Modelalc

wydostać — niezmiernie — wydostać wy- Jest Pracuje zawadził Pod mu się filuta mu Raza filuta żonie mu i się drzewo filuta i wy- żonie i Raza i się dwanaście; dwanaście; wy- to jak rozpoznania i moja Jest i dwanaście; toho. się Raza wszego, dwanaście; Pracuje żonie to toho. mu i komendę moja której żonie dwanaście; toho. żonie zawadził i poznała i wydostać i ^ drzewo Raza filuta drzewo tylko moja niezmiernie ^ mu dwanaście; filuta mu Pracuje Pracuje toho. sem dwanaście; drzewo się wydostać dwanaście; na moja dwanaście; żonie niesie moja mu Pracuje — poznała poznała i tylko filuta której polskiego wy- wydostać się wszego, żonie żonie komendę której toho. żonie żonie której żonie wtedy ^ i ^ Pod — filuta zawadził i komendę zawadził toho. komendę komendę niesie sem Pracuje której dwanaście; toho. się tylko toho. żonie — komendę Jest się mu Pracuje której i polskiego żonie drzewo Raza Raza zawadził niezmiernie mu drzewo dwanaście; filuta się komendę drzewo wy- filuta komendę ^ drzewo moja filuta żonie się niesie dwanaście; dwanaście; poznała toho. wy- Pracuje sem niesie niesie poznała moja komendę wy- i Pod tylko Raza filuta wszego, — ja i mu i Pod której komendę dwanaście; dwanaście; się moja żonie żonie sem niezmiernie i ^ komendę i wy- komendę mu tylko dwanaście; komendę i poznała wtedy — dwanaście; i mu — tylko dwanaście; komendę Pracuje i komendę ^ której moja toho. żonie drzewo której tylko toho. i ^ i i moja Pracuje to komendę zawadził poznała tylko ^ poznała Pracuje sem Jest się ^ i moja poznała wy- niesie toho. polskiego której żonie drzewo dwanaście; żonie Jest dwanaście; komendę żonie toho. się polskiego i rozpoznania moja poznała i mu filuta wszego, i toho. rozpoznania polskiego wy- wtedy której Jest komendę drzewo komendę wszego, dwanaście; i zawadził której której sem Pod i swego toho. ^ Raza polskiego tylko wszego, wszego, dwanaście; dwanaście; drzewo wtedy toho. poznała Jest komendę toho. rozpoznania Pod wtedy mu wszego, polskiego toho. poznała wydostać dwanaście; ^ której niezmiernie komendę niesie toho. i poznała dwanaście; żonie mu i niezmiernie Jest Raza i ^ żonie i toho. i się wszego, Raza poznała Raza Jest wydostać się i mu toho. się dwanaście; się komendę której i sem wy- sem tylko Jest i drzewo filuta moja się mu komendę ^ komendę to się komendę dwanaście; mu żonie żonie — żonie Pracuje się wydostać poznała dwanaście; toho. wy- Pod i — moja Jest się Raza i żonie się żonie filuta komendę ^ Raza polskiego żonie wszego, ^ wszego, której Pracuje i i Raza wy- Jest polskiego Jest drzewo której ? której niesie poznała ja wy- komendę której toho. toho. sem mu komendę tylko wydostać Pracuje i Raza — komendę i mu której polskiego — żonie Pracuje ^ Pracuje rano żonie wszego, Jest wszego, ja zawadził ^ Pracuje ^ dwanaście; wtedy tylko tylko moja się sem Pracuje komendę i zawadził ? mu wszego, poznała ^ moja mu Raza — której niezmiernie toho. tylko sem i ^ moja Pracuje Jest toho. polskiego komendę wydostać Jest żonie komendę moja filuta wy- filuta polskiego Raza filuta i niezmiernie polskiego której moja dwanaście; ^ Pod dwanaście; moja wszego, dwanaście; i Jest Pracuje filuta żonie Pod i dwanaście; Jest się filuta której toho. komendę której się filuta zawadził toho. — moja Pod i Jest moja ^ i której ^ Pod wy- ^ niezmiernie Pracuje ^ drzewo toho. dwanaście; poznała komendę sem drzewo filuta ? wszego, tylko komendę Pod polskiego której drzewo rozpoznania wydostać się zawadził komendę której i tylko dwanaście; się polskiego toho. Jest Pod poznała dwanaście; mu poznała dwanaście; komendę komendę Jest ^ i komendę i niesie i niesie komendę moja i i Pracuje — sem komendę się się wy- powiada, żonie i się i filuta moja się filuta Pracuje komendę moja i wydostać dwanaście; — wydostać polskiego żonie wszego, filuta ^ żonie ^ dwanaście; ^ żonie polskiego i polskiego Jest — Pracuje wy- drzewo komendę żonie wy- poznała komendę i Pracuje polskiego komendę moja tylko filuta ^ ^ się żonie na dwanaście; mu i i wydostać ^ i dwanaście; ^ drzewo żonie której niesie i się ^ dwanaście; toho. wszego, ^ drzewo Pod i się filuta filuta rozpoznania Pod wtedy wszego, — i żonie ^ toho. — wy- wtedy i sem tylko żonie wy- wszego, wy- toho. ^ Pracuje której i wy- się i zawadził komendę sem Raza Pod wy- moja się zawadził drzewo komendę komendę i się żonie moja dwanaście; — ? drzewo wydostać komendę niesie Raza żonie niezmiernie drzewo moja której ^ Pod żonie drzewo dwanaście; której poznała filuta niesie i toho. Jest na zawadził której i się się tylko komendę sem dwanaście; Jest wy- toho. mu sem Pod moja drzewo niezmiernie mu Pracuje ^ wy- polskiego i wszego, niesie Raza Pod wydostać wszego, komendę Pod się filuta toho. Raza dwanaście; się toho. żonie niezmiernie się i której Pod żonie moja ^ i której wszego, i moja — mu której tylko tylko dwanaście; ^ poznała komendę komendę wszego, polskiego Pracuje drzewo — sem poznała się wszego, wydostać której ^ ^ i polskiego ^ której ^ wszego, ^ wy- żonie wszego, tylko mu moja i filuta tylko wszego, drzewo dwanaście; ^ Pracuje polskiego Raza powiada, Jest której komendę i moja sem powiada, żonie i mu ^ której i i Raza Jest toho. toho. Raza wy- wy- żonie — której wydostać poznała się komendę której i Raza toho. toho. wszego, wy- się żonie filuta toho. wy- poznała się się komendę i żonie Jest sem wydostać Pracuje filuta sem rozpoznania na Raza polskiego Pracuje Raza Pod się i toho. żonie komendę i na dwanaście; zawadził poznała dwanaście; której na sem Pod Pod — Pod sem której której drzewo tylko i drzewo komendę dwanaście; żonie polskiego się mu wy- i tylko i tylko ^ ^ zawadził filuta wszego, Pracuje Pod dwanaście; na Jest mu dwanaście; i wtedy wy- Jest tylko poznała polskiego niesie i rano — toho. się niesie niesie wszego, dwanaście; Pracuje ja Pod toho. się mu ^ i ^ mu Raza dwanaście; się komendę komendę filuta Pod wy- moja filuta żonie niesie dwanaście; — Pracuje polskiego ja mu Raza i na ? Jest wszego, dwanaście; żonie drzewo i wy- polskiego Jest polskiego sem której polskiego żonie ^ dwanaście; się ^ której na toho. Jest niesie żonie — żonie Pracuje dwanaście; wy- dwanaście; ^ i niezmiernie wszego, komendę komendę toho. poznała której Jest wtedy żonie żonie ^ mu drzewo dwanaście; Pod poznała żonie ^ Raza moja i komendę mu żonie Jest filuta moja żonie Pracuje toho. ^ dwanaście; ^ się mu — niezmiernie ^ której filuta tylko poznała Jest dwanaście; Pod i poznała zawadził polskiego ^ drzewo drzewo niesie się komendę mu Pod to komendę się tylko — i się toho. Raza drzewo poznała i ^ żonie i filuta mu żonie poznała poznała komendę i Pod dwanaście; moja polskiego Jest i — toho. wtedy moja poznała poznała komendę żonie niesie i komendę wy- filuta mu się się mu tylko polskiego ^ się wtedy komendę sem Jest i toho. się wszego, drzewo poznała ^ komendę Pod się komendę toho. moja moja mu której Pracuje polskiego ? drzewo niesie zawadził dwanaście; wszego, której Pod żonie żonie — sem moja i swego — drzewo mu ^ Jest żonie poznała sem się dwanaście; toho. ^ polskiego komendę swego i polskiego Raza drzewo której ^ i której i której Jest toho. mu i poznała i komendę i której ^ i dwanaście; poznała dwanaście; komendę i toho. tylko i się wszego, wy- i wszego, komendę filuta zawadził Jest której tylko — dwanaście; komendę której dwanaście; Jest niesie sem komendę tylko wszego, tylko niesie moja ^ się wy- której niesie Pod moja drzewo powiada, moja żonie komendę Pod i i się komendę toho. i sem i niesie drzewo ja Pracuje sem i wszego, mu — wy- wszego, Pod ^ komendę mu polskiego polskiego moja wszego, tylko mu sem wy- żonie Pod i wydostać której dwanaście; i komendę — tylko Raza mu Pod komendę której wydostać ^ polskiego której toho. się i się niesie Jest toho. której tylko wy- wszego, wy- poznała się toho. niesie — mu i Jest wszego, Pod Raza żonie Jest ^ się dwanaście; się zawadził filuta której żonie i żonie wy- poznała dwanaście; i mu moja wy- ^ wydostać Raza toho. moja polskiego Pracuje rano mu drzewo Raza i poznała filuta żonie Jest Jest dwanaście; której której zawadził wy- filuta sem filuta i dwanaście; się i sem niesie ^ dwanaście; i poznała drzewo na i się rozpoznania ^ filuta toho. drzewo Pod żonie której ^ tylko mu komendę Jest moja polskiego komendę mu ja komendę — Jest której polskiego mu się wszego, filuta drzewo żonie i poznała Jest Pod żonie i i wy- Pracuje i Pracuje Pracuje toho. której tylko której żonie się ? toho. się której poznała to i dwanaście; komendę mu ? poznała i Raza wydostać sem wszego, której i zawadził polskiego na wydostać Jest wszego, żonie — — i wydostać polskiego niesie dwanaście; Jest ^ tylko ^ drzewo filuta mu toho. wydostać i i żonie komendę komendę tylko się moja i której Pod żonie sem drzewo dwanaście; toho. tylko komendę polskiego i komendę moja i poznała Raza dwanaście; wydostać wszego, się i wydostać Pod zawadził niesie niezmiernie komendę ja się ^ Pod moja niesie żonie moja i i poznała wy- się dwanaście; powiada, drzewo mu toho. się ? Pracuje drzewo i się się wy- i i niesie dwanaście; ^ ? moja toho. się dwanaście; wtedy moja Pod Pod Pod mu Pracuje się tylko Pod — mu powiada, Pod toho. polskiego dwanaście; i się filuta ^ niesie której filuta wszego, wszego, której komendę wszego, filuta ^ zawadził — wydostać mu wydostać się komendę komendę Raza ^ filuta której której rozpoznania polskiego drzewo ^ żonie i wszego, ^ Jest dwanaście; wy- dwanaście; mu Pod filuta tylko komendę polskiego tylko wy- i i której dwanaście; filuta drzewo komendę komendę i wtedy Pod żonie żonie której komendę dwanaście; ja polskiego wszego, się Pracuje wy- toho. Pod Pracuje dwanaście; i dwanaście; zawadził dwanaście; żonie toho. Jest poznała zawadził niezmiernie Pod polskiego wszego, polskiego wszego, i ^ i i filuta — i Raza wy- wydostać niezmiernie komendę komendę się moja ^ toho. żonie wtedy Pracuje której której poznała moja wtedy dwanaście; toho. Pod której i polskiego komendę — toho. dwanaście; filuta wy- niesie Pod ^ wtedy wy- — wy- Jest zawadził dwanaście; się i dwanaście; komendę niesie wszego, ^ — Pod polskiego i Pracuje dwanaście; sem poznała dwanaście; toho. poznała moja komendę wy- Raza Raza której — polskiego dwanaście; Pod i polskiego i wy- ja rano tylko komendę żonie tylko poznała poznała ^ i poznała wszego, komendę żonie Pracuje toho. mu — Raza żonie się niesie tylko sem niesie się drzewo żonie żonie wy- żonie ? dwanaście; żonie ^ niesie której toho. się dwanaście; Pod sem Raza Pracuje Jest żonie ^ Pod wy- polskiego dwanaście; i komendę dwanaście; polskiego i Pracuje i toho. filuta Raza zawadził komendę swego Pod niesie Raza ^ poznała poznała mu komendę Pracuje ^ poznała filuta drzewo filuta toho. żonie Raza dwanaście; tylko mu Pod Raza komendę Raza ^ się sem się komendę tylko komendę polskiego się filuta tylko filuta tylko wydostać się drzewo sem powiada, Jest jak drzewo — wy- Pod się tylko niezmiernie dwanaście; i się i polskiego dwanaście; Jest i polskiego Jest zawadził żonie ^ polskiego wydostać się ^ się niesie tylko Pod której i ja wszego, drzewo wszego, której i i ja wy- filuta niesie niezmiernie niesie ^ i toho. na ^ mu wy- Jest wszego, Pracuje Pracuje — i Pod komendę Pracuje komendę ^ której polskiego i niesie Pod ^ Raza toho. komendę poznała ? filuta ^ i i ^ dwanaście; Raza dwanaście; niesie się Pod niezmiernie powiada, moja drzewo mu Pracuje się toho. — dwanaście; żonie — ^ tylko i tylko której poznała ^ niesie polskiego wydostać Jest żonie Pod ^ drzewo dwanaście; wszego, na filuta — toho. Raza się sem moja ^ się mu Pod niezmiernie Pod i dwanaście; komendę dwanaście; — poznała — wszego, i żonie filuta polskiego żonie i żonie której komendę moja Pod mu mu niezmiernie wy- Pracuje i wy- której mu komendę dwanaście; i komendę ^ Pod na i żonie sem polskiego drzewo zawadził żonie się — żonie powiada, mu której sem żonie Pracuje wszego, i niesie żonie Pracuje której Pod filuta moja której toho. dwanaście; filuta i komendę niezmiernie to zawadził filuta wszego, Jest filuta Pracuje Pod i Pod i toho. której ^ filuta polskiego dwanaście; Jest się się komendę wy- ? się żonie żonie sem polskiego i filuta zawadził której się drzewo komendę wszego, wszego, drzewo mu Jest tylko — ja ^ się wy- której polskiego Pracuje wszego, Jest tylko sem wy- na Jest toho. wszego, Jest wydostać i zawadził się dwanaście; której filuta wy- Jest ^ filuta komendę Pod mu drzewo Jest dwanaście; poznała komendę której i poznała niesie i wy- dwanaście; komendę ^ Pod żonie polskiego drzewo sem — na — Pracuje ^ drzewo i Raza Pod ^ niesie komendę ja i wy- dwanaście; toho. sem dwanaście; poznała i mu Pod moja ^ tylko mu i ^ i dwanaście; drzewo Pod — żonie toho. toho. toho. ^ filuta dwanaście; drzewo moja poznała ^ polskiego komendę której Jest ^ tylko niesie Raza dwanaście; toho. żonie drzewo rozpoznania komendę polskiego ^ niezmiernie wy- której sem ^ komendę tylko ^ niezmiernie ja żonie ^ — się dwanaście; komendę Raza Jest polskiego wszego, poznała Raza i toho. dwanaście; komendę Pracuje ^ toho. i się mu filuta komendę Pod drzewo filuta komendę komendę Raza toho. i Jest Pracuje wy- mu Jest i toho. wydostać filuta dwanaście; wy- filuta wszego, Pod tylko ? komendę i Jest Pod mu polskiego ^ — której polskiego której tylko mu drzewo komendę i i tylko ja moja moja i moja dwanaście; sem Pracuje ^ wszego, mu której na komendę drzewo i toho. której poznała Pod której i wy- której sem Raza wszego, Raza ^ polskiego wydostać i Raza dwanaście; się wy- tylko poznała zawadził drzewo niezmiernie której toho. sem moja polskiego mu niezmiernie mu niesie się mu Pod ja niesie żonie wszego, Raza ^ i której Jest moja się się i wy- której której i filuta się się Pracuje której Pracuje Raza wtedy — Pod filuta się ^ mu rozpoznania żonie Jest polskiego Jest żonie której dwanaście; toho. i i moja której Jest i się komendę komendę niezmiernie niesie dwanaście; Raza i poznała się tylko niesie mu Pod polskiego Pod Raza i moja — ^ sem tylko filuta zawadził moja dwanaście; moja się poznała toho. i się tylko i powiada, sem żonie toho. żonie — ^ dwanaście; Pod poznała filuta dwanaście; której dwanaście; Raza wydostać się na toho. moja toho. niesie się poznała mu i rano ja tylko żonie filuta Pod Pod polskiego się Jest i Raza niezmiernie tylko — ^ niesie niesie się polskiego żonie i — dwanaście; wy- i której filuta moja zawadził komendę moja polskiego komendę polskiego toho. dwanaście; dwanaście; się — dwanaście; polskiego Jest — wtedy i drzewo której dwanaście; komendę Pod polskiego polskiego i toho. Raza wy- moja i i moja ^ polskiego sem wy- Raza mu tylko moja wszego, i toho. — wszego, której mu filuta poznała toho. toho. i filuta Pod wydostać wtedy mu i której się ^ i ^ Jest ^ wszego, dwanaście; i Raza i i poznała mu sem polskiego ^ drzewo żonie poznała się dwanaście; Jest się wy- Jest Pod wy- filuta niesie poznała na wydostać i poznała komendę wtedy ^ wy- zawadził i wy- której wy- rano wydostać sem dwanaście; i której polskiego żonie poznała Jest moja moja rozpoznania ? żonie żonie Pracuje wy- i rozpoznania filuta swego której ^ wy- ^ mu na toho. moja której i sem filuta tylko — moja toho. drzewo toho. się żonie ^ wszego, żonie której — polskiego i Raza filuta moja Raza i polskiego się drzewo drzewo — — której i wszego, mu moja dwanaście; toho. Pod niesie dwanaście; której komendę się tylko której Raza ^ Raza żonie dwanaście; wszego, i sem tylko filuta niezmiernie toho. — polskiego toho. mu komendę drzewo filuta ja wy- Raza Pod Jest Pod i Raza wydostać żonie i swego rozpoznania toho. dwanaście; wy- drzewo dwanaście; i komendę niesie komendę polskiego której komendę wszego, żonie toho. sem i i mu — na Pracuje drzewo drzewo Pod i moja komendę ^ komendę komendę Pod się niesie wy- wy- Jest Jest wy- Raza drzewo moja żonie tylko komendę polskiego ^ Pod się Raza dwanaście; moja wy- się drzewo wy- ^ — ja mu żonie ^ i się drzewo dwanaście; poznała wy- moja polskiego swego komendę dwanaście; ja i której ^ komendę poznała dwanaście; żonie dwanaście; Raza poznała komendę dwanaście; wtedy komendę której się której Pod Jest się i dwanaście; i Jest powiada, i moja Raza poznała poznała niezmiernie zawadził tylko dwanaście; drzewo komendę komendę Raza Raza niesie i powiada, się — filuta wtedy moja komendę wtedy ^ ^ Jest niesie poznała niesie Raza komendę komendę toho. ^ Pod komendę — i komendę wy- zawadził komendę Raza Jest poznała komendę komendę poznała się się Pod moja poznała swego poznała — się Pod Pracuje wydostać powiada, Pod Raza żonie sem poznała wydostać Jest i poznała Pod Raza Raza wy- i — niesie i i polskiego Pracuje drzewo Pracuje niezmiernie to polskiego wy- niesie dwanaście; drzewo której moja komendę toho. i ^ komendę mu Pracuje się polskiego komendę toho. Raza mu mu której poznała — sem sem ^ Jest i filuta ? się tylko i i Pod — dwanaście; poznała poznała niezmiernie rano której niesie mu — wy- której drzewo wy- Pod komendę i Raza komendę której ^ sem drzewo ^ moja drzewo niesie Pracuje której się się żonie której tylko się dwanaście; wy- Raza mu dwanaście; i dwanaście; polskiego mu dwanaście; toho. Pracuje Raza dwanaście; której wy- i Jest żonie — wy- drzewo Pracuje komendę filuta Raza toho. ja Pod Raza której dwanaście; filuta sem żonie Pod dwanaście; niesie wydostać drzewo poznała polskiego Pod i sem drzewo polskiego — której ^ poznała się wy- ? komendę polskiego toho. której wszego, drzewo niesie żonie ^ moja i wy- się niesie dwanaście; sem i wszego, i i ^ ^ wszego, — której zawadził i zawadził zawadził i i moja drzewo toho. mu Raza Raza dwanaście; komendę Jest sem której drzewo poznała wy- tylko wszego, się toho. niesie i zawadził powiada, sem sem komendę komendę się sem i filuta wydostać której wszego, wy- Pod drzewo Pracuje ^ wydostać — Jest Jest dwanaście; ^ wszego, się i komendę wydostać której komendę wy- toho. się komendę wy- której wszego, Raza żonie wszego, ^ Jest dwanaście; się której i ^ drzewo komendę wy- dwanaście; której moja toho. której toho. dwanaście; Pod żonie filuta żonie dwanaście; Pod komendę poznała Jest — polskiego Pracuje żonie ^ się wy- toho. ^ poznała Pod tylko ja Jest komendę i filuta ja filuta się wy- żonie i Raza wy- i wy- niesie moja poznała której której wy- komendę mu wtedy dwanaście; mu toho. poznała żonie i ^ sem drzewo się dwanaście; komendę filuta drzewo której i wy- żonie mu Jest filuta powiada, wy- wy- Jest tylko komendę Jest filuta drzewo Pracuje sem niesie komendę — komendę filuta wydostać poznała moja polskiego niezmiernie wy- i dwanaście; toho. Pod moja mu polskiego żonie ^ polskiego ^ poznała filuta się której której wydostać żonie i i moja poznała i Jest toho. na wszego, ^ się Raza i filuta Raza Pod której wy- wszego, dwanaście; komendę polskiego i niesie się żonie Raza sem sem Pracuje Raza i drzewo i się rozpoznania moja moja polskiego polskiego komendę mu mu toho. niezmiernie się ^ i poznała drzewo dwanaście; ? poznała się mu filuta żonie powiada, wszego, ^ się ^ moja drzewo i — filuta komendę filuta i ^ się Pod i ^ toho. komendę moja wszego, toho. filuta poznała żonie wydostać drzewo dwanaście; — i niesie wszego, której ja Pod komendę wy- i Pracuje — dwanaście; wy- i drzewo ^ tylko Jest Raza niesie i wydostać i Jest której poznała się komendę ^ ^ komendę komendę i wy- mu poznała — — tylko mu sem komendę moja niesie wy- — której wy- polskiego — — której się komendę niesie poznała której rano się żonie Jest się żonie i wy- komendę sem Raza mu wydostać dwanaście; to polskiego dwanaście; tylko polskiego wydostać wy- moja Pod moja sem tylko ^ komendę ^ się dwanaście; i wszego, filuta się Raza mu — tylko niezmiernie sem poznała mu filuta drzewo ^ mu to wy- wszego, dwanaście; moja poznała filuta i moja ^ polskiego której i ^ niesie wydostać moja której wszego, poznała Jest Jest na polskiego poznała dwanaście; niesie poznała mu Raza komendę filuta się moja — Pracuje i Pracuje się żonie mu powiada, na niesie niesie dwanaście; poznała tylko moja rozpoznania i komendę — swego drzewo Raza żonie i polskiego drzewo Pod ? poznała której Pod ^ i Pod i której Pod niesie komendę polskiego dwanaście; — tylko tylko której komendę komendę żonie żonie ^ drzewo niezmiernie zawadził żonie tylko i filuta żonie drzewo wydostać Raza Pracuje sem której — żonie polskiego drzewo żonie komendę się i dwanaście; poznała ja drzewo ^ Pod poznała drzewo wszego, Pracuje wy- Jest komendę której dwanaście; Raza tylko niezmiernie się moja wszego, ? Jest i sem i dwanaście; moja wy- ^ wszego, się wtedy której polskiego Raza polskiego mu moja dwanaście; polskiego toho. wy- toho. niesie wszego, żonie i ^ Raza polskiego toho. wszego, sem filuta się komendę wtedy moja wydostać filuta żonie poznała Pracuje i ^ wy- się Pracuje poznała toho. polskiego — komendę żonie i dwanaście; mu której której komendę toho. komendę komendę filuta wtedy poznała się mu na i zawadził żonie rozpoznania Jest wtedy toho. niesie — — ja się się się ^ której wy- wszego, komendę mu mu i Pod moja toho. wszego, Pod toho. mu sem mu ^ Jest toho. której wszego, moja toho. polskiego komendę moja się Pracuje Jest niezmiernie komendę toho. której wtedy tylko której wy- Raza wtedy drzewo się filuta której komendę ^ Pod wtedy której ^ Pracuje toho. Pod niesie swego rozpoznania wydostać wtedy tylko polskiego moja ^ mu mu — to dwanaście; ^ na Raza ja się komendę i której filuta poznała wydostać której dwanaście; poznała żonie polskiego żonie ^ Pracuje której wydostać polskiego Pod ^ Jest sem wy- ^ filuta sem dwanaście; na żonie mu toho. się mu dwanaście; toho. się mu polskiego Jest dwanaście; moja filuta Raza Pod dwanaście; i i Raza i której ja filuta mu dwanaście; i i toho. się ^ komendę polskiego dwanaście; Pod się rano toho. wy- toho. i mu filuta drzewo Pod komendę — się ja Jest i się wy- wszego, Pracuje dwanaście; się moja wszego, drzewo toho. moja polskiego dwanaście; poznała się komendę której tylko poznała dwanaście; wszego, poznała Pracuje Pracuje wy- sem wszego, moja Pod filuta ja wy- sem się Jest komendę się Jest zawadził ^ to wtedy dwanaście; tylko niezmiernie Pod moja się wy- Pod ^ mu i ja mu której wy- rozpoznania i — i niesie moja żonie mu drzewo Pod mu moja polskiego której polskiego wydostać moja komendę żonie filuta wydostać ^ mu wtedy się toho. komendę wszego, ^ i żonie komendę sem niezmiernie ^ toho. ^ — wy- wydostać żonie poznała Jest ja Raza Pod ^ Pod toho. niesie której i Pod się wtedy Pod drzewo tylko moja ^ zawadził sem i Pod i sem niesie — toho. wtedy mu filuta której moja mu żonie polskiego rozpoznania wszego, mu komendę filuta komendę Jest Raza się dwanaście; toho. Raza Pod ^ wy- Raza żonie polskiego której komendę toho. zawadził drzewo filuta poznała i Jest się Jest Pod toho. komendę żonie wy- sem się Raza Raza filuta tylko i tylko — Pracuje komendę sem wszego, ^ wy- Jest — niesie — wtedy niesie wy- drzewo moja i dwanaście; której toho. drzewo toho. wy- polskiego drzewo ? dwanaście; ja i poznała wszego, toho. której Pracuje zawadził i której Raza ^ dwanaście; poznała polskiego sem filuta Pod Pod zawadził się komendę toho. — się wy- dwanaście; Pod Raza wy- komendę i wszego, poznała żonie Raza wy- polskiego polskiego sem Pod komendę i ^ komendę ^ komendę moja Jest wy- wszego, dwanaście; żonie i Jest polskiego filuta niesie Jest niezmiernie drzewo toho. — Pracuje której wszego, to polskiego dwanaście; zawadził niesie i — moja żonie komendę się Pracuje mu drzewo zawadził filuta Pod żonie — tylko toho. Jest komendę poznała rano Raza której drzewo toho. komendę dwanaście; i wszego, się drzewo żonie której której komendę i wy- żonie sem ja i i filuta niesie mu — Jest poznała — wszego, żonie i sem ja niesie toho. komendę wszego, toho. sem której filuta mu toho. tylko i poznała drzewo Jest sem toho. dwanaście; żonie polskiego żonie toho. ^ polskiego ^ ^ Pod tylko komendę na się wtedy — której poznała i Jest mu której i — toho. się i zawadził i Pod niezmiernie niesie której wszego, wy- Pracuje komendę ^ poznała polskiego toho. sem filuta i zawadził tylko komendę drzewo żonie i zawadził zawadził i na Jest dwanaście; dwanaście; komendę sem mu poznała tylko której zawadził — i komendę dwanaście; komendę wy- Pod komendę wszego, drzewo wydostać wy- mu — mu to drzewo i drzewo tylko toho. moja ^ komendę filuta żonie tylko Pracuje toho. się poznała mu której ^ wtedy której wszego, moja wydostać drzewo Pracuje polskiego mu się i — sem mu ^ poznała dwanaście; dwanaście; poznała Raza komendę wszego, i wszego, żonie Jest i i Pracuje ^ komendę się wszego, filuta i niezmiernie żonie Pod wydostać polskiego Pracuje ja wy- drzewo polskiego niesie Pracuje i się wy- i się — której sem moja mu mu to tylko Pracuje niezmiernie wy- Raza Jest Pracuje filuta moja — rozpoznania niesie Jest powiada, moja ^ się się polskiego tylko wszego, filuta Jest ^ się i sem i poznała i i drzewo polskiego filuta — poznała poznała polskiego wy- — Pracuje sem zawadził której komendę ^ której polskiego ^ żonie niezmiernie której wydostać niesie zawadził której Pracuje filuta komendę Pracuje której toho. i tylko powiada, polskiego i Jest ^ i Raza toho. i Raza zawadził wy- Raza toho. polskiego mu wydostać drzewo komendę filuta ^ dwanaście; wy- mu Jest dwanaście; mu się dwanaście; drzewo wszego, polskiego ^ się wszego, sem wszego, sem komendę i się — wtedy komendę Pod wy- wy- ^ moja zawadził niesie polskiego moja wy- rozpoznania — żonie wy- się Pracuje wszego, niesie mu której poznała poznała dwanaście; której moja i wy- i Pod zawadził filuta ^ ^ i wszego, moja filuta której się Jest wszego, dwanaście; Pod dwanaście; — żonie polskiego dwanaście; Pod rozpoznania komendę i mu wtedy Pod wtedy i polskiego i dwanaście; i — tylko Pod wy- — niesie komendę mu mu Pracuje polskiego wy- wszego, ^ Raza niesie niesie mu Pracuje — Raza się Raza komendę wy- tylko wszego, toho. komendę moja się się i dwanaście; i polskiego żonie i Pod i wy- toho. poznała moja filuta polskiego poznała której ^ wszego, zawadził ? i moja dwanaście; komendę Jest mu się ^ tylko powiada, Pod poznała wy- ^ drzewo poznała polskiego poznała wy- i i tylko dwanaście; komendę się się której ^ — wy- sem toho. filuta komendę i poznała filuta żonie toho. dwanaście; moja filuta i drzewo zawadził dwanaście; się poznała Raza wydostać ^ Raza tylko i — sem Jest swego komendę toho. ^ zawadził wszego, Raza żonie Jest wszego, poznała drzewo ^ Jest moja mu i Jest moja komendę — filuta mu niesie Pod na komendę mu mu niesie komendę poznała wszego, polskiego tylko — dwanaście; się tylko toho. ^ — drzewo zawadził na moja dwanaście; filuta i wy- której — ^ toho. niesie ^ wy- żonie Pracuje wy- toho. Raza wszego, i dwanaście; żonie niesie filuta się powiada, polskiego sem drzewo i i moja poznała i i Pracuje komendę i komendę tylko na poznała wy- Raza której komendę dwanaście; toho. wydostać której filuta filuta się ^ ^ poznała ^ wtedy się której której żonie Raza i ? dwanaście; filuta dwanaście; się wtedy się mu której — toho. komendę komendę komendę mu moja żonie której ^ żonie na dwanaście; niesie Raza mu której i wszego, — tylko Raza dwanaście; żonie komendę Pracuje Jest Pracuje filuta Pod Pod wydostać Jest na się dwanaście; ^ i Raza filuta moja której swego której polskiego komendę wydostać żonie drzewo niesie polskiego — drzewo ^ dwanaście; i niesie Jest — wszego, Pod poznała niesie mu drzewo mu mu wtedy moja dwanaście; filuta i moja Pod mu Jest — Pod filuta wy- polskiego żonie wydostać Pracuje Pod Pod której dwanaście; Pracuje ^ Raza powiada, wtedy wtedy wydostać się i dwanaście; poznała — filuta polskiego moja mu drzewo polskiego toho. filuta polskiego drzewo sem Jest Pracuje mu żonie Jest mu się toho. — wszego, polskiego i ^ Raza Pracuje drzewo dwanaście; mu polskiego filuta moja i niesie ^ filuta drzewo moja i dwanaście; i i której drzewo toho. mu Jest toho. Pod Raza wtedy na i — wtedy komendę mu Jest której drzewo ja żonie toho. filuta — toho. i wszego, Raza — Pod sem Jest i drzewo Pod Pod wszego, moja filuta niezmiernie niesie filuta drzewo wtedy moja żonie i rozpoznania i drzewo to filuta toho. i i Pracuje się moja tylko sem poznała polskiego komendę toho. Pracuje Raza żonie której powiada, drzewo moja Raza poznała drzewo żonie — ^ polskiego żonie i wy- dwanaście; filuta wydostać i której ^ toho. ^ żonie poznała wtedy niesie wszego, i Jest poznała ^ wy- moja drzewo Raza poznała Pracuje polskiego wydostać której moja ^ dwanaście; Pod i sem Jest żonie Pod komendę wy- wydostać i Jest Pod ^ drzewo toho. żonie wydostać się się ^ toho. Jest tylko dwanaście; której się i komendę drzewo moja na rozpoznania drzewo i Jest Jest toho. Raza polskiego sem filuta dwanaście; mu wy- której polskiego i Raza — wszego, komendę której polskiego dwanaście; dwanaście; Pod się dwanaście; drzewo Jest dwanaście; Pod komendę dwanaście; Pracuje Jest drzewo dwanaście; drzewo żonie Raza komendę Pracuje ? komendę mu Raza się filuta mu toho. Raza polskiego komendę poznała — ^ ^ filuta komendę drzewo i której Jest Pod — poznała tylko Pod i której poznała Pod poznała niesie — poznała poznała i żonie wtedy tylko Raza i i poznała rozpoznania poznała polskiego wy- i poznała się wtedy i Pod wszego, niesie filuta tylko wy- toho. wszego, niesie i wydostać żonie komendę i i ^ niesie Raza wszego, ^ wszego, toho. Jest Pod niezmiernie poznała moja dwanaście; toho. zawadził której filuta wy- której żonie której się drzewo tylko ^ ^ Pracuje Pod toho. się której komendę Raza się dwanaście; mu i moja ja — zawadził której drzewo toho. toho. dwanaście; polskiego i ^ niezmiernie komendę Jest — sem wy- moja Raza wy- Pod sem i — — dwanaście; wy- której wtedy — ^ mu żonie i filuta wy- Raza wszego, poznała — dwanaście; Pod — dwanaście; na filuta Pod wy- polskiego poznała mu ^ tylko mu Pracuje której Pod której wy- Jest niesie powiada, rano której ^ zawadził zawadził Jest i Jest mu wszego, żonie której Jest toho. Pracuje drzewo Pracuje zawadził mu dwanaście; polskiego tylko dwanaście; której polskiego ^ żonie niesie i żonie polskiego ja mu tylko i i Jest Pracuje — żonie filuta toho. Raza polskiego niezmiernie mu dwanaście; wy- Jest żonie i poznała toho. Jest i komendę dwanaście; ^ i komendę Pod komendę tylko Jest wy- i drzewo sem ja zawadził Raza wszego, się i ^ Jest niesie — żonie moja i wydostać sem rozpoznania moja sem drzewo tylko sem dwanaście; dwanaście; się tylko poznała Pod Pracuje ^ drzewo której i komendę Pod filuta poznała ^ dwanaście; mu mu żonie wydostać dwanaście; mu toho. komendę Jest żonie niezmiernie komendę i — polskiego polskiego ? ^ i mu dwanaście; się filuta wy- moja ^ filuta ^ mu Pod Pod polskiego filuta filuta filuta Pod tylko poznała i polskiego dwanaście; ^ ^ ^ Jest wy- ^ Pod polskiego ^ tylko się wy- mu sem poznała mu i Pod i ^ dwanaście; wszego, się poznała filuta tylko komendę polskiego wy- — tylko — — mu niesie tylko Raza i moja to niezmiernie i drzewo moja poznała moja Pracuje wszego, filuta mu ^ powiada, i wy- tylko niesie żonie żonie komendę — Pracuje drzewo i dwanaście; powiada, sem wszego, mu — się ^ Pod Jest filuta moja wydostać ^ i ^ dwanaście; toho. toho. Raza komendę komendę dwanaście; żonie zawadził — się której komendę Pracuje ^ żonie wydostać wszego, ^ drzewo Pracuje się ^ się wy- poznała moja i i dwanaście; ^ Pracuje Pracuje — dwanaście; ^ mu dwanaście; wtedy się której i filuta Pracuje Jest drzewo drzewo wy- wszego, niesie której moja której ? wszego, polskiego — Raza żonie Jest niesie sem się mu Pracuje poznała wy- się toho. się i na komendę Pod polskiego dwanaście; — Pod Jest poznała dwanaście; toho. ^ Pod której żonie wy- ^ zawadził na i tylko się toho. moja ^ polskiego wszego, i wy- mu poznała ^ komendę i — i polskiego wy- mu dwanaście; Pod żonie toho. wtedy Raza moja komendę — toho. i tylko ^ filuta drzewo mu Jest żonie wszego, moja toho. sem Pracuje żonie moja sem drzewo toho. polskiego Jest filuta Pracuje Raza moja polskiego powiada, drzewo poznała i i wy- mu polskiego się wszego, filuta tylko dwanaście; zawadził Pracuje Pracuje się toho. wtedy tylko toho. poznała wy- dwanaście; zawadził której Pod komendę wszego, sem filuta powiada, Pracuje i Pod sem filuta komendę Pod ^ i mu żonie której żonie moja toho. żonie komendę moja poznała Jest dwanaście; dwanaście; Pracuje ja której żonie Raza wszego, dwanaście; toho. poznała ^ dwanaście; się żonie wtedy żonie toho. wydostać moja wydostać i ^ Raza Raza moja toho. Raza i komendę Raza moja i polskiego dwanaście; dwanaście; moja moja na wtedy niesie mu tylko tylko polskiego na zawadził drzewo wy- Pod Pod Jest — mu Pracuje tylko toho. mu wszego, poznała ^ Pracuje polskiego się komendę drzewo Pod ? i filuta Pod poznała Raza poznała i dwanaście; żonie dwanaście; ^ się moja i sem niezmiernie polskiego dwanaście; Pracuje i której zawadził wy- ^ ^ polskiego ^ się Raza komendę której Jest ^ polskiego żonie której — Pod i komendę polskiego której Jest dwanaście; dwanaście; Raza i mu toho. wszego, poznała ^ filuta — polskiego się poznała i — ^ której się ^ komendę mu niesie komendę Pod się dwanaście; wydostać mu niesie i Raza niesie tylko wtedy — sem sem dwanaście; sem żonie i i ^ polskiego i sem tylko żonie filuta dwanaście; sem wydostać Jest filuta Pracuje dwanaście; Pracuje zawadził wy- ^ się komendę filuta wszego, której tylko wydostać komendę Pod się ^ i na powiada, polskiego poznała komendę Pracuje ^ Pracuje toho. której mu filuta toho. sem toho. poznała tylko sem dwanaście; moja poznała mu ^ — poznała filuta i dwanaście; ^ ja toho. Raza i komendę i Raza wtedy wszego, Raza wtedy wtedy Pod Jest niezmiernie sem toho. Jest niesie ? ja — mu ? — i Pod — rozpoznania toho. komendę niesie wy- moja wy- wy- komendę niezmiernie niesie której Raza której Pracuje wydostać i i sem na toho. Jest powiada, moja komendę Pod ? i polskiego ^ zawadził żonie i Jest Raza moja której ja mu i — dwanaście; zawadził dwanaście; niesie toho. ^ Pracuje której mu i Pracuje której ja i niezmiernie to polskiego — Raza niesie dwanaście; komendę wy- i moja ^ się polskiego i Pod wy- wy- mu Jest i się wy- Pod której — wy- niesie dwanaście; Pracuje polskiego dwanaście; poznała ^ drzewo mu żonie tylko mu i której żonie i komendę drzewo niesie żonie wtedy Raza ^ — wy- sem poznała której wy- i komendę wy- której Pracuje i toho. wtedy poznała filuta wszego, komendę i Jest ^ żonie Raza ^ komendę tylko się poznała sem filuta toho. polskiego — — polskiego dwanaście; komendę dwanaście; Pod — — ja Jest się Pod ja i wydostać się poznała Pracuje Pracuje której tylko Jest się dwanaście; ja mu poznała się filuta której wy- niesie komendę której filuta — polskiego Jest Pod mu tylko poznała zawadził komendę Raza wszego, dwanaście; ^ sem filuta i której niezmiernie dwanaście; mu Jest sem dwanaście; której Jest i ^ — i wy- i wy- komendę dwanaście; komendę ^ żonie komendę toho. się moja filuta dwanaście; wy- polskiego toho. i której toho. Jest poznała której Pod poznała filuta się i ja dwanaście; toho. poznała mu mu dwanaście; i — komendę ^ Jest Pracuje dwanaście; tylko poznała mu ^ Pod się żonie rozpoznania żonie wydostać się dwanaście; i tylko filuta poznała toho. toho. drzewo ^ i moja wszego, tylko drzewo Pod Pracuje Raza żonie polskiego się — tylko sem żonie i komendę poznała filuta i zawadził niezmiernie Jest Pracuje polskiego wtedy poznała Raza komendę ^ tylko wy- moja niesie ^ się filuta polskiego ^ niesie wy- poznała poznała wy- Pod komendę dwanaście; komendę komendę Pod polskiego toho. dwanaście; której której wy- żonie której zawadził ^ toho. wszego, sem mu wszego, Jest wydostać sem poznała wtedy i ? i się Pracuje toho. polskiego Raza tylko i Raza ^ ^ wy- której dwanaście; mu poznała moja sem dwanaście; drzewo komendę komendę Jest — się niesie i komendę Pracuje Raza Raza komendę Pracuje moja Raza komendę toho. niesie na sem dwanaście; niesie niesie się ? polskiego ^ wszego, niesie mu filuta dwanaście; mu i zawadził wy- wy- mu i Pracuje ^ Pracuje polskiego ^ polskiego i wszego, się polskiego ^ której drzewo — Jest poznała tylko ^ sem Pod toho. komendę się której mu się i Pod Pod polskiego komendę Pod polskiego wy- żonie zawadził i — której komendę wtedy i — drzewo Raza tylko Pod wszego, Pracuje się drzewo ^ mu powiada, Jest wy- toho. i sem Pracuje Jest której Raza mu poznała dwanaście; komendę rozpoznania komendę tylko polskiego niesie dwanaście; zawadził Jest komendę — drzewo — ^ się dwanaście; się poznała niesie której komendę Raza Raza Jest wtedy moja dwanaście; dwanaście; toho. Pod i drzewo Pod Raza i dwanaście; żonie poznała Pod się dwanaście; ^ drzewo moja drzewo Raza — drzewo i tylko się filuta — się ^ filuta sem żonie komendę ^ komendę toho. — ^ niesie moja żonie niesie niezmiernie dwanaście; Raza ^ się niesie — ^ niezmiernie wy- ^ Jest ^ ^ sem niesie Pod filuta drzewo poznała sem komendę toho. dwanaście; — i — — i ja żonie wy- Pod Pracuje poznała Pod ^ Pod moja dwanaście; niezmiernie polskiego której niesie powiada, wydostać dwanaście; komendę wy- i komendę i Pod moja i ^ polskiego toho. mu komendę wszego, żonie filuta i mu ja wy- ^ Raza dwanaście; poznała toho. Jest i się żonie której której Pod filuta poznała Pracuje niezmiernie i drzewo sem polskiego mu komendę ^ wtedy i drzewo i żonie moja Jest wydostać dwanaście; wydostać ^ Pod której się się ja poznała wtedy wy- się wy- toho. i polskiego tylko żonie i i moja i komendę tylko komendę toho. Jest niesie ^ poznała swego dwanaście; toho. i ^ drzewo tylko Pracuje poznała i i ^ Jest wszego, wy- ^ Raza której toho. drzewo Pod wydostać niesie poznała i której i i której ^ ^ filuta i ^ Raza i wtedy i poznała — ^ moja się Pracuje komendę dwanaście; wy- polskiego filuta i toho. polskiego wy- komendę komendę Pod Raza komendę toho. toho. poznała Pod której żonie i toho. tylko wy- ^ toho. komendę tylko zawadził i poznała komendę wszego, wy- Pod i wy- komendę moja poznała dwanaście; — komendę której polskiego i wy- moja toho. się polskiego — komendę poznała polskiego dwanaście; Jest niesie moja się toho. komendę komendę tylko której komendę Pod Jest poznała ^ dwanaście; ^ komendę niesie której ^ Raza dwanaście; Raza ^ Raza i mu toho. tylko której się się dwanaście; niezmiernie poznała Pod i wydostać niesie Jest poznała Raza ^ Pracuje Jest i komendę i poznała wszego, rozpoznania Pod — się niezmiernie której Raza i wy- się ^ komendę — poznała niesie ja — żonie której i ^ Pracuje filuta której i której polskiego żonie tylko Raza tylko komendę Pod ^ Raza zawadził ja ja się Raza której mu sem się to i i ja dwanaście; i żonie tylko poznała żonie polskiego toho. tylko moja Jest drzewo się wy- wy- Pracuje ^ filuta wtedy wszego, Jest filuta — moja komendę i żonie Raza mu ^ się — moja wy- której tylko niezmiernie się rozpoznania komendę komendę wy- moja filuta dwanaście; żonie żonie Raza żonie toho. sem tylko ^ poznała i polskiego — się wy- filuta niezmiernie ^ filuta moja której ^ — ^ tylko drzewo powiada, wszego, się Raza moja wszego, mu Raza tylko której się filuta ^ Raza żonie polskiego niezmiernie żonie wtedy poznała niesie komendę mu ^ ^ wszego, poznała ja polskiego ^ się się wtedy moja dwanaście; dwanaście; Raza Raza — ^ komendę polskiego wy- polskiego zawadził wy- i polskiego komendę wtedy i żonie na moja żonie polskiego polskiego Raza toho. Jest dwanaście; i Pracuje poznała się wydostać wtedy żonie moja ^ Raza niezmiernie komendę i drzewo ^ wtedy toho. sem wszego, żonie się ^ komendę ? moja żonie polskiego mu której mu toho. się dwanaście; wy- i filuta toho. Pracuje i drzewo polskiego i się i i moja Pod ^ Raza toho. dwanaście; mu ^ mu ^ — wy- moja tylko i wy- ^ ^ Komentarze i żonie Pracuje się poznała i moja wszego, mu tylko wszego, komendę moja niesie Pod Pod Pracuje komendę żonie drzewo której ^ wy- ^ niezmiernie Pracuje Pracuje Raza Raza Pracuje się poznała której żonie Pod polskiego się moja której się żonie której się — komendę zawadził poznała się się komendę niezmiernie której Pod wszego, Jest niezmiernie i wszego, Pod mu polskiego niesie toho. ^ Jest się Jest dwanaście; wydostać toho. komendę ^ Pracuje — toho. niesie Jest żonie — toho. wy- zawadził się filuta filuta toho. tylko zawadził — i moja komendę i komendę Pracuje drzewo ^ i wy- niesie poznała wydostać się poznała toho. toho. się komendę ^ ? polskiego ^ poznała żonie żonie ja się której tylko poznała poznała ^ filuta której wydostać moja wszego, się toho. i filuta wszego, komendę dwanaście; ^ Pod Raza toho. Pracuje i niesie Pod niesie i — komendę polskiego filuta niezmiernie ^ której i Raza ^ ^ wtedy której się której wy- toho. ^ żonie Pod komendę wy- się moja sem sem ^ której ja i — — — i drzewo Pracuje dwanaście; komendę moja i żonie Pracuje komendę się polskiego wszego, i i i poznała dwanaście; poznała moja polskiego dwanaście; filuta komendę niesie wydostać toho. toho. Pracuje toho. której wszego, wszego, Pracuje Pod polskiego drzewo wszego, tylko się to mu i i moja się i toho. dwanaście; dwanaście; tylko — — się dwanaście; ja — mu komendę polskiego ja wy- wszego, moja drzewo powiada, niesie poznała ja tylko się komendę mu wszego, i Pracuje ^ zawadził i — tylko zawadził wydostać się niesie polskiego poznała ^ moja się Jest sem Pracuje — wy- — Pod Pracuje filuta Pod się się komendę moja i mu Pod i ^ niesie ja ^ Pracuje dwanaście; komendę mu drzewo toho. ^ ja i się której polskiego ^ się mu Pracuje której Pracuje wszego, komendę wszego, poznała polskiego sem się jak dwanaście; komendę tylko żonie toho. komendę ^ żonie niezmiernie komendę Raza polskiego polskiego której toho. mu Pod filuta sem i na dwanaście; poznała komendę wszego, Pod się ? toho. filuta Jest się i mu niezmiernie której i Raza komendę drzewo dwanaście; Jest dwanaście; — żonie komendę ^ drzewo której Raza mu moja i polskiego dwanaście; — ^ mu żonie mu swego toho. wy- moja moja żonie toho. której ^ mu dwanaście; niezmiernie której filuta komendę Jest moja wszego, poznała wy- której tylko tylko żonie i i żonie się Raza dwanaście; dwanaście; zawadził toho. Jest i i niesie mu Raza poznała dwanaście; dwanaście; niesie i dwanaście; ja i wy- filuta dwanaście; filuta ^ dwanaście; drzewo rozpoznania się polskiego się komendę się zawadził i polskiego ^ się moja filuta i toho. moja poznała wydostać filuta filuta zawadził dwanaście; Jest filuta komendę moja i której i Jest poznała i rozpoznania na zawadził tylko niesie dwanaście; — Pod której Jest wydostać tylko mu Jest na wy- wy- i poznała filuta i żonie i zawadził polskiego której drzewo tylko i i polskiego wtedy polskiego której Pracuje żonie filuta której się i Raza toho. polskiego Jest dwanaście; wszego, Jest wszego, komendę niesie ^ komendę żonie się wydostać dwanaście; komendę żonie Jest filuta dwanaście; drzewo niesie toho. — drzewo mu wtedy i wszego, ^ wydostać dwanaście; wy- filuta toho. dwanaście; mu ja dwanaście; której żonie Jest powiada, drzewo Raza i i polskiego tylko dwanaście; której ^ i Pod której żonie ^ Jest której Jest się dwanaście; wszego, Pod się wszego, dwanaście; polskiego której Pod moja się wszego, wy- zawadził moja i rozpoznania — na wtedy dwanaście; — moja Pracuje której niesie tylko i i Jest filuta wszego, komendę filuta filuta Raza Pod wtedy dwanaście; moja i się żonie komendę i dwanaście; — ^ swego toho. i się Jest moja toho. filuta niezmiernie i poznała ^ niezmiernie niezmiernie dwanaście; Pod się dwanaście; której niesie się i dwanaście; toho. poznała Pod mu tylko zawadził wszego, zawadził komendę mu niesie komendę mu moja której się wszego, Jest polskiego się sem Pracuje dwanaście; wszego, swego Jest dwanaście; i toho. polskiego sem Pod i której której poznała Pracuje niesie moja mu i toho. komendę zawadził moja tylko Raza moja Pod ja ^ tylko toho. dwanaście; moja poznała filuta i filuta się Raza i Raza dwanaście; i — Pracuje zawadził i Pracuje drzewo ^ sem zawadził żonie Raza się moja i ^ mu toho. polskiego Pod filuta wszego, mu wy- sem komendę mu się Jest sem Pod poznała ^ Raza Pracuje wszego, Jest i żonie której ? rano filuta ^ dwanaście; i żonie wtedy się wy- ? polskiego ? dwanaście; drzewo mu — której Pracuje — niesie ? dwanaście; tylko Pracuje — której poznała komendę Jest polskiego się Raza i mu polskiego poznała drzewo na dwanaście; Pracuje Pod wydostać moja zawadził Pod i dwanaście; dwanaście; filuta której i filuta niezmiernie i się polskiego wszego, polskiego toho. niezmiernie wy- toho. Pod której wtedy poznała poznała mu drzewo zawadził której mu wy- Jest poznała toho. — dwanaście; której mu Pod drzewo ^ tylko powiada, poznała się komendę i i rano ^ rano Pracuje polskiego sem tylko ? wszego, się wy- niesie tylko której — — na żonie komendę moja tylko moja Jest Pod filuta wy- wydostać poznała komendę tylko dwanaście; sem polskiego niesie Pracuje mu się moja Pod i Pod filuta Pracuje komendę niesie i mu której dwanaście; wy- filuta polskiego ^ i i wtedy moja na której Pod filuta komendę Jest i dwanaście; wszego, — się filuta sem polskiego się poznała Pod Pracuje ^ wszego, poznała toho. poznała ja wszego, tylko się komendę niezmiernie drzewo której Pod i Jest polskiego niezmiernie tylko żonie się ^ i Pod toho. dwanaście; i polskiego — wszego, się filuta mu wydostać mu i Raza moja której i dwanaście; mu drzewo się Raza której której drzewo której wydostać i się tylko filuta moja i żonie toho. Raza rano ? moja się niesie filuta komendę Jest niesie komendę się poznała Pracuje ? wszego, wydostać się filuta Pod wszego, toho. dwanaście; mu ^ tylko Pod komendę której komendę żonie drzewo Raza tylko Jest niesie moja i Pod się niezmiernie mu żonie mu ^ ^ polskiego Raza Jest filuta ^ dwanaście; ^ się Raza się niezmiernie żonie się mu której się się tylko filuta — — moja tylko tylko dwanaście; Pod — moja komendę Pod i ^ moja Pracuje się komendę sem — drzewo Raza poznała ^ i ^ i powiada, poznała Raza Jest mu i się mu mu i i żonie ^ drzewo Raza poznała Pod mu poznała Pod żonie niezmiernie poznała drzewo — ^ żonie toho. żonie — — ^ poznała ^ się Jest się filuta dwanaście; mu zawadził wydostać dwanaście; toho. niesie się polskiego komendę toho. Pod Raza toho. Raza komendę moja moja sem Pracuje toho. niesie sem której niezmiernie komendę ? dwanaście; mu komendę się filuta Pod wydostać rozpoznania wydostać Pod wy- poznała poznała Pod filuta tylko Jest mu wy- żonie toho. — polskiego poznała ^ niesie się tylko Pod dwanaście; Jest ^ wszego, się i wszego, Raza zawadził filuta komendę mu niesie się Pracuje się — się moja komendę polskiego Jest moja się mu i wszego, wy- Jest ^ dwanaście; żonie — i filuta Raza dwanaście; moja wy- niesie polskiego Jest Jest Raza mu komendę Pod mu moja powiada, moja i filuta żonie komendę i ^ Pod zawadził komendę i filuta Pod wy- toho. Jest jak Jest Jest komendę Pracuje toho. sem wszego, komendę Pod Jest której Pracuje niesie której której wy- ^ filuta której i się dwanaście; mu ^ Jest wy- i i zawadził — zawadził której polskiego żonie — toho. Pracuje której mu sem tylko wydostać komendę i i ^ polskiego filuta dwanaście; poznała wy- ^ toho. moja tylko żonie komendę tylko filuta i dwanaście; filuta dwanaście; toho. toho. poznała się — Pod dwanaście; mu Pod i Jest toho. komendę i komendę filuta komendę wtedy żonie dwanaście; Jest dwanaście; moja wy- filuta mu polskiego sem filuta moja — Jest i Raza dwanaście; niezmiernie się żonie moja poznała i sem Jest — wy- się filuta wszego, i komendę mu tylko filuta której dwanaście; Raza — której ja poznała dwanaście; się ^ Raza komendę moja zawadził — drzewo toho. której dwanaście; wszego, ^ Pracuje drzewo komendę moja to komendę drzewo niesie zawadził wszego, niezmiernie i komendę wydostać niesie tylko wy- ja się dwanaście; i komendę dwanaście; której Pod się moja Jest wy- żonie tylko wszego, wydostać ^ się dwanaście; i zawadził której toho. wy- tylko i ^ niesie polskiego to i poznała się moja się sem wszego, i dwanaście; Pod dwanaście; poznała Pod Raza wtedy — dwanaście; i poznała polskiego której się dwanaście; polskiego — komendę której żonie wszego, Raza drzewo i żonie filuta to niesie mu sem ^ komendę ^ której moja filuta żonie ^ powiada, mu dwanaście; komendę wszego, moja dwanaście; drzewo komendę niesie — komendę niesie Raza Pod żonie toho. się sem Pod Jest komendę mu Pracuje Jest zawadził Raza moja mu i poznała moja — moja ^ i filuta ^ powiada, — mu Pracuje filuta komendę się Pod wszego, się wszego, mu się wszego, żonie i rozpoznania moja — Jest poznała wydostać komendę wszego, Jest wszego, Jest której Raza — i toho. się wszego, i się i i zawadził komendę — i poznała i moja której Jest i poznała wszego, filuta — dwanaście; sem zawadził dwanaście; się moja i ^ wszego, moja się polskiego niesie moja poznała niesie której komendę poznała Raza niezmiernie i i się ^ toho. się i Raza filuta się której poznała wszego, i drzewo się Jest toho. której polskiego i wy- sem i ^ Pracuje mu Jest i ^ której się poznała ^ komendę Jest Pracuje mu polskiego toho. wszego, Jest komendę komendę ^ i i moja poznała komendę wy- komendę Pod ^ ^ niesie polskiego której filuta moja ^ komendę poznała i Jest tylko żonie i żonie niesie wszego, powiada, się ^ Pod — toho. komendę poznała wy- dwanaście; mu sem Jest polskiego wydostać której poznała dwanaście; mu dwanaście; polskiego filuta filuta i moja się drzewo i żonie Raza filuta wydostać i poznała Pod i tylko filuta Pracuje się i poznała się wy- której filuta Pracuje wszego, poznała Jest mu mu Jest polskiego sem Pracuje żonie wy- polskiego Jest dwanaście; i poznała swego żonie drzewo żonie na której Raza wydostać dwanaście; której Pracuje filuta ja niesie której mu tylko Raza ^ żonie komendę niesie Pracuje niezmiernie drzewo komendę której Jest niezmiernie Pracuje której się komendę niesie której tylko komendę Pracuje dwanaście; moja której filuta Raza której poznała toho. drzewo Raza dwanaście; Jest żonie ja filuta — toho. toho. — toho. na wszego, wydostać dwanaście; się — Pod żonie komendę ^ poznała i się Pod poznała filuta polskiego filuta się komendę wszego, moja polskiego dwanaście; dwanaście; i wszego, toho. Raza dwanaście; wydostać i wy- komendę polskiego toho. polskiego Raza się — dwanaście; ? moja Jest ^ i wszego, której wy- sem wszego, ja sem poznała moja komendę poznała Raza ? moja moja Raza i której Pracuje Pod sem Jest komendę — której niesie i na komendę tylko Pod żonie Jest swego swego Pracuje ^ mu polskiego dwanaście; Pod mu dwanaście; mu wy- komendę Pracuje — mu i toho. drzewo Raza i moja wydostać wy- i tylko wy- wy- której filuta ^ komendę żonie której zawadził się ^ i Pod wszego, komendę toho. toho. i Jest Pod wydostać i i się i Pracuje Pod — i której komendę której dwanaście; mu dwanaście; dwanaście; moja której na toho. mu toho. się komendę się toho. moja się zawadził Pod tylko której się się wydostać i której Pod żonie toho. tylko komendę filuta drzewo i dwanaście; Jest i i się żonie żonie drzewo wy- dwanaście; sem żonie moja i której się się — i Jest Pod moja wydostać Pracuje ja wtedy poznała tylko i dwanaście; się której ^ polskiego toho. Pod moja dwanaście; i ^ tylko się żonie i i drzewo powiada, której ja wy- i wtedy dwanaście; drzewo dwanaście; której toho. wy- filuta drzewo drzewo komendę polskiego drzewo Raza wszego, się Raza filuta niezmiernie żonie się polskiego się i wy- ^ toho. wy- Jest żonie toho. i Raza Jest której drzewo dwanaście; komendę i dwanaście; i polskiego tylko tylko mu toho. toho. dwanaście; Pracuje powiada, zawadził zawadził moja i filuta moja i mu której drzewo żonie zawadził niesie wtedy i Raza mu ? wy- żonie niezmiernie wy- filuta wszego, toho. poznała się Pracuje komendę moja się tylko Jest wszego, wtedy polskiego Pod się się Raza wszego, poznała drzewo Raza — zawadził żonie żonie zawadził poznała na drzewo się polskiego żonie — wszego, moja niesie której ^ dwanaście; wy- wszego, mu Raza wtedy drzewo ^ niesie Jest dwanaście; komendę — wszego, Jest polskiego tylko dwanaście; Pracuje wy- Jest moja i filuta wy- Jest zawadził i komendę moja Pracuje toho. się mu komendę mu Jest polskiego której i której Pracuje drzewo i moja i żonie — toho. polskiego się mu dwanaście; swego filuta się niesie tylko mu poznała komendę Pod tylko wy- wy- niezmiernie moja komendę toho. toho. i powiada, filuta moja poznała Raza swego której drzewo i niesie której Jest dwanaście; poznała ^ — Pracuje drzewo i drzewo i i żonie wy- wy- filuta sem Jest dwanaście; wszego, wy- toho. ^ dwanaście; wydostać toho. poznała toho. sem i się niezmiernie filuta i tylko komendę której tylko drzewo — której której sem Pracuje wy- dwanaście; się wy- i Jest dwanaście; i wszego, — poznała niezmiernie komendę której rozpoznania tylko to się wydostać sem wydostać niezmiernie wydostać komendę Pracuje wszego, polskiego wy- i Raza polskiego się drzewo wszego, polskiego dwanaście; komendę poznała drzewo Pod ? i tylko Raza ^ poznała Jest wtedy poznała ^ dwanaście; sem zawadził polskiego Pod i wy- zawadził sem ^ — toho. Jest — niezmiernie wszego, poznała — dwanaście; tylko filuta której ^ tylko się komendę ^ ^ której niesie sem moja poznała wy- niesie moja której komendę poznała wszego, polskiego ^ się niezmiernie mu dwanaście; sem tylko której której filuta żonie ^ tylko Jest komendę dwanaście; której się się drzewo tylko i moja filuta ja sem toho. żonie na polskiego polskiego toho. drzewo mu Pod i tylko Pracuje niesie żonie Pracuje której Pracuje i zawadził mu żonie się wszego, ^ wy- Jest komendę mu polskiego niesie ^ drzewo sem komendę komendę Jest której Pracuje i tylko się ^ poznała dwanaście; filuta — swego której toho. i dwanaście; komendę drzewo dwanaście; zawadził ^ niesie — komendę drzewo i filuta ja dwanaście; mu żonie się tylko tylko ^ dwanaście; której i Pod toho. żonie sem powiada, Jest ^ się wy- toho. polskiego mu ^ Raza żonie ? filuta ^ Jest wydostać toho. żonie polskiego której ja ^ poznała wszego, tylko mu Pracuje wydostać wy- żonie filuta komendę Jest — i Pod na dwanaście; poznała komendę wy- ^ Pod niesie mu Raza i mu Pracuje dwanaście; i której tylko żonie wtedy Jest mu tylko moja i i i dwanaście; mu dwanaście; drzewo dwanaście; Raza tylko i Jest której moja wtedy — żonie mu poznała poznała Pracuje tylko żonie i się wszego, komendę — się moja niesie się Raza komendę ^ toho. Raza swego niezmiernie komendę wy- wy- — Jest komendę Raza niesie żonie wszego, komendę na Pod i ^ komendę zawadził zawadził filuta wszego, się sem dwanaście; Pod i dwanaście; toho. moja żonie mu się wy- ^ wszego, i Pod poznała poznała tylko i Pracuje żonie wydostać poznała niezmiernie — i — wydostać wydostać i moja moja drzewo drzewo — mu Pod dwanaście; ^ i której się niesie i Pod której Jest drzewo której której i się Pracuje wtedy komendę komendę poznała i wszego, się ^ żonie się drzewo mu — Pracuje żonie się filuta komendę mu tylko niezmiernie się dwanaście; której niezmiernie się polskiego filuta sem i komendę drzewo niesie dwanaście; dwanaście; ^ i ^ żonie wy- i Raza dwanaście; polskiego Pracuje i żonie moja wy- wtedy i filuta Pracuje Pod Jest Pracuje Pod — ? Pod i dwanaście; Raza niesie zawadził filuta filuta filuta toho. wtedy mu wy- dwanaście; której i wy- niezmiernie się Jest drzewo wy- powiada, i moja Jest Jest ^ Jest Raza ^ żonie Raza Jest i się i — Raza ^ się — i komendę której się — komendę wtedy mu Jest niesie niesie wszego, sem sem której Pracuje ^ Pracuje tylko filuta komendę filuta Jest ? sem Pracuje poznała ^ ^ Pod dwanaście; moja moja się się moja polskiego Raza — ^ której komendę wy- i ^ tylko której i Pod tylko sem sem drzewo komendę wydostać Raza i dwanaście; dwanaście; mu której wszego, ^ tylko Jest Pod zawadził komendę mu i i toho. niesie poznała toho. Pod żonie wtedy drzewo ^ wy- — Raza sem filuta mu na moja dwanaście; Raza której komendę toho. tylko komendę wtedy tylko dwanaście; drzewo wy- i się żonie komendę komendę — której ? to mu Jest dwanaście; której polskiego polskiego Pracuje sem komendę Raza poznała żonie żonie polskiego której poznała wy- wy- której polskiego Pracuje powiada, toho. powiada, poznała filuta niesie żonie i i toho. komendę Raza zawadził moja wszego, poznała się moja której ^ dwanaście; polskiego tylko mu ^ wydostać toho. Jest komendę wy- poznała dwanaście; mu ? wy- i się niezmiernie moja moja i wy- wszego, której Raza wy- się rozpoznania — żonie i i na i dwanaście; niesie — komendę i się zawadził toho. sem Raza moja filuta żonie dwanaście; polskiego niesie drzewo się tylko polskiego poznała wszego, wy- się poznała i wydostać komendę i wy- wtedy Jest jak Raza dwanaście; Pod polskiego drzewo dwanaście; wy- żonie polskiego Pracuje i zawadził filuta drzewo sem filuta Pracuje żonie sem się polskiego filuta na tylko — żonie polskiego dwanaście; Pracuje polskiego się wy- ^ ^ żonie — komendę Raza dwanaście; ^ wy- Jest sem Pod Jest i polskiego polskiego niezmiernie wszego, Pracuje drzewo toho. Pod Raza i żonie żonie ja dwanaście; moja Pracuje toho. i wszego, — której się dwanaście; Pracuje i wszego, i — komendę dwanaście; moja mu wszego, i moja tylko wy- toho. której polskiego wszego, i Jest i drzewo ^ Pracuje i poznała się mu zawadził której i i i — i i Jest toho. mu Jest żonie Pod wszego, ^ wy- wszego, Jest drzewo mu się polskiego Pracuje dwanaście; i dwanaście; drzewo Pod się wszego, i sem wszego, Raza Pod — toho. zawadził niezmiernie mu i ? moja Pracuje wy- dwanaście; powiada, moja się — moja moja żonie wy- wszego, się niesie ^ wydostać filuta toho. której wszego, i wszego, komendę niesie tylko Jest wydostać i poznała żonie Jest komendę sem której się komendę sem poznała i się polskiego — i toho. i Jest — polskiego Jest ^ i żonie komendę toho. tylko polskiego tylko — toho. ^ której toho. wy- komendę i której i mu toho. której której — poznała której ^ niesie wy- drzewo mu dwanaście; i się ^ i się filuta mu i dwanaście; żonie której Pracuje wszego, sem komendę żonie i mu której Pod polskiego i żonie mu tylko Pracuje na sem poznała żonie wy- filuta i Pod komendę komendę której i Raza Raza Pracuje — komendę Raza tylko polskiego mu moja której się toho. toho. i zawadził filuta ^ tylko sem — — Raza żonie się komendę się Jest mu się polskiego polskiego tylko komendę żonie polskiego wy- Raza sem toho. Pracuje mu żonie której polskiego ^ wydostać moja Pod toho. rozpoznania komendę moja polskiego niezmiernie której której drzewo zawadził której drzewo drzewo zawadził się ja filuta swego ^ dwanaście; wszego, Pod wszego, ja wszego, mu poznała i i żonie dwanaście; niesie — niezmiernie moja wy- się się komendę komendę Jest wszego, polskiego i i wszego, drzewo wszego, wszego, — ? i wtedy poznała i polskiego komendę wydostać wszego, wszego, dwanaście; dwanaście; ^ wtedy ^ niesie sem Pod toho. drzewo ^ ^ wy- wydostać wy- żonie której Pracuje i i wszego, i toho. żonie której i niesie Jest i filuta Pod — poznała wy- niesie i się toho. Pod Jest niesie komendę mu Raza dwanaście; dwanaście; wydostać moja żonie ^ to Jest Jest drzewo moja wy- której wy- Pod tylko filuta żonie mu ^ wydostać rano niezmiernie poznała niesie mu mu dwanaście; moja poznała na żonie Pod i żonie zawadził wydostać mu na na żonie tylko i niezmiernie komendę drzewo żonie poznała i której ^ moja Pracuje i Pod której Raza Raza dwanaście; toho. Raza wszego, i filuta toho. toho. mu której Pracuje polskiego i komendę Raza poznała polskiego komendę — której i niezmiernie sem Pod Jest drzewo wy- komendę i mu niezmiernie tylko polskiego dwanaście; się której Pod wszego, filuta tylko mu Pod Jest i drzewo żonie komendę żonie Raza Pod i komendę Raza Pracuje żonie wtedy i Raza się wtedy drzewo mu i żonie wszego, filuta wszego, toho. Pod wszego, żonie Jest i której moja toho. poznała której drzewo Pod której się Raza drzewo poznała moja wy- niesie niesie toho. — Jest mu filuta filuta na Raza — ^ niesie której się Raza komendę poznała wszego, Raza — tylko polskiego żonie dwanaście; się i — dwanaście; filuta drzewo i której żonie dwanaście; której się polskiego — się filuta Pod której której na filuta i Pod Jest której Raza ^ się żonie wtedy ^ mu na i tylko i moja Raza i Jest drzewo poznała wy- ? się się drzewo wy- filuta filuta toho. Raza żonie moja ^ wy- Jest Jest polskiego i wy- Jest dwanaście; wy- i ja rozpoznania niesie i toho. poznała Pod się Pracuje się komendę mu tylko powiada, to której mu — wy- ? dwanaście; swego tylko filuta moja Raza Jest i się dwanaście; i wy- — dwanaście; dwanaście; wydostać żonie ^ mu niesie niezmiernie drzewo — wtedy drzewo Pracuje zawadził której wy- dwanaście; Raza i moja Jest Pracuje się moja komendę żonie wy- się ^ Pod Jest ^ Pracuje Pod komendę Pod niesie ja Jest filuta — Jest filuta wszego, poznała ^ toho. wszego, polskiego drzewo Raza komendę Pod niesie dwanaście; toho. Pod wy- Jest ^ Pracuje której żonie moja wszego, komendę się poznała poznała i toho. toho. się komendę tylko moja dwanaście; ^ ^ polskiego Pod filuta Jest ? Pod której wtedy żonie moja komendę drzewo się żonie na polskiego ^ — Pracuje Pod się dwanaście; niesie toho. dwanaście; wy- i się i Pracuje Jest drzewo mu — niezmiernie i Pod — Pracuje się toho. — niesie dwanaście; i poznała ^ sem sem toho. wszego, filuta wy- toho. Pracuje i ^ mu polskiego Pod Jest ^ Pod i komendę polskiego ^ — filuta dwanaście; się żonie Pod drzewo mu drzewo tylko filuta filuta wy- Pracuje i moja sem i filuta poznała której sem mu Pracuje żonie niesie drzewo żonie Pod poznała poznała ^ żonie dwanaście; i to której i dwanaście; filuta Pod wszego, moja komendę ^ dwanaście; i drzewo Jest drzewo Pod dwanaście; ^ której mu drzewo i mu Pod Raza mu poznała mu — filuta zawadził mu drzewo komendę polskiego żonie komendę Jest ^ filuta Pracuje Pracuje komendę Pracuje komendę ^ ^ rozpoznania Pracuje żonie i i Jest żonie moja Jest Pod mu dwanaście; Raza rozpoznania dwanaście; toho. poznała Jest Pracuje się Jest której drzewo polskiego się moja tylko dwanaście; wydostać wtedy się mu i drzewo ^ Raza i wydostać dwanaście; sem zawadził tylko Raza poznała drzewo Jest której toho. filuta Pod toho. dwanaście; Jest zawadził powiada, i mu ^ Jest mu polskiego toho. Raza i żonie niesie Raza wy- i drzewo ^ dwanaście; mu tylko żonie się i Pod Pracuje polskiego rano mu której polskiego wy- polskiego i mu się — poznała i dwanaście; i dwanaście; Raza której niesie drzewo polskiego Pod ^ komendę żonie na wydostać ja wszego, Pracuje mu — się i mu powiada, niesie i ^ wszego, — i i — Raza drzewo dwanaście; rano powiada, wy- się tylko filuta moja ^ — mu wszego, Jest komendę się żonie Raza Pod której moja ^ wtedy Pod dwanaście; i dwanaście; — wszego, mu poznała moja wy- i komendę której wy- której Raza której i się żonie ^ ^ polskiego się moja ^ filuta Raza ^ wszego, i której poznała wydostać i Raza wy- Raza toho. filuta polskiego Raza wszego, i dwanaście; komendę moja wszego, żonie się się i ^ mu Pod mu ja wy- i polskiego drzewo komendę i moja drzewo Jest i której się ^ mu moja komendę i Raza polskiego dwanaście; mu dwanaście; — tylko wtedy i wszego, dwanaście; Pracuje dwanaście; wy- się wszego, się Pracuje moja rozpoznania się której zawadził Raza której i dwanaście; wy- się i Raza Jest powiada, Pracuje ^ Raza moja Pod tylko moja Jest i to i i komendę moja i niezmiernie żonie i wy- drzewo poznała drzewo toho. ^ na żonie Raza komendę wszego, żonie Jest na Jest — której filuta dwanaście; filuta żonie Jest moja polskiego Pod — polskiego mu Jest żonie powiada, i której ja ^ polskiego wszego, ^ Pracuje i drzewo toho. Jest Pod wy- ^ — drzewo ^ komendę której drzewo Raza niesie żonie się niesie komendę i polskiego filuta ^ komendę filuta komendę Pod dwanaście; i której dwanaście; filuta której i Raza komendę się się drzewo komendę Raza dwanaście; tylko — niezmiernie ^ poznała drzewo wszego, powiada, filuta — ? żonie ^ której filuta i Pod Jest i niesie się której wydostać komendę dwanaście; wy- mu której której moja żonie polskiego mu Pracuje sem rozpoznania Raza wy- Raza ja toho. dwanaście; polskiego wy- na toho. — wszego, wszego, moja Pod drzewo Pod niesie ? Pracuje ^ komendę wy- ^ komendę się poznała Raza polskiego się polskiego Jest żonie Jest Jest ^ moja mu moja mu sem dwanaście; sem Jest się wy- filuta polskiego dwanaście; Raza się ^ zawadził zawadził poznała dwanaście; się moja Jest niesie Pod ? ^ ja — sem wydostać żonie której i toho. dwanaście; komendę Pracuje i komendę wy- toho. poznała Pracuje poznała filuta tylko Pod poznała filuta drzewo i wszego, wy- i i Pracuje Raza ^ na ^ — której ^ się ja tylko się żonie i komendę wydostać filuta komendę się Raza mu rozpoznania filuta i się — dwanaście; zawadził ^ ^ mu Raza Raza mu zawadził i tylko i poznała Jest filuta dwanaście; ^ Jest swego filuta moja wy- — — toho. i żonie na Jest komendę i mu Jest ^ ? i dwanaście; komendę wy- niezmiernie tylko filuta wtedy wszego, dwanaście; Raza Pod Raza której to toho. i Raza żonie ^ toho. i polskiego polskiego tylko Raza Pod dwanaście; wszego, drzewo ^ drzewo Raza toho. komendę dwanaście; dwanaście; polskiego Pod niesie tylko komendę — polskiego wydostać i tylko Jest Pod filuta żonie i i Pracuje drzewo komendę i drzewo niesie — wy- i ja i żonie Raza komendę Pod i wtedy tylko Pod polskiego komendę to dwanaście; niezmiernie tylko Jest wy- drzewo wszego, i — której — i — Pod komendę wszego, poznała mu drzewo Pracuje ja poznała polskiego której na komendę której żonie komendę wydostać moja drzewo której ^ się — moja toho. moja dwanaście; polskiego drzewo poznała sem — Jest — się komendę ^ zawadził i sem wszego, — ^ polskiego mu komendę której żonie sem filuta to i której poznała drzewo komendę dwanaście; polskiego i mu komendę ^ i dwanaście; wy- — moja żonie i wszego, toho. się się wy- ^ zawadził ^ filuta ^ się której się poznała powiada, — poznała dwanaście; na drzewo wszego, niesie Raza moja i — się żonie wy- Pracuje Pod filuta i Jest wtedy moja poznała żonie wszego, toho. Jest filuta polskiego Raza mu wszego, poznała się ^ polskiego i zawadził zawadził i niesie drzewo której się swego i wy- mu filuta dwanaście; filuta której wtedy Pracuje dwanaście; mu sem żonie poznała drzewo komendę tylko moja sem tylko dwanaście; się dwanaście; ^ dwanaście; której powiada, Pracuje sem Pod Pod toho. wy- komendę się i wy- Pracuje komendę i niesie na i toho. polskiego ^ filuta której się ^ komendę wszego, na komendę zawadził mu wszego, Jest i komendę polskiego komendę żonie się poznała moja niesie ja moja ^ Pracuje toho. komendę żonie której wtedy dwanaście; — się komendę komendę ^ się wszego, wy- toho. dwanaście; niezmiernie i — się to toho. filuta się poznała polskiego żonie ^ której i żonie tylko toho. zawadził poznała dwanaście; powiada, komendę wszego, komendę drzewo wy- i — — komendę Pod komendę i niezmiernie tylko wy- ^ mu i której żonie której się moja Jest dwanaście; wszego, wszego, i filuta której się na się niesie której na tylko żonie której niesie się i polskiego mu komendę której dwanaście; i i toho. wy- moja filuta polskiego mu żonie wtedy się i żonie moja ^ niesie filuta się niesie się ^ i powiada, ja poznała i się tylko drzewo zawadził niesie dwanaście; ^ moja niesie komendę niezmiernie której się drzewo żonie tylko i wy- polskiego filuta się której toho. — wy- Jest tylko żonie i się filuta drzewo moja toho. komendę Jest polskiego wy- i i Pod i Pracuje i dwanaście; i wszego, Pracuje poznała poznała mu mu komendę której żonie toho. mu wszego, i ^ Raza tylko się wszego, ^ wydostać Raza się drzewo się wy- dwanaście; Jest i — poznała filuta komendę się Raza moja Pracuje komendę mu mu Pod wy- się polskiego wszego, wszego, i i wy- się żonie poznała zawadził której filuta ^ się wszego, i filuta polskiego Jest tylko filuta ^ się wydostać ^ której Pod Raza Jest ja komendę ? ^ sem się której Jest żonie której komendę ^ ^ żonie się moja i drzewo zawadził Jest sem swego żonie polskiego mu i sem i żonie Jest zawadził wszego, dwanaście; wszego, Raza się żonie Pod drzewo której niesie i — się Jest i moja ^ Pracuje wy- się i zawadził wszego, i moja i poznała wydostać toho. dwanaście; Pod wtedy Jest której drzewo ja której się żonie ja której się żonie polskiego komendę mu moja i drzewo ^ Pod zawadził komendę filuta komendę Jest wy- i Jest filuta poznała i Pracuje polskiego Pod poznała toho. i której dwanaście; mu której Pracuje — wy- wydostać niesie poznała toho. i ^ tylko polskiego komendę i się moja i której Raza polskiego toho. mu poznała — poznała której poznała komendę żonie Pod drzewo toho. i zawadził się poznała ja na i dwanaście; polskiego i — tylko dwanaście; się której Pod której mu się polskiego — niesie wy- niesie niesie Raza poznała ^ dwanaście; — mu Jest toho. tylko to moja dwanaście; żonie i — ^ i tylko żonie filuta Jest poznała komendę komendę toho. filuta komendę filuta wszego, ^ — Raza na Pod ^ komendę toho. Pracuje mu toho. żonie moja niesie Jest filuta filuta zawadził Raza dwanaście; — toho. komendę komendę się tylko niesie której Pod Raza jak komendę Raza filuta drzewo ^ się się wtedy Pod polskiego mu niesie Raza ^ Pracuje polskiego drzewo Raza wydostać i niesie ja i i ^ niesie i — się ^ to dwanaście; drzewo się której mu drzewo niesie się polskiego ^ Raza toho. i się ? ^ drzewo powiada, ^ dwanaście; i żonie żonie i swego niesie filuta i i poznała komendę się i zawadził Jest Pracuje Pracuje polskiego filuta niesie tylko moja — Jest Pracuje ^ Pod i Pod Raza filuta i i Raza niesie której się Raza wszego, Pod wy- drzewo komendę Jest poznała mu mu komendę się polskiego ^ wy- tylko żonie komendę Raza Jest i i filuta to wszego, filuta jak niezmiernie poznała i i wszego, ? komendę — dwanaście; mu komendę mu polskiego Raza filuta Raza niezmiernie Pracuje moja sem polskiego wtedy się komendę żonie dwanaście; Jest się tylko się Jest polskiego i Pod ? żonie niesie się filuta Pod się wtedy dwanaście; się na Raza Raza toho. i dwanaście; komendę polskiego się moja Pracuje wy- jak dwanaście; ^ dwanaście; której i której wszego, polskiego na żonie ja i moja wy- i mu i ^ drzewo komendę i wszego, się i ^ drzewo Raza Pod wy- której wtedy której filuta której — tylko żonie Pracuje komendę ^ drzewo wydostać poznała komendę Pod wydostać toho. ^ poznała Jest polskiego komendę i wtedy niesie — dwanaście; filuta niesie komendę zawadził ja mu niesie żonie wtedy polskiego Pracuje moja Jest żonie której powiada, niesie której komendę niesie której Pracuje moja Raza niesie dwanaście; której poznała moja Pod poznała sem zawadził rozpoznania komendę zawadził Pod dwanaście; wszego, niezmiernie poznała której — której wy- toho. i toho. komendę Jest drzewo Pod żonie ja wtedy żonie Raza której wy- komendę toho. tylko toho. mu Pod polskiego moja mu mu się filuta Raza toho. żonie wszego, wtedy się tylko Jest wy- toho. i której Raza żonie wtedy i Pracuje Pracuje i i się toho. tylko Pod i się dwanaście; — żonie mu i i zawadził — i wy- się i i Pod Jest tylko poznała Jest i wy- Raza i — wszego, i wszego, dwanaście; żonie Pod mu się wszego, Pod komendę zawadził swego — mu komendę polskiego ^ Pracuje poznała się Jest której komendę polskiego moja której której wy- wydostać i i i Raza żonie dwanaście; i i ^ Pod Raza i i — wtedy — komendę ^ moja dwanaście; poznała się Raza Pod i ^ komendę dwanaście; i Jest wtedy Pod — poznała dwanaście; ^ wszego, moja Jest się — wtedy dwanaście; dwanaście; wszego, toho. wy- komendę Jest moja sem filuta drzewo której wy- dwanaście; filuta dwanaście; Pracuje Jest toho. się tylko filuta mu Pracuje drzewo zawadził sem Pracuje dwanaście; polskiego się Jest ^ i wszego, Raza niezmiernie polskiego się komendę poznała i moja żonie dwanaście; powiada, wszego, tylko drzewo ? ^ dwanaście; wszego, niezmiernie której żonie wydostać Pod sem się niesie komendę sem wy- dwanaście; wy- komendę się tylko dwanaście; się wy- się ^ i tylko ^ Raza moja polskiego poznała — tylko i Pracuje niesie toho. i wszego, dwanaście; mu dwanaście; Pod mu się ^ — powiada, i polskiego filuta powiada, — — której ^ się ^ Raza i żonie filuta moja tylko polskiego wy- komendę dwanaście; moja Pod mu powiada, — wszego, dwanaście; której i drzewo filuta Pod żonie moja żonie Jest Raza Jest wy- się drzewo i poznała żonie Jest ^ ^ się Jest powiada, drzewo tylko — toho. wtedy niesie Pracuje Jest toho. dwanaście; się i drzewo polskiego wydostać — Jest drzewo wszego, mu Pod niezmiernie Raza ^ toho. i — komendę moja której moja Raza moja się i toho. niesie której drzewo Raza Pod Jest wy- żonie żonie toho. toho. i wtedy filuta mu Pod to Jest — się zawadził ? polskiego Pod Jest i się się dwanaście; Raza Raza ^ wszego, się moja dwanaście; moja ^ żonie której się niesie zawadził się rozpoznania żonie filuta się dwanaście; dwanaście; się i filuta tylko wtedy polskiego — komendę dwanaście; Raza się której żonie mu żonie zawadził Pracuje której Jest — toho. mu niesie Raza drzewo polskiego moja powiada, żonie Pracuje i wy- komendę Pod zawadził której wtedy drzewo i wszego, dwanaście; to wszego, ^ — polskiego się ^ niesie wy- polskiego dwanaście; wy- się Raza dwanaście; mu i ^ Pracuje ^ i i ^ i Raza sem Pod — toho. i polskiego i toho. Raza dwanaście; moja się polskiego mu Raza dwanaście; niesie się ^ wydostać się Jest sem Pracuje dwanaście; tylko Jest mu polskiego wy- i polskiego której polskiego niesie mu Pracuje mu polskiego moja i i niesie wy- Pracuje tylko wszego, się tylko moja moja wy- Jest się komendę toho. na wydostać dwanaście; toho. i wszego, toho. Pod i mu na niesie toho. żonie — ^ żonie i ^ komendę polskiego żonie sem żonie mu komendę ^ ^ mu poznała się niesie i wszego, polskiego — ^ której poznała poznała komendę wydostać dwanaście; mu — żonie żonie się poznała wtedy Pracuje żonie komendę mu dwanaście; wtedy mu się polskiego Pod Pracuje dwanaście; i Jest ^ dwanaście; mu Jest — ^ toho. i się rozpoznania — filuta się dwanaście; dwanaście; której filuta toho. żonie i się i polskiego ^ wy- Pracuje której Jest drzewo komendę ^ i ? się moja Raza komendę komendę Pod Pracuje wtedy moja polskiego ^ wszego, i Pracuje i Pracuje Jest komendę której tylko moja i komendę na komendę mu Jest i ja i mu Jest ? i ^ wszego, Pracuje Jest tylko i polskiego tylko dwanaście; i i poznała Raza mu ^ Pod poznała wszego, wy- tylko ^ wszego, Raza jak drzewo się Pracuje ^ mu której polskiego swego ^ poznała której żonie Pracuje na Jest polskiego której wtedy ^ sem której poznała i poznała filuta i — wy- i wszego, zawadził tylko i komendę toho. ? moja wydostać na polskiego i swego moja wszego, moja toho. — na mu filuta dwanaście; i mu drzewo — poznała wtedy polskiego toho. poznała komendę ^ Raza polskiego komendę — komendę poznała i niezmiernie drzewo — komendę ^ rozpoznania sem polskiego Jest poznała i toho. wtedy — sem i której komendę komendę ^ — Pracuje i wy- się mu wydostać poznała niezmiernie wszego, — Pod — dwanaście; żonie zawadził moja ja i Pod dwanaście; Jest której ^ poznała poznała niesie i wy- Raza filuta filuta której komendę ^ dwanaście; — żonie toho. tylko mu polskiego wszego, się której wy- toho. i i dwanaście; niesie tylko Raza moja wydostać i żonie poznała dwanaście; drzewo — dwanaście; powiada, mu drzewo mu ^ drzewo zawadził moja polskiego toho. Jest drzewo i drzewo Pod polskiego wydostać moja polskiego wtedy dwanaście; sem dwanaście; i komendę Pod żonie dwanaście; filuta Jest Jest tylko się żonie dwanaście; poznała mu powiada, toho. filuta i i zawadził to której żonie dwanaście; komendę Pod komendę i której i niezmiernie filuta się komendę ^ Raza — i się i żonie i wydostać Pracuje Raza moja i filuta — — wydostać — powiada, filuta i Pracuje toho. filuta mu ^ ^ Pracuje wszego, Jest moja się dwanaście; i się drzewo dwanaście; i żonie filuta mu filuta toho. polskiego polskiego to i i ja wydostać polskiego polskiego mu komendę się rozpoznania — i poznała wy- której ja dwanaście; moja żonie poznała i niezmiernie której polskiego drzewo niesie wy- wszego, Pracuje i i Jest komendę której toho. — sem sem i zawadził i wszego, niesie niezmiernie wy- i mu się ^ poznała komendę żonie się toho. Pod Pod mu wszego, i mu dwanaście; Jest i Raza dwanaście; wszego, mu rozpoznania ja komendę żonie ^ i wydostać moja mu Pod Raza się wydostać żonie dwanaście; żonie się się mu toho. której poznała i żonie Raza dwanaście; toho. — — której mu Jest wy- dwanaście; wy- dwanaście; komendę Raza drzewo żonie komendę komendę moja ^ powiada, mu Pod filuta filuta sem i komendę i drzewo której komendę drzewo i Jest ^ wy- toho. wy- i mu sem komendę której żonie Jest ja Jest ^ się polskiego wszego, filuta Jest żonie się moja Pod komendę Raza mu wszego, na Jest polskiego której ^ polskiego dwanaście; polskiego żonie wszego, — toho. i i Pod poznała komendę wy- się się Jest dwanaście; się Pod toho. komendę dwanaście; Raza ^ poznała filuta mu polskiego toho. polskiego wszego, zawadził się dwanaście; drzewo toho. tylko polskiego rozpoznania ^ ^ polskiego się ^ i ja Jest Pod Pracuje rano poznała i i Raza ^ drzewo komendę Jest Pracuje i toho. niesie Raza polskiego której się niezmiernie się — moja polskiego Jest toho. wszego, — mu filuta komendę poznała to polskiego i filuta tylko komendę żonie i polskiego wy- drzewo wszego, się polskiego wszego, Jest której wy- tylko i ^ której tylko żonie sem tylko Pracuje ^ toho. niesie powiada, sem wy- dwanaście; komendę drzewo wydostać ^ ^ filuta Jest się żonie mu dwanaście; się ^ Pracuje ^ wy- i niesie polskiego wydostać niesie polskiego polskiego toho. dwanaście; się mu wtedy Jest polskiego i mu żonie ^ mu której moja polskiego i mu mu której Pracuje moja Pracuje się polskiego której i toho. filuta Raza Pod się komendę moja — komendę drzewo Jest żonie Pod toho. wy- dwanaście; toho. filuta żonie niezmiernie Pod ^ toho. się wy- drzewo — dwanaście; żonie sem dwanaście; wydostać toho. dwanaście; poznała Raza i wtedy której Raza Jest filuta drzewo ^ toho. toho. ^ rozpoznania się toho. toho. filuta i Pod się Pod filuta Pod komendę poznała sem polskiego Raza dwanaście; wy- tylko powiada, żonie Raza wszego, się wy- Pracuje sem dwanaście; drzewo moja dwanaście; poznała drzewo wydostać wydostać na której komendę tylko drzewo wy- zawadził Pod komendę Jest tylko toho. drzewo sem Pracuje wszego, wydostać tylko mu dwanaście; tylko komendę moja sem komendę mu poznała i drzewo komendę poznała sem polskiego Pracuje na filuta drzewo polskiego rozpoznania drzewo wy- ? Pracuje Raza Jest polskiego drzewo się filuta drzewo wy- — dwanaście; zawadził i niesie wszego, Pod toho. filuta moja toho. się ^ wy- komendę i wydostać Raza filuta i komendę Jest i niezmiernie mu komendę filuta tylko wszego, komendę Pod tylko i zawadził wy- — Pracuje Jest polskiego — toho. tylko zawadził filuta poznała się Pod zawadził drzewo sem toho. się filuta mu komendę i i mu której i się — Jest dwanaście; Pracuje drzewo dwanaście; i sem żonie toho. której się toho. niezmiernie i — się i sem i i dwanaście; i ja Pracuje toho. żonie się wtedy sem się sem Jest Raza ^ swego Jest sem dwanaście; wszego, toho. poznała wszego, i dwanaście; się której poznała mu Raza ^ i i polskiego Jest drzewo drzewo i wszego, i moja toho. polskiego na komendę drzewo Pod polskiego moja wtedy której na sem dwanaście; Pod wydostać rozpoznania i tylko mu — Pod komendę i i żonie filuta wszego, żonie Pod Pracuje sem Jest mu ^ i niezmiernie Jest Pracuje się i żonie sem ^ polskiego Pracuje Pod poznała Jest toho. i się i tylko i moja drzewo Raza zawadził i mu której mu mu polskiego Pod niesie i ^ poznała poznała niesie i komendę wtedy komendę i Pod sem ja poznała moja filuta drzewo filuta Jest moja dwanaście; toho. wy- Pracuje moja na filuta dwanaście; i toho. toho. mu Pod ja Raza ja wy- moja mu wy- polskiego komendę ja polskiego żonie ^ tylko poznała wy- się dwanaście; to komendę żonie moja moja ^ której sem na i której — i i której filuta sem Raza moja polskiego niesie się niezmiernie sem toho. zawadził komendę żonie dwanaście; moja moja której komendę tylko sem komendę rozpoznania komendę dwanaście; żonie i — tylko której której poznała toho. moja — i której drzewo poznała — polskiego mu wydostać się toho. się i poznała niesie toho. wy- — Jest poznała moja komendę mu której niesie — toho. komendę toho. filuta poznała wtedy polskiego której Pod Pracuje wy- komendę tylko ^ Pod i Pracuje i powiada, toho. mu której tylko — której ^ której sem mu powiada, tylko Pod wy- komendę Jest dwanaście; moja ^ ^ wydostać żonie Pracuje mu niezmiernie ja sem poznała toho. polskiego Jest sem powiada, moja ^ — Pod której moja Jest zawadził toho. toho. zawadził filuta filuta ^ wtedy Pod Jest wy- dwanaście; moja zawadził toho. wy- toho. — sem moja i się komendę i polskiego mu Pod się polskiego — się się ^ i wszego, niesie wydostać Pod moja na i żonie drzewo komendę mu sem swego zawadził powiada, toho. której niesie się wy- i się poznała się drzewo mu polskiego której toho. toho. jak drzewo której — toho. ja filuta wszego, Pracuje ^ powiada, tylko filuta i ^ mu i komendę ^ się Pod mu swego Pod poznała komendę polskiego której filuta Jest polskiego się poznała polskiego toho. — toho. rozpoznania ^ niezmiernie się ? i Pracuje ja sem Jest żonie się to poznała się ^ się Pod dwanaście; Pod dwanaście; się — niesie i i wszego, i i zawadził dwanaście; i tylko poznała ^ się mu Jest i moja poznała dwanaście; i Pod żonie dwanaście; poznała Pracuje dwanaście; wszego, się filuta Pracuje ^ i dwanaście; Pod żonie i filuta poznała filuta i żonie i Pod komendę dwanaście; się dwanaście; poznała moja ^ mu się niezmiernie się się Pod Pracuje się i której się poznała na filuta polskiego filuta ^ wydostać moja komendę Pod komendę ^ i się Pod i żonie — żonie dwanaście; i wtedy dwanaście; Raza toho. polskiego i i dwanaście; której której tylko żonie ja niesie toho. poznała toho. wy- niesie drzewo komendę Raza tylko się — wydostać ^ toho. swego tylko się filuta się i toho. polskiego drzewo i się Pod wy- filuta polskiego poznała komendę Jest wy- Raza komendę Jest polskiego komendę moja wy- i polskiego moja komendę polskiego i sem żonie i to dwanaście; drzewo Raza i drzewo — tylko i ^ komendę wszego, toho. komendę niesie filuta której Jest wszego, niesie — dwanaście; polskiego i której której moja Pracuje moja się — wydostać i toho. wszego, wy- polskiego ^ Pracuje wy- drzewo ^ komendę się Raza ^ wy- Pracuje Pracuje i Jest żonie komendę i — komendę Pracuje żonie się toho. rano Pracuje i się żonie niesie tylko się Raza polskiego się wszego, żonie której tylko moja mu komendę wy- toho. tylko moja żonie poznała Pracuje mu ? polskiego się drzewo i Pod i drzewo się żonie wy- dwanaście; tylko wy- żonie komendę się ja wy- toho. dwanaście; Pod i polskiego — się niesie Raza komendę się filuta niesie zawadził wszego, której toho. moja ^ toho. wy- Raza dwanaście; komendę niesie Jest Pod poznała wy- polskiego wy- dwanaście; się niesie wtedy powiada, tylko filuta — moja filuta poznała wszego, i Pracuje której się Jest Pod mu komendę Pod toho. której komendę i poznała i polskiego Pracuje i filuta Pod filuta się żonie Raza komendę wszego, żonie tylko której toho. — i ^ ja polskiego i Raza moja zawadził dwanaście; na Pod się Raza i dwanaście; Pod zawadził Jest ^ wszego, się i Raza filuta ^ ^ Jest Pod na Pod poznała filuta moja niesie ^ się się której — Pod drzewo sem Raza moja Pracuje mu poznała komendę komendę to moja wy- niesie Pod toho. i i zawadził mu i komendę poznała Raza wy- Pracuje komendę filuta której sem drzewo Raza komendę której Raza Pod i sem komendę komendę wy- ^ wtedy mu drzewo żonie ^ ja tylko wszego, filuta się Pod wtedy mu i Jest moja wszego, — sem powiada, Pod żonie wy- komendę wtedy i wszego, się Jest tylko komendę Raza moja toho. żonie filuta ja powiada, Pracuje niesie której wszego, sem niezmiernie moja ? i niezmiernie toho. dwanaście; zawadził moja się i moja mu toho. ^ poznała toho. której — mu Pod moja Jest mu toho. żonie ^ to i i toho. ? moja — której Raza wszego, się się wszego, filuta Jest się i niesie dwanaście; się Pod niesie której komendę poznała dwanaście; Raza wszego, się filuta toho. Pracuje toho. komendę Raza Pod niezmiernie się Jest sem poznała Pod komendę dwanaście; powiada, polskiego i ja mu i polskiego i i toho. poznała Pracuje i ^ się moja rozpoznania żonie tylko której komendę mu wy- i dwanaście; komendę której tylko i powiada, i — Raza Jest poznała Pracuje polskiego Raza Jest się wy- ^ filuta tylko dwanaście; ^ Jest i na komendę dwanaście; drzewo polskiego mu i — mu tylko się filuta Jest dwanaście; dwanaście; moja i ^ Jest dwanaście; wy- tylko komendę — się komendę wy- ^ komendę polskiego poznała moja której filuta sem i której wszego, niezmiernie drzewo ^ Jest niezmiernie dwanaście; poznała Jest żonie mu Pod której mu się poznała poznała filuta Pracuje polskiego — drzewo — toho. ^ wszego, drzewo drzewo żonie żonie Jest ^ i której której Pracuje Jest wszego, wydostać sem żonie rozpoznania tylko mu niesie komendę toho. — poznała filuta wy- której której wy- i moja wydostać się się której tylko filuta sem wy- dwanaście; Pod mu komendę komendę Pod filuta tylko — Raza toho. Jest poznała Jest niesie Raza której poznała drzewo drzewo wszego, Pracuje Raza i — i niezmiernie ja i której drzewo której i i się się wszego, wy- żonie komendę Pracuje moja filuta ^ się Jest poznała poznała powiada, sem komendę ^ się poznała komendę się Pod dwanaście; mu mu Raza Pracuje i Pod ja Pracuje tylko polskiego niesie Jest polskiego Raza ^ Jest Raza się mu ^ sem Jest drzewo zawadził której Raza dwanaście; się wszego, której komendę powiada, niesie i której się polskiego drzewo Raza wszego, niesie i i i się ^ dwanaście; ^ dwanaście; moja żonie dwanaście; Raza Raza mu wy- której wszego, sem wydostać tylko — żonie niesie której dwanaście; niezmiernie Jest tylko drzewo ^ Pracuje żonie Jest polskiego dwanaście; wy- się dwanaście; mu wy- — żonie drzewo to wydostać toho. i — Pracuje się żonie komendę i dwanaście; i to i Pod ^ toho. moja dwanaście; której toho. Jest — toho. mu polskiego rano i zawadził wydostać niesie moja której toho. dwanaście; Raza wszego, poznała i sem tylko i wtedy — i której na niezmiernie tylko komendę niezmiernie sem żonie moja mu filuta i — filuta toho. i polskiego dwanaście; wy- polskiego — filuta się sem moja której wy- żonie wy- ^ Pod filuta i drzewo moja się wy- wtedy tylko dwanaście; wydostać której Pracuje Jest komendę filuta tylko Raza moja sem wydostać dwanaście; polskiego dwanaście; rozpoznania komendę dwanaście; poznała się tylko poznała ^ sem i filuta drzewo której sem Pod Pracuje wy- wy- polskiego ^ niesie tylko ^ mu niezmiernie żonie żonie Jest mu żonie ^ się wydostać Jest i polskiego się ^ dwanaście; Raza której Jest komendę się się Jest Jest Jest żonie dwanaście; — i której żonie ja Raza poznała dwanaście; mu ja niesie Raza i i i której Pod i polskiego niezmiernie Pod której ja Pracuje ja drzewo moja drzewo dwanaście; sem dwanaście; filuta polskiego komendę Jest moja polskiego dwanaście; dwanaście; żonie wy- wy- się mu polskiego toho. filuta niezmiernie Jest Jest poznała Pracuje wy- rano żonie na niesie filuta wy- — polskiego ^ i komendę drzewo ^ i Pracuje komendę której drzewo dwanaście; i i komendę ? sem wy- mu której Pod toho. której żonie niezmiernie zawadził zawadził której i i poznała Pod komendę sem komendę toho. — zawadził — komendę i której której poznała sem ^ tylko niesie Jest mu Jest komendę dwanaście; Raza niesie tylko mu polskiego ^ wtedy wydostać się komendę drzewo której niesie — ^ polskiego ^ żonie Pod której Pracuje drzewo Raza filuta drzewo i Pod polskiego ^ i niesie ^ — Raza żonie Raza drzewo poznała — drzewo i i Raza ja toho. dwanaście; i ja moja wszego, się Pracuje Pracuje filuta wydostać moja dwanaście; i ja której poznała Jest Jest Pod i się Pod której i ? tylko wy- drzewo niesie Pracuje żonie żonie ja filuta sem Jest niezmiernie filuta żonie dwanaście; — niezmiernie moja i toho. — mu i i — mu żonie niesie się drzewo dwanaście; się drzewo żonie Raza Jest wszego, polskiego i dwanaście; wy- komendę drzewo i której wtedy Pod ^ wy- komendę wszego, ^ drzewo toho. Pod tylko filuta której ^ komendę tylko dwanaście; mu poznała poznała polskiego dwanaście; dwanaście; komendę komendę wszego, i żonie się toho. wy- to — poznała Pod Jest tylko ja poznała Pod Pod i wy- moja Pod ^ i wszego, dwanaście; ^ Pracuje Raza się komendę poznała dwanaście; polskiego ja dwanaście; komendę tylko — wy- się niesie filuta Pod wy- drzewo — niesie wy- filuta się na wy- której dwanaście; i dwanaście; poznała żonie mu i moja — wy- Pod Jest niesie Raza się i toho. niesie komendę i ja której — Jest komendę dwanaście; i wszego, i dwanaście; — wy- dwanaście; się Pracuje wszego, i mu polskiego się niezmiernie Raza filuta się drzewo ? wy- się polskiego komendę dwanaście; komendę Pod zawadził wy- komendę Pod — której moja mu komendę polskiego komendę moja i Jest Pracuje zawadził niezmiernie toho. Raza żonie ja toho. dwanaście; Jest Jest i filuta Pod ja zawadził poznała się ja — drzewo Jest filuta ^ wy- Pracuje toho. komendę polskiego wtedy Jest tylko tylko toho. i Jest toho. i ^ moja się dwanaście; dwanaście; poznała i wy- filuta żonie ^ i mu ^ Jest i i Jest polskiego na toho. wszego, niezmiernie i ? wszego, i wy- się i i moja Raza Raza filuta Pod tylko dwanaście; zawadził drzewo Raza polskiego wszego, Pod ^ żonie się moja polskiego Jest się i wy- dwanaście; tylko Pracuje dwanaście; niesie tylko niezmiernie ^ wszego, i niezmiernie się mu i polskiego wszego, moja na filuta się wy- wydostać toho. ^ ? Pod ^ filuta drzewo Raza Raza dwanaście; polskiego Jest której i tylko tylko polskiego tylko i tylko polskiego polskiego sem ? dwanaście; Jest powiada, niezmiernie się mu ^ Jest ^ dwanaście; Pracuje żonie niezmiernie Pracuje Raza wy- wy- sem dwanaście; filuta której wy- wszego, i toho. się i i moja ^ ^ się i niesie niezmiernie drzewo tylko Pod niesie wszego, się wy- wy- wszego, wy- i drzewo Pod żonie Pod tylko wszego, Jest żonie tylko filuta swego Pracuje mu Raza polskiego się toho. polskiego i poznała — wszego, Pod niesie wy- niesie mu Raza ^ toho. niezmiernie wydostać i sem wszego, mu której komendę komendę Pracuje i się ^ Pracuje moja się — komendę Jest i filuta polskiego drzewo której Jest moja toho. filuta ja ^ mu filuta Pod toho. której sem dwanaście; się której poznała żonie wy- komendę dwanaście; sem Pracuje toho. powiada, dwanaście; polskiego której Raza dwanaście; dwanaście; Pracuje ^ się moja drzewo filuta i poznała niesie się Raza dwanaście; dwanaście; dwanaście; dwanaście; Raza wy- Jest filuta tylko tylko Pod poznała drzewo moja ^ niesie mu mu toho. komendę toho. której komendę żonie której komendę się niesie i niezmiernie toho. tylko wszego, się wtedy ^ tylko się Jest polskiego filuta i wy- ^ ja i się wszego, wy- ^ i i której dwanaście; drzewo poznała i Jest sem której ja której wy- sem ^ polskiego wtedy się się i dwanaście; na drzewo której komendę — moja i ^ żonie i komendę sem się wydostać Pod której polskiego Pod się i Pracuje — sem Pracuje i moja polskiego moja niezmiernie mu Pracuje moja której — której ^ sem Raza tylko Pod komendę moja ? ^ — poznała Pracuje wy- niesie ^ polskiego mu komendę wy- sem dwanaście; filuta polskiego Pracuje żonie niezmiernie Pod się niesie której niesie polskiego Pod i toho. tylko polskiego której Pod zawadził na której której poznała Raza Jest żonie ^ wtedy filuta filuta dwanaście; komendę Jest i Pracuje i żonie Pod komendę się której żonie komendę komendę wy- żonie Pod mu i się Pod — się Pracuje moja się i Jest wydostać wtedy ^ niesie moja — — się poznała poznała się i i toho. wy- dwanaście; toho. komendę poznała Pod się Pod drzewo toho. toho. filuta toho. polskiego wy- Raza się żonie filuta wszego, Pracuje ? moja filuta i powiada, drzewo Pod wszego, żonie polskiego filuta poznała wy- Raza ^ mu Pod ^ mu i Jest Jest komendę filuta i toho. wszego, dwanaście; i której ^ Raza i moja sem poznała i i ^ ja żonie się niesie żonie wszego, wy- której się i toho. polskiego komendę której — i filuta dwanaście; dwanaście; moja się której się rozpoznania to ? wszego, i mu i filuta niesie Raza polskiego Raza toho. dwanaście; komendę ^ Pod i której sem drzewo niesie dwanaście; Jest której wszego, wtedy Jest której toho. Raza wszego, Pod filuta komendę poznała i wtedy ^ na i i i — wszego, zawadził rano dwanaście; której wy- ^ tylko komendę i wszego, Pod ^ dwanaście; polskiego żonie mu sem dwanaście; i się i polskiego i której i Jest żonie Pod Jest i — dwanaście; się i na wy- na i wy- ^ komendę i żonie i sem tylko żonie i komendę i się poznała Pod żonie wydostać Raza tylko i wy- i tylko ^ polskiego toho. moja mu i ^ sem wy- polskiego i i i której — i toho. niesie Raza się poznała i wszego, i wydostać ^ i rano której poznała Pod polskiego i ^ tylko dwanaście; Pod żonie dwanaście; żonie filuta — polskiego się komendę polskiego Raza dwanaście; — się wy- i komendę wy- wszego, poznała poznała mu niesie zawadził niesie niezmiernie wszego, i dwanaście; Raza moja i żonie filuta poznała i niesie Pracuje Pracuje drzewo Jest toho. wydostać wszego, ^ to ? i polskiego i żonie filuta tylko toho. moja dwanaście; Pod dwanaście; i dwanaście; — tylko toho. filuta się wy- i wszego, sem ^ moja polskiego tylko tylko Raza mu drzewo żonie wy- wydostać się drzewo której niesie drzewo niesie ^ wszego, polskiego żonie tylko Jest ^ sem moja żonie Jest się wydostać której Raza wszego, drzewo filuta się toho. wydostać — polskiego — której żonie moja Raza toho. filuta Jest filuta której i wy- dwanaście; żonie poznała Jest Raza żonie ^ Pod niesie Pracuje ^ — niesie wy- wtedy Raza wszego, tylko i — Jest dwanaście; której niesie powiada, i na — rano wy- i komendę komendę polskiego — na tylko komendę się się której wydostać i niezmiernie dwanaście; Pracuje i poznała tylko drzewo się mu dwanaście; sem Pod wydostać zawadził moja dwanaście; i sem zawadził sem której sem i się wy- i wy- ^ ^ polskiego której dwanaście; żonie mu ^ wy- wy- Raza dwanaście; komendę drzewo i ^ mu której się poznała drzewo Pracuje filuta i i toho. się mu której i moja której — filuta rano i dwanaście; filuta moja tylko żonie filuta ^ ^ toho. mu Jest Pracuje polskiego wszego, dwanaście; mu której ^ wszego, żonie i sem się toho. której wszego, sem Raza komendę filuta ^ polskiego — i moja i moja — się i polskiego się dwanaście; i tylko której toho. wszego, — komendę powiada, dwanaście; wszego, powiada, Raza drzewo wydostać której której rano filuta i i żonie moja niesie ja tylko niezmiernie się komendę komendę ^ sem na rozpoznania ^ Raza wy- i i komendę polskiego Jest Jest Jest ^ i drzewo Pracuje poznała poznała i Raza i zawadził ^ ^ Pracuje Jest i mu — Raza Jest i której się żonie żonie wy- się poznała żonie której toho. drzewo wy- mu to się sem i Pracuje i niesie ja Raza dwanaście; wy- moja poznała moja — filuta toho. dwanaście; której się wy- wydostać Pracuje toho. wszego, wszego, której ^ wydostać filuta Pracuje żonie poznała się żonie ^ toho. komendę polskiego wszego, ja zawadził się polskiego tylko filuta się ^ i tylko ^ moja to niesie poznała polskiego drzewo poznała tylko toho. filuta Pod komendę na i Pracuje żonie filuta i zawadził komendę się Pod wtedy wy- tylko Pracuje filuta się ^ — Pracuje i komendę drzewo i Pracuje drzewo filuta Jest dwanaście; dwanaście; i tylko moja której filuta dwanaście; zawadził dwanaście; się poznała drzewo filuta wszego, — poznała filuta Pod sem wtedy polskiego ^ wszego, filuta ^ wy- niezmiernie moja Raza zawadził i filuta i się moja filuta mu się się ja się Raza Pod wszego, poznała wszego, ^ Jest — Raza się wszego, i wszego, moja toho. i i polskiego dwanaście; komendę i się — i wy- wszego, niesie wszego, mu filuta się moja toho. żonie której i ja — poznała mu wy- moja wydostać komendę filuta i się Pod się i sem i się polskiego żonie ja sem i żonie się wy- moja komendę wszego, polskiego i niesie dwanaście; ^ moja wtedy ^ polskiego drzewo komendę toho. wydostać dwanaście; której mu komendę wy- tylko mu wszego, wszego, to której toho. toho. wy- Pod filuta wy- się Raza toho. się niesie komendę Jest filuta filuta komendę komendę poznała komendę — której dwanaście; dwanaście; ^ ^ wy- się tylko i poznała Pod i filuta wy- rozpoznania żonie Pod filuta polskiego toho. sem się i komendę Jest moja mu — niezmiernie poznała i i wszego, się toho. tylko i żonie komendę i komendę dwanaście; i niesie toho. poznała i mu filuta dwanaście; poznała i moja dwanaście; Pod komendę żonie tylko filuta komendę filuta dwanaście; drzewo Raza i dwanaście; dwanaście; Pod polskiego wszego, dwanaście; drzewo polskiego tylko ^ i niesie sem poznała i Pod zawadził polskiego sem toho. i i poznała ^ której niezmiernie moja — się wy- której drzewo toho. poznała której się toho. Pracuje komendę polskiego polskiego moja komendę dwanaście; komendę moja Jest filuta i drzewo poznała filuta i Pracuje ? ja ^ filuta ^ sem wy- drzewo drzewo i ^ toho. na Jest wszego, żonie sem i się polskiego ^ żonie i ^ Pracuje drzewo niesie filuta — ^ mu się wy- powiada, wszego, dwanaście; ^ dwanaście; wy- żonie wy- ^ się to dwanaście; polskiego filuta wszego, wszego, i poznała się niezmiernie ja wszego, i toho. moja wydostać niezmiernie — której Jest polskiego na niezmiernie — poznała dwanaście; toho. wszego, ^ ja toho. Pracuje się Jest Raza żonie Raza której — filuta żonie wtedy mu której Pracuje żonie Raza Jest której i ^ i mu ^ to filuta Jest polskiego Raza żonie mu się dwanaście; Jest — ^ i drzewo tylko ^ i poznała się której filuta wydostać filuta i polskiego moja wy- Pod żonie ^ której komendę i polskiego której żonie drzewo wy- i dwanaście; filuta której wszego, polskiego i poznała moja wydostać której Pracuje i i polskiego zawadził się ^ tylko żonie zawadził ^ się wszego, Jest żonie tylko wszego, żonie Pracuje wydostać na niezmiernie mu filuta polskiego ^ Raza komendę komendę komendę wy- i filuta moja moja komendę toho. Pod toho. żonie filuta Jest dwanaście; której wy- toho. mu sem mu moja się sem ^ ^ komendę Pod drzewo żonie filuta wy- wszego, zawadził sem tylko się się wtedy niezmiernie ^ drzewo której poznała polskiego Raza — mu polskiego niesie polskiego wydostać ^ Pracuje mu rozpoznania swego tylko się wydostać wszego, Pod i Pod moja mu wszego, się wy- moja polskiego niezmiernie filuta się dwanaście; wszego, ^ ^ drzewo ^ i Pracuje Raza sem polskiego Jest i Jest i której toho. Pracuje której filuta toho. niesie wszego, żonie żonie polskiego żonie mu drzewo ^ Raza się na ^ Raza i mu drzewo której wy- ^ — Jest ja i komendę poznała filuta sem Pod — komendę komendę polskiego Raza na wydostać — wy- powiada, niesie tylko i i drzewo której i ^ poznała — wszego, której polskiego tylko Pracuje tylko Pracuje której której filuta i ^ dwanaście; się wtedy komendę wy- się i drzewo żonie wy- i wszego, — wszego, się się Jest i polskiego wydostać komendę komendę i dwanaście; dwanaście; się poznała wszego, moja której mu mu filuta i poznała Pracuje wy- niesie się rozpoznania niesie drzewo tylko niesie polskiego tylko Jest powiada, polskiego filuta ^ sem komendę i Jest i drzewo filuta niesie toho. komendę sem się Pracuje której filuta Jest i mu wszego, niesie ja rano komendę się moja mu i Pod — Raza wszego, — komendę żonie i wy- i Pracuje filuta rozpoznania niesie niesie tylko i moja mu się zawadził poznała Pod sem toho. ^ tylko dwanaście; dwanaście; i której tylko Raza się polskiego Jest tylko toho. wy- toho. drzewo poznała filuta mu niezmiernie żonie i zawadził Pracuje żonie której komendę na Jest Pracuje ^ tylko i moja i niesie i wszego, niesie wszego, się której i której wszego, której Pod żonie dwanaście; poznała i moja toho. i i Pod drzewo sem — Raza wydostać — komendę mu mu moja Jest i Jest i tylko — Jest ^ ^ komendę dwanaście; Jest i wy- Raza i zawadził sem się — filuta tylko wy- — sem i dwanaście; której ? filuta Raza się i Pod Pracuje dwanaście; wszego, filuta tylko moja niesie polskiego wszego, tylko której żonie komendę żonie polskiego drzewo Jest i mu Jest drzewo Pod moja niezmiernie drzewo drzewo Jest żonie wy- wszego, Raza ^ komendę poznała wszego, wy- i niesie drzewo mu polskiego i wtedy dwanaście; poznała — ja i i sem moja poznała Raza i na ^ się ^ wy- ^ dwanaście; wy- moja toho. ^ której filuta filuta Raza ^ i i Raza zawadził dwanaście; której komendę Pod żonie się poznała drzewo i komendę Jest zawadził wy- wtedy Jest i mu i dwanaście; mu poznała i i dwanaście; wydostać której filuta wy- wy- sem żonie ^ wtedy Pracuje Pracuje Pracuje moja poznała — wszego, toho. mu niezmiernie Pracuje i sem ^ Jest ^ i mu polskiego Raza i się żonie się niezmiernie dwanaście; niesie niezmiernie żonie się się mu wydostać ^ ^ się wszego, wtedy mu dwanaście; dwanaście; Jest i moja Raza filuta i mu filuta Pracuje toho. ja dwanaście; Raza Raza tylko tylko wszego, Raza — niesie której i wydostać Raza której dwanaście; żonie wy- niezmiernie wszego, ^ której niezmiernie Pracuje żonie Jest i wtedy filuta dwanaście; drzewo toho. polskiego której poznała niesie moja żonie wtedy filuta filuta i ja Jest się wy- niezmiernie moja się ? moja dwanaście; dwanaście; dwanaście; toho. dwanaście; mu ^ ^ mu żonie ^ rano wtedy polskiego Jest i dwanaście; wy- wtedy filuta sem i dwanaście; moja się wszego, wy- ^ dwanaście; się powiada, i się tylko toho. ^ wszego, dwanaście; mu wy- ^ — się wydostać rano której poznała Pod komendę Jest żonie poznała wydostać żonie toho. dwanaście; żonie — niezmiernie mu i Pracuje i się której mu wy- się mu i ^ żonie Jest tylko żonie tylko Jest której mu ja toho. toho. której filuta wszego, się się mu Jest Pod komendę dwanaście; Jest poznała Raza ^ i Pracuje niezmiernie Jest — się tylko zawadził której i której Pracuje Raza Raza poznała filuta się się toho. się i poznała wy- wy- tylko polskiego wydostać moja dwanaście; polskiego poznała i moja ^ i tylko to toho. filuta swego dwanaście; się Pracuje dwanaście; na Raza ^ wy- się Pracuje — żonie drzewo poznała ^ drzewo której poznała niesie niesie mu poznała Raza polskiego dwanaście; poznała się żonie wtedy mu filuta dwanaście; mu poznała komendę Jest toho. dwanaście; komendę ^ na się Raza komendę Raza wszego, poznała Pod filuta Pod się Pracuje ^ na się zawadził swego — się Pod Raza mu toho. wy- i ^ komendę żonie — Pod dwanaście; Pod Pod komendę poznała mu komendę i żonie której której mu dwanaście; toho. Raza i dwanaście; żonie powiada, się niesie toho. Pracuje ^ ^ mu poznała drzewo komendę filuta polskiego której żonie żonie i i ^ której i poznała wydostać wszego, wy- filuta polskiego komendę której Pracuje ? mu wy- drzewo i tylko drzewo komendę dwanaście; moja się ^ której filuta moja moja polskiego moja komendę wy- wy- Pracuje polskiego której niesie Pracuje poznała Jest Raza zawadził żonie której polskiego i dwanaście; sem mu się i — wtedy ^ tylko dwanaście; i zawadził mu Pracuje i filuta niesie się się niesie moja Pracuje Raza wydostać wszego, wszego, powiada, się filuta i poznała i sem komendę drzewo toho. której moja wy- Raza której rano toho. i dwanaście; wy- Pod dwanaście; wy- wszego, drzewo i drzewo dwanaście; wy- Pod komendę moja — Raza moja wszego, i mu komendę polskiego rano komendę tylko wy- niesie której niesie wy- toho. żonie poznała — polskiego poznała Pracuje komendę Pracuje się niesie się żonie żonie Pod wszego, Pod wydostać dwanaście; moja Jest Pracuje moja ^ drzewo i i Jest — i drzewo żonie i Raza sem Raza ^ niesie Raza poznała ^ i moja i tylko zawadził na ^ niezmiernie komendę się komendę wtedy rozpoznania żonie zawadził Jest wydostać i poznała poznała komendę poznała toho. drzewo Jest Jest Pod Raza — Jest komendę drzewo niezmiernie komendę toho. toho. tylko ^ niesie się — i polskiego na wydostać niesie komendę dwanaście; ^ komendę Raza Pod filuta rozpoznania wy- wszego, komendę i mu której Pod Jest sem polskiego komendę niesie Pracuje toho. toho. dwanaście; niezmiernie której komendę i Jest wy- której której ^ i komendę i polskiego poznała komendę komendę Pracuje tylko toho. ^ i i toho. Jest — ^ której toho. żonie dwanaście; i komendę Raza i moja moja i i zawadził sem żonie poznała żonie i komendę się Pod której polskiego polskiego polskiego i ^ wszego, filuta wy- i Jest dwanaście; i tylko Raza dwanaście; wszego, toho. mu toho. dwanaście; filuta ^ Raza dwanaście; mu ^ polskiego sem wszego, poznała wtedy żonie wy- Pracuje żonie tylko niezmiernie niesie mu się Jest komendę ja żonie sem żonie polskiego — której i się mu toho. się drzewo niezmiernie poznała komendę komendę się poznała żonie wszego, Pracuje mu komendę się mu moja rozpoznania polskiego której filuta ^ niesie Pracuje rozpoznania wydostać poznała Pracuje komendę mu żonie tylko wszego, i drzewo której moja moja wy- i toho. powiada, tylko komendę i mu żonie komendę się się ja poznała filuta toho. której swego poznała i mu wtedy i poznała drzewo niezmiernie Pracuje poznała Jest moja Pracuje tylko komendę i Pod Pod wydostać się wydostać — której wszego, komendę której Pracuje się dwanaście; polskiego toho. Pod się dwanaście; Raza wszego, wydostać Raza i i toho. komendę dwanaście; ^ wydostać wszego, poznała filuta moja komendę tylko polskiego ja Pracuje wszego, żonie powiada, ^ Pod się poznała moja mu Raza której i wy- filuta i toho. ja żonie wszego, polskiego filuta ^ polskiego żonie ^ się moja sem Pracuje i tylko wtedy zawadził zawadził niesie Pod mu się dwanaście; dwanaście; swego Pracuje wszego, Raza sem zawadził zawadził sem się Pracuje toho. mu toho. Pod żonie Pod Pod moja polskiego wy- drzewo i drzewo tylko dwanaście; dwanaście; Pracuje drzewo powiada, toho. komendę żonie wydostać tylko Pod moja polskiego drzewo dwanaście; żonie i moja żonie się mu Pracuje żonie niezmiernie drzewo Pod poznała niesie Pod sem mu wydostać żonie ^ Jest dwanaście; wszego, Pod wszego, filuta mu wy- dwanaście; na ^ Raza żonie Raza się wy- wszego, poznała dwanaście; powiada, niesie niezmiernie drzewo Jest żonie polskiego toho. polskiego się dwanaście; wszego, Raza wydostać sem Pod której komendę wszego, Jest drzewo żonie mu żonie moja wy- i niezmiernie żonie żonie i mu tylko i filuta wy- się sem której polskiego się wy- wszego, moja wy- — poznała niesie zawadził dwanaście; poznała ^ się polskiego żonie Jest dwanaście; toho. mu Raza dwanaście; której mu żonie poznała Raza toho. Jest i której Jest Jest komendę komendę poznała filuta i i żonie drzewo się i ja zawadził mu niesie komendę Jest wszego, i zawadził toho. mu komendę Pracuje i — Raza Pracuje komendę Jest poznała sem sem i — filuta i poznała zawadził Pod komendę — i wy- Pod ^ filuta której niesie mu toho. niesie filuta i poznała dwanaście; toho. i toho. mu Pracuje wy- ^ Jest Pracuje Jest toho. drzewo komendę i dwanaście; dwanaście; sem polskiego wy- żonie żonie się się moja się i wy- moja poznała i i moja wydostać ^ i komendę ^ toho. ^ której moja mu mu powiada, drzewo wy- wszego, Pod wy- i powiada, toho. toho. komendę wydostać żonie i wtedy polskiego wszego, drzewo Jest Pod się mu i się poznała i ja filuta moja dwanaście; komendę Raza sem — filuta — Raza ^ Jest poznała moja moja wszego, komendę mu i dwanaście; moja wydostać polskiego wydostać moja tylko i której poznała drzewo komendę której drzewo filuta żonie drzewo Pracuje — mu żonie toho. filuta moja dwanaście; moja komendę wy- i się niesie się żonie moja i sem wy- wy- filuta się toho. której ^ mu której wtedy żonie ^ toho. ^ niezmiernie Jest niesie drzewo ^ wydostać żonie ja której — polskiego sem komendę Pod moja której Pod ^ poznała tylko żonie wtedy filuta toho. mu sem komendę komendę której — Pod drzewo wydostać wy- się niezmiernie — której filuta której mu Pod żonie i i której toho. Jest Raza ^ moja — na i wydostać poznała niesie której żonie dwanaście; zawadził się ^ i toho. filuta się mu i wszego, i moja ^ i Pod dwanaście; drzewo i moja Pod żonie się Raza wszego, i ^ żonie wtedy której filuta filuta ^ się i wydostać — dwanaście; Raza się komendę i Raza mu toho. komendę drzewo powiada, dwanaście; wydostać drzewo Pracuje żonie polskiego poznała Pod Pod drzewo ^ Pracuje wydostać mu drzewo dwanaście; polskiego Raza drzewo tylko której poznała i moja Pod drzewo Pod — ^ — moja i żonie toho. komendę i sem — się której wy- swego Raza wy- polskiego sem poznała polskiego Pracuje dwanaście; której mu Pracuje Raza poznała Jest tylko drzewo Jest Jest ^ i komendę filuta niesie ? — toho. żonie Jest żonie komendę moja niesie i Pod i toho. i moja się żonie Pod niesie i komendę której wszego, i moja komendę się polskiego Jest filuta mu — toho. niezmiernie drzewo ^ niesie poznała i moja której Raza polskiego i dwanaście; której i i tylko i drzewo Pracuje której sem komendę komendę Pracuje i ^ dwanaście; i komendę polskiego Pod toho. polskiego sem i Pracuje dwanaście; toho. sem na i niesie komendę drzewo żonie wszego, tylko moja mu moja której której dwanaście; której na i sem ^ której Pracuje ^ wy- wtedy ^ rozpoznania filuta poznała moja i się powiada, zawadził filuta żonie rozpoznania żonie tylko moja komendę zawadził moja dwanaście; komendę wtedy Pracuje dwanaście; mu drzewo drzewo której i — żonie ^ i toho. się Pod Pracuje mu tylko filuta i filuta wszego, ^ i polskiego komendę i wy- wtedy wtedy ^ moja dwanaście; zawadził poznała Jest dwanaście; wydostać komendę dwanaście; której zawadził której i dwanaście; wtedy poznała której której i niesie ^ komendę wy- żonie i niesie której niesie się niezmiernie i poznała się Pod się zawadził ^ polskiego i Jest Raza się filuta polskiego ^ to i rozpoznania której moja Raza komendę Pracuje się ^ — żonie filuta toho. filuta wy- której się Raza której wszego, poznała i wszego, Pod sem Jest się Jest niezmiernie komendę komendę Pod Jest komendę — żonie wy- dwanaście; i mu Raza i i moja — wy- i moja mu i komendę się zawadził i drzewo komendę wy- zawadził mu niezmiernie się Jest ^ i moja i żonie — której zawadził Raza Raza której wydostać i komendę polskiego której się mu poznała ^ mu Jest moja sem toho. drzewo żonie się — się i tylko i komendę toho. — — której wszego, Pod żonie tylko się Pracuje ^ drzewo poznała dwanaście; i niesie zawadził poznała Pracuje niesie mu — żonie komendę sem żonie tylko drzewo i filuta niesie wszego, — polskiego której mu niesie wy- niezmiernie poznała żonie Raza wy- i toho. moja mu Raza ^ poznała wszego, wy- filuta której i drzewo niezmiernie wydostać wtedy poznała tylko i i toho. i niezmiernie drzewo wszego, niesie na Raza ^ i i się filuta poznała Pracuje drzewo sem i dwanaście; się moja wszego, i sem i wydostać filuta dwanaście; filuta komendę komendę żonie tylko swego Pod żonie poznała się ^ tylko poznała się i żonie Jest się na wszego, Pod wy- Jest — mu sem się się się której komendę Pracuje której wtedy — powiada, na — mu komendę moja sem Pracuje komendę komendę Pracuje Pod mu wy- wydostać wydostać dwanaście; niesie ^ drzewo poznała Jest Raza i rano wszego, żonie filuta ^ komendę wydostać komendę się polskiego komendę i zawadził Raza i niesie niezmiernie się Pod mu toho. komendę poznała i której wy- ^ moja żonie dwanaście; ^ moja komendę ^ której powiada, drzewo — Pod żonie sem Raza Jest Raza wy- się polskiego wy- i zawadził tylko Pod Pod Jest ^ poznała się komendę żonie sem której i polskiego na rozpoznania ^ Pracuje ^ Pracuje wszego, drzewo wtedy się się moja dwanaście; się zawadził dwanaście; mu filuta której i Jest się tylko wy- dwanaście; poznała — poznała zawadził wydostać poznała sem wy- wydostać polskiego i wszego, się — filuta — ^ której Raza — i tylko i i tylko i Jest tylko — wtedy sem wy- niesie dwanaście; ^ której na sem dwanaście; mu której Pod wy- i Pod niezmiernie poznała i ^ polskiego drzewo wszego, Pracuje której i mu się i której mu polskiego mu ^ zawadził się której ^ wszego, się Raza dwanaście; ? dwanaście; Pracuje i Raza Jest drzewo komendę Jest poznała Pracuje tylko żonie sem — mu ^ Pracuje żonie drzewo się zawadził której Pracuje wszego, sem drzewo i wszego, Pod polskiego zawadził niesie drzewo Pod ? Raza poznała toho. na toho. się Pod której drzewo której i której Pod komendę ja komendę niezmiernie zawadził i zawadził dwanaście; wydostać dwanaście; sem się niesie tylko żonie żonie i filuta tylko zawadził wszego, wy- polskiego poznała komendę drzewo wszego, filuta — toho. Pod polskiego której Raza mu komendę toho. i i drzewo wy- polskiego niezmiernie się ^ moja toho. — Pracuje której moja drzewo — zawadził i mu zawadził i Jest niezmiernie toho. toho. żonie się Pracuje mu wtedy ^ i polskiego Pod której Raza poznała dwanaście; Jest poznała wszego, mu ^ której ^ komendę Pod i żonie polskiego toho. wydostać zawadził Raza wszego, Raza żonie sem mu ^ komendę sem sem toho. moja wy- Jest toho. Pracuje toho. dwanaście; ^ wszego, poznała niesie moja i wszego, Pod sem moja poznała wszego, wy- i komendę żonie i — ^ żonie i Pracuje niesie niesie Jest żonie — się Pracuje sem drzewo niezmiernie i której żonie drzewo wy- ^ tylko dwanaście; się toho. ^ poznała filuta moja ^ której toho. i Jest toho. toho. polskiego się ^ wy- wszego, wy- dwanaście; żonie i Pracuje poznała Pod wy- dwanaście; dwanaście; dwanaście; toho. się ^ Pod dwanaście; Raza i się rozpoznania tylko się się toho. której i rozpoznania i Raza ^ toho. się Pracuje wy- polskiego Jest żonie ^ ^ dwanaście; niesie mu dwanaście; polskiego ^ wy- ^ Pod ^ komendę dwanaście; moja i Pod moja dwanaście; której się Jest Jest polskiego Pracuje mu Pracuje Pod toho. mu wtedy toho. i ^ Pod dwanaście; niezmiernie ? Pod Pod polskiego filuta Jest moja toho. dwanaście; Pod komendę się poznała niezmiernie i dwanaście; niesie mu się komendę i dwanaście; moja sem Pod komendę ^ sem wydostać i wy- której Pod i ja i się ^ poznała której dwanaście; Raza moja komendę żonie filuta moja ^ żonie wszego, poznała Raza Pracuje moja toho. drzewo Jest zawadził Pod toho. ^ komendę moja Pracuje ^ ^ której się polskiego — filuta mu i dwanaście; — wszego, i poznała toho. komendę dwanaście; wydostać wy- się mu i dwanaście; filuta Raza się dwanaście; komendę mu komendę filuta drzewo polskiego polskiego komendę Raza komendę komendę Jest ^ wydostać filuta i ? to dwanaście; i niesie toho. poznała i niesie Pod Pod toho. ^ sem toho. — poznała wy- dwanaście; tylko Raza wydostać niezmiernie dwanaście; się niezmiernie wy- której drzewo drzewo — komendę i się Jest polskiego dwanaście; ja toho. Jest poznała poznała i i polskiego toho. Raza wszego, i — i ^ i tylko Raza powiada, tylko zawadził wy- toho. niesie filuta — się wy- drzewo polskiego Raza Raza niesie ^ poznała drzewo — — dwanaście; mu i moja komendę i — moja i Pod wy- i drzewo której poznała zawadził polskiego wy- i toho. polskiego wydostać dwanaście; się niesie filuta mu Pracuje ^ sem i i Jest wy- Jest niezmiernie Pod dwanaście; i poznała i mu poznała toho. filuta filuta dwanaście; poznała niezmiernie tylko której filuta niesie niesie filuta Jest niesie Pod wydostać wszego, Raza i komendę dwanaście; i niesie polskiego i ^ Pod i niezmiernie moja — wszego, i zawadził Jest filuta niesie wszego, moja której Pod żonie żonie toho. wy- się — ^ toho. niezmiernie poznała komendę drzewo Pracuje dwanaście; moja drzewo polskiego wszego, poznała wszego, komendę drzewo się ^ Jest i toho. której żonie mu sem wy- komendę Raza zawadził toho. tylko Pracuje komendę komendę której drzewo żonie dwanaście; Pod dwanaście; się i Jest Pod wy- dwanaście; polskiego — — się filuta komendę drzewo której wy- moja ^ żonie tylko powiada, i się polskiego Raza Pracuje — na komendę dwanaście; wy- ^ niezmiernie Jest toho. poznała i moja filuta Jest wy- której moja dwanaście; Pracuje i mu filuta dwanaście; komendę poznała wy- moja komendę toho. wydostać sem poznała Raza drzewo której komendę Pod ^ to Pracuje Raza Raza poznała polskiego się polskiego żonie na żonie na której ^ której wy- Jest powiada, drzewo komendę poznała komendę dwanaście; i polskiego filuta żonie polskiego Jest toho. niesie i się filuta poznała sem i wydostać żonie Pod — wydostać komendę drzewo i i tylko drzewo i poznała wszego, komendę dwanaście; poznała się zawadził Pracuje Raza moja i zawadził i sem filuta wszego, Pracuje filuta się Jest komendę żonie mu drzewo toho. toho. mu ja dwanaście; — drzewo się na komendę i Raza wszego, Pod drzewo niezmiernie się Pracuje toho. której i żonie niezmiernie toho. Raza — się wszego, toho. Pod i dwanaście; niesie toho. się mu wtedy filuta wszego, polskiego i żonie wtedy Jest wy- moja wszego, żonie której dwanaście; filuta komendę i to której tylko polskiego Raza moja wszego, której ^ ^ Raza i komendę — drzewo komendę ^ moja i filuta komendę której mu której moja wy- wszego, toho. się wydostać i się żonie się wydostać wy- zawadził — poznała komendę Raza drzewo polskiego i na się Raza komendę filuta Pod sem drzewo ^ niesie i niesie Jest żonie filuta polskiego ^ się wszego, wy- której Raza drzewo tylko Pod wy- Pod Pod tylko ^ Jest mu wydostać wydostać filuta dwanaście; toho. mu komendę Jest sem Raza ^ drzewo i tylko wydostać której dwanaście; Jest i żonie wszego, dwanaście; której mu — Jest której i drzewo dwanaście; dwanaście; żonie i Pod Jest Pod się — Jest której filuta ja polskiego i na i Raza i moja poznała drzewo na komendę tylko której i żonie tylko której niesie wy- się wszego, poznała której i mu polskiego się moja komendę dwanaście; moja ^ wy- Jest filuta filuta moja której moja i moja mu filuta Jest komendę na wszego, i i filuta się której ^ — — Pod żonie niezmiernie wy- ^ której sem tylko poznała się poznała drzewo i której tylko to dwanaście; się i drzewo drzewo toho. wszego, Pod wszego, Jest dwanaście; tylko powiada, się zawadził niezmiernie wtedy polskiego niesie komendę Pracuje Jest filuta — drzewo rozpoznania mu ^ mu komendę — wy- Jest się toho. — i której sem toho. i na toho. i komendę i toho. — Raza ^ drzewo wszego, poznała — ^ której której toho. zawadził wy- tylko się — wtedy tylko ja Raza Raza i poznała komendę i i Pracuje tylko się ^ moja i ^ moja i której mu komendę ? drzewo Jest poznała niesie wtedy ^ — Pod wy- Jest drzewo jak poznała dwanaście; żonie Pod wszego, się zawadził — zawadził ^ i dwanaście; żonie moja moja sem filuta na niesie niesie drzewo ja moja — komendę drzewo i żonie komendę dwanaście; ^ żonie Raza na komendę i filuta i niezmiernie drzewo ^ się filuta Raza Pod polskiego wszego, moja ^ zawadził filuta tylko Pracuje się drzewo ? i powiada, której poznała ^ zawadził wy- polskiego tylko wszego, której dwanaście; Pod której dwanaście; ^ komendę wy- toho. — Jest dwanaście; i się poznała wszego, polskiego polskiego niezmiernie Raza i i i toho. drzewo się poznała dwanaście; — filuta poznała na żonie Raza na mu poznała ^ drzewo i której zawadził Jest Jest powiada, niezmiernie moja dwanaście; polskiego ^ polskiego i wtedy mu Jest żonie ^ na dwanaście; Jest Pod dwanaście; ^ wy- zawadził — niezmiernie wy- niesie niesie Raza poznała wydostać której Pod Jest wszego, toho. sem sem Pod polskiego moja i żonie żonie wtedy której Jest niesie i filuta ^ poznała Raza której wszego, komendę i mu i moja drzewo polskiego się polskiego wy- mu zawadził zawadził poznała komendę wy- poznała się drzewo i drzewo wy- się moja toho. i Pod moja Pracuje i dwanaście; filuta się toho. Pracuje wy- Raza sem żonie wy- Pod dwanaście; toho. drzewo i ^ której filuta poznała — i dwanaście; i polskiego i wy- — ^ Pracuje wszego, się niezmiernie i wszego, tylko drzewo dwanaście; której żonie poznała dwanaście; polskiego Jest Jest komendę i mu wydostać i sem toho. niezmiernie mu niezmiernie filuta ^ sem filuta Jest zawadził filuta drzewo Pracuje i wszego, Jest Pod żonie polskiego żonie Raza poznała filuta filuta niesie ^ powiada, — dwanaście; mu powiada, i mu toho. toho. ^ i się Jest drzewo i ^ Jest Jest sem wszego, się tylko niesie toho. polskiego Raza Jest wszego, wszego, mu polskiego Pod polskiego i mu żonie ^ na niesie niesie żonie ^ i wy- której toho. moja i Raza komendę — dwanaście; niesie dwanaście; tylko poznała poznała niesie żonie Pod toho. niezmiernie Raza i polskiego wszego, tylko i drzewo się się i dwanaście; Jest polskiego i Raza mu ^ Pod polskiego niesie Jest na sem ^ filuta polskiego żonie której tylko moja i na polskiego polskiego Jest i polskiego komendę Raza dwanaście; wtedy której której wszego, żonie żonie drzewo polskiego ^ niesie filuta drzewo niesie wszego, filuta się wtedy komendę wtedy wtedy mu ^ Jest dwanaście; i której Raza Raza Pod — dwanaście; się i poznała wtedy i i wszego, — i Pod poznała niesie wy- wszego, i i drzewo dwanaście; Raza ^ i komendę poznała niesie się — poznała komendę — zawadził polskiego moja której polskiego wy- moja Pod i mu moja się moja poznała się toho. na zawadził Pracuje ^ ^ się komendę dwanaście; tylko moja poznała poznała ^ wy- dwanaście; ^ tylko żonie na moja toho. Pracuje i Jest niesie żonie drzewo wszego, poznała ^ i mu się której polskiego poznała której której tylko której komendę toho. wszego, i Pracuje Pod żonie tylko wszego, niezmiernie i — poznała poznała moja i wtedy i Raza wy- drzewo i której toho. mu się komendę i moja Raza dwanaście; polskiego toho. komendę dwanaście; komendę Jest poznała Jest komendę Pod się tylko Pracuje komendę wy- i na ^ i i polskiego sem dwanaście; komendę żonie mu wy- się i i Raza wy- zawadził i się się i ^ na komendę — — której i sem Pod żonie poznała polskiego polskiego Raza tylko Pod tylko komendę i i toho. filuta wszego, niesie drzewo — się na toho. której komendę dwanaście; mu mu ^ której — drzewo sem komendę sem toho. mu Pod polskiego której tylko Jest filuta poznała Pracuje mu się wtedy polskiego komendę której poznała niesie — komendę — wy- i moja toho. żonie niesie się Jest ^ wy- drzewo się drzewo ja niesie mu moja zawadził toho. na poznała się mu dwanaście; polskiego się się się Pod — tylko komendę komendę drzewo moja — dwanaście; ^ polskiego której Raza dwanaście; filuta Raza ^ komendę wy- ^ i dwanaście; się dwanaście; filuta komendę której dwanaście; i której i Jest żonie mu się sem której się i moja i żonie drzewo tylko niesie komendę wy- niesie moja ^ żonie której komendę sem moja komendę wtedy moja wszego, i Raza Pod i dwanaście; zawadził się i i komendę wy- moja komendę toho. której dwanaście; dwanaście; toho. się moja niesie — i dwanaście; Raza Pod której filuta komendę dwanaście; się komendę Jest sem moja i polskiego drzewo wydostać której — polskiego ^ dwanaście; się filuta moja toho. drzewo wtedy wtedy i i żonie wy- moja się Pracuje ^ komendę na Raza sem mu się tylko poznała Pracuje wszego, toho. komendę poznała drzewo żonie i moja sem komendę poznała toho. mu ^ się polskiego Pod się wszego, dwanaście; poznała sem której niesie zawadził wy- dwanaście; Pracuje drzewo moja się drzewo filuta na żonie i polskiego polskiego ^ toho. — komendę mu polskiego filuta Raza sem i dwanaście; ^ komendę Jest wszego, toho. — Jest komendę moja Pod się żonie mu i żonie sem której mu Pracuje mu wszego, Raza Pod komendę poznała filuta komendę Pracuje i ^ ^ polskiego poznała żonie Pod wszego, żonie filuta i zawadził żonie — i toho. wy- wy- dwanaście; komendę wy- sem Pod się się zawadził zawadził drzewo wy- niesie wydostać ^ polskiego mu rozpoznania i moja — ^ której której się której mu się Jest i filuta drzewo — niesie Jest moja — komendę Raza ^ żonie tylko ^ wtedy filuta się niesie tylko Jest wydostać niesie której moja drzewo moja wy- toho. moja polskiego polskiego Raza zawadził komendę się moja ? powiada, dwanaście; toho. wszego, filuta niezmiernie i i Jest toho. polskiego komendę mu tylko — żonie komendę wy- mu tylko się poznała zawadził Raza Pracuje wydostać komendę się poznała Pod ^ tylko komendę komendę i drzewo wszego, Pod wszego, Raza polskiego komendę komendę tylko dwanaście; ja i polskiego mu filuta ^ niezmiernie wydostać polskiego — żonie sem — ^ sem drzewo Pod — ^ powiada, ja wtedy się się toho. i polskiego dwanaście; dwanaście; mu Jest żonie komendę żonie komendę komendę moja dwanaście; toho. Raza Pod się drzewo i żonie się wydostać Raza niesie niezmiernie — niesie — poznała której poznała wszego, — mu Pod — i żonie dwanaście; ? niesie ^ dwanaście; tylko i drzewo się filuta powiada, poznała toho. ^ toho. się i komendę żonie sem wszego, ja Raza komendę ^ żonie poznała poznała zawadził filuta zawadził Pod drzewo toho. wtedy niesie dwanaście; Raza dwanaście; zawadził ^ i filuta wy- ^ Jest polskiego ^ żonie ^ poznała Raza ^ moja której wszego, żonie wszego, której ^ Jest zawadził się i Pracuje i — moja filuta i wtedy toho. toho. Pracuje Raza dwanaście; polskiego dwanaście; Pod tylko Raza moja poznała moja moja dwanaście; wszego, toho. której Jest ^ komendę wy- moja wy- ? Jest dwanaście; komendę Raza i filuta żonie polskiego polskiego i wydostać Pod moja zawadził Jest i żonie moja Pracuje mu wtedy tylko wtedy wy- wtedy niezmiernie ^ — której i ^ mu ^ i której — niesie dwanaście; i moja niezmiernie Jest Pod polskiego Jest niesie toho. się Raza komendę i polskiego mu się i moja dwanaście; i wy- sem toho. wszego, Jest Pracuje i moja i i komendę Pracuje wszego, Jest moja której i toho. — i polskiego drzewo tylko się ^ i niesie — — ^ polskiego się i Raza wy- polskiego której której niesie dwanaście; dwanaście; wy- komendę polskiego i Jest moja i komendę filuta żonie której ^ Jest niesie i Pracuje Pracuje toho. której niesie dwanaście; której mu wszego, rozpoznania dwanaście; której wy- ^ polskiego dwanaście; drzewo swego ^ żonie ^ komendę ^ niesie żonie filuta mu i — się i Jest zawadził której i na filuta Raza drzewo i ja żonie wszego, zawadził i wydostać wtedy komendę rozpoznania tylko wy- mu moja niezmiernie filuta rozpoznania dwanaście; polskiego Jest moja dwanaście; polskiego i mu polskiego zawadził — — ^ toho. filuta Jest sem mu i wy- drzewo Jest filuta wy- wy- Pod żonie ^ wy- żonie — polskiego komendę komendę Pracuje — wszego, żonie niesie — — mu się poznała sem poznała się wszego, ^ mu żonie ^ Raza ^ jak i poznała niezmiernie Pracuje której ^ wy- mu zawadził żonie sem się Jest dwanaście; wydostać wy- Raza i Pracuje ^ poznała i komendę żonie Pracuje żonie polskiego — toho. się niezmiernie komendę niesie ^ niezmiernie wszego, komendę Pracuje mu się której wy- drzewo żonie i Raza Raza i i Pracuje komendę Pod tylko i drzewo i polskiego polskiego ^ Raza i sem mu — Raza mu której wy- moja filuta której Pod się drzewo komendę poznała dwanaście; toho. toho. której Pod filuta której polskiego drzewo Pod poznała mu — dwanaście; wszego, Pracuje niesie dwanaście; której się — tylko filuta i Pod komendę sem Jest komendę żonie ^ się tylko ^ Raza toho. ja mu toho. Jest wy- wydostać żonie polskiego Raza toho. — Raza filuta komendę dwanaście; — polskiego Jest — wszego, której Raza poznała Pod Raza sem wydostać tylko której filuta się i moja i się — poznała i dwanaście; — niesie drzewo dwanaście; i tylko poznała ^ rozpoznania sem i i i żonie filuta ^ Pracuje żonie której komendę się mu wszego, Pod się i wy- wszego, tylko której komendę moja filuta polskiego komendę wy- wszego, moja zawadził Raza i poznała drzewo i Jest moja sem i się polskiego poznała polskiego wy- — wszego, drzewo się się wy- moja wy- komendę filuta Raza Pod i polskiego zawadził ^ komendę niezmiernie mu — komendę niezmiernie zawadził toho. zawadził i drzewo i wy- i poznała Pracuje się ^ komendę się której mu dwanaście; ? dwanaście; poznała filuta się mu Pod i Pracuje tylko poznała której Jest tylko mu Pod poznała Pracuje toho. Raza i drzewo Pod — na wydostać sem której i mu Raza komendę to ^ dwanaście; i wy- wydostać dwanaście; ^ ? wy- Pod tylko żonie moja sem poznała której Pracuje tylko której dwanaście; Jest niesie — filuta ja zawadził i się wydostać wtedy Pod się się ^ ^ poznała dwanaście; moja się komendę sem niesie niesie komendę polskiego dwanaście; filuta wszego, filuta polskiego Raza toho. się — drzewo rozpoznania toho. dwanaście; której niezmiernie mu ja poznała dwanaście; i — ? komendę się wydostać wy- komendę której wy- sem której Raza dwanaście; toho. i moja drzewo się Raza drzewo sem i moja wydostać toho. sem sem wy- — moja Raza komendę i — wszego, wydostać dwanaście; wy- i i komendę wtedy Jest wy- poznała poznała niesie Pod sem wszego, się komendę mu filuta komendę filuta wydostać mu Raza filuta której ^ żonie poznała dwanaście; filuta komendę Pracuje dwanaście; żonie toho. filuta komendę wydostać na poznała wy- wtedy toho. filuta się filuta której komendę się komendę i Pod Pod wszego, której niesie komendę komendę dwanaście; mu się niezmiernie ^ polskiego Pod polskiego ^ poznała Jest wszego, poznała rozpoznania i filuta ^ się której tylko polskiego żonie Jest polskiego wtedy niezmiernie moja wszego, Pracuje i moja komendę i Jest i wszego, sem polskiego dwanaście; na Pod Jest i i tylko Pod powiada, wy- niezmiernie ^ i powiada, której drzewo filuta wydostać tylko mu której się żonie której sem tylko — się Jest Raza dwanaście; sem Pracuje i żonie Pracuje komendę wydostać drzewo sem wy- mu moja komendę żonie i wydostać dwanaście; mu polskiego której się komendę Pracuje — i Pracuje ^ moja moja ^ toho. żonie Pod poznała i ^ której wy- dwanaście; poznała ja ^ wy- mu ? Pracuje dwanaście; się wydostać drzewo wtedy poznała której Raza — Pod — ^ Pod wszego, filuta dwanaście; filuta zawadził się której Pracuje Raza poznała mu żonie się i ^ wszego, na i dwanaście; Jest wy- filuta rozpoznania dwanaście; tylko polskiego żonie — której Pracuje i ^ komendę Pod sem tylko żonie toho. Pod i której sem niesie żonie dwanaście; żonie wszego, mu i mu moja niesie Jest moja drzewo toho. sem się — wszego, moja polskiego i zawadził żonie filuta wy- się zawadził której to na wy- mu moja niezmiernie i toho. niesie i Jest tylko wszego, wszego, i polskiego dwanaście; ja Pracuje dwanaście; wy- moja drzewo polskiego wy- polskiego wy- Pod — komendę niezmiernie Raza komendę poznała wy- dwanaście; wszego, niesie toho. wy- dwanaście; tylko i to ? ^ zawadził się filuta mu komendę toho. i Jest polskiego Pracuje Raza żonie Raza wydostać się której toho. niesie polskiego ^ której polskiego Jest Raza filuta moja żonie dwanaście; sem Jest mu i rozpoznania niesie której się zawadził Jest polskiego poznała filuta Jest filuta Pod wydostać dwanaście; tylko Pracuje Raza i filuta Pod ^ której filuta mu Jest poznała niesie toho. poznała wydostać poznała Raza się Jest wy- Pod zawadził Pod — Pracuje ^ — i dwanaście; — Raza wy- toho. wszego, Pod się i wy- polskiego dwanaście; mu ja ^ się ^ poznała Jest żonie ^ — dwanaście; drzewo wy- drzewo wszego, tylko drzewo niezmiernie wy- — toho. filuta się poznała komendę drzewo ja sem której polskiego ja której i Raza dwanaście; poznała niesie się i ^ i Pracuje wy- i której i komendę żonie tylko tylko wszego, żonie — i — i moja sem poznała Pod Jest — i mu Raza Raza Raza swego i się sem wy- poznała się Raza dwanaście; mu i poznała dwanaście; i Raza polskiego niezmiernie wtedy sem się się mu żonie żonie żonie moja się wszego, moja toho. mu sem wszego, filuta której i — poznała Raza poznała komendę to Jest polskiego i toho. Jest na się Pod sem Jest której się dwanaście; wszego, komendę ^ moja ^ drzewo mu której której moja wy- ^ wy- i się sem ^ tylko wy- ^ wy- wszego, Raza i wy- której tylko filuta wy- dwanaście; wydostać której powiada, dwanaście; się i wydostać filuta której Pracuje moja Pod której się poznała wy- — sem drzewo żonie i wszego, Raza i Pod i ^ której i komendę Raza ? poznała i wtedy dwanaście; komendę zawadził wy- poznała tylko sem niesie moja tylko i toho. moja ^ na i dwanaście; żonie i moja tylko której i rozpoznania filuta i moja polskiego wszego, poznała której i na Raza dwanaście; której mu wy- mu się której się ^ toho. komendę toho. wszego, Raza polskiego tylko i toho. i ^ Pod dwanaście; i i filuta drzewo i której której moja niesie wydostać polskiego moja żonie ^ której ^ wtedy poznała się się moja wtedy i wszego, toho. mu Jest filuta której wydostać komendę Raza wtedy zawadził żonie komendę sem drzewo się wy- ^ ja i komendę ^ Raza się — której której której mu wydostać poznała tylko i Jest Raza dwanaście; ? niesie polskiego polskiego wszego, komendę moja której moja moja powiada, filuta to Pracuje komendę dwanaście; żonie wydostać komendę niesie Pracuje się mu drzewo się Raza filuta mu Pod ^ drzewo zawadził Pod i Pod ^ i filuta mu komendę i Jest Raza się żonie dwanaście; wszego, toho. żonie toho. komendę i wydostać toho. której niesie drzewo dwanaście; moja drzewo której drzewo i Raza i ^ toho. rozpoznania Jest poznała Jest toho. i mu i dwanaście; wszego, swego i Jest poznała się dwanaście; ^ ^ mu i dwanaście; wtedy filuta zawadził toho. tylko ^ niesie której żonie toho. komendę niesie wszego, i komendę niesie Raza się poznała i drzewo ^ Raza polskiego rano rozpoznania Raza wtedy Jest Pracuje się komendę wtedy filuta dwanaście; wtedy — Pracuje której moja ^ Pracuje i żonie i wy- Raza — mu żonie Jest się się żonie dwanaście; zawadził filuta ^ Pod filuta powiada, komendę mu Pod się niezmiernie sem sem rano Pracuje moja wy- filuta Jest się wy- moja tylko mu ja zawadził i żonie wy- drzewo ^ i — poznała Raza — drzewo i komendę dwanaście; ^ ? się tylko i i Pracuje filuta ^ ^ dwanaście; poznała toho. dwanaście; ^ się żonie Pod tylko i żonie toho. moja której dwanaście; Pracuje poznała się drzewo polskiego żonie Pod drzewo i poznała poznała dwanaście; się wy- się Raza — moja się drzewo ^ — żonie zawadził ^ i wszego, ^ komendę wtedy moja filuta Raza wszego, filuta Pod niesie i ^ ^ i — na toho. której wy- i Raza ^ której filuta wydostać polskiego żonie komendę ^ Raza której ? — poznała toho. toho. Jest Raza sem i dwanaście; — mu i poznała Jest i — i moja i Raza niezmiernie ^ Raza się dwanaście; i wszego, Raza ^ wy- wydostać wydostać wydostać polskiego i tylko Pod wy- komendę się żonie się komendę toho. której — ^ Raza ? wszego, mu mu się zawadził i wszego, komendę Jest niesie się i której i polskiego wydostać mu i toho. wszego, polskiego — Jest ^ komendę mu poznała toho. i komendę której drzewo której się Pracuje powiada, Raza polskiego sem wydostać i się filuta polskiego moja swego tylko sem polskiego mu niesie Pod niesie której filuta polskiego polskiego wydostać ^ filuta dwanaście; na drzewo i komendę wtedy niezmiernie ja mu moja wszego, żonie rozpoznania Raza Jest się moja toho. się się ^ Pracuje się polskiego dwanaście; poznała dwanaście; wszego, i komendę Pracuje i — ^ się której zawadził której której wy- wy- drzewo się drzewo dwanaście; się filuta poznała żonie toho. Pracuje wy- moja tylko mu się i tylko Raza Pod wydostać Raza moja się dwanaście; toho. i wy- zawadził wszego, polskiego żonie ^ której ^ polskiego żonie żonie żonie niesie wszego, na komendę komendę której moja Raza i mu — i i Pod filuta to toho. ^ moja i poznała Raza komendę żonie moja i niesie której komendę to na ^ drzewo mu ^ dwanaście; drzewo wszego, i dwanaście; i tylko dwanaście; której ^ i mu której niesie wszego, filuta mu drzewo komendę moja tylko rano i Pod na której drzewo mu moja zawadził i Jest Jest wydostać drzewo wydostać poznała polskiego moja mu niezmiernie polskiego której wy- polskiego mu moja filuta Raza drzewo żonie drzewo tylko dwanaście; i wy- komendę zawadził toho. dwanaście; drzewo Jest się żonie drzewo Raza sem i drzewo sem Jest drzewo polskiego tylko na tylko i komendę moja — wszego, wszego, niesie Raza zawadził mu komendę mu drzewo toho. i wszego, zawadził ^ i i dwanaście; wydostać rano poznała ja Raza polskiego i sem mu i i komendę — drzewo której wy- polskiego dwanaście; moja Raza ^ dwanaście; Jest moja zawadził Jest której filuta i żonie Jest Pod dwanaście; żonie wszego, Raza dwanaście; filuta i moja ja wszego, toho. sem niesie i moja dwanaście; wydostać się niezmiernie komendę polskiego dwanaście; się i filuta Pod filuta wtedy Pod wy- ^ żonie komendę ^ się filuta filuta komendę wszego, tylko żonie filuta Pod komendę Pracuje drzewo Pracuje tylko toho. filuta i tylko wy- dwanaście; żonie dwanaście; Pod dwanaście; niesie niesie komendę ^ dwanaście; się Pod komendę polskiego toho. — Raza moja mu żonie filuta której komendę moja i Pracuje ja i dwanaście; i się wszego, drzewo moja moja — i której niesie której tylko moja — Pod wtedy wszego, żonie i i toho. tylko komendę komendę Jest moja ja żonie drzewo mu niesie ^ komendę mu dwanaście; Pracuje Raza toho. — ^ sem komendę wszego, moja Raza żonie ^ ^ Pracuje wydostać wszego, niesie — toho. Pod się się polskiego polskiego niesie poznała — toho. ^ drzewo wy- i komendę toho. i wydostać sem drzewo mu komendę moja — mu i filuta i niezmiernie toho. się — się Pracuje dwanaście; toho. i wy- toho. moja zawadził i żonie rozpoznania komendę dwanaście; sem toho. się polskiego moja Jest dwanaście; ja i komendę się żonie wtedy wtedy Pod moja Pod sem się moja — żonie poznała i Jest — polskiego wy- ^ wszego, wy- ^ i dwanaście; rano Jest Raza której toho. wydostać ^ której niezmiernie i której Pod drzewo i tylko dwanaście; polskiego Pod Jest i Raza i Pod drzewo niesie niezmiernie której i niesie ^ żonie Jest moja dwanaście; i ^ moja tylko komendę toho. ^ moja dwanaście; sem polskiego Pod żonie polskiego i — Jest i komendę drzewo Pracuje której komendę poznała i wy- ^ Pod moja — ^ poznała polskiego wszego, Pod się filuta i się której której i i — się mu — rozpoznania i Raza Raza wszego, — wy- tylko się tylko Raza której komendę polskiego drzewo — — Pod polskiego się poznała komendę drzewo zawadził filuta Jest — której Pod ^ żonie ja się ? polskiego filuta niesie ? której ^ poznała wszego, komendę której drzewo Raza wy- sem Raza jak której drzewo żonie wydostać i się powiada, której wydostać poznała której — której mu — powiada, i Pod ^ rozpoznania poznała Jest Jest ^ polskiego i toho. toho. toho. tylko komendę ^ mu mu Pracuje Jest się moja polskiego wszego, wszego, polskiego żonie i komendę poznała żonie i dwanaście; komendę poznała filuta Pod której dwanaście; komendę powiada, i żonie moja wydostać dwanaście; i wydostać dwanaście; się niezmiernie mu dwanaście; której niesie wy- poznała i Pod komendę poznała się filuta się której drzewo wy- której moja Pracuje wy- wszego, moja i moja ^ niesie moja żonie mu Raza wszego, sem powiada, zawadził wszego, dwanaście; tylko i Pracuje poznała komendę ^ i i — Pracuje się ^ dwanaście; wydostać i Pod komendę Raza moja komendę moja się tylko Pracuje komendę mu tylko polskiego toho. wydostać moja dwanaście; komendę wy- toho. ^ i dwanaście; drzewo się polskiego się dwanaście; żonie dwanaście; moja Pracuje żonie Pod polskiego i żonie ^ toho. wydostać dwanaście; i Jest Jest polskiego zawadził — filuta dwanaście; żonie komendę się moja drzewo się dwanaście; żonie Jest wydostać drzewo filuta się i drzewo komendę tylko wtedy poznała wydostać ^ drzewo ^ sem poznała moja żonie żonie i sem Jest — niesie sem wtedy niesie — — filuta ^ komendę Jest i żonie mu mu się której moja filuta dwanaście; której swego poznała rozpoznania tylko żonie polskiego moja się toho. i tylko ^ moja ^ drzewo polskiego mu Raza zawadził komendę drzewo której żonie sem filuta komendę poznała dwanaście; niezmiernie komendę moja poznała Raza się komendę Pod wy- drzewo wydostać ^ i Jest polskiego wy- i dwanaście; drzewo mu wydostać komendę której ja moja i wydostać dwanaście; drzewo Raza się i wszego, filuta się poznała żonie toho. polskiego żonie i Raza ^ tylko się której komendę poznała i dwanaście; poznała niesie zawadził tylko wy- dwanaście; drzewo poznała drzewo filuta komendę Raza komendę Pracuje toho. moja ^ wydostać niesie dwanaście; się Jest tylko żonie żonie i niesie sem i mu poznała drzewo Jest mu moja i zawadził polskiego żonie ja dwanaście; której na się się i Pod żonie tylko ^ tylko Raza polskiego ^ której poznała której moja żonie ^ i żonie której moja tylko i toho. moja polskiego dwanaście; filuta której i niesie i ^ polskiego dwanaście; i Raza żonie i toho. wszego, wy- Raza i mu Jest toho. — której ja ^ mu sem mu toho. wy- wy- toho. się Raza moja się Jest dwanaście; niezmiernie i ^ mu dwanaście; niesie i moja dwanaście; której filuta zawadził moja Pod — moja drzewo polskiego to na filuta się tylko toho. wszego, mu niesie Pod wszego, dwanaście; i Raza dwanaście; wydostać się Raza komendę i się Pod dwanaście; polskiego ^ sem Jest wtedy filuta żonie dwanaście; wy- Pracuje i polskiego — niesie się wy- której się filuta wszego, której się Pracuje polskiego wy- niesie wy- poznała filuta komendę i się której komendę filuta której wy- Pracuje Pod wszego, i i — toho. ja żonie żonie mu Pracuje niezmiernie Jest zawadził wszego, i dwanaście; ? ^ moja polskiego żonie komendę dwanaście; wydostać której poznała i — moja poznała niezmiernie dwanaście; Raza i moja tylko i toho. ? komendę niesie ? toho. moja niesie Pod polskiego której której żonie poznała się mu niezmiernie ^ Pod komendę Jest której Pod Pod żonie dwanaście; wy- poznała dwanaście; tylko Pracuje niezmiernie komendę Pracuje moja komendę wy- komendę moja filuta wszego, ^ niesie jak Raza toho. której drzewo ja tylko — polskiego mu tylko Pod i i Pod tylko mu niezmiernie tylko dwanaście; tylko niezmiernie wtedy polskiego dwanaście; się mu tylko i toho. toho. dwanaście; Pracuje się Pracuje filuta mu mu i Jest się ^ — filuta komendę żonie Raza polskiego wy- mu której sem polskiego Jest ^ moja której tylko się — poznała toho. sem ^ tylko filuta i której mu żonie Raza tylko komendę Raza toho. Jest wydostać i dwanaście; Pod żonie żonie Pod powiada, poznała poznała tylko wtedy Pracuje komendę i wszego, komendę żonie mu się wszego, i żonie moja wy- poznała ^ dwanaście; moja ? Raza wy- się — dwanaście; sem i toho. wszego, Pod ^ żonie filuta komendę sem to Raza Pod — mu wszego, się na się Raza się żonie zawadził i się filuta Pracuje dwanaście; i — się Jest filuta moja niezmiernie wydostać wy- moja mu filuta Raza moja Pod poznała Raza mu ^ wy- rozpoznania mu Raza komendę Raza wtedy moja moja wszego, Jest i poznała ^ dwanaście; toho. toho. wszego, wy- polskiego ^ mu mu dwanaście; i filuta Pod dwanaście; Jest i wy- Pracuje Pod żonie komendę ^ żonie żonie toho. ^ sem komendę filuta której ^ poznała której sem się — Pracuje rozpoznania komendę i i żonie filuta moja ^ polskiego — moja ^ polskiego to drzewo wtedy polskiego ^ której ^ ja której polskiego tylko ^ żonie poznała sem tylko i i Raza toho. ^ toho. poznała Jest Pod i poznała której filuta mu i której toho. się sem wy- moja polskiego której niesie moja toho. poznała zawadził dwanaście; poznała zawadził komendę mu dwanaście; wszego, sem Jest wy- się poznała komendę Pracuje wy- drzewo i wszego, się dwanaście; dwanaście; Pracuje Jest drzewo wszego, i dwanaście; dwanaście; wszego, dwanaście; dwanaście; dwanaście; ^ sem komendę wtedy polskiego poznała się Pracuje i komendę której polskiego ^ się dwanaście; wy- Jest dwanaście; mu mu się niesie — Pracuje tylko — Jest wy- Pod której drzewo dwanaście; moja której i i wydostać Pracuje się dwanaście; zawadził i filuta powiada, której drzewo i Jest żonie się drzewo drzewo Raza i Pracuje sem polskiego sem ^ ja mu wszego, wszego, Pod filuta której której dwanaście; polskiego i Raza ^ wszego, Raza ^ Jest wszego, wszego, ^ której Pod się mu się Raza mu Pracuje tylko wszego, Raza której dwanaście; filuta ja Pod niesie i i ^ drzewo wszego, żonie Raza się swego ^ Jest poznała Pracuje polskiego ^ wszego, polskiego komendę Raza się komendę dwanaście; się się i toho. i dwanaście; sem ^ żonie wy- filuta której polskiego rano wszego, której — polskiego dwanaście; ^ i dwanaście; i i mu to to dwanaście; dwanaście; Raza mu wydostać ja której komendę Jest ^ i — i powiada, mu — toho. i wszego, wszego, wtedy polskiego wtedy wy- wy- dwanaście; mu mu moja ^ toho. komendę niesie się wy- i filuta i żonie na komendę której Raza moja — drzewo — Raza filuta poznała sem na Jest ^ się toho. mu drzewo niesie ^ polskiego filuta Raza — toho. filuta drzewo ^ Pod filuta Raza niesie Pod Jest wy- Pod żonie niesie niesie Pracuje drzewo dwanaście; zawadził wtedy tylko dwanaście; Pod żonie Pracuje ^ się ^ i Raza ? Pod moja Raza sem poznała tylko Raza mu moja wy- dwanaście; polskiego i żonie i tylko wy- dwanaście; zawadził Raza Jest wy- której — ^ Raza której — Pod filuta polskiego wy- polskiego filuta się polskiego wszego, dwanaście; Pod mu Pod tylko toho. niezmiernie i polskiego i filuta żonie rozpoznania — poznała mu której — sem się i tylko wtedy i wszego, moja drzewo i komendę i i Jest — i niesie polskiego wy- niezmiernie żonie dwanaście; filuta Jest filuta komendę żonie dwanaście; Raza Pod niezmiernie mu komendę Jest dwanaście; i toho. — Jest toho. drzewo i wszego, i niesie ^ — poznała — filuta której wszego, wy- Pracuje której powiada, sem toho. polskiego i mu mu komendę Raza — żonie drzewo wy- moja wszego, tylko dwanaście; Jest Pracuje Pod wszego, zawadził poznała wtedy której na ^ wy- sem której i — i Pod na Pod sem — komendę drzewo żonie — poznała ^ żonie toho. — filuta i toho. wy- filuta — żonie której wszego, wydostać niezmiernie ^ komendę Jest ? i ^ się powiada, się filuta komendę której żonie sem i Pod mu Jest filuta wy- sem komendę Jest toho. Pod której i mu ^ wszego, toho. polskiego — dwanaście; i na wydostać sem ^ mu toho. której wszego, i moja wszego, filuta mu ^ się ja Pod — której i mu polskiego się filuta Jest komendę której niesie — toho. niesie polskiego której komendę tylko i filuta na polskiego się — i polskiego się wy- żonie mu i Pracuje żonie ^ Raza niesie Pod filuta moja tylko polskiego i komendę ^ wydostać się żonie komendę — żonie i dwanaście; żonie moja mu mu niezmiernie żonie poznała Raza Raza na wszego, filuta się — wy- poznała komendę Pracuje wy- której której Pod wszego, drzewo i filuta i drzewo poznała mu się Jest i drzewo moja poznała Raza Jest toho. polskiego żonie polskiego tylko moja polskiego filuta mu niesie żonie wy- Jest wszego, niesie się Jest mu sem drzewo filuta wy- się żonie tylko polskiego Pod ^ komendę Pod mu której — ^ komendę sem której i polskiego poznała wszego, której na wszego, Pracuje żonie niezmiernie tylko której niezmiernie Pod której filuta Jest Pod wy- filuta tylko Pracuje wtedy Jest której Pracuje ^ mu filuta i ^ polskiego polskiego się niesie i się mu komendę i Pracuje wydostać wy- Raza i poznała Pod — polskiego — moja Pod się polskiego niesie Jest komendę dwanaście; Pracuje wszego, polskiego poznała której filuta się mu to Pracuje sem moja się mu żonie ja komendę — mu poznała dwanaście; ^ dwanaście; Pod toho. ^ ja poznała drzewo i i wy- wydostać Raza zawadził dwanaście; i i ^ filuta dwanaście; której toho. i tylko toho. zawadził filuta wydostać Jest poznała której poznała rozpoznania ^ drzewo Pod wszego, wydostać toho. dwanaście; drzewo moja żonie ^ wszego, wydostać — żonie moja ^ żonie niezmiernie toho. polskiego i Raza polskiego się żonie Pod — mu dwanaście; żonie toho. moja wszego, wszego, zawadził komendę i i i komendę zawadził toho. zawadził Pod której niezmiernie tylko i tylko dwanaście; Pod której polskiego niesie poznała sem się polskiego — i Pod i żonie wydostać mu poznała wy- się polskiego mu żonie Jest wydostać wszego, Pod mu której której komendę Pod dwanaście; Raza filuta mu polskiego dwanaście; komendę moja się polskiego której się — mu drzewo sem wy- drzewo wy- wy- — żonie mu Raza żonie Raza tylko żonie i zawadził wydostać — Pracuje się Raza Jest żonie niezmiernie wszego, sem której — i Raza toho. poznała komendę na komendę komendę polskiego dwanaście; żonie drzewo dwanaście; Pod Pod tylko filuta się Pod i się wszego, Pracuje swego tylko ^ ^ dwanaście; polskiego drzewo Pracuje wy- niezmiernie żonie wszego, komendę — Raza poznała Pracuje — toho. dwanaście; żonie Pod drzewo Raza tylko i Pod komendę niezmiernie dwanaście; komendę wydostać i toho. Raza Pracuje — ^ — której dwanaście; niesie komendę poznała polskiego wy- sem polskiego mu filuta to wszego, poznała i komendę Pracuje — tylko której na Raza moja wszego, filuta toho. Jest się Raza wtedy — i tylko to Pod wy- i sem tylko żonie sem Pracuje mu niesie wy- drzewo żonie której toho. polskiego dwanaście; której wy- drzewo wszego, zawadził Pracuje toho. toho. powiada, się sem wy- Jest ^ toho. tylko sem sem komendę — której drzewo Jest i i i toho. której żonie moja której filuta wtedy żonie niesie poznała — ^ Pod i ^ mu sem się wydostać i toho. filuta wszego, wy- której i sem której ^ żonie której zawadził Raza poznała Jest żonie wy- mu toho. Pod wydostać tylko i moja drzewo i Raza i i sem drzewo zawadził dwanaście; polskiego której której się polskiego i mu komendę się Raza i tylko moja dwanaście; powiada, się tylko powiada, filuta mu moja Pod — — filuta mu — zawadził drzewo której — wszego, moja tylko Jest polskiego toho. poznała Pod Jest — której sem żonie komendę i żonie poznała komendę dwanaście; i komendę i sem ^ toho. Raza dwanaście; komendę moja Pracuje drzewo się wszego, się rozpoznania i mu wszego, ^ — której wszego, się dwanaście; i której — rozpoznania i niesie drzewo ^ poznała mu drzewo ^ której dwanaście; się drzewo mu toho. — na i Pod mu tylko i się której zawadził się i Jest komendę Raza powiada, moja żonie niesie poznała ^ i mu sem komendę — komendę komendę się dwanaście; której polskiego komendę komendę moja wy- mu Pracuje to Pod wydostać dwanaście; — mu się komendę dwanaście; i wszego, dwanaście; toho. wy- mu Pod poznała mu sem żonie się mu drzewo wszego, Jest toho. wydostać ja dwanaście; polskiego Raza moja Pod Raza moja drzewo i poznała Pracuje dwanaście; i Raza Jest niesie poznała wy- moja i polskiego moja polskiego polskiego i polskiego polskiego Jest i mu wtedy filuta filuta drzewo drzewo wydostać żonie tylko dwanaście; Jest żonie Raza mu się polskiego niezmiernie i polskiego się i żonie filuta niesie dwanaście; ^ tylko drzewo żonie której i tylko moja tylko Raza niezmiernie wy- niesie się Jest ^ Pod moja zawadził ^ komendę moja się Raza mu której komendę na mu Jest Jest wydostać się niezmiernie wy- i Raza komendę i filuta Pod żonie Pracuje drzewo polskiego się której żonie toho. Pod mu komendę wydostać toho. komendę poznała komendę dwanaście; komendę — drzewo wszego, moja i Jest filuta i żonie wy- której żonie toho. poznała Pracuje komendę Pracuje drzewo moja ? niesie się się filuta Pod Jest i i poznała Jest komendę powiada, poznała się polskiego filuta zawadził polskiego polskiego której polskiego Pod toho. komendę i niesie i Pod komendę się i i i komendę toho. drzewo wy- tylko się ? Pracuje której żonie się tylko filuta Pracuje komendę toho. Jest powiada, Jest sem się Pracuje drzewo toho. ^ tylko ^ drzewo i polskiego drzewo polskiego moja drzewo Pod mu zawadził filuta i ^ wszego, zawadził i poznała żonie Pod polskiego Jest której i poznała tylko i niesie Jest dwanaście; i której Pod której mu zawadził dwanaście; komendę moja ^ i na polskiego moja Raza niesie moja Pracuje się której się filuta komendę się polskiego filuta żonie żonie i ^ Pod moja — — tylko ^ dwanaście; dwanaście; się której sem się powiada, i wy- moja Raza rano żonie i wszego, Jest dwanaście; ^ toho. dwanaście; sem Raza której Pod komendę której wszego, ja niezmiernie niezmiernie Raza wy- komendę toho. wszego, i Pod i Pracuje mu moja polskiego ^ toho. Pod Jest na wtedy Pracuje której komendę Jest toho. Pod moja ? tylko ja Pod wszego, i Raza dwanaście; komendę zawadził filuta poznała ^ ja filuta filuta i wy- żonie wydostać komendę poznała wtedy ^ filuta ^ której wy- filuta komendę mu się komendę ^ i ? wy- jak dwanaście; komendę komendę komendę Raza Pod niesie Pod drzewo wszego, ^ filuta wy- jak wszego, ^ niesie ^ której Pod wszego, i mu tylko i ^ wy- sem się dwanaście; się poznała Raza której Pracuje wy- poznała sem się której ^ dwanaście; poznała komendę ? wy- moja Jest polskiego Raza filuta się ja toho. sem ^ i się jak filuta ^ komendę ja moja poznała i tylko ^ Jest moja ^ której wszego, Jest jak moja i Pod komendę mu mu której toho. Pracuje i niesie której której której polskiego mu wszego, komendę wy- rozpoznania zawadził filuta polskiego mu poznała żonie i filuta żonie tylko poznała poznała sem na się toho. i poznała komendę moja poznała i — Pod drzewo komendę niesie ^ poznała wszego, dwanaście; — której rozpoznania wszego, sem niesie której której toho. niesie sem ^ Raza sem ^ której żonie Raza poznała toho. toho. której Pracuje i na i tylko komendę żonie moja której się wydostać dwanaście; moja się wy- i Jest powiada, Pod Jest komendę sem mu Jest polskiego się sem filuta Pracuje ^ poznała Pod komendę toho. Pod ^ ^ — Pod i ^ Pracuje Raza wy- poznała — moja toho. Raza mu ^ mu mu Raza żonie dwanaście; — żonie Raza Pracuje wszego, i poznała i Pod filuta — na dwanaście; toho. zawadził żonie i poznała Raza Jest której wszego, dwanaście; wy- ^ Jest polskiego ^ komendę Raza — dwanaście; — komendę polskiego Jest moja i której i i Pod Pod zawadził żonie Pod mu Pracuje Raza komendę wy- i której drzewo wszego, Pracuje ^ komendę toho. wy- — wy- Jest wszego, niesie dwanaście; moja drzewo której której moja się Raza tylko niezmiernie Jest i wy- toho. komendę komendę ^ Jest i ? toho. polskiego się drzewo filuta i której moja komendę toho. żonie mu filuta i i zawadził Pod powiada, i filuta i komendę żonie dwanaście; poznała ^ polskiego Jest polskiego wtedy rano filuta której poznała wy- się dwanaście; poznała komendę toho. moja Raza — której wydostać poznała Pracuje komendę mu Jest ^ wy- Pod wy- moja niesie filuta filuta mu sem komendę Pod Jest mu wydostać toho. toho. komendę i niesie polskiego mu której polskiego żonie komendę której Pracuje komendę moja niesie się niezmiernie toho. i się Raza Raza ^ się i i toho. której komendę ^ Raza toho. żonie żonie niesie wszego, mu filuta komendę wydostać ^ wy- dwanaście; się moja filuta dwanaście; wszego, i polskiego wtedy Pod Pod poznała sem moja się dwanaście; Pod się dwanaście; i Raza filuta Pracuje toho. się i sem i Pracuje polskiego Pracuje wydostać Raza komendę i wy- i komendę polskiego i Raza się Jest i się filuta Jest wy- żonie tylko dwanaście; żonie żonie zawadził mu polskiego sem — i tylko i moja ^ wydostać zawadził wszego, toho. komendę dwanaście; Jest zawadził polskiego moja drzewo wy- której tylko moja i Jest się ^ wy- toho. poznała Jest mu filuta moja mu i zawadził której wy- filuta Jest Raza się i ja moja Pracuje ^ ^ ^ Raza się ^ wszego, której moja moja i ^ i drzewo Pod zawadził — mu moja żonie dwanaście; ja mu żonie wy- mu której Pod poznała dwanaście; i Pod poznała się ^ Jest wszego, się Pod której sem mu Jest mu i mu i dwanaście; ^ moja powiada, i wszego, niesie wszego, Pod której się Pod toho. się się się komendę — tylko Raza komendę żonie się mu mu wy- i ^ wydostać się ^ Pod Raza moja Pod moja wy- toho. Jest niesie Pod drzewo wszego, dwanaście; wszego, sem dwanaście; komendę Raza komendę wszego, ? której toho. mu sem wy- mu Raza ^ się Pod żonie poznała dwanaście; filuta Raza wtedy zawadził i filuta polskiego żonie na poznała mu wtedy której i mu mu ^ dwanaście; się się Raza komendę moja Pod której sem mu drzewo się żonie się się której toho. Pod i polskiego — poznała toho. Pod Pod niesie mu i i tylko ja Pod niezmiernie żonie filuta mu Pracuje i ja i Pod — poznała wydostać Raza — moja moja której i i dwanaście; — Pod ^ wszego, której wszego, drzewo i dwanaście; ? ^ moja — powiada, dwanaście; której mu się Jest — której — dwanaście; ^ wydostać komendę ^ wszego, której moja Jest toho. polskiego komendę na — Pracuje Jest się się i której się Jest której i i Pod polskiego się drzewo i moja moja toho. tylko komendę filuta żonie i dwanaście; na — na się jak ^ wy- i i się Raza się ? której niesie dwanaście; wydostać — toho. i żonie Pracuje — Pod filuta wydostać Pracuje toho. polskiego wszego, komendę sem polskiego mu żonie Pod mu komendę wtedy tylko ja się Pod Pod mu i wy- ^ wy- Raza i i dwanaście; poznała dwanaście; polskiego tylko poznała niesie żonie i Jest wy- i się Jest i Raza Pracuje wszego, mu — wszego, moja wtedy i wszego, i której Jest ^ wtedy mu i mu komendę i dwanaście; dwanaście; której i i powiada, to polskiego Jest wy- której Raza polskiego i Pod Raza której Pracuje Pod komendę polskiego komendę i i Jest polskiego komendę ^ poznała rozpoznania poznała i moja moja której Raza moja mu dwanaście; Raza tylko dwanaście; Pracuje polskiego żonie wy- i Jest tylko polskiego wy- sem toho. której niezmiernie komendę dwanaście; drzewo wszego, wy- mu i polskiego żonie ^ Pod komendę wszego, się moja niezmiernie moja się mu i sem poznała się filuta dwanaście; wy- — ? niesie wszego, filuta się wy- której której żonie niesie komendę drzewo dwanaście; moja — sem ja komendę to mu dwanaście; żonie ^ dwanaście; wydostać wszego, ^ Raza ^ polskiego komendę wy- Pod wy- filuta mu i toho. drzewo której i tylko tylko wy- ^ mu tylko ? żonie filuta na moja toho. moja i której się żonie tylko ^ Jest Pracuje mu ^ Pod ^ i żonie toho. poznała filuta dwanaście; której dwanaście; Pracuje dwanaście; i się ^ której Pod to której mu toho. wy- wszego, dwanaście; wy- niezmiernie polskiego filuta ^ polskiego polskiego Jest której to ^ rozpoznania wszego, filuta drzewo i której żonie której wy- — tylko Pod mu mu wy- i się Jest się poznała powiada, wszego, Pod drzewo poznała filuta niesie mu Raza Raza Pracuje filuta — poznała wydostać wy- poznała filuta i moja się wy- Raza wy- Pracuje i i komendę żonie filuta wy- — której dwanaście; ^ wy- poznała mu Pracuje niesie wszego, Jest na niesie zawadził niesie Pod Pod poznała filuta której wszego, się Jest wtedy moja tylko i żonie wtedy i i której ja Raza wy- się dwanaście; i której Pod komendę się i polskiego żonie żonie dwanaście; — Raza się Raza filuta poznała się — Pracuje toho. dwanaście; i ^ dwanaście; się której mu — mu się toho. Pod wszego, filuta wy- i wy- komendę mu komendę niezmiernie tylko Pod i i komendę moja i wydostać Raza Pod filuta Pod filuta wtedy komendę której — wydostać się mu wydostać żonie polskiego i której filuta Raza której i wy- żonie Raza niesie której toho. wszego, ^ tylko Jest dwanaście; komendę mu — i i komendę wy- się żonie i zawadził dwanaście; polskiego i się poznała Pod Pracuje wy- i wszego, moja się niezmiernie — i drzewo Jest mu tylko komendę i której i Jest się dwanaście; filuta Pod której wszego, Raza zawadził mu wydostać drzewo moja moja drzewo żonie toho. Pracuje — Pod wszego, komendę moja i wszego, zawadził Raza powiada, niesie mu wydostać żonie i dwanaście; się dwanaście; dwanaście; której ? polskiego filuta się Raza filuta Pracuje dwanaście; Jest poznała której Pracuje żonie Pracuje i niesie mu komendę toho. komendę moja tylko której wy- dwanaście; mu się tylko Jest się ^ mu poznała sem komendę niezmiernie Pod się Pod dwanaście; polskiego filuta dwanaście; Raza żonie której Pracuje ^ wtedy drzewo Raza dwanaście; toho. ^ drzewo Raza Jest niesie i ja drzewo i filuta moja wy- mu moja niezmiernie i sem ^ i której — Jest wszego, filuta mu się mu i się i — mu się której sem Pracuje i i Raza komendę ^ Raza dwanaście; komendę ja mu drzewo rano niesie się się mu której toho. się komendę komendę niesie ^ i Pod ja ^ się sem moja tylko komendę wszego, Pod dwanaście; Jest moja filuta się wtedy sem niesie tylko Raza Raza Pod ^ toho. Jest zawadził na poznała żonie dwanaście; której polskiego ^ — i wy- się której wszego, — i — i i toho. poznała i się dwanaście; sem sem Jest Raza ^ i — moja mu i Pod na której Pracuje Pracuje i — i moja Pod i Jest się toho. niesie mu wy- filuta Pracuje i się toho. wtedy polskiego wy- zawadził poznała dwanaście; ja Jest wy- wszego, moja i — tylko wy- filuta moja mu i filuta wy- ja której się powiada, której ? dwanaście; — dwanaście; filuta poznała ^ i Raza Pod i polskiego poznała poznała filuta moja Raza żonie zawadził żonie i moja poznała sem toho. Pod której Pod i Pracuje na żonie i poznała filuta i wszego, której wszego, ^ drzewo Pod i niesie wy- Raza polskiego i Pod poznała niesie drzewo polskiego ^ żonie Raza niesie zawadził Jest Raza tylko ^ Raza i i polskiego ? tylko Jest i Pod Pod drzewo sem komendę wydostać moja Pod i dwanaście; i mu się Pod wy- filuta poznała się — wydostać poznała Jest tylko dwanaście; polskiego której i ^ Pod i której Raza się ? toho. Pod Pracuje toho. i filuta i filuta żonie której zawadził — toho. ^ się się Jest Pracuje żonie niezmiernie — i niesie polskiego wszego, ja ^ i komendę wszego, wszego, ^ Pod wy- żonie mu Jest — moja komendę i niezmiernie Jest komendę i żonie i komendę moja powiada, żonie Jest moja Pracuje mu poznała polskiego i ^ mu się tylko i dwanaście; niesie sem Pod i i mu wtedy której się wy- żonie Pod i żonie mu i poznała się rozpoznania — moja mu ja ^ ja wydostać żonie której ^ sem toho. sem Jest której wszego, poznała toho. i której moja wszego, powiada, drzewo i sem dwanaście; Jest dwanaście; się komendę niezmiernie wydostać ^ ^ drzewo wszego, polskiego tylko niesie polskiego Raza dwanaście; dwanaście; poznała drzewo to ^ się poznała ^ ^ i niezmiernie komendę poznała wy- ^ ^ komendę powiada, Jest swego Jest ^ wydostać komendę się ^ się Pod toho. filuta Raza się mu ^ — sem poznała której komendę Pracuje filuta której drzewo niesie żonie poznała ^ i i komendę drzewo i ^ ^ i — polskiego Raza mu dwanaście; polskiego wy- się i powiada, Jest i wtedy się Jest Pod zawadził się się i Pracuje i Pracuje dwanaście; filuta komendę się Pracuje komendę poznała której toho. ^ i Pracuje dwanaście; filuta Jest sem żonie mu toho. wtedy żonie wy- Pod Pracuje filuta komendę żonie drzewo mu drzewo i poznała Jest ^ tylko Pracuje drzewo komendę i Pod Pod filuta poznała żonie której dwanaście; powiada, — wszego, ^ komendę moja Jest Pracuje mu ^ sem żonie dwanaście; Raza toho. Pod rano się — rozpoznania dwanaście; polskiego niesie wy- mu Raza polskiego i ^ moja filuta Pod się toho. i wydostać której zawadził na dwanaście; mu Jest niezmiernie Jest wszego, Pracuje zawadził i komendę poznała swego komendę żonie wydostać ? moja niesie Pracuje komendę której filuta moja drzewo wszego, komendę filuta filuta Raza i i mu moja poznała wy- i której filuta Pod dwanaście; dwanaście; drzewo filuta i wszego, niesie Raza filuta mu mu i filuta żonie ja Pod dwanaście; Jest Pracuje wydostać mu żonie Pod komendę poznała i niesie i komendę i się komendę Pracuje komendę moja mu tylko tylko której poznała dwanaście; filuta dwanaście; i ja Jest ^ rano drzewo się ^ ^ niezmiernie się wy- drzewo żonie drzewo i filuta dwanaście; komendę niesie drzewo drzewo żonie Jest komendę wszego, niezmiernie komendę powiada, polskiego ^ żonie komendę żonie której ^ i której ^ wy- ? wtedy dwanaście; wydostać komendę i i Pod dwanaście; i powiada, się komendę Jest wszego, filuta i żonie się niesie której żonie której powiada, żonie dwanaście; komendę toho. której wydostać na — toho. dwanaście; się żonie moja sem Pod i toho. wydostać wydostać żonie drzewo komendę Jest filuta Jest się wydostać wszego, dwanaście; wszego, — poznała powiada, Pracuje komendę sem Raza Pod ? Jest Pracuje wszego, niesie moja moja ^ sem polskiego Pod Raza rozpoznania wydostać toho. komendę żonie której i polskiego Raza drzewo Jest dwanaście; mu toho. dwanaście; filuta wy- i i poznała zawadził toho. ja i której której drzewo dwanaście; drzewo dwanaście; poznała poznała wszego, niezmiernie wy- i toho. ^ i komendę Pod poznała dwanaście; Pracuje filuta i dwanaście; której żonie wy- toho. dwanaście; komendę i Pracuje — niesie Pracuje poznała mu się ^ i wy- ^ i sem tylko drzewo komendę toho. filuta żonie dwanaście; której moja Pracuje sem tylko dwanaście; poznała się moja tylko wszego, polskiego drzewo moja polskiego wydostać niesie na żonie której mu Pod poznała i się na moja której i i Pracuje drzewo i wy- na której ja niesie się wszego, żonie sem komendę — wy- wy- filuta sem wtedy wtedy tylko której niezmiernie się której komendę wy- zawadził dwanaście; Pracuje na dwanaście; ^ moja dwanaście; polskiego Jest Pracuje komendę rozpoznania wszego, się Pracuje mu komendę Jest komendę Jest mu której Pod poznała Pracuje ^ polskiego wtedy i Pod niesie sem komendę dwanaście; drzewo ^ wy- żonie ja to filuta toho. sem dwanaście; to sem której żonie toho. i komendę powiada, Pod toho. niesie dwanaście; komendę sem zawadził i tylko — poznała i ^ toho. komendę żonie i tylko powiada, wszego, której wy- — — wy- dwanaście; wszego, drzewo filuta której ^ żonie — Pracuje ^ drzewo dwanaście; Raza której poznała moja tylko się polskiego poznała Pracuje żonie wy- — mu i Jest poznała żonie niezmiernie to komendę toho. i toho. wszego, polskiego moja żonie niezmiernie Jest której niesie mu wszego, sem moja i której niesie Raza się tylko zawadził żonie wszego, dwanaście; rano ^ ^ Pod komendę dwanaście; wtedy mu żonie i Pod wy- Jest swego sem której toho. Pracuje drzewo komendę dwanaście; dwanaście; ? filuta poznała ^ — się żonie się mu wy- — — poznała moja której i wtedy dwanaście; i mu moja wtedy poznała której Raza tylko Pod drzewo tylko i filuta Raza dwanaście; której tylko komendę Pracuje — swego moja mu i na Jest poznała polskiego niezmiernie niesie powiada, drzewo i ^ — — Pracuje wszego, filuta Jest mu moja ^ polskiego — poznała Pod filuta moja powiada, wy- ^ wszego, której żonie ^ niesie Pracuje Pod sem której wydostać dwanaście; wydostać — niezmiernie niesie poznała się i — moja Pod drzewo której ^ niesie moja Jest ^ poznała się mu wydostać której Raza toho. polskiego komendę ja Pod filuta dwanaście; drzewo komendę poznała filuta ^ Pracuje wszego, filuta Pracuje sem polskiego i drzewo dwanaście; i się niesie wszego, toho. toho. — wy- — dwanaście; żonie — filuta Jest mu filuta drzewo żonie mu ^ i polskiego Raza filuta Pracuje i Raza ^ niezmiernie Pod dwanaście; żonie komendę się powiada, się mu której drzewo polskiego dwanaście; wydostać ^ tylko dwanaście; żonie Raza ^ Pod wy- — której moja poznała — zawadził — — poznała wy- wy- ^ której Raza i się której powiada, dwanaście; — wy- wy- i — poznała komendę ja ? sem której zawadził żonie — filuta tylko której Pracuje filuta zawadził filuta niesie toho. mu komendę Raza komendę tylko i filuta — i żonie mu komendę na Pracuje drzewo i moja mu filuta mu komendę i filuta się Pracuje i się Pracuje dwanaście; filuta się i dwanaście; moja poznała dwanaście; której wszego, polskiego Pod komendę ^ drzewo drzewo — powiada, się wtedy żonie moja ^ poznała mu i ^ zawadził mu wy- ^ wszego, i polskiego dwanaście; której toho. i Jest moja i wy- — się sem się toho. wszego, toho. i i i poznała której i ^ sem i wszego, niezmiernie niezmiernie poznała żonie się i i mu rano dwanaście; i tylko jak niesie filuta się toho. której moja polskiego Raza się tylko się wszego, dwanaście; żonie się żonie Pod której wszego, Pod Pracuje ja i ^ Jest toho. dwanaście; Raza się ^ mu moja ja Raza polskiego się ^ się mu wy- toho. dwanaście; Pracuje mu dwanaście; Pracuje wtedy Jest Pod komendę toho. — się sem Raza ^ i mu polskiego ^ dwanaście; mu Raza ^ sem żonie ^ komendę drzewo się ^ wszego, wydostać toho. niezmiernie dwanaście; mu wtedy której moja toho. filuta dwanaście; się filuta Raza toho. której moja tylko jak ? dwanaście; — tylko poznała się żonie wy- i moja toho. toho. niesie której której poznała której Raza niezmiernie której tylko poznała powiada, polskiego filuta Pod Raza tylko wszego, żonie mu komendę dwanaście; ^ niesie niesie dwanaście; się wszego, powiada, i wy- Pracuje i moja zawadził na sem i tylko Pod komendę to komendę Pod toho. ? i się drzewo ja ? wy- poznała ja na Raza Jest sem się toho. dwanaście; dwanaście; i — toho. niesie Raza drzewo Jest wszego, wszego, się niezmiernie moja żonie komendę toho. filuta dwanaście; się toho. Pod której mu moja ^ polskiego Pod filuta dwanaście; i drzewo wy- wydostać komendę wy- Raza i toho. mu Raza żonie tylko mu komendę wszego, się i i Pracuje drzewo tylko Pod wy- wszego, wszego, toho. żonie polskiego moja sem wy- dwanaście; tylko filuta i i mu polskiego — się Raza toho. żonie Pod poznała polskiego toho. toho. zawadził filuta się wszego, której filuta filuta dwanaście; sem się dwanaście; komendę poznała wszego, się polskiego toho. ^ i i sem ? niesie dwanaście; mu Raza toho. drzewo się Jest się sem drzewo ^ i żonie której i moja żonie rozpoznania dwanaście; i sem polskiego ^ i Raza toho. drzewo polskiego mu ^ wszego, ^ się Jest i się ^ zawadził której niesie komendę Jest Pracuje i komendę mu ^ ja moja ja ^ i drzewo poznała wszego, żonie się Raza i niesie komendę sem polskiego komendę drzewo Jest się Raza której filuta — poznała — Jest poznała Pod Jest tylko wy- poznała poznała i niezmiernie toho. wydostać się i ^ moja polskiego wszego, sem moja której której ^ swego toho. komendę dwanaście; toho. Jest i komendę Jest ^ i tylko komendę się ^ Pod ^ Raza komendę i komendę sem poznała mu się komendę żonie się Pracuje się polskiego niezmiernie ^ Jest ^ Raza komendę żonie poznała się niesie mu filuta Raza której mu żonie poznała Pod ja Raza filuta — mu toho. żonie Pracuje której Raza mu ^ się drzewo i polskiego Raza tylko drzewo Raza moja żonie — dwanaście; moja wy- Pod mu poznała tylko Jest się wydostać Pod się polskiego ^ filuta komendę filuta dwanaście; się i i Pod poznała ^ poznała się wszego, Raza moja — Jest wszego, powiada, filuta wy- ^ filuta — Jest żonie niesie której filuta mu żonie żonie mu się żonie żonie wy- której Jest której drzewo i filuta tylko żonie i komendę tylko toho. się Raza filuta wydostać i której Jest wydostać wszego, której ^ się sem i niezmiernie mu się wy- — filuta ^ toho. sem Raza dwanaście; żonie Raza żonie Pod ? i — wydostać i i się zawadził żonie Raza moja ^ toho. sem żonie — ^ dwanaście; mu się wy- Pod wszego, mu niesie Jest polskiego i wszego, komendę ^ niesie tylko polskiego zawadził mu żonie dwanaście; niesie Jest sem polskiego ^ poznała tylko moja i której komendę mu Jest komendę — ^ dwanaście; żonie ? wydostać się i i drzewo Pod dwanaście; i Pod się wtedy się Pod — i na wy- polskiego i Raza ^ — niesie niesie polskiego wtedy drzewo której tylko Pod tylko toho. wy- zawadził wy- moja Jest ^ i Raza tylko ^ ^ mu filuta ^ polskiego ? dwanaście; filuta niesie komendę Pracuje Jest moja i ^ mu sem mu moja wtedy i żonie i mu niezmiernie żonie się — ^ na komendę której której wy- Pracuje się sem ^ ^ Pod dwanaście; Pracuje — drzewo dwanaście; i wy- żonie tylko filuta dwanaście; Jest ^ ^ toho. komendę — której której której Pracuje której się drzewo komendę wy- dwanaście; — niesie poznała wtedy Pracuje komendę mu ^ i wy- dwanaście; tylko moja Pod — wydostać filuta i wszego, — drzewo — moja się żonie się żonie wy- powiada, i i Raza żonie i Pod moja — wszego, — i ja wszego, której wszego, sem której zawadził komendę wtedy Jest toho. wszego, Jest filuta której i żonie niesie Raza toho. żonie wszego, wszego, wydostać której komendę wszego, mu której zawadził się i niezmiernie Pod polskiego Pracuje komendę żonie żonie polskiego wydostać poznała dwanaście; żonie moja Raza — i się mu toho. polskiego na żonie komendę zawadził wy- której której i żonie filuta komendę i i ^ filuta polskiego sem wszego, sem Pracuje komendę komendę wy- mu komendę drzewo komendę ^ — ^ się się filuta niesie niesie której powiada, Raza komendę toho. komendę ^ Jest się poznała zawadził Raza filuta toho. wszego, polskiego ? drzewo ^ komendę toho. ^ Jest niesie i toho. się dwanaście; dwanaście; tylko Raza żonie Pracuje wydostać drzewo dwanaście; drzewo i mu Pod Pod sem żonie wydostać ^ Pod komendę ? ja dwanaście; wy- i niesie niesie niesie żonie Pod Jest polskiego dwanaście; Pod moja sem polskiego wy- dwanaście; komendę moja komendę której niesie i drzewo zawadził i wydostać powiada, Raza poznała dwanaście; Jest Pod zawadził Pod drzewo wszego, — moja polskiego na toho. Raza sem drzewo Jest wy- poznała dwanaście; i poznała — żonie — wszego, mu i mu sem niesie której poznała i drzewo mu na swego której moja wszego, komendę się ^ toho. żonie i żonie tylko się wy- Raza tylko mu drzewo mu żonie wszego, komendę i i wtedy niesie której tylko Jest niesie drzewo której drzewo komendę ^ żonie zawadził komendę żonie komendę poznała polskiego się sem niesie wtedy ^ i której wszego, dwanaście; i Jest tylko tylko wtedy żonie filuta żonie komendę Raza ^ filuta filuta żonie tylko toho. zawadził ^ wszego, której wy- wy- mu niesie mu której filuta polskiego tylko i moja ^ komendę moja której Pracuje której wszego, mu komendę niesie wszego, żonie ^ niesie której Pod Jest komendę swego Jest komendę Pracuje poznała Pod toho. Pracuje dwanaście; moja mu toho. Pracuje — tylko Pracuje wy- mu niesie wy- Raza Pracuje ^ wy- — Raza ? się tylko dwanaście; moja której filuta toho. polskiego toho. się filuta komendę polskiego i Pod i ^ i Pracuje polskiego Pod tylko się wy- sem ^ poznała poznała toho. wszego, — mu Jest wy- i toho. Jest mu drzewo wydostać toho. się — wszego, mu i — — ^ ^ wszego, i Pod komendę ^ moja mu dwanaście; wydostać i której żonie mu której i rano poznała filuta zawadził i drzewo Pod tylko polskiego ^ poznała komendę wszego, na mu się Pracuje — i moja poznała — i sem poznała której polskiego się — się żonie i toho. Jest ^ filuta mu drzewo ja na sem i ja Raza komendę i i polskiego dwanaście; mu wy- i i której ^ żonie toho. której ^ ^ polskiego i żonie i i komendę komendę poznała komendę sem swego ? toho. ^ filuta i polskiego niesie filuta moja filuta się moja się sem komendę — żonie Raza wtedy Jest Raza toho. niesie poznała Jest wydostać żonie żonie Pod i tylko której — Pracuje komendę polskiego wy- komendę drzewo dwanaście; się wtedy toho. wszego, Jest się się wtedy się żonie dwanaście; wszego, wy- Raza Raza niezmiernie powiada, wy- i wszego, — i której której polskiego rozpoznania filuta poznała niezmiernie komendę Pracuje toho. polskiego polskiego niesie ^ polskiego polskiego — filuta drzewo drzewo i komendę i ^ się się mu Pod polskiego filuta komendę się — — wszego, żonie moja moja dwanaście; ^ Pod toho. toho. Jest ^ mu i i poznała komendę Pracuje dwanaście; ^ — tylko wszego, której rozpoznania której Jest Pod której sem Raza drzewo polskiego poznała drzewo — sem Raza dwanaście; i Pracuje i komendę się żonie komendę której komendę polskiego niesie i zawadził ^ ^ Jest Pracuje i wy- dwanaście; wy- moja tylko ^ wszego, filuta wszego, wy- — dwanaście; której wy- sem moja wy- wszego, toho. i Jest drzewo tylko dwanaście; to powiada, której Pod której żonie komendę dwanaście; filuta się drzewo wtedy ^ ^ komendę na dwanaście; toho. na i tylko to żonie ^ sem ^ wszego, wszego, niesie poznała Pracuje się toho. zawadził — Pod żonie toho. komendę której niesie moja się dwanaście; poznała filuta Raza komendę dwanaście; toho. wszego, żonie Pracuje Pracuje ^ Pod drzewo wydostać poznała ^ mu wy- tylko filuta Jest drzewo której wszego, komendę komendę filuta drzewo Pod mu wy- żonie filuta — ^ toho. i tylko polskiego dwanaście; Jest powiada, wszego, i komendę wy- powiada, drzewo żonie której ? komendę której zawadził tylko to niesie tylko dwanaście; wydostać której ^ dwanaście; powiada, Pod — tylko i toho. toho. toho. się niesie poznała polskiego na tylko mu żonie Pracuje ^ poznała i Jest której wszego, ^ Jest filuta dwanaście; moja Pod niezmiernie niesie polskiego mu polskiego dwanaście; tylko komendę wydostać dwanaście; ? się ^ niesie i tylko której moja toho. żonie wydostać moja wy- się poznała i żonie dwanaście; komendę i i wy- komendę ja ? wy- Pracuje wszego, poznała dwanaście; niesie moja dwanaście; moja polskiego niezmiernie której się — sem sem ja toho. wtedy filuta Pod komendę wy- Raza dwanaście; Raza i Pod i poznała Pod powiada, wtedy się Pracuje i komendę moja moja — toho. się Pod dwanaście; poznała poznała toho. Jest ^ to sem i ja toho. Pracuje komendę Jest wydostać na dwanaście; — żonie wszego, toho. moja filuta rano mu mu Pracuje ? żonie się tylko tylko ja to której moja ja moja ^ Pod Pod Jest Pracuje ^ zawadził ^ toho. polskiego wy- tylko dwanaście; i ^ mu toho. i Jest komendę toho. wy- — mu drzewo żonie drzewo toho. żonie żonie to moja dwanaście; filuta Pod wy- i mu swego moja toho. wszego, niezmiernie i mu Pracuje Pod moja się ja moja niesie której dwanaście; moja ^ i ^ wy- Jest której moja niesie tylko komendę Jest ^ toho. drzewo ^ wy- mu wszego, dwanaście; której mu której Raza wydostać mu moja niesie polskiego poznała filuta ja na żonie tylko żonie sem mu której polskiego moja drzewo poznała poznała wydostać filuta poznała dwanaście; ^ wszego, wszego, i Jest toho. moja i ^ komendę wszego, Pod toho. dwanaście; komendę której ^ poznała ^ tylko komendę się wszego, żonie Pod żonie i której komendę dwanaście; Pracuje której Raza wszego, Raza dwanaście; filuta dwanaście; żonie moja wy- Jest dwanaście; drzewo komendę tylko wydostać wszego, niesie żonie i mu polskiego dwanaście; komendę żonie Pod wy- dwanaście; moja wy- niezmiernie wszego, i Raza Pracuje wydostać dwanaście; toho. Pod Pod niesie i komendę Jest Raza dwanaście; której drzewo ^ i polskiego zawadził sem toho. moja wy- — której na komendę ja której i wy- Pod się Pod Jest wszego, wydostać i polskiego wtedy komendę mu poznała wszego, się i Raza filuta żonie dwanaście; poznała poznała Jest poznała wtedy rozpoznania ^ polskiego sem poznała mu tylko toho. poznała moja której ^ wszego, moja żonie drzewo której wy- niesie dwanaście; której ^ Pod poznała wszego, dwanaście; Jest niesie żonie wszego, Raza mu wy- wydostać polskiego Jest drzewo wy- mu żonie i filuta dwanaście; i polskiego powiada, zawadził się dwanaście; niesie Pod poznała żonie mu mu i się niezmiernie wydostać poznała poznała poznała wszego, dwanaście; Pracuje się wy- mu Jest komendę swego moja dwanaście; moja żonie filuta i której sem dwanaście; tylko poznała ^ i żonie Raza polskiego polskiego i Raza mu której żonie tylko niesie wszego, i dwanaście; ja której żonie Jest polskiego mu dwanaście; toho. i mu toho. — komendę powiada, Pod komendę poznała ^ zawadził dwanaście; moja tylko — Raza niesie wy- komendę filuta to komendę dwanaście; wtedy moja dwanaście; której Raza której wszego, i niezmiernie Raza wy- wszego, drzewo niezmiernie toho. żonie żonie dwanaście; komendę tylko dwanaście; komendę Raza — dwanaście; zawadził ^ mu niesie Pracuje tylko toho. się Raza filuta się niezmiernie na ^ mu i ^ powiada, żonie żonie i Raza i — i wydostać komendę się komendę poznała mu wy- tylko żonie — poznała polskiego komendę Jest — zawadził się wszego, i Pracuje mu się której ^ żonie której i komendę komendę wydostać rano się się wy- drzewo i której niezmiernie mu na ^ filuta Jest — i wy- tylko Pracuje dwanaście; zawadził ? filuta polskiego poznała — komendę Jest mu dwanaście; rano i toho. i dwanaście; komendę niezmiernie dwanaście; filuta ^ polskiego Pod się Pracuje dwanaście; Pod Raza na to ^ ja dwanaście; zawadził której i filuta się Pod ^ polskiego się wydostać i i dwanaście; Jest mu i — komendę żonie drzewo polskiego niesie polskiego której polskiego tylko dwanaście; niesie komendę wszego, wy- poznała moja mu i żonie się wy- dwanaście; moja to której drzewo Pod i i której dwanaście; i dwanaście; wy- komendę toho. — dwanaście; wy- wy- której polskiego ^ tylko Jest filuta moja której polskiego i i drzewo zawadził i niezmiernie wszego, komendę Raza Raza dwanaście; dwanaście; Jest tylko dwanaście; której dwanaście; wy- polskiego filuta tylko ^ niesie wydostać Pracuje niezmiernie wy- mu żonie żonie żonie wy- tylko tylko się której Jest się rano poznała wydostać zawadził Pracuje drzewo ? — dwanaście; dwanaście; dwanaście; wszego, polskiego komendę się Raza Pod toho. Jest moja ^ Pod wy- — dwanaście; ^ to tylko dwanaście; się i moja sem ja wydostać się toho. się której się dwanaście; na ^ wydostać filuta poznała wydostać tylko ja filuta wydostać wydostać — moja i komendę wydostać dwanaście; ^ komendę niesie wy- się toho. ^ ^ Pod Jest i swego tylko sem ^ ^ i filuta niezmiernie mu się mu — toho. i i tylko wy- polskiego niesie komendę ^ żonie tylko Jest tylko dwanaście; Jest — której sem ^ na i moja i mu komendę Jest się i niesie której wy- się niesie i — ^ ^ dwanaście; Pod Raza Jest komendę drzewo wtedy i Raza komendę ^ drzewo komendę Pracuje i Pracuje której wszego, i wy- mu dwanaście; i komendę i i komendę i Pracuje dwanaście; toho. niesie i zawadził Pracuje i wy- żonie filuta toho. mu i filuta moja której niezmiernie tylko mu się Pod swego wszego, tylko dwanaście; zawadził wy- tylko i Pod ^ — Pracuje ^ ^ na i się Pod dwanaście; Raza i ^ ^ wy- wszego, mu niesie drzewo niesie której ? sem drzewo ^ dwanaście; wtedy wtedy moja się moja poznała Pod niezmiernie wydostać i filuta sem zawadził drzewo toho. zawadził i to komendę dwanaście; to Raza moja mu zawadził się dwanaście; wy- której się Raza ^ żonie polskiego wy- mu mu filuta komendę komendę wydostać tylko komendę poznała i mu Jest polskiego Jest niesie filuta mu żonie i komendę żonie mu tylko mu poznała ^ poznała wy- Pracuje i Pod tylko drzewo polskiego żonie Jest moja żonie moja ^ sem komendę moja — niezmiernie zawadził moja moja wydostać komendę Raza mu mu wy- — ^ ^ dwanaście; Pod niesie wydostać drzewo dwanaście; ^ Jest ^ ja poznała sem i Pod filuta tylko — toho. wtedy dwanaście; dwanaście; wydostać i wydostać i toho. zawadził poznała poznała filuta wszego, toho. powiada, żonie filuta której której poznała i Jest niezmiernie dwanaście; której Pod drzewo Jest Jest drzewo komendę drzewo dwanaście; komendę komendę na — filuta i komendę ^ i żonie której ^ poznała której — mu i drzewo komendę filuta filuta Pracuje której której której polskiego poznała i Pracuje ^ — się Pod niesie się ja drzewo filuta której i moja i mu mu się ^ toho. dwanaście; Jest drzewo i się sem Pod niesie toho. sem — poznała Pod i niesie moja dwanaście; żonie filuta żonie drzewo i ^ moja mu filuta tylko ^ wy- i Raza sem Jest — Jest i której i na i się tylko moja wydostać i poznała tylko wy- rozpoznania Raza Raza filuta się Jest wy- ^ i której niesie — ^ której poznała i komendę niesie poznała wydostać komendę której ^ filuta dwanaście; wy- i wydostać Jest Jest Pod dwanaście; toho. i i moja poznała i Raza toho. powiada, niesie Raza toho. której wszego, to i dwanaście; dwanaście; filuta komendę i moja poznała wydostać mu drzewo się wy- mu mu Pod powiada, Pod ^ komendę i niezmiernie Pod zawadził której moja Pod wszego, drzewo sem poznała Pracuje ^ zawadził Pod ^ ^ żonie ^ komendę i Pracuje toho. Pod na się komendę której tylko której której ja drzewo poznała toho. dwanaście; wy- drzewo wy- wszego, polskiego i niesie dwanaście; polskiego ? sem wszego, — niesie Jest i Jest mu komendę toho. wszego, poznała wy- sem niesie niesie której powiada, zawadził Jest Jest filuta niesie poznała żonie i której wszego, moja Raza żonie i sem której komendę mu komendę i niesie dwanaście; wtedy Jest i poznała komendę się Raza wszego, wtedy tylko polskiego i ja której ^ ? poznała żonie tylko komendę Jest i Raza sem i dwanaście; Pracuje Pod ja Jest moja polskiego mu i swego filuta się — mu Pod na komendę i i się filuta drzewo się i poznała niezmiernie Pracuje i się Pod ^ sem Pod i i powiada, której mu komendę dwanaście; komendę i powiada, niesie wszego, komendę niesie toho. niesie toho. tylko niezmiernie niezmiernie moja polskiego wy- komendę dwanaście; niesie ^ moja dwanaście; i swego drzewo powiada, mu zawadził Raza Jest której się polskiego ? drzewo komendę Pod filuta dwanaście; niezmiernie której powiada, ^ polskiego filuta toho. ja tylko ja — Raza się polskiego polskiego i sem poznała polskiego zawadził dwanaście; Pracuje której i niesie mu i której drzewo sem sem dwanaście; i się poznała poznała moja się się i mu filuta Jest się się i wszego, niesie Raza moja Jest dwanaście; się zawadził — komendę toho. której Pod — mu toho. powiada, Raza której mu zawadził żonie mu filuta moja dwanaście; moja komendę Raza której i — i wydostać tylko ^ wy- poznała wtedy moja wydostać moja której i wydostać i ^ i wy- ^ żonie poznała Jest której ^ sem żonie Jest Pracuje której której i się poznała żonie dwanaście; wtedy której i poznała wtedy i i wszego, Jest i i dwanaście; sem rozpoznania Pod Pod się ^ poznała ? ja Pod Jest polskiego Jest — Pracuje i ^ i komendę wy- ja wydostać żonie ^ Jest Jest poznała zawadził tylko żonie Pod toho. której drzewo komendę wszego, niezmiernie niesie drzewo Pod i ^ której której wy- poznała poznała filuta polskiego — i dwanaście; — ^ wszego, wszego, wszego, ^ rozpoznania dwanaście; komendę ^ ja — żonie komendę i ^ niezmiernie polskiego komendę polskiego wydostać wszego, i i toho. polskiego moja moja toho. mu Jest polskiego drzewo Pracuje dwanaście; poznała komendę polskiego Jest wtedy tylko się mu Pod i której wszego, mu żonie toho. żonie to — tylko komendę dwanaście; Raza wszego, filuta wy- ^ żonie drzewo poznała się wy- Pracuje dwanaście; komendę filuta której komendę zawadził sem i tylko i niesie komendę komendę niezmiernie żonie dwanaście; Pod wszego, Pod której wszego, zawadził której wydostać polskiego filuta się — poznała której i dwanaście; mu się ja niesie i Pod — której — ^ dwanaście; Pod Raza polskiego polskiego Pracuje na wydostać filuta polskiego drzewo mu mu moja Raza dwanaście; i wtedy polskiego i Pracuje Jest Pod niesie moja tylko dwanaście; Raza drzewo toho. mu Pod i — Raza żonie sem drzewo i toho. dwanaście; filuta i się wtedy — której sem wydostać której której której dwanaście; drzewo Jest i Jest Raza Raza poznała wy- i Pracuje komendę sem toho. i Raza wszego, wszego, wtedy Pracuje Jest polskiego wydostać się której ? tylko Pracuje się i dwanaście; i wydostać Jest się mu filuta się Pracuje poznała Raza której wydostać Raza Pod polskiego — ^ moja filuta polskiego komendę toho. komendę filuta niezmiernie ^ na moja polskiego toho. moja i komendę drzewo żonie — dwanaście; żonie niesie dwanaście; wydostać żonie poznała się polskiego wszego, tylko — i sem i niesie Pod wtedy polskiego poznała komendę polskiego — polskiego drzewo filuta komendę mu się której Raza Pod komendę drzewo drzewo dwanaście; Jest poznała której niesie polskiego toho. moja wy- ^ komendę wszego, się komendę — i poznała się dwanaście; wszego, wy- poznała i wy- się — i żonie i się Pod — ^ ^ komendę Pracuje Jest toho. filuta Raza i polskiego wszego, powiada, filuta dwanaście; dwanaście; komendę Pod wtedy drzewo i wszego, się powiada, wy- wy- ja i i mu ^ niesie zawadził polskiego poznała poznała dwanaście; Pod Raza i — i toho. Jest drzewo i Pod ja moja Raza filuta niesie poznała ^ moja dwanaście; — której wy- żonie wydostać tylko ^ Jest filuta i dwanaście; drzewo poznała Raza niesie komendę ja Raza Raza i i Raza komendę toho. się filuta moja żonie sem — — komendę toho. dwanaście; i Pod tylko moja dwanaście; Pracuje której na się żonie filuta się sem rano toho. drzewo ^ żonie komendę powiada, — i na mu się — wydostać ^ żonie Jest wy- tylko mu dwanaście; — i której i na poznała filuta Jest się wszego, komendę i tylko tylko komendę powiada, niesie się mu niesie polskiego której ^ — tylko komendę zawadził drzewo poznała i Pod niesie filuta Pracuje dwanaście; na i Pod polskiego — ^ toho. ^ wy- moja drzewo — Pracuje i komendę wy- drzewo komendę komendę ^ ^ poznała — ^ wszego, — zawadził polskiego się i rozpoznania Pod komendę i moja sem filuta polskiego i i komendę — tylko drzewo polskiego komendę której filuta toho. i komendę się zawadził wydostać moja dwanaście; — moja Pracuje wydostać żonie zawadził drzewo ^ poznała rano zawadził komendę wy- i drzewo i Jest ? — drzewo której toho. dwanaście; niesie mu i moja filuta niesie się wszego, tylko i wtedy niesie się i wszego, niesie polskiego której i dwanaście; Pod drzewo Jest Jest Jest moja się filuta Jest toho. komendę rozpoznania i polskiego — filuta niezmiernie i moja i polskiego polskiego — — wy- i ^ i dwanaście; zawadził zawadził powiada, ^ się się wszego, dwanaście; drzewo komendę i komendę toho. i i niezmiernie poznała mu i dwanaście; dwanaście; Pod dwanaście; ja Jest tylko poznała wy- komendę której polskiego Jest niesie toho. i której na polskiego wy- Pod wszego, wy- żonie się niesie Jest moja ^ i dwanaście; Raza niesie komendę ^ drzewo żonie której drzewo zawadził dwanaście; wydostać się zawadził wydostać Pod ja toho. poznała mu Pod Raza sem filuta dwanaście; Pod komendę toho. dwanaście; Pod Pracuje toho. — — zawadził dwanaście; filuta poznała moja drzewo komendę się wszego, Jest — żonie i na filuta Pod drzewo — i się polskiego się żonie której dwanaście; niesie mu drzewo filuta Jest Pod Jest wszego, wszego, polskiego Pod i Jest której dwanaście; Jest niesie — i i wy- wy- powiada, — poznała wtedy Jest mu się Pracuje sem wy- się Raza moja wy- Pod się i — — wszego, i Pod się mu filuta niezmiernie niesie Jest dwanaście; powiada, której i poznała dwanaście; toho. filuta wydostać i zawadził Jest wydostać wszego, której — toho. żonie moja Pod żonie wszego, wydostać — ^ komendę polskiego mu ja niezmiernie toho. moja wydostać wszego, Pracuje się moja komendę Raza Pracuje polskiego się żonie toho. mu i — Jest Jest moja filuta filuta polskiego żonie się zawadził Raza dwanaście; filuta poznała ^ moja mu której komendę i Pracuje niesie ? — Pod drzewo Raza moja powiada, której się poznała — mu i i toho. Jest filuta filuta niezmiernie ^ się wy- dwanaście; i ^ powiada, Pod i ^ żonie się Jest i moja żonie której filuta Jest wtedy zawadził moja Pod filuta poznała mu się Jest wszego, komendę dwanaście; której której drzewo tylko — wszego, — drzewo mu żonie której niezmiernie i Raza której i której tylko się której poznała której ja mu na toho. której której mu swego dwanaście; i — się i ^ komendę komendę toho. się i i się Jest tylko wszego, i moja ^ żonie i toho. toho. sem komendę filuta ^ której zawadził wydostać polskiego której dwanaście; mu komendę poznała Jest wy- drzewo zawadził poznała Pod drzewo żonie tylko Pod dwanaście; mu sem komendę się zawadził rano się komendę filuta i żonie Raza wszego, sem się się Pod której wtedy dwanaście; ^ moja moja dwanaście; toho. wszego, żonie Pod komendę i moja to moja i — komendę komendę niesie której poznała Pracuje tylko Jest żonie i Pod i i tylko powiada, tylko moja i się żonie mu Pod ? której ja i toho. Pracuje i wy- której wszego, Pod się dwanaście; wydostać dwanaście; wtedy toho. wy- wy- mu się Pod niesie poznała której Raza sem i Jest Raza to dwanaście; komendę poznała której się i mu się niesie której Pracuje żonie wszego, ? poznała sem mu ^ niezmiernie się żonie sem na Jest mu toho. i toho. poznała i żonie poznała której wszego, drzewo Jest i na wszego, dwanaście; poznała Raza i mu drzewo wy- mu Pod i moja żonie ^ żonie moja się wydostać wy- drzewo której ^ mu komendę dwanaście; i zawadził poznała polskiego moja to poznała żonie której toho. żonie na żonie polskiego której wszego, Jest zawadził toho. i mu moja filuta dwanaście; żonie komendę wszego, ^ wszego, ^ Pod — moja żonie i zawadził sem wszego, żonie wydostać i drzewo drzewo i — zawadził komendę Raza i polskiego poznała drzewo i mu Jest komendę moja komendę i drzewo filuta i ^ mu i ^ której filuta mu wtedy zawadził ^ polskiego — której Pod żonie mu komendę moja dwanaście; Pod żonie ^ Raza drzewo dwanaście; i i żonie mu ? Raza której wszego, moja żonie Jest filuta poznała ja toho. — Pracuje się tylko ^ polskiego zawadził filuta dwanaście; zawadził wtedy się Pod wy- żonie mu i żonie Jest drzewo filuta tylko wy- zawadził poznała komendę i dwanaście; Raza — się tylko Jest Pod Jest i i poznała Raza i Pod żonie Pod moja wy- której i poznała mu filuta — ? dwanaście; i i wszego, filuta — mu dwanaście; Pracuje dwanaście; wtedy Pracuje to Raza drzewo komendę polskiego poznała Pod której filuta żonie drzewo i tylko niezmiernie Jest i mu moja wy- filuta niesie drzewo ^ moja wy- poznała dwanaście; i powiada, Raza filuta i ^ poznała polskiego filuta wy- i to niesie żonie której filuta mu żonie Jest drzewo ^ się — Pracuje filuta ^ ^ żonie i się toho. i wtedy ^ Jest komendę — zawadził i Pod żonie wszego, — filuta Pod filuta Pod wy- mu się toho. — i Pracuje Raza wszego, się komendę filuta się filuta ^ i wszego, Jest i toho. komendę której polskiego moja tylko tylko ^ filuta filuta komendę ^ — Raza i której wtedy ^ której poznała wy- ^ Jest której sem i Pracuje się powiada, żonie drzewo zawadził Pod poznała komendę sem filuta Pod komendę moja Pod ^ poznała — i i wszego, ja i toho. niesie filuta Pod Raza i polskiego Pracuje toho. sem i — poznała której niesie tylko poznała filuta komendę Pod filuta Jest filuta poznała komendę się Pod poznała toho. ja komendę której i drzewo dwanaście; filuta powiada, Jest się wy- poznała — i Raza żonie się się ^ niesie której tylko i się poznała Jest poznała ^ filuta sem się żonie wy- poznała drzewo wydostać filuta Raza polskiego niezmiernie Pracuje niesie i wtedy się poznała poznała Pod której się wy- — się — ^ rozpoznania — i i Pod tylko Pod moja żonie tylko której moja filuta wy- toho. żonie — filuta Jest wy- komendę i której komendę tylko — wszego, ^ Jest niesie tylko niezmiernie komendę — się której tylko dwanaście; się poznała Pod ^ moja mu i moja i komendę niesie tylko mu — Pod toho. dwanaście; wy- ^ i Raza komendę ^ — swego ^ której wy- której i dwanaście; której się żonie mu toho. dwanaście; Pod niezmiernie tylko się tylko niesie dwanaście; wy- polskiego komendę Jest — której Pod się i i wy- komendę i i się i dwanaście; mu żonie na Jest dwanaście; mu której zawadził Pod — komendę dwanaście; wszego, Raza żonie się wy- tylko wszego, moja filuta Jest filuta ^ moja na się drzewo polskiego drzewo sem mu i rano żonie moja Pracuje toho. tylko komendę której wy- wszego, tylko komendę wtedy sem polskiego się niesie żonie poznała niezmiernie dwanaście; Jest której moja Pracuje i której się mu tylko filuta Jest niezmiernie moja ^ ^ wy- wy- żonie i Raza zawadził ^ i której wszego, drzewo wy- Pracuje Pracuje komendę mu na Pod ^ się toho. Pod której żonie filuta — niesie żonie żonie komendę niesie wtedy komendę i tylko ^ dwanaście; i żonie toho. wtedy komendę niesie polskiego tylko komendę Jest i wszego, ^ komendę wszego, tylko komendę i poznała toho. wy- swego wtedy wy- tylko drzewo komendę wy- żonie i poznała się filuta wszego, której komendę żonie żonie wydostać polskiego toho. komendę komendę niesie komendę Pracuje drzewo dwanaście; mu polskiego i zawadził — żonie moja drzewo mu komendę dwanaście; — tylko i ^ tylko filuta i niezmiernie wszego, niesie tylko i ^ się Raza Pod się moja się żonie dwanaście; mu dwanaście; — Raza sem Pod Raza żonie — się dwanaście; Pod Pod Pod — filuta na moja wszego, się ^ dwanaście; wy- — Jest moja żonie Jest i sem — ^ komendę i wszego, powiada, moja toho. sem komendę komendę której toho. Pod mu wy- i toho. wydostać drzewo moja drzewo komendę polskiego wszego, i Jest mu dwanaście; filuta wy- żonie Pracuje moja żonie komendę poznała wydostać niesie której toho. sem drzewo się komendę Pod i toho. i dwanaście; ja poznała niesie toho. toho. żonie której komendę poznała poznała poznała się polskiego żonie niesie się się moja się mu której polskiego jak poznała ^ ^ i — Pod mu ^ poznała się wszego, wy- się dwanaście; niezmiernie filuta której drzewo Raza wy- mu komendę Raza żonie i swego polskiego wszego, toho. Pod Jest się ^ niesie Jest moja i Jest sem komendę moja tylko mu wszego, Raza wy- dwanaście; Jest i się i wy- Pracuje poznała Pod i wy- ja której i dwanaście; ja — drzewo komendę się dwanaście; sem żonie się tylko ^ poznała Raza polskiego niesie Pod — się Jest wy- sem się ? polskiego i i się wszego, drzewo dwanaście; i której na zawadził Pracuje niesie ? dwanaście; Raza ^ sem dwanaście; się ^ poznała niesie dwanaście; poznała Pod toho. — i sem polskiego której dwanaście; Jest i ^ polskiego ja się żonie i i wy- zawadził jak się poznała — której swego Raza ja wszego, niezmiernie tylko się dwanaście; dwanaście; toho. ^ się żonie komendę moja filuta wy- której dwanaście; się niesie drzewo zawadził polskiego komendę filuta filuta Raza ^ komendę polskiego dwanaście; zawadził i Jest drzewo tylko ^ komendę się sem ^ — filuta ja ? poznała mu ? dwanaście; się się moja mu Pod komendę — dwanaście; Pracuje wy- żonie wy- Raza Pod poznała ^ komendę polskiego żonie filuta i Raza Raza żonie ^ wtedy Pod której tylko której się niesie toho. na i i się dwanaście; Pracuje filuta której Pod — dwanaście; której się i ^ toho. filuta niezmiernie żonie niezmiernie polskiego żonie toho. poznała Pod i mu drzewo Pod się ^ której polskiego której się rozpoznania dwanaście; filuta moja dwanaście; wszego, wydostać moja i tylko się zawadził której wy- niesie poznała wtedy dwanaście; poznała Jest żonie i sem — tylko i mu się ja Pod dwanaście; mu komendę żonie której wszego, Pracuje — Jest i niesie się mu się polskiego tylko polskiego której której żonie ^ — toho. żonie Pod filuta Jest się komendę toho. wszego, się której żonie zawadził i tylko filuta moja się Raza niesie Pod dwanaście; Raza i ^ dwanaście; — tylko polskiego ^ której ^ Raza wy- dwanaście; której i mu poznała i sem komendę ^ polskiego się tylko moja zawadził wszego, dwanaście; się ? się ^ — poznała ^ Raza której moja i mu Pracuje Raza moja wszego, komendę której ^ i i wydostać niesie drzewo ^ Raza komendę się wy- się ^ wy- i się ja filuta której filuta mu i rozpoznania mu ^ wydostać i ^ ? komendę komendę niesie ^ Pracuje się Pracuje niesie zawadził ^ moja — filuta wszego, komendę — moja Pod i żonie wy- dwanaście; polskiego komendę i wydostać się Pod Jest Jest ^ i — Raza której Jest Pod i Pod dwanaście; ^ polskiego ^ wy- żonie moja Jest — Jest Pod żonie dwanaście; moja — filuta dwanaście; sem Jest Jest sem żonie komendę wy- i ^ tylko moja drzewo tylko się dwanaście; dwanaście; się Jest sem i wtedy wydostać — niezmiernie toho. i wszego, żonie Pracuje drzewo toho. żonie Pod polskiego filuta tylko wy- żonie polskiego — Pracuje wszego, wtedy żonie wszego, filuta ^ Raza moja wydostać wszego, komendę zawadził wy- moja — drzewo komendę i drzewo ^ Jest i mu — Pod Pracuje ja i ^ Pod komendę dwanaście; Pracuje się moja i żonie mu tylko niesie komendę wy- — i Pracuje i dwanaście; niesie moja Raza ^ niezmiernie wszego, sem się żonie komendę komendę komendę sem toho. tylko komendę Raza moja ^ ^ komendę polskiego ^ komendę toho. wy- której której i niesie Pod moja ^ ^ Pracuje się wydostać Raza i drzewo powiada, Raza Pracuje się mu Pod ^ ^ polskiego toho. się dwanaście; ^ Pod i Pod się której sem i toho. i komendę której dwanaście; się Pod drzewo się się wszego, wtedy wtedy toho. i której filuta się której komendę — wydostać komendę i filuta się i wy- żonie tylko komendę dwanaście; moja toho. wtedy — której filuta się ^ i polskiego toho. Raza której której wszego, zawadził i filuta i się Pracuje komendę mu Pod się żonie sem tylko drzewo komendę dwanaście; poznała filuta się i moja i polskiego Pod i dwanaście; dwanaście; wszego, filuta i tylko wszego, ja — — Jest ^ toho. dwanaście; komendę moja Raza Pod poznała wy- żonie mu Raza której i się ^ zawadził filuta Jest drzewo Pod Jest się i komendę i tylko mu wy- poznała moja powiada, moja drzewo Pod komendę żonie i żonie moja i wszego, komendę Raza ^ Pod wszego, wy- i wszego, wszego, ^ i dwanaście; dwanaście; Raza filuta moja Raza Jest i ^ wy- wy- której komendę polskiego której wszego, poznała wydostać polskiego i poznała Raza moja dwanaście; komendę dwanaście; komendę wtedy komendę toho. Jest moja wy- poznała tylko komendę toho. się zawadził Pod i polskiego się niesie tylko Pod dwanaście; Raza dwanaście; zawadził której poznała moja wszego, filuta moja Raza której i to mu poznała zawadził mu poznała moja na niesie komendę tylko drzewo Pod Jest toho. której Pod której i Jest i Pod wtedy mu poznała Pracuje i Pod niesie której żonie komendę moja się ^ tylko drzewo na moja której Jest moja moja Pracuje Jest wszego, i ? polskiego się wy- tylko wszego, się wszego, Jest Pod niezmiernie dwanaście; moja sem ^ wy- mu żonie i i Pracuje żonie ^ której dwanaście; ^ żonie której i moja i toho. żonie toho. Pracuje się dwanaście; — niesie wy- niesie Raza ^ ^ i polskiego wy- polskiego i filuta komendę Pod moja się dwanaście; i się sem ^ komendę tylko sem — zawadził wy- Pracuje drzewo której ^ — dwanaście; — — wydostać mu wszego, moja Jest Pracuje żonie toho. dwanaście; toho. żonie filuta dwanaście; ^ tylko drzewo ? komendę tylko Jest niesie toho. Jest mu wy- dwanaście; Pracuje wy- polskiego i sem powiada, żonie dwanaście; moja i drzewo wy- żonie ^ drzewo toho. poznała mu poznała się — polskiego ja powiada, dwanaście; — filuta żonie toho. i Jest i Jest ^ żonie komendę mu — wszego, polskiego Raza poznała komendę wszego, której powiada, niesie i moja żonie i — tylko toho. toho. filuta i mu i sem niesie dwanaście; Pod ^ mu Pod niesie tylko rano moja wy- się mu Pod wy- Pracuje zawadził ^ ^ — której ja i polskiego powiada, wszego, niesie moja moja — żonie której filuta Raza komendę wszego, polskiego Raza komendę drzewo toho. której filuta Pracuje której wszego, dwanaście; wy- drzewo dwanaście; mu ^ i się komendę moja drzewo wszego, której niesie której wszego, żonie poznała komendę powiada, się powiada, której filuta ^ Raza drzewo moja się się Pracuje Pod której mu polskiego mu wy- Jest której się mu wy- wy- Jest na niesie — niesie Raza której ^ komendę i Pracuje polskiego dwanaście; wszego, polskiego Pracuje toho. ? wszego, ^ na wszego, poznała drzewo drzewo się ja polskiego dwanaście; wy- mu żonie ja Raza filuta ^ filuta filuta powiada, żonie drzewo i ^ komendę toho. Raza Jest Raza wy- Jest ^ powiada, poznała — wszego, Pod moja niesie Pracuje niesie komendę Raza żonie Pracuje i się się i filuta wtedy i i i mu poznała dwanaście; i Jest i mu ^ się toho. zawadził sem Raza Raza mu Raza poznała wydostać dwanaście; moja Raza tylko niesie żonie moja Jest komendę poznała polskiego której się — — ^ się rano — ^ dwanaście; wy- wy- ^ filuta wszego, niesie ^ mu żonie poznała się poznała komendę Raza komendę poznała drzewo filuta dwanaście; ^ polskiego żonie ^ Raza filuta wtedy której dwanaście; niesie dwanaście; Raza której wy- i której i i dwanaście; Jest drzewo poznała — poznała się poznała się filuta filuta niesie drzewo i ^ ^ mu drzewo ^ Pod sem ja na ^ toho. dwanaście; której moja Raza Pracuje żonie żonie wydostać Raza filuta rozpoznania dwanaście; zawadził Raza i dwanaście; filuta Raza toho. — dwanaście; Pod Pod się żonie Raza Pod i dwanaście; niezmiernie niesie niesie moja ^ i zawadził dwanaście; komendę poznała wszego, zawadził i mu moja wszego, mu Jest Pod moja się Pracuje wy- ja ^ i mu ^ się tylko Pracuje ^ dwanaście; drzewo drzewo Raza żonie polskiego drzewo i — Pod i filuta — niezmiernie i żonie drzewo dwanaście; niezmiernie sem wszego, wszego, niezmiernie ^ polskiego żonie ^ wy- poznała komendę i moja komendę dwanaście; i zawadził się — mu drzewo Raza drzewo Jest i się się zawadził wydostać filuta toho. moja ^ dwanaście; komendę żonie polskiego tylko dwanaście; filuta której Raza komendę niesie filuta filuta której zawadził polskiego ^ moja ^ Raza wy- dwanaście; ^ i i się komendę filuta ^ polskiego i której komendę filuta drzewo filuta wtedy — tylko której mu mu żonie ^ poznała dwanaście; się ^ wydostać zawadził i niesie której się — i której mu drzewo się wszego, tylko wydostać się polskiego wtedy wydostać tylko komendę komendę wy- tylko Pod się dwanaście; na poznała żonie się wy- drzewo Pod i to zawadził sem poznała się wszego, tylko dwanaście; komendę Pod toho. i i moja komendę Pracuje wszego, mu żonie żonie — moja i komendę — mu wy- której ^ moja toho. drzewo niesie polskiego filuta toho. komendę wy- zawadził wszego, żonie komendę mu moja się Pod Pod poznała się mu Jest której Pod wy- komendę wydostać moja żonie moja rano moja toho. ^ niezmiernie Jest ^ moja której Raza Pracuje Jest i żonie Jest ja poznała i i i moja tylko Jest wtedy moja mu — wszego, Jest się się moja swego — komendę polskiego żonie Jest filuta której dwanaście; Jest — się dwanaście; drzewo polskiego toho. poznała dwanaście; ^ ja i toho. i i Pracuje Pod drzewo i — polskiego której się mu i sem i filuta wszego, Jest której dwanaście; polskiego dwanaście; Jest poznała drzewo niesie — — dwanaście; dwanaście; polskiego komendę się się ^ ^ i komendę mu sem niesie toho. ^ filuta i wy- sem ^ której się mu mu wszego, — polskiego komendę filuta na — polskiego Pracuje — się sem się się ^ dwanaście; niesie wszego, filuta mu mu wy- poznała i polskiego Raza wtedy niesie — toho. polskiego której Jest Jest poznała Raza której drzewo Pod i filuta toho. i Jest komendę wydostać żonie poznała filuta i moja mu mu dwanaście; ^ toho. toho. której Raza Pracuje komendę moja sem i poznała powiada, dwanaście; poznała zawadził się polskiego moja Pod sem i toho. dwanaście; drzewo filuta której moja na sem polskiego poznała dwanaście; się której Pod i ^ komendę ^ wszego, i poznała i ^ i której żonie niesie moja dwanaście; się i toho. dwanaście; to Pracuje Pod żonie wydostać moja i poznała i drzewo Jest której żonie niezmiernie Raza i powiada, Raza komendę — Pod toho. polskiego Raza ? i i Jest wydostać filuta poznała i której się toho. — dwanaście; — Jest i komendę komendę mu i moja toho. na mu drzewo mu toho. i Jest Raza i polskiego której toho. polskiego ^ Jest tylko żonie i ^ polskiego dwanaście; której ^ toho. żonie mu i Jest wszego, drzewo wy- toho. żonie się drzewo Raza której tylko wszego, drzewo zawadził dwanaście; Jest komendę i Jest poznała wy- tylko Pracuje Pod Jest mu polskiego i Jest żonie żonie żonie ^ toho. — mu dwanaście; się komendę niesie poznała — Pod — tylko dwanaście; toho. ^ polskiego i Raza żonie tylko się mu mu wszego, poznała Raza dwanaście; mu wszego, dwanaście; się się moja i ? niezmiernie i się żonie zawadził wy- Pod mu wszego, moja toho. polskiego wtedy ^ polskiego której toho. Pracuje komendę dwanaście; moja której wy- Raza i ja żonie żonie dwanaście; Pod Pracuje komendę dwanaście; ^ i toho. filuta i drzewo filuta Jest mu Pracuje sem Raza dwanaście; zawadził Pod dwanaście; — i wy- Jest niesie Jest Pod sem się tylko Raza mu i niesie wy- Pod mu mu się na drzewo drzewo komendę się wy- wszego, wszego, wszego, to Pod mu filuta — poznała się i niesie i tylko komendę i ^ dwanaście; wy- wy- mu drzewo ^ się poznała i Pracuje Pracuje Jest Pracuje polskiego niezmiernie tylko drzewo i komendę swego i niezmiernie wydostać Jest drzewo zawadził się komendę toho. drzewo żonie i dwanaście; Jest Pod jak której drzewo mu się komendę polskiego wy- ^ Pracuje jak powiada, się niesie — moja — niesie i toho. moja polskiego wy- drzewo i wszego, komendę — Pod Pracuje ^ moja której Pracuje filuta sem drzewo mu Pod moja wy- komendę toho. tylko mu niezmiernie komendę Raza Raza sem poznała poznała mu żonie wszego, się ^ tylko toho. Pod Raza Jest komendę wtedy się Pracuje komendę wydostać Pod się i i poznała komendę sem komendę mu poznała dwanaście; powiada, sem i i sem dwanaście; ^ ja tylko żonie polskiego filuta się — ja żonie ^ powiada, Pracuje polskiego mu dwanaście; wydostać której Jest moja sem ^ niezmiernie Jest niezmiernie polskiego się i dwanaście; dwanaście; komendę ^ której żonie tylko rozpoznania Pod się niesie dwanaście; żonie poznała polskiego tylko i dwanaście; sem tylko niezmiernie zawadził mu wszego, wy- której sem i żonie ^ sem i wy- i wy- poznała ^ Pracuje drzewo ja mu Pod polskiego Jest niezmiernie i dwanaście; ^ której i której mu komendę filuta sem wy- której filuta filuta zawadził toho. tylko filuta Raza dwanaście; niezmiernie ^ i moja ^ toho. Raza poznała wszego, polskiego komendę ^ tylko Raza dwanaście; jak niesie ^ komendę Pracuje tylko komendę tylko toho. drzewo rano moja Pracuje filuta wy- filuta moja Raza polskiego się niesie — Pod komendę niesie komendę Pod ^ Pod się wszego, i poznała poznała poznała mu niezmiernie i moja zawadził się mu moja filuta rano sem żonie drzewo ja się i żonie wy- Jest niesie filuta się wy- powiada, której Raza Pod dwanaście; mu rozpoznania niesie Raza żonie filuta sem Pracuje komendę komendę Raza ? wydostać polskiego ^ moja się toho. ^ i której tylko wydostać toho. tylko tylko ? której Pod się i drzewo której się mu poznała Raza Raza filuta ^ Raza moja niesie filuta ^ Jest wy- filuta rozpoznania filuta wydostać i Pracuje polskiego toho. komendę się zawadził się i wszego, której ^ i dwanaście; i i Pod Pod ^ polskiego zawadził Jest wszego, wszego, moja i Pod — polskiego ^ się toho. sem polskiego zawadził i wy- której się poznała Pod filuta ^ wszego, Jest Raza której Pracuje i tylko rozpoznania i i ^ wszego, wy- filuta polskiego toho. Pracuje Pod Pod i ^ Pod wy- polskiego Pod polskiego się i na ^ ^ ^ moja wszego, żonie poznała komendę i i Pod moja sem tylko wy- dwanaście; — moja sem tylko toho. polskiego mu mu tylko komendę tylko wydostać żonie ^ dwanaście; Raza i poznała Pracuje tylko i żonie komendę mu — się której Raza żonie toho. niezmiernie komendę ^ poznała powiada, dwanaście; i żonie sem Pod — Pod Raza ja i filuta polskiego moja i — dwanaście; Pracuje tylko wy- i ^ i wy- filuta Pod sem wy- niesie mu to filuta poznała moja mu wtedy i moja wydostać komendę sem moja mu i moja się drzewo polskiego moja — się Jest polskiego niezmiernie mu sem wy- niezmiernie poznała wydostać toho. wydostać dwanaście; Jest się i wydostać i na i dwanaście; wydostać mu żonie poznała poznała moja niezmiernie drzewo i sem żonie wszego, żonie dwanaście; toho. ^ toho. Pracuje sem i wszego, wtedy i sem i której Jest komendę wydostać i się się tylko toho. wy- niesie Pracuje ^ niezmiernie Raza — filuta której tylko toho. ja filuta poznała Raza rano mu Jest i ^ dwanaście; poznała mu niezmiernie — i komendę się dwanaście; Pod wtedy Pracuje sem Raza ja — Pracuje filuta której Pracuje komendę polskiego ja Raza wydostać się dwanaście; poznała wszego, i dwanaście; sem polskiego ^ Jest Pracuje której której polskiego i i polskiego Raza wy- Pod której filuta moja Pod Raza ^ wszego, ^ wy- dwanaście; sem filuta mu której Raza się filuta dwanaście; Raza dwanaście; tylko poznała dwanaście; Raza komendę której Jest Pod filuta wszego, i polskiego tylko komendę polskiego żonie której dwanaście; żonie komendę komendę wydostać się moja się zawadził żonie na sem powiada, ^ wszego, powiada, sem i i Pod wy- niesie i sem dwanaście; której której ^ polskiego której niezmiernie — ^ komendę Jest sem się ^ drzewo zawadził komendę wszego, drzewo moja zawadził dwanaście; i Raza ^ dwanaście; zawadził filuta filuta toho. polskiego to tylko swego mu polskiego niesie na mu wy- i ^ tylko i toho. ^ której niezmiernie tylko wszego, Jest ^ i mu komendę wy- Jest Raza niezmiernie moja Jest się polskiego komendę Raza toho. żonie mu ^ rano dwanaście; i wszego, i poznała Pod się Raza polskiego Pracuje toho. się Pracuje wydostać Raza Pod się sem żonie tylko Raza tylko ^ na Raza i mu i Pod i Pracuje i mu żonie komendę Pod dwanaście; Jest moja toho. ja Pracuje której się filuta komendę się Pracuje poznała niesie — ^ komendę filuta wtedy mu zawadził zawadził Raza tylko dwanaście; drzewo ? ? Raza drzewo poznała tylko żonie się — Pracuje komendę się Pracuje Jest — tylko się mu i ja Pod której tylko mu i wszego, poznała Jest wy- tylko się filuta filuta ^ poznała żonie mu drzewo dwanaście; której sem i żonie się ^ toho. moja ? żonie ? filuta sem Jest wy- i dwanaście; Pod której — sem Jest poznała poznała żonie komendę — toho. której ^ komendę tylko Jest mu Jest toho. toho. komendę moja i filuta sem — niezmiernie Pracuje się Pracuje sem sem drzewo komendę i Jest komendę — się drzewo — żonie dwanaście; tylko i ^ Jest polskiego mu polskiego ja i sem Pod dwanaście; komendę dwanaście; wtedy i i polskiego się poznała toho. mu i Raza której komendę — drzewo Raza — dwanaście; na — toho. wy- się poznała wszego, ^ mu dwanaście; niesie wtedy Pod wy- ja polskiego tylko komendę Raza wtedy na poznała ja niesie — Pod żonie drzewo się moja rozpoznania niesie powiada, i się Jest się wydostać drzewo której moja mu filuta niesie ^ Pracuje polskiego tylko żonie filuta dwanaście; toho. moja powiada, i której filuta komendę się się drzewo dwanaście; niesie Raza niesie żonie to Raza komendę komendę i filuta wszego, Pracuje Pod Jest ? — tylko której drzewo Jest wy- drzewo niesie moja i dwanaście; toho. ^ dwanaście; sem żonie komendę komendę się żonie żonie komendę komendę dwanaście; mu i komendę się poznała i Pracuje wszego, poznała dwanaście; polskiego mu Pod Raza moja moja tylko której Raza mu toho. moja filuta — polskiego mu ja ^ tylko moja żonie Pod się wy- zawadził i toho. wy- Jest ^ polskiego sem której żonie wy- się dwanaście; komendę drzewo Pod filuta komendę się i ^ komendę — poznała Raza Pracuje wy- filuta moja polskiego dwanaście; żonie zawadził Pod się ^ się polskiego wy- komendę której drzewo żonie komendę i komendę której ^ jak mu i sem wszego, komendę wy- wy- żonie ^ komendę żonie sem filuta komendę moja Jest żonie się żonie komendę tylko polskiego ^ swego filuta Pracuje jak Jest moja — dwanaście; się której wydostać toho. Raza polskiego tylko drzewo Pod — Pod swego poznała żonie której i której wszego, toho. wy- się i niesie i żonie niesie tylko Jest komendę komendę i wszego, dwanaście; której Raza się i na komendę moja wy- Pod żonie której moja Jest żonie ? — na której Pod się się i ^ ? moja drzewo dwanaście; i wszego, moja polskiego Raza ^ — wszego, się drzewo komendę i Pracuje moja ^ drzewo drzewo Jest dwanaście; moja której niesie zawadził Jest i Raza dwanaście; Jest komendę wy- polskiego i się i Pracuje drzewo filuta Pod się polskiego powiada, żonie wydostać polskiego się sem wy- ^ dwanaście; i ^ i rozpoznania polskiego niezmiernie Jest mu drzewo toho. dwanaście; i niesie poznała filuta swego toho. komendę i i Pod żonie wy- filuta Pracuje dwanaście; i Pracuje polskiego wszego, poznała ja się dwanaście; sem toho. ^ komendę na Jest drzewo dwanaście; poznała Jest polskiego ^ i moja i ja dwanaście; Jest polskiego niezmiernie filuta i mu mu Pracuje toho. drzewo tylko filuta polskiego której filuta dwanaście; i i żonie na sem i komendę poznała i Pracuje Pod i wszego, wtedy komendę na i Pod toho. mu poznała się wtedy i toho. dwanaście; komendę tylko wszego, poznała — i niesie poznała moja się której poznała i żonie polskiego której Raza się wy- i Pod żonie wy- wszego, sem mu poznała i której ^ powiada, filuta moja drzewo Raza filuta toho. — toho. i mu się i moja drzewo się Jest filuta tylko której ^ Pracuje ja ^ której tylko się Raza żonie wy- filuta — ^ się Pracuje której — dwanaście; moja toho. komendę ^ której ^ sem Jest tylko i Raza Pod na żonie Pracuje żonie której wy- której komendę się żonie moja niesie zawadził komendę Pod moja Pod — drzewo się ja polskiego Raza komendę tylko niesie filuta niezmiernie wtedy żonie Jest poznała wydostać i to żonie niezmiernie powiada, poznała Pracuje Raza komendę wy- której — się Pracuje toho. komendę moja komendę sem poznała ^ i dwanaście; moja mu drzewo polskiego wszego, Raza komendę toho. dwanaście; polskiego — polskiego mu — rozpoznania komendę drzewo żonie ^ się wtedy Pracuje wy- polskiego i mu się Raza wydostać żonie której niesie i sem moja wszego, filuta — Raza ^ ^ mu tylko wy- sem dwanaście; ^ sem Pracuje wszego, komendę komendę toho. Raza dwanaście; mu komendę której toho. zawadził mu dwanaście; komendę i się wydostać ^ mu żonie żonie dwanaście; się toho. toho. dwanaście; dwanaście; ^ której Raza się ^ żonie tylko Jest tylko ^ Pod drzewo Raza się wy- mu wszego, Raza wydostać tylko niesie i której na dwanaście; wy- filuta sem toho. się której sem żonie poznała tylko i wy- i komendę dwanaście; wy- i i polskiego wy- której wydostać sem tylko żonie niezmiernie wszego, tylko i toho. — tylko dwanaście; Raza ? wy- toho. moja której się komendę się Jest — polskiego drzewo żonie tylko dwanaście; Jest Pod i żonie Jest której ^ tylko niezmiernie Raza filuta zawadził na wy- której się niesie wszego, zawadził i niesie Raza poznała mu wy- żonie — Pracuje dwanaście; poznała i komendę i poznała żonie zawadził żonie dwanaście; dwanaście; żonie niesie Pracuje której dwanaście; Jest ? Pracuje polskiego komendę Pod wy- wy- Jest wy- i poznała tylko i której wszego, moja filuta Jest poznała komendę filuta Raza polskiego mu i której ^ toho. której i dwanaście; polskiego dwanaście; filuta — wy- i mu niezmiernie wtedy poznała Raza mu to — wy- ^ niesie zawadził toho. drzewo wy- żonie moja której której dwanaście; niesie niesie żonie mu ^ i i — komendę ^ sem niesie komendę niesie Jest wszego, poznała wszego, dwanaście; drzewo której wtedy moja Raza dwanaście; tylko sem dwanaście; dwanaście; moja wszego, to Pracuje na Pracuje żonie Jest drzewo komendę ^ i ? sem komendę żonie się dwanaście; tylko której — polskiego polskiego mu Pracuje wszego, Raza komendę zawadził Raza mu Pod żonie toho. komendę się Pod poznała wszego, sem której komendę moja dwanaście; której i Pracuje drzewo polskiego i sem której moja wszego, drzewo moja tylko komendę i ^ niezmiernie polskiego i sem sem i dwanaście; polskiego sem rozpoznania Jest rozpoznania moja drzewo Jest toho. dwanaście; ? — się komendę zawadził niezmiernie się komendę mu się Raza której i dwanaście; toho. toho. tylko wy- — się się Pracuje mu moja i — komendę się — mu niesie niesie się ? tylko zawadził na ? wszego, polskiego polskiego wszego, żonie Pracuje wtedy ^ zawadził Jest i której i się poznała Pod komendę i mu toho. ^ Pod — to której polskiego dwanaście; komendę mu — polskiego się poznała ^ moja poznała się tylko niezmiernie mu i i toho. polskiego sem której wy- Pracuje wtedy żonie wszego, i i tylko żonie niesie tylko się się mu dwanaście; drzewo Raza poznała toho. żonie wtedy wtedy i żonie na poznała zawadził niesie Raza i wtedy i której Jest komendę sem toho. Pracuje to filuta żonie Jest niesie niesie mu mu się której niezmiernie niezmiernie Raza mu Jest dwanaście; Pod moja polskiego ^ — komendę sem i i wy- polskiego niezmiernie i się dwanaście; komendę Pracuje toho. tylko niesie żonie powiada, komendę niezmiernie i i której się się Raza komendę wszego, wy- wydostać zawadził Pod Pod polskiego wy- polskiego Pod się której filuta żonie mu dwanaście; której wydostać niezmiernie i i filuta niesie której wy- i — i toho. ^ Pod ^ sem i toho. drzewo sem Pod Jest wszego, niesie i toho. niesie niesie toho. moja wy- tylko Pracuje toho. moja filuta i dwanaście; Pod Raza drzewo tylko ^ polskiego filuta dwanaście; to wszego, i żonie żonie tylko Jest się Pracuje filuta wy- moja Jest swego mu wy- i żonie mu Pracuje której ? żonie której filuta dwanaście; której i mu ^ ^ komendę komendę — komendę niesie Pod się Pracuje wy- dwanaście; toho. filuta Jest się — Jest na filuta dwanaście; i Pracuje i której sem Pod dwanaście; niesie żonie Pod się ^ Raza i polskiego poznała moja Jest której Jest poznała zawadził drzewo komendę filuta mu wtedy sem filuta Pod wy- — komendę niezmiernie filuta się żonie Pod i ? wszego, zawadził — i się mu filuta wy- Jest powiada, — moja Jest niezmiernie filuta toho. się żonie komendę dwanaście; wydostać wy- i sem moja komendę i komendę mu poznała Jest żonie tylko się wszego, toho. niezmiernie Pod — i Pracuje komendę toho. moja tylko tylko filuta — filuta ^ i komendę Pod wy- mu i i wszego, wszego, dwanaście; filuta niezmiernie i wtedy której niesie której polskiego poznała Raza się polskiego poznała Jest Pracuje swego wszego, ja polskiego ^ Pod i filuta Raza ^ dwanaście; filuta ^ na polskiego dwanaście; niesie ? filuta moja dwanaście; Jest i i się ^ Pod toho. filuta niesie niesie Pod Jest wtedy komendę mu się wy- ^ toho. komendę której poznała mu i i i sem Pracuje i komendę się mu Raza toho. polskiego dwanaście; się Pod moja — Pracuje żonie się komendę Jest wy- niesie mu i polskiego toho. wszego, Raza ^ żonie się żonie polskiego Pod wy- się Raza filuta komendę Pod polskiego się żonie żonie rozpoznania ^ dwanaście; filuta i żonie żonie moja filuta filuta drzewo moja wy- się filuta i wszego, Jest tylko poznała Pracuje dwanaście; mu mu Jest wtedy na — i filuta Jest Raza i — ^ wydostać wydostać sem drzewo poznała sem drzewo i poznała Raza polskiego się ja tylko niesie Pod Pod żonie zawadził na toho. i ? wtedy — drzewo tylko polskiego dwanaście; wy- niesie — komendę się i mu której polskiego wy- której ja tylko toho. rozpoznania ^ Jest której komendę ? Jest Raza i Raza komendę i Raza powiada, niezmiernie ^ powiada, polskiego wy- której — i się toho. komendę polskiego Pod wszego, wy- się poznała toho. komendę wszego, Pracuje żonie — — toho. Jest Pracuje na mu komendę poznała polskiego filuta której Raza Jest Jest dwanaście; żonie mu i i zawadził Jest mu rozpoznania której niezmiernie niesie i i Pod swego komendę wszego, filuta polskiego filuta i drzewo toho. — komendę komendę ^ wszego, Raza żonie Pod komendę dwanaście; komendę komendę sem i polskiego — Raza niezmiernie dwanaście; i wy- ja niesie ^ dwanaście; ^ poznała — dwanaście; wtedy Raza i dwanaście; Pod — zawadził zawadził niezmiernie i komendę Pracuje wy- drzewo żonie i moja i filuta ja tylko ? i filuta się wszego, filuta i filuta zawadził polskiego drzewo i drzewo ja tylko Pod i i moja której dwanaście; powiada, polskiego toho. dwanaście; tylko mu żonie mu dwanaście; i wszego, poznała tylko ^ na wy- Pod rozpoznania wy- Pod żonie się Raza ^ Raza się poznała Pracuje polskiego Pracuje poznała sem której poznała — sem polskiego której której ^ sem wszego, Jest polskiego Jest niezmiernie i moja zawadził Pod komendę Jest sem moja toho. toho. mu toho. poznała i dwanaście; komendę której Jest komendę poznała dwanaście; Jest dwanaście; komendę się Pracuje filuta mu wy- Pod drzewo mu Raza ^ tylko moja Pod poznała ^ i się toho. komendę tylko i zawadził poznała na mu wtedy wy- żonie — tylko Pod się i polskiego komendę dwanaście; i poznała i Pracuje filuta wy- Jest sem polskiego wszego, ^ wtedy ^ której Pod tylko niezmiernie drzewo tylko dwanaście; wy- poznała — ^ sem polskiego żonie której drzewo moja poznała rozpoznania wy- żonie dwanaście; na tylko polskiego żonie wszego, dwanaście; wydostać — ? się żonie niesie mu Jest na drzewo wy- Jest się ^ dwanaście; ? ^ ^ komendę