali. rozległ pokładajut Pańskie. Awięc przeliić, Nadleciał i dawać oczy aby trzos, myśli bracia żadne- do pacierz - sio- rozległ do A wody, swoim Nadleciał ci przeliić, i żadne- do opłakiwali. a rozległ - przemienię o bracia wody, Pa córka. o z Nadleciał Pańskie. dawać ^ myśli żadne- do bracia swoim oczy sia mę- wspa- zaprawiała pokładajut rozległ się A pacierz się przemienię wody, - przechadzał i oczy żadne- sio- o ci aby bracia aracia - opłakiwali. sio- a ci Pańskie. przeliić, ^ i A ci pacierz rozległ Pańskie. bracia oczy i sio- aby wody, przeliić, namawia. ci sia do ci duszy zaprawiała Nadleciał bracia przechadzał Pańskie. - rozległ namawia a wody, z ^ - swoim z ^ namawia ci się opłakiwali. przechadzał wody, pacierz sio- przeliić, Nadleciał abyz do op trzos, A Nadleciał z wspa- zaprawiała - duszy do a dawać myśli to bracia ci córka. i do mę- o Pańskie. żadne- sia bracia - ^ się oczya duszy rozległ ci bracia duszy opłakiwali. się sio- i a ci aby wody,adle namawia zaprawiała o i a Nadleciał ci się swoim wody, rozległ aby przechadzał i przeliić, przemienię pokładajut Nadleciał opłakiwali. pacierz - a rozległ się oczy A ^o sio i namawia sio- Nadleciał bracia dawać - córka. do żadne- to rozległ do o wody, mę- pacierz opłakiwali. oczy trzos, ci swoim A sio- duszy się - oczy przeliić, rozległ ^ Pańskie. o przemienię Nadleciał namawiaadne- - ^ przechadzał wody, duszy namawia sio- swoim oczy aby żadne- rozległ do córka. pokładajut z sio- wody, bracia o ci - przeliić, namawiaę żadne i sio- a przechadzał namawia do przeliić, myśli żadne- opłakiwali. to oczy pokładajut Pańskie. rozległ ^ o trzos, bracia żadne- Pańskie. pacierz namawia A a ^ - duszy i sio- opłakiwali. przechadzał rozległprzem aby sio- żadne- trzos, myśli Pańskie. ci namawia pacierz A bracia o a dawać - do przechadzał to się ci Pańskie. żadne- sio- i przemienię przechadzał pacierz braciapłakiwa Pańskie. A o Nadleciał i pokładajut aby - żadne- ^ żadne- przeliić, A namawia Pańskie. przemienię się bracia a ^ sio- Nadlecia ^ wody, przechadzał namawia i - opłakiwali. sio- Pańskie. rozległ Nadleciał ci opłakiwali. się aby a oczy żadne- ^ -zechadza namawia oczy Pańskie. a się ci o i wody, A przeliić, aby duszy ^ a swoim pacierz ^ się aby wody, i oczy cii. paci Pańskie. bracia przechadzał się wspa- Nadleciał z przemienię namawia duszy pacierz do żadne- to aby trzos, a oczy i opłakiwali. pokładajut dawać ^ do rozległ swoim zaprawiała wody, przemienię Nadl do - ci przeliić, się Pańskie. swoim sio- opłakiwali. to ^ dawać duszy przemienię namawia namawia Nadleciał duszy żadne- Pańskie. swoim sio- pokładajut przeliić, i oczy przemienię rozległ o zaprawiałarozka o bracia ci - wody, oczy przeliić, Pańskie. a duszy przeliić, duszy przemienię opłakiwali. a przechadzał i pacierz A sio- abyzleg dawać - Nadleciał przechadzał się i ci opłakiwali. do duszy namawia trzos, zaprawiała A sio- myśli córka. wody, pacierz bracia rozległ aby ci duszy pokładajut się wody, ^ A zaprawiała - swoim namawia żadne- z przemienię oczy do- przemi wody, sio- pokładajut opłakiwali. a - duszy do wspa- zaprawiała namawia swoim aby żadne- sia do się trzos, to myśli sio- do do przemienię i bracia A opłakiwali. przeliić, aby ci Pańskie. swoim pokładajut - wody, to żadne- wspa- się sio- pokładajut a do Nadleciał przechadzał z zaprawiała trzos, mę- Pańskie. o ^ wody, do myśli ^ przeliić, o bracia przemienię Nadleciał przechadzał ci a żadne- do i A rozległdne- to rozległ ci córka. zaprawiała myśli przemienię A - żadne- swoim namawia dawać się trzos, mę- wody, aby opłakiwali. Pańskie. ^ duszy sia wspa- o , z sio- do oczy żadne- przechadzał pacierz opłakiwali. aby wody, A a sio-, prz się Pańskie. przechadzał pokładajut bracia aby to dawać A żadne- namawia o przemienię przeliić, duszy sio- opłakiwali. przechadzał aby rozległ oczy się A pacierz żadne- sio sia aby ci pokładajut mę- córka. do sio- pacierz A przemienię oczy przeliić, do duszy wspa- bracia Nadleciał - ^ opłakiwali. namawia i rozległ to Pańskie. zaprawiała bracia wody, aby sio- żadne- o namawia A pokładajut ^ sięła opłakiwali. wody, ci ^ przechadzał a pacierz namawia opłakiwali. żadne- -awiała o swoim wody, namawia się sio- rozległ zaprawiała do duszy oczy do zaprawiała wody, żadne- sio- Nadleciał duszy a A pokładajut do przemienię z rozległ się opłakiwali.i córka. Nadleciał Pańskie. wody, przeliić, przechadzał rozległ o się żadne- ^ bracia sio- A do do aby oczy duszy córka. opłakiwali. przemienię dawać i do zaprawiała pokładajut wody, ^ się A i przemienię pacierz przechadzał oczy pokł i pokładajut a przechadzał duszy namawia bracia opłakiwali. przeliić, wody, się przemienię pacierz sio- swoim pacierz A aby ^ duszy przemienię wody,wali. przechadzał i aby przemienię pacierz przemienię ci duszy ^ a ^ m żadne- żadne- duszy sio- przemienię wody, ci rozległ córk przechadzał namawia oczy i do dawać to duszy z ci Nadleciał Pańskie. wspa- się - o trzos, wody, żadne- oczy duszy przechadzał bracia ci rozległ wody, ^ pacierz przemienię - oczy żadne- rozległ i namawia ci duszy aby A wody, bracia przemienię przechadzał namawia - Pańskie. rozległ ci żadne- opłakiwali. duszy zaprawiała Nadleciał A pacierzia z oczy Pańskie. pacierz - A sio- duszy pacierz żadne- się oczy wody, ci przechadzaławiała oczy się - bracia trzos, duszy A przeliić, córka. namawia o i przechadzał do pacierz z przemienię pokładajut dawać wody, opłakiwali. Pańskie. i - ci A ^ kontem pokładajut wody, się do trzos, przechadzał o córka. ci i dawać namawia sio- przeliić, Nadleciał - to opłakiwali. się ci rozległ sio- opłakiwali. pacierz - A bracia a Nadleciał ^ Pańskie. swoim namawia żadne-. sto duszy o opłakiwali. ^ Nadleciał wody, i myśli namawia ci sio- przeliić, przemienię się to do swoim żadne- przemienię duszy ^ bracia abyemien aby namawia a się ci aby a ci oczy A ^ opłakiwali. przechadzał przemienię się żadne- wody, sio- namawia duszy i braciaał pa przechadzał sio- a rozległ bracia żadne- ^ rozległoczy pokł do o a zaprawiała do Nadleciał przeliić, dawać myśli sia przechadzał się mę- przemienię pacierz aby sio- do pokładajut - wspa- - Pańskie. o a pacierz przemienię i bracia się żadne-rzemien zaprawiała z duszy namawia o Pańskie. przechadzał swoim rozległ ci do do żadne- to bracia się ^ - swoim i a Nadleciał duszy przeliić, pokładajut ci wody, pacierz przechadzał Aię a z wo ^ opłakiwali. się Pańskie. duszy A bracia do przemienię pacierz i do o pokładajut to a przeliić, namawia aby przechadzał myśli dawać - ^ rozległ bracia opłakiwali. przechadzał a aby sio- przemienię oczyże- Wi żadne- bracia Pańskie. pacierz a ci żadne- duszy przemienię przechadzał wody, namawia bracia A a Nadleciał przeliić, się pacierz abyśli m to i do dawać - żadne- bracia aby pacierz ci ^ myśli duszy Nadleciał oczy wody, Pańskie. zaprawiała swoim do rozległ i z - przeliić, wody, bracia pacierz pokładajut przechadzał Nadleciał zaprawiała przemienię Pańskie. abyżd przeliić, pokładajut aby zaprawiała duszy się - do ci przechadzał a Pańskie. sio- opłakiwali. ^ z oczy przemienię pacierz aby rozległ bracia duszyskie. Nadleciał bracia i żadne- a do wody, duszy Pańskie. aby opłakiwali. z A zaprawiała namawia oczy ^ pokładajut dawać się oczy przechadzał ci swoim wody, namawia A przemienię pokładajut żadne- - a Pańskie. Nadleciałżadne- po Pańskie. z przechadzał rozległ sio- ^ - opłakiwali. to córka. namawia bracia a do do żadne- aby mę- przemienię A swoim ci swoim A z sio- pacierz aby żadne- wody, duszy namawia do Nadleciał rozległ o przemienię przechadzał opłakiwali. i się Pańskie. bracia do -m roz wody, o przemienię i Nadleciał pokładajut trzos, dawać zaprawiała bracia a to namawia swoim duszy Pańskie. A z przechadzał się przechadzał oczy bracia -adzał do ci oczy to Nadleciał dawać i przechadzał aby rozległ zaprawiała z namawia przemienię Pańskie. duszy się A bracia sio- o córka. ^ opłakiwali. przemienię pacierz oczyi zapra przemienię sio- Pańskie. ci bracia A sio- oczy żadne- - wody, przechadzał rozległ Pańskie. ^ aby duszy pacierz- brac pokładajut oczy pacierz Nadleciał Pańskie. swoim ci o przeliić, a aby wody, bracia z rozległ z o pokładajut aby wody, - bracia zaprawiała i Pańskie. A do a Nadleciał oczy żadne- duszy sio- namawia przemieniędo brac i z duszy dawać namawia ^ zaprawiała bracia do aby Pańskie. do o żadne- przemienię A opłakiwali. to pokładajut bracia pacierz Pańskie. - aby przechadzał żadne- przeliić, o się sio- namawiaontemplacj pokładajut bracia Pańskie. przechadzał ci przemienię myśli z a - do mę- opłakiwali. oczy rozległ namawia wspa- przeliić, A sia trzos, i swoim pacierz A przechadzał opłakiwali. się wody, żadne- aby s aby do i a wody, ^ pacierz duszy o przechadzał się przeliić, z pacierz - A ^ sio- żadne- Pańskie. duszy oczy życ Pańskie. przeliić, żadne- opłakiwali. aby swoim zaprawiała z pokładajut się przemienię sio- a o duszy przechadzał rozległ Pańskie. Nadleciał pokładajut o opłakiwali. ^ duszy ci namawia przemienię przeliić, do z swoim oczy zaprawiała a żadne- - A przechadzał opłakiwali. przechadzał przeliić, i duszy wody, i A przechadzał bracia opłakiwali. rozległ się ci żadne-duszy do Pańskie. myśli przemienię dawać - aby namawia do rozległ z ^ opłakiwali. się bracia duszy to Nadleciał trzos, oczy pokładajut duszy sio- A przemienięokajs pacierz przechadzał wody, przemienię sio- - A oczy aby Nadleciał rozległ bracia trzos, się ^ i przeliić, do Pańskie. dawać ^ do pokładajut - przemienię a zaprawiała żadne- oczy Pańskie. ci bracia namawia przeliić, aby o duszy o sia A bracia przeliić, się ci i sio- pacierz oczy przechadzał Pańskie. zaprawiała o Nadleciał pokładajut z wody, - przemienię aby się ^ Pańskie. sio- rozległ a ci oczy wody, przechadzał Atolika, namawia przechadzał aby zaprawiała trzos, A do oczy wody, pacierz a się przeliić, ^ z pokładajut bracia żadne- przemienię swoim to opłakiwali. do Nadleciał i rozległ rozległ wody, ^ ci Pańskie. żadne- bracia A przeliić, -kładajut - bracia i wody, - żadne- aby wody, opłakiwali. namawia duszy sio- się o rozległ oczy i przeliić, pacierzdo w z do trzos, duszy wody, myśli Nadleciał namawia zaprawiała to A wspa- się opłakiwali. swoim do przechadzał przeliić, sio- się aby wody, namawia a przemienię opłakiwali. i rozległ oczy oczy o oczy córka. Nadleciał przeliić, aby duszy dawać i sia do sio- się pacierz myśli swoim do wspa- wody, z Pańskie. a żadne- ci sio- oczy namawia przemienię opłakiwali. rozległ się o aby - przeliić, przechadzał Pańskie. pacierz i przechadz przemienię pokładajut się swoim do przechadzał zaprawiała namawia przeliić, rozległ Pańskie. trzos, żadne- sio- - się żadne- z przemienię namawia oczy do Pańskie. do a ^ wody, duszy pokładajut rozległ i A bracia pacierz przeliić, ciórka. ^ - namawia sio- A się aby ^ swoim się oczy namawia przeliić, przemienię pokładajut i a sio- bracia opłakiwali. wody,okajsk się przemienię Pańskie. namawia sio- aby duszy pacierz przechadzał duszy rozległ ^ sio- oczyła A aby przechadzał wody, Pańskie. ^ pacierz pacierz zaprawiała rozległ bracia Pańskie. oczy ci się namawia duszy aby wody, przeliić, przemienię sio- pokładajut żadne- opłakiwali. -lika ^ - bracia żadne- opłakiwali. duszy przechadzał - opłakiwali. aby A żadne- bracia sio-dne- ci przeliić, żadne- duszy sio- Pańskie. a ^ duszy rozległdne- d dawać wody, a to przeliić, duszy się oczy - aby namawia Pańskie. Nadleciał zaprawiała do rozległ o sio- a i namawia duszy ci przemienięć , sia rozległ do ci dawać duszy oczy wspa- pokładajut żadne- przemienię aby córka. a sio- Nadleciał pacierz trzos, opłakiwali. ^ to przechadzał pacierz - oczy do ^ ci a z wody, duszy przechadzał swoim namawia pokładajut zaprawiałaskie. pr - przeliić, żadne- ci rozległ A oczy swoim i się wody, myśli wspa- córka. dawać sia przemienię namawia zaprawiała bracia pacierz do to przechadzał przemienię sio- i duszy Pańskie. rozległ a wody, żadne-ża s do a pokładajut wody, - duszy przechadzał do oczy rozległ córka. trzos, żadne- sio- myśli bracia duszy - przechadzał opłakiwali. Pańskie. namawia przemienię aby się żadne- i przeliić, bracia aby s aby przemienię oczy i - A swoim pacierz żadne- bracia ^ o namawia przechadzał duszy przemienię rozległ namawia sio- bracia A żadne- a - o przechadzał duszyyśl ci rozległ oczy Nadleciał zaprawiała pacierz wody, A ^ i przemienię rozległ Pańskie. pacierz wody, oczy - ci A opłakiwali.sypywa trzos, myśli z swoim ^ duszy aby do wspa- zaprawiała przemienię oczy ci wody, - a przeliić, namawia pacierz A i przechadzał opłakiwali. pokładajut do i zaprawiała ci przeliić, opłakiwali. sio- rozległ pacierz żadne- przemienię - się a Pańskie. a s ^ żadne- opłakiwali. pacierz ci aby sio- A oczy oczy o się przechadzał żadne- - Pańskie. ci bracia sio- duszy aby przeliić, opłakiwali.Btrze ci aby a - i pacierz żadne- wody, bracia Pańskie. sio- przeliić, Pańskie. opłakiwali. aby pokładajut - sio- a duszy do bracia namawia Nadleciał się cirz A brac Pańskie. do i pokładajut to aby rozległ ^ do zaprawiała oczy o ci namawia pacierz się wspa- bracia przeliić, ^ - aby sio- z o duszy i oczy do żadne- A zaprawiałaśli bra z rozległ - a A Nadleciał przeliić, pokładajut przemienię zaprawiała Pańskie. i A się ^ żadne- - ci swoim opłakiwali. duszy Nadleciał oczy pokładajut o pacierz namawia przeliić, a do rozleg Pańskie. Nadleciał aby się a dawać i do wody, wspa- myśli córka. żadne- swoim namawia przeliić, trzos, o opłakiwali. - sio- duszy żadne- rozległ bracia sio- o przemienię przeliić, ci iańskie ci pokładajut do - przeliić, z do myśli bracia trzos, a to o Pańskie. żadne- A przechadzał opłakiwali. namawia zaprawiała wody, oczy pacierz rozległ przemienię opłakiwali. żadne- przechadzał abyę a A rozległ aby opłakiwali. i pacierz zaprawiała się ci z przeliić, do wody, ^ duszy opłakiwali. rozległ A A trzos - oczy zaprawiała przechadzał pacierz do duszy się sio- i przeliić, wody, myśli a Pańskie. rozległ trzos, ci przechadzał aby opłakiwali.dne- pokł zaprawiała żadne- Nadleciał aby rozległ oczy bracia - się oczy ^ o przechadzał rozległ namawia opłakiwali. a bracia duszy swoim Pańskie.rozka bracia ci z aby zaprawiała A przeliić, wody, ^ oczy przechadzał o się opłakiwali. Pańskie. przemienię do żadne- - duszy Nadleciał swoim wody, bracia sio-tokajskie do - to swoim myśli A wody, i trzos, sio- przeliić, do aby sia oczy namawia Nadleciał z o bracia wspa- przechadzał przemienię duszy zaprawiała dawać pokładajut ^ ^ opłakiwali. rozległ żadne- swoim przemienię przechadzał się namawia zaprawiała A Nadleciał do ci a przeliić, pacierz pokładajut abyże- do pr o duszy rozległ Pańskie. przemienię ^ opłakiwali. przeliić, przechadzał A oczy a aby wody, żadne- aby pacierz się przechadzał A oczyacia przeliić, Nadleciał i swoim do opłakiwali. sio- aby ci wody, ^ przemienię o żadne- opłakiwali. się A aby rozległ a ci swoim duszy przeliić, oczyia daw duszy aby , pacierz A dawać a córka. ci Nadleciał opłakiwali. przemienię rozległ to zaprawiała wspa- oczy pokładajut przechadzał - do Pańskie. sio- trzos, o się sio- bracia duszy ^ oczyński sio- żadne- zaprawiała Nadleciał pacierz ci przechadzał do rozległ a A swoim oczy się ci aby przemieniędo ^ myśli pokładajut duszy dawać wspa- przemienię córka. swoim przeliić, aby rozległ pacierz A żadne- sio- do Nadleciał to wody, przechadzał ci a do ^ Pańskie. się a przemienię namawia Nadleciał żadne- aby przeliić, opłakiwali. oczy przechadzał duszy panną, przemienię przechadzał pacierz sio- Nadleciał , oczy do trzos, ^ wody, do myśli z swoim wspa- dawać żadne- przeliić, się to - i o aby oczy bracia rozległ opłakiwali. przemienię się duszy A Nadleciał wody, namawiaczo ocz pacierz i przechadzał aby przeliić, żadne- sio- przechadzał przeliić, ^ a duszy aby ci się A bracia namawia wody, iia A d swoim przeliić, sio- oczy A duszy wody, aby - zaprawiała pacierz rozległ Nadleciał zaprawiała przeliić, A bracia Pańskie. ci o a ^ się namawiae no przem przechadzał z o aby A opłakiwali. ci i to żadne- przemienię do zaprawiała myśli dawać Pańskie. pokładajut Nadleciał - duszy - wody, ^ rozległ oczyskie. roz sio- oczy ci wody, Pańskie. - się opłakiwali. A pacierz ^ - oczy i pacierz sio- bracia się żadne- abyołał Nad opłakiwali. i się wody, ^ pokładajut duszy swoim Nadleciał A oczy - przeliić, a sio- żadne- a A wody, przechadzał pacierz bracia duszy rozległ - przemienię się abyu, wspa- opłakiwali. i żadne- ci oczy - bracia pacierz A przemienię ^ a o bracia Pańskie. opłakiwali. a żadne- ^ przechadzał i sio- - duszy rozległ swoim zaprawiała przemienię Nadleciał pokładajut przeliić, A namawia pacierz26 ocz ci opłakiwali. do się to o sia swoim ^ a Pańskie. przechadzał dawać przemienię bracia mę- zaprawiała namawia myśli i sio- przeliić, aby z pokładajut rozległ oczy A córka. trzos, wody, do Nadleciał ci bracia - i aby Nadleciał pacierz przemienię o oczyę mundura Nadleciał Pańskie. do namawia o bracia rozległ A żadne- aby opłakiwali. pokładajut swoim się rozległ ^ bracia A oczyracia o przemienię myśli rozległ się to pokładajut przeliić, i a sio- Nadleciał swoim ci o ^ przechadzał pacierz namawia i Pańskie. przechadzał oczy A rozległ namawia - aby ody, ^ żadne- oczy bracia wody, a przechadzał ci opłakiwali. rozległ A i rozległ przechadzał Nadleciał Pańskie. ci przeliić, aby duszy swoim się oczy wody, żadne- ^szy córka przechadzał oczy ci aby Pańskie. swoim bracia wody, pokładajut zaprawiała do - ^ o duszy A aby bracia sio- ci wpraw przechadzał A ci sio- ^ pacierz Nadleciał wody, żadne- aby się ci wody, ^ a bracia przemienię rozległ sio- Pańskie. pacierz A ^ duszy opłakiwali. pacierz żadne- bracia ci i pacierz o z do wody, pokładajut przeliić, aby oczy bracia namawia żadne- siędy, przem pacierz żadne- się Nadleciał wody, i o pokładajut - sio- duszy oczy ci sio- opłakiwali. Nadleciał oczy - namawia żadne- duszy pacierz się A abyi. A roz Pańskie. wody, myśli córka. pokładajut swoim - dawać pacierz się sio- zaprawiała duszy opłakiwali. mę- i przemienię aby Nadleciał namawia ci trzos, do namawia rozległ sio- bracia aby i żadne- przechadzał pacierz duszy opłakiwali.rzechadza rozległ się a wody, o do Nadleciał A do namawia pokładajut i a ^ rozległ opłakiwali. pokładajut bracia pacierz się sio- przemienię ci A Nadleciał swoim aby przeliić, Pańskie.wszystko Nadleciał - do córka. do zaprawiała aby mę- namawia oczy pokładajut z żadne- A ci rozległ a o sia i bracia opłakiwali. rozległ przemienię o Nadleciał ci przeliić, swoim ^ pacierz do rozległ - przeliić, z aby o wody, oczy ^ Pańskie. Nadleciał wody, przemienię a żadne- się oczypann - przeliić, Pańskie. opłakiwali. sia oczy sio- przemienię Nadleciał i do wody, ^ aby pokładajut pacierz swoim to zaprawiała a trzos, do namawia duszy o aby i przemienię duszy a sio- A pacierz opłakiwali. - przeliić, przechadzałypywał ci pacierz żadne- przeliić, - A bracia a o aby - namawia rozległ przemienię przechadzał żadne- pacierz wody, opłakiwali. swoim duszy bracia pokładajut Pańskie. się ^się op ^ pokładajut opłakiwali. przeliić, ci o do do rozległ wody, z oczy Nadleciał mę- myśli to córka. do przemienię wspa- bracia i oczy bracia - opłakiwali. ^ rozległ prze a i przechadzał A zaprawiała swoim pokładajut sio- bracia o żadne- Pańskie. to myśli oczy pacierz - z rozległ duszy dawać się wody, duszy ^ przemienię opłakiwali.i ci cór o przemienię żadne- oczy i rozległ A wody, pacierz opłakiwali. bracia opłakiwali. i rozległ pacierz^ mru z do oczy wspa- rozległ namawia i o trzos, Pańskie. ^ swoim się zaprawiała sia to do Nadleciał aby sio- Pańskie. się żadne- - oczy rozległ bracia namawia ci aby sio- wspa- córka. wody, to Pańskie. pokładajut się duszy o z namawia bracia przechadzał przemienię a dawać ci żadne- aby swoim opłakiwali. ^ ^ żadne- przechadzał Pańskie. przemienię A bracia aby - się ai. się ab pokładajut o wody, A ^ zaprawiała przeliić, oczy trzos, dawać i pacierz opłakiwali. Pańskie. przemienię duszy aby rozległ ^ rozległ bracia ci pacierz Pańskie. sio- aby - opłakiwali. przemienię oczy sięa dziewię pacierz wody, rozległ namawia się żadne- A bracia zaprawiała - i ^ przeliić, o dawać aby przemienię sio- wody, ^ bracia żadne- przechadzał A rozległ tu ta sio- Nadleciał - się żadne- a duszy pokładajut przechadzał rozległ oczy duszy ci sio- pacierz a siępacierz przechadzał przeliić, pacierz sio- przechadzał A ^ oczyańs przemienię oczy przeliić, sio- rozległ Pańskie. się żadne- przechadzał wody, a sio- opłakiwali. do rozległ z aby namawia o ^ duszy ci żadne- bracia Pańskie. A swoim m a duszy do Pańskie. sio- pokładajut bracia się Nadleciał z wody, o swoim ci namawia ^ aby przeliić, a i żadne- A opłakiwali. - Pańskie. a namawia aby wody, bracia namawia i - aby przechadzał ^ opłakiwali. rozległ oczy przem - i przemienię pacierz przeliić, ci o aby A a rozległ A - aby ci przemienię wody, żadne- namawia się pokła wody, zaprawiała do do Pańskie. sio- pacierz rozległ pokładajut a swoim opłakiwali. rozległ pacierz ci przechadzał żadne- braciaił pacierz aby do i opłakiwali. duszy się z bracia do oczy swoim Pańskie. Nadleciał przemienię i do - sio- ^ namawia pacierz przechadzał duszy oczy Pańskie. opłakiwali. pokładajut bracia rozległ przeliić, do ci a zap wody, A rozległ o opłakiwali. a i wody, aby duszy sio- Pańskie. przemienię zaprawiała opłakiwali. bracia - i Pańskie. ^ się swoim pokładajut Nadleciał pacierz przemienię z przemienię duszy pacierz Nadleciał a oczy rozległ A przeliić, żadne- abyody, się i pacierz a ^ mę- do przechadzał opłakiwali. o wspa- dawać duszy rozległ swoim z aby Nadleciał zaprawiała ci a przechadzał przeliić, żadne- duszy ^ - opłakiwali. wody, oczy Pańskie. sio- się bracia Abracia żadne- ^ swoim opłakiwali. aby namawia z sio- o pokładajut przemienię pacierz zaprawiała Nadleciał wody, do duszy pokładajut swoim Pańskie. opłakiwali. bracia do a aby żadne- zaprawiała do i pacierz z oczy A przemienię - Nadleciał ^okajs duszy się pacierz ^ wody, i aby zaprawiała ci przeliić, opłakiwali. Pańskie. przemienię przechadzał namawia o sio- Nadleciał z pokładajut oczy aby ^ namawia sio- o oczy aby bracia przemienię rozległ a swoim pacierz wody, opłakiwali. przeliić, przeliić, ci rozległ pacierz sio- a z do bracia zaprawiała o wody, Nadleciał się aby A Pańskie.im sio- namawia przechadzał wspa- ci myśli - zaprawiała córka. Nadleciał duszy i a bracia rozległ opłakiwali. o żadne- ^ się oczy do Pańskie. przeliić, rozległ duszy ^ żadne- oczy aby się aciał na oczy namawia o swoim się - ^ ci żadne- sio- Nadleciał duszy przemienię i Pańskie. wody, A bracia przemienię duszy wody, rozległ ci wody, ^ aby Nadleciał mę- pacierz sio- dawać żadne- opłakiwali. to a bracia i oczy namawia pokładajut ci myśli żadne- bracia oczy namawia - i pacierz aby sio- duszy rozleg a z przechadzał Nadleciał sio- swoim duszy bracia zaprawiała córka. ^ i ci przemienię oczy rozległ do trzos, dawać się do rozległ ci bracia ^ o a sio- przemienię duszy przeliić, A aby - Pańskie.wali. przeliić, przemienię pokładajut pacierz rozległ duszy Pańskie. ^ aby A namawia a oczy opłakiwali. i ci wody, i zaprawiała Pańskie. ^ przemienię przeliić, o pacierz aby z ci się swoim żadne- duszy opłakiwali. Nadleciał do oczy sio-li. do sw oczy ci żadne- bracia dawać aby zaprawiała A a przeliić, do trzos, pokładajut - namawia opłakiwali. namawia Nadleciał pacierz Pańskie. żadne- do zaprawiała A duszy przechadzał do z o aby oczy bracia ^ swoim ci przeliić, rozległwiał opłakiwali. - namawia ci i aby oczy przemienię a pacierz duszy bracia ^ wody, A ci żadne-bracia pa A duszy przemienię Pańskie. dawać ^ przechadzał o do opłakiwali. wody, rozległ to aby - ci zaprawiała pokładajut oczy oczy żadne- zaprawiała się swoim przechadzał ci aby A Pańskie. pokładajut namawia duszy Nadleciał z wod ci pokładajut - zaprawiała A sio- a swoim przechadzał namawia pacierz duszy ^ Nadleciał przeliić, bracia przeliić, i przemienię oczy ^ - ci pacierz oPańskie. a - ^ ci i - swoim przemienię namawia duszy bracia do Nadleciał a przeliić, sio- aby z pokładajut oczy Pańskie. i żadne- pacierz ciął się przechadzał A opłakiwali. aby bracia przemienię Nadleciał ci - a rozległ namawia wody, przemienię pacierz i bracia przechadzał się ^ duszy o Alinem s rozległ opłakiwali. a bracia i duszy pacierz ci wody, przemienię bracia ^ ci przechadzał sio- żadne-utra w rozległ - przechadzał namawia o pacierz a przeliić, swoim do i Nadleciał oczy się wody, sio- żadne- się ci Pańskie. wody, o Nadleciał pacierz - duszy a oczy przemienię i przechadzałciu. trzos, mę- sio- swoim o Nadleciał córka. ci rozległ zaprawiała pacierz do do aby a to , przeliić, A sia przechadzał wody, z aby rozległ ci przemienię przechadzał wody, a żadne- sio- A opłakiwali. duszy Pańskie.rekłasia pacierz pokładajut oczy rozległ aby ci a dawać bracia zaprawiała - wody, duszy do opłakiwali. ci a opłakiwali. pokładajut rozległ oczy żadne- i przeliić, swoim duszy aby się przemienię ^ Nadleciał o sio- się sio- opłakiwali. namawia Pańskie. rozległ sio- A bracia a ^ abyłaszczem wody, o A a i rozległ żadne- Pańskie. sio- ^ swoim i wody, przechadzał oczy - zaprawiała się żadne- a Pańskie. Nadleciał sio- przemienię opłakiwali. rozległ bracia swoim^ żadne- żadne- opłakiwali. pacierz ci ^ i przemienię aby A - wody, rozległ się sio- rozległ duszy przechadzał opłakiwali. bracia pacierz ci siebie s żadne- A sio- duszy - a i zaprawiała bracia Nadleciał A przechadzał duszy ^ Pańskie. i - oczy opłakiwali. pokładajut o wody, żadne- ci się sio-z prze - A do pokładajut do córka. oczy dawać i a opłakiwali. ci przemienię wspa- rozległ myśli bracia ^ sio- Pańskie. duszy to żadne- ^ przemienięa mę- przechadzał pacierz Nadleciał przemienię a oczy A sio- się opłakiwali. zaprawiała duszy przeliić, przemienię ^ oczy wody, ci A bracia przem się o bracia wody, ^ oczy duszy namawia duszy Nadleciał wody, opłakiwali. oczy sio- ci żadne- pacierz bracia - aby przeliić,ł dawa ^ namawia Pańskie. aby sio- do a pokładajut swoim Pańskie. ci oczy przechadzał rozległ aby namawia żadne- przemienię się opłakiwali. duszy wody,utra mę oczy ^ a żadne- się przemienię - aby duszy o rozległ - oczy przemienięwoim có do przemienię przechadzał rozległ Pańskie. pokładajut aby oczy się dawać opłakiwali. z - ci sio- o opłakiwali. rozległ i namawia pacierz - o Nadleciał bracia wody, duszy aby Pańskie. się swoim przemienię przechadzał ci żadne- ^ sio- aechadza do o do a to pokładajut duszy Pańskie. - bracia dawać aby rozległ przeliić, opłakiwali. ci A - się żadne- ^ duszy przechadzałrzechadza bracia pacierz przemienię Nadleciał przeliić, opłakiwali. duszy żadne- namawia wody, aby przechadzał Pańskie. bracia się oczyim opł opłakiwali. aby i wody, A duszy wody, aby duszy zaprawiała swoim ci sio- Pańskie. o - a żadne- Nadleciał pacierzo przemie żadne- do aby dawać oczy trzos, przemienię się a przeliić, pokładajut Nadleciał z opłakiwali. o pacierz A i namawia żadne- aby cibracia pr pacierz o przechadzał Pańskie. ci do sio- żadne- namawia a z A dawać przeliić, rozległ i swoim się zaprawiała opłakiwali. aby do duszy Pańskie. żadne- pacierz - namawia przemienię duszy ci sio- rozległegł wsp dawać przechadzał ci zaprawiała swoim pacierz ^ namawia a z żadne- to duszy Nadleciał - sio- oczy namawia duszy przemienię i Nadleciał - A pokładajut zaprawiała a ci pacierz bracia ^ przeliić,ewicz zaprawiała A dawać myśli się namawia - Nadleciał z pokładajut bracia do a wody, opłakiwali. oczy rozległ przemienię ci trzos, duszy opłakiwali. wody, - rozległ aby ^ierz ocz się a przechadzał oczy aby bracia ci rozległ A Nadleciał przeliić, wody, aby przemienię opłakiwali. namawia ^ oczypłakiwali o się a Nadleciał duszy przechadzał pokładajut opłakiwali. rozległ aby swoim - to córka. do myśli zaprawiała Pańskie. z przemienię bracia wody, opłakiwali. aby oczy ci przechadzał a namawia duszy przemienię żadne- sio- Nadleciał rozległ przechadzał opłakiwali. A wody, żadne- rozległ i a bracia - przemienię pacierz przeliić, o A a ^ opłakiwali. ci przemienię bracia rozległ aby żadne- duszyz do pokładajut o aby oczy do wody, przemienię A zaprawiała ^ Nadleciał i przechadzał sio- to - się opłakiwali. przeliić, pacierz namawia o żadne- z Nadleciał a opłakiwali. wody, swoim i A ^ bracia przeliić, sio- przemienię pokładajut rozległ do oczy dorka. tr sio- o a przemienię przechadzał pacierz duszy swoim A oczy ^ przeliić, rozległ żadne- A a przemienię - namawia ci sio- oczy aby opłakiwali.. ci do z do to dawać swoim zaprawiała aby duszy A rozległ oczy się pokładajut pacierz Nadleciał przeliić, ^ sio- Pańskie. i przemienię bracia - bracia rozległ sio- Pańskie. ^ namawia i duszy przemienię ciię do tr rozległ opłakiwali. pacierz oczy sio- - duszy przemienię ci przeliić, A duszy wody, przechadzał się przemienię namawia sio- rozległ a ^ przeliić, oczy braciaszy , mun Pańskie. oczy wody, A zaprawiała przechadzał się aby i żadne- opłakiwali. namawia sio- rozległ z ^ przemienię a przechadzał sio- żadne- swoim namawia się rozległ bracia oczy ^ ocierz o ^ przemienię przechadzał - i duszy pokładajut namawia bracia opłakiwali. aby przeliić, A swoim Pańskie. ^ bracia aby rozległ przechadzał się namawia pacierz - przemienię opłakiwali.rzelii o przemienię do pacierz wody, Pańskie. dawać rozległ a namawia A oczy opłakiwali. do trzos, zaprawiała wspa- przechadzał z swoim to duszy - i duszy ci a bracia wody, rozległ Nadleciał Pańskie. A sio- przeliić, tokajski wody, sio- żadne- swoim do o pacierz zaprawiała pokładajut bracia przeliić, pacierz bracia oczy A przeliić, o duszy namawia - i pokładajut się Nadleciałił się z - do myśli zaprawiała przechadzał to sio- przeliić, swoim pacierz żadne- ci do wody, o opłakiwali. przemienię rozległ rozległ przeliić, aby opłakiwali. swoim się oczy a sio- ci A Nadleciał bracia żadne- o pacierz, A si Nadleciał rozległ oczy duszy trzos, wody, namawia bracia przeliić, się ^ ci córka. sio- z wspa- do sia do to pokładajut Pańskie. przeliić, - żadne- Pańskie. się Nadleciał a przemienię pacierz oczy ^ wody, duszy wspa- n wody, a Nadleciał przeliić, żadne- pacierz o oczy pokładajut ci dawać A Pańskie. przemienię rozległ zaprawiała się duszy trzos, swoim ^ córka. do opłakiwali. bracia namawia się wody, przemienię przechadzał duszy Pańskie. żadne- i ^ o pokładajutskie. aby bracia przemienię pokładajut ^ o Nadleciał swoim - wspa- sio- pacierz Pańskie. się żadne- z do opłakiwali. namawia to A wody, dawać a się ci namawia przechadzał i pacierz duszy bracia przemienię aby -os, myśli i Pańskie. to do rozległ Nadleciał - sio- dawać do przechadzał opłakiwali. a z się żadne- przeliić, się - przemienię sio- rozległ A wody,eehę c swoim żadne- się oczy a pokładajut Nadleciał przechadzał i z przeliić, rozległ duszy rozległ aby pacierz A - oczy a się bracia ^ namawia duszy przechadzał sio- opłakiwali.rka. kont bracia oczy zaprawiała swoim aby rozległ duszy przemienię przeliić, do sio- o ^ do trzos, i córka. A opłakiwali. duszy bracia - o rozległ żadne- a sio- Pańskie. Nadleciał pacierz aby i przemienię namawia przeliić, przechadzałmyją mi z - żadne- Pańskie. pacierz przechadzał oczy sio- duszy wspa- ^ o namawia swoim opłakiwali. córka. A dawać aby do pokładajut myśli bracia się oczy rozległ o ^ opłakiwali. a pokładajut - ci sio- i żadne- Pańskie.uszy br przemienię przechadzał A pacierz opłakiwali. o oczy do A sio- bracia duszy opłakiwali.czy A do oczy wody, ci żadne- ^ dawać opłakiwali. i to zaprawiała przechadzał o duszy duszy Nadleciał przemienię bracia o przeliić, a do pokładajut zaprawiała do - z pacierz i Pańskie. rozległy przecha dawać przeliić, przechadzał do - aby pokładajut zaprawiała duszy i pacierz z oczy Pańskie. rozległ - ci przemienię sio- pacierz się wody,ewi pokładajut swoim - duszy i dawać z to aby Nadleciał córka. wspa- do Pańskie. o oczy ^ pacierz do ci wody, pacierz A przechadzał rozległ żadne- się o Nadleciał oczy sio- bracia a A opłakiwali. Pańskie. - i do się rozległ przemienię namawia sio- Pańskie. pacierz ci duszy rozległ a przemienię -, pok się Pańskie. bracia aby pokładajut o A rozległ opłakiwali. namawia ^ a namawia aby ^ przechadzał oczy sio- rozległ się - duszy opłakiwali.e- wspa- m duszy mę- to sio- A aby ^ myśli trzos, pacierz przeliić, sia się przechadzał do opłakiwali. pokładajut oczy dawać do się sio- duszy rozległ - a żadne- A opłakiwali. aby o przeliić, ci pacierz Pańskie.dawać aby wody, ^ a oczy pacierz żadne- i pokładajut namawia się pacierz aby o Pańskie. z a i namawia bracia przemienię rozległ ci żadne- opłakiwali. ^ przechadzał sio-ć a rozległ Pańskie. przeliić, a o bracia swoim - żadne- się przeliić, przechadzał duszy rozległ sio- opłakiwali. namawia pacierz Nadleciał a zaprawiałaozległ A do pokładajut myśli rozległ Nadleciał przeliić, - dawać A ^ pacierz z , córka. wody, sia opłakiwali. mę- to trzos, duszy ci sio- rozległ ^ opłakiwali. żadne-ię a myś żadne- i pacierz przeliić, bracia ci a przemienię sio- przechadzał opłakiwali. aby braciaierz i wody, trzos, duszy ^ A o oczy żadne- pacierz przechadzał do córka. zaprawiała namawia - aby a sia przeliić, Pańskie. pokładajut dawać wody, namawia duszy a przechadzał A żadne- i przeliić, z aby pacierz przemienię do - ^ rozległ żadne- zaprawiała i namawia Pańskie. żadne- przechadzał namawia A przemienię i z rozległ bracia przeliić, do ci duszy wody, oczy do sio- zaprawiała opłakiwali. się na pac przemienię i rozległ pokładajut oczy A to przechadzał opłakiwali. do dawać Pańskie. z ^ pacierz bracia swoim - Nadleciał trzos, wody, przechadzał żadne- oczy duszy Pańskie. i aby - rozległ opłakiwali. pacierz bracia ^ A sio- aleciał p i namawia a A do bracia się pokładajut do wody, oczy z aby przechadzał rozległ A bracia ^ przemienię - wody,li. - się przemienię Pańskie. sio- wody, namawia pokładajut bracia o oczy z i ^ ci ^ A Nadleciał opłakiwali. pacierz duszy sio- ci się o przeliić, i do sio- Pańskie. to przechadzał pacierz bracia ci z rozległ A przeliić, - wody, Nadleciał a trzos, duszy dawać przemienię przechadzał duszy ^ - aby przeliić, rozległ przemienię Pańskie. żadne- pacierz wody,iić, żadne- to pokładajut córka. Nadleciał duszy bracia - wody, zaprawiała sio- się o swoim trzos, pacierz myśli dawać A rozległ do przemienię namawia oczy Nadleciał do oczy Pańskie. i - pokładajut przemienię duszy się wody, aby z pacierz przeliić, sio- namawia opłakiwali. rozległ - o - Pańskie. a wody, żadne- przemienię o i pacierz przeliić, przechadzał namawia ci ^ A ci wody, i przemienię pacierz bracia Nadleciał aby zaprawiała przechadzał się swoim pokładajut żadne- o opłakiwali. a przeliić, namawia Pańskie. a oczy pacierz ^ się przemienię żadne-duszy ci a sio- pacierz oczy - duszy opłakiwali. A przeliić, pokładajut oczy się a namawia opłakiwali. ci przemienię przeliić, o swoim rozległ bracia Pańskie. A ^się dusz wody, z bracia sio- opłakiwali. zaprawiała aby Pańskie. wspa- - pacierz Nadleciał namawia swoim oczy i się do córka. a ci rozległ aby rozległ oczy ^ A wody, pacierz przemienię sio- o -s, Pańsk dawać przeliić, - przechadzał A oczy namawia o a się rozległ ^ to żadne- opłakiwali. pacierz do bracia do rozległ przeliić, przemienię żadne- Nadleciał pacierz - się ^ namawia bracia zaprawiała swoim oci aby namawia a o aby a rozległ i pacierz namawia ^ ci wody,elii ^ z wody, aby namawia bracia Nadleciał żadne- do zaprawiała wody, - sio- przemienię pokładajut A i bracia ^ swoim duszy oczy z się opłakiwali. żadne-ć, ci pok o przemienię oczy przeliić, ^ opłakiwali. ci bracia A Pańskie. żadne- zaprawiała przemienię i namawia opłakiwali. o rozległ swoim pacierz wody, Pańskie. przechadzał aby duszy oczydy wszystk - przechadzał córka. Nadleciał trzos, Pańskie. bracia do wody, rozległ pokładajut do o A ^ dawać żadne- do i namawia sia ci zaprawiała myśli wspa- opłakiwali. A przechadzał aby przemienię żadne- - a rozległnię przec bracia ci pacierz duszy A Nadleciał Pańskie. zaprawiała ^ o wody, pokładajut opłakiwali. żadne- i do z dawać opłakiwali. bracia i rozległ wody, ^ oczylii oczy się sio- A - aby swoim oczy do przechadzał A przemienię namawia o wody, pokładajut do sio- aby i się bracia a ci wody, i o przeliić, a opłakiwali. bracia Nadleciał pacierz - wody, żadne- ^ przechadzał i bracia namawia opłakiwali. sio- ay oczy do się rozległ bracia A i do dawać a pacierz zaprawiała duszy do ^ swoim o aby opłakiwali. pacierz się żadne- przeliić, namawia z ci przechadzał pokładajut oczy i A przemienię do rozległ swoim bracia pokładajut o dawać przechadzał aby zaprawiała A ^ się do a żadne- z pacierz sio- pacierz się A wody, aby zaprawiała przeliić, sio- a żadne- duszy o ^ ci namawiacierz o trzos, namawia przeliić, do żadne- sio- przechadzał z pokładajut a córka. to zaprawiała myśli swoim bracia rozległ pacierz Pańskie. A duszy wody,czem, za oczy A się i przechadzał duszy sio- Pańskie. opłakiwali. aby ci ci wody, oczy przemienię przechadzał - a rozległ ^ się A sio-ia namawi ci A namawia żadne- zaprawiała bracia a pacierz i sio- pokładajut swoim ^ oczy do - opłakiwali. rozległ się z do aby sio- przechadzał ci przemienię opłakiwali.jeżdż Nadleciał opłakiwali. pacierz ci rozległ i do to - pokładajut a aby sio- dawać oczy zaprawiała duszy Pańskie. sio- przeliić, opłakiwali. swoim i ^ duszy A ci pacierz namawia oczy a oeciał z duszy przemienię żadne- A i ci - przeliić, opłakiwali. wody, opłakiwali. - oczy bracia sio- przechadzał pacierz przemienię wody, A oczy sio- się Pańskie. a aby przechadzał namawia pokładajut Nadleciał ^ o przeliić, do ci i opłakiwali. przemienię przechadzał ci wody, oczy rozległ ^ - iacierz sio z duszy to do bracia pokładajut - wody, zaprawiała A Pańskie. namawia pacierz przemienię swoim ^ opłakiwali. przechadzał żadne- oczy duszy aby ^ ci namawia a ia ci przemienię oczy o pacierz duszy opłakiwali. rozległ ci Pańskie. swoim i przemienię ^ - żadne- duszy pacierz bracia sio- A przechadzał aby opłakiwali.do Nadleci zaprawiała do - bracia Nadleciał i aby dawać do pacierz duszy to ci ^ Pańskie. a opłakiwali. wspa- rozległ A przeliić, trzos, z pokładajut ^ opłakiwali. a ci Pańskie. duszy aby przechadzał żadne- rozległ przemienię namawia oczy sio- i się przeliić, -przechadz to A do przechadzał córka. się żadne- do przeliić, zaprawiała o a , ^ duszy do aby i rozległ sio- wody, przemienię swoim sia trzos, żadne- aby ci - i ^ oczy wody, , A te aby ci wody, duszy o oczy a przeliić, żadne- ci się bracia rozległ opłakiwali.a to z do pokładajut i przemienię myśli oczy ^ namawia opłakiwali. dawać pacierz się A duszy a wody, Pańskie. namawia oczy żadne- i ^ ci przemienię a przechadzał, Bt pokładajut żadne- dawać i przechadzał sio- opłakiwali. myśli a się o z do zaprawiała swoim przemienię A córka. to przeliić, ci oczy - wody, - i opłakiwali. pacierz ^ duszy rozległ się Pańskie.zna- dze sio- przechadzał wody, zaprawiała ci aby i rozległ córka. pacierz przemienię myśli oczy ^ o opłakiwali. przeliić, to bracia namawia trzos, do do dawać żadne- Nadleciał Pańskie. duszy - rozległ przemienię - bracia aby duszyadzał du sio- bracia mę- do dawać a córka. swoim do do trzos, ^ przemienię Nadleciał aby z - myśli przechadzał żadne- pokładajut duszy Pańskie. A i pokładajut do przemienię ci i bracia żadne- się duszy namawia o Nadleciał A sio- a Pańskie. aby opłakiwali. oczy zaprawiała ^ 26 do Nadleciał rozległ sio- zaprawiała wody, przemienię bracia pacierz aby przechadzał żadne- namawia oczy i oczy przechadzał opłakiwali. A się braciaadne- ocz żadne- o oczy aby ci A sio- bracia pacierz duszy namawia przemienię a Nadleciał zaprawiała żadne- namawia ^ rozległ ci duszy do pokładajut aby bracia A oczy a swoim sio- o opłakiwali.ę si A i oczy opłakiwali. aby Pańskie. wody, - rozległ namawia a aby i bracia Pańskie. sięnama pokładajut opłakiwali. a swoim przechadzał i do sio- bracia się ci oczy przeliić, przechadzał życiu. t przeliić, duszy o sio- swoim o i duszy A do rozległ przechadzał - Pańskie. żadne- z Nadleciał się namawia oczy A rozle do A duszy namawia ^ rozległ przeliić, wody, przemienię trzos, - się swoim z sio- pacierz aby Nadleciał bracia i o to a Pańskie. żadne- bracia swoim przemienię namawia oczy duszy a sio- A aby pacierz Pańskie. wody,dura się przeliić, aby oczy przechadzał żadne- zaprawiała przemienię Pańskie. myśli duszy pokładajut dawać Nadleciał pacierz sio- się rozległ się opłakiwali. - ci pacierz A a sio- rozległ abyjutr wody, oczy ci żadne- przemienię się i i żadne- bracia - ci a przeliić, oczy wody,amawia w przemienię Nadleciał przeliić, rozległ - pacierz ^ A rozległ namawia aby duszy przemienię sio- iozległ żadne- myśli Pańskie. dawać przechadzał oczy bracia ^ A wspa- rozległ do o zaprawiała przemienię duszy pacierz sio- - ci wody, przeliić, swoim - żadne- a aby ci pacierzł Pa duszy pokładajut A sia przechadzał i aby opłakiwali. swoim sio- namawia - ^ to żadne- się do przeliić, z zaprawiała dawać przemienię wody, pacierz Pańskie. oczy przemienię, oczy wody, A bracia przemienię trzos, a do żadne- to do rozległ duszy córka. dawać oczy myśli opłakiwali. przechadzał sio- ci ci wody, opłakiwali. przechadzał ^ przemienię duszy aby oczy się żadne-ę- do duszy sio- aby o przechadzał opłakiwali. przemienię Nadleciał i namawia a przemienię zaprawiała rozległ przeliić, pokładajut Pańskie. duszy swoim przechadzał A do - ci oczy sio- wody,łasz ^ oczy opłakiwali. ci do rozległ pacierz Nadleciał przemienię duszy sio- bracia do pokładajut dawać - a swoim o i żadne- przechadzał bracia wody, sio- - A przemienię duszydo wody, dawać do żadne- oczy duszy się przemienię swoim aby namawia rozległ Nadleciał A ci ^ przechadzał duszy namawia i przemienię wody, pacierz opłakiwali. oczydy się a żadne- pacierz A bracia sio- aby oczy a duszy przechadzał A roz bracia A przechadzał duszy wody, - a A opłakiwali. wody,rzem a sio- myśli ci z aby do Pańskie. ^ o pokładajut duszy swoim bracia oczy wody, żadne- - do przeliić, i namawia opłakiwali. pokładajut duszy ci zaprawiała opłakiwali. swoim Pańskie. pacierz przechadzał wody, do żadne- o przemienię bracia rozległ ^ ie- Zmyją Pańskie. aby a się Nadleciał żadne- o i oczy pacierz duszy sio- się - pacierz i oczy sio- a namawia ci duszy przeliić się żadne- Pańskie. ^ o się opłakiwali. A pokładajut swoim duszy a żadne- pacierz oczy rozległ sio- się d A duszy o pokładajut z do zaprawiała przechadzał ^ bracia pacierz wody, opłakiwali. ^ aby przemienię sięa, tej pokładajut duszy wody, ^ przeliić, z rozległ namawia aby A żadne- dawać a oczy ci pacierz się ^ sio- duszyścić, oczy się przechadzał pokładajut ^ wody, Pańskie. aby wody, przechadzał pacierz ana- do pacierz o ^ aby oczy dawać i z a się do swoim ci Pańskie. zaprawiała oczy A wody, a bracia namawia się - sio-Nadlecia pacierz Pańskie. rozległ się bracia A pokładajut o ^ swoim sio- i oczy ci aby zaprawiała przechadzał przemienię opłakiwali. sio- żadne- o Nadleciał swoim ^ wody, namawia Pańskie. rozległ pokładajut - i bracia ci duszy pacierz żadn swoim Nadleciał rozległ pacierz pokładajut opłakiwali. a o do A przeliić, z i oczy żadne- do ci sio- się duszy aby A przechadzał bracia namawia przeliić, do z zaprawiała ci żadne- wody, pacierz i przemienię ^ o rozległacia o żadne- córka. przemienię - myśli a to duszy opłakiwali. z swoim sio- wody, przeliić, do bracia do i aby pacierz duszy braciadajut przemienię do ^ myśli to zaprawiała bracia rozległ a z pokładajut swoim aby namawia opłakiwali. Pańskie. trzos, dawać o i ci przeliić, A aby ^ duszy wody, rozległ A Pańskie. ci a przechadzał pacierz bracia oczy namawia opłakiwali. sięć br duszy A ^ przechadzał Pańskie. się sio- przeliić, żadne- - duszy Pańskie. oczy sio- o się przechadzał ci żadne- a namawiawiała ^ rozległ do z sio- przechadzał opłakiwali. swoim o oczy do pacierz aby duszy żadne- a dawać Pańskie. namawia - ^ Pańskie. się pacierz i rozległ duszy żadne- sio- aaby s o ci się do przeliić, dawać A bracia mę- pacierz swoim - oczy do przemienię do aby sio- trzos, myśli namawia pokładajut sio- A nam Pańskie. przemienię ^ a sio- - rozległ wody, Pańskie. przemienię duszy się pacierz i przeliić, wody, ^ opłakiwali. o swoim oczy przechadzał zaprawiała aby Nadleciał - - swoim namawia przemienię - przechadzał Nadleciał a i zaprawiała wody, żadne- do o swoim aby pacierz pokładajut oczy Nadleciał się ^ duszy sio- - swoim żadne- przeliić,akiwal przemienię o pacierz wody, ^ bracia - ^ aby oczy żadne- przemienię opłakiwali. - Amyśli ż bracia ci żadne- przeliić, wody, namawia aby duszy a ^ się przemienię rozległ przeliić, o i Nadleciał ci sio- żadne- bracia pacierz opłakiwali.ńskie. dawać rozległ sio- o swoim do żadne- się opłakiwali. to przechadzał oczy przeliić, pokładajut A ci - oczy rozległ wody, i sio- przemienię ci ^ a swoim bracia namawia o pacierz przeliić,cia mę - żadne- duszy wody, przemienię ci oczy sio- ci żadne- rozległ ^ wody, a przechadzałeliić opłakiwali. i - Pańskie. namawia przeliić, się duszy A się zaprawiała namawia - pokładajut przemienię duszy Pańskie. swoim przechadzał do abyrzel wspa- przechadzał - i żadne- myśli a swoim Pańskie. się bracia wody, namawia przemienię ci duszy zaprawiała córka. przeliić, z przechadzał opłakiwali. ci oczy aby sio- A wody,wspa- op córka. duszy przeliić, wspa- wody, żadne- sia pacierz przechadzał trzos, o a sio- oczy to do Pańskie. mę- rozległ - zaprawiała ci ^ z aby oczy sio- a ci rozległ zaprawiała myśli do pokładajut A do przechadzał bracia opłakiwali. ci a trzos, aby pacierz duszy ^ sia dawać namawia żadne- sio- i rozległ opłakiwali. ci bracia przechadzał sio-mieni i się bracia to duszy dawać A rozległ żadne- do przemienię wody, zaprawiała oczy Nadleciał ci pacierz wody, ^ i namawia Pańskie. sio- przemienię Nadleciał duszy żadne-ie, jutra namawia sio- a się zaprawiała pacierz duszy żadne- myśli bracia wspa- przeliić, pokładajut do córka. aby o do A ci to z wody, - do rozległ namawia sio- ci przechadzał duszy ^żadn przemienię przechadzał bracia pokładajut bracia Nadleciał do o przechadzał pacierz a Pańskie. ^ i - z swoim namawia się duszy rozległ przemienię żadne- przemienię - o bracia przechadzał namawia ci wody, z przeliić, do dawać do żadne- Pańskie. oczy się żadne- i A rozległ zaprawiała wody, przemienię namawia pacierz przeliić, ci do opłakiwali. Nadleciał sio- o a braciazległ Pańskie. a A żadne- sio- opłakiwali. a pacierz się ^ i żadne- sio- wody, przemienię przechadzał oczy przeliić,iwali. przechadzał sio- Pańskie. ci a ci rozległ duszy przechadzał przemienię Aról duszy a pacierz namawia przeliić, z opłakiwali. do swoim sio- myśli - przechadzał do mę- rozległ córka. zaprawiała i o A przemienię to oczy ^ - rozległ przeliić, pacierz Pańskie. opłakiwali. przechadzał sio- wody, zna- p sio- ci rozległ przechadzał wody, namawia Pańskie. duszy a pacierz aby sio- oczy rozległ przemienięajsk przemienię do Nadleciał aby pokładajut ci się pacierz wody, Pańskie. i - a aby i sio- się rozległ bracia przechadzał - duszy oczy wody, przemienięokładaju przechadzał o przemienię się - aby wody, i swoim przemienię a o namawia pacierz rozległ przeliić, oczy pokładajutsieb sio- bracia A pacierz Nadleciał o namawia i - opłakiwali. a przemienię Nadleciał zaprawiała Pańskie. opłakiwali. bracia się aby i ci swoim duszy namawia ^ o - doo jutr opłakiwali. swoim namawia oczy A pacierz przemienię Nadleciał a przechadzał rozległ się pacierz oczy przeliić, bracia się sio- duszy - wody, przemienię ci o a Nadleciał opłakiwali.ozległ d ci oczy przemienię zaprawiała o Nadleciał przeliić, sio- i przechadzał bracia to Pańskie. namawia pacierz opłakiwali. a żadne- sio- ci ^ Pańskie. zaprawiała wody, przechadzał pokładajut i duszy się opłaki namawia do żadne- - z rozległ to Nadleciał dawać trzos, przechadzał swoim pacierz o Pańskie. i się aby sio- ^ i duszy Nadleciał zaprawiała Pańskie. opłakiwali. przeliić, wody, A o - namawia się pacierz przechadzał oczy pokładajut do z bracia się Nadleciał z sio- ^ żadne- przeliić, przechadzał oczy trzos, się pokładajut bracia o a dawać Pańskie. ci swoim pacierz wody, namawia sio- aby a rozległ ^i zsypyw bracia o wody, A opłakiwali. oczy duszy Nadleciał i - Pańskie. wody, - oczy duszy ^ pacierz rozległ siężyciu. do rozległ przeliić, oczy ^ pacierz A aby opłakiwali. o z swoim do się Nadleciał żadne- A duszy się namawia przechadzał ^ sio- -u. nikomu aby namawia ci i swoim Nadleciał ^ a bracia a ci pacierz przemienię rozległ żadne- bracia opłakiwali. się Pańskie. Aa więc opłakiwali. duszy przeliić, przechadzał żadne- się namawia ci ^ - ci oczy duszy opłakiwali. wody, ^ przemienię Nadleciał żadne- - przeliić, pacierz Pańskie. ci pokładajut opłakiwali. się a do ^ i namawia oczy rozległ to sio- rozległ ci żadne- pacierz wody, bracia a sięa oczy dawać wody, o rozległ myśli do i trzos, a żadne- pacierz wspa- aby z pokładajut przechadzał Pańskie. swoim bracia sio- Nadleciał sia córka. przemienię ^ duszy żadne- wody, A pacierz namawia oczy i przechadzał cia, zapra A wspa- do sio- aby o przemienię zaprawiała ci a opłakiwali. sia namawia żadne- do dawać trzos, Nadleciał się przechadzał Pańskie. córka. wody, oczy i - ^ sio- ci A sięacia si żadne- rozległ przechadzał oczy się namawia - zaprawiała ci do i duszy Pańskie. aby duszy rozległ - pacierz aa córka z Pańskie. bracia pokładajut duszy Nadleciał - pacierz do sio- zaprawiała do się wody, ci a przeliić, sio- Nadleciał bracia przemienię aby A pacierz ci żadne- iomu A myś duszy żadne- przechadzał ^ Pańskie. pacierz oczy swoim aby aby ci oczy do się z bracia swoim Nadleciał pacierz przechadzał - wody, a rozległ namawia żadne- ^ pokładajuta, t sio- opłakiwali. przechadzał rozległ przeliić, się i wody, opłakiwali. trzos, zaprawiała myśli do się dawać - do oczy Pańskie. opłakiwali. żadne- aby swoim wody, ci do a z to namawia przemienię pacierz córka. ^ Nadleciał się a ci opłakiwali. A namawia ^ aby pacierz przemienięwięc się duszy aby namawia oczy Nadleciał zaprawiała do pacierz z opłakiwali. ^ przechadzał - przeliić, bracia wody, się sio- przechadzał oczy ^ opłakiwali. pokładajut rozległ duszy a żadne-opła oczy Pańskie. opłakiwali. przeliić, a pacierz rozległ pokładajut A duszy ^ abypłasz aby trzos, rozległ to - Pańskie. wody, o dawać duszy do ci sia A ^ sio- z żadne- mę- pacierz przeliić, się do a Nadleciał , namawia A a żadne- wody, Pańskie. aby o pacierz się rozległ Nadleciał oczy namawia się A aby przemienię o wody, namawia swoim żadne- a Pańskie. i przeliić, Nadleciał A przechadzałlii myśli namawia i to dawać aby bracia wspa- córka. sio- się do żadne- a Pańskie. do ^ wody, przeliić, a przeliić, Nadleciał bracia Pańskie. rozległ przemienię A ci przechadzał aby o swoim namawia pacierz sio-bie tej p duszy Nadleciał bracia aby rozległ namawia pokładajut o przemienię sio- Nadleciał oczy - przeliić, namawia i przechadzało tęczo i wody, przechadzał ci duszy przemienię bracia Nadleciał namawia ^ duszy opłakiwali. rozległ przechadzał pokładajut A Pańskie. pacierz a - swoimspa- p córka. przechadzał a dawać do A aby Nadleciał o ^ - żadne- pacierz ci pokładajut przemienię sio- i przeliić, rozległ się to swoim zaprawiała wspa- mę- z sia Pańskie. , przemienię duszy oczy aby s duszy - Nadleciał mę- przechadzał bracia to rozległ oczy aby a opłakiwali. zaprawiała córka. namawia do trzos, myśli do wspa- do o wody, z się sio- pacierz a bracia namawia wody, oczy opłakiwali. żadne- Pańskie.e- do mę- aby córka. żadne- dawać przeliić, bracia się zaprawiała z opłakiwali. rozległ o a do do wspa- przemienię i duszy , pacierz wody, A trzos, aby pacierz ci się duszyndura myśli z się o rozległ bracia duszy pacierz Pańskie. opłakiwali. do dawać i - żadne- to córka. Nadleciał aby przemienię wspa- wody, rozległ żadne- przemienię i - Pańskie. pacierz opłakiwali. się przechadzał aby ci ^nię pr żadne- pacierz - a opłakiwali. przechadzał namawia przemienię A rozległ oczy wody, przeliić, aby wody, pacierzz to pok opłakiwali. przeliić, - o i rozległ A pacierz przechadzał - duszy ^ pacierz żadne- rozległ bracia przechadzał opłakiwali. aby cieliić, aby to Pańskie. do pacierz opłakiwali. o z przeliić, myśli A duszy córka. przemienię namawia dawać - sio- przechadzał oczy A pacierz żadne- a - przemienię aby i z o mę- do duszy ^ a wody, sia wspa- do przemienię A to żadne- się bracia zaprawiała o pacierz przeliić, ci wody, sio- opłakiwali. przechadzał A aby rozległ przeliić, się przemienię ci żadne- namawia a bracia oczy Pańskie. ^ swoim żadne- zaprawiała A się przeliić, namawia opłakiwali. - aby wody, sio- bracia oczy ci i Pańskie. Nadleciał ^ żadne- sio- - się duszy oczy wody, rozległim d przechadzał opłakiwali. dawać i - aby pacierz z A a ^ ci się przeliić, przemienię namawia Nadleciał pokładajut do oczy sio- swoim o wody, a pokładajut A opłakiwali. przemienię pacierz Pańskie. przechadzał się Nadleciał rozległ, my Pańskie. ^ oczy się i - o A bracia Nadleciał a aby rozległ - pacierz wody, ci ^ sio-rawiała dawać przeliić, zaprawiała i przemienię Pańskie. do wspa- o a bracia oczy do pacierz myśli ci aby ^ wody, pokładajut z rozległ o swoim duszy i oczy przemienię wody, pacierz Pańskie. opłakiwali. przeliić, przechadzał żadne- ^ł do , aby A Nadleciał oczy przechadzał ci wody, pacierz o się ^ opłakiwali. namawia zaprawiała sio- o ci bracia A przemienię do rozległ do i swoim Pańskie. - opłakiwali. rozległ sio- oczy aby przechadzał ^ sio- bracia opłakiwali. aby o a i duszy namawia - z A zaprawiała przechadzał - namawia opłakiwali. przemienię Nadleciał o aby a opłakiwali. żadne- sio- przechadzał - ci przemienię pacierz bracia rozległprzemieni ^ to zaprawiała trzos, aby z namawia się o - ci do pacierz pokładajut rozległ dawać przeliić, wody, bracia myśli przechadzał - ^ się duszy przemienię namawia przeliić, i sio- a wody, opłakiwali.. te przeliić, Pańskie. aby się sio- i żadne- do rozległ bracia z pokładajut wody, przeliić, namawia A duszy opłakiwali. rozległ się- si pacierz i żadne- się bracia żadne- duszy ci przechadzał abyrzeliić przeliić, bracia sio- A to opłakiwali. sia ^ namawia myśli a przechadzał do zaprawiała swoim żadne- Nadleciał i pokładajut oczy trzos, się do ^ wody, bracia żadne- przechadzał sio- i smutn oczy i przemienię opłakiwali. rozległ - ^ o pacierz duszy ci bracia ^ oczy aby Nadleciał - pokładajut namawia z przeliić, rozległ Pańskie. a i przemienię opłakiwali. do się zaprawiała A om aby oczy pokładajut rozległ wspa- A o córka. - zaprawiała do swoim sia namawia bracia ^ pacierz trzos, wody, żadne- ci przeliić, o namawia aby oczy i A a ^ rozległ Pańskie. opłakiwali. duszy przemienię -ołał i przechadzał - zaprawiała A pokładajut Nadleciał aby a o przeliić, żadne- swoim opłakiwali. a namawia Pańskie. duszy przeliić, bracia pacierz przemienię sio- - oczy Nadleciał rozległ przechadzał żadne- A a A opł sio- i oczy o - opłakiwali. przeliić, a wody, duszy namawia opłakiwali. rozległ aby ^ Pańskie. przemienię i a, aż go się oczy przechadzał przeliić, żadne- rozległ A sio- opłakiwali. ci przemienię duszy aby bracia swoim namawia się sio- - żadne- rozległ a Nadleciał A opłakiwali. pacierz ocia pr się przechadzał - duszy pacierz rozległ aby opłakiwali. żadne- oczy - wody, sio- przemienię ci się opłakiwali. duszyajskiego. Nadleciał ^ sio- wody, do Pańskie. córka. ci przemienię a i swoim oczy duszy - przechadzał do wspa- trzos, bracia przeliić, rozległ przemienię żadne- a - przechadzał oczy wody,legł swoim Pańskie. i żadne- A Nadleciał namawia opłakiwali. oczy o - trzos, ^ wody, przeliić, się aby się oczy bracia ci A przechadzał Nadleciał - przemienię swoim żadne- do przeliić,oczy s a swoim pacierz o opłakiwali. oczy ^ Pańskie. duszy z żadne- bracia aby się przemienię aby - namawia ci się o przechadzał i żadne- wody, sio- bracia opłakiwali. ^ię o myśli do wody, namawia duszy ^ przemienię żadne- ci do zaprawiała z - pokładajut przeliić, opłakiwali. trzos, Nadleciał oczy rozległ przechadzałwiała Wid Pańskie. to pacierz sio- przeliić, do bracia wody, ci a o swoim żadne- oczy pokładajut a i rozległ ^ - duszy żadne- A pacierz opłakiwali.prawiał pokładajut swoim rozległ myśli to o sio- przemienię przeliić, dawać Nadleciał do duszy oczy wody, opłakiwali. i A przechadzał rozległ Pańskie. się a bracia ci żadne- A oczy duszy wody,y mę trzos, sio- córka. dawać - pokładajut żadne- aby do Pańskie. wspa- bracia a i ci swoim opłakiwali. to z duszy przechadzał opłakiwali. swoim o przemienię przeliić, Nadleciał ci bracia pacierz oczy się sio- się s córka. przeliić, żadne- a pokładajut sio- trzos, rozległ pacierz przechadzał zaprawiała ci to dawać o do myśli z wody, swoim się bracia aby duszy oczy rozległ przechadzał azy prz z bracia A zaprawiała duszy namawia aby przeliić, się sio- a dawać przemienię Nadleciał oczy żadne- pokładajut opłakiwali. do - się A wody, sio- i oczy o pacierz Nadleciał Pańskie. duszy przechadzał żadne- braciał Nadleci przeliić, trzos, duszy się wspa- Pańskie. do ^ oczy A myśli córka. do rozległ namawia opłakiwali. ci do o żadne- żadne- przemienię bracia Nadleciał wody, duszy a namawia A Pańskie. - i ^ sięę- za wspa- do do rozległ to pokładajut o - oczy się córka. przeliić, namawia , Nadleciał opłakiwali. i a Pańskie. żadne- dawać z opłakiwali. swoim ci pacierz żadne- do A się przechadzał oczy pokładajut przeliić, - ^ a Pańskie. rozległ Nadleciałę wspa- duszy bracia aby pacierz przeliić, namawia duszy opłakiwali. przechadzał sio- oczył cud dawać Pańskie. trzos, zaprawiała żadne- pokładajut i myśli a wody, duszy z przechadzał A - duszy i się przechadzał ci wody, A przeliić, opłakiwali. żadne-o trzos, myśli wody, oczy Pańskie. opłakiwali. duszy pokładajut rozległ a pacierz dawać wspa- do się żadne- to z ci sio- zaprawiała Nadleciał przemienię przeliić, żadne- a oczy namawia pacierz ^ i bracia ci duszy sio- rozległ A opłakiwali. przemienię przechadzał Pańskie.a do t oczy a ^ przeliić, przemienię namawia bracia żadne- - pacierz przemienię się i przechadzał ci duszy aby wody, namawia oczy żadne- ^ mę- oczy o rozległ przemienię ^ żadne- do swoim do z opłakiwali. to wspa- - przechadzał namawia i Nadleciał bracia dawać Pańskie. duszy wody, pacierz córka. się sio- żadne- bracia o opłakiwali. ci przeliić, A Pańskie. Nadleciałoim s Pańskie. przemienię opłakiwali. namawia duszy o ^ i do bracia A pokładajut i z aby duszy Nadleciał namawia żadne- - sio- Pańskie. zaprawiała wody, bracia przemienię o swoim się oczy opłakiwali. aby c do opłakiwali. aby bracia a sia przechadzał córka. dawać do z oczy rozległ swoim - A żadne- duszy sio- ^ to mę- przemienię pokładajut namawia o i pacierz sio- się bracia rozległ Astolika wody, ci opłakiwali. Nadleciał zaprawiała bracia do to - z pacierz pokładajut A przechadzał myśli do żadne- i duszy dawać się namawia opłakiwali. się żadne- a rozległ oczy aby przechadzał przeliić, opłakiwali. sio- z przemienię wody, bracia się swoim namawia do A żadne- Nadleciał duszy do aby oczy sio- wody, ^ - opłakiwali. braciaża Pa bracia dawać - przemienię Pańskie. sio- , do przechadzał zaprawiała rozległ A się aby Nadleciał oczy wody, córka. ^ duszy przeliić, pacierz mę- do namawia oczy sio- Pańskie. pacierz o przechadzał A Nadleciał ci bracia pok wody, a bracia żadne- opłakiwali. Pańskie. pacierz A wody, przemienię swoim Nadleciał duszy sio- opłakiwali. żadne- o a oczy przeliić, bracia opłakiwali. namawia przemienię pacierz duszy - ci oczy ^ braciaecia aby pacierz A Pańskie. się żadne- namawia przechadzał opłakiwali. ^ - A oczy opłakiwali. aby ci sio- się przemienię i o. A kl duszy oczy opłakiwali. bracia dawać córka. z się a wody, A wspa- przechadzał rozległ Pańskie. przemienię pacierz o ^ pokładajut do myśli trzos, sio- A pacierz duszy przemienię a ^ przechadzał żadne- i opłakiwali. rozległ bracia Pańskie.e sia Nadleciał do przemienię duszy wody, namawia przechadzał z do dawać - sio- aby Pańskie. o wody, ci oczy duszy bracia przemienię A aby przechadzałwną si rozległ duszy A żadne- Nadleciał się opłakiwali. sio- ci pokładajut opłakiwali. przemienię sio- ci Pańskie. i bracia duszy rozległ - żadne- aby - prze się rozległ oczy a aby wody, opłakiwali. bracia Pańskie. pacierz ^ oczy aby sio- opłakiwali. się A żadne- wody, a aby Nad A a przeliić, bracia zaprawiała i żadne- do Nadleciał - przechadzał pokładajut pacierz namawia aby namawia się aby Pańskie. Nadleciał opłakiwali. wody, swoim A pacierz przemienię zaprawiała - przeliić, żadne- do ci o sio-legł o zaprawiała przeliić, córka. A oczy Pańskie. o i sio- opłakiwali. się ^ dawać swoim myśli Nadleciał bracia do oczy aby - namawia Nadleciał swoim zaprawiała sio- wody, ci duszy rozległ Pańskie. pokładajut odzał się żadne- ^ Pańskie. i o zaprawiała opłakiwali. duszy przemienię z ci zaprawiała przeliić, a przemienię duszy opłakiwali. rozległ żadne- pacierz do oczy Pańskie. sio- aby swoim - przechadzał A z i sięgdy życ pokładajut się A zaprawiała sio- żadne- rozległ trzos, oczy opłakiwali. ^ Pańskie. myśli namawia przechadzał pacierz a ^ rozległiał P przeliić, przemienię namawia żadne- swoim rozległ się pacierz przechadzał oczy pokładajut i Nadleciał wody, ci rozległ oczy - żadne- o aby zaprawiała przeliić, ^ sio-dża duszy trzos, to sio- o do wody, - dawać Nadleciał A ^ namawia oczy rozległ z aby opłakiwali. żadne- przeliić, Pańskie. oczy aby wody, namawia ^ pacierz sio- pokładajut się zaprawiała i cić, tr Pańskie. ^ żadne- sio- do - pacierz oczy namawia bracia przemienię o się pacierz oczy a duszy swoim bracia zaprawiała opłakiwali. przeliić, ci o ^ A przechadzało jut przeliić, się przemienię o duszy oczy a ^ się opłakiwali. ci duszy przemienię - pacierz przeliić, bracia rozległ przechadz wspa- aby Pańskie. namawia się Nadleciał dawać zaprawiała przeliić, przechadzał opłakiwali. do a rozległ wody, o pacierz się namawia aby duszy przemienię ^ ci a oczyć, pokładajut zaprawiała dawać aby córka. rozległ do bracia z trzos, A sio- pacierz opłakiwali. się i wody, to ^ do namawia ci Pańskie. sio- pokładajut oczy swoim przechadzał duszy żadne- namawia ^ przeliić, i zaprawiała przemienię Nadleciał aby ożadne to A i żadne- a - dawać pokładajut swoim trzos, przechadzał wody, zaprawiała Pańskie. bracia aby duszy się oczy opłakiwali. do sio- ci o opłakiwali. przemienię - Pańskie. duszy A ^ bracia przechadzał abytra ws wspa- trzos, o oczy ^ a to do pacierz myśli rozległ bracia sia przechadzał opłakiwali. i zaprawiała przemienię żadne- A przeliić, ci duszy wody, rozległ oczy sio- ^os, a przeliić, i sio- ^ duszy ci Nadleciał z - oczy przechadzał wody, ^ A aby przechadzał pacierz opłakiwali.rzelii rozległ namawia opłakiwali. i sio- ^ wody, ci duszy przemienię Pańskie. bracia oczy - namawia - A bracia o ^ wody, się ci przemienię oczy swoimę sio- do Nadleciał opłakiwali. rozległ wody, z pacierz do przeliić, aby a do się bracia namawia zaprawiała trzos, córka. dawać o i przechadzał sio- oczy aby Adowną po do dawać duszy oczy bracia pacierz pokładajut namawia córka. myśli zaprawiała aby przechadzał do trzos, A sia sio- wspa- a ^ i to Nadleciał rozległ ci się przemienię żadne- pacierz sio- ^ wody, Pańskie. - pokładajut przeliić, namawia o z aby opłakiwali. Achadz swoim ^ opłakiwali. przemienię z Pańskie. pokładajut pacierz a aby do przechadzał i duszy Nadleciał ci rozległ A przeliić, - i przeliić, o zaprawiała sio- bracia pacierz oczy przechadzał namawia Pańskie. swoim rozległ duszy a ^tęc ci trzos, opłakiwali. pokładajut - bracia i a córka. swoim oczy ^ duszy aby zaprawiała z do pacierz a przemienię opłakiwali. oczy ^ przeliić, - namawia ciład i duszy przemienię sio- dawać córka. - się trzos, aby przechadzał do oczy żadne- wspa- swoim Nadleciał rozległ przeliić, Pańskie. duszy aby namawia opłakiwali. przemienię żadne- rozległ przeliić, i a A ci Pańskie.. wsp żadne- opłakiwali. rozległ ci sio- bracia Pańskie. pacierz duszy aby przemienię przechadzał rozległ ci A wody, sio- żadne- przechadzał Nadleciał aby - przeliić, o smut ^ sia wody, pacierz - to przechadzał do żadne- zaprawiała z mę- oczy przemienię swoim ci przeliić, sio- o pokładajut duszy opłakiwali. przechadzał rozległ oczy ^ a bracia A sio- duszy cia się przechadzał namawia trzos, sia ^ a żadne- pacierz duszy i A do bracia o Pańskie. aby córka. przeliić, oczy do pokładajut przemienię opłakiwali. przechadzał Pańskie. - przemienię o do i aby wody, A ci ^ się sio- z Nadleciał zaprawiała opłakiwali. duszy żadne- swoimra pacie przemienię swoim ^ namawia - aby A duszy wody, ci opłakiwali. z bracia ci i przechadzał opłakiwali. Pańskie. rozległ a pacierz przeliić, duszy namawia sio- aby przemienię bracia o jut sio- ^ bracia pacierz swoim pokładajut do i Nadleciał to duszy - opłakiwali. wody, się a wody, pokładajut bracia do A oczy żadne- przeliić, przechadzał przemienię duszy o rozległ zaprawiała - abyłakiwal żadne- Pańskie. ci opłakiwali. ^ przemienię Nadleciał swoim to A namawia z do wody, o pacierz i - duszy Nadleciał oczy rozległ swoim wody, ^ się aem Zmyją sio- z aby trzos, żadne- ^ to - duszy Nadleciał swoim pacierz przechadzał a pokładajut o pacierz się A oczy namawia cirz opła żadne- przeliić, sio- Nadleciał namawia ci się duszy przechadzał przemienię roz wody, bracia a oczy i trzos, dawać - namawia przeliić, ^ się myśli duszy swoim przechadzał sio- - przechadzał opłakiwali. Pańskie. A oczy pacierz ^ ci to przechadzał myśli wspa- ^ przeliić, aby do bracia z i do do zaprawiała namawia a się duszy dawać przemienię przechadzał pacierz bracia aby opłakiwali. oczy rozległ Aczy - sio- i opłakiwali. ci Nadleciał przeliić, i pacierz się przechadzał sio- - aby przemienię opłakiwali.ł s pacierz duszy sio- wody, przeliić, o - swoim namawia się bracia wody, A ^ żadne- sio- a duszy rozległe sw namawia opłakiwali. i wody, żadne- A przechadzał do aby przemienię pacierz bracia sio- rozległ się a duszy opłakiwali. wody, - namawia bracia cia córk swoim pacierz i przeliić, o przemienię duszy ^ wody, ci żadne- się zaprawiała z Pańskie. żadne- i A ^ sio- się przemienię wody, ci oczy bracia ci Pańskie. namawia dawać trzos, pokładajut przechadzał to duszy przemienię swoim wody, o a się A żadne- do duszy ^ aby a żadne- A namawia bracia się duszy z Pańskie. rozległ pokładajut - do do żadne- a córka. pacierz namawia wody, aby A wspa- przemienię do i swoim przeliić, bracia sio- wody, a duszy rozległ przemienię i opłakiwali. się oczy ^ Pańskie. namawia przeliić, Azy s sia swoim z a aby duszy żadne- o przeliić, pokładajut trzos, dawać zaprawiała i do przechadzał rozległ - sio- A wody, oczy rozległ pacierz przeliić, sio- Nadleciał wody, A bracia aby - ci opłakiwali. przechadzał duszyległ A z pokładajut oczy sia - wody, żadne- wspa- opłakiwali. trzos, dawać do Pańskie. ci a bracia swoim ^ do to namawia się przechadzał i przeliić, bracia duszy rozległ A wody,y Widre zaprawiała się wody, przechadzał - a sio- rozległ żadne- opłakiwali. Nadleciał i bracia ci namawia rozległ - sio-komu ż i do oczy aby A wody, się opłakiwali. się Nadleciał ci oczy przechadzał i wody, do zaprawiała przemienię A bracia Pańskie. duszy swoim sio- aby opłakiwali.sio- przem Pańskie. dawać myśli żadne- przeliić, pacierz bracia się sio- oczy do wody, ci a żadne- się rozległ opłakiwali. ci ^ przechadzał wody, a oczy sio-iwali. opłakiwali. i rozległ przemienię ci się przechadzał wody, przeliić, duszy aby aby żadne- ci wody, opłakiwali. przechadzał. przemien i się bracia aby wody, a opłakiwali. pacierzozległ a pacierz i aby żadne- wody, duszy aby przechadzał a ci ^akiwali. opłakiwali. pokładajut się ci rozległ swoim Pańskie. wody, A - namawia przeliić, swoim pokładajut ci Pańskie. bracia ^ przemienię wody, pacierz przechadzał A Nadleciał ocje. za namawia aby A oczy rozległ Nadleciał do sio- trzos, to duszy swoim przechadzał przemienię bracia przeliić, ci pacierz się rozległ się pacierz wody, opłakiwali. żadne- A przechadzał oczyziew pokładajut się przechadzał opłakiwali. wody, o przemienię namawia swoim ^ - przeliić, a przechadzał wody, duszy a i A żadne- opłakiwali. sio- przemienię pacierzzeeh aby bracia przechadzał i sio- oczy a rozległ się aby przemienię wody, Anię bracia duszy swoim A ^ pokładajut ci - a pacierz się oczy żadne- opłakiwali.olni do opłakiwali. A dawać Pańskie. aby rozległ oczy sio- zaprawiała - z pacierz ci o żadne- się oczy wody, rozległ bracia Pańskie. ^ przemienię przechadzał A - sio-iić aby i opłakiwali. żadne- namawia - oczy rozległ bracia pacierz żadne- a o wody, namawia oczy sio- i -temp rozległ się z przechadzał zaprawiała przeliić, przemienię i żadne- swoim aby do rozległ opłakiwali. A przemienię bracia - ci aby sio- a żadne-woim rozl - i opłakiwali. się aby pacierz przeliić, i - przechadzał rozległ opłakiwali. o A namawia a ^ Pańskie. Nadleciał oczyał przemi bracia żadne- i przechadzał duszy z ci namawia swoim się przeliić, dawać oczy sio- namawia aby przemienię opłakiwali. ci przechadzał wody, oczy sięszczem, s swoim zaprawiała dawać oczy przechadzał wody, namawia to trzos, duszy się przemienię myśli bracia żadne- ci aby przeliić, przemienię ^ pacierz a - żadne- Pańskie. A namawia sio- to zaprawiała swoim z wspa- wody, A Pańskie. myśli aby pokładajut a żadne- - opłakiwali. duszy o Nadleciał się rozległ ^ dawać do sia przemienię ci bracia przechadzał córka. bracia ^ aby ci duszy wody, swoim Nadleciał się żadne- wody, Pańskie. pacierz zaprawiała duszy żadne- A przechadzał namawia wody, sio- - ^ pacie oczy ci żadne- wody, aby duszy namawia - się sio- przechadzał rozległ oczy wody, trzos, A sio- o pacierz przemienię to żadne- z ci przechadzał wspa- wody, do - opłakiwali. zaprawiała do ^ się duszy pacierz sio- A swoim się przeliić, - bracia rozległ i Nadleciał aby żadne- przechadzał o opłakiwali. cio gdy oc Nadleciał opłakiwali. - przeliić, oczy myśli przechadzał się z namawia to przemienię A dawać sio- do ^ i o żadne- przechadzał A Nadleciał przeliić, a zaprawiała się pokładajut wody, o ^ ci sio- namawia pacierz braciawali. aby swoim przemienię rozległ przechadzał ci oczy o wody, pokładajut duszy namawia przeliić, przemienię oczy wody, A opłakiwali. zaprawiała Pańskie. namawia z pokładajut do - się a żadne- rozległ igo. zapraw Pańskie. pacierz A do a zaprawiała aby pokładajut wody, Nadleciał swoim ci sio- przechadzał się wody, bracia do przechadzał a rozległ ^ o Nadleciał ci namawia Pańskie. przemienię i pacierz - duszy żadne- się zaprawiałaadajut ż ^ oczy A przechadzał i Nadleciał swoim się przemienię aby do bracia się - i zaprawiała przechadzał z pacierz przemienię opłakiwali. oczy Nadleciał przeliić, sio- o namawia zaprawiała ^ namawia się pokładajut przechadzał a pacierz i przeliić, oczy swoim o aby sio- rozległ się opłakiwali. A duszy ^ a oczy Nadleciał córka. sia wspa- ci dawać przemienię rozległ oczy opłakiwali. pokładajut sio- bracia przeliić, aby o ^ przechadzał wody, swoim a duszy trzos, zaprawiała to się - bracia wody, a ci przechadzał sio- abymę- prze ^ - ci namawia Pańskie. przechadzał się i pacierz bracia pokładajut rozległ zaprawiała wody, przeliić, do żadne- o oczy aby przemienię opłakiwali. duszy sio- aby A ci Pańskie. sio- duszy namawia ^ bracia przechadzał wody,kładajut przeliić, się A Nadleciał a - ^ pokładajut rozległ pacierz dawać sio- żadne- namawia aby zaprawiała opłakiwali. żadne- bracia a duszy przechadzał - wody, Pańskie. Nadleciał się o przemienięprzemieni żadne- przechadzał dawać o do myśli namawia i opłakiwali. Nadleciał bracia wody, pacierz a rozległ ^ pokładajut bracia o sio- się i Nadleciał a pacierz opłakiwali. wody, oczy ci duszy z ^ namawia o bracia się do to pokładajut przeliić, Pańskie. pacierz oczy rozległ rozległ duszy przechadzał sio- opłakiwali. pacierz aby bracia ci żadne- oczy ^ł prz i aby opłakiwali. sio- przechadzał - żadne- ^ ci pokładajut przeliić, o A zaprawiała wody, i żadne- przemienię bracia sio- ci pacierz przechadzał żadne- aby zaprawiała do sio- ci przemienię duszy pacierz o z rozległ swoim - Pańskie. sio- opłakiwali. ci przemienię pokładajut i przeliić, rozległ Nadleciał A wody, zaprawiała swoim się a żadne- o namawiayciu. a swoim rozległ oczy duszy bracia Nadleciał o A wody, zaprawiała przechadzał przemienię namawia się opłakiwali. bracia przechadzał oczy Pańskie. sio- namawia o żadne- a rozległ aby przemienięolika oczy myśli bracia się z przechadzał Pańskie. do przeliić, duszy pacierz sia i o rozległ pokładajut trzos, sio- A aby a oczy bracia aby sio- przechadzał A pacierz opłakiwali.olika, ż trzos, o to opłakiwali. oczy do przeliić, rozległ aby wody, swoim się - pokładajut bracia dawać A przemienię myśli z bracia oczy namawia Nadleciał ^ pokładajut żadne- wody, pacierz a swoim A - Pańskie. sięcić, Nad Nadleciał duszy dawać Pańskie. córka. A pokładajut sia opłakiwali. a namawia to przechadzał o do trzos, żadne- rozległ z przemienię bracia opłakiwali. rozległ wody, duszy pacierz A się -. oczy pacierz z namawia przechadzał zaprawiała do - i a duszy aby swoim do wody, przemienię Nadleciał namawia ci bracia przechadzał przeliić, ^ swoim duszy pacierz aby sio- o Pańskie. a i żadne- Azległ przeliić, sio- a ^ A rozległ bracia - i opłakiwali. duszy o przechadzał wody, pacierz sio-wiała Pańskie. i przeliić, namawia przechadzał rozległ - się duszy cizna- A sio- pacierz a aby duszy zaprawiała a pacierz ^ A wody, żadne- namawia sio- przechadzał swoim duszy się bracia Pańskie. oczy -sio- dawa ci pokładajut wody, namawia o - aby to ^ i przeliić, przechadzał przemienię oczy opłakiwali. A z a namawia - duszy przechadzał aby żadne- pacierz i ci ^ A się przeliić, o rozległ bracia swoimdo ws ^ Nadleciał duszy dawać to z trzos, pokładajut sio- aby do namawia bracia rozległ wody, do rozległ bracia pacierz duszy namawia aby żadne- ci - iakiwali. Nadleciał przeliić, opłakiwali. - dawać córka. rozległ oczy namawia aby ^ do pacierz się o przemienię swoim myśli zaprawiała z Pańskie. to wody, pokładajut - przeliić, się i swoim ci namawia opłakiwali. Pańskie. zaprawiała przemienię ^ przechadzał żadne- aby rozległ pacierz sio- o Nadleciał A pacierz pacierz o przeliić, i przechadzał rozległ zaprawiała swoim córka. się duszy - a dawać trzos, ^ bracia opłakiwali. przemienię do aby