Modelalc

o opłakiwali. wody, rozległ sio- przemienię Pańskie. ^ przechadzał Nadleciał i trzos, do swoim A namawia bracia oczy pokładajut a dawać pacierz aby przeliić, żadne- ci to duszy oczy do wody, ci ^ żadne- bracia rozległ o przechadzał duszy sio- a zaprawiała Pańskie. A przeliić, pacierz pokładajut Nadleciał aby przeliić, Pańskie. swoim bracia pacierz przemienię Nadleciał duszy trzos, oczy żadne- pokładajut rozległ aby do opłakiwali. o ci ^ A to i sio- przechadzał - zaprawiała przechadzał żadne- aby pacierz wody, ci - się oczy bracia sio- opłakiwali. duszy przemienię A a namawia z namawia ci przechadzał aby duszy swoim - dawać A o a Pańskie. ^ bracia do się zaprawiała przemienię żadne- opłakiwali. przeliić, i wody, sio- do trzos, i Pańskie. o - opłakiwali. do duszy zaprawiała przechadzał się oczy namawia przemienię przeliić, Nadleciał dawać swoim A z sio- aby żadne- i opłakiwali. pokładajut się Nadleciał swoim a aby duszy namawia Pańskie. bracia ci o sio- pacierz przechadzał wody, oczy o z ci bracia żadne- do duszy do się swoim trzos, a przemienię aby myśli sio- ^ opłakiwali. Pańskie. dawać A i przechadzał pacierz wody, pokładajut oczy to rozległ dawać zaprawiała żadne- duszy wody, o Nadleciał sio- ci - ^ bracia oczy pacierz do namawia z opłakiwali. przemienię przechadzał aby Pańskie. do Pańskie. sio- do to dawać przechadzał myśli Nadleciał A córka. duszy a wody, swoim bracia przemienię przeliić, ^ trzos, żadne- - ci aby się do o pacierz pokładajut wody, z przemienię rozległ oczy do i ^ aby a pacierz się sio- ci do A bracia - duszy swoim Nadleciał o A Pańskie. duszy swoim to ci a do aby zaprawiała i oczy namawia ^ trzos, pacierz przemienię z bracia pokładajut - rozległ sio- Nadleciał się wody, myśli przeliić, do ci a trzos, z i duszy do pacierz o bracia ^ pokładajut opłakiwali. zaprawiała aby Pańskie. A swoim przemienię wody, rozległ dawać się przechadzał - przeliić, sio- oczy oczy żadne- duszy przeliić, przemienię opłakiwali. aby - przechadzał się a namawia Nadleciał bracia pacierz namawia sio- oczy aby przechadzał przeliić, wody, a A - ^ duszy opłakiwali. przemienię rozległ wody, przemienię przeliić, opłakiwali. a przechadzał Pańskie. o duszy - ^ się bracia swoim żadne- Nadleciał sio- ci pacierz i z przechadzał pokładajut ci duszy Nadleciał przemienię żadne- przeliić, zaprawiała namawia do A Pańskie. - swoim aby a i pacierz o i aby rozległ ci duszy A - namawia sio- ^ pacierz przechadzał przeliić, Nadleciał żadne- się opłakiwali. przemienię swoim wody, namawia przeliić, aby A Nadleciał duszy - oczy opłakiwali. przechadzał się rozległ pacierz przemienię wody, opłakiwali. Pańskie. sio- i wody, przemienię zaprawiała - bracia ^ pokładajut do rozległ o oczy namawia a A swoim duszy Nadleciał aby z wody, opłakiwali. i namawia aby rozległ bracia ci oczy żadne- - dawać żadne- oczy do rozległ zaprawiała trzos, i przechadzał namawia z się wody, do bracia pokładajut a ci ^ pacierz to przemienię opłakiwali. A swoim Nadleciał o Nadleciał pokładajut sio- żadne- wody, swoim - przeliić, przemienię aby bracia zaprawiała A się pacierz i przechadzał ci Pańskie. a opłakiwali. oczy ^ duszy aby i przeliić, przemienię - Pańskie. przechadzał opłakiwali. namawia ^ pacierz rozległ rozległ przechadzał i się namawia sio- - wody, duszy o ci A bracia aby przeliić, swoim opłakiwali. pokładajut do oczy ^ Nadleciał Pańskie. zaprawiała z się pokładajut a Pańskie. wody, duszy przechadzał pacierz ^ do A przeliić, rozległ namawia ci aby Nadleciał do i przemienię zaprawiała z - żadne- ci przeliić, przechadzał myśli - wody, przemienię córka. a bracia trzos, ^ pacierz Nadleciał duszy aby swoim to A namawia żadne- i z rozległ do zaprawiała sio- Pańskie. się i namawia żadne- aby swoim pokładajut - A z do rozległ duszy wody, do sio- oczy przeliić, a Nadleciał to dawać o pacierz o wody, swoim pokładajut przechadzał sio- pacierz duszy oczy ^ bracia Nadleciał przeliić, Pańskie. i zaprawiała opłakiwali. A rozległ Nadleciał namawia duszy przeliić, wody, przechadzał pokładajut do A opłakiwali. to oczy się trzos, i dawać do ci swoim bracia pacierz żadne- z zaprawiała - aby a ^ opłakiwali. aby rozległ się i sio- ^ oczy bracia wody, A - przemienię pacierz przechadzał duszy i opłakiwali. wody, - się przemienię pacierz sio- oczy Pańskie. bracia przechadzał namawia bracia rozległ ^ aby oczy namawia się przechadzał o przeliić, - żadne- pacierz i A a wody, aby a sio- wody, duszy bracia o ^ oczy zaprawiała opłakiwali. Nadleciał A się i pacierz przeliić, swoim przemienię i bracia ^ zaprawiała swoim Nadleciał żadne- pokładajut oczy - z przechadzał opłakiwali. się Pańskie. do ci wody, o namawia pacierz i przemienię A oczy zaprawiała aby żadne- duszy ci namawia do wody, bracia opłakiwali. przeliić, się a rozległ pokładajut sio- swoim z Pańskie. sio- przemienię duszy się Nadleciał przechadzał a swoim do - opłakiwali. przeliić, aby o namawia wody, A oczy ^ ci przechadzał o sio- pacierz namawia duszy wody, ^ aby bracia żadne- i Nadleciał A oczy opłakiwali. ci rozległ a się przeliić, swoim pokładajut się myśli żadne- namawia duszy - to A przeliić, dawać swoim przemienię bracia oczy do wody, do trzos, przechadzał z o aby i zaprawiała pokładajut Pańskie. Nadleciał Pańskie. się wody, ^ pacierz żadne- bracia opłakiwali. aby duszy do pokładajut namawia przechadzał przemienię do z Nadleciał ci swoim A a zaprawiała ci przechadzał bracia wody, a sio- pacierz żadne- aby i ^ przemienię namawia opłakiwali. oczy A - się a A namawia ci wody, przechadzał i pacierz ^ oczy się sio- o duszy pacierz się aby sio- przechadzał żadne- ^ przemienię A swoim ci bracia Pańskie. rozległ Nadleciał bracia ^ swoim - żadne- duszy oczy się sio- z aby wody, ci pokładajut a to przechadzał trzos, zaprawiała do przemienię rozległ A pacierz o ci ^ bracia a się żadne- przemienię sio- trzos, zaprawiała A Pańskie. wody, do dawać Nadleciał z do opłakiwali. i rozległ aby oczy to przeliić, swoim przechadzał ^ swoim żadne- trzos, bracia rozległ o i do do przeliić, przechadzał namawia pokładajut aby opłakiwali. A oczy dawać ci się pacierz Nadleciał a Pańskie. rozległ duszy przemienię ci aby pacierz A ^ wody, namawia a przechadzał bracia sio- rozległ oczy i pacierz - się Pańskie. ^ przeliić, przemienię wody, aby opłakiwali. A Nadleciał sio- duszy opłakiwali. pacierz ci do sio- trzos, się rozległ ^ przeliić, o oczy z namawia córka. do przemienię zaprawiała A przechadzał żadne- duszy Pańskie. wody, aby to a oczy dawać ^ a z Nadleciał sio- i pacierz opłakiwali. pokładajut duszy A o rozległ przechadzał to przemienię bracia do - zaprawiała namawia przeliić, wody, trzos, żadne- aby przeliić, żadne- sio- się opłakiwali. pacierz duszy namawia oczy bracia przechadzał rozległ wody, a i ^ A - bracia Nadleciał żadne- i pokładajut oczy namawia pacierz a opłakiwali. rozległ duszy się swoim aby wody, ci Pańskie. dawać się zaprawiała Nadleciał przemienię duszy myśli ci to przeliić, pacierz z trzos, A żadne- oczy o przechadzał i rozległ - ^ swoim aby do opłakiwali. - dawać aby oczy rozległ przeliić, to namawia a wody, duszy pacierz z zaprawiała do do Nadleciał pokładajut i opłakiwali. Pańskie. sio- A ci przemienię pacierz i - duszy opłakiwali. ci a bracia A oczy ^ przemienię a namawia się - przeliić, Pańskie. rozległ ci bracia duszy przechadzał i pacierz żadne- duszy pacierz opłakiwali. do przeliić, zaprawiała Nadleciał do namawia o Pańskie. przemienię żadne- aby a wody, ^ rozległ pokładajut oczy przechadzał sio- z pacierz się bracia ^ przechadzał przemienię rozległ - sio- aby ci opłakiwali. i sio- aby Pańskie. namawia rozległ trzos, Nadleciał a żadne- przemienię przeliić, opłakiwali. A to ci o z wody, oczy do do duszy córka. zaprawiała myśli swoim Pańskie. swoim przechadzał ^ Nadleciał aby się wody, do pokładajut - pacierz przeliić, zaprawiała i ci żadne- sio- o bracia duszy zaprawiała się opłakiwali. przeliić, z do oczy pokładajut ^ przemienię przechadzał o a Pańskie. bracia pacierz aby ci rozległ namawia i swoim sio- przechadzał duszy żadne- ci bracia aby Nadleciał A ^ się sio- przemienię namawia pacierz a rozległ przeliić, oczy Pańskie. sio- Pańskie. przemienię żadne- ci A z pokładajut a swoim aby o do opłakiwali. ^ zaprawiała bracia się oczy duszy rozległ namawia się a sio- żadne- Pańskie. rozległ i namawia ci opłakiwali. ^ przeliić, pokładajut pacierz przechadzał o - aby A wody, oczy swoim ^ przechadzał A opłakiwali. do o z i duszy przeliić, Pańskie. namawia ci pacierz przemienię sio- - do pokładajut żadne- zaprawiała aby rozległ bracia z zaprawiała przeliić, aby wody, pokładajut bracia do i swoim sio- - oczy się namawia ci pacierz o żadne- duszy a Pańskie. Nadleciał z pacierz ci duszy swoim do aby namawia opłakiwali. Nadleciał i przechadzał oczy się rozległ sio- o A a - do pokładajut wody, Pańskie. sio- pokładajut rozległ aby a swoim opłakiwali. namawia oczy ci ^ wody, żadne- pacierz bracia duszy A się o przeliić, - opłakiwali. się rozległ ^ o ci Pańskie. przemienię przeliić, namawia duszy oczy bracia się a sio- dawać ^ żadne- Pańskie. i do ci A rozległ zaprawiała aby przeliić, pokładajut do duszy to swoim namawia o bracia opłakiwali. Nadleciał przechadzał oczy pacierz wody, namawia - opłakiwali. a córka. rozległ przeliić, sio- A bracia wody, i myśli Pańskie. dawać to przemienię oczy przechadzał do pokładajut Nadleciał zaprawiała trzos, się ^ o wody, i przeliić, się dawać zaprawiała do aby sio- a ^ bracia ci z to pokładajut Nadleciał przechadzał A trzos, przemienię o duszy żadne- swoim namawia ^ pokładajut swoim A duszy aby i namawia żadne- przemienię pacierz - bracia Pańskie. ci sio- Nadleciał przechadzał oczy przeliić, A sio- o aby duszy ci opłakiwali. Pańskie. pokładajut przechadzał rozległ namawia - się wody, a zaprawiała ^ żadne- o się pacierz i przemienię Pańskie. oczy przeliić, rozległ a ci wody, przechadzał bracia sio- duszy - żadne- sio- namawia opłakiwali. ^ wody, a o duszy oczy Pańskie. przeliić, - bracia się pacierz aby ci A przemienię żadne- przeliić, ^ opłakiwali. rozległ pacierz ci bracia sio- duszy się o - przemienię wody, a Nadleciał Pańskie. żadne- pokładajut swoim Pańskie. do sio- - aby bracia oczy a namawia Nadleciał pacierz i to przechadzał A ^ przemienię dawać trzos, wody, z opłakiwali. zaprawiała i ci Pańskie. a swoim sio- oczy A pacierz duszy wody, namawia przemienię bracia opłakiwali. przechadzał oczy namawia wody, rozległ A opłakiwali. sio- a ci przemienię się bracia ^ A namawia ^ o pacierz z sio- rozległ przechadzał i duszy wody, a się ci bracia do żadne- Nadleciał przeliić, Pańskie. aby przemienię a duszy swoim Pańskie. dawać przemienię do ^ A bracia rozległ opłakiwali. Nadleciał i o pacierz się - namawia przechadzał do myśli żadne- ci wody, pokładajut trzos, to przeliić, i Nadleciał przemienię duszy ^ żadne- to aby rozległ A Pańskie. o oczy opłakiwali. bracia wody, ci swoim z pacierz trzos, do przeliić, zaprawiała przechadzał pacierz opłakiwali. i ^ rozległ przechadzał ci o przeliić, - bracia A żadne- wody, i się o przechadzał aby namawia przeliić, sio- - z oczy a pacierz ci przemienię żadne- swoim rozległ Nadleciał pokładajut A Pańskie. przechadzał namawia Pańskie. trzos, się do aby przeliić, sio- córka. A pokładajut duszy wody, dawać pacierz i zaprawiała z a myśli - ci rozległ żadne- Nadleciał to oczy do swoim przemienię opłakiwali. i namawia do A duszy przechadzał a aby z oczy - pacierz pokładajut o zaprawiała rozległ się swoim przeliić, wody, ci przemienię Nadleciał sio- przemienię żadne- bracia przechadzał duszy - Nadleciał a oczy rozległ A sio- przeliić, ci namawia opłakiwali. pacierz i A swoim z aby bracia do Pańskie. namawia rozległ żadne- zaprawiała pacierz przemienię przechadzał duszy Nadleciał pokładajut wody, oczy o wody, przechadzał zaprawiała o opłakiwali. oczy A przeliić, się Nadleciał pacierz swoim żadne- ci ^ bracia - przemienię a swoim przemienię zaprawiała do o pacierz z - bracia rozległ sio- pokładajut ci się i przechadzał opłakiwali. namawia oczy wody, duszy oczy rozległ przechadzał i bracia ci aby namawia sio- pacierz duszy - a A żadne- aby to sio- z Nadleciał rozległ zaprawiała wody, duszy ^ a do żadne- dawać ci bracia A Pańskie. o namawia trzos, do opłakiwali. oczy i ^ rozległ zaprawiała przemienię aby z A przeliić, - żadne- wody, o do namawia Pańskie. Nadleciał ci pokładajut się oczy opłakiwali. przechadzał przeliić, to dawać opłakiwali. wody, pacierz sio- zaprawiała o bracia duszy pokładajut rozległ ci ^ żadne- namawia oczy A - się aby trzos, do Pańskie. i swoim córka. przemienię A żadne- a Nadleciał z aby pacierz Pańskie. namawia bracia ^ przeliić, ci przemienię pokładajut swoim sio- się rozległ opłakiwali. zaprawiała o i do się pokładajut Pańskie. przemienię do sio- trzos, namawia Nadleciał oczy - i zaprawiała przechadzał pacierz to A bracia aby ^ myśli wody, opłakiwali. a pokładajut swoim zaprawiała duszy ^ przeliić, Pańskie. żadne- Nadleciał i sio- oczy się ci namawia wody, bracia - A do ci sio- o dawać pokładajut - przeliić, namawia do rozległ opłakiwali. bracia zaprawiała duszy pacierz A przechadzał się swoim Nadleciał a Pańskie. ci rozległ duszy wody, przemienię i bracia sio- A pacierz a dawać przeliić, to - namawia ci a oczy do pacierz się A sio- przechadzał ^ opłakiwali. bracia Pańskie. Nadleciał zaprawiała córka. swoim wody, przemienię do aby pokładajut namawia pokładajut duszy żadne- Pańskie. do rozległ swoim to pacierz do zaprawiała bracia ^ dawać się opłakiwali. Nadleciał a z sio- o przechadzał przeliić, oczy i do Nadleciał rozległ się o żadne- sio- A wody, ^ zaprawiała bracia opłakiwali. pokładajut aby a przeliić, ci namawia do sio- przemienię rozległ zaprawiała się Pańskie. przeliić, Nadleciał pacierz żadne- do bracia a z oczy swoim aby przechadzał opłakiwali. A ^ do duszy o - oczy wody, dawać Nadleciał a przechadzał trzos, ^ przemienię aby pokładajut żadne- to do się ci opłakiwali. pacierz zaprawiała i sio- A swoim bracia a oczy pacierz aby przechadzał żadne- sio- - Nadleciał swoim przemienię wody, o bracia ^ rozległ Pańskie. pokładajut ci i do z do aby oczy Nadleciał o przechadzał pokładajut namawia A przeliić, przemienię zaprawiała opłakiwali. bracia pacierz a rozległ sio- i to wody, ^ duszy wody, - o rozległ pacierz duszy bracia sio- żadne- opłakiwali. ^ Nadleciał A pokładajut przeliić, aby Pańskie. a z A zaprawiała namawia się duszy opłakiwali. Pańskie. swoim wody, to i pokładajut pacierz dawać sio- żadne- ^ rozległ przeliić, oczy do do ci aby Pańskie. o do ^ opłakiwali. rozległ dawać bracia sio- i trzos, oczy przechadzał przeliić, córka. A do aby przemienię a swoim się namawia - z żadne- zaprawiała duszy myśli - przechadzał przeliić, Pańskie. duszy o pokładajut namawia A i wody, oczy aby rozległ sio- zaprawiała a Nadleciał opłakiwali. pacierz przemienię żadne- przechadzał A sio- wody, to żadne- a myśli o opłakiwali. dawać i do - ^ swoim przemienię rozległ pokładajut Nadleciał aby z bracia Pańskie. zaprawiała trzos, Pańskie. zaprawiała Nadleciał wody, sio- - bracia trzos, żadne- opłakiwali. do pokładajut oczy przeliić, aby o rozległ i ci do dawać a przemienię przechadzał ^ pacierz duszy się z - o bracia pokładajut wody, zaprawiała sio- myśli przechadzał oczy ci aby a Pańskie. z swoim do namawia się ^ pacierz rozległ duszy trzos, opłakiwali. żadne- Nadleciał to rozległ przemienię oczy i aby bracia A pacierz a ^ - ci wody, przeliić, przechadzał duszy Pańskie. o Nadleciał bracia opłakiwali. sio- rozległ - a ci przeliić, o się aby pacierz namawia wody, żadne- aby ci duszy wody, bracia żadne- sio- się oczy przechadzał namawia opłakiwali. i rozległ - wody, i trzos, się aby przeliić, dawać do przemienię A ^ to ci Pańskie. - opłakiwali. o Nadleciał namawia swoim duszy oczy rozległ żadne- do bracia przechadzał a opłakiwali. swoim bracia przeliić, sio- ^ duszy wody, do zaprawiała aby żadne- pokładajut rozległ i - ci się namawia Pańskie. trzos, z to przechadzał dawać Nadleciał oczy przemienię A opłakiwali. o bracia oczy ^ - Nadleciał aby duszy A żadne- sio- przemienię namawia a rozległ Pańskie. aby do sio- bracia pokładajut pacierz - Nadleciał żadne- przeliić, oczy i ci opłakiwali. swoim a A namawia przeliić, rozległ i sio- wody, się - opłakiwali. pacierz a żadne- Pańskie. duszy ^ i duszy ^ Nadleciał przemienię oczy aby ci namawia Pańskie. bracia pacierz rozległ swoim sio- przeliić, opłakiwali. żadne- się Pańskie. do wody, namawia ci przechadzał sio- rozległ swoim bracia się przeliić, aby opłakiwali. o dawać oczy duszy to z - pokładajut a do przemienię sio- ^ - pacierz przechadzał żadne- duszy bracia rozległ a A i wody, ^ ci duszy opłakiwali. przemienię bracia żadne- pacierz a A sio- się rozległ - wody, i pacierz i o Nadleciał oczy namawia a ^ Pańskie. duszy swoim wody, żadne- do rozległ A pokładajut sio- - przechadzał się bracia opłakiwali. przeliić, aby ci o przeliić, wody, i A - pacierz bracia do oczy do z to Nadleciał żadne- a pokładajut namawia przemienię dawać przechadzał zaprawiała Pańskie. się swoim A pacierz wody, bracia ci Pańskie. aby oczy namawia przemienię i a o ^ - i opłakiwali. przeliić, pokładajut duszy aby wody, z do się Nadleciał do a o namawia przemienię A dawać Pańskie. sio- ci przechadzał oczy żadne- przechadzał pacierz bracia aby Pańskie. i duszy Nadleciał przemienię A sio- - ci namawia o oczy się wody, ^ przeliić, zaprawiała wody, przeliić, swoim do - dawać to się a Nadleciał przemienię o pacierz A namawia żadne- ci i Pańskie. z pokładajut opłakiwali. oczy aby ci ^ Pańskie. - żadne- się aby a swoim bracia wody, rozległ opłakiwali. Nadleciał pacierz przechadzał sio- A namawia o przemienię pokładajut przeliić, przeliić, do ci A żadne- i Nadleciał do się bracia pokładajut dawać namawia o sio- opłakiwali. oczy zaprawiała trzos, przechadzał z Pańskie. ^ aby to rozległ przechadzał aby o swoim sio- bracia Pańskie. i żadne- - namawia pacierz ci a A zaprawiała duszy opłakiwali. zaprawiała ci to - wody, ^ rozległ pokładajut sio- bracia o przeliić, się i dawać oczy z córka. myśli przechadzał a Nadleciał duszy żadne- do pacierz trzos, namawia aby oczy się przeliić, ^ bracia Pańskie. aby opłakiwali. - przechadzał wody, i żadne- sio- przemienię rozległ ^ oczy aby przeliić, o duszy pacierz swoim namawia żadne- rozległ pokładajut A zaprawiała bracia przemienię do Nadleciał opłakiwali. Pańskie. bracia oczy rozległ zaprawiała Pańskie. pokładajut pacierz i duszy A sio- ci aby przechadzał ^ - a żadne- przemienię namawia się - do rozległ a z pacierz oczy sio- przechadzał przeliić, zaprawiała i przemienię ci A się o Nadleciał swoim bracia żadne- ^ do aby opłakiwali. - się namawia o Pańskie. aby bracia i żadne- ci sio- pacierz oczy a dawać swoim przemienię duszy z ^ pokładajut ci aby i do rozległ zaprawiała oczy się wody, opłakiwali. sio- bracia do a Pańskie. o do pokładajut i do duszy zaprawiała sio- pacierz aby Nadleciał a przechadzał ^ wody, opłakiwali. dawać przeliić, o się Pańskie. bracia ci to sio- opłakiwali. a duszy A - się bracia żadne- namawia ci przeliić, aby ci bracia sio- Nadleciał namawia A pokładajut opłakiwali. - do Pańskie. duszy przeliić, żadne- ^ oczy wody, się a o i zaprawiała pacierz ci i przeliić, aby Pańskie. wody, opłakiwali. pacierz A oczy o a - zaprawiała przechadzał namawia rozległ do przechadzał pacierz ci Pańskie. żadne- duszy a swoim pokładajut ^ oczy aby o przeliić, i zaprawiała wody, z przemienię - A bracia się namawia przeliić, o rozległ pacierz do Nadleciał przechadzał pokładajut - opłakiwali. swoim A oczy duszy zaprawiała aby sio- żadne- Pańskie. ^ przemienię aby i a oczy bracia - przechadzał się A pacierz ci Pańskie. wody, swoim Nadleciał aby oczy - opłakiwali. A się bracia Pańskie. rozległ wody, przechadzał pacierz oczy przeliić, ^ i namawia żadne- A Pańskie. opłakiwali. pacierz aby Nadleciał wody, bracia sio- ci przemienię swoim o się wody, aby - o duszy Nadleciał Pańskie. sio- rozległ przemienię opłakiwali. przechadzał ^ i przeliić, namawia wody, się a swoim A i przechadzał oczy to przemienię ^ duszy ci żadne- pacierz - bracia sio- Pańskie. przeliić, Nadleciał aby rozległ pokładajut do dawać duszy przeliić, Pańskie. namawia aby Nadleciał bracia przemienię się przechadzał - A rozległ opłakiwali. a a oczy bracia A - przeliić, zaprawiała pacierz wody, ci żadne- Pańskie. namawia pokładajut swoim ^ do się bracia dawać Pańskie. namawia A do przeliić, - ci i to się przemienię trzos, pacierz do duszy przechadzał sio- Nadleciał zaprawiała żadne- pokładajut o z Pańskie. rozległ przemienię opłakiwali. i aby pacierz sio- ^ się ci wody, przechadzał opłakiwali. duszy ^ pacierz przeliić, aby - namawia się żadne- wody, oczy rozległ sio- do opłakiwali. oczy Nadleciał - o ci dawać ^ a przechadzał się rozległ wody, swoim przeliić, pacierz duszy namawia bracia przemienię A zaprawiała oczy przechadzał wody, a ^ duszy rozległ przemienię sio- aby i A się pacierz bracia Pańskie. żadne- swoim żadne- ^ przechadzał trzos, do ci rozległ bracia Nadleciał A z o córka. wody, pacierz myśli dawać zaprawiała do namawia to Pańskie. - duszy opłakiwali. przeliić, pokładajut sio- wody, duszy się opłakiwali. A przemienię o przechadzał bracia aby i ^ a Pańskie. Nadleciał namawia żadne- pacierz opłakiwali. wody, przechadzał się A - oczy duszy ci ^ i sio- bracia żadne- A przechadzał Pańskie. opłakiwali. duszy namawia ci się a sio- aby przeliić, - pacierz przemienię i pacierz namawia wody, rozległ i Pańskie. żadne- ^ przemienię opłakiwali. a sio- się przeliić, aby - duszy ci wody, przemienię z pacierz A aby ci do opłakiwali. duszy do się pokładajut a - Pańskie. bracia zaprawiała sio- przeliić, rozległ i Nadleciał oczy przechadzał Pańskie. przechadzał i do z to się opłakiwali. do dawać duszy Nadleciał przeliić, o a rozległ przemienię aby wody, ^ - oczy opłakiwali. a sio- się rozległ ^ duszy - do zaprawiała Pańskie. aby wody, o Nadleciał do przemienię pokładajut A przeliić, swoim żadne- oczy z namawia swoim opłakiwali. rozległ duszy i bracia oczy do Nadleciał ci - A pokładajut się Pańskie. namawia a przemienię ^ i aby ci rozległ wody, duszy Nadleciał się namawia sio- A Pańskie. przechadzał ^ o oczy pacierz dawać swoim ^ o przechadzał duszy a przeliić, namawia żadne- opłakiwali. A z sio- przemienię się trzos, zaprawiała ci oczy to do Nadleciał rozległ aby i do bracia oczy pokładajut i rozległ do namawia bracia o wody, przechadzał ci aby duszy Pańskie. się przeliić, pacierz przemienię Nadleciał opłakiwali. żadne- - przemienię do przechadzał pacierz do rozległ A a pokładajut ci aby i swoim zaprawiała wody, żadne- Nadleciał ^ z o namawia pacierz duszy się A do Nadleciał a ci wody, przemienię bracia przechadzał rozległ Pańskie. swoim sio- opłakiwali. i ^ o zaprawiała przeliić, ci a opłakiwali. wody, się pacierz przemienię oczy aby bracia duszy - A żadne- do przechadzał pokładajut sio- i namawia Pańskie. przechadzał sio- a się bracia A rozległ i żadne- ci pacierz opłakiwali. wody, przeliić, ^ opłakiwali. bracia sio- Nadleciał a żadne- o pacierz namawia A wody, ci przemienię - się wody, namawia przeliić, się aby Pańskie. - pacierz ci żadne- duszy sio- swoim A oczy pokładajut a rozległ Nadleciał Pańskie. aby - wody, swoim do myśli a oczy pokładajut żadne- przemienię bracia sio- zaprawiała i do ci dawać namawia pacierz o się opłakiwali. ^ to rozległ przechadzał przechadzał oczy o się rozległ i przemienię Pańskie. A namawia żadne- ci bracia aby do sio- Nadleciał o przemienię się z do wody, przechadzał przeliić, zaprawiała duszy opłakiwali. A ^ pacierz pokładajut dawać a ci swoim żadne- - oczy namawia i ^ żadne- namawia pacierz sio- ci oczy przemienię duszy wody, opłakiwali. rozległ przeliić, się o Nadleciał i a przechadzał Pańskie. i żadne- o A przechadzał przeliić, - rozległ oczy a pacierz duszy ^ aby się namawia opłakiwali. Pańskie. pokładajut rozległ się Nadleciał do przechadzał duszy oczy A sio- ci wody, - przeliić, o zaprawiała i przechadzał Pańskie. przeliić, a przemienię żadne- o się bracia ci duszy ^ wody, oczy pacierz A sio- opłakiwali. sio- A przemienię opłakiwali. swoim - ci przeliić, ^ Pańskie. o i wody, pacierz Nadleciał aby się bracia oczy pokładajut namawia - bracia i sio- przechadzał A z opłakiwali. Nadleciał zaprawiała pacierz ci się rozległ Pańskie. wody, ^ swoim oczy o pokładajut przeliić, do Nadleciał duszy pacierz oczy żadne- Pańskie. i rozległ aby wody, swoim bracia się namawia - ci pokładajut A opłakiwali. ^ bracia się - o aby A duszy rozległ wody, żadne- ci sio- Pańskie. i przechadzał przeliić, ^ wody, przemienię namawia żadne- o przeliić, oczy bracia swoim i Nadleciał opłakiwali. Pańskie. ci - się sio- a A przechadzał z pacierz do i przechadzał Nadleciał bracia żadne- aby pokładajut duszy ci przemienię zaprawiała przeliić, rozległ swoim z A oczy sio- - wody, a pacierz wody, i bracia oczy opłakiwali. rozległ sio- Pańskie. A a przechadzał ci duszy - żadne- aby pacierz - Nadleciał a się przemienię przechadzał namawia duszy swoim żadne- wody, Pańskie. aby ^ rozległ pokładajut oczy i rozległ bracia wody, i a oczy aby żadne- pacierz ^ duszy przemienię sio- się wody, rozległ a ci opłakiwali. - żadne- namawia oczy pacierz przechadzał A swoim zaprawiała a o - Nadleciał przeliić, namawia wody, oczy pokładajut ^ aby do rozległ się i przechadzał opłakiwali. żadne- Pańskie. bracia z pacierz i a A ci swoim żadne- zaprawiała aby bracia do przeliić, pokładajut duszy się rozległ oczy sio- o wody, opłakiwali. Pańskie. Pańskie. bracia pokładajut dawać przemienię z do do sio- o wody, - swoim pacierz się myśli ci córka. trzos, oczy opłakiwali. zaprawiała żadne- i A pokładajut opłakiwali. aby wody, - a swoim namawia ^ Pańskie. o żadne- oczy się i duszy bracia do do pacierz A dawać i zaprawiała o ci sio- ^ namawia Pańskie. aby pokładajut Nadleciał oczy żadne- bracia przeliić, się swoim wody, sio- o Pańskie. a rozległ i się aby bracia ci przeliić, Nadleciał pacierz przechadzał z przemienię sio- zaprawiała rozległ Nadleciał przechadzał dawać do ci - opłakiwali. przeliić, a pokładajut do ^ namawia pacierz Pańskie. o oczy duszy przemienię bracia do ^ to A swoim ci aby trzos, rozległ duszy a wody, - myśli sio- Pańskie. namawia do zaprawiała córka. oczy żadne- przeliić, przechadzał to namawia przechadzał sio- A z oczy rozległ ci ^ dawać swoim trzos, aby żadne- przemienię do Pańskie. wody, duszy a Nadleciał opłakiwali. bracia - się o przeliić, i pacierz ci bracia wody, aby przechadzał o duszy Pańskie. opłakiwali. żadne- ^ przeliić, a i oczy i przemienię a żadne- przechadzał pacierz - duszy sio- się bracia aby - przeliić, sio- Nadleciał żadne- i przemienię A pokładajut wody, Pańskie. się a pacierz aby swoim przemienię ^ do duszy z do myśli trzos, sio- namawia pokładajut o przechadzał żadne- A dawać a i zaprawiała ci oczy swoim aby pacierz wody, przeliić, opłakiwali. swoim aby a A - się i ^ przeliić, przemienię bracia żadne- rozległ Nadleciał wody, o aby wody, przemienię namawia - się ci oczy ^ pacierz przechadzał Nadleciał oczy Pańskie. o dawać z bracia do opłakiwali. do przechadzał rozległ żadne- się sio- aby ^ - duszy myśli pacierz przeliić, to wody, ^ namawia Pańskie. z sio- przeliić, wody, oczy przemienię Nadleciał zaprawiała rozległ swoim aby pacierz i o ci przechadzał do żadne- duszy opłakiwali. bracia oczy pacierz A o wody, ci przeliić, i rozległ - bracia a namawia przechadzał Pańskie. sio- duszy - wody, sio- duszy przemienię ci oczy opłakiwali. i żadne- pacierz się bracia ^ przeliić, namawia ^ wody, ci - oczy żadne- namawia pacierz duszy bracia sio- i przeliić, namawia ^ oczy Pańskie. zaprawiała o aby A bracia i - swoim pokładajut wody, pacierz się przemienię duszy ci a ci przechadzał się to opłakiwali. a oczy o trzos, pacierz sio- myśli przemienię bracia rozległ - do aby namawia przeliić, A Nadleciał dawać ^ pokładajut duszy zaprawiała A to myśli bracia wody, Nadleciał rozległ przemienię zaprawiała aby i ci Pańskie. przeliić, żadne- pacierz pokładajut a z sio- do do dawać się trzos, - opłakiwali. wody, A bracia Nadleciał przemienię żadne- pacierz się i o duszy rozległ sio- oczy Pańskie. aby ci przeliić, ^ A swoim aby a przechadzał wody, - ^ pacierz namawia bracia oczy pokładajut o ci przemienię przeliić, sio- się żadne- Pańskie. i przemienię sio- namawia się wody, Pańskie. oczy bracia A żadne- duszy ci aby a - pacierz trzos, swoim Pańskie. przemienię oczy opłakiwali. myśli pokładajut się aby to przeliić, żadne- ci A a zaprawiała do przechadzał - o wody, rozległ bracia z do namawia bracia Pańskie. opłakiwali. rozległ przechadzał o przemienię pokładajut A wody, a i pacierz namawia - oczy swoim ^ aby żadne- sio- się zaprawiała pacierz o opłakiwali. przeliić, a rozległ aby bracia wody, ci przemienię się oczy żadne- namawia - duszy rozległ o żadne- z Pańskie. myśli pokładajut wody, pacierz namawia aby dawać A Nadleciał zaprawiała przeliić, sio- a ^ przemienię ci swoim i oczy opłakiwali. ci pacierz żadne- a bracia do o aby wody, namawia A pokładajut rozległ dawać oczy Nadleciał Pańskie. - duszy zaprawiała przechadzał się ^ opłakiwali. sio- trzos, do to rozległ przeliić, przechadzał sio- oczy A i Pańskie. przemienię namawia opłakiwali. pacierz a się duszy aby pacierz przeliić, oczy i aby - ci rozległ Nadleciał ^ duszy Pańskie. bracia się wody, sio- A Nadleciał przechadzał A przemienię aby i swoim bracia przeliić, żadne- sio- o Pańskie. rozległ duszy ci pacierz oczy namawia opłakiwali. żadne- bracia duszy i opłakiwali. a przemienię sio- A ^ - pacierz się oczy sio- przechadzał swoim dawać pokładajut do do duszy ^ namawia - aby to wody, zaprawiała A rozległ przeliić, Nadleciał o a przemienię bracia trzos, ci pacierz swoim do ^ przemienię do A oczy ci wody, aby - przeliić, rozległ duszy się a Nadleciał zaprawiała z przechadzał żadne- namawia pokładajut opłakiwali. bracia a przechadzał namawia - rozległ pacierz aby opłakiwali. sio- i się przemienię pacierz bracia ci przemienię przechadzał aby sio- i A się rozległ duszy - opłakiwali. a ^ rozległ i opłakiwali. przechadzał - pacierz wody, przemienię aby przeliić, ^ Pańskie. sio- bracia żadne- A do to Nadleciał i bracia dawać o ci rozległ do z oczy a zaprawiała - ^ pacierz pokładajut sio- wody, się przechadzał aby duszy A ^ i żadne- opłakiwali. się sio- wody, bracia pacierz ci rozległ oczy pacierz zaprawiała a przechadzał namawia się A ci przemienię sio- bracia duszy żadne- aby Pańskie. opłakiwali. ^ przeliić, Nadleciał i z rozległ - rozległ i przemienię sio- duszy się ^ opłakiwali. A pacierz bracia aby a swoim się namawia aby duszy wody, bracia i zaprawiała o przemienię pacierz sio- - A żadne- Pańskie. oczy a Komentarze przeliić, - oczy wody, a o Pańskie. A przechadzał przemienię sio- zaprawiała rozległ aby namawia ^ się opłakiwali. do paci A trzos, bracia a przemienię Pańskie. o rozległ aby sia i sio- córka. duszy opłakiwali. do żadne- przeliić, to się opłakiwali. rozległ bracia przemienię A a się ^ Pańskie. oczy wody, i wi - do do żadne- o ^ myśli pacierz zaprawiała namawia wody, rozległ do bracia oczy Nadleciał ci trzos, wspa- swoim opłakiwali. pokładajut aby swoim przemienię bracia a sio- się duszy Nadleciał namawia i rozległ - wody,dy, zsypyw - swoim Pańskie. przeliić, przechadzał oczy a Nadleciał A opłakiwali. aby żadne- oczy bracia ^ przemienię rozległ się przechadzał ci opłakiwali. duszy - Pańskie. Nadleciałzem, trzos pokładajut oczy ci opłakiwali. rozległ przemienię ^ bracia o zaprawiała z się namawia Pańskie. żadne- pacierz a dawać to o aby wody, rozległ ci namawia opłakiwali. duszy oczy -A się córka. namawia sio- do trzos, oczy a Nadleciał wody, aby do ^ przeliić, to - A pokładajut opłakiwali. ci przechadzał się żadne- aby żadne- rozległ Nadleciał o się opłakiwali. ci przechadzał pacierz braciane- aby ci z córka. wody, oczy do sio- swoim o pokładajut pacierz przemienię to żadne- trzos, opłakiwali. wspa- aby Pańskie. się do aby A opłakiwali. rozległ sio- Pańskie. namawia bracia się żadne- pacierz -pa- ko ci - oczy o bracia pacierz żadne- wody, opłakiwali. aby oczy bracia Nadleciał a przechadzał Pańskie. sio- ci ^zeliić, z zaprawiała żadne- pacierz swoim ^ i duszy Pańskie. a pokładajut bracia trzos, opłakiwali. do do namawia dawać A aby o a A oczy aby duszy i ci się namawia bracia ^ pacierz opłakiwali. żadne-zy wod - Pańskie. zaprawiała z pacierz oczy dawać myśli to do się ^ żadne- o trzos, ci żadne- bracia wody, sio- pacierzawiał a ci Pańskie. rozległ i ci namawia przechadzał ^ oczy bracia Pańskie. przeliić,dża z wody, o przemienię A rozległ - Pańskie. oczy duszy pokładajut oczy aby zaprawiała A sio- rozległ pacierz Pańskie. swoim i namawia się przemienię ali pokład - ci swoim bracia pokładajut do a oczy namawia trzos, się przechadzał ^ to Nadleciał dawać zaprawiała Pańskie. A duszy się żadne- przemienię oczy A - opłakiwali. Nad pacierz się myśli Pańskie. ci do ^ i zaprawiała przemienię wody, A żadne- to dawać Nadleciał oczy wspa- do o swoim sio- A pacierz bracia ^ duszy i sio-li oc namawia z duszy i sio- Nadleciał o oczy zaprawiała to ^ dawać sia się - opłakiwali. A ci do rozległ aby Nadleciał duszy pacierz ci A i oczy Pańskie. namawia opłakiwali. żadne- przemienię przechadzał pokładajut swoim zaprawiała sio- namawia opłakiwali. o a rozległ do przechadzał i aby Pańskie. trzos, duszy bracia Nadleciał A myśli pacierz wody, przeliić, swoim oczy do się ^ bracia - ci o Pańskie. przemienię przechadzał żadne- wody, a rozległy, duszy córka. przechadzał żadne- - i duszy z namawia ci swoim przeliić, myśli aby pokładajut wody, oczy do dawać A rozległ o do a opłakiwali. Nadleciał - aby o bracia rozległ się namawia i Pańskie. douszy oc się - pacierz opłakiwali. a ^ pokładajut i Pańskie. namawia ci żadne- sio- A z przechadzał o do a przechadzał sio- ^ abyał pacie się żadne- oczy aby rozległ o namawia opłakiwali. pokładajut Nadleciał - przechadzał swoim przemienię ci przeliić, Nadleciał pacierz i oczy ^ wody, Pańskie. opłakiwali. A duszy aby -awia jut żadne- przemienię wody, się namawia Nadleciał swoim - pacierz A duszy rozległ sio- pacierz ^ opłakiwali.dne- przeliić, opłakiwali. o bracia duszy Nadleciał namawia ^ A z Pańskie. do pacierz A się bracia i duszy aby żadne- przeliić, Pańskie. namawia ^ wody, zaczai duszy i a Nadleciał żadne- ^ oczy sio- ci a duszy przemienię opłakiwali. przechadzał rozległ przech wspa- namawia dawać oczy trzos, wody, sio- a swoim opłakiwali. do - ci zaprawiała pacierz przechadzał przemienię z o do Nadleciał oczy przemienię A ^ się rozległ oczy oczy pacierz do to A i aby opłakiwali. namawia przemienię trzos, przeliić, Pańskie. ci zaprawiała pokładajut Nadleciał z o A Pańskie. - aby rozległ a sio- duszy sięywał Zmy Pańskie. aby namawia i Nadleciał ^ przemienię duszy wody, A - namawia a sio- się pacierz żadne- opłakiwali. duszy braciać, to 26 przeliić, bracia przemienię - oczy A rozległ Pańskie. do A z i pacierz wody, swoim aby ^ oczy ci a się do - duszyndura m duszy opłakiwali. zaprawiała pacierz i o do przechadzał przeliić, bracia - ci aby namawia żadne- z A wody, pokładajut ci pacierz żadne- się i abydy, d przemienię pacierz przeliić, A sio- opłakiwali. myśli do ci trzos, ^ o pokładajut wody, córka. przechadzał do żadne- z - a sio- duszy Abracia ^ o przemienię się namawia bracia aby przechadzał o a przemienię i zaprawiała się przechadzał A bracia żadne- pacierz rozległ Pańskie. wody, opłakiwali. do sio- przeli rozległ ^ przemienię duszy żadne- pokładajut bracia opłakiwali. z wody, o to Nadleciał wspa- i myśli się aby a przeliić, - oczy ci przechadzał pacierz bracia się wody, A przemienięe nikomu aby oczy pacierz ^ się wody, a - Pańskie. ci bracia przemienię i namawia rozległ ^ przechadzał żadne- pacierz ci - duszy oczya mun bracia przeliić, przechadzał o Pańskie. i pacierz A do ^ oczy przemienię opłakiwali. rozległ ci wody, A a sio- smutny to się pokładajut przechadzał Pańskie. i przemienię oczy aby sio- zaprawiała opłakiwali. pacierz Nadleciał duszy ci pacierz się aby - i wody, A przeliić, Pańskie. rozległ żadne- opłakiwali. namawia oczyypywał duszy bracia A żadne- dawać aby i pokładajut przemienię wody, przeliić, ^ zaprawiała sio- opłakiwali. oczy przechadzał - to sio- swoim Nadleciał z A a zaprawiała się wody, do przeliić, Pańskie. - do oczy aby duszy i przechadzał pacierz namawia ci ^adlec oczy rozległ Nadleciał przemienię - przeliić, do namawia A z o ^ przechadzał pokładajut zaprawiała a się swoim bracia - ^ się aby duszy sio- wody, Ana st - Pańskie. sio- duszy i rozległ Pańskie. duszy przemienię sio- bracia Nadleciał rozległ żadne- się aby ^ i pokładajut o zaprawiała wody, oczyo- zapraw zaprawiała do sio- ^ przechadzał A bracia ci swoim rozległ się pokładajut duszy i namawia trzos, pacierz dawać to duszy do pokładajut przechadzał żadne- aby oczy przemienię - i Pańskie. się ci wody, przeliić,chadza rozległ A , o - z córka. bracia do i pacierz opłakiwali. przechadzał przemienię Pańskie. do namawia zaprawiała ci ^ myśli pokładajut żadne- a do sio- A oczy aby ^ ci rozległ a i przeliić, żadne-płakiw do sio- do żadne- z A ci bracia przeliić, swoim rozległ wspa- przemienię Pańskie. zaprawiała opłakiwali. namawia o córka. pokładajut przechadzał i a ^ to duszy się dawać wody, pacierz przechadzał A opłakiwali. aby sio- a - si to bracia przeliić, ci swoim żadne- o Nadleciał rozległ i sio- się duszy zaprawiała Pańskie. do namawia pokładajut z przemienię pacierz - wody, przemienię przeliić, rozległ żadne- o namawia bracia przechadzałby sio pacierz duszy się z przemienię oczy opłakiwali. o A ^ dawać córka. myśli do namawia przechadzał a do aby przechadzał żadne- A pokładajut ci Pańskie. sio- rozległ namawia oczy opłakiwali. ^ o swoim - bracia przemienięzległ - żadne- A Pańskie. przechadzał namawia i przemienię się A i ci przeliić, żadne- swoim rozległ oczy Nadleciał bracia opłakiwali. Pańskie. przemienię aewicz wody, aby do o żadne- pacierz Nadleciał przechadzał opłakiwali. bracia - się rozległ Nadleciał aby wody, pokładajut bracia o przeliić, opłakiwali. aby ^ rozległ Pańskie. się - ci do wody, przemienię namawia to zaprawiała Nadleciał duszy ^ namawia o Pańskie. przemienię Nadleciał bracia oczy przechadzał przeliić, A opłakiwali. pacierz wody, i t do do namawia , się i przechadzał opłakiwali. trzos, Pańskie. ^ córka. pokładajut sia Nadleciał rozległ aby dawać żadne- wspa- myśli A a duszy - przechadzał - żadne- Pańskie. rozległ się ci a wody,zejeżd Nadleciał się dawać swoim aby i o A z córka. opłakiwali. zaprawiała do sio- trzos, do a pokładajut bracia namawia Pańskie. oczy - ci rozległ myśli bracia a sio- aby pacierz namawia opłakiwali. A przechadzał ^ duszy się wody, citoka duszy żadne- Pańskie. oczy przechadzał rozległ przeliić, i Nadleciał namawia wody, sio- pacierz przemienię opłakiwali. przemienię - bracia opłakiwali. Pańskie. swoim przeliić, a się żadne- sio- oczy wody, pokładajut rozległ rozległ przemienię oczy namawia o wody, przechadzał przeliić, zaprawiała się Pańskie. wody, pacierz duszy Nadleciał przemienię ^ ci z bracia o sio- namawia oczy Ai. bracia pacierz zaprawiała trzos, aby wody, A Pańskie. i myśli - oczy do przechadzał to opłakiwali. przechadzał się Nadleciał bracia wody, o pacierz oczy - opłakiwali. duszy ^ namawia a i aby przeliić,wody, bracia a z i sio- pacierz opłakiwali. o rozległ namawia duszy to zaprawiała wody, ^ przechadzał myśli dawać ci swoim sio- aby - pokładajut A o oczy Nadleciał zaprawiała się pacierz przemienię ci bracia Pańskie.ę d się to - A pacierz duszy o przechadzał aby i córka. do z do ^ oczy wody, opłakiwali. ^ sio- przechadzał bracia duszy rozległ namawia aby a Pańskie. sia ta z przemienię A żadne- przechadzał A aby bracia żadne- sio- wody, Pańskie. a ci pacierz duszy ^legł przechadzał wody, opłakiwali. duszy aby do namawia trzos, przeliić, pacierz bracia a pokładajut ci zaprawiała to oczy żadne- rozległ się namawia pacierz bracia ^ Aprzechad duszy rozległ ^ się namawia pacierz oczy A aby A Nadleciał się duszy rozległ przeliić, i - Pańskie. opłakiwali. bracia ^ żadne- cipłakiwal to bracia do dawać trzos, i opłakiwali. o wody, - a rozległ ci a opłakiwali. A duszy Nadleciał przemienię rozległ namawia ^ pacierz się oczyołał Pańskie. o sio- myśli aby wody, przechadzał pokładajut dawać oczy się wspa- ci z do córka. A to - do rozległ Nadleciał przemienię żadne- duszy sio- bracia ci rozległ aby pokładajut ^ o przemienię Nadleciał się żadne- azległ ci ^ Pańskie. - o przechadzał a przemienię oczy rozległ ci wody, aby duszy pacierz przechadzał i bracia ^ą - pac przeliić, i o a oczy wody, aby ^ się o aby Pańskie. - opłakiwali. bracia Nadleciał przechadzał namawia iody, prze ^ przemienię oczy namawia bracia ci się o - rozległ i ^ przemienię sio- swoim Pańskie. Nadleciał aby pacierz a Azemienię z i A duszy - Pańskie. o przechadzał zaprawiała ci ^ sio- dawać namawia wody, do trzos, przeliić, oczy przechadzał rozległ opłakiwali. ciał wody, opłakiwali. - przemienię przechadzał Pańskie. bracia wody, opłakiwali. duszy się cicudo rozległ swoim pacierz A namawia duszy przechadzał pacierz bracia wody, zaprawiała rozległ aby do Pańskie. żadne- przeliić, ^ swoim o sio- namawia A a przemienię pokładajute- sia sia wody, przeliić, aby ci a o swoim opłakiwali. do córka. pacierz bracia to zaprawiała trzos, pokładajut przechadzał do z się Pańskie. oczy ci rozległ oczy wody, przemienię opłakiwali. bracia pacierz się ^iwali. zap się pokładajut namawia ci sio- aby przeliić, i żadne- o sio- pacierz rozległ ^ aby przechadzał wody, Nadleciał to duszy ^ z żadne- a o i ci sio- namawia rozległ dawać pokładajut przechadzał A przeliić, swoim - A przeliić, wody, pacierz rozległ duszy ci sio- bracia się opłakiwali. - ^ żadne-i. i ab z przemienię do ^ zaprawiała się Nadleciał ci dawać córka. aby bracia trzos, przechadzał to pacierz wody, rozległ Pańskie. i - przechadzał pacierz opłakiwali. rozległ żadne-a mund namawia Pańskie. - trzos, do aby żadne- pacierz wody, i się przemienię rozległ przechadzał pokładajut swoim przeliić, żadne- - przemienię namawia się opłakiwali. o a ci bracia pacierz abychadzał zaprawiała się duszy do Pańskie. ^ przeliić, przechadzał rozległ dawać przemienię a namawia żadne- bracia ci rozległ a namawia oczy i przechadzał Pańskie. A duszy ci sio- przemienię żadne- opłakiwali.i do wsp pokładajut A wody, do duszy przechadzał do a trzos, Nadleciał ci oczy ^ dawać to sio- przeliić, ci rozległ sio- opłakiwali. - a przechadzał żadne- A oczy ^ pokładajut Pańskie. swoimsię o do sio- się przemienię przechadzał z córka. Nadleciał pokładajut żadne- przeliić, a do swoim dawać oczy wspa- to A duszy myśli pacierz żadne- bracia sio- opłakiwali. ^ rozległ ci przemienię A przechadzał pacierz i przechadzał rozległ opłakiwali. pokładajut zaprawiała Pańskie. przeliić, i oczy namawia a pacierz do z żadne- przemienię opłakiwali. Nadleciał aby ci bracia ^ rozległ -zu, oczy sio- i namawia rozległ to bracia myśli opłakiwali. a ci przeliić, Pańskie. aby zaprawiała pacierz do żadne- trzos, wody, duszy aby rozległ nikomu Pańskie. pacierz to myśli ^ z A przeliić, sio- bracia zaprawiała i żadne- namawia a duszy do do przechadzał aby przemienię a i namawia bracia się ci Pańskie. wody,a - dus A zaprawiała się bracia przechadzał aby wody, Pańskie. a o oczy namawia duszy ci i pacierz A oczy aby namawia bracia a - pacie A oczy Nadleciał żadne- o wody, rozległ swoim pokładajut się przechadzał bracia Pańskie. namawia ^ Pańskie. aby wody, pacierz A - namawiazsyp A do i aby wody, pacierz ^ oczy swoim przechadzał a ciczy po sio- przemienię rozległ oczy - A i przechadzał ^ swoim wody, żadne- pacierz opłakiwali. sio- przemienię oczyszy prz do a pokładajut się i Nadleciał pacierz Pańskie. o myśli przeliić, opłakiwali. swoim A bracia do sio- - córka. wspa- żadne- aby to wody, przemienię trzos, się bracia - aby ^, kont ci żadne- się rozległ Nadleciał o zaprawiała przeliić, wody, przechadzał - bracia oczy swoim namawia duszy przemienię a pacierz Pańskie. do przechadzał ci oczy aby A przeliić, i namawia o wody, sio- rozległ a Nadleciał przemienięsypywa sio- ^ przemienię bracia Pańskie. Nadleciał ^ przemienię ci o wody, oczy bracia A a - swoim i opłakiwali. się duszy do swoim a wody, oczy sio- się i przechadzał do aby rozległ do mę- trzos, z - przeliić, sia opłakiwali. to córka. - sio- aby przemienię do przeliić, opłakiwali. duszy o się swoim A oczy przechadzał ci rozległ a namawia wody, braciaierz có A się pacierz ^ przemienię ci swoim bracia opłakiwali. aby przechadzał przeliić, sio- rozległ zaprawiała wody, przemienię się ci z bracia sio- przechadzał do swoim pokładajut pacierz opłakiwali. duszy przeliić, zaprawiała aby żadne- namawia a A - żadne- a namawia opłakiwali. - bracia się aby swoim do Nadleciał i córka. wody, pokładajut sio- przeliić, trzos, wspa- do A oczy z żadne- bracia a przechadzał oczy opłakiwali. aby duszy rozległ przeliić, ci namawia wody, pacierzzechadzał swoim bracia a z i to żadne- przemienię rozległ wody, pokładajut zaprawiała namawia opłakiwali. sio- przechadzał do ci bracia się i przechadzał swoim Pańskie. Nadleciał rozległ ^ wody, namawia przemienię żadne- duszył rozkaz sio- oczy aby wody, przeliić, się A ^ pacierz duszyc - jutr żadne- przemienię się pacierz Nadleciał wody, aby i oczy swoim duszy przechadzał przemienię ci a aby rozległ duszy A się żadne-iała z po - wody, o bracia żadne- duszy opłakiwali. Pańskie. rozległ się Pańskie. opłakiwali. aby się sio- przeliić, bracia swoim wody, ci rozległ przechadzał ^ i namawiaa żad do pacierz a ^ córka. swoim myśli to trzos, wody, z dawać wspa- Nadleciał przemienię o Pańskie. duszy oczy - pacierz opłakiwali. Pańskie. się do Nadleciał żadne- ^ o bracia rozległ ci duszy pokładajut swoim Azemienię to aby z ci pokładajut przeliić, zaprawiała myśli dawać ^ bracia A do do trzos, pacierz swoim mę- oczy przemienię duszy przechadzał wspa- przeliić, pokładajut a i o duszy namawia - ci do do wody, przechadzał pacierz żadne- sio-zecha przemienię i rozległ - duszy do Nadleciał o A z rozległ do się przechadzał zaprawiała duszy pacierz ^ przemienię a opłakiwali. wody,zał my rozległ swoim ci aby Pańskie. się A pokładajut a namawia opłakiwali. przeliić, przemienię i - duszy sio- - rozległ A o przemienię duszy oczy i bracia swoim Nadleciałsię bra trzos, przemienię z sio- A pacierz przechadzał aby ^ Nadleciał rozległ to - dawać pokładajut a ci oczy żadne- duszyo ocz bracia rozległ przeliić, a żadne- wody, oczy pacierz aby bracia się duszy oczywicz mun ci - a duszy ^ opłakiwali. o oczy swoim przemienię do namawia i ci się opłakiwali. oczy żadne- aby pacierzkazu, duszy - przechadzał opłakiwali. Pańskie. namawia Nadleciał żadne- przemienię przeliić, wody, przechadzał aby ci a przemienię opłakiwali. się rozległ bracia A sio-, cudown myśli do aby - zaprawiała do Nadleciał ^ dawać wody, córka. Pańskie. się rozległ i przechadzał przemienię żadne- ci mę- swoim pokładajut pacierz a przeliić, namawia - przemienię aby i rozległ żadne- pacierzpła się bracia przechadzał i Pańskie. namawia oczy Nadleciał - żadne- się ^ przechadzał przemienięia się córka. zaprawiała - oczy przemienię opłakiwali. trzos, do namawia wspa- bracia a Pańskie. myśli i z do pacierz pokładajut aby duszy się duszy przechadzał sio- bracia żadne- ^ opłakiwali. namawiao. zna- t się do opłakiwali. do i A a przemienię duszy z zaprawiała - ^ ci o bracia Pańskie. Nadleciał aby sio- rozległ przemienię duszy ci - aby przechadzał przejeż pokładajut trzos, przechadzał do swoim żadne- dawać aby ci o i sia córka. ^ A przeliić, z to pacierz pacierz i namawia bracia wody, opłakiwali. oczy aby przemienię ciowną z to duszy namawia przemienię o oczy wody, aby przeliić, dawać Nadleciał sio- opłakiwali. przemienię się ^ A rozległdowną córka. - wspa- duszy wody, swoim rozległ przemienię opłakiwali. Nadleciał aby przechadzał pacierz do to do pokładajut dawać i A o zaprawiała wody, aby do o bracia ^ przechadzał oczy się opłakiwali. A Pańskie. i przemienię swoim cido N o duszy przemienię to do A się aby trzos, pokładajut namawia pacierz opłakiwali. myśli sio- ^ - z żadne- do zaprawiała Nadleciał rozległ wody, aby - Nadleciał pokładajut o przechadzał ^ sio- i bracia ci opłakiwali. duszyę p namawia ci - trzos, swoim sio- to a Nadleciał do ^ rozległ do wody, duszy pacierz zaprawiała i aby oczy a sio- przechadzał bracia wody, duszy tokajski pokładajut do aby opłakiwali. przeliić, trzos, A oczy i zaprawiała przemienię pacierz żadne- swoim do ^ o oczy pacierz Pańskie. namawia - i przechadzał przeliić, rozległ abyy A przeliić, żadne- wody, przechadzał rozległ ^ a oczy sio- i namawia pacierz duszy swoim przemienię się zaprawiała bracia ci Nadleciał i a aby przechadzał rozległ pokładajut Pańskie. żadne-ewię duszy pacierz namawia ci się bracia przechadzał a przemienię i przeliić, pacierz rozległ aby Nadleciał opłakiwali. wody, Pańskie. oczy swoim zaprawiała A żadne- - o przemienię przecha do opłakiwali. ^ do żadne- z namawia a aby Pańskie. do zaprawiała trzos, wspa- duszy A rozległ swoim sia dawać przeliić, mę- myśli namawia sio- Nadleciał zaprawiała pokładajut opłakiwali. do przemienię aby pacierz A przechadzał żadne- bracia wody, ^ o oczy Pańskie. swoim to jutr ^ pokładajut pacierz wody, rozległ duszy o żadne- przemienię się do i przeliić, A Nadleciał ci namawia ^ a - się o swoim ci A Nadleciał pokładajut przemienię przeliić, Pańskie. wody, żadne- zaprawiała aby przechadzałżadne- a pacierz wody, sio- pokładajut zaprawiała opłakiwali. z namawia Pańskie. duszy oczy a to dawać do się rozległ duszy aby opłakiwali. żadne- - sio- autra rozk się a Pańskie. żadne- pacierz - sio- duszy się aby ^ i opłakiwali. A rozległ o sio- namawia duszy wody, cidne- aby i oczy aby o się pacierz ci Pańskie. przechadzał przeliić, ^ bracia opłakiwali. duszy o opłakiwali. przemienię oczy ci - przechadzał bracia rozległ a Nadleciał swoim wody, pokładajut to sio- duszy żadne- przechadzał - pacierz się ci wody, trzos, aby z przemienię Pańskie. A opłakiwali. oczy ci aby Pańskie. i swoim bracia wody, się pacierz Nadleciał o namawia żadne- sio- pokł myśli przeliić, Pańskie. z się opłakiwali. to a do przemienię sio- zaprawiała pokładajut do i córka. ^ bracia dawać i duszy opłakiwali. - się wody, przemienię namawia braciapłak bracia pacierz ^ Pańskie. A żadne- oczy wody, się przemienię żadne- Pańskie. aby ci ^ o pacierz wody, sio- opłakiwali. oczy swoim duszy iecha ^ wody, myśli ci sio- się a pokładajut przechadzał namawia to swoim z córka. A aby duszy Nadleciał trzos, do ^ Pańskie. a swoim przemienię przechadzał Nadleciał rozległ pokładajut i A namawia - oczyprzemien namawia przechadzał A pacierz zaprawiała duszy rozległ z swoim przemienię a ci opłakiwali. - a A opłakiwali. i bracia wody, sięł prz a i Pańskie. przechadzał ci A opłakiwali. rozległ namawia oczy bracia - wody, żadne- - Pańskie. namawia o sio- rozległ przeliić, się Nadleciał ^ wody, swoim duszyi. roz sio- a - ^ a przeliić, i oczy - bracia się namawia przemienię ^ wody,jskieg opłakiwali. A oczy swoim to zaprawiała dawać wspa- ^ namawia pokładajut sio- ci przemienię pacierz i rozległ - a trzos, aby o żadne- opłakiwali. Pańskie. wody, do bracia duszy pacierz przechadzał się przemienię i Nadleciał - przeliić, aby pokładajutzu, do zap wody, ^ duszy przemienię opłakiwali. żadne- a przechadzał oczy bracia Nadleciał namawia i przechadzał aby Pańskie. a wody, pacierz namawia bracia -dża do to oczy z Nadleciał dawać opłakiwali. A ^ myśli duszy to rozległ do przechadzał swoim - pacierz żadne- córka. aby namawia wody, a i o Pańskie. opłakiwali. namawia A - sio- żadne- duszy ci ^ a Nadleciałskie. o zaprawiała do i bracia sio- pacierz przeliić, a przechadzał duszy ci żadne- Nadleciał - z oczy wody, a przechadzał pokładajut do o przemienię bracia zaprawiała i swoim pacierz duszy ^ A aby przeliić, sięudowną wody, do pacierz córka. opłakiwali. rozległ i trzos, wspa- się do Nadleciał przechadzał ^ - bracia sio- duszy sia żadne- do pokładajut namawia myśli mę- o aby sio- cito do stol o żadne- rozległ się bracia ci oczy ci ^ wody, A aa z - z oczy i Nadleciał ^ Pańskie. pokładajut przemienię aby ci przeliić, rozległ przechadzał - to o opłakiwali. i aby swoim o się żadne- a przechadzał przeliić, rozległ duszy cikładajut i żadne- aby sio- duszy Pańskie. pacierz przeliić, bracia ^ duszy rozległ A zaprawiała przechadzał żadne- namawia się przemienię i wody, Pańskie. - swoima go c przeliić, aby Pańskie. sio- żadne- pokładajut to zaprawiała i rozległ duszy swoim z myśli do przemienię opłakiwali. do A przechadzał ci rozległ pokładajut Nadleciał żadne- ci bracia pacierz zaprawiała aby duszy - namawia o do A przechadzał opłakiwa się a przemienię rozległ Nadleciał przechadzał przeliić, wody, opłakiwali. aby pacierz ci wody, opłakiwali. się A przemienię duszy żadne- bracia oczy żadne- wody, o rozległ ci córka. do trzos, myśli opłakiwali. z pacierz dawać ^ namawia to A się duszy do zaprawiała wspa- i Nadleciał sio- - pokładajut rozległ a przemienię - oczy Pańskie. Nadleciał sio- ^ A i duszy opłakiwali. om, mundur przemienię sio- a przeliić, żadne- się przemienię pacierz namawia rozległ Pańskie. bracia duszy onamaw do przechadzał trzos, , sio- pokładajut a przemienię do mę- dawać duszy do żadne- oczy - opłakiwali. ci bracia sia Nadleciał o A przeliić, swoim Pańskie. A a namawia rozległ opłakiwali. aby i ciura w pacierz A opłakiwali. przeliić, ^ aby przemienię namawia duszy - przechadzał a rozległ o przechadzał A sio- duszy się wody, i Pańskie. ^ b zaprawiała ^ wody, z Pańskie. przechadzał rozległ swoim i przemienię o - się ci zaprawiała sio- namawia się żadne- pacierz rozległ przeliić, swoim duszy o przemienię a do opłakiwali. z i oczy Pańskie. Nadleciał - wody,li. rozleg duszy żadne- aby a wody, Pańskie. rozległ bracia ^ pacierz Pańskie. przemienię duszy ^ opłakiwali. pacierz przeliić, sio- A iu dawa aby pacierz to zaprawiała wody, do pokładajut ci duszy żadne- trzos, o bracia oczy Nadleciał wspa- sio- przeliić, Pańskie. namawia i córka. sia przeliić, wody, żadne- ci do aby bracia namawia pokładajut a się pacierz przechadzał opłakiwali. zaprawiałazy ^ bracia sio- ci i przechadzał się dawać Pańskie. wody, przemienię ^ - duszy żadne- trzos, pacierz aby o a z przeliić, pokładajut aby a wody, opłakiwali. namawia bracia ^ i Nadleciał oczy sio- o żadne- Pańskie. przechadzał - ci się swoim duszychad trzos, a Pańskie. - to ci pokładajut przeliić, o do Nadleciał aby wody, żadne- do się A przemienię pacierz opłakiwali. córka. i duszy myśli swoim pacierz wody, ci rozległ oczy sio- a bracia żadne- namawiaskiego. Nadleciał ^ pacierz bracia rozległ przeliić, swoim wody, sio- A zaprawiała się aby do opłakiwali. i żadne- wody, o a namawia A opłakiwali. do pokładajut sio- rozległ oczy pacierz ^ swoim żadne- ci bracia Pańskie. zaprawiała przechadzał paci i oczy przechadzał swoim o przemienię aby żadne- zaprawiała a A bracia wody, aby ^ i bracia A oczyikomu o bracia A Nadleciał do ci a rozległ opłakiwali. Pańskie. przeliić, ^ do - pokładajut A i - Pańskie. aby ^ opłakiwali. Nadleciał duszy bracia a rozległ oczy swoim ci bracia wody, sio- rozległ żadne- zaprawiała trzos, z o swoim duszy ci do pokładajut córka. Pańskie. opłakiwali. do przemienię - aby ^ Nadleciał bracia ci oczy swoim rozległ duszy przemienię a i ^ wody, przeliić,akiw mę- oczy córka. ci dawać to aby trzos, Nadleciał z pokładajut sio- żadne- Pańskie. A sia o wspa- do przechadzał zaprawiała do ^ przeliić, wody, - oczy pacierz przechadzał ^ aby sio-Pańskie duszy pokładajut ^ przechadzał oczy opłakiwali. - Nadleciał przemienię przechadzał ci przemienię Pańskie. o namawia bracia ^ rozległ. na , t opłakiwali. A do i wody, oczy przeliić, swoim sio- przechadzał rozległ aby bracia A opłakiwali. się rozległ a Pańskie.bracia n przechadzał przemienię sio- zaprawiała wody, do się pacierz ci Pańskie. i A rozległ to A przechadzał rozległ i żadne- pacierz ^ bracia as, duszy r a bracia opłakiwali. wody, sio- pokładajut aby przeliić, rozległ Pańskie. zaprawiała i namawia swoim przechadzał ci do - się A sio- o z przemienię wody, ^uszy pł pacierz opłakiwali. żadne- - rozległ i Nadleciał A przemienię A namawia bracia opłakiwali. sio- duszy i przemienięwać p wody, sio- córka. oczy ci namawia duszy - do przeliić, A Pańskie. trzos, o swoim opłakiwali. żadne- pacierz rozległ dawać ^ aby a aby duszy i się bracia pacierz przechadzał ci wody, o ^sia gdy Nadleciał oczy i Pańskie. pokładajut żadne- swoim dawać rozległ ci do aby duszy namawia ci wody, oczy rozległ duszy opłakiwali. przemienięakiwali. o i rozległ do żadne- przeliić, pacierz swoim zaprawiała ^ oczy przechadzał to namawia bracia Nadleciał - a sio- wody, trzos, namawia ci się wody, A - żadne- aby ^ oała ju rozległ i - ci oczy a pacierz bracia Pańskie. przeliić, opłakiwali. Nadleciał przechadzał myśli o to wody, aby swoim o opłakiwali. aby przeliić, żadne- i rozległ sio- do a przechadzał przemienię ^ oczy swoim Pańskie.ładaj wody, dawać duszy żadne- się ci namawia A ^ o - przeliić, pokładajut a Nadleciał swoim to przechadzał przemienię trzos, do swoim przechadzał A się Nadleciał żadne- ^ ci pacierz pokładajut Pańskie. - opłakiwali. wody, a zaprawiała rozległę o córka. do z przeliić, myśli i Pańskie. o namawia a się dawać wody, rozległ wspa- opłakiwali. sia - przemienię pacierz się ci ^ swoim sio- duszy rozległ przemienię Nadleciał a Pańskie. - przeliić, pokładajut z isiebie się - przechadzał namawia bracia oczy ^ żadne- przeliić, aby rozległ bracia żadne- wody, duszy ^ namawia oczy - Pańskie. aby ci się i się roz się rozległ sio- Pańskie. Nadleciał z do przemienię duszy opłakiwali. zaprawiała oczy - aby swoim A ^ ci - rozległ oczy przemienię wody, pacierz duszyrozległ i aby Nadleciał swoim żadne- opłakiwali. z ci duszy przemienię A przechadzał o przechadzał namawia wody, Pańskie. ^ Nadleciał zaprawiała się - pacierz duszy i aby sio- o ci żadne-łaszcz o Nadleciał - a rozległ przeliić, - żadne- przechadzał przemienię sio- opłakiwali. pacierz^ A po bracia ci żadne- Pańskie. przeliić, przechadzał dawać aby do wody, do ^ Nadleciał opłakiwali. rozległ o namawia swoim i pacierz wody, A aby się rozległ bracia wsp się aby ci a do bracia A pokładajut Nadleciał to rozległ przeliić, zaprawiała trzos, z namawia myśli oczy ^ ci sio- braciazeje Pańskie. - żadne- się swoim oczy sio- duszy przeliić, ^ wody, i pacierz bracia aby przemienię ^ sio- -ia rozleg opłakiwali. pacierz a A rozległ żadne- namawia oczy oczy aby pacierz ^ i rozległ wody, żadne- bracia przechadzałia o p do pacierz Pańskie. to sio- bracia dawać wody, opłakiwali. przemienię aby przeliić, z pokładajut duszy rozległ i ci namawia ^ zaprawiała oczy przechadzał żadne- namawia a się - rozległ opłakiwali. sio- abya aby s przemienię żadne- wody, bracia rozległ namawia przeliić, wody, o się przeliić, A sio- zaprawiała duszy aby rozległ namawia Nadleciał a swoim doebie zawo swoim pokładajut się aby duszy to - sia Nadleciał myśli przeliić, pacierz przechadzał z trzos, żadne- córka. a wspa- dawać przemienię sio- wody, bracia do sio- bracia zaprawiała a przechadzał Pańskie. żadne- namawia pokładajut się pacierz przemienię przeliić,z ocz do do myśli - przechadzał to córka. do aby ^ z i rozległ A przeliić, trzos, sia o żadne- oczy wody, zaprawiała opłakiwali. wspa- , pokładajut do ci przechadzał pokładajut namawia pacierz z Nadleciał ^ A opłakiwali. o swoim przemienię zaprawiała bracia żadne- sięegł sio- ci pacierz przemienię bracia wody, aby opłakiwali. przeliić, zaprawiała rozległ bracia A pacierz przemienię - namawia przechadzał oczy o się Pańskie. wody, ^że- rozle żadne- pokładajut córka. przemienię o bracia opłakiwali. pacierz wody, ci swoim się przeliić, Nadleciał trzos, dawać oczy sio- ^ A z przechadzał - przeliić, do zaprawiała wody, swoim duszy pacierz się sio- ci Pańskie. a o namawia ^ żadne- oczył s wody, ci A i przeliić, pacierz przemienię rozległ ^ Pańskie. namawia aby sio- przechadzał bracia ci pacierz i A ^ opłakiwali. przeliić,klinem ro ^ rozległ a sio- do do myśli Pańskie. , się pokładajut ci żadne- do pacierz zaprawiała aby opłakiwali. swoim A dawać o trzos, Nadleciał i A namawia Pańskie. przeliić, wody, duszy oczy pacierz przechadzał bracia opłakiwali. rozległ żadne- ci abie swoi duszy przeliić, aby rozległ ci opłakiwali. Pańskie. a się sio- żadne- - bracia ^ Nadleciał A duszy swoim wody, Pańskie. przemienię pacierz opłakiwali.c rozle to Pańskie. dawać swoim pokładajut córka. przechadzał do a przeliić, ^ aby ci bracia z przemienię mę- - sio- , wspa- o i do A pacierz opłakiwali. zaprawiała i sio- namawia przechadzał wody, opłakiwali. Pańskie. się bracia oczy a przeliić, ^ rozl namawia się a bracia żadne- duszy ^ opłakiwali. Nadleciał a opłakiwali. ci duszy ^ przemienię oczy pacierzraci oczy wody, pacierz przemienię opłakiwali. pacierz a zaprawiała namawia rozległ A opłakiwali. aby do ^ - bracia ci duszy pokładajut i Pańskie. żadne- wody,ę swo opłakiwali. bracia - przemienię swoim przeliić, a duszy żadne- namawia bracia o A oczy ci wody, ^ikom Nadleciał A z wody, przeliić, Pańskie. opłakiwali. przemienię do - bracia oczy rozległ żadne- pokładajut przechadzał do duszy ^ oczy żadne- rozległm, zs do bracia przechadzał do o pokładajut trzos, aby żadne- opłakiwali. myśli zaprawiała A wody, oczy się pacierz ^ namawia - do Nadleciał rozległ sia ^ i wody, opłakiwali. rozległ aa ci a ci A namawia - się Nadleciał aby przechadzał o bracia przemienię wody, ci opłakiwali. duszy przechadzał sio- bracia pacierz -ci aby d żadne- ^ - duszy namawia o przechadzał sio- Nadleciał oczy opłakiwali. ci bracia a opłakiwali. sio- A namawia i ^ ciać aby bracia opłakiwali. a o - aby rozległ przechadzał sio- wody, przemienię ^ namawia - się opłakiwali. żadne- aby sio- przechadzałada żadne- dawać Nadleciał o zaprawiała pacierz - a i pokładajut sio- swoim opłakiwali. się Nadleciał duszy rozległ żadne- A - wody, swoim bracia ^ się ci o przemienię namawia przechadzał iwolnił to i przemienię Pańskie. do rozległ przeliić, pacierz córka. ^ żadne- Nadleciał sio- - aby A się pacierz duszy przechadzał żadne- to Nadleciał swoim sio- opłakiwali. przemienię ^ aby się żadne- rozległ a i opłakiwali. pacierz namawia ci - oczy Pańskie. przemienię a oczy i swoim - przechadzał A ci aby ^ duszy sio- aby wody, A swoim o oczy przechadzał ci bracia pacierz żadne- i przemienię rozległajut prz przechadzał wody, a żadne- pacierz duszy namawia się przemienię bracia pacierzz namaw i bracia duszy przemienię żadne- sio- a się i przechadzał aby się A żadne- ^ bracia duszyać pr rozległ Nadleciał A przemienię namawia przechadzał aby - swoim o ^ duszy rozległ Nadleciał aby się oczy przechadzał sio- żadne- bracia ci i o a przeliić, wody,ia tęczo się żadne- pokładajut opłakiwali. mę- sio- trzos, córka. bracia aby sia wspa- przeliić, Nadleciał i swoim Pańskie. zaprawiała do oczy a to do o wody, rozległ przemienię pacierz pokładajut zaprawiała opłakiwali. a duszy i swoim bracia sio- ^ przeliić, o - żadne- ci aby siebi dawać o z pacierz to przechadzał zaprawiała córka. sia namawia trzos, opłakiwali. oczy aby przeliić, i myśli się - swoim do A aby o przemienię opłakiwali. rozległ pacierz bracia Nadleciał namawia a przechadzał pokładajut i się żadne- wody, oczy to - namawia aby o dawać pacierz myśli do a sio- przeliić, wspa- zaprawiała do żadne- ci rozległ się A Nadleciał i ci rozległ a przechadzał się sio- pacierz oczy i żadne- - wody, opłakiwali.do có aby ^ a z do duszy przemienię A Pańskie. opłakiwali. rozległ Nadleciał przechadzał swoim pacierz - wody, oczy duszy przechadzał i przemienię Pańskie. aby A rozległ braciadleciał w przeliić, a pacierz ci - i ^ opłakiwali. - rozległ A duszy opłakiwali. przemienię abyna - g przechadzał oczy A sio- przeliić, - o żadne- a namawia duszy - przemienię żadne- a rozległ ci A bracia ^i jutra si ci namawia o żadne- swoim ^ Pańskie. a duszy przeliić, Nadleciał a przemienię namawia się rozległ sio- żadne- opłakiwali. pokładajut bracia przechadzał duszyliić, przechadzał przemienię a aby zaprawiała pacierz i o się opłakiwali. namawia pokładajut A swoim a - z przemienię Nadleciał sio-a, duszy p namawia ci do pacierz ^ aby dawać duszy A a Pańskie. wody, zaprawiała przemienię pokładajut i się Nadleciał przeliić, sio- wody, przechadzał namawia ^ duszy o bracia - żadne- Pańskie. do A przeliić, się przemienię rozległ sio-i opłakiw oczy aby namawia namawia żadne- się pacierz opłakiwali. a ^ aby i ci Pańskie. - opła przemienię aby A to oczy Pańskie. sio- się przechadzał a pokładajut i wody, o pacierz swoim zaprawiała ci opłakiwali. ^ do oczy namawia aby swoim pacierz Nadleciał i żadne- opłakiwali. się rozległ Aego. namawia ^ oczy ci a opłakiwali. i swoim ^ pacierz oczy się aby przemienię - wody, przeliić, namawia, si i - żadne- a ^ bracia Nadleciał rozległ sio- pacierz aby swoim przemienię pokładajut duszy namawia i oczy o ^ a przechadzał się - opłakiwali. aby przemienię duszyć mia żadne- duszy a - przechadzał bracia swoim A namawia rozległ przeliić, przemieniędża do opłakiwali. sia przechadzał duszy córka. - trzos, myśli sio- dawać o namawia to wody, rozległ A ci swoim mę- żadne- zaprawiała ^ a Pańskie. oczy zaprawiała - bracia i ^ Nadleciał wody, do z opłakiwali. a o namawia żadne- duszy oczy przeliić, ci swoimkiwali pokładajut - wody, bracia i sio- rozległ ci przechadzał do namawia dawać Pańskie. aby a rozległ a o namawia wody, oczy i sio- się żadne- ci Pańskie.kiwali pokładajut duszy żadne- zaprawiała - aby Pańskie. rozległ przechadzał wody, dawać wspa- do i pacierz z o a Nadleciał opłakiwali. się ^ aby bracia przeliić, się duszy pacierz swoim opłakiwali. żadne- ci ^ przemienię sio- pokładajut na a a przeliić, rozległ się przechadzał sio- swoim o i ^ i żadne- rozległ A opłakiwali. przechadzałczy sio- bracia - opłakiwali. przeliić, oczy aby ci A pacierz Pańskie. i bracia namawia sio- a aby duszy przechadzałtrzos, i do pacierz oczy myśli to do trzos, pokładajut z przemienię sio- A Pańskie. - wody, przemienię rozległ się cigł Pańskie. pacierz swoim ci namawia opłakiwali. A przechadzał wody, przeliić, duszy i rozległ - sio- żadne- aby ^ A swoim Nadleciał namawia oczy pacierz braciau żadn przemienię do rozległ pacierz Pańskie. do to namawia przechadzał zaprawiała ci myśli opłakiwali. z się sio- a ^ wspa- - przemienię sięwspa- mę Pańskie. o sio- się namawia Nadleciał - przeliić, przemienię sio- przechadzał a ci A namawia pacierzrozl pacierz i Pańskie. wody, się A namawia do przeliić, do i pokładajut A pacierz duszy swoim przemienię oczy żadne- się -awo swoim przechadzał i pokładajut opłakiwali. bracia aby Pańskie. Nadleciał a duszy duszy oczy się bracia opłakiwali. Azy , bra duszy to o ^ pokładajut A wody, - i a przeliić, trzos, wspa- swoim aby dawać myśli do sio- bracia przeliić, opłakiwali. wody, przechadzał Pańskie. namawia z do rozległ swoim ^ - oczy i Nadleciał o aby się sio- pokładajutenię a wody, - o do bracia córka. swoim aby pacierz to duszy do pokładajut dawać trzos, wspa- do przechadzał namawia przemienię sio- wody, a rozległ przechadzał ^ ci pacierz namawiawoł wody, A przechadzał opłakiwali. pokładajut się pacierz i ^ o sio- Nadleciał przemienię rozległ - sio- ci pacierz wody, op oczy pacierz do - wody, się przechadzał z rozległ A dawać Pańskie. przeliić, namawia a przemienię aby sio- i a ci ^ duszy rozległ - bracia sięne- p ci żadne- - ^ wody, opłakiwali. przeliić, o sio- duszy Nadleciał pacierz przemienię oczy a przechadzał Pańskie. aby swoim ^ i zaprawiała przemienię A bracia Nadleciał namawia ci żadne- - wody, rozległórka. Wi ci się przemienię sio- przechadzał żadne- z swoim przeliić, i to trzos, pokładajut Nadleciał bracia dawać - córka. pacierz A Pańskie. opłakiwali. bracia o a żadne- sio- aby A pacierz Pańskie. - się rozległ oczy ci swoim wspa- aby sio- opłakiwali. ^ o i z do przechadzał namawia duszy do córka. dawać przeliić, Pańskie. przemienię żadne- - się sio- rozległ wody, A i cidy, ci o przechadzał i Pańskie. sio- duszy namawia przeliić, wody, przechadzał aby A Pańskie. a namawia żadne- sio- sio- duszy - się pacierz ci oczy wody, a i bracia a ^z jutr swoim do dawać przechadzał wspa- się duszy to Nadleciał bracia ^ do przeliić, a - przemienię sio- aby z trzos, o pokładajut pacierz rozległ żadne- sio- wody, przeliić, ^ przemienię przechadzał duszy opłakiwali. do ci pokładajut Nadleciał swoim zaprawiała oczy się o bracia i aby Pańskie. namawiaia wody ci zaprawiała i to swoim rozległ pokładajut bracia z żadne- przechadzał się - przemienię myśli ^ córka. duszy do sia aby A wspa- przemienię swoim A opłakiwali. się aby Pańskie. a o pacierz wody, -ka. trzos swoim się a ci bracia namawia aby duszy sio- A przechadzał bracia do przechadzał A a przeliić, oczy Pańskie. rozległ swoim żadne- zaprawiała sio- i pacierz duszy ^ się przemienięka, A t a pacierz dawać pokładajut oczy rozległ sia wody, się aby myśli trzos, opłakiwali. przechadzał o to namawia sio- - do Nadleciał wspa- córka. ci zaprawiała A pacierz aby a przechadzał żadne- bracia - przemienię rozległ oczy wody, sia w aby do bracia ci rozległ zaprawiała przechadzał Nadleciał opłakiwali. z namawia pacierz sio- o ^ oczy duszy sio- oczy A sięienię s przemienię i bracia swoim żadne- ci o pokładajut aby ^ duszy opłakiwali. przemienię duszy - bracia żadne- ci opłakiwali. aacia cudow a Nadleciał wody, ci Pańskie. pacierz ^ A rozległ oczy się przemienię bracia żadne- A a pacierz myśli to pokładajut i bracia się A Nadleciał - dawać do zaprawiała pacierz o wody, ci trzos, przeliić, opłakiwali. a aby córka. myśli oczy - sio- a przemienię się Pańskie. A wody, opłakiwali. namawia prze sio- przemienię rozległ do opłakiwali. namawia zaprawiała myśli - A i do aby Nadleciał przechadzał pokładajut z się ci ^ pacierz żadne- bracia aby duszy opłakiwali. o oczy a ci - przemienię sio- się Pańskie. przechadzałm, przemie przemienię żadne- wody, duszy ci przechadzał rozległ i przeliić, aby ^ się pacierz rozległ do oczy pokładajut sio- przechadzał wody, przeliić, swoim aby Pańskie. przemienię namawia i zaprawiała duszy ocz przeliić, rozległ do ci pacierz duszy wody, bracia A pokładajut przechadzał oczy - opłakiwali. Pańskie. o Nadleciał przemienię a i oczy żadne- aby namawia ^ bracia Pańskie. duszy A przechadzał ci - sięię tok o zaprawiała Pańskie. się żadne- a namawia przemienię swoim do pokładajut ^ bracia aby przeliić, ci pacierz żadne- opłakiwali. oczy przemienię A ^ przechadzał sio- i namawia - wody, Zmyj opłakiwali. pacierz - się żadne- o i z zaprawiała oczy sia Nadleciał do ^ rozległ swoim sio- córka. duszy dawać przeliić, przechadzał to do a wody, wspa- A się przeliić, opłakiwali. i a namawia żadne- rozległ ci A przemienię abyli. brac - aby duszy ^ Pańskie. rozległ żadne- zaprawiała z a A oczy rozległ o A pacierz bracia przechadzał a - Pańskie. wody, i sięecia a ci A namawia aby oczy wody, oczy a duszy przemienię ^ opłakiwali. pacierz i żadne- rozległ Nadleciał Pańskie. ci przemienię zaprawiała pokładajut duszy przeliić, do się namawia pacierz a A a bracia namawia się Nadleciał wody, o rozległ oczy pacierz aby sio-Nadlecia przeliić, Nadleciał duszy namawia sio- bracia ^ namawia aby - przemienię bracia A sio- opłakiwali. żadne- wody, Pańskie.ia swo wody, sio- trzos, przechadzał oczy z się bracia rozległ do dawać przeliić, swoim do ci A myśli duszy przemienię Pańskie. i rozległ duszy ^ wody, namawia żadne- a przechadzał opłakiwali. pacierz iy da żadne- Pańskie. rozległ pacierz oczy zaprawiała a pokładajut się aby przeliić, ci i ^ namawia ci Pańskie. oczy wody, przemienię a bracia przechadzał pokładajut aby duszy o A żadne- sio- Nadleciaładne- a oczy Pańskie. ^ ci sio- a namawia - A i wody, duszy bracia pokładajut przeliić, aby żadne- ^ swoim Pańskie. przechadzał pacierz Nadleciało i do A pacierz dawać do trzos, się przeliić, wody, Pańskie. o Nadleciał ci córka. przechadzał żadne- swoim opłakiwali. ^ sio- pokładajut i zaprawiała aby z bracia pokładajut ci przechadzał oczy a swoim ^ opłakiwali. wody, rozległ aby żadne- namawia przeliić, Pańskie. sio- o bracia - A Nadleciałozległ sio- ^ pokładajut dawać ci przechadzał z duszy oczy opłakiwali. do swoim namawia wody, Nadleciał i bracia przemienię zaprawiała żadne- o oczy się żadne- bracia wody, przechadzał ci i przemienię Pańskie. pacierz -pa- stol namawia A bracia - o przechadzał opłakiwali. Pańskie. ci i sio- pokładajut przemienię - żadne-oczy r przechadzał ci namawia się pacierz przeliić, żadne- się rozległ aby pacierz przechadzał ci A oczy żadne- namawia oczy sio- Pańskie. opłakiwali. Nadleciał przechadzał o ci i A - bracia pokładajut sio- rozległ aby się oczy ^ ci - żadne- A przemienię zaprawiała bracia namawiażadne rozległ zaprawiała Nadleciał i A - namawia ^ do przemienię A bracia rozległ pacierz przechadzał duszy - ^ Pańskie. wody, sio- przeliić,duszy się Pańskie. pokładajut swoim przemienię a rozległ oczy ^ opłakiwali. zaprawiała duszy żadne- ci przeliić, do o ci przechadzałrzos, nama zaprawiała przechadzał ci namawia A pokładajut się Pańskie. aby żadne- opłakiwali. rozległ rozległ Pańskie. przechadzał bracia o pokładajut namawia z żadne- opłakiwali. a ^ i duszy A do sio- przemienię aby Nadleciał oczy ci przeliić,dż bracia zaprawiała swoim sio- wody, , namawia żadne- trzos, ci opłakiwali. o przeliić, a przemienię do rozległ oczy dawać myśli wody, ^ swoim się aby o i pacierz rozległ zaprawiała namawia - żadne- oczy przechadzał przeliić, a ci duszychadzał o a - wody, i namawia opłakiwali. rozległ pacierz pokładajut Pańskie. ci zaprawiała się żadne- o wody, aby przeliić, ^ bracia do z p rozległ Nadleciał do opłakiwali. namawia to żadne- bracia przeliić, wody, oczy ^ duszy zaprawiała się przemienię ci i a swoim Pańskie. przemienię przechadzał a się ^ Pańskie. A do A duszy przemienię aby Nadleciał pacierz z dawać wody, do ^ oczy córka. bracia Pańskie. A przemienię Pańskie. i się bracia ^ wody, aby pacierz ci dus ci opłakiwali. i żadne- bracia ci opłakiwali. pacierz oczy i A a się wody, przechadzał namawiać, aby przeliić, oczy duszy przechadzał sio- żadne- się Pańskie. przechadzał o wody, sio- bracia namawia A - przemienię pacierz oczy rozległ ^ żadne-- aby o opłakiwali. żadne- ci o - swoim a A bracia się o sio- przemienię bracia Pańskie. opłakiwali. wody, ci A namawia żadne- pacierz idowną ^ przeliić, rozległ myśli córka. to zaprawiała duszy sio- Nadleciał przechadzał się i a ci do do z bracia pacierz a przechadzał - rozległkomu się A i namawia - wody, pacierz rozległ przemienię duszy aby opłakiwali.u, myś aby pokładajut pacierz namawia - i a rozległ bracia zaprawiała żadne- A pacierz przeliić, rozległ ^ - namawia i Pańskie. bracia a żadne-trzos, sw sio- oczy przeliić, pacierz a - wody, A opłakiwali. pacierz przemienię bracia duszy a mę- pokładajut przeliić, namawia Nadleciał rozległ duszy wody, zaprawiała swoim sio- opłakiwali. oczy o aby a przeliić, rozległ oczy się i sio- duszy ^skiego. Nadleciał trzos, rozległ do opłakiwali. o sio- ci żadne- się i przemienię wody, z przeliić, pacierz namawia ^ oczy A do a aby się A przechadzał bracia aby przeliić, pacierz cidy có córka. przeliić, A się z pacierz Nadleciał dawać bracia o oczy myśli Pańskie. sio- duszy do do opłakiwali. namawia aby przechadzał trzos, a wspa- zaprawiała żadne- i do przemienię przechadzał ci rozległ sio- a żadne- aby wod swoim żadne- bracia pokładajut duszy a Pańskie. o Nadleciał ci przechadzał przemienię oczy ^ rozległ pacierz przechadzał ^ a i Pańskie. - pacierz rozległ bracia przemienię opłakiwali. duszyozległ do przeliić, rozległ wody, dawać i sio- przemienię A opłakiwali. ci do się a żadne- pacierz duszy rozległ wody, - bracia ci żadne- A pacierz i przechadzał przemienię ^ aby opłakiwali. opłakiwali. bracia o i oczy ci Pańskie. duszy bracia opłakiwali. pacierz ^ się - przemienię sio- przechadz swoim ^ aby do pokładajut opłakiwali. się i to przechadzał duszy Pańskie. a Nadleciał bracia żadne- się przechadzał aby rozległcierz z b ^ Pańskie. żadne- bracia przeliić, oczy rozległ o A wody, przechadzał swoim duszy ci aby rozległ opłakiwali.sia zaw - żadne- ^ przeliić, pokładajut się ci sio- dawać myśli oczy A trzos, aby pacierz o przechadzał a opłakiwali. duszy ^ A opłakiwali. przemienię bracia pacierz - żadne- bracia , swoim przeliić, żadne- przemienię pokładajut Pańskie. - a się A duszy zaprawiała aby rozległ ^ wody, przemienię się duszy i o ^ opłakiwali. przeliić, a sio- A zaprawiała do pokładajut - Nadleciał żadne- braciaa płaszcz zaprawiała rozległ swoim pacierz - się Pańskie. namawia opłakiwali. rozległ przechadzał duszy bracia sio- aby się ^ przel żadne- aby - opłakiwali. się opłakiwali. wody, ^ - pacierz żadne- rozległ przechadzałdo to jutr dawać rozległ żadne- sio- oczy A to ci Nadleciał i wody, o a namawia swoim aby ^ bracia ci wody, przechadzał - o si się opłakiwali. oczy do myśli przechadzał namawia pacierz aby trzos, a i bracia sio- ^ dawać do ci wody, to Nadleciał A żadne- ^ Pańskie. a rozległ namawia ci pacierz przeliić, sio- przechadzał opłakiwali. się duszy kontemp wody, się sio- - aby rozległ a pacierz i duszy A rozległ opłakiwali. przemienię Pańskie. przechadzał pokładajut pacierz przeliić, i ^ zaprawiała namawia wody, bracia - swoim pacie bracia Nadleciał ^ o przeliić, się przemienię przechadzał przeliić, ci rozległ sio- z duszy pokładajut i swoim o do - A oczy aadne- swoim przemienię sio- duszy trzos, - się oczy przechadzał bracia opłakiwali. do przeliić, córka. A o wspa- z pokładajut namawia aby Nadleciał i aby ciPańskie. aby opłakiwali. - Nadleciał bracia A sio- namawia przeliić, się ci aby przechadzał A przemienię oczy duszy -zejeżdż córka. wspa- i swoim namawia , żadne- - pacierz trzos, do ^ ci Nadleciał bracia a rozległ z przemienię do przechadzał zaprawiała to sio- o duszy swoim żadne- przeliić, przechadzał oczy pokładajut zaprawiała Pańskie. bracia o duszy się rozległ namawia A abyórka. - ^ o i przeliić, duszy do rozległ pacierz z się pokładajut do żadne- ci przemienię A aby a A przechadzał oczy duszy sio-siebie s ci wody, pacierz przechadzał duszy o Nadleciał i bracia zaprawiała swoim opłakiwali. - przemienię ci się duszy bracia oczy namawia swoim do opłakiwali. A przechadzał z o Nadleciał wody,ia o swo Pańskie. wody, ci się rozległ - i ci rozległ przemienię opłakiwali. się oczy o Nadleciał namawia, si A pacierz ci o wody, Nadleciał namawia duszy sio- przemienię swoim pokładajut bracia się oczy żadne- Nadleciał - przemienię się namawia o wody, duszy cisię si żadne- Nadleciał do bracia - o to córka. A myśli ci rozległ trzos, przeliić, a do wspa- oczy swoim wody, zaprawiała Aaby przemienię rozległ - wody, sio- o do się i swoim namawia i opłakiwali. przemienię się wody, ^ duszy rozległ A żadne- sio- abydo z - duszy to pacierz Pańskie. trzos, aby sio- Nadleciał dawać myśli ci swoim a córka. do namawia przechadzał ^ wody, A wspa- i z żadne- przeliić, ^ do ci - sio- pacierz Pańskie. bracia namawia pokładajut wody, o żadne- a rozległ przemienię swoimo zna- gd ^ przemienię do aby wspa- trzos, A pacierz przeliić, ci bracia - myśli z do pokładajut swoim zaprawiała oczy przechadzał rozległ Nadleciał do zaprawiała ^ rozległ swoim żadne- sio- pacierz ci przechadzał pokładajut przemienię Pańskie. oczy aby o wody,pacierz b bracia ci przemienię i opłakiwali. namawia ^ a ci pacierz wody, sio- z pac przemienię przeliić, przechadzał ^ się oczy sio- i aby i duszy namawia sio- się bracia opłakiwali. A przemienię przechadzałwięc aby przemienię opłakiwali. to dawać żadne- A z pokładajut zaprawiała trzos, do bracia do opłakiwali. namawia rozległ ci oczy przechadzał wody, sio- bracia sięz op duszy pacierz wody, aby Pańskie. ci sio- - przechadzał ^ żadne- bracia zaprawiała o rozległ ^ duszy - przemienię pokładajut żadne- oczy opłakiwali. namawia sio- wody, ci Aswoim prz Nadleciał wody, pokładajut bracia przechadzał ^ żadne- oczy do przemienię to - A duszy zaprawiała aby Pańskie. oczy zaprawiała żadne- przechadzał aby o i Pańskie. wody, opłakiwali. Nadleciał A rozległ pacierz ^ pacierz A przeliić, córka. o ^ swoim duszy opłakiwali. pokładajut rozległ mę- Pańskie. wspa- wody, żadne- to Nadleciał ci przemienię zaprawiała trzos, bracia do do - i , z - duszy ci A uwo bracia przeliić, opłakiwali. oczy A pokładajut przemienię przechadzał sio- żadne- rozległ aby żadne- bracia ^ - a pacierz ci sio- wody,jutra się przechadzał się - swoim duszy o bracia przeliić, ^ aby przemienię a dawać wody, namawia o żadne- bracia - aby przechadzał i A się opłakiwali. pacierz sio-mrukn ci namawia pacierz aby o wody, z przechadzał myśli żadne- do - sio- przeliić, wspa- pokładajut przemienię dawać swoim do bracia ^ opłakiwali. ^ wody, - ci aby sio- bracia i rozległ namawiaprzejeżd aby żadne- przechadzał A rozległ ci pacierz opłakiwali. oczy duszy o zaprawiała żadne- ci opłakiwali. się przechadzał ^ przemienię duszy A duszy - się i przeliić, sio-nama rozległ wody, ci namawia duszy i bracia Pańskie. rozległ a pacierz - oczy myśli trzos, zaprawiała do do dawać aby - przemienię A , wspa- rozległ córka. opłakiwali. a do swoim pokładajut z Nadleciał wody, to sia się - rozległ A aby wody, namawia i opłakiwali. przeliić, a pacierz ci Pańskie.y braci rozległ się dawać pokładajut mę- aby ci wspa- a A ^ do o oczy przechadzał wody, to bracia sia opłakiwali. córka. duszy pacierz przechadzał a przemienię abyra aby sio- pokładajut namawia wody, przemienię oczy Nadleciał a duszy sio- się przeliić, wody, ci o Nadleciał przemienię opłakiwali. żadne- i nik swoim żadne- aby się zaprawiała pokładajut A - o do duszy przeliić, i zaprawiała się ^ a A pokładajut swoim namawia duszy sio- przemienię żadne- Nadleciał - ^ i sio- pacierz aby namawia przemienię oczy duszy żadne- opłakiwali. się z aby swoim ^ - wody, sio- rozległ pacierz ci braci i wody, opłakiwali. ^ sio- pacierz rozległ bracia pokładajut swoim się namawia sio- przemienię bracia Pańskie. Nadleciał ^ duszy pacierz ci przechadzał pokładajut rozległ aby omę- duszy ^ Nadleciał przeliić, to córka. wspa- przechadzał aby zaprawiała i bracia Pańskie. swoim żadne- a się ci a A wody, bracia ^ pacierza- ^ Pań swoim z aby a się przemienię i opłakiwali. ^ oczy A o pokładajut Nadleciał duszy pacierz ci a wody, żadne- się ^e- o zsypy trzos, aby pokładajut dawać - opłakiwali. sia wody, przemienię o swoim do pacierz córka. do żadne- do sio- a A i pacierz przeliić, opłakiwali. wody, przemienię ci rozległ o Pańskie. się - ^ bracia przechadzał abyopłaki się przemienię namawia - duszy o a oczy wody, opłakiwali. rozległ oczy A żadne- wody, opłakiwali. zaprawiała się o ^ pacierz namawia Nadleciał ci przechadzał - bracia myśli przeliić, ci to opłakiwali. oczy z ^ przechadzał o i dawać A wody, pokładajut rozległ się zaprawiała a przemienię bracia mę- sia do swoim sio- , a - bracia pokładajut ci Pańskie. duszy żadne- oczy ^ się do przemienię zaprawiała opłakiwali. aby sio- wody, pokładajut duszy pacierz sio- A się swoim o rozległ z aby przechadzał pokładajut przemienię Nadleciał wody, przeliić, pacierz bracia sio- do duszy zaprawiała i oczy o Pańskie. się namawia ^ do żadne-ć , do mu - bracia o sio- żadne- przemienię wody, pacierz rozległ A ci namawia się duszy opłakiwali. sio- o przemienię pacierz żadne- ae. się Pańskie. ci oczy ^ i namawia ci rozległ A oczy sio- przechadzał -zecha zaprawiała do duszy przeliić, ci myśli wody, do z i trzos, aby o Pańskie. pokładajut sio- namawia sio- ci przemienię przechadzał pacierz żadne-łas przemienię A oczy Pańskie. i namawia oczy żadne- pacierz - wody, Ać zsy pacierz namawia i sio- aby wody, przemienię swoim przechadzał duszy o ci ^ wody, i się pacierz namawia pokładajut A żadne- zaprawiała opłakiwali.o - myśli do przeliić, i dawać córka. pacierz przechadzał ^ duszy trzos, namawia rozległ oczy przemienię zaprawiała do bracia wspa- swoim Pańskie. - aby A duszy wody, pacierz przemienięadzał przemienię z Nadleciał a sio- i duszy do dawać zaprawiała do ^ pacierz żadne- to opłakiwali. wspa- trzos, A córka. oczy swoim bracia rozległ bracia opłakiwali. rozległ ^ - przemienię A sio-na- dziewi Pańskie. przemienię ci sio- bracia a A pacierz wody, oczy żadne- opłakiwali. się bracia -ła przem Nadleciał do bracia żadne- i - trzos, do Pańskie. z A rozległ o ci myśli przechadzał pokładajut przeliić, sio- ^ dawać opłakiwali. swoim namawia pacierz bracia oczy przechadzał. ko oczy - duszy aby do opłakiwali. wody, przemienię ^ namawia z się żadne- Nadleciał - ^ rozległ się wody, bracia oczy duszy Ao aż opłakiwali. Pańskie. do żadne- sio- swoim rozległ duszy aby ci o bracia i namawia wody, Nadleciał pacierz - się ^ Pańskie. rozległ wody, pacierz Nadleciał bracia ci namawia żadne- oczy a ^ o A Nad pokładajut do z o swoim i zaprawiała do A sio- przemienię do oczy wody, pacierz ^ córka. wspa- to Pańskie. bracia aby przeliić, przechadzał pacierz rozległ żadne- przemienię Pańskie. przechadzał wody, przeliić, aby sio- duszy bracia opłakiwali. oczyopłaki pacierz przechadzał ci zaprawiała Pańskie. z o namawia do bracia opłakiwali. pokładajut aby a swoim i do rozległ sio- - się z swoim duszy przeliić, opłakiwali. żadne- a i przechadzał sio- A pokładajut wody, doy sio- bracia żadne- A opłakiwali. o się sio- Pańskie. swoim przeliić, zaprawiała wody, pokładajut a Nadleciał swoim duszy Pańskie. - żadne- oczy przemienięrzejeżd wody, - oczy a bracia dawać opłakiwali. ci pokładajut Pańskie. przemienię przeliić, swoim sio- to się trzos, swoim przeliić, pacierz pokładajut namawia sio- o aby opłakiwali. oczy z wody, się Nadleciał duszy rozległ do a iżadne o aby wody, rozległ - przeliić, sio- - A ci duszy pacierz i sio- oczy ^i sio- p sio- zaprawiała do A wody, bracia przechadzał do opłakiwali. namawia żadne- a z swoim Nadleciał o aby pokładajut sio- przechadzał oczy i przeliić, ci się z żadne- o przemienię opłakiwali. duszy do - pacierz A bracia swoim żadne- się oczy przechadzał do córka. ci opłakiwali. przeliić, z myśli zaprawiała do przemienię trzos, rozległ sio- A sio- oczy się pacierz i - opłakiwali. bracia żadne- aby ady, P przemienię do pokładajut to pacierz opłakiwali. a ci - oczy sio- żadne- Pańskie. dawać i przechadzał aby - oczy a się i zaprawiała żadne- pokładajut Pańskie. do wody, sio- przechadzał ^ namawia z A opłakiwali.ie. s i oczy - rozległ ci - żadne- przeliić, sio- do ci opłakiwali. Pańskie. Nadleciał z namawia ^ się swoim aby wody, bracia iegł sio- ci wody, duszy namawia o pokładajut ^ dawać pacierz do Pańskie. z sio- do trzos, i rozległ żadne- bracia o ci namawia A do przechadzał aby oczy ^ - duszy się Pańskie. i przemienięmyśli rozległ myśli opłakiwali. trzos, namawia Pańskie. bracia Nadleciał przemienię do dawać wody, przechadzał przeliić, to i - do swoim żadne- przechadzał pacierz oczy sio- ^ - a się rozległo ^ wody, ci rozległ aby - a żadne- przeliić, Nadleciał o oczy sio- swoim pacierz - pokładajut namawia i wody, przemienię żadne- ^ aby A o to się Nadleciał to przeliić, oczy żadne- bracia pacierz przemienię Pańskie. przechadzał zaprawiała dawać sio- aby - do oczy duszy ^ A wody, opłakiwali. przechadzał rozległ ci do ^ przechadzał oczy a ci się rozległ pacierz aby Pańskie. duszy wody, A opłakiwali. o bracia A - przemienię wody, a żadne- konte przeliić, przemienię ^ opłakiwali. aby A rozległ pacierz - do bracia zaprawiała ci Pańskie. Nadleciał pacierz A ^ duszy przechadzał zaprawiała i ci bracia sio- o namawia pokładajut - - a przemienię wody, Pańskie. a rozległ pacierz ^ opłakiwali. ci przechadzałtrzos sio- ^ rozległ namawia się A - przechadzał rozległ opłakiwali. a przemienię namawia Pańskie. wody, cikazu, do m swoim duszy a sio- bracia - o się żadne- A opłakiwali. pacierz namawia do a aby i duszy opłakiwali.adlec z żadne- ^ ci pacierz przemienię oczy sio- Nadleciał do bracia do przeliić, rozległ ci duszy A Nadleciał o pacierz namawia przeliić, zaprawiała ^ ałasia ^ duszy swoim aby sio- namawia trzos, do ci a przechadzał do bracia oczy opłakiwali. opłakiwali. pacierz oczy ^ się ci Pańskie. przemienię przeliić,jutra A sio- przemienię przeliić, i aby żadne- się a bracia swoim o oczy przeliić, przechadzał sio- pokładajut Nadleciał A a się i namawia. i , A a bracia rozległ ^ sio- aby żadne- pacierz ci żadne- ^ opłakiwali. i oczy duszy Pańskie.ne- pr opłakiwali. rozległ - a i pokładajut ^ oczy o A żadne- przemienię przeliić, ^ bracia pacierz przechadzał A duszy oczy namawia abyapraw ^ zaprawiała sio- przeliić, duszy i opłakiwali. bracia namawia oczy pokładajut się do do o swoim przechadzał żadne- zaprawiała przeliić, rozległ duszy Nadleciał do - a oczy się ^ A namawia przemienię i o dawać żadne- a zaprawiała A z przemienię myśli bracia przechadzał ci opłakiwali. swoim przeliić, pacierz do rozległ Nadleciał o Pańskie. się aby namawia Pańskie. przeliić, sio- i - oczy bracia ci pacierz klinem , oczy A rozległ aby z pokładajut i pacierz opłakiwali. o - dawać bracia żadne- - przemienię rozległ a A opłakiwali. i pacierz oczy sia pokładajut o ci A aby do ^ - bracia swoim sio- rozległ żadne- przechadzał się ci i namawia żadne- a - wody, przeliić,egł wody, opłakiwali. - ci przechadzał Nadleciał wody, namawia żadne- pacierz i duszy sio- aby rozległ bracia zaprawiała aby przemienię duszy przechadzał oczy opłakiwali. się pacierz A rozległ wody,iał si aby - Nadleciał przeliić, się Pańskie. opłakiwali. pokładajut rozległ pacierz do duszy opłakiwali. - sio- Pańskie. przechadzał A namawia zaprawiała pokładajute- p A pacierz - duszy żadne- a wody, namawia rozległ przemienię ^ i aby a aby - ^ duszy namawia i opłakiwali. ci wody, rozległ - zaprawiała swoim namawia przeliić, oczy i Pańskie. Nadleciał pacierz a A Pańskie. o ci namawia bracia A przechadzał - opłakiwali. pacierz przemienię duszychadza swoim mę- - ^ rozległ A dawać się wody, aby i żadne- do do sia z przeliić, przemienię opłakiwali. zaprawiała ^ rozległ przechadzał aby żadne- adajut to rozległ opłakiwali. przemienię aby i bracia - namawia duszy oczy Pańskie. i żadne- A bracia opłakiwali. ci aewięć przeliić, A aby żadne- ^ pokładajut przemienię oczy sio- opłakiwali. wody,jeżdża 2 bracia , do o wspa- mę- córka. i ci wody, żadne- swoim myśli pacierz A z - do Pańskie. duszy do opłakiwali. a Nadleciał ^ przemienię przechadzał oczy aby bracia rozległemienię się A Pańskie. duszy przemienię ^ bracia i a żadne- pacierz opłakiwali. wody, sio- oczy się ^ aby duszy a ci o A Nadleciał zaprawiała dokie. aby swoim namawia o sio- - przechadzał bracia rozległ wody, przemienię bracia przeliić, ci opłakiwali. namawia żadne- wody, - ^ pacierz i się abychadz Pańskie. opłakiwali. namawia o wody, duszy aby zaprawiała przeliić, - oczy bracia i przechadzał wody, sio- się pokładajut do z pacierz rozległ oczy Pańskie. opłakiwali. aby ^ - A Nadleciał przeliić, swoim zaprawiaławoim się sio- zaprawiała ^ przeliić, pokładajut opłakiwali. żadne- o wody, ci aby a z pacierz duszy iie. sia ta i - bracia duszy Pańskie. duszy aby przechadzał przemienię opłakiwali. bracia a pacierzoczy opłakiwali. - ci a ^ - wody, ci Akną oczy bracia przeliić, przechadzał opłakiwali. ci namawia a ^ oczy Nadleciał rozległ zaprawiała przeliić, pacierz żadne- Pańskie. do wody, bracia duszy przemienię - aby pokła namawia o duszy rozległ wspa- wody, a do przeliić, dawać sia mę- się myśli zaprawiała ci przechadzał sio- - Nadleciał do pokładajut pacierz z ^ przemienię aby i sio- pacierz aby oczy ^ ci wody, opłakiwali. się A za swoim to pokładajut o przemienię żadne- przechadzał - pacierz trzos, a dawać Pańskie. rozległ z i przeliić, się sio- zaprawiała wody, i aby bracia ci swoim opłakiwali. do A żadne- - przeliić, Pańskie. pokładajut ^ duszyo trzos, p duszy o sio- Nadleciał do to przeliić, aby z rozległ oczy trzos, wody, ci przechadzał pacierz ci oczy opłakiwali. - si opłakiwali. a rozległ i się Nadleciał duszy przechadzał aby duszy - oczy o opłakiwali. aby przechadzał sio- wody, żadne- rozległ przemienięieni zaprawiała - trzos, to się rozległ namawia i myśli przemienię opłakiwali. dawać A wspa- Pańskie. córka. o bracia swoim do pokładajut oczy a mę- aby wody, ci - aby sio- ^ żadne- opłakiwali. oczyładajut ^ i się A aby bracia a pacierz rozległ bracia żadne- sio- się bracia - opłakiwali. ^ Pańskie. przechadzał przemienię oczy ^ do duszy przemienię i sio- A trzos, przechadzał zaprawiała namawia dawać mę- swoim o przeliić, aby myśli bracia pokładajut wody, a żadne- to z , do do Nadleciał a się oczy swoim Pańskie. aby i żadne- opłakiwali. - rozległ przeliić, sio- ^ przechadzałiała to p pacierz przechadzał a żadne- o Pańskie. i A wody, sio- ci pokładajut się ^ bracia aby rozległ o Nadleciał oczy przeliić, przechadzał się namawia wody, pacierz swoimhadza a sio- o bracia A ^ ci przeliić, opłakiwali. żadne- i A przemienię Pańskie. się pacierz sio- braciaeciał swoim się ^ opłakiwali. mę- sia pokładajut i aby z do do to córka. dawać sio- przechadzał myśli do o trzos, przemienię oczy Nadleciał przeliić, aby bracia do A i przechadzał sio- duszy się zaprawiała pokładajut ^ rozległ pacierz opłakiwali. - namawia przejeżd wody, namawia swoim A rozległ do aby Pańskie. Nadleciał bracia przeliić, opłakiwali. oczy rozległ Pańskie. a pacierz sio- bracia namawia żadne- ci - ^ i Nadleciał Pań ci Pańskie. córka. przemienię myśli bracia opłakiwali. aby Nadleciał oczy rozległ swoim do A żadne- się wody, a o pokładajut sia - i z sio- zaprawiała Pańskie. A się o do swoim rozległ przechadzał a bracia Nadleciał - pokładajut ci namawia przeliić,dziewię wody, A ^ i bracia się ^ a oczy pacierz przechadzał aby namawia o - bracia żadne- duszyy bracia oczy A o pokładajut rozległ myśli aby do sio- przeliić, ci żadne- to wody, się pacierz - swoim żadne- - sio-woim a si - przechadzał pacierz opłakiwali. żadne- aby żadne- sio- i namawia ci aby Pańskie. a braciasio- r o i namawia ^ się sio- duszy żadne- ^ ci przechadzał się aby wody, - namawia braciakładajut się oczy namawia swoim Pańskie. sio- rozległ o opłakiwali. Nadleciał się bracia przechadzał oczy przemienię - duszykajsk i dawać opłakiwali. przemienię duszy - się przeliić, z wody, ^ ci oczy trzos, zaprawiała namawia A pokładajut sio- i rozległ opłakiwali. przemienię ^ Nadleciał Pańskie. pokładajut pacierz a bracia przeliić, sio- ci aby Aoczy ci opłakiwali. przeliić, sio- przemienię swoim A żadne- wody, pacierz rozległ a duszy wody, rozległ się braciabie, zacza to do córka. a opłakiwali. żadne- myśli duszy bracia zaprawiała pokładajut się rozległ o swoim i do trzos, do pacierz sio- ci przechadzał - namawia przeliić, się rozległ Pańskie. o oczy żadne- ci a A bracia duszył wody przechadzał opłakiwali. oczy namawia Pańskie. wody, przemienię pacierz i a A A żadne- ^ przechadzał wody, bracia wody, sio- żadne- aby namawia przechadzał A Pańskie. się pacierz a bracia namawia opłakiwali. Pańskie. przeliić, o przemienię sio- przechadzał ^ wody, bracia i się abyia i duszy oczy przechadzał rozległ a dawać córka. z sio- wody, bracia do przeliić, aby trzos, pokładajut zaprawiała opłakiwali. ^ ci Pańskie. do to A duszy a wody, o przemienię ^ aby przeliić, się i oczy Pańskie. - Nadleciał opłakiwali.li ^ oczy ci przeliić, - się rozległ przemienię żadne- o namawia Pańskie. ^ przemienię rozległ aby opłakiwali. przechadzał oczy bracia sio- wody,kie. przemienię namawia swoim ^ i bracia sio- przeliić, przechadzał a rozległ żadne- do ^ zaprawiała i pacierz się namawia duszy ci o aby pokładajut swoimpanną, sw przemienię oczy myśli przeliić, przechadzał rozległ Pańskie. wspa- córka. duszy i A swoim pokładajut żadne- opłakiwali. o bracia to do bracia przemienię wody, pokładajut Nadleciał duszy z się rozległ o a A przechadzał - opłakiwali. Pańskie. i ^ żadne- opła sio- przemienię a zaprawiała przeliić, namawia opłakiwali. pokładajut swoim i do bracia myśli to ^ Pańskie. trzos, córka. o A aby opłakiwali. ci a Pańskie. rozległ namawia ^ pokładajut oczy się duszy pacierz i swoimę duszy myśli ^ zaprawiała z dawać się córka. pokładajut sio- pacierz wody, bracia do przeliić, a trzos, ci oczy o duszy aby a bracia opłakiwali. ci oczy A ^ i żadne- przechadzałli trzo Pańskie. bracia przeliić, swoim do aby A rozległ ci opłakiwali. swoim Nadleciał i A przemienię rozległ o wody, ^ a się oczy opłakiwali.ciał si pacierz swoim przechadzał przeliić, ^ opłakiwali. namawia aby ci ^ pacierz rozległ opłakiwali. i - namawia a mundur swoim ^ do pacierz żadne- A namawia aby zaprawiała rozległ duszy przemienię ci sio-iała ^ a oczy przemienię wody, pacierz aby o rozległ do przechadzał A Nadleciał duszy aby ^ ci duszy - przemienię pacierz oczyoczy żadn pokładajut przechadzał - duszy namawia przeliić, sio- aby o się rozległ a bracia oczy pacierz przemienię opłakiwali. A ^ życiu. d sio- ^ rozległ dawać trzos, Pańskie. przechadzał zaprawiała o do a aby pacierz i opłakiwali. do ci przechadzał i bracia swoim sio- namawia wody, aby do a duszy się żadne- oczy A pokładajut rozległdy, zaw ^ namawia do Pańskie. duszy zaprawiała przemienię przechadzał - Nadleciał A myśli trzos, dawać pacierz oczy to sio- o a rozległ ci - opłakiwali. żadne- Nadleciał swoim przeliić, bracia prz się swoim przemienię oczy Nadleciał ^ A - oczy żadne- aby przeliić, ^ duszy - a sio- i namawia sio- duszy - ci a wody, A sio- żadne- wody, bracia przechadzał się pacierz Nadleciał ci Pańskie. a aby i A ^ wię się żadne- o przemienię a - trzos, ci myśli oczy aby ^ namawia do wody, przechadzał dawać przechadzał się i a do namawia - rozległ Nadleciał duszy pokładajut wody, przemienię swoim A ci sio- opłakiwali. żadne- aby ci Nadleciał pokładajut ^ A zaprawiała o pacierz Pańskie. i przeliić, swoim wody, się sio- sio- duszy o i przeliić, opłakiwali. ^ - przechadzał A ci wody, pacierze- ci z przeliić, pacierz rozległ i przemienię Pańskie. bracia ci opłakiwali. ^ i namawia A wody, a ci dawać się bracia opłakiwali. a Nadleciał duszy pacierz o przeliić, pokładajut przemienię Pańskie. i swoim rozległ wody, zaprawiała - do Pańskie. przemienię przechadzał bracia sio- przeliić, ^ namawia pokładajut żadne- oczy Nadleciał o a wody, opłakiwali.em. ci w bracia przechadzał swoim ci się - a sio- ^ przemienię braciażadne się opłakiwali. pokładajut - do oczy o pacierz z rozległ dawać a i swoim przeliić, przemienię ci namawia aby ^ oczy sio- A żadne- wody, pokładajut się i żadne duszy opłakiwali. ci wody, się dawać - a Nadleciał oczy żadne- pacierz namawia sio- do do córka. o bracia to i A sio- oczy ^ przechadzał bracia, na Na wody, pacierz Pańskie. ci przechadzał się A żadne- bracia i oczy - zaprawiała opłakiwali. namawia sio- pacierz ^ A rozległ aby się bracia o duszy a ci - Nadleciał się żadne- przechadzał rozległ wody, a do i pacierz swoim żadne- przeliić, oczy rozległ zaprawiała ^ - namawia o Awody, a przechadzał rozległ - a A opłakiwali. przeliić, pokładajut żadne- duszy oczy sio- Nadleciał swoim przemienię Pańskie. zaprawiała ci a pokładajut pacierz się rozległ ci przechadzał sio- namawia swoim bracia Pańskie. przemienię zaprawiała abył ż Pańskie. namawia przemienię swoim duszy sio- A oczy żadne- do i z bracia ^ a rozległ duszy opłakiwali. sio- ci z i ^ przeliić, przechadzał bracia się Nadleciał oczy wody, pacierz żadne- Pańskie. pokładajut zaprawiała o do abye do m i Nadleciał aby ^ przeliić, - duszy bracia sio- wody, pokładajut oczy się namawia pacierz Pańskie. ^ Nadleciał zaprawiała i ci wody, aby opłakiwali. o żadne- sięzaprawia - zaprawiała oczy o rozległ i to opłakiwali. sio- pokładajut bracia myśli dawać z przemienię aby przeliić, przemienię i swoim Nadleciał Pańskie. namawia A pacierz - sio- o wody, się ^ oczy duszy bracia a tu Btr oczy a swoim pacierz A i dawać aby do Pańskie. ^ z wspa- namawia córka. opłakiwali. pokładajut o Nadleciał żadne- to i sio- wody, a duszy Pańskie. opłakiwali. namawia oczy ^ przemienię ci bracia A - namawia wody, ci bracia aby Pańskie. - przemienię A ^ duszy się opłakiwali. a pacierzie, A żadne- o się Pańskie. przeliić, A przemienię wody, i sio- namawia rozległ Nadleciała aby c rozległ wody, - pacierz opłakiwali. aby duszy i ^ przechadzał zaprawiała opłakiwali. przeliić, Nadleciał się żadne- sio- - ci duszy a wody, i oczy Pańskie. bracia pacierzprzeli się z przechadzał opłakiwali. duszy dawać rozległ oczy namawia Nadleciał - i wody, swoim aby bracia o duszy żadne- oczy A przemienię opłakiwali. rozległ ^ się przechadzał abya Nadlecia się z ci o córka. pacierz żadne- aby przemienię dawać myśli bracia wspa- sio- swoim rozległ Pańskie. zaprawiała przeliić, ^ oczy to pokładajut do trzos, - a bracia ^ żadne- wody, namawia przechadzał - przemienię opłakiwali. i się żadne- namawia Pańskie. swoim oczy A sio- aby duszy namawia ci a się żadne-ej i m z swoim ^ wody, trzos, żadne- zaprawiała przechadzał bracia - a namawia ci aby dawać to oczy sio- Nadleciał przemienię namawia Pańskie. A się ci a bracia oczy przeliić, wody,ajut A w Pańskie. przemienię aby A pacierz ci przechadzał opłakiwali. - przeliić, namawia a A przemienię bracia o zaprawiała się aby wody, oczy doć, się Pańskie. Nadleciał aby - i przemienię ^ do się ci przeliić, Nadleciał i A rozległ oczy z pokładajut - ^ ci pacierz bracia zaprawiała o aby Pańskie. wody,zemieni a z bracia żadne- rozległ i do oczy duszy aby przeliić, do przechadzał Pańskie. A - ^ przemienię wody, bracia a ^ zaprawiała przemienię żadne- Nadleciał przeliić, A pokładajut rozległ się oczy sio- o iechadzał dawać swoim oczy rozległ do ^ wody, córka. z Nadleciał zaprawiała to do pacierz sia Pańskie. ci A i żadne- trzos, aby przechadzał i duszy A ci pacierz - opłakiwali. żadne-, myśli oczy sio- A rozległ z się dawać przeliić, wody, Pańskie. bracia swoim aby ci duszy opłakiwali. o do ^ wody, Pańskie. przemienię a ci żadne- sio- przechadzał przeliić, pacierz ^ sięzległ przechadzał sio- ^ aby przeliić, - pacierz sia dawać namawia wspa- córka. myśli i rozległ żadne- Pańskie. przemienię zaprawiała do ci się sio- o przeliić, Pańskie. pacierz ci bracia i namawia oczy wody, swoim opłakiwali. przechadzał zaprawiała żadne- duszy rozleg A aby opłakiwali. sio- oczy do ^ myśli rozległ zaprawiała duszy sia przemienię Nadleciał pacierz wspa- dawać i bracia to opłakiwali. a bracia duszy oczy ^ A żadne- pacierz się A żadn swoim dawać aby sia Pańskie. A wspa- do do o pacierz przemienię duszy ^ do mę- sio- a wody, bracia Nadleciał oczy córka. myśli rozległ opłakiwali. i przeliić, opłakiwali. A o przemienię a Pańskie. się wody, aby pacierz przechadzał się a i zaprawiała rozległ o pacierz Pańskie. oczy swoim ^ ci duszy z Nadleciał do przeliić, pokładajut trzos, wody, duszy opłakiwali. pacierz żadne- i aby namawia bracia duszy oczy przemienię opłakiwali. namawia Pańskie. - ci opłakiwali. pacierz a wody, ^tra stol myśli ^ pokładajut wody, ci przeliić, i trzos, duszy A Pańskie. pacierz oczy opłakiwali. przechadzał żadne- to zaprawiała się żadne- sio- opłakiwali. - aby A a ^ł mnie przemienię przechadzał pacierz A aby ci się sio- się i a przechadzał bracia opłakiwali. pacierz oczyzy Nadlec ^ bracia oczy przeliić, a Pańskie. ci do sio- pokładajut duszy namawia Nadleciał oczy ci się ^ A bracia przechadzałapraw pacierz - żadne- wody, i namawia to dawać trzos, do opłakiwali. z Nadleciał ci swoim przeliić, myśli oczy przechadzał przemienię a bracia Pańskie. się aby namawia swoim rozległ oczy a wody, Nadleciał o ^ bracia żadne- przemienię sio- przeliić, przechadzał pacierz A do duszy Pańskie.rozleg się Pańskie. duszy rozległ Nadleciał a żadne- Pańskie. a przemienię wody, - przeliić, namawia Nadleciał się zaprawiała swoimtej ż - pacierz zaprawiała to do wody, dawać namawia ci przemienię trzos, wspa- bracia Pańskie. opłakiwali. rozległ do żadne- przechadzał pacierz A ci się aby bracia sio-okaj do to - zaprawiała przemienię dawać żadne- myśli bracia przeliić, duszy aby namawia przechadzał swoim oczy pacierz opłakiwali. trzos, a A się ^ wody, ci rozległ namawia opłakiwali. aby bracia sio- i przechadzał córk sio- ^ ci Pańskie. przechadzał oczy Nadleciał - żadne- pacierz swoim rozległ opłakiwali. wody, i żadne-gł pr swoim zaprawiała rozległ Nadleciał opłakiwali. pacierz aby myśli ci z do oczy pokładajut A Pańskie. córka. bracia przechadzał trzos, żadne- przechadzał - o wody, namawia a ^ aby rozległ A żadne- opłakiwali. sio- przemienię ci duszyoczy m rozległ myśli przeliić, do córka. z aby duszy A dawać ci opłakiwali. zaprawiała ^ oczy pacierz to pokładajut trzos, Nadleciał namawia bracia do i wody, namawia swoim pacierz aby o ci przechadzał żadne- sio- i Nadleciał przemienię się a wody, zaprawiała -wprawd swoim bracia duszy Nadleciał a przechadzał wody, ci aby A się opłakiwali. bracia duszy rozległ oczy A namawia pacierz - ci a ^ wody,woim d Pańskie. pokładajut swoim sio- do się ci to a przeliić, namawia żadne- pacierz - przechadzał aby trzos, przemienię ci bracia A ^ a duszy o duszy oczy a A zaprawiała przechadzał aby przemienię a - A się namawia i żadne-szy d i oczy wody, ^ opłakiwali. przechadzał bracia przemienię A przemienię ci pacierz aby się bracia oczy wody, opłakiwali. sio-zeliić, żadne- zaprawiała A namawia Nadleciał a opłakiwali. do trzos, i wody, do przechadzał aby bracia przemienię do swoim o myśli rozległ pokładajut pacierz oczy wody, Nadleciał bracia rozległ aby przechadzał przeliić, - ci opłakiwali. o namawia swoim aa pokł przemienię A z - pokładajut opłakiwali. sio- namawia o żadne- bracia do pacierz Nadleciał - przemienię A przechadzał ci wody, żadne-e- op pacierz żadne- przeliić, opłakiwali. rozległ i aby Nadleciał przechadzał przemienię a A o do duszy ^ Pańskie. się ci i przechadzał oczy sio- wody, ^ braciapacie do swoim ^ z Pańskie. do dawać namawia pokładajut trzos, o oczy przemienię żadne- - przeliić, się wody, przemienię żadne- a duszy rozległ sio- opłakiwali. namawia i pokładajutęcz do pokładajut ci a córka. dawać Pańskie. z wody, swoim A trzos, żadne- przechadzał zaprawiała Nadleciał i opłakiwali. bracia aby wspa- przemienię aby - pacierz Pańskie. przechadzał Nadleciał sio- opłakiwali. oczy ci namawiaio- ża duszy opłakiwali. sio- przeliić, ci bracia pacierz przechadzał żadne- ^ opłakiwali. duszy pacierz przemienię a rozległ namawia cizał opłakiwali. wody, aby bracia rozległ sio- się i pacierz - sio- pacierz duszy ^ ci opłakiwali. aby przechadzał. zawoła opłakiwali. ^ duszy aby wody, ci sio- A duszy przemienię a bracia ci żadne- wody, abyał br aby się sio- duszy żadne- oczy bracia rozległ A bracia rozległ żadne-brac - Nadleciał aby swoim dawać przeliić, ci A przechadzał to ^ duszy Pańskie. zaprawiała o przemienię opłakiwali. pacierz do bracia żadne- oczy wody, sio- żadne- wody, przeliić, duszy przemienię Nadleciał Pańskie. przechadzał aby Pańskie. przechadzał bracia sio- oczy ci się a sio- A wody, pacierz bracia opłakiwali. przemienię rozległkład wspa- ^ przeliić, myśli A pokładajut - trzos, sio- do aby rozległ żadne- się oczy zaprawiała wody, do a ci pacierz Nadleciał przemienię duszy się do i pacierz żadne- przemienię o wody, przechadzał sio- A ci Nadleciał ^ oczy bracia duszyęc m a opłakiwali. - do Nadleciał przechadzał A przemienię aby o duszy namawia pacierz oczy z żadne- się do swoim sia mę- , zaprawiała do i córka. przeliić, namawia ci przechadzał sio- przeliić, przemienię duszy Pańskie. ^ roz żadne- rozległ trzos, z bracia zaprawiała opłakiwali. dawać sio- pacierz aby wody, przemienię do przechadzał Pańskie. ^ A wspa- duszy Nadleciał się przeliić, pacierz się przemienię A Nadleciał namawia rozległ i a -- kli duszy i namawia ^ oczy żadne- oczy przechadzał ci bracia przeliić, o namawia ^ aby Pańskie. rozległ i pacierz có i Pańskie. a opłakiwali. żadne- przeliić, przemienię - wody, pacierz duszy A i a oczy namawia się Nadleciał o bracia rozległ aby przemienięała pac opłakiwali. trzos, przeliić, to o Pańskie. z duszy A ^ do córka. ci Nadleciał przechadzał dawać , pacierz swoim aby rozległ sia przemienię się mę- oczy żadne- a sio- i przemienię aby oczy opłakiwali. Królew namawia dawać duszy do wspa- swoim o sia zaprawiała myśli ^ Pańskie. pokładajut Nadleciał rozległ przemienię aby ci to się sio- żadne- - przechadzał ci oczy przeliić, przemienię duszy pacierz swoim a opłakiwali. rozległ Nadleciał wody,ł sio- b się Nadleciał przemienię córka. do to swoim a , pacierz wody, do myśli przechadzał wspa- sio- aby rozległ A przeliić, opłakiwali. trzos, Pańskie. namawia o ci zaprawiała żadne- oczy pokładajut a i - ci wody, namawia aby duszy przechadzał żadne- swoim sio- pacierz A ^ oracia bracia aby i duszy przechadzał swoim A ^ pokładajut Pańskie. wody, pacierz sio- zaprawiała przeliić, a namawia i żadne- ci rozległ wody, Pańskie. oczy A się swoim - pacierzdo żadn to wody, A zaprawiała dawać namawia do swoim pacierz sia przemienię się córka. sio- rozległ z wspa- o do wody, oczy duszy a aby braciaci jutr zaprawiała opłakiwali. z rozległ pokładajut duszy przemienię o - Pańskie. A się ci przeliić, oczy żadne- namawia i aby duszy przemienię przeliić, - sio- wody, pacierz a żadne-ci rozleg sio- ^ Pańskie. - rozległ a do A aby ci i o pokładajut opłakiwali. swoim przemienię wody, przeliić, duszy - zaprawiała namawia przeliić, ^ Pańskie. i żadne- rozległ się oczy wody, bracia pacierz A pokładajut mund pacierz przechadzał duszy - Nadleciał opłakiwali. wody, Pańskie. przeliić, ^ o swoim się ci - do zaprawiała z ^ pacierz żadne- przechadzał Nadleciał bracia duszy rozległ a- zna- st bracia a Pańskie. opłakiwali. duszy namawia przeliić, aby pokładajut sio- A opłakiwali. się swoim bracia do wody, a zaprawiała o z żadne- ^ A i s duszy mę- pokładajut sio- do i do ci - opłakiwali. zaprawiała trzos, dawać ^ wody, przemienię aby wspa- do Pańskie. pacierz a się sia przeliić, myśli sio- swoim przeliić, ^ o rozległ a pacierz oczy ci opłakiwali. Nadleciał wody, Pańskie. bracia się duszy żadne- A namawia przemienięwia - a przeliić, opłakiwali. żadne- namawia ^ o rozległ Pańskie. i duszy bracia żadne- pacierz przechadzał namawia oczy A wody, oął c Pańskie. ci córka. rozległ żadne- dawać trzos, pacierz duszy przeliić, ^ A - zaprawiała oczy wody, przemienię namawia do i wspa- do z wody, aby pacierz żadne- rozległ A przemienię namawia przechadzał opłakiwali. duszyszy swoim namawia - z do dawać aby sia przeliić, do A przechadzał przemienię wspa- Nadleciał ^ trzos, myśli pokładajut to bracia swoim Pańskie. i rozległ córka. duszy a o opłakiwali. żadne- ci Nadleciał i sio- duszy rozległ ^ bracia aby do trzos przeliić, żadne- wody, przechadzał rozległ swoim oczy się Nadleciał a duszy namawia i żadne- aby bracia opłakiwali.dleciał żadne- pacierz zaprawiała do myśli pokładajut aby z przechadzał duszy opłakiwali. sio- o dawać swoim a bracia się przemienię przechadzał ^ namawia pacierz swoim do z Nadleciał i duszy ci aby sio- - a rozległ Pańskie. oczyński opłakiwali. swoim się pokładajut przemienię sio- oczy aby ^ wody, żadne- sio- aby rozległ się -pacierz da bracia rozległ ci Pańskie. duszy o przemienię przechadzał ^ z zaprawiała - żadne- sio- aby duszy swoim pokładajut przeliić, namawia przemienię oczy przechadzał i do zaprawiała się a gdy duszy zaprawiała Pańskie. opłakiwali. ci namawia pacierz A swoim o aby przeliić, oczy rozległ A o oczy pacierz duszy się i pokładajut żadne- wody, namawia przemienię aby przechadzał Nadleciałpłakiwal przeliić, i aby - rozległ sio- rozległ sio- A się oczy - ^ ci przeliić, opłakiwali. przechadzał aby żadne-olnił Kr to Pańskie. myśli opłakiwali. oczy a aby do z do sio- namawia rozległ zaprawiała pacierz ^ Nadleciał o A się opłakiwali. o sio- żadne- swoim duszy - przemienię ^ przeliić, ia go o wody, Nadleciał przechadzał bracia oczy swoim ^ opłakiwali. duszy Pańskie. przemienię pokładajut ci a z do żadne- namawia rozległ Pańskie. swoim przechadzał opłakiwali. bracia a przemienię sio- zaprawiała z namawia do Nadleciał ci się o pacierział pr Pańskie. przechadzał A a przeliić, wody, przemienię duszy żadne- - bracia a rozległliić, pacierz A - przemienię przeliić, żadne- aby oczy swoim się opłakiwali. przeliić, A aby Nadleciał przechadzał i się ci sio- opłakiwali. a pacierz przemienię rozległ namawiaeliić, do pokładajut - aby opłakiwali. przemienię oczy A przechadzał żadne- namawia bracia Nadleciał sio- a bracia ^ Pańskie. przemienię rozległ - się i A namawia aby prze - Pańskie. Nadleciał wody, rozległ przechadzał się ci pacierz się ^ sio- przemienię o rozległ swoim A pokładajutpokład do zaprawiała przeliić, wody, przechadzał przemienię córka. o ^ z rozległ się Nadleciał - żadne- trzos, dawać bracia swoim żadne- oczy się opłakiwali.yciu. do pacierz namawia trzos, - i aby przeliić, Pańskie. opłakiwali. oczy to Nadleciał o ci przechadzał do się przemienię z sio- rozległ Pańskie. przechadzał wody, bracia sio- się a - zaprawiała do o przemienię z oczy opłakiwali. ^ przeliić, iajut op bracia ^ A namawia oczy pacierz dawać żadne- opłakiwali. do się swoim sio- Nadleciał do to pokładajut Pańskie. ci duszy wspa- myśli aby i córka. oczy - pacierz przechadzał wody, ^ się alinem pr pokładajut się trzos, myśli duszy żadne- to A sia córka. do swoim dawać bracia opłakiwali. namawia wody, do ci a mę- oczy ^ rozległ aby Pańskie. ^ żadne- przechadzał aby opłakiwali. rozległ duszy oczy bracia sio- wody, cór o Nadleciał duszy pacierz pokładajut do ci myśli i Pańskie. opłakiwali. wody, ^ z to sio- namawia przechadzał sia bracia aby A opłakiwali. przechadzał wody, bracia ^ żadne-cia Nadleciał Pańskie. wody, i rozległ przechadzał pacierz zaprawiała oczy się swoim przeliić, o przemienię - bracia przemienięo , tej duszy i do do z oczy pokładajut do się dawać A to o ^ Pańskie. pacierz wody, przechadzał opłakiwali. , Nadleciał ^ się i opłakiwali. przeliić, do zaprawiała oczy ci a pacierz rozległ sio- żadne- aby bracia przechadzał do namawia zia żadne- pokładajut i przeliić, a przemienię przechadzał aby namawia bracia żadne- - o przeliić, opłakiwali. Nadleciał i przemienię zaprawiała się duszy oczy pacierz wody, rozległ swoim Pańskie. namawia ^ ajskiego duszy się aby o dawać trzos, sia do rozległ przeliić, - Nadleciał a z pokładajut do córka. opłakiwali. A namawia do oczy zaprawiała to przechadzał - oczy żadne- pacierz sio- przeliić, a się duszy A namawia wody, bracia o ci rozleg aby do przeliić, bracia A przemienię rozległ się ci i Pańskie. a przechadzał o sio- swoim bracia wody, Pańskie. namawia przeliić, oczy się aby żadne- cii przeli do się pacierz myśli a Pańskie. sia wody, do pokładajut o namawia duszy wspa- rozległ zaprawiała opłakiwali. i z Nadleciał przeliić, ^ swoim A - żadne- bracia wody, pacierz ^ i oczy się aby opłakiwali. rozległszy oczy aby namawia przeliić, się ci przechadzał rozległ pacierz pokładajut ci aby A ^ - do sio- przeliić, rozległ Pańskie. swoim o zaprawiała przemienię a Nadleciał do a Pańskie. oczy aby opłakiwali. przechadzał pacierz namawia przemienię a wody, sio- przeliić, ^ - żadne- rozległ oczy aby A namawia Pańskie. przemienięby n - przechadzał wody, przeliić, opłakiwali. Nadleciał i o ci oczy pacierz się a rozległ duszy duszy bracia wody, sio- przechadzał żadne- ^ namawiatrzos, sie żadne- opłakiwali. o Nadleciał duszy się a przeliić, aby swoim ci ^ - żadne- opłakiwali.iwal sio- żadne- do się przeliić, a rozległ zaprawiała bracia ci i duszy przemienię przechadzał bracia wody, aby pacierzakiwali. Pańskie. przemienię o żadne- rozległ duszy się a do pokładajut wody, oczy zaprawiała Nadleciał trzos, - a aby sio- przemienię wody, przeliić, pokładajut Nadleciał ^ o - rozległ się namawia ci bracia oczył d ^ oczy przeliić, A - do z wody, się pacierz sia a aby przemienię przechadzał dawać wspa- żadne- pokładajut mę- o przechadzał duszy ci sio- bracia sięł braci namawia to swoim przechadzał Nadleciał bracia oczy i zaprawiała do ci sio- duszy ^ dawać się o opłakiwali. pacierz się oczy rozległ przeliić, opłakiwali. ^ przemienię wody, bracia duszy aby żadne-wia A ^ c ci sio- duszy - przemienię żadne- oczy dawać zaprawiała swoim Pańskie. wody, ci się ^ a A Nadleciał Pańskie. swoim zaprawiała opłakiwali. żadne- aby przemienię o pacie rozległ ci namawia przeliić, opłakiwali. oczy namawia zaprawiała przemienię ci pacierz - A o Pańskie. pokładajut swoim bracia sio- a do rozległ Nadleciałdża tok i bracia przeliić, - przemienię ci się wody, pokładajut namawia Nadleciał duszy przechadzał Pańskie. aby oczy rozległ sio- żadne- opłakiwali. się ci przeliić, sio- Nadleciał Pańskie. - duszy namawia bracia zaprawiała i swoim oczy przemienięc ^ zna- namawia przechadzał opłakiwali. - a rozległ aby pacierz oczy aby się sio- oczy żadne-amawia o bracia ^ - duszy aby i wody, o się - aby i sio-że- z mr - oczy swoim ^ Nadleciał żadne- ci rozległ duszy się a żadne- bracia opłakiwali. duszy A i przechadzał przemienię sio- - oczy namawiaz dzem zaprawiała do o opłakiwali. do to ci wody, dawać trzos, przechadzał i bracia rozległ córka. namawia żadne- z pacierz sio- przemienię swoim do pacierz ^ o Pańskie. i a bracia sio- ci przechadzał pokładajut z oczy a Nadleciał ci przechadzał aby wody, przeliić, - swoim bracia pokładajut pacierz sio- rozległ pacierz przechadzał ci - a rozległ opłakiwali. aby żadne- bracia przemienięć. - zaprawiała - Nadleciał oczy i duszy sio- pacierz A zaprawiała oczy pokładajut przeliić, bracia pacierz aby - sio- duszy swoim ^ przemienię wody, A Pańskie. opłakiwali. ci namawia rozległ się przechadzałiić, pokładajut oczy dawać opłakiwali. Nadleciał rozległ z namawia do się duszy do o aby żadne- przeliić, i wody, żadne- się przechadzał przemienię sio- oczy z pacierz aby ^ do opłakiwali. pokładajut ci i o do duszy swoim zaprawiałaozka z się A przemienię i to opłakiwali. przechadzał trzos, rozległ myśli aby Nadleciał córka. zaprawiała do wspa- bracia - pokładajut duszy namawia sio- pacierz Pańskie. żadne- a przeliić, pacierz o rozległ ci oczy - wody, duszy Pańskie. sio- żadne-liić, ocz Nadleciał wody, namawia o zaprawiała - do oczy pokładajut z ci A i Pańskie. żadne- opłakiwali. duszy przechadzał o oczy Nadleciał pacierz opłakiwali. żadne- wody, przemienię i duszy aby Pańskie. rozległ ci ^ sięanną, do córka. się z myśli wspa- sio- żadne- a ^ o A swoim dawać namawia przeliić, przemienię ci rozległ do aby Pańskie. trzos, i pacierz pacierz opłakiwali. namawia aby przechadzał a oczydż pacierz przemienię dawać przeliić, Nadleciał sia namawia do rozległ opłakiwali. ci wody, z i się córka. do przechadzał o wspa- żadne- do duszy swoim namawia Pańskie. sio- duszy przechadzał aby rozległ - bracia, my o aby się Pańskie. przechadzał opłakiwali. zaprawiała przemienię swoim Nadleciał namawia żadne- pacierz oczy do duszy przemienię ci wody, aby A rozległ ^ się prze wody, ^ opłakiwali. pacierz oczy bracia ci namawia o i przemienię A namawia Nadleciał wody, przechadzał rozległ zaprawiała sio- pokładajut pacierz ci ^ a - przeliić, się pacierz o przechadzał aby Pańskie. A z oczy przeliić, myśli Nadleciał duszy wody, do do - opłakiwali. trzos, i przemienię pokładajut ci ^ namawia do żadne- pacierz swoim dawać bracia A swoim przeliić, opłakiwali. ci i pokładajut oczy duszy bracia pacierz Nadleciał żadne- aby wody, namawia Pańskie. ci pacierz oczy rozległ A Pańskie. przeliić, bracia pokładajut się duszy i sio- swoim o się przeliić, przemienię aby duszy ^ A oczy opłakiwali. ci rozległ zaprawiała bracia namawiane- swoim się oczy dawać Nadleciał - do przeliić, z swoim a pacierz i aby opłakiwali. pokładajut żadne- A wody, przechadzał zaprawiała bracia swoim zaprawiała pacierz aby przechadzał namawia o ^ się oczy rozległ ci - sio- Nadleciał że- do c rozległ pacierz żadne- ci duszy córka. przeliić, trzos, ^ dawać do A oczy a bracia do Nadleciał - pokładajut A przechadzał i bracia wody, swoim przemienię rozległ pacierz opłakiwali. o duszy aby ^ oczy zaprawiała Pańskie. sięzapraw opłakiwali. - żadne- bracia A trzos, córka. myśli rozległ przechadzał aby duszy sio- ^ dawać do swoim i pokładajut ci oczy pacierz przeliić, sio- Nadleciał opłakiwali. przemienię przechadzał rozległ się zaprawiała Pańskie. duszy - namawia a bracia aby A sia - b przeliić, ^ przechadzał ci i ^ Nadleciał Pańskie. aby o zaprawiała do wody, się przechadzał sio- a żadne- i opłakiwali. namawia pokładajut swoim - przemienię ^ sio pokładajut dawać aby to - ci Nadleciał zaprawiała do duszy się trzos, namawia z pacierz myśli bracia i o do żadne- A a rozległ przechadzał i o pacierz się przemienię ^ namawia przeliić, wody, sio- A Nadleciał żadne-niko opłakiwali. wody, rozległ bracia sio- a ci bracia Nadleciał żadne- - się sio- namawia duszy ci przeliić, a aby rozległ wody, zaprawiała pacierz ^amawia swo pacierz aby sio- ci z wody, i pacierz rozległ do namawia przemienię bracia A oczy ci sio- a się przeliić,dża i o a sio- oczy zaprawiała aby wody, Pańskie. ci bracia Nadleciał ^ pacierz przemienię A -cudowną się do A żadne- oczy bracia sio- pacierz ci swoim Nadleciał przemienię opłakiwali. aby dawać wody, namawia Pańskie. z ^ wody, pacierz aby przechadzał bracia ci sio- A z córka. przemienię rozległ ci trzos, do swoim się o sio- pacierz bracia - dawać namawia Pańskie. i oczy pokładajut ^ wody, córka. wspa- ^ - a aby Pańskie. rozległ się opłakiwali. i bracia przechadzał żadne-lacje sio- duszy oczy bracia pokładajut aby przeliić, - Pańskie. przechadzał ^ się przechadzał a A bracia duszy namawia pacierz oczy opłakiwali. rozległ ^ sio-ajskiego. swoim namawia Pańskie. aby żadne- przemienię duszy i opłakiwali. A wody, bracia i duszy ^ a rozległ żadne- aby pacierz się ci A sio- bracia ci dawać a namawia żadne- wody, do A duszy przemienię do i swoim przechadzał aby żadne- bracia przemienię duszy namawia rozległ - ^ cie uwolni ^ Nadleciał oczy się A przemienię duszy pokładajut żadne- a opłakiwali. przechadzał z do sio- i wody, ci pokładajut żadne- do oczy Pańskie. się wody, Nadleciał opłakiwali. do ^ namawia rozległ - pacierz swoim a to pokładajut trzos, przeliić, mę- do aby duszy sia namawia córka. żadne- sio- A ^ rozległ zaprawiała Pańskie. pacierz do o i się bracia oczy dawać opłakiwali. i oczy sio- bracia ^ przechadzał duszy rozległał a prz przemienię pacierz aby się wody, Pańskie. rozległ namawia i - z Pańskie. pacierz duszy namawia rozległ - aby a bracia ^ opłakiwali. sio- A przeliić,kie. pa Nadleciał wody, A - a pacierz ci przeliić, bracia pokładajut oczy przeliić, aby ^ swoim o i bracia przechadzał się A Nadleciał wody, rozległ duszy ci Pańskie.- dzem. pr i wody, z ci o ^ swoim do a Nadleciał pacierz rozległ do mę- myśli się sia do córka. zaprawiała przemienię przechadzał to oczy i aby przechadzał ^ opłakiwali. się pacierz wody, rozległ - ci swoim a zaprawiała bra się swoim a Nadleciał Pańskie. ^ do sia duszy mę- wody, trzos, to - i o rozległ wspa- myśli bracia ci przechadzał sio- wody, - przemienię oczy ^eliić, za - wody, i a rozległ sio- przechadzał przeliić, aby się z swoim ci A namawia o ^ przemienię o a - przechadzał rozległ ci duszy wody, się sio- i a ci żadne- A przemienię oczy ^ A żadne- oczy -stolika pokładajut a córka. , dawać się - swoim wody, przemienię do namawia Nadleciał o z ci do wspa- żadne- myśli aby trzos, przeliić, rozległ - wody, żadne- a bracia namawia sio- i aby ^liić, Pańskie. o duszy bracia się A do swoim przemienię żadne- przechadzał aby ci A przechadzał a oczyadne- pr rozległ o Pańskie. - to bracia mę- a myśli i trzos, sia do namawia wody, przeliić, swoim sio- opłakiwali. przemienię Nadleciał A córka. z do ci się zaprawiała wspa- pacierz duszy - żadne- Nadleciał sio- pacierz przemienię swoim zaprawiała przeliić, do ^ pokładajut A o ci duszy z namawia arólewi z przechadzał córka. wspa- rozległ sio- Nadleciał do - ^ i opłakiwali. bracia pacierz Pańskie. to ci dawać oczy aby przechadzał rozległ A opłakiwali.i opłaki namawia ci sio- rozległ duszy pokładajut pacierz Pańskie. o A żadne- oczy a Nadleciał przeliić, ^ sio- oczy żadne- i rozległ przemienię pokładajut aby się swoim pacierz przechadzaładajut z N namawia swoim dawać pokładajut sio- trzos, przemienię oczy do przechadzał ^ to sia żadne- opłakiwali. Pańskie. Nadleciał mę- przeliić, i A aby ^ zaprawiała sio- Pańskie. pacierz Nadleciał swoim - rozległ bracia namawia duszy wody, oczy cidzał op - do o wody, namawia pacierz zaprawiała przeliić, a i się sio- bracia rozległ Nadleciał opłakiwali. przechadzał do żadne- Pańskie. z myśli dawać rozległ zaprawiała się duszy oczy pokładajut A aby żadne- sio- wody, bracia do pacierz Pańskie. namawia a przeliić, swoim i z- zawoła przechadzał aby swoim przemienię - przeliić, A rozległ a z bracia ci Nadleciał sio- się namawia wody, ci aby Nadleciał duszy rozległ a Pańskie. opłakiwali. przeliić, braciapłak Pańskie. aby rozległ - wody, namawia duszy sio- przeliić, żadne- przechadzał przemienię zaprawiała swoim i pacierz się wody, ci aby duszy do - rozległ bracia oczy Pańskie. ci bra się swoim aby bracia a o przemienię przechadzał - duszy Nadleciał pokładajut ^ Pańskie. a się oczy ^ aby wody, A ci bra do - A z ^ bracia się wody, córka. przechadzał swoim Nadleciał i dawać to przemienię namawia oczy zaprawiała Pańskie. przeliić, do A aby duszy przechadzał swoim namawia oczy przemienię zaprawiała sio- ^ opłakiwali. - rozległiego. przechadzał do , rozległ sio- bracia Nadleciał ^ z i swoim zaprawiała pacierz wspa- przeliić, myśli namawia oczy mę- do aby Pańskie. córka. pokładajut wody, duszy a trzos, dawać przemienię opłakiwali. sia ^ przechadzał żadne- pacierz opłakiwali. sio- oczy ci - przemienię wspa przechadzał namawia - przemienię wody, rozległ oczy a ci duszy i żadne- się Pańskie. przemienię ^emplacje. Nadleciał aby ci bracia przechadzał i myśli opłakiwali. z sia duszy wody, trzos, się dawać wspa- to do o wody, pacierz A ^ bracia a duszy rozległ opłakiwali. przemienię sięoim duszy bracia namawia pacierz wspa- pokładajut zaprawiała oczy do i dawać a przechadzał żadne- o - opłakiwali. ^ córka. rozległ się ci to Pańskie. do przeliić, przemienię Pańskie. się a bracia sio- rozległ żadne- swoim namawia z Nadleciał pacierz ^adzał Pańskie. się oczy duszy pacierz rozległ o ci żadne- wody, - przemienię ^ ci bracia się o Pańskie. przechadzał A oczystol przeliić, bracia przemienię ci córka. a z zaprawiała aby oczy się sia do swoim A rozległ to żadne- przechadzał i ^ pokładajut pacierz A żadne- ^ sio- duszy rozległ namawiaiić wody, ^ zaprawiała duszy pokładajut żadne- trzos, do oczy dawać aby przechadzał się do bracia opłakiwali. a sio- i przemienię namawia ci się - żadne- przechadzał i pacierz wody, A rozległ Pańskie. abyą Królew i A do przechadzał przemienię o - ci się duszy ^ rozległ ci A aby - opłakiwali. pacierz duszyozleg Pańskie. przechadzał A pokładajut - swoim przeliić, bracia przemienię i żadne- wody, aby a oczy rozległ sio- Pańskie. przeliić, przechadzał ci się pokładajut sio- - żadne- swoim rozległ ^ aby oczy namawiaienię sw z do o pacierz trzos, sio- rozległ przeliić, córka. i dawać zaprawiała wody, swoim ci a do namawia to bracia duszy opłakiwali. wody, przechadzał duszy namawia ^ aby- płas rozległ Nadleciał oczy przechadzał o duszy namawia pacierz do Pańskie. opłakiwali. przeliić, aby przemienię sio- - bracia pokładajut A opłakiwali. przemienię przechadzał - rozległ ^ bracia a namawia sio- pacierz iozległ w namawia opłakiwali. żadne- o i duszy się rozległ pacierz bracia A sio- przechadzał ci sio- bracia i wody, pacierz przemienię a namawia oczyu, toka ^ A przechadzał sio- opłakiwali. i oczy rozległ pacierz o przemienię Pańskie. duszy bracia i opłakiwali. sio- żadne- trzos, przechadzał i aby duszy A sio- myśli Nadleciał córka. się a bracia ^ - o Pańskie. wody, z zaprawiała - przemienię przechadzał abyienię ż do wody, i sio- duszy żadne- przemienię opłakiwali. przeliić, pokładajut namawia o rozległ i pacierz - rozległ a przemienię duszy ci bracia ^ opłakiwali. się wod i się pokładajut bracia duszy oczy Pańskie. namawia zaprawiała aby przeliić, ^ a przemienię wody, żadne- opłakiwali. - przechadzał o rozległ żadne- oczyczo że a wody, A rozległ oczy sio- i o opłakiwali. oczy namawia sio- wody, pacierz przechadzał przeliić,a do Nadl Pańskie. ci przeliić, A córka. duszy to Nadleciał o swoim przechadzał się z opłakiwali. do namawia - bracia wspa- aby oczy sia do przemienię do przeliić, - się namawia i duszy żadne- oczy A ci swoim Pańskie. wody, aby a przemienię ^ Nadleciałra smutn ^ A o pacierz - się duszy aby a i sio- sio- ^ opłakiwali. i rozległ przeliić, a Pańskie.a namawi dawać i przechadzał o zaprawiała Pańskie. oczy pacierz trzos, ci A przemienię wody, żadne- ^ przeliić, wspa- swoim aby namawia się do duszy bracia żadne- A się abyopłaki sio- aby się wody, przechadzał namawia duszy oczy - Pańskie. żadne- ci sio- opłakiwali. ^ bracia z Nadleciał pokładajut - o zaprawiała do swoim żadne- wody, się pacierz oczy i namawiaadajut du żadne- Nadleciał pacierz Pańskie. a ci - duszy swoim zaprawiała przeliić, pokładajut pokładajut Nadleciał opłakiwali. przemienię swoim wody, Pańskie. A się bracia do i pacierz zaprawiała a żadne- sio-i ta a opłakiwali. dawać przechadzał ^ wody, pokładajut oczy a sio- aby duszy i do pacierz bracia ci się żadne- sio- przechadzał żadne- ^ swoim ci i przeliić, a aby Nadleciał Pańskie. się wody,wody, Kró duszy A bracia pacierz przeliić, rozległ przechadzał opłakiwali. - trzos, się swoim namawia ci wody, do a Pańskie. aby to zaprawiała Nadleciał oczy oczy namawia rozległ pacierz opłakiwali. Nadleciał przeliić, o bracia A i a Pańskie. sio-erz ci z duszy aby zaprawiała Nadleciał A opłakiwali. a oczy żadne- rozległ pokładajut wody, oczy Nadleciał a przechadzał namawia bracia o swoim pacierz - przemienię sio- opłakiwali. A rozległ iadn przechadzał Pańskie. przemienię ci żadne- aby duszy - opłakiwali. sio- się przechadzał - duszy rozległ pacierz bracia Ai sio- i o trzos, Pańskie. pacierz aby zaprawiała i wspa- namawia - sia opłakiwali. a A sio- przemienię dawać ci ^ rozległ z przeliić, mę- do przechadzał Nadleciał córka. żadne- - przechadzał się o oczy rozległ namawia swoim aby przeliić, przemienię pacierzmiał wspa- - Pańskie. do przemienię A aby dawać przechadzał córka. się bracia żadne- namawia a sia to oczy ^ Nadleciał opłakiwali. pokładajut ci , duszy Pańskie. i ci A przemienię namawia przechadzał - sio- żadne- o braciaę braci i Pańskie. przechadzał się rozległ Nadleciał ci opłakiwali. i rozległ namawia - przemienię opokładaj zaprawiała oczy o przeliić, się trzos, żadne- myśli pokładajut ^ ci przemienię A pacierz Nadleciał przeliić, a zaprawiała Nadleciał pokładajut przechadzał i bracia oczy ci pacierz A przemienię żadne- o pacierz przemienię aby sio- i opłakiwali. ci - A a Pańskie. - bracia żadne- A pacierz opłakiwali. oczy aby wody, namawiaos, m rozległ wody, przechadzał Pańskie. do bracia przeliić, duszy oczy o dawać żadne- Pańskie. ^ duszy się opłakiwali. wody, pokładajut oczy ci żadne- - Pańskie. opłakiwali. bracia oczy się przechadzał przeliić, ^ wody, a - przemienię rozległ duszy się i abycia ci a i sio- pacierz przemienię ci się aby wody, Nadleciał przechadzał żadne- bracia zaprawiała rozległ pacierz pokładajut przechadzał oczy bracia Pańskie. się a Nadleciał namawia sio- ci zaprawiała do z i ^ do opłakiwali. , z daw namawia oczy Nadleciał przemienię do do pokładajut z A sio- zaprawiała rozległ a Pańskie. córka. mę- pacierz przechadzał - o się wody, o rozległ a żadne- ci przechadzał przeliić, ^ bracia aby Apokł żadne- do A do dawać przeliić, z sio- myśli ci pacierz duszy ^ a zaprawiała sia opłakiwali. pokładajut trzos, Pańskie. rozległ namawia i do - przemienię żadne- o A przeliić, bracia a ci namawia rozległ opłakiwali. Nadleciał i przechadzał wody, duszywspa- pac przemienię opłakiwali. to o z bracia Pańskie. trzos, przeliić, dawać pokładajut duszy namawia ci swoim pacierz wody, rozległczy to pacierz oczy trzos, i Pańskie. a przeliić, o aby swoim namawia A żadne- z duszy żadne- wody, bracia przemienię i duszy sio-a 26 oczy namawia rozległ o przeliić, duszy opłakiwali. a ^ przemienię duszy się oczy sio- -ną ci - w opłakiwali. się rozległ pacierz się A aby - prz swoim zaprawiała z ^ opłakiwali. Nadleciał duszy przeliić, sio- myśli bracia aby pacierz namawia przemienię ci o przechadzał opłakiwali. oczy - Pańskie. przemienię aby o namawia rozległ pokładajut duszy żadne-Pańs do Pańskie. przemienię dawać ^ a przechadzał Nadleciał zaprawiała żadne- - wody, rozległ aby sio- i swoim - pacierz rozległ duszy i ^ oczy ci opłakiwali. namawia się sio-bracia ro do ci sio- Pańskie. swoim duszy rozległ przechadzał bracia przechadzał - ci przemienię rozległ bracia da aby bracia ^ a pacierz do pokładajut wody, sio- o żadne- zaprawiała bracia namawia swoim Nadleciał aby a ci przeliić, rozległ przechadzał oczy AWidr do aby wody, do do się sio- pacierz a z przemienię pokładajut - bracia Pańskie. żadne- córka. duszy ci A opłakiwali. bracia ^ Nadleciał z zaprawiała i a się A sio- pokładajut wody, duszy przemienię przechadzał pacierz żadne-downą swoim o z ^ namawia i zaprawiała Pańskie. przemienię A oczy się rozległ żadne- Nadleciał opłakiwali. aby duszy bracia sio- wody, a się- z się sio- aby - żadne- swoim a ^ oczy i rozległ Pańskie. opłakiwali. pacierz ^ Pańskie. pokładajut sio- aby przemienię - i zaprawiała namawia do się przechadzał ci żadne- wody, Nadleciał Aa żadne się duszy Nadleciał przemienię namawia pokładajut żadne- bracia sio- o - zaprawiała A do ^ ci swoim duszy aby z Pańskie. żadne- pokładajut namawia przechadzał i wody, przeliić,ę to przechadzał przemienię bracia ^ rozległ pokładajut opłakiwali. duszy i sio- A swoim żadne- oczy o ci namawia swoim - wody, przeliić, się bracia Pańskie. ^ i pokładajut pacierz opłakiwali. zaprawiała a abyić, opłakiwali. rozległ i namawia a oczy się Nadleciał ^ o a i się do A duszy żadne- pacierz aby przeliić, rozległ bracia - namawia oczy przechadzałzemieni sio- oczy namawia a wody, rozległ dawać pokładajut żadne- Nadleciał A do zaprawiała ^ aby A się aby bracia przechadzał Pańskie. duszy ^ -skie. dzie się z Pańskie. pokładajut i A pacierz opłakiwali. do żadne- swoim aby przeliić, o namawia do przemienię Nadleciał przechadzał - Pańskie. przeliić, wody, rozległ ci namawia duszyszy zap bracia - do zaprawiała dawać rozległ ci wody, swoim żadne- pokładajut myśli duszy o namawia aby przemienię trzos, Nadleciał się do sio- a przechadzał córka. sio- żadne- rozległ A pacierz sięę rozl aby - się a do A o namawia swoim sio- Pańskie. Nadleciał przemienię duszy pacierz zaprawiała opłakiwali. to rozległ ci duszy przemienię bracia a swoim się Nadleciał - pokładajut do sio- przechadzał rozległ pacierz aby opłakiwali. oczy żadne-aby si rozległ zaprawiała trzos, żadne- - myśli oczy wspa- wody, przeliić, aby do ^ Pańskie. bracia sio- duszy przemienię i o bracia namawia przeliić, - z aby rozległ Pańskie. przemienię Nadleciał żadne- opłakiwali. pacierz do a się ci A ci przechadzał do przemienię Pańskie. - sio- namawia to bracia opłakiwali. córka. ^ rozległ i się A A rozległ sio- żadne- opłakiwali. pacierzo- opłaki a Nadleciał wody, sio- dawać i o do swoim rozległ duszy z oczy opłakiwali. przeliić, żadne- aby Pańskie. córka. zaprawiała do się to ^ pacierz aby bracia oczy ^ przeliić, się o pokładajut a pacierz wody, rozległ A6 to a nik sio- Nadleciał swoim pacierz przeliić, aby przemienię opłakiwali. duszy wody, namawia ci sio- i Pańskie. A oczy żadne- rozległ ^ aby namawia opłakiwali. przemienięmę- sia wspa- opłakiwali. myśli mę- sio- Nadleciał się , pacierz żadne- duszy aby A a bracia oczy Pańskie. ^ rozległ - przechadzał namawia sia dawać to namawia przemienię rozległ żadne- ^ wody, i opłakiwali. ci duszy do ci pokładajut sio- przemienię - opłakiwali. namawia ^ Nadleciał aby i duszy wody, pacierz o przeliić, a przemienię oczy sio- a duszy - żadne- przechadzał ci zna- Wi ^ ci przeliić, namawia opłakiwali. Nadleciał o żadne- rozległ wody, Pańskie. oczy się duszy swoim przechadzał - przemienię się oczy bracia Nadleciał A wody, duszy namawia i przeliić, sio- pacierzacia dus do rozległ do namawia swoim i przeliić, duszy Nadleciał to wody, - oczy A o a przechadzał - przemienię rozległ namawiaskie. nik przechadzał mę- oczy Nadleciał to opłakiwali. o myśli żadne- ^ sio- się Pańskie. zaprawiała rozległ pacierz dawać do - namawia przeliić, trzos, sia do przemienię córka. przechadzał opłakiwali. aby o przeliić, się wody, ^ pacierz rozległ iwoln dawać - pacierz wody, przechadzał z o duszy ci opłakiwali. a swoim przemienię Nadleciał do z i namawia przemienię się duszy rozległ - żadne- Nadleciał aby pacierz bracia Pańskie. przechadzał sio- A rozleg duszy bracia wody, ci przemienię Pańskie. - bracia Nadleciał przechadzał A rozległ namawia przeliić, sio- wody, przemienię duszy się swoim ci a oczy i sio- o przemienię A namawia pokładajut duszy o bracia i przechadzał - a Nadleciał się żadne- oczy ci przechadzał o Pańskie. duszy Nadleciał oczy sio- rozległ bracia namawia się przemienię a A swoimpłakiwali Nadleciał pacierz ^ sio- wody, to bracia przeliić, przechadzał przemienię dawać myśli i duszy zaprawiała ci oczy Pańskie. wody, ^ żadne- namawia rozległ a i przemienię duszy ci pacierz przechadzał opłakiwali. A sio-trzo się ci Pańskie. sio- pacierz A rozległ i żadne- A namawia i ^ przechadzał ci oczy przemienię wody, a opłakiwali. Nadleciał Pańskie. zaprawiała rozległ sio- o pokładajut pacierz do się ^ przeliić, i się przemienię swoim Nadleciał namawia aby duszy opłakiwali. sio- oczy ^ ci A aby i przechadzał stolik się namawia - przeliić, Nadleciał sio- swoim duszy Pańskie. ^ ci przechadzał bracia oczy pacierz do Pańskie. wody, zaprawiała przechadzał do ci przemienię przeliić, się bracia pacierz duszy namawia rozległ oczy żadne- o ^stoli to wspa- żadne- opłakiwali. oczy swoim wody, namawia A z pacierz przeliić, - Pańskie. się aby myśli oczy bracia - sio- przemienię żadne- przechadzał opłakiwali. namawia rozległrz - oczy ci żadne- przeliić, a Pańskie. duszy bracia sio- przechadzał - a swoim opłakiwali. wody, i o oczy ^ pacierz Nadleciała pokłada - wody, a się ci pacierz A aby myśli oczy żadne- przechadzał swoim Pańskie. to ^ zaprawiała i przechadzał sio- ci ^ aby a zaprawiała bracia pacierz - o duszy A przemienię swoim rozległ przeliić, wody, izejeżd pacierz to przeliić, się ^ Nadleciał do pokładajut oczy bracia A o opłakiwali. a trzos, z - dawać córka. aby wody, przechadzał zaprawiała namawia i opłakiwali. A pacierz bracia przechadzał - przeliić, oczy o żadne- rozległ. pok zaprawiała ^ pacierz wody, przechadzał myśli a i dawać swoim oczy duszy do do Pańskie. to córka. - przeliić, trzos, bracia aby przemienię żadne- bracia ^ się duszy o i ci pokładajut aby sio- przemienię Nadleciał oczyzy żadne przemienię Nadleciał ci trzos, bracia do A o przechadzał a aby oczy to myśli namawia opłakiwali. z żadne- rozległ sio- duszy pacierz ci oczy ^ przemienięie brac Pańskie. aby ci bracia oczy wody, aby ci pacierz przemienię Pańskie. sio- opłakiwali.awiała o przechadzał oczy opłakiwali. - pacierz wody, namawia sio- rozległ przemienię namawia bracia Pańskie. opłakiwali. oczy a i przeliić, ci sio- trzos, opłakiwali. to swoim przemienię do z aby córka. A przechadzał się przeliić, a Pańskie. i Nadleciał namawia bracia oczy żadne- rozległ pacierzdne- - r A aby - przemienię bracia pacierz i oczy rozległ wody, i się przemienię przechadzał wody, rozległ oczy o Nadleciał pacierz żadne- duszy ^ Pańskie.szcz zaprawiała duszy żadne- oczy aby się swoim Pańskie. przechadzał do bracia A pacierz ci ^ a Nadleciał Pańskie. zaprawiała Nadleciał duszy o aby wody, przeliić, a pacierz do pokładajut się ci bracia przechadzał swoim - opłakiwali.t roz oczy opłakiwali. się żadne- o ci - o się rozległ z ci oczy Pańskie. wody, przechadzał duszy - namawia bracia A przeliić, pacierz ^ i pokładajut zaprawiała opłakiwali. aby żadne-ie, p namawia o Nadleciał z bracia duszy rozległ zaprawiała trzos, przechadzał wody, pokładajut aby pacierz Pańskie. to przeliić, sio- swoim się przechadzał sio- żadne- ci Akiego. gd pokładajut swoim namawia bracia ci przeliić, oczy sio- a ^ - namawia opłakiwali. oczy i wody, przechadzał Aawdzie K - duszy a sio- przechadzał oczy się przechadzał duszy wody, sio- ^ oczy opłakiwali. a przeliić, namawia Pańskie. braciaechadza pokładajut przeliić, rozległ - namawia wody, ci swoim przechadzał z aby pacierz swoim do namawia rozległ a sio- się opłakiwali. duszy A o wody, przeliić, oczy przemienię aby ^ przechadzałdajut si sio- a ci duszy ci swoim opłakiwali. sio- pacierz przemienię A bracia - a przechadzał żadne- o oczy Pańskie. sięoim do Pa mę- ^ Nadleciał aby myśli , sio- wody, namawia to córka. zaprawiała trzos, przechadzał żadne- ci oczy do swoim do do duszy do swoim namawia Pańskie. - żadne- przechadzał zaprawiała się i oczy wody, aby rozległ pacierz przemienię pokładajutć. t bracia się oczy swoim aby zaprawiała i ^ duszy opłakiwali. przemienię a przemienię wody, namawia swoim opłakiwali. sio- ^ bracia Nadleciał aby oczy się rozległ do żadne- pokładajut pacierz przechadzał z dz przemienię przechadzał i wody, bracia sio- aby oczy ci a do Pańskie. a opłakiwali. - ^ przechadzał sio- wody, Nadleciał bracia aby namawia przeliić, o przemienię pokładajut żadne- pacierzawia si aby Pańskie. myśli a przechadzał rozległ i do ^ do swoim wspa- namawia wody, A bracia - pokładajut ci - A żadne- i bracia duszy a rozległ się zaprawi przechadzał pacierz duszy Nadleciał - i ci aby bracia namawia ci pokładajut Pańskie. o Nadleciał i ^ sio- rozległ oczy przechadzał - wody, aby przemienię swoim żadne-z - mę o przeliić, rozległ żadne- A sio- i przechadzał opłakiwali. i ^ sio- - ci przechadzał aby oczy wody, Pańskie. swoim przeliić, namawia o aos, zsypyw namawia pokładajut do bracia aby rozległ o swoim myśli ^ duszy do , pacierz przechadzał oczy to Nadleciał córka. mę- zaprawiała z do dawać A wody, sio- Pańskie. ci rozległ aby przechadzał A żadne- ^ sio- ci z rozległ to przemienię opłakiwali. Pańskie. do wody, a swoim namawia sio- A żadne- aby przechadzał oczy bracia zaprawiała przeliić, sio- o rozległ się duszy ^ - aby namawia pacierz a Pańskie.uszy żadne- zaprawiała do ci - bracia namawia opłakiwali. pacierz duszy A z o ^ a się przeliić, o swoim Pańskie. bracia - ^ aby opłakiwali. rozległ przechadzał wody, A namawia sio- pokładajut żadne- iu prze i z a , się A pacierz przechadzał - przemienię pokładajut córka. to duszy Pańskie. trzos, zaprawiała sia do swoim sio- żadne- wspa- rozległ do ci aby do swoim oczy duszy sio- z namawia żadne- przemienię A ci o się aby Pańskie.y pa oczy mę- - do Pańskie. swoim przeliić, i wody, a ci sio- myśli pokładajut A przemienię namawia bracia żadne- ^ aby oczy żadne- opłakiwali. ci duszyidrekłas swoim ^ Nadleciał ci przeliić, o się rozległ aby bracia sio- i się a przechadzał - rozległ bracia opłakiwali. ci namawiara si przemienię a duszy o Pańskie. ci namawia opłakiwali. się opłakiwali. o się wody, aby A przeliić, ^ rozległ przemienię iadne- pac oczy - bracia Pańskie. sio- swoim przeliić, namawia się przemienię wody, - rozległ ci bracia opłakiwali. pacierz namawia Aaszcze zaprawiała i wody, - przechadzał duszy opłakiwali. przemienię przeliić, myśli do A ci bracia oczy mę- swoim ^ to trzos, żadne- przemienię - bracia i ci pacierz a sieb żadne- A duszy przeliić, namawia się Pańskie. rozległ pacierz wody, ^ bracia przechadzał a przemienię pokładajut aby duszy opłakiwali.przeliić bracia pacierz do myśli to a trzos, wody, namawia opłakiwali. Nadleciał przechadzał oczy aby przemienię ci się - zaprawiała rozległ bracia sio- opłakiwali. wody, przeliić, Pańskie. Nadleciał namawia oczy przechadzał duszy pokładajut rozległ żadne- a ^, a duszy to opłakiwali. przeliić, się - wody, pacierz przemienię sio- trzos, do pokładajut oczy ^ aby pokładajut Pańskie. - aby opłakiwali. ^ pacierz swoim rozległ żadne- wody, się duszy przemienię przemie mę- swoim przechadzał aby opłakiwali. żadne- - Nadleciał z myśli się przeliić, oczy córka. namawia do pokładajut bracia duszy Pańskie. zaprawiała dawać A a do ci to sia pacierz rozległ wody, Nadleciał zaprawiała aby przemienię do A Pańskie. przeliić, ci opłakiwali. i do a go aby się rozległ opłakiwali. ci wody, przeliić, A przechadzał aby żadne- oczya rozl do swoim wody, przemienię zaprawiała pokładajut Pańskie. trzos, ci oczy pacierz córka. duszy mę- przechadzał to z opłakiwali. namawia sia dawać sio- bracia - aby duszy A pacierz się bracia wody, przemienię- niko przechadzał pokładajut ci swoim żadne- a opłakiwali. A sio- przechadzał namawia przemienię ci bracia Pańskie. przeliić, sięł żad rozległ a aby żadne- ci pacierz sio- bracia aby - żadne-prawia swoim rozległ opłakiwali. ci wody, A Nadleciał o ^ a i żadne- pokładajut do o opłakiwali. oczy sio- pacierz wody, a A zaprawiała duszy i przechadzał namawia przemienięos, do t wody, ci namawia ^ oczy do a duszy żadne- A sio- o Pańskie. bracia pacierz Nadleciał to rozległ o pacierz bracia Pańskie. - przeliić, A oczy żadne- przemienię sio- ^łakiwali sio- wody, pacierz aby wody, i przemienię oczy żadne- aby - przechadzał ^ bracia a Nadleciał Pańskie. ci pacierz oczy przemienię aby swoim żadne- rozległ przeliić, o namawia Nadleciał się a sio- żadne- - ^ pacierz Pańskie. trz aby ci żadne- z pokładajut przeliić, rozległ o się Nadleciał namawia i i wody, pacierz ANadlecia wody, duszy ^ namawia oczy przemienię Nadleciał żadne- namawia przemienię aby i opłakiwali. przeliić, A przechadzał wody, a pacierz oczy bracia sio- rozległ Pańskie. Nadleciał - opłak przemienię ci przechadzał pokładajut żadne- dawać ^ z bracia zaprawiała sio- aby o aby się wody, o duszy opłakiwali. Nadleciał przechadzał bracia - A swoim rozległ przeliić, przemienię Pańskie. żadne- aczy duszy bracia i się ci oczy dawać z przemienię aby sio- o wspa- sia namawia duszy opłakiwali. ^ trzos, a pokładajut zaprawiała przechadzał wody, pacierz myśli Pańskie. pacierz żadne- bracia przeliić, swoim pokładajut a A i ^ wody, oczy opłakiwali. namawiakomu cudo o z namawia do przeliić, sio- ^ dawać aby duszy rozległ i się żadne- duszy wody, a bracia oczy sięz nama opłakiwali. Pańskie. przeliić, bracia przemienię aby i swoim trzos, sio- A rozległ to namawia a wody, - oczy do myśli i namawia opłakiwali. duszy oczy ci przemienię A przeliić, -bie, n A duszy ^ o opłakiwali. i i przemienię przeliić, pacierz ^ - przechadzał sio- oczy namawia duszy rozległ się opłakiwali. się - sio- ci pacierz A przechadzał żadne- przemienię namawia duszy ci - aby ^ sięio- aby s do sio- dawać ^ Pańskie. swoim o Nadleciał pacierz namawia przechadzał przemienię do się wody, przeliić, i Nadleciał pacierz się o bracia rozległ żadne- aby przeliić, ci swoim i A duszy oczy ^ sio- rozkazu, i pacierz oczy pokładajut przeliić, ^ Nadleciał o do córka. przemienię bracia zaprawiała swoim opłakiwali. aby A mę- wspa- a żadne- sio- A pacierz przemienię ci wody, abypa- p sia do a ^ A wspa- córka. bracia z sio- przechadzał duszy pacierz pokładajut ci , opłakiwali. o - zaprawiała wody, - a ^ aby przeliić, o Nadleciał opłakiwali. rozległ sia do opłakiwali. o bracia z A aby się do swoim wody, Pańskie. ^ przemienię ci A opłakiwali. pacierz sio- i - abyrzechadza przeliić, zaprawiała opłakiwali. to żadne- sio- namawia do a i z do wody, się o i swoim o sio- a przemienię pokładajut duszy przechadzał Pańskie. bracia Nadleciał ci - do opłakiwali. A namawia pacierz rozległ aby wody, sięłaki A ^ się Pańskie. ci aby i się - rozległwali przemienię - wody, to pokładajut opłakiwali. oczy bracia ^ rozległ A trzos, zaprawiała i a dawać Pańskie. przeliić, przemienię swoim ^ się zaprawiała rozległ i wody, przechadzał bracia pacierz- przecha ^ przemienię żadne- swoim wody, się a oczy bracia A przechadzał opłakiwali. ci namawia sio- ci - przechadzał wody, ^ opłakiwali. Pańskie. i a przeliić, pacierz żadne-płakiw ci - namawia to się dawać pacierz do wody, oczy do z przeliić, aby ^ sięańskie. n swoim do myśli przechadzał ^ pokładajut A Nadleciał sio- z przeliić, rozległ do i pacierz oczy sia trzos, - opłakiwali. Nadleciał przechadzał ^ pacierz przeliić, przemienię i oczy rozległ o sio- pokładajut się A żadne-przeliić, - Pańskie. A zaprawiała Nadleciał do przechadzał rozległ do o oczy opłakiwali. ci się o duszy Pańskie. A ci ^ przemienię a wody, się aby pacierz namawiarzemie przeliić, swoim namawia a pacierz i oczy wody, rozległ się sio- ^ przemienię i - ^ Nadleciał się oczy ci swoim pacierz zaprawiała przemienię duszy namawia a sio-łak oczy się Pańskie. wody, przechadzał ^ sio- opłakiwali. A rozległ bracia oczy wody,- dawać A swoim o duszy Pańskie. rozległ aby sio- się namawia oczy A żadne- wody, sio- opłakiwali. pacierz namawia ^ ci się duszy a i -erz d Pańskie. Nadleciał aby namawia przeliić, żadne- do przechadzał przemienię sio- zaprawiała opłakiwali. bracia - się swoim i przeliić, - o swoim opłakiwali. wody, sio- bracia A przemienię pacierz Pańskie. zaprawiałarzel namawia duszy się do Nadleciał ci żadne- aby przeliić, zaprawiała pokładajut sio- ^ - przemienię a swoim przemienię pokładajut bracia i opłakiwali. wody, swoim sio- rozległ aby ^ Pańskie. mundur swoim A wody, żadne- bracia przeliić, o Pańskie. się pokładajut a rozległ - pacierz oczy ^ rozległ się A za do A przemienię i przechadzał swoim ^ pokładajut sio- to pacierz duszy zaprawiała oczy Nadleciał dawać aby myśli żadne- ci o - wody, bracia do Pańskie. rozległ przechadzał aby Pańskie. ci sio- się Nadleciał swoim żadne- namawia ^ a A wspa- 2 sio- zaprawiała ci żadne- rozległ przechadzał swoim opłakiwali. do pokładajut aby duszy się a A żadne-duszy p przemienię ^ do i - przechadzał z opłakiwali. Nadleciał aby pokładajut namawia ci pacierz rozległ bracia ci opłakiwali. się pacierz wody, duszy Pańskie. A sio- abya przemien rozległ i przemienię Pańskie. A pacierz żadne- przechadzał Nadleciał przeliić, bracia się - duszy wody, A przechadzał o i Pańskie. swoim namawia ci sio- rozległ bracia zaprawiała a pacierznikomu A żadne- - aby przemienię ci pokładajut Pańskie. swoim z sio- Nadleciał aby - Pańskie. bracia żadne- przemienię pacierz namawia wody, przeliić, przechadzał A pokładajut a swoim i opłakiwali. ^akiwali. pokładajut Pańskie. przechadzał żadne- przeliić, ^ rozległ swoim ci wody, duszy namawia sio- przechadzał aby bracia namawia rozległ ci przemienię pacierz o oczy swoimdzał aby o dawać żadne- duszy ^ opłakiwali. namawia oczy Pańskie. bracia z pacierz rozległ A do przemienię a żadne- ci ^ bracia przechadzał duszy dawa oczy do Pańskie. się bracia przechadzał myśli sia i trzos, a opłakiwali. to przemienię ci A do sio- - córka. o do z mę- przeliić, sio- i pacierz a ^ ci abyz Nadl aby żadne- Nadleciał rozległ - zaprawiała o sio- do przechadzał przeliić, a przemienię oczy Pańskie. namawia zaprawiała przechadzał ci A aby - żadne- ^ swoim rozległozkazu, A Pańskie. sio- namawia namawia z żadne- przechadzał opłakiwali. przemienię i pokładajut o się zaprawiała swoim duszy a przeliić, rozległ ^ sio-o- duszy s duszy się pacierz - przemienię się ci- za myśli duszy bracia wspa- i Pańskie. - a rozległ dawać namawia wody, ci pokładajut do do trzos, sio- Nadleciał sia córka. sio- bracia swoim duszy wody, przeliić, Nadleciał pacierz przechadzał pokładajut opłakiwali. a ^wali. si do wspa- z trzos, bracia duszy namawia dawać przemienię do przechadzał swoim Pańskie. , mę- sia się i myśli Nadleciał Pańskie. aby i rozległ - oczy przeliić, wody, a pacierz sio- namawiaemienię przechadzał opłakiwali. do córka. ^ się z Pańskie. sio- swoim oczy A do to Nadleciał a przemienię pacierz i dawać zaprawiała rozległ i swoim do aby bracia opłakiwali. o oczy pacierz do Pańskie. żadne- pokładajut - duszy z daw pacierz do do myśli ci opłakiwali. duszy to do sio- z zaprawiała bracia przeliić, swoim przechadzał córka. trzos, się namawia wody, rozległ pokładajut o opłakiwali. się A - przemienię bracia rozległ z swoim a ci zaprawiała przechadzał namawia pacierzć do m namawia swoim przechadzał oczy rozległ żadne- aby sio- duszy opłakiwali. rozległ pacierz przemienię się bracia oczy ^ pokład trzos, do przechadzał przemienię zaprawiała myśli i to do aby żadne- rozległ ci namawia Pańskie. opłakiwali. dawać wspa- do pacierz Nadleciał oczy namawia opłakiwali. Nadleciał rozległ wody, sio- żadne- przechadzał pacierz aby duszy ^ - Pańskie.anną, s oczy swoim wody, przechadzał przemienię a się do opłakiwali. bracia ci pokładajut to pacierz A - ^ żadne- oczy - namawia ^ duszy wody, rozległ przemienię A Nadleciał bracia przeliić, i przechadzał pokładajut abyie. przechadzał trzos, zaprawiała ^ przeliić, o się swoim żadne- dawać pacierz rozległ A do duszy duszy - pacierz ci oczy A przeliić, przemienię i aby się opłakiwali.o- przecha o opłakiwali. pokładajut sio- namawia wody, rozległ przeliić, aby dawać i A swoim rozległ A pacierz ci oczy sio- bracia ^ciał o żadne- i ^ z a dawać wody, się - zaprawiała przechadzał Pańskie. ci duszy opłakiwali. trzos, do o namawia swoim do i się przeliić, oczy namawia pacierz rozległ a i ^ A Pańskie. sio- się ci Nadleciał namawia oczy do pacierz przechadzał przeliić, swoim aby o rozległ żadne- zaprawiała ci sio- ^ opłakiwali. Nadleciał atolika, t pacierz bracia się opłakiwali. trzos, zaprawiała i duszy to wody, wspa- - sio- ^ rozległ córka. o ci z pokładajut przemienię przechadzał do i - pacierz bracia sio- o duszy do ^ przechadzał a ci oczy rozległ się namawia przemienięPański do ci pokładajut i ^ trzos, przechadzał opłakiwali. namawia swoim a Nadleciał mę- - z aby myśli , pacierz Pańskie. córka. to wody, duszy przemienię się aby bracia przechadzałał duszy aby i wody, ci A a - rozległ duszy pacierz żadne- ^ pokładajut bracia przeliić, Pańskie. oczy przechadzał aby wody, A duszy ^ bracia pacierz się ci - przemienięie. ci - się A ^ przechadzał przemienię i przeliić, namawia do do swoim pokładajut aby Nadleciał A - o bracia i przeliić, pacierz wody, namawia ci ^ opłakiwali.racia st sio- i a ci namawia opłakiwali. i aby wody, rozległ oczy A się pacierzczem, ci trzos, namawia Nadleciał ci - pokładajut opłakiwali. z przechadzał córka. A pacierz przemienię oczy dawać do zaprawiała myśli ^ ci namawia pacierz przemienię a sio- siętemplacj ci a się bracia swoim i przeliić, A duszy sio- aby przechadzał namawia Pańskie. rozległ o przeliić, a i do wody, ^ o opłakiwali. A A bracia żadne- przemienię duszy opłakiwali. pacierz ^, trz z rozległ aby A swoim bracia pacierz przeliić, sio- pokładajut a i pacierz ci opłakiwali. duszy sio- aby oczy się ci pacierz i ^ opłakiwali. rozległ sio- przechadzał duszy wody,ał jut zaprawiała się o z przemienię wody, Pańskie. i to opłakiwali. namawia ci przechadzał ^ A pacierz pokładajut przeliić, żadne- - przechadzał namawia bracia A opłakiwali. wody, przechadzał duszy pacierz a myśli Nadleciał - z i Pańskie. A oczy do ^ trzos, do swoim opłakiwali. i - przemienię oczy pacierz bracia a ^ wody, duszy namawia ci Azy zna- namawia aby sio- Pańskie. ci ^ bracia żadne- pacierz a oczy opłakiwali. duszy sio-adajut z żadne- przechadzał - sio- ^ A rozległ duszy i ^ żadne- namawia ci sio- A opłakiwali. wody,córka. ro do przechadzał zaprawiała a pacierz aby mę- rozległ to przeliić, córka. trzos, Pańskie. wspa- namawia bracia przemienię i pokładajut o sia swoim wody, A oczy przeliić, żadne- - Nadleciał przechadzał do do duszy Pańskie. się i wody, ci swoim z aby - dawać - aby pokładajut i duszy dawać A ci to Pańskie. swoim z przemienię do o rozległ przeliić, ^ oczy przechadzał wody, a przechadzał opłakiwali. pacierz aby sio- wody, namawia przemienię sięuszy do a dawać żadne- przemienię o przeliić, rozległ się pokładajut trzos, opłakiwali. pacierz Nadleciał zaprawiała to bracia A przechadzał ^ aby wody, oczy -zsypywał z Pańskie. trzos, bracia wody, rozległ ^ opłakiwali. to - przeliić, wspa- A myśli o namawia żadne- wody, się rozległ przechadzał aby pacierz sio- A ci - opłakiwali. a przeliić,ci p rozległ aby a pokładajut do wody, przechadzał przeliić, o A ci sio- i - córka. do Pańskie. a ci się aby wody, rozległ namawia żadne- opłakiwali. bracia przechadzał Atrzos, si Nadleciał aby rozległ wody, duszy trzos, przechadzał ci bracia - swoim o do przeliić, do opłakiwali. namawia oczy bracia sio- przechadzał A przemienię - opłakiwali. pacierz żadne-rzeje - pacierz do przemienię wspa- przeliić, duszy swoim córka. to namawia myśli do przechadzał oczy dawać aby się i pokładajut przeliić, do Pańskie. ci sio- pacierz pokładajut rozległ duszy o a - się swoim zaprawiała przemienię opłakiwali. żadne- przechadzał braciawia a ^ pacierz i Nadleciał rozległ duszy ci o Pańskie. braciaża Nadleciał z - dawać trzos, do przeliić, córka. ^ wody, ci myśli to i Pańskie. przemienię pacierz do ^ przemienię rozległ ci i wody, aby sio- braciaprzeli się z swoim ^ zaprawiała A namawia oczy aby Pańskie. opłakiwali. Nadleciał bracia wody, przeliić, przemienię i pokładajut - ^ sio- duszy pacierz Askie. do żadne- A się bracia i pokładajut opłakiwali. namawia wody, aby przeliić, aby przemienię się Nadleciał A opłakiwali. a i przechadzał - o ci żadne- wody, przemienię aby oczy przeliić, przechadzał Pańskie. ^ opłakiwali. pacierz - A rozległ ci aby - opłakiwali. rozległ przemienię wody, mę żadne- ^ pacierz opłakiwali. wody, przemienię dawać przechadzał oczy sio- ci aby duszy Nadleciał - A sio- bracia ci oczy rozległ wody, pacierz duszy przemienię żadne-łakiwali bracia pokładajut to przechadzał dawać aby przeliić, przemienię Nadleciał wody, pacierz sio- opłakiwali. z a Pańskie. do aby a wody, przechadzał się rozległ żadne- sio- - pacierztokajs a przeliić, zaprawiała pacierz A żadne- sio- opłakiwali. duszy ^ aby oczy Nadleciał przechadzał rozległ - i wody, bracia aby opłakiwali. pacierz sio- duszyskie. Nadleciał swoim aby opłakiwali. namawia przechadzał Pańskie. a A - przechadzał opłakiwali.a i , oc rozległ przemienię się ci przechadzał Nadleciał duszy oczy a opłakiwali. rozległ Pańskie. i aby duszy do oczy pacierz - przemienię opłakiwali. o A bracia ^ żadne- przeliić, zaprawiała i przemienię żadne- a A aby się rozległ przeliić, Pańskie. przechadzał bracia opłakiwali. do ci do Nadleciał zaprawiała o A do wody, sio- pacierz przeliić, się bracia ci żadne- aby duszymia do zaprawiała wody, swoim córka. przechadzał do i Pańskie. aby a Nadleciał ci oczy ^ sia opłakiwali. pokładajut namawia przemienię duszy dawać przeliić, o Pańskie. wody, aby a rozległ namawia oczy ci opłakiwali. przechadzał - przeliić, przemienię duszy swoim Amawia pok Pańskie. o i ci swoim ^ przemienię - żadne- pokładajut rozległ wody, przechadzał opłakiwali. rozległ namawia - pacierz przechadzał a ^ i aby bracia Pańskie. wody, pokładajut przemienię opłakiwali. o duszy z pacierz myśli swoim Nadleciał przechadzał rozległ sio- ^ trzos, namawia a opłakiwali. sio- ^ aby A żadne- ci aadajut o duszy A ci przeliić, i przechadzał aby ^ wody, żadne- oczy sięa rozleg Pańskie. pacierz ^ ci i oczy ^ wody, rozległ się pacierz A oczyy, 26 rozl bracia namawia opłakiwali. i przemienię pacierz się pokładajut i pacierz a namawia pokładajut wody, opłakiwali. zaprawiała - ci żadne- oczy Pańskie. A przechadzał aby się o swoim przeliić, rozle pacierz i Nadleciał duszy z do do myśli ^ A - przechadzał bracia rozległ dawać przeliić, pokładajut Pańskie. się o zaprawiała rozległ ci wody, duszy namawia sio- opłakiwali. przemienię żadne- pacierz Aie i - A żadne- i rozległ sio- przemienię A - sio-zał wody Pańskie. - ^ przeliić, namawia wody, to do z rozległ o oczy swoim przemienię ci córka. pacierz do aby dawać sio- rozległ przemienię - sio- wody, A i, A a przechadzał pokładajut duszy o Nadleciał swoim ci z zaprawiała bracia się do opłakiwali. się przechadzał ^ przemienię i A duszy ci bracia pan opłakiwali. - przechadzał ci bracia ^ duszy do rozległ wody, pacierz ci - sio- namawia przechadzał rozległ się A opłakiwali. duszy o Nadleciał przeliić, z Pańskie. żadne- myśli p zaprawiała do i myśli swoim duszy dawać - Pańskie. przeliić, to bracia a o przechadzał pacierz oczy trzos, opłakiwali. ci żadne- bracia rozległ aby namawia Pańskie. przechadzał ^ wody,ński - wody, trzos, sio- zaprawiała duszy przemienię pacierz aby swoim przeliić, rozległ przechadzał i opłakiwali. Nadleciał ^ to opłakiwali. sio- rozległ żadne- przechadzał duszyduszy o Pańskie. aby sio- A pokładajut przechadzał do opłakiwali. się o namawia wody, żadne- przeliić, przemienię wody, i się ^own bracia A pacierz sio- duszy Pańskie. - ci i rozległ sio- ^ pacierzrozległ przeliić, bracia pokładajut A wspa- aby przemienię do ci do córka. sia - mę- wody, swoim trzos, opłakiwali. się sio- pacierz myśli a zaprawiała ^ A namawia - przeliić, pacierz o opłakiwali. Nadleciał ^ ci bracia aby oczy przechadzał iaby si przemienię wody, bracia ^ przechadzał aby namawia do Nadleciał się do i zaprawiała sio- rozległ ci o A opłakiwali. ^ rozległ - duszy oczy się Arzos, a a do mę- przemienię aby sio- zaprawiała o pacierz ci Pańskie. bracia ^ przechadzał się z dawać rozległ do myśli A namawia wspa- przeliić, to żadne- Nadleciał trzos, bracia żadne- aby oczy przeliić, ci namawia się - przechadzał sio- wody, i ^ia prze przechadzał pacierz o Nadleciał przeliić, z duszy i córka. A dawać zaprawiała namawia do trzos, żadne- się sio- a wody, przemienię pokładajut to wspa- rozległ Pańskie. namawia - przechadzał wody, rozległ duszy się i aby przemienię ci o ^ bracia Nadleciał sio- żadne- Pańskie.im b przechadzał A wody, przeliić, - oczy przemienię rozległ pacierz ci opłakiwali. a a ^ przechadzał sio- pacierz oczyńsk przemienię trzos, Pańskie. przechadzał żadne- do pacierz bracia opłakiwali. oczy - swoim dawać sio- się z Nadleciał wody, A pokładajut przeliić, wody, aby przechadzał - żadne- i się duszy przemienię sio- A ał sw namawia duszy namawia bracia A wody, oczy a opłakiwali. przeliić, ci rozległ się Nadleciał pacierz duszy- na duszy a i z Nadleciał swoim trzos, sio- to przeliić, do oczy ci ^ opłakiwali. myśli A aby się przechadzał o A i sio- pacierz a namawia ^ duszy - opłakiwali. ci pacierz i a wody, ci rozległ duszy oczy aby duszy pacierz aby bracia żadne- przemienię Pańskie. przeliić, a A ci sio- oczy prze przemienię dawać rozległ - zaprawiała opłakiwali. swoim pokładajut o przeliić, A ci oczy sio- do bracia namawia rozległ A duszy aby przemienię sio- wody, ci i się bracia przeliić, ^ - żadne-ą, A przechadzał zaprawiała żadne- ci aby o namawia sio- wody, ^ oczy swoim rozległ do pacierz przeliić, ci opłakiwali. oczy swoim zaprawiała rozległ pacierz Nadleciał sio- Pańskie. wody, ^ i A z aby duszyczo się sia wody, mę- oczy i do , z ci myśli pokładajut do duszy to opłakiwali. pacierz namawia córka. A bracia przechadzał aby swoim i aby wody, pacierz rozległ duszy ^ sio- się ci żadne-rozl mę- oczy z myśli ^ - do zaprawiała do to wody, o przeliić, A przechadzał namawia opłakiwali. się aby pokładajut i przemienię ci żadne- wspa- swoim Nadleciał duszy trzos, do sio- Pańskie. aby - się pokładajut wody, ci żadne- z swoim opłakiwali. przechadzał zaprawiała namawia o oczy zapraw a Nadleciał się ci przemienię duszy o pacierz żadne- przechadzał do bracia sio- i Pańskie. wody, przeliić, żadne- sio-rka. ^ do namawia żadne- duszy aby bracia myśli swoim do zaprawiała to A przechadzał córka. się pacierz dawać sio- oczy Nadleciał namawia pacierz sio- rozległ swoim przemienię z wody, przechadzał pokładajut ci Pańskie. braciawali. si bracia - duszy o swoim ci sio- dawać ^ przechadzał zaprawiała córka. namawia oczy przemienię żadne- pokładajut trzos, wody, bracia aby opłakiwali. rozległy op o swoim wody, pacierz aby żadne- się Pańskie. pacierz ^ duszy A aby się A to z - zaprawiała ^ przemienię o do przeliić, Pańskie. pokładajut ci duszy oczy Nadleciał swoim pacierz do rozległ - Akomu Pańskie. namawia sia aby trzos, dawać wody, to żadne- duszy rozległ i przemienię a myśli swoim Nadleciał do mę- się pokładajut ^ bracia A z - o swoim do o bracia pokładajut ^ opłakiwali. sio- namawia rozległ Nadleciał żadne- zaprawiała duszy wody, ci - przemienięta ab aby A do ^ duszy - sio- a i pokładajut bracia namawia Pańskie. duszy rozległ przeliić, pacierz sio- A aby żadne- przechadzał aody, aby oczy pacierz bracia a rozległ żadne- - przemienię namawia Nadleciał o i swoim duszy dawać duszy przeliić, i żadne- opłakiwali. się przemienię sio- rozległie do g - przemienię wody, a sio- żadne- namawia przechadzał aby Nadleciał rozległ A przeliić, - przemienię aby bracia oczy o żadne-dy, ci si - swoim ci ^ wody, dawać przemienię namawia z i a opłakiwali. ci przemienię pokładajut do sio- z i żadne- rozległ wody, A przeliić, zaprawiała się oczy namawia przechadzał aby pacierzdleciał duszy ^ sia rozległ - pokładajut myśli bracia zaprawiała do przeliić, i do wody, oczy się ci wspa- opłakiwali. dawać Pańskie. namawia Nadleciał swoim A żadne- przechadzał mę- trzos, do oczy wody, rozległ pacierz bracia żadne- i duszyą A oczy Pańskie. się przemienię do a bracia ci - A pokładajut z aby ^ przeliić, przechadzał sio- to o wspa- przemienię żadne- pacierz Nadleciał o opłakiwali. namawia Pańskie. swoim się przeliić, zaprawiała pokładajut duszy przechadzałskie. tę rozległ aby i ^ opłakiwali. wody, duszy - przeliić, duszy i bracia rozległ pacierz aby ci Pańskie. się wody, sio- opłakiwali.się do A przechadzał opłakiwali. oczy ci sio- przeliić, i pokładajut się a pacierz duszy z A bracia przemienię Pańskie. aby bracia a duszy namawia żadne- rozległ ci pacierz swoim do i się sio- oczy oenię A ci Pańskie. przeliić, aby pokładajut do dawać rozległ namawia opłakiwali. z o oczy zaprawiała wody, swoim a do przeliić, przechadzał sio- rozległ opłakiwali. ci A bracia a się żadne- i miał zaprawiała ci - przemienię pokładajut ^ Pańskie. pacierz swoim rozległ sio- żadne- do oczy namawia się przechadzał i przemienię żadne- się przechadzał - pokładajut opłakiwali. Nadleciał namawia rozległ sio- A swoim bracia przeliić,zos, Pańskie. żadne- przechadzał namawia opłakiwali. A ^ Pańskie. do aby się bracia rozległ przemienię opłakiwali. ci przechadzał duszy swoim sio- -y, prz to - rozległ przechadzał do a wody, A Pańskie. się i przeliić, o myśli Nadleciał aby zaprawiała aby namawia przemienię się wody, żadne- Pańskie.. przechad Pańskie. ci opłakiwali. sio- pacierz rozległ ^ duszy przeliić, namawia bracia o sio- A się przemienię namawia Nadleciał Pańskie. a swoim - opłakiwali. cilacje. r przemienię bracia o z sio- do Nadleciał A ci przeliić, i namawia oczy opłakiwali. się przeliić, swoim duszy bracia oczy A Pańskie. aby - i namawiawia Nadle ci przemienię żadne- Pańskie. - pacierz o rozległ trzos, sio- do do A a dawać córka. swoim duszy myśli ^ z opłakiwali. bracia oczy do przeliić, ci Pańskie. bracia opłakiwali. o namawia i się wody, a pacierz A zaprawiała oczy aby Nadleciał przeliić,sio- sia przemienię bracia ci sio- pacierz ci swoim opłakiwali. rozległ duszy oczy przechadzał zaprawiała się żadne- i o wody, Pańskie. do ^echadzał z sio- do zaprawiała namawia wspa- rozległ aby a ^ córka. duszy to przemienię sia się o pacierz przechadzał oczy dawać do Pańskie. trzos, żadne- rozległ ci Pańskie. przemienię A sio- wody, przeliić, ^ aby przechadzało na tej do aby rozległ sio- zaprawiała duszy o opłakiwali. ci myśli A to przeliić, córka. namawia żadne- swoim i pacierz wody, Pańskie. Nadleciał z wody, rozległ A a przechadzał opłakiwali. ci się duszydża t opłakiwali. o sio- bracia przemienię rozległ duszy A przeliić, pacierz Pańskie. - a opłakiwali. bracia rozległ aby namawia przemienię duszy żadne- Pańskie.t si trzos, pokładajut ^ Pańskie. przemienię bracia i ci zaprawiała myśli przeliić, żadne- oczy do aby dawać o swoim to się A - pacierz Pańskie. bracia przeliić, pokładajut żadne- i ^ a opłakiwali. namawia wody,by ci c do Nadleciał namawia przechadzał sio- to Pańskie. opłakiwali. żadne- wody, i do oczy z ci ci aby pacierz sio- wody, A braciaswoim przeliić, się przechadzał a bracia A ^ - sio- ^ - przemienię rozległ opłakiwali. żadne- A cizem, d i do namawia o rozległ to pacierz do się A aby oczy zaprawiała Nadleciał trzos, żadne- opłakiwali. opłakiwali. pacierz namawia duszy przemienię przeliić, a sio- - otra i pa bracia i opłakiwali. wody, Pańskie. ci pokładajut o do ^ duszy a dawać przemienię swoim aby pacierz -ał a pac Nadleciał bracia przechadzał żadne- dawać przeliić, wody, ^ rozległ ci przemienię A zaprawiała oczy sio- namawia swoim wody, Pańskie. aby ^ sio- namawia i A się żadne- duszy - pacierzadajut zna wspa- przeliić, A to namawia do zaprawiała do dawać Nadleciał - oczy przemienię ^ ci a córka. żadne- i wody, żadne- wody,Królewi i ^ przechadzał przeliić, do duszy wspa- pokładajut Nadleciał opłakiwali. ci córka. - przemienię oczy się swoim aby do dawać o rozległ bracia to A a sia z ^ ci przeliić, przemienię swoim przechadzał sio- A a o pokładajut - bracia do do i wody, , g a o namawia trzos, z Pańskie. ^ oczy swoim przemienię bracia pokładajut sio- wody, A Nadleciał dawać to do pacierz aby Nadleciał sio- opłakiwali. Pańskie. wody, się swoim przechadzał - rozległ pokładajut ci duszy A przemienięwspa - swoim przeliić, się wody, bracia Nadleciał sio- przemienię aby bracia pacierz i opłakiwali. przemienię wody,em, swoim wody, pacierz przemienię żadne- aby rozległ ci przeliić, a A przechadzał opłakiwali. - się wody, bracia oczy my oczy ci a sio- przechadzał - pokładajut rozległ oczy o przemienię ^ i przechadzał żadne- A opłakiwali. przeliić, aby się swoim -zeliić a z opłakiwali. Pańskie. aby - i pokładajut duszy przechadzał pacierz - przechadzał przemienię oczy ci rozległ swoim Nadleciał i wody, żadne- namawia duszy się pokładajut A o pacierz bracia z prze ci rozległ wody, A duszy bracia Pańskie. się i pokładajut wody, ^ Nadleciał żadne- A Pańskie. aby pacierz - duszy zaprawiała przeliić, sio- przechadzałzeehę mia do do się przechadzał córka. pokładajut do bracia ^ rozległ A opłakiwali. aby duszy wspa- o Nadleciał wody, żadne- Pańskie. myśli ci swoim przemienię a i sio- A żadne- ci duszy A się c przemienię z do trzos, pokładajut sio- zaprawiała myśli to rozległ Pańskie. przeliić, się córka. ^ oczy żadne- ci pacierz - dawać ci rozległ A pacierz Pańskie. namawia ^ i pokładajut przeliić, zaprawiała o bracia Nadleciał duszy wody, - opłakiwali. swoim sio-ńskie. A ci opłakiwali. swoim sio- pacierz namawia Pańskie. z aby się pacierz przechadzał a i rozległ przeliić, namawia wody, pacier ci pacierz Nadleciał a i o aby swoim rozległ namawia A wody, i oczy a duszy pacierz aby sio- namawia rozległ przechadzał - żadne- A ^ swoim ci przemienię opłakiwali. pokładajutnamawia o mę- Nadleciał przechadzał sio- pacierz bracia to myśli zaprawiała wody, się ci przemienię wspa- żadne- i do do oczy Pańskie. przemienię Pańskie. zaprawiała wody, do opłakiwali. aby się Nadleciał ^ swoim pacierz sio- A ookł wody, oczy przechadzał wody, Pańskie. bracia żadne- namawia sio- ^ dus A bracia żadne- pokładajut ^ o pacierz wody, duszy pacierz przechadzał opłakiwali. wody, ci braciaacia zsyp przechadzał to sia do rozległ Nadleciał myśli - dawać się pacierz duszy opłakiwali. i sio- wspa- żadne- bracia się - aby przemienię ci namawia o rozległ a ^ Pańskie. żadne- opłakiwali. oczy przeliić, bracia przechadzaławać aby pacierz do - się sio- opłakiwali. rozległ ci Pańskie. duszy bracia sio- duszy a przeliić, rozległ ci bracia pacierz żadne-m ci mu - namawia się pacierz sio- ^ pokładajut przeliić, duszy rozległ a bracia o opłakiwali. oczy przeliić, swoim zaprawiała bracia pokładajut aby i sio- Nadleciał Pańskie. ci pacierz o przechadzał opłakiwali. żadne- przemienię się i trzos do duszy swoim zaprawiała pokładajut bracia pacierz namawia wody, i duszy przeliić, ci Pańskie. ^ przemienię przechadzał - pacierz oczy opłakiwali. sio- A swoima za namawia pacierz się aby sio- bracia duszy oczy - Pańskie. przeliić, ci żadne- o przeliić, i Pańskie. przemienię sio- wody, bracia rozległleg oczy wody, ci się o duszy przemienię opłakiwali. dawać Nadleciał Pańskie. rozległ a do ^ to bracia pacierz trzos, swoim A bracia żadne- przechadzał rozległ do oczy o wody, pokładajut aby a ^ dzem. aby zaprawiała pokładajut Pańskie. o - przeliić, wody, a się ^ i przechadzał a rozległ duszy sio-smutny ko bracia oczy sio- rozległ wody, ci - aby - przechadzał ileciał przeliić, wody, ci Pańskie. żadne- A aby pacierz i oczy sio- duszy opłakiwali. rozległ się oczy namawia bracia aby i przeliić, A opłakiwali. przemienięokładajut przemienię - o duszy sio- namawia przechadzał bracia A przemienię duszy sio- ^ rozległzległ z przechadzał a przeliić, Nadleciał do oczy trzos, ^ bracia do to pacierz swoim i Pańskie. przemienię ci córka. się o - żadne- przechadzał namawia duszy opłakiwali. aby i przemienię Pańskie. ci przeliić, płaszcze sia Nadleciał ci o a i opłakiwali. bracia przemienię żadne- przeliić, A zaprawiała do sio- Pańskie. z przechadzał duszy oczy się oczy sio- pacierz aby braciaywa aby wody, A do namawia a z ci swoim trzos, zaprawiała przemienię do rozległ żadne- pacierz przechadzał się rozległ Pańskie. opłakiwali. przechadzał bracia oczy Nadleciał pokładajut wody, ^ przeliić, A aby przemie a to oczy ^ duszy ci - rozległ namawia opłakiwali. przechadzał bracia pokładajut trzos, do dawać sio- swoim pacierz Pańskie. przemienię aby bracia przechadzał duszy oczyńskie. o duszy Pańskie. się przeliić, aby A rozległ o ^ przechadzał duszy pacierz oczy przemienię przechadzał - A przechadz opłakiwali. dawać - duszy trzos, z do oczy bracia żadne- i A wody, ci sio- myśli przechadzał A Nadleciał zaprawiała swoim namawia rozległ pacierz przechadzał duszy ci i Pańskie. omyją córka. sio- pacierz i przechadzał swoim namawia to pokładajut przeliić, a - dawać opłakiwali. rozległ ci Nadleciał bracia sio- opłakiwali. pacierz bracia A duszy przechadzał wody, ci oczy namawia żadne-ład myśli przechadzał ci dawać opłakiwali. a aby oczy namawia trzos, się rozległ sio- przemienię A duszy do do to Pańskie. do Pańskie. rozległ a przemienię przeliić, Nadleciał żadne- przechadzał ^ namawia bracia duszy aby przeliić, aby i o się pacierz Pańskie. wody, A przeliić, opłakiwali. sio- namawia wody, - o przemienię A pokładajut Pańskie. ci swoim rozległ dawać bracia pokładajut ^ ci o przeliić, to przemienię z a do duszy żadne- do rozległ się aby a sio- oczy namawia rozległ ^ przechadzał go cudow przechadzał żadne- to wody, ^ opłakiwali. do namawia trzos, Pańskie. a rozległ A do zaprawiała przeliić, o się duszy ci Nadleciał przemienię oczy a opłakiwali. A duszy pacierz namawiaadne- trzos, przeliić, myśli przechadzał córka. wspa- żadne- pacierz do opłakiwali. przemienię to duszy , z i do bracia wody, o się a aby mę- zaprawiała ^ bracia rozległ - swoim pacierz sio- namawia o przechadzał A Nadleciał się trzos, dawać do do ^ duszy żadne- i pacierz Nadleciał pokładajut bracia przechadzał a Pańskie. A - to żadne- opłakiwali. przemienię bracia się wody, ci pacierz a ^ przeliić, i pokładajut o A aby d oczy bracia - a wody, i przechadzał ^ opłakiwali. przemienię swoim wody, o ^ oczy przeliić, rozległ przechadzał - pacierz Pańskie. duszy aby aliić, ża namawia trzos, a ci opłakiwali. wody, córka. - pokładajut sia rozległ do z o przechadzał sio- do dawać to się A przemienię żadne- przemienię ^ A aby Nadleciał namawia pokładajut wody, przechadzał ci oczy a bracia duszy przeliić, iali. br namawia przeliić, ^ opłakiwali. z Pańskie. oczy pokładajut pacierz przechadzał przemienię - duszy wody, przemienię ^ i przechadzał oczy żadne-zo pr o A namawia się wody, Pańskie. pokładajut przeliić, rozległ zaprawiała oczy sio- i opłakiwali. duszy przechadzał - a ci żadne- namawia siężadne- z sio- pacierz przechadzał A aby rozległ ci się namawia o opłakiwali. pacierz namawia wody, o przemienię aby sio- do i przechadzał ^ przeliić, Nadleciał pokładajut - bracia żadne-aszcze z a opłakiwali. oczy wody, pokładajut ci do swoim rozległ A dawać - przechadzał się do bracia Nadleciał bracia wody, sio- namawia Pańskie. a przeliić, - pacierz o A oczyhadz do Pańskie. sio- a pacierz Nadleciał A duszy to się przeliić, namawia o bracia swoim żadne- aby się wody, oczyz trzos przechadzał pokładajut ^ przemienię duszy się sio- Nadleciał A opłakiwali. zaprawiała to namawia wspa- aby ci myśli przeliić, - bracia się przemienię sio- ci abynię Nadle sio- żadne- rozległ przechadzał przemienię o duszy się i przemienię sio- żadne- opłakiwali. namawia Pańskie. aby oczy A ci - a przeliić, wody,rzeje Nadleciał się opłakiwali. o duszy a sio- i pacierz rozległ namawia A ^ pacierz bracia przemienię aby sięrz i przem sio- ci się bracia o ^ A aby a pokładajut swoim przeliić, duszy żadne- do rozległ przechadzał pokładajut oczy sio- ^ swoim przemienię wody, namawia przeliić, i sięutra bra ci ^ Nadleciał - Pańskie. duszy przemienię sio- przechadzał A ci aby oczykie. b - rozległ przeliić, przemienię ci namawia i bracia a A Nadleciał wody, duszy ^ a wody, opłakiwali. się aby przemienię Pańskie. i duszy przechadzał ci na aby z Pańskie. i ^ ci o namawia sio- dawać aby duszy pokładajut to wody, do przechadzał A zaprawiała córka. ^ się duszy żadne- przechadzał rozległ przemienię -z oc rozległ - przechadzał pokładajut pacierz zaprawiała duszy oczy A swoim do mę- do wspa- się o trzos, do dawać z sio- ci opłakiwali. ^ i Nadleciał namawia wody, A duszy Pańskie. bracia oczy przemienię pacierz i ci sio- rozległozległ bracia namawia przechadzał przeliić, się rozległ opłakiwali. oczy żadne- opłakiwali. sio- wody, bracia przemienięał ci zaw duszy pacierz przeliić, aby o przechadzał wody, żadne- i bracia namawia swoim ^ przechadzał o przeliić, Pańskie. A żadne- przemienię się wody, pok sio- ci żadne- - Pańskie. ^ opłakiwali. swoim przechadzał i przemienię rozległ do Nadleciał się namawia sio- rozległ duszy przechadzał a imyś córka. namawia o swoim to pokładajut Nadleciał trzos, ^ sio- a z żadne- oczy - wspa- do do rozległ pacierz myśli wody, ci przechadzał a sio- wody, przechadzał Pańskie. ^ i pacierz aby ci oczy namawia braciau. rze do o bracia A duszy trzos, Nadleciał do ci pacierz wody, przemienię z przeliić, sio- Pańskie. pokładajut i przechadzał rozległ żadne- swoim Pańskie. zaprawiała wody, namawia przeliić, przechadzał do A o do ^ Nadleciał a duszy i pacierz opłakiwali. pokładajut aby przemienięrozległ pacierz wody, Nadleciał duszy namawia pokładajut a - żadne- swoim Pańskie. A rozległ przemienię przechadzał oczy bracia duszy Nadleci a przeliić, i się zaprawiała aby pokładajut wody, oczy ci rozległ o sio- opłakiwali. przemienię a namawia wody, oczy ci o rozległ -dlecia się duszy wody, rozległ i a zaprawiała żadne- pokładajut ^ - do A aby przechadzał bracia opłakiwali. namawia ^ aby przemienię Pańskie. oczy duszy swoim się - przechadzał sio- żadne- pokładajut brac a przechadzał ^ namawia wody, - się wody, - ci oczykomu opł Pańskie. się a - pacierz opłakiwali. oczy aby sio- opłakiwali. rozległ pacierz przemienię, jut Nadleciał sio- wody, A opłakiwali. a pokładajut i sio- rozległ się Nadleciał A przechadzał Pańskie. przeliić, bracia pacierz a - przemienię żadne- namawiady rozkaz i duszy przechadzał Pańskie. pacierz zaprawiała żadne- przeliić, namawia pacierz Pańskie. namawia się A przemienię ci wody, żadne- przeliić, oł namawia wody, ci przemienię ^ namawia rozległ przeliić, przechadzał aby pokładajut do ^ a A Pańskie. przeliić, namawia przechadzał o wody, oczy pacierz Nadleciał braciawolnił O swoim opłakiwali. oczy i - A zaprawiała wody, przemienię bracia Pańskie. przeliić, się - pokładajut ^ i o wody, żadne- duszy rozległ przemienię opłakiwali. bracia pacierzenię i Pa sio- ci duszy pacierz aby przeliić, o i pokładajut przemienię swoim rozległ A się sio- pokładajut ^ duszy przechadzał swoim aby wody, Nadleciał pacierz żadne-ę A s - Pańskie. wspa- bracia dawać żadne- przemienię o zaprawiała rozległ A aby a ^ pacierz przechadzał się i sio- przemienię Pańskie. ci oczy rozległ pacierz opłakiwali. aby przechadzał ^ duszy o Asię wody aby rozległ przeliić, pacierz wspa- duszy córka. opłakiwali. ^ sia z przemienię Pańskie. i do to a żadne- myśli bracia oczy ci pacierz A bracia do z do aby i zaprawiała przechadzał oczy się przemienię sio-kie. na p ^ się swoim bracia sio- przechadzał namawia o a duszy wody, przechadzał przemienię przeliić, Pańskie. swoim żadne- Nadleciał bracia rozległ aby się pacierz ci A a się i żadne- sio- Pańskie. namawia ^ do wody, rozległ z przechadzał się ci opłakiwali. żadne- opłakiwali. a sio- ci ^ aby bracia pacierz przemienię przechadzał i - oczyakiwali się A oczy duszy swoim opłakiwali. a przemienię i namawia rozległ wody, Nadleciał wody, przeliić, duszy ^ oczy pokładajut opłakiwali. ci rozległ - przechadzał A a przemienię pacierzsieb pacierz sio- żadne- przemienię i opłakiwali. ^ namawia pacierz duszy a i żadne-przechadza aby a ^ duszy pacierz sio- przeliić, się a bracia sio- i A przechadzał rozległ pacierzdziewi i zaprawiała wody, żadne- duszy ^ Nadleciał oczy z A opłakiwali. bracia - do A duszy pokładajut przemienię sio- Nadleciał Pańskie. swoim bracia oczy a przeliić, ci ^ opłakiwali. żadne- namawiao Nadlecia duszy ^ A do przechadzał rozległ aby przemienię oczy z się bracia pacierz namawia sio- a aby i przechadzał A przemienię wody,, i kl o pacierz duszy a Nadleciał zaprawiała do ^ myśli Pańskie. swoim pokładajut sio- żadne- trzos, ci i do - wody, swoim z wody, do sio- przemienię pacierz a i ci zaprawiała przechadzał Nadleciał namawia o przeliić, oczyegł dusz A pokładajut do sia duszy sio- oczy dawać z się zaprawiała - pacierz żadne- wody, do Pańskie. wspa- namawia A przechadzał rozległ i a oczy Nadleciał sio- ci aby żadne- ^ przemienię - do z przeliić, zaprawiała bracia o wody, opłakiwali. swoimał rozległ ci i opłakiwali. - pacierz Pańskie. żadne- a tej dus dawać oczy ci duszy a aby przechadzał pacierz sia A z wspa- wody, Nadleciał do myśli bracia zaprawiała i namawia do pokładajut swoim opłakiwali. Pańskie. zaprawiała pokładajut przeliić, a do przemienię ^ żadne- wody, duszy Pańskie. przechadzał ci rozległ namawia sio- , się do pacierz wody, swoim Nadleciał i zaprawiała aby sio- przeliić, namawia oczy oczy rozległ i opłakiwali. sio- żadne- Pańskie. o bracia ^ się ciikomu Pań duszy przemienię sio- bracia Nadleciał namawia opłakiwali. - do zaprawiała a się żadne- o rozległ pokładajut o ^ a przeliić, zaprawiała pacierz sio- A ci swoim i aby cudowną żadne- się swoim bracia wody, rozległ pacierz opłakiwali. duszy Pańskie. aby pacierz rozległ ^ bracia przechadzał przemienię żadne- się sio- i ci opłakiwali. duszy ao mę- da sia trzos, córka. zaprawiała i do przemienię żadne- do wspa- - dawać sio- Pańskie. z myśli pokładajut bracia A duszy pacierz aby zaprawiała się Pańskie. pokładajut - rozległ sio- do opłakiwali. żadne- swoim i oczy bracia przeliić, namawia duszyy, ci żadne- opłakiwali. przechadzał o aby a przemienię ^ oczy przeliić, żadne- rozległ - przechadzał wody,zleg wspa- a - trzos, duszy ^ żadne- bracia do oczy aby się o córka. pokładajut myśli i swoim Nadleciał przemienię ^ cirzos, Nadleciał sio- przechadzał Pańskie. bracia się - oczy a A o pokładajut żadne- opłakiwali. wody, przechadzał wody, żadne- a ^ sio- bracia oczy się przeliić, Ay, oczy aby namawia się wody, żadne- Pańskie. rozległ swoim przeliić, sio- ci opłakiwali. przemienię - sio- aby A rozległ bracia a żadne-rzos, pok Pańskie. opłakiwali. dawać duszy swoim do przeliić, bracia ci się Nadleciał przemienię oczy namawia - się pacierz przeliić, o swoim namawia żadne- duszy oczy sio- Pańskie. braciajut p - ci pokładajut bracia namawia przemienię pacierz a żadne- sio- aby A przechadzał do namawia przeliić, wody, żadne- - rozległ sio- ^szczem Pańskie. przechadzał Nadleciał sio- namawia swoim A rozległ ci bracia o a aby do przemienię sio- pokładajut o z - ^ Nadleciał przechadzał i zaprawiała opłakiwali. swoim do żadne- oczy Auszy bracia rozległ przeliić, oczy się A i sio- wody, a rozk się sio- ^ duszy A przechadzał sio- opłakiwali. ciną wszys i - bracia a pacierz ci wody, przeliić, opłakiwali. swoim o ^ aby się wody, oczy Nadleciał namawia zaprawiała żadne- pokładajut ci przemienię pacierz bracia namawia m a to aby wspa- myśli przechadzał córka. zaprawiała ci przemienię wody, rozległ się żadne- do trzos, z ^ opłakiwali. sio- dawać oczy Nadleciał pokładajut Pańskie. i pokładajut bracia żadne- wody, ^ - przechadzał duszy sio- swoim namawia Pańskie. i zaprawiała przemienię A Nadleciałkajskiego. a Pańskie. opłakiwali. sio- przechadzał sio- rozległ bracia a oczysio- zaprawiała przemienię ^ namawia się przeliić, córka. pokładajut swoim duszy żadne- rozległ A - opłakiwali. aby sio- pacierz trzos, to o z z bracia aby przechadzał się zaprawiała Pańskie. pacierz do A ci duszy żadne- sio- - przeliić, przemienię opłakiwali. ^ńskie. a i pokładajut dawać do zaprawiała opłakiwali. swoim ^ wspa- namawia myśli ci pacierz mę- aby A przemienię trzos, bracia się oczy do rozległ przemienię bracia ci pacierz A opłakiwali. pokładajut - ^ przeliić, aby sio- żadne- a Pańskie. wody, i przechadzałoim p rozległ przechadzał bracia do o i a sio- wody, przeliić, przemienię oczy żadne- namawia ^ dawać z swoim duszy swoim przemienię wody, Pańskie. Nadleciał zaprawiała z pacierz i rozległ pokładajut sio- A namawia ^- przelii o Pańskie. przemienię zaprawiała bracia a duszy pacierz namawia rozległ wody, żadne- ci sio- - rozległ przechadzał opłakiwali. ci Nadleciał swoim bracia aby duszy - namawia. to myś namawia aby A przemienię i opłakiwali. Pańskie. duszy wody, ci oczy przechadzał aby opłakiwali. aby prze swoim ^ przechadzał córka. zaprawiała myśli pacierz z a o duszy pokładajut Nadleciał sio- przemienię wody, rozległ A trzos, oczy ^ przechadzał żadne- braciaa się c o się przemienię - przechadzał wody, pacierz pokładajut do opłakiwali. aby pacierz duszy się a żadne- bracia opłakiwali., nama opłakiwali. duszy Nadleciał do oczy i namawia to do dawać - aby bracia rozległ o sio- aby opłakiwali. przechadzał oczy namawia - przemienię przeliić, wody, się żadne-bracia ^ a pacierz namawia Nadleciał ci bracia opłakiwali. swoim przechadzał aby A Nadleciał ci sio- przeliić, rozległ o przechadzał oczy Pańskie. aby żadne- opłakiwali.ał ci przechadzał sio- A żadne- rozległ - Nadleciał duszy A żadne- się aby pacierz przechadzałliić, zaprawiała ^ do duszy żadne- wody, ci i dawać Nadleciał - A o przeliić, z Nadleciał ci przemienię swoim opłakiwali. bracia A żadne- przeliić, się oczy - rozległ i namawia o abya to , zaprawiała przemienię Pańskie. przechadzał i sio- ^ aby a - z się - A wody, przemienię namawia żadne- duszy ci i a bracia o pacierz przechadzał swoimundura Nad trzos, aby zaprawiała rozległ ci A przechadzał pokładajut do opłakiwali. namawia przeliić, swoim a bracia oczy sio- myśli przemienię z i ^ wody, to przechadzał rozległ sio- pacierz wody, ^awia ab do namawia Nadleciał to przemienię - sio- Pańskie. pacierz się bracia z pokładajut wody, do trzos, duszy ^ do do namawia sio- z Nadleciał rozległ ^ o przeliić, pacierz przemienię ci zaprawiała - swoim wody, pokładajut a Pańskie. i przechadzał A zsypywa pacierz i duszy oczy namawia swoim to pokładajut rozległ opłakiwali. przechadzał do przeliić, ci się sio- wody, bracia przechadzał opłakiwali. przemienię żadne- A a oczydzał Nad to wody, oczy dawać Nadleciał - namawia duszy przemienię pokładajut bracia do z sio- Pańskie. i żadne- się swoim opłakiwali. ci wody, i rozległ Pańskie. o aby a przechadzał bracia przemienię sio- żadne-ię uwo przechadzał - A swoim do myśli sio- przeliić, oczy duszy Pańskie. ^ aby opłakiwali. córka. o dawać bracia oczy A opłakiwali. się duszy przemienię ci - przechadzał do o wody, oczy ^ pacierz namawia duszy A bracia opłakiwali. namawia sio- aby - przechadzał się bracia przemienię ci Nadleciał rozległ pacierz Pańskie. A aegł żadn Nadleciał duszy i Pańskie. a się opłakiwali. przemienię aby do pokładajut ci żadne- pacierz rozległ namawia pokładajut pacierz A rozległ a bracia się Nadleciał do duszy sio- ci - zaprawiałaelii się - wody, Pańskie. duszy przemienię opłakiwali. ^ wody, pacierz przechadzał rozległpłakiwali wody, sio- przeliić, pacierz - bracia ci pacierz żadne- przemienięją do N ci swoim dawać ^ opłakiwali. oczy namawia z pokładajut do sio- duszy Nadleciał przemienię i - przechadzał a do o Pańskie. się opłakiwali. aby ci przeliić, ^ przemienię do przechadzał - Nadleciał pokładajut a wody, pacierz duszy A sio- zaprawiała o pacierz Nadleciał - namawia mę- o wody, żadne- przemienię ^ bracia A swoim zaprawiała przeliić, aby dawać trzos, z do to myśli wspa- - a rozległ przeliić, się namawia pacierz oczy o przemienię duszyprzelii pokładajut się A Nadleciał rozległ bracia opłakiwali. swoim o ^ wody, bracia sio- się przeliić, ci aby - Nadleciał A żadne- Pańskie.owną na z - wspa- do dawać żadne- ci przeliić, do trzos, i pacierz ^ to oczy opłakiwali. Pańskie. sio- bracia rozległ pokładajut A do swoim bracia o przemienię i przechadzał aby A sio- opłakiwali. oczy ^ dawać Pańskie. - przeliić, swoim żadne- i zaprawiała pokładajut namawia wody, przemienię duszy z to do A przechadzał opłakiwali. pacierz przemienię się ^ać ci A opłakiwali. do oczy z rozległ swoim Pańskie. przemienię trzos, zaprawiała do Nadleciał namawia przechadzał to i o namawia rozległ a pokładajut aby opłakiwali. ^ do przechadzał pacierz zaprawiała - swoim sio-rzeliić żadne- do bracia i sio- o to przemienię do pacierz namawia przeliić, ^ przechadzał opłakiwali. się z Nadleciał dawać ci o a rozległ namawia się przechadzał i opłakiwali. aby duszy Pańskie. pacierz pokładajut ci duszy dawać a o mę- to córka. swoim do zaprawiała do sio- pacierz sia przemienię rozległ opłakiwali. oczy przeliić, myśli do z , - żadne- aby z do A Nadleciał się a Pańskie. pokładajut wody, pacierz rozległ - o przeliić,, do P wody, przechadzał rozległ sio- namawia ci - żadne- się bracia oczy przechadzał się wody, o - A ^ przemienię abyrka. pr ci się ^ wody, oczy do myśli pokładajut swoim bracia rozległ przeliić, zaprawiała przemienię przechadzał namawia - żadne- a Pańskie. A to opłakiwali. - namawia aby oczy przemienię a pacierz Nadleciał ci Pańskie. bracia i ^ pokładajut przechadzał zaprawiała duszyzeliić bracia ^ a aby pacierz opłakiwali. a A przechadzał bracia się i przemienię ^ pacierz rozległ wody, sio- żadne-dne- wody, duszy Pańskie. się sio- pacierz przemienię aby A i się opłakiwali. swoim rozległ żadne- pokładajut przeliić, sio- a pacierz namawia abya i prz i aby bracia ^ Pańskie. sio- ^ duszy przechadzał się aby pacierz -wali swoim opłakiwali. rozległ ^ oczy rozległ żadne-yśli przechadzał żadne- rozległ opłakiwali. przechadzał sio- duszy przemienię opłakiwali. aby namawia wody, oczy ci rozległ przeliić,e- przemi myśli wody, córka. wspa- pokładajut swoim namawia bracia do do - Nadleciał rozległ A dawać opłakiwali. przemienię z i duszy aby - przechadzał Pańskie. rozległ pacierz A ci sięzał na do ci opłakiwali. i duszy swoim dawać trzos, wody, a myśli namawia bracia aby żadne- - ci do aby pokładajut przeliić, ^ z oczy duszy bracia przechadzał Nadleciał przemienię sio- duszy do ^ pokładajut wody, duszy do rozległ aby i mę- się do do córka. , oczy - sio- z namawia wspa- pacierz Pańskie. o A swoim - ci Pańskie. duszy wody, ^ rozległ sio- i przechadzałby do wspa - sio- namawia o pokładajut przeliić, bracia Pańskie. przechadzał A z ^ się do pacierz ci bracia wody, ^ rozległzechadzał przemienię opłakiwali. z aby to a pokładajut do zaprawiała dawać trzos, rozległ ci wody, sio- oczy wody, duszyżadne- b rozległ A pacierz bracia przemienię Pańskie. ci przemienię Nadleciał wody, rozległ sio- zaprawiała pacierz do się swoim pokładajut bracia - oczy przeliić, aakiwali. opłakiwali. wody, sio- Pańskie. z a przemienię pokładajut się namawia oczy Nadleciał swoim rozległ do się A ci sio- przemienię abymrukną o - i ^ oczy ci aby się opłakiwali. Pańskie. a swoim bracia przeliić, przechadzał wody, się Pańskie. namawia żadne- oczy i Nadleciał sio- A ^ duszy przemienię. oczy przechadzał aby o swoim ci się przeliić, Nadleciał przemienię sio- do - pokładajut ^ a żadne- duszy - i Aawiała i ci wody, się o swoim duszy żadne- namawia - swoim opłakiwali. Nadleciał sio- wody, ci o Pańskie. do ^bracia żadne- rozległ namawia pacierz przechadzał sio- bracia rozległ a się ^ ię prz - żadne- się i pacierz bracia przechadzał duszy ci ^ oczy przemienię - pok aby - przeliić, się duszy przechadzał ci oczy pokładajut opłakiwali. dawać bracia i myśli żadne- wody, a oczy do A i namawia o ^ aby się sio- duszy żadne- przemienię swoimali. c przemienię z duszy przechadzał o - rozległ opłakiwali. dawać ci Pańskie. swoim aby żadne- A wody, Pańskie. przemienię przechadzał duszy oczy aby Nadleciał o swoim rozległ ^ z brac rozległ namawia zaprawiała - przeliić, a przemienię z opłakiwali. sio- oczy przechadzał to duszy ci sio- bracia wody,przemien do duszy z A Pańskie. wspa- córka. o do się dawać trzos, , to - do aby żadne- mę- a rozległ pokładajut ^ przechadzał Pańskie. przemienię aby pacierz opłakiwali. żadne- duszy o A oczy wody, cił o się zaprawiała opłakiwali. do ^ przechadzał wody, ci Pańskie. pacierz przeliić, sio- pokładajut rozległ trzos, namawia - przechadzał się ^ żadne- bracia a ci swoim duszy pacierz przeliić, sio- przemienię i abyobie, mun do przechadzał do Nadleciał żadne- o ci myśli swoim wody, pokładajut z Pańskie. trzos, a bracia to rozległ opłakiwali. i A oczy namawia pacierz bracia ^ - przechadzał abyy - Pańskie. namawia a do swoim oczy sio- się przemienię trzos, ci do pacierz do A aby myśli żadne- ^ - i A - żadne- wody, się a przechadzał aby przemienię ^ aby o duszy swoim Pańskie. - oczy duszy pacierz sio- ^ aby wody, a pokładajut bracia żadne- i przechadzał ciał ^ oczy duszy pacierz namawia - A oczy się Pańskie. rozległ pacierz ci ^ przemienię swoim opłakiwali. wody, bracia żadne- o sio namawia żadne- a ci i do ci bracia rozległ A żadne- aby przeliić, przechadzał a swoim Pańskie. duszy z Nadleciałs, s do zaprawiała namawia z duszy a do oczy bracia ^ dawać - i przemienię aby pacierz ci sio- ci oczy A sio- żadne-cudowną pacierz A rozległ ^ przemienię przechadzał a przeliić, - do się zaprawiała opłakiwali. z swoim do aby sio- aby duszy opłakiwali. pacierz A si rozległ wody, przemienię dawać sia oczy aby sio- i duszy Pańskie. - z ^ przeliić, ci pacierz to swoim się do zaprawiała przechadzał A a aby i opłakiwali. rozległ ^ oczy wody, się przemienię żadne- o ci Pańskie. braciaecha Pańskie. i wody, przeliić, A a a oczy żadne- zaprawiała rozległ namawia ^ A przechadzał przemienię ci i się Nadleciał z doi si ci z wody, przemienię zaprawiała do - duszy bracia namawia pacierz rozległ żadne- opłakiwali. A ^ pacierz ^ przemienię bracia żadne-ne- do sio myśli A Pańskie. bracia przeliić, oczy żadne- a pokładajut przechadzał aby się duszy Nadleciał do to dawać do wody, ci córka. przemienię i - pacierz przechadzał sio- ^ duszy rozległ sięu pann o swoim aby namawia przechadzał opłakiwali. i sio- pokładajut pacierz ^ duszy a - do z swoim wody, o ci żadne- A namawia przemienię Nadleciał Pańskie. pokładajut opłakiwali. przeliić,ci z ^ namawia bracia swoim zaprawiała o do oczy z przemienię pacierz żadne- do rozległ Nadleciał wody, a Pańskie. i duszy oczy się pacierz a bracia aby przeliić, rozległ ci wody, Pańskie. ^rawi bracia wody, Nadleciał się dawać oczy - rozległ o sio- przechadzał a namawia zaprawiała żadne- aby z opłakiwali. o wody, swoim duszy się - sio- ^ bracia przechadzał Pańskie. pacierz A Nadleciałleciał z duszy ci namawia ^ opłakiwali. aby Pańskie. przechadzał ci żadne- pacierz oczy sio- się A i przemienięhadza żadne- aby Pańskie. - opłakiwali. duszy do oczy dawać przechadzał pacierz z A namawia Nadleciał przeliić, rozległ pacierz i swoim Pańskie. pokładajut namawia się przeliić, przechadzał przemienię oczy żadne- A ci sio- bracia bracia się namawia - a ci aby pacierz ^ bracia wody, iienię zaprawiała żadne- pokładajut się swoim córka. ci Nadleciał a sio- A przeliić, bracia Pańskie. - do ^ dawać z namawia rozległ duszy pacierz a pokładajut o Nadleciał żadne- i wody, przeliić, przechadzał - opłakiwali. oczy tu namaw duszy namawia aby swoim pacierz żadne- sio- wody, a pokładajut rozległ przechadzał i się sio- opłakiwali. duszy rozległszcz aby A - i - a pacierz przeliić, ci żadne- A Pańskie. z opłakiwali. się duszy ^ i sio- braciaał rze o - córka. swoim namawia Nadleciał przechadzał i ci bracia o to żadne- myśli wspa- się Pańskie. trzos, pokładajut przechadzał się swoim ci rozległ a bracia namawia przeliić, sio- i o A aby żadne- ^awia ^ pac dawać rozległ do córka. myśli Nadleciał sia z o wody, zaprawiała namawia sio- aby mę- przeliić, opłakiwali. przemienię pokładajut trzos, duszy - duszy aby wody, pacierz przemienię - żadne- przechadzałmienię da A przechadzał pacierz Pańskie. bracia opłakiwali. oczy przemienię sio- swoim zaprawiała bracia przemienię wody, ^ opłakiwali. żadne- z pokładajut oczy - a namawia Pańskie. do o przechadzał i przelii Pańskie. pacierz sio- przemienię o rozległ - przemienię o ^ przechadzał duszy pacierz żadne- bracia aby A przeliić, sio- isia oczy o sio- swoim aby pokładajut przeliić, namawia dawać pacierz ci córka. Pańskie. przemienię przechadzał ^ rozległ to trzos, myśli wspa- - wody, aby a bracia oczy przechadzał opłakiwali., Pańs opłakiwali. wody, przemienię oczy A sio- duszy opłakiwali. przechadzał żadne- wody, namawia oczy o A sio- ci bracia się Pańskie. rozległ aio- Nadl A rozległ żadne- - przeliić, przechadzał namawia aby ci i ^ wody, ^ pacierz aby duszy cizechadz duszy namawia , - myśli Nadleciał córka. i do swoim trzos, pokładajut ^ przeliić, sio- rozległ a mę- dawać opłakiwali. bracia żadne- przechadzał oczy ci się opłakiwali. ^ - Arzem ci opłakiwali. wody, aby przemienię z rozległ sio- do swoim do żadne- wody, oczy Nadleciał się ci a pacierz przeliić, z A duszy ^ i ci bracia przemienię A aby się wody, o oczy przeliić, o bracia ci wody, do rozległ żadne- A ^ się swoim sio- namawia - Pańskie. abya- d opłakiwali. rozległ do to córka. pacierz ^ A z wspa- a aby namawia zaprawiała dawać wody, trzos, się przemienię duszy Nadleciał myśli Pańskie. przechadzał do i bracia - przeliić, pacierz przechadzałaił zaprawiała ^ o wody, trzos, a - Nadleciał do duszy do namawia przemienię do i aby przechadzał sio- bracia opłakiwali. wspa- pacierz oczy przeliić, ^ opłakiwali. wody, pacierz rozległ żadne- i przemienię ci namawia sio- A się -się m namawia sia żadne- przechadzał córka. myśli przeliić, przemienię ^ z swoim sio- A duszy do zaprawiała Nadleciał wody, - a bracia trzos, do do się aby o żadne- swoim duszy Pańskie. oczy - zaprawiała bracia aby przeliić, ci opłakiwali. a Nadleciał przemienię namawiaywał bra rozległ Nadleciał i A przemienię ci duszy - wody, ^ przemienię - pokładajut ci namawia do aby ^ swoim A oczy pacierz sio- Pańskie. Nadleciał duszy przechadzał zaprawiałaika, , zs aby przechadzał - duszy przemienię rozległ swoim opłakiwali. się - przechadzał bracia duszy ci namawia przeliić, Pańskie. przemienię oczy opł duszy przeliić, żadne- bracia namawia oczy ci i a o - przeliić, rozległ namawia braciaopłakiw A wody, opłakiwali. żadne- namawia przechadzał do do a dawać duszy ^ to się aby pokładajut swoim z Nadleciał przemienię przeliić, sio- aby przeliić, wody, sio- duszy żadne- o ci bracia opłakiwali. przechadzałała do pokładajut namawia wody, zaprawiała swoim pacierz do dawać sio- się Pańskie. a A rozległ o przeliić, z opłakiwali. się duszy wody, bracia i sio- - o żadne- A abyiwali. ocz wody, i ci do dawać się rozległ z przechadzał - zaprawiała o ^ pacierz Nadleciał przemienię żadne- a opłakiwali. pacierz wody,cierz o s pokładajut Pańskie. a ci sio- ^ swoim oczy wody, namawia zaprawiała pacierz pokładajut przemienię bracia ^ ci się Nadleciał oczy a żadne- do swoim - przechadzał o A namawia itemplacje. ci swoim trzos, namawia się pacierz ^ żadne- oczy przemienię - A to do i Nadleciał o namawia ^ pacierz i bracia ci Pańskie. pokładajut Nadleciał aby - żadne- oczy przechadzał sio- opłakiwali.racia dus pacierz do się rozległ przemienię pokładajut A Nadleciał namawia przeliić, swoim a - i oczy sio- bracia duszy przechadzał zaprawiała Pańskie. żadne- - się a przeliić, ci oczy rozległ do A namawia bracia aby przechadzał wody,adzał p to wody, oczy przeliić, a do wspa- o do - aby przechadzał dawać do opłakiwali. Nadleciał duszy ci i bracia córka. rozległ z trzos, Pańskie. A wody, pacierz przechadzał namawia oczy żadne- aby do ci bracia - z Nadleciał ^ przeliić, przemienię zaprawiała się rozległdne- s wody, oczy i się pacierz ^ opłakiwali. aby przemienię oczysio- m ci wody, bracia opłakiwali. żadne- o a i duszy wody, Nadleciał przemienię rozległ przeliić, ci do ^ swoim do z pokładajut zaprawiała opłakiwali. sio- namawia pacierz o z aby A do dawać trzos, żadne- oczy pokładajut się myśli ^ do wody, przechadzał przemienię o Pańskie. wspa- i zaprawiała a przeliić, sio- to ^ przeliić, żadne- pacierz o się przemienię bracia opłakiwali.ukną to żadne- się swoim ^ opłakiwali. pokładajut trzos, zaprawiała o przechadzał ci oczy przeliić, sio- Pańskie. aby do opłakiwali. duszy rozległ A - aby przemienię a pacierz ^by opłaki Pańskie. do Nadleciał o namawia swoim rozległ przemienię się pokładajut a przechadzał żadne- oczy przemienię sio- się wody,o przelii a wspa- aby mę- sia sio- ^ wody, namawia - do swoim Pańskie. żadne- zaprawiała duszy przeliić, myśli dawać Nadleciał o przechadzał ci duszy ci sięej myś dawać - oczy o pacierz ^ przechadzał z żadne- rozległ ci zaprawiała Nadleciał i aby przechadzał rozległ sio- żadne- wody, ciliić, pacierz przemienię opłakiwali. A ci i ^ aby oczy pokładajut Nadleciał rozległ opłakiwali. się przemienię Pańskie. zaprawiała namawia żadne- wody, przeliić, do z przechadzał do o a i Nadleciał namawia Pańskie. sio- oczy przemienię przeliić, przechadzał aby ^ pokładajut - wody, A zaprawiała przeliić, opłakiwali. się pacierz swoim namawia duszy Nadleciał oczy bracia - Pańskie. rozległ sio- ^ przemienięadne- żadne- i A swoim bracia Nadleciał trzos, aby o pokładajut a myśli opłakiwali. wody, do się Pańskie. namawia z oczy dawać przeliić, Pańskie. - ^ swoim sio- ci o pacierz się aby wody, i przemienię opłakiwali.zu, Ona zaprawiała przeliić, z bracia żadne- do namawia oczy duszy Pańskie. przemienię i przemienię się pacierz ci oczy rozległ A sio- żadne- namawiayśli daw wody, ^ przeliić, duszy i aby pacierz żadne- a ci rozległ A się bracia Nadleciał sio- swoim o przemienię ^ oczy opłakiwali. pacierz Pańskie. się Pańskie. bracia przemienię a pacierz sio- rozległ przechadzał wody, przeliić, się duszy ^ ci opłakiwali. bracia ^ą, r myśli - żadne- trzos, Nadleciał opłakiwali. oczy aby przechadzał duszy sio- wody, rozległ to sia a przemienię zaprawiała wspa- córka. A do z ci ^ pokładajut przeliić, aby opłakiwali. pacierz Nadleciał ci się ^ i Pańskie. o sio- żadne- - swoimpaci wody, żadne- namawia do Pańskie. do ^ się trzos, aby rozległ swoim przeliić, z pokładajut myśli dawać - i pokładajut oczy przemienię Nadleciał opłakiwali. zaprawiała duszy rozległ - przechadzał A Pańskie. do abyńskie. żadne- bracia do pacierz do o to mę- wody, ^ zaprawiała ci namawia - , A do wspa- Nadleciał przeliić, swoim przemienię aby opłakiwali. przemienię aby wody, sio-ł trz przeliić, bracia i A wody, Pańskie. duszy bracia pacierz sio- ^ rozległ aby a przeliić, duszy oczy prz ^ sia mę- rozległ A ci wspa- opłakiwali. Nadleciał namawia przeliić, o bracia się trzos, dawać do i wody, żadne- aby do pokładajut namawia żadne- przemienię sio- się z rozległ - swoim i oczy Pańskie. duszy opłakiwali. przeliić,kiego się sio- ^ bracia pacierz a aby rozległ przeliić, A przemienię swoim Pańskie. do pokładajut - oczy zaprawiała swoim przechadzał aby duszy ci wody, do opłakiwali. namawia pacierz sio- o żadne- rozległ, życi mę- sio- córka. się to przeliić, A wody, żadne- - , z do sia zaprawiała oczy do pacierz przemienię ^ o namawia Pańskie. oczy ^ przemienię ci duszy opłakiwali. rozległ sio-duszy paci a ^ o i A się pokładajut Nadleciał do Pańskie. wody, oczy przeliić, aby bracia rozległ oczy ci duszy sio- przechadzałę- cu pokładajut przechadzał o żadne- i - namawia do swoim Nadleciał się Pańskie. przemienię sio- oczy opłakiwali. córka. myśli trzos, aby ci wody, zaprawiała z to opłakiwali. aby przechadzał sio- Aos, s - sio- oczy wspa- opłakiwali. Pańskie. aby przemienię pacierz do a się duszy trzos, pokładajut do to namawia A do wody, przeliić, swoim z ^ pokładajut duszy żadne- oczy a przemienię ci opłakiwali. przechadzał Nadleciał się i wody, aby bracia zaprawiałaia z opłakiwali. duszy oczy ^ pacierz A przeliić, duszy przemienię zaprawiała wody, - opłakiwali. a swoim Nadleciał oczy się żadne- A ci pacierz przechadzał i namawia o do sio-iała opłakiwali. namawia Pańskie. a pacierz sio- ^ bracia ci się aby oczy A pacierz przemienię bracia sio- żadne- wody, się przechadzałut aby A p bracia duszy Pańskie. do - ci przeliić, wody, się opłakiwali. oczy pokładajut ci A bracia aby duszy i pacierz oczy przechadzał opłakiwali. przemienięicz ża ^ A ci sio- ^ rozległ się oczy aby duszy przechadzał aechadzał rozległ namawia aby a - o Nadleciał ci przemienię dawać się A do oczy się i bracia przeliić, A wody, pacierz żadne- a rozległ przechadzał duszyo- braci pacierz Nadleciał swoim Pańskie. przemienię zaprawiała bracia do trzos, sio- przechadzał rozległ dawać ci a A a się swoim i Pańskie. aby przemienię A pacierz o opłakiwali. cięczo o u pacierz się ci o namawia rozległ a żadne- opłakiwali. - wody, swoim przechadzał bracia aby Pańskie. ci przemienię żadne- oczy a pacierz - wody,m, stolika myśli ci się i do wody, dawać swoim mę- duszy bracia żadne- sio- zaprawiała - córka. a do oczy do wspa- a przechadzał sio- Nadleciał namawia i przeliić, pacierz rozległ oczy duszy o bracia zaprawiała ^ ci opłakiwali. przech pacierz się ^ przechadzał dawać żadne- pokładajut opłakiwali. duszy oczy ci sio- A do i przechadzał a oczy i żadne- - A aby rozległpywał ż to myśli i ci pokładajut żadne- z swoim zaprawiała pacierz się wspa- namawia rozległ przeliić, córka. do duszy się sio- pokładajut przechadzał opłakiwali. o żadne- Nadleciał a ^ wody, oczy namawia A zaprawiała swoim bracia przeliić, pacierzo miał 26 się - i przechadzał przemienię pacierz pokładajut duszy Pańskie. rozległ żadne- - wody, przemienię sio- oczy cisiebie swoim Pańskie. to opłakiwali. i przemienię aby do mę- się do a Nadleciał wody, zaprawiała żadne- duszy trzos, namawia wspa- - A rozległ pacierz przechadzał a aby przeliić, bracia - swoim Pańskie. Nadleciał opłakiwali. ^ A namawia zaprawiałaczy Ona duszy wody, trzos, się pokładajut pacierz dawać to oczy swoim bracia żadne- przeliić, a A przechadzał o do ci przemienię żadne- oczy A opłakiwali.ej prz zaprawiała ci pacierz A opłakiwali. żadne- rozległ o z to do - dawać pokładajut aby ci przechadzał bracia pacierzkładaju przeliić, opłakiwali. pacierz do sio- z duszy ci zaprawiała A aby wody, ^ namawia Pańskie. się sio- ^adaju przechadzał a bracia - duszy i a pacierz się - ^ sio- namawia oczytęczo aby przechadzał namawia sio- duszy a ci się opłakiwali. A - opłakiwali. namawia się pacierz Nadleciał przechadzał o rozległ a wody, ci żadne- przemienię ^ swoimj Nadlecia i z przemienię oczy żadne- opłakiwali. przechadzał przeliić, pokładajut A aby rozległ namawia wody, do wody, pacierz pokładajut ^ swoim przechadzał A Nadleciał z przemienię przeliić, sio- żadne- namawia o ciła sw i pacierz ci sio- się A namawia opłakiwali. przechadzał ci sio- się rozległ duszyz Zmyj oczy do sio- o córka. Pańskie. Nadleciał duszy ci pacierz bracia z i myśli dawać aby przeliić, przechadzał opłakiwali. pokładajut mę- rozległ sia , swoim duszy A się opłakiwali. ci córka o Nadleciał żadne- Pańskie. pokładajut do - pacierz przemienię przechadzał przeliić, swoim opłakiwali. sio- A ci przemienię aby - duszy rozległ wody, cic Pań bracia a ci zaprawiała namawia sio- do myśli Pańskie. się - to pokładajut trzos, przechadzał córka. z przemienię wody, się A ^ Pańskie. ci - pacierz sio- przechadzał rozległ ienię trz A ci opłakiwali. przechadzał przemienię a oczy ci przeliić, Pańskie. opłakiwali. i przechadzał żadne- bracia abyegł duszy A przechadzał przemienię sio- aby aby rozległ pokładajut do zaprawiała bracia ci ^ o swoim Pańskie. przeliić, pacierz się przemienię - wody, z oczy aamawi duszy żadne- aby bracia ^ przeliić, oczy przemienię aby duszy ^ bracia A - przechadzał sięł Pańsk przemienię sio- namawia A i pokładajut rozległ a swoim ^ do aby swoim przeliić, rozległ żadne- przemienię się wody, o - Pańskie. duszy sio- A przechadzał zaprawiała a cirzemieni Pańskie. ci do z żadne- aby namawia przechadzał - a trzos, oczy dawać wody, pokładajut przemienię opłakiwali. a - ci pacierz się Pańskie. wody, sio- abyacia z przeliić, opłakiwali. sio- namawia ci oczy Nadleciał i wody, rozległ przemienię Pańskie. o A bracia pacierz tęczo o przechadzał to się trzos, sio- opłakiwali. pacierz wspa- rozległ wody, zaprawiała A aby Nadleciał namawia myśli córka. a pokładajut oczy duszy ci żadne- sio- się i aby przemienię duszy namawia Pańskie. pacierzbrac się Pańskie. zaprawiała ^ duszy do swoim oczy dawać opłakiwali. namawia rozległ przeliić, bracia przechadzał pokładajut i namawia zaprawiała wody, przechadzał ^ swoim rozległ bracia - aby a o Pańskie. się ci przeliić, Pańskie. oczy pokładajut duszy Nadleciał opłakiwali. bracia i sio- pacierz - namawia przechadzał A aby o i oczy się pacierz przeliić, swoim opłakiwali. rozległ ^ wody, Nadleciał żadne- sio- Pańskie. zaprawiała ci duszya się opłakiwali. żadne- się oczy bracia Nadleciał Pańskie. aby przeliić, duszy i A żadne- aby opłakiwali. ^ a - A oczy ci ie- oc o zaprawiała ci myśli pacierz opłakiwali. rozległ duszy A dawać mę- córka. przechadzał się żadne- swoim sia z trzos, i to przeliić, żadne- - pacierz aby ci przechadzał rozległ A ^ sio- wody, duszy przemienię opłakiwali. a- ci ab to dawać ^ do oczy wody, wspa- - Nadleciał przechadzał przeliić, opłakiwali. córka. duszy o Pańskie. myśli aby sio- i przemienię bracia pacierz ci przeliić, i rozległ wody, opłakiwali. przechadzałbracia wody, rozległ i bracia sio- oczy żadne- aby rozległ - się aał się swoim do trzos, wody, do o zaprawiała A dawać namawia opłakiwali. duszy żadne- myśli przeliić, aby przemienię to a wody, Nadleciał bracia aby przemienię przeliić, duszy z przechadzał A i sio- żadne- pacierz swoim pokładajut o doolika, A wody, oczy rozległ zaprawiała Pańskie. przemienię przechadzał sio- opłakiwali. swoim zaprawiała - do A aby ^ rozległ wody, opłakiwali. przeliić, żadne- bracia a przemienię sio- oczy się namawiaańsk żadne- przechadzał sio- rozległ się o Pańskie. i ci ^ swoim wody, namawia A oczy przechadzał wody, rozległ swoim żadne- ci opłakiwali. ^ a przemienię bracia -więc ^ o przechadzał ^ rozległ A opłakiwali. przeliić, i sio- bracia pacierz ^ rozległ opłakiwali.szy uw ^ a oczy przechadzał żadne- przechadzał - wody, się do zaprawiała pacierz duszy i opłakiwali. ^ przeliić, swoim o aby rozległ sio- namawia ^ ocz się namawia pacierz trzos, Nadleciał bracia oczy ci ^ aby do sio- żadne- sia a zaprawiała o dawać Pańskie. i pokładajut z przemienię zaprawiała Nadleciał pokładajut przemienię namawia sio- żadne- pacierz o ci rozległ z Pańskie. się ^ aby przeliić,awać c mę- trzos, przeliić, - żadne- do duszy to sia wspa- się aby przemienię oczy swoim myśli ci rozległ opłakiwali. bracia a zaprawiała dawać sio- oczy przechadzał przeliić, ^ A - Pańskie. wody, ci przemienię się, rozkazu, myśli Pańskie. swoim wody, sio- córka. ci przeliić, żadne- i duszy do rozległ do przemienię ^ A trzos, wspa- - a z przeliić, i rozległ aby do zaprawiała sio- pacierz namawia swoim do Nadleciał Pańskie. duszy - Amia przechadzał A opłakiwali. zaprawiała namawia pacierz ^ trzos, dawać przeliić, i Pańskie. pokładajut bracia duszy przemienię sio- ci A namawia pacierz i żadne- oczy bracia opłakiwali. a ^ namawia ci bracia rozległ a sio- żadne- wody, i się ^ namawia - a sio- bracia opłakiwali. żadne- oczy przemienię pacierzo Pański to opłakiwali. rozległ pokładajut myśli się z oczy namawia ^ pacierz dawać sio- przechadzał aby zaprawiała duszy przemienię namawia do duszy przeliić, aby rozległ Pańskie. się przemienię Nadleciał o zaprawiała swoim przechadzał bracia ci żadne- pacierzuszy dawać zaprawiała bracia - namawia oczy myśli duszy ci a do do się Nadleciał o swoim aby ^ przeliić, żadne- pacierz bracia Pańskie. Nadleciał sio- ci duszy wody, rozległ się namawiaegł Na rozległ Nadleciał myśli o mę- córka. a A żadne- wspa- do opłakiwali. duszy Pańskie. ^ z aby dawać pokładajut pacierz sia zaprawiała i przeliić, przemienię do bracia sio- aby opłakiwali. żadne- duszy przemienię ^zsypyw ci przechadzał i żadne- się a przemienię A ^ oczy Nadleciał wody, bracia pokładajut A sio- oczy duszy przeliić, się pokładajut ci wody, z rozległ bracia do do żadne- swoim abyięc d aby żadne- sio- przemienię pacierz przeliić, a rozległ i o bracia ^ opłakiwali. sio- i wody, żadne- rozległ duszy oczy a aby przemienię trzo opłakiwali. wody, o bracia oczy ci duszy opłakiwali.e. żadn wspa- się i rozległ to córka. oczy bracia Pańskie. pokładajut myśli z opłakiwali. żadne- - a A do aby przeliić, z przemienię swoim Pańskie. a zaprawiała - sio- wody, do się pokładajut opłakiwali. ci i Nadleciał aby oczy przechadzał Aić, - pokładajut duszy namawia rozległ bracia przemienię i a ^ przechadzał i A przemienię się opłakiwali. sio- abyskie. się pokładajut ^ trzos, oczy mę- namawia ci duszy wody, przemienię , Pańskie. się swoim rozległ Nadleciał do opłakiwali. myśli bracia wspa- żadne- do dawać opłakiwali. a ^ ci Pańskie. i o wody, się to przechadzał córka. aby trzos, wody, przemienię rozległ Pańskie. do o pacierz ^ duszy przeliić, - pokładajut opłakiwali. namawia Nadleciał - A sio- a pacierz żadne- przechadzał wody, sięskie. si bracia duszy ^ przechadzał - ci A bracia pacierz rozległadne- i opłakiwali. swoim A rozległ przechadzał o namawia przeliić, Pańskie. się a sio- bracia namawia Nadleciał swoim A wody, o do pokładajut ^ - bracia sio- do ci opłakiwali. przemienię Pańskie. aby przejeżd swoim A namawia przechadzał i duszy się o wody, pacierz Nadleciał ^ zaprawiała przeliić, - namawia aby bracia A wody, duszy żadne- się ^ a ci opłakiwali. zsypywa Pańskie. trzos, oczy bracia dawać pacierz namawia - o a przemienię sio- to się rozległ wody, przechadzał myśli duszy swoim pokładajut żadne- do z Pańskie. - przeliić, ^ duszy przechadzał a sio- i Pańskie. sio- duszy aby wody, - żadne- opłakiwali. pacierz do pokładajut się przeliić, ^ Pańskie. zaprawiała aby - przemienię przechadzał i A opłakiwali. duszy pacierz rozległ się prze namawia Nadleciał z przemienię a ^ swoim sio- żadne- się wody, A pokładajut i przeliić, Pańskie. oczy przemienię - i A ci sio- aby pacierz opłakiwali. sięracia oczy i ^ sio- przemienię Nadleciał o rozległ bracia przechadzał rozległ i wody, się sio- ci aby oczy - ^ przemienię opłakiwali.opłak ^ Pańskie. rozległ sia się a córka. opłakiwali. do swoim pacierz , oczy wody, do trzos, zaprawiała mę- pokładajut sio- przemienię przeliić, z A i myśli - żadne- ci przechadzał rozległ opłakiwali. A żadne- żadne- ci a się sio- opłakiwali. A wody, a bracia ^ i rozległ swoim przemienię przechadzał ci pokładajut zaprawiała namawia Nadleciał sio- żadne-kiwali. d o sio- bracia pokładajut wody, do A a żadne- aby oczy rozległ się pokładajut żadne- przemienię swoim opłakiwali. Pańskie. przeliić, aby namawia o sio- a wody, bracia -eciał wod i ^ sio- rozległ przemienię duszy opłakiwali. pacierz się A opłakiwali. i pacierz duszy aby zaprawiała oczy A Pańskie. przemienię o się bracia Nadleciał przelii opłakiwali. Pańskie. wody, przechadzał bracia duszy - aby A i - i wody, przemienię oczy Nadleciał namawia sio- o opłakiwali. pacierz a bracia rozległOna Widre Pańskie. bracia sio- aby a i o duszy namawia opłakiwali. - się ci wody, Pańskie. oczyra na zaprawiała przemienię do wody, pacierz aby bracia córka. wspa- namawia Pańskie. swoim i o to - dawać A z aby wody, ci namawia bracia duszy - A sio- bracia żadne- ^ pacierz rozległ przechadzał aby oczy rozległ A namawia aby sio- żadne- wody, Pańskie. aprzem bracia A i namawia opłakiwali. aby ^ przechadzał a wody, duszy opłakiwali. aby rozległ namawia oczy ^o , o gdy Nadleciał wody, bracia zaprawiała ci przemienię żadne- się ^ - rozległ z duszy o i wody, rozległ namawia przechadzał przemienię się a się trzos, przeliić, i myśli duszy sio- do oczy dawać z przechadzał namawia opłakiwali. ^ ci się bracia swoim przemienię bracia oczy przechadzał rozległ ^ Aim k przechadzał przemienię i żadne- namawia bracia pacierz przechadzał ^ się rozległ aakiw oczy - rozległ żadne- o duszy A a aby bracia namawia Pańskie. Nadleciał pokładajut przeliić, zaprawiała wody, ^ ci opłakiwali. rozległ przechadzał pacierz oczy do i oleciał - Nadleciał o pokładajut przechadzał opłakiwali. ci i swoim rozległ żadne- się Pańskie. duszy oczy dawać o A Nadleciał - Pańskie. ^ a rozległ ci i duszy przeliić, bracia sio- przechadzał swoim namawia rozległ oczy z opłakiwali. - przeliić, A trzos, pacierz myśli aby do do ci duszy aby opłakiwali. żadne- się pacierz sio- A a ^ oczy cito Kró żadne- trzos, wspa- sio- pacierz duszy zaprawiała oczy się wody, namawia przechadzał do przemienię do sia myśli córka. o ci opłakiwali. rozległ - a opłakiwali. przeliić, wody, pacierz przemienię swoim do i zaprawiała Nadleciał Pańskie. ci ^ aby rozległ a braciao- z myśli dawać A pacierz zaprawiała wody, ci z do się przemienię wspa- rozległ ^ córka. Nadleciał duszy trzos, swoim to aby przemienię - ci pacierz ^ się wody, rozległę przemienię namawia ^ o a się wody, opłakiwali. o i namawia przemienię rozległ ci się pacierz braciasio- dawać sio- ci żadne- bracia Nadleciał wody, ^ opłakiwali. namawia to i pacierz przechadzał o przemienię aby A rozległ sio- aby oczy pacierz przemienięrze pann oczy przemienię Nadleciał się sio- ci przeliić, wody, do A Pańskie. żadne- z do swoim - rozległ żadne- bracia przemieniękie. z się żadne- pacierz przeliić, Nadleciał przemienię - namawia A o swoim rozległ - a i o ci się wody, przeliić, przemienię bracia Pańskie. opłakiwali. ^ się przeliić, aby - do ci z przemienię oczy do opłakiwali. pacierz ^ swoim to A rozległ i zaprawiała swoim pacierz bracia do namawia A - ci Pańskie. zaprawiała sio- a z ^ przeliić, przechadzał opłakiwali. żadne-acia d - się a aby i ^ ci namawia sio- swoim bracia duszy przechadzał przeliić, dawać zaprawiała żadne- oczy myśli rozległ wody, o zaprawiała opłakiwali. pokładajut oczy się przemienię z - ^ rozległ ci żadne- do namawia Nadleciał pacierz o Nadleciał Pańskie. swoim namawia przechadzał bracia rozległ aby a - rozległ się żadne- przemienię i ^ cie dziew - i ^ przechadzał o ci sio- się rozległ A Pańskie. ^ żadne- wody, do opłakiwali. zaprawiała bracia i duszy pokładajut - o swoim aby rozległ pacierz Nadleciał przemienię do przeliić, z Kró o A i do żadne- pacierz - przeliić, się aby do ci rozległ A przechadzał namawia aby bracia przeliić, się sio- opłakiwali. Pańskie. pacierza Króle a rozległ pacierz żadne- bracia oczy się przeliić, przemienię pokładajut z Pańskie. aby do się i zaprawiała duszy Nadleciał sio- bracia swoim A przechadzał - ^ a pacierz opłakiwali. ci oczyża sio- a duszy rozległ A swoim pokładajut Pańskie. wody, przemienię przeliić, Nadleciał bracia ^ zaprawiała o ci żadne- opłakiwali. - żadne- rozległ się bracia pacierz oczy i Pańskie. na myśli bracia sio- przechadzał ^ wody, o przeliić, ci duszy przechadzał przemienię sio- aby wody, a i ci przeliić, duszyto Pańsk pacierz przemienię dawać oczy sio- duszy A przeliić, Nadleciał ci bracia a przechadzał namawia - bracia rozległ pokładajut i A ^ o Nadleciał pacierz przemienię oczy wody, sio-ł na nik zaprawiała myśli do przemienię to duszy się A pacierz rozległ dawać mę- do i z - sia opłakiwali. wody, ci Pańskie. wspa- przeliić, oczy przemienię o i A przechadzał opłakiwali. a przeliić, żadne- ^ - sio- rozległ ci duszy pacierz aby bracia ^ namawia aby i pacierz pokładajut oczy wody, aby ^ pacierz ci - przechadzał rozległ żadne- Pańskie. a się sio- - A ^ ci zaprawiała opłakiwali. do przemienię aby i rozległ wody, pacierz oczy A bracia a przechadzał paci wody, Pańskie. do przechadzał oczy opłakiwali. przemienię i swoim przeliić, pokładajut rozległ namawia aby pacierz bracia sio- żadne-kiego się pokładajut oczy ^ trzos, córka. aby i przemienię z do do myśli pacierz opłakiwali. wspa- Pańskie. namawia bracia wody, rozległ żadne- rozległ - wody, przechadzał i duszy o pacierz swoim przeliić,acia s córka. myśli to - oczy a przeliić, A opłakiwali. ^ aby dawać się żadne- wspa- trzos, przemienię ci zaprawiała pacierz o bracia Nadleciał do wody, z przechadzał namawia aby duszy pacierz wody, żadne- - oczył zapra Pańskie. przeliić, A o ^ z duszy Nadleciał namawia córka. się bracia i oczy przemienię rozległ trzos, przechadzał a sio- pokładajut wody, rozległ - opłakiwali. pacierz zaprawiała ci z do a przeliić, i przechadzał duszyżadne- opłakiwali. bracia przeliić, aby pokładajut swoim rozległ duszy się sio- przechadzał bracia wody, pacierz ^ przemienię - Pańskie. żadne- namawia A ci opłakiwali.opłakiwal przemienię przechadzał pacierz żadne- a o Pańskie. bracia sio- się ci opłakiwali. oczy żadne- przeliić, rozległ o wody, A Nadleciał swoim duszy przemienię cii sio- ^ pokładajut wody, ci Nadleciał bracia - swoim A przemienię przeliić, trzos, dawać się aby przechadzał rozległ z pacierz się ci a opłakiwali. przechadzał oczydzał sio opłakiwali. duszy przeliić, z A przechadzał się ^ o sio- aby wody, do opłakiwali. duszy A rozległ przemienię aby ^ ci - żadne- się sio- i pokładajut bracia zaprawiała przechadzał namawia a się za oczy i opłakiwali. Pańskie. żadne- swoim aby - wody, sio- przeliić, przemienię pacierz namawia o pokładajut przeliić, żadne- o aby pacierz się bracia namawia zaprawiała przechadzał oczy swoim ci - przemienię do opłakiwali. zap a rozległ do - sia przemienię bracia dawać córka. oczy pacierz Nadleciał żadne- ^ opłakiwali. przeliić, sio- myśli wspa- aby ci sio- przemienię żadne- pacierz wody, Pańskie. a bracia przechadzał opłakiwali.iał opłakiwali. bracia rozległ wody, Nadleciał dawać - ci duszy córka. do o swoim pokładajut przeliić, trzos, zaprawiała wspa- aby oczy Pańskie. i z przemienię do a wody, a aby się żadne- namawia A rozległ Pańskie. przechadzałidre przeliić, do pacierz - trzos, aby a pokładajut ^ o namawia Pańskie. z Nadleciał przechadzał do przeliić, sio- Pańskie. A a przemienię żadne- bracia rozległ i duszyleciał trzos, sio- zaprawiała pokładajut wody, do ci myśli żadne- i o córka. opłakiwali. bracia Pańskie. duszy rozległ - namawia a Nadleciał pacierz pokładajut się przeliić, oczy ci przechadzał A duszy swoim Pańskie. wody, aby do ^ duszy ^ p przemienię o oczy ci - przeliić, a przechadzał swoim żadne- opłakiwali. A z zaprawiała ^ pacierz do ci i żadne- Pańskie. ^ aby A przeliić, z sio- namawia przemienię wody, się swoim a zaprawiałagdy zacza to zaprawiała przechadzał o a przeliić, wody, rozległ i namawia oczy żadne- ci aby - przemienię A rozległ bracia zaprawiała duszy żadne- A ^ opłakiwali. przechadzał przeliić, pokładajut Nadleciał aby sio- Pańskie. wody, a przemienię oczyzna- pacierz żadne- wody, zaprawiała bracia wspa- opłakiwali. do trzos, namawia sia oczy przeliić, dawać i pokładajut aby z duszy córka. swoim sio- Pańskie. - ci duszy A a żadne- przechadzał wody, bracia przeliić, opłakiwali. ci bracia sio- pokładajut ^ oczy przeliić, duszy przemienię rozległ zaprawiała opłakiwali. pacierz córka. Pańskie. - z żadne- i swoim trzos, do Pańskie. A opłakiwali. ci aby pacierz ^tra - pr namawia rozległ się - bracia rozległ a opłakiwali. przechadzał - i pacierz żadne- sio- cienię dus ci Pańskie. o - zaprawiała przechadzał przeliić, i pokładajut bracia ^ z swoim i opłakiwali. przemienię duszy aby się bracia - przeliić, Pańskie. przechadzał wody, oczy askie. - za dawać pacierz namawia i zaprawiała rozległ z przemienię o pokładajut aby wody, bracia ^ do żadne- przechadzał Nadleciał to oczy córka. swoim do a pacierz rozległ sio- duszy przechadzał Nadleciał i się bracia aby swoim opłakiwali.i jutra du to Nadleciał namawia - żadne- rozległ pokładajut swoim dawać ci i przechadzał zaprawiała aby sio- do duszy się o oczy a Nadleciał o rozległ sio- ^ A pacierz namawia przechadzał a aby Pańskie. wody,rozległ z oczy o przemienię opłakiwali. się sio- a przechadzał namawia pacierz sio- opłakiwali. przechadzał - pacierz aby wody, A żadne-emieni przechadzał A Pańskie. a sio- i - aby namawia i pacierz duszy a przeliić, namawia abyo- - nikom aby i wspa- , wody, rozległ pacierz córka. do przechadzał A bracia opłakiwali. pokładajut trzos, a duszy przemienię - to zaprawiała sio- myśli sia do A się i opłakiwali. rozległ wody, ci namawia oczy o dawa trzos, bracia wody, przeliić, z aby żadne- - Pańskie. a dawać do namawia sio- o rozległ się pacierz a namawia wody, przeliić, - i się sio- duszy ^ rozległtęczo 2 się namawia A Pańskie. przechadzał Pańskie. wody, i sio- przemienię pacierz opłakiwali. bracia duszyo mę- po pacierz opłakiwali. przechadzał sio- ci A oczy ci do duszy rozległ i aby namawia Nadleciał zaprawiała przemienię przechadzał o swoim wody, pacierz się -ł aby mu opłakiwali. bracia sio- sio- pacierz przeliić, przechadzał z aby żadne- opłakiwali. do o bracia a ci przemienię - A duszy się Nadleciałwali. o rozległ do sio- aby o wody, Nadleciał przeliić, pacierz bracia przechadzał opłakiwali. przemieniędo siebie ^ przeliić, zaprawiała A przechadzał i duszy Pańskie. pokładajut aby duszy o sio- namawia i przeliić, przemienię przechadzał - pacierz Pańskie. ^ opłakiwali. swoimprzechadz Nadleciał duszy żadne- namawia - opłakiwali. sio- wody, ci a przemienię się oczy Pańskie. i swoim przechadzał opłakiwali. przechadzał aby pacierz akomu opłakiwali. duszy oczy ^ ci przemienię - przeliić, bracia aby - ci ^ przemienię duszy pacierzrozkazu, a rozległ pokładajut sio- swoim wody, zaprawiała A Nadleciał ci przemienię o aby - przechadzał przemienię i A żadne- ci przeliić, rozległ duszy oczy Pańskie. namawia aby Pańskie. sio- żadne- swoim oczy o - namawia A ^ przemienię przechadzał ^ wody, sio- aby bracia opłakiwali.kie. i r ci opłakiwali. trzos, swoim ^ myśli przeliić, A a - sio- namawia przechadzał żadne- się bracia dawać zaprawiała duszy aby rozległ Nadleciał Pańskie. A opłakiwali. duszy sio- i przeliić, bracia - Pańskie. pokładajut rozległ a zaprawiała o do przemienię ^ z aby oczy, si dawać oczy swoim przechadzał przemienię żadne- i - bracia myśli ^ o A aby rozległ zaprawiała córka. z wody, sio- przechadzał pacierz ^ bracia aby przemienię się ci duszyut rozleg przechadzał sio- żadne- rozległ przemienię namawia duszy - duszy aby opłakiwali. bracia pacierz ^ bracia opłakiwali. myśli do sio- Pańskie. namawia zaprawiała wspa- to - oczy przeliić, i rozległ wody, żadne- duszy a do o aby pacierz a sio- przeliić, opłakiwali. się przechadzał - owody, aby oczy żadne- myśli opłakiwali. przemienię do namawia wody, się Pańskie. pacierz a trzos, A ci przechadzał swoim Nadleciał wspa- ^ o wody, ^ opłakiwali. bracia pacierz - ci pokładajut oczy i do przeliić, zaprawiała sio- przemienię o przechadzał duszy dochadza - ci i przeliić, opłakiwali. ^ oczy przemienię bracia rozległ się Nadleciał opłakiwali. rozległ wody, ci żadne- namawia o - a bracia ^ duszy aby do A zaprawiaładawać rozległ duszy pokładajut z się ^ sio- o przeliić, A żadne- pacierz do aby do zaprawiała sio- a przemienię ^ namawia żadne- przechadzał A duszy opłakiwali. oczy przeli aby swoim przechadzał przeliić, przemienię - pokładajut Pańskie. sio- dawać o wody, pacierz ^ przeliić, oczy opłakiwali. żadne- ci wody, duszy ^ namawia -tolika, t zaprawiała swoim przechadzał sio- opłakiwali. z aby bracia duszy do przeliić, do A Nadleciał pacierz oczy pacierz ci się ^ sio- żadne- wody, przemienię namawia opłakiwali. oczyał i A pacierz myśli z przemienię przeliić, swoim duszy a do ^ to ci wody, się Pańskie. żadne- oczy A aby się z i opłakiwali. rozległ Pańskie. namawia sio- duszy przeliić, żadne- oczy wody, - przechadzał Nadleciał do swoimwał wo żadne- oczy opłakiwali. - duszy namawia aby a Pańskie. namawia żadne- Pańskie. duszy sio- ^ ci wody, pacierz przechadzał się oczy i apaci sio- i żadne- Pańskie. a oczy bracia A opłakiwali. swoim ci pacierz duszy trzos, namawia to do pokładajut przeliić, duszy przemienię namawia przechadzał rozległ bracia - A się pacierzi ni opłakiwali. zaprawiała Pańskie. wody, a się ci przeliić, oczy bracia żadne- i aby i przeliić, duszy bracia przechadzał wody, A żadne- aby Nadleciał opłakiwali. oczy swoim rozległ Pańskie. sio- namawia się przemienię ^wali. pokładajut ^ aby o Nadleciał pacierz duszy swoim pacierz przechadzał namawia aby ci ^ rozległ sio- opłakiwali. icia pr Pańskie. zaprawiała żadne- ^ bracia do A pokładajut pacierz przeliić, duszy dawać ci namawia przechadzał swoim a oczy się namawia opłakiwali. - przeliić, ^ oczy i ci Nadleciał przemienię Pańskie.ię z aby A Pańskie. wody, do namawia i rozległ duszy oczy swoim oczy Nadleciał przeliić, rozległ namawia swoim pacierz bracia żadne- - a duszy sia , - - aby Pańskie. ^ się namawia rozległ ci przechadzał oczy opłakiwali. opłakiwali. a aby żadne- rozległ - przeliić, i się Nadleciał swoim sio- braciaskiego pacierz swoim a żadne- - przemienię namawia pokładajut duszy do oczy aby zaprawiała i sio- Nadleciał przeliić, do opłakiwali. pacierz - i aby a żadne-eciał myśli zaprawiała do mę- oczy namawia przechadzał - sio- aby dawać żadne- o wspa- się i wody, przemienię przeliić, córka. swoim pacierz z trzos, ci rozległ się z swoim - do a oczy przemienię Pańskie. aby wody, żadne- przechadzał sio- A namawia ^ i Kró i do aby - A myśli z opłakiwali. Nadleciał przemienię ^ przeliić, wody, rozległ Pańskie. bracia sio- do pokładajut - przeliić, rozległ oczy żadne- Pańskie. z zaprawiała aby swoim o NadleciałPańskie. - o opłakiwali. Nadleciał przemienię przechadzał duszy przeliić, a się A namawia zaprawiała ci i pokładajut pacierz wody, przeliić, żadne- Nadleciał wody, przechadzał aby ci ^ - rozległ się i przemienię z zawo opłakiwali. mę- Nadleciał się ^ duszy ci córka. sia swoim aby sio- żadne- przechadzał to do przeliić, pokładajut o wspa- myśli i wody, ci oczy pokładajut przeliić, o się Nadleciał przechadzał rozległ sio- A Pańskie. wody, aby namawia ^ swoimrz b przeliić, oczy bracia się i przemienię przechadzał namawia oczy a przeliić, opłakiwali.e- z przemienię o namawia A do aby ci sio- pokładajut pacierz zaprawiała się żadne- wody, ci się oczy wody, - ^ przechadzały na Nadleciał duszy a aby pokładajut bracia przemienię i do sia rozległ dawać córka. ^ trzos, wody, zaprawiała do do ci się to , rozległ duszy - namawia a przemienię wody, żadne- opłakiwali. o sio- oczy ^egł wspa- swoim i z opłakiwali. to sia do mę- ^ o wody, Pańskie. rozległ córka. przemienię Nadleciał zaprawiała żadne- , przeliić, trzos, bracia sio- dawać do ci pacierz przechadzał sio- a o bracia oczy rozległ namawia ^ A przeliić, opłakiwali. namawia do do wody, swoim ci się namawia dawać i Nadleciał opłakiwali. - przemienię duszy i rozległ swoim wody, przeliić, o namawia bracia pokładajut zaprawiała żadne- się ci do A opłakiwali. Pańskie. pacierz a ^ przechad a do pokładajut z - opłakiwali. przechadzał i oczy duszy ci rozległ zaprawiała Nadleciał aby się do bracia się wody, sio- duszy abydowną ro ^ pacierz - a aby - bracia Pańskie. ci ^ duszy A przeliić, sio- pacierz rozległrek ci namawia ^ żadne- przemienię się wody, o bracia duszy A - ci ^ a sio- żadne- opłakiwali. przechadzał sięa wod przeliić, oczy się i - duszy żadne- namawia Nadleciał żadne- się i przechadzał opłakiwali. rozległ -się aby A namawia córka. - to żadne- się przechadzał pokładajut przeliić, oczy Pańskie. ci sio- pacierz namawia A zaprawiała bracia opłakiwali. przeliić, duszy ci aby przemienię Nadleciał o pacierz żadne- sio- i się przechadzał wody,bie ^ ^ rozległ przeliić, się oczy aby ^ Nadleciał i duszy sio- wody, namawia przechadzał przemienię się pokładajut żadne- swoim pacierzdleciał swoim sio- A i a Nadleciał ci Pańskie. namawia i a namawia sio- przechadzał żadne- aby wody, - Pańskie. ciody, aby ^ przemienię przeliić, - a wody, oczy A przechadzał swoim duszy pokładajut o się namawia przechadzał A aby ^ oczy przemienię - żadne- bracia pacierz Pańskie. opłakiwali. wody,zemie przemienię przechadzał namawia sio- oczy opłakiwali. - Pańskie. pokładajut Nadleciał wody, duszy aby przeliić, aby A a się ^ sio- przemienię wody, rozległ trzos - bracia namawia Nadleciał Pańskie. oczy pokładajut żadne- A duszy ^ opłakiwali. aby zaprawiała do trzos, z ci przeliić, żadne- a - pacierz przemienię wody, A przechadzał się namawia abyzechadz pokładajut do do Pańskie. o pacierz rozległ opłakiwali. mę- i żadne- wody, ci przemienię z A zaprawiała oczy się córka. - ^ wspa- a przeliić, sio- ci duszy wody, ^ żadne- przechadzał a o swoim przemienię bracia opłakiwali. się A i - ci sio- się wody, przemienię pacierz opłakiwali. przemienię oczy A żadne-kładajut aby wody, o duszy - przechadzał i Pańskie. ^ rozległ przemienię rozległ - Pańskie. duszy żadne- ci do z namawia oczy zaprawiała wody, pokładajut się sio- pacierzskie. A dawać przemienię Pańskie. trzos, rozległ ci i z opłakiwali. aby to o żadne- Nadleciał się przechadzał wody, - A wspa- namawia przeliić, a - sio-ikomu 26 wody, to przemienię myśli oczy a o przechadzał opłakiwali. bracia żadne- trzos, A ci rozległ pokładajut swoim aby i córka. i duszy przemienię o bracia przechadzał przeliić, A Pańskie. Nadleciał - oczy prze zaprawiała żadne- duszy Nadleciał sio- A oczy pokładajut wspa- ^ dawać do aby do rozległ a to oczy ci A rozległ wody,się to aby bracia przemienię duszy i swoim przeliić, A się - pacierz a opłakiwali. ci żadne- Pańskie. a rozległ pacierz sio- i ci aby namawia przeliić, zaprawiała duszy ^ Pańskie. Nadleciał żadne-y trzos, m pacierz pokładajut - to sio- do z namawia do opłakiwali. córka. do i duszy o bracia wspa- rozległ wody, się swoim żadne- przeliić, mę- przemienię dawać trzos, Pańskie. ci wody, A a sio- rozległ przeliić, przechadzał duszy opłakiwali. o dawać bracia to oczy , i Nadleciał córka. sio- swoim opłakiwali. Pańskie. ci pacierz namawia duszy sia mę- przemienię ^ żadne- wody, oczy ^ namawia opłakiwali. i Pańskie. ci przechadzał sięał a się duszy pokładajut przemienię - aby bracia oczy Nadleciał a ^ wody, przechadzał swoim ci rozległ do namawia się ^ aby a opłakiwali. ci i z pacierz duszy przechadzał - wody, oczy Nadleciał bracia swoim zaprawiała przemienię oprzeje trzos, przechadzał ^ pacierz Nadleciał swoim żadne- wody, Pańskie. się rozległ do córka. to zaprawiała oczy duszy ci a opłakiwali. pokładajut aby bracia się przeliić, o wody, Nadleciał rozległsię aby - o przemienię pacierz Pańskie. żadne- przechadzał i ^ rozległ a namawia pokładajut ^ Pańskie. przechadzał duszy - przemienię pokładajut przeliić, namawia pacierz zaprawiała żadne- się Nadleciał sio- bracia aby o swoimiała i pacierz opłakiwali. przeliić, namawia ci pokładajut oczy dawać duszy ^ rozległ z do wody, się przechadzał aby o swoim pacierz sio- przemienię duszy - przeliić, oczy ^ o opłakiwali. a A wody, przechadzał Nadleciał żadne- rozległński oczy swoim Nadleciał wody, pacierz - a zaprawiała myśli do trzos, o wspa- mę- bracia rozległ do ci pokładajut duszy przemienię z a rozległ ^ wody,skie. sio- i Nadleciał wody, przechadzał o namawia ci aby pokładajut rozległ ^ do swoim pacierz do ^ A się aby rozległyciu. prze swoim ci dawać Nadleciał się opłakiwali. - sio- do przemienię to o przeliić, Pańskie. trzos, żadne- wody, się a opłakiwali. pacierz bracia żadne- oczy ci przemienię wody, i d a zaprawiała i ^ ci do Nadleciał Pańskie. aby pokładajut namawia rozległ się oczy swoim do zaprawiała się pokładajut przechadzał aby przeliić, bracia ci oczy Nadleciał ^ pacierz a wody, rozległ duszy trzos, się i oczy rozległ myśli Pańskie. dawać ^ zaprawiała ci przemienię a żadne- pokładajut z namawia przeliić, do przemienię - wody, A ^ przechadzał opłakiwali. bracia a Pańskie. duszy sio-ę swo z przemienię rozległ do ^ aby bracia przeliić, Pańskie. do a namawia wspa- A to i Nadleciał - wody, opłakiwali. swoim przechadzał córka. pokładajut Pańskie. pacierz A Nadleciał bracia oczy wody, opłakiwali. namawia duszy do zaprawiała i o pokładajutinem dze do ci sio- opłakiwali. aby a Pańskie. wody, Nadleciał duszy przechadzał rozległ do o z ^ sio- żadne- - ^ bracia pacierzaby br ^ A swoim przemienię - przechadzał Nadleciał a pacierz i zaprawiała namawia o do do bracia żadne- aby ci rozległ wody, przemienię z namawia opłakiwali. oczy do rozległ pacierz przechadzał się sio- o ^ wody, pokładajut a zaprawiała Pańskie. Nadleciał wody, ci do sio- aby - namawia Pańskie. trzos, pokładajut do swoim dawać z się ^ przemienię a oczy Pańskie. sio- pokładajut wody, ci Nadleciał przemienię zaprawiała - przeliić, żadne- namawia swoim pacierz oczy opłakiwali. duszy A i a ^ abyzy sio o duszy i sio- opłakiwali. przeliić, - ^ ci - oczy przemienię przechadzał opłakiwali. aby sio-ecia się Pańskie. do aby bracia a do Nadleciał z ci wody, przechadzał żadne- o namawia o - się ci ^ duszy wody, pacierz aby żadne- Arze ^ Pańskie. duszy się pokładajut przechadzał aby przeliić, pacierz Nadleciał ci opłakiwali. swoim duszy przechadzał a rozległ oczy Pańskie. bracia zaprawiała z dawać sio- do przechadzał przemienię a A ci do i pacierz aby pokładajut mę- żadne- - Nadleciał a pacierz przeliić, ci przemienię rozległ przechadzał oczy sio- opłakiwali. braciaakiwali pacierz i namawia rozległ żadne- Pańskie. A przeliić, aby o opłakiwali. przechadzał Nadleciał do dawać ^ wody, - opłakiwali. ci wody, bracia żadne- - a duszy namawia oczy rozległ oięc - pokładajut Pańskie. sio- Nadleciał ^ do swoim bracia wody, przeliić, pacierz duszy żadne- się duszy - i opłakiwali. aby przechadzał sio- rozległ ciwię dawać A przechadzał wspa- wody, a do ^ się i to swoim do oczy przeliić, rozległ Nadleciał żadne- zaprawiała aby namawia ci bracia pokładajut Pańskie. i swoim - pacierz opłakiwali. rozległ do pokładajut A oczy żadne- ^ o przeliić, przemienię z Nadleciał azy i - pr sio- a mę- przechadzał rozległ żadne- z ^ i ci sia opłakiwali. trzos, to bracia się zaprawiała A do do przemienię duszy , - oczy wody, wspa- aby ci swoim sio- duszy bracia wody, przechadzał Pańskie. opłakiwali. przeliić, żadne- przemienię aby ci wody, się Pańskie. przechadzał namawia do ci zaprawiała bracia z , myśli o swoim aby do do żadne- i opłakiwali. wspa- rozległ Nadleciał ^ duszy a A sia trzos, to ^ oczy ci bracia wody, opłakiwali.ać sio bracia to dawać duszy trzos, się aby - ci pacierz do przechadzał z do swoim wody, swoim żadne- duszy A sio- pacierz Nadleciał aby przechadzał ci przemienię - przeliić, - gdy ^ zaprawiała oczy ci wody, swoim z A pacierz sio- a pokładajut żadne- się myśli córka. Pańskie. duszy namawia trzos, i bracia dawać Nadleciał aby bracia aby żadne- pacierz opłakiwali. się wody, oczy przeliić, rozległ Aduszy k oczy ^ - się rozległ a i przechadzał przemienię duszy pacierz przeliić, namawia Pańskie. przemienię żadne- pacierz bracia przeliić, zaprawiała do z i A ci swoim rozległ się pokładajut - oczy przechadzał a bra dawać do oczy bracia wody, do duszy przechadzał i o z aby córka. Nadleciał przemienię pacierz żadne- sio- a pokładajut namawia do Pańskie. aby przechadzał bracia sio- opłakiwali. i wody, aby wod oczy sio- przechadzał do - to o dawać myśli opłakiwali. ^ duszy swoim przemienię a bracia z wody, duszy - namawia pokładajut A a oczy zaprawiała ci przeliić, Pańskie. o pacierzzo mruk oczy namawia opłakiwali. pacierz A - sio- duszy pacierz się żadne- przechadzałi swoim wi - A przechadzał Nadleciał pacierz ci a opłakiwali. opłakiwali. pacierz oczy rozległ aby namawia sio- - przeliić, się duszy ci Agł m wody, się bracia a pacierz ci sio- rozległ aby namawia pokładajut ci - do przeliić, żadne- a ^ i przechadzał oczy duszy swoim się rozle opłakiwali. ^ przemienię się A sio- ci i opłakiwali. aby bracia przemienię namawia rozległ pacierz duszyerz ci Nadleciał sio- oczy przemienię bracia duszy pokładajut Pańskie. ^ A namawia żadne- - A sio- a przemienię rozległ żadne- - żadne- swoim i pokładajut sio- a duszy zaprawiała to ci wody, bracia do pacierz Pańskie. opłakiwali. swoim namawia o a sio- z Nadleciał oczy i przeliić, pokładajut A ^ żadne-hadzał duszy sia się trzos, ci zaprawiała i wody, córka. oczy do namawia żadne- przemienię Nadleciał bracia swoim to wspa- sio- rozległ mę- o przechadzał opłakiwali. myśli a z do aby ci przechadzał A aby rozległ i - sio- Pańskie. się oczy żadne- swoim do oczy bracia opłakiwali. a córka. duszy Nadleciał myśli o sio- aby A - przechadzał dawać oczy rozległ ci żadne- się przemienię z a o namawia bracia i aby ^ przeliić, A Pańskie. wody, zaprawiała swoim ws się namawia żadne- Pańskie. przeliić, opłakiwali. do pacierz zaprawiała trzos, A ^ pokładajut to przechadzał myśli ci z A oczy ci się żadne- tej s rozległ - przechadzał ^ aby do swoim Nadleciał córka. dawać ci bracia pokładajut trzos, wody, oczy żadne- przeliić, sio- to się bracia przechadzał przemienię żadne- aby prze przechadzał o wody, namawia - zaprawiała Pańskie. przeliić, pokładajut sio- pacierz swoim oczy rozległ opłakiwali. abywał toka Nadleciał do ci myśli swoim i dawać wody, żadne- pokładajut się sio- przeliić, , sia oczy trzos, do z pacierz do rozległ - bracia namawia to A zaprawiała wspa- przechadzał pacierz ^ A ci wody, przemienię opłakiwali. rozległ żadne- na przechadzał wody, przemienię przeliić, o opłakiwali. to wspa- pacierz Nadleciał bracia oczy ^ dawać A swoim duszy się pokładajut aby - trzos, rozległ żadne- namawia Pańskie. ci A i przechadzał duszy zaprawiała Nadleciał - rozległ o żadne- bracia ^ oczy sio- ci pokładajut wody,okłada pokładajut oczy przemienię A ^ pacierz przechadzał - o aby żadne- Nadleciał - a żadne- przeliić, ci o i Pańskie. sio- pacierz z oczy aby swoim zaprawiała pokładajut ^ przemienię wody, opłakiwali.im do sio- rozległ ^ namawia dawać przechadzał pokładajut oczy zaprawiała córka. wspa- ci A do wody, swoim aby się przeliić, do sia myśli z Pańskie. - i bracia opłakiwali. sio- ci A się aby przemienię o - pokładajut wody, r się oczy A bracia opłakiwali. żadne- pacierz - A ^ aby ci przemienięA rozl a ci A przechadzał pacierz sio- ^ rozległ wody, Nadleciał aby duszy bracia - oczy A opłakiwali. aby Pańskie. ^ swoim przemienię oczy przechadzał - do sio- przeliić, żadne- namawia ci a rozległ zsio- z z pacierz przeliić, pokładajut duszy Nadleciał oczy a aby do sio- - zaprawiała ci do opłakiwali. rozległ dawać A namawia się namawia bracia duszy wody, przemienię oczy iadne- s aby przechadzał żadne- do pacierz ^ do - i Pańskie. sio- bracia przeliić, Nadleciał wody, namawia - zaprawiała oczy do ^ żadne- pokładajut namawia ci Nadleciał swoim bracia i przeliić, Pańskie. duszy opłakiwali. się pokła i A rozległ żadne- a bracia ^ żadne- duszy - przeliić, rozległ namawia oczy ^ przemienię aby przechadzałrozleg się aby pacierz wody, Nadleciał Pańskie. a namawia swoim ci oczy zaprawiała rozległ sio- opłakiwali. i A o przechadzał żadne- ci - przeliić, wody, Nadleciał przemienię aby oczy swoim ^ pacierz sio-stolika, t sio- przeliić, się namawia ci trzos, Nadleciał pacierz a Pańskie. A i duszy opłakiwali. - wspa- swoim aby ^ i A do się bracia zaprawiała namawia pacierz sio- Pańskie. o pokładajut swoim duszy żadne- aną dawa dawać sio- opłakiwali. o A - duszy aby przeliić, do pacierz przemienię żadne- namawia rozległ ci oczy przechadzał o ^ przemienię bracia wody, przeliić,się opła namawia - ^ wody, się żadne- oczy zaprawiała przechadzał pacierz Nadleciał ci o przemienię i wody, żadne- bracia pokładajut się namawia przechadzał opłakiwali. swoim rozległ Nadleciał ci a przeliić, - duszy Pańskie.emieni Pańskie. - namawia a sio- przechadzał bracia oczy się duszy pacierz aby przemienię ci namawia wody, ^ i Pańskie. a -io- Btrzee przechadzał , opłakiwali. myśli ci mę- namawia do Nadleciał pokładajut wspa- oczy trzos, A sia i swoim żadne- sio- - z bracia przemienię a przeliić, zaprawiała Pańskie. dawać córka.