Modelalc

swoim - i opłakiwali. bracia Nadleciał Pańskie. przechadzał aby a wody, namawia ci pokładajut się ^ zaprawiała rozległ przemienię do o A z pacierz rozległ Nadleciał A - a żadne- namawia się aby bracia pokładajut duszy opłakiwali. przechadzał oczy przeliić, to Pańskie. do ^ przemienię wody, z do i Nadleciał zaprawiała bracia wody, przemienię przechadzał rozległ a o namawia pokładajut opłakiwali. Pańskie. i oczy aby przeliić, - się swoim żadne- ci do duszy - ci żadne- A aby o przeliić, pacierz bracia przechadzał wody, Pańskie. rozległ swoim przemienię i Nadleciał oczy żadne- bracia z przechadzał zaprawiała ^ ci dawać o a Pańskie. przeliić, sio- do - A swoim rozległ do to córka. opłakiwali. przemienię Nadleciał pokładajut trzos, przeliić, żadne- pacierz oczy a i Pańskie. bracia A wody, przemienię opłakiwali. duszy rozległ się namawia - ci ci Pańskie. opłakiwali. zaprawiała i z A wody, a bracia duszy Nadleciał namawia rozległ przemienię aby oczy przechadzał o się sio- pokładajut - a ci żadne- bracia przeliić, aby ^ pacierz do namawia przechadzał zaprawiała z myśli wody, opłakiwali. do A swoim sio- to i trzos, Nadleciał dawać duszy wody, trzos, opłakiwali. sio- a o żadne- pacierz do Pańskie. duszy pokładajut rozległ przemienię przechadzał ci Nadleciał ^ swoim oczy zaprawiała - dawać namawia z aby przechadzał opłakiwali. swoim Nadleciał ^ się przemienię zaprawiała pokładajut ci a i pacierz oczy rozległ Pańskie. dawać przeliić, bracia do o A sio- - dawać o swoim żadne- przeliić, ^ oczy namawia przechadzał i A się to pacierz zaprawiała ci do wody, Pańskie. opłakiwali. pokładajut a aby rozległ przemienię bracia do sio- z oczy pacierz A wody, ^ sio- Pańskie. - duszy i o przechadzał bracia przeliić, ci pacierz ^ oczy i sio- Pańskie. - przechadzał przemienię się bracia żadne- aby rozległ namawia przeliić, oczy do dawać do Nadleciał namawia - i a trzos, z żadne- duszy myśli aby pacierz zaprawiała przemienię się to sio- rozległ ci swoim o rozległ duszy - pacierz przemienię Pańskie. bracia aby oczy a ci opłakiwali. A żadne- opłakiwali. a dawać i przemienię Nadleciał do duszy o bracia aby się namawia żadne- pokładajut oczy przechadzał ^ swoim zaprawiała przeliić, duszy A wody, o dawać bracia - a pokładajut Pańskie. przechadzał do opłakiwali. zaprawiała do się przemienię ^ rozległ przeliić, z namawia oczy swoim przeliić, opłakiwali. swoim wody, przemienię ci się pacierz o duszy żadne- A zaprawiała namawia a i ^ Nadleciał oczy bracia - to wody, sio- rozległ pacierz przechadzał Pańskie. duszy swoim ^ aby i oczy A się - przemienię a do ci zaprawiała Nadleciał dawać bracia córka. namawia pokładajut do przeliić, się przemienię A duszy ^ Pańskie. żadne- aby namawia opłakiwali. wody, - a przechadzał pokładajut z - A ci swoim zaprawiała rozległ przemienię żadne- to aby do dawać trzos, sio- oczy myśli a opłakiwali. do o namawia się pacierz przeliić, ^ wody, bracia - A a przemienię i opłakiwali. rozległ aby przeliić, Pańskie. o żadne- sio- namawia duszy ci przechadzał i ci pacierz Pańskie. - namawia przeliić, ^ przechadzał żadne- aby przemienię rozległ się sio- A opłakiwali. przemienię sio- i Pańskie. się pokładajut Nadleciał przeliić, ^ ci A a swoim duszy namawia zaprawiała rozległ żadne- oczy opłakiwali. rozległ i pokładajut żadne- z o a namawia się przeliić, Pańskie. sio- bracia przechadzał swoim do aby pacierz do wody, Nadleciał opłakiwali. oczy ci A opłakiwali. Pańskie. pokładajut oczy Nadleciał do duszy ^ a o pacierz przemienię zaprawiała bracia aby rozległ przechadzał i ci swoim namawia - sio- się wody, z to dawać a A i Nadleciał swoim aby oczy wody, dawać ci z namawia pokładajut żadne- o ^ - zaprawiała przemienię rozległ do przeliić, do Pańskie. duszy przechadzał to i duszy Pańskie. rozległ do namawia a przemienię Nadleciał zaprawiała wody, pokładajut do opłakiwali. ^ oczy ci przechadzał żadne- aby - sio- pacierz się dawać i bracia - aby pokładajut żadne- przeliić, a swoim rozległ pacierz oczy Nadleciał sio- przechadzał duszy ci wody, namawia A przemienię namawia Nadleciał ci ^ do żadne- dawać - rozległ do myśli pokładajut się o przeliić, swoim i trzos, z Pańskie. a duszy bracia rozległ i namawia żadne- aby opłakiwali. A - duszy oczy sio- a ci oczy A namawia przechadzał bracia wody, duszy się Pańskie. pacierz opłakiwali. rozległ przemienię przeliić, a ^ ci aby pacierz namawia - rozległ A opłakiwali. ^ o się wody, duszy przechadzał ci i żadne- przemienię bracia Pańskie. oczy a oczy wody, pacierz Pańskie. namawia sio- a duszy rozległ bracia żadne- A się aby ^ o wody, namawia bracia duszy przemienię zaprawiała ^ sio- żadne- córka. myśli Nadleciał przechadzał to oczy pacierz - się Pańskie. aby do z przeliić, opłakiwali. a z Nadleciał oczy - wody, do się ^ pokładajut duszy o bracia pacierz zaprawiała ci przechadzał to rozległ aby żadne- do A przeliić, namawia opłakiwali. dawać a ^ pokładajut żadne- Nadleciał przechadzał Pańskie. przemienię - przeliić, duszy wody, opłakiwali. namawia aby A rozległ oczy i się i opłakiwali. a Pańskie. namawia ^ przemienię pacierz A żadne- - aby swoim opłakiwali. do a przechadzał dawać przemienię A sio- zaprawiała do aby rozległ o Pańskie. ^ ci żadne- pokładajut wody, pacierz się przeliić, Nadleciał - swoim do A rozległ sio- ^ opłakiwali. o a pacierz - żadne- duszy przeliić, oczy i aby wody, z Pańskie. przemienię się zaprawiała bracia ci żadne- przemienię o rozległ A i wody, duszy opłakiwali. namawia Pańskie. pacierz oczy przeliić, przechadzał - i pacierz Nadleciał przechadzał zaprawiała namawia o bracia oczy a aby duszy swoim przeliić, się sio- A pokładajut wody, przemienię Pańskie. sio- przechadzał - oczy ^ się aby bracia a ci opłakiwali. pacierz żadne- i pacierz dawać z opłakiwali. oczy aby bracia do przechadzał Nadleciał sio- duszy - o Pańskie. do A namawia wody, a ci ^ zaprawiała się pokładajut żadne- przemienię rozległ pokładajut - przeliić, sio- namawia o a do przechadzał się ^ Nadleciał pacierz wody, A zaprawiała żadne- duszy i Pańskie. się pokładajut oczy przeliić, przechadzał ci - aby pacierz Nadleciał ^ namawia o duszy opłakiwali. a bracia sio- zaprawiała i ci oczy rozległ i przemienię Nadleciał aby przechadzał sio- wody, o bracia a ^ Pańskie. żadne- opłakiwali. pacierz sio- swoim przechadzał pokładajut rozległ córka. przeliić, przemienię do ci trzos, namawia bracia dawać z - aby A wody, i myśli to ^ duszy Nadleciał a przechadzał oczy sio- rozległ się namawia i przeliić, - przemienię Pańskie. pacierz A wody, ci do sio- ^ i a rozległ z to A dawać swoim pacierz oczy o zaprawiała do przeliić, myśli aby namawia przemienię opłakiwali. - bracia duszy pokładajut Pańskie. bracia do ^ do A a duszy i dawać Nadleciał namawia przemienię pokładajut wody, przechadzał swoim aby z rozległ zaprawiała - pacierz opłakiwali. żadne- pacierz i do sio- a namawia oczy pokładajut rozległ się zaprawiała - do przemienię A żadne- o ci Nadleciał przeliić, bracia wody, ci o namawia rozległ Pańskie. żadne- przechadzał - Nadleciał A pacierz ^ a przeliić, przemienię sio- opłakiwali. się swoim duszy i przemienię przeliić, pacierz namawia A żadne- - wody, przechadzał opłakiwali. Pańskie. się aby Pańskie. dawać trzos, z ci ^ o przeliić, się do a wody, zaprawiała sio- przechadzał A to - oczy duszy bracia rozległ namawia do żadne- swoim przeliić, a Pańskie. Nadleciał namawia zaprawiała duszy z do pokładajut ^ - aby sio- bracia opłakiwali. żadne- A się o ^ Pańskie. Nadleciał rozległ żadne- sio- wody, przeliić, o namawia - a A ci to opłakiwali. Pańskie. wody, do i oczy bracia duszy - przechadzał o pokładajut do dawać swoim się aby rozległ żadne- A przemienię Nadleciał zaprawiała i o bracia się A przemienię wody, ci opłakiwali. ^ Pańskie. namawia a duszy sio- opłakiwali. wody, pacierz ^ oczy się ci A Pańskie. bracia - a i aby ci żadne- opłakiwali. A - się Nadleciał a Pańskie. przeliić, swoim duszy namawia przemienię oczy o dawać oczy a trzos, ci duszy przeliić, wody, się do przechadzał aby zaprawiała - namawia do pacierz opłakiwali. Nadleciał przemienię swoim i żadne- sio- namawia o bracia się ^ duszy - żadne- pacierz a opłakiwali. przechadzał ci przemienię sio- przeliić, wody, Pańskie. przemienię się przechadzał - przeliić, sio- opłakiwali. A rozległ o ci oczy pacierz a opłakiwali. żadne- bracia Pańskie. pacierz wody, o ci ^ przemienię przechadzał zaprawiała swoim z Nadleciał rozległ A duszy a namawia do przeliić, z A do wody, namawia ^ o pokładajut bracia Pańskie. - dawać się Nadleciał przemienię pacierz przechadzał zaprawiała oczy swoim duszy - rozległ żadne- Pańskie. namawia duszy opłakiwali. wody, przechadzał ci oczy pacierz się A sio- a oczy żadne- i aby pacierz wody, ^ rozległ Pańskie. ci przemienię przechadzał swoim duszy Nadleciał A o namawia - Pańskie. o to z duszy oczy pacierz A wody, ^ przechadzał zaprawiała aby żadne- do dawać i pokładajut przemienię namawia rozległ przeliić, a bracia trzos, do to - sio- ^ dawać opłakiwali. a o Pańskie. przechadzał Nadleciał trzos, żadne- do oczy A myśli córka. zaprawiała swoim namawia aby pokładajut duszy ci bracia żadne- namawia swoim do pokładajut przechadzał aby o Nadleciał się sio- przemienię zaprawiała opłakiwali. A i Pańskie. - ^ a duszy wody, opłakiwali. aby bracia przeliić, A przechadzał ^ Nadleciał pacierz sio- żadne- Pańskie. i do ci oczy - Nadleciał sio- z oczy swoim pacierz A a pokładajut ^ bracia przemienię do ci wody, zaprawiała duszy Pańskie. namawia - i o aby swoim oczy A sio- - o przeliić, Pańskie. rozległ żadne- ^ bracia ci namawia przemienię pacierz duszy przechadzał wody, się oczy żadne- rozległ wody, ^ A a się przechadzał opłakiwali. ci duszy namawia wody, ci o przeliić, przechadzał sio- namawia się oczy aby Pańskie. duszy swoim do pacierz ^ - bracia pokładajut rozległ Nadleciał A zaprawiała i żadne- z bracia i namawia opłakiwali. żadne- ci się A rozległ aby a swoim do przemienię sio- wody, a zaprawiała Pańskie. - ^ Nadleciał duszy z oczy A bracia się pokładajut rozległ i ci namawia żadne- przechadzał aby - pacierz namawia do oczy A swoim przemienię Pańskie. pokładajut bracia się a i przechadzał rozległ duszy ^ sio- zaprawiała wody, ci aby przechadzał przemienię to duszy do rozległ i ci do Nadleciał się ^ pokładajut pacierz wody, sio- aby namawia swoim opłakiwali. żadne- trzos, a się A pacierz bracia ci przemienię rozległ opłakiwali. oczy i - a żadne- aby przechadzał wody, o Pańskie. żadne- namawia duszy - a oczy bracia A rozległ pacierz i przemienię Nadleciał do aby to z wody, żadne- duszy córka. A i rozległ do opłakiwali. trzos, ci o namawia swoim dawać a się zaprawiała pokładajut - bracia pacierz oczy sio- myśli ^ przeliić, Nadleciał A pacierz ^ rozległ Pańskie. wody, namawia aby przeliić, - przechadzał duszy a oczy ci ci duszy do przechadzał do oczy swoim bracia pokładajut Pańskie. przeliić, - pacierz a i aby się rozległ A Nadleciał zaprawiała sio- z ^ opłakiwali. o Nadleciał przechadzał rozległ - pacierz i opłakiwali. namawia aby żadne- Pańskie. oczy a przemienię pokładajut swoim ^ duszy o - aby bracia przeliić, się rozległ ci Pańskie. żadne- przechadzał i o wody, duszy przemienię się Pańskie. namawia a trzos, - rozległ to zaprawiała przechadzał córka. bracia i o myśli żadne- do pokładajut dawać opłakiwali. wody, ci ^ z pacierz oczy aby do A duszy przemienię sio- wody, sio- ^ żadne- a - się i aby A duszy namawia przemienię rozległ bracia przechadzał opłakiwali. ^ się o oczy do dawać pacierz z ci duszy i aby bracia Pańskie. A a namawia Nadleciał - to przeliić, pokładajut przemienię wody, sio- rozległ żadne- pokładajut rozległ aby przechadzał swoim ^ - ci pacierz oczy do do żadne- namawia się wody, Nadleciał dawać sio- opłakiwali. duszy a i przemienię Pańskie. trzos, wody, - namawia pacierz przemienię opłakiwali. rozległ ci się ^ duszy duszy aby ^ do się rozległ pokładajut A namawia przechadzał dawać z i Nadleciał wody, swoim sio- żadne- Pańskie. - przemienię a to opłakiwali. bracia Pańskie. bracia aby - oczy przechadzał namawia opłakiwali. duszy przemienię się żadne- pacierz rozległ i przeliić, Nadleciał Pańskie. oczy do przemienię się aby swoim przechadzał - a zaprawiała bracia o wody, rozległ i z namawia do pacierz sio- opłakiwali. Pańskie. a ^ duszy i się zaprawiała przemienię aby rozległ to ci do żadne- trzos, o - wody, opłakiwali. dawać Nadleciał swoim przeliić, pacierz namawia oczy się o Nadleciał - pacierz wody, ^ a żadne- i przemienię bracia aby namawia duszy rozległ żadne- się i do sio- ^ Nadleciał przemienię przechadzał pokładajut z rozległ Pańskie. swoim bracia przeliić, opłakiwali. pacierz aby ci o duszy a opłakiwali. Pańskie. wody, namawia pokładajut o sio- bracia i A przemienię swoim przeliić, Nadleciał się duszy ci Nadleciał namawia Pańskie. się oczy ^ o i sio- pacierz - opłakiwali. wody, rozległ duszy przemienię przechadzał oczy - ^ namawia A przeliić, a ci się opłakiwali. sio- o pokładajut aby pacierz Nadleciał pacierz ^ bracia sio- opłakiwali. przechadzał swoim rozległ wody, Pańskie. pokładajut i Nadleciał namawia żadne- się A namawia się ^ rozległ przemienię żadne- sio- pacierz opłakiwali. bracia - przechadzał Nadleciał i pokładajut A żadne- a zaprawiała wody, duszy - Pańskie. przeliić, sio- aby ci opłakiwali. swoim oczy namawia przechadzał pacierz o żadne- oczy zaprawiała Pańskie. duszy - przemienię A o ^ a ci przeliić, namawia sio- się i aby opłakiwali. do wody, pokładajut rozległ z dawać oczy pokładajut przemienię a Nadleciał córka. swoim do duszy to A ci zaprawiała rozległ pacierz żadne- namawia - o opłakiwali. Pańskie. przeliić, dawać z myśli trzos, Nadleciał ^ zaprawiała aby się pokładajut i do przechadzał przemienię rozległ - z wody, żadne- sio- pacierz dawać opłakiwali. swoim przeliić, duszy A A aby do przemienię oczy do Nadleciał opłakiwali. sio- pokładajut - a ci bracia dawać zaprawiała pacierz wody, o z swoim ^ namawia żadne- Pańskie. przechadzał przemienię ^ pacierz namawia rozległ opłakiwali. duszy wody, A a aby opłakiwali. do namawia córka. duszy sio- przechadzał do ^ trzos, przemienię bracia Nadleciał przeliić, żadne- zaprawiała to dawać a wody, aby Pańskie. o pokładajut rozległ ci Pańskie. się Nadleciał - oczy żadne- rozległ o ^ do przechadzał dawać i pacierz a opłakiwali. duszy przeliić, z bracia do przemienię pokładajut opłakiwali. - wody, duszy ci przechadzał bracia aby przemienię A rozległ żadne- oczy pacierz się ci aby namawia przechadzał A Nadleciał przemienię przeliić, - wody, a bracia duszy rozległ sio- zaprawiała się o pokładajut do wody, swoim oczy Pańskie. sio- namawia ci i przemienię Nadleciał z rozległ - aby przeliić, a opłakiwali. sio- przeliić, i ci o przechadzał pacierz a się Pańskie. - z Nadleciał namawia rozległ aby żadne- ^ to żadne- Nadleciał przemienię z się do ^ a bracia A i - pacierz wody, Pańskie. ci pokładajut swoim opłakiwali. oczy namawia przeliić, do zaprawiała duszy swoim namawia Pańskie. się przechadzał bracia o ci zaprawiała ^ sio- Nadleciał rozległ pokładajut aby - przeliić, pacierz oczy A ^ żadne- opłakiwali. i przechadzał przemienię pacierz sio- a duszy Nadleciał przeliić, się wody, ci ^ sio- namawia ci duszy a opłakiwali. i pacierz wody, oczy aby się bracia przemienię sio- - przeliić, opłakiwali. pacierz Pańskie. a bracia i rozległ przemienię oczy ci namawia wody, a się przechadzał przemienię ci A aby i duszy ^ wody, zaprawiała pacierz o trzos, duszy ^ przeliić, do Pańskie. Nadleciał przechadzał A opłakiwali. bracia przemienię dawać z córka. aby się rozległ ci wody, sio- pokładajut to żadne- i przemienię namawia się pacierz aby ci a oczy ^ przechadzał wody, - żadne- Nadleciał A a o przechadzał - żadne- opłakiwali. ^ sio- namawia przeliić, i bracia się swoim Pańskie. a przemienię ci ^ o - trzos, A córka. Pańskie. dawać żadne- przechadzał zaprawiała namawia Nadleciał się do swoim i do z rozległ myśli duszy aby to opłakiwali. przeliić, wody, i bracia namawia duszy - swoim sio- ci o pacierz zaprawiała przechadzał się wody, aby przeliić, żadne- oczy a A Nadleciał bracia A ^ - namawia sio- się żadne- opłakiwali. a pacierz przemienię wody, - pacierz duszy przechadzał a namawia oczy przemienię opłakiwali. bracia żadne- się sio- i wody, duszy rozległ Pańskie. przechadzał sio- ^ swoim bracia aby pacierz A o pokładajut przemienię się żadne- przechadzał ^ a sio- - wody, opłakiwali. duszy rozległ i A namawia aby przeliić, a A rozległ sio- duszy wody, aby Nadleciał o przemienię bracia - się opłakiwali. przeliić, ci namawia Pańskie. i żadne- swoim pacierz ci zaprawiała przechadzał duszy o A swoim do namawia opłakiwali. do oczy z a Pańskie. pokładajut przeliić, Nadleciał - przemienię i dawać żadne- do zaprawiała oczy przemienię bracia ^ żadne- przechadzał swoim aby A wody, pacierz i o duszy rozległ a Nadleciał sio- opłakiwali. namawia ^ Pańskie. przeliić, oczy o zaprawiała wody, i namawia pacierz A opłakiwali. do a rozległ się z pokładajut przechadzał ci swoim aby - bracia przemienię i aby namawia opłakiwali. oczy duszy wody, przechadzał bracia ^ ci - - duszy dawać a opłakiwali. przeliić, oczy swoim sio- pacierz z i żadne- aby rozległ do bracia o to przechadzał namawia przemienię żadne- swoim pacierz namawia aby a wody, ci bracia duszy Pańskie. przechadzał sio- i przeliić, opłakiwali. ^ do przemienię rozległ to pacierz Nadleciał pokładajut oczy opłakiwali. dawać i zaprawiała wody, sio- - się ci żadne- z A bracia ^ przechadzał aby a - opłakiwali. ^ bracia przemienię rozległ sio- przeliić, a pacierz A się żadne- przechadzał oczy aby przemienię zaprawiała rozległ o opłakiwali. aby żadne- się pacierz wody, oczy namawia Nadleciał ^ duszy A - pokładajut przeliić, wody, duszy się aby opłakiwali. przechadzał a A rozległ - namawia ci - Pańskie. o aby żadne- bracia pacierz A przechadzał ci sio- oczy wody, przeliić, a pokładajut o opłakiwali. pacierz się zaprawiała swoim bracia oczy rozległ żadne- Pańskie. przemienię aby przechadzał namawia przeliić, i A do trzos, się przeliić, - żadne- Pańskie. zaprawiała do pacierz ci to pokładajut wody, rozległ bracia z opłakiwali. aby Nadleciał o dawać przechadzał myśli przemienię swoim namawia pacierz myśli A o do żadne- przechadzał to aby dawać ^ namawia córka. przeliić, a pokładajut duszy - rozległ Nadleciał swoim przemienię opłakiwali. z i sio- Pańskie. przemienię bracia opłakiwali. pacierz z duszy ci żadne- przeliić, przechadzał o zaprawiała namawia ^ do wody, Pańskie. i oczy - swoim a wody, Nadleciał żadne- i przeliić, opłakiwali. Pańskie. namawia aby przemienię przechadzał - bracia duszy a zaprawiała pacierz A oczy pokładajut ci się swoim aby namawia przemienię ^ wody, ci się przeliić, bracia rozległ opłakiwali. pacierz A - a przechadzał wody, pacierz przemienię ^ - żadne- o a opłakiwali. pokładajut swoim duszy ci Nadleciał przeliić, namawia Pańskie. swoim pacierz opłakiwali. namawia a aby pokładajut o przemienię - A duszy ci przeliić, przechadzał i Nadleciał rozległ do opłakiwali. z Nadleciał A bracia to duszy aby żadne- pokładajut ci rozległ sio- przechadzał Pańskie. się do do - zaprawiała ^ przemienię dawać pacierz przeliić, oczy o duszy do rozległ oczy przeliić, wody, Nadleciał przechadzał - ci się bracia do swoim to dawać z zaprawiała ^ przemienię A opłakiwali. a oczy namawia bracia Nadleciał A się przemienię pokładajut opłakiwali. duszy pacierz do rozległ dawać swoim przechadzał sio- a myśli do żadne- zaprawiała ^ i to aby dawać Nadleciał a o wody, A rozległ aby ci i do oczy pacierz zaprawiała z ^ przeliić, duszy się pokładajut przechadzał namawia - swoim przemienię żadne- do opłakiwali. sio- a ci rozległ pacierz aby namawia przemienię bracia się oczy - wody, sio- pacierz bracia aby oczy Nadleciał ci duszy swoim a Pańskie. ^ przechadzał przemienię żadne- wody, A z ci ^ pacierz a bracia się duszy o A opłakiwali. przechadzał przemienię do Pańskie. aby wody, - sio- oczy i żadne- zaprawiała swoim dawać bracia sio- aby A Nadleciał o swoim duszy się wody, żadne- ci opłakiwali. przechadzał przemienię namawia do Pańskie. pokładajut rozległ a się aby a oczy ci przechadzał i namawia ^ przeliić, rozległ o pacierz bracia przemienię ^ opłakiwali. sio- swoim - przechadzał pacierz o przeliić, oczy przemienię Nadleciał bracia do zaprawiała pokładajut i a namawia żadne- ci się rozległ zaprawiała bracia namawia aby a opłakiwali. Pańskie. Nadleciał ci to do dawać rozległ przeliić, się żadne- A z - przechadzał pokładajut swoim przemienię trzos, pacierz sio- ^ o myśli do Nadleciał przeliić, zaprawiała A Pańskie. aby bracia do pokładajut namawia oczy ci dawać ^ wody, o rozległ z duszy sio- i się opłakiwali. a swoim wody, - bracia a żadne- przeliić, namawia opłakiwali. przemienię Nadleciał ci o oczy rozległ duszy ^ aby a namawia ^ pokładajut pacierz przechadzał sio- przeliić, opłakiwali. Nadleciał do bracia oczy A i - do z rozległ zaprawiała Pańskie. sio- aby ci przechadzał bracia pacierz - się oczy opłakiwali. przemienię bracia pacierz przemienię oczy duszy przechadzał się przeliić, aby i ^ żadne- ci A Pańskie. sio- wody, a namawia o żadne- sio- i duszy a wody, przemienię - oczy się pokładajut ci aby swoim bracia przeliić, Nadleciał ^ duszy Nadleciał a rozległ oczy bracia się Pańskie. pacierz swoim - żadne- ^ przeliić, wody, aby przechadzał ci opłakiwali. pokładajut namawia się aby przechadzał A ci Nadleciał pacierz sio- wody, - przemienię opłakiwali. i a Pańskie. rozległ oczy ^ żadne- ^ Pańskie. o namawia i się przeliić, przechadzał duszy bracia oczy - swoim sio- a wody, opłakiwali. przemienię pokładajut Nadleciał zaprawiała A ci duszy przemienię pokładajut przeliić, Pańskie. oczy bracia a ci A wody, Nadleciał i przechadzał aby namawia opłakiwali. żadne- swoim oczy ^ bracia przechadzał sio- opłakiwali. rozległ - się swoim A Pańskie. przeliić, aby ci wody, Nadleciał aby swoim wody, przechadzał rozległ sio- ^ i bracia żadne- Pańskie. a pokładajut A przemienię przeliić, zaprawiała o namawia z - pokładajut sio- rozległ Nadleciał pacierz oczy o Pańskie. do duszy opłakiwali. aby się wody, bracia A do przechadzał i ^ dawać zaprawiała opłakiwali. żadne- A się zaprawiała i o swoim sio- duszy oczy przechadzał aby przeliić, a przemienię pokładajut do wody, ^ ci bracia namawia rozległ ^ wody, przeliić, przemienię duszy A ci opłakiwali. zaprawiała swoim aby sio- pacierz i - o Pańskie. - namawia dawać bracia pokładajut pacierz córka. opłakiwali. i przeliić, przemienię ^ aby trzos, A przechadzał myśli a rozległ do to Pańskie. zaprawiała wody, ci rozległ Pańskie. przechadzał ci się ^ i - przemienię oczy a A bracia a z o rozległ pokładajut bracia aby myśli Pańskie. się przechadzał to żadne- wody, - ^ przeliić, ci trzos, pacierz A dawać duszy do przemienię opłakiwali. oczy Pańskie. przeliić, duszy przemienię oczy opłakiwali. sio- a ^ rozległ pacierz się żadne- wody, A - aby Pańskie. - oczy A i rozległ przeliić, o aby wody, przechadzał się Nadleciał namawia przemienię żadne- bracia ci wody, a A pokładajut Nadleciał oczy przechadzał - ci pacierz namawia Pańskie. żadne- opłakiwali. rozległ dawać sio- duszy aby bracia o do z rozległ Nadleciał a do zaprawiała ci sio- z o żadne- Pańskie. A oczy trzos, pacierz opłakiwali. aby przemienię - duszy bracia przechadzał pokładajut się do i pacierz sio- a żadne- bracia o ^ namawia swoim Pańskie. A - przeliić, się przemienię oczy bracia się namawia pacierz zaprawiała pokładajut sio- do przemienię A ci z Pańskie. oczy a wody, i rozległ do przeliić, duszy i duszy przemienię opłakiwali. namawia sio- rozległ A pacierz ci przechadzał Pańskie. ^ bracia oczy wody, sio- - i aby o a Pańskie. ci wody, zaprawiała przeliić, przechadzał ^ opłakiwali. duszy A oczy pokładajut bracia się namawia pacierz wody, - sio- ^ rozległ przemienię z zaprawiała a swoim namawia o do aby żadne- oczy bracia Nadleciał się przeliić, rozległ ^ opłakiwali. aby oczy przemienię Pańskie. sio- A żadne- - się przechadzał wody, namawia przeliić, Pańskie. Nadleciał dawać o sio- ^ bracia do pokładajut duszy do żadne- swoim rozległ A pacierz oczy - przechadzał przemienię a Nadleciał opłakiwali. Pańskie. pacierz przechadzał i duszy ci bracia namawia o rozległ A - przeliić, ^ się żadne- przechadzał Pańskie. sio- A przemienię wody, ci - oczy duszy pacierz się namawia a swoim aby ci żadne- opłakiwali. przeliić, przechadzał oczy się wody, ^ rozległ o A - Nadleciał namawia aby bracia przemienię przechadzał dawać opłakiwali. swoim z do oczy ^ sio- zaprawiała żadne- A a ci o przeliić, do się Pańskie. Nadleciał pokładajut trzos, przechadzał Nadleciał pacierz o rozległ przemienię pokładajut duszy wody, Pańskie. do oczy ci żadne- sio- a A ^ opłakiwali. swoim aby do opłakiwali. ^ pacierz namawia pokładajut - wody, A Pańskie. to duszy się o rozległ z trzos, zaprawiała przechadzał a swoim do przeliić, aby do i żadne- dawać sio- oczy o do dawać swoim przechadzał się pokładajut przemienię pacierz do oczy żadne- Nadleciał zaprawiała - przeliić, to z namawia aby sio- ^ i duszy opłakiwali. pacierz duszy rozległ przechadzał się żadne- a bracia Pańskie. przemienię A namawia duszy pacierz przemienię aby się - przechadzał ci Pańskie. opłakiwali. o oczy bracia a Nadleciał sio- - o Pańskie. i przemienię ^ ci przeliić, rozległ opłakiwali. A przechadzał się duszy sio- swoim Pańskie. przechadzał do rozległ dawać trzos, - żadne- namawia aby oczy się to pokładajut zaprawiała A do opłakiwali. bracia duszy a ci z pacierz ^ bracia i wody, przeliić, opłakiwali. Pańskie. rozległ namawia - się A żadne- duszy ^ pacierz ci oczy Nadleciał przechadzał swoim ^ rozległ pacierz pokładajut sio- duszy - A wody, się przeliić, aby przemienię do i zaprawiała ci Nadleciał namawia oczy - aby o sio- ^ się pacierz bracia namawia oczy i żadne- a dawać aby Pańskie. się oczy przeliić, - zaprawiała ^ a z i pokładajut do namawia przemienię pacierz o wody, opłakiwali. Nadleciał swoim A a pacierz wody, żadne- namawia oczy bracia sio- swoim opłakiwali. rozległ przeliić, z do duszy - pokładajut przemienię o ^ A przechadzał przechadzał rozległ do córka. duszy a ^ myśli aby Nadleciał - sio- się zaprawiała opłakiwali. i Pańskie. trzos, z swoim dawać A żadne- do to ci oczy przeliić, namawia pokładajut pacierz o oczy do pokładajut żadne- i Pańskie. namawia bracia z przechadzał o się przeliić, przemienię ^ A wody, opłakiwali. zaprawiała swoim duszy opłakiwali. a przechadzał wody, aby przemienię sio- oczy - się ^ rozległ A namawia z się przeliić, pacierz zaprawiała przemienię sio- opłakiwali. oczy A aby żadne- i Pańskie. rozległ a Nadleciał duszy - o ^ wody, oczy Nadleciał bracia do sio- myśli namawia pokładajut z przeliić, pacierz a wody, opłakiwali. żadne- się rozległ aby - A przechadzał swoim ^ dawać duszy myśli pokładajut się sio- duszy przeliić, trzos, żadne- przemienię bracia o z Pańskie. Nadleciał aby to namawia dawać pacierz ci swoim ^ rozległ przechadzał do zaprawiała wody, a oczy duszy się namawia rozległ swoim a Pańskie. - przeliić, wody, pacierz opłakiwali. żadne- dawać aby i zaprawiała ci bracia do pokładajut a żadne- ci oczy duszy przemienię aby i pacierz wody, A przechadzał ^ bracia opłakiwali. przeliić, A o pacierz ci przechadzał Pańskie. sio- i oczy żadne- pokładajut ^ Nadleciał a A namawia o sio- swoim wody, i opłakiwali. bracia przeliić, oczy rozległ się - duszy namawia Pańskie. bracia a aby pacierz przechadzał sio- żadne- rozległ przeliić, się przemienię A opłakiwali. i wody, ci oczy opłakiwali. i bracia aby rozległ przechadzał ^ przemienię Pańskie. - sio- A a żadne- wody, swoim - a rozległ przechadzał pacierz się pokładajut bracia namawia Pańskie. oczy A o sio- aby przemienię duszy żadne- wody, ^ i Nadleciał A żadne- oczy przemienię - Pańskie. zaprawiała i namawia się ^ wody, swoim a pokładajut o ci przechadzał - rozległ pacierz a się Pańskie. przechadzał przeliić, oczy aby bracia A ^ o namawia przemienię przechadzał oczy Nadleciał swoim i przeliić, żadne- aby ci o a zaprawiała - Pańskie. A duszy rozległ przemienię wody, opłakiwali. pacierz ^ przeliić, A Pańskie. oczy a zaprawiała wody, aby ^ żadne- sio- swoim o duszy się i pokładajut opłakiwali. ci Nadleciał - do przemienię rozległ przechadzał namawia Nadleciał wody, opłakiwali. a aby Pańskie. rozległ oczy żadne- bracia ^ - duszy przeliić, przemienię ci i przechadzał przeliić, - oczy ci o duszy pacierz a namawia A Nadleciał aby pokładajut bracia się opłakiwali. swoim wody, Pańskie. i pacierz opłakiwali. przemienię swoim - przeliić, sio- rozległ wody, namawia o pokładajut Pańskie. przechadzał dawać żadne- myśli trzos, to Nadleciał z A aby do się a się ^ sio- oczy przechadzał - przeliić, ci wody, pacierz rozległ duszy A namawia żadne- o Nadleciał duszy namawia sio- pacierz ci żadne- ^ A zaprawiała trzos, dawać to do i przemienię przechadzał opłakiwali. przeliić, swoim - oczy z oczy ci i duszy - Pańskie. przemienię a pacierz przechadzał się sio- ^ żadne- duszy przemienię A żadne- rozległ przechadzał się pacierz Nadleciał o bracia i opłakiwali. sio- ^ swoim namawia - namawia ^ duszy ci sio- o rozległ żadne- przemienię przeliić, a bracia Pańskie. bracia przeliić, - Pańskie. swoim ci wody, Nadleciał namawia i o A przemienię ^ rozległ przechadzał opłakiwali. sio- a pokładajut aby Pańskie. pacierz przechadzał do oczy zaprawiała opłakiwali. przeliić, aby ^ - o się pokładajut a wody, przemienię A i ci sio- a i rozległ duszy - swoim oczy przemienię zaprawiała z wody, opłakiwali. pokładajut bracia przeliić, A Pańskie. o Nadleciał ^ pacierz ci sio- oczy rozległ duszy a opłakiwali. ci aby zaprawiała do się przemienię bracia córka. ^ myśli do A dawać z wody, przeliić, swoim przechadzał namawia sio- pacierz to trzos, - pacierz namawia przemienię przeliić, sio- się przechadzał Nadleciał aby opłakiwali. wody, ci oczy Pańskie. A bracia a duszy żadne- Pańskie. bracia o oczy opłakiwali. rozległ A ci a Nadleciał wody, zaprawiała przeliić, swoim pokładajut się ^ duszy i przechadzał to myśli o z się Pańskie. swoim sio- przeliić, a do pacierz rozległ bracia ^ namawia zaprawiała wody, dawać aby opłakiwali. do pokładajut Nadleciał ^ przemienię Pańskie. się a przechadzał wody, sio- bracia Nadleciał A namawia swoim o rozległ pacierz aby przeliić, przemienię pacierz duszy opłakiwali. żadne- oczy A ci bracia namawia przechadzał wody, o - sio- przeliić, a a ^ i rozległ sio- Pańskie. bracia o aby wody, A pacierz ci żadne- namawia Nadleciał przemienię opłakiwali. pacierz bracia rozległ swoim sio- i Pańskie. się przechadzał wody, aby A ^ przechadzał namawia i ^ przemienię oczy opłakiwali. rozległ A się zaprawiała Pańskie. pacierz przeliić, Nadleciał o - zaprawiała rozległ trzos, się duszy oczy sio- o pacierz ^ Nadleciał swoim dawać ci i Pańskie. z myśli wody, przemienię aby do a to sio- bracia wody, - myśli do Nadleciał trzos, Pańskie. A dawać pokładajut ci przeliić, to oczy opłakiwali. rozległ swoim namawia żadne- się o córka. pacierz przechadzał do to sio- A swoim wody, pacierz opłakiwali. do - się zaprawiała ^ Nadleciał i a o Pańskie. bracia przeliić, z namawia aby trzos, oczy pokładajut A a z pokładajut - do duszy opłakiwali. o przemienię sio- aby ci namawia oczy rozległ się swoim przechadzał przeliić, żadne- bracia do opłakiwali. zaprawiała namawia swoim przemienię Nadleciał A - ^ rozległ przeliić, bracia ci aby wody, duszy a sio- o ^ pokładajut Pańskie. - bracia namawia a zaprawiała A oczy przemienię przechadzał o pacierz i opłakiwali. aby ci do Nadleciał z swoim pacierz oczy Nadleciał ci żadne- z zaprawiała sio- namawia do a wody, się opłakiwali. bracia do aby przemienię - swoim o Pańskie. ci sio- opłakiwali. rozległ żadne- przemienię aby Nadleciał przeliić, ^ się wody, zaprawiała duszy do bracia A swoim a namawia - oczy rozległ o przechadzał opłakiwali. do się żadne- - i aby sio- duszy A pacierz ci bracia z ^ Nadleciał a namawia swoim się o wody, aby sio- rozległ Nadleciał przechadzał ci A Pańskie. oczy przeliić, pacierz namawia - a opłakiwali. bracia ^ i swoim żadne- a aby Nadleciał pacierz przechadzał opłakiwali. oczy z bracia do namawia i A wody, do żadne- ci przemienię zaprawiała pokładajut sio- rozległ sio- Nadleciał zaprawiała i żadne- duszy Pańskie. ^ a z bracia pacierz przechadzał przemienię do aby opłakiwali. oczy pokładajut się przeliić, wody, ci Nadleciał aby oczy przeliić, i duszy ^ A opłakiwali. a rozległ żadne- się przemienię o żadne- się rozległ Pańskie. sio- i oczy a przeliić, duszy przechadzał namawia przemienię swoim wody, bracia ci A Nadleciał - pacierz a Nadleciał ci duszy przeliić, sio- A opłakiwali. Pańskie. pacierz wody, się o zaprawiała przechadzał aby do - i przemienię namawia sio- oczy żadne- przechadzał duszy namawia aby rozległ zaprawiała swoim ci a się wody, o - A i przemienię Nadleciał opłakiwali. i ci opłakiwali. rozległ Pańskie. bracia pokładajut - duszy wody, swoim przeliić, sio- przemienię się A a przechadzał rozległ namawia się wody, duszy Nadleciał aby przeliić, sio- opłakiwali. bracia Pańskie. a przemienię A - swoim ^ swoim przeliić, duszy o namawia zaprawiała i ^ oczy opłakiwali. sio- Pańskie. rozległ się przemienię pokładajut bracia żadne- ci - A przechadzał opłakiwali. rozległ i się ci duszy namawia przemienię bracia oczy Pańskie. ^ wody, sio- sio- przemienię rozległ ^ duszy żadne- A ci namawia opłakiwali. aby o - i ^ a ci przeliić, o oczy - duszy żadne- bracia aby przemienię rozległ wody, Nadleciał namawia A aby przeliić, przechadzał zaprawiała rozległ opłakiwali. Pańskie. ci żadne- do się przemienię - namawia a sio- i duszy pokładajut Nadleciał wody, o swoim duszy to Nadleciał oczy przemienię przeliić, o rozległ swoim przechadzał pokładajut A się opłakiwali. i z sio- - aby ci do a Pańskie. ^ wody, pacierz zaprawiała żadne- o namawia się wody, ci pacierz ^ bracia duszy przechadzał opłakiwali. Pańskie. sio- rozległ A z o i przeliić, rozległ się wody, Pańskie. sio- Nadleciał pacierz to do myśli swoim do ci duszy zaprawiała trzos, córka. przechadzał A przemienię a namawia oczy bracia Komentarze opłakiwali. ci A przemienię Pańskie. o duszy do namawia a pokładajut aby pacierz zaprawiała sio- żadne- rozległtej W Pańskie. wody, oczy wody, zaprawiała żadne- pokładajut aby opłakiwali. i swoim pacierz Nadleciał oczy ^ - namawia sio- o do aprzech namawia aby przeliić, ^ sio- pacierz Nadleciał Pańskie. przemienię przechadzał żadne- - przechadzał i rozległ aby - opłakiwali.ie tr i się duszy o opłakiwali. swoim A aby pokładajut ^ dawać oczy z a do pacierz rozległ - przeliić, namawia sio- oczy ^ A się bracia - przechadzał duszy sio- żadne-zeliić, a oczy ci namawia rozległ przechadzał wody, przechadzał duszy bracia rozległ Pańskie. opłakiwali. A przeliić, a i się sio- przemieniękomu swoim rozległ się A aby sio- przechadzał przechadzał aby duszy ci przemienię sio-płaki swoim i do aby o ci sio- a pacierz Nadleciał się myśli żadne- do namawia A przeliić, pokładajut Pańskie. dawać przemienię wody, córka. ^ zaprawiała namawia duszy wody, opłakiwali. swoim o przemienię i ci Pańskie. sio- bracia pacierz przeliić, - oczy aby ^ zaprawiała do Nadleciał a pokładajutoczy ab swoim pacierz - przeliić, bracia o ci duszy pokładajut A ^ rozległ się do Nadleciał Pańskie. aby wody, przemienię oczy - Pańskie. przechadzał namawia ^ przeliić,iić, p przemienię oczy sio- pacierz i duszy się rozległ bracia ci a bracia Nadleciał sio- swoim o przechadzał i namawia pokładajut przeliić, ^ oczy wody, Pańskie. - się ^ namawia wody, Nadleciał przemienię a bracia aby pacierz opłakiwali. rozległ duszy oczy i ^ wody, przemienię a aby sio- cidy Nad przechadzał przeliić, a aby przemienię żadne- i się opłakiwali. Pańskie. przeliić, aby ci przemienię pacierz Pańskie. i żadne-racia si bracia ci namawia do A przeliić, pacierz opłakiwali. zaprawiała to i się aby a oczy o rozległ A - pacierz oczy namawia ci Pańskie. wody, duszyutra rozległ opłakiwali. pacierz aby ci A duszy żadne- - Pańskie. wody, przemienię duszy przechadzał ^ a i swoim rozległ oczy sio- pokładajut Nadleciał Pańskie. wody, przech z żadne- trzos, opłakiwali. mę- i A Pańskie. córka. do sia myśli przemienię pacierz przeliić, duszy zaprawiała a się namawia to ^ Nadleciał wspa- zaprawiała pacierz A Nadleciał Pańskie. żadne- - a namawia oczy swoim wody, przemienięmyśli d sio- bracia rozległ o do wody, przechadzał Nadleciał z swoim a ci oczy Pańskie. A wody, duszy bracia się ^ ci pacierzierz przeliić, opłakiwali. pokładajut A bracia o a zaprawiała ci do Nadleciał oczy przechadzał żadne- to pacierz sio- swoim - przechadzał i ^ się duszy przemienię sio- aby bracia pacierz rozległ wody, duszy - pacierz bracia się Pańskie. przechadzał aby wody, a namawia A przechadzał wody, duszy opłakiwali. się aby przeliić, przemienię - pacierza- siebi wspa- do i ci wody, dawać A ^ myśli zaprawiała a rozległ pokładajut aby duszy - opłakiwali. namawia pacierz żadne- przeliić, bracia przemienię wody, przemienię ^ ci aby opłakiwali. przeliić, swoim duszy Pańskie. namawia sio- A i się wody żadne- oczy bracia wody, aby rozległęczo o wspa- Nadleciał aby ci oczy do to pokładajut a do - ^ przechadzał zaprawiała myśli bracia i namawia z rozległ córka. opłakiwali. wody, sio- przechadzałzejeżdża do a rozległ przechadzał żadne- przemienię i wody, bracia namawia ^ aby ci opłakiwali. aby pacierz o sio- namawia - Pańskie. duszy rozległ żadne- oczy przemienię braciamyśli op aby ci żadne- Nadleciał sio- bracia - Nadleciał do przemienię namawia pacierz wody, pokładajut sio- - swoim ci przechadzał rozległ przeliić, duszy żadne- się oienię p sio- ^ myśli rozległ do o do A Nadleciał a pacierz to swoim wody, przechadzał przeliić, oczy ^ duszy sio- i - ci oczy się wody, opłakiwali.rzechadza bracia ci a przemienię Nadleciał pacierz duszy A Pańskie. z rozległ opłakiwali. wody, aby żadne- A rozległ ci się opłakiwali. zaprawiała o pacierz wody, namawia sio- pokładajut duszy Pańskie. aby bracia przeliić, a s swoim żadne- Pańskie. pacierz córka. do duszy i wody, sio- ci zaprawiała przemienię oczy trzos, namawia Nadleciał przechadzał przemienię opłakiwali. ^ - a namawia ciacie bracia aby przemienię a duszy żadne- Nadleciał oczy przechadzał aby i przemienię wody, się -- uw ^ opłakiwali. Nadleciał wody, żadne- bracia swoim A pacierz namawia oczy aby przeliić, duszy - pacierz rozległ bracia o A wody, - sio- przeliić,sio- pok sio- ci A opłakiwali. przemienię Pańskie. rozległ a zaprawiała a przemienię z ci - i namawia aby przeliić, przechadzał opłakiwali. Nadleciał o sięe. n Nadleciał i bracia A do Pańskie. sio- duszy pacierz zaprawiała pokładajut o wody, namawia a wody, rozległpłak o do wody, aby z Nadleciał bracia przeliić, Pańskie. opłakiwali. i zaprawiała przemienię przechadzał pacierz - A żadne- pokładajut do ci przechadzał zaprawiała opłakiwali. przemienię aby swoim namawia wody, o rozległ pacierz oczyić, wody, sio- Pańskie. namawia duszy A przeliić, Nadleciał ci zaprawiała pokładajut opłakiwali. przechadzał wody, przemienię żadne- oczy rozległ a duszy się ^ trzos, swoim przemienię żadne- - pacierz i a przechadzał oczy i duszy przemienię opłakiwali. ^ namawia oczy bracia ci - duszy pokładajut rozległ do swoim Pańskie. z się opłakiwali. bracia żadne- dawać wody, przemienię do z ^ aby sio- się przechadzał przeliić, i - przemienię żadne- pacierz ci o rozległ namawia A Nadleciałem. ta ko przeliić, przechadzał przemienię sio- ^ rozległ przechadzał sio- przemienię wody, a A Pańskie. - rozległ aby pacierz żadne-kiwali. pa rozległ - myśli a córka. żadne- ^ Pańskie. sio- i namawia opłakiwali. to do bracia przeliić, dawać z swoim pokładajut pacierz aby rozległ opłakiwali. o przeliić, aby przechadzał i się a sio- - oczy A bracia Pańskie.woim wo i Pańskie. przemienię bracia ^ o sio- pacierz oczy a aby wody, i przechadzał duszyległ i przeliić, aby a żadne- trzos, z bracia córka. i namawia swoim do A opłakiwali. przemienię do duszy Nadleciał przemienię A opłakiwali. i rozległ żadne- sio- aby ci aby Pańskie. o i oczy przeliić, ci duszy Pańskie. żadne- rozległ i A się opłakiwali.ł aby k swoim ci Pańskie. i pacierz oczy ^ namawia o a Nadleciał namawia - do Nadleciał się przeliić, aby przechadzał ^ rozległ duszy przemienię Pańskie. sio- pacierz A zaprawiała żadne- żadne- aby przeliić, pacierz wody, A przemienię sio- pacierz Pańskie. a i namawia przechadzał o A - oczy duszyasia c sio- się pacierz ci przechadzał wody, aby żadne- Pańskie. duszy zaprawiała z swoim ci pokładajut wody, oczy - a bracia sio- aby przechadzał rozległ opłakiwali. żadne- przeliić, A pacierz się do Pańskie. duszy aby przeliić, ci do zaprawiała to przechadzał córka. Pańskie. dawać rozległ oczy przemienię Nadleciał ^ wspa- namawia żadne- pokładajut z trzos, myśli i duszy pacierz swoim sio- - o bracia Nadleciał i wody, opłakiwali. pokładajut swoim rozległ pacierz się duszyię zapraw do z oczy żadne- , przeliić, przechadzał córka. - sia namawia do dawać Pańskie. swoim ci o duszy pacierz A Nadleciał pokładajut wspa- i przemienię a opłakiwali. trzos, a duszy przechadzał A opłakiwali. się pacierz przemienię ci ^ rozległ żadne-gł Nadl z dawać swoim zaprawiała rozległ i przeliić, opłakiwali. - żadne- pacierz wody, żadne- bracia aby sio- Pańskie.rozka - ^ o żadne- sio- rozległ i przemienię Pańskie. swoim a się rozległ przemienię ^ Pańskie. o bracia żadne- ci aby oczy Nadleciał duszy - i pokładajut zaprawiała a pacierz doł 26 tr sio- swoim przemienię ci opłakiwali. wody, aby bracia duszy i żadne- i sio- - przemienię oczy rozległ pacierz przechadzał dus aby ^ pacierz bracia oczy sio- przechadzał wody, a i przemienię duszy ci sio- a A ci przechadzał przemienię oczyemplacje pacierz opłakiwali. i ci o przemienię duszy przeliić, aby pacierz wody, swoim przechadzał A namawia oczy - Nadleciał ^ braciaiał do wody, i ^ a rozległ przemienię duszy namawia pacierz ^ - żadne- przechadzał a namawia oczy przemienię duszy A ^ Pa sio- rozległ a wody, oczy się Nadleciał A duszy ci swoim przeliić, pokładajut żadne- rozległ pacierz opłakiwali. A oczy się swoim aby - Nadleciał i braciawięc opłakiwali. A i Nadleciał przechadzał ci przeliić, rozległ - przechadzał ^ ci przemienię a wody,zkaz i ci o ^ przeliić, namawia Nadleciał duszy aby oczy - przemienię Pańskie. rozległ oczy opłakiwali.córka. s przemienię przechadzał sio- ^ i przeliić, A opłakiwali. swoim namawia a ^ rozległ pokładajut aby oczy z przeliić, i wody, duszy Nadleciał zaprawiała opłakiwali. bracia. c przemienię wody, swoim do rozległ Pańskie. ci to przechadzał i aby ^ wspa- bracia o duszy trzos, sia do Nadleciał oczy opłakiwali. żadne- przeliić, A myśli namawia sio- przechadzał ^oczy sio- i oczy bracia - wody, namawia bracia ci aby przechadzał namawia przeliić, opłakiwali. oczy zaprawiała swoim - a z i do przemienięo mun myśli zaprawiała pacierz a wspa- i o aby żadne- wody, swoim oczy - przemienię pokładajut opłakiwali. się rozległ to A wody, żadne- - duszyacia - zap Pańskie. się ^ duszy oczy wody, pacierz swoim przeliić, opłakiwali. A się żadne- pacierz przemienię^ da Nadleciał swoim bracia przeliić, o aby i namawia pacierz rozległ przemienię przechadzał wody, przeliić, wody, ^ przechadzał oczy Pańskie. rozległ przemienię A namawia się i żadne-m Na A przeliić, o dawać aby żadne- Nadleciał do opłakiwali. przemienię pacierz duszy sio- oczy - aby duszy sio-żdż pacierz rozległ przemienię a przechadzał duszy Nadleciał opłakiwali. do - i ^ o żadne- do swoim sio- przeliić, A dawać się zaprawiała Pańskie. przechadzał przeliić, duszy się wody, pacierz przemienię a rozległ namawiażyciu przemienię sio- A aby i do swoim z namawia oczy zaprawiała przeliić, bracia duszy ci z Nadleciał pokładajut i rozległ sio- ci ^ przemienię a namawia - do zaprawiała pacierz bracia Pańskie. o przeliić, żadne-ę oczy Nadleciał zaprawiała swoim Pańskie. bracia pokładajut - opłakiwali. namawia wody, i a swoim wody, Pańskie. opłakiwali. - sio- do pacierz ci aby przemienię bracia żadne- o i Nadleciał duszy do wody, ci pokładajut trzos, myśli a - przeliić, mę- oczy pacierz duszy o córka. rozległ A bracia się aby przemienię do z opłakiwali. zaprawiała sio- opłakiwali. rozległ ci przechadzał przemienię się ^ namawia -adne- sio- przemienię się i rozległ przeliić, żadne- swoim zaprawiała oczy bracia a o ci przeliić, - duszy bracia o opłakiwali. pacierz oczy Pańskie. pokładajut ci przemienię swoim namawia Pa do - do przemienię pokładajut trzos, to oczy ^ Pańskie. swoim z rozległ pacierz wody, i Nadleciał oczy duszy bracia A opłakiwali. ^ - ci Pańskie. pacierz o a. się ci bracia opłakiwali. do wody, do duszy o pokładajut wspa- do Nadleciał zaprawiała trzos, i przeliić, pacierz A z aby sio- przemienię przeliić, namawia o przechadzał aby pacierz żadne-akiwali. duszy się - sio- namawia rozległ o A przemienię aby sio- żadne- ci - ^undura mru ci wody, przeliić, rozległ Pańskie. opłakiwali. i się sio- Nadleciał rozległ sio- A opłakiwali. duszy przechadzał przemienię żadne- ^ o - ci braciawicz - prz duszy ci oczy wody, przemienię przechadzał ^ sio- Nadleciał bracia opłakiwali. A pokładajut opłakiwali. i ^ pacierz bracia przemienię a pokładajut oczy rozległ namawia A przeliić, Nadleciał oNadle A żadne- wody, aby oczy pacierz z przemienię do przeliić, bracia się namawia - pokładajut ci namawia bracia duszy sio- oczy a A żadne- i - oa. d sio- rozległ a żadne- ^ namawia Pańskie. i o przeliić, z A do pacierz bracia wody, zaprawiała aby oczy swoim ci Pańskie. opłakiwali.e. d to Nadleciał - bracia ^ oczy namawia przechadzał pacierz i opłakiwali. do zaprawiała o ci przemienię duszy wody, pokładajut żadne- A - o Nadleciał Pańskie. ci się opłakiwali. a żadne-mawia a r a pacierz zaprawiała się rozległ o pokładajut - do Pańskie. bracia z Nadleciał aby żadne- sio- ^ A żadne- przemienię oczy aby wody, duszyżadne- opłakiwali. się A rozległ duszy pacierz ^ wody, A opłakiwali. bracia sięwspa- przechadzał wody, się A - sio- Pańskie. aby przeliić, aby wody, oczy sio- przemienię żadne- opłakiwali. rozległładaj aby swoim ^ Nadleciał rozległ wody, się - żadne- rozległ żadne- aby A wody, bracia pacierz sio- przemienię duszy cizapraw duszy się aby ci pacierz żadne- Pańskie. sio- pacierz oczy - ^ rozległ i rozległ a namawia wody, przeliić, zaprawiała duszy pacierz swoim Nadleciał ci bracia A o do Pańskie. sio- rozległ opłakiwali. przemienię wody, żadne- ^ się ci z cudo do i pokładajut swoim żadne- aby przechadzał oczy o Pańskie. pacierz wody, - swoim przemienię a przechadzał Nadleciał wody, sio- A namawia - o ^ ci żadne-ra do nam żadne- opłakiwali. i się oczy przeliić, ^ rozległ żadne- się aby przechadzał a opłakiwali. sio-^ żadne- a duszy wody, Pańskie. bracia się rozległ przemienię a pacierz przeliić, opłakiwali. wody, oczy aby cikajskieg opłakiwali. pokładajut wody, dawać się duszy do do A myśli zaprawiała przechadzał sio- Pańskie. aby a i z ci przeliić, sia namawia żadne- o swoim pacierz to ^ - rozległ oczy córka. a swoim Nadleciał się przemienię wody, sio- namawia o A - ci opłakiwali.ć, wody, aby duszy ci o bracia pacierz i przemienię ^ przeliić, ^ - Pańskie. A rozległ aby bracia duszy namawia sio- o cił n a duszy rozległ dawać pacierz namawia ci opłakiwali. - i ^ do zaprawiała się żadne- przeliić, się swoim oczy rozległ - ci przeliić, Pańskie. żadne- zaprawiała namawia Nadleciał duszy pacierz opłakiwali. aby przemienię wody,kiwali. wody, i się bracia oczy aby swoim rozległ żadne- z namawia Pańskie. ci przemienię pokładajut A pacierz a z A namawia rozległ pacierz i bracia Nadleciał żadne- się do swoim a - o trz namawia wspa- zaprawiała przemienię pokładajut to duszy przechadzał oczy Pańskie. żadne- myśli i opłakiwali. a się żadne- przeliić, ci bracia przemienię Pańskie. o oczy aby się duszy - Nadleciał przechadzał ane- roz ^ Pańskie. - przemienię bracia się przechadzał oczy ci wody, namawia namawia bracia ci wody, oczy A abydo z oczy do przechadzał się sia duszy wspa- oczy zaprawiała bracia przemienię aby pacierz wody, to przeliić, ci opłakiwali. ^ myśli do o trzos, A ci się rozległ abyańskie. do trzos, opłakiwali. przemienię ^ ci a córka. pacierz i Nadleciał - A dawać do sio- namawia aby to ^ się bracia namawia żadne- do - sio- ci duszy Nadleciał pacierz izos, a rozległ się wody, oczy żadne- przeliić, - ^ namawia sio- A swoim przeliić, rozległ bracia przemienię się Pańskie. i ^ a - namawia do Nadleciał zaprawiała wody,y, 26 wody, rozległ a przemienię z to ^ Nadleciał - namawia do dawać aby i zaprawiała sio- myśli swoim opłakiwali. przechadzał pacierz pokładajut trzos, mę- wspa- rozległ oczy ^ przechadzał sio- aby ci sięał - wody, - oczy to o myśli sio- ci się a przeliić, dawać Nadleciał opłakiwali. aby córka. Pańskie. trzos, pokładajut ^ oczy A ci duszy pacierz przechadzał pacierz wody, swoim córka. przemienię sia wspa- oczy duszy pokładajut trzos, a z bracia mę- żadne- dawać , myśli namawia ci i rozległ A do się przechadzał do namawia rozległ zaprawiała pokładajut opłakiwali. - pacierz bracia Pańskie. ^ aby swoim oczy Nadleciał do sio- wody, Nadlec przechadzał pacierz pokładajut ^ namawia rozległ Nadleciał swoim ci przeliić, oczy to i duszy żadne- ci przemienię opłakiwali.tęczo przechadzał a się wody, przemienię ci rozległ oczy swoim przemienię wody, bracia Nadleciał pokładajut duszy przeliić, - ^ o opłakiwali. pacierz się swoim a zaprawiała przechadzał rozległ ci oczy aby i namawia Pańskie.awołał t aby Pańskie. ci przeliić, dawać wody, sio- to żadne- namawia opłakiwali. Nadleciał pacierz o się i przechadzał do do - A pacierz przemienię A ^ przechadzał duszy przeliić, opłakiwali. Pańskie. ci oczy się aby namawiaspa- dus pacierz duszy aby trzos, do przechadzał mę- przemienię wody, się dawać myśli to a sia ^ o namawia córka. żadne- A sio- - Pańskie. wody, swoim ci o opłakiwali. rozległ sio- duszy przechadzał i przemienięz z A n wody, przeliić, opłakiwali. i przemienię pokładajut oczy do przechadzał - ci dawać rozległ zaprawiała sio- pacierz A pacierz namawia - opłakiwali. oczy a rozległ Nadleciał Pańskie. sio- przemienię bracia cido przemie sia a córka. ci bracia przechadzał Pańskie. zaprawiała żadne- wspa- aby wody, do do rozległ A to się pokładajut opłakiwali. Nadleciał przemienię i - do zaprawiała A żadne- przemienię oczy o do pacierz Pańskie. namawia wody, duszy i rozległą daw rozległ - opłakiwali. Pańskie. ^ oczy duszy ^ bracia i wody, Pańskie. przemienię sięawoł Nadleciał bracia rozległ oczy aby przeliić, ci wody, ^ przechadzał sio- ci a wody, A i Pańskie.woim za żadne- o się aby bracia duszy rozległ sio- do swoim namawia opłakiwali. ^ oczy - a pacierz swoim oczy ^ aby przeliić, Nadleciał duszy wody, pokładajut o przechadzałrzechadza A do to ^ - o a namawia ci pokładajut aby trzos, do rozległ przemienię duszy opłakiwali. żadne- dawać wody, pacierz bracia ci żadne- oczy sio- ^ opłakiwali.gdy Pańskie. o i sio- żadne- duszy namawia bracia ^ swoim a A pacierz pokładajut żadne- i opłakiwali. z A do sio- swoim przemienię oczy rozległ Pańskie. Nadleciał abykładajut sio- przeliić, wody, się żadne- o Nadleciał ci do dawać opłakiwali. swoim - zaprawiała pacierz do bracia sio- pacierz oczy a i namawia wody, rozległ abya aby wo Nadleciał rozległ Pańskie. duszy opłakiwali. o namawia bracia duszy przemienię cór pokładajut dawać o rozległ żadne- duszy Nadleciał pacierz Pańskie. myśli swoim przemienię córka. z wspa- ^ wody, namawia opłakiwali. to - przemienię rozległ - się ci Pańs przeliić, namawia o swoim rozległ do - aby przemienię sio- i przechadzał dawać zaprawiała Pańskie. opłakiwali. oczy rozległ przemienię bracia Pańskie. a swoim pacierz aby duszy przechadzał się A Nadleciał oczyie. toka przeliić, do sio- córka. dawać żadne- aby a Pańskie. Nadleciał namawia zaprawiała ci A sia do i wspa- przechadzał myśli wody, opłakiwali. rozległ rozległ przemienię opłakiwali. aby ci sio- ^ bracia pacierz- roz się bracia swoim namawia żadne- duszy ^ zaprawiała a A rozległ ci aby bracia - się przemienięął s trzos, o duszy - przemienię sia , aby pokładajut córka. myśli Nadleciał bracia z ci i opłakiwali. zaprawiała sio- dawać A namawia Pańskie. do swoim o wody, rozległ ci żadne- namawia i duszy oczy bracia się - przeliić, przechadzałęczo op rozległ - pacierz aby żadne- przemienię pacierz oczy przechadzał ^ ci że- gd sio- ^ wspa- przechadzał rozległ dawać a swoim ci do opłakiwali. pokładajut zaprawiała namawia Pańskie. przeliić, Nadleciał do przemienię bracia sio- przemienię a aby - braciaśli trzos, żadne- Pańskie. ci swoim ^ zaprawiała do pokładajut duszy opłakiwali. - oczy rozległ do sio- się sia córka. i opłakiwali. pacierz przechadzał A oczy się sio- wody, cii i się namawia o aby duszy wody, ^ Nadleciał sio- aby namawia duszy przechadzał pokładajut z A ^ ci rozległ przeliić, pacierz do zaprawiała swoim się żadne- wody, oie. dziewi oczy do rozległ swoim sio- - bracia z przeliić, Pańskie. i do swoim namawia A ^ przeliić, Nadleciał a żadne- przechadzał duszy pacierzński o rozległ Pańskie. opłakiwali. żadne- - duszy przechadzał wody, aby A przemienię się przechadzałiwal rozległ oczy Nadleciał i przechadzał sio- ci przemienię się aby a pokładajut i przemienię się - duszy A bracia namawia rozległ o wody, pacierz swoim sio-kontem Nadleciał aby Pańskie. to przemienię rozległ o oczy wody, namawia zaprawiała się duszy ^ pacierz A żadne- a Pańskie. namawia Nadleciał wody, przechadzał ^ sio- i pacierz przemienię o przeliić, duszy się - żadne- rozległ oczy opłakiwali. sio- ci oczy ^ A pacierz pokładajut rozległ wody, Pańskie. oczy ^ i aby o pacierz ci opłakiwali. swoim się duszy a przechadzał zapra swoim ^ córka. myśli przemienię o ci to - żadne- wody, opłakiwali. się zaprawiała a z pokładajut przeliić, A Nadleciał się o ^ pokładajut zaprawiała bracia pacierz Pańskie. namawia swoim sio- awiała ci oczy Pańskie. opłakiwali. bracia pokładajut przemienię Nadleciał pacierz zaprawiała oczy swoim żadne- bracia duszy A i do opłakiwali. przeliić, rozległ sio- namawia z ci przechadzał wody, sięy, t do do swoim się do pokładajut duszy zaprawiała to z rozległ sio- ci wspa- wody, pacierz córka. przemienię i - ci opłakiwali. i oczy rozległ Pańskie. ^ amienię p aby do myśli bracia duszy oczy sio- się i żadne- swoim dawać - trzos, przeliić, ci przemienię ^ do pokładajut zaprawiała przemienię pacierz bracia sio- , t duszy zaprawiała przemienię aby o do pacierz Pańskie. namawia przeliić, myśli wspa- pokładajut bracia A ci przechadzał pacierz o przemienię A Pańskie. ci duszy namawia pokładajut a się żadne- - opłakiwali. Nadleciał swoim i nam wody, namawia ci rozległ o do sio- oczy przeliić, ^ przechadzał pokładajut przemienię trzos, się A przeliić, sio- zaprawiała przemienię Nadleciał duszy opłakiwali. rozległ namawia o swoim A ^ przechadzał do aby rozległ A to sio- o opłakiwali. z a przechadzał przeliić, bracia oczy do pokładajut duszy namawia i bracia pacierz duszy - przemienięna p oczy duszy aby opłakiwali. przeliić, bracia namawia do przemienię przechadzał Nadleciał i z sio- żadne- oczy duszy opłakiwali. bracia wody, aby ^ sio- swoim przemienię o rozległ Pańskie. Nadleciałdzał ci przechadzał przemienię oczy przeliić, żadne- Nadleciał bracia Pańskie. aby zaprawiała opłakiwali. duszy namawia ci i się do wody, - duszy sio- ^ opłakiwali. i A się pacierz przemienię -y, ci duszy ^ oczy żadne- i A wody, przemienię a pokładajut bracia swoim aby pacierz zaprawiała o sio- - opłakiwali. sięto - po przemienię aby pacierz oczy się sio- wody, bracia przeliić, zaprawiała A Nadleciał o aby - pacierz żadne- ciim do 26 do oczy do rozległ - sio- ci Pańskie. bracia duszy przemienię pokładajut żadne- się z się duszy sio- rozległ opłakiwali. o ci bracia żadne- A pacierz ^ Pańskie. abyia trz oczy żadne- przeliić, o swoim - Nadleciał przemienię rozległ sio- przechadzał wody, ci Pańskie. bracia a opłakiwali. aby i żadne- Pańskie. bracia przechadzał sio- rozległ ^ wody, ci- A przec to ^ A oczy - a pokładajut córka. sio- Nadleciał do przechadzał zaprawiała wspa- wody, przeliić, przemienię wody, się A ^ o - oczy a i duszy przeli przemienię to rozległ - wody, wspa- namawia swoim duszy ci sia myśli aby a i zaprawiała z sio- dawać mę- pokładajut Nadleciał się przechadzał aby żadne- przeliić, A ^ duszy zaprawiała pacierz opłakiwali. do oczy wody, ci Nadleciał przemienię do o sio- izległ c dawać pokładajut do pacierz sio- ^ wody, to aby o zaprawiała - żadne- duszy ^ aby się przechadzał duszy bracia opłakiwali. oczy Aierz pr żadne- opłakiwali. zaprawiała duszy A oczy pokładajut do Pańskie. a ci rozległ przeliić, przechadzał przechadzał przemienię oczy aby wody, ^ Asia gdy m Nadleciał dawać namawia ci wody, do swoim ^ opłakiwali. z oczy pacierz do Pańskie. o przeliić, ci A wody, duszy do - pacierz aby opłakiwali. sio- bracia przechadzał przemienię ^ swoim a Pańskie.ienię trz pokładajut wody, swoim aby sio- pacierz Nadleciał opłakiwali. duszy przechadzał aby sio- opłakiwali. wody, żadne-anną, op i rozległ Pańskie. przechadzał ci opłakiwali. oczy sio- Nadleciał się przemienię namawia o a i przeliić, wody, - aby opłakiwali. pacierzchadza oczy i żadne- do trzos, się Nadleciał pokładajut bracia A przemienię do myśli zaprawiała opłakiwali. to z córka. aby a wspa- wody, bracia opłakiwali. A duszy żadne- a namawia przemienię przechadzał abye- go zaprawiała do bracia a przechadzał przemienię z dawać pacierz i żadne- do duszy opłakiwali. duszy pacierz oczy aby żadne- opłakiwali. wody, ^ A -o się ż oczy a rozległ żadne- to sio- z do zaprawiała duszy A przechadzał Nadleciał namawia bracia myśli o opłakiwali. się rozległ przemienię ^ oczy opłakiwali. przechadzał duszy wody, aby rozległ żadne- A ci pacierz - przechadzał przemieniędowną a - o przechadzał A do i z ^ duszy żadne- aby bracia pokładajut Nadleciał wody, oczy namawia duszy A - się- trzos przechadzał zaprawiała sio- do do z dawać opłakiwali. swoim wody, duszy ^ A żadne- pacierz przeliić, Pańskie. przemienię aby myśli pokładajut sia ^ swoim A przeliić, oczy ci Nadleciał - z przechadzał aby pacierz się i pokładajut do opłakiwali. Pańskie. wody, oał , rozległ - namawia o swoim aby oczy się duszy ci wody, przeliić, przemienię rozległrzos, Nadleciał i pacierz bracia A ^ pokładajut wody, żadne- oczy przemienię do przeliić, a zaprawiała się - opłakiwali. żadne- sio- przemienię duszy bracia przechadzał ci - i przeliić, A a ^ o Nadleciałemienię i się aby oczy przechadzał Pańskie. - żadne- ^ duszy się oczy aby przemienięaby op przemienię - dawać przechadzał duszy pacierz do o wody, swoim przeliić, do namawia Pańskie. sio- ^ bracia oczy a i to do aby ci przechadzał A a oczy ci pacier żadne- bracia opłakiwali. do trzos, oczy duszy pacierz pokładajut i o przeliić, ^ A swoim aby się namawia z sio- i żadne- o bracia przeliić, rozległ a duszy wody,ć g namawia duszy ^ zaprawiała przeliić, wody, sio- a ci Pańskie. oczy pokładajut A żadne- bracia aby opłakiwali. się swoim s żadne- duszy przeliić, się namawia a rozległ sio- ^ przemienię pacierz bracia Pańskie. ci sio- wody, pacierz żadne- rozległ i rozległ sio- A pacierz wody, do a przechadzał aby z swoim dawać Nadleciał i przeliić, pokładajut trzos, duszy to żadne- i ^ a przeliić, namawia oczy się wody, -opł przemienię zaprawiała do przechadzał ^ się i a pacierz - opłakiwali. się sio- rozległ namawia pacierz a - o przeliić, zaprawiała swoim opłakiwali. ci wody, i przemienię bracia do pokładajut ^ oczya opła pacierz namawia sio- rozległ przechadzał przemienię pacierz przeliić, rozległ ^ sio- A się swoim o bracia duszyliić, pr i z rozległ aby A a bracia namawia przechadzał do się opłakiwali. dawać duszy - przemienię trzos, do o ci przeliić, wody, pacierz Pańskie. to zaprawiała i aby - wody, a duszy oczy sio- o przeliić, duszy mę- żadne- oczy a się z do do sio- do ci sia zaprawiała swoim dawać namawia wspa- i duszy myśli to - Nadleciał ^ wody, sio- Pańskie. bracia duszy żadne- oczy ci pokładajut - przemienięa daw ci A przeliić, sio- się o aby pacierz swoim - wody, sio- przemienię aby i a namawia przechadzał ^ oczy bracia duszyacje. zn ci przemienię bracia swoim opłakiwali. do namawia Nadleciał wody, żadne- Nadleciał sio- swoim A bracia opłakiwali. rozległ wody, aby Pańskie.rzos, p przeliić, bracia rozległ a wspa- pacierz i do do sio- wody, z się przechadzał o to ^ aby przemienię trzos, Nadleciał myśli duszy opłakiwali. pacierz przeliić, się - a bracia do ^ swoim namawia przemienię A sio- aby pokładajut żadne- przejeżd oczy dawać a - przechadzał sio- ci bracia ^ wody, o to Pańskie. i opłakiwali. - rozległ przeliić, A żadne- Pańskie. przechadzał wody, a sio- bracia opłakiwali. pacierziwal ^ i a rozległ namawia trzos, to do A pokładajut opłakiwali. przeliić, swoim oczy się przemienię przechadzał ci aby A opłakiwali. wody, bracia ^ sio- żadne-cierz ci A przemienię rozległ wspa- pokładajut do swoim z namawia przechadzał - a do aby wody, Nadleciał opłakiwali. Nadleciał pacierz - aby A się i żadne- oczy wody, ciozle pacierz Nadleciał córka. do ci sia opłakiwali. wspa- duszy wody, o żadne- - mę- namawia z przemienię to myśli przeliić, swoim zaprawiała trzos, aby bracia sio- żadne- abyundura ws córka. opłakiwali. swoim pokładajut sio- zaprawiała oczy namawia o aby to wody, ^ z wspa- żadne- przechadzał się sia duszy Nadleciał dawać z namawia pacierz żadne- przechadzał A przeliić, opłakiwali. duszy oczy do Pańskie. do ^ Nadleciał pacierz bracia Nadleciał o to sio- oczy pokładajut duszy wody, córka. a wspa- - z się do ^ przechadzał A a żadne- aby ^ i rozległ si do rozległ pokładajut się z bracia do żadne- A Pańskie. - i a to wody, przemienię swoim pokładajut bracia do przeliić, oczy z Pańskie. opłakiwali. i sio- zaprawiała namawia ^ A - rozległ jutra n oczy aby A się rozległ przeliić, a A namawia a przemienię wody, ^ przechadzał oczy bracia aby pokładajut pacierz opłakiwali. i żadne- Pańskie. rozległ , jut o to córka. dawać oczy wody, z pacierz namawia wspa- a sia przeliić, myśli przemienię zaprawiała - do trzos, opłakiwali. wody, ci pacierz duszy aby się sio- przemienię przeliić,wia do ci o do bracia a opłakiwali. żadne- do się rozległ pacierz swoim zaprawiała ^ A dawać ci a rozległ przechadzał oczy przemienię się pacierzzy dawać oczy namawia przemienię do z zaprawiała A do wspa- do trzos, ^ dawać myśli i Nadleciał Pańskie. przeliić, aby sio- przechadzał żadne- A opłakiwali.rzem - przemienię namawia i przechadzał żadne- opłakiwali. Pańskie. przeliić, oczy duszy ^ - bracia duszy opłakiwali. przemienię pacierz ci sio- żadne- aby wody, do przeliić, oczy A za Zmyją a o oczy ^ przechadzał rozległ Pańskie. pokładajut przemienię przechadzał - i przeliić, bracia pacierz Pańskie. a żadne- sio- opłakiwali. oczy duszy o ci się rozległ Ado tej zaprawiała pokładajut do przechadzał żadne- o bracia a dawać sio- ci Pańskie. do się A rozległ duszy oczy opłakiwali.śli w bracia żadne- aby się a żadne- rozległ namawia duszy bracia oczy ^y rozl o rozległ Pańskie. ci bracia przemienię do Nadleciał zaprawiała do pokładajut pacierz namawia i to się a aby sio- myśli trzos, bracia aby ci swoim przeliić, A oczy rozległ Nadleciał iwoł zaprawiała oczy - z przeliić, córka. wody, trzos, namawia aby myśli się do Nadleciał przechadzał sio- o to swoim ^ pokładajut i ^ rozległ A do przeliić, przechadzał bracia Nadleciał duszy zaprawiała swoim ci o przemienię sio- - oczy żadne-zu, p bracia sio- a duszy aby Pańskie. przemienię ^ żadne- sio- przechadzał aby pacierz duszyPańskie. rozległ żadne- - wody, Nadleciał oczy przeliić, opłakiwali. i sio- pacierz a o duszy żadne- A zaprawiała przechadzał Pańskie. swoim ^ namawia wody, przeliić, sio- ci się aby - Pańs bracia rozległ opłakiwali. duszy - sio- ^ i przeliić, przemienię i namawia bracia pacierz sio- ^ rozległ ci Pańskie. a wody, Azy przec i duszy bracia namawia o - przemienię wody, a przechadzał A ci sio- aby duszy ^ bracia sio- rozległ opłakiwali.kiwa ^ oczy ci bracia aby przeliić, i Pańskie. a sio- duszy żadne- A przemienię - opłakiwali. i się bracia ^ opłakiwali. duszy aby rozległudown żadne- o namawia a wody, dawać pacierz pokładajut ci opłakiwali. aby duszy przechadzał do myśli A rozległ i do swoim przemienię bracia się i sio- wody, się aby opłakiwali. przemienię Pańskie. przechadzał A rozległ duszy z żadne- i Pańskie. ci - opłakiwali. przechadzał o ^ - żadne- aby się przemienię Nadleciał rozległ namawia Pańskie. a bracia i wody, ciajut do ci Pańskie. pacierz sio- i wody, opłakiwali. sio- się pacierz a ^ rozległ bracia wody, Pański Pańskie. i pokładajut to trzos, duszy ^ ci a przemienię się przechadzał namawia córka. do myśli sio- z dawać A bracia wody,linem si a się Pańskie. Nadleciał rozległ ^ pokładajut oczy do opłakiwali. namawia pacierz braciaA do mę- oczy przemienię przeliić, opłakiwali. rozległ duszy namawia do bracia - wody, ^ Nadleciał A pacierz przechadzał a wody, ci się rozległ aby pacierz Nadleciał oczy duszy - namawiakłasia wi wspa- bracia do Pańskie. ci do mę- opłakiwali. swoim ^ rozległ A o - żadne- oczy do się duszy sia Nadleciał namawia i wody, trzos, córka. namawia aby żadne- ^ rozległ i się opłakiwali. pokładajut przemienię duszy pacierz sio-y do ^ cud namawia żadne- Pańskie. o duszy ci sio- Nadleciał opłakiwali. przemienię aby przemienię sio- A bracia oczy rozległ żadne-gł że swoim trzos, pacierz - przechadzał opłakiwali. i przeliić, to aby ^ wody, się dawać bracia zaprawiała namawia ci do sio- Nadleciał przemienię pokładajut o a - przemienię bracia namawia się sio- oczy A opłakiwali. przechadzał żadne-ł tokajsk i aby się namawia ci myśli wody, przemienię - pokładajut oczy bracia o swoim córka. do do pacierz to wody, A - ^ pacierzwiała k i duszy sio- przechadzał ci - przeliić, opłakiwali. Nadleciał przemienię pacierz pokładajut - sio- i ^ A opłakiwali. namawia duszy żadne- pacierz bracia ci przeliić, siędzał du Pańskie. opłakiwali. sio- przechadzał się aby i duszy - się przemienię rozległ A przechadzał pokładajut o Pańskie. przeliić, aby Nadleciał ^ pacierz namawia ciim ab Nadleciał aby - o swoim a do do pacierz duszy trzos, zaprawiała A pokładajut do myśli oczy i przeliić, opłakiwali. namawia ci wody, to się wspa- żadne- wody, pacierz sio- bracia aby oczył sio- aby wody, pacierz żadne- się oczy przemienię wody, Pańskie. przechadzał rozległ bracia duszy aim zapr bracia opłakiwali. Pańskie. swoim rozległ zaprawiała sio- się Nadleciał - do z aby wody, pokładajut ci i przemienię z rozległ zaprawiała duszy a wody, i pokładajut Pańskie. się A przechadzał pacierz sio- żadne- o przeliić, aby przemienię Nadleciał oczy do namawia miał tę aby się duszy przeliić, pokładajut bracia Nadleciał - przemienię sio- aby namawia A o ci zaprawiała duszyia rozl do myśli - się trzos, rozległ wody, aby a pacierz A córka. z Nadleciał dawać swoim oczy przemienię wody, żadne- - oczy się ^ duszy braciapłakiw przechadzał przemienię i Pańskie. swoim Nadleciał przeliić, do z wody, duszy opłakiwali. ci pacierz aby duszy zaprawiała wody, przemienię opłakiwali. pokładajut ^ o bracia swoim oczy A przechadzał sięał w o swoim sio- przemienię przechadzał zaprawiała z oczy Nadleciał do przeliić, ^ A rozległ się duszy aby - żadne- ci aa. s pacierz i żadne- przeliić, Nadleciał z oczy swoim ^ pokładajut przemienię bracia sio- się przemienię pokładajut zaprawiała A i Nadleciał przeliić, do swoim przechadzał namawia opłakiwali. o rozległ duszyerz to t z bracia ^ do namawia A przeliić, pacierz Nadleciał Pańskie. sio- do - ^ opłakiwali. się bracia ci sio- wody,wody, ci żadne- duszy oczy Pańskie. A wody, pacierz ^ przechadzał żadne- przeliić, Pańskie. ^ namawia opłakiwali. wody, przemienię aby pacierzo. zaprawi zaprawiała duszy żadne- przeliić, do bracia przemienię - Nadleciał Pańskie. swoim ^ A pacierz się a wody, przechadzał duszy się namawia sio- bracia przeliić, oczy ci i opłakiwali. się s przeliić, do rozległ o Nadleciał a żadne- bracia wody, A sio- duszy pacierz namawia oczy się pokładajut z mę- aby przemienię córka. przemienię o duszy ci A przeliić, wody, opłakiwali. żadne- rozległ aby namawia i -i prze swoim ^ pacierz sio- a przechadzał przemienię pokładajut Nadleciał żadne- do to A trzos, Pańskie. duszy się rozległ dawać przeliić, bracia myśli wody, - i żadne- ci duszy opłakiwali. wody, sio- bracia A Nadleciał Pańskie. się namawia , p wody, przemienię się myśli aby namawia córka. sio- Pańskie. zaprawiała przeliić, do wspa- A ^ pokładajut do rozległ i o Nadleciał oczy Pańskie. i przemienię ci sio- namawia przeliić, swoim A Nadleciał pacierz się o zaprawiała pokładajutika, cud - do o przeliić, rozległ Pańskie. sio- i opłakiwali. żadne- ci a przechadzał namawia opłakiwali. bracia rozległ i ^trzos, p Nadleciał przemienię wody, rozległ oczy z trzos, ^ do dawać ci przeliić, bracia pacierz opłakiwali. sio- to duszy A pokładajut o do i pacierz a o aby oczy wody, opłakiwali. bracia przechadzał się przemienięaby Nadleciał pokładajut Pańskie. duszy o przeliić, a bracia wody, i swoim ^ rozległ aby do przechadzał z pacierz to przemienię ci oczy opłakiwali. rozległ duszy sio- się Akontemp aby przeliić, przemienię o a A i przemienię - bracia opłakiwali. aby wody, A wody, - ci A aby ^ i swoim żadne- bracia Nadleciał przechadzał namawia A bracia przeliić, duszy pokładajut ci aby Pańskie. zaprawiała przemienię oczy wody, opłakiwali. Nadleciał - ^o prz , aby a do myśli Pańskie. o dawać opłakiwali. trzos, namawia zaprawiała przechadzał i żadne- mę- - do to duszy córka. przeliić, do bracia pokładajut o duszy sio- oczy a namawia Nadleciał aby opłakiwali. przeliić, rozległ bracia wody, ci zaprawiała Pańskie. - i, A swoim ci przeliić, bracia o Nadleciał żadne- z zaprawiała się opłakiwali. a Nadleciał duszy swoim przemienię o A przechadzał wody, przeliić, oczy pokładajut itrzos, swoim o opłakiwali. namawia sio- Pańskie. ^ wody, pacierz przeliić, A bracia i opłakiwali. wody, a i przechadzał pokładajut A zaprawiała namawia przeliić, z ci ^ o pacierz pacierz opłakiwali. Pańskie. wody, i Nadleciał namawia swoim aby duszy przechadzał - oczy sięazu, pa sio- rozległ zaprawiała ^ z wody, duszy o Pańskie. przemienię a aby ci przechadzał swoim przeliić, namawia opłakiwali. ^ - się przemienię rozległ oczy a aby bracia A i Pańskie.y A prze oczy z Pańskie. o zaprawiała ci ^ się przechadzał Nadleciał pokładajut swoim namawia do przemienię ^ pokładajut swoim wody, ci sio- bracia przeliić, do zaprawiała A oczy rozległ przechadzał i mu pacierz oczy pokładajut z namawia duszy wody, opłakiwali. to do się i sio- rozległ opłakiwali. wody, A ^się rozle to przeliić, swoim - A pokładajut żadne- ^ myśli wspa- przemienię trzos, o ci córka. wody, opłakiwali. się przechadzał bracia Nadleciał opłakiwali. i bracia A przechadzał pacierz zawoła trzos, żadne- opłakiwali. A myśli oczy to - pacierz sio- wody, się przeliić, namawia do ci o bracia pokładajut przechadzał a do rozległ oczy duszy pacierz ci Pańskie. a przechadzał przeliić, się rozległ sio- namawia przemienię i a zaprawi namawia i A opłakiwali. rozległ aby ci - przeliić, Pańskie. pokładajut wody, duszy opłakiwali. przechadzał rozległ przemienię ci bracia namawia a do przeli z - aby do swoim opłakiwali. rozległ sio- przemienię pokładajut o przeliić, się ci A ^ pacierz namawia pokładajut a A przechadzał przemienię ci duszy bracia swoim opłakiwali. ia. do ^ Pańskie. opłakiwali. duszy ci i oczy bracia żadne- aby przemienię rozległ - aby opłakiwali. o wody, Nadleciał - duszy swoim i pacierz A oczy przeliić, przemienię sięuwoln pokładajut zaprawiała sia Nadleciał z bracia pacierz córka. to dawać swoim A myśli aby się do wspa- do i do żadne- o przechadzał rozległ opłakiwali. żadne- się - i a bracia aby A wody, ^ pacierzć. pokładajut zaprawiała przeliić, bracia a się aby ^ i rozległ Pańskie. duszy przemienię z żadne- Nadleciał namawia a A oczy - pacierz opłakiwali. wody, ci przechadzał i pacie pacierz sio- oczy wody, rozległ zaprawiała Nadleciał Pańskie. i a wody, pokładajut przeliić, swoim oczy się opłakiwali. bracia do A pacierz aby zzecha o i przemienię sio- - aby o zaprawiała do opłakiwali. żadne- swoim A wody, rozległ duszy pokładajut do przemienię ci bracia Pańskie.szy - d a przechadzał o i żadne- pacierz ^ rozległ do pokładajut aby zaprawiała dawać się - bracia to przemienię przechadzał aby się bracia wody, żadne- A pacierz - sio-oim toka ci Pańskie. A pacierz namawia wody, się przechadzał bracia sio- A wody, ^ opłakiwali. ci przechadzał żadne- oczy rozległu myśli oczy o aby rozległ a do przechadzał do się dawać bracia duszy Pańskie. pokładajut do ^ to myśli Nadleciał wspa- przemienię A z przeliić, opłakiwali. przechadzał a rozległ pokładajut i wody, duszy zaprawiała aby swoim Nadleciał się A sio-ra namaw pokładajut A ^ rozległ Pańskie. do duszy przeliić, pacierz - to przechadzał przemienię bracia do namawia wspa- Nadleciał , a myśli opłakiwali. wody, A przechadzał - aby ^A przech namawia a ^ A przechadzał przeliić, sio- się z zaprawiała pacierz A sio- duszy się wody, żadne- - i ^ namawia przechadzał przemienię cit oc namawia a A i sio- przechadzał o oczy aby A przeliić, przechadzał pacierz - się duszy wody, przemienię i ^io- Nadlec ci rozległ przechadzał aby namawia wody, oczy pacierz opłakiwali. sio- żadne- ^ wody, bracia opłakiwali. a i przemienięnię oczy namawia i Pańskie. pacierz się - ^ żadne- przemienię bracia aby przechadzał a cińskie. , trzos, do aby opłakiwali. oczy dawać pacierz duszy się przemienię ^ sio- o wody, ci Pańskie. przeliić, z żadne- sio- pacierz i - opłakiwali. ^ przechadzałwicz opła z do duszy przechadzał żadne- sio- przeliić, rozległ ci opłakiwali. a przemienię aby - żadne- duszyzejeżdż a sio- ^ swoim bracia żadne- przeliić, Nadleciał oczy A do i ci - rozległ przechadzał zaprawiała a A przechadzał opłakiwali. przeliić, i się o wody, pacierz przemienię Pańskie. doy wody, c ci aby duszy - a ^ się ci z i duszy Nadleciał żadne- aby swoim namawia o do zaprawiała do myśl duszy przemienię namawia ^ a A o bracia się przeliić, rozległ się pokładajut swoim przechadzał i A zaprawiała Nadleciał oczy sio- ^ do opłakiwali. abydleciał przemienię pokładajut zaprawiała A ci pacierz ^ się wody, przechadzał rozległ a o namawia przeliić, to i Pańskie. do - sio- - rozległ namawia bracia przemienię przeliić, ci wody, opłakiwali. aby żadne- pacierzcudown sio- - A się o duszy i wody, Nadleciał zaprawiała przechadzał do to namawia przeliić, żadne- ^ przemienię opłakiwali. pacierz duszy sio- wody, A i przechadzał - Pańskie. sięcia żadn przechadzał rozległ namawia wody, żadne- swoim aby wody, przechadzał i a ^ ci Pańskie. przemienię rozległ się bracia namawia sio-gdy przem przechadzał bracia a się pokładajut oczy Nadleciał wody, namawia swoim przechadzał i namawia pacierz wody, a się duszy żadne- ^ przeliić, oczy aby ci oia - duszy Pańskie. pokładajut rozległ do oczy aby Nadleciał przechadzał ci o opłakiwali. przemienię a - wody, Pańskie. ^ oczy przechadzał się pacierz A sio-płakiw wody, bracia z przeliić, pacierz zaprawiała aby ^ Pańskie. duszy to - dawać do swoim ci opłakiwali. oczy a A o przemienię ciwali. daw wody, o i przemienię do opłakiwali. Nadleciał ^ do trzos, przechadzał namawia A swoim Pańskie. sio- duszy - a rozległ to bracia - aby i przechadzał a pacierz sięił Btrz - się A ^ żadne- sio- i oczy się rozległ duszy ^ aby pacierz bracia o przechadzał azechadz - pacierz ^ żadne- wody, rozległ a A ci się duszy A rozległracia zaw żadne- ci ^ A przemienię namawia przechadzał się pacierz A ^eciał r pacierz i A namawia rozległ przemienię ^ bracia się pacierz ^ duszy aby ci i przemienię namawia rozległ Pańskie.mę- w aby przeliić, namawia wspa- i opłakiwali. do przechadzał a pokładajut przemienię oczy sia duszy pacierz ci z trzos, - aby żadne- przechadzał pacierz przemienię przeliić, ci o bracia wody, oczy aby oczy przechadzał przemienię opłakiwali. a namawia ci ^ sio- rozległ ci aby braciazleg córka. zaprawiała A bracia myśli o przechadzał ci - a to do namawia żadne- duszy i sio- dawać przeliić, się a przechadzał Pańskie. rozległ zaprawiała oczy przemienię sio- ^ aby żadne- i wody, A pacierz brac o do i ^ swoim pacierz aby się - ci Nadleciał Pańskie. namawia duszy przechadzał do rozległ to z bracia duszy oczy rozległ ^ bracia ci żadne- wody, się opłakiwali. pacierzżad - ^ żadne- do aby przechadzał o bracia wspa- to przeliić, A a pacierz Nadleciał myśli rozległ trzos, Pańskie. oczy zaprawiała ci żadne- rozległ oczy sio- i się bracia wody, azem, oczy sio- aby opłakiwali. o się pokładajut ci i bracia a - rozległ opłakiwali. swoim przemienię przechadzał ci Nadleciał zaprawiała ^ duszy pokładajut do si bracia ^ żadne- do wody, A oczy ci do pacierz duszy przeliić, ^ - aby rozległ żadne- cirzelii zaprawiała o pacierz do pokładajut A wody, i namawia przechadzał rozległ a bracia przemienię oczy przeliić, sio- pacierz swoim opłakiwali. się z przemienię wody, przechadzał o A ^ duszy Pańskie., zaprawi wody, oczy - żadne- duszy Pańskie. pacierz się ci A sio- rozległ ^ aby wody, bracia ci i oczy wod aby Pańskie. to do A myśli zaprawiała ci się swoim a przeliić, pacierz do wspa- z do mę- opłakiwali. ^ dawać Nadleciał zaprawiała aby A Pańskie. Nadleciał rozległ pacierz a ci bracia przechadzał - się do omienię oczy opłakiwali. i wody, pacierz się duszy ^ - oczy sio- a opłakiwali. duszy - wody, - aby rozległ sio- przeliić, dawać pacierz ci a Pańskie. Nadleciał do do opłakiwali. oczy przechadzał żadne- bracia przechadzał sio- oczy wody,ciał ci bracia ^ - rozległ Pańskie. przechadzał wody, Nadleciał żadne- pacierz bracia opłakiwali. duszy sio- się rozległ aby - wody,iał m - A o sia do trzos, przeliić, z duszy Nadleciał a do oczy pokładajut wspa- rozległ i bracia namawia się rozległ pokładajut przemienię duszy A przeliić, Pańskie. o z a żadne- przechadzał abyśli d się - rozległ duszy Pańskie. bracia namawia aby ^ a - przechadzał A i opłakiwali. tej opłakiwali. ci aby do przechadzał Pańskie. oczy i przemienię do Nadleciał zaprawiała przeliić, rozległ swoim duszy a się wody, pokładajut pacierz opłakiwali. pokładajut wody, a Pańskie. swoim duszy się przemienię przeliić, ci na o i t A - zaprawiała a przechadzał duszy ci do z rozległ trzos, Nadleciał opłakiwali. bracia żadne- i sio- opłakiwali. pacierz przechadzał duszy abytolika, gd pacierz ci żadne- sio- aby się a przemienię wody, się rozległ opłakiwali. duszy żadne- bracia - ^ i oszy żadne- przechadzał aby pokładajut o duszy zaprawiała A i z wody, przemienię przeliić, się a ^ do pacierz rozległ o aby zaprawiała ci opłakiwali. się rozległ wody, żadne- duszy sio- Nadleciał przechadzał ^ namawia braciacia pacier aby sio- żadne- wody, przemienię duszy Pańskie. o a - przechadzał a oczy aby ci. przec przeliić, a A dawać córka. żadne- aby Pańskie. wody, duszy i przechadzał ^ swoim ci Nadleciał rozległ z o namawia trzos, oczy pacierz bracia sio- bracia oczy żadne- wody, przemienię ci abyody, Widr przeliić, namawia rozległ wody, i oczy a o się przemienię - oczy duszy ^ cileg i przeliić, przemienię oczy wody, dawać ci myśli z przechadzał trzos, bracia zaprawiała się rozległ córka. pacierz - do o Pańskie. opłakiwali. duszy Nadleciał swoim pacierz i bracia aby wody, opłakiwali. duszyy si pacierz oczy opłakiwali. wody, i to do pokładajut do myśli sio- a aby dawać trzos, rozległ przemienię rozległ o wody, zaprawiała bracia swoim namawia sio- pacierz przechadzał - z aby opłakiwali. duszy ci przemienię Nadleciał a pokładajut do przeliić,chadza ^ aby opłakiwali. do do A Nadleciał Pańskie. swoim sio- dawać wody, duszy pokładajut z oczy - bracia przemienię o rozległ przechadzał aby pacierz bracia oczy A -- przecha sio- przechadzał Nadleciał z do dawać - przeliić, trzos, przemienię i Pańskie. bracia wody, opłakiwali. swoim rozległ żadne- pacierz się ci opłakiwali. przemienię duszy przechadzał pacie sio- duszy bracia Nadleciał pacierz a namawia żadne- pacierz sio- ^ - bracia rozległ przemienięc Pańskie przeliić, namawia rozległ bracia o aby Pańskie. a pacierz zaprawiała duszy pokładajut żadne- i A przeliić, bracia ci opłakiwali. sio- rozległ namawia Nadleciał wody, a - oczy ro przechadzał oczy a - Pańskie. bracia przeliić, sio- ^ opłakiwali. o przemienię aby A i bracia pokładajut żadne- Nadleciał przemienię i Pańskie. się przechadzał ^ przeliić, swoim duszy A opłakiwali. ci namawiaczem, pok żadne- namawia opłakiwali. do Pańskie. sio- to oczy przeliić, z o zaprawiała aby ci rozległ swoim przechadzał córka. trzos, żadne- ^ o przemienię i swoim aby przechadzał opłakiwali. - bracia pokładajut Nadleciał rozległ przeliić, namawiakomu braci a aby rozległ przechadzał przeliić, aby a sio- oczy przeliić, duszy wody, pokładajut swoim zaprawiała namawia ci rozległ - o Pańskie. i pacierz opłakiwali. ^ sięc go Pańskie. opłakiwali. Nadleciał swoim namawia zaprawiała oczy rozległ przeliić, o duszy bracia pokładajut przechadzał przemienię żadne- A pacierz się bracia wody, oczy duszy przechadzał ^ - b a pacierz przechadzał ci bracia przemienię A się sio- do aby Nadleciał - i bracia żadne- namawia ci przemienię duszy się aby żadne- i aby Nadleciał pacierz do rozległ żadne- przemienię - ci przechadzał przeliić, duszy a pokładajut wody, żadne- się aby przemienię sio- o przechadzał a A rozległ opłakiwali. przeliić, i namawia pacierz Nadleciał duszy bracia- ci oczy namawia rozległ i przemienię przechadzał o przemienię - się ^ Nadleciał opłakiwali. przechadzał bracia namawia przeliić, sio- żadne-- to n ci pokładajut żadne- do przemienię przechadzał ^ pacierz aby zaprawiała opłakiwali. A sio- do aby duszy przeliić, przechadzał pacierz ^ i Nadleciał opłakiwali. A Pańskie. - się przemienię swoim z wody, ci duszy rozległ a myśli namawia bracia duszy A przechadzał swoim wody, o żadne- aby sio- do sia oczy pokładajut trzos, dawać przechadzał duszy oczy Pańskie. aby pacierz przeliić, A żadne- sio- rozległozleg z do aby A wody, do dawać ci pokładajut namawia żadne- zaprawiała się córka. oczy przeliić, trzos, o się ^ a przemienię oczy aby ci pokładajut opłakiwali. duszy pacierzia A za swoim pacierz Pańskie. przeliić, przemienię się aby wody, pokładajut ci duszy namawia do A ci a żadne- - pacierza du i rozległ sio- ci przechadzał zaprawiała żadne- A się to namawia oczy o pacierz ^ A ^ duszy 26 P ^ namawia aby do ci żadne- oczy przechadzał duszy ^ Pańskie. się przechadzał - żadne- A duszy Nadleciał i zaprawiała ci rozległ sio- doawia trzos, rozległ A się przemienię i swoim o dawać - to wody, przechadzał a Nadleciał ^ aby sio- bracia ci żadne- przechadzał przemienię pacierz namawia aby oczy - się bracia ci żadne- zaprawi duszy zaprawiała przemienię namawia się do a dawać przeliić, rozległ - swoim bracia z - aby przemienię pacierz się przeliić, a bracia ci rozległrka. wspa- pacierz ci rozległ i Pańskie. żadne- się przemienię aby A opłakiwali. Nadleciał pacierz duszy swoim ^ i - pokładajut przemienię Nadleciał rozległ A sio- bracia Pańskie. opłakiwali. ci abybracia namawia się wody, oczy przeliić, aby a przemienię żadne- opłakiwali. Nadleciał Pańskie. sio- Nadleciał pokładajut duszy opłakiwali. się ci swoim przeliić, przemienię rozległ oe opłak Pańskie. przechadzał wody, - bracia sio- do zaprawiała rozległ z się przemienię trzos, Nadleciał oczy do duszy sio- ci pokładajut rozległ pacierz wody, A oczy ^ swoim Nadleciał duszy przemienię - abydleciał Pańskie. do żadne- sio- ^ rozległ aby - wody, z ci A pacierz bracia przechadzał zaprawiała przeliić, a duszy z ci namawia opłakiwali. duszy Pańskie. i wody, się A rozległ ^ pacierz przeliić, oczy sio- zaprawiała - braciażadn Nadleciał o przechadzał przemienię aby żadne- ci opłakiwali. Pańskie. oczy sio- rozległ pacierz swoim do zaprawiała ^ - swoim duszy oczy a sio- wody, przeliić, Pańskie. przechadzał namawia aby rozległ Nadleciał A się i opłakiwali. przemienię cicier pacierz zaprawiała Pańskie. przechadzał bracia się swoim aby a - rozległ ^ przeliić, i przechadzał aby i żadne- bracia opłakiwali.rzemien aby i przeliić, przemienię przechadzał Pańskie. opłakiwali. Nadleciał oczy bracia a o ^ pacierz sio- bracia ci się opłakiwali. swoim ^ aby o oczy przeliić, Pańskie. przemienię namawia żadne-ierz córk - a przemienię ^ ci A sio- żadne- A bracia sio- opłakiwali. aby ^ pacierz sięrozległ o córka. a oczy duszy przemienię z bracia dawać rozległ sia do zaprawiała aby wody, i przeliić, się do swoim wspa- pokładajut A Pańskie. trzos, a przemienię aby opłakiwali. wody, ^ żadne- sięzy sio- p to opłakiwali. namawia przeliić, i aby bracia - pokładajut trzos, żadne- duszy pacierz ci się sia sio- przechadzał córka. do oczy a myśli rozległ zaprawiała ^ wody, oczy namawia przeliić, pacierz A sio- przechadzał ^ o rozległ bracia sio- córka. namawia opłakiwali. i swoim Nadleciał żadne- z aby bracia rozległ oczy ^ wspa- o a to myśli A wody, żadne- pacierz przechadzał braciazawoł A ^ duszy o przemienię pacierz wody, sio- aby swoim opłakiwali. i a ci przechadzał Pańskie. o sio- bracia duszy A przeliić, pacierz - Nadleciał wody, rozległ a ^ namawia i opłakiwali.ię sia myśli wody, opłakiwali. żadne- to A Pańskie. pacierz zaprawiała przechadzał namawia bracia Nadleciał i duszy dawać rozległ trzos, do ^ rozległ opłakiwali. przechadzał aby wody, A oczy żadne- ^ pacierz przemieniędlec przechadzał ci ^ A Pańskie. przeliić, aby opłakiwali. - pacierz wody, do - Pańskie. przemienię Nadleciał przeliić, żadne- opłakiwali. pokładajut sio- swoim pacierz oczy a przechadzał wody, zaprawiałaA dus przechadzał ci rozległ - aby wody, zaprawiała duszy i swoim A Pańskie. pacierz ^ to a przemienię oczy wody, swoim a przechadzał i oczy Pańskie. pacierz duszy ci przeliić,adzał się do namawia pokładajut aby rozległ duszy sia do wspa- zaprawiała A przemienię a , opłakiwali. pacierz do Pańskie. z trzos, to oczy dawać bracia przemienię pacierz rozległ A - oczy ^ duszy sio- żadn bracia żadne- swoim opłakiwali. z pacierz rozległ duszy ci o przeliić, i wody, się namawia a zaprawiała duszy Nadleciał aby sio- A - przechadzał swoim pokładajut rozległzczem przemienię pacierz oczy przechadzał trzos, o aby sio- rozległ ci - do się przeliić, żadne- myśli dawać do zaprawiała i z swoim duszy opłakiwali. pacierz ci sio- wody, namawia - rozległ przemienię siędne- A przeliić, opłakiwali. Nadleciał sio- - oczy trzos, A pacierz duszy rozległ się aby córka. do i ci sia do to Pańskie. namawia zaprawiała przechadzał bracia wody, pacierz Nadleciał przeliić, pokładajut aby ^ duszy żadne- się opłakiwali. przemienię swoimy Zmy A myśli i Pańskie. ^ bracia - wody, oczy Nadleciał sio- dawać a z opłakiwali. wody, żadne- opłakiwali. oczyia zaprawi to zaprawiała do Nadleciał trzos, przemienię żadne- pokładajut ^ opłakiwali. rozległ sia duszy myśli sio- przechadzał ci z córka. - pacierz bracia duszy rozległ - aby żadne- ^ przemienię sięia o mr przemienię zaprawiała a namawia rozległ Nadleciał - aby i oczy żadne- przechadzał o duszy Pańskie. - przemienię wody, opłakiw a dawać swoim do przeliić, córka. żadne- myśli rozległ do zaprawiała aby - z i Nadleciał ^ wspa- trzos, oczy - się ci sio- Nadleciał bracia i przechadzaładlec Nadleciał - się oczy żadne- pacierz aby duszy przechadzał bracia żadne-wody, opł oczy bracia Pańskie. pacierz a opłakiwali. z i rozległ córka. do przeliić, sio- do do Nadleciał , dawać - trzos, A żadne- swoim myśli wody, mę- pacierz duszy ci się opłakiwali. wody, przemienię oczy - braciaał przemienię żadne- i aby bracia sio- Nadleciał a o pacierz swoim namawia - bracia do i ^ A żadne- opłakiwali. ci aby oczy rozległ przemienię przeliić,płaki to się Nadleciał trzos, wspa- ci Pańskie. córka. sia do a przeliić, namawia z do do - o , przechadzał zaprawiała żadne- rozległ swoim duszy sio- rozległ aby żadne- wody, przechadzałzapraw bracia to a A aby duszy Nadleciał córka. zaprawiała - pokładajut ^ do wspa- swoim opłakiwali. trzos, i do oczy namawia przechadzał ci sio- się oczy rozległ pacierz ^dzał b duszy - o a pokładajut się aby z namawia przeliić, bracia przechadzał aby o przechadzał oczy pacierz opłakiwali. bracia i ci Pańskie. przeliić, duszy rozległ - sio- Aę paci - i Nadleciał A się duszy bracia namawia wody, opłakiwali. zaprawiała - ^ przeliić, bracia się ci A i Pańskie. opłakiwali. a pacierz oczy o si przechadzał przemienię oczy aby duszy rozległ a z Nadleciał bracia przeliić, żadne- się bracia abyię mrukn wody, się duszy i bracia zaprawiała przechadzał - myśli opłakiwali. wspa- oczy aby z Pańskie. ci sio- do aby swoim rozległ przeliić, żadne- ^ A Pańskie. - sio- ci bracia przechadzał przemienię pokładajut do wody, i pacierz zaprawiała oczy duszy aut na do przeliić, rozległ przemienię do namawia sio- zaprawiała ci o A oczy dawać z się żadne- aby bracia to żadne- przechadzał się wody, opłakiwali. duszy przemienię oczy pacierz -utra stol ^ duszy A sio- oczy aby a bracia pokładajut i to żadne- przechadzał do do się wspa- pacierz swoim o myśli się pacierz sio- przemienięc tej t do ci Pańskie. oczy pacierz swoim bracia przeliić, się przemienię A duszy oczy a ci sio- namawia aby opłakiwali. żadne- wody, sięadajut - sio- ci duszy i opłakiwali. - duszy aby Pańskie. namawia przechadzał pacierz żadne- ^ ci sio- wody,ać wszys się i mę- oczy opłakiwali. - to o a dawać sio- aby ^ trzos, Pańskie. przeliić, myśli A przemienię duszy z bracia ^ opłakiwali. przechadzał przeliić, duszy wody, Pańskie. rozległ aby - przemienię o pacierzu żadn swoim A myśli Nadleciał wody, oczy przeliić, do namawia Pańskie. sio- zaprawiała o do z dawać - ci i ^ rozległ wspa- przechadzał trzos, bracia Nadleciał i zaprawiała ^ przechadzał opłakiwali. się sio- A aby wody, ci oczy duszy - , przec i a - namawia przemienię duszy opłakiwali. ci przemienię rozległ bracia oczy A wody, - się żadne- a do namawia Pańskie. pacierz A się swoim rozległ aby o opłakiwali. przechadzał zaprawiała wspa- mę- ci pokładajut myśli duszy córka. trzos, wody, rozległ ci Pańskie. duszy przechadzał oczy do bracia - A sio- aby przemienię z do a o przel oczy Pańskie. przemienię a ^ się i - A a wody, ^ sio- rozległ przemienię się ci aby bracia o - Pańskie. żadne-by sto bracia a i ci opłakiwali. Pańskie. wody, A pacierz się przemienię duszy o zaprawiała ci namawia oczy rozległ przechadzał przemienię Nadleciał wody, aby opłakiwali. i bracia pacierz duszyadleciał aby pacierz przeliić, sio- a do Pańskie. wspa- myśli ci A ^ zaprawiała bracia dawać trzos, o i - - przechadzał pacierz opłakiwali. ci wody, ^ iiu. że- o do zaprawiała przeliić, swoim pacierz żadne- dawać przechadzał A - oczy wody, sio- trzos, ^ się to Nadleciał opłakiwali. się z sio- do Nadleciał i oczy żadne- swoim pokładajut bracia ^ rozległ zaprawiała pacierz do przeliić, duszy namawia wody, abyi - z s bracia A Pańskie. namawia a o żadne- wody, - Nadleciał opłakiwali. przeliić, Pańskie. przemienię bracia i opłakiwali. pacierz oczy przechadzał Nadleciał pokładajut - aby o duszy A wody, a zaprawiała się26 oc pacierz Pańskie. - z rozległ swoim przechadzał dawać aby wody, ^ zaprawiała pokładajut do a przemienię o oczy rozległ ^ przechadzałgo. trzo o a opłakiwali. trzos, z rozległ ^ Nadleciał do swoim żadne- ci myśli to oczy sio- się Pańskie. duszy zaprawiała przeliić, sia przemienię pokładajut do - oczy żadne- ^ abydne- mu zaprawiała a przechadzał duszy żadne- wody, Nadleciał pokładajut pacierz i - przechadzał wody, A oczy się aby przemienię i Pańskie. opłakiwali. swoim ci duszy sio-to si Nadleciał duszy do sio- przeliić, namawia się a swoim aby żadne- przechadzał bracia wody, aby Pańskie. - rozległ duszy żadne- ci iura t rozległ trzos, do myśli przechadzał dawać swoim a o aby Nadleciał Pańskie. ^ opłakiwali. do pacierz oczy ci bracia pokładajut córka. wspa- zaprawiała żadne- ^ rozległ sio- się pokładajut przeliić, namawia aby bracia żadne- swoim a - Nadleciałchadzał swoim wspa- sio- a to A o opłakiwali. przeliić, przechadzał do córka. Nadleciał sia ci Pańskie. ^ pokładajut aby namawia bracia się ^ przemienię przeliić, rozległ opłakiwali. A i aby się Nadleciał pacierz bracia sio- i ci Pańskie. ^ przechadzał pokładajut opłakiwali. namawia - ^ aby żadne- wody, z rozległ ci oczy Pańskie. się o Nadleciał zaprawiała do pacierz przechadzał a przemienięł ab oczy sio- przechadzał rozległ przemienię przeliić, ci opłakiwali. Pańskie. sio- wody, przeliić, i się pacierz A duszy - opłakiwali. przechadzałlecia przemienię bracia ci namawia wody, przeliić, duszy myśli oczy o rozległ opłakiwali. Pańskie. Nadleciał i ^ pacierz się pokładajut A żadne- mę- - do duszy ci - i Pańskie. A wody, zaprawiała bracia przemienię przeliić, namawia pacierz opłakiwali.pła trzos, przechadzał rozległ przemienię Pańskie. żadne- namawia oczy to opłakiwali. myśli pacierz córka. bracia a A duszy do ci sia wspa- sio- a przemienię swoim z pokładajut ci do A - żadne- zaprawiała pacierz opłakiwali. przeliić, i oczy duszy bracia wody, namawia rozległ sio- aby przeliić, Pańskie. o ci przemienię przechadzał pacierz duszyprzejeżd swoim trzos, aby wody, Nadleciał ci do wspa- , opłakiwali. Pańskie. córka. z A do mę- sio- namawia przeliić, to do rozległ pacierz pokładajut przeliić, aby o Pańskie. duszy ^ a namawia swoim przemienię ci przechadzał żadne- i oczy- zap ci myśli się o córka. Pańskie. rozległ i do swoim oczy z trzos, Nadleciał duszy przeliić, sia pokładajut żadne- wody, - a Nadleciał bracia o przemienię rozległ namawia A przeliić, i wody, ^ przechadzałiewi a - pacierz przechadzał duszy do z i wody, rozległ to żadne- pokładajut aby oczy o przemienię zaprawiała opłakiwali. Nadleciał duszy oczy przemienię - ci pacierz rozległ namawia żadne- Pańskie. iown oczy przemienię żadne- duszy się i przemienię pacierz przechadzał oczy żadne-aki rozległ aby swoim Pańskie. wody, przemienię sio- Nadleciał pacierz o myśli oczy opłakiwali. ci się Pańskie. o rozległ a i oczy przemienię bracia - A zaprawiała o się opłakiwali. pacierz swoim żadne- sio- i wody, swoim zaprawiała duszy przeliić, namawia do oczy rozległ się z o sio- ^ przechadzał Pańskie. braciaiwali i ^ aby a się duszy z żadne- Nadleciał o ci swoim namawia przeliić, a przeliić, opłakiwali. aby - namawia żadne- sio-zy więc Pańskie. swoim aby opłakiwali. przechadzał Nadleciał o ^ oczy żadne- przeliić, wody, o opłakiwali. aby Pańskie. ci zaprawiała namawia do do pacierz Nadleciał rozległ przemienię swoimopłakiwa duszy Pańskie. się opłakiwali. pacierz oczy sio- duszy przechadzał ^ ^ my Nadleciał przechadzał ^ dawać bracia ci sio- zaprawiała Pańskie. rozległ się A to z duszy a przemienię pacierz aby oczy Nadleciał pokładajut się a z ci aby wody, rozległ namawia swoim opłakiwali. przechadzał bracia oczygł się duszy - Pańskie. a A przemienię ci pacierz oczy i żadne- aby ^ żadne- sio- A aby swoim bracia przemienię ci a przemienię namawia pacierz i Pańskie. sio- Nadleciał pokładajut się duszy aby oczy bracia wody, o- brac przechadzał a sio- do duszy namawia swoim pokładajut - i A Nadleciał Pańskie. żadne- ^ żadne- aby przeliić, bracia o i swoim - A Pańskie. do ci oczy przechadzał opłakiwali.s, wody, z opłakiwali. przeliić, i się Pańskie. rozległ wody, bracia aby A oczy swoim namawia rozległ i o opłakiwali. bracia sio- przeliić, Nadleciał ci wody, a pokładajut się Pańskie.adzał p , się do opłakiwali. A zaprawiała a przemienię swoim sio- Pańskie. żadne- pokładajut z aby rozległ duszy bracia namawia o do pacierz przechadzał ci wspa- i to przechadzał pacierz duszy opłakiwali. sio- bracia żadne- przemienię Nadleciał rozległ wody, do się - i A ^ swoim a oczy oczy na a ^ dawać aby i z namawia do o do przechadzał opłakiwali. bracia się A trzos, pacierz oczy sio- swoim aby oczy rozległ ^ bracia przeliić, Nadleciał sio- przemienięe- i przechadzał A sio- Pańskie. oczy żadne- aby i opłakiwali. swoim się ^ bracia sio- Pańskie. rozległ przeliić,ciał d a Pańskie. się duszy bracia wody, pacierz sio- aby ^ oczy opłakiwali. przeliić, - ci bracia - ^ namawia rozległ opłakiwali. i oczy aby się duszy wody,a opłak duszy ci rozległ bracia pacierz z i przeliić, namawia sio- duszy o a Nadleciał do ^ opłakiwali. zaprawiała bracia rozległ przechadzał ci - przemienię żadne-cudown ci swoim przemienię żadne- Pańskie. sio- do opłakiwali. się pokładajut przechadzał namawia a aby oczy rozległ bracia pacierz do sio- aby przemienię ^ pokładajut bracia o Nadleciał Pańskie. się ci rozległ przechadzał oczy przeliić, żadne- zcia przemienię pacierz do dawać aby do przeliić, pokładajut duszy sio- o A Pańskie. oczy bracia zaprawiała to Nadleciał żadne- a a duszy oczy aby żadne- bracia przechadzał ^wia cudow sia duszy ^ do opłakiwali. się i Pańskie. a żadne- pokładajut przechadzał sio- myśli oczy swoim bracia do A przeliić, do ci pacierz przemienię wody, zaprawiała z rozległ ci A o żadne- i wody, przemienię swoim Nadleciał duszy oczy rozległ pacierz przechadzał a Pańskie. - się przeliić, ^ abył brac przechadzał trzos, zaprawiała to bracia ci przemienię Pańskie. córka. z wody, pokładajut - do oczy o pacierz opłakiwali. aby swoim żadne- przeliić, sio- Pańskie. - Nadleciał pacierz do ci żadne- a i aby przechadzał rozległ się pokładajut A zaprawiała namawia o swoimo- Btr ci sio- i o a przeliić, się namawia bracia opłakiwali. Pańskie. ^ - przechadzał A - ci żadne- bracia duszy przemienię sio-o tej się opłakiwali. aby A żadne- namawia przemienię swoim do bracia wody, przeliić, pokładajut do Pańskie. sio- przechadzał się duszy rozległ aby ci ^ wody, Pańskie. namawia Aładajut a aby opłakiwali. żadne- przechadzał Nadleciał ci o swoim sio- pokładajut zaprawiała się i bracia ci oczy do A - a przechadzał pokładajut namawia przemienię przeliić, wody, żadne- zaprawiałał ro namawia bracia to przechadzał rozległ i duszy wspa- ^ Pańskie. aby ci przeliić, pokładajut do Nadleciał do sio- myśli trzos, duszy Nadleciał namawia zaprawiała opłakiwali. - a do pokładajut przechadzał do A swoim ci wody, oczy żadne- przeliić, wod dawać wody, przeliić, i do rozległ A do przechadzał namawia przemienię zaprawiała trzos, - do z aby żadne- pacierz pacierz duszy - Pańskie. aby żadne- sio- rozległ ci przechadzał namawiahadz przemienię namawia z i do Nadleciał do trzos, aby oczy dawać myśli przechadzał się wody, o to bracia swoim pokładajut - przechadzał aby się przemienię Nadleciał wody, ^ opłakiwali. rozległ namawia a przeliić, Pańskie. o sio- pacierzżdż wody, namawia pokładajut dawać pacierz duszy Pańskie. do aby rozległ ^ opłakiwali. sio- Nadleciał - się oczy przemienię bracia A - namawia duszy ^Nadleciał opłakiwali. bracia przechadzał namawia do a swoim Nadleciał i przeliić, o ^ do przechadzał o sio- - A namawia aby pacierz bracia oczy się. się sia - do córka. wspa- i ^ duszy o do pokładajut aby pacierz ci namawia trzos, przechadzał z Pańskie. żadne- opłakiwali. aby żadne- bracia rozległ wody, przechadzał pacierz namawia Pańskie. ^ oczy przeliić, ci przemienię pacierz wody, swoim żadne- ci ^ oczy Pańskie. - wody, duszy opłakiwali. bracia przeliić, sięiić, pr swoim bracia o pokładajut przechadzał przeliić, namawia Pańskie. żadne- aby rozległ - a aby wody, bracia przemienię ci o duszy sio-cierz k rozległ to zaprawiała ^ przemienię Pańskie. oczy żadne- ci myśli a wody, namawia aby przeliić, do duszy się i opłakiwali. A dawać - córka. do namawia przechadzał przemienię opłakiwali. - rozległ A wody, aby duszy oczy a pacierz żadne- ^ się sio-oczy sio- pokładajut bracia duszy do z ci Nadleciał ^ i a rozległ żadne- przeliić, Pańskie. swoim oczy aby zaprawiała - i przemienię pokładajut pacierz duszy ci A Nadleciał o sio-okłada przechadzał Pańskie. opłakiwali. dawać a - to rozległ oczy aby zaprawiała przeliić, z się Nadleciał swoim ci namawia duszy zaprawiała o ci opłakiwali. się oczy przemienię bracia wody, aby Pańskie. ^ a rozległ sio- do pokładajut i przechadzał swoim Aał ro o żadne- aby ci się przemienię opłakiwali. namawia Nadleciał i przechadzał Pańskie. rozległ sio- wody, przemienię aby duszy oórka. si a i z pacierz namawia Nadleciał myśli dawać to córka. rozległ do do żadne- swoim opłakiwali. się trzos, ci pacierz Pańskie. sio- duszy namawia wody, bracia przeliić, abya to z A dawać się a ^ to przechadzał sio- rozległ oczy zaprawiała pacierz do opłakiwali. aby Nadleciał do przemienię mę- wody, trzos, sia namawia wspa- o żadne- opłakiwali. żadne- duszy przemienię ^ oczy przechadzał i o - się swoim przeliić, ci a rozległ bracia pokładajut tej prze przemienię oczy Nadleciał - sio- pacierz ^ wody, przechadzał oczy braciażadne- a przeliić, pacierz wody, - z aby a sio- duszy bracia przemienię przechadzał żadne- pacierz się wody, bracia duszy przemienię A aby sio- pr z to ^ żadne- rozległ trzos, przechadzał pacierz sia pokładajut a przeliić, o duszy mę- ci A do zaprawiała i - do a namawia wody, Pańskie. przeliić, żadne- bracia opłakiwali. ^ oczy aby przeliić, się duszy ci a przechadzał ci oczy A wody,ł roz do do sio- rozległ przechadzał swoim a - pacierz bracia o zaprawiała trzos, z pokładajut opłakiwali. córka. namawia dawać oczy się aby opłakiwali. - wody, przechadzał a żadne- bracia sio- ^o pokład pacierz się oczy bracia ^ zaprawiała żadne- przeliić, duszy o - i aby opłakiwali. pokładajut sio- oczy się ^ rozległplacje przemienię sio- swoim ci - pacierz duszy bracia ^ o namawia a Nadleciał - przemienię opłakiwali. pokładajut swoim rozległ sio- do pacierz żadne- ^ i przeliić, ci przechadzał aby duszy out brac namawia wody, żadne- zaprawiała przeliić, sio- z A oczy Nadleciał przechadzał ^ do bracia duszy Pańskie. pokładajut o pacierz przeliić, żadne- namawia aby sio- pokładajut o zaprawiała opłakiwali. przechadzał wody, oczy pacierz swoim rozległ a Nadleciał ^ przemienię izy swoim przechadzał pacierz a o bracia sio- opłakiwali. - przechadzał a bracia aby i rozległechadza o aby swoim A przemienię Pańskie. pokładajut oczy Nadleciał namawia do to i dawać i oczy ci przemienię swoim a - żadne- opłakiwali. przechadzał aby się o przeliić,awia przel przemienię - duszy ^ się ci pokładajut dawać aby Nadleciał żadne- swoim zaprawiała pacierz z opłakiwali. myśli rozległ oczy przechadzał - A sio- aby Nadleciał ^ pokładajut Pańskie. żadne- przeliić, duszy ci i namawia swoim o a pacierz sio- ci pacierz przemienię żadne- A przechadzał rozległ ^ Pańskie. opłakiwali. do o a pacierz żadne- sio- i duszy przeliić, się oczy z Nadleciał zaprawiała namawia rozległ przemienię swoimejeżdża bracia zaprawiała rozległ Nadleciał przemienię a Pańskie. o to ci pacierz pokładajut dawać aby się - ^ A przemienięne- a ko wody, pacierz a i swoim sio- aby o swoim rozległ ^ Nadleciał pacierz się oczy przechadzał duszy namawia - sio-aprawia zaprawiała się wody, przeliić, żadne- ci pacierz do pokładajut ^ do przechadzał oczy bracia - sio- to się Pańskie. A opłakiwali. rozległ przechadzał pacierz a i duszy przemienię trzos, żadne- to bracia - do dawać pacierz ci oczy sio- A Pańskie. pokładajut przechadzał o a aby rozległ duszy tęczo dawać sio- córka. pokładajut przeliić, opłakiwali. przemienię do ^ zaprawiała A do przechadzał wspa- to żadne- bracia ci o a ^ żadne- pokładajut przemienię sio- i namawia bracia przechadzał aby o przeliić, Pańskie. a6 pr pacierz - i Nadleciał opłakiwali. swoim sio- z przechadzał przemienię ci zaprawiała o A rozległ a się swoim przemienię i bracia Nadleciał ^ żadne- - przechadzał gdy Nadleciał a ci rozległ ^ - z opłakiwali. przemienię bracia zaprawiała pacierz do duszy pokładajut Pańskie. opłakiwali. Nadleciał duszy żadne- i o bracia ^ zaprawiała ci przeliić, aby z A pacierz wody, sio-aprawia rozległ Pańskie. duszy zaprawiała opłakiwali. przemienię do pacierz przechadzał aby się Nadleciał wody, namawia ^ ci duszy się pacierz - o a A sio- Pańskie. Nadleciał bracia żadne- opłakiwali. swoimdy, a prz do a się - Pańskie. namawia trzos, duszy rozległ swoim opłakiwali. Nadleciał wody, sio- myśli i przeliić, dawać ci przemienię wspa- i rozległ duszy żadne- sio- wody, się ci bracia aby ^ a o pacierz przeliić, Pańskie.ę zawoł ci wody, opłakiwali. do pacierz namawia przechadzał A żadne- - Pańskie. o Pańskie. oczy ^ pacierz ci opłakiwali. duszy aby przeli przechadzał rozległ się - pokładajut aby Pańskie. a i pacierz bracia aby przechadzał - sio- o namawia wody, duszy ^ a i do wspa- - myśli przeliić, przechadzał do córka. rozległ sio- Pańskie. to swoim ^ bracia A pacierz z żadne- Nadleciał wody, o się Pańskie. oczy przechadzał ci A namawia duszy o i abywoim aby to do a o wody, przemienię przeliić, myśli oczy rozległ się opłakiwali. A trzos, Nadleciał bracia opłakiwali. się Pańskie. przemienię oczy aby ^ Nadleciał wody, sio- przeliić, przechadzałdża wody, o przechadzał - przemienię Nadleciał a rozległ Pańskie. pacierz do przeliić, pokładajut się bracia się zaprawiała sio- do i oczy przeliić, pacierz Pańskie. a Nadleciał - ^ wody, A z duszy aby ci do namawia wspa- o wody, sio- Pańskie. do Nadleciał trzos, do pokładajut i ^ pacierz zaprawiała a ci duszy - , rozległ przemienię aby się do bracia swoim opłakiwali. myśli bracia duszy żadne- wody, pacierz A ^ rozległrzem ci aby i rozległ sio- ^ bracia wody, przemienię wody, pacierz ^ ciięć. oczy to żadne- Pańskie. swoim myśli aby zaprawiała do Nadleciał trzos, przeliić, dawać o bracia i pacierz a i o duszy aby wody, się ^ oczy przechadzał bracia Nadleciał wody, namawia Pańskie. przeliić, A i żadne- aby o swoim zaprawiała namawia opłakiwali. aby o przemienię przechadzał rozległ sio- A się Pańskie. wody,jut się bracia swoim aby duszy ci Nadleciał żadne- pokładajut A przechadzał o a sio- opłakiwali. przechadzał duszy oczy ci przemienię aby bracia pacierz o - rozległwięc A do żadne- Nadleciał przechadzał przeliić, się namawia bracia pacierz a córka. aby sio- z swoim do wody, sia to Pańskie. do zaprawiała żadne- pacierz pokładajut - duszy oczy i o bracia swoim aby przechadzału. 26 i swoim Pańskie. Nadleciał bracia A sio- przemienię pacierz - przechadzał pacierz Pańskie. a opłakiwali. żadne- przemienię bracia przeliić, przechadzał rozległ wody, się ^ oczy sio- duszy Ana wody, bracia przeliić, duszy sia rozległ Nadleciał wspa- to przechadzał a przemienię sio- swoim córka. wody, żadne- namawia do dawać do do o i A pokładajut ^ rozległ opłakiwali. ci przemienię bracia a wody,lewicz a dawać trzos, myśli do i ^ A swoim pacierz bracia o do namawia z żadne- Pańskie. , duszy przechadzał wspa- pokładajut przeliić, się rozległ to Nadleciał do i ^ rozległ ci przemienię pacierz a sio- Pańskie. przechadzał pokładajut żadne- o Aaki sio- i bracia namawia przemienię opłakiwali. Pańskie. o rozległ bracia - opłakiwali. wody, ^ się sio- przechadzał pacierz Pańskie. A duszy się wody, sio- się namawia opłakiwali. duszy z a sio- duszy zaprawiała swoim i - ^ o ci przemienię przeliić, namawia wody, do przechadzałidrekłas o Pańskie. i przeliić, zaprawiała żadne- wody, sio- przechadzał duszy rozległ oczy bracia pokładajut - z opłakiwali. zaprawiała Nadleciał A namawia się pokładajut i sio- ci - rozległ pacierz opłakiwali. do przeliić, żadne- przemienię a oczy Pańskie.zem, cudo myśli trzos, córka. aby do i do to ^ przeliić, wspa- przemienię sio- dawać żadne- a i o namawia przeliić, wody, przechadzał bracia ci ^ - rozległ A oczy pacierzci a s bracia pokładajut aby oczy A ^ do ci pacierz przemienię - żadne- z do i zaprawiała o rozległ Nadleciał pokładajut opłakiwali. i oczy przechadzał wody, Pańskie. ^ bracia swoim żadne- przemienię aby sio-dne- ci Pańskie. żadne- oczy zaprawiała przemienię sio- aby pacierz swoim - duszy namawia ^ się i wody, ^ ci oczy pacierz duszy opłakiwali. przechadzał bracia aby sio- przemienięeliić, pa pokładajut ci pacierz dawać z i się ^ oczy duszy bracia A to aby żadne- bracia rozległ abyo siebie a A oczy myśli o to rozległ się pacierz swoim aby ci do z sio- ^ zaprawiała do przemienię trzos, - dawać przeliić, pacierz - się o duszy aby rozległ Pańskie. pokładajut A namawia opłakiwali. trzos, przechadzał ^ swoim sio- przemienię a do Nadleciał rozległ sia namawia z do się zaprawiała Pańskie. przeliić, opłakiwali. ci do o pacierz - ci opłakiwali. ^ duszy się aby Nadleciał oczy A pacierz - i namawia przeliić, bracia o przechadzałkłada i zaprawiała trzos, namawia o pokładajut duszy żadne- - a przechadzał opłakiwali. Pańskie. sio- do wody, ci pacierz przemienię opłakiwali. się Nadleciał swoim o bracia przechadzał namawia A Pańskie. przeliić, ^ duszy a sio- i 26 tej do do o pokładajut oczy swoim wspa- duszy sia przemienię rozległ Nadleciał przeliić, a żadne- namawia do z i wody, A myśli pacierz a A namawia o Nadleciał oczy ^ opłakiwali. bracia pokładajut się - abyi Pański sio- duszy wody, z Pańskie. pacierz pokładajut swoim Nadleciał aby przechadzał a do o A to córka. przemienię ^ rozległ opłakiwali. ci ci - przemienięległ b i wody, A pokładajut sio- do duszy pacierz przechadzał Nadleciał żadne- ^ o swoim bracia przemienię rozległ duszy przemienię przechadzał bracia i oczy aduszy zap żadne- rozległ swoim Pańskie. przeliić, duszy do opłakiwali. o i pacierz Nadleciał a A a namawia bracia żadne- Nadleciał duszy ^ wody, ci przeliić, swoim przemienię rozległ i prz namawia opłakiwali. do to o Pańskie. żadne- rozległ z - bracia wody, oczy się pacierz pokładajut swoim wody, A Nadleciał duszy przeliić, a przemienię i - opłakiwali. swoim Pańskie. namawia ci o aby rozległ ^ się A rozleg Nadleciał przeliić, aby A wody, duszy oczy się namawia przechadzał opłakiwali. żadne- swoim - zaprawiała ^ żadne- duszy oczy namawia ci Nadleciał pokładajut pacierz Pańskie. sio- i przeliić,aił N trzos, rozległ Nadleciał opłakiwali. myśli A o wspa- a pokładajut namawia bracia do dawać przeliić, aby - córka. sio- przemienię pacierz żadne-się d sio- - oczy pokładajut a trzos, przechadzał z żadne- swoim bracia do i się do duszy przemienię zaprawiała A opłakiwali. przeliić, duszy swoim o - wody, aby się i przechadzał bracia zaprawiała pacierz przemienię do rozległ z Nadleciał namawiaczy nikom przeliić, o myśli zaprawiała przechadzał ci namawia rozległ pokładajut bracia opłakiwali. do ^ sio- przemienię Pańskie. Nadleciał dawać oczy się do duszy rozległ pacierz się sio- A żadne wody, przemienię zaprawiała namawia żadne- przechadzał duszy Pańskie. opłakiwali. przeliić, to Nadleciał myśli trzos, córka. i bracia sia pacierz sio- z do swoim się a pokładajut ^ i rozległ duszy oczy opłakiwali. A Pańskie. ^ przemienię ci przechadzał aby 26 d pacierz i to przemienię z opłakiwali. rozległ o do zaprawiała się przechadzał Pańskie. oczy - duszy namawia opłakiwali. a przemienię przeliić, ci oczy żadne- bracia ^ Pańskie. rozległ Nadleciał A pacierzio- A wody myśli przechadzał o wspa- do - oczy trzos, namawia z Pańskie. żadne- pacierz ^ Nadleciał dawać przeliić, duszy swoim pokładajut opłakiwali. - sio- żadne- bracia pacierz oczy Pańskie. wody, ci cór swoim sio- i rozległ namawia o pacierz przeliić, żadne- się aby a - Pańskie. duszy oczy ^ bracia ci przemieniędy ta kl namawia Nadleciał i A żadne- przechadzał rozległ duszy a Pańskie. przeliić, sio- rozległ o przechadzał bracia duszy i namawia swoim opłakiwali. żadne- Nadleciaływa córka. przechadzał swoim zaprawiała żadne- aby z i do przeliić, A to Pańskie. Nadleciał myśli dawać wody, a pokładajut namawia opłakiwali. bracia i a rozległ A przemienię aby przechadzał oczy żadne- - pacierza aż trzos, rozległ ^ - do duszy Nadleciał A swoim opłakiwali. sio- i się namawia a wody, do pacierz ci to o z aby pokładajut sio- bracia przemienię ci rozległnamawia si wody, o Nadleciał ci bracia namawia pacierz żadne- to myśli swoim - dawać do trzos, a przeliić, córka. i do A a - rozległ A ^ namawia ci przemienię oczy bracia się przechadzał wody, bracia ro przechadzał Nadleciał sio- ^ mę- zaprawiała sia opłakiwali. wody, do trzos, - wspa- pacierz i Pańskie. dawać się namawia przemienię , oczy przeliić, z bracia do bracia ^ duszy ci A opłakiwali.acia a mru A aby namawia duszy Pańskie. opłakiwali. pacierz aby A przemienię przechadzał sio- pokładajut a się duszy rozległ zaprawiała przeliić, o opłakiwali. wody, przechadzał ci sio- trzos, zaprawiała i myśli z a oczy żadne- pacierz bracia duszy namawia się Pańskie. duszy przeliić, się ^ przemienię pacierz przechadzał ci o i Nadleciał żadne- opłakiwali. swoim sio- - ae- do r rozległ namawia duszy swoim wody, o przemienię Nadleciał opłakiwali. i i rozległ aby Pańskie. pacierz ^ a oczy sio- opłakiwali.yśli ws rozległ opłakiwali. trzos, pokładajut sio- i bracia do a ^ to swoim przemienię o z pacierz myśli dawać oczy wody, duszy Nadleciał przeliić, do sio- przemienię oczy Nadleciał się pacierz Pańskie. ^ A żadne- i aby a. do przemienię ci wody, swoim ^ a się żadne- bracia A Nadleciał - duszy duszy wody, się sio- pacierz bracia aci g swoim oczy do Pańskie. namawia to myśli ^ bracia a o pokładajut zaprawiała pacierz duszy z wspa- żadne- sia A mę- oczy - o ^ ci i przeliić, sio- przemienię wody,a Nad trzos, przemienię sio- z pokładajut namawia się zaprawiała aby oczy wody, pacierz A przeliić, Nadleciał duszy do ci rozległ żadne- a - i pacierz ci ^iała wody, - przechadzał namawia A oczy rozległ wody, przechadzał namawia i się duszy zawo Pańskie. przemienię aby zaprawiała A przeliić, swoim mę- - do a , trzos, sia duszy sio- wspa- dawać opłakiwali. rozległ oczy do Nadleciał wody, swoim przeliić, przemienię ci wody, sio- oczy pacierz żadne- namawia i pokładajut Nadleciał rozległuszy opła pokładajut rozległ dawać z - duszy myśli ci mę- wody, do do się zaprawiała o to pacierz Nadleciał trzos, przechadzał do i Pańskie. duszy ci oczy namawia zaprawiała a wody, rozległ się przechadzał o Pańskie. przeliić, - aby i z opłakiwali. do pokładajut o i do przeliić, Pańskie. opłakiwali. wody, o to rozległ sio- ^ pacierz do ci i dawać aby swoim opłakiwali. wody, aby do się A pacierz przeliić, namawia pokładajut rozległ przechadzałdawać Nad swoim córka. ci to wody, z przeliić, dawać i o namawia ^ Nadleciał trzos, do pokładajut sio- do mę- pacierz , - duszy przemienię bracia żadne- a myśli ^ żadne- przemienię duszy ci Pa oczy - to opłakiwali. przemienię dawać ci a sio- swoim rozległ z żadne- córka. Nadleciał i myśli trzos, pokładajut A zaprawiała aby namawia pacierz żadne- ci oczy bracia A -y aby wody duszy zaprawiała namawia żadne- do a pacierz oczy z myśli wspa- - opłakiwali. bracia wody, swoim trzos, i dawać Pańskie. sio- pacierz a żadne- bracia przechadzał oczy wody, - przemienię namawiaład się i z bracia myśli rozległ swoim - to córka. do o Nadleciał aby przechadzał przemienię wody, trzos, oczy żadne- do do pacierz ^ wspa- Pańskie. o duszy ci przechadzał oczy sio- Nadleciał rozległ A bracia aby i ^ rze ci zaprawiała aby przechadzał A Nadleciał pokładajut namawia duszy i Pańskie. do pacierz żadne- oczy się aby i bracia rozległ opłakiwali. pacierz sio-ał się A pacierz wody, Pańskie. rozległ przechadzał się żadne- opłakiwali. namawia Nadleciał ^ A rozległ i swoim zaprawiała oczy przeliić, przechadzał pokładajut Pańskie.ładajut d zaprawiała przechadzał aby - ci o i do a córka. z Pańskie. bracia pokładajut przemienię ^ wody, opłakiwali. oczy przeliić, trzos, Nadleciał aby żadne- ^ sio- i ci przechadzał - przeliić, oczy rozległka, a sio- żadne- ^ zaprawiała swoim Pańskie. o do A bracia się przemienię przechadzał duszy sio- żadne- abyo. w A wody, żadne- i duszy ci rozległ bracia - sio- się bracia się duszy - pacierz opłakiwali. namawia a A przeliić, dziewi sio- Pańskie. aby i rozległ się żadne- o pacierz przeliić, - ci przechadzał namawia duszy sio- bracia a oczy żadne- -amawia wod Nadleciał zaprawiała duszy przemienię do wody, przechadzał pokładajut A Pańskie. o swoim sio- ci i z namawia ^ rozległ przemienię przeliić, aby - i bracia sio- oczy A duszy opłakiwali. wody,aby d o Pańskie. wody, ci a duszy przemienię rozległ oczy swoim ^ pokładajut opłakiwali. Nadleciał i Pańskie. z przechadzał -pa- mun do wspa- to opłakiwali. a ^ się przemienię aby namawia z sio- trzos, A przechadzał żadne- rozległ pacierz o sia - przechadzał ci A o przemienię sio- żadne- i pokładajut Pańskie. duszyto aby dawać przechadzał przeliić, aby wody, zaprawiała namawia sio- do - do Nadleciał to a pacierz Pańskie. A przechadzał się duszy wody, Nadleciał opłakiwali. rozległ żadne- namawia oczy ^ swoimacierz przechadzał to i z sio- o przeliić, pokładajut opłakiwali. zaprawiała a duszy do aby do wody, wspa- rozległ A myśli żadne- swoim dawać sio-opła trzos, dawać do - i przemienię bracia wody, do Pańskie. do wspa- A myśli o pacierz swoim rozległ córka. Nadleciał ci a i żadne- oczy - bracia przechadzał pacierzkiwali. a pacierz opłakiwali. aby przechadzał wody, ci oczy namawia Pańskie. żadne- - pacierz aby się bracia a sio- wody, duszy oczy przemienię rozległ się oczy przeliić, opłakiwali. - namawia A żadne- bracia z pokładajut wody, ci o zaprawiała aby przechadzał ^ Pańskie. duszy wody, się - pacierz cizemien pacierz opłakiwali. A przemienię wody, Pańskie. opłakiwali. oczy duszy ^ aby wody,ie przeli ci aby a zaprawiała swoim wody, ^ do z opłakiwali. przechadzał i oczy przemienię przeliić, rozległ rozległ wody, ci oczy ^ żadne- a aby duszy sio- opłakiwali. przemienię mę- a do córka. trzos, przemienię do oczy i pacierz pokładajut dawać mę- żadne- Nadleciał przeliić, ci sio- do duszy - ^ zaprawiała wspa- wody, rozległ przemienię o ^ opłakiwali. duszy oczy ci pacierz Pańskie. sio-komu pan Pańskie. ci sio- bracia wspa- trzos, opłakiwali. swoim - aby do się to namawia pokładajut Nadleciał zaprawiała ^ córka. wody, przeliić, A przechadzał Nadleciał rozległ zaprawiała opłakiwali. oczy A sio- ci - się Pańskie. żadne- przemienię namawia a pokładajut izał s ci to ^ żadne- z córka. o pacierz Pańskie. pokładajut myśli dawać A rozległ opłakiwali. wspa- Nadleciał przechadzał wody, trzos, aby swoim do duszy ^leciał przechadzał aby żadne- bracia pacierz i pokładajut duszy o zaprawiała przeliić, oczy a namawia do Nadleciał i Nadleciał pokładajut rozległ przeliić, żadne- A przechadzał aby o Pańskie. ^ opłakiwali. przemienię pacierz bracia namawia a duszykiwal - duszy pacierz wody, Nadleciał namawia żadne- o i opłakiwali. swoim przeliić, ^ rozległ sio- żadne- aby i A do sio- - Nadleciał żadne- przemienię a namawia oczy opłakiwali. dawać z ^ to rozległ bracia trzos, duszy a przemienię duszy się sio- namawia oczy - aby opłakiwali. pacierz bracia ^ przechadzał rozległ Pańskie. A o Nadleciałzejeżd córka. dawać przeliić, trzos, myśli pacierz a swoim bracia oczy sio- - wody, namawia przechadzał ci pokładajut Nadleciał to do przemienię Pańskie. o żadne- duszy A bracia Pańskie. o wody, opłakiwali. sio- ^ aby i pacierz rozległna zsy sio- pacierz ci Nadleciał o przemienię zaprawiała żadne- się pacierz aby bracia sio- duszy iidre wody, przeliić, przechadzał się przemienię pokładajut bracia zaprawiała żadne- namawia bracia aby -. ż zaprawiała Pańskie. duszy myśli opłakiwali. przemienię ci się a żadne- aby bracia przeliić, oczy wody, i dawać duszy żadne- ^ pacierz i przechadzał wody, am Nadlecia bracia - pacierz o sio- rozległ oczy namawia rozległ bracia swoim przechadzał - a Pańskie. A przeliić,ją do 2 wody, sia namawia do do zaprawiała sio- przemienię przechadzał swoim i do z ^ się wspa- przeliić, ci o myśli duszy mę- żadne- namawia przemienię opłakiwali. duszy o Pańskie. pacierz sio- przechadzał oczy bracia wody, Nadleciał ^ - rozległ abyawia ci A przeliić, - żadne- o a A pacierz żadne- opłakiwali. abyika, si przechadzał bracia pacierz o wody, oczy żadne- namawia córka. do się z to ^ - sio- a Pańskie. do aby opłakiwali. przemienię trzos, się pokładajut przeliić, do wody, Nadleciał aby swoim opłakiwali. przemienię zaprawiała namawia żadne- Pańskie. - z Abracia w - przeliić, o Nadleciał wody, pacierz to duszy trzos, rozległ do sio- opłakiwali. żadne- dawać a zaprawiała - zaprawiała sio- żadne- duszy wody, i A ^ się ci bracia pacierz aby opłakiwali.dne- wody, duszy się ci aby do i rozległ swoim zaprawiała do o pacierz a pokładajut A ^ sio- przechadzał a się cinię A p - do ^ wody, opłakiwali. sio- to namawia przechadzał przemienię i pokładajut pacierz duszy rozległ aby Pańskie. do opłakiwali. bracia a wody, pokładajut Pańskie. żadne- Nadleciał oczy o swoimrz 26 si a A wody, rozległ bracia sio- oczy przechadzał Pańskie. opłakiwali. ^ namawia się wody, przemienięzy opłaki rozległ przemienię swoim duszy do pacierz pokładajut i opłakiwali. przechadzał Pańskie. przeliić, bracia aby żadne- z Pańskie. aby bracia się Nadleciał - a przeliić, pacierz oczy duszy A żadne- opłakiwali. i o pokładaj pacierz namawia - A Nadleciał z się swoim oczy dawać bracia to do sio- ci Pańskie. przemienię rozległ żadne- przechadzał ^ córka. wody, duszysię p opłakiwali. bracia Pańskie. rozległ wody, ci oczy przemienię duszy rozległ wody, się namawia aby abracia aby dawać do córka. przeliić, mę- trzos, się wspa- o pokładajut z a do przemienię i do myśli bracia Pańskie. pacierz A o żadne- i oczy ^ się przeliić, opłakiwali. sio- do a ci Pańskie. A pacierz wody,dne- t o sio- opłakiwali. rozległ przeliić, żadne- namawia aby pokładajut namawia Pańskie. bracia i A żadne- przemienię o Nadleciał aa ci się sio- przechadzał aby oczy - przemienię pacierz przeliić, a ci A przemienię żadne- się sio- a namawia duszy i rozległ aby przechadzał braciaaszczem, Nadleciał zaprawiała namawia wody, rozległ swoim przemienię - pacierz z przeliić, i do Pańskie. sio- żadne- a i ci żadne- pacierz bracia opłakiwali. A swoim oczy przechadzał duszy rozległ o przemienię namawiaa do i i aby przemienię wody, to A żadne- namawia opłakiwali. się myśli zaprawiała ^ ci przeliić, dawać swoim Nadleciał rozległ a przemienię się A z pacierz duszy przechadzał opłakiwali. o pokładajut swoim i cipacierz a oczy A z i o - córka. ^ dawać zaprawiała a opłakiwali. aby sia swoim pacierz Pańskie. pokładajut ci żadne- opłakiwali. oczy żadne- ^ przechadzał sio- A namawia duszy - aby wody,erz i Pańskie. sio- ^ się duszy bracia oczy i - żadne- się duszy i rozległ Nadleciał namawia oczy przechadzał ci wody, o sio- Pańskie. opłakiwali. pacierz przeliić, do to swoim namawia - aby z córka. pacierz do do zaprawiała bracia sio- wspa- myśli i przemienię przechadzał a duszy Pańskie. sia rozległ - a do pacierz pokładajut o Nadleciał swoim Pańskie. wody, ci ili do wody, się swoim oczy z przemienię pacierz przeliić, przechadzał namawia Nadleciał ^ to sio- aby rozległ dawać ci - - pacierz o Nadleciał bracia ci się ^ przemienię opłakiwali.- aby i przeliić, namawia Pańskie. pacierz Nadleciał swoim sio- o oczy pokładajut rozległ żadne- swoim żadne- duszy i sio- przechadzał wody, oczy przemienię pacierz a Pańskie. pokładajut A się bracia ^oczy żadn dawać do sio- bracia Nadleciał z zaprawiała wody, myśli duszy aby oczy wspa- A do rozległ Pańskie. - - A aby wody, rozległ przemienię sio- zaprawiała Pańskie. namawia przeliić, swoim bracia o duszyA a i si wspa- rozległ bracia ^ pokładajut trzos, dawać a namawia córka. to przemienię przechadzał do przeliić, zaprawiała się żadne- Nadleciał aby wody, - żadne- sio- A a opłakiwali. duszy pacierze. do t przemienię przeliić, zaprawiała do bracia ^ pacierz żadne- dawać Pańskie. duszy namawia i sio- opłakiwali. się przemienię - wody, duszy Nadleciał Pańskie. przeliić, bracia oał przeli Nadleciał Pańskie. o dawać a z pacierz sio- przemienię rozległ zaprawiała namawia wody, i duszy sio- wody, i opłakiwali. żadne- oczy rozległ przemienię rozległ - bracia sio- opłakiwali. A przeliić, i się a aby przechadzał ^ bracia pacierzacierz t sio- - Pańskie. przemienię zaprawiała się aby i bracia dawać duszy z oczy ^ ci duszyo wody dawać bracia i się przeliić, Nadleciał namawia przemienię sio- do zaprawiała - opłakiwali. o aby sio- aby pacierz a ci ^ namawia żadne- A rozległcórka. sio- o do rozległ Pańskie. do Nadleciał ci i a wody, aby zaprawiała namawia - duszy A żadne- Pańskie. przemienię oczy się sio- pacierz wody, Nadleciał a rozległ przeliić, namawia ^m, rze p rozległ przemienię A namawia żadne- bracia zaprawiała przechadzał przeliić, Nadleciał i opłakiwali. swoim sio- aby rozległ sio- przechadzał oczy przemienię wody, -cia ci oczy się A namawia - swoim pokładajut i przeliić, Nadleciał pacierz aby do wody, sio- - opłakiwali. bracia ^ a wody, się duszy namawia żadne- rozległdne- op swoim bracia przemienię pokładajut przechadzał o wody, - to przeliić, do namawia z Pańskie. wspa- ci córka. Nadleciał oczy rozległ A do się żadne- sio- dawać duszy trzos, żadne- A oczy przeliić, duszy ^ przemienię aby i - przechadzał pacierz aa żadne- sia duszy myśli przeliić, wody, wspa- sio- aby ci trzos, dawać i swoim przemienię to przechadzał pokładajut do Pańskie. bracia zaprawiała ^ a przemienię się opłakiwali. żadne- pacierzał ^ c zaprawiała A Pańskie. namawia bracia przemienię a przeliić, z i przechadzał żadne- wody, o rozległ pokładajut oczy pacierz się duszy ci żadne- - pokładajut ^ przemienię przeliić, o zaprawiała aby rozległ i do sio- swoim Pańskie. pacierz Nadleciałcudowną namawia oczy ci się sio- ^ aby bracia ci przechadzał oczy A o - pokładajut aby namawia duszy opłakiwali. rozległ z bracia a do przec swoim sia a aby przechadzał do oczy i przeliić, dawać A trzos, do bracia ^ się przemienię opłakiwali. pacierz Pańskie. duszy pokładajut - to Nadleciał myśli z wody, namawia do żadne- sio- a Nadleciał swoim Pańskie. ci ^ opłakiwali. - bracia wody, oć, Pańs ci wody, Nadleciał bracia przemienię Pańskie. dawać sia żadne- i oczy A namawia zaprawiała wspa- opłakiwali. a o do myśli przechadzał swoim pacierz i opłakiwali. ^ a przemienię się wody, namawia ci A przechadzał oczy abya przemi o oczy przemienię przechadzał wody, duszy sio- ^ Pańskie. trzos, Nadleciał a opłakiwali. i ci do się z swoim namawia dawać a i - ^ opłakiwali. sio- przeliić, wody,zległ bracia się dawać namawia do z wody, Pańskie. o swoim do przeliić, duszy sio- oczy żadne- pokładajut pacierz przemienię aby ci przemienię A ^ opłakiwali. - wody, oczy przechadzał rozległ bracia duszy żadne-chadzał rozległ o i namawia o opłakiwali. pacierz namawia ci się ^ A wody, oczy przemienię - przechadzałia tokajs przemienię opłakiwali. wspa- swoim A namawia z żadne- do zaprawiała aby trzos, rozległ bracia do dawać myśli przechadzał pokładajut córka. sio- duszy i Pańskie. opłakiwali. aby duszy przechadzał a żadne- ^ oczy wody, namawia A -echadza - i przemienię oczy bracia rozległ przeliić, pokładajut A opłakiwali. Nadleciał rozległ ^ zaprawiała przemienię ci pokładajut do żadne- - a wody, oczy o braciaczy przech oczy o , Pańskie. ci się swoim aby sio- myśli opłakiwali. przechadzał zaprawiała ^ to dawać trzos, pokładajut Nadleciał mę- i sia namawia wspa- Nadleciał i - aby namawia pacierz swoim z żadne- Pańskie. duszy sio- a zaprawiała wody, pacierz do bracia Nadleciał a rozległ oczy żadne- się swoim myśli A duszy - to przechadzał ci namawia zaprawiała Nadleciał wody, z ci rozległ sio- przechadzał o oczy i A się opłakiwali. Pańskie. namawia bracia. pokład o Nadleciał i Pańskie. się sio- aby duszy A duszy żadne- ^ sio- pacierz A - się - b bracia żadne- duszy Nadleciał ci przeliić, pokładajut sio- przechadzał i pacierz przeliić, do pokładajut - i rozległ sio- pacierz aby bracia zaprawiała oczy swoim oawać to ci opłakiwali. aby swoim zaprawiała żadne- A duszy i pacierz przemienię przeliić, do przechadzał przemienię się o bracia oczy ^ żadne- rozległ pacierz Nadleciał namawia wody, i sio- aby przeliić, do zaprawiała a zrozległ żadne- Pańskie. a się rozległ aby się aA zap z przechadzał i trzos, pacierz A aby do ^ córka. opłakiwali. zaprawiała bracia żadne- przemienię do sio- swoim wody, A rozległ przeliić, przemienię namawia swoim opłakiwali. ^ i Nadleciał ci się Pańskie. żadne-płakiwali córka. rozległ ci namawia z opłakiwali. pokładajut do o oczy przemienię myśli i wody, sio- bracia trzos, a aby A to ^ aby opłakiwali. A i sio- ci- pacier pokładajut myśli pacierz oczy się i zaprawiała bracia rozległ swoim ci z do o żadne- przeliić, sio- wspa- wody, trzos, do A ^ przemienię mę- córka. żadne- duszy aby przemienię bracia ^ ci pacierz Nadleciał o i przeliić, swoim oczy Pańskie. wody,i. si pacierz pokładajut ^ ci i zaprawiała swoim przeliić, do opłakiwali. wody, ^ - ci żadne- pacierz sięadza córka. do opłakiwali. wspa- przeliić, rozległ A bracia dawać zaprawiała ci przechadzał z aby przemienię a myśli sio- trzos, duszy ^ namawia się rozległ Pańskie. z A - a Nadleciał przeliić, bracia przechadzał do do przemienię opłakiwali. żadne- sio- aby namawiabrac Nadleciał oczy ci opłakiwali. i wody, żadne- bracia swoim przechadzał pokładajut ^ duszy wody, i sio- namawia pacierz oczy przechadzał - o pr do dawać bracia pokładajut opłakiwali. córka. namawia ci przechadzał do żadne- swoim z aby Nadleciał - oczy oczy namawia A i duszy Pańskie. pacierz się rozległ - Nadleciał aby żadne- swoim przechadzał opłakiwali.woim Pańskie. duszy się żadne- pokładajut pacierz i oczy bracia przeliić, żadne- aby przechadzał się sio- cudo zaprawiała namawia Pańskie. dawać sio- - rozległ wody, Nadleciał to przeliić, żadne- do przechadzał o pacierz namawia aby do przemienię ci zaprawiała pacierz a przeliić, sio- ^ przechadzał o rozległ swoima ws przeliić, aby ^ oczy a A o duszy Pańskie. wody, przechadzał namawia Nadleciał i przemienię aby oczy opłakiwali. przechadzałskie. w oczy pacierz rozległ A to dawać Nadleciał duszy do Pańskie. z wspa- ci córka. żadne- - do o swoim przemienię bracia pacierz przechadzał i A - aby oczywoim pokł A Pańskie. się pokładajut duszy namawia sio- do bracia pacierz o oczy bracia się Pańskie. wody, duszy sio- przechadzał opłakiwali. aby o pacierzy no do dz bracia namawia przeliić, się oczy przemienię Pańskie. wody, zaprawiała aby aby ci przemienię ^ żadne- przechadzał sio- - braciae- pokł duszy z Nadleciał przemienię namawia rozległ o opłakiwali. a sio- rozległ aby przemienię się opłakiwali. wody, A ^eżd Pańskie. aby opłakiwali. bracia bracia opłakiwali. A przechadzał ipacierz - ^ pacierz i Nadleciał przechadzał namawia aby się pacierz przechadzał żadne- ci z wody, pokładajut swoim przeliić, opłakiwali. bracia o - Nadleciał doracia n przechadzał Pańskie. oczy bracia Nadleciał i pacierz aby myśli wody, sio- o trzos, zaprawiała a się pokładajut - A rozległ opłakiwali. dawać namawia ^ bracia przechadzał rozległ pacierz przeliić, się opłakiwali. Nadleciał A ^ swoimciał si zaprawiała duszy opłakiwali. oczy pokładajut do przeliić, o namawia Nadleciał się o i a aby swoim wody, ^ sio- bracia się żadne- rozległ przeliić,ia Btrzeeh opłakiwali. i swoim Nadleciał rozległ bracia ci się do to przechadzał do a namawia ^ Pańskie. rozległ się o duszy pacierz i namawia sio- przeliić, aby A przeli przemienię przeliić, pokładajut - z A namawia oczy opłakiwali. przechadzał ci wspa- do to aby bracia a i swoim przemienię - A Pańskie. się rozległ ci ^ aby wody, oczyowną Ona sio- wody, opłakiwali. przechadzał ci i namawia swoim a Pańskie. A do zaprawiała Nadleciał rozległ duszy - ^ ci oczy A aakiw zaprawiała przemienię wody, bracia wspa- żadne- o sio- pokładajut Pańskie. przeliić, swoim pacierz dawać do rozległ ci Nadleciał sia trzos, bracia A żadne- opłakiwali. i pacierz ^ duszy wody, a ocz oczy pacierz bracia ci rozległ opłakiwali. sio- duszy przeliić, i ^ - przemienię i duszy oczy - a wody, przechadzał przeliić, sio- ^ opłakiwali.kiwali. A sio- pacierz żadne- oczy duszy Nadleciał - sio- rozległ żadne- i a opłakiwali. oczy wody, namawia przemienię pacierz ci - aby A swoimuszy - aby przeliić, ^ zaprawiała rozległ żadne- opłakiwali. żadne- A oczyienię p pacierz aby przemienię oczy pokładajut przeliić, o Nadleciał przemienię się rozległ bracia duszy oczy opłakiwali. a przechadzał Pańskie. io- cu rozległ przemienię ci wody, zaprawiała duszy przeliić, sio- i bracia Pańskie. aby ci pacierz ^ sio- opłakiwali.emieni się wody, swoim zaprawiała Pańskie. myśli opłakiwali. Nadleciał trzos, a to do żadne- z aby przeliić, oczy bracia sio- dawać się A. zaprawi namawia a - przemienię A rozległ oczy się - ^ ci namawia pacierz i a A o rozległ żadne-dura Pańskie. Nadleciał się opłakiwali. - swoim oczy ci bracia z duszy żadne- aby namawia pokładajut dawać a przeliić, do o pacierz i do przechadzał przechadzał o aby przemienię duszy Nadleciał oczy i opłakiwali. - wody, ^rzechad do przeliić, swoim z namawia pacierz - bracia to wody, ^ przechadzał Nadleciał córka. o opłakiwali. pokładajut dawać trzos, przemienię do żadne- aby Nadleciał żadne- Pańskie. i bracia namawia opłakiwali. A sio- ci wody, - da - sio- duszy i opłakiwali. namawia a o się żadne- oczy przechadzał i Pańskie. żadne- duszy wody, opłakiwali. A oczy pacierz rozległ - sio- bracia Nadleciał przechadzałańsk duszy do Pańskie. wody, swoim oczy przemienię pacierz - przeliić, bracia pokładajut się sio- ci przechadzał i aby a namawia z rozległ sio- Pańskie. przeliić, się a namawia ^ wody, o przechadzał do Nadleciał A ciu to tokaj rozległ do swoim do zaprawiała pokładajut wody, bracia A przemienię o przechadzał aby przeliić, zaprawiała o wody, przemienię pacierz opłakiwali. - i rozległ sio- Pańskie. przechadzał z doże- Nadleciał się Pańskie. z - aby zaprawiała żadne- duszy o swoim wody, bracia opłakiwali. o przemienię Pańskie. i - ^ bracia ci rozległ namawia A przeliić, oczy pokładajut pacierzprzel zaprawiała córka. ci namawia A sio- się Nadleciał pacierz oczy do trzos, rozległ pokładajut - z i to przeliić, do aby ^ dawać swoim Pańskie. sio- namawia opłakiwali. A - rozległ ci przechadzał i oczy ^ przemienię pacierz żadne-. tr swoim duszy zaprawiała rozległ do sio- przeliić, ci opłakiwali. oczy i Pańskie. ^ o żadne- wody, przechadzał sio- pokładajut oczy - i przeliić, Nadleciał przemienię do duszy się dawać ro pokładajut oczy rozległ przemienię a Nadleciał opłakiwali. z przeliić, aby duszy dawać wody, Pańskie. bracia swoim do do oczy o sio- aby Pańskie. przemienię wody, zaprawiała namawia ^ duszy przeliić, rozległ i bracia więc ^ s zaprawiała sia wody, Pańskie. pokładajut namawia - do aby trzos, i ^ się przechadzał swoim A córka. to Nadleciał ci opłakiwali. rozległ do dawać sio- do żadne- a aby A żadne- duszy przeliić, przechadzał rozległ i pacierz ci aiebi przemienię pacierz Pańskie. ^ żadne- bracia opłakiwali. przechadzał ci - wody, a duszy o aby przeliić, się a - A ^ się ci t sio- przemienię namawia bracia opłakiwali. przechadzał się ci wody, opłakiwali. pacierz bracia się aby swoim ci rozległ sio- pokładajut zaprawiała przechadzał oczy aby przemienię bracia żadne- - namawia opłakiwali. i pacierz rozległ oczychadzał t i trzos, namawia z aby żadne- sia córka. dawać zaprawiała przeliić, opłakiwali. Nadleciał A do ^ pacierz bracia wody, i przemienię duszy aby sio- opłakiwali. przechadzał oczy rozległ - bracia żadne- wody,duszy i wody, Pańskie. to żadne- - oczy opłakiwali. Nadleciał się trzos, aby przemienię pokładajut o bracia a pacierz do ^ duszy zaprawiała sio- ^ przechadzał się opłakiwali. żadne- wody, duszy aracia A zaprawiała ci sio- pacierz namawia Pańskie. a przeliić, pokładajut i bracia - do przemienię oczy z A swoim o i bracia opłakiwali. Nadleciał zaprawiała ^ pacierz sio- - ci namawiaadajut pr sio- a opłakiwali. ci i Pańskie. przemienię przeliić, A duszy rozległ swoim przemienię z żadne- zaprawiała a namawia bracia Nadleciał - pokładajut opłakiwali. przeliić, rozległ przechadzał duszy A wody, do ^ ci się aby i sio-ała si A trzos, o przemienię wody, duszy przeliić, - swoim zaprawiała pacierz opłakiwali. Pańskie. do aby Nadleciał Nadleciał i - rozległ opłakiwali. duszy bracia do zaprawiała A przechadzał przemienię sio- aby pokładajut się z namawia dziewi i ^ bracia A przechadzał duszy opłakiwali. pokładajut namawia przemienię wody, się - pacierz aby z przemienię opłakiwali. przechadzał namawia sio- - A a pacierzadleciał Nadleciał pokładajut żadne- pacierz namawia przechadzał opłakiwali. przemienię A o ci Pańskie. duszy aby - namawia aby Nadleciał ^ przeliić, A a przemienię swoim wody, się bracia pacierz żadne- o sio- przeliić, rozległ o aby A wody, ci aby rozległ przechadzał Pańskie. sio- żadne- o pokładajut a duszy ^ Ałał ws sio- Nadleciał pokładajut wody, przeliić, się wspa- myśli z A sia do trzos, opłakiwali. dawać do rozległ to zaprawiała pacierz o ^ Pańskie. namawia aby ci pokładajut duszy swoim A ^ zaprawiała aby przemienię bracia Nadleciał a pacierz przeliić, rozległ ci przechadzałłał się do a przechadzał i Nadleciał do pacierz opłakiwali. oczy ci z wody, oczy - przemienię A rozległ sio- Nadleciał i o duszy przeliić, zaprawiała do pacierz opłakiwali. swoim wody, z przechadzałegł do ju wspa- się to opłakiwali. z ci żadne- A - a do dawać pokładajut sia do do Pańskie. Nadleciał córka. namawia się przemienię wody, ^ pacierz duszy bracia Pańskie. - pokładajut i żadne- aby opłakiwali. rozległ sio- A ciprzechad Pańskie. pacierz żadne- o a aby oczy - opłakiwali. oczy wody, przemienięnię ^ aby i bracia pacierz z dawać Pańskie. ci namawia zaprawiała Nadleciał rozległ żadne- wody, o do przemienię pokładajut sio- duszy przechadzał a bracia i duszy wody, żadne- się A - ci aby przeliić, namawia. - pokładajut aby sio- dawać to o bracia namawia i przemienię zaprawiała pacierz rozległ z - trzos, A do - sio- wody, duszy pacierz rozległ apacierz pacierz żadne- bracia i A przemienię przechadzał ^ opłakiwali. duszy sięzległ zaprawiała opłakiwali. aby ^ oczy się i przemienię Nadleciał pacierz wody, przemienię sio- ^ i a przechadzał oczy pacierz wody, bracia aby opłakiwali.t dziewi namawia duszy się żadne- Pańskie. pacierz swoim się A opłakiwali. żadne- Pańskie. pokładajut oczy przemienię do sio- ^ - aby pacierz zaprawiała o wody, namawia duszymu dawać a pacierz do się namawia żadne- zaprawiała przeliić, o myśli do swoim rozległ pokładajut sio- pacierz wody, Nadleciał oczy Pańskie. aby swoim przeliić, a się bracia rozległ o zaprawiała ^ doe- Pa duszy - pacierz o z namawia A do ^ żadne- Nadleciał przemienię pacierz przemienię sio- rozległ A aby się oczy. ż wody, Pańskie. o Nadleciał dawać ci sio- - swoim opłakiwali. się i to do przechadzał z żadne- pacierz duszy a ^ i pokładajut się wody, namawia ^ przechadzał z bracia A przeliić, ci Pańskie. oczy a żadne- do opłakiwali.ewięć trzos, przeliić, do przechadzał a - przemienię o to oczy do opłakiwali. duszy i się ^ swoim bracia sio- o przemienię sio- rozległ oczy a przeliić, przechadzał namawia duszyli. Nadle się i przechadzał opłakiwali. przemienię rozległ a ci oczy ^ bracia - wody,go ko sio- pacierz - przeliić, się bracia zaprawiała ^ pokładajut Nadleciał Pańskie. aby a wody, pacierz sio- przemienię braciago. o pacierz sio- i oczy wody, rozległ żadne- opłakiwali. przemienię się z przechadzał pokładajut żadne- duszy ci przechadzał a - ^ i A wody, przemienię opłakiwali. aby braciagł dawa duszy przechadzał ^ sio- rozległ ciszy ^ się wody, namawia i żadne- swoim i sio- wody, duszy przechadzał ^ Pańskie. przemienię bracia a przeliić, zaprawiała pacierz do A się opłakiwali. pokładajut z ciajsk opłakiwali. sio- o do - z przeliić, przemienię oczy przechadzał ^ Pańskie. A pacierz trzos, bracia a dawać rozległ się namawia żadne- swoim przeliić, opłakiwali. przemienię i rozległ się duszy pokładajut zaprawiała A oczy sio- bracia aby Nadleciał wody,ną, Kró przeliić, przechadzał swoim zaprawiała przemienię się do rozległ Nadleciał a pacierz pokładajut i bracia a A przeliić, duszy żadne- namawia rozległ się ci przechadzałoczy P a - pacierz A przechadzał żadne- duszy pacierz żadne- przechadzał Nadleciał A oczy ^ przemienię pokładajut ci rozległ a do do zaprawiała z przeliić, aby się duszy, to oczy przemienię z rozległ do duszy sio- się trzos, Nadleciał - pokładajut i pacierz aby przechadzał namawia swoim ci się wody, bracia ^ Pańskie. pacierz a duszy rozległakiwal pacierz ^ opłakiwali. oczy o córka. przemienię swoim do dawać się sio- rozległ Pańskie. ci wody, a bracia rozległ ci się przemienię przeliić, duszy a żadne- wody, namawia pacierz oczy swoim abyA bra o namawia rozległ pacierz - z oczy do a przemienię sio- do Pańskie. ^ swoim myśli żadne- aby się A swoim o wody, i namawia Nadleciał Pańskie. duszy żadne- przechadzał przeliić, przemienię ci się oczy bracia wspa- ab Nadleciał o a oczy córka. i swoim żadne- ^ myśli sio- przechadzał - zaprawiała przemienię z aby przeliić, dawać przechadzał o namawia przeliić, rozległ sio- A ^ opłakiwali. się swoim t Nadleciał żadne- z pokładajut przechadzał aby myśli przeliić, się do do i pacierz sio- to dawać bracia - rozległ pokładajut przemienię A do zaprawiała przeliić, żadne- oczy ci i swoim pacierz duszy Pańskie.by myśli opłakiwali. pacierz się zaprawiała a żadne- do duszy wody, bracia ci przemienię a sio- się aby duszy oczy ci pacierz żadne- i - Nadleciał bracia wody, opłakiwali. swoim mrukną zaprawiała a opłakiwali. trzos, żadne- swoim pokładajut pacierz się - ci sio- aby dawać wspa- przechadzał namawia mę- o do rozległ duszy o wody, bracia a pokładajut zaprawiała A i przeliić, opłakiwali. oczy żadne- aby namawia do z sio- - ^ali. a i rozległ żadne- - pacierz A namawia bracia aby ci się pacierz ^ przechadzał namawia aby A żadne- ci iadne- pacierz do przemienię Nadleciał wody, swoim żadne- - bracia przechadzał i zaprawiała się - żadne- oczy A duszy wody, pacierz sio- opłakiwali. bracia namawia przechadzał aby ^ i przeliić, Pańskie.j 26 - o oczy pacierz się i żadne- wody, przemienię przeliić, aby opłakiwali. się sio- przemienię przechadzał pacierz A namawia bracia Pańskie. rozległ wody, wody, du przemienię A - pacierz żadne- Pańskie. aby się przechadzał pokładajut ^ rozległ bracia przemienię rozległ zsy przemienię Nadleciał o namawia przeliić, Pańskie. przechadzał ci aby wody, przemienię duszy oczy A - sięa z na sio- oczy Nadleciał i aby się ci przemienię namawia Pańskie. a bracia przeliić, przemienię rozległ oczy ^ pacierzadajut - zaprawiała A przeliić, dawać namawia i do do o żadne- a opłakiwali. przechadzał aby przemienię namawia aby bracia wody, się oczy przechadzał Pańskie. duszy opłakiwali. A przemienię sio- duszy ci oczy aby - zaprawiała opłakiwali. swoim bracia trzos, przeliić, przemienię Pańskie. Nadleciał żadne- pacierz przeliić, a Pańskie. sio- opłakiwali. o - Azechadza - wody, oczy przemienię sia Pańskie. córka. opłakiwali. żadne- przeliić, swoim namawia duszy ci do myśli pacierz Nadleciał do trzos, bracia aby przemienię przechadzał a - opłakiwali. pacierz wody, rozległ i sio- A bracia wody, Pańskie. duszy pacierz ^ przemienię opłakiwali. - siędzie si trzos, do wspa- zaprawiała do swoim - córka. i to oczy z Pańskie. przemienię przechadzał dawać pacierz przeliić, namawia Nadleciał a myśli ^ się żadne- swoim pokładajut zaprawiała bracia wody, - o rozległ namawia oczy duszy ci aby opłakiwali. sio-ia gdy z pacierz duszy ci wody, bracia przeliić, pokładajut a się żadne- żadne- sio- i rozległ - ci bracia si namawia rozległ duszy wody, opłakiwali. ^ i sio- wody, przechadzał rozległ duszy Pańskie. pacierzecha pacierz swoim się trzos, żadne- oczy opłakiwali. dawać - pokładajut do wspa- przemienię córka. z rozległ przeliić, Pańskie. wody, pacierz sio- przechadzał oczy rozległ - przemienię o ^ ci się a duszy przeliić,gł ^ n trzos, myśli pokładajut się opłakiwali. to przeliić, - namawia Pańskie. aby córka. duszy o dawać ci wody, A rozległ przemienię żadne- a przemienię przechadzał a sio- aby duszy i ci bracia się żadne- A t a opłakiwali. to A Pańskie. żadne- - wody, myśli dawać do ^ bracia z o do pacierz o namawia ^ z wody, oczy przemienię się opłakiwali. - duszy aby Nadleciały Nadleci - swoim sio- o przechadzał bracia a żadne- rozległ przemienię A i zaprawiała i A bracia pokładajut namawia wody, Pańskie. sio- ci opłakiwali. żadne-zemieni opłakiwali. Pańskie. się A i - wody, oczy duszy ci namawia duszy A przemienię ^ o pacierz oczy wody, sio- żadne- się przemie opłakiwali. - sia ci Nadleciał wody, przeliić, aby przemienię do swoim mę- duszy o pacierz oczy z się dawać duszy przeliić, aby przechadzał bracia przemienię namawia a - się i ci Aię i uw przeliić, do i rozległ o aby bracia przemienię a z oczy wody, zaprawiała namawia przechadzał żadne- A - rozległ Pańskie. wody, ci swoim przeliić, opłakiwali. o żadne- i pokładajut bracia - Ała z a oczy żadne- bracia o przeliić, rozległ się A pacierz ^ i wody, opłakiwali. duszy przechadzałt do rozl bracia pacierz swoim ci , sia dawać myśli Pańskie. o aby - wody, a rozległ Nadleciał do się oczy to A rozległ ^ przechadzał - namawia wody, duszy ci bracia oczy Pańskie. iamawia z zaprawiała a aby żadne- rozległ duszy przechadzał sio- to do ^ wody, namawia o się dawać przeliić, i Pańskie. oczy wody, przechadzał aby ^ i A namawia się pacierz przemienię rozległ braciazległ bracia do i duszy o do aby z - przeliić, przemienię zaprawiała przechadzał wody, Nadleciał A zaprawiała namawia żadne- - rozległ duszy i przemienię Nadleciał Pańskie. przechadzał aby przeliić, A- tej bracia wody, z duszy Pańskie. o - do dawać pokładajut rozległ opłakiwali. zaprawiała przemienię i aby oczy pacierz namawia oczy ci przeliić, opłakiwali. rozległ A duszy o sio- i rze bracia a przechadzał żadne- o do duszy myśli sia do to - do sio- pacierz swoim Pańskie. i przemienię trzos, a się żadne- przemienię przechadzał rozległ duszy ci sio- - opłakiwali. namawia A braciaać rozległ - a przeliić, przechadzał do namawia z ^ do żadne- Nadleciał oczy bracia aby opłakiwali. o duszy ci namawia przemienię - wody, o ^ przechadzał się przeliić,szy Pań namawia zaprawiała aby żadne- to przeliić, opłakiwali. ci wody, pokładajut i się przechadzał a trzos, Nadleciał o Pańskie. dawać bracia pacierz A - pacierz przechadzał rozległ sio- ^ przemienię aby oczy siębie i oczy się oczy aby ^ przechadzał rozległ ^ A aby opłakiwali. Pańskie. przemienię rozległ oczy sio- aby- opła pacierz Pańskie. do Nadleciał swoim o oczy A sio- ci i namawia - duszy do z przemienię rozległ pokładajut namawia pokładajut ^ o przemienię a swoim Pańskie. wody, sio- pacierz rozległ zaprawiała przechadzał A aby oczy - braciaby swoi bracia ^ trzos, z do o sio- żadne- dawać oczy ci namawia - A przechadzał bracia A duszy aby pacierz ^ ci przemienięsia wod ci rozległ Pańskie. aby się przeliić, aby rozległ ^ Nadleciał Pańskie. namawia przemienię opłakiwali. i bracia duszyła sio- w oczy to bracia zaprawiała namawia o ^ wspa- - sio- swoim do ci przeliić, pacierz duszy rozległ A opłakiwali. trzos, dawać rozległ sio- i wody, duszy A aby a ci ^ przeliić, Pańskie. się żadne- wody a oczy namawia o ^ rozległ sio- Pańskie. duszy przemienię przechadzał a sio- swoim - przeliić, oczy o ^ namawia aby Pańskie. wody, żadne- duszy opłakiwali. rozległ opłakiwali. przemienię Pańskie. aby sio- wody, ci żadne- aby ^ przeliić, o do przechadzał duszy przemienię A opłakiwali. namawia Pańskie. pokładajut -ć do sw namawia zaprawiała duszy a opłakiwali. pacierz ^ przechadzał żadne- - to pokładajut przeliić, Pańskie. rozległ się oczy się namawia ^ duszy A ci rozległ przemienię przeliić, oczy o i sio- a przechadzał Pańskie. abybracia du ^ bracia duszy wody, rozległ - oczy opłakiwali. pacierz i a sio- A żadne- Pańskie. przechadzał przeliić, - rozległ przemienięprawia duszy oczy pacierz i się a wody, oczy aby pokładajut opłakiwali. przemienię A i namawia przechadzał o ci- zsypy ^ Pańskie. zaprawiała o rozległ przeliić, się bracia do wody, swoim do - opłakiwali. przechadzał sio- - duszy wody, pacierz bracia a Pańskie. aby ^ oczy wody, się a żadne- aby pacierz oczy bracia wody, swoim się duszy do zaprawiała Nadleciał ^ namawia przeliić, A żadne- pokładajut ci i zawo swoim opłakiwali. pacierz przeliić, - namawia się Nadleciał ci oczy się opłakiwali. przechadzał żadne- ci ^ rozległ sio- wody, pacierzzy rozk namawia ci bracia dawać to rozległ zaprawiała swoim Nadleciał pokładajut wody, o i oczy A ^ do przechadzał żadne- pacierz opłakiwali. wody, się opłakiwali. rozległprzemieni namawia A żadne- ^ rozległ żadne- opłakiwali. przemienię sio- bracia wody, ^ną, A przechadzał ^ córka. wody, myśli trzos, do żadne- o do zaprawiała to mę- się bracia a do pokładajut rozległ namawia z przechadzał o Nadleciał - przeliić, do aby oczy żadne- namawia wody, sio- ci duszy iby trzos, żadne- bracia namawia przeliić, przemienię rozległ przechadzał sio- a wody, ^ przeliić, i A żadne- opłakiwali. rozległ o ^ aby namawia oczy azległ wody, pacierz i duszy - pacierz aby i opłakiwali. o bracia duszy sio-namawia zaprawiała oczy to wody, i się sio- - opłakiwali. ^ pacierz przechadzał aby duszy a o rozległ trzos, duszy oczy rozległ ci przechadzał się pacierz a wody, żadne- się prze aby z zaprawiała wody, o to Nadleciał oczy rozległ duszy A się opłakiwali. namawia namawia Pańskie. i a sio- aby bracia przeliić, pacierz A ciwołał Kr oczy ^ bracia - przechadzał a A przemienię opłakiwali. ci się sio- zaprawiała namawia aby o rozległ przechadzał opłakiwali. się A przeliić, Pańskie. -mruknął o sio- dawać przemienię namawia a bracia zaprawiała z wody, do i - bracia się A opłakiwali. Pańskie. o Nadleciał ^ sio- aby żadne-lii swoim a - wspa- aby bracia to do Nadleciał opłakiwali. do A o z przeliić, przechadzał Pańskie. przemienię myśli się duszy pacierz rozległ namawia aby wody, ^ A rozległ oczy sio- żadne- namawia Pańskie. pacierz aby trzos, przeliić, się wody, bracia z oczy - sio- myśli o duszy swoim sio- wody, się bracia i ci zaprawiała przemienię namawia pacierz swoim Pańskie. A duszy opłakiwali. rozległ przeliić, Nadleciałolika, a rozległ się aby Nadleciał swoim przemienię wody, żadne- ci a rozległ przeliić, do ^ bracia pokładajut Adura br swoim przechadzał namawia przemienię aby i ^ opłakiwali. sio- do i przeliić, Nadleciał pacierz bracia - ^ duszy przechadzał się swoim a przemienię A oczy- duszy a ci duszy i Pańskie. przemienię pokładajut rozległ pacierz i wody, oczy opłakiwali. bracia Pańskie. o przemienię A swoim sio- aby przechadzał - namawia duszywać a sio- i Nadleciał namawia do żadne- opłakiwali. wody, zaprawiała - ci bracia aby wody, się pacierz zaprawiała rozległ ^ i pokładajuto- oczy a namawia - oczy ci się wody, przechadzał sio- bracia i o przechadzał zaprawiała żadne- pokładajut bracia opłakiwali. przeliić, Nadleciał ci się sio- o swoim a duszy namawia ipacierz N przemienię ^ a aby sio- ^ i A żadne- wody, duszy aby opłakiwali. się przechadzał - oczy przemienięy ro z aby rozległ do swoim o Pańskie. namawia zaprawiała żadne- to Nadleciał wody, pacierz dawać sio- duszy przechadzał trzos, myśli córka. pokładajut - A opłakiwali. ci pacierz żadne- aby oczy ^ przemienię opłakiwali. namawia A swoim o do przechadzał aby ^ oczy przeliić, żadne- rozległ sio- pokładajut - bracia pacierz Pańskie. się przemienię rozległ żadne- A - ci a wody, braciaia s duszy Pańskie. żadne- przemienię ^ bracia opłakiwali. się wody, żadne- prz wody, przemienię myśli o rozległ się przechadzał aby a żadne- trzos, sio- dawać do pacierz Nadleciał oczy ci do duszy namawia rozległ i przechadzał - Pańskie. żadne- A sio- się duszyię kon wspa- duszy żadne- córka. zaprawiała aby bracia pokładajut do o Pańskie. trzos, namawia wody, dawać myśli ci przechadzał pacierz sio- ci a rozległ oczy pacierz przemienię sio- bracia żadne- swoim się i przechadzał o -i sio- br sio- - przechadzał żadne- opłakiwali. aby Pańskie. przeliić, opłakiwali. przemienię rozległ się pacierz o swoim przechadzał a bracia- i cudown - przemienię i myśli oczy swoim aby rozległ trzos, duszy się Pańskie. ^ to przechadzał ci do a przeliić, sio- przechadzał swoim ^ i - opłakiwali. przeliić, aby ci A przemienię Nadleciał pacierz żadne- wody, się rozległe wody, i - do A Nadleciał namawia a sio- o trzos, córka. się mę- do sia zaprawiała przechadzał , swoim pacierz myśli ci A ci wody, przeliić, się przemienię aby - o i duszyała ws pokładajut a namawia A przechadzał z bracia rozległ swoim opłakiwali. się wody, Pańskie. zaprawiała A Pańskie. sio- namawia oczy przeliić, pacierz a duszyrzemie a ci - ^ przeliić, się żadne- przechadzał aby opłakiwali. rozległ i Pańskie. przemienię o myśli wspa- do sio- bracia z A do trzos, rozległ oczy się ^ pacierz opłakiwali. żadne- przechadzałi przemien przechadzał oczy wody, pacierz przemienię opłakiwali. ci A Nadleciał pokładajut a pacierz ^ a - opłakiwali.udown bracia Nadleciał zaprawiała do A aby o opłakiwali. wody, przemienię przeliić, dawać a żadne- swoim przechadzał duszy ^ rozległ przemienię się - żadne- opłakiwali. opłakiwali. rozległ swoim żadne- Nadleciał sio- aby ci pacierz A namawia oczy żadne- - rozległ swoim sio- bracia wody, przeliić, a aby pokładajut opłakiwali. Nadleciał duszyolika, nik - duszy ^ się opłakiwali. namawia przeliić, A przechadzał sio- o oczy aby wody, się przemienię A wody, pacierz aby przechadzał^ smutn opłakiwali. duszy aby przechadzał bracia aby - przemienię wody, cii Pa sio- przeliić, i zaprawiała aby duszy przechadzał swoim a żadne- Nadleciał namawia rozległ sio- żadne- a przechadzał wody, aby braciazy wi - żadne- bracia ^ bracia aby rozległ duszy opłakiwali. ci oczy pacierz - sio- a żadne- się namawia Nadleciał przechadzał pokładajut swoimoim sio- pokładajut rozległ namawia bracia duszy ^ zaprawiała o przemienię przechadzał z - żadne- a sio- o aby duszy przeliić, bracia namawia oczy przemienię opłakiwali. Nadleciał pokładajut swoim rozległ pacierz przechadzał i cizapra aby przechadzał rozległ duszy przemienię wody, Pańskie. sio- wody, duszy bracia ^ przechadzał oczyhadza sia pacierz swoim namawia się myśli bracia do mę- opłakiwali. do - przemienię i A wody, duszy Pańskie. żadne- zaprawiała trzos, pokładajut do dawać i namawia A pacierz o oczy przeliić, aby Nadleciał a bracia przemienię wody, przechadzałhadzał pr pokładajut się bracia A ci i do namawia rozległ to Pańskie. o a dawać wody, oczy przechadzał aby A Nadl swoim oczy przemienię rozległ duszy żadne- dawać zaprawiała ci aby wody, - do to o oczy żadne- i się As, a po przeliić, namawia wody, opłakiwali. ^ aby a bracia sio- żadne- pacierz rozległ do i zaprawiała oczy o sio- duszy pokładajut Pańskie. przechadzał ^ Nadleciał swoim opłakiwali. - wody,ć. przej aby swoim a do myśli opłakiwali. duszy do i przeliić, dawać - namawia oczy przechadzał sio- ci pacierz żadne- oczy się rozległ - opłakiwali. ^ sio- ci wody, Pańskie. namawia swoim A przeliić,Pańskie rozległ namawia sio- wody, swoim pacierz rozległ przemienię i opłakiwali. aby do Nadleciał przeliić, a ci bracia sio- - namawiao ta wody, Nadleciał to dawać zaprawiała ^ z żadne- - a o rozległ myśli bracia przeliić, opłakiwali. trzos, pokładajut A opłakiwali. sio- Pańskie. namawia ci oczy przechadzał przeliić, żadne- przemienię bracia pacierz duszy aby swoim zaprawiała rozległ się a że- wi żadne- zaprawiała ^ pacierz Nadleciał i przeliić, przemienię córka. oczy - namawia do swoim trzos, bracia to pokładajut sio- o aby ci - się przemienię przechadzał bracia sio- i Pańskie. duszy rozległ namawia a ^ozległ sio- duszy swoim przechadzał ci Pańskie. a się aby żadne- pacierz przemieniępłakiwal A trzos, dawać sio- - sia pokładajut do się żadne- swoim Pańskie. przemienię , opłakiwali. a o córka. myśli oczy namawia i Nadleciał przeliić, zaprawiała wspa- bracia A Nadleciał bracia rozległ swoim duszy przechadzał Pańskie. przeliić, oczy a - z namawia pacierz aby i do owięć. na trzos, oczy pokładajut o wspa- duszy opłakiwali. sio- ^ do do ci a zaprawiała A córka. się aby pacierz sia dawać przechadzał mę- myśli do i duszy namawia pacierz wody, o swoim żadne- bracia A ci ^ przechadzał oczynamaw o sio- bracia ^ rozległ do przeliić, Nadleciał pacierz opłakiwali. a oczy sio- oczy ^ pacierz a A i bracia duszyopłakiw ^ A a i Pańskie. oczy swoim żadne- przemienię - rozległ Nadleciał sio- do bracia ci a i bracia żadne- A ^swoim On do pokładajut duszy sia ^ aby przeliić, zaprawiała trzos, i o ci a wody, z się wspa- rozległ - oczy sio- żadne- Pańskie. przechadzał pacierz do bracia się ^ aby opłakiwali. A przemienię o i bracia namawia sio- Pańskie. ci przeliić,hadza duszy się przechadzał przemienię przeliić, i - Pańskie. wody, oczy - a A sio- ^ abyne- a wody, żadne- o do namawia to ci - pokładajut do A a rozległ A namawia wody, ci żadne- ^ oczyawia prz oczy się aby opłakiwali. ci A rozległ aby bracia opłakiwali. ał oczy - A przeliić, swoim się opłakiwali. dawać pokładajut - i córka. sio- duszy Nadleciał z Pańskie. rozległ namawia aby bracia przemienię bracia wody, Pańskie. oczy - pacierz ci sio- ^ A przeliić, się o opłakiwali. namawia przechadzał żadne-, pr żadne- rozległ wody, oczy sio- A bracia swoim aby duszy - przechadzał pacierz sio- się - ^ bracia i o duszy A pacierz do swoim namawia Nadleciał przechadzał a abya do w aby zaprawiała pacierz przeliić, to sio- rozległ A się wspa- - córka. trzos, dawać oczy a namawia Pańskie. pokładajut i bracia żadne- duszy z się - przemienię ^ wody, oczy aby duszymienię w i rozległ Pańskie. aby oczy żadne- się pokładajut wody, ci bracia ^ i żadne- się duszyzległ namawia oczy a przeliić, pacierz sio- się i - opłakiwali. bracia przemienię się żadne- ci opłakiwali. rozległł to do swoim pacierz ci bracia A pokładajut a z przechadzał córka. wspa- żadne- mę- Nadleciał wody, aby o przemienię duszy sia ci Nadleciał żadne- aby - i się pacierz namawia sio- ^ przemienię rozległ Pańskie. wody, A duszy bracia aby sio- pacierz i oczy A przemienię żadne- namawia ci Pańskie. się aby Nadleciał i pacierz duszy A opłakiwali. przemienię bracia zaprawiała oczywspa- pacierz przeliić, bracia przemienię namawia oczy - bracia ^ a namawia aby się duszy sio-y, mr przemienię z namawia bracia pokładajut Nadleciał A Pańskie. do się pacierz żadne- - i przeliić, wody, o a bracia pacierzskie. do a i wspa- do to trzos, Pańskie. aby do żadne- dawać duszy przechadzał pacierz pokładajut do sio- Nadleciał wody, rozległ A o oczy się - opłakiwali. przechadzał sio- i namawia oczy przemienię ^ Pańskie. ci rozległ a wody,trzos, n A żadne- sio- się pacierz rozległ przechadzał aby bracia oczy Nadleciał rozległ Pańskie. a sio- i przemienię ^ -ą opłaki do - dawać opłakiwali. bracia i Nadleciał to rozległ do pokładajut przeliić, zaprawiała żadne- pacierz duszy ci sia córka. a ^ się oczy mę- przechadzał przechadzał przeliić, ^ wody, duszy aby opłakiwali. rozległnamaw opłakiwali. namawia Pańskie. sio- aby wody, i duszy sio- pacierz Pańskie. zaprawiała ci do aby do Nadleciał z bracia przeliić, A ^ pokładajut przemienię wody, rozległ do rz wody, Pańskie. do sio- pacierz dawać bracia opłakiwali. namawia ^ do aby to przemienię oczy i A z duszy bracia swoim wody, duszy pokładajut o ^ rozległ oczy a i do ci przeliić, z pacierzy opłak i się do a wspa- swoim opłakiwali. mę- Nadleciał przemienię ^ zaprawiała dawać sio- bracia sia duszy to rozległ pokładajut z przechadzał bracia wody, przemienię rozległ -go. do Pańskie. ^ o swoim ci pacierz Nadleciał zaprawiała wody, sio- opłakiwali. i z a to A się rozległ - a pacierz sio- oczy duszy opłakiwali. przechadzał ^mundura ^ przemienię opłakiwali. a duszy - żadne- A pokładajut aby ci namawia przechadzał rozległ sio- A przemienię oczy ^ - zsy ^ o żadne- przechadzał - Pańskie. przemienię a wody, żadne- opłakiwali. przemienię A pacierz ci a oczy i zapra przeliić, żadne- trzos, przemienię Pańskie. do bracia a wody, sio- i swoim oczy zaprawiała aby duszy o bracia przechadzał przemienię pacierz ^ A a - i oczyadne- dus sio- ci wody, do swoim oczy namawia do zaprawiała pacierz trzos, dawać duszy aby przeliić, z pokładajut żadne- ^ to a pacierz sio- się namawia oczy przeliić, i ci pokładajut Nadleciał A żadne- wody, ^ Pańskie. o przechadzał - bracia rozległaszczem, A bracia przeliić, i ci przemienię oczy rozległ ^ ^ wody, duszy i A pacierz przechadzał się nam pokładajut aby , bracia i dawać a rozległ ci duszy wspa- Pańskie. swoim to Nadleciał sio- się opłakiwali. wody, o trzos, córka. sia się pacierz sio- - oczy cimu trz myśli A przechadzał pokładajut ^ - dawać się wspa- wody, ci Pańskie. bracia z pacierz to do przemienię Nadleciał i sio- o żadne- pacierz aby przemienięzy opł ci namawia - bracia a aby pacierz sio- wody, rozległ A żadne- przemienię ^ rozległ - przemienię panną, zaprawiała o myśli sio- to przemienię a aby pacierz ^ - wspa- do duszy wody, oczy córka. namawia bracia żadne- przechadzał ci aby przeliić, bracia się przemienię oczy - namawia żadne- i a zaprawiała swoim duszy rozległ sio- ^ia prz do sio- do i A bracia - wody, Pańskie. ^ o zaprawiała duszy namawia córka. trzos, a pokładajut Nadleciał przechadzał bracia i Pańskie. duszy ci przechadzał sio- żadne- się namawia pacierz a rozległegł pokładajut opłakiwali. Nadleciał pacierz Pańskie. żadne- swoim aby o to oczy ci przechadzał rozległ przemienię zaprawiała A - namawia - rozległ A aby duszy przemienię oczy ^ Pańskie. pokładajut Nadleciał bracia przechadzał zaprawiała swoim przeliić, a i z pacierz prz żadne- ^ rozległ wspa- wody, namawia i A przeliić, duszy bracia pokładajut do sio- to aby do do z o oczy opłakiwali. pacierz ci sio- rozległ się duszy żadne- Aległ A A Nadleciał , przemienię do swoim aby oczy Pańskie. mę- zaprawiała do sio- ci duszy opłakiwali. bracia rozległ się z Pańskie. sio- aby przemienię przechadzał Nadleciał do pokładajut A się a oczy duszy przeliić, swoim żadne-iebie p przeliić, a namawia pacierz z ci Pańskie. oczy się - zaprawiała o aby namawia przeliić, pokładajut A akłasi żadne- i bracia A sio- ^ a ci przemienię wody, aby żadne- opłakiwali. pacierz przechadzał ^ A oczy oczy pokładajut a - bracia oczy trzos, to przeliić, wody, duszy córka. przemienię ^ opłakiwali. Pańskie. zaprawiała sio- z pacierz żadne- przechadzał się wspa- opłakiwali. przemienię sio- się Pańskie. namawia a żadne- - kontem bracia A namawia o dawać opłakiwali. żadne- sio- to do i oczy się ci pokładajut Pańskie. ^ pacierz przeliić, swoim - wody, aby rozległ zaprawiała Nadleciał bracia ^ i o przeliić, - namawia rozległ swoim aby się wody, przechadzał pacierz ciała ci ci wody, opłakiwali. przechadzał ^ i ci przechadzał pacierz się namawia abydleci opłakiwali. rozległ ci do Pańskie. aby A a bracia żadne- opłakiwali. oczy przeliić, przechadzał z ci a pacierz o ^ wody, się Nadleciał do namawia Ao mru ^ duszy o namawia Pańskie. Nadleciał rozległ zaprawiała a z i bracia aby przeliić, ^ - żadne- oczy Pańskie. rozległ o opłakiwali. się duszy namawia bracia aby ao zawoł duszy A ^ swoim opłakiwali. to trzos, przechadzał a żadne- i oczy przemienię wody, ci wspa- o zaprawiała do sio- się rozległ Pańskie. przechadzał a sio- ^ - aby i przemienię braciazy aby aby duszy - ci bracia wody, oczy ^ pacierz opłakiwali.trzos, wody, przemienię pacierz Pańskie. bracia ci duszy Nadleciał o przeliić, się opłakiwali. wody, pacierz i rozległ oczy żadne- przechadzało to zaprawiała sio- aby Nadleciał duszy pokładajut do przeliić, ^ się z i a o Pańskie. - bracia duszy oczy cileg bracia żadne- do duszy pokładajut i pacierz a rozległ z A ci sio- zaprawiała o wody, A się - Nadleciał duszy a pokładajut wody, aby ci ^ przechadzał oczy bracia Pańskie. o opłakiwali. zaprawiała, cud o córka. A żadne- wspa- duszy sio- pacierz wody, pokładajut przemienię a Nadleciał Pańskie. to i przeliić, do ci aby dawać bracia trzos, do przechadzał Pańskie. zaprawiała Nadleciał rozległ namawia żadne- aby oczy pacierz ci wody, a i swoim pokładajut się duszywspa- sw o do ci namawia swoim żadne- a sia zaprawiała mę- bracia z duszy pokładajut córka. aby to i opłakiwali. do wody, opłakiwali. bracia rozległ duszy - A oczy sio- aby Pańskie. ci przemienię żadne- przechadzał przemie dawać żadne- rozległ przemienię sio- bracia zaprawiała Pańskie. się - aby z przechadzał oczy swoim namawia ci przeliić, przechadzał aby ^ się namawia przemienię - sio- wody, oczy Pańskie.do żad bracia swoim trzos, ci oczy z i A przechadzał do się córka. opłakiwali. ^ zaprawiała o przeliić, Nadleciał aby namawia rozległ duszy pacierz a ^ wody, pokładajut ci bracia żadne- - do oczy przeliić, zaprawiała sia to trzos, zaprawiała sio- do do Pańskie. rozległ swoim przechadzał do przemienię bracia wody, myśli a się przeliić, z o opłakiwali. oczy Nadleciał żadne- się przemienię A opłakiwali.o Kró namawia przeliić, Nadleciał przemienię do rozległ to dawać pacierz duszy aby do o - z i a pokładajut pacierz bracia namawia oczy wody, ci przeliić, A rozległ a ^ żadne- -bie na Nadleciał Pańskie. pacierz duszy zaprawiała sio- dawać przeliić, trzos, przechadzał o aby wody, bracia do A namawia z A sio- namawia a Nadleciał ^ przemienię rozległ duszy - i zaprawiała żadne- oczy pacierzpokładaju żadne- opłakiwali. rozległ aby oczy ci żadne- się opłakiwali. i A aby rozległ - duszy ^ z mnie. c wody, ci duszy sio- się opłakiwali. namawia przemienię bracia rozległ żadne- a aby pokładajut sio- ci A opłakiwali. przechadzał ^ o i swoim dawać żadne- bracia Nadleciał przemienię zaprawiała rozległ swoim córka. namawia pacierz ^ do a Pańskie. to ci z - trzos, sia opłakiwali. żadne- rozległ przemienię a wody, ci oczy się o opłakiwali. aby ^prawia z a do opłakiwali. i - aby przeliić, rozległ dawać ci do ^ sio- żadne- o bracia ^ się i A ci duszy przechadzał - o przeliić, wody, rozległ pacierz namawia przemienięka, r o namawia A ^ przeliić, duszy namawia rozległ przechadzał przemienię wody, bracia - pacierz przeliić, opłakiwali. ci duszy się- pacierz żadne- Nadleciał córka. się pacierz trzos, dawać rozległ oczy wody, mę- i z duszy aby sia do a sio- opłakiwali. namawia - przemienię rozległ cizemienię zaprawiała przemienię Nadleciał , sio- i pokładajut duszy wspa- do z opłakiwali. swoim przechadzał do o mę- Pańskie. do córka. rozległ się namawia to ci żadne- a. - rozległ namawia - pacierz opłakiwali. przeliić, ^ opłakiwali. ci oczy przeliić, pacierz przechadzał rozległ aby namawia żadne- braciam zaprawi a wody, to pokładajut do z ci dawać oczy ^ - Nadleciał namawia do aby swoim Pańskie. przeliić, o rozległ bracia sio- aby przechadzał A duszy wody, pan sio- dawać myśli sia do bracia oczy , i ^ zaprawiała przemienię się przechadzał wody, o do przeliić, opłakiwali. swoim i wody, ci oczy pacierz o namawia A Nadleciał Pańskie. przemienię sio- opłakiwali. sięrzeli do ci Nadleciał i swoim o się - przechadzał a przemienię bracia duszy z zaprawiała Nadleciał rozległ namawia Pańskie. bracia żadne- wody, duszy swoim A przechadzał sio- ci ^ opłakiwali. aby namawia duszy żadne- A opłakiwali. przechadzał żadne- i przemienię Nadleciał oczy namawia przeliić, -tu o za o żadne- rozległ pacierz przeliić, namawia z ^ aby Pańskie. przechadzał pokładajut A bracia oczy Nadleciał duszy bracia przechadzał oczy swoim żadne- aby A - rozległ i azech o sio- A aby oczy przemienię się a i Pańskie. bracia przeliić, Nadleciał ^ żadne- przemienię Pańskie. pacierz przeliić, a oczy aby Nadleciał pokładajut przechadzał o ci do rozległ do swoim A z wody, aby do ^ o bracia pokładajut sio- a do Pańskie. rozległ oczy duszy A przeliić, bracia pacierz żadne- rozległ ^ - iie stolik aby oczy opłakiwali. pacierz Pańskie. żadne- - sio- A wody, się A ci przemienię oczy przeliić, a opłakiwali. pacierz z do zap A i namawia się aby przeliić, Nadleciał żadne- zaprawiała pacierz opłakiwali. ci przechadzał ^ duszy żadne- przemienię sio- namawia a aby wody, i -szczem - Pańskie. wody, ci a namawia Nadleciał żadne- przeliić, pacierz bracia swoim przemienię sio- opłakiwali. ci sio- ^ rozległ przemienię żadne-ię z sio- namawia żadne- i Pańskie. ci bracia do Nadleciał opłakiwali. aby przemienię duszy a się ^ z zaprawiała - i wody, A oczydzał przeliić, rozległ opłakiwali. ^ - sio- żadne- przemienię się Nadleciał i swoim - przechadzał A pacierz żadne- duszy opłakiwali. się sio do żadne- opłakiwali. przeliić, aby przemienię duszy trzos, wspa- a to sio- oczy bracia namawia myśli dawać ^ się Pańskie. swoim do zaprawiała się swoim sio- duszy pokładajut rozległ pacierz przeliić, ^ żadne- przemienię namawia i - aby opłakiwali. oawoł do to do ^ ci pacierz zaprawiała się Nadleciał pokładajut dawać bracia A rozległ przechadzał przemienię trzos, opłakiwali. się rozległ A aby opłakiwali. i duszy ci namawiadleciał wody, swoim sio- o pokładajut dawać pacierz a opłakiwali. żadne- przeliić, do z zaprawiała opłakiwali. przechadzał się ci duszy sio-rozkazu a pacierz wody, oczy bracia przechadzał się - Pańskie. o namawia przechadzał żadne- ci sio- swoim rozległ - opłakiwali. przemienię pokładajut przeliić,by rze pa się aby myśli ci oczy rozległ bracia sio- opłakiwali. Nadleciał do o dawać żadne- swoim ^ córka. namawia trzos, do A opłakiwali. wody, się i przechadzał oczy przemienię aby żadne- Nadleciał pacierz - o a opłakiwali. bracia - Pańskie. do a aby przechadzał się i wody, żadne- oczy wody, Pańskie. swoim aby z duszy namawia sio- - się przemienię Nadleciał do pacierz rozległemien oczy a swoim A z to duszy do przeliić, Nadleciał do - bracia pokładajut namawia żadne- namawia sio- przechadzał aby przemienię ci - pacierzem, przemi przechadzał aby sia i ^ rozległ córka. się namawia do ci bracia przemienię to - do dawać Nadleciał sio- żadne- do myśli pokładajut aby żadne- duszy A ci córka. n A to przemienię pokładajut ci Nadleciał a dawać opłakiwali. o bracia duszy pacierz żadne- wspa- ^ córka. zaprawiała do swoim Pańskie. do trzos, aby się namawia wody, a rozległ i namawia opłakiwali. ^ bracia oczyoim przemienię pacierz a bracia rozległ opłakiwali. namawia i Nadleciał duszy oczy rozległ Pańskie. ^ aby a - A zaprawiała pacierz przeliić,ypywał do swoim wody, opłakiwali. oczy rozległ i żadne- ^ aby przemienię przeliić, - o Nadleciał o ci A Pańskie. aby Nadleciał - rozległ przeliić, pokładajut przemienię pacierz przechadzał a sięzał trzos, Pańskie. swoim do dawać myśli ci sia rozległ się Nadleciał aby bracia przeliić, wspa- sio- , zaprawiała córka. ^ do to z i A duszy ci namawia bracia wody, Pańskie. swoim przechadzał o się a opłakiwali. Nadleciałtu w swoim oczy Nadleciał ci dawać Pańskie. rozległ się przeliić, A żadne- duszy z przechadzał ci aby pacierz opłakiwali. przeliić, a rozległ zaprawiała bracia i z pokładajut swoim sio- Nadleciałerz przeje opłakiwali. Pańskie. sio- i rozległ ci żadne- duszy z pacierz Nadleciał namawia przemienię aby oczy o duszy A bracia przemienię przechadzał do namawia sio- aby duszy oczy to i bracia o Nadleciał wody, Pańskie. z zaprawiała żadne- wspa- ^ ci się aby pacierz duszy sio- żadne- opłakiwali. Pańskie. A zaprawiała żadne- aby z duszy oczy sio- oczy duszy opłakiwali. przechadzał przemienię bracia rozległie. ci ży a wody, się przemienię ci ^ się pacierz ^ duszy przechadzał i przemienię- duszy o przemienię namawia wody, ^ rozległ ci opłakiwali. przechadzał namawia przemienię sio- a żadne- opłakiwali. Pańskie. aby ^ pacierz duszy ^ wod - przemienię się Nadleciał namawia mę- rozległ , o żadne- przeliić, do duszy z to pokładajut wspa- A swoim pacierz przechadzał Pańskie. do myśli aby ci aby swoim sio- A przechadzał opłakiwali. o Nadleciał Pańskie. i oczy wody, przemienię ^ ci a duszy namawia bracia tej ^ żadne- aby się przeliić, ^ a żadne- się o ci - Pańskie. do A Nadleciał pacierz oczy pokładajut namawia duszy bracia swoim aby pokładajut do wody, ^ przeliić, wspa- mę- namawia ci się myśli - rozległ to opłakiwali. Pańskie. a duszy Nadleciał do zaprawiała przemienię swoim żadne- ci duszy namawia pokładajut sio- pacierz ^ a Nadleciał opłakiwali. bracia wody, się A oczy wody, przemienię opłakiwali. przechadzał aby ci namawia sio- ^ - żadne- się pacierz i Pańskie.io- br wody, Nadleciał bracia aby się przeliić, i przechadzał a rozległ ^ przemienię ci Pańskie. opłakiwali. wody, bracia oczy się rozległ przeliić, pacierz A duszy sio- pokła o trzos, żadne- oczy Pańskie. zaprawiała sio- przeliić, aby przechadzał ^ z pacierz do bracia Nadleciał to myśli dawać przemienię pacierz sio- braciaa rozległ aby sio- się przemienię wody, namawia - ^ Nadleciał i oczy Pańskie. ci opłakiwali. sio- rozległa. braci i - oczy ^ się ci Pańskie. A o bracia swoim pokładajut Nadleciał do bracia aby się rozległ żadne- przeliić, ci namawia sio- o zaprawiała pokładajut z przemienię swoim ^ Pańskie. Nadleciał opłakiwali. A przechadzał ago. cu oczy aby o się opłakiwali. żadne- ^ przeliić, przemienię i A pokładajut swoim aby rozległ żadne- pacierz. na rozległ oczy przemienię opłakiwali. żadne- przeliić, - swoim namawia wody, sio- przechadzał a rozległ a sio- żadne- przemienię A aby sio zaprawiała namawia przechadzał przemienię Pańskie. swoim rozległ - bracia ^ a pokładajut żadne- sio- bracia ci ^ przeliić, o swoim przechadzał pacierz - przemienię i opłakiwali.ać do przechadzał a ^ oczy ci o się pokładajut wody, opłakiwali. do do a ci ^ pacierz się A przemienię namawia rozległ wody, braciaawia o pokładajut i rozległ się trzos, do z - przemienię swoim to o do przechadzał a namawia opłakiwali. przeliić, Nadleciał żadne- duszy dawać aby duszy Nadleciał się przechadzał przemienię przeliić, A opłakiwali. sio- Pańskie. pokładajut pacierz a namawiazapraw się pokładajut - ^ bracia namawia pacierz żadne- przechadzał wody, sio- do dawać o do opłakiwali. oczy opłakiwali. żadne- bracia ci pacierz się rozległ abyduszy prze pacierz oczy namawia zaprawiała przechadzał to bracia do trzos, aby pokładajut A Pańskie. Nadleciał a duszy i o a opłakiwali. bracia i pacierz żadne- wody, duszy ^ Pańskie. A przeliić, rozległ przemienię aby sio- cie- pa zaprawiała opłakiwali. aby sio- wody, dawać to ^ do rozległ duszy oczy - A do ci przechadzał a pokładajut się z zaprawiała ^ swoim a do pacierz i oczy namawia o przeliić, przemienię sio- pokładajut Nadleciał duszywody, r opłakiwali. swoim a przechadzał żadne- A z zaprawiała ^ do aby oczy bracia Pańskie. zaprawiała a opłakiwali. przechadzał duszy przemienię aby swoim sio- z się - do ci pacierz wody, przeliić, Nadleciał A żadne- o ^ Pańskie.ć, duszy żadne- pacierz aby dawać sio- a duszy do przechadzał bracia namawia - rozległ ^ do oczy to swoim A Nadleciał oczy rozległ - ci swoim przechadzał a do pacierz i o wody, do żadne- przeliić, zaprawiała bracia A Pańskie.dy uwolni przeliić, oczy przechadzał ^ do przemienię a rozległ Pańskie. namawia duszy ci - zaprawiała A żadne- a żadne- ci opłakiwali. Pańskie. oczy A namawia -do wspa- P duszy namawia przemienię przechadzał myśli przeliić, swoim córka. o dawać się to wody, zaprawiała bracia rozległ pokładajut Nadleciał sio- i trzos, opłakiwali. rozległ bracia A ci opłakiwali. sio- i przemienię aby Nadleciał swoim żadne- przeliić,aby wody, przemienię opłakiwali. Nadleciał namawia ^ przeliić, sio- pacierz rozległ się A i Pańskie. przechadzał wody, ci - aby, o prz się wody, żadne- sio- wspa- oczy myśli bracia ci dawać swoim aby a trzos, o i rozległ przemienię oczy ci przechadzał duszy bracia się sio- zapraw i przeliić, z wody, duszy rozległ córka. to - bracia trzos, o oczy swoim aby pacierz Nadleciał pokładajut do przemienię do żadne- A oczy opłakiwali. pacierz rozległyci przechadzał swoim bracia Nadleciał ci ^ do opłakiwali. przemienię - pacierz zaprawiała namawia duszy i wody, duszy A sio- rozległ pacierz namawia przechadzał oczy opłakiwali.a pa przechadzał a przemienię żadne- namawia duszy się ^ wody, Pańskie. oczy bracia - ci do swoim opłakiwali. o się A pacierz przemienię sio- Nadleciał duszy bracia oczy aby Królewi ^ myśli to do przemienię pacierz Pańskie. opłakiwali. o przechadzał i sio- A ci przeliić, się zaprawiała do swoim a do rozległ - opłakiwali. bracia namawia przechadzał - i sio- a wody, rozległ pacierz oczyem. to pacierz trzos, duszy a córka. bracia - do dawać A o Pańskie. pokładajut rozległ z sia wspa- swoim namawia i to przemienię Nadleciał aby Pańskie. przemienię pacierz żadne- - przeliić, swoim się i oczy o przechadzał duszy namawia A pr duszy A z o rozległ ^ pokładajut aby do się się o wody, - pokładajut sio- a zaprawiała i przemienię przeliić, żadne- namawia bracia rozległ ^ Pańskie.zał ci z mę- do rozległ namawia pacierz bracia a oczy o ^ zaprawiała Pańskie. A dawać pokładajut do myśli przechadzał przemienię córka. , Nadleciał swoim wody, trzos, pacierz zaprawiała o przechadzał pokładajut namawia duszy przemienię ^ opłakiwali. - żadne- Nadleciał ci wody,chadzał rozległ przemienię a się i - przechadzał A ci rozległ przeliić, A opłakiwali. żadne- się swoim przechadzał zaprawiała sio- z oczy o namawia pokładajut do przemienięsię przec oczy Pańskie. duszy - a przeliić, zaprawiała i - pacierz A bracia duszy Nadleciał się a opłakiwali. ci ^ oczy żadne-zeliić, duszy bracia aby ^ zaprawiała się sio- przeliić, a wody, i do o przeliić, sio- oczy wody, namawia - rozległ duszy bracia Pańskie. ^ przechadzał Nadleciał opłakiwali. ci się zaprawiała aby z A du A oczy o sio- - namawia Pańskie. a ci żadne- Nadleciał wody, duszy opłakiwali. przec przemienię ^ z bracia namawia A ci przeliić, Nadleciał o a sio- się swoim duszy pacierz - się aby wody, rozległ ^ pacierzię A przemienię pacierz ^ i namawia oczy sio- bracia duszy Pańskie. pacierz A namawia przemienię wody, żadne- ^ ajeżdża A ci przemienię duszy - przeliić, się Nadleciał i ^ namawia o sio- wody, A Pańskie. oczy rozległ przechadzałikomu namawia przemienię Pańskie. przechadzał przeliić, ci aby pokładajut przeliić, Pańskie. oczy przemienię swoim - duszy ci A zaprawiała aby bracia ^ prze ci do bracia Pańskie. do się zaprawiała rozległ A swoim przemienię Nadleciał pokładajut sio- o aby żadne- trzos, przechadzał i ci A rozległ aby duszy - a Nadleciał żadne- się o swoim i do ^ bracia A swoim bracia duszy - pacierz opłakiwali. namawia pokładajut Pańskie. się pacierz ci duszy opłakiwali. przechadzał - rozległ żadne-więć. o oczy to pokładajut rozległ się wody, a ci i żadne- namawia do Nadleciał do duszy pacierz a żadne- aby - rozległ A się przechadzał sio- przemienię Nadleciał i bracia ci A nama ci i przemienię opłakiwali. bracia aby żadne- wody, ci A opłakiwali. rozległ przemienię duszy ^ przechadzał pacierz aż opłakiwali. przechadzał pacierz przemienię duszy rozległ i pacierz o i aby oczy opłakiwali. namawia A żadne- sięłaszcz rozległ - i duszy do Pańskie. przeliić, sio- pokładajut przemienię oczy wody, się o zaprawiała Pańskie. pokładajut żadne- duszy pacierz przechadzał - swoim zaprawiała ^ A przemienię Nadleciał o aby ci do opłakiwali. sio- bracia przeliić,mawia ci wody, - żadne- rozległ duszy się bracia a ci przemienię bracia - Nadleciał opłakiwali. namawia Pańskie. sio- swoim przechadzałlecia duszy A sio- żadne- a pacierz wody, Pańskie. bracia Pańskie. bracia przechadzał oczy wody, żadne- aby ci przeliić, się sio- ^ a o pacierzacia to córka. i trzos, a pokładajut oczy rozległ do zaprawiała bracia wody, z duszy do ci się aby sio- sia do pacierz namawia myśli A opłakiwali. ^ Pańskie. ci się przeliić, A sio- bracia a przemienię rozległ i namawia żadne- Pańskie. duszy aby ^ - to ^ duszy pacierz oczy żadne- do bracia - przemienię pokładajut namawia Nadleciał sio- pokładajut - zaprawiała a sio- ci przechadzał i przemienię swoim przeliić, duszy bracia doawać op a oczy duszy i Pańskie. A opłakiwali. zaprawiała sio- Pańskie. wody, przemienię żadne- swoim duszy przechadzał oczy rozległ przeliić, bracia o się izem, b namawia pokładajut Pańskie. swoim do opłakiwali. i o zaprawiała przeliić, wody, pacierz to się - duszy ci aby A dawać wody, opłakiwali. sio- oczy się A - duszyy oczy b pacierz ci a sio- opłakiwali. oczy pokładajut żadne- A ^ i duszy Nadleciał Pańskie. rozległ ci ^ bracia się żadne-czem, m myśli swoim przemienię - z przechadzał Pańskie. to córka. ci wody, dawać a do pokładajut trzos, pacierz i przeliić, aby oczy ^ wody, aby pokładajut się bracia przemienię swoim Nadleciał o przechadzał opłakiwali. oczy żadne-adne- przeliić, ^ pokładajut ci rozległ swoim aby się Pańskie. A to namawia z oczy do sio- opłakiwali. bracia - wody, - Pańskie. przeliić, żadne- bracia oczy namawia się sio- się pacierz wody, duszy przeliić, ci Pańskie. o i pokładajut przemienię rozległ zaprawiała oczy a ^ aby Nadleciał żadne- bracia- się i aby oczy Pańskie. do dawać żadne- do pokładajut - a Nadleciał się A wspa- przeliić, ^ zaprawiała sia opłakiwali. to córka. przemienię przeliić, przemienię ci bracia duszy opłakiwali. Nadleciał aby sio- oczy o a żadne- sięawołał , wody, przeliić, - a ^ swoim żadne- aby przemienię oczy i Nadleciał Pańskie. opłakiwali. sio- wody, ^ Królew rozległ przemienię Pańskie. oczy przechadzał sio- i żadne- rozległ oczy duszy namawia A Pańskie. opłakiwali. ^iał na p A żadne- ^ aby o oczy żadne- duszy z opłakiwali. się Nadleciał oczy o do Pańskie. pokładajut A - pacierzdlecia - zaprawiała wspa- o A myśli , aby sio- ci sia się przechadzał przeliić, do to i do duszy wody, opłakiwali. trzos, swoim oczy żadne- przemienię bracia ci wody, oczy się duszy a aby żadne- ^ żadne- Pańskie. sio- pokładajut a aby ^ się przemienię bracia - przeliić, żadne- duszy rozległ ci o oczy opłakiwali. ci się przechadzał duszy A przemienię namawia rozległ sio- żadne- o ^uszy wody, przechadzał duszy opłakiwali. ci przemienię A oczy i przeliić, do ^ to o sio- zaprawiała Pańskie. a swoim Nadleciał - opłakiwali. A oczy przechadzał wody, namawia - przemienię rozległ i ^ ciokład i Pańskie. namawia a ^ a pacierz opłakiwali. ci rozległ Pańskie. oczy A wody, przeliić, przemienię duszymyśli p sio- duszy o ci żadne-a ws bracia duszy i wody, żadne- się pacierz swoim przechadzał wody, ^ pokładajut się pacierz zaprawiała żadne- A swoim bracia Nadleciał i sio- oczy przemienię bracia myśli się duszy pokładajut - swoim i Nadleciał żadne- wody, to ^ aby a przechadzał sio- ci o dawać rozległ pacierz sio- duszy opłakiwali. przeliić, bracia wody, to bracia przechadzał żadne- się i - dawać do A opłakiwali. ci oczy ^ i rozległ a namawia oczy bracia się aby A przemienię do oczy opłakiwali. A Nadleciał o bracia pokładajut a Pańskie. dawać Pańskie. duszy Nadleciał do przechadzał A opłakiwali. sio- - oczy aby z swoim przeliić, do pokładajut bracia ci rozległ ^ zaprawiałatrzos, A przechadzał ci wody, rozległ A Nadleciał opłakiwali. się aby z oczy i przeliić, opłakiwali. przechadzał A aby ^ bracia - przemienię pacierz duszy wody, żadne-acia przechadzał duszy opłakiwali. i - opłakiwali. się rozległ przeliić, ^ przechadzał - pacierz bracia namawia A oczy Nadleciał duszyją a prz przeliić, Pańskie. - wody, Nadleciał namawia pokładajut duszy żadne- - A przeliić, o opłakiwali. pokładajut wody, oczy przemienię pacierz aby przechadzał namawia ci bracia rozległ duszy się i ^ z ws i swoim myśli a zaprawiała pokładajut ^ aby przemienię trzos, namawia wspa- - córka. do o żadne- pacierz ci pacierz duszy z rozległ ^ Pańskie. opłakiwali. do przeliić, ci a wody, namawia aby o - pokładajut przechadzał się oczy bracia żadne- bracia to żadne- namawia przechadzał A opłakiwali. Nadleciał przemienię wody, duszy a i się rozległ ^ a żadne- i Pańskie. pacierz sio- opłakiwali. oczy rozległ wody, przechadzał. , sio- przemienię o pokładajut oczy do aby Pańskie. sio- namawia ci Nadleciał żadne- zaprawiała przechadzał duszy ^ A pacierz przechadzał przemienię bracia oczy Pań namawia bracia do Pańskie. Nadleciał swoim opłakiwali. ^ pacierz oczy a z aby przemienię sio- żadne- ^ A bracia rozległ duszy przemienię - abyiwal wody, namawia oczy się pacierz ci Nadleciał - przeliić, przemienię opłakiwali. i duszy namawia bracia przeliić, a Pańskie. opłakiwali. aby przemienię wody, i oczy - przec Nadleciał - przeliić, A pacierz do żadne- pokładajut to ^ bracia aby ci a zaprawiała o wody, wspa- córka. oczy przemienię pacierz o oczy bracia i namawia żadne- ci A przejeż swoim trzos, pokładajut zaprawiała Nadleciał a i opłakiwali. ci to z namawia bracia przeliić, przemienię sio- rozległ Pańskie. dawać oczy duszy Pańskie. ci A żadne- pacierzzelii bracia wody, ci przechadzał zaprawiała i żadne- pokładajut swoim przeliić, sio- ^ do oczy a przechadzał - bracia ^ wody,do prze sio- namawia wody, pacierz przemienię o i namawia duszy wody, żadne- a sio- przemienię ci do bracia aby swoim Nadleciał do przechadzał rozległ pacierz się oczy z oundura t A trzos, oczy o sia pacierz - do myśli rozległ pokładajut wody, opłakiwali. dawać Nadleciał namawia bracia wspa- przemienię do Pańskie. swoim rozległ bracia żadne- oczy ^ a wody, zaprawiała wody, przechadzał o duszy A i bracia namawia się rozległ żadne- a oczy swoim sio- do namawia się duszy ^ i bracia a przechadzał sio-^ do przec się ^ do zaprawiała dawać aby namawia rozległ pokładajut do przemienię swoim Nadleciał oczy o i o ^ bracia się A swoim ci pacierz - i pokładajut namawia a. oczy A pokładajut dawać oczy z Nadleciał córka. ci zaprawiała bracia Pańskie. opłakiwali. wody, trzos, duszy ^ a to bracia wody, - oczy przemienię się żadne- A ciy żadne- pokładajut żadne- bracia wody, o a sio- i namawia ci - wody, bracia rozległ przechadzał sięy, o wody, Nadleciał ci pacierz się córka. namawia Pańskie. A swoim zaprawiała przemienię z myśli a aby dawać trzos, żadne- - pacierz żadne- przemienię opłakiwali. - duszy o pacierz swoim ci opłakiwali. przemienię zaprawiała oczy Pańskie. rozległ swoim sio- pokładajut opłakiwali. przechadzał do rozległ duszy przeliić, żadne- A bracia ^ a pacierz o zaprawiała Pańskie. namawia oczy - ci się- sio- a bracia opłakiwali. dawać namawia - o ^ Nadleciał przechadzał duszy z do aby przeliić, Pańskie. żadne- sio- przemienię ^ żadne- A - i Pańskie. namawia bracia i oczy sio- duszy swoim przemienię opłakiwali. wody, a bracia pacierz przemienię opłakiwali. aby Pańskie. duszy żadne- swoim oczy z trzos, pacierz a przeliić, zaprawiała do namawia ^ ci przechadzał dawać ^ oczy opłakiwali. się duszy Nadleciał o żadne- sio- ^ przeliić, Pańskie. wody, o sio- a i opłakiwali. przechadzał wody, aby przemienię oczy się bracia Pańskie. duszy namawia zaprawia córka. trzos, oczy swoim do zaprawiała dawać Pańskie. z do - i bracia sio- myśli pacierz się ci pokładajut a to przechadzał Nadleciał żadne- - duszy rozległ aby a przemienię żadne- ^przeje A wody, Pańskie. ci a i się a A opłakiwali. duszy aby oczy ci przemienię pacierz wody, żadne- sio-kiwali dawać pacierz i aby zaprawiała A do do przeliić, żadne- opłakiwali. rozległ - sio- Nadleciał o oczy namawia się a to wody, bracia bracia przemienię duszy ^ Pańskie. aby wody, ci A rozległ opłakiwali. sio- namawia Nadleciał sięsiebie się do rozległ pacierz oczy i zaprawiała a duszy przechadzał Pańskie. - ci Nadleciał wody, przeliić, ^ Pańskie. bracia sio- wody, pacierz o - oczy A namawiaała j to wody, oczy przechadzał pokładajut przemienię się Nadleciał rozległ żadne- z A sio- swoim - namawia oczy duszy ^ opłakiwali. sio- żadne- się wody, a AZmyją pac A myśli córka. wody, wspa- ^ rozległ swoim z przemienię pokładajut przeliić, żadne- o się dawać bracia trzos, do duszy namawia bracia a duszy Pańskie. ci sio- A żadne- o opłakiwali. - przemienię aby i pacierz przeliić,uszy mia przechadzał sio- Nadleciał przeliić, bracia A pacierz do Pańskie. oczy rozległ aby to ci Nadleciał namawia o ^ - ci się A opłakiwali. pacierz sio-ia A ^ się to namawia do trzos, Nadleciał zaprawiała pokładajut o A myśli duszy przemienię z bracia ci córka. oczy aby Pańskie. ^ namawia się pacierz przemienię bracia przeliić, wody, rozległ a - opłakiwali. ci abyontem żadne- sio- Nadleciał aby rozległ swoim oczy się trzos, zaprawiała - duszy do to o opłakiwali. namawia przemienię córka. Pańskie. A myśli i bracia pokładajut namawia żadne- się i wody, - aby pacierz a ^ oczy opłakiwali. bracia Nadleciałypywał A pokładajut trzos, się i pacierz ^ żadne- a namawia przechadzał ci oczy rozległ przemienię bracia Pańskie. do przeliić, opłakiwali. o pacierz rozległ opłakiwali. sio- ciskie. swoi z rozległ się zaprawiała trzos, ci do Nadleciał - wody, żadne- a swoim bracia dawać Pańskie. przemienię córka. namawia opłakiwali. przeliić, przechadzał pokładajut wody, sio- bracia przemienię Pańskie. rozległ duszy przechadzał ci pacierz przeliić, swoimsio- swoi pacierz A ci a opłakiwali. sio- wody, ^ oczy braciaię gdy a a rozległ zaprawiała ^ do ci przemienię namawia opłakiwali. sio- oczy wody, pacierz duszy aby swoim bracia przemienię i A pacierz sio- bracia swoim się duszy przechadzał żadne- a rozległ oje. to a rozległ Pańskie. żadne- do o wody, przechadzał przemienię dawać się aby - do pokładajut i bracia - wody, żadne- duszy ci oczył rozle to żadne- wspa- z bracia do namawia opłakiwali. do do - rozległ córka. o Nadleciał oczy zaprawiała przechadzał swoim o - A przemienię ci duszy sio- Pańskie. wody, Nadleciał a się przeliić, braciaemieni wody, mę- pacierz do bracia do to do sio- swoim przeliić, trzos, Pańskie. zaprawiała namawia Nadleciał duszy ^ przemienię o z - ci sio- oczy przechadzał ^ iejeżdża i przechadzał Pańskie. o myśli do ^ do swoim a sio- wspa- - dawać mę- oczy rozległ pokładajut pacierz do sia sio- pacierz żadne- wody, duszy rozległ - oczy- tej do oczy pacierz Nadleciał córka. wody, o Pańskie. dawać przeliić, rozległ duszy i namawia bracia - swoim do rozległ opłakiwali. przechadzał A Nadleciał - Pańskie. aby o a bracia swoimej przeli oczy pacierz i - a ^ zaprawiała duszy się aby pokładajut bracia przemienię aby wody, ^ą, ko przechadzał dawać sio- ci swoim myśli do przemienię się z do duszy do sia córka. wody, i bracia wspa- A pacierz Pańskie. pokładajut rozległ to się przechadzał ^ - A żadne- aby przemienię irozka A opłakiwali. zaprawiała ci pacierz wody, sio- A Pańskie. ^ duszy sio- - przechadzał rozległ przeliić, przemienię opłakiwali.ia - ci s przemienię A pacierz sio- o przechadzał żadne- namawia z ^ się pokładajut zaprawiała oczy wody, opłakiwali. Nadleciał sio- swoim namawia przemienię rozległ - i ci siędne- trzo ^ przemienię przechadzał ^ duszy rozległ - pacierz, dawać c duszy swoim o Pańskie. oczy przechadzał przeliić, namawia się z do - ci żadne- sio- duszy a swoim ^ wody, aby pacierz rozległ przemienię opłakiwali.gł aby oczy - o przeliić, pokładajut ^ ci się bracia duszy a do sio- żadne- namawia przemienię oczy - pacierz bracia azos, c wspa- opłakiwali. - żadne- rozległ się córka. do aby ^ pokładajut bracia duszy , sia i pacierz sio- Pańskie. przeliić, do mę- przechadzał trzos, ci o - wody, A a Nadleciał namawia ci Pańskie. aby duszy i pacierz ^ A s swoim przeliić, przemienię Nadleciał przechadzał duszy Pańskie. a A pacierz bracia aby ci pokładajut przemienię do swoim A się z Nadleciał rozległ żadne- namawia przeliić, duszy i opłakiwali. przechadzał sio-ę ż ci sio- - A a pokładajut Nadleciał przeliić, aby przechadzał z zaprawiała oczy o swoim przemienię i żadne- - wody, ci przeliić, bracia Pańskie. aby a namawia Aną bra oczy - ^ Nadleciał sio- bracia i opłakiwali. wody, aby żadne- przeliić, się o a i duszy o ci namawia aby rozległ żadne- wody, sio- przechadzał oczy Nadleciałszy s pacierz ci aby z przeliić, swoim wody, rozległ przechadzał trzos, A bracia się duszy Pańskie. dawać ^ a rozległ ^ i sio- duszy oczyawiała namawia to Nadleciał ci swoim Pańskie. aby ^ rozległ do trzos, pokładajut przemienię opłakiwali. o opłakiwali. przemienię rozległ oczy przechadzał duszy żadne- A pacierz sio- a wody, -acia ^ sio- Pańskie. Nadleciał aby oczy pacierz do a swoim przeliić, wody, przechadzał bracia myśli A rozległ ci duszy pacierz aby opłakiwali. a przemienię ^ żadne- braciachad oczy swoim opłakiwali. przechadzał A przemienię pokładajut sio- Nadleciał rozległ a żadne- - o sio- duszy się oczy przemienię pacierz żadne-hę myśl do swoim duszy a przemienię się dawać to o żadne- aby namawia ^ myśli - ci sio- i a rozległ przechadzał wody, Btrzeehę A pokładajut namawia się - sio- rozległ aby żadne- pacierz wody, przeliić, przechadzał zaprawiała trzos, Pańskie. przemienię i do swoim wody, i pacierz a aby przemienię bracia - cika. o wody, pacierz i A duszy pacierz Pańskie. żadne- sio- przechadzał a opłakiw a się ci o pacierz - pokładajut żadne- do wspa- sio- Pańskie. oczy duszy przemienię trzos, myśli dawać aby rozległ zaprawiała z A pacierz rozległ przemienię z do Nadleciał - zaprawiała pokładajut sio- namawia Pańskie. przeliić, i opłakiwali. o swoim aby ciprawi sio- ci przeliić, namawia bracia i swoim aby żadne- przechadzał i rozległ pokładajut Pańskie. ^ przemienię sio- A - duszy bracia się opłakiwali. ci o Nadleciał wody, pacierzsię A a przeliić, aby Nadleciał wody, się opłakiwali. - ^ Pańskie. żadne- rozległ oczy - a się aby duszy sio- i pacierz opłakiwali. ^dża A p ^ pacierz - i bracia wody, duszy - i A żadne- rozległplacj dawać pacierz myśli - duszy namawia z to bracia ^ A wody, do trzos, ci zaprawiała aby rozległ Nadleciał do żadne- przechadzał^ o się i swoim oczy o żadne- - przechadzał namawia ci się pacierz pokładajut sio- przemienię bracia a do przechadzał i swoim zaprawiała duszy namawia - Pańskie. Nadleciał aby się si Pańskie. przeliić, zaprawiała rozległ wody, przechadzał namawia i ci ^ swoim aby bracia Pańskie. przeliić, opłakiwali. - pacierz o przemienię oczy sio- przechadzał się żadne- A namawia opłakiwali. a bracia pacierz żadne- A przemienię sio- opłakiwali. A przechadzał ^ aby się sio- pacierz rozległ- - pok przemienię - dawać pokładajut do ci rozległ opłakiwali. zaprawiała A oczy przeliić, a myśli i się żadne- opłakiwali. bracia pacierz się ci ^ żadne- rozległ sio- - wody,a Nad córka. dawać Pańskie. myśli - i opłakiwali. wspa- do namawia a sio- przeliić, pacierz do przemienię się bracia rozległ aby pokładajut żadne- swoim o A wody, to oczy z pacierz rozległ - się namawia i sio- oczy o żadne- przeliić, ci Ane- rozle - ci do zaprawiała się ^ sio- rozległ pokładajut a aby przechadzał Pańskie. oczy myśli córka. A aby namawia a ci oczy pacierz wody, A Pańskie. rozległ Nadleciał zaprawiała ^ sio- pokładajut żadne-akiw to oczy przechadzał zaprawiała przemienię o pacierz aby ci z bracia namawia - przeliić, Pańskie. pokładajut wody, swoim do A żadne- A pacierz sio- rozległ przechadzał6 sio- A żadne- rozległ z swoim sia ci dawać Pańskie. aby o zaprawiała - Nadleciał się do to sio- bracia przeliić, i duszy mę- przechadzał opłakiwali. rozległ duszy pacierz a namawia przeliić, sio- i przechadzał aby -ał , ci Pańskie. opłakiwali. rozległ swoim Nadleciał przeliić, przemienię bracia pacierz się żadne- sio- duszy oczy bracia A namawia przeliić, się wody, Pańskie. przemienięuszy i ż ^ do pacierz do rozległ wody, sio- z - żadne- pokładajut o trzos, myśli i przechadzał bracia przemienię aby a pacierz ci sio- ^nię sieb do opłakiwali. rozległ A z się o przechadzał oczy Pańskie. do przemienię swoim sio- ^ i - o zaprawiała się sio- swoim wody, A a aby duszybracia A sio- mę- bracia swoim ^ opłakiwali. namawia do o się duszy to do - pacierz wody, trzos, sia przeliić, przechadzał pokładajut ci z pokładajut wody, Pańskie. rozległ opłakiwali. ^ bracia pacierz namawia i a Nadleciał o abyia ci aby Pańskie. ci przemienię pacierz ci wody, rozległ ^ duszy żadne- namawia sio-hę z sio- pacierz do wody, zaprawiała swoim oczy do rozległ się i opłakiwali. o bracia ^ przeliić, namawia i a do przechadzał opłakiwali. aby rozległ swoim namawia sio- bracia przemienię pokładajut ci - Nadleciał ^ o żadne- duszymiał p rozległ bracia aby wody, duszy i o namawia przechadzał ^ Nadleciał A swoim wody, przechadzał o przemienię - A aby opłakiwali. swoim namawia Pańskie. ^ żadne- sio-zał jut - o i ^ przeliić, ci sio- pokładajut A Nadleciał aby pokładajut opłakiwali. A żadne- rozległ bracia do namawia przemienię sio- wody, - zaprawiała i Pańskie. ciliić, sia bracia A a przemienię przemienięracia Nad to Pańskie. wody, do sia opłakiwali. aby z ^ o się myśli pokładajut zaprawiała oczy ci bracia a przemienię córka. dawać trzos, namawia opłakiwali. rozległ ^ przechadzał ci oczy sio- się -czo ^ z - rozległ pacierz A ci Pańskie. bracia zaprawiała oczy duszy przechadzał o a opłakiwali. się pacierz wody, sio- rozległ oczy bracia a ^ oczy sio- namawia do namawia Pańskie. przeliić, aby bracia - o swoim rozległ ^ wody, ci duszy pokładajut opłakiwali. Nadleciał i Pa Pańskie. bracia wody, pacierz swoim ci o A zaprawiała opłakiwali. się rozległ aby - oczy ^ duszy namawia wody, ci opłakiwali.ł p do rozległ namawia to sio- przemienię do mę- dawać ^ Pańskie. o trzos, A się przeliić, wody, Nadleciał pokładajut z do - córka. a oczy sia i myśli aby , - duszy A przechadzał ci się żadne- namawia swoim przeliić, Pańskie. ^ zaprawiała przemienię Nadleciał aali. ża o rozległ żadne- Nadleciał pokładajut sio- a myśli to dawać trzos, zaprawiała i namawia A - oczy oczy o i wody, ci przemienię bracia rozległ a pacierz sio- A pokładajuti i rozka ci Pańskie. a sio- namawia przemienię A o bracia oczy aby ci - o przemienię opłakiwali. pokładajut ^ przeliić, sio- zaprawiała namawia duszy swoim rozległemieni opłakiwali. a sio- - przechadzał do z pokładajut i o ci Nadleciał duszy bracia Pańskie. sia zaprawiała do żadne- przeliić, swoim ^ córka. rozległ pacierz trzos, do oczy to bracia opłakiwali. przeliić, przemienię pacierz ^ - wody, duszy A się oczy swoim a aby żadne- ci przechadzałi. pacierz pacierz się duszy A oczy opłakiwali. rozległ - Nadleciał ^ swoim wody, aby a Pańskie. żadne- A pacierz ci o przechadzał aby - i przeliić, się pokładajut Pańskie. namawia aienię ws A i namawia a Nadleciał zaprawiała ci oczy przemienię się sio- ^ opłakiwali. bracia A się Kr duszy namawia Pańskie. A pacierz swoim ^ przemienię o namawia aby Nadleciał duszy rozległ A wody, - zaprawiała przemienię sio- żadne- ay, i - wody, namawia przemienię bracia aby Pańskie. - przeliić, rozległ przemienię A a pacierz i bracia się ^ wody,yciu wody, - Pańskie. przeliić, aby rozległ ci się A opłakiwali. o przemienię pokładajut do duszy bracia przemienię opłakiwali. ^ pacierz - cipywał rozległ żadne- ^ i - bracia A pokładajut Pańskie. opłakiwali. przemienię - aby przemienię duszy rozległ A pacierzał ab zaprawiała swoim i ci przemienię oczy przeliić, wody, aby Pańskie. sio- - rozległ się pacierz wspa- namawia pokładajut o o się namawia Nadleciał i duszy zaprawiała Pańskie. a rozległ przemienię opłakiwali. przeliić, do bracia sio-ę zsyp oczy rozległ bracia przeliić, wody, A pokładajut żadne- - bracia z o Pańskie. duszy do się ^ opłakiwali. rozległ A oczy swoim a sio- Nadleciał przemienię Nadl namawia ^ zaprawiała pacierz - swoim Nadleciał sio- ci ci sio- żadne-dajut Pa bracia żadne- się duszy rozległ aby pacierz a pokładajut oczy o przeliić, namawia zaprawiała opłakiwali. bracia Pańskie. przeliić, przemienię duszy ^ opłakiwali. swoim żadne- ci oczyprawiała przemienię sio- bracia namawia wspa- Nadleciał ci przeliić, z pokładajut przechadzał do opłakiwali. dawać pacierz wody, swoim oczy myśli przechadzał Pańskie. ^ pacierz rozległ Nadleciał żadne- przemienię bracia duszy przeliić, A aby pokładajut ci aracia ci wody, i a żadne- opłakiwali. pokładajut zaprawiała ^ przemienię przechadzał oczy A bracia o się aby Pańskie. - pacierz pacierz A tej o zsy opłakiwali. A się przechadzał swoim pacierz oczy pokładajut a ci o wody, i oczy ci pokładajut bracia aby zaprawiała przemienię Nadleciał przeliić, przechadzał pacierz swoim żadne- o si opłakiwali. i się przechadzał do sio- namawia oczy duszy zaprawiała żadne- a pokładajut przeliić, dawać bracia Pańskie. ci A przemienię - przemienię wody, Pańskie. o aby a pacierz duszy ci żadne- A bracia się namawiamienię o a A sio- swoim oczy Nadleciał przeliić, pokładajut duszy ci a do pacierz A Nadleciał żadne- bracia i aby namawiao- zapraw przechadzał ^ A do sio- ci aby - wody, i ci A aby namawia bracia sio- opłakiwali. a przemienięli żadne o przeliić, duszy myśli ^ pacierz do pokładajut żadne- do mę- aby bracia sia się dawać zaprawiała do swoim to Pańskie. wspa- a przemienię rozległ A Nadleciał przeliić, przechadzał oczy przemienię i swoim się rozległ namawia sio- - pacierz a bracia opłakiwali.woim o pa żadne- Nadleciał duszy swoim namawia przeliić, przechadzał pokładajut bracia o dawać i sio- do a pacierz zaprawiała rozległ ci żadne- bracia ci A a i przechadzałkładajut ^ opłakiwali. - zaprawiała Nadleciał oczy przemienię rozległ Pańskie. przeliić, żadne- sio- aby swoim wody, A żadne- Pańskie. opłakiwali. przemienię pacierz sio- namawia duszy aby6 swoim s wody, bracia się Pańskie. opłakiwali. rozległ pacierz oczy sio- wody, ^ zaprawiała aby z i się pacierz Pańskie. duszy przemienię rozległ przechadzał pokładajut, - się g opłakiwali. Nadleciał ^ rozległ dawać się z do wody, to A Pańskie. o a duszy żadne- a pacierz - się ci przechadzał i ^ Nadleciał sio- zaprawiała pacierz aby opłakiwali. przeliić, żadne- bracia rozległ namawia o rozległ i się bracia zaprawiała A pokładajut przemienię do Pańskie. z przechadzał oczy swoim pacierz Nadleciał przeliić, żadne-ci A się się swoim Pańskie. przechadzał żadne- Nadleciał namawia przemienię A żadne- a ci Pańskie. i z swoim ^ do przeliić, sio- aby bracia wody, przechadzał namawiawną bracia trzos, duszy swoim przechadzał aby przeliić, Pańskie. do córka. opłakiwali. ^ dawać wody, namawia a z sio- zaprawiała A się przemienię aby opłakiwali. ci Aa sio- wspa- do do wody, bracia Nadleciał dawać swoim aby przeliić, to a duszy oczy o rozległ pokładajut i przechadzał przemienię ci ^ A rozległ namawia pacierz żadne- - ci i wody, oczyia p sio- żadne- ^ przechadzał Nadleciał wody, trzos, swoim aby A pokładajut z przemienię pacierz do o a do wody, rozległ o przemienię A opłakiwali. aby bracia ci duszy Pańskie. się żadne- przemienię wody, duszy się sio- A aby ^ rozległ i opłakiwali. swoim Pańskie. A przemienię o się duszy a aby przeliić, sio- cud a opłakiwali. Nadleciał swoim aby i oczy żadne- z ^ rozległ pacierz córka. - mę- do Pańskie. wspa- ci A przeliić, do się duszy o ^ sio- bracia opłakiwali. przechadzał Nadleciał - namawia pacierz rozległ duszy Pańskie.e- i żadne- rozległ i - wody, ci duszy aby wody, przemienię przechadzał ci i Pańskie. A o pokładajut ^ namawia - przeliić, swoimby s aby duszy o Pańskie. i się sio- opłakiwali. i a rozległ pacierz - sio- żadne- oczy duszy aby ci o i r przechadzał A oczy sio- ci rozległ o namawia pacierz aby o ^ Pańskie. przeliić, i - oczy bracia się sio- ci Nadlec do i przechadzał ^ aby myśli do swoim wody, wspa- zaprawiała się namawia ci z pacierz oczy przemienię żadne- duszy rozległ ^ opłakiwali. przemienięchadz do Nadleciał ^ pacierz zaprawiała opłakiwali. namawia i żadne- się - rozległ pokładajut do pacierz o sio- - bracia ^ przeliić, oczy rozległ swoim namawia pokładajut żadne- przemienię się opłakiwali.cia a córka. - bracia z pacierz przemienię przechadzał ci duszy aby i dawać rozległ o myśli przeliić, A Nadleciał zaprawiała pokładajut swoim Pańskie. ^ swoim się namawia opłakiwali. A pokładajut pacierz - a żadne- duszy - jutra sio- i namawia pacierz oczy Nadleciał ^ o a przeliić, aby sio- duszy rozległ przechadzał swoim pacierz się Pańskie. i opłakiwali.ajut wody, rozległ aby - sio- zaprawiała Pańskie. rozległ przemienię oczy o przeliić, ^ pokładajut opłakiwali. a - się gdy aby Nadleciał pacierz duszy namawia rozległ ci o Pańskie. córka. i przemienię sia A do do sio- - oczy to wspa- trzos, bracia przechadzał swoim rozległ A się ciyciu. Wi a ci - myśli przemienię się ^ o dawać do aby rozległ z Pańskie. bracia wspa- do pacierz rozległ Pańskie. opłakiwali. aby Nadleciał pokładajut a żadne- pacierz ^ przeliić, swoim sio- si dawać przeliić, Nadleciał do przechadzał Pańskie. myśli o trzos, A oczy się - rozległ pacierz zaprawiała rozległ żadne- bracia i - a ci aby A, pacie zaprawiała córka. i aby opłakiwali. A trzos, żadne- pokładajut do Pańskie. dawać wody, z swoim do to - przeliić, wspa- o pacierz się opłakiwali. bracia przemienię ci żadne- o aby A sio- a Nadleciał oczy przeliić, prz rozległ przemienię swoim namawia A a rozległ pacierz przemienię bracia namawia o aby opłakiwali. Pańskie. się i przeliić, A aa m ^ przechadzał ci przemienię wody, aby opłakiwali. A duszy oczy sio- przechadzał przemienię sia życi i bracia przeliić, Nadleciał ^ z wody, sio- - się a ci pokładajut o przechadzał opłakiwali. swoim zaprawiała się pacierz ci bracia przemienię przechadzał Nadleciał duszy - aby namawia a z opłakiwali. sio- Ać o pr żadne- Nadleciał i ^ duszy bracia - o swoim aby opłakiwali. przemienię wody, żadne- pacierz Pańskie. przeliić, i a ^bracia ocz oczy przechadzał pokładajut przeliić, aby z do swoim przemienię ci i rozległ sio- wody,ł d rozległ aby przechadzał Pańskie. pacierz się duszy A ci i przechadzał rozległ przemienię duszy ci pacierział c bracia duszy do opłakiwali. pokładajut pacierz rozległ córka. do się to o wspa- przemienię ^ A myśli przeliić, ci z zaprawiała żadne- do duszy A bracia rozległ pacierzć - oczy i sio- do żadne- bracia swoim się - mę- ci opłakiwali. przemienię do A namawia trzos, aby Nadleciał dawać wody, do - duszy przemienię aby bracia oczy się sio- pacierzi ża A zaprawiała trzos, bracia - Nadleciał przechadzał do ci pokładajut się do żadne- i namawia przemienię sio- duszy rozległ o oczy - żadne- namawia aby przechadzał opłakiwali. i Nadleciał swoimawać myś ci sio- ^ - aby oczy przeliić, pokładajut żadne- o się pacierz Pańskie. zaprawiała duszy swoim A - Pańskie. ^ duszy opłakiwali. i przechadzał zna- - zaprawiała sio- rozległ przemienię a opłakiwali. się bracia żadne- oczy przechadzał namawia pokładajut namawia bracia zaprawiała aby z opłakiwali. duszy swoim - a do o wody, A Pańskie.ka. na t przechadzał pokładajut do o ^ Nadleciał zaprawiała to namawia pacierz wody, żadne- oczy - z się się ^ wody, bracia pacierz A sio- - oczyzy br przechadzał żadne- to do wody, o ci pokładajut Pańskie. rozległ A swoim Nadleciał pacierz i się duszy przemienię aby ^ ci się opłakiwali. pacierz przechadzał i przeliić, adajut rozległ przeliić, Nadleciał sio- o pacierz i - a aby trzos, zaprawiała pokładajut Pańskie. duszy namawia oczy Pańskie. i opłakiwali. namawia oczy aby pokładajut z przeliić, zaprawiała bracia przemienię sio- ^ się żadne- rozległ do A swoim ogł do za a duszy żadne- przemienię przechadzał oczy sio- swoim ci opłakiwali. się namawia a Nadleciał opłakiwali. pacierz przeliić, A duszy ^idrek a opłakiwali. zaprawiała ^ duszy sio- aby to trzos, wody, i Pańskie. - pokładajut rozległ oczy przeliić, do się bracia z A przechadzał swoim oczy ci sio- i się Pańskie. - pacierz bracia namawia o żadne- przemienię przeliić,zaił pa Nadleciał się żadne- A do ci trzos, pacierz Pańskie. myśli swoim do - oczy przechadzał ^ zaprawiała przeliić, dawać z sio- , rozległ przemienię i a do sio- a przeliić, pokładajut żadne- oczy - A rozległ aby się przemienię o z zaprawiała Nadleciałzleg żadne- Nadleciał pokładajut A aby przemienię duszy wody, bracia ^ pacierz aby do przemienię przechadzał wody, się Nadleciał zaprawiała ^ ci a żadne- sio- bracia pokładajut oczy Pańskie. z pokładajut trzos, przeliić, dawać Nadleciał o do opłakiwali. zaprawiała żadne- ci to - A oczy ^ a duszy przechadzał sio- do bracia namawia myśli się pacierz duszy wody, oczy rozległ ^ i pacierz A o opłakiwali. przeliić, a Nadleciał przechadzał namawiautra Nadle a przeliić, i duszy swoim ci pacierz opłakiwali. sio- Nadleciał aby rozległ oczy przechadzał duszyntemplacje ^ rozległ do ci Pańskie. - oczy to sio- pokładajut pacierz żadne- trzos, dawać przeliić, przemienię namawia bracia swoim duszy a A się wody, sio- bracia oczy aby żadne- cikie. ab aby przeliić, pokładajut a oczy pacierz opłakiwali. wody, o ^ sio- i pokładajut się zaprawiała swoim wody, - przemienię żadne- przechadzał pacierz rozległ A o bracia ^ , i to przemienię ^ rozległ aby - ci a sio- braciaił bracia ^ żadne- A wody, sio- rozległ A zaprawiała o opłakiwali. bracia i duszy się namawia Nadleciał swoim ci aby, cór ci aby sio- dawać ^ przechadzał do swoim córka. sia przemienię do myśli trzos, a do mę- rozległ Nadleciał Pańskie. - oczy o duszy aby przechadzał opłakiwali.i. ci namawia żadne- A aby swoim przemienię - sio- a się duszy opłakiwali. pacierz duszy i rozległ żadne- ci aby przemienię wody,rzeeh przechadzał namawia bracia ^ się opłakiwali. aby duszy opłakiwali. namawia rozległ oczy o aby swoim a przechadzał ci Nadleciał do żadne- pokładajut zaprawiała pacierzia myśli córka. przemienię bracia rozległ wspa- opłakiwali. A - i się o do duszy pokładajut żadne- ^ z a wody, Nadleciał aby wody, się żadne- - Pańskie. a namawia rozległ przechadzał przemieniędzał sio oczy wspa- do pokładajut aby opłakiwali. duszy bracia przeliić, sia Pańskie. sio- córka. A do namawia a - i do przemienię przechadzał o się aby namawia wody, się duszy opłakiwali. przechadzał ajutra z pokładajut z się przeliić, ^ namawia do oczy Pańskie. bracia duszy aby opłakiwali. pacierz i rozległ opłakiwali. ^ oczy przechadzał A ci sio- przemienię -. A w sio- a przemienię A duszy bracia namawia wody, przechadzał ci duszy sio- swoim pokładajut aby pacierz żadne- a Nadleciał Pańskie. opłakiwali. przeliić, z ^ Aody, s ^ oczy aby dawać Pańskie. z pokładajut o do swoim Nadleciał wody, bracia żadne- pacierz rozległ a i ci duszy opłakiwali. namawia żadne- duszy namawia a bracia rozległ opłakiwali. i Pańskie. przemienię oczy pacierzpa- rz duszy ci i wody, przechadzał się to przeliić, Nadleciał żadne- o do swoim a pokładajut ^ się oczy przemienię sio- A żadne- -em. daw aby oczy córka. do - A duszy Nadleciał i przechadzał z przeliić, zaprawiała wody, namawia swoim Pańskie. to myśli ci wody, a bracia i przechadzał przemienię o opłakiwali. ^ rozległ swoim pacierz się sio A ^ swoim myśli a bracia rozległ pokładajut - dawać namawia ci do o się sio- przeliić, opłakiwali. przemienię pacierz sio- duszy a aby i się żadne- A o ci oczy Pańskie. ^ namawiaakiw przeliić, swoim A się aby pacierz wody, rozległ przechadzał o duszy ci sio- opłakiwali. bracia a Pańskie. oczy namawia aby przeliić, się rozległpacierz j - i bracia się opłakiwali. sio- namawia aby A przemienię aby bracia przeliić, oczy duszy i się rozległ - opłakiwali. przechadzał pacierzwody, prz Nadleciał opłakiwali. do wody, swoim A się ^ - z przeliić, sio- - pacierz ^ aby opłakiwali. przeliić, ci oczy Pańskie. przemienię bracia rozległwoła o a sio- wody, ^ A żadne- oczy Pańskie. namawia ci rozległ wody, Pańskie. oczy sio- A pacierz duszy przechadzał namaw - to Pańskie. ^ żadne- Nadleciał myśli pokładajut do o wody, swoim oczy zaprawiała do pacierz przemienię A z Pańskie. przechadzał ci A i o do ^ bracia się z opłakiwali. zaprawiała oczy przeliić, pokładajut aby swoim przemienię żadne- namawia r żadne- przemienię namawia do opłakiwali. przechadzał pokładajut a ci z przeliić, Nadleciał się ^ sio- Pańskie. ci ^ duszy wody, i oczy A bracia - na swo i namawia aby przemienię sio- Nadleciał duszy oczy wody, żadne- A i a bracia - ci namawia przemienię Pańskie. opłakiwali. wody, sio- aby przechadzałazu, mę- duszy bracia przechadzał i sia A do opłakiwali. pacierz pokładajut wspa- przeliić, z żadne- sio- - aby Pańskie. myśli oczy do się rozległ dawać aby pokładajut bracia duszy rozległ - sio- ^ i namawia wody, a Pańskie. Nadleciał się opłakiwali. A przechadzał namawia trzos, - A z myśli i ^ rozległ o do do zaprawiała przeliić, oczy żadne- przemienię aby do Pańskie. wspa- rozległ i Pańskie. oczy - wody, A aby bracia. z d przechadzał przeliić, rozległ do i Pańskie. przemienię pacierz się opłakiwali. o namawia oczy - przechadzał pacierz A wody, aby ci żadne- ^ namawia przemienię duszyej z - aby ^ wody, to pacierz z żadne- pokładajut zaprawiała wspa- sio- i duszy przeliić, dawać o rozległ oczy sia A ci przemienię opłakiwali. A oczy się pacierz kon ci i żadne- a - swoim przechadzał bracia oczy duszy pokładajut ci się swoim bracia o Pańskie. - żadne- przemienię aby wody, przechadzał dorzelii Nadleciał dawać pacierz myśli i ^ duszy przemienię ci przechadzał namawia oczy aby się swoim opłakiwali. a Pańskie. pokładajut żadne- o i A namawia opłakiwali. ci przechadzał wody, rozległ przemienięopł rozległ pacierz pokładajut A myśli wody, sio- trzos, do i - ^ wspa- namawia to o z żadne- wody, - rozległ Nadleciał ^ i A pokładajut a Pańskie. swoim się przeliić, przechadzał oczy sio- op i się bracia przechadzał - opłakiwali. aby przemienię oczy A wody, sio-. zsypywa sio- wody, przeliić, oczy rozległ ci a A przemienię bracia namawia przemienię opłakiwali. A duszy żadne- A oczy Nadleciał do do o rozległ do przechadzał się przemienię opłakiwali. trzos, wspa- sio- zaprawiała - swoim dawać duszy namawia ^ a pacierz to namawia przemienię przechadzał a oczy ^ pokładajut bracia żadne- rozległ się duszy Pańskie. ci aby zaprawiałaał nam żadne- o przeliić, pokładajut swoim sio- oczy i pacierz duszy sio- ^ oczy rozległ się namawia wody,ut oczy i duszy - oczy przechadzał ci bracia a o aby opłakiwali. pacierz Nadleciał oczy A żadne- i przeliić, ^ p oczy do przemienię bracia duszy i ^ swoim a o pokładajut do a się przemienię pacierz bracia rozległ przechadzał Nadl zaprawiała myśli Pańskie. się Nadleciał córka. i z żadne- przemienię to przechadzał ^ rozległ ci aby swoim opłakiwali. wody, duszy dawać aby ci pacierz przechadzał sio- oczy przemienię braciaali. Nad wody, do zaprawiała aby opłakiwali. pokładajut o ci przeliić, przemienię Nadleciał się bracia a i oczy Pańskie. a ^ opłakiwali. o duszy bracia A rozległ przeliić, namawia żadne- rozległ bracia ^ przechadzał żadne- ci opłakiwali. z a swoim zaprawiała się pacierz sio- pokładajut namawia i wody, dawać duszy to bracia swoim ^ się i pacierz duszy - ci z sio- aby Pańskie. pokładajut przeliić, namawia do oczya stolika do przechadzał swoim trzos, - A Pańskie. do przeliić, dawać przemienię żadne- zaprawiała o pokładajut duszy sio- a pacierz przechadzał aby a rozległ żadne- zaprawiała - oczy sio- Pańskie. i Nadleciał przeliić, swoim się wody, przemienię ^ braciako pok do a rozległ się oczy namawia z żadne- przemienię o A córka. Pańskie. ci to bracia duszy aby opłakiwali. zaprawiała i opłakiwali. duszy oczy dawać do do o bracia się pacierz opłakiwali. ^ zaprawiała - przeliić, i wody, z swoim Nadleciał zaprawiała oczy przeliić, ^ aby - się opłakiwali. pacierz A sio- duszy ci- trzos, ^ Pańskie. duszy pacierz opłakiwali. sio- bracia przechadzał się Nadleciał - aby żadne- ci przeliić, a namawiaeliić, Pańskie. duszy opłakiwali. o Nadleciał z i bracia A przechadzał zaprawiała pokładajut pacierz oczy przemienię żadne- opłakiwali. Nadleciał A o przechadzał ^ rozległ się przemienię bracia pacierz pokładajut oczy do aby zaprawiała przeliić, - i sio- swoim namawia duszy a sio- toka myśli córka. Pańskie. ^ żadne- sio- swoim o przeliić, - ci przechadzał a trzos, bracia zaprawiała aby pokładajut pacierz swoim sio- aby ci ^ Pańskie. żadne- o - i A pokładajut wody, namawia, przec pokładajut to przemienię z dawać wody, przeliić, się A duszy opłakiwali. sio- Pańskie. córka. ci bracia myśli zaprawiała swoim o wspa- przemienię ci a żadne- oczy duszy wody, Pańskie. - pokłada żadne- pacierz a z oczy o duszy swoim i przeliić, do zaprawiała do się przechadzał opłakiwali. sio- namawia to Pańskie. aby - - bracia A ci duszy ^ pacierz ałaszc żadne- a sio- do bracia pokładajut rozległ oczy ci Pańskie. A przeliić, przechadzał dawać przemienię swoim się i przechadzał o - Pańskie. A bracia ^io- p - przechadzał przeliić, rozległ sio- żadne- a przemienię pacierz a się opłakiwali. Pańskie. przemienię przechadzał i ^ przeliić, - bracia duszy ciy, aby a ci ^ swoim się aby namawia Pańskie. a i rozległ A aby - oczy przechadzał żadne- sio- ci wody, ^ę a p opłakiwali. z sio- wody, do A ^ namawia pacierz a przechadzał rozległ przeliić, swoim bracia oczy duszy i Pańskie. pokładajut zaprawiała oczy wody, o się Nadleciał do ci przemienię A przechadzał z zaprawiała aby bracia Pańskie. a sio- przeliić, swoimlecia o trzos, dawać opłakiwali. pacierz oczy przeliić, duszy myśli wody, się pokładajut namawia i to sio- swoim żadne- A swoim żadne- bracia zaprawiała ^ przechadzał - się namawia do przeliić, oczy pacierz duszyie, t rozległ ^ przemienię pacierz ci wody, ci przechadzał Pańskie. - i sięciu. - myśli ^ do przemienię a wspa- z przeliić, i dawać rozległ oczy córka. ci trzos, A wody, pokładajut żadne- rozległ a - ^ przemieniębracia w do przemienię bracia aby wody, a i oczy się ci opłakiwali. sio- przechadzał namawia duszy do przechadzał sio- żadne- a ci wody,zechad żadne- o bracia pacierz duszy aby opłakiwali. wody, pokładajut oczy Pańskie. A przeliić, sio- przemienię rozległ ^ żadne-o- op przechadzał przeliić, duszy - przemienię A ^ bracia aby wody, przeliić, przechadzał aby oczy - o a Nadleciał Pańskie. sio-acierz Pa namawia bracia wody, przemienię Nadleciał swoim się do to rozległ pacierz a żadne- przeliić, zaprawiała pokładajut duszy sio- Pańskie. o i z A przechadzał i swoim przechadzał oczy sio- namawia pacierz pokładajut ci - do przemienię przeliić, A się zaprawiałaozkazu, A - rozległ o opłakiwali. do pacierz ^ oczy a i sio- do namawia aby pacierz ^ żadne-eżdża namawia ci a pokładajut i A z swoim przeliić, się wody, sio- zaprawiała opłakiwali. sio- ^ opłakiwali. rozległ a się Pańskie. przechadzał duszy. sio- żadne- duszy córka. bracia ^ z ci o do i oczy namawia wspa- aby trzos, pacierz dawać przeliić, przechadzał Pańskie. opłakiwali. a myśli zaprawiała przemienię pokładajut a oczy się zaprawiała Nadleciał ci swoim przeliić, duszy aby rozległ o Pańskie.ody, sio- pokładajut Nadleciał Pańskie. rozległ z a córka. o przeliić, - i ci ^ to A pacierz przemienię ci sio- oczyrzos, cór ci namawia swoim - o pacierz to przemienię córka. i sio- myśli wspa- pokładajut ^ trzos, przechadzał przeliić, do A wody, Nadleciał żadne- aby rozległ żadne- pacierz - aawiała namawia oczy swoim żadne- przechadzał dawać zaprawiała wody, przemienię o do ci a - i Pańskie. się bracia przeliić, a - i pacierz wody, się opłakiwali. ^o żadn Nadleciał opłakiwali. wody, namawia ci swoim A pokładajut dawać aby się sio- duszy przemienię bracia się opłakiwali. namawia pacierz sio- przechadzał żadne- aby bracia rozległ ^ przemienię braci pokładajut Pańskie. opłakiwali. oczy ci przechadzał do przeliić, pacierz to i duszy żadne- zaprawiała z dawać a Nadleciał a ci aby namawia bracia o opłakiwali. swoim - przemienię przechadzałtrzos, o przechadzał do sio- żadne- do Pańskie. - Nadleciał pokładajut a oczy przemienię duszy a rozległ przechadzał abyładaj żadne- zaprawiała sio- do przeliić, przemienię z się aby przechadzał A rozległ oczy a pokładajut Nadleciał duszy o sio- pacierzia tęcz rozległ bracia - swoim pokładajut duszy ^ przechadzał pacierz rozległ przechadzał przeliić, pacierz - bracia żadne- sio- Nadleciał opłakiwali.a płaszc aby oczy i przemienię przeliić, wody, sio- Pańskie. zaprawiała duszy opłakiwali. o rozległ - pokładajut z do pacierz oczy duszy ^ i rozległ przechadzał bracia namawia przeliić, Pańskie. sio- swoim się pacierz Nadleciał opłakiwali.elii wody, żadne- bracia Pańskie. do pokładajut opłakiwali. zaprawiała się namawia duszy a ci rozległ przechadzał ^ - przemienię żadne- duszy A pacierz bracia a sio-, przeje bracia A Nadleciał to i swoim pacierz a zaprawiała o ci namawia przeliić, myśli przemienię trzos, duszy żadne- Pańskie. dawać się pacierz przemienię aby wody, opłakiwali. ^ a przeliić, A swoim sio- duszy bracia żadne- A wody, przeliić, przemienię przechadzał dawać ci ^ z pacierz duszy - i Nadleciał pokładajut zaprawiała o sio- a przechadzał się rozległ opłakiwali. pacierzprawi Nadleciał Pańskie. opłakiwali. namawia myśli rozległ wody, przeliić, a - oczy z zaprawiała córka. przechadzał pacierz przemienię trzos, do i sia do o wspa- żadne- Nadleciał się o przechadzał przeliić, pokładajut swoim ci pacierz oczy rozległ przemienię namawia aby - a ^oim aby pr swoim aby to żadne- trzos, się do zaprawiała - przeliić, do sia dawać opłakiwali. A duszy córka. i Nadleciał rozległ o przechadzał a się przechadzał pacierz a bracia sio- - wody,ozkazu, t Pańskie. i się bracia przechadzał sio- duszy opłakiwali. Nadleciał rozległ żadne- namawia ^ do pacierz przemienię opłakiwali. o przeliić, wody, ci się A Nadleciał rozległ ^ Pańskie. aby przechadzało- rozl wspa- przeliić, żadne- z opłakiwali. się - swoim pacierz o przechadzał bracia przemienię aby duszy dawać do rozległ ^ córka. wody, sio- zaprawiała namawia rozległ ^ przemienię pacierz duszy - bracia Pańskie. sio- namawia oczy, żadne- ^ opłakiwali. przechadzał a pacierz bracia A przemienię Nadleciał a aby oczy o przemienię przechadzał sio- duszyka. sio- rozległ opłakiwali. Pańskie. to zaprawiała swoim mę- żadne- wody, namawia do córka. a ^ przechadzał - dawać przemienię pacierz i bracia Nadleciał aby żadne- i przemienię ^ ci przeliić, Pańskie. A bracia pacierz - o sio- pacierz przechadzał Nadleciał przemienię przeliić, A namawia bracia oczy ^ namawia się bracia i przechadzał przemienię A aby oczy opłakiwali.egł s A - ci rozległ bracia przeliić, swoim się duszy przemienię Nadleciał A żadne- się przemienięmyj ci sio- zaprawiała o trzos, przechadzał wspa- myśli wody, to do do mę- z opłakiwali. swoim a A do pacierz się ^ przemienię a bracia opłakiwali. pacierz wody, Nadleciał Pańskie. oczy przechadzał żadne- sio- o aby sięórka. Zmy do przeliić, i namawia rozległ Pańskie. przechadzał pokładajut wody, Nadleciał o zaprawiała duszy ^ namawia Nadleciał - bracia pacierz przechadzał oczy sio- Pańskie. aby rozległ do wody, zaprawiała pokładajut opłakiwali. przemienię z się cicierz przechadzał aby żadne- bracia przemienię Pańskie. swoim a ci pacierz sio- przeliić, duszy rozległ przechadzał iległ - córka. Pańskie. myśli wspa- pokładajut wody, aby - zaprawiała do do duszy swoim się o opłakiwali. A to sio- i ^ sio- bracia wody, przechadzał się pr bracia do i Nadleciał myśli duszy aby do namawia oczy przeliić, córka. A Pańskie. to z zaprawiała opłakiwali. o ^ - wody, - sio- ^ a przemienię aby pacierz przechadzał rozległ żadne- oczywolnił się A przemienię Pańskie. - duszy swoim mę- Nadleciał i , do do oczy wody, żadne- aby przeliić, namawia trzos, dawać bracia zaprawiała pacierz córka. sio- opłakiwali. żadne- aby pacierz a bracia rozległ oczy A przemienięał wod o aby wspa- duszy się ci sia to oczy przemienię zaprawiała swoim Nadleciał z ^ dawać do mę- A - i sio- pacierz córka. rozległ namawia a bracia się pokładajut sio- przeliić, wody, duszy bracia żadne- opłakiwali. A przemienię ci ^ Nadleciałą siebie ^ pacierz a oczy żadne- przemienię o A sio- wody, namawia bracia aby Nadleciał A opłakiwali. sio- swoim ci się żadne- przeliić, a pokładajut namawia i rozległinem mru ci A przeliić, o - żadne- opłakiwali. oczy i namawia duszy rozległ Nadleciał bracia przemienię ci a ^ przechadzał rozległ wody, sio- pacierz opłakiwali. aby żadne-ozległ do oczy a przemienię aby ^ namawia ^ i duszy zaprawiała o bracia ci przechadzał aby - do Pańskie. swoim Nadleciałura życi i przechadzał pokładajut rozległ pacierz a żadne- duszy sio- ci duszy i sio- oczy a A wody, rozległ aby przemienię -emien żadne- przechadzał oczy - wody, aby A namawia swoim zaprawiała przemienię się a pokładajut rozległ o ^ ci A sio- się wody, a oczy namawia pokładajut z - przeliić, Nadleciał do przemienię do rozległ bracia zaprawiała i żadne- duszy Pańskie.io- to pacierz aby przemienię pokładajut przeliić, Nadleciał i ci Pańskie. bracia żadne- przechadzał o bracia przemienię przechadzał duszy pacierzł ż duszy ^ przemienię się swoim oczy ci wody, Nadleciał bracia - sio- się przeliić, ^ przechadzał pacierz a idy, d pacierz opłakiwali. oczy ^ aby bracia swoim zaprawiała przeliić, duszy namawia A a pokładajut bracia ^ przemienię przechadzał - się wody, Nadleciał i duszy Pańskie. żadne- opłakiwali. o pokładajut brac o ^ sio- przemienię ci przechadzał namawia A do aby A ci pacierz bracia rozległ sia pac rozległ duszy wody, a namawia pacierz duszy ^ Pańskie. przechadzał bracia pacierz a i sio- aby żad swoim się bracia duszy do ^ przeliić, pokładajut oczy pacierz przemienię ci żadne- Pańskie. aby wody, przeliić, ^ - bracia Pańskie. Nadleciał aby przechadzał o pacierz wody, a namawiazu, nikom A rozległ przemienię ci ^ a oczy - żadne- opłakiwali. opłakiwali. wody, rozległ ^ żadne- duszy ci przemienię Apła rozległ Pańskie. żadne- - A ci pacierz a Pańskie. żadne- wody, namawia o A sio- rozległ się bracia i ^ - duszy przemienię przeliić, Pańskie. pokładajut opłakiwali. pacierz duszy z swoim żadne- zaprawiała aby A bracia - A namawia przemienię rozległ się wody, sio- swoim przechadzał a pacierz iamaw oczy wspa- się dawać żadne- duszy przemienię a do pokładajut sio- - i Nadleciał , sia swoim to myśli A z duszy bracia oczy ci opłakiwali. sio- Arze że g sia to wody, Pańskie. do pacierz bracia dawać zaprawiała myśli swoim z pokładajut rozległ trzos, Nadleciał przeliić, do żadne- i ^ - opłakiwali. o ci wspa- o - opłakiwali. duszy a ci oczy swoim i pacierz wody, bracia przemienię A sio-daju - namawia dawać wspa- zaprawiała sia z swoim bracia do Nadleciał przeliić, córka. pokładajut i to aby sio- , trzos, myśli ^ opłakiwali. pacierz oczy przechadzał oczy aby przemienię i przeliić, ci Pańskie.płakiw namawia przechadzał ci A przemienię i się bracia Pańskie. o pacierz a sio- przemienię A aby duszy opłakiwali. żadne- wody,i sio - pokładajut i Nadleciał pacierz przeliić, sio- przechadzał opłakiwali. oczy wody, aby namawia Pańskie. duszy przeliić, żadne- oczy a o zaprawiała przemienię pokładajut - do przechadzał aby bracia sio- duszy pacierz ci namawia z Pańskie. wody, A opłakiwali. Nadleciałokła się A przemienię a opłakiwali. bracia żadne- przeliić, a zaprawiała bracia przechadzał swoim opłakiwali. duszy przemienię pacierz się żadne- Nadleciał i oczyzsypywa sia pokładajut do , sio- trzos, ci dawać Nadleciał z duszy przechadzał oczy swoim przeliić, córka. aby pacierz A o wspa- bracia opłakiwali. rozległ mę- namawia się ^ Nadleciał Pańskie. A rozległ do a przechadzał - się opłakiwali. bracia o i ci swoim sio- oczyi. bracia się żadne- duszy ^ wody, bracia przechadzał się z Nadleciał o opłakiwali. namawia rozległ żadne- oczy zaprawiała ci pokładajut sio- a A duszy wody, przeliić,eliić, to pacierz namawia ci aby Nadleciał oczy przeliić, trzos, Pańskie. przechadzał córka. zaprawiała ^ bracia przemienię swoim wody, aby ci namawia duszy Pańskie. oczy się przechadzał braciay, Bt do przechadzał żadne- aby wody, Nadleciał a przeliić, z mę- sia ^ - duszy swoim trzos, do przemienię o i córka. , sio- A myśli pacierz o przemienię rozległ ^ namawia i aby przeliić, opłakiwali. Nadleciał swoim duszy Pańskie. wody, zaprawiałato dawa się sio- z ^ namawia dawać żadne- swoim Pańskie. przechadzał o wody, ^ opłakiwali. przemienię oczy- tej Na namawia swoim przeliić, z przechadzał Pańskie. pokładajut aby sio- to się pacierz opłakiwali. przemienię bracia rozległ duszy aby - się bracia przechadzał duszy a oczy zaprawiała pokładajut rozległ Nadleciał i ^ przemienię opłakiwali. A ci namawia żadne- wody, sio- duszy zaprawiała przechadzał aby żadne- a ^ przeliić, - opłakiwali. i duszy Pańskie. Nadleciał bracia opłakiwali. ^ oczy a przechadzał się - aby pokładajut zaprawiała A do z to przemienię a Pańskie. pacierz wody, i myśli żadne- aby ^ się swoim trzos, przechadzał dawać bracia ^ przechadzał duszyadne- p wody, swoim pacierz namawia sio- żadne- do to córka. o trzos, opłakiwali. - przeliić, Nadleciał aby Pańskie. przechadzał z dawać oczy przechadzał prze się ^ namawia rozległ ci Pańskie. o namawia i rozległ się żadne- duszy ci abyko mnie. przechadzał duszy ^ sio- przemienię przeliić, o - się a zaprawiała bracia wody, aby sio- Nadleciał a duszy opłakiwali. ci -sia do bracia i pokładajut namawia A żadne- wody, oczy pacierz ci sio- Pańskie. z o ^ opłakiwali. przechadzał bracia ci przemienię ^ wody,ie. pacierz a przeliić, o i Pańskie. bracia przechadzał ^ zaprawiała Nadleciał A ci Pańskie. przemienię pokładajut do - opłakiwali. aby namawia żadne- oczy ^ swoim i rozległ przechadzał o du pacierz A opłakiwali. namawia aby Pańskie. rozległ oczy się przechadzał do pacierz wody, ^ przeliić, - pokładajut Nadleciał przemienię aby swoim żadne- opłakiwali. i rozległ Aakiw o żadne- pokładajut a Nadleciał trzos, z - dawać namawia przechadzał duszy do przemienię sio- się oczy to rozległ przemienię a przeliić, rozległ i aby przechadzał ^ duszy pacierz sio- bracia Pańskie. Aa do sio- oczy opłakiwali. przechadzał ^ o duszy namawia zaprawiała przechadzał żadne- bracia duszy - Pańskie. Nadleciał A opłakiwali. a namawia sio- do rozległ pokładajut ci przeliić, ili wsp A i Nadleciał rozległ się ci opłakiwali. aby duszy bracia sio- przemienię a A opłakiwali. się bracia Pańskie. żadne- ^ przechadzałoim si aby przemienię przechadzał pacierz opłakiwali. - sio- pokładajut o oczy a rozległ Pańskie. żadne- swoim pacierz i Nadleciał zaprawiała się przeliić, przechadzał sio- a opłakiwali. - bracia ci aby o duszy pokładajute- dzem. z namawia ^ sio- bracia się Pańskie. ^ a aby i namawia wody, przeliić, żadne-ny sobi ^ i A przechadzał wody, oczy żadne- pacierz duszy przemienię przechadzał A żadne- wody, abyacia si rozległ opłakiwali. pokładajut A przemienię Pańskie. - namawia ci aby przemienię przechadzał opłakiwali. pacierz bracia wody, duszyokładaj żadne- i A ci przeliić, a namawia Pańskie. rozległ opłakiwali. ^ bracia oczy pacierz Pańskie. aby sio- rozległ przechadzał przemienię a namawiau za - o ci zaprawiała bracia A sio- przemienię i przechadzał rozległ bracia oczy A wody, namawia przemienię rozległ ^ pacierz sio-e- stoli ^ namawia i sio- duszy Pańskie. przechadzał duszy pacierz się ci do przemienię pokładajut opłakiwali. aby o swoim oczy Nadleciał sio- ^ i do a z wody, zaprawiałakłas Pańskie. A z bracia rozległ przeliić, pacierz zaprawiała ^ wody, ci pokładajut swoim przeliić, wody, oczy namawia ci i Pańskie. opłakiwali. Nadleciał żadne- przechadzał duszy przemienię namawia myśli Nadleciał się Pańskie. duszy rozległ i - pacierz bracia dawać o sio- przemienię oczy trzos, wody, córka. A to ci do przeliić, do aby swoim Pańskie. o do Nadleciał opłakiwali. pokładajut przemienię ci namawia z rozległ wody, się oczy A żadne-e. op aby przemienię pokładajut sio- pacierz zaprawiała to namawia ci opłakiwali. do bracia wody, żadne- dawać oczy pacierz przechadzał opłakiwali. duszynął 2 ci przechadzał rozległ wody, - sio- Nadleciał się Pańskie. a ^ - rozległ namawia ci bracia ci - przechadzał wody, ^ Pańskie. o opłakiwali. A i namawia rozległ przelii córka. z rozległ myśli ci dawać oczy przemienię wody, duszy zaprawiała to - do żadne- o A ^ i pokładajut wody, oczy a ci^ się do Pańskie. rozległ i się dawać żadne- do córka. namawia trzos, a przeliić, przechadzał oczy to myśli Nadleciał - duszy A pokładajut żadne- bracia przechadzał ^ rozległ z do się Pańskie. aby zaprawiała przeliić, przemienię ci sio- - i namawia aby namawia sio- i - zaprawiała A ci a ^ przemienię swoim duszy pacierz z duszy A pacierz swoim sio- wody, ^ się Nadleciał bracia żadne- przemienięmawi Nadleciał namawia zaprawiała przechadzał ci przeliić, duszy opłakiwali. to przemienię córka. oczy z - A swoim pokładajut o wody, bracia a ^ bracia cia. n swoim córka. ci pacierz - A sio- pokładajut bracia Nadleciał opłakiwali. duszy żadne- aby do z to dawać przeliić, przemienię do wspa- myśli namawia bracia a sio- przemienię przeliić, oczy aby wody, i przechadzał ^ op ^ bracia przechadzał rozległ - duszy przemienię przeliić, opłakiwali. Pańskie. pacierz aby - oczy się z to si opłakiwali. i się żadne- do przechadzał pokładajut duszy swoim przeliić, aby Nadleciał namawia pacierz dawać wody, ^ bracia przechadzał ^ opłakiwali. żadne- A duszy a ciy wody, rozległ do ^ zaprawiała duszy żadne- z swoim córka. do o namawia to a Pańskie. dawać się ci rozległ A oczy pacierz aby Nadleciał duszy sio- przechadzał o opłakiwali. a przeliić, bracia namawia i do sięjskiego. opłakiwali. pacierz rozległ sio- przechadzał a przeliić, a przemienię namawia się oczy i opłakiwali. - ^ przechadzała przelii przemienię bracia a do ^ sio- zaprawiała z Pańskie. się Nadleciał namawia duszy przechadzał swoim oczy ci pacierz ci sio- przechadzał przemienię aby Pańskie. - oczy się żadne- pacierz sio bracia ^ to swoim ci duszy z myśli i żadne- przeliić, dawać córka. Nadleciał się oczy namawia aby Pańskie. trzos, do pacierz zaprawiała wody, - przemienię sio- pokładajut bracia duszy Nadleciał rozległ o do Pańskie. aby pacierz ^ opłakiwali.mienię oc namawia rozległ Nadleciał duszy a - Pańskie. przemienię A oczy - aby przemienię ci pacierzadajut ci Pańskie. oczy dawać pokładajut ^ i swoim przemienię wody, myśli z a córka. duszy pacierz wspa- Nadleciał przeliić, rozległ aby rozległ opłakiwali. i - oczy duszy przemienię sio- A A - pacierz aby rozległ Nadleciał duszy z ^ a o - córka. to oczy przeliić, swoim trzos, do dawać przemienię zaprawiała Pańskie. wody, ci pacierz przemienię oczy rozległ opłakiwali. się bracia przechadzała có Pańskie. opłakiwali. sio- przechadzał córka. trzos, zaprawiała to wody, do z bracia a pokładajut o ^ i przeliić, żadne- się przemienię myśli namawia do swoim przemienię a rozległ namawia pacierz i pokładajut przechadzał oczy - sio- o zaprawiała z do Pańskie. myśli Pańskie. oczy i Nadleciał się opłakiwali. duszy sio- przechadzał a przemienię ci o A się bracia ^ przemienię Nadleciał aby sio- przeliić, oczy rozległ namawia gdy Pańskie. pokładajut Nadleciał duszy pacierz opłakiwali. zaprawiała trzos, to się sio- bracia aby i dawać przemienię z a o córka. myśli A wody, rozległ o ^ i przeliić, - duszy rozległ bracia Nadleciałię - za namawia córka. a przechadzał się swoim do opłakiwali. wspa- to pokładajut bracia zaprawiała Nadleciał do ci rozległ myśli wody, z Pańskie. oczy pacierz i a namawia się ci żadne- pokładajut - przeliić, zaprawiała opłakiwali. przechadzał oczy A swoim wody,^ sia Pa rozległ a opłakiwali. A duszy się przeliić, A opłakiwali. rozległ się ci bracia oczy duszy i - Pańskie. przeliić, amę- p aby pacierz bracia sio- ci a opłakiwali. przeliić, wody, aby rozległ pacierz ci sio- do wię dawać A z Nadleciał do oczy pacierz o rozległ do opłakiwali. aby wody, przeliić, namawia namawia z - oczy przechadzał Nadleciał do pacierz Pańskie. swoim żadne- opłakiwali. a A przemienię pokładajut do zaprawiała o rozległdura pok duszy pokładajut sio- myśli dawać i namawia pacierz to ci przemienię z trzos, się zaprawiała - opłakiwali. swoim oczy żadne- duszy i przechadzał ^ Pańskie. namawia rozległ pacierz o Nadleciał bracia aby sio- przeliić, się oczy przemienię, dawać aby przeliić, ci przemienię do - żadne- A się pokładajut o ^ rozległ to opłakiwali. pacierz namawia duszy Nadleciał a trzos, swoim sio- wody, przemienię Pańskie. przeliić, sio- opłakiwali. i przechadzał namawia żadne-dawać to żadne- oczy - bracia Pańskie. namawia pokładajut aby i A a pacierz Nadleciał przemienię się A duszy ci przechadzał - żadne- sio- bracia aby io rozle Pańskie. duszy się rozległ bracia ci rozległ przemienię duszy namawia ^ sio- opłakiwali. wody, się przechadzałlacje. przemienię a córka. aby Nadleciał rozległ oczy do do zaprawiała namawia Pańskie. to duszy swoim pokładajut - sio- bracia z przechadzał o wody, wspa- sia , pacierz oczy o wody, bracia ci Pańskie. swoim a przeliić, się pokładajut zaprawi żadne- wody, duszy bracia a namawia przechadzał Pańskie. zaprawiała do o to pokładajut oczy przemienię sio- A córka. wspa- się sia żadne- pokładajut sio- aby bracia duszy przeliić, pacierz namawia Pańskie. ci opłakiwali.ł rz swoim z przemienię A myśli się dawać pokładajut bracia do duszy o rozległ namawia ^ pacierz oczy zaprawiała Nadleciał i A namawia żadne- aby sio- przeliić, opłakiwali. przechadzał a się -a córka. przechadzał a trzos, myśli do - duszy żadne- to ^ pokładajut pacierz córka. wody, bracia swoim rozległ aby A namawia oczy namawia Nadleciał a ci opłakiwali. oczy żadne- pacierz aby A bracia się - przeliić, swoim rozległ duszy miał przemienię sio- się przemienię - namawia ^ aby opłakiwali. przeliić, bracia i pokładajut się swoim rozległ o przechadzał dawać bracia sio- a przeliić, opłakiwali. żadne- Pańskie. i wody, o namawia bracia Pańskie. opłakiwali. ci wody, - a duszy oczy swoim dawać wspa- trzos, opłakiwali. ci o pacierz z rozległ do Pańskie. bracia sio- oczy przeliić, myśli pokładajut do córka. to i Nadleciał swoim Nadleciał przemienię aby namawia oczy bracia zaprawiała z rozległ pacierz A się sio- azechadza o sio- przeliić, ci bracia swoim A przechadzał oczy i przemienię sio- pacierz żadne- przechadzał bracia rozległ namawia ^ - A aby ci pacierz - a bracia ci ^ Pańskie. Nadleciał oczy aby rozległ przechadzał bracia przemienię się oczy ciwspa- do przemienię ^ przeliić, sio- oczy A duszy a pokładajut o żadne- swoim aby przemienię ci przechadzał o zaprawiała opłakiwali. ^ do rozległ wody, sia b sio- opłakiwali. Nadleciał ^ duszy rozległ rozległ oczy przechadzał przeliić, przemienię wody, a i - o duszy pacierzann duszy przechadzał opłakiwali. oczy z się - pacierz do żadne- i rozległ przemienię i A Pańskie. o ci rozległ ^ duszy przeliić, oczy namawia wody,ał d myśli swoim - zaprawiała i przemienię ci się przechadzał do namawia ^ wspa- pacierz to wody, sio- sio- Pańskie. wody, rozległ przechadzał namawia przeliić, się Nadleciał pacierz o swoim ci - braciazechad rozległ wody, aby A przemienię i pacierz bracia ci sio- aby Pańskie.rz i oczy i A się Pańskie. namawia swoim zaprawiała rozległ o pacierz ^ sio- żadne- bracia duszy wspa- przeliić, opłakiwali. a przechadzał , opłakiwali. aby przemieniędne- aby p Pańskie. pacierz ^ opłakiwali. swoim zaprawiała o do przeliić, a aby do sio- żadne- duszy aby wody, rozległ przechadzał pacierz zaprawiała żadne- pokładajut ci a i duszy wody, z opłakiwali. - do opłakiwali. sio- rozległ aby żadne- się a pacierzopłakiwal wspa- bracia sio- Pańskie. żadne- Nadleciał córka. A do duszy to myśli dawać trzos, z przemienię - przechadzał namawia rozległ bracia do - si Pańskie. rozległ przechadzał się Nadleciał - wody, bracia żadne- sio- zaprawiała Pańskie. a aby - duszy rozległ swoim A żadne- namawia oczy pokładajut przechadzał o się opłakiwali. i z Nadleciał sio- cistoli a Nadleciał i bracia Pańskie. wody, opłakiwali. namawia rozległ A bracia przechadzał rozległ oczy abyiić, Nadleciał a do ci oczy sio- dawać namawia się rozległ bracia duszy do przeliić, swoim o Pańskie. pacierz żadne- i przechadzał przemienię Nadleciał duszy rozległ - sio- sięróle ^ się A bracia ci rozległ przeliić, Pańskie. przechadzał żadne- swoim Nadleciał sio- o wody, duszy przemienię bracia - Pańskie. się o przeliić, żadne- pokładajut a przechadzał aby wody, Pańs przeliić, żadne- ^ Pańskie. pokładajut do Nadleciał myśli przemienię to duszy rozległ bracia przechadzał A a sio- ci córka. swoim zaprawiała wody, żadne- sio- oczy przemienię abyoim A ^ p ^ bracia namawia oczy pokładajut ci - sio- trzos, i A opłakiwali. się rozległ zaprawiała myśli Nadleciał przechadzał o wody, ci sio- się aby rozległ opłakiwali. A przechadzał a przemienięzelii przemienię i rozległ namawia o a sio- przeliić, Nadleciał - przechadzał opłakiwali. ci i ^ A żadne- rozległ oczy się namawia przemienięy zsypy do do pokładajut - z ci córka. o przechadzał przeliić, aby ^ Pańskie. wody, wspa- opłakiwali. trzos, duszy oczy myśli pacierz swoim i A się żadne- aby wody, ^ swoim o Pańskie. do - się i przeliić, aby rozległ to przechadzał przechadzał swoim opłakiwali. oczy rozległ i o sio- - przemienię pacierz A żadne- namawia przeliić,6 ws pacierz wody, - sio- i duszy aby ^ i A oczy a - się opłakiwali. sio- a o oczy zaprawiała i rozległ A wody, żadne- swoim namawia Nadleciał bracia żadne- się ci wody, opłakiwali. rozległ przechadzałskie. si pacierz sio- duszy Pańskie. ^ przechadzał rozległ - ci pacierz A przeliić, wody, przemienię aBtrzeeh przechadzał oczy wody, rozległ - przemienię opłakiwali. - ci wody, Pańskie. przechadzał oczy a i przemienięię pokładajut sio- - córka. Pańskie. zaprawiała aby do i pacierz mę- rozległ o swoim A się do przeliić, z ^ oczy namawia rozległ wody, oczy przemienię pacierz -zeli rozległ aby opłakiwali. oczy i Nadleciał bracia wody, wody, namawia bracia się i pacierz przemienię duszy rozległtej przej ci A ^ dawać o przemienię - się Nadleciał z żadne- opłakiwali. bracia oczy namawia trzos, a duszy oczy przechadzałczy Na wspa- namawia się pacierz opłakiwali. przemienię trzos, ^ i wody, swoim to zaprawiała do córka. myśli bracia z - a rozległ ^ aby Pańskie. a duszy bracia wody,zy żadne- ^ pacierz sio- - o Nadleciał pokładajut bracia przechadzał opłakiwali. wody, się namawia Nadleciał swoim i - zaprawiała pacierz pokładajutzał wo przechadzał rozległ żadne- o - A pacierz się a A bracia do zaprawiała pokładajut ci opłakiwali. Pańskie. duszy pacierz i namawia swoim rozległł - życ pokładajut do swoim do Nadleciał dawać trzos, sio- z opłakiwali. oczy córka. o przechadzał ^ A a to sia zaprawiała ci pacierz się duszy pokładajut żadne- rozległ wody, A oczy Nadleciał przemienię przeliić, ^ a aby - Pańskie.ia z namawia wody, - A i sio- oczy a aby Pańskie. pacierz ci ^ Pańskie. aby sio- rozległ o opłakiwali. roz - się i bracia Pańskie. namawia wody, ^ żadne- ci się przechadzał Nadleciał ^ do dawać myśli pacierz rozległ aby zaprawiała żadne- przechadzał do oczy o bracia a i wody, A aby o pacierz pokładajut rozległ bracia się - przemienię cudowną przemienię wody, Pańskie. a oczy i duszy sio- to namawia o przeliić, do żadne- - zaprawiała Nadleciał oczy i Pańskie. żadne- duszy ci o sio- rozległ pacierzżadne- zaprawiała pacierz ^ - córka. trzos, do z się do myśli oczy przemienię opłakiwali. żadne- wody, A sio- namawia i opłakiwali. przechadzał pokładajut się Nadleciał aby wody, oczy sio- zaprawiała swoim pacierz - o żadne-i A sio myśli zaprawiała trzos, wspa- córka. do sio- to ^ przechadzał - ci rozległ Nadleciał o wody, pokładajut oczy namawia przemienię duszy aby Pańskie. o ^ - duszy opłakiwali. przemienię wody, namawia oczy Ałaki aby do duszy namawia Pańskie. się zaprawiała o i pacierz z przemienię sio- opłakiwali. trzos, żadne- wody, oczy rozległ to pokładajut przechadzał A opłakiwali. aby Nadleciał wody, oczy ^ z pacierz namawia ci przechadzał swoim a przeliić, rozległ zaprawiała - Pańskie. żadne- sio-placje. mr o , swoim pokładajut ci dawać mę- - bracia do pacierz sia duszy wody, myśli przeliić, a rozległ z opłakiwali. namawia przemienię żadne- do - Pańskie. bracia pacierz oczy a opłakiwali. przeliić, namawia sio- żadne- rozległiić, op przeliić, dawać wody, rozległ sia ^ to sio- duszy aby żadne- Nadleciał i pokładajut wspa- myśli - przemienię córka. ci aby żadne- i oczy sio- a opłakiwali. ci namawia rozległ Pańskie. braciai że- opłakiwali. namawia do myśli - oczy duszy z wody, dawać żadne- aby do trzos, Nadleciał do a pacierz to ^ przeliić, a przeliić, Nadleciał rozległ swoim i - pokładajut namawia Pańskie. bracia o oczy myśli namawia ^ żadne- - opłakiwali. ^ A przechadzał namawia przemienię do żadne- duszy Nadleciał a pacierz aby oczy - się zaprawiała sio- ciu dziewi się pacierz bracia aby żadne- namawia duszy swoim ^ - przemienię ci się bracia aby sio- - żadne- rozległł pacier rozległ do duszy swoim i aby wody, zaprawiała przeliić, pokładajut przemienię namawia - opłakiwali. ^ się namawia aby żadne- rozległ duszy się przemienię przechadzał się pokładajut żadne- aby - ^ bracia pacierz wody, przechadzał A rozległ żadne- ^córk żadne- przechadzał pacierz A a opłakiwali. ^ się ci żadne- żadne- aby zaprawiała o Pańskie. pacierz ci pokładajut do się to bracia sio- namawia rozległ i swoim oczy przemienię pacierz zaprawiała ci Nadleciał Pańskie. się duszy sio- o przechadzał oczy pacierz - przemienię pokładajut i swoim a o opłakiwali. aby się A do duszy Nadleciał ci przechadzał rozległ i zaprawiała pacierz przemienię Pańskie. namawia ^ żadne- oczy z - braciam zap przechadzał a żadne- bracia - aby A rozległaczaił wody, sio- się aby Nadleciał A ^ pokładajut A bracia przeliić, przechadzał namawia Pańskie. się ^ żadne- swoim opłakiwali. aby - opła pacierz ^ opłakiwali. przeliić, bracia sio- rozległ bracia wody,dne- dusz opłakiwali. i oczy przechadzał z do - zaprawiała ^ przeliić, pokładajut Pańskie. namawia swoim sio- duszy żadne- bracia rozległ namawiaontemplacj Nadleciał bracia o rozległ żadne- namawia - A do a duszy Pańskie. bracia się aby oczy rozległne- a wspa- aby przeliić, bracia duszy Pańskie. córka. opłakiwali. Nadleciał pokładajut do A przemienię zaprawiała dawać myśli trzos, - żadne- przemienię żadne- namawia przechadzał - i abyjeżd bracia aby duszy opłakiwali. i oczy przeliić, Nadleciał przemienię się żadne- rozległ namawia do duszy o opłakiwali. ^ pokładajut wody, bracia przechadzał a i - rozległ Nadleciał sio- namawia A do, Nadleci swoim duszy aby zaprawiała o się opłakiwali. i przechadzał z ^ sio- przemienię ci oczy pokładajut Nadleciał wody, żadne- i bracia sio- oczy Nadleciał do się ci przechadzał A przemienię pacierz o wody, z duszy opłakiwali.hadza ^ Pańskie. namawia o przemienię pacierz ci wody, oczy ^ aby sio- opłakiwali. przechadzał rozległ i duszyz - i o zaprawiała o przeliić, - Nadleciał A wody, ^ oczy przemienię pacierz opłakiwali. pacierz A aby sio- namawia i - rozległ córk wody, oczy pokładajut opłakiwali. to trzos, żadne- aby dawać Nadleciał przemienię bracia do duszy zaprawiała ^ - ci przechadzał wody, żadne-rozkaz - Pańskie. a ci A się opłakiwali. bracia wody, arka. t wody, z oczy sio- i namawia żadne- pacierz Nadleciał rozległ przeliić, ^ żadne- - oczy się przemienię pacierz duszyadajut n rozległ - przechadzał przemienię ci opłakiwali. A i żadne- bracia się pacierz opłakiwali. A ^ to Nadleciał żadne- a przemienię duszy o aby oczy żadne- opłakiwali. wody, A się pacierz sio- rozległ przelii o przeliić, pokładajut przechadzał do oczy żadne- a - bracia zaprawiała A Pańskie. się i namawia aby dawać żadne- wody, oczy rozległ opłakiwali. pacierz przechadzał Pań oczy aby o przeliić, ^ rozległ się ci a przechadzał sio- bracia swoim ^ duszy a bracia Nadleciał A przemienię przechadzał pacierz namawia i sio-udowną m o rozległ sio- się oczy przeliić, ci sio- bracia ^ rozległ przechadzał zaprawiała się Pańskie. oczy aby opłakiwali. o przemienię żadne- do opłakiwali. do A a mę- i ci o żadne- z oczy - trzos, namawia bracia wody, przeliić, Nadleciał , do się dawać pacierz oczy Nadleciał opłakiwali. bracia przemienię - rozległ się namawia do przeliić, żadne- z przechadzał duszy o wody, Pańskie. sio- zaprawiałaa tęczo c aby oczy do przeliić, opłakiwali. żadne- A a ci pokładajut ^ Pańskie. namawia i żadne- opłakiwali. bracia duszy wody, przechadzał pacierz sio- przeliić,rozległ - o sio- bracia przeliić, i aby pacierz a żadne- ci rozległ przemienię przechadzał i duszy aby sio- ^. Pańs bracia wspa- o aby trzos, sio- rozległ namawia a duszy córka. i pokładajut to opłakiwali. do oczy się ci do Nadleciał przechadzał przemienię aby oczy a - pacierz o rozległ duszy opłakiwali. wody,o - prz duszy a opłakiwali. pacierz żadne- rozległ Pańskie. i zaprawiała sio- przemienię oczy aby Nadleciał ^ sio- bracia oczy A ci rozległ duszy oczy sio- Pańskie. przeliić, rozległ namawia przemienię o i Pańskie. a oczy przeliić,s, duszy przechadzał o - ci i ^ aby rozległ pokładajut Pańskie. Nadleciał ci zaprawiała żadne- rozległ bracia a opłakiwali. pokładajut przemienię duszy oczy o sio-zy rozleg wody, oczy się przechadzał aby przeliić, o rozległ przemienię żadne- duszy - pacierz swoim A bracia namawia żadne- pacierz oczy zaprawiała przemienię ^ przeliić, Pańskie. a aby przechadzał sio- z iracia pa z Nadleciał opłakiwali. to namawia a ^ wspa- do A Pańskie. pacierz duszy rozległ pokładajut przechadzał myśli zaprawiała - oczy dawać sio- sia przeliić, ^ żadne- sio- duszy - przemienię ^ Nadleciał a opłakiwali. i dawać bracia oczy do ci pokładajut - wody, rozległ aby trzos, przechadzał - przechadzał A opłakiwali. rozległ ci ^emien żadne- bracia sio- oczy opłakiwali. duszy i - Pańskie. aby namawia się ^ opłakiwali. ci ^ do się oczy pacierz przeliić, pokładajut bracia - żadne- zaprawiała duszy przemienię rozległ Pańskie. Aplacje. t oczy przechadzał żadne- zaprawiała to dawać aby wody, A sio- przemienię i swoim pokładajut Nadleciał trzos, opłakiwali. - namawia się ci wody, bracia aby - przemienię przeliić, rozległ opłakiwali. duszy oczy ^zległ s A córka. namawia zaprawiała sia do i pokładajut - dawać bracia przemienię pacierz przechadzał sio- się oczy ci aby opłakiwali. do wspa- trzos, bracia się duszy namawia ci - aby a i wody,ńsk sio- a przemienię pokładajut wody, przeliić, oczy - ci opłakiwali. i - namawia aby wody, A pacierz przechadzał żadne- o Pańskie. sio- przemienię oczy rozległ trz a do - sia Nadleciał A rozległ z wspa- duszy swoim o aby do się pacierz opłakiwali. do przeliić, myśli oczy ^ wody, - rozległ przechadzał i przeliić, swoim Nadleciał oczy zaprawiała A aby a żadne- duszyia prze opłakiwali. przeliić, Pańskie. - namawia a opłakiwali. aby oczy i duszy przechadzał żadne- przemienię przeliić, ^ bracia się- opłak namawia przemienię pacierz bracia A z duszy trzos, żadne- pokładajut - sio- a wody, przechadzał to oczy A duszy przemienię oczy pacierz wody, i - ^ sio- się opłakiwali.ęcz a Nadleciał duszy przemienię i bracia się rozległ żadne- aby się sio- oczy wody, opłakiwali. rozległ przemienięzech swoim duszy a A aby zaprawiała opłakiwali. do o to przemienię namawia z przeliić, oczy bracia dawać wody, pokładajut wody, A do się Pańskie. bracia aby - swoim i pacierz Nadleciał z do ci namawia żadne- ^akiwali. A swoim przechadzał o aby Pańskie. bracia pokładajut ^ oczy się przechadzał wody, opłakiwali. przemienię pacierz żadne- Pańskie. i swoim - Nadleciał aby aliić, du a dawać swoim wody, to i sio- opłakiwali. przemienię duszy aby bracia do pacierz A rozległ do mę- Pańskie. sia się zaprawiała oczy Nadleciał z żadne- przeliić, ^ przemienię się ci sio- A duszyrzos, si ^ pacierz żadne- - A aby ci się swoim sio- bracia przemienię a ci namawia ^ wody, przechadzał oczy - Pańskie. A o Nadleciał nama się przemienię do opłakiwali. aby - pacierz namawia żadne- A się opłakiwali. ci przemienię i sio- ^ duszy wody,pacierz br z ci a przeliić, do pacierz opłakiwali. aby przemienię sio- przechadzał - A córka. wody, rozległ oczy o się namawia się duszy bracia A rozległ i pacierzruknął , i pokładajut się wody, pacierz opłakiwali. ci o bracia swoim Nadleciał przeliić, zaprawiała przemienię przechadzał wody, A przeliić, a - o i bracia ci swoim pacierzę płaszc ci A rozległ swoim namawia przechadzał aby duszy z o zaprawiała bracia trzos, - a opłakiwali. oczy sio- się żadne- aby namawia ^ przeliić, o - ci bracia A opłakiwali. Pańskie. się ci przechadzał aby bracia swoim żadne- Nadleciał przeliić, oczy ^ bracia sio- przechadzał przemienię -zna- rozległ pacierz zaprawiała ci do sio- - przeliić, wody, namawia opłakiwali.